ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAAN PERUSTUVA LUKUVUOSISUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAAN PERUSTUVA LUKUVUOSISUUNNITELMA"

Transkriptio

1 ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAAN PERUSTUVA LUKUVUOSISUUNNITELMA Esiopetusyksikkö: Koulukallion pk lukuvuosi Esiopetusyksikön yhteistyökoulu: Siivikkalan koulu Käsitelty päiväkodissa (pvm) Päiväkodin johtajan allekirjoitus Aluejohtajan allekirjoitus Perusopetusasetus 9 Opetuksen järjestäjän tulee laatia lukuvuosittain opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma, jossa määrätään opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetustunneista ja opetuksen yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta sekä työajoista, koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta sekä muista tarpeellisista opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista. Opetuksen järjestäjän tulee ennalta ilmoittaa oppilaille ja näiden huoltajille keskeisistä 1 momentissa tarkoitetuista asioista. Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma toimii esiopetusyksikön itsearvioinnin ja kehittämistoiminnan tukena.

2 1. ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS Sinä ja minä yhdessä oppien ja iloiten. Esiopetuksessamme edistämme ja vahvistamme lapsen oppimisen edellytyksiä löytämällä oppimisen iloa sekä osaamisen ja onnistumisen kokemuksia. Vaalimme yhteishenkeä ja opettelemme yhdessä toimimista luovassa ja elämyksellisessä ilmapiirissä. Esiopetuksemme painopisteet ovat lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen, lasten osallisuuden lisääminen sekä seikkailu- ja ympäristökasvatuksen hyödyntäminen arjen toiminnoissa. Leikin keinot ja elämykselliset toimintatavat sekä lapsen luontainen ihmettelyn ja uteliaisuuden huomaaminen ja huomioiminen ovat ominaista toiminnassamme. Eskarimme arki rakentuu monimuotoisista työskentelyn tavoista. Lasten kanssa suunniteltava ja toteutettava kerhotoiminta etenee lasten osallistamisen ja osallisuuden kautta. Kotiryhmien pienryhmätyöskentelyssä keskitymme pitkäjänteisempään teematyöskentelyyn. 2. ESIOPETUKSEN YLEINEN JÄRJESTÄMINEN JA TYÖAJAT Loma- ja työajat Syyslukukausi Syysloma (vko 42) Kevätlukukausi Talviloma (vko 9) Vapaapäivä Päivittäinen esiopetusaika (klo) 9-13 Esiopetuksen henkilökunta Lastentarhanopettajat Jaana Kuusisto-Siuro Laura Laukkanen Jaana Rajaniemi Kirsi-Marja Simula Lähihoitajat Janne Huhdankorpi Noora Huttunen Mirja Laitinen Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Annukka Kettunen Päiväkodin johtaja Minna Mustakallio-Sorvari

3 Päiväjärjestys Ma-ti Kerhopäivä (projektityöskentely) 9.00 Aamustartti 9.15 Kerhot tai Lounas Kerhot jatkuvat Esiopetus päättyy Ke-pe 9.00 Aamustartti 9.15 Kotiryhmissä työskentely (pienryhmät/leikki/ulkoilu) tai Lounas Työskentely jatkuu (pienryhmät/leikki/ulkoilu) Esiopetus päättyy Perjantaisin painotus leikissä. 3. PEDAGOGINEN SUUNNITELMA Suunnittelu Esiopetuksen suunnittelun perusteena ovat valtakunnalliset esiopetuksen perusteet ja Ylöjärven kaupungin oma esiopetussuunnitelma. Tutustumme lasten kiinnostuksen kohteisiin havainnoimalla ja lasta kuulemalla. Havainnot ja dokumentoinnit lasten taidoista eri osa-alueilla, oppimisesta ja osaamisesta ovat suunnittelun keskiössä. Kuuntelemme vanhempien mielipiteitä lastensa asiantuntijoina. Esiopetusryhmien lastentarhanopettajat vastaavat toiminnan suunnittelusta. Suunnitteluun osallistuvat koko esiopetuksen kasvatushenkilöstö ja lapset. Suunnittelu aikuisten kesken tapahtuu viikoittaisissa tiimipalavereissa sekä kerran kuussa pidettävässä koko esiopetustiimin palaverissa. Toiminnan arviointi kulkee suunnittelun rinnalla koko esiopetusvuoden ajan. Toimintaa arvioidaan lasten, kasvatushenkilöstön ja vanhempien kanssa. Toiminnan painopistealueet Tunne- ja vuorovaikutustaidot Lapset opettelevat ja oppivat tunne- ja vuorovaikutustaitoja opetustuokioissa, päivittäisissä arjen tilanteissa ja aikuisten esimerkin kautta. Lasten kanssa keskustellaan taitojen opettelusta (esim. kuuntelu, kertominen, vuorottelu, tunteiden

