STARTHJÄLP STARTHJELP APUKÄYNNISTIN STARTHJÆLP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "STARTHJÄLP STARTHJELP APUKÄYNNISTIN STARTHJÆLP"

Transkriptio

1 STARTHJÄLP STARTHJELP APUKÄYNNISTIN STARTHJÆLP 12 V, 400 A 2011 Biltema Nordic Services AB

2 STARTHJÄLP 12 V, 400 A BRUKSANVISNING Bärbar, uppladdningsbar starthjälp 12 V, 400 A ALLMÄNT Ger snabb och enkel starthjälp utan att behöva ta hjälp av ett annat fordon med hjälp av startkablar. Du behöver inte längre vara orolig för att hamna i en situation där din bil inte startar. Kraftiga batterikablar och batteriklämmor. 12 V cigarettändaruttag för drift av olika slags 12 V-utrustning. Arbetsbelysning (lysrörslampa) med strömbrytare. LED-indikering som visar det inbyggda batteriets kondition. Nätadapter för laddning via 230 V vägguttag. Laddningskabel för laddning via 12 V cigarettändaruttag. Skydd mot överbelastning och överladdning. TEKNISKA SPECIFIKATIONER Batterityp: Laddningsbart, gastätt blybatteri Batterikapacitet: Ah Utspänning: V DC Startström (uteffekt): A (max.), 250 A (nom.) Batterikablar: Gummiisolerade kopparkablar Batteriklämmor: A Utgång: V DC cigarettändaruttag Nätadapter: För laddning via 230 V vägguttag Laddningskabel:..... För laddning via 12 V cigarettändaruttag Mått: x 125 x 235 mm (bxdxh) Vikt: ,1 kg VARNING! Starthjälpens svarta negativa (-) batteriklämma skall anslutas till jord på motorblock eller renskrapad yta på bilens chassi (EJ till negativ (-) batteripol). Utsätt ej starthjälpen för vatten eller fukt. Förvara starthjälpen oåtkomlig för barn. Felaktig användning av denna produkt kan resultera i möjlig personskada, ex, brännskador eller blindhet. Starthjälpen är försedd med ett slutet blybatteri som alltid skall hållas fulladdat. Ladda upp batteriet innan första användning och sedan efter varje användning. Om starthjälpen står oanvänd bör batteriet laddas upp var tredje månad. Underlåtenhet att göra så kan medföra reducerad batterilivslängd. EGENSKAPER OBS! Läs noga igenom bruksanvisningen innan starthjälpen börjar användas. Denna bruksanvisning skall anses som en del av starthjälpen och ska alltid förvaras tillsammans med denna. Om starthjälpen säljs, så skall bruksanvisningen överlämnas till den nye ägaren. Förvara alltid bruksanvisningen på en för användaren lättillgänglig plats och se till att den bevaras i gott skick. Bruksanvisningen innehåller viktig information som rör din säkerhet. Följ noga säkerhetsinstruktionerna för att undvika risk för personskador och skada på utrustningen. Dessutom finns här nyttig information som kommer att underlätta användandet och underhållet av starthjälpen Biltema Nordic Services AB 2

3 1. Ytterhölje av plast 2. Strömbrytare för arbetsbelysning 3. Laddningsindikering & laddningsuttag för AC/DC laddningsadapter 4. LED-indikering som visar batteriets kondition 5. Säkring 15 A 6. DC 12 V laddningskabel 7. AC 230 V nätadapter 8. Arbetsbelysning 9. LED-indikering för laddning 10. Batterikablar 11. Strömbrytare för 12 V uttag 12. V cigarettändaruttag med överbelastningsskydd SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING! För att minska risken för personskador och skador på utrustningen rekommenderar vi att du alltid följer de grundläggande säkerhetsföreskrifterna när du använder denna starthjälp. VARNING: RISK FÖR EXPLOSIVA GASER Arbete i närheten av syrafyllda blybatterier är farligt. Batterierna alstrar explosiva gaser vid laddning. Av denna orsak är det viktigt att du noga läser denna manual och följer instruktionerna exakt vid all användning av starthjälpen. Läs och följ även noga de instruktionerna från batteritillverkaren och ev. annan utrustning som används. PERSONSÄKERHET Barn och personer med nedsatt fysisk eller psykisk förmåga får EJ använda produkten utan tillsyn enligt EN /A2:2006. Vid all typ av arbete med syrafyllda blybatterier, se till att barn och andra personer hålls borta från batteriet, starthjälpen och kablarna. VARNING: Vid arbete med syrafyllda blybatterier rekommenderas alltid att använda skyddsglasögon och skyddskläder. Om hud eller kläder kommer i kontakt med batterisyra, tvätta omedelbart den berörda ytan med tvål och vatten. Undvik att peta i ögonen vid arbete med batterier. Korroderande syrapartiklar kan hamna i ögonen. Om du får batterisyra i ögonen, spola omedelbart ögonen med kallt vatten i minst 10 minuter. Uppsök sedan omedelbart läkare. Rökning, gnistor eller öppen eld får EJ förekomma i närheten av batteriet. Tappa ej metallföremål på batteriet. Var uppmärksam när du använder verktyg av metall i närheten av batteriet. Kontakt mellan metallverktyget och batteriets positiva (+) pol kan orsaka gnistor eller kortsluta batteriet eller elektriska komponenter som i sin tur kan orsaka en explosion. Använd ej ringar, armband, klockor eller halskedjor av metall när du arbetar nära ett blybatteri. Kontakt mellan ett metallföremål och batteriets positiva (+) pol kan alstra en tillräckligt hög kortslutningsström för att orsaka svåra brännskador. ÖVRIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Använd endast denna produkt för laddning och starthjälp av fordon med blybatterier. Använd den ej för laddning av torrbatterier som är vanliga i hushållsapparater. Försök EJ ladda/starta fordon med frusna batterier. Om batterisyran (elektrolyten) är frusen, ta in batteriet i värmen så att det får tina upp ordentligt innan det laddas. Starthjälpens batteriklämmor får EJ kortslutas. Använd endast starthjälpen på välventilerade platser. Försök ej starta fordonet om det finns lättantändliga vätskor eller gaser i närheten. Endast 12 V. Starthjälpen får endast använ Biltema Nordic Services AB

4 das på fordon med 12 V elsystem. Endast för användning i nödfall. Använd EJ denna starthjälp som ersättning för fordonets ordinarie batteri. Använd den endast för starthjälp. Undvik skada på starthjälpen. Använd den endast enligt vad som anges i denna manual. För att undvika skador på fordonets elsystem måste fordonstillverkarens instruktioner och anvisningar beträffande snabbladdning följas noga. Gäller även instruktioner som medföljer från batteritillverkaren. Utsätt EJ starthjälpen för regn eller fukt. Använd EJ starthjälpen om den är skadad. Inspektera starthjälpen regelbundet. Vid ev. skada, lämna den omgående till auktoriserad serviceverkstad för kontroll och/eller reparation. När starthjälpen inte används, se till att den förvaras torrt, samt oåtkomlig för barn. LADDNING Starthjälpens batteri kan dels laddas med hjälp av en 230 V nätadapter (7), dels med hjälp av en 12 V laddningskabel (6) för anslutning till 12 V cigarettändaruttag. Det rekommenderas att starthjälpens batteri hela tiden hålls fulladdat. Om batteriet lämnas med dålig laddning så kan det förkorta batteriets livslängd. Laddningstiden beror på hur många tidigare startförsök som skett. Det inbyggda batteriets kondition visas av LED-indikeringen (4). LADDNING MED 230 V NÄTADAPTER (7) 1. Ställ strömbrytaren (11) för 12 V uttaget i läge OFF. 2. Anslut AC 230 V nätadaptern (7) till ett AC 230 V vägguttag. 3. Anslut nätadapterns runda stickkontakt till laddningsuttaget (3) på starthjälpens framsida. Fig LED-indikeringen för laddning (9) tänds för att visa att starthjälpens batteri laddas. 5. När strömbrytaren (11) ställs i testläge, så skall den gröna LED-indikeringen (4) längst till höger tändas när batteriet är fulladdat (se avsnitt LED som visar batteriets kondition nedan). LADDNINGSTID: TIMMAR. LED lysdioder (4) som visar batteriets kondition Grön LED (längst till höger):fulladdat Grön LED: Bra laddning Gul LED: Dålig laddning/ladda Röd LED: Ladda DÅLIG BRA LADDNING MED 12 V LADDNINGSKA- BEL (6) Fig. 2 OBS: När man laddar på detta sätt så kommer starthjälpens batteri EJ att laddas till samma nivå (14 15 V) som vid laddning med en 230 V nätadapter (7). 1. Anslut laddningskabelns stickkontakt till fordonets 12 V cigarettändaruttag. AC 230 V Vägguttag AC 230 V 2011 Biltema Nordic Services AB 4

