VUODEN 2014 TALOUSARVION SEURANTA/ TOINEN OSAVUOSIKATSAUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUODEN 2014 TALOUSARVION SEURANTA/ TOINEN OSAVUOSIKATSAUS"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu Kuopion kaupunki, Seurantajulkaisut SE 2014:3 ISSN VUODEN 2014 TALOUSARVION SEURANTA/ TOINEN OSAVUOSIKATSAUS

2

3 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Talouden seuranta ja ennuste 5 Talousarvion seuranta ja ennuste 5 Henkilötyövuosien seuranta 13 Sairaus- ja tapaturmapoissaolot 14 Eläköityminen 14 Palkkakulujen seuranta 15 Kustannusten seuranta /asukas palvelualueittain 16 Kustannusten seuranta /asukas avainprosesseittain 19 Verotulojen ja valtionosuuksien kehitys 22 Rahoituksen seuranta 27 Koko kaupungin talousennuste 29 Merkittävimpien investointien seuranta 31 Käyttötalouden seuranta Kuopion kaupungin hankkeet ja projektit 01-08/ Henkilöstömenojen sopeuttamisen tilannekatsaus 49 Yhteenveto tasapainotustoimenpiteiden seurannasta Vetovoimaisuuden palvelualua 53 Kaupunkiympäristön palvelualue 57 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 66 Kasvun ja oppimisen palvelualue 74 Perusturvan palvelualue 82 Terveydenhuollon palvelualue 96 Isäntäkuntapalvelut 111 Keskusvaalilautakunta 117 Tarkastustoimi 118 Konsernipalvelu 119 Tilakeskus 126 Pelastuslaitos 135 Konserniyhteisöille asetetut tavoitteet 145 Liikelaitosten tilannekatsaukset 160 Kuopion Energia Liikelaitos 161 Kuopion Vesi Liikelaitos 166 Kallaveden Työterveys Liikelaitos 173 Kuopio Kuntatekniikkaliikelaitos 176

4

5 Talousarvion seuranta ja tulosennuste 2014 Ydinkaupungin toteuma 8 / 2014 Ydinkaupungin talouden seurantatiedot ovat pääosin vertailukelpoisia edellisen vuoden vastaaviin tietoihin. Nilsiän kuntaliitos tapahtui vuoden 2013 alusta, joten Nilsiä on ollut mukana jo vuoden 2013 toteutumissa. Keskeiset tulot Verohallinto on kuluvan vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana tilittänyt veroennakoita ja jäännösveroja 271 milj. euroa. Verokertymä on reilut 15 milj. euroa ja vajaat 6 % suurempi kuin Kuopion vuotta aiempi verokertymä. Verotulojen toteutumaa selvitetään jäljempänä tarkemmin. Valtionosuuksia on Kuopiolle maksettu 99,3 milj. euroa. Valtionosuudet ovat 2,7 milj. euroa ja 2,6 % pienemmät kuin valtionosuuksien kertymä oli vuotta aikaisemmin. Valtionosuuksien toteutumaa selvitetään myös jäljempänä tarkemmin. Verotulojen ja valtionosuuksien muodostama verorahoitus on yhteensä 370,3 milj. euroa, joka on 12,5 milj. euroa (3,5 %) suurempi kuin vuosi sitten elokuussa. Verorahoituksen kasvu johtuu verotulojen kasvusta verrattuna edelliseen vuoteen. Toimintatuotot vuoden 2014 kahdeksalta ensimmäiseltä kuukaudelta ovat noin 75,4 milj. euroa. Toimintatulojen kokonaismäärä on noin 0,5 milj. euroa ja 0,7 % pienempi kuin Kuopion kaupungin toimintatulot vastaavana aikana edellisenä vuonna. Toimintatuottojen toteutuma on 67,3 % talousarvioon varatusta määrärahasta. Palvelutoiminnan menot Ydinkaupungin kahdeksan ensimmäisen kuukauden toimintakulut ovat 450,5 milj. euroa, toteutuma on 64,9 %. Kulujen määrä on 12 milj. euroa ja 2,7 % suurempi kuin Kuopion vuotta aiempi menokertymä. Kahdeksan ensimmäisen kuukauden henkilöstökulut ovat 162 milj. euroa (toteutuma 66,3 %). Henkilöstökulut ovat lisääntyneet edellisestä vuodesta 2,7 milj. euroa ja 1,7 %. Palkkamenojen ja henkilötyövuosien kehityksestä on tarkemmin kerrottu toisaalla raportissa. Palvelujen ostoihin on elokuun loppuun mennessä käytetty vajaat 198 milj. euroa, joka on noin 64 % talousarvioon varatusta määrärahasta. Tämän menolajin kulut ovat kasvaneet 4,5 milj. euroa ja reilut 2 % viime vuoden elokuusta. Pääosa po. menoista kertyy asiakaspalvelujen ostoista lähinnä terveydenhuollon palvelualueella. Toimintakate on 375,1 milj. euroa elokuun lopussa, kun se vuotta aikaisemmin vastaavana aikana oli 363,6 milj. euroa. Toimintakate on kasvanut 11,5 milj. euroa (3,2 %) vuoden takaisesta. Toimintakatteen toteutuma on 64,4 %. 5

