Kuntajakoselvitys Porin seutu Tieto- ja asiakirjahallinto Johtopäätöksiä Henna Lempiäinen 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntajakoselvitys Porin seutu Tieto- ja asiakirjahallinto Johtopäätöksiä. 19.5.2014 Henna Lempiäinen 1"

Transkriptio

1 Kuntajakoselvitys Porin seutu Tieto- ja asiakirjahallinto Johtopäätöksiä Henna Lempiäinen 1

2 Asiakirjahallinnon tavoitteet Sähköinen asianhallinta ja päätöksenteon tukeminen koko asian elinkaaren ajan Toimivat tiedonohjaussuunnitelmat & sähköinen arkistointi sekä hyvän tiedonhallintatavan toteuttaminen Kansallisen kulttuuriperinnön säilyminen ja käytettävyyden turvaaminen Yhtenäiset toimintatavat & selkeä ja ajantasainen ohjeistus Asianhallintajärjestelmien käyttäjäystävällisyys ja asiakaslähtöisyys Asianhallinnan aseman vahvistaminen ja ammatillista osaamista arvostavan ilmapiirin voimistaminen, osaamispohjaa tukeva ja vahvistava koulutus ja rekrytointi Vahva sisäinen ja ulkoinen viestintä Kansallisten määräysten, suositusten ja lainsäädännön vaatimusten sekä kokonaisarkkitehtuurin huomioiminen esim. asianhallintapalveluiden toteuttamisessa Keskusarkisto 2

3 Asianhallintapalvelut Asiankäsittely ja rekisteröinti (kirjaamopalvelut) Päätöksenteon tukipalvelut ja valmistelu Tietopalvelu ja sähköinen asiointi Arkistointipalvelut Uuden kunnan järjestäytymisvaihe on resurssoitava ja suunniteltava kunnolla heti yhdistämispäätöksestä aloittaen Ohjeistus ja organisointi: Porin kaupungin asiakirjahallinnon laatukäsikirja 2013 päivitettynä 3

4 Tieto- ja asiakirjahallinnon organisointi Asiakirjahallinnon kehittämispolun vuosille , Porin KH; Outi Johansson Henna Lempiäinen 4

5 ICT-toimintaympäristön volyymit Siikainen ICT-henkilöstö: 0 Henkilöstö: 44 Ostopalvelut: 31 k Merikarvia ICT-henkilöstö: 0,5 Henkilöstö: 120 Ostopalvelut: 51 k Pori ICT-henkilöstö: 43 Henkilöstö: 6800 Ostopalvelut: 5,5 m Pomarkku ICT-henkilöstö: 0 Henkilöstö: 94 Ostopalvelut: 40 k Yhteensä ICT henkilöstö: 50 Henkilöstö: 8975 Ostopalvelut: 6,3 M Lavia ICT-henkilöstö: 0 Henkilöstö: 147 Ostopalvelut: 138 k Ulvila ja Nakkila ICT-henkilöstö: 3 Henkilöstö: 505 Ostopalvelut: 380 k Kokemäki ICT-henkilöstö: 1,5 Henkilöstö: 426 Ostopalvelut: 124 k Harjavalta ICT-henkilöstö: 2 Henkilöstö: 377 Ostopalvelut: 80 k Luvia ICT-henkilöstö: 0 Henkilöstö: 167 Ostopalvelut: 34 k Volyymiluvut Tarkastelun kohde Lukumäärä Muut kuin Pori Kuntien asukasluku Kuntien työntekijöiden määrä (ydintoiminta) Tietohallinnon työntekijöiden määrä 50 7 Työasemien lukumäärä (pöytäkoneet) Työasemien lukumäärä (kannettavat) Verkkotulostinlaitteiden lukumäärä Oheistulostinlaitteiden lukumäärä Palvelinympäristöjen lukumäärä Fyysisten palvelinlaitteiden lukumäärä Älypuhelimien lukumäärä Matkapuhelimien lukumäärä Lankapuhelimien lukumäärä Tablettien lukumäärä Älytaulujen lukumäärä Videoneuvottelulaitteiden lukumäärä 7 3

