Pääomasijoittaminen Suomessa 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pääomasijoittaminen Suomessa 2001"

Transkriptio

1 Pääomasijoittaminen Suomessa 2001 Suomen pääomasijoitusyhdistys ry Finnish Venture Capital Association

2 PÄÄOMASIJOITTAMINEN SUOMESSA 2001 ISSN Ulkoasu: KuvaTeksti Tmi, Tuomo Antikainen 2

3 S UOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY Sisällysluettelo Yhteenveto Mitä on pääomasijoittaminen Suomen pääomasijoitusyhdistys ry:n jäsenet Uusi pääoma Hallinnoitava pääoma Tehdyt sijoitukset Sijoitukset kehitysvaiheittain Sijoitukset toimialoittain Sijoitukset alueittain Sijoituksissa käytetyt rahoitusinstrumentit Irtautumiset Kokonaisportfolio Muita tietoja kohdeyrityksistä Liitteet: 1. Tutkimusmenetelmä ja periaatteet Pääomasijoitusten toimialaluokitus (EVCA) Yrityksen kehitysvaiheiden määritelmät Taulukoiden ja kaavioiden luettelo Toimialatutkimukset

4 PÄÄOMASIJOITTAMINEN SUOMESSA

5 S UOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY Yhteenveto ANU NOKSO-KOIVISTO SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY den 2001 aikana eniten sijoituksia, yhteensä 88 miljoonalla eurolla (26 %). Nopean kasvuvaiheen yrityksiin tehtiin sijoituksia 80 miljoonalla eurolla (24 %), käynnistysvaiheen yrityksiin 61 miljoonalla eurolla (18 %) ja siemenvaiheen yrityksiin 22 miljoonalla eurolla (6 %). Johdon yritysostoihin tehtiin sijoituksia 53 miljoonalla eurolla (16 %). Tervehdyttämisvaiheen ja siirtymävaiheen yrityksiin tehtiin molempiin sijoituksia 4 miljoonalla eurolla. Kehitysvaiheiden määritelmät on esitetty liitteessä 3. V uoden 2001 lopussa Suomessa toimi 44 pääomasijoitustoimintaa harjoittavaa Suomen pääomasijoitusyhdistys ry:n jäseneksi kuuluvaa yhteisöä. Toimialatutkimuksen kyselylomakkeet toimitettiin yhteensä 42 pääomasijoitusyhteisölle. Tutkimuksen vastausprosentti oli 83 %. Ulkomaisten pääomasijoitusyhteisöjen Suomeen tekemiä sijoituksia ei ole tilastoitu tutkimuksessa, ellei yhteisöllä ole vakinaista toimipistettä Suomessa. Myös suuryritysten harjoittama Corporate Venture Capital -toiminta sekä yksityishenkilöiden eli ns. bisnesenkeleiden harjoittama sijoitustoiminta on rajattu tutkimuksen ulkopuolelle. Tehdyt sijoitukset 2001 Pääomasijoittajat tekivät 449 sijoitusta yhteensä 340 miljoonalla eurolla vuonna Tehtyjen sijoitusten määrä laski 14 prosenttia edellisvuodesta, jolloin tehtiin 418 sijoitusta yhteensä 397 miljoonalla eurolla. Kaikkiaan pääomasijoituksia tehtiin yhteensä 294 kohdeyritykseen (298 kohdeyritystä / vuonna 2000). Vaikka sijoituksiin käytetyn pääoman määrä pienenikin hienoisesti, niin kappalemääräisesti sijoituksia tehtiin enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Vuoden 2001 aikana pääomasijoitusten painopiste siirtyi aikaisempaa selvemmin pääomasijoittajien salkussa olevien yritysten jatkorahoittamiseen. Sijoituksista 244 oli ensisijoituksia (221 M ) ja 205 jatkosijoituksia (119 M ) aikaisempiin kohdeyrityksiin. Ensisijoitusten keskikoko oli 0,9 miljoonaa euroa ja jatkosijoitusten 0,6 miljoonaa euroa. Toimialoittain tarkasteltuna sijoituksia tehtiin eniten tietotekniikkaan (60 M, 17 %) ja lääketieteeseen (57 M, 17 %). Näitä seurasivat rakennusteollisuus (30 M, 9 %), muu tuotanto (23 M, 7 %) sekä internet-teknologia (22 M, 6 %). Kappalemääräisesti eniten sijoituksia tehtiin tietotekniikan (89), lääketieteen (53), internet-teknologian (39) ja muun tuotannon (36) yrityksiin. Vuoden 2001 aikana suomalaisiin yrityksiin tehtiin sijoituksia yhteensä 270 miljoonalla eurolla (79 %). Suomeen tehdyt sijoitukset kohdistuivat alueellisesti seuraavasti: Etelä-Suomi (173 M ), Länsi-Suomi (63 M ), Pohjois-Suomi (18 M ) ja Itä-Suomi (16 M ). Ulkomaille tehtiin sijoituksia yhteensä 53 miljoonalla eurolla (16 %). Ulkomaisia sijoituksia kanavoitiin eniten Tanskaan (19 M ). Uuden pääoman kerääminen Vuoden 2001 aikana pääomasijoittajat keräsivät uutta pääomaa yhteensä 411 miljoonaa euroa, josta 321 miljoonaa euroa kerättiin pääomarahastoihin. Yksityiset pääomasijoittajat tekivät sijoituksia 287 miljoonalla eurolla (84 %) ja julkiset pääomasijoittajat 53 miljoonalla eurolla (16 %). Julkiset pääomasijoittajat keskittyivät erityisesti siemen- ja tervehdyttämisvaiheessa olevien yritysten rahoittamiseen. Yksityisen sektorin pääomasijoittajat puolestaan vastasivat lähes kokonaan kasvuvaiheessa olevien yritysten ja johdon yritysostojen rahoittamisesta. Vuoden 2001 aikana suomalaiset pääomasijoittajat keskittyivät vahvasti aikaisen vaiheen yritysten rahoittamiseen. Aikaisen kasvuvaiheen yrityksiin tehtiin vuo- Pääomarahastojen merkittävimpiä pääomanlähteitä olivat vakuutusyhtiöt (104 M, 32 %), eläkeyhtiöt: eläkevakuutusyhtiöt, -kassat, -säätiöt (72 M, 22 %), julkiset erityisrahoituslaitokset (40 M, 12 %), pääomarahastoihin sijoittavat rahastot (29 M, 9 %), pankit (28 M, 9 %), yritykset (17 M, 5 %) sekä yksityishenkilöt (9 M, 3 %). Uudesta pääomasta 87 prosenttia kerättiin kotimaasta ja 13 prosenttia ulkomaisista lähteistä. 5

6 PÄÄOMASIJOITTAMINEN SUOMESSA 2001 Hallinnoitava pääoma Vuoden 2001 lopussa suomalaiset pääomasijoittajat hallinnoivat yhteensä miljoonan euron pääomia. Hallinnoitavalla pääomalla tarkoitetaan kohdeyrityksiin sitoutuneena olevan pääoman ja rahastoissa vielä sijoittamattomana olevan pääoman yhteismäärää. Vuoden 2001 lopussa kohdeyrityksiin sitoutuneena oli yhteensä miljoonaa euroa. Sijoitettavissa olevasta pääomasta suuri osa on kerätty ns. sijoitussitoumusten muodossa. Sijoittaja tekee rahastoon sijoituksen vasta sopivan sijoituskohteen löytyessä. Hallinnoitavasta pääomasta miljoonaa euroa oli yksityisten pääomasijoittajien (87 %) ja 368 miljoonaa euroa (13 %) julkisten pääomasijoittajien hallussa. Pääosa irtautumisista toteutettiin yrityskaupalla (27 kohdeyritystä). Listautumisia ei tehty lainkaan. Alaskirjaus jouduttiin tekemään 23 kohdeyrityksen kohdalla. Vuoden 2001 aikana useista sijoituksista irtauduttiin lisäksi velkainstrumentin takaisinmaksun kautta, mikä onkin tyypillinen osittaisen irtautumisen muoto. Velan lyhennykset saattavat jakautua usean vuoden ajalle, jolloin velanlyhennysten merkitys kappalemääräisessä tilastoinnissa korostuu. Hankintahintaan arvostettujen irtautumisten perusteella ei voida laskea pääomarahastojen todellisia tuottoja. Pääomasijoitusten tuotot onkin rajattu tämän tutkimuksen ulkopuolelle, ja niistä tehdään erillisiä selvityksiä. Irtautumiset Vuonna 2001 pääomasijoittajat irtautuivat osittain tai täydellisesti 134 sijoituksesta, joiden arvo hankintahintaan arvostettuna oli 116 miljoonaa euroa. Täydellinen irtautuminen toteutettiin 89 tapauksessa (105 M ) ja osittain irtauduttiin 45 sijoituksesta (11 M ). Pääomasijoittajat irtautuivat yhteensä 111 kohdeyrityksestä. 6

7 S UOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY 1. Mitä on pääomasijoittaminen Pääomasijoittamisen käsite Suomen pääomasijoitusyhdistys ry on määritellyt pääomasijoittamisen (venture capital, private equity) sijoitusten tekemiseksi pääasiassa julkisesti noteeraamattomiin yrityksiin, joilla on hyvät kehittymismahdollisuudet. Sijoitusten tarkoituksena voi olla uusien tuotteiden ja tekniikoiden kehittäminen, yrityksen käyttöpääoman määrän lisääminen, yrityskauppojen rahoittaminen tai yrityksen taseen vahvistaminen. Pääomasijoittamista voidaan käyttää myös omistuksen ja liikkeenjohdon uudelleenjärjestelyiden rahoittamiseen esimerkiksi sukupolvenvaihdostilanteissa tai johdon yritysostojen yhteydessä. Pääomasijoitukset tehdään oman pääoman ehtoisina sijoituksina, yleensä merkitsemällä osakkeita osakepääoman korotuksessa. Osakesijoitusten ohella tyypillisimpiä pääomasijoitusinstrumentteja ovat pääoma- ja vaihtovelkakirjalainat. Oman kasvavan alueensa muodostavat mezzanine- eli välirahoitusinstrumentit, joissa yhdistellään oman ja vieraan pääomanehtoisten instrumenttien elementtejä; vaihtovelkakirjalainaan voidaan esimerkiksi sitoa oikeus tulevaisuudessa merkitä kohdeyrityksen osakkeita. Välirahoituksessa riski ja tuottoodotukset asettuvat oman ja vieraan pääomanehtoisen rahoituksen väliin. Rahoituksen lisäksi pääomasijoittaja pyrkii edistämään kohdeyrityksen arvonnousua sitoutumalla kohdeyrityksen kehittämiseen. Pääomasijoittajan tuoma lisäarvo ja asiantuntemus kohdistuvat pääasiassa hallitustyöskentelyyn, strategioiden kehittämiseen, rahoituksen kokonaisjärjestelyihin, taloudellisten ja johtamisjärjestelmien kehittämiseen, toimialatuntemukseen sekä yritysten kansainvälistämiseen ja yritysjärjestelyihin. Pääomasijoittajan mukanaolo lisää yrityksen uskottavuutta sen muihin sidosryhmiin nähden ja parantaa myös muun rahoituksen saamisen mahdollisuutta. Alku- ja kasvuvaiheen yrityksissä pääomasijoittaja on lähes aina vähemmistösijoittajan asemassa. Enemmistön yrityksestä omistaa usein yrittäjä. Omistus saattaa myös jakautua useammalle taholle siten, ettei kenelläkään yksin ole enemmistöä. Turvatakseen vähemmistöasemansa yrityksessä pääomasijoittaja edellyttää tyypillisesti osakassopimuksen laatimista. Osakassopimuksessa sovitaan yrityksen päätöksenteosta. Pääomasijoittajalle saatetaan myöntää ehdoton päätösvalta tietyissä yrityksen kannalta keskeisissä asioissa. Useimmiten päätösvaltaa on kuitenkin rajoitettu tai päätöksen taakse vaaditaan määrätty enemmistö. Pääomasijoittajalta saatetaan edellyttää määrätyissä asioissa suostumusta tai pääomasijoittajalla saattaa olla tietyissä kysymyksissä veto-oikeus. Kyse on rahoittajana toimivan vähemmistöosakkaan suojaamiseksi laadituista ehdoista. Toisaalta varsinkin suuremmissa johdon yritysostoissa pääomasijoittaja pyrkii lähes säännönmukaisesti saavuttamaan omistuksen enemmistön kohdeyrityksessä. Pääomasijoittaja ei ole pysyvä omistaja, vaan pyrkii irtautumaan sijoituksesta ennalta sovitun suunnitelman mukaisesti. Irtautumisen ajankohta pyritään yleensä ajoittamaan 2-5 vuoden päähän sijoitushetkestä. Kohdeyrityksen arvonnousu realisoituu vasta, kun pääomasijoittaja luopuu osuudestaan kohdeyrityksessä. Tyypillisimpiä irtautumistapoja ovat teollinen yrityskauppa sekä yrityksen listaaminen julkiselle markkinapaikalle. Rahoitusmuotona pääomasijoitus soveltuu erityisesti rahoitusta tarvitseville pienille ja keskisuurille yrityksille, joilla ei ole mahdollisuutta tai halua ottaa vieraaseen pääomaan luettavaa lainaa. Pääomasijoituksen avulla yritys voi parantaa vakavaraisuuttaan ja sitä kautta toimintamahdollisuuksiaan ja kilpailukykyään. Pääomasijoitusprosessi Pääomasijoitusyhtiöt arvioivat yrityksen menestymismahdollisuudet huolella. Tästä syystä neuvotteluprosessiin on varattava runsaasti aikaa (2-6 kk). Sijoituspäätöstä tehtäessä hankkeen tulevaisuuden kehitysnäkymät ovat ratkaisevia. Tämän vuoksi hyvä yritysjohto ja toimiva liikeidea ovat tärkeimmät tekijät rahoituspäätöksiä tehtäessä. Lisäksi valintaprosessissa arvioidaan yrityksen sopivuus pääomasijoitusyhtiön sijoitusstrategiaan, yrityksen avainhenkilöstö, tuotteet ja niiden markkinamahdollisuudet sekä taloudelliset toimintaedellytykset. 7

