STRATEGIAPROSESSI. Pysyvää on vain kiihtyvä muutos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "STRATEGIAPROSESSI. Pysyvää on vain kiihtyvä muutos"

Transkriptio

1 STRATEGIAPROSESSI Pysyvää on vain kiihtyvä muutos Perinteisen strategisen suunnittelun merkitys dynaamisissa liiketoiminnoissa jää yhä vähäisemmäksi. Menestymisen edellytyksiä ovat yhä kasvavassa määrin - kyky nähdä heikot signaalit ajoissa - kyky reagoida nopeasti muutoksiin Strategiaprosessin tulee sopeutua liiketoiminnan dynamiikkaan ja se ei saa olla kahlitseva. Keskeisiksi strategisiksi kysymyksiksi jäävät - kyky luoda todellista lisäarvoa asiakkaille - laatuallianssit - kyky tiedostaa omat todelliset vahvuudet valitulla segmentillä - resurssien käytön tehokkuus liiketoiminnan kehittämisessä - strategiset allianssit TK /

2 STRATEGIAPROSESSI SISÄLLYSLUETTELO Sivu STRATEGIAPROSESSI 3 STRATEGISIA VIITEKEHYKSIÄ 1. Seitsemän ässää 2. Viisivoima-analyysi 4 3. Tuoteportfolio 4. Kansainvälistyminen 5. Markkinointi 6. Asiakaslähtöinen tuotekehitys 5 STRATEGIA, SISÄLLYSLUETTELO 6 VISIO missä haluamme olla vuoden kuluttua TILANNEKATSAUS tänä vuonna, SUUNNITELMA LÄHIVUOSILLE v SKENAARIOT unelma - suunnitelma - painajainen STRATEGIAT TK /

3 STRATEGIAPROSESSI Strategia kuvaa miten sota voitetaan - taktiikka (budjetti ja aktiviteettisuunnittelu) kuvaavat miten taistelu voitetaan Ensimmäinen tehtävä on selvittää liiketoiminnan dynamiikka - onko tuotteen elinkaari kuukausia (atk, elektroniikka...) vai vuosikymmeniä (voimalaitokset...) Strategiassa ytimenä ovat: - markkinastrategia (POM) - millä tuotteilla, miten lähtien, miten toimien - teknologiastrategia - miten turvataan toiminnan suorituskyky pitkällä tähtäimellä - teknologiaan kuuluu myös esim. liiketoimintaa palveleva tietotekiikka - laatustrategia - asiakaslähtöinen toiminnan laadun jatkuva kehittäminen - nopeus, palvelutaso, suorituskyky Yrityksen strategiasuunnittelussa on keskeistä - kerätä luotettavaa tietoa markkinoista ja kilpailijoista - määrittää omat vahvuudet ja heikkoudet - suhteessa pahimpiin kilpailijoihin (erittely kaikilla merkittävillä markkinasegmenteillä) - etsiä markkinat, joilla voi menestyä - tunne kilpailutilanne ja kilpailijasi - valitse toimintakeinot, joilla arvioit voivasi lyödä kilpailijat - tiedottaa tehokkaasti strategia organisaation kaikilla tasoilla - vuorovaikutteisesti - organisoida tehokas tiedonkulku oleellisista asioista - asiakaspalautteen ja sisäisen palautteen tehokas analysointi ja korjaavien toimenpiteiden nopea ja tehokas toteuttaminen ja tehokkuuden seuranta - valmentautua heikkojen signaalien aistimiseen ja analysointiin - selkeä tavoiteasetanta kaikkien merkittävien sidosryhmien intressit huomioiden - omistajat, asiakkaat, henkilöstö, yhteiskunta - poikkeamaraportointi ja korjaavat toimenpiteet STRATEGISIA VIITEKEHYKSIÄ 1. Seitsemän ässää Antaa kokonaisvaltaisen viitekehyksen toiminnan arviointiin kilpailija-analyysissä Kovat asiat - strategia - struktuuri - organisaatio rakenne - systeemit - toimintaa tukevat järjestelmät Pehmeät asiat - staff - henkilöstö - skills - taidot - style - johtamistyyli, kulttuuri Kaiken ydin - superordinated goal - visio TK /

