Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu Seurantajulkaisut SE 2014:2 ISSN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 28.5.2014 Seurantajulkaisut SE 2014:2 ISSN 0785-0344"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu Seurantajulkaisut SE 2014:2 ISSN SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2014

2

3 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Talouden seuranta ja ennuste 5 Talousarvion seuranta ja ennuste 5 Henkilötyövuosien seuranta 11 Sairaus- ja tapaturmapoissaolot 12 Eläköityminen 12 Palkkakulujen seuranta 13 Kustannusten seuranta /asukas palvelualueittain 15 Kustannusten seuranta /asukas avainprosesseittain 18 Verotulojen ja valtionosuuksien kehitys 21 Rahoituksen seuranta 25 Koko kaupungin talousennuste 27 Merkittävimpien investointien seuranta 29 Käyttötalouden seuranta Kuopion kaupungin hankkeet ja projektit 01-04/ Henkilöstömenojen sopeuttamisen tilannekatsaus 45 Yhteenveto tasapainotustoimenpiteiden seurannasta Vetovoimaisuuden palvelualua 49 Kaupunkiympäristön palvelualue 53 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 60 Kasvun ja oppimisen palvelualue 68 Perusturvan palvelualue 75 Terveydenhuollon palvelualue 91 Isäntäkuntapalvelut 104 Keskusvaalilautakunta 108 Tarkastustoimi 109 Konsernipalvelu 110 Tilakeskus 115 Pelastuslaitos 123 Konserniyhteisöille asetetut tavoitteet 131 Liikelaitosten tilannekatsaukset 145 Kuopion Energia Liikelaitos 146 Kuopion Vesi Liikelaitos 151 Kallaveden Työterveys Liikelaitos 158 Kuopio Kuntatekniikkaliikelaitos 160

4

5 Talousarvion seuranta ja tulosennuste 2014 Ydinkaupungin toteuma 4 / 2014 Ydinkaupungin talouden seurantatiedot ovat pääosin vertailukelpoisia edellisen vuoden vastaaviin tietoihin. Nilsiän kuntaliitos tapahtui vuoden 2013 alusta, joten Nilsiä on ollut mukana jo vuoden 2013 toteutumissa. Keskeiset tulot Verohallinto on kuluvan vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana tilittänyt veroennakoita ja jäännösveroja 134,5 milj. euroa. Verokertymä on reilut 9 milj. euroa ja 7,4 % suurempi kuin Kuopion vuotta aiempi verokertymä. Verotulojen toteutumaa selvitetään jäljempänä tarkemmin. Valtionosuuksia on Kuopiolle maksettu 49,6 milj. euroa. Valtionosuudet ovat 1,3 milj. euroa ja 2,6 % pienemmät kuin valtionosuuksien kertymä oli vuotta aikaisemmin. Valtionosuuksien toteutumaa selvitetään myös jäljempänä tarkemmin. Verotulojen ja valtionosuuksien muodostama verorahoitus on yhteensä 184,1 milj. euroa, joka on 8 milj. euroa (4,5 %) suurempi kuin vuosi sitten huhtikuussa. Verorahoituksen kasvu johtuu verotulojen kasvusta verrattuna edelliseen vuoteen. Toimintatulot vuoden 2014 neljältä ensimmäiseltä kuukaudelta ovat noin 30,5 milj. euroa. Toimintatulojen kokonaismäärä on noin 1,4 milj. euroa ja lähes 5 % suurempi kuin Kuopion kaupungin toimintatulot vastaavana aikana edellisenä vuonna. Toimintatuottojen toteutuma on 27,2 %. Palvelutoiminnan menot Ydinkaupungin neljän ensimmäisen kuukauden toimintakulut ovat 228,5 milj. euroa, toteutuma on 32,9 %. Kulujen määrä on noin 17,3 milj. euroa ja 8,2 % suurempi kuin Kuopion vuotta aiempi menokertymä. Toimintakuluihin sisältyy noin 11 milj. erikoissairaanhoidon toimintakuluja, jotka ovat toukokuun kuluja ja nostavat vastaavasti toimintakulujen kertymää sekä heikentävät toimintakatetta, vuosikatetta ja tilikauden ali /ylijäämää. Alkuvuoden talouteen vaikuttaa myös muita kuukausia enemmän toimintamenoihin ja tuloihin tehdyt jaksotusmuutokset ja muut satunnaiset tekijät. Tästä syystä alkuvuoden toteuman ennustearvo on ratkaisevasti heikompi kuin pidemmän aikavälin toteutumislukujen. Neljän ensimmäisen kuukauden henkilöstökulut ovat 75,7 milj. euroa (toteutuma 31,2 %). Henkilöstökulut ovat lisääntyneet edellisestä vuodesta vain 0,5 milj. euroa ja 0,7 %. Palkkamenojen ja henkilötyövuosien kehityksestä on tarkemmin kerrottu toisaalla raportissa. Palvelujen ostoihin on huhtikuun loppuun mennessä käytetty 108,3 milj. euroa, joka on 34,8 % talousarvioon varatusta määrärahasta. Tämän menolajin kulut ovat kasvaneet 13,9 milj. euroa ja 14,7 % viime huhtikuusta. Pääosa po. menoista kertyy asiakaspalvelujen ostoista lähinnä terveydenhuollon palvelualueella. Edellä selvitetty noin 11 milj. euroa huhtikuulle kuulumattomia erikoissairaanhoidon kustannuksia näkyy palvelujen ostojen kasvussa. 5