4 tunnistaminen) ja yhdessä arvioidaan taitojen opettelun edistymistä. Opetamme tunne- ja vuorovaikutustaitoja mm. Yhteispeli menetelmän avulla. Pienryhmätoiminta Pienryhmätoiminta on tärkeä, toimiva ja vakiintunut toimintamuoto esiopetuksessamme. Sen kautta voimme huomioida ja havainnoida lasta yksilöllisesti ja lapsi saa mahdollisuuden opetella taitoja omassa tahdissaan. Nimetyissä pienryhmissä on yleensä 6-8 lasta. Opettelemme myös itsenäistä työskentelyä, parityöskentelyä sekä työskentelyä myös isommassa ryhmässä. Pienryhmät ovat suuri osa päivän toimintaa. Kerhopäivinä ja perjantaisin pienryhmät muodostuvat yli ryhmärajojen. Keskiviikkoisin ja torstaisin toiminta toteutetaan omissa pienryhmissä. Lapset sijoittuvat omien kiinnostusten kohteidensa mukaan pienryhmiin. Tavoitteena on opetella työskentelemään monenlaisten kavereiden kanssa. Toimimme monimuotoisesti päiväkodin eri pienryhmätiloissa sisällä sekä eri ympäristöissä ulkona. Osallisuus Lapsen osallisuus on Ylöjärven kaupungin koko varhaiskasvatuksen yhteinen tavoite toiminnallemme. Osallisuus tarkoittaa esiopetuksessamme sitä, että lapset tulevat kuulluksi heitä koskevissa asioissa, lapset tuntevat kuuluvansa joukkoon ja lapset kokevat iloa yhteisyydestä. Lapset ovat mukana toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Heiltä tulevat ideat ja ajatukset huomioidaan toiminnassa siten, että lapset tiedostavat itse vaikuttavuuden. Lasten ideat ja ajatukset teemme näkyviksi sanojen, kuvien ja karttojen avulla. Esiopetusvuoden alussa kartoitamme lasten toiveet ja ideat, jotta voimme toteuttaa esiopetusta lasten ideoiman projektityöskentelyn kautta. Arjessa lasten ideat kuullaan ja niitä pohdiskellaan yhdessä. Vanhempien ja perheiden osallisuus toteutetaan heitä kuuntelemalla ja ajatuksiin reagoimalla. Vanhempainilloissa ja yhteisissä tapahtumissa vanhemmat saavat yhdessä pohtia toiveitaan ja ajatuksiaan esiopetukseen ja varhaiskasvatukseen liittyen. Koulukallion päiväkodin vanhempainyhdistys ry on aktiivinen osa päiväkotimme toimintaa. Syksyllä 2015 vanhempia pyydetään seuraamaan ja osallistumaan arjen toimintaamme erillisellä kutsulla. Päiväkodille avataan syyskaudella omat facebook-sivut. Niiden kautta vanhemmat voivat osaltaan tulla osalliseksi päiväkodin arjesta. Luonto- ja ympäristökasvatus Tavoitteenamme on vahvistaa lapsen luontosuhdetta, kasvattaa lapset kunnioittamaan luontoa sekä opettaa vastuullisuuteen ympäristöasioissa. Ympäristökasvatuksen teemoja ovat ympäristöön liittyvät taidot ja tiedot, myönteisen asenteen vahvistaminen, kokemusten luominen sekä ja motivaation herättäminen ympäristönsuojelua kohtaan.

5 Luontoon, kasveihin ja eläimiin tutustumme havainnoimalla ja tutkimalla. Tutustumme myös rakennettuun ympäristöön sekä ohjaamme lapsia turvalliseen liikkumiseen. Aloitamme lukuvuoden kierrätysteemalla ja opettelemme muutenkin arjen ympäristöystävällisiä tekoja. Säätilan tutkiminen, luontohavaintojen tekeminen ja kasvien kasvattaminen ovat osa esiopetusvuotta. Kuvataiteessa ja muissa kädentöissä hyödynnämme kierrätysmateriaaleja. Seikkailukasvatus Seikkailukasvatus on elämyksellistä, kokemuksellista ja yhteistoiminnallista toimintaa, jonka kautta opetellaan elämäntaitoja. Seikkailukasvatukseen kuuluu esimerkiksi itsestä, muista ihmisistä, luonnosta ja ympäristöstä vastuun kantaminen. Seikkailukasvatuksen keinoin haluamme antaa lapsille mahdollisuuden kokea onnistumisen elämyksiä. Seikkailussa ryhmätyötaidot vahvistuvat, kun lapset saavat yhdessä selvittää esim. ongelmanratkaisutehtäviä. Myös luottamus-, sokko- ja selviämisharjoitukset ovat osa seikkailua. Seikkailuun yhdistyvät luontevasti esim. matematiikka, äidinkieli tai luonnontuntemus. Teemme yhteistyötä Siivikkalan koulun kanssa myös seikkailukasvatuksen suhteen. Retket Päiväkodin vieressä oleva metsä antaa erinomaisen mahdollisuuden viikoittaiseen retkeilyyn, leikkiin sekä luonnon ihmettelyyn ja tutkimiseen. Metsässä vietämme aikaa joka viikko mieluummin useana päivänä. Metsäretket ovat säännöllinen elementti viikkosuunnitelmissamme. Esiopetusvuoden aikana tehtäviä retkiä ideoidaan yhdessä lasten ja vanhempien kanssa lukuvuoden alussa. Retkiin liittyvät käytännön järjestelyt ja menettelytavat sovitaan lasten, vanhempien ja henkilökunnan kanssa. Retket linkitämme mielellämme ajankohtaisiin projektin aiheisiin. Esiopetusvuoden aikana käymme perinteisesti ainakin teatterissa ja Museokeskus Vapriikissa. Leikki Leikki on tärkeä osa lapsen päivittäistä elämää ja luonteva tapa toimia ja oppia uusia asioita. Leikille varataan riittävästi aikaa ja näin mahdollistetaan leikkien pitkäkestoisuus. Leikki näkyy yhtenä osana päiväjärjestyksessä. Harjoittelemme yhdessä leikkitaitoja ja muiden huomioonottamista. Huolehdimme, että lapselle muodostuu myös leikin kautta hyviä kaverisuhteita. Lapset ja aikuiset yhdessä suunnittelevat ja toteuttavat erilaisia leikkiympäristöjä päiväkodin tiloihin. Leikkiä rikastetaan ideoimalla uusia aiheita, välineitä ja leikkipaikkoja. Leikkikartta on säännöllisesti käytössä toiminnassamme. Perjantaipäivät painottuvat leikkiin ja kaveritaitojen vahvistamiseen.