6 ICT-ympäristön yleiskuvaus Päätelaitteet Verkkotulostimia 631 Oheistulostimia Älypuhelimia 490 Matkapuhelimia Lankapuhelimia 750 Tabletteja 736 Älytauluja 71 Videoneuvottelulaitteita 7 Työasemia noin kpl, kannettavia kpl Asiakassovellukset Käyttäjäsovellukset Windows XP, Windows 7, Windows 8, Yleishallinto Palkka ja talous Sosiaalitoimi Terveystoimi Koulutus Active Directory 3 ProEconomica 6 Effica >10 Effica >10 Wilma 6 Tekninen toimi Kuntanet 8 VMWare Basware 8 Proconsona 2 Spiro Origo 4 AutoCad 4 FRENDS Personec6 Hilmo 2 Pegasos 3 Hellewi 3 ArcGIS4 BiZTalk Titania 2 Sisällytä kuvaan vain tärkeimmät tietojärjestelmät. Kurre 4 ICT Infra VMWare virtuaaliympäristöt Palvelin ympäristöjen lukumäärä 306, fyysisten palvelimien määrä 67 Kuntien omia valokuituverkkoja, MPLS reitittimiä ja teleoperaattorilta vuokrattuja verkkoja

7 Kehittämiskohteet Välittömät uusimistarpeet kunnissa kohdistuivat versio- tai alustapäivityksiin, kuten Microsoftin pilvipalveluiden ja sen myötä aina uusimpien versioiden käytön mahdollistaviin päivityksiin. Strategiat ja kehittämisvaatimukset (Pori) Tietohallintopalvelujen uudelleenorganisointi Tulosalueyhteistyö, kysely 2013 tukena ICT-hankesalkku ICT palvelusalkku ICT sopimussalkku, hallinta Mobiili- ja pilvistrategia Käyttövaltuushallinta Työasemastrategia Kokonaisarkkitehtuuri (KA) lähemmäksi toiminnan kehittämistä, uusi hallintamalli KA kuvaukset, väline Tietohallinnon kokonaisarkkitehtuuri Palvelutuotannon kokonaisarkkitehtuuri Uusimista vaativia järjestelmiä Pori Ulvila Harjavalta Kokemäki Yhteensä Muut kuin Pori Yleishallinto Palkka- ja taloushallinto 4 4 Terveystoimi Ympäristöterveydenhuolto Sosiaalitoimi Opetus- ja kulttuuri Tekninen toimi 8 8 Muu toiminta 1 1 Usean toimialan käytössä Yhteensä Sähköinen asiointi, palvelualusta, nykytilanteen kartoitus ja palveluiden kerääminen yhteen Sähköinen arkistointi Potilastietojärjestelmien valtakunnalliset vaatimukset (mm. Kantahanke) HR- ja asianhallintajärjestelmien uusiminen ja hankinta Paikkatietojärjestelmien kokonaisuuden hallinta ja jatkokehitys Integraatiot (eritoten taloushallinto/kuntapro) Verkko ja sen kehittäminen Virtualisoinnin laajentaminen työasema- ja sovellusympäristöihin Palvelin- ja työasemaympäristön hallintajärjestelmät Kuntaliitosselvitysten mahdolliset jatkotoimet

8 ICT-kehittämiskohteita muista työryhmistä Sosiaali-ja terveystoimi Palkka- ja taloushallinto Opetus ja kulttuuri Tekninen toimi Omien tietojen käsittely ja yksilölliset hoito- ja palvelusuunnitelmat Järjestelmäliittymät yhteistyökumppaneille Joustavien asiointimahdollisuuksien hyödyntäminen, mm. sähköinen asiointi ja mobiilit palvelut Keskeisten henkilöstöprosessien sekä raportoinnin kehittäminen ja liittymä palkanlaskentaan Kiinteistönhoidon kaukovalvonta-järjestelmän kehittäminen Sähköiset palvelut varhaiskasvatuksessa Oppilaan osaaminen tiedon haussa ja soveltamisessa mm. digiylioppilaskirjoitukset Video- ja etäopetus, oppimisympäristöt Sähköisten tieto- ja lupapalveluiden kehittäminen Paperiarkistojen ylläpito ->earkistointi ja sähköinen mallintaminen Kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyvien tietojen siirto Yleiset Verkon hyödyntäminen asukas- ja kumppanivuorovaikutuksessa Valtakunnallisten kuntalaisten sähköisten palvelujen käyttöönotto Yhteiset aloite- ja palautekanavat Palvelujen asiakastoiminta esim. asukasraadit ja käyttäjädemokratia Sähköisen viestinnän kehittäminen yleisesti: ulkoinen ja sisäinen 8

9 Kokonaisarkkitehtuuri ICT-muutostuki käytettävissä toteutusvaiheessa VM:n rahoittama konsultointi Henna Lempiäinen 9

10 Toiminnan kehittäminen KA-työllä Julki-ICT, valtakunnalliset ja kunnalliset periaatteet (SAVI, SADe, ) Hankintastrategiatyö Toimialojen ja ICT:n periaatteet Tietoverkkojen kehittämisen ja yhtenäistämisen strategia HR-järjestelmän kehittäminen Toimialojen ja ICT:n hallinnon periaatteet Asiakkaat End user categories Sisäiset työntekijät Ulkoiset työntekijät Pääsy ja yhteistyö (Sähköinen asiointi) Sosiaaliset yhteistyöpalvelut Prosessit ja toiminnanohjaus Palvelut Hanke-, Palvelu-, ja Sopimussalkun hallinnan viitearkkitehtuuri Tietopalvelut Teknologia-alusta Fyysiset tietovarannot Yritykset Sidosryhmät Partners Kuntalaiset Customers Viranomaiset Yhteiset asiointi palvelut Kokonaisprosessit Toimintapalvelut Palveluiden integrointi Infrastruktuuripalvelut Palvelut muille järjestelmille Sähköisen asioinnin viitearkkitehtuuri Teknisen toimen ratkaisu-arkkitehtuuri Sähköisen arkistoinnin ratkaisuarkkitehtuuri Tietojärjestelmäpalvelut Integrointi/väyläratkaisut Tietoturva Kokonaisarkkitehtuurin ja tietojärjestelmien kehittämisen metodit Sähköinen tunnistaminen Sähköinen allekirjoitus Infrastruktuurin turvallisuus Asiakaskeskeisyys KA-kehitysprosessi JHS-suositukset Palvelukeskeisyys Ketterät menetelmät

11 Tietohallinnon organisoinnin kehittäminen Toimijakentässä Tietohallinto toimii asiakkaan tukena niin, että asiakkaan substanssitoiminnan tehtävät saavat riittävän tuen tietoteknisistä ratkaisuista. Tieto-hallinto Alue-vastaava Porin uusi malli? ICT-toimittaja Substanssiasiakas Toimialavastaava ICT-palveluntuottaja

12 ICT-palveluluettelo kehittämisjärjestyksessä ICT-arkkitehtuuripalvelut ICT-sopimusten ja hankkeiden hallinta Integraatiopalvelut Sähköinen asiointi ja viestintä Verkko- ja tietoliikennepalvelut ICT-kehittämispalvelut Tietoturvapalvelut Sovelluspalvelut Asiantuntija- ja konsulttipalvelut Hankinta, alihankkijoiden sopimuskäytännöt, tilaajapalvelut ja toimittajahallinta Käyttäjän tukipalvelut Työasema- ja laitepalvelut Konesali-, kapasiteetti- ja keskitetyt palvelut Koulutuspalvelut 12

13 ICT-palvelujen kehittäminen ICTarkkitehtuuripalvelut Yhteentoimivat järjestelmät Kustannustehokkuus Suunnitelmallisuus: yhteinen näkemys toimialoilla ja Uudessa kunnassa kehittämissuunnasta kokonaisarkkitehtuurimallit ICT-sopimusten hallinta Kustannustehokkuus ja päällekkäisten ratkaisujen välttäminen Sopimusaikataulujen ajantasainen valvonta Yhdenmukaiset sopimusmallit Verkko- ja tietoliikennepalvelut Yhdenmukaiset Dokumentoidut Kustannustehokkaat Esim. omat valokaapeliratkaisut Integraatiopalvelut Edellytyksenä tietojen siirrolle esim. sähköisen asioinnin ja asian hallinnan / sähköisen arkistoinnin kehittämiselle Raportointi ohjauksessa kokonaiskuvan saamiseksi kunnasta talous- ja henkilöstöhallinto Sähköinen asiointi A. Toiminta- ja asukaslähtöisyyys B. Yhden luukun periaate C. Olemassa olevien ratkaisujen käyttö D. Palveluvaihtoehtojen lisäys kokonaistaloudellisesti E. Hallittu toteutus 13

14 A: Toiminta- ja asukaslähtöisyyys Sähköisen asioinnin tavoitteena on tehostaa palveluja ja niiden tuottavuutta Palvelujen sähköistäminen tapahtuu toiminnasta lähtien palvelujen tuottajien ja tietohallinnon yhteistyönä Asukkaat/käyttäjät ovat mukana kehittämistyössä Suunnittelussa pyritään yksinkertaistamaan palveluketjuja 14

15 B: Yhden luukun periaate Kuntalaisille rakennetaan yksi paikka, jonka kautta on pääsy kaikkiin sähköisiin asiointipalveluihin sekä niiden käsittelytilan ja dokumentoinnin seurantaan Tunnistautuminen tapahtuu kertakirjautumisena Käyttöliittymissä pyritään yhdenmukaisuuteen ja sisällöissä selkeyteen ja ymmärrettävyyteen Tietoturvallisuus rakennetaan yhteisin säännöin Tietohallinto vastaa teknisistä ratkaisuista sisällöstä ja integroinneista 15

16 C: Olemassa olevien ratkaisujen käyttö Tuotepohjaiset ratkaisut Palvelujen digitalisoinnissa hyödynnetään ensisijaisesti valmiita ratkaisumalleja Palveluiden rakentamisessa käytetään aina, kun se on mahdollista valtakunnallisia tai alueellisia osia Tietohallinto hakeutuu verkostoihin, joissa voidaan jakaa uuden teknologian käyttöönotto- ja kehityskustannuksia 16

17 D: Palveluvaihtoehtojen lisäys kokonaistaloudellisesti Sähköisiä palveluja suunnitellaan yhteisin pelisäännöin kokonaisarkkitehtuuri huomioiden Palveluideoiden arviointi tehdään hyötyjen määrittelynä eri osapuolille, jonka näkökulmat ovat: 1. Taloudellinen hyöty 2. Kuntalaisten/asiakkaiden/sidosryhmien hyödyt 3. Toiminnan ja prosessien tehostumisen hyödyt 4. Osaamisen kasvun ja henkilöstön hyödyt Palveluiden toteuttamisjärjestys 1-3 vuotta eteenpäin määritellään Uuden kunnan tasolla tarvittaessa hankkeita yhdistäen 17

18 E: Toteutus tapahtuu hallitusti Projektointi Hankkeet toteutetaan yhdenmukaisin välinein ideoinnista loppuarviointiin asti Palvelujen toteutuksen laatukriteerit määritellään hankekohtaisesti verkkopalvelujen laatukriteeristöä soveltaen 18

19 Palvelujen yhteensovittaminen Sovelluspalvelut Pääkäyttäjien ja pääsuunnittelijoiden roolien selkeyttäminen Tietoturvapalvelut Keskitetty vastuu ICT-kehittämispalvelut Riittävä ja tarkoituksenmukainen resursointi Henna Lempiäinen 19

20 Synergiaetuja Kehittämistä kokonaisuutena osajärjestelmien sijaan Kyky tukea toiminnan kehittämistä paranee Yhteisten toimintatapojen ja periaatteiden määrittely ja juurruttaminen tehostuu Järjestelmäkartta ja päällekkäiset ratkaisut vähenevät Järjestelmien jatkokehittäminen tehostuu Valtakunnallisten ratkaisujen nopea ja tehokas hyödyntäminen Toimittajahallinnan edellytysten paraneminen Laajempi hankintaosaaminen pienentää riskejä Volyymiedut Osaamisen jatkuvuuden ja resurssien riittävyyden hallinta paranee Kustannustehokkaampi palvelutuotanto Henna Lempiäinen 20

Tieran palvelut 2012-2013

Tieran palvelut 2012-2013 Tieran palvelut 2012-2013 Sovelluspalvelut Infra- ja tukipalvelut Tietohallinnon johtamisen palvelut Copyright Kuntien Tiera Oy Palvelutarjooman kokonaisarkkitehtuuri = valmis 2012-2013 = työn alla 2012-2013

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 8 (1/13) Kaupunginvaltuusto 10.3.2014 liite nro 13 (1/13) Äänekosken kaupungin tietohallinto-ohjelma

Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 8 (1/13) Kaupunginvaltuusto 10.3.2014 liite nro 13 (1/13) Äänekosken kaupungin tietohallinto-ohjelma Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 8 (1/13) Kaupunginvaltuusto 10.3.2014 liite nro 13 (1/13) Äänekosken kaupungin tietohallinto-ohjelma ja kehittämistoimenpiteet (2014 2017) Kaupunginhallitus 17.2.2014

Lisätiedot

Perustettava KPK ICT Oy. Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010

Perustettava KPK ICT Oy. Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010 Perustettava KPK ICT Oy Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010 Kuntien ICT-palvelukeskus tiivistelmä Vaikuttavuus kuntien toiminnan kehittämisessä Kuntasektorilla on merkittävä tuottavuuden kehityspotentiaali.

Lisätiedot

Tieran päivitetty strategia ja tulevat kehityshankkeet

Tieran päivitetty strategia ja tulevat kehityshankkeet Tieran päivitetty strategia ja tulevat kehityshankkeet IT-toimittajien infotilaisuus 29.8.2012 Copyright Kuntien Tiera Oy Agenda 29.8.2012 KLO ASIA 13.45 Kahvit ja tervetuloa Toimitusjohtaja Ari Ikonen

Lisätiedot

Tietohallinnon toimenpidesuunnitelma

Tietohallinnon toimenpidesuunnitelma Naantalin ja Raision kaupungit Tietohallinnon toimenpidesuunnitelma 2014 1H/2015 Juha Riekkinen 17.3.2014 Sisällys 1. Toimenpidesuunnitelman sisällöstä... 2 2. Perusinfrastruktuurihankkeet Naantalissa

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakennemuutosten. muutostuki. Muutostuen sisältö kunnille 10/2013. Porin seutu 14.10.2013. Muutostukiohjelma

Kunta- ja palvelurakennemuutosten. muutostuki. Muutostuen sisältö kunnille 10/2013. Porin seutu 14.10.2013. Muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT muutostuki Porin seutu 14.10.2013 Muutostuen sisältö kunnille 10/2013 Muutosjohtaminen Lähipalvelut Lähidemokratia Suurten kaupunkiseutujen hanke ICT-muutostuki Yhteisten

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Kohti kumppanuutta. Ratkaisun ylätason kuvaus kokonaisarkkitehtuurimenetelmän 25.9.2009. Versio: 1.0

Kohti kumppanuutta. Ratkaisun ylätason kuvaus kokonaisarkkitehtuurimenetelmän 25.9.2009. Versio: 1.0 Kohti kumppanuutta Ratkaisun ylätason kuvaus kokonaisarkkitehtuurimenetelmän mukaan jäsennettynä 25.9.2009 Versio: 1.0 jäsennys KA-menetelmällä 25.9.2009 2 (80) Sisällys 1. Johdanto... 4 1.1. Dokumentin

Lisätiedot

Vaasan seudun kuntarakennelain mukainen selvitys ICT-selvitys

Vaasan seudun kuntarakennelain mukainen selvitys ICT-selvitys 1 Loppuraportti 5.12.2014 Vaasan seudun kuntarakennelain mukainen selvitys ICT-selvitys 2 Sisällysluettelo YHTEENVETO... 3 JOHDANTO... 4 TIETOHALLINNON NYKYTILA... 5 Kuntien ICT-henkilöstö ja kustannukset...

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri kokonaisarkkitehtuuri arkkitehtuurilinjaukset ja -kuvaukset Määrittely 0.95 Päiväys 4.4.2011 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö 4.4.2011 2 (42) Tiivistelmä arkkitehtuurilinjaukset

Lisätiedot

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen Versio: 1.0 Julkaistu: 13.6.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 3

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri 14.10.2013 Versio: 1.00 Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri 14.10.2013 2 (98) Sisällys Dokumentin versiohistoria... 3 1. Johdanto... 4 1.1. Dokumentin

Lisätiedot

Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri

Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri 15.12.2012 Versio: 1.0 Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri 19.12.2012 2 (109) Sisällys 1. Johdanto... 4 1.1. Kuvauksen kohde ja dokumentin tarkoitus...

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ JULKINEN RIISTAKONSERNI 16.6.2011

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ JULKINEN RIISTAKONSERNI 16.6.2011 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ JULKINEN RIISTAKONSERNI 16.6.2011 Pivotal Consulting Oy 2 Sisältö 1. Strategiatyön lähtökohdat... 3 2. Tietohallinnon tilannekuva... 4 3. Strategiset linjaukset... 9 3.1.

Lisätiedot

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA Tampereen kaupunki KOULUTUSTUSTOIMIALA Tietohallinnon ohjausryhmä Koulutustoimialan raporttisarja 9/2002 www.tampere.fi/koulutus/ www.tampere.fi/opetus/ KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA 1. Koulutustoimialan

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen Esimerkkikohde: Kotihoidon palvelut ja niitä tukevien sovellusten kehittäminen Julkaisija: Keski-Suomen liitto

Lisätiedot

Tieran palvelut. Toimialakohtaiset kehitysaihiot 18.6.2013. Copyright Kuntien Tiera Oy

Tieran palvelut. Toimialakohtaiset kehitysaihiot 18.6.2013. Copyright Kuntien Tiera Oy Tieran palvelut Toimialakohtaiset kehitysaihiot 18.6.2013 Copyright Kuntien Tiera Oy Kehitysaihiot toimialoittain Palveluaihiot, joihin kootaan edelläkävijäasiakkaita Asumis- ja ympäristöpalvelut sivu

Lisätiedot

KAARINAN TIETOHALLINTOSTRATEGIA

KAARINAN TIETOHALLINTOSTRATEGIA 1 (26) KAARINAN TIETOHALLINTOSTRATEGIA 2011 2016 Versio 1.01 26.9.2011 2 (26) SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä...3 2 Johdanto...4 2.1 Tausta, tavoitteet ja merkitys...4 2.2 Tietohallintostrategia ja Kaarinan

Lisätiedot

Uusi Asiakaspalvelumalli

Uusi Asiakaspalvelumalli JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi Asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Uuden asiakaspalvelumallin projektiryhmä Päivi Haapajoki Sisällys Johdanto... 2 Taustaa ja tavoitteet...

Lisätiedot

SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS. O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto

SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS. O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto Asiakaspalvelun palvelukanavat vuoteen 2015 Asiakkaat henkilöasiakkaat yritykset yhteisöt Palvelukanavat Asiointipalvelut Viranomaisten

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän käyttöönotto sosiaalija terveydenhuollossa

Kansallisen palveluväylän käyttöönotto sosiaalija terveydenhuollossa Esiselvitys Kansallisen palveluväylän käyttöönotto sosiaalija terveydenhuollossa V1.0 29.9.2014 Alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyöfoorumi Versio Muutos Tekijä pvm

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma 2014 2.4.2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 2(26) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä

Lisätiedot

KIEKU-tietojärjestelmähankkeen käytännön eteneminen virastoissa

KIEKU-tietojärjestelmähankkeen käytännön eteneminen virastoissa Liite KIEKU-tietojärjestelmähankkeen käytännön eteneminen virastoissa 1. Kieku-tietojärjestelmä tuo virastoille seuraavia toiminnallisia muutoksia verrattuna nykytilaan: Yhtenäiset talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.93

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.93 Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri v.1.93 Muutoshistoria: 0.1 9.8. 2010 Ensimmäinen versio, Markku Laaksoharju, Pauli Kilpikivi 0.4 1.10.2010 Sisältö rakenteeseen, Markku Laaksoharju

Lisätiedot

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 1 Johdanto...2 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet...2 1.2 Ajanvarauksen käsitteet ja määritelmät...3 2 Ajanvarauspalvelun kuvaus...7 2.1 Sähköinen ajanvaraus...7

Lisätiedot

Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020

Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020 Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020 1. JOHDANTO 1.1. Jatkuvasti kehittyvä tietoyhteiskunta Käynnissä oleva nopea teknologinen kehitys

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS 3.12.2009 TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS Versio Kuvaus Muutos/pvm Laatija 0.1 Tietojärjestelmät alatyöryhmän loppuraportin 29.11.2009 Sirpa Mäntynen/työryhmä ensimmäinen versio LUONNOS 1.0

Lisätiedot