6 Rahoitustoiminnan netto ilman liikelaitosten peruspääoman tuottoja on huhtikuun lopussa lähes 0,4 milj. euroa kun korko ja muita rahoitustuloja on kirjattu noin 1,4 milj. euroa ja korko ja muita rahoituskuluja noin 1,0 milj. euroa. Korkokuluista puuttuu huhtikuulle kuuluvia kuluja noin 0,5 milj. euroa. Vuosikate huhtikuulta on 5,1 milj. euroa. Vuotta aiempi vuosikate oli 1,9 milj. euroa. Poistoja on kirjattu 5,5 milj. euroa, joka on samansuuruinen kuin vuotta aikaisemmin. Satunnaisia tuloja on kertynyt 1,5 milj. euroa, kun niitä edellisenä vuonna vastaavana aikana oli 1,8 milj. euroa. Ydinkaupungin tilikauden alijäämä huhtikuulta on negatiivinen 9,2 milj. euroa, edellisenä vuonna vastaavana aikana tilikauden alijäämä 1,9 milj. euroa. Tulos on siten reilut 11 milj. euroa heikompi kuin vuotta aiempi huhtikuun tulos. Vuoden 2014 talousarvioon sisältyvät henkilöstömenosäästöt Kuluvan vuoden talousarvioon sisältyy kertaluonteisia henkilöstömenosäästöjä 4,6 milj. euroa palvelualueilla mennessä tehtyjen ilmoitusten perusteella vapaaehtoisia henkilöstömenojen säästöjä kertyy reilut 1,4 milj. euroa työnantajapalvelun laskelman mukaan. Työnantajan yksipuolisista keinoista, mukaan lukien työllistämismäärärahojen taso, kaupunginhallitus päätti Työnantajan yksipuolisia toimenpiteitä ovat rekrytointien viivästyttäminen, määräaikaisen henkilöstön käytön vähentäminen, ylityön käytön rajoittaminen sekä muut henkilöstöön kohdistuvat toimenpiteet (esim. henkilöstön koulutus, päivärahat ja matkakorvaukset). Lisäksi kaupunginhallitus päätti leikata tukityöllistämiseen sekä koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöllistämiseen varattuja määrärahoja. Näiden säästöjen yhteismääräksi on arvioitu lähes 3,3 milj. euroa. Yhteensä vapaaehtoisilla henkilöstömenosäästöillä ja työnantajan yksipuolisilla keinoilla arvioidaan saavutettavan tämän hetken tietojen perusteella 4,7 milj. euron säästöt. Siten talousarvioon sisältyvä 4,6 milj. euron säästötavoite saavutettaisiin. Vuoden 2014 tulosennuste Palvelualueet ennustavat vuoden 2014 toimintatuottojen yhteismääräksi 112,2 milj. euroa joka on lähes talousarvion mukainen. Tämä on noin 7 milj. euroa ja vajaat 6 % vähemmän kuin Kuopion v tilinpäätöksessä. Palvelualueiden yhteenlasketut ennusteet toimintamenojen määrästä päätyvät 697,5 milj. euroon, toimintamenot ovat kasvaneet 0,7 milj. euroa maaliskuun ennusteesta. Menot ovat ennusteen mukaan 3,5 milj. euroa ja 0,5 % suuremmat kuin talousarviossa. Toiminnan menot kasvaisivat ennusteen mukaan vuoden 2013 tilinpäätökseen nähden 20,1 milj. euroa ja 3,0 %. 6

7 Suurin ylitys ennusteen toimintakatteessa on kaupunkiympäristön palvelualueella, jossa ylitykseksi on ennustettu 1,1 milj. euroa. Ylitys aiheutuu pääosin toripysäköintilaitoksen vuokrakuluista, joita ei ole budjetoitu. Terveydenhuollon palvelualueen toimintakatteen ylitys on lähes 1 milj. euroa, joka aiheutuu erikoissairaanhoidon kulujen arvioidusta ylityksestä talousarvioon nähden. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen ja perusturvan palvelualueen toimintakulujen ylitysennuste on noin 0,5 milj. euroa. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen ylitykset koostuvat useista eristä (palkat, eläkekulut ja vuokrat) ja perusturvan palvelualueen ylitykset ovat vanhus ja vammaispalveluissa sekä lapsiperhepalveluissa. Kasvun ja oppimisen palvelualueen toimintakatteen on ennustettu ylittyvän 0,3 milj. euroa, joka kostuu kouluverkkopäätöksen vaikutuksesta. Yleishallinnon toimintakatteen arvioidaan alittuvan noin eurolla ja konsernipalvelun noin eurolla, vetovoimaisuuden palvelualueen toimintakatteen arvioidaan ylittyvän noin eurolla. Ennusteen mukaan toimintakate on 585,4 milj. euroa, joka on 3,3 milj. euroa heikompi kuin talousarviossa. Toimintakate on heikentynyt 0,6 milj. euroa maaliskuun ennusteesta. Verotuloennuste on talousarvion mukainen. Valtionosuusennuste on ministeriöiden tekemien päätösten perusteella 148,9 milj. euroa, joka on 1,4 milj. euroa alle budjetoidun. Vero ja valtionosuusarvion perusteista sekä alkuvuoden verotilitysten kehityksestä on tarkemmin kerrottu toisaalla raportissa. Korko ja muiden rahoituskulujen arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisina ja noin 7 milj. euron suuruisina. Korko ja muita rahoitustuloja arvioidaan myös tässä vaiheessa kertyvän talousarvion mukaan noin 6,7 milj. euroa. Lisävaloa asiaan saadaan myöhemmin keväällä, kun mm. lainojen nostaminen kuluvalle vuodelle on selvinnyt ja osinkotulot ja verotilitysten korot ovat pääosin selvillä. Ydinkaupungin tilikauden 2014 alijäämäksi muodostuu ennusteen mukaan 26,0 milj. euroa, joka on 3,9 milj. euroa heikompi tulos kuin talousarviossa ja 0,5 milj. euroa heikompi kuin maaliskuun ennusteessa. Tämä on 22,5 milj. euroa heikompi tulos kuin vuoden 2013 tilinpäätöksessä. Liikelaitokset ja muut taseyksiköt ennustavat yhteenlasketun ylijäämänsä suuruudeksi 3,4 milj. euroa. Ennustettu ylijäämä on 0,5 milj. euroa suurempi kuin talousarviossa. Ylijäämäennusteet talousarvioon nähden ovat parantuneet eniten Pohjois Savon pelastuslaitoksella 0,6 milj. euroa ja Kuopion Vesi Liikelaitoksella 0,25 milj. euroa. Kuopion Energia Liikelaitoksen ennuste puolestaan on heikentynyt 0,36 milj. euroa talousarvioon nähden. Muiden liikelaitosten ja taseyksiköiden ennusteet ovat lähes talousarvion mukaiset. Ennuste koko kaupungin vuoden 2014 alijäämäksi on 22,6 milj. euroa, kun talousarvion mukainen alijäämä oli 19,2 milj. euroa, joka on 3,4 milj. euroa talousarviota heikompi. 7