6 4. ESIOPETUSYKSIKÖN YHTEISTYÖTAHOT 4.1 Vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön liittyvät tavoitteet, käytännöt ja sisällöt Päivittäiset kohtaamiset ja aktiivinen vuorovaikutus vanhempien ja kasvattajien välillä ovat merkittäviä kasvatuskumppanuuden vahvistajia. Vanhempien ja kasvattajien on yhdessä tärkeää olla tietoisia lapsen hyvinvointiin liittyvistä asioista. Tavoitteemme on luonteva ja avoin yhteistyö vanhempien kanssa lapsen parhaaksi. Tiedotamme esiopetuksen toiminnasta ja suunnitelmista ensisijaisesti sähköpostitse. Kaikki tiedotteet löytyvät myös ryhmien ilmoitustauluilta. Etukäteen sovittuja kasvatuskeskusteluja vanhempien kanssa käymme pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa ja joskus tarpeen mukaan myös useammin. Syksyllä on ns. tutustumistapaaminen, jossa teemme yhdessä lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelman. Keväällä arvioimme suunnitelman ja tavoitteiden toteutumista sekä käymme läpi koulun alkuun ja tiedonsiirtoon liittyviä asioita. Syksyllä järjestämme vanhempainillan, jossa vanhemmat saavat kertoa ajatuksistaan ja odotuksistaan esiopetukseen liittyen, kysyä mietityttävistä asioista, tutustua toisiinsa ja kuulla esiopetuksen kuulumisia. Vuoden aikana järjestämme yhteisiä tapahtumia ja juhlia koko perheelle. Koko perheen iltapäivät/illat ovat syksyllä ja keväällä, isovanhempainpäivää vietetään keväällä, isänpäivätapahtuma on marraskuussa, äitienpäivätapahtuma on toukokuussa sekä perinteisesti vietämme yhdessä joulu- ja kevätjuhlat. 4.2 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelman laatimiseen ja arviointiin liittyvät tavoitteet, käytännöt ja sisällöt Esiopetuksen oppimissuunnitelma laaditaan yhteistyössä lapsen, vanhempien ja esiopetuksen henkilöstön kesken. Lapset kertovat omat toiveensa ja tavoitteensa esiopetusvuodelle esiopetuksen oppimissuunnitelmaa laadittaessa. Lasten näkemys voidaan toteuttaa haastattelemalla, piirtämällä tai vaikkapa valokuvien avulla. Esiopetuksen oppimissuunnitelman seurantaa ja arviointia toteutetaan läpi vuoden. Lapsen esiopetussuunnitelman tavoitteiden laatimiseen ja toiminnan arviointiin käytämme apuna Eskarin arki- havainnointimateriaalia sekä muita Ylöjärven kaupungin suosittamia dokumentteja. Lapsen oppimisen edistymisestä ja taitojen kehittymisestä käymme keskusteluja henkilöstön kesken palavereissa, lasten kanssa kahdestaan tai

7 yleisellä tasolla ryhmässä ja vanhempien kanssa säännöllisesti. Toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa otamme huomioon arvioinnissa nousevat tarpeet. Jokaisen lapsen kanssa pidämme ns. juttutuokion syys-lokakuussa. Se on lapsen ja aikuisen välinen kahdenkeskinen lyhyt keskustelu, jossa lapsi saa mahdollisuuden kertoa omista eskarikuulumistaan. 4.3 Muut yhteistyötahot ja yhteistyökäytännöt Koulukallion päiväkodissa on kolme esiopetusryhmää, jotka kaikki sijaitsevat päiväkodin yläkerrassa. Kaikki Siivikkalan alueen esiopetusikäiset lapset ovat Koulukallion päiväkodissa. Yhteistyötä eri esiopetusryhmien kesken sekä päiväkodin muiden ryhmien kanssa toteutetaan päivittäin. Yhteiset tapahtumat, juhlat ja teemapäivät on suunniteltu päiväkodin vuosikelloon. Ulkoiluissa, ruokailuhetkissä ja monissa toiminnoissa lapset ja aikuiset kohtaavat toisiaan yli ryhmärajojen. Koulu, esiopetus ja päiväkoti sijaitsevat samassa rakennuksessa, yhteisessä lähipiirissä. Esioppilaiden kanssa käymme syömässä koulun ruokalassa. Lapset kohtaavat päivittäin koulun opettajia ja oppilaita sekä ruokahuollon ja siivoustoimen henkilöstöä. Kirjastoauto käy koululla kerran viikossa. Teemme tiivistä yhteistyötä varhaiskasvatuksen erityisopettajan, veo:n, kanssa, jonka toimipiste sijaitsee koulurakennuksen tiloissa. Yhteistyö tarkoittaa konsultaatiota, veo:n havainnointivierailuja ryhmissä, palavereja ja veo:n vetämiä pienryhmiä. Koulun kanssa tehtävä yhteistyö on päivittäistä. Koulun rehtori ja päiväkodin johtaja kehittävät yhteistyömahdollisuuksia ja kannustavat yhteiseen toimintaan. Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö on organisoitua samoin kuin kummiluokkatoiminta. Koulun erityisopettajan kanssa aloitamme syyslukukaudella suunnittelemalla yhteistyökäytännöt. Kevätlukukaudelle erityisopettajan vetämään tsemppikerhoon osallistuu osa esioppilaistamme. Luonteva yhteistyökumppanimme on Siivikkalan neuvola, joka sijaitsee koulurakennuksen tiloissa. Terveydenhoitaja on tarpeen mukaan mukana esija alkuopetuksen tiedonsiirrossa. Ylöjärven seurakunta on yksi yhteistyökumppanimme katsomuskasvatukseen liittyen. Tarpeen mukaan teemme yhteistyötä myös perheneuvolan, sosiaalitoimen ja TAYS.in henkilöstön kanssa. Koulukuraattorille meillä on konsultaatiomahdollisuus. Siivikkalan alueen perhepäivähoitajat vierailevat päiväkodissamme viikoittain.

