AMANDA CAPITAL -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS , klo AMANDA CAPITAL -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AMANDA CAPITAL -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2002. 14.11.2002, klo 15.10 AMANDA CAPITAL -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9."

Transkriptio

1 Julkaistu: :10:00 CET Amanda Capital - Osavuosikatsaus AMANDA CAPITAL -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS AMANDA CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE , klo AMANDA CAPITAL -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS Amanda Capital Oyj on Pohjoismaiden ainoa listattu pääomarahastojen rahasto. Yhtiö tekee sijoituksia pääomarahastoihin, jotka sijoittavat varat edelleen kasvuyrityksiin ja yritysjärjestelyihin. - Yhtiön kolme ensimmäistä neljännestä sujuivat odotusten mukaisesti, sillä pääomarahastoilta ei ole niiden elinkaaren tässä vaiheessa vielä odotettu merkittäviä pääomien palautuksia ja voitonjako-osuuksia. - Kolmannella neljänneksellä yhtiö teki esisopimuksen merkittävän pääomasijoitussalkun ostamisesta Sampo Oyj:ltä. Seitsemän eri pääomarahaston siirtyminen Amandan sijoitussalkkuun toteutui Järjestely ei näy vielä kolmannen neljänneksen luvuissa. - Uusi hallinnointisopimus laskee Amandan kulurakennetta sekä vahvistaa yhtiön hallinnointiresursseja. - Amandan sijoitussalkkuun kuuluvat pääomarahastot ovat tarkastelujakson aikana kutsuneet pääomia noin 2 miljoonaa euroa sijoitustoimintaansa varten. - Yhtiön omavaraisuusaste on korkea 99,6 %. TALOUDELLINEN KEHITYS Amanda Capitalin liikevaihto oli alkuvuonna yhteensä 514 tuhatta euroa (3 636 tuhatta euroa, 1-9/2001). Kolmannella neljänneksellä pääomarahastot eivät irtautuneet sijoituskohteistaan ja yhtiölle ei muodostunut liikevaihtoa. Yhtiön liikevaihto muodostuu pääomarahastojen sijoitustoiminnan voitoista, osingoista ja pääomanpalautuksista. Pääomasijoitustoiminnalle tyypilliseen tapaan pääomarahastot irtautuvat sijoituskohteistaan 3-6 vuoden kuluessa sijoitusten tekemisestä. Amanda Capitalin salkussa olevat pääomarahastosijoitukset ovat olleet keskimäärin vasta noin kaksi vuotta vanhoja. Katsauskauden jälkeen toteutunut pääomasijoitussalkun osto muuttaa tilannetta tältä osin parempaan suuntaan. Pääomarahastojen kassavirta on tyypillisesti negatiivinen sijoitustoiminnan alkuvaiheessa. Tarkastelujakson tulos oli tuhatta euroa ( tuhatta euroa). Tappiollinen tulos johtui lähinnä yhtiön omistamien Meniren osakkeiden arvonmuutoksesta ja pääomarahastojen arvonalennuskirjauksista (ovat osa tuloslaskelman vaihto-omaisuuden muutosta). Amanda Capital toimii lähes kiinteällä kulurakenteella, jolloin tulosta muodostuu vasta liikevaihdon kasvun myötä. Yhtiön liikevaihto alkaa kasvaa, kun sijoitussalkussa olevien pääomarahastojen sijoitukset kypsyvät irtautumisvaiheeseen ja niistä Sivu 1 / 9

