Keskisuomalainen Ruokakulttuuri- seminaari III. Markkinakohderyhmän ja alueen ymmärtäminen elintarvikkeiden tuotekehitys- ja markkinointityössä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskisuomalainen Ruokakulttuuri- seminaari III. Markkinakohderyhmän ja alueen ymmärtäminen elintarvikkeiden tuotekehitys- ja markkinointityössä"

Transkriptio

1 Keskisuomalainen Ruokakulttuuri- seminaari III Markkinakohderyhmän ja alueen ymmärtäminen elintarvikkeiden tuotekehitys- ja markkinointityössä Arto Vidgren Ediple Oy

2 Sipilä, Jorma; Asiantuntijapalvelujen tuotteistaminen, Tuotteistaminen prosessina Lähtökohdat Tuotteiden konseptointi Testaus asiakkaan kanssa Hinnoittelu, markkinoinnin suunnittelu Seuranta ja kehittäminen Yritys (missio, visio, arvot) Strategia -tarpeet, kysyntä, asiakkaat, tarjonta, ydinosaaminen, kilpailuetu Asiakashyödyt Tuotetarjoaman arviointi ja kehittäminen Tuotteiden ja prosessien määrittäminen, vakiointi ja konkretisointi Pilotointi l. tuotteen testaaminen asiakkaan kanssa mahdollisuuksien mukaan Tuotepakettien hinnoittelu Markkinointisuunnitelman laatiminen Brändin rakentaminen Tuotteen arviointi, seuranta ja mittaaminen Jatkuva kehittäminen

3 Bergström & Leppänen; Yrityksen asiakasmarkkinointi Toimintaympäristön kartoitus Ympäristössä on erilaisia voimia, jotka vaikuttavat yrityksen kykyyn toimia ja kehittää uusia tuotteita ja palveluja markkinoille. MAKROYMPÄRISTÖ Teknologia MIKROYMPÄRISTÖ Sosiaaliset tekijät Väestö Asiakkaat Yrityksen SISÄINEN YMPÄRISTÖ Kilpailijat Ekologinen ympäristö, luonto LIIKEIDEA; tuotteet/palvelut, toimintatapa prosessit, resurssit Kulttuuri Politiikka Markkinat Muut sidosryhmät Talous Julkinen valta

4 Johnson, G. & Scholes, K. Exploring corporate strategy Toimintaympäristöä koskevat näkökulmat voidaan jakaa seuraaviin analyysityökaluihin: Ympäristötekijöiden kartoitus- ja muutosanalyysit - Trendi- ja PESTEL-analyysit (toimintaympäristön ja ympäristötekijöiden muutosten tarkastelu ja analysointia tulevaisuuteen) Sidosryhmäanalyysit (keskeisten sidosryhmien tunnistaminen, analysointi ja yhteisen toiminnan suunnittelu) - Asiakasanalyysi (segmentointi, tarvekartoitus, ostokäyttäytyminen) - Verkostokumppanianalyysi Toimintaympäristön analyysit Kilpailija- ja toimiala-analyysit (toimialan kilpailutilanne)

5 SWOT -analyysi SWOT analyysi on kokoava työkalu analysoida yritystä ja sen toimintaympäristöjä. SWOTin pääkohdat ovat - Vahvuudet ja heikkoudet ovat yrityksen sisäisiä tekijöitä. - Mahdollisuudet ja uhat ulkoisia tekijöitä ja liittyvät yrityksen mikro- ja makrotasoihin. Yhteenveto analyysin tulosten perusteella ja niistä toimenpiteistä, - miten vahvuudet voidaan hyödyntää monipuolisesti yrityksen toiminnassa, - miten heikkouksia voidaan parantaa, - miten lähitulevaisuuden mahdollisuudet voidaan mahdollisimman hyvin hyödyntää yrityksen toiminnassa ja - kuinka toimintaympäristön uhat voidaan torjua ja kuinka huomioit ne toiminnan suunnittelussa.

6 T. Rope; Suuri markkinointikirja 2005 Erillisanalyyseistä yhteenvetoanalyysiksi YMPÄRISTÖ-ANALYYSI: (megatrendit) Polittinen kehitys Taloudellinen kehitys Sosiaalinen kehitys Teknologinen kehitys Ekologinen kehitys Lainsäädännöllinen kehitys MARKKINA- JA ASIAKASANALYYSI: Asiakaskartoitus (nykyiset/ uudet asiakkaat) ja segmentointi, käyttäjätarvekartoitus, ostokäyttäytymisen analyysi Markkinoiden koko/ kehittyminen, ostovoima, rakenne ja kehitys KILPAILIJA-ANALYYSI: pääkilpailijat markkinaosuudet ja kasvu päämäärät ja tavoitteet markkinointistrategiat Näkymät Näkymät Näkymät SWOT-ANALYYSI: ympäristön mahdollisuudet ja uhat YRITYKSEN KRIITTISET MENESTYS- TEKIJÄT YRITYSANALYYSI: (oman toiminnan kartoitus) Visio - päämäärät, tavoitteet Liiketoimintastrategia (liikeidea, toiminta-ajatus, nykyiset tuotteet ja palvelut, tuotantoprosessit) Resurssit (talous, rahoitus, osaaminen, aika, tilat, laitteet, yms.) Sidosryhmät (verkostosuhteet) Markkinointistrategia Jakelutiet Toiminnan ja resurssien kilpailukykyisyys yrityksen heikkoudet ja vahvuudet Sammon Takojat K-S 4/ Tiedustelu ja mahdollisuuksien kartoittaminen Margit Vanha-aho Partus Oy 2010,

7 Yrityksen SWOT -analyysi Vahvuus voi olla: Uusi, innovatiivinen tuote tai palvelu Liiketoimintasi sijoittuminen Ainutlaatuinen prosessi ja toimintatapa Muut näkökohdat, jotka lisäävät tuotteesi tai palvelusi arvoa Oma resurssit (osaaminen, tilat. laitteet, pääoma jne.) Mahdollisuus voi olla: Markkinoiden kehittyminen kuten internet ja sosiaalinen media Siirtyminen uusille markkina-alueille, jotka tarjoavat lisätuottoa Uudet kansainväliset markkinat Tehottomien kilpailijoiden hallitsemat markkinat Uusi teknologia Uudet ekologiset ratkaisut Heikkoudet voivat olla: Samanlaiset tuotteet ja palvelut (esim. suhteessa kilpailijoihisi) Liiketoimintasi taso Tuotteiden ja palveluiden huono taso tai heikentynyt maine Resurssien puute (osaaminen, tilat, laitteet, pääoma jne.) Uhka voi olla: Uusi kilpailija kotimarkkinoillasi Hintakilpailu Kilpailijalla on uusi tuote/palvelu Kilpailijoilla on erityinen pääsy jakelukanaviin Verotusta esitetään tuotteillesi tai palveluillesi

8 Asiakasanalyysi Tärkeimmät kysymykset: ketkä ovat mahdollisia asiakkaitani? paljonko niitä on valitsemallani alueella? millaisiin ryhmiin (segmentteihin) asiakkaat voidaan jakaa? mikä on asiakaskohderyhmän koko ja kasvumahdollisuudet? millaisia tarpeita eri asiakaskohderyhmillä on? miten tavoitan asiakkaat? paljonko asiakkaat ovat valmiita maksamaan tuotteestani/ palvelustani? miksi asiakas ostaisi mieluummin minulta kuin kilpailijaltani? mikä on asiakassuhteen arvo yritykselle? millainen on asiakaskohderyhmien ostokäyttäytyminen?

9 Asiakassegmentointi Tavoitteet: tarpeiden ymmärtäminen yhtenäinen tuote-/palvelutarjonta markkinoinnin kohdentaminen Vaiheet: 1. kohdeasiakkaiden valinta kriteerien määrittäminen asiakasryhmien tunnistaminen 2. toimenpiteiden määrittely kohdeasiakkaille tuote-/palvelutarjooman määrittely markkinointitoimenpiteet

10 Torkkeli et al., Asiantuntijapalvelun johtamisen haasteet 2005 Tuotteen eri tasot Tilaus Rahoitus, maksujärjestel yt Maksuehdot Tukiprosessit Toimitusehdot Jakelu, toimitus Palveluympäristö Laatu, ominaisuudet Saatavuus Palvelumuotoilu Muotoilu, design Tuote Brändi, imago Vakuutukset Pakkaus Tarina Nimi (logo) Tuotemerkki Takuu Laskutus Hinta Tuotteen Konkretisoiminen Tuotteen ydin Mielikuva tuotteesta asiakkaan silmissä syntyy eri tekijöiden yhteisvaikutuksena!

11 Jukka-Pekka Vuori, Marketing Clinic, Markkinoinnin keskittämisellä tulosta, 2009 Arvon tuottaminen asiakkaille markkinointiprosessissa 1. Markkinan ja asiakastarpeiden ymmärrys 2. Asiakaslähtöinen markkinointistrategia 3. Arvoa tuottavan markkinointisuunnitelman tekeminen - Asiakkaiden ja markkinan tutkiminen - Markkina- ja asiakastiedon johtaminen - Segmentointi ja kohdistaminen - Erottautuminen kilpailijoista asiakkaan mielessä - Markkinoinnin kilpailukeinojen hyödyntäminen asiakaslähtöisesti 4. Tuottavan ja luottamuksellisen asiakassuhteen rakentaminen 5. Asiakkuusarvon tunnistaminen mahdollistaa tuottojen ja asiakaspääoman kasvun - Asiakassuhdejohtaminen; vahva suhde valittuihin asiakkaisiin - Luo tyytyväiset ja lojaalit asiakkaat - Asiakkuuden elinkaaren tunnistaminen - Markkina- ja asiakasosuuden kasvu

12 Jos haluat rakentaa laivan, älä kokoa ihmisiä hankkimaan työkaluja, lautoja ja tarvikkeita, vaan herätä heissä kaipuu merelle! - Antoine de Saint-Exupéry -

MARKKINOINTITYÖKALU KAHVILAYRITTÄJILLE Case: Juhlahuoneisto Pietari Sali

MARKKINOINTITYÖKALU KAHVILAYRITTÄJILLE Case: Juhlahuoneisto Pietari Sali MARKKINOINTITYÖKALU KAHVILAYRITTÄJILLE Case: Juhlahuoneisto Pietari Sali Katariina Alppi Hilkka Lilja Opinnäytetyö Joulukuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla

Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla Alanne Ville Karvinen Tommi Lakaniemi Sakke Leino Johannes 2013 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää

Lisätiedot

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Minna Murtonen PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.5.2008 Tekijä(t) Minna

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10.

Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10. Kai Koski (toimittanut) Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10.2005) Loppuraportti 2005 No : 2 1 Kymenlaakson

Lisätiedot

YT23 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS. businessoulu.com

YT23 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS. businessoulu.com YT23 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS businessoulu.com 2 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS SISÄLTÖ SIVU A. YLEISTÄ 3 B. MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISPROSESSI 3 C. MARKKINOINTISUUNNITELMA 4

Lisätiedot

Asiakas on tärkein. Erilaisia asiakkaita. Nykyiset asiakkaat. Uudet/potentiaaliset asiakkaat

Asiakas on tärkein. Erilaisia asiakkaita. Nykyiset asiakkaat. Uudet/potentiaaliset asiakkaat 1(5) Asiakas on tärkein Henkilöstöomisteisissa yrityksissä toiminnan lähtökohtana ovat usein jäsenet. Riippuen heidän tavoitteistaan ja yhteenliittymisen perusteistaan, yritys lähtee liikkeelle joko jäsentensä

Lisätiedot

Mitä yrittäminen on? Lähteet:

Mitä yrittäminen on? Lähteet: Sisällysluettelo Mitä yrittäminen on?...2 Yrittäjän ominaisuudet...3 2. Tehtävä:...3 Yrityksen perustamisen vaiheet...4 3. Tehtävä:...4 Liiketoimintasuunnitelmamalli...5 4. Tehtävä:...5 Yritysidea ja liikeidea

Lisätiedot

KLiK. Oikotie. menestykseen. ammattinaosaaminen -verkosto

KLiK. Oikotie. menestykseen. ammattinaosaaminen -verkosto KLiK Oikotie menestykseen ammattinaosaaminen -verkosto Sisältö Suuntaa menestyksen oikotielle... 3 Visio, missio ja strategia yrityksen kivijalka... 4 Ely-keskuksen kehittämispalvelut Pk-yrityksille...

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Yrityksen nimi/yksikön nimi: [kirjoita tähän] Päivä: 22. tammikuuta 2010 Markkinointisuunnitelma 2(5) Sisällysluettelo 1. Perustiedot yrityksestä...

Lisätiedot

HEVOSYRITYKSEN JOHTAMINEN

HEVOSYRITYKSEN JOHTAMINEN HEVOSALAN TIETOPAKETIT 1/8 - koulutuspäivien luentomateriaali 2004-2005 HEVOSYRITYKSEN JOHTAMINEN Hevosyrityksen johtamisen liiketoiminnan käynnistämisen, ja hevosyrityksen kehittämisen perusteita yrityksen

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

Riskikartta on 2000-luvun riskianalyysin tärkeä väline

Riskikartta on 2000-luvun riskianalyysin tärkeä väline Oma henkilöstö Tietoriskit Laatu Oman osaamisen kaventuminen Kustannukset Sopimukset Prosessien kehittäminen Riskikartta on 2000-luvun riskianalyysin tärkeä väline Aikataulu Ulkoistuksen riskit Alihankkijan

Lisätiedot

Verkkomarkkinointi KTT Heikki Eerola

Verkkomarkkinointi KTT Heikki Eerola Verkkomarkkinointi KTT Heikki Eerola Perinteisen markkinointikäsityksen mukaisesti yritys on aktiivinen toimija, jonka tehtävä on ohjata kysyntää yrityksen tarjontaan. Myyntiorientoituneessa ajattelussa

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu Minna Vuorensola Markkinoinnin ja logistiikan suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö

Lisätiedot

TUOTEKEHITYS - Kannattavasti Prosessina Mika Tonder

TUOTEKEHITYS - Kannattavasti Prosessina Mika Tonder TUOTEKEHITYS - Kannattavasti Prosessina Mika Tonder Sommaren är kort Millaisilla ajatuksilla syksyyn ja talveen? Mitä kesästä jäi ajatuksiin muhimaan? Tuotekehitystä vai tuotteistamista? Tuotekehitys Jo

Lisätiedot

OPAS. Yrittäjäksi Suomeen

OPAS. Yrittäjäksi Suomeen OPAS Yrittäjäksi Suomeen Alkusanat Alkusanat Oman yrityksen perustaminen on maahanmuuttajille hyvä tapa työllistyä Suomessa. Tällä hetkellä maassamme toimii noin 6 500 yritystä, jotka on perustanut ulkomailta

Lisätiedot

LAADUKAS SWOT Työkalu pk-yrityksen innovaatiovetoisen tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi

LAADUKAS SWOT Työkalu pk-yrityksen innovaatiovetoisen tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi LAADUKAS SWOT Työkalu pk-yrityksen innovaatiovetoisen tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi Tarja Meristö, Riitta Molarius, Sami Leppimäki, Jukka Laitinen, Hanna Tuohimaa JULKAISIJA: Corporate Foresight

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Perustamisopas 2013 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan markkinointiopas

Kulttuuritoimijan markkinointiopas Kulttuuritoimijan markkinointiopas C. 58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen

Lisätiedot

LUONTO LIIKUTTAMAAN -KOHTAAMISIA LUONTOLIIKUNNASTA 13.1.2014 TERVEYS- JA HYVINVOINTI- TUOTTEITA

LUONTO LIIKUTTAMAAN -KOHTAAMISIA LUONTOLIIKUNNASTA 13.1.2014 TERVEYS- JA HYVINVOINTI- TUOTTEITA LUONTO LIIKUTTAMAAN -KOHTAAMISIA LUONTOLIIKUNNASTA 13.1.2014 TERVEYS- JA HYVINVOINTI- TUOTTEITA Verkostoituminen x 2 Ketäs te olette? Etsi täältä joku sellainen henkilö, jota et kenties tunne entuudestaan.

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas C.58 2 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Kannen kuva: Saapasjalkakissa, Anu Lakaniemi. Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 2014 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2014 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä

Lisätiedot

Projektiopas. Ideasta liiketoimintaan. Pienten ja keskisuurten yritysten tutkimusja tuotekehityshankkeisiin. Rainer Jansson, Peter Juselius

Projektiopas. Ideasta liiketoimintaan. Pienten ja keskisuurten yritysten tutkimusja tuotekehityshankkeisiin. Rainer Jansson, Peter Juselius Projektiopas Pienten ja keskisuurten yritysten tutkimusja tuotekehityshankkeisiin. Rainer Jansson, Peter Juselius Ideasta liiketoimintaan PROJEKTIOPAS Ideasta liiketoimintaan Helsinki 2004 TŠmŠ materiaali

Lisätiedot

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND Miten ansaita aktiviteeteilla? OPAS YRITTÄJÄLLE Outdoors Finland TRADE OUTDOORS FINL AND Lukijalle Tämä opas on tarkoitettu matkailun ohjelmapalveluja tuottaville pk-yrityksille, organisaatioille ja kehittäjille,

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tarja Alatalo ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 16/2012 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja

Lisätiedot