8 Pirkanmaan Musiikkiopisto järjestää musiikkileikkikoulutoimintaa tiloissamme lukuvuoden aikana säännöllisesti torstaisin. Myös esiopetusikäiset lapset voivat osallistua toimintaan vanhempien harkinnan mukaan. 5. ESI- JA ALKUOPETUKSEN YHTEISTYÖ Esi- ja alkuopetuksen yhteistyöstä sovimme yhteisessä suunnittelupalaverissa Tässä kokoontumisessa sovimme Yhteispelin toimintatavoista liittyen esi- ja alkuopetuksen yhteistyöhön. Sovittavat toimintatavat ovat: esiopettajan vierailu 1.luokkaan (syys-lokakuu 2015) tiedonsiirtolomakkeiden täyttäminen (helmi-maaliskuu 2016) luokanopettajan vierailu esiopetukseen (helmi-maaliskuu 2016) vanhempainkeskustelut (maalis-huhtikuu 2016) tiedonsiirto koululle (toukokuu 2016) kouluuntutustumispäivä (toukokuu 2016). Samassa kokoontumisessa ideoidaan myös kummiluokkatoiminnan järjestämistä. Siivikkalan koulun neljäsluokkalaiset ovat esioppilaiden kummioppilaita. He jatkavat kummeina, kun esioppilaat menevät ensimmäiselle luokalle. Esi- ja alkuopetuksen yhteistyöstä vastaavat henkilöt ovat päiväkodin johtaja Minna Mustakallio-Sorvari ja Siivikkalan koulun rehtori Jutta Marjamäki. Arjessa yhteistyötä tekevät koko esi- ja alkuopetuksen henkilöstö. 6. ARVIOINTI Lapsen oppimisen arviointia tehdään Eskarin arki materiaalin pohjalta sekä henkilökohtaisen oppimissuunnitelman pohjalta. Opetushenkilöstön kanssa pohditaan lapsen hyvinvointia, oppimista ja taitojen kehittymistä sekä suunnitellaan toimintaa lapsen tarpeita tukevaan suuntaan. Koko ryhmän toimintaa arvioidaan opetushenkilöstön kesken tiimipalavereissa (1krt/vko), koko henkilöstön talon palavereissa (1 krt/vko), pedagogisessa palaverissa (1krt/kk) ja koko eskaritiimin iltapalavereissa (joka kuukausi). Arvioinnin pohjana ovat lukuvuosisuunnitelma, päiväkodin vuosikello, esiopetuksen vuosikello, turvallisuussuunnitelma, kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma sekä asiakastyytyväisyyskyselystä nousevat tavoitteet. Myös osallisuuden toteutumista arvioidaan erikseen. Lapset ovat rehellisiä ja avoimia palautteen antajia luonnostaan. Lasten kuuleminen arjessa heidän hyvinvointiinsa ja esiopetuksen toimintaan liittyen ovat osa toimintaamme. Syys-lokakuussa pidettävät ns. juttutuokioiden kautta jokainen lapsi tulee henkilökohtaisesti kuulluksi omista eskarikuulumisistaan. Tänä lukuvuonna kehitämme lapsille oman arviointikyselyn, jonka toteutamme tammikuussa. Tulokset tästä kyselystä tiedotamme myös vanhemmille.

9 Vanhemmilta toivomme ja kysymme säännöllisesti palautetta niin arjen kohtaamisissa kuin yhteydenottojen kautta. Vanhemmat vastaavat esiopetuksen asiakastyytyväisyyskyselyyn syksyllä 2015 ja keväällä Kyselystä nostamme 1-3 kolme kehittämiskohdetta toiminnallemme. Sekä kyselyn tulokset että kehittämiskohteet toimenpiteineen julkistamme vanhemmille ja myös lapsille. Esiopetuksen henkilöstö ja koko päiväkodin kasvatushenkilöstö toteuttaa itsearviointia erityisesti lapsen osallisuuden toteutumisen tavoitteen suhteen. 7. ESIOPETUKSEN TUKI 7.1 Yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tukimuodot esiopetusyksikössä Yleinen tuki: Jokaiselle lapselle laaditaan vanhempien kanssa oma esiopetussuunnitelma. Tarvittavat tukitoimet lapsen kehityksen eri alueilla kirjataan suunnitelmaan. Tuemme lasta esiopetuksessa pienryhmä- ja yksilötyöskentelyn sekä selkeän päiväjärjestyksen avulla. Esikoulussa tutut ja turvalliset aikuiset luovat myönteisen ja kannustavan ilmapiirin lapsen kehittymiselle ja oppimiselle. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja sekä koulun erityisopettaja konsultoivat henkilökuntaa sekä järjestävät lapsille opetusta. Lasten kanssa laadimme lukuvuoden alussa yhdessä toimimisen säännöt, joiden toteutumista arvioimme yhdessä. Loogisista seuraamuksista keskustellaan ja sovitaan sekä lasten, vanhempien että henkilöstön kesken. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettelu ovat toimintamme lähtökohtia. Pienryhmätoiminta ja muut erilaiset yhdessä työskentelyn muodot tukevat lapsen taitojen kehittymistä. Opetuksessa käytämme mahdollisimman paljon havainnollistavaa materiaalia (kuvat, sektorikello, kartat, esineet). Lapselle mahdollistamme myös rauhoittumisen hetket päivän aikana (pienryhmätilat, omat puuhat). Tehostettu tuki: Lapselle tehdään yhdessä vanhempien kanssa tehostetun tuen suunnitelma. Tämän suunnitelman pohjana on pedagoginen arvio, jonka tekee ryhmän opettaja. Arviossa kuvataan lapsen sen hetkiset valmiudet sekä kasvuun ja kehitykseen liittyvät erityistarpeet. Lisäksi kirjataan, millaisia tukitoimia pitäisi järjestää. Verkostopalaverit eri terapeuttien kanssa ovat tärkeä osa tehostetun tuen toteutumista. Tehostetun tuen toteutumista arvioidaan vanhempien, lapsen ja esiopettajan kesken Erityinen tuki: Lapsen erityisen tuen järjestäminen pohjautuu esiopetuksessa laadittavaan lapsen henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS). Suunnitelma on pedagoginen asiakirja, johon kirjataan erityisopetuksen