5 2. Anslut laddningskabelns mindre stickkontakt till uttag (3) på starthjälpens framsida. OBS: ON/OFF-strömbrytaren i läge OFF. Fig. 5 ANVÄNDNING SOM STARTHJÄLP (FIG. 3) Fig. 3 Positiv (+) Negativ (-) OBS: Använd EJ produkten som hjälpstart samtidigt som du använder DC 12 V cigarettändaruttaget (12). 1. Anslut starthjälpens RÖDA klämma till fordonets POSITIVA (+) batteripol. 2. Anslut starthjälpens SVARTA klämma till fordonets chassi eller motorblock (EJ till den negativa batteripolen). Anslutning till den negativa (-) batteripolen är dels mycket osäkert, dels ökar risken för att gnistor uppkommer nära batteriets explosiva gaser. 3. OBS: Den RÖDA batteriklämman får EJ komma i kontakt med den SVARTA batteriklämman. 4. Vänta ett par minuter. 5. Vrid tändningsnyckeln till startläget under 5 6 sekunder. 6. Om motorn inte startar, vänta minst 3 minuter innan nästa startförsök sker. VARNING: Starthjälpens båda batteriklämmor får EJ vidröra varandra eller någon gemensam ledare. 7. När motorn startat, lossa först den SVARTA klämman och sedan den RÖDA klämman och placera dem i avsett utrymme på starthjälpens ytterhölje. 8. Om bilens batteri är så urladdat att inte ens tändningslampan tänds, låt starthjälpen vara ansluten till bilbatteriet i minuter innan du försöker starta motorn. 9. Efter avslutad starthjälp, ladda snarast upp starthjälpen. ANVÄNDNING FÖR DRIFT AV 12 V DC UTRUSTNING (FIG. 5) Starthjälpen kan användas för drift av olika slags 12 V-utrustning. 1. Lyft upp locket till cigarettändaruttaget (12). 2. Anslut 12 V tillbehörets stickkontakt till cigarettändaruttaget (12). 5 BYTE AV HUVUDSÄKRING På starthjälpens framsida sitter en 15 A flatstiftssäkring (5). För att kontrollera säkringen, plocka bort den och kontrollera att säkringens tråd är hel. Om den är avbränd, ersätt säkringen med den reservsäkring som medföljer starthjälpen. BYTE AV SÄKRING I LADDNINGSKABELNS (DC 12 V) STICKKONTAKT I laddningskabelns (6) stickkontakt sitter en 10 A glassäkring. Denna säkring skyddar både starthjälpen och bilen. Se figur nedan: Skruva loss Kassera den trasiga säkringen Utbytessäkring (10 A) Stickkontakt för cigarettändaruttag VARNING: Ersätt aldrig den trasiga säkringen med en säkring som har högre amperestyrka än originalsäkringen. OBS: Starthjälpens batteri bör laddas varje månad för att bibehålla bästa tänkbara funktion. SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL Starthjälpen kräver endast ett minimalt 2011 Biltema Nordic Services AB

6 underhåll. Genom att följa dessa enkla steg så kommer starthjälpens funktion tillfullo att upprätthållas. Efter varje användning, rengör starthjälpens batteriklämmor från ev. batterisyra, vilket annars kan orsaka korrosion på batteriklämmorna av koppar. Rengör starthjälpens ytterhölje av plast med en mjuk trasa. Om så krävs, kan även mild tvållösning användas. När starthjälpen inte används, låt alltid kablar och batteriklämmor vara placerade i avsett utrymme på starthjälpens ytterhölje. Använd ej starthjälpen om kablar eller batteriklämmor är skadade. MILJÖSKYDD Återvinn oönskat material i stället för att slänga det bland hushållssoporna. Alla maskiner, tillbehör och förpackningsmaterial skall sorteras och lämnas till en återvinningscentral och där kasseras på ett miljövänligt sätt. AVYTTRING AV BATTERI Denna produkt är försedd med ett förslutet blybatteri. När batteriet inte längre kan laddas upp så måste det avyttras på ett korrekt och miljögodkänt sätt, genom att lämnas till en återvinningscentral. Innan batteriet avyttras, täck batteripolerna med eltejp för att förhindra kortslutning. OBS: Batteriet får EJ avyttras tillsammans med vanliga hushållssopor. VARNING: Batteriet får EJ eldas upp. Detta kan resultera i att batteriet exploderar Biltema Nordic Services AB 6

7 STARTHJELP 12 V, 400 A BRUKSANVISNING Bærbar, oppladbar starthjelp 12 V, 400 A GENERELT Gir rask og enkel starthjelp uten å trenge hjelp av et annet kjøretøy ved bruk av startkabler. Du trenger ikke lengre være urolig for å havne i en situasjon der bilen din ikke starter. Kraftige batterikabler og batteriklemmer. 12 V sigarettenneruttak for drift av forskjellig 12 V-utstyr. Arbeidsbelysning (lysrørlampe) med strømbryter. LED-indikering som viser det innebygde batteriets tilstand. Nettadapter for lading via 230 V stikkontakt. Ladekabel for lading via 12 V sigarettenneruttak. Vern mot overbelastning og overlading. TEKNISKE SPESIFIKASJONER Batteritype: Oppladbart, gasstett blybatteri Batterikapasitet: Ah Utspenning: V DC Startstrøm (uteffekt): A (maks.), 250 A (nom.) Batterikabler: Gummiisolerte kobberkabler Batteriklemmer: A Utgang: V DC sigarettenneruttak Nettadapter: For lading via 230 V stikkontakt Ladekabel: For lading via 12 V sigarettenneruttak Mål: x 125 x 235 mm (bxdxh) Vekt: ,1 kg ADVARSEL! Starthjelpens sorte negative (-) batteriklemme skal kobles til jord på motorblokk eller renskrapt flate på bilens chassis (IKKE til negativ (-) batteripol). Utsett ikke starthjelpen for vann eller fukt. Oppbevar starthjelpen utilgjengelig for barn. Feil bruk av dette produktet kan resultere i personskade, f.eks. brannskader eller blindhet. Starthjelpen er utstyrt med et lukket blybatteri som alltid skal holdes fulladet. Lad opp batteriet før første bruk og deretter etter hver bruk. Om starthjelpen står ubrukt, bør batteriet lades opp hver tredje måned. Dersom du ikke gjør dette, kan batteriets levetid bli redusert. EGENSKAPER OBS! Les nøye gjennom bruksanvisningen før starthjelpen tas i bruk. Denne bruksanvisningen skal anses som en del av starthjelpen, og skal alltid oppbevares sammen med denne. Dersom starthjelpen selges, skal bruksanvisningen overlates til den nye eieren. Oppbevar bruksanvisningen alltid på et lett tilgjengelig sted for brukeren, og sørg for at den tas godt vare på. Bruksanvisningen inneholder viktig informasjon som angår din sikkerhet. Følg nøye sikkerhetsinstruksjonene for å unngå risiko for personskade og skade på utstyret. I tillegg finnes det her nyttig informasjon som vil gjøre det enklere å bruke og vedlikeholde starthjelpen Biltema Nordic Services AB

8 1. Ytterdeksel av plast 2. Strømbryter for arbeidsbelysning 3. Ladeindikering og ladeuttak for AC/DC ladeadapter 4. LED-indikering som viser batteriets tilstand 5. Sikring 15 A 6. DC 12 V ladekabel 7. AC 230 V nettadapter 8. Arbeidsbelysning 9. LED-indikering for lading 10. Batterikabler 11. Strømbryter for 12 V uttak V sigarettenneruttak med overbelastningsvern SIKKERHETSINSTRUKSJONER ADVARSEL! For å redusere risikoen for personskade og skade på utstyr bør du alltid iaktta de grunnleggende sikkerhetsforskriftene når du bruker denne starthjelpen. ADVARSEL! RISIKO FOR EKSPLOSIVE GASSER Arbeid i nærheten av syrefylte blybatterier er farlig. Batteriene danner eksplosive gasser ved lading. Det er derfor viktig at du leser denne bruksanvisningen og følger instruksjonene nøye ved all bruk av starthjelpen. Les og følg også nøye instruksjonene fra batteriprodusenten og eventuelt annet utstyr som brukes. PERSONSIKKERHET Barn og personer med nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne må ikke bruke produktet uten tilsyn iht. EN / A2:2006. Ved alle typer arbeid med syrefylte blybatterier skal barn og andre personer holdes borte fra batteri, starthjelp og kabler. ADVARSEL! Ved arbeid med syrefylte blybatterier bør du alltid bruke vernebriller og verneklær. Dersom hud eller klær kommer i kontakt med batterisyre, vask straks den berørte flaten med såpe og vann. Unngå å berøre øynene ved arbeid med batterier. Korroderende syrepartikler kan havne i øynene. Dersom du får batterisyre i øynene, skyll straks øynene med kaldt vann i minst 10 minutter. Oppsøk deretter straks lege. Røyking, gnister eller åpen ild må IKKE forekomme i nærheten av batteriet. La ingen metallgjenstander falle ned på batteriet. Vær oppmerksom når du bruker verktøy av metall i nærheten av batteriet. Kontakt mellom metallverktøyet og batteriets positive (+) pol kan forårsake gnister eller kortslutte batteriet eller elektriske komponenter, som igjen kan forårsake en eksplosjon. Bruk ikke ringer, armbånd, klokker eller halskjeder av metall når du arbeider nær et blybatteri. Kontakt mellom en metallgjenstand og batteriets positive (+) pol kan danne en tilstrekkelig høy kortslutningsstrøm til å forårsake alvorlige brannskader. ØVRIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Bruk dette produktet kun for lading og starthjelp av kjøretøy med blybatterier. Bruk det ikke for lading av tørrbatterier som er vanlige i husholdningsapparater. Prøv IKKE å lade/starte kjøretøy med frosne batterier. Om batterisyren (elektrolytten) er frossen, ta batteriet inn i varmen slik at det får tine ordentlig opp før det lades. Starthjelpens batteriklemmer må IKKE kortsluttes. Bruk starthjelpen kun på godt ventilerte steder. Prøv ikke å starte kjøretøyet dersom det er lettantennelige væsker eller gasser i nærheten. Kun 12 V. Starthjelpen skal brukes kun på kjøretøy med 12 V elektrisk anlegg. Kun for bruk i nødstilfeller. Bruk IKKE denne starthjelpen som erstatning for kjøretøyets ordinære batteri. Bruk den kun 2011 Biltema Nordic Services AB 8