8 Toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset Kuopion ennakkoväkiluku maaliskuun 2014 lopulla oli henkilöä ja siinä on lisäystä vuodenvaihteen tilanteeseen 133 henkeä. Tammi maaliskuun aikana syntyi 288 lasta ja kuoli 266 henkilöä. Luonnollinen väestönmuutos oli 22 henkeä. Kuntien välistä tulomuuttoa oli 1025 ja lähtömuuttoa 963 henkeä. Kuntien välinen muuttovoitto oli noin 60 henkeä ja nettosiirtolaisuuden määrä noin 50 henkeä. Tammi maaliskuun väestönmuutos ei ole kovin suuri, mutta hyvin positiivinen ilmiö, koska tyypillisesti tähän vuoden aikaan väestömuutokset saattavat olla miinuksella. Kuopion väkiluku oli henkilöä ja vuoden 2013 lisäys henkeä. Kuopion seudun ennakkoväkiluku maaliskuun 2014 lopulla oli henkeä ja väestölisäys 158 henkeä. Kuopion seudun vuoden 2013 väestönlisäys oli henkeä ja väkiluku oli henkilöä. Kuopiossa valmistui tammi huhtikuun aikana kaikkiaan 144 rakennusta ja niissä oli kerrosalaa noin neliömetriä ja tilavuutta noin kuutiometriä. Rakennuksista 62 oli asuinrakennuksia ja niissä oli 173 asuntoa. Lupia myönnettiin kaikkiaan noin kerrosalaneliömetrille ja noin kuutiometrille. Myönnetyissä rakennusluvissa oli 200 asuinrakennusta, joissa oli noin 220 asuntoa. Alku vuonna valmistuneiden määrä on ollut kerrosalalla mitattuna noin 70 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta. Myönnettyjen rakennuslupien osalta alkuvuosi on ollut edellisvuoden kaltainen. Vuonna 2013 valmistui yhteensä 622 uutta rakennusta ja 958 asuntoa. Lupia myönnettiin 668 uudisrakennukselle ja 771 asunnolle. Maaliskuun 2014 lopulla Kuopiossa oli 5929 työtöntä. Työttömien määrä väheni helmikuulta parilla sadalla työttömällä, mutta oli lähes 500 työtöntä enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste nousi vuoden aikana 0,8 prosenttiyksikköä nykyiseen 11,7 prosenttiin. Työttömyys laskee yleensä kausiluonteisesti kevätkauden ajan ja niin on ollut tänäkin vuonna. Edelliseen vuoteen verrattuna työttömyys on ollut kasvussa yhtäjaksoisesti lähes puolentoista vuoden ajan, tosin Kuopiossa selvästi koko maata hitaammin. Koko maan työttömyysaste maaliskuun lopulla oli 12,0 prosenttia ja siinä on yhden prosenttiyksikön kasvu edelliseen maaliskuuhun. Kuopion seudun työttömyysaste maaliskuun lopulla oli 11,1 prosenttia ja työttömänä oli henkilöä. 8

9 TULOSLASKELMA / YDINKAUPUNKI TP TA + TAMU TPE Muutos % Muutos % TOT TOT Muutos % TA:N TPE 14/ TA 14/ Tot 14/ Tot % TP 13 TPE Tot 13 Milj. Milj. Milj. Milj. Milj. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 29,3 27,6 27,6 5,9 % 0,1 % 7,9 8,0 2,2 % 29,1 % Maksutuotot 32,4 34,7 34,7 7,3 % 0,1 % 10,5 11,6 10,1 % 33,5 % Tuet ja avustukset 26,7 24,2 24,1 9,6 % 0,3 % 5,4 5,9 10,0 % 24,4 % Vuokratuotot 18,5 19,1 19,3 4,3 % 0,9 % 3,1 3,5 10,3 % 18,1 % Muut toimintatuotot 12,2 6,4 6,4 47,6 % 0,2 % 2,2 1,5 31,8 % 23,0 % TOIMINTATUOTOT 119,1 112,0 112,2 5,8 % 0,2 % 29,1 30,5 4,9 % 27,2 % Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 178,4 183,6 184,0 3,2 % 0,2 % 56,2 56,7 0,9 % 30,9 % Henkilösivukulut Eläkekulut 48,8 48,2 49,1 0,7 % 1,8 % 15,5 15,8 2,0 % 32,8 % Muut henkilösivukulut 9,6 10,9 10,2 5,8 % 7,1 % 3,4 3,1 8,5 % 28,7 % Henkilöstökulut yhteensä 236,7 242,8 243,3 2,8 % 0,2 % 75,2 75,7 0,7 % 31,2 % Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 212,6 212,6 214,3 0,8 % 0,8 % 68,8 78,2 13,8 % 36,8 % Muiden palvelujen ostot 96,6 98,4 97,9 1,3 % 0,5 % 25,7 30,1 17,0 % 30,6 % Palvelujen ostot yhteensä 309,2 311,0 312,2 1,0 % 0,4 % 94,5 108,3 14,7 % 34,8 % Muut toimintakulut yhteensä 131,5 140,3 142,1 8,0 % 1,3 % 41,6 44,5 6,9 % 31,7 % TOIMINTAKULUT 677,4 694,0 697,5 3,0 % 0,5 % 211,2 228,5 8,2 % 32,9 % TOIMINTAKATE 558,3 582,1 585,4 4,9 % 0,6 % 182,1 198,0 8,7 % 34,0 % Verotulot 384,5 399,5 399,5 3,9 % 0,0 % 125,2 134,5 7,4 % 33,7 % Valtionosuudet 153,1 150,3 148,9 2,7 % 0,9 % 51,0 49,6 2,6 % 33,0 % Rahoitustuotot ja kulut 2,4 0,4 0,4 118,0 % 1,8 % 0,1 0,4 478,8 % 79,2 % Liikelaitosten peruspääoman tuotot 23,8 25,1 25,1 5,4 % 0,0 % 7,9 8,4 5,4 % 33,3 % VUOSIKATE 5,6 7,7 12,3 318,9 % 60,0 % 1,9 5,1 372,9 % 66,7 % Suunn.mukaiset poistot 16,7 17,2 16,6 0,7 % 3,5 % 5,5 5,5 0,6 % 32,2 % Satunnaiset tuotot 7,6 2,8 2,8 62,6 % 1,2 % 1,8 1,5 16,3 % 52,6 % TILIKAUDEN TULOS 3,5 22,1 26,0 638,4 % 18,0 % 1,9 9,2 392,6 % 41,6 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 3,5 22,1 26,0 647,1 % 18,0 % 1,9 9,2 392,6 % 41,6 % 9