10 järjestämiseen liittyvät asiat, opetuksen keskeiset tavoitteet, sisällöt sekä oppimisympäristöön ja opetusmenetelmiin liittyvät seikat. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä huoltajien kanssa. Erityinen tuki koostuu erityisopetuksesta ja muusta tarvittavasta tuesta. Päivähoidon johtaja tekee hallinnollisen päätöksen erityisestä tuesta. Päätös perustuu lapsen ja hänen vanhempiensa kuulemiseen sekä pedagogiseen selvitykseen, jonka tekee varhaiskasvatuksen erityisopettaja.

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAAN PERUSTUVA LUKUVUOSISUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAAN PERUSTUVA LUKUVUOSISUUNNITELMA ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAAN PERUSTUVA LUKUVUOSISUUNNITELMA Esiopetusyksikkö: Kangasniemen pk lukuvuosi 2015-2016 Esiopetusyksikön yhteistyökoulu: Metsäkylän koulu Käsitelty päiväkodissa (pvm) 15.09.2015

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAAN PERUSTUVA LUKUVUOSISUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAAN PERUSTUVA LUKUVUOSISUUNNITELMA ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAAN PERUSTUVA LUKUVUOSISUUNNITELMA Esiopetusyksikkö Kalliorinne Asuntila lukuvuosi 2015-2016 Esiopetusyksikön yhteistyökoulu: Asuntilan koulu Käsitelty päiväkodissa (pvm) 14.9.2015

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA 2015-2016. Huvikumpu pk, Pitkätossut

TYÖSUUNNITELMA 2015-2016. Huvikumpu pk, Pitkätossut Sipoon kunta Päivämäärä TYÖSUUNNITELMA 2015-2016 Lukuvuosi 2015-2016 Lisäys kunnalliseen opetussuunnitelmaan perusopetuslain 9 mukaan 1. Esiopetuspaikan yhteystiedot Nimi Huvikumpu pk, Pitkätossut Osoite

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 1. YKSIKKÖ Tornitien päiväkoti, Tornitie 1, 05200 RAJAMÄKI 2. TOIMINTA-AIKA 11.8 2010 31.5.2011 Päivittäinen toiminta-aika arkisin pääsääntöisesti

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Jyväskylän kaupungin esiopetussuunnitelma 2010 Oppilashuollon strategia Lapsen esiopetuksen

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014

Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014 Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014 TV/11.2.2014 Järvenpäässä annetaan maksutonta esiopetusta kunnallisissa ja ostopalveluna yksityisissä päiväkodeissa. (700 h/v) Esiopetukseen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2015-2016 JANAKKALAN KUNTA. Pikkuniitun päiväkoti

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2015-2016 JANAKKALAN KUNTA. Pikkuniitun päiväkoti ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2015-2016 JANAKKALAN KUNTA Pikkuniitun päiväkoti Työsuunnitelma 2015 2016 hyväksytty:. 2015 Johanna Jalli-Karimäki Päiväkodin johtaja Pauli Hurvi Johtokunnan puheenjohtaja Työsuunnitelman

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAAN PERUSTUVA LUKUVUOSISUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAAN PERUSTUVA LUKUVUOSISUUNNITELMA ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAAN PERUSTUVA LUKUVUOSISUUNNITELMA (Palautetaan 31.8.2014 mennessä aluejohtajalle) Esiopetusyksikkö: Kalliorinne lukuvuosi 2014-2015 Esiopetusyksikön yhteistyökoulu: Asuntilan

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA 2013 2014 Pikkuniitun vuoropäiväkoti Työsuunnitelma hyväksytty..20 Päiväkodin johtaja Johtokunnan puheenjohtaja Päiväkoti / Koulu Pikkuniitun vuoropäiväkoti

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA Kettukallion päiväkoti Työsuunnitelma hyväksytty: 5.9.2012 Leena Mäntylä Päiväkodin johtaja Tiina Heino Johtokunnan puheenjohtaja Kettukallion päiväkoti Esiopetusryhmän

Lisätiedot

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Isokallion päiväkoti Puistotie 15 05200 Rajamäki 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetussuunnitelma ajalle 16.8.2011 31.5.2012. Päivittäinen toiminta-aika klo 8.30 12.30.

Lisätiedot

Toivojentien ja Kylänpään päiväkotien. Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2014-2015

Toivojentien ja Kylänpään päiväkotien. Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2014-2015 Toivojentien ja Kylänpään päiväkotien Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2014-2015 1 Sisältö 1. YKSIKKÖ... 2 2.TOIMINTA-AIKA... 3 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS... 3 4. TOIMINNAN TAVOITTEET JA MENETELMÄT...