9 for starthjelp. Unngå skade på starthjelpen. Bruk den kun i samsvar med det som er angitt i denne bruksanvisningen. For at skade på kjøretøyets elektriske anlegg skal unngås, må kjøretøyprodusentens instruksjoner og anvisninger for hurtiglading nøye følges. Dette gjelder også instruksjoner som medfølger fra batteriprodusenten. Utsett IKKE starthjelpen for regn eller fukt. Bruk IKKE starthjelpen dersom den er skadet. Inspiser starthjelpen jevnlig. I tilfelle skade, lever den omgående til et autorisert serviceverksted for kontroll og/eller reparasjon. Når starthjelpen ikke er i bruk, se til at den oppbevares tørt og utilgjengelig for barn. LADING Starthjelpens batteri kan lades ved hjelp av en 230 V nettadapter (7), og ved hjelp av en 12 V ladekabel (6) for tilkobling til 12 V sigarettenneruttak. Starthjelpens batteri bør hele tiden holdes fulladet. Om batteriet blir stående med dårlig lading, kan dette forkorte batteriets levetid. Ladetiden er avhengig av hvor mange tidligere startforsøk som har funnet sted. Det innebygde batteriets tilstand vises av LEDindikeringen (4). LADING MED 230 V NETTADAPTER (7) 1. Still strømbryteren (11) for 12 V-uttaket i posisjon OFF. 2. Koble AC 230 V nettadapteren (7) til en AC 230 V stikkontakt. 3. Koble nettadapterens runde støpsel til ladeuttaket (3) på starthjelpens framside. Fig. 1 til høyre tennes når batteriet er fulladet (se avsnitt LED som viser batteriets tilstand nedenfor). LADETID: TIMER. LED lysdioder (4) som viser batteriets tilstand Grønn LED (lengst til høyre): Fulladet Grønn LED: God lading Gul LED: Dårlig lading / lad opp Rød LED: Lad opp DÅRLIG GOD LADING MED 12 V LADEKABEL (6) Fig. 2 OBS! Når man lader på denne måten, vil starthjelpens batteri IKKE lades til samme nivå (14 15 V) som ved lading med en 230 V nettadapter (7). 1. Koble ladekabelens støpsel til kjøretøyets 12 V sigarettenneruttak. 2. Koble ladekabelens mindre støpsel til uttak (3) på starthjelpens framside. OBS! ON/ OFF-bryteren i posisjon OFF. AC 230 V Stikkontakt AC 230 V 4. LED-indikeringen for lading (9) tennes for å vise at starthjelpens batteri lades. 5. Når strømbryteren (11) stilles i testmodus, skal den grønne LED-indikeringen (4) lengst Biltema Nordic Services AB

10 BRUK SOM STARTHJELP (FIG. 3) Fig. 3 Positiv (+) Negativ (-) 1. Koble starthjelpens RØDE klemme til kjøretøyets POSITIVE (+) batteripol. 2. Koble starthjelpens SORTE klemme til kjøretøyets chassis eller motorblokk (IKKE til den negative batteripolen). Tilkobling til den negative (-) batteripolen er svært usikker, og øker risikoen for at det oppstår gnister nær batteriets eksplosive gasser. 3. OBS! Den RØDE batteriklemmen må IKKE komme i kontakt med den SORTE batteriklemmen. 4. Vent et par minutter. 5. Vri tenningsnøkkelen til startposisjon i 5 6 sekunder. 6. Om motoren ikke starter, vent minst 3 minutter før neste startforsøk. ADVAR- SEL! Starthjelpens to batteriklemmer må IKKE berøre hverandre eller en felles leder. 7. Når motoren har startet, løsne først den SORTE klemmen og deretter den RØDE klemmen og plasser dem på sin plass på starthjelpens ytterdeksel. 8. Om bilens batteri er så utladet at ikke en gang tenningslampen tennes, la starthjelpen være koblet til bilbatteriet i minutter før du prøver å starte motoren. 9. Etter avsluttet starthjelp, lad snarest opp starthjelpen. BRUK FOR DRIFT AV 12 V DC UTSTYR (FIG. 5) Starthjelpen kan brukes for drift av forskjellig 12 V-utstyr. 1. Løft opp lokket til sigarettenneruttaket (12). 2. Koble 12 V-tilbehørets støpsel til sigarettenneruttaket (12). Fig. 5 OBS! Bruk IKKE produktet som hjelpestart samtidig som du bruker DC 12 V sigarettenneruttaket (12). SKIFTE AV HOVEDSIKRING På starthjelpens framside sitter det en 15 A flatstiftsikring (5). For å kontrollere sikringen, ta den ut og kontroller at sikringens tråd er hel. Om den er avbrent, erstatt sikringen med reservesikringen som leveres sammen med starthjelpen. SKIFTE AV SIKRING I LADEKABELENS (DC 12 V) STØPSEL I ladekabelens (6) støpsel sitter det en 10 A glassikring. Denne sikringen beskytter både starthjelpen og bilen. Se figur nedenfor: Skru løs Kasser den defekte sikringen Ny sikring (10 A) Støpsel for sigarettenneruttak ADVARSEL! Erstatt aldri den defekte sikringen med en sikring som har høyere amperestyrke enn originalsikringen. OBS! Startjelpens batteri bør lades hver måned for å opprettholde en så god funksjon som mulig. STELL OG VEDLIKEHOLD Starthjelpen krever kun et minimalt vedlikehold. Dersom du følger disse enkle trinnene, vil starthjelpens funksjon fullt ut opprettholdes Biltema Nordic Services AB 10

11 Etter hver bruk, rengjør starthjelpens batteriklemmer for eventuell batterisyre, som ellers kan forårsake korrosjon på batteriklemmene av kobber. Rengjør starthjelpens ytterdeksel av plast med en myk klut. Om nødvendig kan det brukes en mild såpeløsning. Når starthjelpen ikke er i bruk, la alltid kabel og batteriklemmer være plassert på sin plass på starthjelpens ytterdeksel. Bruk ikke starthjelpen dersom kabler eller batteriklemmer er skadet. MILJØHENSYN Gjenvinn uønsket materiale i stedet for å kaste det i husholdningsavfallet. Maskiner, tilbehør og emballasjemateriale skal sorteres og leveres til en gjenvinningssentral og der kasseres på en miljøvennlig måte. KASSERING AV BATTERI Dette produktet er utstyrt med et lukket blybatteri. Når batteriet ikke lengre kan lades opp, må det kasseres på en korrekt og miljøgodkjent måte ved levering til gjenvinningssentral. Før batteriet kasseres, dekk batteripolene med elteip for å hindre kortslutning. OBS! Batteriet må IKKE kasseres sammen med vanlig husholdningsavfall. ADVARSEL! Batteriet må IKKE kastes i åpen ild. Dette kan resultere i at batteriet eksploderer Biltema Nordic Services AB