10 KÄYTTÖTALOUSOSA TOIMINTAKATE Toteuma palvelualueittain TA + TAMU TPE Toteuma Ta:n tot 04 % Toteuma 04 Muutos % / milj. milj. milj. milj Vetovoimaisuuden palvelualue 4,9 5,0 1,9 38,4 1,8 7,0 Kaupunkiympäristön palvelualue 3,8 4,9 4,9 129,4 4,3 13,5 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 33,8 34,3 10,9 32,3 9,7 13,1 Kasvun ja oppimisen palvelualue 169,5 169,8 52,0 30,7 51,0 2,1 Perusturvan palvelualue 139,3 139,8 41,1 29,5 39,6 3,7 Terveydenhuollon palvelualue 208,9 209,9 78,3 37,5 65,8 18,9 Muu kaupunki 21,9 21,7 8,9 40,6 10,0 0,0 Vaalit 0,1 0,1 0,0 2,2 0,0 40,5 Tarkastustoimi 0,3 0,3 0,1 29,0 0,1 11,9 Konsernipalvelu 5,6 5,6 1,7 30,2 2,3 25,3 Yleishallinto 15,8 15,7 7,1 44,8 7,6 7,3 KAUPUNKI YHTEENSÄ 582,1 585,4 198,0 34,0 182,1 8,7 TOIMINTAKATE TOTEUMAENNUSTE 2014 TA + TAMU TPE TPE ERO Ylitys TA/ TPE HUHTIK. milj. milj. milj. milj. milj. Vetovoimaisuuden palvelualue 4,9 5,0 5,0 0,0 0,0 Kaupunkiympäristön palvelualue 3,8 4,8 4,9 0,1 1,1 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 33,8 34,2 34,3 0,1 0,5 Kasvun ja oppimisen palvelualue 169,5 169,8 169,8 0,0 0,3 Perusturvan palvelualue 139,3 139,2 139,8 0,6 0,5 Terveydenhuollon p palvelualue 208,9, 209,0, 209,9, 0,9, 1,0, Vaalit 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 Tarkastustoimi 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 Konsernipalvelu 5,6 5,6 5,6 0,1 0,1 Yleishallinto 15,8 16,7 15,7 1,0 0,1 KAUPUNKI YHTEENSÄ 582,1 584,8 585,4 0,5 3,3 10

11 HENKILÖTYÖVUOSIEN JA PALKKAKULUJEN SEURANTA HENKILÖTYÖVUOSIEN SEURANTA YDINKAUPUNKI MUUTOS EDELLISEEN VUOTEEN HTV TOTEUMA TOTEUMA MUUTOS MUUTOS 4/2013 4/ /2014 HTV HTV HTV % Vetovoimaisuuden palvelualue 12,3 11,8 0,5 4 % Kaupunkiympäristön palvelualue 62,0 61,4 0,6 1 % Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 139,0 138,3 0,7 1 % Kasvun ja oppimisen palvelualue 730,7 710,6 20,1 3 % Perusturvan palvelualue 332,1 347,8 15,7 5 % Terveydenhuollon palvelualue 256,3 239,5 16,8 7 % Tarkastustoimi 0,8 0,6 0,2 25 % Konsernipalvelu 30,2 24,4 5,8 19 % Yleishallinto 3,9 3,5 0,4 10 % YHTEENSÄ 1567,3 1537,9 29,4 2 % LIIKELAITOKSET MUUTOS EDELLISEEN VUOTEEN TOTEUMA TOTEUMA MUUTOS MUUTOS 4/2013 4/ /2014 HTV HTV HTV % Kuopion Energia 19,2 18,2 1,0 5 % Kuopion Vesi 25,7 26,0 0,3 1 % Kallaveden Työterveys 13,2 14,1 0,9 7 % Kuntatekniikkaliikelaitos 74,5 69,9 4,6 6 % YHTEENSÄ 132,6 128,2 4,4 3 % TASEYKSIKÖT MUUTOS EDELLISEEN VUOTEEN TOTEUMA TOTEUMA MUUTOS MUUTOS 4/2013 4/ /2014 HTV HTV HTV % Pohjois Savon pelastustoimi 85,9 91,0 5,1 6 % Kuopion Tilakeskus 15,8 14,7 1,1 7 % Isäntäkuntapalvelut 45,4 46,7 1,3 3 % YHTEENSÄ 147,1 152,4 5,3 4 % KAIKKI YHTEENSÄ 1847,0 1818,5 28,5 2 % Lukuihin eivät sisälly työllisyysvaroin ja oppisopimusksella palkatut eivätkä kesätyöntekijät. Palkattomat keskeytykset va ikutta va t lukuihin htv:ia vähentävästi. HTV = palkallinen työaika ilman tehtyä lisä ja ylityötä 11

12 Ydinkaupungin henkilötyövuosikertymä on 29,4 htv pienempi kuin vastaavana aikana vuonna Tämä kertoo vuoden 2013 aikana tapahtuneesta henkilöstömäärän vähenemisestä (-70 htv). Kuluvan vuoden tammi huhtikuun perusteella tehty vuosiennuste osoittaa 12,3 htv vähenemää vuodelle Liikelaitosten henkilötyövuosimäärä on vähentynyt 4,4 htv ja taseyksiköiden kasvanut 5,3 htv. Työllistämisvaroin palkattujen henkilötyövuosikertymä tammi huhtikuussa on 34,4 htv. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kertymä kasvoi 3,9 htv. Työllistämisvaroin palkatuista 39 % sijoittuu kasvun ja oppimisen palvelualueelle, 27 % perusturvan, 19 % hyvinvoinnin edistämisen ja 11 % kuntatekniikka liikelaitokseen. Tammi maaliskuun tukityöllistämisen kulut ovat 522 t. Lukuihin ei sisälly oppisopimuskoulutuksessa oleva henkilöstö. SAIRAUS JA TAPATURMAPOISSAOLOT Kal.pv/HTVKal.pv/HTV MUUTOS MUUTOS 4/2013 4/ /2014 % Vetovoimaisuuden palvelualue 10,6 5,0 5,6 53 % Kaupunkiympäristön palvelualue 15,8 18,1 2,3 15 % Hyvinvoinnin edistämisen palvelu 13,4 13,2 0,2 1 % Kasvun ja oppimisen palvelualue 19,3 17,6 1,7 9 % Perusturvan palvelualue 21,0 19,5 1,5 7 % Terveydenhuollon palvelualue 17,6 18,9 1,3 7 % Tarkastustoimi 2,3 63,5 61, % Konsernipalvelu 10,9 4,0 6,9 63 % Yleishallinto 6,7 6,8 0,1 1 % YDINKAUPUNKI YHTEENSÄ 18,5 17,6 0,9 5 % Kuopion Energia 8,0 8,6 0,6 8 % Kuopion Vesi 19,7 10,0 9,7 49 % Kallaveden Työterveys 19,9 24,1 4,2 21 % Kuntatekniikkaliikelaitos 21,4 18,5 2,9 14 % Pohjois Savon pelastustoimi 16,0 14,7 1,3 8 % Kuopion Tilakeskus 6,9 2,9 4,0 58 % Isäntäkuntapalvelut 24,2 26,9 2,7 11 % Ydinkaupungin sairaus ja tapaturmapoissaolot ovat vähentyneet 0,9 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohden. Tammi huhtikuun sairaus ja tapaturmapoissaolojen määrä on vähentynyt 1709 kalenteripäivää eli 4,7 henkilötyövuotta. ELÄKÖITYMINEN Kuluvan vuoden aikana on eläkkeelle siirtynyt ydinkaupungin palveluksesta 23 henkilöä, liikelaitoksista 5 henkilöä ja taseyksiköistä 3 henkilöä; yhteensä 31 henkilöä. Näistä vanhuuseläkkeelle siirtyi 24 henkilöä ja täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle 7 henkilöä. Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 3 henkilöä. 12

13 PALKKAKULUJEN SEURANTA (ILMAN HENKILÖSIVUKULUJA) 13

14 Ydinkaupungin palkkakustannusten alenema on 1 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, joka vastaa henkilöstömäärän alenemaa. Palkkakustannusten osuus toimintakuluista on 23,9 % (26,1 % vuonna 2013). 14

15 Toimintakulut / asukas TP / TA + TAMU / TPE / 2013 asukas 2014 asukas 2014 asukas milj. milj. milj. Kaupunkiympäristön palvelualue 37, , , Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 41, , , Kasvun ja oppimisen palvelualue 175, , , Perusturvan palvelualue 165, , , Terveydenhuollon palvelualue (ilman ESH) 78, , , Erikoissairaanhoito 139, , ,

16 Henkilöstömenot / asukas TP / TA + TAMU / TPE / 2013 asukas 2014 asukas 2014 asukas milj. milj. milj. Kaupunkiympäristön palvelualue 11, , , Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 18, , , Kasvun ja oppimisen palvelualue 100, , , Perusturvan palvelualue 51, , , Terveydenhuollon palvelualue (ilman ESH) 43, , ,

17 Palvelujen ostot / asukas TP / TA + TAMU / TPE / 2013 asukas 2014 asukas 2014 asukas milj. milj. milj. Kaupunkiympäristön palvelualue 16, , , Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 6, , ,63 62 Kasvun ja oppimisen palvelualue 29, , , Perusturvan palvelualue 73, , , Terveydenhuollon palvelualue (ilman ESH) 22, , , Erikoissairaanhoito 139, , ,

18 Avainprosesseittain Toimintakulut / asukas TP / TA + TAMU / TPE / 2013 asukas 2014 asukas 2014 asukas milj. milj. milj. Varhaiskasvatuspalvelut 59, , , Perusopetus ja nuorisopalvelut 90, , , Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyö 16, , , Vanhus ja vammaispalvelut 89, , , Lapsiperhepalvelut 24, , , Aikuissosiaalityönpalvelut 43, , , Sairaalapalvelut 23, , , Mielenterveys ja päihdepalvelut 8, , ,

19 Henkilöstömenot / asukas TP / TA + TAMU / TPE / 2013 asukas 2014 asukas 2014 asukas milj. milj. milj. Varhaiskasvatuspalvelut 35, , , Perusopetus ja nuorisopalvelut 51, , , Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyö 11, , , Vanhus ja vammaispalvelut 31, , , Lapsiperhepalvelut 6, , ,18 68 Aikuissosiaalityönpalvelut 7, , ,34 78 Sairaalapalvelut 14, , , Mielenterveys ja päihdepalvelut 3, , ,

20 Palvelujen ostot / asukas TP / TA + TAMU / TPE / 2013 asukas 2014 asukas 2014 asukas milj. milj. milj. Varhaiskasvatuspalvelut 7, , ,01 66 Perusopetus ja nuorisopalvelut 14, , , Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyö 1, , ,12 20 Vanhus ja vammaispalvelut 46, , , Lapsiperhepalvelut 16, , , Aikuissosiaalityönpalvelut 8, , ,35 88 Sairaalapalvelut 4, , ,36 41 Mielenterveys ja päihdepalvelut 3, , ,

21 Verotulot 2014 Kuluvan vuoden talousarviossa on verotulojen määräksi arvioitu 399,5 milj. euroa. Vuoden 2013 toteutuneet verotulot olivat 384,5 milj. euroa, joten kasvua vuoden 2013 tilinpäätöksestä vuoden 2014 talousarvion verotuloarvioon on 15 milj. euroa (4 %). Tuloveroprosenttia korotettiin kuluvalle vuodelle yhdellä prosenttiyksiköllä 20,5 prosenttiin. Yhden tuloveroprosentin korotuksen vaikutus on reilut 15 milj. euroa (noin 5 %). Vuoden 2013 verotulojen kertymää nostivat kuntaryhmän jako osuuksien korotukset ennakonperinnässä verovuosilta 2012 ja 2013, kuntakohtaisten jako osuuksien oikaisu sekä ansioja pääomatuloverojen kertymäjaksojen muutos, joka aikaisti jäännösverojen tilityksen joulukuulle aikaisemman tammikuun asemasta. Osa muutoksista tehtiin joulukuun tilityksessä. Ansio ja pääomatuloverojen joulukuussa tilitettävä määrä oli noin 300 milj. euroa tavanomaista suurempi. Tammikuun tilitys oli siten saman verran vähemmän. Vastaavasti yhteisöverojen verovuoden 2012 ennakonpalautusten nopeutetun tilittämisen vuoksi joulukuun 2013 yhteisöverojen tilitys oli noin 300 milj. euroa tavanomaista pienempi. Kaikki em. erät lisäsivät Kuopion saamia verotuloja vuonna 2013 lähes 13 milj. euroa. Tammikuussa 2014 yhteisöveroa tilitettiin noin 500 milj. euroa (vuotta aiemmin 155 milj. euroa), sillä verovuoden 2012 ennakonpalautukset eivät ole vähentämässä tilitettävää määrää. Suomen Kuntaliitto on päivittänyt huhtikuun lopussa verotuloennusteen kuntasektorille. Se perustuu valtiovarainministeriön talousennusteisiin vuodelle 2014 ja verohallinnon ns. maksuunpanotilastoihin. Kuntaliiton tuoreen arvion mukaan kunnallisveron tuotto kasvaa kuluvana vuonna 1,3 %, kun palkkatulojen kasvuksi on arvioitu 1,3 % ja ansiotulojen kasvuksi 2,3 %. Yhteisöveron tuoton arvioidaan kasvavan 2,2 % ja kiinteistöveron tuoton 10,8 %. Yhteensä verotulojen kasvu kuluvana vuonna on 2 % edellisvuoteen verrattuna. Tämä on huomattavasti alhaisempi kuin vuonna 2013, jolloin verotulojen kasvu oli 6,8 %. Tällöin verotulojen kasvuun vaikuttivat edellä selostetut tekijät. Verotulojen kertymä huhtikuussa oli 134,5 milj. euroa, jossa on kasvua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan 9,3 milj. euroa ja 7,4 %. Kunnallisverojen tilitykset ovat kasvaneet 7,9 milj. euroa (6,3 %) viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kunnallisveroprosentin korotus vaikuttaa osaltaan tilitysten kasvuun. Yhteisöveron kasvu on ollut noin 2,1 milj. euroa neljän ensimmäisen kuukauden aikana. Kasvuun on vaikuttanut tilitysjärjestelmän muutos. Kiinteistöveron tilityksiä ei ole kertynyt huhtikuun loppuun mennessä. Verovuodelta 2014 maksuunpantujen kiinteistöverojen ennakkotiedot on julkaistu maaliskuussa. Koko maassa kiinteistöverojen maksuunpano kasvoi edellisvuodesta reilulla 12 prosentilla miljoonaan euroon. Taustalla on hallituksen vuoden 2013 kehysriihipäätökset, joilla haluttiin vahvistaa kuntien kiinteistöveropohjaa. Lisäksi useissa kunnissa nostettiin kiinteistöveroprosentteja. Ennakkotietojen mukaan Kuopion kaupungin maksuunpannut kiinteistöverot verovuodelta 2014 ovat noin 34,9 milj. euroa, mikä on lähes talousarviossa arvioidun mukainen, vain vajaat 0,1 milj. euroa talousarviota enemmän. Kasvua vuoden 2013 tilinpäätökseen on 2,7 milj. euroa (8,5 %). 21

22 Verohallinnon huhtikuussa julkaisemien kuntakohtaisten vuoden 2013 tulokehityksen ennakkotietojen mukaan kuopiolaisten palkkatulot ovat etuuksien maksajilta kerättyjen ennakkotietojen mukaan nousseet vuodesta 2012 vuoteen 2013 noin 2,4 % ja ansiotulot yhteensä 3,5 %. Koko maan vastaavat luvut ovat 0,9 % ja 2,5 %. Näiden ennakkotietojen ja toteutuneen väestönkasvun perusteella Kuopion osuus vuoden 2014 ennakonpidätyksistä tullee nousemaan takautuvasti. Huhtikuun seurantaraporttiin verotulot on merkitty Suomen Kuntaliiton ennusteeseen perustuen talousarvion mukaisiksi. VEROTULOENNUSTE 2014 TA TPE Kunnallisveron ennakot (2014) 323,9 323,9 Edellisen vuoden ennakot 40,2 40,2 Maksuunpanotilitys, marraskuu 23,7 23,7 Kunnallisvero, vanhat vuodet 6,4 6,4 Kunnallisvero 346,8 346,8 Yhteisövero 17,9 17,9 Kiinteistövero 34,8 34,8 Yhteensä 399,5 399,5 VEROTULOJEN MUUTOS TP TPE Ero Milj. % Kunnallisveron ennakot 304,5 323,9 19,4 6,4 % Edellisen vuoden ennakot 43,3 40,2 3,1 7,1 % Maksuunpanotilitys, marraskuu 23,8 23,7 0,1 0,5 % Kunnallisvero, vanhat vuodet 11,4 6,4 5,0 43,9 % Kunnallisvero 335,3 346,8 11,5 3,4 % Yhteisövero 17,1 17,9 0,8 4,8 % Kiinteistövero 32,1 34,8 2,7 8,5 % Yhteensä 384,5 399,5 15,0 3,9 % 22

23 VEROTILITYSTEN MUUTOS Huhtikuu Muutos % Kunnallisveron ennakot (2014) 27,27 29,28 7,4 % Edellisen vuoden ennakot 0,46 0,46 0,4 % Maksuunpanotilitys, marraskuu Kunnallisvero, vanhat vuodet 1,07 1,22 14,6 % Kunnallisvero 28,79 30,97 7,5 % Yhteisövero 0,88 1,28 45,5 % Kiinteistövero 0,25 0,10 140,3 % Yhteensä 29,92 32,14 7,4 % 23

24 Valtionosuudet Kuopion kaupungille maksetaan v ministeriöiden vuoden vaihteen päätösten mukaan peruspalvelujen valtionosuutta sekä opetus ja kulttuuritoimen muuta valtionosuutta yhteensä noin 148,9 milj. euroa. Tämä on 1,4 milj. euroa vähemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Valtionosuudet ovat täsmentyneet talousarvion laadinnasta mm. yksikköhintojen ja indeksikorotuksen osalta. Kuukausiraportin valtionosuusarvioksi on merkitty em. päätöksien mukaisesti 148,9 milj. euroa. Valtionosuudet olivat vuonna 2013 yhteensä 153,1 milj. euroa. Kuluvan vuoden valtionosuudet ovat siten jäämässä noin 4,2 milj. euroa viime vuoden valtionosuuksia pienemmiksi. Nilsiän kuntaliitoksesta koituva valtion yhdistymisavustus ja valtionosuusmenetyksen korvaus käsitellään toimintatuloihin sisältyvinä erinä (liittymisavustus 0,6 milj. euroa ja arvio valtionosuusmenetyksen korvauksesta 3,6 milj. euroa) eikä tämän otsikon alla käsiteltyinä varsinaisina valtionosuuksina. VALTIONOSUUSENNUSTE 2014 TA TPE Ero Milj. % Peruspalvelujen valtionosuus 162,1 160,7 1,4 0,9 % Verotulotasaus 1,5 1,5 0,0 0,0 % Muut opetus ja kulttuuritoimen vo 10,3 10,2 0,1 0,7 % Yhteensä 150,3 148,9 1,4 0,9 % VALTIONOSUUKSIEN MUUTOS TP TPE Ero Milj. % Peruspalvelujen valtionosuus 162,7 160,7 2,1 1,3 % Verotulotasaus 0,5 1,5 2,0 392,6 % Muut opetus ja kulttuuritoimen vo 10,1 10,2 0,1 1,2 % Yhteensä 153,1 148,9 4,2 2,7 % 24

25 VALTIONOSUUKSIEN MUUTOS Huhtikuu Ero Milj. % Peruspalvelujen valtionosuus 54,2 53,6 0,7 1,3 % Verotulotasaus 0,2 0,5 0,7 395,4 % Muut opetus ja kulttuuritoimen vo 3,4 3,4 0,0 0,6 % Yhteensä 51,0 49,6 1,3 2,6 % Pitkäaikaiset lainat 04/2014 Pitkäaikaisten lainojen määrä joulukuun lopussa oli 248,7 milj. euroa, lainojen määrä lisääntyi vuoden 2013 aikana 75,7 milj. euroa ja lainoja lyhennettiin 24,4 milj. euroa. Lainkanta vuoden 2013 lopussa oli euroa/asukas. Vuoden 2014 aikana ei ole toistaiseksi nostettu uutta pitkäaikaista lainaa. Vuoden 2014 tilinpäätösennusteen mukaan lainakanta olisi vuoden lopussa 276,3 milj. euroa, joka on euroa/asukas. Lainakanta nousisi siten vuoden aikana 27,5 milj. euroa. Lyhennyksiä on maksettu huhtikuun loppuun mennessä 7,5 milj. euroa. Korkokustannukset ovat olleet 1,4 milj. euroa. PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS TP TPE Ero Milj. % Lainakanta ,5 248,7 51,3 26,0 % Lisäys 75,7 56,2 19,5 25,8 % Vähennys 24,4 28,7 4,3 17,4 % Lainakanta ,7 276,2 27,5 11,1 % /as /asukas ,9 % 25

26 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS 2014 TA TPE Lisäys 56,2 56,2 Vähennys 28,7 28,7 Lainakannan muutos 27,5 27,5 26

27 TULOSENNUSTE 2014 (sisältää sisäiset erät) Ydinkaupunki Tilakeskus Isäntäkunta Pohjois Savon Kuopion Kuopion Kallaveden Kuopion TOT.ENN. TP Muutos % palvelut pelastuslaitos Energia Vesi työterveys kuntatekniikka TPE 14/ Liikelaitos Liikelaitos Liikelaitos Liikelaitos TP 13 Milj. Milj. Milj. Milj. Milj. Milj. Milj. Milj. Milj. Milj. TOIMINTATUOTOT 112,2 76,0 11,3 25,2 67,0 20,6 4,4 31,1 347,7 344,6 0,9 TOIMINTAKULUT 697,5 47,6 11,3 23,6 52,2 9,3 4,2 30,0 875,6 846,7 3,4 TOIMINTAKATE 585,4 28,4 0,0 1,6 14,8 11,3 0,2 1,1 528,0 502,2 5,1 Verotulot 399,5 399,5 384,5 3,9 Valtionosuudet 148,9 148,9 153,1 2,7 Rahoitustuotot ja kulut: Korkotulot 4,2 0,0 0,0 4,2 4,0 4,0 Muut rahoitustulot 2,5 2,5 3,1 17,7 Korkomenot 7,1 0,3 7,4 4,8 54,2 Muut rahoitusmenot 0,0 0,0 0,0 397,2 Liikelaitosten ja taseyksiköiden peruspääomatuotot 25,1 14,2 7,0 3,6 0,1 0,3 0,0 0,0 VUOSIKATE 12,3 14,3 0,0 1,6 7,8 7,4 0,1 0,9 19,8 37,8 47,7 27 Poistot 16,6 12,9 0,8 7,7 6,6 0,1 0,8 45,4 44,7 1,5 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 2,8 2,8 7,6 62,6 Satunnaiset kulut 0,0 TILIKAUDEN TULOS 26,0 1,4 0,0 0,8 0,1 0,8 0,0 0,0 22,8 0,6 3672,8 Poistoeron lisäys ( ) tai vähennys (+) 0,0 0,2 0,0 0,2 0,4 30,6 Varausten lisäys ( ) tai vähennys (+) 0,1 0,2 0,1 0,0 TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ 26,0 1,6 0,0 0,8 0,1 0,9 0,0 0,0 22,6 1,0 2389,6

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (tammikuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (tammikuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2014 kuukausiseuranta (tammikuu) ja koko vuoden toteumaennuste Vuoden 2013 tilinpäätös on 18.2.2014 tilanne. Ydinkaupungin lopulliset poistot ovat vielä kirjaamatta ja joitakin

Lisätiedot

Talousarvion seuranta ja ennuste Ydinkaupungin toteuma 2 / Keskeiset tulot. Palvelutoiminnan menot

Talousarvion seuranta ja ennuste Ydinkaupungin toteuma 2 / Keskeiset tulot. Palvelutoiminnan menot Talousarvion seuranta ja ennuste 2016 Ydinkaupungin toteuma 2 / 2016 Ydinkaupungin talouden seurantatiedot ovat pääosin vertailukelpoisia edellisen vuoden vastaaviin tietoihin. Maaningan kuntaliitos tapahtui

Lisätiedot

Kuopion kaupungin hankkeet ja projektit 01-04/2015

Kuopion kaupungin hankkeet ja projektit 01-04/2015 Sivu 1 (6) Kaupungin rooli Määrä kpl Kokonaisbudj. käyttötalous Kokonaisbudj. Investointi 01-04/2015 01-04/2015 Kaupungin omat projektit 42 9 523 645,00 396 140,00 1 190 576,28 2 766 181,02 Yhteistyöprojektit

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Kuopion kaupungin hankkeet ja projektit 01-07/2015

Kuopion kaupungin hankkeet ja projektit 01-07/2015 Sivu 1 (6) Kaupungin rooli Määrä kpl Kokonaisbudj. käyttötalous Kokonaisbudj. Investointi 01-07/2015 01-07/2015 Kaupungin omat projektit 42 11 274 445,00 236 200,00 2 249 909,94 3 050 605,83 Yhteistyöprojektit

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (toukokuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (toukokuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2014 kuukausiseuranta (toukokuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 1 2. Henkilötyövuosien seuranta... 7 3. Sairaus ja tapaturmapoissaolot...

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (marraskuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (marraskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2015 kuukausiseuranta (marraskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 3 2. Henkilötyövuosien seuranta... 13 3. Sairaus ja tapaturmapoissaolot...

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (syyskuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (syyskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2015 kuukausiseuranta (syyskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 3 2. Henkilötyövuosien seuranta... 15 3. Sairaus ja tapaturmapoissaolot...

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2016 Tilanteessa 30.9.2016 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.062.473 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 918.870 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2016

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2016 Seurantajulkaisut SE 2016:2 ISSN 0785-0344

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2016 Seurantajulkaisut SE 2016:2 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2016 Seurantajulkaisut SE 2016:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2016 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Talouden seuranta ja ennuste 5 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Kustannusarvio. Tulot Menot Netto

Kustannusarvio. Tulot Menot Netto 4.3. Investointiosan erittely vuonna 2017 Liite 2 Atk-ohjelmat, projektit ja laitteet (bruttositova) 0 0 0 Menot -424-500 -1 173 Netto -424-500 -1 173 Kaupungin palvelujen toimintavarmuuden ja sovittujen

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Tilanteessa 30.6.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.228.300 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 181.900 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5469/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5469/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/2015 1 (1) 357 Asianro 5469/02.02.02/2015 Talousarviomuutokset vuodelle 2015 Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu Talousarviomuutoksia vuodelle

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Tiedotustilaisuus 13.2.2013 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2011 ja 2012 (ml.

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2014 Kunnanhallitus 24.2.2014 ( 23): Verontilityslakiin viime vuonna tehdystä muutoksesta johtuva tilitysrytmin nopeutuminen vaikuttaa alkuvuoden verotilityksiin. Tammikuun verotilityksen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP15 TA16 TPE16** TE17 TA17 TS18 TS19 TS20 TOIMINTATUOTOT 47 252

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2016 kuukausiseuranta (huhtikuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2016 kuukausiseuranta (huhtikuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2016 kuukausiseuranta (huhtikuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 3 2. Henkilötyövuosien seuranta... 11 3. Palkkakulujen seuranta...

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Absoluuttinen väkilukumäärän kehitys - 155 145 135 125 115 105 95 85 75 65 55 45 35 25 15 5-5 -15-25 -35-45 -55-65 -75-85 -29-32 toukok.

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammi-helmikuu 2016

Talouden seurantaraportti tammi-helmikuu 2016 Talouden seurantaraportti tammi-helmikuu 2016 Talousarvioon nähden Toimintatulot ylittynevät Toimintamenot ylittynevät Verotulot alittunevat Valtionosuudet ylittynevät Vuosikate toteutunee Tulos heikkenee

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2016 kuukausiseuranta (marraskuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2016 kuukausiseuranta (marraskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2016 kuukausiseuranta (marraskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 3 2. Henkilötyövuosien seuranta...11 3. Palkkakulujen seuranta...12

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä 2011 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2011 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 Asukasluku tammikuussa 16466 (laskeva) Muuttotase kotimaassa 201 oli -72 henkeä Syntyvyystase 201 oli - 8 henkeä Nettomaahanmuutto 201 oli + 16

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP11 TA12 KV TPE12 8kk TEehd13 KH13 TS14 TS15 TS16 1 000 eur TOIMINTATUOTOT ulk. 34 719 49 980 48 329 921 53 226 334 52 796 334 52 485 489 55 667 199 53 680 543 Myyntituotot

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 17:30-19:05 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje. Kaupunginhallitus

Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje. Kaupunginhallitus Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje Kaupunginhallitus 25.5.2009 Talousarvion suunnitteluohje SISÄLTÖ: Vuoden 2010 talousarvion vuosikatetavoite Arviot veroista ja valtionosuuksista Ohje käyttötalouden

Lisätiedot