6 Rahoitustoiminnan netto ilman liikelaitosten peruspääoman tuottoja on elokuun lopussa 1,1 milj. euroa, kun korko ja muita rahoitustuloja on kirjattu noin 4,6 milj. euroa sekä korko ja muita rahoituskuluja 3,5 milj. euroa. Liikelaitosten peruspääoman tuotot ovat 16,7 milj. euroa, vuosi sitten vastaavana aikana 15,9 milj. euroa. Vuosikate elokuulta on 13,0 milj. euroa. Vuotta aiempi vuosikate oli 11,6 milj. euroa. Poistoja on kirjattu 11,1 milj. euroa, joka on samansuuruinen kuin vuotta aikaisemmin. Satunnaisia tuottoja on kertynyt 1,5 milj. euroa, kun niitä edellisenä vuonna vastaavana aikana oli selvästi enemmän, 6,1 milj. euroa. Ydinkaupungin tilikauden ylijäämä elokuulta on 3,4 milj. euroa, edellisenä vuonna vastaavana aikana tilikauden ylijäämä 6,7 milj. euroa. Tulos on siten 3,4 milj. euroa heikompi kuin vuotta aiempi elokuun tulos. Vuoden 2014 tulosennuste Palvelualueet ennustavat vuoden 2014 toimintatuottojen yhteismääräksi 113,7 milj. euroa joka on 1,7 milj. euroa korkeampi kuin talousarviossa. Toimintatuottojen ennuste on 1 milj. euroa korkeampi kuin heinäkuun ennuste. Ennuste on reilu 5 milj. euroa ja noin 4 % vähemmän kuin Kuopion v tilinpäätöksessä. Kaupunkiympäristön palvelualueella toimintatuottojen määrä on kasvanut heinäkuun ennusteesta 1,35 milj. euroa. Tuloja on ennakoitu saatavan budjetoitua enemmän maankäyttö ja kehittämiskorvauksista sekä maanvuokratuotoista. Joukkoliikenteen rakenteellinen muutos näkyy myös toimintatuottojen lisäyksenä. Kasvun ja oppimisen palvelualueella varhaiskasvatuspalvelujen maksutuottojen ennustetaan jäävän noin 0,3 milj. euroa alle budjetoidun. Ydinkaupungin tuloslaskelmaennusteessa toimintakulut ovat 699,9 milj. euroa, Toimintakulut ovat 5,6 milj. euroa (0,8 %) suuremmat kuin talousarviossa ja 1,4 milj. euroa alhaisemmat kuin heinäkuun ennusteessa. Palvelualueiden yhteenlasketut ennusteet toimintakulujen määrästä päätyvät 701,9 milj. euroon, toimintakulut ovat 0,6 milj. euroa suuremmat kuin heinäkuun ennusteessa. Toimintakulut ovat palvelualueen ennusteen mukaan 7,6 milj. euroa ja reilut 1 % suuremmat kuin talousarviossa. Ydinkaupungin tuloslaskelman ennusteessa ostopalvelut/erikoissairaanhoito ovat 2 milj. euroa pienemmät kuin palvelualueen ennusteessa, tällöin erikoissairaanhoidon toteutuma on talousarvion mukainen. Ennuste sisältää sairaanhoitopiirin talousarvion toteutumiseen liittyvän riskin 2 milj. euroa. Henkilöstökulujen arvioidaan alittuvan talousarviosta 1,1 milj. euroa (0,5 %). Palvelujen ostojen sen sijaan arvioidaan ylittyvän 7,3 milj. euroa (2,4 %) talousarviosta, palvelualueiden ennusteen mukaan palvelujen ostot ylittyvät 9,3 milj. euroa. Ennusteiden ero selittyy erikoissairaanhoidon kustannusten toteutumaennusteen eroilla. Joukkoliikenteen rakenteellinen muutos on lisännyt myös ostopalveluja, rakennemuutoksella ei oleteta olevan nettovaikutusta. Ydinkaupungin tuloslaskelmaennusteen mukaan toimintakulut kasvavat vuoden 2013 tilinpäätökseen nähden 22,5 milj. euroa ja 3,3 %. 6

7 Palvelualueiden ennusteissa toimintakatteen suurimmat ylitykset talousarvioon nähden ovat perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilla. Perusturvan palvelualueella ylitykseksi on ennustettu 3,8 milj. euroa, kasvua heinäkuun ennusteeseen nähden 0,3 milj. euroa. Perusturvan palvelualueen toimintakate ylittyy noin 2 milj. euroa lapsiperhepalveluissa, 0,4 milj. euroa aikuissosiaalityönpalveluissa ja 1,25 milj. euroa vanhus ja vammaispalveluissa. Terveydenhuollon palvelualueella toimintakatteen ylitykseksi on ennustettu 2,6 milj. euroa, ylitysennuste on samansuuruinen kuin heinäkuun ennusteessa. Suurimmat ylitykset ovat erikoissairaanhoidossa noin 2 milj. euroa ja avohoidon palveluissa 0,3 milj. euroa. Ydinkaupungin tulosennusteessa erikoissairaanhoidon toimintakulut ovat talousarvion mukaiset. Erikoissairaanhoidon kustannusten toteutumiseen liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä. Kaupunkiympäristön palvelualueella toimintakatteen ylitykseksi on ennustettu 0,3milj. euroa, ylitysennuste on pienentynyt 0,1 milj. euroa heinäkuun ennusteesta. Ylitys aiheutuu toripysäköintilaitoksen vuokrakuluista, joita ei ole budjetoitu. Pysäköintilaitoksen hallinnoinnin ja pysäköinnin operoinnin järjestelyt ovat tulossa päätöksentekoon. Budjetoimattomasta osasta merkittävä osa voitaneen kattaa tuloja lisäämällä, ostopalveluista säästämällä sekä yleisellä säästäväisyydellä. Kasvun ja oppimisen palvelualueen toimintakatteen on ennustettu ylittyvän 0,1 milj. euroa, ylitysennuste on pienentynyt 0,2 milj. euroa heinäkuun ennusteesta. Ylitys aiheutuu kouluverkkopäätöksestä, minkä vaikutusta on pystytty osittain kattamaan muilla toimenpiteillä. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen ylitysennuste on noin euroa, joka on pienentynyt reilut euroa heinäkuusta. Ylitysennustetta on parantanut musiikkikeskuksen ja kansalaistoiminnan aktivointiyksikön toimintakate ennusteen alittuminen talousarvioon nähden. Yleishallinnon toimintakatteen arvioidaan alittuvan budjetoidusta noin 0,7 milj. eurolla, suurin poikkeama on laajakaistahankkeisiin varatun 0,5 milj. euron määrärahan säästö, koska laajakaistahankkeita ei käynnisty kuluvana vuonna. Konsernipalvelun ennusteen mukaan toimintakate alittuu noin 0,1 milj. euroa talousarviota. Vetovoimaisuuden palvelualueen toimintakate toteutuu lähes talousarvion mukaisesti, ennusteen mukaan toimintakate alittuu budjetoidusta noin euroa. Ydinkaupungin toteutumaennusteen mukaan toimintakate on 586,2, joka on 3,9 milj. euroa heikompi kuin talousarviossa. Toimintakate on parantunut 2,4 milj. euroa heinäkuun ennusteesta. Palvelualueiden toteutumaennusteen mukaan toimintakate on 588,2 milj. euroa, joka on 5,9 milj. euroa heikompi kuin talousarviossa. Verotuloennuste on 3 milj. euroa talousarviota korkeampi, 402,5 milj. euroa. Valtionosuusennuste on ministeriöiden tekemien päätösten perusteella 148,9 milj. euroa, joka on 1,4 milj. euroa alle budjetoidun. Vero ja valtionosuusarvion perusteista sekä alkuvuoden verotilitysten kehityksestä on tarkemmin kerrottu toisaalla raportissa. Korko ja muiden rahoituskulujen arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan noin 6 milj. euron suuruisina, 1,1 milj. euroa talousarviota pienempänä. Korkokulujen ennustetta on pienennetty 0,6 milj. eurolla, koska lainoja ei ole nostettu siten kuin oli suunniteltu. Korko ja muita rahoitustuloja arvioidaan kertyvän noin 6,4 milj. euroa, 0,3 milj. euroa talousarviota vähemmän. 7