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2015-2016 JANAKKALAN KUNTA. Haltian vuoropäiväkoti

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2015-2016 JANAKKALAN KUNTA. Haltian vuoropäiväkoti ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2015-2016 JANAKKALAN KUNTA Haltian vuoropäiväkoti Työsuunnitelma 2015 2016 hyväksytty:. 2015 Riitta Ranta Päiväkodin johtaja Annikki Pietilä Johtokunnan puheenjohtaja Työsuunnitelman

Lisätiedot

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA Lapsen varhaiskasvatus ja esiopetuksen oppimissuunnitelmat ovat perusta tiimien työn suunnittelulle. Suunnitelma kasvattajayhteisön toimintatavoista on

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Kohtelemme kaikkia lapsia ja huoltajia ystävällisesti, kuuntelemme heidän toiveitaan ja toteutamme niitä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

Toivojentien, Länsikaaren ja Kylänpään päiväkotien. Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2015 2016

Toivojentien, Länsikaaren ja Kylänpään päiväkotien. Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2015 2016 Toivojentien, Länsikaaren ja Kylänpään päiväkotien Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2015 2016 1. YKSIKÖT Toivojentien päiväkoti Aarne Einari Toivojentie 4 Toivojentie 1 05200 Rajamäki 05200 Rajamäki p.040-317

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

7. Monikulttuuriset lapset

7. Monikulttuuriset lapset ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA lv 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Ei ole lvsuunnitelmassa 1. Käsittelytiedot 2. Esiopetuksen toiminta-ajatus 3. Esiopetuksen opetussuunnitelma 4. Kasvatuksen ja oppimisen

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014. Tiina Eränummi, Soraset

ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014. Tiina Eränummi, Soraset ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014 Tiina Eränummi, Soraset YKSIKKÖ Isosuon päiväkoti Nurmijärvellä Klaukkalassa. Muruset : alle 3-vuotiaiden ryhmä Soraset : 3-6-vuotiaiden ryhmä

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016

LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016 LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016 ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 4. TOIMINNAN PAINOPISTEET 5. TOIMINNAN

Lisätiedot

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Lasten osallisuus Vanhempien osallisuus Varhaiskasvatuksen suunnittelu Leikki Liikunta Luonto Ilmaisu Mediakasvatus Kieli ja kulttuuri

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma KONTIOLAHDEN KUNNAN Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Onttolan päiväkodin henkilökunta: Touhula (3-5 v.) 040 5781151 Päiväkodinjohtaja Mervi Ignatius Lastentarhanopettaja Mirja Torniainen

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA. Kettukallion päiväkoti

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA. Kettukallion päiväkoti ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA Kettukallion päiväkoti Työsuunnitelma 2014 2015 hyväksytty:. 2014 Marianna Kokko Päiväkodin johtaja Jere Lindroos Johtokunnan puheenjohtaja Työsuunnitelman

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016

Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016 Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016 9.12.2014 www.kerava.fi 1 Esiopetuksen velvoittavuus Perusopetuslain (628/1998) 26 a ja 35 mom. 1 mukaan lapsen on koulun aloittamistaan edeltävänä vuonna osallistuttava

Lisätiedot

Professorintien päiväkodin esiopetussuunnitelma 2013-2014

Professorintien päiväkodin esiopetussuunnitelma 2013-2014 Professorintien päiväkodin esiopetussuunnitelma 2013-2014 ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA-AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 4. TOIMINNAN PAINOPISTEET 5. TOIMINNAN YKSIKKÖKOHTAISET

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Haikalan päiväkoti sijaitsee Klaukkalan pohjoisella alueella Haikalassa. Päiväkoti on perustettu 1982. Toimintakaudella 2010-2011 päiväkotimme ryhmät ovat:

Lisätiedot

Tähkärinteen esiopetuksen toimintasuunnitelma 2014-2015

Tähkärinteen esiopetuksen toimintasuunnitelma 2014-2015 Tähkärinteen esiopetuksen toimintasuunnitelma 2014-2015 1. YKSIKKÖ Tähkärinteen päiväkoti sijaitsee Klaukkalan keskustan välittömässä läheisyydessä. Päiväkotimme tarjoaa lapsille ainoana kunnassa ympärivuorokautista

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Tähkärinteen esiopetuksen toimintasuunnitelma 2010-2011

Tähkärinteen esiopetuksen toimintasuunnitelma 2010-2011 Tähkärinteen esiopetuksen toimintasuunnitelma 2010-2011 1. YKSIKKÖ Tähkärinteen päiväkoti sijaitsee Klaukkalan keskustan välittömässä läheisyydessä. Talossamme toimii viisi ympärivuorokautista ryhmää (Kiiltomadot

Lisätiedot

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä. Tavoitteenamme on kiireetön arki. Kirjaamme sovitut asiat ryhmävasuun. Päiväkotimme tilat ovat kaikkien

Lisätiedot

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Koulujen yhteinen teema lukuvuoden 2011-2012 aikana: Kunnassa yhteisesti toteutettava teema on tämän lukuvuoden aikana hyvinvointi. Aihekokonaisuuteen

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

Vy Liinakko-Loimi-Varhela. Toimintasuunnitelma

Vy Liinakko-Loimi-Varhela. Toimintasuunnitelma Vy Liinakko-Loimi-Varhela Toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintasuunnitelmassamme kuvataan, miten varhaiskasvatusta yksikössämme Liinakko-Loimi-Varhela pedagogisesti käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PIKKUNIITUN VUOROPÄIVÄKOTI

VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PIKKUNIITUN VUOROPÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA 2012 2013 PIKKUNIITUN VUOROPÄIVÄKOTI Työsuunnitelma hyväksytty:..20 Päiväkodin johtaja Johtokunnan puheenjohtaja Työsuunnitelman toteutuksen arviointi:..20

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2015-2016 (Perusopetusasetus 852/1998 9) Pvm