8 PÄÄOMASIJOITTAMINEN SUOMESSA 2001 Yrityksen etsiessä rahoitusta sen kannattaa selvittää, sopiiko mahdollinen liikeidea pääomasijoitusyhtiön sijoitusstrategiaan. Useat pääomasijoittajat etsivät sijoituskohteita tietyiltä toimialoilta, joilta yhtiöillä on erityisosaamista. Joillekin sijoittajille kohteen maantieteellisellä sijainnilla on merkitystä. Tarvittavan sijoituksen suuruus ja käytettävät rahoitusinstrumentit saattavat vaikuttaa pääomasijoittajan halukkuuteen sijoittaa yrityksiin. Myös kohdeyrityksen kehitysvaihe on tärkeä kriteeri, sillä sijoituspäätöstä tehtäessä pääomasijoittajien riskinottokyky ja -halu vaihtelevat. Sijoitusta tehtäessä yleensä sovitaan alustavasti tulevasta irtautumistavasta ja -ajankohdasta. Rahastorakenne Pääomarahastot ovat useimmiten kommandiittiyhtiömuotoisia, joilla on osakeyhtiömuotoinen hallinnointiyhtiö. Hallinnointiyhtiö toimii rahaston vastuunalaisena yhtiömiehenä ja muut sijoittajat vastaavasti äänettöminä yhtiömiehinä. Hallinnointiyhtiö valmistelee rahaston sijoitusesitykset ja toteuttaa ne käytännössä. Hallinnointiyhtiön toimihenkilöt osallistuvat rahaston edustajina kohdeyritysten kehittämiseen, useimmiten hallituksen jäseninä. Osakeyhtiömuotoiset pääomarahastot tekevät sijoitukset taseestaan, ja niillä on joko oma organisaatio tai erillinen hallinnointiyhtiö hoitamassa sijoitustoimintaa. Sovellettava lainsäädäntö Pääomasijoittamista ei ohjaa mikään erityislaki, vaan toiminta on rakennettu yleisten yhtiöoikeudellisten normistojen puitteisiin. Osakeyhtiölaki ohjaa kaikkea osakeyhtiön muodossa harjoitettavaan yritystoimintaa. Pääomarahastot perustetaan pääsääntöisesti kommandiittiyhtiöiksi, jolloin sovellettavaksi tulee laki avoimesta ja kommandiittiyhtiöstä. Laki on kuitenkin tahdonvarainen, ja sopimuksilla voidaan pitkälti määritellä yhtiömiesten oikeudet ja velvollisuudet kussakin yksittäistapauksessa. Sopimusten laatimista ohjaavat sopimusoikeudelliset pääperiaatteet. Kaavio 1. Rahastorakenne 8

9 S UOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY 2. Suomen pääomasijoitusyhdistys ry:n jäsenet Suomen pääomasijoitusyhdistys ry:n jäseniksi kuuluvat pääomasijoitusyhteisöt jaetaan kahteen ryhmään: yksityisiin ja julkisiin pääomasijoitusyhteisöihin. Yksityisissä pääomasijoitusyhteisöissä enemmistön omistavat johto, henkilöstö, pankki, suuryritys, sijoitusyritys tai muu yksityistä pääomaa edustava taho. Julkisista pääomasijoitusyhteisöistä enemmistön omistavat valtio, valtion erityisrahoituslaitos, kunta, tai muu julkisia varoja edustava taho. Suomen pääomasijoitusyhdistys ry:n jäseniksi kuuluvat pääomasijoitusyhteisöt työllistivät vuoden 2001 lopussa yhteensä 320 henkilöä. Henkilöstöstä 190 oli partnereita ja sijoituspäälliköitä. Muuhun henkilökuntaan kuului 130 henkilöä. Vielä vuonna 1999 pääomasijoitusyhteisöt työllistivät noin 120 partneria ja sijoituspäällikköä. Kullakin sijoituspäälliköllä on vastuullaan keskimäärin 4 5 kohdeyritystä. Haasteellisen irtautumistilanteen vuoksi vastuuyritysten määrä on jonkin verran kasvanut viime vuonna. Yhden sijoituspäällikön vastuulla olevien kohdeyritysten määrä on kuitenkin rajallinen, koska pääomasijoitustoiminnan luonteeseen kuuluu aktiivinen osallistuminen kohdeyrityksen hallintoon. Yksityiset pääomasijoittajat 3i Finland Oy Aboa Venture Management Oy Ahlström Capital Oy Aura Capital Oy Baltcap Management Oy Bio Fund Management Oy CapMan Capital Management Oy CIM Creative Industries Management Oy* Conventum Capital Oy Danske Venture Partners* Eficor Venture Management Oy Emerging Power Partners Oy EQT Partners Oy Eqvitec Partners Oy Euroventures Advisors Oy Fenno Management Oy Finvest Oyj Helmet Business Mentors Oy Innofinance Oy** Ledstiernan MB Rahastot Menire Advisors Oy / 2M Invest Finland Midinvest Management Oy** Miraimon Oy Neomarkka Oyj Nexit Ventures Oy Nordea Capital Oy Nordic Mezzanine Oy Ab OKO Venture Capital Oy Privanet Capital Oyj Proventure Oy SnV Partners Oy* Solaris Asset Management Oy Speed Ventures Oy Sponsor Capital Oy Startupfactory Oy Stratos Ventures Ltd Oy Teknia Invest Oy Teknoventure Management Oy Wedeco Management Oy Ab Julkiset pääomasijoittajat Finnfund Nordia Management Oy Sentio Invest Oy Sitra Suomen Teollisuussijoitus Oy * CIM Creative Industries Management Oy, Danske Venture Partners ja SnV Partners Oy ovat liittyneet jäseniksi vuoden 2002 aikana. ** Innofinance Oy ja Midinvest Management Oy kuuluivat vielä vuonna 2001 julkisiin pääomasijoittajiin. Taulukko 1. Yksityiset ja julkiset pääomasijoittajat ( ) 9

10 PÄÄOMASIJOITTAMINEN SUOMESSA Uusi pääoma Vuoden 2001 aikana uutta pääomaa tuli toimialalle yhteensä 411 miljoonaa euroa, josta 321 miljoonaa euroa kerättiin pääomarahastoihin. Rahastoihin kerätty uusi pääoma on enimmäkseen sijoittajien antamia sitoumuksia sijoittaa varoja pääomarahastoihin, jotka maksetaan vasta sopivien sijoituskohteiden löytyessä. Toisin sanoen kerätystä uudesta pääomasta toistaiseksi vain osa on tosiasiassa virrannut pääomarahastoihin. Kerätty uusi pääoma sijoitetaan tyypillisesti 3 5 vuoden kuluessa kohdeyrityksiin Kaavio 2. Uusi pääoma vuosina (M ) Pääomarahastojen merkittävimpiä pääomanlähteitä olivat vakuutusyhtiöt (104 M, 32 %), eläkeyhtiöt: eläkevakuutusyhtiöt, -kassat, -säätiöt (72 M, 22 %), julkiset erityisrahoituslaitokset: EU, valtio, kunnat (40 M, 12 %), pääomarahastoihin sijoittavat rahastot (29 M, 9 %), pankit (28 M, 9 %), yritykset (17 M, 5 %) sekä yksityishenkilöt (9 M, 3 %). Uudesta pääomasta 87 prosenttia kerättiin kotimaasta ja 13 prosenttia ulkomaisista lähteistä. Uuden pääoman kokonaissummasta yksityisten pääomasijoittajien osuus oli 344 miljoonaa euroa (84 %). Julkisilla pääomasijoittajilla oli käytettävissään uutta pääomaa yhteensä 67 miljoonaa euroa (16 %). Julkisten pääomasijoittajien käytettävissä olevaan uuteen pääomaan ei lasketa mukaan taseeseen merkittyjä pääoman korotuksia tai pääomasijoituksiin budjetoituja uusia varoja. Nämä pääomat tilastoidaan uutena pääomana vasta, kun yhteisöt tekevät suoria kohdeyrityssijoituksia tai sijoittavat varojaan muihin rahastoihin. Taulukossa 2 esitetty julkisilta erityisrahoituslaitoksilta kerätty uusi pääoma sisältää rahastojen saamat sitoumukset julkiselta sektorilta sekä Finnfundin, Sitran ja Suomen Teollisuussijoituksen tekemien sijoitusten laskennallisen arvon vuoteen 2000 asti. Vuonna 2001 julkisten pääomasijoitusyhteisöjen omasta taseestaan tekemiä sijoituksia vastaava uuden pääoman laskennallinen arvo on tilastoitu erikseen. Myös yksityisellä sektorilla omasta taseestaan taikka emoyhtiönsä taseesta tai rahastoista sijoittavan pääomayhteisön osalta uudeksi pääomaksi luetaan ainoastaan tilastointivuoden aikana tehtyjä sijoituksia vastaava laskennallinen arvo. Mikäli nämä yhteisöt keräävät itsenäisesti varoja erillisiin rahastoihin, nämä varat tilastoidaan suoraan rahastoihin kerätyksi uudeksi pääomaksi. Vuonna 2001 uuden pääoman kerääminen hidastui jo toista vuotta peräkkäin. Silti pääomia kerättiin selvästi enemmän kuin vuonna Pääomasijoitustoimialan kansainvälistyessä uutta pääomaa ohjautuu Suomen pääomasijoitusmarkkinoille yhä merkittävämmässä määrin myös Suomen rajojen ulkopuolelta. Suomen pääomasijoitusyhdistys ry:n tilastoissa on huomioitu vain yhdistyksen jäsenten keräämät pääomat. Ulkomaisten pääomasijoittajien Suomen toimipisteiden käyttöön ohjaamat pääomat tilastoidaan vain tarkasteluvuoden aikana tehtyjen sijoitusten laskennallisen arvon mukaisina. Käytännössä Suomen markkinoilla liikkuu pääomaa huomattavasti tilastoituja varoja enemmän. Uuden pääoman arvioidut käyttökohteet on esitetty taulukossa 3. Viime vuosien kehityssuuntaus on edelleen jatkunut arvioitaessa vuoden 2001 aikana kerätyn uuden pääoman tulevaisuuden sijoituskohteita. Sijoitusten painopiste on viime vuosina siirtynyt erittäin voimakkaasti myöhäisemmän vaiheen yritysostojen rahoittamisesta yhä enenevässä määrin alkuvaiheen kasvuyritysten rahoittamiseen. Pääomia arvioidaan jatkossa sijoitettavan aikaisempaa enemmän korkean teknologian yrityksiin. Jopa 67 prosenttia vuonna 2001 kerätystä uudesta pääomasta kaa- 10