8 Ydinkaupungin toteutumaennusteen mukaan tilikauden 2014 alijäämäksi muodostuu 23,1 milj. euroa, joka on 0,9 milj. euroa heikompi tulos kuin talousarviossa ja 5,6 milj. euroa parempi kuin heinäkuun ennusteessa. Tämä on 19,6 milj. euroa heikompi tulos kuin vuoden 2013 tilinpäätöksessä. Liikelaitokset ja muut taseyksiköt ennustavat yhteenlasketun ylijäämänsä suuruudeksi 3,6 milj. euroa, joka on 0,3 milj. euroa vähemmän kuin heinäkuun ennusteessa. Ennustettu ylijäämä on 0,7 milj. euroa suurempi kuin talousarviossa. Ylijäämäennusteet talousarvioon nähden ovat parantuneet eniten Pohjois Savon pelastuslaitoksella 0,3 milj. euroa, Kuopion Energia Liikelaitoksella 0,2 milj. euroa ja tilakeskuksella 0,2 milj. euroa. Muiden liikelaitosten ja taseyksiköiden ennusteet ovat lähes talousarvion mukaiset. Ennuste koko kaupungin tilikauden alijäämäksi on 19,4 milj. euroa, kun talousarvion mukainen alijäämä oli 19,2 milj. euroa. Alijäämäennuste on pienentynyt 5,4 milj. euroa heinäkuun ennusteesta. Ennuste on talousarvion mukainen, sillä se on vain 0,2 milj. euroa talousarviota heikompi. Vuoden 2014 talousarvioon sisältyvien henkilöstömenosäästöt ja muiden tasapainotustoimenpiteiden toteutuminen Henkilöstömenosäästöt Kuluvan vuoden talousarvioon sisältyy kertaluonteisia henkilöstömenosäästöjä palvelualueilla 4,6 milj. euroa. Työnantajan yksipuolisista keinoista, mukaan lukien työllistämismäärärahojen taso, kaupunginhallitus päätti huhtikuussa. Työnantajan yksipuolisia toimenpiteitä ovat rekrytointien viivästyttäminen, määräaikaisen henkilöstön käytön vähentäminen, ylityön käytön rajoittaminen sekä muut henkilöstöön kohdistuvat toimenpiteet (esim. henkilöstön koulutus, päivärahat ja matkakorvaukset). Lisäksi kaupunginhallitus päätti leikata tukityöllistämiseen sekä koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöllistämiseen varattuja määrärahoja. Kaikkien em. keinojen säästötavoite oli noin 3,3 milj. euroa. Vapaaehtoisten henkilöstömenosäästöjen tavoite oli 1,3 milj. euroa. Vapaaehtoisten henkilöstömenosäästöjen toteutuma mennessä on noin 1,4 milj. euroa työnantajapalvelun laskelman mukaan. Palvelualueiden ilmoitusten mukaan mennessä on vapaaehtoisilla henkilöstömenosäästöjen ja työnantajan yksipuolisilla keinoilla saavutettu yhteensä noin 3,8 milj. euron säästöt henkilöstömenoissa. Koko vuonna arvioidaan saatavan noin 4,6 milj. euron henkilöstömenosäästöt. Siten talousarvioon sisältyvä 4,6 milj. euron henkilöstömenojen säästötavoite saavutetaan. 8

9 Muut tasapainotustoimenpiteet Kuluvan vuoden talousarvioon sisältyy muita tasapainottamistoimenpiteitä 2,6 milj. euroa. Toisessa osavuosikatsauksessa on raportoitu tasapainotustoimenpiteiden seuranta ajalla Palvelualueiden selvitysten mukaan mennessä on muiden tasapainotustoimenpiteiden kuin henkilöstömenosäästöjen toteutuma noin 0,7 milj. euroa. Koko vuonna arvioidaan saatavan noin 1,6 milj. euron säästöt. Siten säästötavoitetta ei saavuteta, siitä jäädään noin 1 milj. euroa. Suurimmat poikkeamat tavoitteeseen nähden ovat kasvun ja oppimisen palvelualueella lähes 0,5 milj. euroa ja terveydenhuollon palvelualueella noin 0,3 milj. euroa. Henkilöstömenosäästöjen ja muiden tasapainotustoimenpiteiden toteutuma on mennessä yhteensä noin 4,5 milj. euroa. Koko vuoden toteutumaennuste on yhteensä noin 6,2 milj. euroa. Talousarvion pitävyyteen liittyvät riskit Suurimmat riskit talousarvion pitävyyteen ovat perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilla. Perusturvan palvelualueen ennusteessa toimintakatteen ylitykseksi on arvioitu 3,8 milj. euroa ja terveydenhuollon palvelualueella ennusteessa ylitysarvio on 2,6 milj. euroa. Perusturvan palvelualueella lastensuojelun asiakasmäärä ja palvelutarpeen kasvu ovat lisääntyneet kuluvan vuoden aikana. Riskinä on, että kaikkia lastensuojelutarpeen arviointeja ei ennätetä tehdä lain edellyttämässä kolmen kuukauden määräajassa. Toimeentulotukihakemusten määrä on kasvanut tammi elokuussa 20 % edelliseen vuoteen verrattuna. Toimeentulotukihakemusten määrän kasvu ja työmarkkinatilanteen huonontuminen edelleen muodostavat riskin talousarvion pitävyydelle. Terveydenhuollon palvelualueella suurin riski on erikoissairaanhoidon kustannusten ylittyminen talousarviosta. Hyvinvoinnin edistämisen sekä kasvun ja oppimisen palvelualueilla henkilöstömenosäästöjen toteutumiseen talousarvion mukaisesti sisältyy riskejä. Kaupunkiympäristön palvelualueella myyntivoittojen kertymisessä ennusteen mukaisesti on selkeä riski. 9

