Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu Seurantajulkaisut SE 2014:2 ISSN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 28.5.2014 Seurantajulkaisut SE 2014:2 ISSN 0785-0344"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu Seurantajulkaisut SE 2014:2 ISSN SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2014

2

3 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Talouden seuranta ja ennuste 5 Talousarvion seuranta ja ennuste 5 Henkilötyövuosien seuranta 11 Sairaus- ja tapaturmapoissaolot 12 Eläköityminen 12 Palkkakulujen seuranta 13 Kustannusten seuranta /asukas palvelualueittain 15 Kustannusten seuranta /asukas avainprosesseittain 18 Verotulojen ja valtionosuuksien kehitys 21 Rahoituksen seuranta 25 Koko kaupungin talousennuste 27 Merkittävimpien investointien seuranta 29 Käyttötalouden seuranta Kuopion kaupungin hankkeet ja projektit 01-04/ Henkilöstömenojen sopeuttamisen tilannekatsaus 45 Yhteenveto tasapainotustoimenpiteiden seurannasta Vetovoimaisuuden palvelualua 49 Kaupunkiympäristön palvelualue 53 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 60 Kasvun ja oppimisen palvelualue 68 Perusturvan palvelualue 75 Terveydenhuollon palvelualue 91 Isäntäkuntapalvelut 104 Keskusvaalilautakunta 108 Tarkastustoimi 109 Konsernipalvelu 110 Tilakeskus 115 Pelastuslaitos 123 Konserniyhteisöille asetetut tavoitteet 131 Liikelaitosten tilannekatsaukset 145 Kuopion Energia Liikelaitos 146 Kuopion Vesi Liikelaitos 151 Kallaveden Työterveys Liikelaitos 158 Kuopio Kuntatekniikkaliikelaitos 160

4

5 Talousarvion seuranta ja tulosennuste 2014 Ydinkaupungin toteuma 4 / 2014 Ydinkaupungin talouden seurantatiedot ovat pääosin vertailukelpoisia edellisen vuoden vastaaviin tietoihin. Nilsiän kuntaliitos tapahtui vuoden 2013 alusta, joten Nilsiä on ollut mukana jo vuoden 2013 toteutumissa. Keskeiset tulot Verohallinto on kuluvan vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana tilittänyt veroennakoita ja jäännösveroja 134,5 milj. euroa. Verokertymä on reilut 9 milj. euroa ja 7,4 % suurempi kuin Kuopion vuotta aiempi verokertymä. Verotulojen toteutumaa selvitetään jäljempänä tarkemmin. Valtionosuuksia on Kuopiolle maksettu 49,6 milj. euroa. Valtionosuudet ovat 1,3 milj. euroa ja 2,6 % pienemmät kuin valtionosuuksien kertymä oli vuotta aikaisemmin. Valtionosuuksien toteutumaa selvitetään myös jäljempänä tarkemmin. Verotulojen ja valtionosuuksien muodostama verorahoitus on yhteensä 184,1 milj. euroa, joka on 8 milj. euroa (4,5 %) suurempi kuin vuosi sitten huhtikuussa. Verorahoituksen kasvu johtuu verotulojen kasvusta verrattuna edelliseen vuoteen. Toimintatulot vuoden 2014 neljältä ensimmäiseltä kuukaudelta ovat noin 30,5 milj. euroa. Toimintatulojen kokonaismäärä on noin 1,4 milj. euroa ja lähes 5 % suurempi kuin Kuopion kaupungin toimintatulot vastaavana aikana edellisenä vuonna. Toimintatuottojen toteutuma on 27,2 %. Palvelutoiminnan menot Ydinkaupungin neljän ensimmäisen kuukauden toimintakulut ovat 228,5 milj. euroa, toteutuma on 32,9 %. Kulujen määrä on noin 17,3 milj. euroa ja 8,2 % suurempi kuin Kuopion vuotta aiempi menokertymä. Toimintakuluihin sisältyy noin 11 milj. erikoissairaanhoidon toimintakuluja, jotka ovat toukokuun kuluja ja nostavat vastaavasti toimintakulujen kertymää sekä heikentävät toimintakatetta, vuosikatetta ja tilikauden ali /ylijäämää. Alkuvuoden talouteen vaikuttaa myös muita kuukausia enemmän toimintamenoihin ja tuloihin tehdyt jaksotusmuutokset ja muut satunnaiset tekijät. Tästä syystä alkuvuoden toteuman ennustearvo on ratkaisevasti heikompi kuin pidemmän aikavälin toteutumislukujen. Neljän ensimmäisen kuukauden henkilöstökulut ovat 75,7 milj. euroa (toteutuma 31,2 %). Henkilöstökulut ovat lisääntyneet edellisestä vuodesta vain 0,5 milj. euroa ja 0,7 %. Palkkamenojen ja henkilötyövuosien kehityksestä on tarkemmin kerrottu toisaalla raportissa. Palvelujen ostoihin on huhtikuun loppuun mennessä käytetty 108,3 milj. euroa, joka on 34,8 % talousarvioon varatusta määrärahasta. Tämän menolajin kulut ovat kasvaneet 13,9 milj. euroa ja 14,7 % viime huhtikuusta. Pääosa po. menoista kertyy asiakaspalvelujen ostoista lähinnä terveydenhuollon palvelualueella. Edellä selvitetty noin 11 milj. euroa huhtikuulle kuulumattomia erikoissairaanhoidon kustannuksia näkyy palvelujen ostojen kasvussa. 5