11 S UOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY vaillaan sijoitettavaksi jatkossa teknologiayrityksiin. Edellisestä vuodesta poiketen tulevien teknologiasijoitusten painopisteen arvioidaan siirtyvän aikaisen vai- heen yrityksistä laajentumisvaiheen yrityksiin. Johdon yritysostoihin käytettäväksi arvioidun pääoman osuus on tasaisesti laskenut 20 prosenttiin M M M M M M Eläkeyhtiöt Vakuutusyhtiöt Pankit Julkiset erityisrahoituslaitokset* Yritykset Pääomarahastojen rahastot Pääomamarkkinat Yksityishenkilöt Korkeakoulut ja yliopistot Muut Rahastoihin kerätty uusi pääoma Yksityisten ja julkisten pääomasijoittajien tasesijoitusten ja emoyhtiön varoista tehtyjen sijoitusten laskennallinen arvo 82 Uudelleen sijoitettavissa olevat tuotot** Uusi pääoma yhteensä Taulukko 2. Uuden pääoman lähteet (M ) % % % % Venture capital yhteensä High-tech, aikainen vaihe Muu aikainen vaihe High-tech, laajentumisvaihe Muu laajentumisvaihe Johdon yritysostot (mbo/mbi) Muu Yhteensä Taulukko 3. Uuden pääoman arvioidut sijoituskohteet * Luokka sisältää julkisten pääomasijoitusyhteisöjen omasta taseestaan tekemien sijoitusten laskennallisen arvon vuosina Vuodesta 2001 lähtien sekä yksityisten että julkisten pääomasijoitusyhteisöjen tasesijoitusten ja emoyhtiön varoista tehtyjen sijoitusten laskennallinen arvo on tilastoitu erikseen. ** Uudelleen sijoitettavissa olevat tuotot eivät kerro mitään pääomasijoitustoiminnan tuotoista. Suurin osa pääomasijoitustoiminnan tuotoista ei palaa uudelleen sijoitettavaksi, vaan tuotot jaetaan takaisin sijoittajille. Uudelleen sijoitettavissa olevat tuotot sisältävät myös tuottoja muusta kuin pääomasijoitustoiminnasta (vuokra-, korko- ja muun sijoitustoiminnan tuottoja). 11

12 PÄÄOMASIJOITTAMINEN SUOMESSA Hallinnoitava pääoma Hallinnoitavalla pääomalla tarkoitetaan kohdeyrityksiin sitoutuneen pääoman ja rahastoissa vielä sijoitettavissa olevan pääoman yhteissummaa. 1 Sijoitettavissa oleva pääoma ei kuitenkaan yleensä ole kokonaan käytettävissä uusiin sijoituksiin, sillä pääomia on varattava jatkosijoituksiin nykyisiin kohdeyrityksiin sekä pääomarahastojen hallinnointi- ja muihin juokseviin kuluihin. Sijoitettavissa oleva pääoma sisältää rahastosijoittajien antamia sitoumuksia sijoittaa varoja pääomarahastoihin sopivien uusien sijoituskohteiden löytyessä Kaavio 3. Hallinnoitavan pääoman määrä (M ) Vuoden 2001 lopussa suomalaiset pääomasijoittajat hallinnoivat yhteensä miljoonan euron pääomia. Hallinnoitava pääoma jakautui sijoittajaryhmittäin seuraavasti: Yksityiset pääomasijoittajat M (87 %) Julkiset pääomasijoittajat 368 M (13 %) Yhteensä M (100 %) hallinnoitava pääoma sisältää oman pääoman ehtoisiin kohdeyrityssijoituksiin sitoutuneen pääoman ja Finnfundin hallinnoimien erillisten rahastojen pääoman. 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Kaavio 4. Hallinnoitava pääoma sijoittajaryhmittäin Julkiset Yksityiset 1990-luvun puoleen väliin asti julkisten pääomasijoittajien osuus toimialan hallinnoimasta pääomasta oli varsin huomattava. Yksityisen pääoman merkitys on kuitenkin viime vuosien aikana kasvanut koko toimialan kannalta hallitsevaksi. Julkinen sektori on perinteisesti keskittynyt korjaamaan pääomamarkkinoiden aukkoja ja tehnyt sijoituksia rahoitustoiminnan katvealueella toimiviin yrityksiin, joihin liittyviä riskejä yksityisen sektorin rahoittajat eivät ole olleet valmiita kantamaan. Viime vuosina myös yksityistä pääomaa on ryhdytty yhä enenevissä määrin kanavoimaan laajentumisvaiheessa olevien yritysten lisäksi myös aikaisen vaiheen yritystoimintaan. Omasta taseestaan taikka emoyhtiönsä taseesta tai rahastoista sijoittavien pääomasijoittajien hallinnoimaksi pääomaksi on laskettu aktiivisten kohdeyrityssijoitusten summa. Myös Sitran ja Teollisuussijoitus Oy:n hallinnoitavaksi pääomaksi on laskettu kohdeyrityksiin sitoutuneena olevan pääoman summa. Finnfundin osalta 1) Edellisen vuoden hallinnoitava pääoma lisättynä vuoden aikana kerätyllä uudella pääomalla ei kerro uutta hallinnoitavana olevaa pääomaa, sillä hallinnoitavan pääoman määrään vaikuttavat mm. uudet sijoitukset, irtautumiset, tilastoinnin piiriin lisätyt uudet sijoitukset ja tilastoinnista mahdollisesti poistetut sijoitukset. Hallinnoitava pääoma on läpileikkaus tilastointivuoden viimeisen päivän tilanteesta. 12

13 S UOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY 5. Tehdyt sijoitukset 2001 Pääomasijoittajat tekivät 449 sijoitusta yhteensä 340 miljoonalla eurolla vuonna Vaikka sijoitetun pääoman määrä laskikin 15 prosenttia edellisestä vuodesta, niin kappalemääräisesti pääomasijoituksia tehtiin enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Koska osa sijoituksista tehtiin usean eri pääomarahaston yhteissijoituksena, pääomarahoitusta sai yhteensä 294 kohdeyritystä (298 kohdeyritystä / vuonna 2000) M Kpl 27 Kaavio 5. Tehdyt sijoitukset joituksia tehtiin huomattavasti enemmän kuin aiemmin. Kaikista vuoden 2001 sijoituksista oli ensisijoituksia 244 (221 M ) ja 205 jatkosijoituksia (119 M ) aikaisempiin kohdeyrityksiin. Pääomasijoittajien tekemistä ensisijoituksista lähes 60 prosenttia tehtiin yrityksiin, jotka eivät olleet saaneet pääomarahoitusta aikaisemmin. Yksityiset pääomasijoittajat tekivät sijoituksia 287 miljoonalla eurolla (84 %) ja julkiset pääomasijoittajat 53 miljoonalla eurolla (16 %). Kappalemääräisesti tarkasteltuna yksityiset pääomasijoittajat tekivät yhteensä 304 sijoitusta (68 %). Julkiset pääomasijoittajat tekivät vastaavasti 145 sijoitusta (32 %). Ensisijoitusten keskikoko oli 0,9 miljoonaa euroa. Yksityiset pääomasijoittajat tekivät keskimäärin suurempia ensisijoituksia (1,2 M ) kuin julkiset pääomasijoitusyhteisöt (0,4 M ). Jatkosijoitusten keskikoko oli 0,6 miljoonaa euroa. Yksityisten pääomasijoittajien tekemien ensi- ja jatkosijoitusten keskikoot laskivat edellisestä vuodesta. Julkiset pääomasijoittajat tekivät taas keskimäärin suurempia sijoituksia kuin vuonna Ensisijoitukset, M Jatkosijoitukset, M Ensisijoitukset, lkm Jatkosijoitukset, lkm 1,5 1,0 0,5 0,0 1,2 1,0 0,8 0,8 0,9 0,6 0,6 0,5 0,5 0,2 0,3 0,1 0,2 0, Ensisijoitukset Jatkosijoitukset Kaavio 6. Ensi- ja jatkosijoitukset Kaavio 7. Sijoitusten keskikoot (M ) Vuoden 2001 aikana pääomasijoitusten painopiste siirtyi aiempaa selvemmin pääomasijoittajien sijoitussalkussa jo olevien yritysten jatkorahoittamiseen. Suomalaisten pääomasijoittajien tekemien ensisijoitusten määrä kääntyikin ensimmäistä kertaa laskuun sekä pääomissa että kappalemäärissä mitattuna. Vastaavasti jatkosi- Kolmannes kaikista sijoituksista tehtiin syndikoituina yhteissijoituksina yhdessä muiden pääomasijoittajien kanssa. Syndikoidut yhteissijoitukset kattavat myös sellaiset sijoitukset, joissa mukana oli ulkomainen pääomarahasto. 2) Mezzanine-rahastoista tehtyjen sijoitusten summa oli 39 miljoonaa euroa vuonna

14 PÄÄOMASIJOITTAMINEN SUOMESSA Sijoitukset kehitysvaiheittain Vuonna 2001 pääomasijoittajat käyttivät varoja eniten aikaisen kasvuvaiheen (88 M, 26 %) ja nopean kasvuvaiheen yritysten rahoittamiseen (80 M, 24 %). Seuraavaksi eniten sijoituksia tehtiin käynnistysvaiheen yrityksiin (61 M, 18 %), johdon yritysostoihin (53 M, 16 %), siemenvaiheen (22 M, 6 %), tervehdyttämisvaiheen (4 M, 1%) ja siirtymävaiheen yrityksiin (4 M, 1 %). Kehitysvaiheiden määritelmät on esitetty liitteessä 3. Muu Tervehdyttäminen MBO/MBI Siirtymä Nopea kasvu Aikainen kasvu Käynnistys Siemen Kaavio 8. Vuoden 2001 sijoitukset kehitysvaiheittain Lkm M Edellisten vuosien suuntaus sijoitusten painopisteen siirtymisessä alkuvaiheen yritysten rahoittamiseen vahvistui vuonna Vuoden 2001 aikana sijoitetusta pääomasta ennätykselliset 75 prosenttia käytettiin kasvuyritysten rahoittamiseen. Johdon yritysostojen rahoittamiseen käytetyn pääoman osuus on laskenut merkittävästi edellisvuodesta. Julkisen ja yksityisen sektorin painopisteet pääomarahoittamisessa ovat edelleen pysyneet suhteellisen selvästi erillään. Kun julkiset pääomasijoittajat ovat keskittyneet erityisesti siemen- ja tervehdyttämisvaiheen rahoittamiseen, niin yksityinen sektori on pitkälti vastannut varsinaisen kasvuvaiheen, siirtymävaiheen ja johdon yritysostojen rahoittamisesta. Muu Tervehdyttäminen MBO/MBI Siirtymä 4 Vuoden 2001 aikana tehdyistä sijoituksista yli neljännes, yhteensä 123 sijoitusta, tehtiin käynnistysvaiheessa oleviin yrityksiin. Aikaisen kasvuvaiheen yrityksiin tehtiin 112 sijoitusta. Seuraavaksi eniten sijoituksia tehtiin nopean kasvuvaiheen (86) ja siemenvaiheen (49) yrityksiin. Johdon yritysostoihin tehtiin 36 sijoitusta. Nopea kasvu 75 5 Yksityiset Aikainen kasvu 80 8 Julkiset Käynnistys Siemen % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kaavio 10. Kehitysvaiheet sijoitusryhmittäin 2001 (M ) 100 % % % % % % Siemenvaihe Käynnistys Kasvuvaihe Siirtymävaihe Johdon yritysostot Muut Kaavio 9. Sijoitukset kehitysvaiheittain (M ) Viime vuosina yksityistä pääomaa on ryhdytty yhä enenevissä määrin kanavoimaan laajentumisvaiheessa olevien yritysten lisäksi myös aikaisen vaiheen yritystoimintaan. Yksityinen sektori teki lähes 80 prosenttia kaikista vuoden 2001 tehdyistä käynnistysvaiheen sijoituksista. Kehitys on johtanut siihen, että julkiset pääomasijoittajat ovat siirtyneet rahoittamaan jopa siemenvaihetta aikaisemmassa vaiheessa olevia yritysideoita sekä muita yksityisen sektorin kannalta liian riskipitoisia hankkeita. 3) kohta Muu sisältää seuraavat erät: secondary financing, refinancing bank debt, venture purchase of quoted shares, sekä sijoitukset, joista yksityiskohtaisia tietoja ei ole saatavissa. 14

15 S UOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY 7. Sijoitukset toimialoittain Pääomasijoitusten toimialaluokitus on Suomeen sovellettu versio European Private Equity & Venture Capital Associationin (EVCA) toimialaluokituksesta. EVCA:n käyttämässä luokittelussa on eritelty tutkimus- ja tuotekehityspainotteiset toimialat, mutta kulutustavarateollisuus ja palvelut kuluttajille sekä teollisuustuotannon ja -palvelut on jätetty laajaksi kokonaisuudeksi. Toimialaluokitus on esitetty tarkemmin liitteessä 2. Vuonna 2001 pääomasijoittajat tekivät selkeästi eniten sijoituksia tietotekniikan ja lääketieteen yrityksiin. Eniten sijoituksia tehtiin tietotekniikka-alan yrityksiin (60 M, 17 %). Lääketieteen yrityksiin tehtyjen sijoitusten määrä nousi huomattavasti edellisvuotta korkeammaksi (57 M, 17 %). Perinteisemmistä aloista kolmanneksi suosituimmaksi toimialasektoriksi nousi rakennusteollisuus (30 M, 9 %). Näitä seurasivat muu Koko Koko Koko Koko M % lkm % Portfolio Portfolio Portfolio Portfolio M % lkm % Biotekniikka Elektroniikka Energia Internet-teknologia Kemianteollisuus ja uudet materiaalit Kuljetus ja liikenne Kulutustavarat vähittäiskauppa muut Lääketiede laitteet lääkkeet terveydenhoito Maa- ja metsätalous Matkailu Metsäteollisuus Muu palvelu Muu tuotanto Rahoituspalvelut Rakennusteollisuus Telekommunikaatio Teoll.tuot. ja -palvelut Teoll.tuot. valv. ja ohjaus Tietotekniikka laitteet ohjelmistot palvelut puolijohdeteknologia Viestintä Ympäristönsuojelu Muu Yhteensä Taulukko 4. Sijoitukset toimialoittain 15

16 PÄÄOMASIJOITTAMINEN SUOMESSA 2001 tuotanto (23 M, 7 %) sekä internet-teknologia (22 M, 6 %). ICT-alan yrityksiin (tietotekniikka, telekommunikaatio, internet) tehtiin sijoituksia yhteensä 95 miljoonalla eurolla, mikä edustaa 28 prosenttia kaikista vuoden 2001 tehdyistä sijoituksista. Kappalemääräisesti sijoituksia tehtiin eniten tietotekniikan (89), lääketieteen (54) ja internet-teknologian yrityksiin (39). Edelliseen vuoteen verrattuna suhteelliset euromääräiset osuudet kasvoivat vuonna 2001 eniten lääketieteen (12 % / 2000) ja rakennusteollisuuden (3 % / 2000) kohdalla. miljoonaa euroa (23 %). Kappalemääräisesti eniten sijoituksia on kohdistunut seuraaville toimialoille: tietotekniikka (171), lääketiede (122), teollisuustuotanto ja -palvelut (115) sekä kulutustavarat (94). Vuoden 2001 aikana sijoitetusta pääomasta 45 prosenttia kanavoitiin teknologiapainotteisiin yrityksiin. Teknologiayrityksiksi luetaan toimialasta riippumatta kaikki yritykset, jotka hyödyntävät tuotannossaan huipputeknologiaa. Pääomasijoitustoimialan kokonaisportfoliossa suurimpia toimialoja olivat tietotekniikka (184 M, 15 %), lääketiede (157 M, 13 %), kulutustavarat (128 M, 11 %) ja muu tuotanto (125 M, 10 %). Vuoden 2001 lopussa ICT-alan yrityksiin sijoitettuna oli yhteensä

17 S UOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY 8. Sijoitukset alueittain Vuoden 2001 aikana sijoitetusta pääomasta 79 prosenttia kanavoitiin suomalaisiin yrityksiin. Suomeen sijoitetusta pääomasta 64 prosenttia kohdistui eteläsuomalaisiin yrityksiin (173 M, 186 kpl). Seuraavaksi eniten sijoituksia tehtiin Länsi-Suomeen (63 M, 91 kpl), Pohjois-Suomeen (18 M, 34 kpl) ja Itä-Suomeen (16 M, 51 kpl). Ei tiedossa Ulkomaat Pohjois-Suomi Itä-Suomi Länsi-Suomi Etelä-Suomi Kaavio 11. Vuonna 2001 tehdyt sijoitukset alueittain Lkm M Länsisuomalaisiin yrityksiin tehtiin pääomissa mitattuna enemmän sijoituksia kuin edellisenä vuonna. Samaan aikaan muissa lääneissä sijoitusten määrä laski. Kappalemääräisesti tarkasteltuna Etelä-Suomeen tehtyjen sijoitusten määrä kasvoi samalla kun muissa lääneissä sijoitukset pysyivät aiemmalla tasolla. sijoitusten osuus pääomasijoitustoimialan kokonaisportfoliossa oli vuoden 2001 lopussa 26 prosenttia. Ulkomaille tehtyjen sijoitusten osuus viime vuonna tehdyistä sijoituksista oli 16 prosenttia (53 M ). Eniten sijoituksia tehtiin Tanskaan (19 M, 6 kpl), Ruotsiin (12 M, 9 kpl), Yhdysvaltoihin (7 M, 8 kpl) ja Liettuaan (5 M, 5 kpl). Edelliseen vuoteen verrattuna sijoituksia ulkomaille tehtiin huomattavasti vähemmän (28 % sijoituksista / 2000) Suomi Tanska Ruotsi USA Liettua Alankomaat Muut Kaavio 13. Sijoitusten maantieteellinen jakauma 2001 (M ) Ulkomaat Pohjois-Suomi Itä-Suomi Länsi-Suomi Lkm M Etelä-Suomi Kaavio 12. Tehdyt sijoitukset alueittain (koko portfolio) Tarkasteltaessa pääomasijoitustoimialan aktiivista portfoliota eniten sijoituksia on tehty Etelä-Suomen yrityksiin (44 %). Seuraavina tulevat Länsi-Suomi (18 %), Itä-Suomi (6 %) ja Pohjois-Suomi (5 %). Ulkomaisten 17

18 PÄÄOMASIJOITTAMINEN SUOMESSA Sijoituksissa käytetyt rahoitusinstrumentit Pääomasijoituksissa käytetään usein eri rahoitusinstrumenttien yhdistelmiä. Hyvin tavallinen sijoitus muodostuu osakepääomasijoituksen ja vaihtovelkakirjalainan ja/tai pääomalainan yhdistelmästä. Rahoituspaketti muodostetaan aina vastaamaan kohdeyrityksen kehitysvaiheen tarpeita. Lähtökohtana on yrityksen kyky selviytyä syntyvistä rahoituskustannuksista. Tilastoinnissa on siirrytty käyttämään European Private Equity & Venture Capital Association käyttämiä pääomalajeja: equity, quasi-equity, mezzanine, unsecured debt ja secured debt. Pääomalajien määritelmät ovat seuraavat: Equity: Ownership interest in a corporation, represented by the shares of stock which are held by investors (osakepääoma). Quasi-equity: Non-equity securities which are convertible to equity (osakepääomaksi vaihdettava arvopaperi). Mezzanine: Loan finance that is halfway between equity and secured debt, either unsecured or with junior access to security (välirahoitus). Vuonna 2001 tehdyissä pääomasijoituksissa käytettiin useimmiten rahoitusinstrumenttina osakepääomaa (207 M ). Seuraavina tulivat quasi-equity (46 M ), mezzanine (39 M ) ja unsecured debt (23 M ). Edelliseen vuoteen verrattuna quasi-equity sijoituksia tehtiin suhteellisesti enemmän (5 % / 2000), kun taas osakepääoman (65 % / 2000) ja välirahoituksen ( 20 % / 2000) osuudet jäivät jonkin verran edellisvuotta pienemmäksi M M M % Equity Quasi-equity Mezzanine Unsecured debt Secured debt Ei tiedossa 24 7 Yhteensä Taulukko 5. Käytetyt rahoitusinstrumentit 2001 Unsecured debt: Loans not secured on the company s assets (vakuudettomat lainat). Secured debt: Loans secured on the company assets (vakuudelliset lainat). 18

19 S UOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY 10. Irtautumiset Vuonna 2001 pääomasijoittajat irtautuivat osittain tai täydellisesti 134 sijoituksesta, joiden arvo hankintahintaan oli 116 miljoonaa euroa. Täydellinen irtautuminen toteutettiin 89 tapauksessa (105 M ) ja osittain irtauduttiin 45 sijoituksesta (11 M ). Osittaisessa irtautumisessa pääomasijoittaja luopuu omistuksestaan osittain tai esimerkiksi kohdeyritys maksaa osan rahoituspakettiin kuuluvasta lainasta takaisin Kaavio 14. Irtautumisten arvo hankintahintaan (M ) Vuoden 2001 aikana eniten irtautumisia toteutettiin teollisen yrityskaupan kautta. Yrityskaupalla irtauduttiin yhteensä 61 miljoonan euron hankintahintaisista sijoituksista. Vuonna 2001 yhdestäkään pääomasijoituksesta ei irtauduttu kohdeyrityksen listautumisen kautta. Alaskirjauksia tehtiin kaiken kaikkiaan 29 miljoonan euron edestä. Myös kappalemääräisesti tarkasteltuna yleisimmäksi irtautumistavaksi nousi yrityskauppa (38 kpl). Seuraavaksi eniten irtautumisia tapahtui velkainstrumenttien takaisinmaksun kautta (36 kpl). Velkainstrumenttien takaisinmaksu on tyypillinen osittaisen irtautumisen muoto. Velan lyhennykset saattavat jakautua usean vuoden ajalle, jolloin velkainstrumenttien takaisinmaksun merkitys kappalekohtaisessa tilastoinnissa korostuu. Alaskirjauksia tehtiin 26 kappaletta. Irtautumisten kappalemäärän osalta on syytä huomioida, että eri rahastojen irtautumiset samasta kohdeyrityksestä tilastoidaan aina erikseen. Pääomasijoittajat irtautuivat vuoden 2001 aikana yhteensä 111 kohdeyrityksestä. Teollisen yrityskaupan kautta irtauduttiin 27 kohdeyrityksestä. Alaskirjaus jouduttiin tekemään 23 kohdeyrityksen kohdalla. Irtautumisten arvot on tilastoitu hankintahintaan. Irtautumisia koskevia tietoja kerätään toimialan kokonaisportfolion määrittelemiseksi, eikä pääomasijoittamisen tuottoja voida tältä pohjalta laskea. Tuotoista tehdään erillisiä selvityksiä. Irtautumistavat M % lkm % Yrityskauppa Julkinen noteeraus (IPO) Julkinen kaupankäynti Velkainstrumenttien takaisinmaksu Myynti toiselle pääomasijoittajalle Myynti rahoituslaitokselle Alaskirjaus Muu Yhteensä Taulukko 6. Vuonna 2001 tapahtuneet irtautumiset irtautumistavoittain 19

20 PÄÄOMASIJOITTAMINEN SUOMESSA Kokonaisportfolio Pääomasijoitustoimialan kokonaisportfoliossa oli vuoden 2001 lopussa aktiivisena 1021 sijoitusta. Samoihin kohdeyrityksiin tehtyjen yhteissijoitusten takia toimialan kokonaisportfoliossa olevien yritysten lukumäärä on pienempi. Vuoden 2001 lopussa toimialan kokonaisportfoliossa oli yhteensä 690 pääomarahoitusta saanutta kohdeyritystä, joihin sijoitetun pääoman määrä nousi miljoonaan euroon. Laskettaessa yhteen pääomasijoitustoimialalla tapahtuneet kaikki tilastoidut sijoitukset voidaan arvioida, että suomalaiset pääomasijoittajat ovat kumulatiivisesti sijoittaneet kohdeyrityksiinsä lähes miljoonaa euroa viimeisen kymmenen vuoden aikana. 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Kaavio 15. Portfolion jakautuminen sijoittajaryhmittäin (M ) Yksityiset Julkiset Vuoden 2001 lopussa hankintahintaan arvostetun sijoitusportfolion kokonaisarvosta 81 prosenttia oli yksityisten pääomasijoitusyhtiöiden tekemiä sijoituksia ja 19 prosenttia julkisten pääomasijoittajien tekemiä sijoituksia. Vuoden 2000 lopun tilanteeseen verrattuna yksityisten pääomasijoitusyhteisöjen suhteellinen osuus on hieman kasvanut (78 % / 2000). Viime vuosina tehdyistä sijoituksista valtaosa on ollut yksityisten pääomasijoittajien tekemiä. Koska julkinen sektori pääomasijoitustoimialan alkuvaiheessa vastasi lähes kokonaisuudessaan pääomasijoitustoiminnan käynnistämisestä, julkisten pääomasijoittajien tekemi- en sijoitusten osuus portfolion arvosta on edelleen suhteellisen suuri. Vuosivertailua tehtäessä havaitaan, että suurin osa pääomasijoitustoimialan sijoitussalkussa olevista ensisijoituksista on tehty vuoden 2000 aikana. Ensimmäistä kertaa toimialan historian aikana ensisijoituksia tehtiin edellisvuotta vähemmän. Kehitystä voidaan selittää pääomasijoittajien keskittymisellä enenevässä määrin salkussaan olevien kohdeyritysten jatkorahoittamiseen. Tämä on pitkälti seurausta irtautumismarkkinoiden hiljenemisestä. Aikaisemmista sijoituksista ei ole päästy irtautumaan aivan samassa tahdissa kuin edellisten vuosien aikana. Tosin vuonna 2001 toteutettujen irtautumisten arvot alkuperäiseen hankintahintaan arvostettuna ovat olleet jo suurempia kuin edellisvuosina toteutettujen irtautumisten kohdalla Kaavio 16. Portfoliossa olevien sijoitusten ensimmäinen sijoitusvuosi Toimialan portfoliossa olevien sijoituskohteiden lukumäärästä lähes 70 prosenttia sellaisia, joihin ensisijoitus on tapahtunut viimeisen kolmen vuoden aikana. Jakaumassa näkyvät vain aktiiviset sijoitukset. Sitä mukaa kun sijoituksista irtaudutaan, ne poistuvat tilastoidusta ikäjakaumasta. 4) Aikaisemmin ilmoitettujen tietojen täsmennyksiä, korjauksia ja muutoksia. 20

21 S UOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY Sijoitukset kohdeyrityksiin vuoden alussa Ensisijoitukset Jatkosijoitukset Täydelliset irtautumiset (hankintahintaan) Osittaiset irtautumiset (hankintahintaan) Tilastointiin liitetyt sijoitukset Tilastoinnista poistetut sijoitukset Korjauserä Sijoitukset kohdeyrityksiin vuoden lopussa Taulukko 7. Pääomavirrat kohdeyrityksiin (M ) 21

22 PÄÄOMASIJOITTAMINEN SUOMESSA Muita tietoja kohdeyrityksistä Aikaisempi pääomarahoitus Vuonna 2001 yhteensä 60 prosenttia pääomasijoittajien tekemistä ensisijoituksista tehtiin yrityksiin, jotka eivät olleet hakeneet pääomarahoitusta aiemmin. Kaikkiaan pääomarahoitusta kanavoitiin ensimmäisen kerran yhteensä 113 uuteen yritykseen. Sijoituskertojen lukumäärä Pääosaan kohdeyrityksistä on tehty vain yksi sijoitus samasta rahastosta. Jatkosijoituksia samasta rahastosta on tehty 37 prosenttiin kohdeyrityksistä. Kohdeyritykseen voidaan tehdä sijoituksia useammasta kuin yhdestä rahastosta, jolloin sijoituskertojen lukumäärä kohdeyrityksen näkökulmasta nousee merkittävästi suuremmaksi. Sijoituskertojen lkm / rahasto osuus sijoituksista (%) Taulukko 8. Sijoitusten jakauma sijoituskertojen lukumäärän mukaan. Kohdeyritysten henkilöstömäärä Pääomasijoittajat sijoittavat tyypillisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Pääomasijoittajien rahoittamista yrityksistä 40 prosenttia työllistää alle 10 henkilöä, kun taas vain 10 prosenttia kohdeyrityksistä työllistää yli sata henkilöä. Vuoden 2001 aikana ensimmäistä kertaa pääomarahoitusta saaneet kohdeyritykset työllistivät noin 5800 henkilöä. 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 40 % 20 % 30 % % 3 % % 1 % Kaavio 17. Kohdeyritysten henkilöstömäärän jakauma Teknologiayritykset Vuoden 2001 aikana pääomarahoitusta saaneista yrityksistä 52 prosenttia luokiteltiin teknologiayrityksiksi. Vuoden 2001 aikana sijoitetusta pääomasta 45 prosenttia kanavoitiin teknologiapainotteisiin yrityksiin. Teknologiayrityksiksi luetaan toimialasta riippumatta kaikki yritykset, jotka hyödyntävät tuotannossaan huipputeknologiaa. 22

23 S UOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY Liite 1. Tutkimusmenetelmä ja periaatteet Pääomasijoitustoimialan kehittymistä on tilastoitu Suomessa vuodesta Tiedot kerätään vuosittain European Private Equity & Venture Capital Associationin (EVCA) ja Suomen pääomasijoitusyhdistyksen (FVCA) toimesta. Molemmat edellä mainitut tahot julkaisevat tilastoja pääomasijoitustoimialan kehityksestä. EVCA:n ja FVCA:n tilastot eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia tilastointiperiaatteissa olevien erojen vuoksi. Verrattaessa pääomasijoitustoimintaa Euroopan eri maissa on suositeltavaa käyttää EVCA:n tilastoja, jolloin tilastointiperiaatteet ovat yhteneväiset kaikkien maiden osalta. Tutkimuksessa olivat mukana Suomen pääomasijoitusyhdistys ry:n varsinaiset jäsenet. Vuoden 2001 lopussa Suomen pääomasijoitusyhdistyksen jäseneksi kuului 44 pääomasijoitustoimintaa harjoittavaa yhteisöä. Kysely lähetettiin 42 yhteisölle. Tutkimuksen vastausprosentti oli 83 %. Ulkomaisen pääomasijoitusyhteisön Suomeen tekemät sijoitukset eivät kuulu tutkimuksen piiriin, ellei yhteisöllä ole vakinaista toimipistettä Suomessa. Tutkimuksen ulkopuolelle jää myös suuryritysten harjoittama Corporate Venture Capital toiminta sekä varakkaiden yksityishenkilöiden eli ns. bisnes-enkeleiden harjoittama sijoitustoiminta. Uusi pääoma Uudella pääomalla tarkoitetaan pääomasijoitusyhteisöjen tilastointivuoden aikana keräämien uusien varojen, rahastosijoittajien antamien sijoitussitoumuksien sekä uudelleen sijoitettavissa olevien tuottojen yhteismäärää. Varat ja sijoitussitoumukset voidaan kerätä sekä kotivaltiosta että ulkomailta. Suomessa toimipisteen omaavan pääomasijoitusyhtiön keräämä uusi pääoma tilastoidaan Suomen tilastoihin myös siinä tapauksessa, että yhteisön sijoituspolitiikka mahdollistaa sijoitukset muihinkin maihin. Itsenäisten hallintoyhtiöiden rahastoihin tilastointivuoden aikana kerätyt varat luetaan sellaisenaan uuteen pääomaan. Suoraan omasta taseestaan taikka emoyhtiönsä taseesta tai rahastoista sijoittavan yksityisen pääomayhteisön osalta kerätyksi uudeksi pääomaksi ei lasketa laskennallisia pääomasijoitustoimintaan osoitettuja uusia eriä. Tilastoinnissa huomioidaan ainoastaan tilastointivuoden aikana tehtyjä suoria sijoituksia vastaava laskennallinen arvo. Sikäli kun nämä yhteisöt lisäksi keräävät itsenäisesti varoja erillisiin rahastoihin, tilastoidaan kerätyt varat suoraan uuteen pääomaan. Finnfundin, Sitran ja Teollisuussijoituksen taseeseen merkityn pääoman korotuksia tai uusiin sijoituksiin budjetoituja varoja ei lasketa julkisten pääomasijoittajien keräämään uuteen pääomaan. Nämä pääomat muuttuvat näkyviksi silloin, kun yhteisöt tekevät suoria kohdeyrityssijoituksia tai sijoittavat varojaan muihin rahastoihin. Sikäli kun julkiset pääomasijoitusyhteisöt keräävät itsenäisesti varoja erillisiin rahastoihin, tilastoidaan kerätyt varat suoraan uuteen pääomaan. Pelkkiä rahastosijoituksia tekevien pääomasijoitusyhteisöjen keräämiä uusia varoja ei tilastoida kerättyyn uuteen pääomaan. Nämä pääomat raportoidaan pääomarahaston toimesta vasta, kun sijoitussitoumus varsinaisesta rahastosijoituksesta on tehty. Pääomarahastoihin sijoittavat rahastot toimivat yhtenä pääomarahastojen pääomanlähteenä. Hallinnoitava pääoma Hallinnoitavalla pääomalla tarkoitetaan kohdeyrityksiin sitoutuneen pääoman ja rahastoissa vielä sijoitettavissa olevan pääoman yhteissummaa. Kohdeyrityksiin sitoutuneeseen pääomaan lasketaan vain kohdeyrityksiin tehdyt suorat kumulatiiviset sijoitukset vähennettynä irtautumisilla. Sijoitettavissa oleva pääoma sisältää pääomarahastoissa vielä sijoitettavana olevan pääoman sekä rahastosijoittajien antamia sitoumuksia sijoittaa varoja pääomarahastoihin sopivien uusien sijoituskohteiden löytyessä. Suurin osa sijoitettavissa olevan pääoman määrästä ei siis varsinaisesti vielä ole pääomasijoittajien hallussa. Itsenäisten hallinnointiyhtiöiden hallinnoimista rahastoista sijoitettuna ja sijoitettavissa oleva pääoma luetaan hallinnoitavaan pääomaan. Omasta taseestaan, emoyhtiönsä taseesta tai rahastoista sekä julkisten pääomasijoittajien hallinnoitavaksi pääomaksi lasketaan aijatkuu seuraavalla sivulla... 23

24 PÄÄOMASIJOITTAMINEN SUOMESSA 2001 noastaan kohdeyrityksiin sitoutuneena olevan pääoman laskennallinen määrä. Näidenkin yhteisöjen hallinnoimien erillisten rahastojen varat lasketaan suoraan hallinnoitavaan pääomaan. Rahastosijoituksia ja rahastosijoituksiin varattuja pääomia ei tilastoida hallinnoitavaan pääomaan. Sijoitukset ja irtautumiset Tehdyt sijoitukset ja irtautumiset tilastoidaan lähtökohtaisesti pääomasijoitusyhteisön kotivaltiossa. Sikäli kun pääomasijoitusyhteisö toimii usean eri valtion alueella, paikallisen toimipisteen tekemä sijoitus tilastoidaan sivutoimipisteen sijaintimaassa, eikä emoyhtiön kotimaassa. Näin sijoitus ei tule kahteen kertaan tilastoiduksi Euroopan kokonaistilastossa. Syndikoituja sijoituksia ovat eri pääomasijoitusyhteisöjen samaan yritykseen tekemät ensisijoitukset. Pääomasijoitusyhteisön portfoliossa oleviin kohdeyrityksiin tehtäviä jatkosijoituksia ei lueta syndikoiduiksi sijoituksiksi. Kiinteistösijoituksia, sijoituksia toisiin pääomarahastoihin ja sijoituksia noteerattuihin yrityksiin ei tilastoida pääomasijoituksina. Poikkeuksen muodostaa sijoituksen tekeminen julkisesti noteerattuun yritykseen, kun tarkoituksena on yrityksen poistaminen listalta. Listaltaostot (delisting) katsotaan siis pääomasijoituksiksi. Irtautumiset tilastoidaan rahastokohtaisesti. Irtautumiset arvostetaan alkuperäiseen hankintahintaan. Sijoitukset tilastoidaan rahastokohtaisesti. Toisin sanoen eri rahastoista samaan yritykseen tehdyt sijoitukset tilastoidaan erillisinä. Esimerkiksi hallinnointiyhtiön kolmen eri rahaston sijoittaessa samaan yritykseen tehtyjä sijoituksia katsotaan myös olevan kolme. Myös samaan yritykseen eri aikoina tehdyt sijoitukset tilastoidaan erillisinä sijoituksina. Sijoitukset tilastoidaan maksatusperusteisesti sijoituksen tultua tehdyksi. 24

PÄÄOMASIJOITTAMINEN SUOMESSA SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION

PÄÄOMASIJOITTAMINEN SUOMESSA SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION PÄÄOMASIJOITTAMINEN SUOMESSA 1999 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO...4 1. MITÄ ON PÄÄOMASIJOITTAMINEN...6 2. PÄÄOMAN KERÄÄMINEN...10 3.

Lisätiedot

Pääomasijoittaminen Suomessa 2000

Pääomasijoittaminen Suomessa 2000 Pääomasijoittaminen Suomessa 2000 Suomen pääomasijoitusyhdistys ry Finnish Venture Capital Association P ÄÄOMASIJOITTAMINEN SUOMESSA 2000 2 S UOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY Sisällysluettelo Yhteenveto...

Lisätiedot

Pääomasijoittaminen Suomessa 2002

Pääomasijoittaminen Suomessa 2002 Pääomasijoittaminen Suomessa 2002 Suomen pääomasijoitusyhdistys ry Finnish Venture Capital Association P ÄÄOMASIJOITTAMINEN SUOMESSA 2002 ISSN 1459 0026 Ulkoasu: KuvaTeksti Tmi, Tuomo Antikainen 2 SUOMEN

Lisätiedot

Pääomasijoittaminen Suomessa Q3/

Pääomasijoittaminen Suomessa Q3/ Pääomasijoittaminen Suomessa Q3/215 3.12.215 1 Päähavainnot =lastoista Q3/215 Suomalaisyrityksille uusia omistajia Irtautumismarkkinat ovat vetäneet hyvin tämän vuoden aikana. Pääomasijoittajat ovat tehneet

Lisätiedot

Pääomasijoittaminen Suomessa H1/

Pääomasijoittaminen Suomessa H1/ Pääomasijoittaminen Suomessa H1/215 16.9.215 1 Päähavainnot 3lastoista H1/215 Suomalaisyrityksille ennätysmäärä rahoitusta pääomasijoittajilta Suomalaisiin yrityksiin sijoitettiin ensimmäisellä vuosipuoliskolla

Lisätiedot

PÄÄOMASIJOITTAMINEN SUOMESSA SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION

PÄÄOMASIJOITTAMINEN SUOMESSA SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION PÄÄOMASIJOITTAMINEN SUOMESSA 1998 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 4 1. MITÄ ON PÄÄOMASIJOITTAMINEN... 6 2. PÄÄOMAN KERÄÄMINEN... 10

Lisätiedot

Pääomasijoittaminen Suomessa Q1/2015 1.6.2015

Pääomasijoittaminen Suomessa Q1/2015 1.6.2015 Pääomasijoittaminen Suomessa Q1/15 1.6.15 1 Päähavainnot /lastoista Q1/15 Suomalaisyrityksiin sijoitettiin ennätyssumma, alkuvaiheen sijoitukset hengähdystauolla Suomalaisiin kasvuyhtiöihin sijoitettiin

Lisätiedot

Pääomasijoitusten ominaispiirteitä Pääomasijoitusprosessi. Määräaikainen Määräaikainen sijoitus. Kohdeyrityksen etsintä ja valinta

Pääomasijoitusten ominaispiirteitä Pääomasijoitusprosessi. Määräaikainen Määräaikainen sijoitus. Kohdeyrityksen etsintä ja valinta Pääomasijoittaminen: - rahoitusta innovaatiosta liiketoiminnaksi Pääomasijoittaminen Suomessa Miten saan rahoitusta? Edellytykset? Liiketoimintasuunnitelma Toimenpiteet Sopimukset Mitä on pääomasijoittaminen?

Lisätiedot

Pääomasijoittamisesta yleensä ja pääomasijoittaminen Finnvera Oyj:ssä. 9.12.2010 Veraventure Oy Ari Kostamo

Pääomasijoittamisesta yleensä ja pääomasijoittaminen Finnvera Oyj:ssä. 9.12.2010 Veraventure Oy Ari Kostamo Pääomasijoittamisesta yleensä ja pääomasijoittaminen Finnvera Oyj:ssä 9.12.2010 Veraventure Oy Ari Kostamo Yrityksen kassavirta ja riski Riski Kumulatiivinen kassavirta Aika Aikainen kasvu Nopea kasvu

Lisätiedot

CapMan Oyj osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2006. 5.5.2006 Heikki Westerlund

CapMan Oyj osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2006. 5.5.2006 Heikki Westerlund CapMan Oyj osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2006 5.5.2006 Heikki Westerlund 05 May 2006 1 CapMan johtava pääomasijoittaja Pohjoismaissa Pohjoismainen läsnäolo ja markkinaasema perustettu 1989 toimistot Helsingissä,

Lisätiedot

PÄÄOMASIJOITUS VAUHDITTAA YRITYSTEN KASVUA

PÄÄOMASIJOITUS VAUHDITTAA YRITYSTEN KASVUA PÄÄOMASIJOITUS VAUHDITTAA YRITYSTEN KASVUA Pääomasijoittajilla on keskeinen merkitys yritysten kasvun rahoittajina ja pääomasijoittamisen positiiviset vaikutukset ulottuvat myös kansantalouteen. Pääomasijoituksilla

Lisätiedot

The image part with relationship ID rid2 was not found in the file Suomen pääomasijoitusyhdistys ry

The image part with relationship ID rid2 was not found in the file Suomen pääomasijoitusyhdistys ry The image part with relationship ID rid2 was not found in the file. Buyout Suomessa 2016 14.4.2017 Suomen pääomasijoitusyhdistys ry 2 Kasvuyrityksen rahoitus eri kehitysvaiheissa Yrityksen kassavirta Tyypilliset

Lisätiedot

Pääomasijoittaminen Suomessa 2014 1.6.2015

Pääomasijoittaminen Suomessa 2014 1.6.2015 Pääomasijoittaminen Suomessa 214 1.6.215 2 Päähavainnot 3lastoista 214 Ennätysmäärä kasvuyrityksiä sai pääomasijoituksen Yhteensä ennätykselliset 281 (233) suomalaisyritystä sai pääomasijoituksen vuonna

Lisätiedot

VERAVENTURE OY ALOITUSRAHASTO VERA OY

VERAVENTURE OY ALOITUSRAHASTO VERA OY VERAVENTURE OY ALOITUSRAHASTO VERA OY Pääomasijoitusaamupäivä Mikkeli 24.11.2010 Matti Eskelinen 040 5965643 Esityksen rakenne Pääomasijoitus Aloitusrahasto Vera Oy yhtiörakenne tavoitteet sijoituspolitiikka

Lisätiedot

Suomen Teollisuussijoitus Oy

Suomen Teollisuussijoitus Oy Suomen Teollisuussijoitus Oy Suorat sijoitukset Salo 28.8.2014 Pääomasijoittamisella keskeinen merkitys kasvun rahoittajina myös Suomessa Tutkimuksessa selvitettiin vuosina 2002 2008 ensisijoituksen saaneiden

Lisätiedot

Suomen Teollisuussijoitus cleantech -sijoittajana. Kansallinen cleantech investointifoorumi 13.12.2012 Henri Grundstén

Suomen Teollisuussijoitus cleantech -sijoittajana. Kansallinen cleantech investointifoorumi 13.12.2012 Henri Grundstén Suomen Teollisuussijoitus cleantech -sijoittajana Kansallinen cleantech investointifoorumi 13.12.2012 Henri Grundstén Suomen Teollisuussijoitus Oy Valtion pääomasijoitusyhtiö, perustettu 1995 Sijoittaa

Lisätiedot

The image part with relationship ID rid2 was not found in the file Suomen pääomasijoitusyhdistys ry

The image part with relationship ID rid2 was not found in the file Suomen pääomasijoitusyhdistys ry The image part with relationship ID rid2 was not found in the file. Venture capital Suomessa 2016 13.3.2017 Suomen pääomasijoitusyhdistys ry 2 Kasvuyrityksen rahoitus eri kehitysvaiheissa Yrityksen kassavirta

Lisätiedot

Riskirahoitusohjelma perustuu yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen artiklaan 21 Riskirahoitustuki (Euroopan komission asetus N:o 651/2014).

Riskirahoitusohjelma perustuu yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen artiklaan 21 Riskirahoitustuki (Euroopan komission asetus N:o 651/2014). TUKIOHJELMA 1 (8) 1 TEKES PÄÄOMASIJOITUS OY:N RISKIRAHOITUSOHJELMA 1.1 Riskirahoitusohjelman tavoitteet Riskirahoitusohjelman tavoitteena on edistää suomalaisten alkavan vaiheen yritysten liiketoiminnan

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.2008 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset 2008... 6 Sijoitustoiminnan tuottojen

Lisätiedot

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003 TIEDOTE 27.5.24 ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.23 Suomen Pankki kerää tietoa suomalaisten arvopaperisijoituksista 1 ulkomaille maksutasetilastointia varten. Suomalaisten sijoitukset ulkomaisiin

Lisätiedot

Vaikuttavuuskatsaus 3.9.2015

Vaikuttavuuskatsaus 3.9.2015 Vaikuttavuuskatsaus 2014 3.9.2015 Toiminnan tavoitteena on taloudellisen tuloksellisuuden rinnalla yhteiskunnallinen vaikuttavuus Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Työpaikkojen luonti ja säilyttäminen Yritysten

Lisätiedot

Teollisuussijoitus Oy

Teollisuussijoitus Oy Teollisuussijoitus Oy Pääomasijoituksia kasvuyrityksille Juha Lehtola, Johtaja, Venture Capital- sijoitukset Missio Teollisuussijoitus on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka pääomasijoittamisen keinoin ja

Lisätiedot

Suomen Teollisuussijoitus Oy. Alihankintamessut Antti Kummu

Suomen Teollisuussijoitus Oy. Alihankintamessut Antti Kummu Suomen Teollisuussijoitus Oy Alihankintamessut 8.9.2009 Antti Kummu Elokuu 2009 Suomen Teollisuussijoitus Oy Valtion pääomasijoitusyhtiö Kehittänyt suomalaista pääomasijoitustoimintaa vuodesta 1995 Sijoittaa:

Lisätiedot

Teollisuussijoitus ja EU-rahoitus

Teollisuussijoitus ja EU-rahoitus Teollisuussijoitus ja EU-rahoitus ESIR-seminaari 8.12.2016 Henri Grundsten 1 Tesi lyhyesti MISSIO Sijoitamme yritysten kasvuun ja kehitämme pääomasijoitusmarkkinaa VISIO Olemme kansainvälisesti tunnustettu

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KÄYNNISTYSRAHAS- TON PERUSTAMINEN

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KÄYNNISTYSRAHAS- TON PERUSTAMINEN Seppo Sneck Visa Hiltunen Kirsi Moisander JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KÄYNNISTYSRAHAS- TON PERUSTAMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 2014 2 TERMINOLOGIAA Termi Pääomasijoitus Ensisijoitus Jatkosijoitus Venture-sijoitus

Lisätiedot

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2001

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2001 Pörssitiedote - 15.11.2001 CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2001 CapManin tammi-syyskuun tulos 20,8 milj. euroa CapMan Oyj-konsernin (CapMan) katsauskauden liikevaihto oli 10,1 milj. euroa

Lisätiedot

Pääomasijoitukset. Matkailuyritysten rahoitus- yritystilaisuudet 29.12.-03.12.2013

Pääomasijoitukset. Matkailuyritysten rahoitus- yritystilaisuudet 29.12.-03.12.2013 Pääomasijoitukset Matkailuyritysten rahoitus- yritystilaisuudet 29.12.-03.12.2013 Kalle Lumio Toimitusjohtaja Nordia Management Oy puh. 040 737 1559 kalle.lumio@nordiamanagement.fi 0 Mitä pääomasijoittaminen

Lisätiedot

Rahoituksen hallinta haastavassa taloustilanteessa

Rahoituksen hallinta haastavassa taloustilanteessa haastavassa taloustilanteessa Jari Karppinen Johdanto Sivu 2 PK-yritysten rahoituksen turvaaminen on taloudellisen kehityksen kannalta keskeistä PK-yritykset ovat taloudellisen kehityksen keskeisiä ajureita,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 4 Suomen Teollisuussijoitus Oy lyhyesti. 14 Suorat sijoitukset. 17 Tilinpäätös 1.1. 31.12.2004. 4 Vuosi 2004 lyhyesti

SISÄLLYSLUETTELO. 4 Suomen Teollisuussijoitus Oy lyhyesti. 14 Suorat sijoitukset. 17 Tilinpäätös 1.1. 31.12.2004. 4 Vuosi 2004 lyhyesti SISÄLLYSLUETTELO 4 Suomen Teollisuussijoitus Oy lyhyesti 4 Vuosi 2004 lyhyesti 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Kehitys pääomasijoitustoimialalla vuonna 2004 9 Teollisuussijoituksen sijoitustoiminta vuonna

Lisätiedot

Uudistuva teollisuus -sijoitusohjelma 5.9.2014

Uudistuva teollisuus -sijoitusohjelma 5.9.2014 Uudistuva teollisuus -sijoitusohjelma 5.9.2014 Teollisuussijoitus lyhyesti Sijoitamme pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin Tuomme osaamista ja pääomaa Otamme ja jaamme riskiä kumppaneiden

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET N:o 1373 4573 Liite SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET I Sovellettaessa lain 58 :ssä tarkoitettua vakiomenetelmää varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset painotetaan seuraavasti: Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta

Lisätiedot

25 vuotta arvonluontia Pohjoismaissa ja Venäjällä

25 vuotta arvonluontia Pohjoismaissa ja Venäjällä 25 vuotta arvonluontia Pohjoismaissa ja Venäjällä Heikki Westerlund CapMan Oyj:n toimitusjohtaja ja senior partner Tietyt tähän materiaaliin sisältyvät lausumat, kuten lausumat yhtiön tulevaisuuden tuloskehityksestä,

Lisätiedot

Suomen Teollisuussijoitus Oy. Tukea taantumassa Antti Kummu

Suomen Teollisuussijoitus Oy. Tukea taantumassa Antti Kummu Suomen Teollisuussijoitus Oy Tukea taantumassa 19.11.2009 Antti Kummu Suomen Teollisuussijoitus Oy Valtion pääomasijoitusyhtiö Kehittänyt suomalaista pääomasijoitustoimintaa vuodesta 1995 Sijoittaa: kasvuyrityksiin

Lisätiedot

PÄÄOMASIJOITUSTOIMIALAN MARKKINATILANNE SUOMESSA. Pia Santavirta

PÄÄOMASIJOITUSTOIMIALAN MARKKINATILANNE SUOMESSA. Pia Santavirta PÄÄOMASIJOITUSTOIMIALAN MARKKINATILANNE SUOMESSA Pia Santavirta 6.9.2017 Twitter: @FVCAfi, @piasantavirta, @jonneku & @oahon Suomen pääomasijoitusyhdistys Rakentaa kasvua luomalla pääomasijoittajille parhaan

Lisätiedot

CapMan Oyj osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2006. 10.8.2006 Heikki Westerlund

CapMan Oyj osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2006. 10.8.2006 Heikki Westerlund CapMan Oyj osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2006 10.8.2006 Heikki Westerlund 10 August 2006 1 CapMan johtava pääomasijoittaja Pohjoismaissa Pohjoismainen läsnäolo ja markkinaasema perustettu 1989 toimistot Helsingissä,

Lisätiedot

Pääomasijoittaminen: - rahoitusta innovaatiosta liiketoiminnaksi

Pääomasijoittaminen: - rahoitusta innovaatiosta liiketoiminnaksi Pääomasijoittaminen: - rahoitusta innovaatiosta liiketoiminnaksi Pääomasijoittaminen Suomessa Miten saan rahoitusta? Edellytykset? Liiketoimintasuunnitelma Toimenpiteet Sopimukset Anu Nokso-Koivisto, Sitra

Lisätiedot

Sijoituspolitiikka. Lahden Seudun Ekonomit ry Hyväksytty vaalikokouksessa

Sijoituspolitiikka. Lahden Seudun Ekonomit ry Hyväksytty vaalikokouksessa Sijoituspolitiikka Lahden Seudun Ekonomit ry Hyväksytty vaalikokouksessa 8.11.2017 Sijoitustoiminnan perusperiaatteet 1/4 Lahden Seudun ekonomit ryn sijoitustoiminnan perusperiaatteet ovat yhdistyksen

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd Yrityksen rahoituslähteet 1. Oman pääomanehtoinen rahoitus Tulorahoitus Osakepääoman korotukset 2. Vieraan pääomanehtoinen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen Yhtiökokous 2011. Hotelli Scandic Marski 16.3.2011 klo 17.00

Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen Yhtiökokous 2011. Hotelli Scandic Marski 16.3.2011 klo 17.00 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen Yhtiökokous 2011 Hotelli Scandic Marski 16.3.2011 klo 17.00 Amanda vuonna 2010 Vuosi 2010 Tunnuslukuja (M ) 2010 2009 Hallinnointipalkkiot 4.0 4.3 Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011

Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011 16.11.2011 Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011 Suomalaiset aikovat sijoittaa muita pohjoismaalaisia innokkaammin tulevina kuukausina finanssikriisistä huolimatta, käy ilmi Danske Invest

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013

VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 06.06.2013 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 1 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 2 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 265. Kaupunginhallitus 17.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 265. Kaupunginhallitus 17.09.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 17.09.2012 Sivu 1 / 1 3790/02.05.05/2012 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 59 10.9.2012 265 Spinno-Seed Oy:n omistuksesta luopuminen Valmistelijat / lisätiedot: Hindsberg-Karkola Viktoria,

Lisätiedot

Kuinka pääomasijoittaja toimii? Millaiset yritykset voivat olla pääomasijoituksen kohteena?

Kuinka pääomasijoittaja toimii? Millaiset yritykset voivat olla pääomasijoituksen kohteena? Kuinka pääomasijoittaja toimii? Millaiset yritykset voivat olla pääomasijoituksen kohteena? 6.5.2013 Helsingin Kauppakamarin pääomasijoittamisen infotilaisuus Vaaka Partners on suomalaisten keskisuurten

Lisätiedot

METSÄBIOTALOUS BISNESENKELIN SILMIN

METSÄBIOTALOUS BISNESENKELIN SILMIN METSÄBIOTALOUS BISNESENKELIN SILMIN Juha Kurkinen Hall.pj., tj. Rastor YKSITYISEN RAHOITUKSEN VAIHEET BISNESENKELIN LISÄARVO Bisnesenkelisijoittamisella tarkoitetaan yksityishenkilön tekemää sijoitusta

Lisätiedot

Suorien sijoitusten pääoma

Suorien sijoitusten pääoma Suorien sijoitusten pääoma 16.3.2010 Topias Leino topias.leino@bof.fi maksutase@bof.fi SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Suorat sijoitukset Suomeen ja Suomesta ulkomaille: SIJOITUSVIRRAT VUONNA

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 3.6.2 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Toisen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 6.7% edellisvuodesta ja oli EUR 31.3m (EUR 19.5m /2) Toisen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

Finnpartnershipin ja Finnfundin pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus cleantech-alueella

Finnpartnershipin ja Finnfundin pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus cleantech-alueella Finnpartnershipin ja Finnfundin pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus cleantech-alueella Finnpartnershipin ja Finnfundin kohdemaat 2 Finnpartnership lyhyesti Ulkoasiainministeriön rahoittama liikekumppanuusohjelma

Lisätiedot

Toimintamme ja tulokset H1/

Toimintamme ja tulokset H1/ Toimintamme ja tulokset H1/2016 H1/2016 kohokohdat 103m Uusia sijoituksia 118m Kansainvälisen pääoman kanavointi suomalaisiin kasvuyrityksiin 20% Kohdeyritysten kasvu 11m Taloudellinen tulos (verojen jälkeen)

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Teollisuussijoituksen vaikuttavuuskatsaus 2015

Teollisuussijoituksen vaikuttavuuskatsaus 2015 Teollisuussijoituksen vaikuttavuuskatsaus 2015 1 Sijoitamme kasvuun Suomalaisen kasvutarinan mahdollistaja Pääomasijoitusmarkkinan kehittäjä Elinkeinorakenteiden uudistaja Kannattavan sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Hankerahoitusta yrityksille kehitysmaissa ja Venäjällä

Hankerahoitusta yrityksille kehitysmaissa ja Venäjällä Hankerahoitusta yrityksille kehitysmaissa ja Venäjällä Asiantunteva kumppani yritysten kehitysmaahankkeisiin Finnfund on suomalainen kehitysrahoitusyhtiö, joka tarjoaa pitkäaikaisia investointilainoja

Lisätiedot

CapMan Oyj osavuositulos 1.1. 30.6.2007. 10.8.2007 Heikki Westerlund

CapMan Oyj osavuositulos 1.1. 30.6.2007. 10.8.2007 Heikki Westerlund CapMan Oyj osavuositulos 1.1. 30.6.2007 10.8.2007 Heikki Westerlund 10/8/2007 1 Markkinatrendejä Arvostustasot edelleen historiallisesti korkealla tasolla, erityisesti buyout- ja kiinteistökaupoissa Suurien

Lisätiedot

TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE. 19.3.2012 Veikko Savela. I Sijoitusten kokonaismäärän kehitys

TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE. 19.3.2012 Veikko Savela. I Sijoitusten kokonaismäärän kehitys 1 TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE 19.3.2012 Veikko Savela I Sijoitusten kokonaismäärän kehitys Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöjen työeläkerahastojen sijoituskanta 31.12.2011 oli 136,3 mrd. euroa,

Lisätiedot

Suomen Teollisuussijoitus Oy:n puolivuotiskatsaus 1-6/2014

Suomen Teollisuussijoitus Oy:n puolivuotiskatsaus 1-6/2014 1 (5) Suomen Teollisuussijoitus Oy:n puolivuotiskatsaus Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka edistää pääomasijoitustoiminnan keinoin suomalaista yritystoimintaa, työllisyyttä

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 % 100 Viennin jakautuminen yrityksen omistajatyypin mukaan vuosina 2005 2014 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2005 2006 2007

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset SijoitusInvest 08 Sari Tulander Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj:n on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.? 31.3.2003. 13.5.2003, klo 14.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2003 SUBSTANSSIARVO KÄÄNTYI NOUSUUN

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.? 31.3.2003. 13.5.2003, klo 14.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2003 SUBSTANSSIARVO KÄÄNTYI NOUSUUN Julkaistu: 2003-05-13 12:00:23 CEST Amanda Capital Oyj - neljännesvuosikatsaus OSAVUOSIKATSAUS 1.1.? 31.3.2003 AMANDA CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2003 SUBSTANSSIARVO KÄÄNTYI NOUSUUN

Lisätiedot

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto Front Capital Parkki -sijoitusrahaston säännöt vahvistettiin Finanssivalvonnan toimesta 14.9.2009 ja rahasto aloitti sijoitustoiminnan 26.10.2009. Rahaston tavoitteena on matalalla riskillä sekä alhaisilla

Lisätiedot

Toimialojen rahoitusseminaari 2016. Uusia tuulia kasvurahoituksessa Jyrki Orpana TEM

Toimialojen rahoitusseminaari 2016. Uusia tuulia kasvurahoituksessa Jyrki Orpana TEM Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Uusia tuulia kasvurahoituksessa Jyrki Orpana TEM MUUT HALLITUS VÄLI- NE Yritysten rahoitusaseman vahvistaminen KASVURAHOITUS: LISÄPANOSTUS 2016-18 RAHASTOT VÄLI - RAHOITUS

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Ensimmäisen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 42.5% edellisvuodesta ollen EUR 52.9m (EUR 37.1m /2). Ensimmäisen vuosineljänneksen

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sievi Capital Oyj:n Yhtiökokous 8.4.2014 Harri Takanen Sievi Capital Oyj:n sijoitusstrategia ja tavoitteet Pääomasijoitukset Sievi Capital Oyj sijoittaa varansa kasvupotentiaalia

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS

SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI 2015 1 SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS Sisällysluettelo 1 YHTEENVETO... 2 2 JOHDANTO... 2 2.1 Tutkimuksen tavoite... 2 2.2 Tutkimuksen toteutus... 2 3 KUVAUS SUOMEN SIJOITUSRAHASTOMARKKINOISTA...

Lisätiedot

AMANDA CAPITAL -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2002. 14.11.2002, klo 15.10 AMANDA CAPITAL -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.

AMANDA CAPITAL -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2002. 14.11.2002, klo 15.10 AMANDA CAPITAL -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9. Julkaistu: 2002-11-14 14:10:00 CET Amanda Capital - Osavuosikatsaus AMANDA CAPITAL -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2002 AMANDA CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.11.2002, klo 15.10 AMANDA CAPITAL -KONSERNIN

Lisätiedot

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi asiakkaaksi

Lisätiedot

UNIFUND JYVÄSKYLÄ OY:N SIJOITUSSTRATEGIA

UNIFUND JYVÄSKYLÄ OY:N SIJOITUSSTRATEGIA UNIFUND JYVÄSKYLÄ OY:N SIJOITUSSTRATEGIA Yliopiston hallituksen kokous 18.10.2016. Unifund Jyväskylä Oy:n sijoitusstrategia. Jyväskylän yliopiston hallitus 18.10.2016. SIJOITUSTRATEGIA Unifund Jyväskylä

Lisätiedot

Pääomasijoittaminen Suomessa 2015 10.6.2016 Suomen pääomasijoitusyhdistys ry

Pääomasijoittaminen Suomessa 2015 10.6.2016 Suomen pääomasijoitusyhdistys ry The image part with relationship ID rid2 was not found in the file. Pääomasijoittaminen Suomessa 215 1.6.216 Suomen pääomasijoitusyhdistys ry 2 Päähavainnot tilastoista 215 Suomalaisiin kasvuyrityksiin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 3.6.217 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Toisen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 38.9% edellisvuodesta ollen EUR 52.m (EUR 37.5m /2) Toisen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2007 Erinomainen alkuvuosi, tulevaisuuden näkymät hyvät

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2007 Erinomainen alkuvuosi, tulevaisuuden näkymät hyvät Pörssitiedote - 3.5.2007 CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2007 Erinomainen alkuvuosi, tulevaisuuden näkymät hyvät Konsernin liikevaihto nousi katsauskaudella 28,1 milj. euroon (8,9 milj.

Lisätiedot

CapMan Oyj konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2002

CapMan Oyj konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2002 Pörssitiedote - 6.8.2002 CapMan Oyj konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2002 CapManin tammi-kesäkuun tulos 1,4 milj. euroa, hallinnoitavat pääomat kasvoivat 1 617 milj. euroon CapMan Oyj -konsernin (CapMan)

Lisätiedot

II. SIJOITUSTEN JAKAUTUMINEN ERI TYÖELÄKEYHTEISÖTYYPPIEN KESKEN

II. SIJOITUSTEN JAKAUTUMINEN ERI TYÖELÄKEYHTEISÖTYYPPIEN KESKEN 1 TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE 31.12.2010 7.2.2011 Veikko Savela I. SIJOITUSTEN KOKONAISMÄÄRÄN KEHITYS Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöjen työeläkerahastojen sijoituskanta 31.12.2010 oli 138,8

Lisätiedot

KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006. Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1

KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006. Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1 KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006 Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1 Arvopaperien omistaminen 2006 ( suomalaisista talouksista) (kohderyhmä 18-69 vuotiaat yks.hlöt) (n=1002) Omistaa arvopapereita

Lisätiedot

Aurinkoenergiahankkeiden rahoittaminen mitä SolarCity on opettanut?

Aurinkoenergiahankkeiden rahoittaminen mitä SolarCity on opettanut? Aurinkoenergiahankkeiden rahoittaminen mitä SolarCity on opettanut? FinSolar seminaari: Aurinkoenergian kotimarkkinat kasvuun 13.11.2014 Juha Ollikainen / GreenStream Network Oyj GreenStream lyhyesti Energiatehokkuushankkeiden

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2007

CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2007 CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2007 29.3.2007 Adams-Sali Heikki Westerlund toimitusjohtaja CapMan Oyj 29.3.2007 1 Vaihtoehtoisen sijoitusluokan kasvun taustalla asiakaskysyntä Uusina sijoittajaryhminä

Lisätiedot

Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015

Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015 Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015 Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitusperiatteista lyhyesti Finnvera yritysjärjestelyjen

Lisätiedot

Helmet Business Mentors Oy

Helmet Business Mentors Oy Helmet Business Mentors Oy Pääomasijoitusta suomalaisiin pk-yrityksiin vuodesta 1995 Suunnittelu- ja konsultointialan toimialakatsaus 20.11.2015 Toimiala pääomasijoittajan näkökulmasta Helmetin toimiala

Lisätiedot

United Bankers Oyj. United Bankers Tuloskasvun tekijät 1.9.2015. United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki

United Bankers Oyj. United Bankers Tuloskasvun tekijät 1.9.2015. United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki United Bankers Oyj United Bankers Tuloskasvun tekijät 1.9.2015 United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki UB Omaisuudenhoito UB Securities UB Rahastoyhtiö UB Capital UB Real Assets

Lisätiedot

SOTE alan yritykset pääomasijoittajan näkökulmasta. SOTE toimialapäivät 15.9.2009 Veraventure Oy Janne Juhola

SOTE alan yritykset pääomasijoittajan näkökulmasta. SOTE toimialapäivät 15.9.2009 Veraventure Oy Janne Juhola SOTE alan yritykset pääomasijoittajan näkökulmasta SOTE toimialapäivät 15.9.2009 Veraventure Oy Janne Juhola Julkinen pääomasijoittaminen, - Finnvera Oyj valtakunnalliset toimijat - aikaisen vaiheen pääomasijoitustoiminta

Lisätiedot

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2008 Katsauskauden tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat Konsernin liikevaihto oli 19,5 milj.

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2008 Katsauskauden tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat Konsernin liikevaihto oli 19,5 milj. CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2008 Katsauskauden tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat Konsernin liikevaihto oli 19,5 milj. euroa (35,6 milj. euroa tammi-kesäkuussa 2007). Vertailukaudelle

Lisätiedot

Finnfund numeroina

Finnfund numeroina Finnfund lyhyesti Finnfund lyhyesti Teollisen yhteistyön rahasto Oy - valtion omistama kehitysrahoitusyhtiö Suomen valtio (UM) 93,4 %, Finnvera 6,5 %, EK 0,1 % Perustettu 1980 Toimisto Helsingissä, henkilökunnan

Lisätiedot

CapMan Oyj osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2006. 25.10.2006 Heikki Westerlund

CapMan Oyj osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2006. 25.10.2006 Heikki Westerlund CapMan Oyj osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2006 25.10.2006 Heikki Westerlund 25 October 2006 1 CapMan johtava pääomasijoittaja Pohjoismaissa Pohjoismainen läsnäolo ja markkinaasema perustettu 1989 toimistot

Lisätiedot

PÄÄOMASIJOITTAJA YRITYKSEN RAHOITTAJANA

PÄÄOMASIJOITTAJA YRITYKSEN RAHOITTAJANA PÄÄOMASIJOITTAJA YRITYKSEN RAHOITTAJANA 23.4.2013 Hallituspartnereiden rahoitusseminaari Risto Jämsen Sijoitusjohtaja M: +358 400 646 474 E: risto.jamsen@midinvest.fi Sami Etula Coordinator (Central-Finland)

Lisätiedot

CapMan ostaa teollisuuskunnossapidon Fortumilta. Jukka Järvelä, partneri, CapMan Buyout

CapMan ostaa teollisuuskunnossapidon Fortumilta. Jukka Järvelä, partneri, CapMan Buyout CapMan ostaa teollisuuskunnossapidon Fortumilta Jukka Järvelä, partneri, CapMan Buyout 21 September 2006 1 CapMan johtava pääomasijoittaja Pohjoismaissa Pohjoismainen läsnäolo ja markkina-asema perustettu

Lisätiedot

OSAVUOSI- RAPORTTI Q2 /

OSAVUOSI- RAPORTTI Q2 / OSAVUOSI- RAPORTTI Q2 / 214 29.8.214 1 ASIAKASMÄÄRÄ HIENOISESSA KASVUSSA Vakuutusten lukumäärä 7 6 53 66 56 717 58 776 6 612 61 81 5 4 36 767 36 511 37 462 38 237 38 263 3 2 1 21 211 212 213 3.6.214 TyEL-vakuutukset

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Suomen pääomasijoitusyhdistys ry Säännöt 2013

Suomen pääomasijoitusyhdistys ry Säännöt 2013 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY (rekisterinumero 154077) I YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen pääomasijoitusyhdistys ry. Yhdistyksestä voidaan epävirallisissa yhteyksissä

Lisätiedot

Vuosikatsaus Vuosikatsaus ja lainaportfolion tilanne

Vuosikatsaus Vuosikatsaus ja lainaportfolion tilanne Vuosikatsaus 2016 Vuosikatsaus ja lainaportfolion tilanne 31.12.2016 26.5.2017 2 Sisältö Yritysesittely Sijoittajat ja lainat Tunnusluvut Tulevaisuuden näkymät 3 5 6 7 Temply Annual Report 2015 GF Money

Lisätiedot

Mielenkiintoisimmat kasvutarinat löytyvät listaamattomista yrityksistä

Mielenkiintoisimmat kasvutarinat löytyvät listaamattomista yrityksistä Mielenkiintoisimmat kasvutarinat löytyvät listaamattomista yrityksistä Privanet Group Oyj Lyhyesti Suomalainen vuonna 2000 perustettu sijoituspalveluyritys Listaamattomien arvopaperien tunnetuin kaupankäyntipaikka

Lisätiedot

AMANDA CAPITAL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2006. 16.8.2006 klo 12:30 AMANDA CAPITAL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2006

AMANDA CAPITAL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2006. 16.8.2006 klo 12:30 AMANDA CAPITAL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2006 Julkaistu: 2006-08-16 11:30:01 CEST Amanda Capital Oyj - neljännesvuosikatsaus AMANDA CAPITAL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2006 AMANDA CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.8.2006 klo 12:30 AMANDA CAPITAL

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. Lisäselvitykset Luonnos 26.9.2012

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. Lisäselvitykset Luonnos 26.9.2012 Lapin ammattikorkeakoulu Oy Lisäselvitykset Lapin ammattikorkeakoulujen yhtiöittäminen - lisäselvitykset Tämä lisäselvitys perustuu 29.6.2012 päivättyyn yhtiöittämisselvitys raporttiin. Omistajavalmisteluryhmä

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä.

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä. LISÄTIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA SEN VAIKUTUKSISTA: 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalvelun tarjoajan, kuten esimerkiksi pankin tai sijoituspalveluyrityksen,

Lisätiedot

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2 Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat 08/06/2017 First name 7.6.2017 Last name 2 Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..2 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Neljännen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 6.6% edellisvuodesta ollen EUR 46.2m (EUR 28.7m /2). Neljännen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki Vuosikertomus 1.1-31.12.2015 Rahaston perustiedot Rahastotyyppi Osakerahasto Toiminta alkanut 2014.12.31 Salkunhoitaja Elite Varainhoito Oyj Osuussarjat A1 A2 A3 A4 Bloomberg N/A N/A N/A N/A ISIN FI4000123120

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Tammikuu 2014

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Tammikuu 2014 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2014 PIRKANMAAN ELY-KESKUS Pirkanmaan työllisyyskatsaus Tammikuu 2014 Julkaisuvapaa tiistaina 25.2.2014 klo 9.00 Pirkanmaan tilanne ennallaan Työttömien työnhakijoiden määrä oli lähes

Lisätiedot

Valtion kasvurahoitus 2013-2015

Valtion kasvurahoitus 2013-2015 Valtion kasvurahoitus 2013-2015 ICT2015-välitulosseminaari 18.5.2015 Petri Peltonen TEM / EIO 1 Polku 14: Rahoitusohjelma kattamaan alkuvaiheen ja kasvuvaiheen yritysten tarpeita Käynnistetään rahoitusohjelma

Lisätiedot