10 Rakentaminen Asuntotuotanto mahdollistaa Kuopion väestön kasvun ja noin asunnon vuosittaisen rakentamisen. Tammi heinäkuussa valmistuneista asunnoista 60 % on kerrostaloissa ja 40 % pienja rivitaloissa. Liike, teollisuus ja varastotilojen vähentyminen pienensi valmistuneiden rakennusten kerrosalaa ja tilavuutta. Myönnettyjen asuntojen rakennuslupien lukumäärä on laskenut noin 10,6 % edellisen vuoden tilanteeseen verrattuna. Uudet rakennukset 01 07/ /2014 Valmistuneet rakennukset asuntojen lukumäärä rakennusten lkm kerrosala m tilavuus m Myönnetyt rakennusluvat asuntojen lukumäärä Lähteet: Kuopion kuntarekisterit, Tilastokeskus 10

11 TULOSLASKELMA / YDINKAUPUNKI TP TA + TAMU TPE Muutos % Muutos % TOT TOT Muutos % TA:N TPE 14/ TA 14/ Tot 14/ Tot % TP 13 TPE Tot 13 Milj. Milj. Milj. Milj. Milj. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 29,3 27,6 29,0 1,1 % 5,1 % 16,3 16,9 3,8 % 61,1 % Maksutuotot 32,4 34,7 34,5 6,7 % 0,4 % 20,8 21,7 4,3 % 62,7 % Tuet ja avustukset 26,7 24,2 23,9 10,6 % 1,3 % 18,7 17,3 7,1 % 71,8 % Vuokratuotot 18,5 19,1 19,7 6,5 % 3,0 % 14,2 15,5 9,1 % 81,2 % Muut toimintatuotot 12,2 6,4 6,6 46,1 % 3,0 % 4,9 3,9 19,7 % 61,0 % TOIMINTATUOTOT 119,1 112,0 113,7 4,6 % 1,5 % 74,9 75,4 0,7 % 67,3 % Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 178,4 184,9 183,6 2,9 % 0,7 % 120,1 122,1 1,7 % 66,0 % Henkilösivukulut Eläkekulut 48,8 48,5 49,4 1,3 % 1,9 % 32,3 33,1 2,5 % 68,2 % Muut henkilösivukulut 9,6 11,0 10,3 7,6 % 6,3 % 7,0 6,8 1,9 % 62,2 % Henkilöstökulut yhteensä 236,7 244,4 243,3 2,8 % 0,5 % 159,3 162,0 1,7 % 66,3 % Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 212,6 211,0 216,5 1,8 % 2,6 % 138,0 138,4 0,3 % 65,6 % Muiden palvelujen ostot 96,6 98,5 100,2 3,8 % 1,8 % 55,4 59,4 7,2 % 60,3 % Palvelujen ostot yhteensä 309,2 309,4 316,7 2,4 % 2,4 % 193,3 197,8 2,3 % 63,9 % Muut toimintakulut yhteensä 131,5 140,4 139,9 6,4 % 0,4 % 85,8 90,7 5,7 % 64,6 % TOIMINTAKULUT 677,4 694,2 699,9 3,3 % 0,8 % 438,5 450,5 2,7 % 64,9 % TOIMINTAKATE 558,3 582,3 586,2 5,0 % 0,7 % 363,6 375,1 3,2 % 64,4 % Verotulot 384,5 399,5 402,5 4,7 % 0,8 % 255,8 271,0 5,9 % 67,8 % Valtionosuudet 153,1 150,3 148,9 2,7 % 0,9 % 102,0 99,3 2,6 % 66,1 % Rahoitustuotot ja kulut 2,4 0,4 0,4 85,6 % 178,9 % 1,6 1,1 30,2 % 245,4 % Liikelaitosten peruspääoman tuotot 23,8 25,1 25,1 5,4 % 0,0 % 15,9 16,7 5,4 % 66,7 % VUOSIKATE 5,6 7,8 9,3 265,9 % 18,6 % 11,6 13,0 11,4 % 165,4 % Suunn.mukaiset poistot 16,7 17,2 16,6 0,7 % 3,5 % 11,0 11,1 0,6 % 64,3 % Satunnaiset tuotot 7,6 2,8 2,8 63,1 % 0,0 % 6,1 1,5 75,8 % 52,6 % TILIKAUDEN TULOS 3,5 22,2 23,1 555,2 % 3,8 % 6,7 3,4 50,0 % 15,2 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 3,5 22,2 23,1 562,9 % 3,8 % 6,7 3,4 50,0 % 15,2 % 11

