KOULUTUSPALVELUT LUKUVUOSI ESIOPETUSPAIKKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULUTUSPALVELUT LUKUVUOSI ESIOPETUSPAIKKA"

Transkriptio

1 LUKUVUOSI LAPSEN NIMI SYNTYMÄAIKA ESIOPETUSPAIKKA TÄMÄ SUUNNITELMA ON MYÖS Suomen/ruotsin kielen tukemisen suunnitelma Valmistavan opetuksen oppimissuunnitelma Tehostetun tuen suunnitelma (Perusopetuslaki 628/ a ). Tehostettu tuki ja esiopetuksen rakenteellinen tukitoimi ajalla: LIITTEENÄ lapsen lääkehoitosuunnitelma, : pedagoginen arvio, : pedagoginen selvitys, : yhteenveto lapsen yhteistyöpalaverista, : SUUNNITELMAN LAATIJAT lapsi huoltaja, nimi: huoltaja, nimi: opettaja, nimi: muu, nimi ja ammattinimike: tulkki: suunnitelma laadittu suunnitelma arvioitu/päivitetty Oppimissuunnitelma laaditaan syyslomaan mennessä. Lapsen toimintaa havainnoidaan ja dokumentoidaan ryhmässä. Lapsen oppimisvalmiuksia kartoitetaan lukemaan oppimisen ja matemaattisten valmiuksien osalta. Lapsi saa myös kertoa omista ajatuksistaan ja tavoitteistaan esiopetukselle. Suunnitelmaa varten keskustellaan huoltajan kanssa ja muiden tarvittavien yhteistyötahojen kanssa lapsen yksilöllisistä tarpeista. Suunnitelman toteutuminen arvioidaan yhdessä lapsen ja huoltajien kanssa. Alkuperäinen suunnitelma arkistoidaan esiopetuspaikassa. 1. Lapsen vahvuudet 2. Lapsen katsomuskasvatuksen toteuttaminen esiopetuksessa 1

2 LAPSEN AJATUKSIA JA ODOTUKSET ESIOPETUSVUODELLE Piirrä tähän oma käsi. Sormien kohdalle kirjoitetaan: 1. Olen hyvä tässä. 2. Haluaisin oppia. 3. Minua kiinnostaa. 4. Tätä haluaisin tehdä esiopetuksessa. 5. Suosikkileikkini. (Ohje: tämä sivu tehdään esiopetuksen alussa yhdessä lapsen kanssa. Lapsen esiin nostamat asiat tarkennetaan suunnitelmassa, johon kirjataan lapsen omat tavoitteet ja yhdessä suunnitellut toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi.) LAPSEN NIMI 2

3 3. Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot Ruokaileminen, terveys ja hyvinvointi, turvallisuustaidot, omista tavaroista huolehtiminen, liikkuminen (perusliikuntataidot, hienomotoriset taidot, oman kehon hahmottaminen ja hallinta, osallistuminen yhteisiin liikunta- ja leikkitilanteisiin). toiminnan ja tavoitteiden toteutumisen arviointi 4. Kieli Kielelliset taidot, kielitietoisuus, ajattelu, kielellinen ilmaisu ja kommunikointi, kiinnostus ja valmiudet luku- ja kirjoitustaitoon, suunnitelma Sanat paloiksi -kartoituksen pohjalta. S2-suunnitelma ja mahdollinen oman äidinkielen opetus kirjataan tähän. S2-arviointimittarit: Reppu, Kita 3

4 5. Vuorovaikutus ja ilmaisu a) Sosiaaliset taidot ja vuorovaikutusosaaminen (Tunnetaidot ja minäkuva: tunteiden ilmaisu ja tunnistaminen, itsesäätelytaidot, itseluottamus, rohkeus, omien vahvuuksien tunnistaminen, pettymysten sietäminen. Vuorovaikutustaidot: Ryhmässä toimiminen, kaverisuhteet ja leikkitaidot, vuorovaikutus toisten lasten ja aikuisten kanssa, toisten huomioon ottaminen) b) Ilmaisun monet muodot (musiikillinen, kuvataiteellinen, suullinen ja kehollinen ilmaisu sekä käsityöt) 4

5 6. Tutkiminen ja ympäristössä toimiminen Pohtiminen, ihmettely, ajattelu ja ongelmaratkaisu, matemaattiset taidot ja valmiudet, suunnitelma LukiMatkartoituksen pohjalta, teknologia- ja ympäristökasvatus. 7. Tieto- ja viestintäteknologia Monilukutaito, tieto- ja viestintäteknologia, median käyttö. tavoitteiden toteutumisen seuranta, 5

6 8. Lapsen tehostetun tuen järjestäminen esiopetuksessa Lapsen hyvinvointiin, kasvuun ja oppimiseen liittyvät tavoitteet sekä tuen pedagogiset ratkaisut on kirjattu oppimissuunnitelmaan. Lapselle myönnetyt rakenteelliset tukitoimet. Perusopetuslain edellyttämät palvelut, apuvälineet sekä eri toimijoiden vastuunjako. Lapsen saaman tuen keskeiset painopistealueet. Yhteistyö lapsen ja huoltajan kanssa. Moniammatillinen yhteistyö, oppilashuolto. Vastuunjako eri toimijoiden kesken. Lapsen saamien tukitoimien vaikutusten arviointi ja päivämäärät. 6