4 2. Viisivoima-analyysi Antaa pohjaa markkina- ja kilpailutilannearvioinnille. Markkinasegmenteittäin arvioidaan houkuttelevuus - miten kilpailijat huolehtivat alan kannattavuudesta, yrityksen mahdollisuus toimia kannattavasti, kuka vie katemarkat? 1. Nykyisten kilpailijoiden agressiivisuus ja hintakilpailupolitiikka 2. Tavarantoimittajien ja alihankkijoiden neuvotteluvoima 3. Asiakkaiden neuvotteluvoima 4. Uusien kilpailijoiden uhka - nykyidet ratkaisut, sisääntulokynnys? 5. Uudet ratkaisut tai tarve poistuu markkinoilta - isku selkään 3. Tuoteportfolio Arvioidaan tuotteen elinkaaren ja kilpailuaseman perusteella sen strateginen merkitys yritykselle 1. Tähti - nopea kysynnän kasvu / suuri markkinaosuus 2. Lypsylehmä - Kypsä markkina / suuri markkinaosuus 3. Koira - Kypsä markkina / pieni markkinaosuus 4.????? - Nopea kysynnän kasvu / pieni markkinaosuus 4. Kansainvälistyminen Keskeiset kansainvälistymisen vaiheet toiminnan suunnittelun rungoksi 1. P Product Tuote 2. O Operations Toimenpiteet, temput 3. M Markets Markkinat 4. $ Pricing Hinnoittelu 5. I Intermediates Jakeluportaat 6. C Customers Asiakkaat 7. A Advertising, promotion Mainonta, edistäminen 5. Markkinointi Keskeiset markkinoinnin vaiheet toiminnan suunnittelun rungoksi 1. A Attraction Houkuttelu, tarpeiden luonti 2. I Information Tiedottaminen, vaikuttaminen 3. D Desire Halu, kysyntä 4. A Action Toiminta 5. S Satisfaction Tyytyväisyys TK /

5 6. Asiakaslähtöinen tuotekehitys Työkalu asiakastarpeen analysoimiseksi tuotekeityksen lähtötiedoiksi ja tavoitteiksi Asiakkaan tarpeet --> --> Tekniset tuoteominaisuudet / palvelutekijät / mielihyvätekijät --> --> Valmistusprosessin säätöparametrit, raaka-aineen ostokriteerit, henkilöstön pätevyyskriteerit, palvelun tuottaminen, mielihyvän tuottaminen - Raaka-aineet - Alihankinnat Omat prosessit Henkilöstö - spesifikaatiot - säätösuureet - pätevyys - asenne Tuotteen / palvelun tuottaminen Mitattavat tuote- ja palv. ominaisuudet - mitat - teho - lujuus - väri - materiaali - toleranssit... - täsmällisyys - tarjousnop - toimitusnop - saavutettav - neuvot... - kohteliaisuus - ystävällisyys - huomaavais - avoimmuus - rehellisyys... Tuotteen suorituskyky asiakkaalle Asiakkaan tarpeet Palvelutarpeet asiakkaan kokemana Asiakkaan kokema mielihyvä TK /