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2015-2016 (Perusopetusasetus 852/1998 9) Pvm ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2015-2016 (Perusopetusasetus 852/1998 9) PÄIVÄKODIN NIMI: Peikkorinteen päiväkoti ESIOPETUSRYHMÄN NIMI: Peikkorinteen esikoulu KÄSITTELY JA HYVÄKSYMINEN Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS LEIKKI LUOVUUS YSTÄVYYS TUNTEET TURVALLISUUS LAPSI EI LEIKI OPPIAKSEEN, MUTTA OPPII LEIKKIESSÄÄN Leikissä lapsi oppii toimimaan yhdessä

Lisätiedot

RÖYKÄN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013

RÖYKÄN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 RÖYKÄN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 1. Röykän päiväkoti Kangastie 1, 05100 Röykkä Esiopetusikäisiä lapsia on 29. Esiopetusta toteutetaan Metsäläisten, Tiitiäisten ja Maahisten

Lisätiedot

Ilo ja oppiminen näkyviksi! Pedagoginen dokumentointi työmenetelmänä

Ilo ja oppiminen näkyviksi! Pedagoginen dokumentointi työmenetelmänä Ilo ja oppiminen näkyviksi! Pedagoginen dokumentointi työmenetelmänä LTO, KT Piia Roos (KT Liisa Ahonen) Mitä uusi Vasu tuo tullessaan? 1 Jokainen lapsi on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma

Yksikön toimintasuunnitelma Yksikön toimintasuunnitelma Apila-Lemmikin toimintasuunnitelmassa kuvataan, miten varhaiskasvatusta käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma perustuu Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja Helsingin

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2014-2015 (Perusopetusasetus 852/1998 9) Pvm

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2014-2015 (Perusopetusasetus 852/1998 9) Pvm ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2014-2015 (Perusopetusasetus 852/1998 9) PÄIVÄKODIN NIMI: Merituulen päiväkoti ESIOPETUSRYHMÄN NIMI: Heinähatut ja Meritähdet KÄSITTELY JA HYVÄKSYMINEN Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU 2013-2014 2 Sisällysluettelo: 1. Päiväkodin kuvaus, toiminta-ajatus, tavoitteet ja arvot 2. Päiväkodissa pidämme tärkeänä 3. Leikkiminen 4. Vuorovaikutus 5. Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkoti on pieni yksikkö maaseudun rauhassa, jossa lapsi saa olla lapsi. Pienessä yksikössä muodostuu helposti läheinen ja lämmin vuorovaikutus

Lisätiedot

ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Noona Parkkonen, Soraset Sanna Pippuri, Kiviset

ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Noona Parkkonen, Soraset Sanna Pippuri, Kiviset ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012 Noona Parkkonen, Soraset Sanna Pippuri, Kiviset YKSIKKÖ Isosuon päiväkoti Nurmijärvellä Klaukkalassa. Muruset : alle 3-vuotiaiden ryhmä Soraset

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Alku - Käpylinna

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Alku - Käpylinna Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Alku - Käpylinna 2017-2018 Sisältö Toimintakausi 2017-2018 3 Toimintakulttuuri 4 Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä 5 Leikkiin ja vuorovaikutukseen

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA. Lapsen hetu:

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA. Lapsen hetu: IISALMEN KAUPUNKI LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAAN PERUSTUVA LUKUVUOSISUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAAN PERUSTUVA LUKUVUOSISUUNNITELMA ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAAN PERUSTUVA LUKUVUOSISUUNNITELMA Esiopetusyksikkö: Mutala lukuvuosi 2015-2016 Esiopetusyksikön yhteistyökoulu: Käsitelty päiväkodissa (pvm) Päiväkodin johtajan allekirjoitus

Lisätiedot

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut)

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Hyvinkään varhaiskasvatus ja perusopetus Lapsi Kasvun ja oppimisen asiantuntijat Luokanopettaja Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Esiopetuksesta perusopetukseen lastentarhanopettajan,

Lisätiedot

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN KOULUTULOKKAAN TARJOTIN 11.1.2016 VUOSILUOKAT 1-2 KOULULAISEKSI KASVAMINEN ESIOPETUKSEN TAVOITTEET (ESIOPETUKSEN VALTAKUNNALLISET PERUSTEET 2014) Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lapsilla

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS: tarjoamme hyvällä ammattitaidolla laadukasta varhaiskasvatusta alle 6 -vuotiaille lapsille meillä lapsella on mahdollisuus

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Kallio-Sörkka-Terhi

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Kallio-Sörkka-Terhi Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Kallio-Sörkka-Terhi Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö Näin meidän yksikössä/ryhmässä : Pienryhmätoimintaan on mahdollisuus päivittäin.

Lisätiedot

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän Päiväkoti Alatalo Välitalo Ylätalo Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän päiväkodin VASU:n sisällysluettelo: Melukylän päiväkodin talot ja ryhmät Päiväjärjestys Arvot Visiot Toiminta-ajatus Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA HARJULAN PÄIVÄKOTI 2010-2011 SISÄLLYS 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA-AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 3.1 PSYYKKINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.2 FYYSINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.3 SOSIAALINEN

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

LEPPÄKAARTEEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA

LEPPÄKAARTEEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA LEPPÄKAARTEEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2015 2016 TERVETULOA ESKARIIN! Päiväkotimme sijaitsee Siilinlahden tuntumassa, Leppäkaarteen asuinalueella. Toimintakauden 2015 16 päiväkodissamme toimii seuraavat

Lisätiedot

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI 12.12.2016 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Sisältö Yleistä Toimintakulttuuri Leikki ja monipuoliset työtavat Toiminnan arviointi ja kehittäminen Ryhmän toiminnan arviointi Yhteistyö