6 Rahoitustoiminnan netto ilman liikelaitosten peruspääoman tuottoja on huhtikuun lopussa lähes 0,4 milj. euroa kun korko ja muita rahoitustuloja on kirjattu noin 1,4 milj. euroa ja korko ja muita rahoituskuluja noin 1,0 milj. euroa. Korkokuluista puuttuu huhtikuulle kuuluvia kuluja noin 0,5 milj. euroa. Vuosikate huhtikuulta on 5,1 milj. euroa. Vuotta aiempi vuosikate oli 1,9 milj. euroa. Poistoja on kirjattu 5,5 milj. euroa, joka on samansuuruinen kuin vuotta aikaisemmin. Satunnaisia tuloja on kertynyt 1,5 milj. euroa, kun niitä edellisenä vuonna vastaavana aikana oli 1,8 milj. euroa. Ydinkaupungin tilikauden alijäämä huhtikuulta on negatiivinen 9,2 milj. euroa, edellisenä vuonna vastaavana aikana tilikauden alijäämä 1,9 milj. euroa. Tulos on siten reilut 11 milj. euroa heikompi kuin vuotta aiempi huhtikuun tulos. Vuoden 2014 talousarvioon sisältyvät henkilöstömenosäästöt Kuluvan vuoden talousarvioon sisältyy kertaluonteisia henkilöstömenosäästöjä 4,6 milj. euroa palvelualueilla mennessä tehtyjen ilmoitusten perusteella vapaaehtoisia henkilöstömenojen säästöjä kertyy reilut 1,4 milj. euroa työnantajapalvelun laskelman mukaan. Työnantajan yksipuolisista keinoista, mukaan lukien työllistämismäärärahojen taso, kaupunginhallitus päätti Työnantajan yksipuolisia toimenpiteitä ovat rekrytointien viivästyttäminen, määräaikaisen henkilöstön käytön vähentäminen, ylityön käytön rajoittaminen sekä muut henkilöstöön kohdistuvat toimenpiteet (esim. henkilöstön koulutus, päivärahat ja matkakorvaukset). Lisäksi kaupunginhallitus päätti leikata tukityöllistämiseen sekä koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöllistämiseen varattuja määrärahoja. Näiden säästöjen yhteismääräksi on arvioitu lähes 3,3 milj. euroa. Yhteensä vapaaehtoisilla henkilöstömenosäästöillä ja työnantajan yksipuolisilla keinoilla arvioidaan saavutettavan tämän hetken tietojen perusteella 4,7 milj. euron säästöt. Siten talousarvioon sisältyvä 4,6 milj. euron säästötavoite saavutettaisiin. Vuoden 2014 tulosennuste Palvelualueet ennustavat vuoden 2014 toimintatuottojen yhteismääräksi 112,2 milj. euroa joka on lähes talousarvion mukainen. Tämä on noin 7 milj. euroa ja vajaat 6 % vähemmän kuin Kuopion v tilinpäätöksessä. Palvelualueiden yhteenlasketut ennusteet toimintamenojen määrästä päätyvät 697,5 milj. euroon, toimintamenot ovat kasvaneet 0,7 milj. euroa maaliskuun ennusteesta. Menot ovat ennusteen mukaan 3,5 milj. euroa ja 0,5 % suuremmat kuin talousarviossa. Toiminnan menot kasvaisivat ennusteen mukaan vuoden 2013 tilinpäätökseen nähden 20,1 milj. euroa ja 3,0 %. 6

7 Suurin ylitys ennusteen toimintakatteessa on kaupunkiympäristön palvelualueella, jossa ylitykseksi on ennustettu 1,1 milj. euroa. Ylitys aiheutuu pääosin toripysäköintilaitoksen vuokrakuluista, joita ei ole budjetoitu. Terveydenhuollon palvelualueen toimintakatteen ylitys on lähes 1 milj. euroa, joka aiheutuu erikoissairaanhoidon kulujen arvioidusta ylityksestä talousarvioon nähden. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen ja perusturvan palvelualueen toimintakulujen ylitysennuste on noin 0,5 milj. euroa. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen ylitykset koostuvat useista eristä (palkat, eläkekulut ja vuokrat) ja perusturvan palvelualueen ylitykset ovat vanhus ja vammaispalveluissa sekä lapsiperhepalveluissa. Kasvun ja oppimisen palvelualueen toimintakatteen on ennustettu ylittyvän 0,3 milj. euroa, joka kostuu kouluverkkopäätöksen vaikutuksesta. Yleishallinnon toimintakatteen arvioidaan alittuvan noin eurolla ja konsernipalvelun noin eurolla, vetovoimaisuuden palvelualueen toimintakatteen arvioidaan ylittyvän noin eurolla. Ennusteen mukaan toimintakate on 585,4 milj. euroa, joka on 3,3 milj. euroa heikompi kuin talousarviossa. Toimintakate on heikentynyt 0,6 milj. euroa maaliskuun ennusteesta. Verotuloennuste on talousarvion mukainen. Valtionosuusennuste on ministeriöiden tekemien päätösten perusteella 148,9 milj. euroa, joka on 1,4 milj. euroa alle budjetoidun. Vero ja valtionosuusarvion perusteista sekä alkuvuoden verotilitysten kehityksestä on tarkemmin kerrottu toisaalla raportissa. Korko ja muiden rahoituskulujen arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisina ja noin 7 milj. euron suuruisina. Korko ja muita rahoitustuloja arvioidaan myös tässä vaiheessa kertyvän talousarvion mukaan noin 6,7 milj. euroa. Lisävaloa asiaan saadaan myöhemmin keväällä, kun mm. lainojen nostaminen kuluvalle vuodelle on selvinnyt ja osinkotulot ja verotilitysten korot ovat pääosin selvillä. Ydinkaupungin tilikauden 2014 alijäämäksi muodostuu ennusteen mukaan 26,0 milj. euroa, joka on 3,9 milj. euroa heikompi tulos kuin talousarviossa ja 0,5 milj. euroa heikompi kuin maaliskuun ennusteessa. Tämä on 22,5 milj. euroa heikompi tulos kuin vuoden 2013 tilinpäätöksessä. Liikelaitokset ja muut taseyksiköt ennustavat yhteenlasketun ylijäämänsä suuruudeksi 3,4 milj. euroa. Ennustettu ylijäämä on 0,5 milj. euroa suurempi kuin talousarviossa. Ylijäämäennusteet talousarvioon nähden ovat parantuneet eniten Pohjois Savon pelastuslaitoksella 0,6 milj. euroa ja Kuopion Vesi Liikelaitoksella 0,25 milj. euroa. Kuopion Energia Liikelaitoksen ennuste puolestaan on heikentynyt 0,36 milj. euroa talousarvioon nähden. Muiden liikelaitosten ja taseyksiköiden ennusteet ovat lähes talousarvion mukaiset. Ennuste koko kaupungin vuoden 2014 alijäämäksi on 22,6 milj. euroa, kun talousarvion mukainen alijäämä oli 19,2 milj. euroa, joka on 3,4 milj. euroa talousarviota heikompi. 7

8 Toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset Kuopion ennakkoväkiluku maaliskuun 2014 lopulla oli henkilöä ja siinä on lisäystä vuodenvaihteen tilanteeseen 133 henkeä. Tammi maaliskuun aikana syntyi 288 lasta ja kuoli 266 henkilöä. Luonnollinen väestönmuutos oli 22 henkeä. Kuntien välistä tulomuuttoa oli 1025 ja lähtömuuttoa 963 henkeä. Kuntien välinen muuttovoitto oli noin 60 henkeä ja nettosiirtolaisuuden määrä noin 50 henkeä. Tammi maaliskuun väestönmuutos ei ole kovin suuri, mutta hyvin positiivinen ilmiö, koska tyypillisesti tähän vuoden aikaan väestömuutokset saattavat olla miinuksella. Kuopion väkiluku oli henkilöä ja vuoden 2013 lisäys henkeä. Kuopion seudun ennakkoväkiluku maaliskuun 2014 lopulla oli henkeä ja väestölisäys 158 henkeä. Kuopion seudun vuoden 2013 väestönlisäys oli henkeä ja väkiluku oli henkilöä. Kuopiossa valmistui tammi huhtikuun aikana kaikkiaan 144 rakennusta ja niissä oli kerrosalaa noin neliömetriä ja tilavuutta noin kuutiometriä. Rakennuksista 62 oli asuinrakennuksia ja niissä oli 173 asuntoa. Lupia myönnettiin kaikkiaan noin kerrosalaneliömetrille ja noin kuutiometrille. Myönnetyissä rakennusluvissa oli 200 asuinrakennusta, joissa oli noin 220 asuntoa. Alku vuonna valmistuneiden määrä on ollut kerrosalalla mitattuna noin 70 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta. Myönnettyjen rakennuslupien osalta alkuvuosi on ollut edellisvuoden kaltainen. Vuonna 2013 valmistui yhteensä 622 uutta rakennusta ja 958 asuntoa. Lupia myönnettiin 668 uudisrakennukselle ja 771 asunnolle. Maaliskuun 2014 lopulla Kuopiossa oli 5929 työtöntä. Työttömien määrä väheni helmikuulta parilla sadalla työttömällä, mutta oli lähes 500 työtöntä enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste nousi vuoden aikana 0,8 prosenttiyksikköä nykyiseen 11,7 prosenttiin. Työttömyys laskee yleensä kausiluonteisesti kevätkauden ajan ja niin on ollut tänäkin vuonna. Edelliseen vuoteen verrattuna työttömyys on ollut kasvussa yhtäjaksoisesti lähes puolentoista vuoden ajan, tosin Kuopiossa selvästi koko maata hitaammin. Koko maan työttömyysaste maaliskuun lopulla oli 12,0 prosenttia ja siinä on yhden prosenttiyksikön kasvu edelliseen maaliskuuhun. Kuopion seudun työttömyysaste maaliskuun lopulla oli 11,1 prosenttia ja työttömänä oli henkilöä. 8

9 TULOSLASKELMA / YDINKAUPUNKI TP TA + TAMU TPE Muutos % Muutos % TOT TOT Muutos % TA:N TPE 14/ TA 14/ Tot 14/ Tot % TP 13 TPE Tot 13 Milj. Milj. Milj. Milj. Milj. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 29,3 27,6 27,6 5,9 % 0,1 % 7,9 8,0 2,2 % 29,1 % Maksutuotot 32,4 34,7 34,7 7,3 % 0,1 % 10,5 11,6 10,1 % 33,5 % Tuet ja avustukset 26,7 24,2 24,1 9,6 % 0,3 % 5,4 5,9 10,0 % 24,4 % Vuokratuotot 18,5 19,1 19,3 4,3 % 0,9 % 3,1 3,5 10,3 % 18,1 % Muut toimintatuotot 12,2 6,4 6,4 47,6 % 0,2 % 2,2 1,5 31,8 % 23,0 % TOIMINTATUOTOT 119,1 112,0 112,2 5,8 % 0,2 % 29,1 30,5 4,9 % 27,2 % Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 178,4 183,6 184,0 3,2 % 0,2 % 56,2 56,7 0,9 % 30,9 % Henkilösivukulut Eläkekulut 48,8 48,2 49,1 0,7 % 1,8 % 15,5 15,8 2,0 % 32,8 % Muut henkilösivukulut 9,6 10,9 10,2 5,8 % 7,1 % 3,4 3,1 8,5 % 28,7 % Henkilöstökulut yhteensä 236,7 242,8 243,3 2,8 % 0,2 % 75,2 75,7 0,7 % 31,2 % Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 212,6 212,6 214,3 0,8 % 0,8 % 68,8 78,2 13,8 % 36,8 % Muiden palvelujen ostot 96,6 98,4 97,9 1,3 % 0,5 % 25,7 30,1 17,0 % 30,6 % Palvelujen ostot yhteensä 309,2 311,0 312,2 1,0 % 0,4 % 94,5 108,3 14,7 % 34,8 % Muut toimintakulut yhteensä 131,5 140,3 142,1 8,0 % 1,3 % 41,6 44,5 6,9 % 31,7 % TOIMINTAKULUT 677,4 694,0 697,5 3,0 % 0,5 % 211,2 228,5 8,2 % 32,9 % TOIMINTAKATE 558,3 582,1 585,4 4,9 % 0,6 % 182,1 198,0 8,7 % 34,0 % Verotulot 384,5 399,5 399,5 3,9 % 0,0 % 125,2 134,5 7,4 % 33,7 % Valtionosuudet 153,1 150,3 148,9 2,7 % 0,9 % 51,0 49,6 2,6 % 33,0 % Rahoitustuotot ja kulut 2,4 0,4 0,4 118,0 % 1,8 % 0,1 0,4 478,8 % 79,2 % Liikelaitosten peruspääoman tuotot 23,8 25,1 25,1 5,4 % 0,0 % 7,9 8,4 5,4 % 33,3 % VUOSIKATE 5,6 7,7 12,3 318,9 % 60,0 % 1,9 5,1 372,9 % 66,7 % Suunn.mukaiset poistot 16,7 17,2 16,6 0,7 % 3,5 % 5,5 5,5 0,6 % 32,2 % Satunnaiset tuotot 7,6 2,8 2,8 62,6 % 1,2 % 1,8 1,5 16,3 % 52,6 % TILIKAUDEN TULOS 3,5 22,1 26,0 638,4 % 18,0 % 1,9 9,2 392,6 % 41,6 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 3,5 22,1 26,0 647,1 % 18,0 % 1,9 9,2 392,6 % 41,6 % 9

10 KÄYTTÖTALOUSOSA TOIMINTAKATE Toteuma palvelualueittain TA + TAMU TPE Toteuma Ta:n tot 04 % Toteuma 04 Muutos % / milj. milj. milj. milj Vetovoimaisuuden palvelualue 4,9 5,0 1,9 38,4 1,8 7,0 Kaupunkiympäristön palvelualue 3,8 4,9 4,9 129,4 4,3 13,5 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 33,8 34,3 10,9 32,3 9,7 13,1 Kasvun ja oppimisen palvelualue 169,5 169,8 52,0 30,7 51,0 2,1 Perusturvan palvelualue 139,3 139,8 41,1 29,5 39,6 3,7 Terveydenhuollon palvelualue 208,9 209,9 78,3 37,5 65,8 18,9 Muu kaupunki 21,9 21,7 8,9 40,6 10,0 0,0 Vaalit 0,1 0,1 0,0 2,2 0,0 40,5 Tarkastustoimi 0,3 0,3 0,1 29,0 0,1 11,9 Konsernipalvelu 5,6 5,6 1,7 30,2 2,3 25,3 Yleishallinto 15,8 15,7 7,1 44,8 7,6 7,3 KAUPUNKI YHTEENSÄ 582,1 585,4 198,0 34,0 182,1 8,7 TOIMINTAKATE TOTEUMAENNUSTE 2014 TA + TAMU TPE TPE ERO Ylitys TA/ TPE HUHTIK. milj. milj. milj. milj. milj. Vetovoimaisuuden palvelualue 4,9 5,0 5,0 0,0 0,0 Kaupunkiympäristön palvelualue 3,8 4,8 4,9 0,1 1,1 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 33,8 34,2 34,3 0,1 0,5 Kasvun ja oppimisen palvelualue 169,5 169,8 169,8 0,0 0,3 Perusturvan palvelualue 139,3 139,2 139,8 0,6 0,5 Terveydenhuollon p palvelualue 208,9, 209,0, 209,9, 0,9, 1,0, Vaalit 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 Tarkastustoimi 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 Konsernipalvelu 5,6 5,6 5,6 0,1 0,1 Yleishallinto 15,8 16,7 15,7 1,0 0,1 KAUPUNKI YHTEENSÄ 582,1 584,8 585,4 0,5 3,3 10

11 HENKILÖTYÖVUOSIEN JA PALKKAKULUJEN SEURANTA HENKILÖTYÖVUOSIEN SEURANTA YDINKAUPUNKI MUUTOS EDELLISEEN VUOTEEN HTV TOTEUMA TOTEUMA MUUTOS MUUTOS 4/2013 4/ /2014 HTV HTV HTV % Vetovoimaisuuden palvelualue 12,3 11,8 0,5 4 % Kaupunkiympäristön palvelualue 62,0 61,4 0,6 1 % Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 139,0 138,3 0,7 1 % Kasvun ja oppimisen palvelualue 730,7 710,6 20,1 3 % Perusturvan palvelualue 332,1 347,8 15,7 5 % Terveydenhuollon palvelualue 256,3 239,5 16,8 7 % Tarkastustoimi 0,8 0,6 0,2 25 % Konsernipalvelu 30,2 24,4 5,8 19 % Yleishallinto 3,9 3,5 0,4 10 % YHTEENSÄ 1567,3 1537,9 29,4 2 % LIIKELAITOKSET MUUTOS EDELLISEEN VUOTEEN TOTEUMA TOTEUMA MUUTOS MUUTOS 4/2013 4/ /2014 HTV HTV HTV % Kuopion Energia 19,2 18,2 1,0 5 % Kuopion Vesi 25,7 26,0 0,3 1 % Kallaveden Työterveys 13,2 14,1 0,9 7 % Kuntatekniikkaliikelaitos 74,5 69,9 4,6 6 % YHTEENSÄ 132,6 128,2 4,4 3 % TASEYKSIKÖT MUUTOS EDELLISEEN VUOTEEN TOTEUMA TOTEUMA MUUTOS MUUTOS 4/2013 4/ /2014 HTV HTV HTV % Pohjois Savon pelastustoimi 85,9 91,0 5,1 6 % Kuopion Tilakeskus 15,8 14,7 1,1 7 % Isäntäkuntapalvelut 45,4 46,7 1,3 3 % YHTEENSÄ 147,1 152,4 5,3 4 % KAIKKI YHTEENSÄ 1847,0 1818,5 28,5 2 % Lukuihin eivät sisälly työllisyysvaroin ja oppisopimusksella palkatut eivätkä kesätyöntekijät. Palkattomat keskeytykset va ikutta va t lukuihin htv:ia vähentävästi. HTV = palkallinen työaika ilman tehtyä lisä ja ylityötä 11

12 Ydinkaupungin henkilötyövuosikertymä on 29,4 htv pienempi kuin vastaavana aikana vuonna Tämä kertoo vuoden 2013 aikana tapahtuneesta henkilöstömäärän vähenemisestä (-70 htv). Kuluvan vuoden tammi huhtikuun perusteella tehty vuosiennuste osoittaa 12,3 htv vähenemää vuodelle Liikelaitosten henkilötyövuosimäärä on vähentynyt 4,4 htv ja taseyksiköiden kasvanut 5,3 htv. Työllistämisvaroin palkattujen henkilötyövuosikertymä tammi huhtikuussa on 34,4 htv. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kertymä kasvoi 3,9 htv. Työllistämisvaroin palkatuista 39 % sijoittuu kasvun ja oppimisen palvelualueelle, 27 % perusturvan, 19 % hyvinvoinnin edistämisen ja 11 % kuntatekniikka liikelaitokseen. Tammi maaliskuun tukityöllistämisen kulut ovat 522 t. Lukuihin ei sisälly oppisopimuskoulutuksessa oleva henkilöstö. SAIRAUS JA TAPATURMAPOISSAOLOT Kal.pv/HTVKal.pv/HTV MUUTOS MUUTOS 4/2013 4/ /2014 % Vetovoimaisuuden palvelualue 10,6 5,0 5,6 53 % Kaupunkiympäristön palvelualue 15,8 18,1 2,3 15 % Hyvinvoinnin edistämisen palvelu 13,4 13,2 0,2 1 % Kasvun ja oppimisen palvelualue 19,3 17,6 1,7 9 % Perusturvan palvelualue 21,0 19,5 1,5 7 % Terveydenhuollon palvelualue 17,6 18,9 1,3 7 % Tarkastustoimi 2,3 63,5 61, % Konsernipalvelu 10,9 4,0 6,9 63 % Yleishallinto 6,7 6,8 0,1 1 % YDINKAUPUNKI YHTEENSÄ 18,5 17,6 0,9 5 % Kuopion Energia 8,0 8,6 0,6 8 % Kuopion Vesi 19,7 10,0 9,7 49 % Kallaveden Työterveys 19,9 24,1 4,2 21 % Kuntatekniikkaliikelaitos 21,4 18,5 2,9 14 % Pohjois Savon pelastustoimi 16,0 14,7 1,3 8 % Kuopion Tilakeskus 6,9 2,9 4,0 58 % Isäntäkuntapalvelut 24,2 26,9 2,7 11 % Ydinkaupungin sairaus ja tapaturmapoissaolot ovat vähentyneet 0,9 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohden. Tammi huhtikuun sairaus ja tapaturmapoissaolojen määrä on vähentynyt 1709 kalenteripäivää eli 4,7 henkilötyövuotta. ELÄKÖITYMINEN Kuluvan vuoden aikana on eläkkeelle siirtynyt ydinkaupungin palveluksesta 23 henkilöä, liikelaitoksista 5 henkilöä ja taseyksiköistä 3 henkilöä; yhteensä 31 henkilöä. Näistä vanhuuseläkkeelle siirtyi 24 henkilöä ja täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle 7 henkilöä. Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 3 henkilöä. 12

13 PALKKAKULUJEN SEURANTA (ILMAN HENKILÖSIVUKULUJA) 13

14 Ydinkaupungin palkkakustannusten alenema on 1 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, joka vastaa henkilöstömäärän alenemaa. Palkkakustannusten osuus toimintakuluista on 23,9 % (26,1 % vuonna 2013). 14

15 Toimintakulut / asukas TP / TA + TAMU / TPE / 2013 asukas 2014 asukas 2014 asukas milj. milj. milj. Kaupunkiympäristön palvelualue 37, , , Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 41, , , Kasvun ja oppimisen palvelualue 175, , , Perusturvan palvelualue 165, , , Terveydenhuollon palvelualue (ilman ESH) 78, , , Erikoissairaanhoito 139, , ,

16 Henkilöstömenot / asukas TP / TA + TAMU / TPE / 2013 asukas 2014 asukas 2014 asukas milj. milj. milj. Kaupunkiympäristön palvelualue 11, , , Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 18, , , Kasvun ja oppimisen palvelualue 100, , , Perusturvan palvelualue 51, , , Terveydenhuollon palvelualue (ilman ESH) 43, , ,

17 Palvelujen ostot / asukas TP / TA + TAMU / TPE / 2013 asukas 2014 asukas 2014 asukas milj. milj. milj. Kaupunkiympäristön palvelualue 16, , , Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 6, , ,63 62 Kasvun ja oppimisen palvelualue 29, , , Perusturvan palvelualue 73, , , Terveydenhuollon palvelualue (ilman ESH) 22, , , Erikoissairaanhoito 139, , ,

18 Avainprosesseittain Toimintakulut / asukas TP / TA + TAMU / TPE / 2013 asukas 2014 asukas 2014 asukas milj. milj. milj. Varhaiskasvatuspalvelut 59, , , Perusopetus ja nuorisopalvelut 90, , , Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyö 16, , , Vanhus ja vammaispalvelut 89, , , Lapsiperhepalvelut 24, , , Aikuissosiaalityönpalvelut 43, , , Sairaalapalvelut 23, , , Mielenterveys ja päihdepalvelut 8, , ,

19 Henkilöstömenot / asukas TP / TA + TAMU / TPE / 2013 asukas 2014 asukas 2014 asukas milj. milj. milj. Varhaiskasvatuspalvelut 35, , , Perusopetus ja nuorisopalvelut 51, , , Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyö 11, , , Vanhus ja vammaispalvelut 31, , , Lapsiperhepalvelut 6, , ,18 68 Aikuissosiaalityönpalvelut 7, , ,34 78 Sairaalapalvelut 14, , , Mielenterveys ja päihdepalvelut 3, , ,

20 Palvelujen ostot / asukas TP / TA + TAMU / TPE / 2013 asukas 2014 asukas 2014 asukas milj. milj. milj. Varhaiskasvatuspalvelut 7, , ,01 66 Perusopetus ja nuorisopalvelut 14, , , Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyö 1, , ,12 20 Vanhus ja vammaispalvelut 46, , , Lapsiperhepalvelut 16, , , Aikuissosiaalityönpalvelut 8, , ,35 88 Sairaalapalvelut 4, , ,36 41 Mielenterveys ja päihdepalvelut 3, , ,

21 Verotulot 2014 Kuluvan vuoden talousarviossa on verotulojen määräksi arvioitu 399,5 milj. euroa. Vuoden 2013 toteutuneet verotulot olivat 384,5 milj. euroa, joten kasvua vuoden 2013 tilinpäätöksestä vuoden 2014 talousarvion verotuloarvioon on 15 milj. euroa (4 %). Tuloveroprosenttia korotettiin kuluvalle vuodelle yhdellä prosenttiyksiköllä 20,5 prosenttiin. Yhden tuloveroprosentin korotuksen vaikutus on reilut 15 milj. euroa (noin 5 %). Vuoden 2013 verotulojen kertymää nostivat kuntaryhmän jako osuuksien korotukset ennakonperinnässä verovuosilta 2012 ja 2013, kuntakohtaisten jako osuuksien oikaisu sekä ansioja pääomatuloverojen kertymäjaksojen muutos, joka aikaisti jäännösverojen tilityksen joulukuulle aikaisemman tammikuun asemasta. Osa muutoksista tehtiin joulukuun tilityksessä. Ansio ja pääomatuloverojen joulukuussa tilitettävä määrä oli noin 300 milj. euroa tavanomaista suurempi. Tammikuun tilitys oli siten saman verran vähemmän. Vastaavasti yhteisöverojen verovuoden 2012 ennakonpalautusten nopeutetun tilittämisen vuoksi joulukuun 2013 yhteisöverojen tilitys oli noin 300 milj. euroa tavanomaista pienempi. Kaikki em. erät lisäsivät Kuopion saamia verotuloja vuonna 2013 lähes 13 milj. euroa. Tammikuussa 2014 yhteisöveroa tilitettiin noin 500 milj. euroa (vuotta aiemmin 155 milj. euroa), sillä verovuoden 2012 ennakonpalautukset eivät ole vähentämässä tilitettävää määrää. Suomen Kuntaliitto on päivittänyt huhtikuun lopussa verotuloennusteen kuntasektorille. Se perustuu valtiovarainministeriön talousennusteisiin vuodelle 2014 ja verohallinnon ns. maksuunpanotilastoihin. Kuntaliiton tuoreen arvion mukaan kunnallisveron tuotto kasvaa kuluvana vuonna 1,3 %, kun palkkatulojen kasvuksi on arvioitu 1,3 % ja ansiotulojen kasvuksi 2,3 %. Yhteisöveron tuoton arvioidaan kasvavan 2,2 % ja kiinteistöveron tuoton 10,8 %. Yhteensä verotulojen kasvu kuluvana vuonna on 2 % edellisvuoteen verrattuna. Tämä on huomattavasti alhaisempi kuin vuonna 2013, jolloin verotulojen kasvu oli 6,8 %. Tällöin verotulojen kasvuun vaikuttivat edellä selostetut tekijät. Verotulojen kertymä huhtikuussa oli 134,5 milj. euroa, jossa on kasvua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan 9,3 milj. euroa ja 7,4 %. Kunnallisverojen tilitykset ovat kasvaneet 7,9 milj. euroa (6,3 %) viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kunnallisveroprosentin korotus vaikuttaa osaltaan tilitysten kasvuun. Yhteisöveron kasvu on ollut noin 2,1 milj. euroa neljän ensimmäisen kuukauden aikana. Kasvuun on vaikuttanut tilitysjärjestelmän muutos. Kiinteistöveron tilityksiä ei ole kertynyt huhtikuun loppuun mennessä. Verovuodelta 2014 maksuunpantujen kiinteistöverojen ennakkotiedot on julkaistu maaliskuussa. Koko maassa kiinteistöverojen maksuunpano kasvoi edellisvuodesta reilulla 12 prosentilla miljoonaan euroon. Taustalla on hallituksen vuoden 2013 kehysriihipäätökset, joilla haluttiin vahvistaa kuntien kiinteistöveropohjaa. Lisäksi useissa kunnissa nostettiin kiinteistöveroprosentteja. Ennakkotietojen mukaan Kuopion kaupungin maksuunpannut kiinteistöverot verovuodelta 2014 ovat noin 34,9 milj. euroa, mikä on lähes talousarviossa arvioidun mukainen, vain vajaat 0,1 milj. euroa talousarviota enemmän. Kasvua vuoden 2013 tilinpäätökseen on 2,7 milj. euroa (8,5 %). 21

22 Verohallinnon huhtikuussa julkaisemien kuntakohtaisten vuoden 2013 tulokehityksen ennakkotietojen mukaan kuopiolaisten palkkatulot ovat etuuksien maksajilta kerättyjen ennakkotietojen mukaan nousseet vuodesta 2012 vuoteen 2013 noin 2,4 % ja ansiotulot yhteensä 3,5 %. Koko maan vastaavat luvut ovat 0,9 % ja 2,5 %. Näiden ennakkotietojen ja toteutuneen väestönkasvun perusteella Kuopion osuus vuoden 2014 ennakonpidätyksistä tullee nousemaan takautuvasti. Huhtikuun seurantaraporttiin verotulot on merkitty Suomen Kuntaliiton ennusteeseen perustuen talousarvion mukaisiksi. VEROTULOENNUSTE 2014 TA TPE Kunnallisveron ennakot (2014) 323,9 323,9 Edellisen vuoden ennakot 40,2 40,2 Maksuunpanotilitys, marraskuu 23,7 23,7 Kunnallisvero, vanhat vuodet 6,4 6,4 Kunnallisvero 346,8 346,8 Yhteisövero 17,9 17,9 Kiinteistövero 34,8 34,8 Yhteensä 399,5 399,5 VEROTULOJEN MUUTOS TP TPE Ero Milj. % Kunnallisveron ennakot 304,5 323,9 19,4 6,4 % Edellisen vuoden ennakot 43,3 40,2 3,1 7,1 % Maksuunpanotilitys, marraskuu 23,8 23,7 0,1 0,5 % Kunnallisvero, vanhat vuodet 11,4 6,4 5,0 43,9 % Kunnallisvero 335,3 346,8 11,5 3,4 % Yhteisövero 17,1 17,9 0,8 4,8 % Kiinteistövero 32,1 34,8 2,7 8,5 % Yhteensä 384,5 399,5 15,0 3,9 % 22

23 VEROTILITYSTEN MUUTOS Huhtikuu Muutos % Kunnallisveron ennakot (2014) 27,27 29,28 7,4 % Edellisen vuoden ennakot 0,46 0,46 0,4 % Maksuunpanotilitys, marraskuu Kunnallisvero, vanhat vuodet 1,07 1,22 14,6 % Kunnallisvero 28,79 30,97 7,5 % Yhteisövero 0,88 1,28 45,5 % Kiinteistövero 0,25 0,10 140,3 % Yhteensä 29,92 32,14 7,4 % 23

24 Valtionosuudet Kuopion kaupungille maksetaan v ministeriöiden vuoden vaihteen päätösten mukaan peruspalvelujen valtionosuutta sekä opetus ja kulttuuritoimen muuta valtionosuutta yhteensä noin 148,9 milj. euroa. Tämä on 1,4 milj. euroa vähemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Valtionosuudet ovat täsmentyneet talousarvion laadinnasta mm. yksikköhintojen ja indeksikorotuksen osalta. Kuukausiraportin valtionosuusarvioksi on merkitty em. päätöksien mukaisesti 148,9 milj. euroa. Valtionosuudet olivat vuonna 2013 yhteensä 153,1 milj. euroa. Kuluvan vuoden valtionosuudet ovat siten jäämässä noin 4,2 milj. euroa viime vuoden valtionosuuksia pienemmiksi. Nilsiän kuntaliitoksesta koituva valtion yhdistymisavustus ja valtionosuusmenetyksen korvaus käsitellään toimintatuloihin sisältyvinä erinä (liittymisavustus 0,6 milj. euroa ja arvio valtionosuusmenetyksen korvauksesta 3,6 milj. euroa) eikä tämän otsikon alla käsiteltyinä varsinaisina valtionosuuksina. VALTIONOSUUSENNUSTE 2014 TA TPE Ero Milj. % Peruspalvelujen valtionosuus 162,1 160,7 1,4 0,9 % Verotulotasaus 1,5 1,5 0,0 0,0 % Muut opetus ja kulttuuritoimen vo 10,3 10,2 0,1 0,7 % Yhteensä 150,3 148,9 1,4 0,9 % VALTIONOSUUKSIEN MUUTOS TP TPE Ero Milj. % Peruspalvelujen valtionosuus 162,7 160,7 2,1 1,3 % Verotulotasaus 0,5 1,5 2,0 392,6 % Muut opetus ja kulttuuritoimen vo 10,1 10,2 0,1 1,2 % Yhteensä 153,1 148,9 4,2 2,7 % 24

25 VALTIONOSUUKSIEN MUUTOS Huhtikuu Ero Milj. % Peruspalvelujen valtionosuus 54,2 53,6 0,7 1,3 % Verotulotasaus 0,2 0,5 0,7 395,4 % Muut opetus ja kulttuuritoimen vo 3,4 3,4 0,0 0,6 % Yhteensä 51,0 49,6 1,3 2,6 % Pitkäaikaiset lainat 04/2014 Pitkäaikaisten lainojen määrä joulukuun lopussa oli 248,7 milj. euroa, lainojen määrä lisääntyi vuoden 2013 aikana 75,7 milj. euroa ja lainoja lyhennettiin 24,4 milj. euroa. Lainkanta vuoden 2013 lopussa oli euroa/asukas. Vuoden 2014 aikana ei ole toistaiseksi nostettu uutta pitkäaikaista lainaa. Vuoden 2014 tilinpäätösennusteen mukaan lainakanta olisi vuoden lopussa 276,3 milj. euroa, joka on euroa/asukas. Lainakanta nousisi siten vuoden aikana 27,5 milj. euroa. Lyhennyksiä on maksettu huhtikuun loppuun mennessä 7,5 milj. euroa. Korkokustannukset ovat olleet 1,4 milj. euroa. PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS TP TPE Ero Milj. % Lainakanta ,5 248,7 51,3 26,0 % Lisäys 75,7 56,2 19,5 25,8 % Vähennys 24,4 28,7 4,3 17,4 % Lainakanta ,7 276,2 27,5 11,1 % /as /asukas ,9 % 25

26 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS 2014 TA TPE Lisäys 56,2 56,2 Vähennys 28,7 28,7 Lainakannan muutos 27,5 27,5 26

27 TULOSENNUSTE 2014 (sisältää sisäiset erät) Ydinkaupunki Tilakeskus Isäntäkunta Pohjois Savon Kuopion Kuopion Kallaveden Kuopion TOT.ENN. TP Muutos % palvelut pelastuslaitos Energia Vesi työterveys kuntatekniikka TPE 14/ Liikelaitos Liikelaitos Liikelaitos Liikelaitos TP 13 Milj. Milj. Milj. Milj. Milj. Milj. Milj. Milj. Milj. Milj. TOIMINTATUOTOT 112,2 76,0 11,3 25,2 67,0 20,6 4,4 31,1 347,7 344,6 0,9 TOIMINTAKULUT 697,5 47,6 11,3 23,6 52,2 9,3 4,2 30,0 875,6 846,7 3,4 TOIMINTAKATE 585,4 28,4 0,0 1,6 14,8 11,3 0,2 1,1 528,0 502,2 5,1 Verotulot 399,5 399,5 384,5 3,9 Valtionosuudet 148,9 148,9 153,1 2,7 Rahoitustuotot ja kulut: Korkotulot 4,2 0,0 0,0 4,2 4,0 4,0 Muut rahoitustulot 2,5 2,5 3,1 17,7 Korkomenot 7,1 0,3 7,4 4,8 54,2 Muut rahoitusmenot 0,0 0,0 0,0 397,2 Liikelaitosten ja taseyksiköiden peruspääomatuotot 25,1 14,2 7,0 3,6 0,1 0,3 0,0 0,0 VUOSIKATE 12,3 14,3 0,0 1,6 7,8 7,4 0,1 0,9 19,8 37,8 47,7 27 Poistot 16,6 12,9 0,8 7,7 6,6 0,1 0,8 45,4 44,7 1,5 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 2,8 2,8 7,6 62,6 Satunnaiset kulut 0,0 TILIKAUDEN TULOS 26,0 1,4 0,0 0,8 0,1 0,8 0,0 0,0 22,8 0,6 3672,8 Poistoeron lisäys ( ) tai vähennys (+) 0,0 0,2 0,0 0,2 0,4 30,6 Varausten lisäys ( ) tai vähennys (+) 0,1 0,2 0,1 0,0 TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ 26,0 1,6 0,0 0,8 0,1 0,9 0,0 0,0 22,6 1,0 2389,6

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 0 1. Yleisperustelut... 5 1.1 Talousarvion rakenne ja

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Lausunto 1 (7) Tarkastuslautakunnan lausunto kaupunginvaltuustolle vuoden 2014 elokuun tilanteesta

Kuopion kaupunki Lausunto 1 (7) Tarkastuslautakunnan lausunto kaupunginvaltuustolle vuoden 2014 elokuun tilanteesta Kuopion kaupunki Lausunto 1 (7) Tarkastuslautakunnan lausunto kaupunginvaltuustolle vuoden 2014 elokuun tilanteesta Tarkastuslautakunnan lausunto perustuu arviointikokouksiin ja toiminnan ja talouden seurantaraportteihin.

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 Kaarinan kaupungin talousarvio 215 ja taloussuunnitelma 215 217 Talousarvio 215 Sisällyss 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia 214 22... 5 3. Taloussuunnittelun tavoitteet

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Sisällys 1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 1.1 Kunnanjohtajan puheenvuoro... 2 1.2 Kangasalan kunnan hallinto vuonna 2013...

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Tilinpäätös Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38 2.3 Kaupunginvaltuusto 7 2.2 Kaupungin henkilöstöorganisaatio 6 2.1 Kaupungin hallinto-organisaatio 5 1.1. Kaupunginj ohtaj an katsaus 3 1 Toinjintakertomus.3

Lisätiedot

Tulorahoitus ei riitä

Tulorahoitus ei riitä HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatsauksia 2007 4 HEIKKI HELIN Tulorahoitus ei riitä 10 suurimman kaupungin tilinpäätökset 2006 Painettu ISSN 1455-7266 Verkossa ISSN 1796-7236 ISBN 978-952-473-870-5

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja -1, LIILA 25.9.2014 17:00 OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja Heino Leena jäsen Hirvonen Arto jäsen Holmberg Mia Hynninen Marja Koch Gerhard Leppänen

Lisätiedot

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Sisällysluettelo sivu 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA

Lisätiedot

Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.vn.fi/teas).

Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.vn.fi/teas). Antti Moisio Kuntatalouden vakauttaminen ja makro-ohjaus Tammikuuu 2015 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2/2015 ISSN PDF 2342-6799 ISBN PDF 978-952-287-140-4 Tämä julkaisu on

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 HEIKKI HELIN HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 6 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Heikki Helin, p. tel. 040 516 5976 sukunimi.etunimi@phnet.fi

Lisätiedot

Tutkimuskatsauksia HEIKKI HELIN. Kuntien talouden kehitys 1988 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS

Tutkimuskatsauksia HEIKKI HELIN. Kuntien talouden kehitys 1988 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatsauksia 2010 6 HEIKKI HELIN Aina on ollut vaikeaa Kuntien talouden kehitys 1988 2008 LISÄTIETOJA Heikki Helin puh. 040 516 5976 Sukunimi.etunimi@phnet.fi ISSN

Lisätiedot

Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunniitelma vuodelle 2015

Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunniitelma vuodelle 2015 Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunnitelma vuode lle 2015 Vetovoimaisuuden palvelualue TOIMINTA AJATUS Vetovoimaisuuden palvelualue muodostuu kolmesta vastuualueesta, jotka ovat markkinointi, viestintä-

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Aluetalouskatsaus kevät 2015 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Maakuntaohjelmassa esitettyjen keskeisten tavoitteiden seuranta...

Lisätiedot

Väestö- ja palvelutarveanalyysi vuosille 2015 ja 2025 sekä selvitys palveluverkon kattavuudesta (169/2007, Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta)

Väestö- ja palvelutarveanalyysi vuosille 2015 ja 2025 sekä selvitys palveluverkon kattavuudesta (169/2007, Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta) Kiinteistöryhmä Palveluverkkosuunnitelma 23.5.2007 1 (35) Väestö- ja palvelutarveanalyysi vuosille 2015 ja 2025 sekä selvitys palveluverkon kattavuudesta (169/2007, Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta)

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja Tässä selvityksessä kuvataan Itäisen Uudenmaan toisen asteen koulutuksen järjestämisen vaihtoehtoja, vaihtoehtojen suhdetta opetus- ja kulttuuriministeriön antamiin ohjeisiin sekä vaihtoehtojen taloudellisia

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006

HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006 HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävä Tarkastuslautakunnan tehtävänä on Kuntalain 71 :n mukaan arvioida ovatko

Lisätiedot

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Hollolan kunta Palvelustrategia, 25.5.2004 1 OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. Kuntapalvelujen muutos Verorahoitus ei tulevaisuudessa riitä kaikkiin palvelutuotannon tarpeisiin. Rahoitus on lyhyellä tähtäimellä

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän valtuuston kokouksessa 23.11.2010, 6 Sisällysluettelo 1 Savonian toimintapolitiikka

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kuntajohtajakokous 7.11.2014 Seutuhallitus 26.11.2014 Yhtymäkokous 17.12.2014 2 SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT... 3 Tampereen kaupunkiseudun strategia 2020... 3 Maankäytön,

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus vuodelta 2010 Tekijät Julkaisun laji Toimintakertomus HAK/2011/163 Julkaisun nimi HÄTÄKESKUSLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 Hätäkeskuslaitoksen toiminnallisen

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus ( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus 2012 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 12013 Kuvaliulehti HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Dokumentin päivämmrä: 14.3.2013 Tekijät:

Lisätiedot

Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten

Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten korvaaminen Lokakuu 2013 Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten

Lisätiedot

Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008

Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008 Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008 Toukokuu 2008 Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntajakoselvitys SELVITYSOSA Kuusjoki Halikko Pertteli Salo Muurla

Lisätiedot