2 irtaudutaan. Yhtiön osakekohtainen substanssiarvo on laskenut vuoden alun 0,22 eurosta 0,19 euroon. SIJOITUSTOIMINTA Amanda Capital teki yhden uuden pääomarahastosijoituksen tarkastelujakson aikana. Ensimmäisellä kvartaalilla yhtiö osti jälkimarkkinoilta osuuden EQT Finland -pääomarahastosta kauppahinnaltaan yksi miljoona euroa. Osuuden mukainen alkuperäinen sijoitussitoumus oli 8,4 miljoonaa euroa, josta 7,0 miljoonaa euroa on edelleen sitoumuksena. Toisen kvartaalin aikana kaksi yhtiön sijoituskohdetta, Benchmark Europe I ja Atlas Venture VI, ilmoittivat pienentävänsä pääomarahastojensa kokoa. Rahastojen koon leikkaaminen vähentää Amanda Capitalin sijoitussitoumuksia ja mahdollistaa varojen sijoittamisen uusiin kohteisiin. Sijoitussitoumusten vähenemisellä ei ole tulos- ja kassavirtavaikutuksia. Rahastojen koon pienentämisen syy on yritysten arvojen yleinen lasku. Rahastot pystyvät tekemään suunnittelemansa sijoitukset pienemmällä rahamäärällä. Toukokuussa Industri Kapital pääomarahasto listautti Alfa Lavalin Tukholman pörssiin. IK pääomarahastolle jäi vielä 27 % omistusosuus Alfa Lavalista. IK hankki Alfa Lavalin elokuussa 2000 ja alle kahdessa vuodessa tapahtunut yhtiön arvonnousu ja irtautuminen on osoitus pääomasijoitusmarkkinoiden mahdollisuuksista. Amanda Capitalilla oli tarkastelujakson lopussa sijoituksia alla mainituissa pääomarahastoissa. Kohdeyritysten ja irtautumisten lukumäärät taulukossa perustuvat rahastojen viimeisimpiin raportteihin. Rahaston nimi, Perustamisvuosi, Kohdeyrityksiä, Irtautumisia, www Atlas Venture VI L.P., 2001, 14, 0, Benchmark Europe I L.P., 2000, 14, 0, EQT Finland, 1999, 2, 0, Industri Kapital 2000, 1999, 12, 1, Innovacom 4, 2000, 40, 4, Menire Oyj, 1999, 13, 10, Nexit Infocom 2000, 1999, 14, 1, Sponsor Fund I Ky, 1997, 4, 3, Nämä pääomarahastot ovat sijoittaneet yhteensä 132 yritykseen. Amanda Capitalin tehdyt sijoitukset omasta pääomasta (sijoitusaste) on 60 %. Amanda Capitalin jäljellä olevien sijoitussitoumusten määrä näihin pääomarahastoihin on yhteensä 17,5 miljoonaa euroa. Yhtiön tavoitteena on muodostaa hyvin hajautettu pääomarahastosalkku. Sijoitusten painopiste tulee olemaan Euroopassa ja yrityskauppoja tekevissä pääomarahastoissa. Amanda Capital solmi esisopimuksen merkittävän strategiaansa tukevan pääomasijoitussalkun ostamisesta Sampo Oyj:ltä. Seitsemän eri pääomarahaston ostamisella vahvistetaan, tasapainotetaan ja hajautetaan yhtiön sijoitussalkkua sekä luodaan edellytykset entistä likvidimmän osakkeen syntymiselle. Kauppa toteutui eikä näy osavuosikatsauksen luvuissa. OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Yhtiön osakepääoma oli tuhatta euroa ja osakkeiden lukumäärä , joista yhtiön hallussa oli Sivu 2 / 9

3 kappaletta. Ensimmäisellä kvartaalilla Amanda Capital laajensi osakaspohjaansa 6 miljoonan euron suunnatulla osakeannilla. Merkitsijöinä olivat kotimaiset institutionaaliset sijoittajat. Amanda Capitalin hallituksella on voimassaoleva omien osakkeiden ostovaltuutus pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaan voi yhtiö vuoden kuluessa hankkia omia osakkeita enintään kappaletta. Kolmannen kvartaalin aikana yhtiö hankki Helsingin Pörssistä yhteensä kappaletta omia osakkeita. Kauppojen kokonaisarvo oli euroa ja keskimäärin 0,15 euroa osakkeelta. Hankintojen tarkempi erittely on oheisessa taulukossa. Valtuutus kattaa myös yhtiön hankkimien omien osakkeiden mahdollisen luovuttamisen ja käyttämisen, hallituksen erikseen päättämällä tavalla ja hinnalla. Emoyhtiö omisti omia osakkeita seuraavasti: Määrä Nimellisarvo, EUR ,00 Osuus osakepääomasta 3,71 % Osuus äänistä 3,71 % Emoyhtiö on katsauskauden aikana ostanut omia osakkeita seuraavasti: Aika Määrä Nimellisarvo Suoritettu Suoritettu Suoritettu vastike vastike vastike ka/osake vaihteluväli/ yhteensä osake 01/ ,00 0,17 0,16-0, ,00 02/ ,00 0,17 0,16-0, ,00 03/ ,00 0,17 0,16-0, ,52 04/ ,00 0,16 0,15-0, ,00 05/ ,00 0,16 0,16-0, ,00 06/ ,00 0,15 0,15-0, ,00 07/ / / ,00 0,15 0,14-0, ,00 Yht ,52 Yhtiön hallussa olleet omat osakkeet, yhteensä kappaletta, on yhtiökokouksen päätöksellä mitätöity. Osakepääoman alentaminen on merkitty kaupparekisteriin Yhtiön hallussa olleet omat osakkeet, yhteensä kappaletta, on ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksellä mitätöity. Osakepääoman alentaminen on merkitty kaupparekisteriin Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet Määrä Nimellisarvo, EUR Osuus osakepääomasta 0,001 % Osuus äänistä 0,001 % Omien osakkeiden hankinnalla ei ole ollut merkittävää vaikutusta omistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä. YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Ylimääräisessä yhtiökokouksessa päätettiin, että yhtiön Sivu 3 / 9

4 osakepääomaa alennetaan ,00 eurolla mitätöimällä yhtiön hallussa olevat omaa osaketta ilman maksua. Päätettiin hyväksyä päivätty ehdollinen sopimus, jonka mukaan Finvest Oyj ostaa Sampo Oyj:ltä yhtiömiesosuuksia, kauppahinnaltaan enintään ,35 euroa, jonka yhtiö maksaa suuntaamalla Sampo Oyj:n merkittäväksi liitteessä mainituin ehdoin uusia yhtiön osakkeita. Päätettiin, että yhtiön osakepääomaa korotetaan enintään ,75 eurolla tarjoamalla osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Sampo Oyj:n merkittäväksi enintään kappaletta nimellisarvoltaan 0,05 euron määräistä uutta osaketta. Päätettiin, että yhtiöjärjestyksen 1 :n muutetaan kuulumaan seuraavasti: ö1 Yhtiön toiminimi on suomeksi Amanda Capital Oyj, ruotsiksi Amanda Capital Abp ja englanniksi Amanda Capital Plc. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.ö Päätettiin vahvistaa uusi hallinnointisopimus Sampo-konsernin omistukseen siirtyneen Linna Advisors Oy:n kanssa. Uusi hallinnointisopimus laskee Amandan kulurakennetta ja lisää samalla yhtiön hallinnointiresursseja. TARKASTELUKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Amanda Capitalin ja Sampo Oyj:n väliseen pääomarahastokauppaan liittyen yhtiön tietoon tuli, että Sampo Oyj ja Fennogens Investments S.A. ovat tehneet lock-up -sopimuksen, jonka mukaan osapuolet ovat sitoutuneet olemaan luovuttamatta sopimuksen allekirjoitushetkellä omistamiaan tai Sammon omistukseen tulevia Amandan osakkeita ilman toisen osapuolen etukäteen antamaa suostumusta saakka. Pääomarahasto-osuuksien kauppaan liittyen Amanda julkisti pro forma aloitustaseen ja substanssiarvolaskelman sekä listalleottoesitteen Kauppaan liittyvä osakepääoman korotus merkittiin kaupparekisteriin Amanda osti Sampo Oyj:ltä yhtiömiesosuuksia seuraavissa rahastoissa: Rahasto Rahaston Yhtiömies- Alkuperäinen Jäljellä kokonais- osuus sij.sitoumus oleva pääoma sij.sitoumus EQT SEK n.0,35% SEK ,00 EUR Scandianavia II Fund nonregistered Partnership Fenno EUR n.4,9% FIM 0,00 EUR rahasto Ky Finnventure EUR n.2,47% EUR ,00 EUR Rahasto V Ky MB Equity EUR n.10% FIM Fund II Ky ,56 EUR Merlin EUR n.0,6% EUR EUR Biosciences Sivu 4 / 9

5 Fund L.P Permira EUR n. 0,15 % EUR Europe II L.P ,00 EUR Industri EUR 0,40 % EUR 0,00 EUR Kapital 1997 Fund L.P Yhtiömiesosuuksien kauppahinnaksi tuli yhteensä ,35 euroa. Finvest Oyj:n nimenmuutos Amanda Capital Oyj:ksi merkittiin kaupparekisteriin Tarkastelukauden jälkeen yhtiö on ostanut omia osakkeita kappaletta. PÄÄOMASIJOITUSTOIMIALAN NÄKYMÄT Toimialan aktiviteetti on edelleen hidastunut vuoden 2002 aikana Euroopassa. Tämä on näkynyt uusien pääomarahastojen perustamisessa, tehtyjen sijoitusten ja irtautumisten määrässä. Aktiviteetti jäänee kaikilla osa-alueilla koko vuoden osalta alle viime vuoden tason. Viime vuonna eurooppalaiset pääomarahastot keräsivät uutta pääomaa 38 miljardia euroa(48 miljardia euroa, 2000). Yhtiön käsityksen mukaan pääomien keräämisessä jäädään tänä vuonna alle viime vuoden tason Euroopassa. Pääomien keräämisessä vaikeuksissa ovat erityisesti nuoret pääomasijoitusyhtiöt, joilla ei ole näyttöjä menestyksekkäästä pääomasijoitustoiminnasta. Amanda Capitalin kohderyhmä, menestyneet ja kokeneet pääomasijoitusyhtiöt, pystyvät edelleen perustamaan uusia rahastoja. Yritysten arvojen lasku ei ole johtanut lisääntyneeseen tehtyjen sijoitusten määrään, vaikka toimialalla yleisesti ottaen on sijoitettavissa olevia pääomia. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla Euroopassa jäätiin alle 10 miljardiin euroon tehtyjen sijoitusten määrässä. Vastaavana ajanjaksona viime vuonna sijoituksia tehtiin 11,1 miljardilla eurolla. Sijoituskohteiden tarjonnan määrää ylläpitävät edelleen suuryritysten rönsyjen karsiminen, sukupolvenvaihdokset, teknologinen kehitys ja toimialajärjestelyjen tarve Euroopassa. Monet pääomasijoittajat joutuvat kuitenkin keskittymään olemassa olevien sijoitustensa hoitamiseen ja jatkorahoittamiseen. Myös irtautuminen sijoituskohteista on ajallisesti pitkittynyt suuryritysten investointihaluttomuuden ja listautumismarkkinoiden heikkouden myötä. Monet pääomarahastot ovat myös joutuneet tekemään arvonalennuksia erityisesti viimeisen kahden vuoden aikana tekemistään sijoituksista. Myös suuryritysten investointi- ja yritysostohalukkuuden odotetaan palautuvan, sillä niiden omista tuotekehityspanostuksista on viime aikoina jouduttu tinkimään. Irtautumisten pitkittymisen ja arvostustason laskun myötä pääomasijoitustoimialan keskimääräiset tuotto-odotukset ovat alentuneet. Toisaalta on näyttöä siitä, että pääomarahastot, jotka pääsivät aloittamaan sijoituksien teon 90-luvun alun taantumassa, ovat tuottaneet keskimääräistä paremmin. YHTIÖN NÄKYMÄT Irtautuminen sijoituskohteista on ajallisesti pitkittynyt ja osa pääomarahastoista on joutunut tekemään arvonalennuskirjauksia sijoituskohteistaan. Erityisesti internet-, informaatioteknologia- ja langattoman viestinnän yrityksiin sijoituksia tehneissä pääomarahastoissa on tehty arvonalennuksia. Suurimmassa osassa Amanda Capitalin pääomarahastoja sijoitusaste on ollut kuitenkin vielä Sivu 5 / 9

6 alhainen, kassavarat hyvät ja sijoituksia voidaan tehdä myös nykyisellä alhaisemmalla arvostustasolla. Amanda Capital jatkaa strategiansa mukaisen pääomarahastosalkun muodostamista ja etsii aktiivisesti kohteita myös toissijaismarkkinoilta. Varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomat tase-erät ja noteeratut osakkeet pyritään myymään suotuisissa markkinaolosuhteissa. Amanda Capitalin tekemät pääomarahastosijoitukset ovat olleet suhteellisen nuoria. Rahastojen sijoituksista ei välttämättä tapahdu irtautumisia lyhyellä aikavälillä, mutta rahastojen arvon odotetaan kehittyvän myönteisesti pidemmällä aikavälillä. Yhtiö osti lokakuussa Sampo Oyj:ltä seitsemän eri pääomarahastosijoitusta sitoumuksineen. Kaupan myötä yhtiön pääomarahastosijoitusten lukumäärä kaksinkertaistuu. Ostettavista rahastoista suurin osa on buy out -rahastoja, jotka tekevät sijoituksia yritysten kypsemmissä elinkaarivaiheissa. Amandan salkku hajautuu kaupan myötä aikaisempaa enemmän kypsemmän elinkaarivaiheen yrityksiin. Kaupan myötä myös sijoitussalkun keski-ikä kasvaa nykyisestä kahdesta vuodesta ja irtautumisia sijoituksista voidaan odottaa tapahtuvan entistä aikaisemmin. KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUR 1-9/02 1-9/ /01 LIIKEVAIHTO Sijoitukset ja vaihto-omaisuuden muutos Poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKETAPPIO Rahoitustuotot ja -kulut TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Katsauskauden tulosta vastaavat verot KONSERIN TAPPIO KONSERNIN TASE, EUR VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Omat osakkeet VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit ja rahat VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Sivu 6 / 9

7 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikaiset velat yhteensä KONSERNIN TUNNUSLUVUT 1-9/02 1-9/ /01 Tulos/osake, EUR -0,02-0,02-0,02 Oma pääoma/osake, EUR 0,18 0,21 0,21 Sijoitetun pääoman tuotto, % p.a. -16,24-15,9-11,3 Oman pääoman tuotto, % p.a. -16,24-14,7-10,5 Omavaraisuusaste, % 99,6 99,6 99,5 Substanssiarvo ennen piilevää verovelkaa/osake, EUR 0,19 0,21 0,22 Substanssiarvo piilevän verovelan jälkeen/osake, EUR 0,19 0,21 0,22 Pörssikurssi kauden lopussa, EUR 0,14 0,12 0,15 Investoinnit, EUR Henkilöstö konserniyhtiöissä, keskimäärin Tunnuslukuja laskettaessa hankitut omat osakkeet on vähennetty omasta pääomasta, osakemääristä sekä taseen loppusummasta. VASTUUSITOUMUKSET, EUR Amanda Capital Oyj:n antamat jäljellä olevat sijoitussitoumukset pääomarahastoihin Sponsor Fund I Ky Nexit Infocom Innovacom Benchmark Europe I L.P Industri Capital Atlas Venture VI L.P EQT Finland AMANDA CAPITAL OYJ:N SUBSTANSSIARVOLASKELMA SUBSTANSSIARVOLASKELMA (EUR 1 000) Markkina- Markkina- Markkinaarvo arvo arvo VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet Koneet ja kalusto VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pääomarahastosijoitukset Yhteensä Sivu 7 / 9

8 Osakkeet yhteensä Lyhytaikaiset saamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit Sijoitusrahasto-osuudet Rahat ja pankkisaamiset VARAT YHTEENSÄ VIERAS PÄÄOMA LYHYTAIKAINEN Ostovelat Muut lyhytaikaiset velat Siirtovelat VELAT YHTEENSÄ SUBSTANSSIARVO ENNEN PIILEVÄÄ VEROVELKAA Piilevä verovelka 1) SUBSTANSSIARVO PIILEVÄN VEROVELAN JÄLKEEN Substanssiarvo per osake ennen piilevää verovelkaa (EUR) 0,19 0,19 0,22 Substanssiarvo per osake piilevän verovelan jälkeen (EUR) 0,19 0,19 0,22 Osakkeiden lukumäärä ) Yhtiöllä on verotuksessa vahvistettuja tappioita aiemmilta vuosilta. LASKENTAPERUSTEET Vaihto-omaisuuteen ja rahoitusomaisuuteen kuuluvat julkisesti noteeratut arvopaperit on arvostettu viimeiseen kaupantekokurssiin Pääomarahastot on arvostettu pääomarahastojen hallinnointiyhtiöiden viimeksi ilmoittamiin arvoihin, tai muussa tapauksessa kirjanpitoarvoihin. Muut erät on arvostettu kirjanpitoarvoon lukuun ottamatta Hex Oyj:n arvoa, 13,5 euroa osakkeelta. Hankitut omat osakkeet on vähennetty substanssiarvosta ja osakemäärästä. Sijoitusrahasto-osuudet ovat lyhyen koron korkorahastoja. Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia. AMANDA CAPITAL OYJ Hallitus Lisätietoja Sivu 8 / 9

9 Toimitusjohtaja Topi Piela, puh Jakelu Helsingin Pörssi Viestin lähettäjä GlobeNewswire, a NASDAQ OMX company Sivu 9 / 9

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.? 31.3.2003. 13.5.2003, klo 14.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2003 SUBSTANSSIARVO KÄÄNTYI NOUSUUN

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.? 31.3.2003. 13.5.2003, klo 14.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2003 SUBSTANSSIARVO KÄÄNTYI NOUSUUN Julkaistu: 2003-05-13 12:00:23 CEST Amanda Capital Oyj - neljännesvuosikatsaus OSAVUOSIKATSAUS 1.1.? 31.3.2003 AMANDA CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2003 SUBSTANSSIARVO KÄÄNTYI NOUSUUN

Lisätiedot

V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 0

V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 0 Vuosikertomus 2000 Finvest on Pohjoismaiden ensimmäinen listattu pääomarahastojen rahasto. Finvest Oyj tuo pääomasijoittamisen yksityishenkilöiden ja yhä useampien instituutioiden ulottuville. Finvest

Lisätiedot

CapMan Oyj konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2002

CapMan Oyj konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2002 Pörssitiedote - 6.8.2002 CapMan Oyj konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2002 CapManin tammi-kesäkuun tulos 1,4 milj. euroa, hallinnoitavat pääomat kasvoivat 1 617 milj. euroon CapMan Oyj -konsernin (CapMan)

Lisätiedot

eq OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2011 - eq:n TULOS 2011 HYVÄ JA OSINKOEHDOTUS 0,12

eq OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2011 - eq:n TULOS 2011 HYVÄ JA OSINKOEHDOTUS 0,12 Julkaistu: 2012-02-21 14:45:00 CET eq Oyj Tilinpäätöstiedote eq OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2011 - eq:n TULOS 2011 HYVÄ JA OSINKOEHDOTUS 0,12 EUROA eq OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.2.2012, klo 15.45 eq OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

Lisätiedot

AMANDA CAPITAL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2011

AMANDA CAPITAL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2011 Julkaistu: 2011-05-19 08:00:00 CEST eq Oyj Pörssitiedote AMANDA CAPITAL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2011 AMANDA CAPITAL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2011 AMANDA CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.5.2011,

Lisätiedot

CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2014

CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2014 1 CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2014 2 CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2014 Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat katsauskaudella: Konsernin liikevaihto oli 7,0 milj. euroa (6,8

Lisätiedot

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus tammi syyskuu 2008

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus tammi syyskuu 2008 1 (23) CapMan Oyj Pörssitiedote 30.10.2008 CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus tammi syyskuu 2008 Katsauskauden tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat: Konsernin liikevaihto oli 27,2 milj. euroa (43,6

Lisätiedot

CapMan Oyj -konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2008

CapMan Oyj -konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2008 1 (24) CapMan Oyj Pörssitiedote 29.1.2009 klo 9.30 CapMan Oyj -konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2008 Vuoden 2008 tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat: Konsernin liikevaihto oli 37,1 milj. euroa

Lisätiedot

Sisältö. www.amandacapital.fi. Yritysesittely. Vuosi 2006 lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus.

Sisältö. www.amandacapital.fi. Yritysesittely. Vuosi 2006 lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Sisältö Yritysesittely Vuosi 2006 lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Hallinnointi Konsernin tunnusluvut Tunnuslukujen laskentakaavat Konsernin tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014

CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 2 CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat katsauskaudella: Konsernin liikevaihto oli 23,1 milj. euroa (23,2

Lisätiedot

CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013

CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 2 (28) CapMan-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat katsauskaudella: Konsernin liikevaihto oli 23,2 milj. euroa

Lisätiedot

Konserni 3. Vuosi 2009 lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 5. Hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2009 7. Hallinnointi ja sisäpiirisääntely 10

Konserni 3. Vuosi 2009 lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 5. Hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2009 7. Hallinnointi ja sisäpiirisääntely 10 Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ Konserni 3 Vuosi 2009 lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2009 7 Hallinnointi ja sisäpiirisääntely 10 Hallitus, toimitusjohtaja ja tiimi

Lisätiedot

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2008

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2008 1 (22) CapMan Oyj Pörssitiedote 8.8.2008 klo 9.45 CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2008 Katsauskauden tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat: Konsernin liikevaihto oli 19,5 milj. euroa

Lisätiedot

CAPMAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.2.2002 klo 09.00 1(17) CAPMANIN TULOS VUODELTA 2001 OLI 21,7 MILJ. EUROA

CAPMAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.2.2002 klo 09.00 1(17) CAPMANIN TULOS VUODELTA 2001 OLI 21,7 MILJ. EUROA CAPMAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.2.2002 klo 09.00 1(17) CAPMAN OYJ -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2001 CAPMANIN TULOS VUODELTA 2001 OLI 21,7 MILJ. EUROA CapMan Oyj -konsernin (CapMan) liikevaihto vuonna 2001

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 17 Tilinpäätös 1.1. 31.12.2003. 4 Suomen Teollisuussijoitus Oy lyhyesti. 17 Hallituksen toimintakertomus. 4 Vuosi 2003 lyhyesti

SISÄLLYSLUETTELO. 17 Tilinpäätös 1.1. 31.12.2003. 4 Suomen Teollisuussijoitus Oy lyhyesti. 17 Hallituksen toimintakertomus. 4 Vuosi 2003 lyhyesti SISÄLLYSLUETTELO 4 Suomen Teollisuussijoitus Oy lyhyesti 4 Vuosi 2003 lyhyesti 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Kehitys pääomasijoitustoimialalla vuonna 2003 9 Teollisuussijoituksen sijoitustoiminta vuonna

Lisätiedot

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2007

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2007 Pörssitiedote - 3.5.2007 CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2007 Erinomainen alkuvuosi, tulevaisuuden näkymät hyvät Konsernin liikevaihto nousi katsauskaudella 28,1 milj. euroon (8,9 milj.

Lisätiedot

NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2004. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 25.1.2005 klo 16.15 1(14) NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2004

NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2004. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 25.1.2005 klo 16.15 1(14) NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2004 Julkaistu: 2005-01-25 15:15:00 CET Norvestia Oyj - Pörssitiedote NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2004 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 25.1.2005 klo 16.15 1(14) NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 9.3.2000, klo 12.30 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE: STOCKMANNIN TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN 516 MILJ.MK (86,7 MILJ.

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 9.3.2000, klo 12.30 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE: STOCKMANNIN TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN 516 MILJ.MK (86,7 MILJ. STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 9.3.2000, klo 12.30 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE: STOCKMANNIN TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN 516 MILJ.MK (86,7 MILJ. EUROA) Stockmannin liikevaihto kasvoi 8,4 prosenttia ja oli 7 845,9

Lisätiedot

CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013

CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 2 (28) CapMan-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat katsauskaudella: Konsernin liikevaihto oli 16,5 milj. euroa

Lisätiedot

8.5.2013, klo 12:00. eq OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013. Tammi-maaliskuu 2013 lyhyesti

8.5.2013, klo 12:00. eq OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013. Tammi-maaliskuu 2013 lyhyesti eq OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.5.2013, klo 12:00 eq OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 Tammi-maaliskuu 2013 lyhyesti Konsernin nettoliikevaihto vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli 5,7 miljoonaa euroa (3,4

Lisätiedot

Luvut ja hallinnointi

Luvut ja hallinnointi 2010 Luvut ja hallinnointi CapMan Oyj -konsernin avainluvut ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Osakkeet ja osakkeenomistajat ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

NORVESTIA OYJ Osakeanti 5.105.520 osaketta

NORVESTIA OYJ Osakeanti 5.105.520 osaketta LISTALLEOTTOESITE 20.12.2004 NORVESTIA OYJ Osakeanti 5.105.520 osaketta Norvestia Oyj ( Norvestia tai Yhtiö ), joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2007

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2007 Pörssitiedote - 31.10.2007 CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2007 Omien sijoitusten tulosvaikutus merkittävällä tasolla Liikevaihto 43,6 milj. euroa (29,0 milj. euroa tammi-syyskuussa 2006).

Lisätiedot

Vuosikertomus 2011 Tilinpäätös

Vuosikertomus 2011 Tilinpäätös Vuosikertomus 2011 Tilinpäätös Vuosikertomus 2011 Tilinpäätös Avainluvut 2011... 3 CapMan-konserni...3 Hallinnointiliiketoiminta...5 Rahastosijoitustoiminta...6 Hallituksen toimintakertomus...7 Konsernitilinpäätös

Lisätiedot

Konserni 3. Vuosi 2008 lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 5. Hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2008 7. Hallinnointi ja sisäpiirisääntely 9

Konserni 3. Vuosi 2008 lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 5. Hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2008 7. Hallinnointi ja sisäpiirisääntely 9 Vuosikertomus 2008 Sisältö Konserni 3 Vuosi 2008 lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2008 7 Hallinnointi ja sisäpiirisääntely 9 Hallitus, toimitusjohtaja ja tiimi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 4 Suomen Teollisuussijoitus Oy lyhyesti. 19 Tilinpäätös 1.1. 31.12.2002. 5 Toimitusjohtajan katsaus.

SISÄLLYSLUETTELO. 4 Suomen Teollisuussijoitus Oy lyhyesti. 19 Tilinpäätös 1.1. 31.12.2002. 5 Toimitusjohtajan katsaus. SISÄLLYSLUETTELO 4 Suomen Teollisuussijoitus Oy lyhyesti 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoitustoiminta vuonna 2002 6 Teollisuussijoituksen sijoitustoiminnan kehitys 8 Kehitys pääomasijoitustoimialalla

Lisätiedot

2014 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

2014 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILINPÄÄTÖSTIEDOTE eq OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2015, klo 12:00 eq OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE eq KAKSINKERTAISTI TULOKSENSA, OSAKKEENOMISTAJILLE EHDOTETAAN JAETTAVAKSI 0,50 EUROA OSAKKEELTA Tammi-joulukuu lyhyesti

Lisätiedot

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2006

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2006 Pörssitiedote - 10.8.2006 CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2006 Alkuvuoden kehitys ja loppuvuoden näkymät hyvät Hallinnoitavat pääomat nousivat vertailukaudesta 24 % ja olivat katsauskauden

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 1999. CapMan

VUOSIKERTOMUS 1999. CapMan VUOSIKERTOMUS 1999 CapMan CapManin liiketoimintalogiikka Institutionaalisten sijoittajien ja listaamattomien yritysten tarpeet kohtaavat CapManin toiminta on pääomarahastojen hallinnointia. CapMan kerää

Lisätiedot

CAPMAN-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014

CAPMAN-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 CAPMAN-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 2 CAPMAN-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat tilikaudella 2014: Konsernin liikevaihto oli 39,5 milj.

Lisätiedot