12 KÄYTTÖTALOUSOSA TOIMINTAKATE Toteuma palvelualueittain TA + TAMU TPE Toteuma Ta:n tot Toteuma Muutos 08 % 08 % / milj. milj. milj. milj Vetovoimaisuuden palvelualue 4,9 4,9 3,0 60,1 3,9 24,2 Kaupunkiympäristön palvelualue 3,8 4,1 0,5 12,7 1,4 133,1 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 34,0 34,0 22,5 66,2 21,5 4,6 Kasvun ja oppimisen palvelualue 169,5 169,6 108,3 63,9 106,5 1,6 Perusturvan palvelualue 139,3 143,1 91,5 65,7 87,2 5,0 Terveydenhuollon palvelualue 208,9 211,5 137,7 65,9 133,9 2,9 Muu kaupunki 21,9 21,0 11,7 53,5 12,0 0,0 Vaalit 0,1 0,1 0,1 74,1 0,0 3047,2 Tarkastustoimi 0,3 0,3 0,2 61,0 0,2 1,6 Konsernipalvelu 5,6 5,6 3,6 63,6 4,6 21,5 Yleishallinto 15,8 15,0 7,8 49,4 7,3 7,5 KAUPUNKI YHTEENSÄ 582,3 588,2 375,2 64,4 363,6 3,2 TOIMINTAKATE TOTEUMAENNUSTE 2014 TA + TAMU TPE TPE ERO Ylitys TA/ TPE ELOK. milj. milj. milj. milj. milj. Vetovoimaisuuden palvelualue 4,9 4,9 4,9 0,0 0,1 Kaupunkiympäristön palvelualue 3,8 4,2 4,1 0,1 0,3 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 34,0 34,1 34,0 0,1 0,0 Kasvun ja oppimisen palvelualue 169,5 169,8 169,6 0,1 0,1 Perusturvan palvelualue 139,3 142,8 143,1 0,3 3,8 Terveydenhuollon p palvelualue 208,9, 211,5, 211,5, 0,0, 2,6, Vaalit 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 Tarkastustoimi 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 Konsernipalvelu 5,6 5,5 5,6 0,0 0,1 Yleishallinto 15,8 15,3 15,0 0,3 0,7 KAUPUNKI YHTEENSÄ 582,3 588,5 588,2 0,4 5,9 12

13 HENKILÖTYÖVUOSIEN JA PALKKAKULUJEN SEURANTA HENKILÖTYÖVUOSIEN SEURANTA YDINKAUPUNKI MUUTOS EDELLISEEN VUOTEEN HTV TOTEUMA TOTEUMA MUUTOS MUUTOS 8/2013 8/ /2014 HTV HTV HTV % Vetovoimaisuuden palvelualue 24,9 23,7-1,2-5 % Kaupunkiympäristön palvelualue 127,3 125,9-1,4-1 % Hy vinvoinnin edistämisen palvelualue 262,0 258,7-3,3-1 % Kasvun ja oppimisen palvelualue 1423,5 1406,1-17,4-1 % Perusturvan palvelualue 7 03,5 7 26,0 22,5 3 % Terveydenhuollon palvelualue 510,6 507,7-2,9-1 % Tarkastustoimi 1,7 1,3-0,4-24 % Konsernipalvelu 60,8 48,2-12,6-21 % Y leishallinto 7,6 7,4-0,2-3 % YHTEENSÄ 3121,9 3105,0-16,9-1 % LIIKELAITOKSET MUUTOS EDELLISEEN VUOTEEN TOTEUMA TOTEUMA MUUTOS MUUTOS 8/2013 8/ /2014 HTV HTV HTV % Kuopion Energia 41,0 38,7-2,3-6 % Kuopion Vesi 53,7 54,3 0,6 1 % Kallaveden Työterveys 27,4 29,0 1,6 6 % Kuntatekniikkaliikelaitos 162,9 152,9-10,0-6 % Y HTEENSÄ 285,0 27 4,9-1 0,1-4 % T ASEY KSIKÖT MUUTOS EDELLISEEN VUOTEEN TOTEUMA TOTEUMA MUUTOS MUUTOS 8/2013 8/ /2014 HTV HTV HTV % Pohjois-Savon pelastustoimi 182,8 192,0 9,2 5 % Kuopion Tilakeskus 31,7 30,1-1,6-5 % Isäntäkuntapalvelut 94,2 99,2 5,0 5 % YHTEENSÄ 308,7 321,3 12,6 4 % KAIKKI YHTEENSÄ 37 15, ,2-14,4 0 % Lu ku ih in ei sisälly keskitety tsti ty öllisy y sv aroin ja oppisopim u sksella palkatu t eiv ätkä kesäty öntekijät. Palkattom at keskey ty kset v aikuttav at lukuihin htv :ia v ähentäv ästi. HTV = palkallinen ty öaika ilm an tehty ä lisä- ja y lity ötä Ydinkaupungin henkilötyövuosikertymä on 16,9 htv pienempi kuin vastaavana aikana vuonna Liikelaitosten henkilötyövuosimäärä on vähentynyt 10,1 htv ja taseyksiköiden kasvanut 12,6 htv. 13

14 Työllistämisvaroin palkattujen henkilötyövuosikertymä tammi elokuussa on 66,7 htv. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kertymä kasvoi 0,9 htv. Työllistämisvaroin palkatuista 37 % sijoittuu kasvun ja oppimisen palvelualueelle, 24 % perusturvan, 14 % hyvinvoinnin edistämisen ja 19 % kuntatekniikka liikelaitokseen. Tammi elokuun tukityöllistämisen toimintakate on 692 t. Lukuihin ei sisälly oppisopimuskoulutuksessa oleva henkilöstö. Kesätyöntekijöiden henkilötyövuosikertymä on 21,4 htv. Edelliseen vuoteen verrattuna kertymä aleni 9,4 htv. Kesätyöntekijät sijoittuivat seuraavasti: perusturvan palvelualueelle 27 %, hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle 24 %, Kuntatekniikkaliikelaitokseen 14 %, kaupunkiympäristön palvelualueelle 14 %, terveydenhuollon palvelualueelle 13 %, Loput kesätyöntekijät sijoittuivat vetovoimaisuuden sekä kasvun ja oppimisen palvelualueelle ja konsernipalveluun. Kesätyöllistämisen kulut ovat 444 t. SAIRAUS JA TAPATURMAPOISSAOLOT Kal.pv/HTV Kal.pv/HTV MUUTOS MUUTOS 8/2013 8/ /2014 % Vetovoimaisuuden palvelualue 9,1 4,7-4,4-48 % Kaupunkiympäristön palvelualu 12,1 16,5 4,4 36 % Hyvinvoinnin edistämisen palve 10,3 12,3 2,0 19 % Kasvun ja oppimisen palvelualu 14,9 14,4-0,5-3 % Perusturvan palvelualue 19,1 19,6 0,5 3 % Terveydenhuollon palvelualue 16,1 18,4 2,3 14 % Tarkastustoimi Konsernipalvelu 8,5 4,8-3,7-44 % Y leishallinto 3,7 7 3,3 89 % Y DINKAUPUNKI YHTEENSÄ 15,5 16,1 0,6 4 % Kuopion Energia 7,4 8,1 0,7 Kuopion Vesi 14 9,5-4,5-32 % Kallaveden Työterveys % Kuntatekniikkaliikelaitos 17,4 13,8-3,6-21 % Pohjois-Savon pelastustoimi 14,7 14,8 0,1 1 % Kuopion Tilakeskus 5,2 3,7-1,5-29 % Isäntäkuntapalvelut 26,2 24,5-1,7-6 % Ydinkaupungin sairaus ja tapaturmapoissaolojen määrässä on tapahtunut nousua 0,6 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohden. Tammi elokuun sairaus ja tapaturmapoissaolojen määrä on kasvanut 1529 kalenteripäivää eli 4,2 henkilötyövuotta edelliseen vuoteen verrattuna. ELÄKÖITYMINEN Kuluvan vuoden aikana on eläkkeelle siirtynyt ydinkaupungin palveluksesta 84 henkilöä, liikelaitoksista 10 henkilöä ja taseyksiköistä 6 henkilöä; yhteensä 100 henkilöä. Näistä vanhuuseläkkeelle siirtyi 86 henkilöä ja täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle 14 henkilöä. Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 8 henkilöä. 14