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2015-2016 (Perusopetusasetus 852/1998 9) Pvm

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2015-2016 (Perusopetusasetus 852/1998 9) Pvm ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2015-2016 (Perusopetusasetus 852/1998 9) PÄIVÄKODIN NIMI: Merituulen päiväkoti ESIOPETUSRYHMÄN NIMI: Tuulikellot, Heinähatut ja Meritähdet KÄSITTELY JA HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Meille on tärkeää perheen, lapsen ja työkaverin kohtaaminen aidosti, lämpimästi ja välittäen. Ylläpidämme toiminnassamme ME HENKEÄ yhdessä

Lisätiedot

esiopetuksen vuosisuunnitelma

esiopetuksen vuosisuunnitelma 22.3.2016 Heinolan esiopetuksen vuosisuunnitelma [Tiedoston alaotsikko] HEINOLAN KAUPUNKI 1. Yleistä Yksikön perustiedot Johtaja ja varajohtaja Varhaiserityisopettaja Lastentarhanopettajat Päivähoitajat

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen esiopetussuunnitelma (esiops) on esiopetuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia

Lisätiedot

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa OPStuki 2016 TYÖPAJA 3 Rauma 23.9.2015 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luku 4.2. Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena Opetushallituksen esiopetuksen

Lisätiedot

Rajakylän päiväkodin toimintasuunnitelma

Rajakylän päiväkodin toimintasuunnitelma Rajakylän päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Työyhteisöllämme on yhteiset tavoitteet. Asettamamme tavoitteet pyrimme saavuttamaan yhteisillä toimintamalleilla ja käytännöillä.

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetuksen esittelytilaisuuteen

Tervetuloa esiopetuksen esittelytilaisuuteen Tervetuloa esiopetuksen esittelytilaisuuteen 16.1.2018 Keravan varhaiskasvatus Mitä esiopetus on? Esiopetusvuosi on tärkeä vaihe lapsen elämässä ennen koulun aloittamista. Esiopetuksen tehtävänä on yhteistyössä

Lisätiedot

Kuinka usein ja millä kokoonpanolla yhteisöllinen oppilashuoltoryhmänne kokoontuu 1) laajennetusti: Kurun yhtenäiskoulun alue kokoontuu kaksi kertaa

Kuinka usein ja millä kokoonpanolla yhteisöllinen oppilashuoltoryhmänne kokoontuu 1) laajennetusti: Kurun yhtenäiskoulun alue kokoontuu kaksi kertaa Keihäslahden esiopetuksen ja Kurun PÄIVÄKODIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2015 2016 Ryhmät: Vanamot (Keihäslahti) Naavat (Kurun päiväkoti) 1. Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi (Perusopetusasetus 852/1998 9) Pvm

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi (Perusopetusasetus 852/1998 9) Pvm ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2016-2017 (Perusopetusasetus 852/1998 9) PÄIVÄKODIN NIMI: Merituulen päiväkoti ESIOPETUSRYHMÄN NIMI: Tuulikellot, Heinähatut ja Meritähdet KÄSITTELY JA HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen Kivirannan koulun moniammatillinen yhteistyö joustavasti ja tavoitteellisesti Kivirannan koulu Oppilaita 320 16 opetusryhmää 2 pienryhmää luokanopettajia 16, kieltenopettajia

Lisätiedot

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 2. Sisällysluettelo 3. Prosessi 4. Toiminta-ajatus 5. Arvot 6. Lapsilähtöisyys 7. Oppimisympäristö 8. Leikkiminen

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. Varhaiskasvatussuunnitelma Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. 2014 Ypäjän varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Heporanta: Pollet, Ponit ja Varsat

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA lv 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO. 1. Käsittelytiedot 2. 2. Esiopetuksen toiminta-ajatus 3

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA lv 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO. 1. Käsittelytiedot 2. 2. Esiopetuksen toiminta-ajatus 3 ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA lv 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Ei ole lvsuunnitelmassa 1. Käsittelytiedot 2 2. Esiopetuksen toiminta-ajatus 3 3. Esiopetuksen opetussuunnitelma 3 4. Kasvatuksen ja

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma Pyhäjärven kaupunki Sivistyspalvelut Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatussuunnitelma Pyhäjärven kaupunki Sivistyspalvelut Varhaiskasvatus Varhaiskasvatussuunnitelma 1.8.2017 Pyhäjärven kaupunki Sivistyspalvelut Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista ja edistää lapsen ja hänen perheensä hyvinvointia Pyhäjärven

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT. Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin:

4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT. Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin: 4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT Luokanvalvoja: Työpuhelin: Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin: Erityisen tuen päätöspäivä: Päätöksen tekijä: Opetuksen

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen esiopetussuunnitelma on esiopetuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä,

Lisätiedot

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen 11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä. 19.5. toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen toimikunta kokoontui sellaisenaan viimeisen kerran.

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013

ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 1 ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 2 SISÄLTÖ: 1. Yksikkö 1 2. Toiminta-aika 1 3. Toimintaympäristön kuvaus 1 4. Toiminnan painopistealueet 2 5. Toiminnan yksikkökohtaiset

Lisätiedot

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodissa toimii 3-5-vuotiaiden ryhmä Peilivuori ja 1-4 vuotiaiden ryhmä Salasaari. Molemmissa ryhmissä toimitaan montessoripedagogiikan

Lisätiedot

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä porrastaen, mikä mahdollistaa lapsen yksilöllisen kohtaamisen ja turvallisen vuorovaikutusilmapiirin. Pienryhmä

Lisätiedot

Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Pöllöntaival Lapselle perusturvallinen hyvä arki päiväkodissamme Iidesranta ja Järvensivu Yhteystiedot Arvot ja strategiaperusta

Lisätiedot