12 APUKÄYNNISTIN 12 V, 400 A KÄYTTÖOHJE Kannettava ladattava apukäynnistin, 12 V, 400 A YLEISTÄ Auttaa käynnistämään nopeasti ja helposti tarvitsematta ottaa virtaa toisesta ajoneuvosta käynnistyskaapelien avulla. Enää ei tarvitse pelätä, että auto ei käynnisty. Vankkatekoiset kaapelit ja hauenleuat. 12 voltin savukkeensytytinliitäntä muiden laitteiden yhdistämiseksi Virtakatkaisijalla varustettu työskentelyvalaisin (loistelamppu). Akun tilan näyttävä LED-merkkivalo 230 voltin verkkovirrasta lataamiseksi Johto 12 voltin savukkeensytytinliitännästä lataamiseksi. Oikosulku- ja ylikuormitussuojattu TEKNISET TIEDOT Akun tyyppi: Ladattava kaasutiivis lyijyakku Akun kapasiteetti:... 9 Ah Lähtöjännite: V DC Käynnistysvirta (lähtöteho): Enintään 400 A, nimellisvirta 250 A Akkukaapelit: Kumieristeiset kuparikaapelit Hauenleuat: A Liitäntä: V DC savukkeensytytinliitäntä Muuntaja: voltin verkkovirrasta lataamiseksi Latausjohto: voltin savukkeensytytinliitännästä lataamiseksi Mitat: x 125 x 235 mm (l x s x k). Paino: ,1 kg VAROITUS! Yhdistä musta miinuspuristin ajoneuvon moottorilohkoon tai puhdistettuun kohtaan auton rungossa (EI akun miinusnapaan). Älä altista apukäynnistintä sateelle tai kosteudelle. Säilytä apukäynnistin poissa lasten ulottuvilta. Tämän laitteen virheellinen käyttäminen voi aiheuttaa henkilövahingon, esimerkiksi palovammoja tai sokeuden. Apukäynnistimessä on suljettu lyijyakku, joka on pidettävä aina täyteen ladattuna. Lataa akku ennen ensimmäistä käyttökertaa ja aina jokaisen käyttökerran jälkeen. Jos apukäynnistintä ei käytetä, sen akku on ladattava joka kolmas kuukausi. Jos tämä laiminlyödään, akun käyttöikä voi lyhentyä. OMINAISUUDET HUOMIO! Lue käyttöohje huolellisesti ennen apukäynnistimen käytön aloittamista. Tämä käyttöohje on apukäynnistimeen kuuluva osa. Se on aina säilytettävä yhdessä sen kanssa. Jos apukäynnistin myydään, käyttöohje on luovutettava uudelle omistajalle. Säilytä käyttöohje aina helppopääsyisessä paikassa ja pidä se hyvässä kunnossa. Käyttöohjeessa on tärkeitä käyttäjän turvallisuuteen liittyviä tietoja. Noudata turvallisuusohjeita huolellisesti henkilö- ja laitevahinkojen vaaran välttämiseksi. Lisäksi käyttöohjeen tiedoista on hyötyä käytettäessä ja huollettaessa apukäynnistintä Biltema Nordic Services AB 12

13 1. Muovinen ulkokuori 2. Työvalaisimessa virtakytkin 3. Lataamisen merkkivalo ja muuntajan liitäntä 4. Akun tilan näyttävä LED-merkkivalo 5. Sulake, 15 A 6. Latausjohto, DC 12 V 7. Muuntaja, AC 230 V 8. Työvalaisin 9. Lataamisen LED-merkkivalo 10. Akkukaapelit voltin liitännän virtakatkaisin voltin savukkeensytytinliitäntä ja ylikuormitussuojaus TURVAOHJEET VAROITUS! Henkilövahinkojen ja laitteen vahingoittumisen vaaran vähentämiseksi on suositeltavaa noudattaa perustason turvaohjeita tätä apukäynnistintä käytettäessä. VAROITUS: RÄJÄHTÄVIEN KAASUJEN AIHEUTTAMA VAARA On vaarallista työskennellä hapolla täytettyjen lyijyakkujen lähellä. Akuista vapautuu räjähtäviä kaasuja lataamisen aikana. Siksi on tärkeää lukea tämä käyttöohje huolellisesti ja noudattaa sitä tarkoin apukäynnistintä käytettäessä. Lue myös akun ja mahdollisten muiden käytettävien laitteiden käyttöohjeet huolellisesti ja noudata niitä. HENKILÖTURVALLISUUS EN /A2:2006-standardin mukaisesti lapset ja henkilöt, joiden fyysiset tai psyykkiset kyvyt ovat alentuneet, EIVÄT saa käyttää tätä tuotetta. Pidä lapset ja sivulliset loitolla akusta, apukäynnistimestä ja kaapeleista, kun käsittelet happotäytteisiä lyijyakkuja. VAROITUS: Käsiteltäessä happotäytteisiä lyijyakkuja on aina suositeltavaa käyttää hyväksyttyjä suojalaseja ja suojavaatteita Jos akkuhappoa pääsee iholle tai vaatteille, pese alue vedellä ja saippualla. Vältä hieromasta silmiäsi käsitellessäsi akkua. Muutoin silmiin voi joutua syövyttäviä happohiukkasia. Jos akkuhappoa joutuu silmiin, huuhtele niitä kylmällä vedellä vähintään 10 minuutin ajan. Hakeudu tämän jälkeen heti lääkäriin. Akun lähellä EI saa olla tulta eikä kipinöitä. Tupakointi on kielletty. Älä kolauta akkua metalliesineellä. Toimi varovaisesti käyttäessäsi metallisia työkaluja akun lähellä. Jos metallinen työkalu osuu akun plusnapaan, voi aiheutua kipinöitä tai oikosulku akussa tai sähkölaitteissa, jolloin voi aiheutua räjähdys. Työskennellessäsi lyijyakun lähellä älä käytä metallisia sormuksia, rannerenkaita, rannekelloa tai kaulaketjuja. Jos metallinen työkalu osuu akun plusnapaan, aiheutuva oikosulkuvirta voi saada aikaan vaikeita palovammoja. MUUT TURVAOHJEET Tämä laite on tarkoitettu vain lyijyakuilla varustettujen ajoneuvojen lataamiseen ja niiden käynnistymisen auttamiseen. Älä käytä tätä laitetta tavallisten kodinkoneiden sisältämien kuiva-akkujen lataamiseen. ÄLÄ yritä ladata tai käynnistää ajoneuvoa, jos sen akku on jäätynyt. Jos akkuhappo on jäätynyt, tuo akku sisätiloihin sulamaan ennen lataamista. Apukäynnistimen hauenleukoja EI saa oikosulkea. Käytä apukäynnistintä vain hyvin tuuletetuissa paikoissa. Älä yritä käynnistää autoa, jos lähistöllä on helposti syttyviä nesteitä tai kaasuja. Vain 12 voltille. Apukäynnistimen saa yhdistää vain 12 voltin sähköjärjestelmällä varustettuihin ajoneuvoihin. Käytettäväksi vain hätätapauksissa. Auton varsinaista akkua EI saa korvata tällä apukäynnistimellä. Käytä sitä ainoastaan apuna käynnistämisessä. Varo vaurioittamasta apukäynnistintä. Käytä sitä vain käyttöohjeessa kuvatulla Biltema Nordic Services AB

14 tavalla. Auton valmistajan antamia pikalataamisohjeita on noudatettava huolellisesti, jotta auton sähköjärjestelmä ei vaurioidu. Myös akun valmistajan ohjeita on noudatettava. ÄLÄ altista apukäynnistintä sateelle tai kosteudelle. ÄLÄ käytä vahingoittunutta apukäynnistintä. Tarkista apukäynnistin säännöllisesti. Jos se on vaurioitunut, toimita se valtuutettuun huoltokeskukseen tarkistettavaksi ja/tai korjattavaksi. Kun apukäynnistintä ei käytetä, se on säilytettävä kuivassa tilassa poissa lasten ulottuvilta. LATAAMINEN Apukäynnistimen akku voidaan ladata 230 voltin verkkovirralla muuntajan (7) tai 12 voltin latausjohdon (6) avulla yhdistämällä se 12 voltin savukkeensytytinliitäntään. On suositeltavaa pitää apukäynnistimen akku aina ladattuna. Jos akun lataus on vajaa, sen käyttöikä voi lyhentyä. Latausaika vaihtelee sen mukaan, kuinka monta kertaa apukäynnistimellä on avustettu käynnistystä. LED-merkkivalo (4) näyttää sisäisen akun tilan. LATAAMINEN 230 VOLTIN VERKKOVIRRALLA MUUNTAJAN (7) AVULLA 1. Aseta 12 voltin liitännän vrtakatkaisin (11) OFF-asentoon. 2. Yhdistä muuntaja (7) 230 voltin sähköpistorasiaan. 3. Yhdistä muuntajasta lähtevän johdon pyöreä pistoke apukäynnistimen etuosassa näkyvään latausliitäntään (3). 230 voltin pistorasia Kuva 1 AC 230 V 4. Lataamisen LED-merkkivalo (9) syttyy sen merkiksi, että apukäynnistimen akkua ladataan. 5. Kun virtakatkaisin (11) asetetaan testausasentoon, oikean laidan vihreä merkkivalo (4) syttyy, jos akku on ladattu täyteen. Lisätietoja on jäljempänä Akun tilan näyttävät LED-merkkivalot -kohdassa. LATAUSAIKA: TUNTIA. Akun tilan näyttävät LED-merkkivalot (4) Vihdeä (äärimmäisenä oikealla): Ladattu täyteen Vihreä merkkivalo:..... Runsaasti latausta jäljellä Keltainen merkkivalo:.. Vain vähän latausta jäljellä, lataa laite Punainen merkkivalo:.. Lataa HUONO LATAAMINEN 12 VOLTIN LATAUSJOHDON (6) AVULLA Kuva 2 HYVÄ HUOMIO: Ladattaessa apukäynnistin tällä tavalla se EI lataudu samalle voltin tasolle kuin ladattaessa se 230 voltin pistorasiasta muuntajan (7) avulla. 1. Yhdistä latausjohdon pistoke ajoneuvon 12 voltin savukkeensytytinliitäntään. 2. Yhdistä latausjohdon pienempi pistoke apukäynnistimen etuosassa näkyvään liitäntään (3). HUOMIO: ON/OFF-katkaisimen tulee olla OFF-asennossa Biltema Nordic Services AB 14

15 KÄYTTÄMINEN APUKÄYNNISTIMENÄ (KUVA 3) Kuva. 3 liitin savukkeensytytinliitäntään (12). Kuva 5 Plus (+) Miinus (-) 1. Yhdistä apukäynnistimen PUNAINEN hauenleuka akun plusnapaan. 2. Yhdistä apukäynnistimen MUSTA hauenleuka auton runkoon tai moottorilohkoon (EI akun miinusnapaan). Yhdistäminen akun miinusnapaan aiheuttaa epävarman liitoksen. Lisäksi akusta lähtevien räjähtävien kaasujen lähellä voi esiintyä kipinöintiä. 3. HUOMIO: PUNAINEN hauenleuka ei saa päästä kosketukseen MUSTAN hauenleuan kanssa. 4. Odota muutama minuutti. 5. Käännä virta-avain sytytysasentoon 5 6 sekunniksi. 6. Jos moottori ei käynnisty, odota vähintään kolme minuuttia ennen seuraavaa käynnistysyritystä. VAROITUS: Apukäynnistimen hauenleuat EIVÄT saa koskettaa toisiaan tai johtoa, joka yhdistäisi ne. 7. Kun moottori on käynnistynyt, irrota aluksi MUSTA hauenleuka ja tämän jälkeen PU- NAINEN hauenleuka. Aseta ne apukäynnistimen ulkokuoreen niille varattuun paikkaan. 8. Jos auton akku on niin tyhjä, että edes sytytyksen merkkivalo ei syty, anna apukäynnistimen olla yhdistettynä auton akkuun minuuttia ennen moottorin käynnistämisen yrittämistä. 9. Lataa apukäynnistin heti sen käyttämisen jälkeen. KÄYTTÄMINEN 12 VOLTIN TASAVIRTALÄHTEENÄ (KUVA 5) Apukäynnistintä voidaan käyttää erilaisten 12 voltin jännitteellä toimivien laitteiden virtalähteenä. 1. Avaa savukkeensytytinliitännän kansi (12). 2. Yhdistä 12 voltin virtaa käyttävän laitteen HUOMIO: ÄLÄ käytä laitetta käynnistämisen auttamiseen sen ollessa yhdistetty 12 voltin savukkeensytytinliitäntään (12). PÄÄSULAKKEEN VAIHTAMINEN Apukäynnistimen etuosassa on 15 ampeerin lattasulake (5). Voit tarkistaa sulakkeen irrottamalla sen ja varmistamalla, että sulakkeen lanka on ehjä. Jos se on palanut, vaihda sulakkeen tilalle apukäynnistimen mukana toimitettu varasulake. 12 VOLTIN LATAUSJOHDON PISTOKKEEN SULAKKEEN VAIHTAMINEN Latausjohdon (6) pistokkeessa on 10 ampeerin lasisulake. Se suojaa sekä apukäynnistintä että autoa. Lisätietoja on seuraavassa kuvassa. Irrota. Heitä palanut sulake pois. sulake (10 A) Savukkeensytytinliitin Tilalle vaihdettava VAROITUS: Älä koskaan vaihda sulakkeen tilalle sulaketta, jonka ampeeriarvo on korkeampi kuin alkuperäisen sulakkeen. HUOMIO: Apukäynnistimen akku on ladattava kuukausittain, jotta se pysyy parhaassa mahdollisessa kunnossa Biltema Nordic Services AB

16 HUOLTO JA KUNNOSSAPITO Apukäynnistin vaatii vain vähän kunnossapitoa. Noudattamalla näitä helppoja ohjeita apukäynnistin säilyy toimintakykyisenä. Poista mahdollinen akkuhappo apukäynnistimen hauenleuoista jokaisen käyttökerran jälkeen. Muutoin kuparista valmistetut puristimet voivat syöpyä. Puhdista apukäynnistimen muovinen ulkokuori pehmeällä liinalla. Tarvittaessa voidaan käyttää mietoa puhdistusaineen ja veden seosta. Kun apukäynnistintä ei käytetä, pidä kaapelit ja hauenleuat niille ulkokuoressa varatuissa paikoissa. Älä käytä apukäynnistintä, jos kaapelit tai hauenleuat ovat vaurioituneet. YMPÄRISTÖNSUOJELU Älä heitä pois talousjätteiden mukana vaan kierrätä. Kaikki laitteet, varusteet ja pakkausmateriaali on lajiteltava ja toimitettava kierrätykseen hävitettäväksi ympäristöystävällisesti. AKUN KIERRÄTTÄMINEN Tässä laitteessa on suljettu lyijyakku. Kun sitä ei voi enää ladata, se on toimitettava kierrätykseen. Peitä tätä ennen akun navat sähköä eristävällä teipillä oikosulun estämiseksi. HUOMIO: Akkua EI SAA hävittää yhdessä tavallisten talousjätteiden kanssa. VAROITUS: Akkua EI SAA polttaa. Muutoin se voi räjähtää Biltema Nordic Services AB 16

17 STARTHJÆLP 12 V, 400 A BRUGSANVISNING Bærbar, genopladelig starthjælp 12 V, 400 A GENERELT Giver hurtig og nem starthjælp ved hjælp af startkabler uden brug af hjælp fra et andet køretøj. Du behøver ikke længere være bange for at havne i en situation, hvor din bil ikke vil starte Kraftige batterikabler og batteriklemmer. 12 V cigartænderudtag til drift af forskellige slags 12 V udstyr. Arbejdslys (lysrør) med afbryder. LED indikering, som viser det indbyggede batteris tilstand Netadapter til opladning via en 230 V stikkontakt. Ladekabel til opladning via et 12 V cigartænderstik. Sikring mod overbelastning og overopladning. TEKNISKE SPECIFIKATIONER Batteritype: Opladeligt, gastæt blybatteri Batterikapacitet: Ah Udgangsspænding:..12 V DC Startstrøm (effekt ud): 400 A (maks.), 250 A (nom.) Batterikabler: Gummiisolerede kobberkabler Batteriklemmer: A Udgang: V DC cigartænderstik Netadapter: Til opladning via en 230 V stikkontakt. Ladekabel: Til opladning via et 12 V cigartænderstik. Mål: x 125 x 235 mm (bxdxh). Vægt: ,1 kg ADVARSEL! Starthjælpens sorte negative (-) batteriklemme skal sluttes til jord på bilens renskrabede chassis eller motorblok (IKKE til den negative (-) batteripol). Udsæt ikke starthjælpen for regn eller fugt. Opbevar starthjælpen utilgængelig for børn. Forkert brug af dette produkt kan resultere i personskader som f.eks. forbrænding eller blindhed. Starthjælpen er forsynet med et lukket blybatteri, som altid skal være fuldt opladet. Lad batteriet op, før det bruges første gang, og derefter efter hvert brug. Hvis starthjælpen ikke anvendes, bør batteriet oplades hver tredje måned. Undlader du dette, kan det medføre, at batteriets levetid forkortes. EGENSKABER OBS! Læs omhyggeligt brugsanvisningen igennem, inden du begynder at bruge starthjælpen. Denne brugsvejledning skal betragtes som en del af starthjælpen og skal altid opbevares sammen med denne. Hvis starthjælpen sælges, skal brugsvejledningen overdrages til den nye ejer. Opbevar altid brugsvejledningen på et for brugeren lettilgængeligt sted, og sørg for, at den bevares i god stand. Brugsvejledningen indeholder vigtige informationer, som har betydning for din sikkerhed. Følg omhyggeligt sikkerhedsinstruktionerne for at undgå risiko for skader på personer og udstyr. Desuden er der nyttige informationer, som letter brug og vedligeholdelse af starthjælpen Biltema Nordic Services AB

18 1. Yderkappe af plast. 2. Afbryder til arbejdslys 3. Ladeindikering & ladeudtag til AC/DC ladeadapter 4. LED indikering, som viser batteriets tilstand 5. Sikring 15 A 6. DC 12 V ladekabel 7. AC 230 V netadapter. 8. Arbejdslys 9. LED indikering til opladning 10. Batterikabler 11. Strømafbryder til 12 V udtag V cigartænderudtag med overbelastningssikring SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL! For at minimere risikoen for personskader og beskadigelse af udstyret anbefaler vi, at du altid følger de grundlæggende sikkerhedsforskrifter, når du bruger denne starthjælper. ADVARSEL: RISIKO FOR EKSPLOSIVE LUFTARTER Det er farligt at arbejde i nærheden af syrebatterier. Ved opladning afgiver batterierne eksplosive luftarter. Derfor er det vigtigt, at du omhyggeligt læser denne vejledning og følger instruktionerne nøje, når du bruger starthjælpen. Læs og følg omhyggeligt instruktionerne fra batteriproducenten og evt. andet udstyr, som anvendes. PERSONLIG SIKKERHED Børn og personer med nedsatte fysiske eller psykiske evner må IKKE bruge produktet uden opsyn iht. EN / A2:2006. Ved al slags arbejde med syrefyldte blybatterier skal du sørge for, at børn og andre personer holdes væk fra batteriet, starthjælpen og batterikablerne. ADVARSEL: Ved arbejde med blysyre batterier anbefales det, at du altid bruger sikkerhedsbriller og beskyttelsestøj. Hvis batterisyre kommer i kontakt med hud eller tøj, vask straks af med sæbe og vand. Undgå at gnide øjne, når du arbejder med batterier. Korroderende syrepartikler kan havne i øjnene. Hvis du får batterisyre i øjnene, skylles øjet straks med koldt vand i mindst 10 minutter. Søg straks derefter læge. Rygning, gnister eller åben ild må IKKE forekomme i nærheden af batteriet. Slå ikke med metalgenstande på batteriet. Vær opmærksom, når du bruger værktøj af metal i nærheden af batteriet. Kontakt mellem metalværktøj og batteriets positive (+) pol kan forårsage gnister eller kortslutte batteriet eller elektriske komponenter, som derefter kan forårsage en eksplosion. Bær ikke ringe, armbånd, ure eller halskæder af metal, når du arbejder i nærheden af et blybatteri. Kontakt mellem en metalgenstand og batteriets positive (+) pol kan forårsage en tilstrækkelig kraftig kortslutningsstrøm, som kan foranledige svære brandskader. ØVRIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Anvend kun dette produkt til opladning og starthjælp af biler med blybatterier. Brug den ikke til opladning af batterier i almindelige husholdningsapparater. Forsøg IKKE at oplade/starte bilen med et frosset batteri. Hvis batterisyren (elektrolytten) er frosset, skal du tage batteriet ind i varmen, så det kan tø ordentligt op, inden det oplades. Starthjælpens batteriklemmer må IKKE kortsluttes. Brug kun starthjælpen, hvor ventilationen er god. Forsøg ikke at starte bilen, hvis der er letantændelige væsker eller luftarter i nærheden. Kun 12 V. Starthjælpen må kun anvendes på biler med et 12 V elsystem. Kun til brug i nødstilfælde. Brug IKKE 2011 Biltema Nordic Services AB 18

19 denne starthjælp som erstatning for bilens almindelige batteri. Brug den kun til starthjælp. Undgå beskadigelse af starthjælpen. Benyt den kun i henhold til beskrivelserne i denne brugsanvisning. For at undgå skader på køretøjets elsystem, skal bilproducentens instruktioner og anvisninger vedr. opladning følges nøje. Dette gælder også instruktionerne fra batteriproducenten Udsæt IKKE starthjælpen for regn eller fugt. Brug IKKE starthjælpen, hvis den er beskadiget. Kontroller starthjælpen regelmæssigt. Ved evt. beskadigelse overlades den snarest til et autoriseret serviceværksted til kontrol og/eller reparation. Når starthjælpen ikke er i brug, skal den opbevares tørt og utilgængelig for børn. 4. LED indikeringen for opladning (9) tændes og viser således, at starthjælpens batteri oplades. 5. Når afbryderen (11) sættes på testposition, skal den grønne LED indikering (4) længst til højre tænde, når batteriet er fuldt opladet (se afsnittet LED, som viser batteriets tilstand nedenfor). OPLADNINGSTID: TIMER. LED lysdioder (4), som viser batteriets tilstand Grøn LED (længst til højre): Fuldt opladet Grøn LED : Godt opladet Gul LED: Dårligt opladet/opladning Rød LED: Oplad OPLADNING Starthjælpens batteri kan dels oplades ved hjælp af en 230 V netadapter (7), dels ved hjælp af et 12 V ladekabel (6), som sluttes til et 12 V cigartænderstik. Det anbefales, at starthjælpens batteri altid er fuldt opladet. Hvis batteriet efterlades med en dårlig opladning, kan batteriets levetid forkortes. Opladningstiden er afhængig af, hvor mange startforsøg man har gjort. Det indbyggede batteris tilstand vises ved LED indikeringen (4). OPLADNING MED 230 V NETADAPTER (7) 1. Still afbryderen (11) til 12 V udtaget i position OFF. 2. Slut AC 230 V netadapteren (7) til en stikkontakt med 230 V AC. 3. Slut netadapterens runde stik til ladeudtaget (3) på starthjælpens forside. Fig. 1 AC 230 V Stikkontakt AC 230 V Biltema Nordic Services AB

20 DÅRLIG GOD OPLADNING MED 12 V LADEKABEL (6) Fig. 2 OBS: Når der oplades på denne måde, kommer starthjælpens batteri ikke op på samme niveau (14 15 V), som når den oplades med en 230 V netadapter (7). 1. Slut ladekablets stik til bilens 12 V cigartænderudtag. 2. Slut ladekablets lille stik til udtag (3) på starthjælpens forside. OBS: ON/OFF - afbryderen er i OFF position. komme i kontakt med den SORTE batteriklemme. 4. Vent et par minutter. 5. Drej tændingsnøglen til startposition i 5 6 sekunder. 6. Hvis motoren ikke starter, venter du 3 minutter inden næste startforsøg. ADVARSEL: Starthjælpens to batteriklemmer må IKKE røre hinanden eller nogen fælles leder. 7. Når motoren starter, fjernes først den SOR- TE klemme og derefter den RØDE klemme, hvorpå de placeres i det dertil beregnede rum på starthjælpens yderkappe. 8. Hvis bilens batteri er så afladet, at ikke engang tændingslampen lyser, skal starthjælperen være sluttet til batteriet i minutter, inden du forsøger at starte motoren. 9. Efter endt starthjælp, oplades starthjælperen snarest. BRUG TIL DRIFT AF 12 V DC UDSTYR (FIG. 5) Starthjælpen kan bruges til drift af forskellige slags 12 V udstyr. 1. Løft dækslet til cigartænderudtaget (12) op. 2. Slut 12 V tilbehørets stik til cigartænderudtaget (12). Fig. 5 ANVENDELSE SOM STARTHJÆLP (FIG. 3) Fig. 3 Positiv (+) Negativ (-) 1. Slut starthjælpens RØDE batteriklemme til køretøjets POSITIVE (+) batteripol. 2. Slut starthjælpens SORTE batteriklemme til køretøjets chassis eller motorblok (IKKE til den negative batteripol). Tilslutning til den negative (-) batteripol er dels meget usikker, og dels øger det risikoen for gnister tæt på batteriets eksplosive luftarter. 3. OBS: Den RØDE batteriklemme må IKKE OBS: Anvend ikke produktet som starthjælp samtidig med, at du bruger DC 12 V cigartænderudtaget (12). UDSKIFTNING AF HOVEDSIKRING På starthjælpens forside sidder en 15 A fladsikring (5). For at kontrollere sikringen, fjernes den, og det kontrolleres om tråden er hel. Hvis sikringen er gået, skal du skifte den ud med den reservesikring, som følger med starthjælpen Biltema Nordic Services AB 20

21 UDSKIFTNING AF SIKRING I LADEKABLETS (DC 12 V) STIK I ladekablets (6) stik sidder der en 10 A glassikring. Denne sikring beskytter både starthjælpen og bilen. Se nedenstående figur: Skru af Kassér den udbrændte sikring Stik til cigartænderudtag Udskiftningssikring (10 A) AFHÆNDELSE AF BATTERI Dette produkt er forsynet med et lukket blybatteri. Når batteriet ikke længere kan lades op, skal det afhændes på en korrekt og miljøgodkendt måde ved aflevering på genbrugspladsen. Før batteriet afleveres skal batteripolerne dækkes med eltape for at forhindre kortslutning. OBS: Batteriet må IKKE afhændes sammen med husholdningsaffald. ADVARSEL: Batteriet må IKKE brændes. Det kan eksplodere. ADVARSEL: Erstat aldrig den udtjente sikring med en sikring med højere amperestyrke end originalsikringen. OBS: Starthjælpens batteri bør oplades hver måned for at bevare den bedst mulige funktion. PASNING OG VEDLIGEHOLDELSE Starthjælpen kræver et minimum af vedligeholdelse. Ved at følge disse enkle trin vil starthjælpens funktion opretholdes fuldt ud. Efter hvert brug skal starthjælpens batteriklemmer renses for eventuel batterisyre, da de ellers kan forårsage korrosion på batteriklemmerne af kobber. Rengør starthjælpens yderkappe af plast med en blød klud. Hvis nødvendigt, kan der bruges en mild sæbeopløsning. Når starthjælpen ikke er i brug, skal kabler og batteriklemmer være i de dertil beregnede rum på starthjælpens yderkappe. Brug ikke starthjælpen, hvis kabler eller batteriklemmer er beskadigede. MILJØBESKYTTELSE Genbrug uønsket materiale i stedet for at blande det i husholdningsaffaldet. Sorter alle maskiner, tilbehør og emballage og aflever det på en genbrugsplads, så det kasseres miljøvenligt Biltema Nordic Services AB

22

Starthjälp Starthjelp. Starthjælp

Starthjälp Starthjelp. Starthjælp 37-905 Manual.indd 2011-03-10, 12.21.23 Art. 37-905 Starthjälp Starthjelp Apukäynnistin Starthjælp med kompressor/mukana kompressori 12 V, 400 A Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Starthjälp

Lisätiedot

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER BATTERILADDARE 6/12 V, 4 A BATTERILADER 6/12 V, 4 A AKKULATURI 6/12 V, 4 A BATTERIOPLADER 6/12 V, 4 A Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original

Lisätiedot

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader IP68, 12 V, 8 A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Smartlader

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Smartlader Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Smartlader 1 Smartladdare ALLMÄNT För 12 V syrafyllda blybatterier. Microprocessorstyrd, med 3 olika laddströmsnivåer: 2 A för mindre batterier (gräsklippare, snöskoters,

Lisätiedot

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-744 Manual.indd 2012-08-9, 09.46.10 Art. 37-744 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 6/12 V / 4 A GEL, WET & AGM Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BATTERILADDARE 6/12

Lisätiedot

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-745 Manual.indd 2012-08-9, 09.47.05 Art. 37-745 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V / 8 A GEL, WET & AGM Original manual 2012-01-05 Biltema Nordic Services AB BATTERILADDARE 12

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

SVENSKA. Batteriladdare. Batterilader Akkulaturi NORSK SUOMI. Art.nr Modell 36-3938 MCH6A. Ver. 200906. www.clasohlson.com

SVENSKA. Batteriladdare. Batterilader Akkulaturi NORSK SUOMI. Art.nr Modell 36-3938 MCH6A. Ver. 200906. www.clasohlson.com Batteriladdare Batterilader Akkulaturi SUOMI SVENSKA NORSK Art.nr Modell 36-3938 MCH6A Ver. 200906 www.clasohlson.com SVENSKA Batteriladdare Art.nr 36-3938 Modell MCH6A Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 1500 W 2010 Biltema Nordic Services AB Konvektorelement 1500 W INTRODUKTION Läs noga igenom dessa instruktioner innan du använder elementet

Lisätiedot

Stylish products and accessories for your mobile living. The Isotech assortment is a hand picked selection of quality products for your mobile life.

Stylish products and accessories for your mobile living. The Isotech assortment is a hand picked selection of quality products for your mobile life. ST ONE User manual Stylish products and accessories for your mobile living. The Isotech assortment is a hand picked selection of quality products for your mobile life. Enjoy your mobile lifestyle! Stone-

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

EB193 monteringsanvisning

EB193 monteringsanvisning monteringsanvisning SE 2017-09-26 1.1 A. Innehåll: Extraljuskabelsats EB193-2A / EB193-3A Två eller tre lampkablar Innehåll: 1A EB191-A-1 PowerSwitch-elektronik 2A 65KA 093-2A/ Extraljuskablage 65KA 093-3A

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V / 1,5 A Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-03-27 Biltema Nordic Services AB SE BATTERILADDARE INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Lisätiedot

POWER CRAFT POWER CRAFT

POWER CRAFT POWER CRAFT MODEL L 66207 RECHARGEABLE 1 AIR PUMP INSTRUCTION MANUAL DK Genopladelig luftpumpe 2 Brugsanvisning NO Oppladbar luftpumpe 5 Bruksanvisning SE Uppladdningsbar luftpumpe 8 Bruksanvisning SF Ladattava ilmapumppu

Lisätiedot

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Sisältö ohdanto Oma turvallisuutesi...sivu 54 Määräystenmukainen

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V eller 6 V / 4 A Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-04-05 Biltema Nordic Services AB SE BATTERILADDARE

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä

Lisätiedot

9 x 60. Art. 26-148. Binokulär prismakikare. Centruminställning. Levereras med väska, nackrem, okular- och objektivskydd, samt putsduk.

9 x 60. Art. 26-148. Binokulär prismakikare. Centruminställning. Levereras med väska, nackrem, okular- och objektivskydd, samt putsduk. 9 x 60 Binokulär prismakikare. Centruminställning. Levereras med väska, nackrem, okular- och objektivskydd, samt putsduk. Binokular prismekikkert. Sentralhjulfokusering. Leveres med veske, nakkerem, okularog

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

Eldriven leksaksbil. Sähkökäyttöinen leluauto

Eldriven leksaksbil. Sähkökäyttöinen leluauto Eldriven leksaksbil Elektrisk lekebil Sähkökäyttöinen leluauto Eldrevet legetøjsbil The trademarks, copyrights, and design rights in and associated with the following Lamborghini vehicle Murciéalgo LP

Lisätiedot

Ruuvausautomaatti, 14,4 V Pro

Ruuvausautomaatti, 14,4 V Pro Skruvautomat, 14,4 V Pro Skruautomat, 14,4 V Pro Ruuvausautomaatti, 14,4 V Pro Skrueautomat, 14,4 V Pro SE 2 SE Skruvautomat 14,4V Pro INTRODUKTION Denna manual skall anses som en del av maskinen och de

Lisätiedot

Jumpstarter M4/M8 Käyttöohje

Jumpstarter M4/M8 Käyttöohje Jumpstarter M4/M8 Käyttöohje TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Tutustu huolellisesti tähän käyttöohjeeseen ja noudata aina seuraavia turvallisuusohjeita: 1. Lue käyttöohje kokonaisuudessaan ennen laitteen käyttämistä.

Lisätiedot

ELEKTRISK LUFTPUMP, UPPLADDNINGSBAR

ELEKTRISK LUFTPUMP, UPPLADDNINGSBAR ELEKTRISK LUFTPUMP, UPPLADDNINGSBAR Läs bruksanvisningen före användning! Sugsida (suger ut luft) Inblåsningssida (pumpar in luft) Anslutningsnippel och munstycken Strömbrytare Etikett på pump Please take

Lisätiedot

Kokplatta Kokeplate Keittolevy

Kokplatta Kokeplate Keittolevy 34-7690 Kokplatta Kokeplate Keittolevy SVENSKA NORSK SUOMI Modell/Malli: HP102-D4 Ver. 2007-01 www.clasohlson.com SVENSKA Kokplatta, art.nr 34-7690, modell HP102-D4 Läs igenom hela bruksanvisningen före

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos,

Lisätiedot

PAC 1600. Asennus- ja käyttöohje. Edistykselliset akkulaturit

PAC 1600. Asennus- ja käyttöohje. Edistykselliset akkulaturit PAC 1600 Asennus- ja käyttöohje Edistykselliset akkulaturit Sisällys POWERFINN PAC 1600...2 Yleistä...2 Asennus...3 Käyttö...4 Turvaohjeita...5 Vianmääritys ja korjaus...6 Takuu...6 Liite A...6 Liite B...7

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine

Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine 17-358 manual 131212.indd 2013-12-16, 16.28.41 Art. 17-358 Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine CD 12V Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7

THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7 THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7 LCD-näytöllä varustettu langaton anturi Malli: THGR810 Langaton anturi Malli THGN810 KÄYTTÖOHJE JOHDANTO Kiitos, että valitsit langattoman Oregon ScientificTM -lämpö-/kosteusmittarianturin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

BORR- OCH SKRUVDRAGARE DRILL/SKRUTREKKER PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN BORE- OG SKRUEMASKINE

BORR- OCH SKRUVDRAGARE DRILL/SKRUTREKKER PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN BORE- OG SKRUEMASKINE BORR- OCH SKRUVDRAGARE DRILL/SKRUTREKKER PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN BORE- OG SKRUEMASKINE CD18P Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Lisätiedot

Akkujen ylläpito. Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS!

Akkujen ylläpito. Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS! Yleistä akkujen ylläpidosta Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS! Akut sisältävät syövyttävää happoa. Tämän vuoksi on oltava varovainen sekä käytettävä asianmukaisia suojavarusteita työskenneltäessä akkujen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING USB till serieportsadapter USB til serieportadapter USB-sarjaporttisovitin Modell/Malli: UN8BE Nr/Nro: 38-2150 Ver. 001-200607 SVENSKA USB till serieportsadapter Artikelnummer:

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator PEM1527 3.4.2014 245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

BT111 AKKUTESTERI BT222 AKKU / LATURI / KÄYNNISTYSJÄRJETELMÄ ANALYSAATTORI

BT111 AKKUTESTERI BT222 AKKU / LATURI / KÄYNNISTYSJÄRJETELMÄ ANALYSAATTORI BT111 AKKUTESTERI BT222 AKKU / LATURI / KÄYNNISTYSJÄRJETELMÄ ANALYSAATTORI KÄYTTÖOHJEET / TESTAUSMENETELMÄT TÄRKEÄÄ : 1. 12V akkujen testauksessa laite täyttää seuraavat normit: SAE : 200~1200 CCA DIN

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE TUOTENUMERO: 46324 SAUNIA SAUNAVALAISIN LYHTY LÄMPÖKÄSITELTY PUU MUUNTAJA LED Model: GOOBAY SET 12-15 LED TYPE 5050 Smd WW Input AC 200-240V, 50 Hz 2,9 WATTS, 0,24A Output DC 12V

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

HUOLTO-/PESUPUKKI SERVICELYFT MEG44. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. Bruksanvisning Översättning av originalbruksanvisning

HUOLTO-/PESUPUKKI SERVICELYFT MEG44. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. Bruksanvisning Översättning av originalbruksanvisning Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten och

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Användarinstruktioner Läs användarinstruktionerna noga innan användning. Spara instruktionerna för framtida bruk. Titta inte rakt in i arbetslampan när den är på. Förvaras oåtkomligt för barn. Kan användas

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Art. 24-765. Sluttrinn Pääteaste. Original manual. 2011 Biltema Nordic Services AB

Art. 24-765. Sluttrinn Pääteaste. Original manual. 2011 Biltema Nordic Services AB Slutsteg Sluttrinn Pääteaste Effektforstærker Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB 1.Remote Level Connector Connect the remote controller to this terminal to adjust the subwoofer level from

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Campinglampa Campinglykt Retkivalaisin Ver. 001-200703 Modell/Malli: CC-2782 Nr/Nro: 36-2744 SVENSKA Campinglampa Artikelnummer: 36-2744 Modell: CC-2782 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

POWER SUPER. DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning. NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning. SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning

POWER SUPER. DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning. NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning. SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning MODEL L 106 0610 RECHARGEABLE 1 SCREWDRIVER DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning SF Ladattava ruuvinväännin

Lisätiedot

RED BULLET R/C OFFSHORE RACER Radiostyrd racerbåt med dubbla elmotorer

RED BULLET R/C OFFSHORE RACER Radiostyrd racerbåt med dubbla elmotorer RED BULLET R/C OFFSHORE RACER Radiostyrd racerbåt med dubbla elmotorer RADIOSTYRT OFFSHORE RACERBÅT RED BULLET Radiostyrt offshore racerbåt med to elmotorer RED BULLET R/C OFFSHORE RACER Radio-ohjattava

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

Gräsklippare 24 V 33 cm. Gressklipper 24 V 33 cm. Ruohonleikkuri 24 V 33 cm. Plæneklipper 24 V 33 cm

Gräsklippare 24 V 33 cm. Gressklipper 24 V 33 cm. Ruohonleikkuri 24 V 33 cm. Plæneklipper 24 V 33 cm Gräsklippare 24 V 33 cm Gressklipper 24 V 33 cm Ruohonleikkuri 24 V 33 cm Plæneklipper 24 V 33 cm SE 1. CE-certifikat/CE-sertifikaatti/CE certifikat 2 SE Gräsklippare 24 V 33 cm 2. Introduktion Denna bruksanvisning

Lisätiedot

T7963. www.fisher-price.fi

T7963. www.fisher-price.fi T7963 Säilytä käyttöohje, sillä se sisältää tärkeää tietoa. Käyttöön tarvitaan 3 AA-paristoa (mukana pakkauksessa). Paristojen vaihtoon tarvitaan aikuista. Paristojen vaihtoon tarvitaan ristipääruuvimeisseli

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker CD 144B Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Lisätiedot

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 88-303_4_manual.indd 2011-09-9, 13.07.41 Art. 88-303, 88-304 Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 2011 Biltema Nordic Services AB Vägghängt

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

Länspump Lensepumpe. Lænsepumpe

Länspump Lensepumpe. Lænsepumpe Länspump Lensepumpe Pilssipumppu Lænsepumpe Mått/Mål/Mitat, mm Art. 25-2750 25-2751 25-2752 A 94,5 126,7 160,6 B Ø 19 Ø 26,5 Ø 26,2 C Ø 62,5 Ø 82 Ø 100 D 80,5 108,7 138,5 1 25-9750_9752_manual_2010-10.indd

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Väckarklocka Grå/Blå 230 V Vekkerur Grå/Blå 230 V Herätyskello harmaa/sininen 230 V

Väckarklocka Grå/Blå 230 V Vekkerur Grå/Blå 230 V Herätyskello harmaa/sininen 230 V 31-4469 Väckarklocka Grå/Blå 230 V Vekkerur Grå/Blå 230 V Herätyskello harmaa/sininen 230 V SVENSKA NORSK SUOMI Ver. 2007-06 www.clasohlson.com SVENSKA Väckarklocka Grå/Blå 230 V, art.nr 31-4469 Läs igenom

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Akkuporakone 12V Sladdlös borrmaskin 12V Oppladbar boremaskin 12V

Akkuporakone 12V Sladdlös borrmaskin 12V Oppladbar boremaskin 12V Akkuporakone 12V Sladdlös borrmaskin 12V Oppladbar boremaskin 12V Art.no.430904 TEKNISK DATA: Volt: 12 Momentinstälningar: 16 Steglös hastighetsreg.: 0-900 v./min Snabbshuck kapacität: 0,8-10mm Batterikapacität:

Lisätiedot

SLADDLÖS BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE LEDNINGSFRI BOREMASKIN/SKRUTREKKER JOHDOTON PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN TRÅDLØS BOREMASKINE/SKRUETRÆKKER 12 V

SLADDLÖS BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE LEDNINGSFRI BOREMASKIN/SKRUTREKKER JOHDOTON PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN TRÅDLØS BOREMASKINE/SKRUETRÆKKER 12 V SLADDLÖS BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE LEDNINGSFRI BOREMASKIN/SKRUTREKKER JOHDOTON PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN TRÅDLØS BOREMASKINE/SKRUETRÆKKER 12 V 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, 98/37/EC EN 60745-1:2003+A1 EN

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

DK 18 volts bajonetsav 2 Brugsanvisning. NO 18 volts bajonettsag 3 Bruksanvisning. SE 18 volts svärdsåg 4 Bruksanvisning

DK 18 volts bajonetsav 2 Brugsanvisning. NO 18 volts bajonettsag 3 Bruksanvisning. SE 18 volts svärdsåg 4 Bruksanvisning MODEL 66235 RECIPROCATING 1 SAW INSTRUCTION MANUAL DK 18 volts bajonetsav 2 Brugsanvisning NO 18 volts bajonettsag 3 Bruksanvisning SE 18 volts svärdsåg 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør

Lisätiedot

Multifunktionell energimätare Multifunksjonell energimåler Monikäyttöinen sähkönkulutusmittari

Multifunktionell energimätare Multifunksjonell energimåler Monikäyttöinen sähkönkulutusmittari Multifunktionell energimätare Multifunksjonell energimåler Monikäyttöinen sähkönkulutusmittari Multifunktionell energimätare Säkerhetsföreskrifter Läs och följ instruktionerna innan energilmätaren ansluts

Lisätiedot

PAC 3200. Asennus- ja käyttöohje. Edistykselliset akkulaturit

PAC 3200. Asennus- ja käyttöohje. Edistykselliset akkulaturit PAC 3200 Asennus- ja käyttöohje Edistykselliset akkulaturit Sisällys POWERFINN PAC 3200... 2 Yleistä... 2 Asennus... 3 Käyttö... 4 Turvaohjeita... 6 Vianmääritys ja korjaus... 7 Takuu... 7 Liite A... 10

Lisätiedot

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Du kan få detaljerede oplysninger om knapper og funktioner

Lisätiedot

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

Lisätiedot

PAC 600 PAC 800 PAC 800 comfort

PAC 600 PAC 800 PAC 800 comfort PAC 600 PAC 800 PAC 800 comfort Asennus- ja käyttöohje Edistykselliset akkulaturit Sisällys POWERFINN PAC 600/800...2 Yleistä...2 Asennus...3 Käyttö...4 Turvaohjeita...5 Vianmääritys ja korjaus...6 Takuu...6

Lisätiedot

HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI

HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ! Hyödylliset sovellukset Kannettavat, radiot, pienet televisiot, VCR-nauhurit, DVD-soittimet,

Lisätiedot

Portable Jump Starter and Air Compressor Mobil starthjälp med kompressor Mobil starthjelp med kompressor

Portable Jump Starter and Air Compressor Mobil starthjälp med kompressor Mobil starthjelp med kompressor Portable Jump Starter and Air Compressor Mobil starthjälp med kompressor Mobil starthjelp med kompressor Important! Read the entire instruction manual carefully and make sure that you fully understand

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet { STIHL AP 100, 200, 300 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista.

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL

LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL EH800 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Lisätiedot

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön 1. TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE Otsonaattori ammattikäyttöön OZO MINI Ozo Mini on otsonaattori, joka soveltuu hajujen poistamiseen esimerkiksi navettakeittiöistä tai muista tiloista, joissa vaaditaan jatkuvaa

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 SE Firewire PC-card 32-4968 Introduktion CardBus (Firewire) håller en säker plats som högeffektiv

Lisätiedot

Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe

Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe SE Utomhusbelysning/Stolplykta Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

20V robottiruohonleikkurin laturi

20V robottiruohonleikkurin laturi WA3750 1 2 2 a b A B C 4 1. Verkkolaite 2. Liitin Kuvissa esitetyt ja selostetut lisävarusteet eivät aina kuulu toimitukseen. Suosittelemme ostamaan kaikki tarvikkeet samasta liikkeestä, josta hankit

Lisätiedot

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI 36-1390. Headset. Headset Headset Kuulokkeet. Ver. 200802. Model: Lunar 600. www.clasohlson.com

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI 36-1390. Headset. Headset Headset Kuulokkeet. Ver. 200802. Model: Lunar 600. www.clasohlson.com 36-1390 Headset Headset Headset Kuulokkeet ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Model: Lunar 600 Ver. 200802 www.clasohlson.com Please read the entire instruction manual before using and save it for future use.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL 3D-PMAS MASSASJEPUTE WWW.WILFA.COM

BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL 3D-PMAS MASSASJEPUTE WWW.WILFA.COM BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL 3D-PMAS MASSASJEPUTE WWW.WILFA.COM TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA FI Hierontalaitteita käytettäessä on aina noudatettava yleisiä turvallisuusohjeita

Lisätiedot

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön BTS-50 Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön LUE ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. www.facebook.com/denverelectronics KÄYTTÖOHJE Varoituksia Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot