Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu Seurantajulkaisut SE 2014:2 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 28.5.2014 Seurantajulkaisut SE 2014:2 ISSN 0785-0344"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu Seurantajulkaisut SE 2014:2 ISSN SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2014

2

3 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Talouden seuranta ja ennuste 5 Talousarvion seuranta ja ennuste 5 Henkilötyövuosien seuranta 11 Sairaus- ja tapaturmapoissaolot 12 Eläköityminen 12 Palkkakulujen seuranta 13 Kustannusten seuranta /asukas palvelualueittain 15 Kustannusten seuranta /asukas avainprosesseittain 18 Verotulojen ja valtionosuuksien kehitys 21 Rahoituksen seuranta 25 Koko kaupungin talousennuste 27 Merkittävimpien investointien seuranta 29 Käyttötalouden seuranta Kuopion kaupungin hankkeet ja projektit 01-04/ Henkilöstömenojen sopeuttamisen tilannekatsaus 45 Yhteenveto tasapainotustoimenpiteiden seurannasta Vetovoimaisuuden palvelualua 49 Kaupunkiympäristön palvelualue 53 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 60 Kasvun ja oppimisen palvelualue 68 Perusturvan palvelualue 75 Terveydenhuollon palvelualue 91 Isäntäkuntapalvelut 104 Keskusvaalilautakunta 108 Tarkastustoimi 109 Konsernipalvelu 110 Tilakeskus 115 Pelastuslaitos 123 Konserniyhteisöille asetetut tavoitteet 131 Liikelaitosten tilannekatsaukset 145 Kuopion Energia Liikelaitos 146 Kuopion Vesi Liikelaitos 151 Kallaveden Työterveys Liikelaitos 158 Kuopio Kuntatekniikkaliikelaitos 160

4

5 Talousarvion seuranta ja tulosennuste 2014 Ydinkaupungin toteuma 4 / 2014 Ydinkaupungin talouden seurantatiedot ovat pääosin vertailukelpoisia edellisen vuoden vastaaviin tietoihin. Nilsiän kuntaliitos tapahtui vuoden 2013 alusta, joten Nilsiä on ollut mukana jo vuoden 2013 toteutumissa. Keskeiset tulot Verohallinto on kuluvan vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana tilittänyt veroennakoita ja jäännösveroja 134,5 milj. euroa. Verokertymä on reilut 9 milj. euroa ja 7,4 % suurempi kuin Kuopion vuotta aiempi verokertymä. Verotulojen toteutumaa selvitetään jäljempänä tarkemmin. Valtionosuuksia on Kuopiolle maksettu 49,6 milj. euroa. Valtionosuudet ovat 1,3 milj. euroa ja 2,6 % pienemmät kuin valtionosuuksien kertymä oli vuotta aikaisemmin. Valtionosuuksien toteutumaa selvitetään myös jäljempänä tarkemmin. Verotulojen ja valtionosuuksien muodostama verorahoitus on yhteensä 184,1 milj. euroa, joka on 8 milj. euroa (4,5 %) suurempi kuin vuosi sitten huhtikuussa. Verorahoituksen kasvu johtuu verotulojen kasvusta verrattuna edelliseen vuoteen. Toimintatulot vuoden 2014 neljältä ensimmäiseltä kuukaudelta ovat noin 30,5 milj. euroa. Toimintatulojen kokonaismäärä on noin 1,4 milj. euroa ja lähes 5 % suurempi kuin Kuopion kaupungin toimintatulot vastaavana aikana edellisenä vuonna. Toimintatuottojen toteutuma on 27,2 %. Palvelutoiminnan menot Ydinkaupungin neljän ensimmäisen kuukauden toimintakulut ovat 228,5 milj. euroa, toteutuma on 32,9 %. Kulujen määrä on noin 17,3 milj. euroa ja 8,2 % suurempi kuin Kuopion vuotta aiempi menokertymä. Toimintakuluihin sisältyy noin 11 milj. erikoissairaanhoidon toimintakuluja, jotka ovat toukokuun kuluja ja nostavat vastaavasti toimintakulujen kertymää sekä heikentävät toimintakatetta, vuosikatetta ja tilikauden ali /ylijäämää. Alkuvuoden talouteen vaikuttaa myös muita kuukausia enemmän toimintamenoihin ja tuloihin tehdyt jaksotusmuutokset ja muut satunnaiset tekijät. Tästä syystä alkuvuoden toteuman ennustearvo on ratkaisevasti heikompi kuin pidemmän aikavälin toteutumislukujen. Neljän ensimmäisen kuukauden henkilöstökulut ovat 75,7 milj. euroa (toteutuma 31,2 %). Henkilöstökulut ovat lisääntyneet edellisestä vuodesta vain 0,5 milj. euroa ja 0,7 %. Palkkamenojen ja henkilötyövuosien kehityksestä on tarkemmin kerrottu toisaalla raportissa. Palvelujen ostoihin on huhtikuun loppuun mennessä käytetty 108,3 milj. euroa, joka on 34,8 % talousarvioon varatusta määrärahasta. Tämän menolajin kulut ovat kasvaneet 13,9 milj. euroa ja 14,7 % viime huhtikuusta. Pääosa po. menoista kertyy asiakaspalvelujen ostoista lähinnä terveydenhuollon palvelualueella. Edellä selvitetty noin 11 milj. euroa huhtikuulle kuulumattomia erikoissairaanhoidon kustannuksia näkyy palvelujen ostojen kasvussa. 5

6 Rahoitustoiminnan netto ilman liikelaitosten peruspääoman tuottoja on huhtikuun lopussa lähes 0,4 milj. euroa kun korko ja muita rahoitustuloja on kirjattu noin 1,4 milj. euroa ja korko ja muita rahoituskuluja noin 1,0 milj. euroa. Korkokuluista puuttuu huhtikuulle kuuluvia kuluja noin 0,5 milj. euroa. Vuosikate huhtikuulta on 5,1 milj. euroa. Vuotta aiempi vuosikate oli 1,9 milj. euroa. Poistoja on kirjattu 5,5 milj. euroa, joka on samansuuruinen kuin vuotta aikaisemmin. Satunnaisia tuloja on kertynyt 1,5 milj. euroa, kun niitä edellisenä vuonna vastaavana aikana oli 1,8 milj. euroa. Ydinkaupungin tilikauden alijäämä huhtikuulta on negatiivinen 9,2 milj. euroa, edellisenä vuonna vastaavana aikana tilikauden alijäämä 1,9 milj. euroa. Tulos on siten reilut 11 milj. euroa heikompi kuin vuotta aiempi huhtikuun tulos. Vuoden 2014 talousarvioon sisältyvät henkilöstömenosäästöt Kuluvan vuoden talousarvioon sisältyy kertaluonteisia henkilöstömenosäästöjä 4,6 milj. euroa palvelualueilla mennessä tehtyjen ilmoitusten perusteella vapaaehtoisia henkilöstömenojen säästöjä kertyy reilut 1,4 milj. euroa työnantajapalvelun laskelman mukaan. Työnantajan yksipuolisista keinoista, mukaan lukien työllistämismäärärahojen taso, kaupunginhallitus päätti Työnantajan yksipuolisia toimenpiteitä ovat rekrytointien viivästyttäminen, määräaikaisen henkilöstön käytön vähentäminen, ylityön käytön rajoittaminen sekä muut henkilöstöön kohdistuvat toimenpiteet (esim. henkilöstön koulutus, päivärahat ja matkakorvaukset). Lisäksi kaupunginhallitus päätti leikata tukityöllistämiseen sekä koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöllistämiseen varattuja määrärahoja. Näiden säästöjen yhteismääräksi on arvioitu lähes 3,3 milj. euroa. Yhteensä vapaaehtoisilla henkilöstömenosäästöillä ja työnantajan yksipuolisilla keinoilla arvioidaan saavutettavan tämän hetken tietojen perusteella 4,7 milj. euron säästöt. Siten talousarvioon sisältyvä 4,6 milj. euron säästötavoite saavutettaisiin. Vuoden 2014 tulosennuste Palvelualueet ennustavat vuoden 2014 toimintatuottojen yhteismääräksi 112,2 milj. euroa joka on lähes talousarvion mukainen. Tämä on noin 7 milj. euroa ja vajaat 6 % vähemmän kuin Kuopion v tilinpäätöksessä. Palvelualueiden yhteenlasketut ennusteet toimintamenojen määrästä päätyvät 697,5 milj. euroon, toimintamenot ovat kasvaneet 0,7 milj. euroa maaliskuun ennusteesta. Menot ovat ennusteen mukaan 3,5 milj. euroa ja 0,5 % suuremmat kuin talousarviossa. Toiminnan menot kasvaisivat ennusteen mukaan vuoden 2013 tilinpäätökseen nähden 20,1 milj. euroa ja 3,0 %. 6

7 Suurin ylitys ennusteen toimintakatteessa on kaupunkiympäristön palvelualueella, jossa ylitykseksi on ennustettu 1,1 milj. euroa. Ylitys aiheutuu pääosin toripysäköintilaitoksen vuokrakuluista, joita ei ole budjetoitu. Terveydenhuollon palvelualueen toimintakatteen ylitys on lähes 1 milj. euroa, joka aiheutuu erikoissairaanhoidon kulujen arvioidusta ylityksestä talousarvioon nähden. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen ja perusturvan palvelualueen toimintakulujen ylitysennuste on noin 0,5 milj. euroa. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen ylitykset koostuvat useista eristä (palkat, eläkekulut ja vuokrat) ja perusturvan palvelualueen ylitykset ovat vanhus ja vammaispalveluissa sekä lapsiperhepalveluissa. Kasvun ja oppimisen palvelualueen toimintakatteen on ennustettu ylittyvän 0,3 milj. euroa, joka kostuu kouluverkkopäätöksen vaikutuksesta. Yleishallinnon toimintakatteen arvioidaan alittuvan noin eurolla ja konsernipalvelun noin eurolla, vetovoimaisuuden palvelualueen toimintakatteen arvioidaan ylittyvän noin eurolla. Ennusteen mukaan toimintakate on 585,4 milj. euroa, joka on 3,3 milj. euroa heikompi kuin talousarviossa. Toimintakate on heikentynyt 0,6 milj. euroa maaliskuun ennusteesta. Verotuloennuste on talousarvion mukainen. Valtionosuusennuste on ministeriöiden tekemien päätösten perusteella 148,9 milj. euroa, joka on 1,4 milj. euroa alle budjetoidun. Vero ja valtionosuusarvion perusteista sekä alkuvuoden verotilitysten kehityksestä on tarkemmin kerrottu toisaalla raportissa. Korko ja muiden rahoituskulujen arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisina ja noin 7 milj. euron suuruisina. Korko ja muita rahoitustuloja arvioidaan myös tässä vaiheessa kertyvän talousarvion mukaan noin 6,7 milj. euroa. Lisävaloa asiaan saadaan myöhemmin keväällä, kun mm. lainojen nostaminen kuluvalle vuodelle on selvinnyt ja osinkotulot ja verotilitysten korot ovat pääosin selvillä. Ydinkaupungin tilikauden 2014 alijäämäksi muodostuu ennusteen mukaan 26,0 milj. euroa, joka on 3,9 milj. euroa heikompi tulos kuin talousarviossa ja 0,5 milj. euroa heikompi kuin maaliskuun ennusteessa. Tämä on 22,5 milj. euroa heikompi tulos kuin vuoden 2013 tilinpäätöksessä. Liikelaitokset ja muut taseyksiköt ennustavat yhteenlasketun ylijäämänsä suuruudeksi 3,4 milj. euroa. Ennustettu ylijäämä on 0,5 milj. euroa suurempi kuin talousarviossa. Ylijäämäennusteet talousarvioon nähden ovat parantuneet eniten Pohjois Savon pelastuslaitoksella 0,6 milj. euroa ja Kuopion Vesi Liikelaitoksella 0,25 milj. euroa. Kuopion Energia Liikelaitoksen ennuste puolestaan on heikentynyt 0,36 milj. euroa talousarvioon nähden. Muiden liikelaitosten ja taseyksiköiden ennusteet ovat lähes talousarvion mukaiset. Ennuste koko kaupungin vuoden 2014 alijäämäksi on 22,6 milj. euroa, kun talousarvion mukainen alijäämä oli 19,2 milj. euroa, joka on 3,4 milj. euroa talousarviota heikompi. 7

8 Toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset Kuopion ennakkoväkiluku maaliskuun 2014 lopulla oli henkilöä ja siinä on lisäystä vuodenvaihteen tilanteeseen 133 henkeä. Tammi maaliskuun aikana syntyi 288 lasta ja kuoli 266 henkilöä. Luonnollinen väestönmuutos oli 22 henkeä. Kuntien välistä tulomuuttoa oli 1025 ja lähtömuuttoa 963 henkeä. Kuntien välinen muuttovoitto oli noin 60 henkeä ja nettosiirtolaisuuden määrä noin 50 henkeä. Tammi maaliskuun väestönmuutos ei ole kovin suuri, mutta hyvin positiivinen ilmiö, koska tyypillisesti tähän vuoden aikaan väestömuutokset saattavat olla miinuksella. Kuopion väkiluku oli henkilöä ja vuoden 2013 lisäys henkeä. Kuopion seudun ennakkoväkiluku maaliskuun 2014 lopulla oli henkeä ja väestölisäys 158 henkeä. Kuopion seudun vuoden 2013 väestönlisäys oli henkeä ja väkiluku oli henkilöä. Kuopiossa valmistui tammi huhtikuun aikana kaikkiaan 144 rakennusta ja niissä oli kerrosalaa noin neliömetriä ja tilavuutta noin kuutiometriä. Rakennuksista 62 oli asuinrakennuksia ja niissä oli 173 asuntoa. Lupia myönnettiin kaikkiaan noin kerrosalaneliömetrille ja noin kuutiometrille. Myönnetyissä rakennusluvissa oli 200 asuinrakennusta, joissa oli noin 220 asuntoa. Alku vuonna valmistuneiden määrä on ollut kerrosalalla mitattuna noin 70 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta. Myönnettyjen rakennuslupien osalta alkuvuosi on ollut edellisvuoden kaltainen. Vuonna 2013 valmistui yhteensä 622 uutta rakennusta ja 958 asuntoa. Lupia myönnettiin 668 uudisrakennukselle ja 771 asunnolle. Maaliskuun 2014 lopulla Kuopiossa oli 5929 työtöntä. Työttömien määrä väheni helmikuulta parilla sadalla työttömällä, mutta oli lähes 500 työtöntä enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste nousi vuoden aikana 0,8 prosenttiyksikköä nykyiseen 11,7 prosenttiin. Työttömyys laskee yleensä kausiluonteisesti kevätkauden ajan ja niin on ollut tänäkin vuonna. Edelliseen vuoteen verrattuna työttömyys on ollut kasvussa yhtäjaksoisesti lähes puolentoista vuoden ajan, tosin Kuopiossa selvästi koko maata hitaammin. Koko maan työttömyysaste maaliskuun lopulla oli 12,0 prosenttia ja siinä on yhden prosenttiyksikön kasvu edelliseen maaliskuuhun. Kuopion seudun työttömyysaste maaliskuun lopulla oli 11,1 prosenttia ja työttömänä oli henkilöä. 8

9 TULOSLASKELMA / YDINKAUPUNKI TP TA + TAMU TPE Muutos % Muutos % TOT TOT Muutos % TA:N TPE 14/ TA 14/ Tot 14/ Tot % TP 13 TPE Tot 13 Milj. Milj. Milj. Milj. Milj. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 29,3 27,6 27,6 5,9 % 0,1 % 7,9 8,0 2,2 % 29,1 % Maksutuotot 32,4 34,7 34,7 7,3 % 0,1 % 10,5 11,6 10,1 % 33,5 % Tuet ja avustukset 26,7 24,2 24,1 9,6 % 0,3 % 5,4 5,9 10,0 % 24,4 % Vuokratuotot 18,5 19,1 19,3 4,3 % 0,9 % 3,1 3,5 10,3 % 18,1 % Muut toimintatuotot 12,2 6,4 6,4 47,6 % 0,2 % 2,2 1,5 31,8 % 23,0 % TOIMINTATUOTOT 119,1 112,0 112,2 5,8 % 0,2 % 29,1 30,5 4,9 % 27,2 % Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 178,4 183,6 184,0 3,2 % 0,2 % 56,2 56,7 0,9 % 30,9 % Henkilösivukulut Eläkekulut 48,8 48,2 49,1 0,7 % 1,8 % 15,5 15,8 2,0 % 32,8 % Muut henkilösivukulut 9,6 10,9 10,2 5,8 % 7,1 % 3,4 3,1 8,5 % 28,7 % Henkilöstökulut yhteensä 236,7 242,8 243,3 2,8 % 0,2 % 75,2 75,7 0,7 % 31,2 % Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 212,6 212,6 214,3 0,8 % 0,8 % 68,8 78,2 13,8 % 36,8 % Muiden palvelujen ostot 96,6 98,4 97,9 1,3 % 0,5 % 25,7 30,1 17,0 % 30,6 % Palvelujen ostot yhteensä 309,2 311,0 312,2 1,0 % 0,4 % 94,5 108,3 14,7 % 34,8 % Muut toimintakulut yhteensä 131,5 140,3 142,1 8,0 % 1,3 % 41,6 44,5 6,9 % 31,7 % TOIMINTAKULUT 677,4 694,0 697,5 3,0 % 0,5 % 211,2 228,5 8,2 % 32,9 % TOIMINTAKATE 558,3 582,1 585,4 4,9 % 0,6 % 182,1 198,0 8,7 % 34,0 % Verotulot 384,5 399,5 399,5 3,9 % 0,0 % 125,2 134,5 7,4 % 33,7 % Valtionosuudet 153,1 150,3 148,9 2,7 % 0,9 % 51,0 49,6 2,6 % 33,0 % Rahoitustuotot ja kulut 2,4 0,4 0,4 118,0 % 1,8 % 0,1 0,4 478,8 % 79,2 % Liikelaitosten peruspääoman tuotot 23,8 25,1 25,1 5,4 % 0,0 % 7,9 8,4 5,4 % 33,3 % VUOSIKATE 5,6 7,7 12,3 318,9 % 60,0 % 1,9 5,1 372,9 % 66,7 % Suunn.mukaiset poistot 16,7 17,2 16,6 0,7 % 3,5 % 5,5 5,5 0,6 % 32,2 % Satunnaiset tuotot 7,6 2,8 2,8 62,6 % 1,2 % 1,8 1,5 16,3 % 52,6 % TILIKAUDEN TULOS 3,5 22,1 26,0 638,4 % 18,0 % 1,9 9,2 392,6 % 41,6 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 3,5 22,1 26,0 647,1 % 18,0 % 1,9 9,2 392,6 % 41,6 % 9

10 KÄYTTÖTALOUSOSA TOIMINTAKATE Toteuma palvelualueittain TA + TAMU TPE Toteuma Ta:n tot 04 % Toteuma 04 Muutos % / milj. milj. milj. milj Vetovoimaisuuden palvelualue 4,9 5,0 1,9 38,4 1,8 7,0 Kaupunkiympäristön palvelualue 3,8 4,9 4,9 129,4 4,3 13,5 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 33,8 34,3 10,9 32,3 9,7 13,1 Kasvun ja oppimisen palvelualue 169,5 169,8 52,0 30,7 51,0 2,1 Perusturvan palvelualue 139,3 139,8 41,1 29,5 39,6 3,7 Terveydenhuollon palvelualue 208,9 209,9 78,3 37,5 65,8 18,9 Muu kaupunki 21,9 21,7 8,9 40,6 10,0 0,0 Vaalit 0,1 0,1 0,0 2,2 0,0 40,5 Tarkastustoimi 0,3 0,3 0,1 29,0 0,1 11,9 Konsernipalvelu 5,6 5,6 1,7 30,2 2,3 25,3 Yleishallinto 15,8 15,7 7,1 44,8 7,6 7,3 KAUPUNKI YHTEENSÄ 582,1 585,4 198,0 34,0 182,1 8,7 TOIMINTAKATE TOTEUMAENNUSTE 2014 TA + TAMU TPE TPE ERO Ylitys TA/ TPE HUHTIK. milj. milj. milj. milj. milj. Vetovoimaisuuden palvelualue 4,9 5,0 5,0 0,0 0,0 Kaupunkiympäristön palvelualue 3,8 4,8 4,9 0,1 1,1 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 33,8 34,2 34,3 0,1 0,5 Kasvun ja oppimisen palvelualue 169,5 169,8 169,8 0,0 0,3 Perusturvan palvelualue 139,3 139,2 139,8 0,6 0,5 Terveydenhuollon p palvelualue 208,9, 209,0, 209,9, 0,9, 1,0, Vaalit 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 Tarkastustoimi 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 Konsernipalvelu 5,6 5,6 5,6 0,1 0,1 Yleishallinto 15,8 16,7 15,7 1,0 0,1 KAUPUNKI YHTEENSÄ 582,1 584,8 585,4 0,5 3,3 10

11 HENKILÖTYÖVUOSIEN JA PALKKAKULUJEN SEURANTA HENKILÖTYÖVUOSIEN SEURANTA YDINKAUPUNKI MUUTOS EDELLISEEN VUOTEEN HTV TOTEUMA TOTEUMA MUUTOS MUUTOS 4/2013 4/ /2014 HTV HTV HTV % Vetovoimaisuuden palvelualue 12,3 11,8 0,5 4 % Kaupunkiympäristön palvelualue 62,0 61,4 0,6 1 % Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 139,0 138,3 0,7 1 % Kasvun ja oppimisen palvelualue 730,7 710,6 20,1 3 % Perusturvan palvelualue 332,1 347,8 15,7 5 % Terveydenhuollon palvelualue 256,3 239,5 16,8 7 % Tarkastustoimi 0,8 0,6 0,2 25 % Konsernipalvelu 30,2 24,4 5,8 19 % Yleishallinto 3,9 3,5 0,4 10 % YHTEENSÄ 1567,3 1537,9 29,4 2 % LIIKELAITOKSET MUUTOS EDELLISEEN VUOTEEN TOTEUMA TOTEUMA MUUTOS MUUTOS 4/2013 4/ /2014 HTV HTV HTV % Kuopion Energia 19,2 18,2 1,0 5 % Kuopion Vesi 25,7 26,0 0,3 1 % Kallaveden Työterveys 13,2 14,1 0,9 7 % Kuntatekniikkaliikelaitos 74,5 69,9 4,6 6 % YHTEENSÄ 132,6 128,2 4,4 3 % TASEYKSIKÖT MUUTOS EDELLISEEN VUOTEEN TOTEUMA TOTEUMA MUUTOS MUUTOS 4/2013 4/ /2014 HTV HTV HTV % Pohjois Savon pelastustoimi 85,9 91,0 5,1 6 % Kuopion Tilakeskus 15,8 14,7 1,1 7 % Isäntäkuntapalvelut 45,4 46,7 1,3 3 % YHTEENSÄ 147,1 152,4 5,3 4 % KAIKKI YHTEENSÄ 1847,0 1818,5 28,5 2 % Lukuihin eivät sisälly työllisyysvaroin ja oppisopimusksella palkatut eivätkä kesätyöntekijät. Palkattomat keskeytykset va ikutta va t lukuihin htv:ia vähentävästi. HTV = palkallinen työaika ilman tehtyä lisä ja ylityötä 11

12 Ydinkaupungin henkilötyövuosikertymä on 29,4 htv pienempi kuin vastaavana aikana vuonna Tämä kertoo vuoden 2013 aikana tapahtuneesta henkilöstömäärän vähenemisestä (-70 htv). Kuluvan vuoden tammi huhtikuun perusteella tehty vuosiennuste osoittaa 12,3 htv vähenemää vuodelle Liikelaitosten henkilötyövuosimäärä on vähentynyt 4,4 htv ja taseyksiköiden kasvanut 5,3 htv. Työllistämisvaroin palkattujen henkilötyövuosikertymä tammi huhtikuussa on 34,4 htv. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kertymä kasvoi 3,9 htv. Työllistämisvaroin palkatuista 39 % sijoittuu kasvun ja oppimisen palvelualueelle, 27 % perusturvan, 19 % hyvinvoinnin edistämisen ja 11 % kuntatekniikka liikelaitokseen. Tammi maaliskuun tukityöllistämisen kulut ovat 522 t. Lukuihin ei sisälly oppisopimuskoulutuksessa oleva henkilöstö. SAIRAUS JA TAPATURMAPOISSAOLOT Kal.pv/HTVKal.pv/HTV MUUTOS MUUTOS 4/2013 4/ /2014 % Vetovoimaisuuden palvelualue 10,6 5,0 5,6 53 % Kaupunkiympäristön palvelualue 15,8 18,1 2,3 15 % Hyvinvoinnin edistämisen palvelu 13,4 13,2 0,2 1 % Kasvun ja oppimisen palvelualue 19,3 17,6 1,7 9 % Perusturvan palvelualue 21,0 19,5 1,5 7 % Terveydenhuollon palvelualue 17,6 18,9 1,3 7 % Tarkastustoimi 2,3 63,5 61, % Konsernipalvelu 10,9 4,0 6,9 63 % Yleishallinto 6,7 6,8 0,1 1 % YDINKAUPUNKI YHTEENSÄ 18,5 17,6 0,9 5 % Kuopion Energia 8,0 8,6 0,6 8 % Kuopion Vesi 19,7 10,0 9,7 49 % Kallaveden Työterveys 19,9 24,1 4,2 21 % Kuntatekniikkaliikelaitos 21,4 18,5 2,9 14 % Pohjois Savon pelastustoimi 16,0 14,7 1,3 8 % Kuopion Tilakeskus 6,9 2,9 4,0 58 % Isäntäkuntapalvelut 24,2 26,9 2,7 11 % Ydinkaupungin sairaus ja tapaturmapoissaolot ovat vähentyneet 0,9 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohden. Tammi huhtikuun sairaus ja tapaturmapoissaolojen määrä on vähentynyt 1709 kalenteripäivää eli 4,7 henkilötyövuotta. ELÄKÖITYMINEN Kuluvan vuoden aikana on eläkkeelle siirtynyt ydinkaupungin palveluksesta 23 henkilöä, liikelaitoksista 5 henkilöä ja taseyksiköistä 3 henkilöä; yhteensä 31 henkilöä. Näistä vanhuuseläkkeelle siirtyi 24 henkilöä ja täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle 7 henkilöä. Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 3 henkilöä. 12

13 PALKKAKULUJEN SEURANTA (ILMAN HENKILÖSIVUKULUJA) 13

14 Ydinkaupungin palkkakustannusten alenema on 1 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, joka vastaa henkilöstömäärän alenemaa. Palkkakustannusten osuus toimintakuluista on 23,9 % (26,1 % vuonna 2013). 14

15 Toimintakulut / asukas TP / TA + TAMU / TPE / 2013 asukas 2014 asukas 2014 asukas milj. milj. milj. Kaupunkiympäristön palvelualue 37, , , Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 41, , , Kasvun ja oppimisen palvelualue 175, , , Perusturvan palvelualue 165, , , Terveydenhuollon palvelualue (ilman ESH) 78, , , Erikoissairaanhoito 139, , ,

16 Henkilöstömenot / asukas TP / TA + TAMU / TPE / 2013 asukas 2014 asukas 2014 asukas milj. milj. milj. Kaupunkiympäristön palvelualue 11, , , Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 18, , , Kasvun ja oppimisen palvelualue 100, , , Perusturvan palvelualue 51, , , Terveydenhuollon palvelualue (ilman ESH) 43, , ,

17 Palvelujen ostot / asukas TP / TA + TAMU / TPE / 2013 asukas 2014 asukas 2014 asukas milj. milj. milj. Kaupunkiympäristön palvelualue 16, , , Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 6, , ,63 62 Kasvun ja oppimisen palvelualue 29, , , Perusturvan palvelualue 73, , , Terveydenhuollon palvelualue (ilman ESH) 22, , , Erikoissairaanhoito 139, , ,

18 Avainprosesseittain Toimintakulut / asukas TP / TA + TAMU / TPE / 2013 asukas 2014 asukas 2014 asukas milj. milj. milj. Varhaiskasvatuspalvelut 59, , , Perusopetus ja nuorisopalvelut 90, , , Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyö 16, , , Vanhus ja vammaispalvelut 89, , , Lapsiperhepalvelut 24, , , Aikuissosiaalityönpalvelut 43, , , Sairaalapalvelut 23, , , Mielenterveys ja päihdepalvelut 8, , ,

19 Henkilöstömenot / asukas TP / TA + TAMU / TPE / 2013 asukas 2014 asukas 2014 asukas milj. milj. milj. Varhaiskasvatuspalvelut 35, , , Perusopetus ja nuorisopalvelut 51, , , Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyö 11, , , Vanhus ja vammaispalvelut 31, , , Lapsiperhepalvelut 6, , ,18 68 Aikuissosiaalityönpalvelut 7, , ,34 78 Sairaalapalvelut 14, , , Mielenterveys ja päihdepalvelut 3, , ,

20 Palvelujen ostot / asukas TP / TA + TAMU / TPE / 2013 asukas 2014 asukas 2014 asukas milj. milj. milj. Varhaiskasvatuspalvelut 7, , ,01 66 Perusopetus ja nuorisopalvelut 14, , , Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyö 1, , ,12 20 Vanhus ja vammaispalvelut 46, , , Lapsiperhepalvelut 16, , , Aikuissosiaalityönpalvelut 8, , ,35 88 Sairaalapalvelut 4, , ,36 41 Mielenterveys ja päihdepalvelut 3, , ,

21 Verotulot 2014 Kuluvan vuoden talousarviossa on verotulojen määräksi arvioitu 399,5 milj. euroa. Vuoden 2013 toteutuneet verotulot olivat 384,5 milj. euroa, joten kasvua vuoden 2013 tilinpäätöksestä vuoden 2014 talousarvion verotuloarvioon on 15 milj. euroa (4 %). Tuloveroprosenttia korotettiin kuluvalle vuodelle yhdellä prosenttiyksiköllä 20,5 prosenttiin. Yhden tuloveroprosentin korotuksen vaikutus on reilut 15 milj. euroa (noin 5 %). Vuoden 2013 verotulojen kertymää nostivat kuntaryhmän jako osuuksien korotukset ennakonperinnässä verovuosilta 2012 ja 2013, kuntakohtaisten jako osuuksien oikaisu sekä ansioja pääomatuloverojen kertymäjaksojen muutos, joka aikaisti jäännösverojen tilityksen joulukuulle aikaisemman tammikuun asemasta. Osa muutoksista tehtiin joulukuun tilityksessä. Ansio ja pääomatuloverojen joulukuussa tilitettävä määrä oli noin 300 milj. euroa tavanomaista suurempi. Tammikuun tilitys oli siten saman verran vähemmän. Vastaavasti yhteisöverojen verovuoden 2012 ennakonpalautusten nopeutetun tilittämisen vuoksi joulukuun 2013 yhteisöverojen tilitys oli noin 300 milj. euroa tavanomaista pienempi. Kaikki em. erät lisäsivät Kuopion saamia verotuloja vuonna 2013 lähes 13 milj. euroa. Tammikuussa 2014 yhteisöveroa tilitettiin noin 500 milj. euroa (vuotta aiemmin 155 milj. euroa), sillä verovuoden 2012 ennakonpalautukset eivät ole vähentämässä tilitettävää määrää. Suomen Kuntaliitto on päivittänyt huhtikuun lopussa verotuloennusteen kuntasektorille. Se perustuu valtiovarainministeriön talousennusteisiin vuodelle 2014 ja verohallinnon ns. maksuunpanotilastoihin. Kuntaliiton tuoreen arvion mukaan kunnallisveron tuotto kasvaa kuluvana vuonna 1,3 %, kun palkkatulojen kasvuksi on arvioitu 1,3 % ja ansiotulojen kasvuksi 2,3 %. Yhteisöveron tuoton arvioidaan kasvavan 2,2 % ja kiinteistöveron tuoton 10,8 %. Yhteensä verotulojen kasvu kuluvana vuonna on 2 % edellisvuoteen verrattuna. Tämä on huomattavasti alhaisempi kuin vuonna 2013, jolloin verotulojen kasvu oli 6,8 %. Tällöin verotulojen kasvuun vaikuttivat edellä selostetut tekijät. Verotulojen kertymä huhtikuussa oli 134,5 milj. euroa, jossa on kasvua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan 9,3 milj. euroa ja 7,4 %. Kunnallisverojen tilitykset ovat kasvaneet 7,9 milj. euroa (6,3 %) viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kunnallisveroprosentin korotus vaikuttaa osaltaan tilitysten kasvuun. Yhteisöveron kasvu on ollut noin 2,1 milj. euroa neljän ensimmäisen kuukauden aikana. Kasvuun on vaikuttanut tilitysjärjestelmän muutos. Kiinteistöveron tilityksiä ei ole kertynyt huhtikuun loppuun mennessä. Verovuodelta 2014 maksuunpantujen kiinteistöverojen ennakkotiedot on julkaistu maaliskuussa. Koko maassa kiinteistöverojen maksuunpano kasvoi edellisvuodesta reilulla 12 prosentilla miljoonaan euroon. Taustalla on hallituksen vuoden 2013 kehysriihipäätökset, joilla haluttiin vahvistaa kuntien kiinteistöveropohjaa. Lisäksi useissa kunnissa nostettiin kiinteistöveroprosentteja. Ennakkotietojen mukaan Kuopion kaupungin maksuunpannut kiinteistöverot verovuodelta 2014 ovat noin 34,9 milj. euroa, mikä on lähes talousarviossa arvioidun mukainen, vain vajaat 0,1 milj. euroa talousarviota enemmän. Kasvua vuoden 2013 tilinpäätökseen on 2,7 milj. euroa (8,5 %). 21

22 Verohallinnon huhtikuussa julkaisemien kuntakohtaisten vuoden 2013 tulokehityksen ennakkotietojen mukaan kuopiolaisten palkkatulot ovat etuuksien maksajilta kerättyjen ennakkotietojen mukaan nousseet vuodesta 2012 vuoteen 2013 noin 2,4 % ja ansiotulot yhteensä 3,5 %. Koko maan vastaavat luvut ovat 0,9 % ja 2,5 %. Näiden ennakkotietojen ja toteutuneen väestönkasvun perusteella Kuopion osuus vuoden 2014 ennakonpidätyksistä tullee nousemaan takautuvasti. Huhtikuun seurantaraporttiin verotulot on merkitty Suomen Kuntaliiton ennusteeseen perustuen talousarvion mukaisiksi. VEROTULOENNUSTE 2014 TA TPE Kunnallisveron ennakot (2014) 323,9 323,9 Edellisen vuoden ennakot 40,2 40,2 Maksuunpanotilitys, marraskuu 23,7 23,7 Kunnallisvero, vanhat vuodet 6,4 6,4 Kunnallisvero 346,8 346,8 Yhteisövero 17,9 17,9 Kiinteistövero 34,8 34,8 Yhteensä 399,5 399,5 VEROTULOJEN MUUTOS TP TPE Ero Milj. % Kunnallisveron ennakot 304,5 323,9 19,4 6,4 % Edellisen vuoden ennakot 43,3 40,2 3,1 7,1 % Maksuunpanotilitys, marraskuu 23,8 23,7 0,1 0,5 % Kunnallisvero, vanhat vuodet 11,4 6,4 5,0 43,9 % Kunnallisvero 335,3 346,8 11,5 3,4 % Yhteisövero 17,1 17,9 0,8 4,8 % Kiinteistövero 32,1 34,8 2,7 8,5 % Yhteensä 384,5 399,5 15,0 3,9 % 22

23 VEROTILITYSTEN MUUTOS Huhtikuu Muutos % Kunnallisveron ennakot (2014) 27,27 29,28 7,4 % Edellisen vuoden ennakot 0,46 0,46 0,4 % Maksuunpanotilitys, marraskuu Kunnallisvero, vanhat vuodet 1,07 1,22 14,6 % Kunnallisvero 28,79 30,97 7,5 % Yhteisövero 0,88 1,28 45,5 % Kiinteistövero 0,25 0,10 140,3 % Yhteensä 29,92 32,14 7,4 % 23

24 Valtionosuudet Kuopion kaupungille maksetaan v ministeriöiden vuoden vaihteen päätösten mukaan peruspalvelujen valtionosuutta sekä opetus ja kulttuuritoimen muuta valtionosuutta yhteensä noin 148,9 milj. euroa. Tämä on 1,4 milj. euroa vähemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Valtionosuudet ovat täsmentyneet talousarvion laadinnasta mm. yksikköhintojen ja indeksikorotuksen osalta. Kuukausiraportin valtionosuusarvioksi on merkitty em. päätöksien mukaisesti 148,9 milj. euroa. Valtionosuudet olivat vuonna 2013 yhteensä 153,1 milj. euroa. Kuluvan vuoden valtionosuudet ovat siten jäämässä noin 4,2 milj. euroa viime vuoden valtionosuuksia pienemmiksi. Nilsiän kuntaliitoksesta koituva valtion yhdistymisavustus ja valtionosuusmenetyksen korvaus käsitellään toimintatuloihin sisältyvinä erinä (liittymisavustus 0,6 milj. euroa ja arvio valtionosuusmenetyksen korvauksesta 3,6 milj. euroa) eikä tämän otsikon alla käsiteltyinä varsinaisina valtionosuuksina. VALTIONOSUUSENNUSTE 2014 TA TPE Ero Milj. % Peruspalvelujen valtionosuus 162,1 160,7 1,4 0,9 % Verotulotasaus 1,5 1,5 0,0 0,0 % Muut opetus ja kulttuuritoimen vo 10,3 10,2 0,1 0,7 % Yhteensä 150,3 148,9 1,4 0,9 % VALTIONOSUUKSIEN MUUTOS TP TPE Ero Milj. % Peruspalvelujen valtionosuus 162,7 160,7 2,1 1,3 % Verotulotasaus 0,5 1,5 2,0 392,6 % Muut opetus ja kulttuuritoimen vo 10,1 10,2 0,1 1,2 % Yhteensä 153,1 148,9 4,2 2,7 % 24

25 VALTIONOSUUKSIEN MUUTOS Huhtikuu Ero Milj. % Peruspalvelujen valtionosuus 54,2 53,6 0,7 1,3 % Verotulotasaus 0,2 0,5 0,7 395,4 % Muut opetus ja kulttuuritoimen vo 3,4 3,4 0,0 0,6 % Yhteensä 51,0 49,6 1,3 2,6 % Pitkäaikaiset lainat 04/2014 Pitkäaikaisten lainojen määrä joulukuun lopussa oli 248,7 milj. euroa, lainojen määrä lisääntyi vuoden 2013 aikana 75,7 milj. euroa ja lainoja lyhennettiin 24,4 milj. euroa. Lainkanta vuoden 2013 lopussa oli euroa/asukas. Vuoden 2014 aikana ei ole toistaiseksi nostettu uutta pitkäaikaista lainaa. Vuoden 2014 tilinpäätösennusteen mukaan lainakanta olisi vuoden lopussa 276,3 milj. euroa, joka on euroa/asukas. Lainakanta nousisi siten vuoden aikana 27,5 milj. euroa. Lyhennyksiä on maksettu huhtikuun loppuun mennessä 7,5 milj. euroa. Korkokustannukset ovat olleet 1,4 milj. euroa. PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS TP TPE Ero Milj. % Lainakanta ,5 248,7 51,3 26,0 % Lisäys 75,7 56,2 19,5 25,8 % Vähennys 24,4 28,7 4,3 17,4 % Lainakanta ,7 276,2 27,5 11,1 % /as /asukas ,9 % 25

26 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS 2014 TA TPE Lisäys 56,2 56,2 Vähennys 28,7 28,7 Lainakannan muutos 27,5 27,5 26

27 TULOSENNUSTE 2014 (sisältää sisäiset erät) Ydinkaupunki Tilakeskus Isäntäkunta Pohjois Savon Kuopion Kuopion Kallaveden Kuopion TOT.ENN. TP Muutos % palvelut pelastuslaitos Energia Vesi työterveys kuntatekniikka TPE 14/ Liikelaitos Liikelaitos Liikelaitos Liikelaitos TP 13 Milj. Milj. Milj. Milj. Milj. Milj. Milj. Milj. Milj. Milj. TOIMINTATUOTOT 112,2 76,0 11,3 25,2 67,0 20,6 4,4 31,1 347,7 344,6 0,9 TOIMINTAKULUT 697,5 47,6 11,3 23,6 52,2 9,3 4,2 30,0 875,6 846,7 3,4 TOIMINTAKATE 585,4 28,4 0,0 1,6 14,8 11,3 0,2 1,1 528,0 502,2 5,1 Verotulot 399,5 399,5 384,5 3,9 Valtionosuudet 148,9 148,9 153,1 2,7 Rahoitustuotot ja kulut: Korkotulot 4,2 0,0 0,0 4,2 4,0 4,0 Muut rahoitustulot 2,5 2,5 3,1 17,7 Korkomenot 7,1 0,3 7,4 4,8 54,2 Muut rahoitusmenot 0,0 0,0 0,0 397,2 Liikelaitosten ja taseyksiköiden peruspääomatuotot 25,1 14,2 7,0 3,6 0,1 0,3 0,0 0,0 VUOSIKATE 12,3 14,3 0,0 1,6 7,8 7,4 0,1 0,9 19,8 37,8 47,7 27 Poistot 16,6 12,9 0,8 7,7 6,6 0,1 0,8 45,4 44,7 1,5 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 2,8 2,8 7,6 62,6 Satunnaiset kulut 0,0 TILIKAUDEN TULOS 26,0 1,4 0,0 0,8 0,1 0,8 0,0 0,0 22,8 0,6 3672,8 Poistoeron lisäys ( ) tai vähennys (+) 0,0 0,2 0,0 0,2 0,4 30,6 Varausten lisäys ( ) tai vähennys (+) 0,1 0,2 0,1 0,0 TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ 26,0 1,6 0,0 0,8 0,1 0,9 0,0 0,0 22,6 1,0 2389,6

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (tammikuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (tammikuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2014 kuukausiseuranta (tammikuu) ja koko vuoden toteumaennuste Vuoden 2013 tilinpäätös on 18.2.2014 tilanne. Ydinkaupungin lopulliset poistot ovat vielä kirjaamatta ja joitakin

Lisätiedot

Talousarvion seuranta ja ennuste Ydinkaupungin toteuma 2 / Keskeiset tulot. Palvelutoiminnan menot

Talousarvion seuranta ja ennuste Ydinkaupungin toteuma 2 / Keskeiset tulot. Palvelutoiminnan menot Talousarvion seuranta ja ennuste 2016 Ydinkaupungin toteuma 2 / 2016 Ydinkaupungin talouden seurantatiedot ovat pääosin vertailukelpoisia edellisen vuoden vastaaviin tietoihin. Maaningan kuntaliitos tapahtui

Lisätiedot

Kuopion kaupungin hankkeet ja projektit 01-04/2015

Kuopion kaupungin hankkeet ja projektit 01-04/2015 Sivu 1 (6) Kaupungin rooli Määrä kpl Kokonaisbudj. käyttötalous Kokonaisbudj. Investointi 01-04/2015 01-04/2015 Kaupungin omat projektit 42 9 523 645,00 396 140,00 1 190 576,28 2 766 181,02 Yhteistyöprojektit

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVION SEURANTA/ TOINEN OSAVUOSIKATSAUS

VUODEN 2014 TALOUSARVION SEURANTA/ TOINEN OSAVUOSIKATSAUS Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 11.9.2014 Kuopion kaupunki, Seurantajulkaisut SE 2014:3 ISSN 0785-0344 VUODEN 2014 TALOUSARVION SEURANTA/ TOINEN OSAVUOSIKATSAUS SISÄLLYSLUETTELO SIVU Talouden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (toukokuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (toukokuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2014 kuukausiseuranta (toukokuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 1 2. Henkilötyövuosien seuranta... 7 3. Sairaus ja tapaturmapoissaolot...

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Kuopion kaupungin hankkeet ja projektit 01-07/2015

Kuopion kaupungin hankkeet ja projektit 01-07/2015 Sivu 1 (6) Kaupungin rooli Määrä kpl Kokonaisbudj. käyttötalous Kokonaisbudj. Investointi 01-07/2015 01-07/2015 Kaupungin omat projektit 42 11 274 445,00 236 200,00 2 249 909,94 3 050 605,83 Yhteistyöprojektit

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2014 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 1 2. Henkilötyövuosien seuranta... 7 3. Sairaus ja tapaturmapoissaolot...

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Vuoden 2017 kuukausiseuranta(elokuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Vuoden 2017 kuukausiseuranta(elokuu) ja koko vuoden toteumaennuste Vuoden kuukausiseuranta(elokuu) ja koko vuoden toteumaennuste 26 11 214 Elokuun kuukausiraportti Tilinpäätösennuste pohjautuu palvelualueiden yhteenlaskettuihin näkemyksiin Elokuun ennusteen mukaan koko

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (marraskuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (marraskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2015 kuukausiseuranta (marraskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 3 2. Henkilötyövuosien seuranta... 13 3. Sairaus ja tapaturmapoissaolot...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (syyskuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (syyskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2015 kuukausiseuranta (syyskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 3 2. Henkilötyövuosien seuranta... 15 3. Sairaus ja tapaturmapoissaolot...

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2016 Seurantajulkaisut SE 2016:2 ISSN 0785-0344

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2016 Seurantajulkaisut SE 2016:2 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2016 Seurantajulkaisut SE 2016:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2016 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Talouden seuranta ja ennuste 5 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2015 Tilanteessa 30.9.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.484.701 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.429.172 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2017 Tilanteessa 31.3.2017 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.174.234 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 887.457 euroa ylijäämäinen. Talousarvion mukaiset

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2015 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 3 2. Henkilötyövuosien seuranta... 11 3. Sairaus ja tapaturmapoissaolot...

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2016 Tilanteessa 31.3.2016 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.326.582 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 276.404 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2016 Tilanteessa 30.9.2016 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.062.473 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 918.870 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2016

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.09.2017 Puhtaan veden tekijät Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 / 2017... 1 Rahoituslaskelma 1-8 / 2017... 2 Tavoitteet 2017... 3 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Talouden seuranta ja ennuste 5 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Kustannusarvio. Tulot Menot Netto

Kustannusarvio. Tulot Menot Netto 4.3. Investointiosan erittely vuonna 2017 Liite 2 Atk-ohjelmat, projektit ja laitteet (bruttositova) 0 0 0 Menot -424-500 -1 173 Netto -424-500 -1 173 Kaupungin palvelujen toimintavarmuuden ja sovittujen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVION SEURANTA/ TOINEN OSAVUOSIKATSAUS

VUODEN 2015 TALOUSARVION SEURANTA/ TOINEN OSAVUOSIKATSAUS Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 24.8.2015 Kuopion kaupunki, Seurantajulkaisut SE 2015:3 ISSN 0785-0344 VUODEN 2015 TALOUSARVION SEURANTA/ TOINEN OSAVUOSIKATSAUS SISÄLLYSLUETTELO Sivu Talouden

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 294 Talousarvion toteutuminen 31.8.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 6.10.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2016 kuukausiseuranta (huhtikuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2016 kuukausiseuranta (huhtikuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2016 kuukausiseuranta (huhtikuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 3 2. Henkilötyövuosien seuranta... 11 3. Palkkakulujen seuranta...

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8/2016

Osavuosikatsaus 1-8/2016 Oheismateriaali nro 1 Osavuosikatsaus 1-8/2016 Liikelaitos Vastuuhenkilö Tilaliikelaitos Toimitilajohtaja Timo Oksanen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Tilaliikelaitos huolehtii Kouvolan

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Talousarvio toteutuminen

Talousarvio toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 152 Talousarvio toteutuminen 30.4.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 25.5.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2013 kuukausiseuranta (elokuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2013 kuukausiseuranta (elokuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2013 kuukausiseuranta (elokuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuukausiseuranta jaetaan kaupunginvaltuustolle ja sisällytetään valtuuston 30.9.2013 käsittelemään toiseen osavuosikatsaukseen.

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2015 Kunnanhallitus 23.2.2015 ( 45): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 0,8 % parempi kuin vuonna 2014. Kunnallisveron osalta kasvua oli 2,2 %, koko maassa 2,5 %. Helmikuun verotilitys

Lisätiedot