15 PALKKAKULUJEN SEURANTA (ILMAN HENKILÖSIVUKULUJA) Ydinkaupungin palkkakustannukset ovat edellisen vuoden tasolla. Palkkakulujen määrärahavarauksesta on käytetty 65 %. Palkkakustannusten osuus toimintakuluista on 26,0 % (26,7 % vuonna 2013). 15

16 Toimintakulut / asukas TP / TA + TAMU / TPE / 2013 asukas 2014 asukas 2014 asukas milj. milj. milj. Kaupunkiympäristön palvelualue 37, , , Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 41, , , Kasvun ja oppimisen palvelualue 175, , , Perusturvan palvelualue 165, , , Terveydenhuollon palvelualue (ilman ESH) 78, , , Erikoissairaanhoito 139, , ,

17 Henkilöstömenot / asukas TP / TA + TAMU / TPE / 2013 asukas 2014 asukas 2014 asukas milj. milj. milj. Kaupunkiympäristön palvelualue 11, , , Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 18, , , Kasvun ja oppimisen palvelualue 100, , , Perusturvan palvelualue 51, , , Terveydenhuollon palvelualue (ilman ESH) 43, , ,

18 Palvelujen ostot / asukas TP / TA + TAMU / TPE / 2013 asukas 2014 asukas 2014 asukas milj. milj. milj. Kaupunkiympäristön palvelualue 16, , , Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 6, , ,61 62 Kasvun ja oppimisen palvelualue 29, , , Perusturvan palvelualue 73, , , Terveydenhuollon palvelualue (ilman ESH) 22, , , Erikoissairaanhoito 139, , ,

19 Avainprosesseittain Toimintakulut / asukas TP / TA + TAMU / TPE / 2013 asukas 2014 asukas 2014 asukas milj. milj. milj. Varhaiskasvatuspalvelut 59, , , Perusopetus ja nuorisopalvelut 90, , , Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyö 16, , , Vanhus ja vammaispalvelut 89, , , Lapsiperhepalvelut 24, , , Aikuissosiaalityönpalvelut 43, , , Sairaalapalvelut 23, , , Mielenterveys ja päihdepalvelut 8, , ,

20 Henkilöstömenot / asukas TP / TA + TAMU / TPE / 2013 asukas 2014 asukas 2014 asukas milj. milj. milj. Varhaiskasvatuspalvelut 35, , , Perusopetus ja nuorisopalvelut 51, , , Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyö 11, , , Vanhus ja vammaispalvelut 31, , , Lapsiperhepalvelut 6, , ,12 67 Aikuissosiaalityönpalvelut 7, , ,60 71 Sairaalapalvelut 14, , , Mielenterveys ja päihdepalvelut 3, , ,

21 Palvelujen ostot / asukas TP / TA + TAMU / TPE / 2013 asukas 2014 asukas 2014 asukas milj. milj. milj. Varhaiskasvatuspalvelut 7, , ,01 66 Perusopetus ja nuorisopalvelut 14, , , Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyö 1, , ,07 19 Vanhus ja vammaispalvelut 46, , , Lapsiperhepalvelut 16, , , Aikuissosiaalityönpalvelut 8, , ,18 96 Sairaalapalvelut 4, , ,24 40 Mielenterveys ja päihdepalvelut 3, , ,

22 Verotulot 2014 Kuluvan vuoden talousarviossa on verotulojen määräksi arvioitu 399,5 milj. euroa. Vuoden 2013 toteutuneet verotulot olivat 384,5 milj. euroa, joten kasvua vuoden 2013 tilinpäätöksestä vuoden 2014 talousarvion verotuloarvioon on 15 milj. euroa (4 %). Tuloveroprosenttia korotettiin kuluvalle vuodelle yhdellä prosenttiyksiköllä 20,5 prosenttiin. Yhden tuloveroprosentin korotuksen vaikutus on reilut 16 milj. euroa (vajaa 5 %). Vuoden 2013 verotulojen kertymää nostivat kuntaryhmän jako osuuksien korotukset ennakonperinnässä verovuosilta 2012 ja 2013, kuntakohtaisten jako osuuksien oikaisu sekä ansioja pääomatuloverojen kertymäjaksojen muutos, joka aikaisti jäännösverojen tilityksen joulukuulle aikaisemman tammikuun asemasta. Osa muutoksista tehtiin joulukuun tilityksessä. Ansio ja pääomatuloverojen joulukuussa tilitettävä määrä oli noin 300 milj. euroa tavanomaista suurempi. Tammikuun tilitys oli siten saman verran vähemmän. Vastaavasti yhteisöverojen verovuoden 2012 ennakonpalautusten nopeutetun tilittämisen vuoksi joulukuun 2013 yhteisöverojen tilitys oli noin 300 milj. euroa tavanomaista pienempi. Kaikki em. erät lisäsivät Kuopion saamia verotuloja vuonna 2013 lähes 13 milj. euroa. Tammikuussa 2014 yhteisöveroa tilitettiin noin 500 milj. euroa (vuotta aiemmin 155 milj. euroa), sillä verovuoden 2012 ennakonpalautukset eivät ole vähentämässä tilitettävää määrää. Verotulojen kertymä elokuussa oli 271 milj. euroa, jossa on kasvua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan 15,1 milj. euroa ja 5,9 %. Kunnallisverojen tilitykset ovat olleet 257,3 milj. euroa ja ne ovat kasvaneet 14,4 milj. euroa (5,9 %) viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kunnallisveroprosentin korotus vaikuttaa osaltaan tilitysten kasvuun. Yhteisöveron tilitykset ovat 13,3 milj. euroa, kasvu 1,3 milj. euroa (11 %) kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana. Kasvuun on vaikuttanut tilitysjärjestelmän muutos. Kiinteistöverokertymä on 0,4 milj. euroa. Verohallinnon ennakkotietojen mukaan Kuopion kaupungin maksuunpannut kiinteistöverot verovuodelta 2014 ovat noin 34,9 milj. euroa, mikä on lähes talousarviossa arvioidun mukainen, vain vajaat 0,1 milj. euroa talousarviota enemmän. Kasvua vuoden 2013 tilinpäätökseen on 2,7 milj. euroa (8,5 %). Ennakkotietojen mukaan koko maassa kiinteistöverojen maksuunpano kasvoi edellisvuodesta reilulla 12 prosentilla miljoonaan euroon. Taustalla on hallituksen vuoden 2013 kehysriihipäätökset, joilla haluttiin vahvistaa kuntien kiinteistöveropohjaa. Lisäksi useissa kunnissa nostettiin kiinteistöveroprosentteja. Verohallinnon huhtikuussa julkaisemien kuntakohtaisten vuoden 2013 tulokehityksen ennakkotietojen mukaan kuopiolaisten palkkatulot ovat etuuksien maksajilta kerättyjen ennakkotietojen mukaan nousseet vuodesta 2012 vuoteen 2013 noin 2,4 % ja ansiotulot yhteensä 3,5 %. Koko maan vastaavat luvut ovat 0,9 % ja 2,5 %. 22

23 Sen sijaan viimeisimpien Tilastokeskuksen liikevaihdon ja palkkasumman suhdannetietojen mukaan Kuopion kehitys em. tietojen osalta näyttää kääntyneen laskusuuntaiseksi. Kuopion kaikkien toimialojen yhteenlasketun liikevaihdon kasvu edelliseen vuoteen verrattuna on muuttunut negatiiviseksi alkuvuoden aikana. Liikevaihto supistui huhtikuussa lähes 3 % ja toukokuussa reilut 6 % vuotta aiemmasta. Vuonna 2013 kasvua oli Kuopiossa lähes 3 %, kun koko maassa liikevaihto supistui 2 %. Kuopion kaupungin koko talouden palkkasumman osalta kehitys on ollut samankaltainen liikevaihdon kehityksen kanssa. Vuonna 2013 palkkasumma kasvoi Kuopiossa 3,7 %, kun kasvu koko maassa oli 1 %. Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä palkkasumma kasvoi Kuopiossa 0,4 % vuotta aiemmasta (koko maassa 0,2 %), mutta toisella neljänneksellä palkkasumma kääntyi laskuun, laskua 0,4 % vuotta aiemmasta. Sen sijaan koko maassa palkkasumma kääntyi nousuun, kasvua 1 % vuotta aikaisempaan. Suomen Kuntaliitto on päivittänyt syyskuussa verotuloennusteen kuntasektorille. Se perustuu valtiovarainministeriön talousennusteisiin vuodelle 2014 ja verohallinnon ns. maksuunpanotilastoihin. Kuntaliiton arvion mukaan kunnallisveron tuotto kasvaa kuluvana vuonna 1,4 %, kun palkkatulojen kasvuksi on arvioitu 0,7 % ja ansiotulojen kasvuksi 2,2 %. Yhteisöveron tuoton arvioidaan kasvavan 6 % ja kiinteistöveron tuoton 10,8 %. Yhteensä verotulojen kasvu kuluvana vuonna on ennusteen mukaan 2,3 % edellisvuoteen verrattuna. Tämä on huomattavasti alhaisempi kuin vuonna 2013, jolloin verotulojen kasvu oli 6,8 %. Tällöin verotulojen kasvuun vaikuttivat edellä selostetut tekijät. Suomen Kuntaliiton syyskuun alussa päivittämän kuntakohtaisen verotuloarvion mukaan Kuopion kaupungin verotulot kuluvana vuonna olisivat 407,8 milj. euroa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna on 6,3 %, joka on selvästi korkeampi kuin koko maan verotulojen kasvu (2,3 %). Suurin ero koko maan verotuloennusteeseen nähden on kunnallisverotuotossa, jonka kasvu Kuopiossa on ennusteen mukaan 6 % ja koko maassa 1,4 %. Kuopiossa nostettiin tuloveroprosenttia yhdellä prosenttiyksiköllä, joka näkyy kunnallisverotuottoennusteessa. Elokuun seurantaraporttiin verotuloarvioita kunnallisverotuoton osalta on korotettu 3 milj. eurolla 402,5 milj. euroon Suomen Kuntaliiton syyskuussa päivitettyyn kuntakohtaiseen ennusteeseen perustuen. Kuntaliiton verotuloennuste oli jonkin verran korkeampi kuin em. korotettu verotuloennuste, mutta tässä vaiheessa ei ole perusteita korottaa verotuloarvioita enempää. Tilastokeskuksen viimeisimpien tietojen mukaan Kuopion tiedot liikevaihdon ja palkkasumman kehityksestä edelliseen vuoteen verrattuna ovat negatiivisia, joten tarvitaan lisätietoa viimeisimmästä kehityksestä ennen kuin verotuloarviota voidaan korottaa nyt esitettyä 3 milj. euroa enemmän. Lisätietoa verotuksesta saadaan myös, kun uusimmat kiinteistöverotiedot tulevat ja verovuoden 2013 verotus valmistuu lokakuussa. 23

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (tammikuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (tammikuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2014 kuukausiseuranta (tammikuu) ja koko vuoden toteumaennuste Vuoden 2013 tilinpäätös on 18.2.2014 tilanne. Ydinkaupungin lopulliset poistot ovat vielä kirjaamatta ja joitakin

Lisätiedot

Talousarvion seuranta ja ennuste Ydinkaupungin toteuma 2 / Keskeiset tulot. Palvelutoiminnan menot

Talousarvion seuranta ja ennuste Ydinkaupungin toteuma 2 / Keskeiset tulot. Palvelutoiminnan menot Talousarvion seuranta ja ennuste 2016 Ydinkaupungin toteuma 2 / 2016 Ydinkaupungin talouden seurantatiedot ovat pääosin vertailukelpoisia edellisen vuoden vastaaviin tietoihin. Maaningan kuntaliitos tapahtui

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (toukokuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (toukokuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2014 kuukausiseuranta (toukokuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 1 2. Henkilötyövuosien seuranta... 7 3. Sairaus ja tapaturmapoissaolot...

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Kuopion kaupungin hankkeet ja projektit 01-04/2015

Kuopion kaupungin hankkeet ja projektit 01-04/2015 Sivu 1 (6) Kaupungin rooli Määrä kpl Kokonaisbudj. käyttötalous Kokonaisbudj. Investointi 01-04/2015 01-04/2015 Kaupungin omat projektit 42 9 523 645,00 396 140,00 1 190 576,28 2 766 181,02 Yhteistyöprojektit

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2014 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 1 2. Henkilötyövuosien seuranta... 7 3. Sairaus ja tapaturmapoissaolot...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (syyskuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (syyskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2015 kuukausiseuranta (syyskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 3 2. Henkilötyövuosien seuranta... 15 3. Sairaus ja tapaturmapoissaolot...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (marraskuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (marraskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2015 kuukausiseuranta (marraskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 3 2. Henkilötyövuosien seuranta... 13 3. Sairaus ja tapaturmapoissaolot...

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 28.5.2014 Seurantajulkaisut SE 2014:2 ISSN 0785-0344

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 28.5.2014 Seurantajulkaisut SE 2014:2 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 28.5.2014 Seurantajulkaisut SE 2014:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2014 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Talouden seuranta ja ennuste 5 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2016 Seurantajulkaisut SE 2016:2 ISSN 0785-0344

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2016 Seurantajulkaisut SE 2016:2 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2016 Seurantajulkaisut SE 2016:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2016 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Talouden seuranta ja ennuste 5 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kuopion kaupungin hankkeet ja projektit 01-07/2015

Kuopion kaupungin hankkeet ja projektit 01-07/2015 Sivu 1 (6) Kaupungin rooli Määrä kpl Kokonaisbudj. käyttötalous Kokonaisbudj. Investointi 01-07/2015 01-07/2015 Kaupungin omat projektit 42 11 274 445,00 236 200,00 2 249 909,94 3 050 605,83 Yhteistyöprojektit

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Vuoden 2017 kuukausiseuranta(elokuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Vuoden 2017 kuukausiseuranta(elokuu) ja koko vuoden toteumaennuste Vuoden kuukausiseuranta(elokuu) ja koko vuoden toteumaennuste 26 11 214 Elokuun kuukausiraportti Tilinpäätösennuste pohjautuu palvelualueiden yhteenlaskettuihin näkemyksiin Elokuun ennusteen mukaan koko

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2015 Tilanteessa 30.9.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.484.701 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.429.172 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.09.2017 Puhtaan veden tekijät Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 / 2017... 1 Rahoituslaskelma 1-8 / 2017... 2 Tavoitteet 2017... 3 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2015 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 3 2. Henkilötyövuosien seuranta... 11 3. Sairaus ja tapaturmapoissaolot...

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2016 Tilanteessa 30.9.2016 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.062.473 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 918.870 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2016

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2017 Tilanteessa 31.3.2017 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.174.234 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 887.457 euroa ylijäämäinen. Talousarvion mukaiset

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 294 Talousarvion toteutuminen 31.8.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 6.10.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2016 Tilanteessa 31.3.2016 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.326.582 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 276.404 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Kustannusarvio. Tulot Menot Netto

Kustannusarvio. Tulot Menot Netto 4.3. Investointiosan erittely vuonna 2017 Liite 2 Atk-ohjelmat, projektit ja laitteet (bruttositova) 0 0 0 Menot -424-500 -1 173 Netto -424-500 -1 173 Kaupungin palvelujen toimintavarmuuden ja sovittujen

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVION SEURANTA/ TOINEN OSAVUOSIKATSAUS

VUODEN 2015 TALOUSARVION SEURANTA/ TOINEN OSAVUOSIKATSAUS Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 24.8.2015 Kuopion kaupunki, Seurantajulkaisut SE 2015:3 ISSN 0785-0344 VUODEN 2015 TALOUSARVION SEURANTA/ TOINEN OSAVUOSIKATSAUS SISÄLLYSLUETTELO Sivu Talouden

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 146 30.5.2016 48 Tilausten toteutuminen 31.3.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 30.5.2016 146 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2016 kuukausiseuranta (huhtikuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2016 kuukausiseuranta (huhtikuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2016 kuukausiseuranta (huhtikuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 3 2. Henkilötyövuosien seuranta... 11 3. Palkkakulujen seuranta...

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Talouden seuranta ja ennuste 5 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

Talousarvio toteutuminen

Talousarvio toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 152 Talousarvio toteutuminen 30.4.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 25.5.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Tilanteessa 30.6.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.228.300 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 181.900 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8/2016

Osavuosikatsaus 1-8/2016 Oheismateriaali nro 1 Osavuosikatsaus 1-8/2016 Liikelaitos Vastuuhenkilö Tilaliikelaitos Toimitilajohtaja Timo Oksanen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Tilaliikelaitos huolehtii Kouvolan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5469/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5469/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/2015 1 (1) 357 Asianro 5469/02.02.02/2015 Talousarviomuutokset vuodelle 2015 Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu Talousarviomuutoksia vuodelle

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot