Pääomasijoittaminen Suomessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pääomasijoittaminen Suomessa 2014 1.6.2015"

Transkriptio

1 Pääomasijoittaminen Suomessa

2 2 Päähavainnot 3lastoista 214 Ennätysmäärä kasvuyrityksiä sai pääomasijoituksen Yhteensä ennätykselliset 281 (233) suomalaisyritystä sai pääomasijoituksen vuonna 214. Venture-sijoituksen sai 22 (177) ja buyout-sijoituksen 82 (56) yritystä. Aikaisen vaiheen sijoitukset suomalaisiin yhtiöihin lähellä Euroopan huippua Suomalaisiin yhtiöihin tehdyt venture-sijoitukset bruttokansantuotteeseen suhteutettuna olivat toiseksi korkeimmalla tasolla Euroopassa vuonna 214. PK-yritysten kasvuun tähtäävä rahoitus on noussut kaksinkertaiselle tasolle 2-luvun alkuvuosiin verrattuna Suomalaiset buyout-sijoittajat sijoittivat kasvuyrityksiin viime vuonna yhteensä 469 M (456 M ), kun vielä vuosituhannen alussa vuosittaiset sijoitusmäärät olivat keskimäärin 25 M. Yhteenveto Suomalaisten pääomasijoitusyhtiöiden hallinnoidut pääomat olivat vuoden lopussa 5,6 miljardia euroa (5,5 mrd ). Suomalaiset pääomasijoitusyhtiöt sijoittivat 57 miljoonaa euroa (563 M ), yhteensä 455 sijoitusta (386). Suomalaisiin kohdeyhtiöihin sijoitettiin 717 miljoonaa euroa (83 M ), yhteensä 471 sijoitusta (411). Pääomasijoitusrahastojen varainkeruu korkeimmillaan sitten finanssikriisin Suomalaiset pääomasijoittajat keräsivät 585 M (423 M ) uusia kasvuyrityksiin sijoitettavia varoja. Huom. Suluissa vastaavan ajanjakson luvut edelliseltä vuodelta.

3 3 Yhteenveto Venture & Buyout 214 Ulkomaiset institutionaaliset sijoittajat Suomalaiset institutionaaliset sijoittajat Ei määritelty Varainkeruu Sijoitukset Irtautumiset, hankintahintaan 116 M 419 M 5 M Suomalaiset pääomasijoittajat (FuM 5,6 mrd ) Ulkomaiset pääomasijoittajat 126 M 444 M 273 M 41 M 282 M 29 M Ulkomaiset kohdeyhtiöt Suomalaiset kohdeyhtiöt

4 4 Yhteenveto Venture 214 Institutionaaliset sijoittajat Sijoitukset Irtautumiset, hankintahintaan Suomalaiset pääomasijoittajat Ulkomaiset pääomasijoittajat 27 M 74 M 5 M 18 M 73 M 8 M Ulkomaiset kohdeyhtiöt Suomalaiset kohdeyhtiöt Huom. Tilastot sisältävät vain pääomasijoitusrahastojen tekemät sijoitukset. Lisätietoja sivulla 45.

5 5 Yhteenveto Buyout 214 Institutionaaliset sijoittajat Sijoitukset Irtautumiset, hankintahintaan Suomalaiset pääomasijoittajat Ulkomaiset pääomasijoittajat 99 M 37 M 223 M 23 M 29 M 21 M Ulkomaiset kohdeyhtiöt Suomalaiset kohdeyhtiöt

6 6 Varainkeruu Suomalaisten pääomasijoitusyhtiöiden varainkeruu

7 7 Suomalaisten pääomasijoitusyh3öiden uudet kerätyt varat rahaston luonteen mukaan M Venture Myöhempi kasvu Yritysostot Mezzanine Generalist Yhteensä

8 8 Suomalaisten pääomasijoitusyh3öiden uudet kerätyt varat alkuperämaan mukaan % 9 % M 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % Suomi Muu Eurooppa Muu Maailma Ulkomaat yhteensä

9 9 Suomalaisten pääomasijoitusyh3öiden uudet kerätyt varat sijoi;ajaryhmi;äin (LP) % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % Total GP Muut varainhoitajat Akateemiset instituutiot Säätiöt Yksityishenkilöt Perheiden varainhoitoyhtiöt Rahoitusmarkkinat Yritykset Määrittelemättömät Pankit Rahastojen rahastot Muut Vakuutusyhtiöt Valtiolliset toimijat Eläkeyhtiöt, -kassat ja -säätiöt

10 1 Suomalaisten pääomasijoitusyh3öiden hallinnoimat pääomat M Hallinnoidut pääomat

11 11 Suomalaisten pääomasijoitusyh3öiden sijoite;avissa oleva varallisuus M Jäljellä oleva sijoitettava varallisuus Venture Ensisijoituksiin kohdistuva varallisuus (arvio) Buyout

12 12 Toimiala3lastot Pääomasijoitusyhtiöiden suomen toimistojen toiminta kotimaassa ja ulkomailla

13 13 Suomalaisten pääomasijoitusyh3öiden toiminta M Varainkeruu Sijoitukset Irtautumiset (hankintahintaan)

14 14 Suomalaisten pääomasijoitusyh3öiden tekemät venture- sijoitukset M / Kpl sijoitukset Siemen Käynnistys Aikainen kasvu Venture yht. (kpl)

15 15 Suomalaisten pääomasijoitusyh3öiden tekemät buyout- sijoitukset M / Kpl sijoitukset Yritysostot Jälkirahoitus Tervehdyttäminen Tervehdyttäminen & Jälkirahoitus Myöhempi kasvu Buyout yht. (kpl)

16 16 Suomalaisten pääomasijoitusyh3öiden tekemät sijoitukset kohdeyh3öiden kappalemäärän mukaan Kpl kohdeyhtiöt Yhteensä Siemen Käynnistys Aikainen kasvu Myöhempi kasvu Tervehdyttäminen Jälkirahoitus Yritysostot Huom. Yhteenlaskettu määrä ei vastaa kokonaismäärää. Jos sama kohdeyhtiö saa esimerkiksi sekä käynnistys- että jälkirahoitussijoituksen saman raportointivuoden aikana, on kohdeyhtiöiden yhteenlaskettu lukumäärä tällöin yksi.

17 17 Suomalaisten pääomasijoi;ajien sijoitusten keskimääräinen koko Venture,7,6,5,4,3,2,1, M Kpl sijoitukset Keskimääräinen kohdeyhtiön keräämä rahoitus vuoden aikana Buyout Keskimääräisen sijoituksen koko Kpl sijoitukset 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, M Kpl sijoitukset ,3 M Keskimääräisen sijoituksen koko Kpl sijoitukset

18 18 Suomalaisten pääomasijoitusyh3öiden tekemät sijoitukset neljännesvuosi;ain Kvartaali Venture Buyout M Kpl M Kpl Q4/ Q3/ Q2/ Q1/ Q4/ Q3/ Q2/ Q1/ Q4/ Q3/ Q2/ Q1/ Q4/ Q3/ Q2/ Q1/ Q4/ Q3/ Q2/ Q1/ Q4/ Q3/ Q2/ Q1/

19 19 Suomalaisten pääomasijoitusyh3öiden tekemien sijoitusten toimialajakauma 214 Rakennusteollisuus Liiketoiminta- ja teollisuustuotteet Kuluttajapalvelut Life sciences Viestintä ja tietoliikennetekniikka Kulutustuotteet ja vähittäismyynti Tietokone- ja kuluttajaelektroniikka Maatalous Liiketoiminta- ja teollisuuspalvelut Energia ja ympäristö Kuljetus Rahoituspalvelut Muut M Kpl kohdeyhtiöt

20 2 Suomalaisten pääomasijoitusyh3öiden tekemät ensisijoitukset M / Kpl sijoitukset Ensisijoitukset Jatkosijoitukset Ensisijoitukset (kpl) Jatkosijoitukset (kpl) Huom. Ensisijoitus tarkoittaa kohdeyhtiön saamaa ensimmäistä pääomasijoitusta

21 21 Suomalaisten pääomasijoitusyh3öiden tekemät ensisijoitukset sijoitusvaihei;ain Venture M / Kpl kohdeyhtiöt Ensisijoitukset Jatkosijoitukset Ensisijoitukset (kpl) Jatkosijoitukset (kpl) Buyout 6 5 M Kpl kohdeyhtiöt Ensisijoitukset Jatkosijoitukset Ensisijoitukset (kpl) Jatkosijoitukset (kpl) Huom. Ensisijoitus tarkoittaa kohdeyhtiön saamaa ensimmäistä pääomasijoitusta

22 22 Yksityisten pääomasijoitusyh3öiden osuus suomalaisten pääomasijoi;ajien tekemistä euromääräisistä sijoituksista % 9 % M 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % Yhteensä Venture Buyout

23 23 Suomalaisten pääomasijoitusyh3öiden tekemien sijoitusten syndikoinnit % 9 % Kpl sijoitukset 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % Syndikoidut venture-sijoitukset Syndikoidut buyout-sijoitukset

24 24 Suomalaisten pääomasijoitusyh3öiden tekemät sijoitukset aluei;ain 214 Lapin lääni M Kpl sijoitukset Venture,6 11 Buyout N/A 1 Oulun lääni M Kpl sijoitukset Venture 12,5 58 Buyout 24,3 7 Länsi-Suomen lääni M Kpl sijoitukset Venture 7, 4 Buyout 13,9 13 Itä-Suomen lääni M Kpl sijoitukset Venture 4, 22 Buyout 1,6 1 Ahvenanmaan lääni M Kpl sijoitukset Venture Buyout Etelä-Suomen lääni M Kpl sijoitukset Venture 48,5 162 Buyout 36,5 51 Sijoitukset ulkomaille M Kpl sijoitukset Venture 26,8 3 Buyout 99,1 26

25 25 Suomalaisten pääomasijoitusyh3öiden tekemät euromääräiset sijoitukset kohdemai;ain Venture 8 M H1/27 H1/28 H1/29 H1/21 H1/211 H1/212 H1/213 H1/214 Buyout Sijoitukset Suomeen Sijoitukset ulkomaille M H1/27 H1/28 H1/29 H1/21 H1/211 H1/212 H1/213 H1/214 Sijoitukset Suomeen Sijoitukset ulkomaille

26 26 Suomalaisten pääomasijoitusyh3öiden tekemät kappalemääräiset sijoitukset kohdemai;ain Venture Kpl sijoitukset H1/27 H1/28 H1/29 H1/21 H1/211 H1/212 H1/213 H1/214 Buyout Sijoitukset Suomeen Sijoitukset ulkomaille Kpl sijoitukset H1/27 H1/28 H1/29 H1/21 H1/211 H1/212 H1/213 H1/214 Sijoitukset Suomeen Sijoitukset ulkomaille

27 27 Suomalaisten pääomasijoitusyh3öiden tekemät hankintahintaiset irtautumiset M, hankintahintaan / Kpl irtautumiset Alaskirjaukset Irtautumiset pl. Alaskirjaukset Alaskirjaukset (kpl) Irtautumiset pl. Alaskirjaukset (kpl)

28 28 Suomalaisten pääomasijoitusyh3öiden tekemät irtautumiset irtautumistavan mukaan % M * 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % Ei määritelty Irtautuminen muilla tavoin Alaskirjaus Myynti rahoituslaitokselle Myynti johdolle Lainapääoman takaisinmaksu 3 % 2 % 1 % Listautuminen Myynti toiselle pääomasijoittajalle Teollinen yrityskauppa % Yhteensä *M, hankintahintaan

29 29 Markkina3lastot Suomalaisiin kohdeyhtiöihin kotimaasta ja ulkomailta kohdistunut pääomasijoitustoiminta

30 3 Suomalaisiin kohdeyh3öihin tehdyt sijoitukset M / Kpl sijoitukset Venture Buyout Yhteensä (kpl)

31 31 Suomalaisiin kohdeyh3öihin tehdyt venture- sijoitukset M / Kpl sijoitukset Siemen Käynnistys Aikainen kasvu Venture yht. (kpl)

32 32 Suomalaisiin kohdeyh3öihin tehdyt buyout- sijoitukset M / Kpl sijoitukset 9 8 Yritysostot 7 6 Jälkirahoitus Tervehdyttäminen Myöhempi kasvu Buyout yhteensä (kpl)

33 33 Suomalaisiin kohdeyh3öihin tehdyt sijoitukset kohdeyh3öiden kappalemäärän mukaan Kpl kohdeyhtiöt Yritysostot Jälkirahoitus Tervehdyttäminen Myöhempi kasvu Aikainen kasvu Huom. Yhteenlaskettu määrä ei vastaa kokonaismäärää. Jos sama kohdeyhtiö saa esimerkiksi sekä käynnistys- että jälkirahoitussijoituksen saman raportointivuoden aikana, on kohdeyhtiöiden yhteenlaskettu lukumäärä tällöin yksi Käynnistys Siemen

34 34 Sijoitukset aikaisen vaiheen yrityksiin ja Tekesin rahoitus pienille, alle kuusi vuo;a vanhoille yrityksille sekä NIY- rahoitus M T&K-laina 45 T&K-avustus NIY rahoitus VIGOyrityksille NIY muut Muut (FVCAn keräämä arvio) Bisnesenkelit Muu venture Siemen , FiBAN, Finnvera, Tekes

35 35 Suomalaisiin kohdeyh3öihin tehdyt sijoitukset neljännesvuosi;ain Kvartaali Venture Buyout M Kpl sijoitukset M Kpl sijoitukset Q4/ Q3/ Q2/ Q1/ Q4/ Q3/ Q2/ Q1/ Q4/ Q3/ Q2/ Q1/ Q4/ Q3/ Q2/ Q1/ Q4/ Q3/ Q2/ Q1/ Q4/ Q3/ Q2/ Q1/

36 36 Suomalaisiin kohdeyh3öihin tehtyjen sijoitusten toimialajakauma 214 Life sciences Tietokone- ja kuluttajaelektroniikka Energia ja ympäristö Liiketoiminta- ja teollisuustuotteet Rakennusteollisuus Kuluttajapalvelut Kulutustuotteet ja vähittäismyynti Liiketoiminta- ja teollisuuspalvelut Viestintä ja tietoliikennetekniikka Kuljetus Kemikaalit ja materiaalit Rahoituspalvelut Muut M % Kpl Kpl % sijoitukset kohdeyhtiöt % Sijoitukset yhteensä 717 1, 471 1, 281 1, High-tech 52 7, , ,1 Cleantech ,6 47 1, 22 7, M Kpl kohdeyhtiöt

37 37 Suomalaisiin kohdeyh3öihin tehtyjen venture- sijoitusten toimialajakauma 214 Life sciences Tietokone- ja kuluttajaelektroniikka Viestintä ja tietoliikennetekniikka Liiketoiminta- ja teollisuustuotteet Energia ja ympäristö Kulutustuotteet ja vähittäismyynti Rahoituspalvelut Liiketoiminta- ja teollisuuspalvelut Kuluttajapalvelut Muut Kemikaalit ja materiaalit M Kpl kohdeyhtiöt

38 38 Suomalaisiin kohdeyh3öihin tehdyt ensisijoitukset sijoitusvaihei;ain Venture M / Kpl kohdeyhtiöt Ensisijoitukset Jatkosijoitukset Ensisijoitukset (kpl) Jatkosijoitukset (kpl) Buyout 8 M Kpl kohdeyhtiöt Ensisijoitukset Jatkosijoitukset Ensisijoitukset (kpl) Jatkosijoitukset (kpl)

39 39 Suomalaisiin kohdeyh3öihin tehdyt sijoitukset aluei;ain 214 Lapin lääni M Kpl sijoitukset Venture,6 11 Buyout N/A 1 Oulun lääni M Kpl sijoitukset Venture 13,5 59 Buyout 24,3 7 Länsi-Suomen lääni M Kpl sijoitukset Venture 18,9 45 Buyout 79,1 15 Itä-Suomen lääni M Kpl sijoitukset Venture 4, 22 Buyout 13,1 12 Ahvenanmaan lääni M Kpl sijoitukset Venture Buyout Etelä-Suomen lääni M Kpl sijoitukset Venture 79,9 195 Buyout 461,3 74

40 4 Suomalaisiin kohdeyh3öihin tehdyt euromääräiset sijoitukset alkuperämaan mukaan Venture M H1/27 H1/28 H1/29 H1/21 H1/211 H1/212 H1/213 H1/214 Buyout Suomalainen sijoittaja Ulkomainen sijoittaja M H1/27 H1/28 H1/29 H1/21 H1/211 H1/212 H1/213 H1/214 Suomalainen sijoittaja Ulkomainen sijoittaja

41 41 Suomalaisiin kohdeyh3öihin tehdyt kappalemääräiset sijoitukset alkuperämaan mukaan Venture Kpl sijoitukset H1/27 H1/28 H1/29 H1/21 H1/211 H1/212 H1/213 H1/214 Buyout Suomalainen sijoittaja Ulkomainen sijoittaja Kpl sijoitukset H1/27 H1/28 H1/29 H1/21 H1/211 H1/212 H1/213 H1/214 Suomalainen sijoittaja Ulkomainen sijoittaja

42 42 Suomalaisista kohdeyh3öistä tehdyt hankintahintaiset irtautumiset M, hankintahintaan / Kpl irtautumiset Alaskirjaukset Muut irtautumiset Alaskirjaukset (kpl) Muut irtautumiset (kpl)

43 43 Suomalaisista kohdeyh3öistä tehdyt irtautumiset irtautumistavan mukaan % M * 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % Ei määritelty Irtautuminen muilla tavoin Alaskirjaus Myynti rahoituslaitokselle Myynti johdolle Lainapääoman takaisinmaksu Listautuminen Myynti toiselle pääomasijoittajalle Teollinen yrityskauppa 1 % % Yhteensä *M, hankintahintaan

44 44 Paikallisiin kohdeyh3öihin tehdyt pääomasijoitukset suhteessa bru;okansantuo;eeseen 214,7%,6% Sijoitukset, % BKT:sta,5%,4%,3%,2%,1%,% 214 Keskiarvo , EVCA, IMF, World Economic Outlook Database (BKT)

45 45 Paikallisiin kohdeyh3öihin tehdyt venture- sijoitukset suhteessa bru;okansantuo;eeseen 214,7 %,6 % Sijoitukset, % BKT:sta,5 %,4 %,3 %,2 %,1 %, % 214 Keskiarvo , EVCA, IMF, World Economic Outlook Database (BKT)

46 46 Paikallisiin kohdeyh3öihin tehdyt buyout- sijoitukset suhteessa bru;okansantuo;eeseen 214,6% Sijoitukset, % BKT:sta,5%,4%,3%,2%,1%,% 214 Keskiarvo , EVCA, IMF, World Economic Outlook Database (BKT)

47 47 Metodologia

48 48 Tutkimuksen metodologia Suomen pääomasijoitustoimialaa kuvaavat tilastot ovat peräisin PEREP Analytics pääomasijoitustietokannasta Keskitetty, ei-kaupallinen, koko Euroopan kattava pääomasijoitustietokanta Oma henkilöstö, sisäiset resurssit sekä webbiportaali Tiedot kerätään pääomasijoitusyhtiöiltä online-kyselyn avulla ja niitä täydennetään julkisista lähteistä saatavilla olevalla informaatiolla Lukuja päivitetään jatkuvasti, joten uusimmat tilastot korvaavat aiemmin julkaistut Huom. Tilastoihin sisältyvät ainoastaan pääomasijoitusrahastojen sijoitukset (sisältää taseesta sijoittavat yhtiöt). Useat muut sijoittajat, mm. yksityishenkilöt, yrittäjät, bisnesenkelit, yrityksen johto, rahastojen rahastot, eläkevakuutusyhtiöt, muut varainhallintoyhtiöt ja rahoituslaitokset, toimivat rahoituskierroksilla kanssasijoittajina ja tekevät suoria sijoituksia. Tämä FVCA:n tilastojen ulkopuolinen sijoitustoiminta voi olla merkittävää etenkin venturemarkkinassa. Venture-tilastoihin vaikuttaa myös myöhemmän kasvuvaiheen sijoitusten tilastointi buyout-luokkaan. PEREP Analytics tietokantaan liittyneet kansalliset pääomasijoitusyhdistykset APCRI (Portugali) CVCA (Tšekin tasavalta) EVCA (Eurooppa) NVCA (Norja) SEEPEA (Kaakkois-Eurooppa) AVCO (Itävalta) CVCA (Kroatia) FVCA (Suomi) NVP (Alankomaat) SLOVCA (Slovakia) BVA (Belgia) DVCA (Tanska) HVCA (Unkari) PPEA (Puola) SVCA (Ruotsi) BVK (Saksa) EstVCA (Viro) IVCA (Irlanti) SECA (Sveitsi)

49 49 Tutkimuksen metodologia Sijoitus- sekä irtautumistiedot tilastoidaan sekä toimiala- (industry statistics) että markkinanäkökulmasta (market statistics) Toimialatilastot Pääomasijoitusyhtiön sijainnin mukaan Tässä: Pääomasijoitusyhtiöiden suomen toimistojen tekemät sijoitukset ja irtautumiset kotimaassa ja ulkomailla Markkinatilastot Kohdeyhtiön sijainnin mukaan Tässä: Suomalaisiin kohdeyhtiöihin sekä kotimaasta että ulkomailta tehdyt pääomasijoitukset ja irtautumiset Huom: Tilastojen yhteenlasketut summat voivat erota kokonaissummista pyöristyksistä johtuen. Osassa kaavioita voi myös olla määrittelemättömiä muuttujia, jotka eivät ole esillä. Lisätietoja metodologiasta saa Suomen pääomasijoitusyhdistyksen analyytikolta

50 5 Tutkimuksen metodologia Sijoitusten kehitysvaiheet VENTURE Pääasiassa alkuvaiheen yrityksiin kohdistuvat pääomasijoitukset BUYOUT Yläkäsite erilaisille johdon yritysostojen rakenteille Siemenvaihe (Seed) Käynnistysvaihe (Start-up) Aikainen kasvu (Later stage venture) Myöhempi kasvu (Growth) Tervehdyttäminen (Rescue/Turnaround) Jälkirahoitus (Replacement capital) Siemenvaihe Käynnistysvaihe, Muu aikainen vaihe Aikainen kasvu (ent. Myöhempi venture), Siirtymävaihe Myöhempi kasvu (ent. Kasvuvaihe) Tervehdyttäminen Jälkirahoitus, Pankkilainan uudelleenrahoitus Yritysostot (Buyouts) Toimivan johdon yritysosto (MBO), Ulkopuolisen johdon yritysosto (MBI), Julkisesta yksityiseksi, Muu listattujen osakkeiden osto, Muu leveroitu yritysosto

Suomen Teollisuussijoitus Oy:n puolivuotiskatsaus 1-6/2014

Suomen Teollisuussijoitus Oy:n puolivuotiskatsaus 1-6/2014 1 (5) Suomen Teollisuussijoitus Oy:n puolivuotiskatsaus Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka edistää pääomasijoitustoiminnan keinoin suomalaista yritystoimintaa, työllisyyttä

Lisätiedot

ELOKUVATUOTANNON RAHOITUSRAKENTEEN VAHVISTAMINEN

ELOKUVATUOTANNON RAHOITUSRAKENTEEN VAHVISTAMINEN SUOMEN ELOKUVASÄÄTIÖ ELOKUVATUOTANNON RAHOITUSRAKENTEEN VAHVISTAMINEN Jukka Vilhunen 14.1.2008 2 Sisällysluettelo sivu 1 Johdanto 3 2 Pitkien näytelmäelokuvien rahoitusrakenne 3 Julkinen rahoitus 3 Yksityinen

Lisätiedot

PÄÄOMARAHOITUKSEN TARJONNAN LISÄÄMINEN SUOMESSA 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ RAHOITUSMARKKINAOSASTO TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ

PÄÄOMARAHOITUKSEN TARJONNAN LISÄÄMINEN SUOMESSA 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ RAHOITUSMARKKINAOSASTO TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ PÄÄOMARAHOITUKSEN TARJONNAN LISÄÄMINEN SUOMESSA 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ RAHOITUSMARKKINAOSASTO TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu 1 A PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

PÄÄOMASIJOITTAJAT (Venture Capitalists and Private Equity Investors)

PÄÄOMASIJOITTAJAT (Venture Capitalists and Private Equity Investors) PÄÄOMASIJOITTAJAT (Venture Capitalists and Private Equity Investors) - sijoittavat listaamattomiin yrityksiin, joilla hyvä kasvupotentiaali - pääomasijoitukset tehdään ensisijaisesti oman pääomanehtoisina

Lisätiedot

4 Yhtiö lyhyesti Vuoden 2005 avainluvut. 5 Toimitusjohtajan katsaus

4 Yhtiö lyhyesti Vuoden 2005 avainluvut. 5 Toimitusjohtajan katsaus Sisällysluettelo 4 Yhtiö lyhyesti Vuoden 2005 avainluvut 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Kehitys pääomasijoitustoimialalla 8 Teollisuussijoituksen sijoitustoiminta 2005 14 Tilinpäätös 38 Hallinto Alkuvaiheen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. Korkea moraali. Sitoutuminen. Aktiivinen omistajuus.

VUOSIKERTOMUS. Korkea moraali. Sitoutuminen. Aktiivinen omistajuus. VUOSIKERTOMUS 06 Korkea moraali. Sitoutuminen. Aktiivinen omistajuus. CAPMAN SIJOITUSKOHTEENA Toimitusjohtajan katsaus... 2 Missio ja visio... 4 Arvot... 6 Strategia... 8 CapMan sijoituskohteena... 10

Lisätiedot

CapMan vaihtoehtoisen sijoitusluokan. Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, CapMan Oyj 30.3.2010

CapMan vaihtoehtoisen sijoitusluokan. Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, CapMan Oyj 30.3.2010 CapMan vaihtoehtoisen sijoitusluokan hallinnointiyhtiö i i h iö Pohjoismaissa i ja Venäjällä Yhtiökokous 2010 Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, CapMan Oyj Sisällys CapMan tänään Toimintaympäristö Vuoden

Lisätiedot

CapMan Oyj konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2002

CapMan Oyj konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2002 Pörssitiedote - 6.8.2002 CapMan Oyj konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2002 CapManin tammi-kesäkuun tulos 1,4 milj. euroa, hallinnoitavat pääomat kasvoivat 1 617 milj. euroon CapMan Oyj -konsernin (CapMan)

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2013

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2013 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2014 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2013 Tutkimus- ja kehittämismenot laskevat etenkin yrityksissä Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot olivat Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen Selvitysmiehen raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 29/2010 vesa puttonen Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän

Lisätiedot

Perf ormance Simplification Strategy

Perf ormance Simplification Strategy 2010 Perf ormance Simplification Strategy Sisällys CapMan yrityksenä Toimitusjohtajan katsaus ------------------------------------------- 2 Strategia ---------------------------------------------------------------

Lisätiedot

CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013

CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 2 (28) CapMan-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat katsauskaudella: Konsernin liikevaihto oli 23,2 milj. euroa

Lisätiedot

CapMan Oyj Vuosikertomus 2009

CapMan Oyj Vuosikertomus 2009 CapMan Oyj Vuosikertomus 2009 Sisältö CAPMAN YRITYKSENÄ Toimitusjohtajan katsaus... 02 Strategia, visio ja missio... 04 Taloudellinen kehitys vuonna 2009... 06 Hallinnointiliiketoiminta... 08 Rahastosijoitustoiminta...

Lisätiedot

Ota askel eteenpäin kanssamme.

Ota askel eteenpäin kanssamme. Ota askel eteenpäin kanssamme. 2007 CapMan CapMan on Pohjoismaiden johtavia vaihtoehtoisen sijoitusluokan omaisuudenhoitajia ja hallinnoi noin 3,9 miljardin euron pääomia pohjoismaisissa pääomarahastoissaan.

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2011

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2011 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2012 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2011 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot kasvaneet maltillisesti Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot ylittivät 7 miljardin

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2012

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2012 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2013 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2012 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoissa mittava vähennys vuonna 2012 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot olivat 6,8

Lisätiedot

Riskirahoitusohjelma perustuu yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen artiklaan 21 Riskirahoitustuki (Euroopan komission asetus N:o 651/2014).

Riskirahoitusohjelma perustuu yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen artiklaan 21 Riskirahoitustuki (Euroopan komission asetus N:o 651/2014). TUKIOHJELMA 1 (8) 1 TEKES PÄÄOMASIJOITUS OY:N RISKIRAHOITUSOHJELMA 1.1 Riskirahoitusohjelman tavoitteet Riskirahoitusohjelman tavoitteena on edistää suomalaisten alkavan vaiheen yritysten liiketoiminnan

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten yritysten rahoitus Suomessa

Pienten ja keskisuurten yritysten rahoitus Suomessa VATT Muistiot 37 Pienten ja keskisuurten yritysten rahoitus Suomessa Valtter Louhivuori VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT VATT MUISTIOT 37 Pienten ja keskisuurten yritysten rahoitus Suomessa Valtter

Lisätiedot

PK-yritysten rahoituksen tila Suomessa

PK-yritysten rahoituksen tila Suomessa en 29.4.203 Suomalaisten pienten ja keskisuurten yritysten rahoitustilanne on säilynyt varsin hyvänä muihin EU-maihin verrattuna. Rahoituksen saatavuus ja sen ehdot ovat kuitenkin kiristymässä, mikä on

Lisätiedot

CapMan pääomasijoittamisen edelläkävijä

CapMan pääomasijoittamisen edelläkävijä CapMan pääomasijoittamisen edelläkävijä CapMan-aamiaistilaisuus, Nordnet, Niko Haavisto talousjohtaja Tietyt tähän materiaaliin sisältyvät lausumat, kuten lausumat yhtiön tulevaisuuden tuloskehityksestä,

Lisätiedot

Pk-yritysten rooli Suomessa 1

Pk-yritysten rooli Suomessa 1 Pk-yritysten rooli Suomessa 1 1 Yritysten määrä on kasvanut 2 Yritystoiminta maakunnittain 3 Pk-yritykset tärkeitä työllistäjiä 4 Tutkimus- ja kehityspanostukset sekä innovaatiot 5 Pk-sektorin rooli kansantaloudessa

Lisätiedot

JOUKKORAHOITUS - Suomalaisen startup-ympäristön näkemykset uudesta rahoitusmuodosta

JOUKKORAHOITUS - Suomalaisen startup-ympäristön näkemykset uudesta rahoitusmuodosta Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) JOUKKORAHOITUS - Suomalaisen startup-ympäristön näkemykset uudesta rahoitusmuodosta Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Tuomas Oksanen 2014 Laskentatoimen laitos

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS 2012 Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 12 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-93-1490-4 (nid.) ISBN 978-952-93-1491-1 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

CAPMAN-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014

CAPMAN-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 CAPMAN-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 2 CAPMAN-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat tilikaudella 2014: Konsernin liikevaihto oli 39,5 milj.

Lisätiedot

Finnvera lyhyesti. Rooli ja toiminnan merkitys. Visio, arvot ja strategia. Rahoituspalvelut. Pääomasijoitukset. Terveyttäminen.

Finnvera lyhyesti. Rooli ja toiminnan merkitys. Visio, arvot ja strategia. Rahoituspalvelut. Pääomasijoitukset. Terveyttäminen. Finnvera Verkkovuosikertomus 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo 1 Finnvera lyhyesti 4 2 Rooli ja toiminnan merkitys 6 3 Visio, arvot ja strategia 12 4 Rahoituspalvelut 16 4.1 Lainat 18 4.2 Takaukset

Lisätiedot

Luvut ja hallinnointi

Luvut ja hallinnointi 2010 Luvut ja hallinnointi CapMan Oyj -konsernin avainluvut ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Osakkeet ja osakkeenomistajat ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Helsinki Tukholma Kööpenhamina Guernsey. Vuosikertomus

Helsinki Tukholma Kööpenhamina Guernsey. Vuosikertomus Vuosikertomus Helsinki Tukholma Kööpenhamina Guernsey CapMan tänään 4 Vuoden 2002 tapahtumat 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Buyout 12 Teknologia 18 Life science 22 Access Capital Partners 25 CapManin hallinnoimat

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 09 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-92-6491-9 (nid.) ISBN 978-952-92-6492-6 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

Kuvio 14 - Eläkerahastot: kotimaiset ja ulkomaiset varat, % kokonaisvaroista, 1998

Kuvio 14 - Eläkerahastot: kotimaiset ja ulkomaiset varat, % kokonaisvaroista, 1998 Kuvio 14 - Eläkerahastot: kotimaiset ja ulkomaiset varat, % kokonaisvaroista, 1998 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Belgia Ranska Kreikka Irlanti Luxemburg Alankomaat Portugali Espanja Ruotsi Yhd. k.kunta

Lisätiedot

PIENYRITYSTEN RAHOITUSRATKAISUT

PIENYRITYSTEN RAHOITUSRATKAISUT PIENYRITYSTEN RAHOITUSRATKAISUT TALOUSTIEDE PRO GRADU -TUTKIELMA JOHTAMISKORKEAKOULU TAMPEREEN YLIOPISTO TOUKOKUU 2015 TUULI NIKUNEN TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu NIKUNEN, TUULI:

Lisätiedot