6 STRATEGIA, SISÄLLYSLUETTELO VISIO missä haluamme olla vuoden kuluttua Kuvataan yhden sivun esityksenä - minkälaiseksi toivomme liiketoiminnan kehittyvän - käsitys markkina- ja kilpailutilanteesta - käsitys merkittävistä tekijöistä, jotka vaikuttavat liiketoimintaan - kansainvälinen poliittinen tilanne, kysynnän suuntaukset, teknologian mahdollisuudet ja uhat Voittajia ovat ne, jotka reagoivat oikein heikkoihin signaaleihin TILANNEKATSAUS tänä vuonna, SUUNNITELMA LÄHIVUOSILLE v Kuvataan lyhyesti alan markkinoiden kehitys - mistä tultu, missä ollaan, merkittävät trendit (Huom. faktaa - EI LÄSSYÄ) - kilpailijoiden toiminta - mahdollisuudet / uhat - toiminnan volyymi - tuotemix - strategiset markkinat - tuote- ja teknologiakehitys - henkilöstön kehittäminen - investoinnit - tuloslaskelma - heikot signaalit SKENAARIOT unelma - suunnitelma - painajainen Esitetään lyhyesti arvio keskeisistä tekijöistä, jotka voivat mahdollistaa ihanteellisen kehityksen tai johtaa toimintamahdollisuuksien merkittävään supistumiseen - pahin tapaus Vaihtoehtoiset skenaariot ja mahdollisuudet torjua haitallisia vaikutuksia esitetään kiteytettynä perussuunnitelma keskeisten tunnuslukujen avulla - vaihteluväli. STRATEGIAT Esitetään keskeidet yleiset strategiset tilannearviot ja johtopäätökset - liiketoiminnan kehityslinjat - kasvustrategia, kustannusjohtaja, laatujohtaja, trendien luoja... - liiketoimintaportfolio, SWOT - teknologia - organisaatiorakenne, keskeiset taidot - rahoitus Kuvataan merkittävien markkinasegmenttien tilanearviot ja strategiat - viisivoima-analyyysi - POM$ICA - AIDAS TK /

YT23 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS. businessoulu.com

YT23 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS. businessoulu.com YT23 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS businessoulu.com 2 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS SISÄLTÖ SIVU A. YLEISTÄ 3 B. MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISPROSESSI 3 C. MARKKINOINTISUUNNITELMA 4

Lisätiedot

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottamisen ja johtamisen kolutusohjelma Ruoka- ja ravintolapalvelut 2011 Jenni Alho ja Jenna Kaskinen CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Keskisuomalainen Ruokakulttuuri- seminaari III. Markkinakohderyhmän ja alueen ymmärtäminen elintarvikkeiden tuotekehitys- ja markkinointityössä

Keskisuomalainen Ruokakulttuuri- seminaari III. Markkinakohderyhmän ja alueen ymmärtäminen elintarvikkeiden tuotekehitys- ja markkinointityössä Keskisuomalainen Ruokakulttuuri- seminaari III Markkinakohderyhmän ja alueen ymmärtäminen elintarvikkeiden tuotekehitys- ja markkinointityössä Arto Vidgren Ediple Oy Sipilä, Jorma; Asiantuntijapalvelujen

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja

Lisätiedot

Strategiaohjattu tuotekehityskonsepti venealalle

Strategiaohjattu tuotekehityskonsepti venealalle OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 136 TUTKIMUKSIA Tero Reunanen & Tuomas Valve (toim.) Better Products In Time Strategiaohjattu tuotekehityskonsepti venealalle Turun ammattikorkeakoulun raportteja

Lisätiedot

MARKKINOINTISUUNNITELMA UUDELLE TUOTERYHMÄLLE

MARKKINOINTISUUNNITELMA UUDELLE TUOTERYHMÄLLE MARKKINOINTISUUNNITELMA UUDELLE TUOTERYHMÄLLE Case: Vaakatalo Oy LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous Markkinointi Opinnäytetyö Kevät 2009 Tuuli Tuominen Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous TUOMINEN,

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS TUTKINTOTYÖRAPORTTI MARKKINOINTISUUNNITELMA ATOMITE-TUOTTEELLE Elina Vehmas Liiketalouden koulutusohjelma Marraskuu 2006 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa Arpiainen

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2008 MÄÄRÄYS 4/011/2008 OPETUSHALLITUS ISBN 978 952 13 3634 8 (nid.) ISBN 978 952 13 3635 5 (pdf) 1 Dno 4/011/2008 MÄÄRÄYS Velvoittavana

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2008 MÄÄRÄYS 4/011/2008 OPETUSHALLITUS ISBN 978 952 13 3634 8 (nid.) ISBN 978 952 13 3635 5 (pdf) 1 Dno 4/011/2008 MÄÄRÄYS Velvoittavana

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN

PK-YRITYKSEN LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN JUSSI HEIKKILÄ PK-YRITYKSEN LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN Diplomityö Tarkastaja, aihe ja kieli hyväksytty Talouden ja Rakentamisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa 4.3.2015 Tarkastaja: Professori

Lisätiedot

LAADUKAS SWOT Työkalu pk-yrityksen innovaatiovetoisen tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi

LAADUKAS SWOT Työkalu pk-yrityksen innovaatiovetoisen tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi LAADUKAS SWOT Työkalu pk-yrityksen innovaatiovetoisen tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi Tarja Meristö, Riitta Molarius, Sami Leppimäki, Jukka Laitinen, Hanna Tuohimaa JULKAISIJA: Corporate Foresight

Lisätiedot

Yrityksen asiakashallinnan kehittäminen KTT Heikki Eerola

Yrityksen asiakashallinnan kehittäminen KTT Heikki Eerola Yrityksen asiakashallinnan kehittäminen KTT Heikki Eerola Asiakashallinnan kehittämisen tavoite on luoda asiakaslähtöinen liiketoimintamalli, jonka avulla määritetään ja tuotetaan valitun liiketoiminta-alueen

Lisätiedot

Palveluverkoston kehittämisen työkirja. Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela

Palveluverkoston kehittämisen työkirja. Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela Palveluverkoston kehittämisen työkirja Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela Copyright VTT 2014 JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER VTT, Vuorimiehentie 3, PL 1000, 02044 VTT

Lisätiedot

Tulevaisuuden epävarmuuden hallinta liiketoimintavetoisessa innovaatioprosessissa

Tulevaisuuden epävarmuuden hallinta liiketoimintavetoisessa innovaatioprosessissa väliraportti Tulevaisuuden epävarmuuden hallinta liiketoimintavetoisessa innovaatioprosessissa CoFi/Åbo Akademi Tarja Meristö Sami Leppimäki Jukka Laitinen VTT Jaakko Paasi Pasi Valkokari Pekka Maijala

Lisätiedot

L IIKETALOUS. ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA CASE: Bedbest Oy

L IIKETALOUS. ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA CASE: Bedbest Oy T AMPEREEN A MMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA CASE: Bedbest Oy Laura Kuokkanen Liiketalouden koulutusohjelma huhtikuu 2007 Työn ohjaaja:

Lisätiedot

Innovaatioiden johtaminen

Innovaatioiden johtaminen ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2330 Tiina Apilo & Tapani Taskinen Innovaatioiden johtaminen VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2330 Innovaatioiden johtaminen Tiina Apilo & Tapani Taskinen ISBN 951 38 6774 9 (nid.)

Lisätiedot

Tulevaisuuden tuotteiden ja käyttöliittymien kehittäminen Pikaopas yrityksessä sovellettavaan kehittämisprojektiin

Tulevaisuuden tuotteiden ja käyttöliittymien kehittäminen Pikaopas yrityksessä sovellettavaan kehittämisprojektiin Tulevaisuuden tuotteiden ja käyttöliittymien kehittäminen Pikaopas yrityksessä sovellettavaan kehittämisprojektiin 29.12.2000 Matti Vuori Jouni Kivistö-Rahnasto AUTOMAATIO Sisällysluettelo 1 Työkalupakin

Lisätiedot

VTT Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen tietotuki -työraportti 12 Tulevaisuuden käyttöliittymien kehittäminen ja sen tekniikat -työraportti 5

VTT Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen tietotuki -työraportti 12 Tulevaisuuden käyttöliittymien kehittäminen ja sen tekniikat -työraportti 5 VTT AUTOMAATIO VTT Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen tietotuki -työraportti 12 Tulevaisuuden käyttöliittymien kehittäminen ja sen tekniikat -työraportti 5 Tuotekehityksen riskienhallinta Matti Vuori &

Lisätiedot

Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10.

Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10. Kai Koski (toimittanut) Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10.2005) Loppuraportti 2005 No : 2 1 Kymenlaakson

Lisätiedot

Suorituskykymittaristo osaksi toiminnan tehokasta johtamista Case: Elisa Oyj, Yritysasiakkaiden Palvelutuotanto -tulosyksikkö

Suorituskykymittaristo osaksi toiminnan tehokasta johtamista Case: Elisa Oyj, Yritysasiakkaiden Palvelutuotanto -tulosyksikkö Suorituskykymittaristo osaksi toiminnan tehokasta johtamista Case: Elisa Oyj, Yritysasiakkaiden Palvelutuotanto -tulosyksikkö Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Mikko Johansson 2009 Laskentatoimen

Lisätiedot

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Lisätiedot

PIENTEN ELINTARVIKEALAN YRITYSTEN MARKKINOINTISTRATEGIAT

PIENTEN ELINTARVIKEALAN YRITYSTEN MARKKINOINTISTRATEGIAT TIEDONANTOJA 215 1996 PIENTEN ELINTARVIKEALAN YRITYSTEN MARKKINOINTISTRATEGIAT TERRI KUPIAINEN MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE. FINLAND RESEARCH REPORTS

Lisätiedot

ARVOPOHJAINEN MARKKINOINTI KASVUUN TÄHTÄÄVÄSSÄ PK-YRITYKSESSÄ OMAT TUOTTEET ALIHANKINNAN TUKENA

ARVOPOHJAINEN MARKKINOINTI KASVUUN TÄHTÄÄVÄSSÄ PK-YRITYKSESSÄ OMAT TUOTTEET ALIHANKINNAN TUKENA WILLE NUMMIKOSKI ARVOPOHJAINEN MARKKINOINTI KASVUUN TÄHTÄÄVÄSSÄ PK-YRITYKSESSÄ OMAT TUOTTEET ALIHANKINNAN TUKENA Diplomityö Tarkastajat: Professori Olavi Uusitalo, Lehtori Tommi Mahlamäki Tarkastajat ja

Lisätiedot

Asiakkuuksien johtaminen

Asiakkuuksien johtaminen Asiakkuuksien johtaminen Delfoi Akatemia 2006 Päättötyö Heli Luukko SISÄLTÖ 1 Johdanto 2 Tuotesuuntautumisesta asiakassuuntautuneeseen toimintaan 3 Mitä asiakkuuksien johtamisella tarkoitetaan? 4 Asiakkuuksien

Lisätiedot

Tulevaisuuden ennakointi osana maatilan strategista suunnittelua

Tulevaisuuden ennakointi osana maatilan strategista suunnittelua 31 Tulevaisuuden ennakointi osana maatilan strategista suunnittelua Erilaisten tulevaisuustavoitteiden vaikutus taloudelliseen menestymiseen ja rakenteelliseen kehitykseen Essi Mäkijärvi 31 Tulevaisuuden

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Opas suunnittelu- ja konsultointiyritysten liiketoiminta-osaamisen kehittämiseen Tutkimusraportti Research Report 168 Marko Torkkeli Pekka Salmi Ville Ojanen

Lisätiedot

Tuotekehityksen haasteet projektiliiketoiminnassa Issues of Product Development from the Viewpoint of Project-based Organisations

Tuotekehityksen haasteet projektiliiketoiminnassa Issues of Product Development from the Viewpoint of Project-based Organisations 25.5.2009 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari Tuotekehityksen haasteet projektiliiketoiminnassa Issues of Product Development from the Viewpoint

Lisätiedot

TUOTTEEN LANSEERAUS. Case: Cello LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU. Liiketalous Markkinointi Opinnäytetyö Kevät 2009 Aleksi Hakatie Tomi Hietanen

TUOTTEEN LANSEERAUS. Case: Cello LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU. Liiketalous Markkinointi Opinnäytetyö Kevät 2009 Aleksi Hakatie Tomi Hietanen TUOTTEEN LANSEERAUS Case: Cello LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous Markkinointi Opinnäytetyö Kevät 2009 Aleksi Hakatie Tomi Hietanen , Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos Aleksi Hakatie &

Lisätiedot

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille University of Oulu Department of Information Processing Science Master s Thesis Kati Haverinen 11.11.2011 2 Tiivistelmä Tarve uusille datakeskuksille on koko

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma Markkinointisuunnitelma T:mi Kulturellis Ulla Viskari-Perttu 24.5.2012 HUMAK Kulttuurituotannon koulutusohjelma Markkinointi 2/2 Lehtori Kari Keuru/ Jenny Honka SISÄLLYS 1 PERUSKUVAUS YRITYKSESTÄ 3 2 MARKKINAT

Lisätiedot