KÄYTTÖOHJE. Akkulaturi CB400

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖOHJE. Akkulaturi CB400"

Transkriptio

1 KÄYTTÖOHJE Akkulaturi CB400

2 ESITTELY Pitstone CB400 akkulaturi henkilö- ja kuorma-autojen, moottoriajoneuvojen ja -pyörien akkujen varaamiseen, sekä niiden apukäynnistykseen (max. 180A) Lue käyttöohje huolellisesti ja noudata turvallisuus - ja käyttöohjeita. TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET Kaasut Akun latauksen aikana voi esiintyä vapautuvan kaasun aiheuttamaa akkunesteen kuplimista. Koska kaasu on syttyvää, ei avoliekkejä tule käyttää akun ympärillä, ja alue tulee pitää hyvin tuuletettuna. Koska räjähdysherkkiä kaasuja voi muodostua, liitä ja irrota akkujohdot vain, kun virta on kytketty irti. Akkutyypit Tämä laturi sopii vain lyijy-, huoltovapaan- ja vapaa-ajan akun lataamiseen ja sitä ei saa käyttää NICAD tai muun tyyppisten akkujen lataamiseen. Huomautukset Kun laturia ei käytetä, säilytä sitä kuivassa tilassa, muuntajan kosteusvaurioiden välttämiseksi. Tätä laturia ei ole tarkoitettu virransyötöksi. Laturi on tarkoitettu VAIN SISÄKÄYTTÖÖN! Korjaukset Akkulaturia ei saa avata. Kaikki käyttäjän suorittamat mukautukset tai korjaukset johtavat takuun mitätöimiseen. Laitteen virtajohtoa ei voida vaihtaa. Jos se on vaurioitunut, on laite hävitettävä. Vaara! Vältä akkunesteen kosketusta iholle tai vaatteisiin. Akkuhappo voi aiheuttaa palovammoja. Jos tämä tapahtuu, huuhtele kyseinen alue vedellä välittömästi. Jos akkuhappoa roiskuu silmiin -huuhtele runsaalla vedellä ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Älä koskaan lataa jäätynyttä akkua. Jos akkuneste (elektrolyytti) jäätyy, siirrä akku lämpimään tilaan ja anna sen sulaa ennen lataamista. Älä koskaan aseta akkua laturin päälle tai päinvastoin. Älä aseta akkukiinnikkeitä yhteen laturin ollessa päällä. Älä käytä laturia, jos siihen on kohdistunut voimakas isku, jos se on pudonnut, tai jos se on jollain tavoin vaurioitunut. Pyydä valtuutettua henkilö tarkastamaan ja korjaamaan laite. Sijoita laturin virtajohto niin, ettei sen päälle astuta, siihen kompastuta tai se vaurioidu. Irrota virtajohto vetämällä pistokkeesta, ei johdosta. Johdosta vetäminen voi vaurioittaa johtoa tai pistoketta. Varotoimet akkujen käsittelyn yhteydessä Mikäli akkuhappoa roiskuu iholle tai vaatteille, pese ne välittömästi runsaalla vedellä ja saippualla. Mikäli akkuhappoa roiskuu silmiin, huuhtele silmiä vähintään 20 minuutin ajan juoksevan veden alla ja ota välittömästi yhteys lääkäriin. Älä koskaan tupakoi tai salli avotulta tai kipinöitä akkujen tai moottoreiden läheisyydessä. Älä pudota metallityökaluja akun päälle. Tämä voi aiheuttaa akkuun, tai toiseen sähköosaan kipinöitä tai oikosulun ja aiheuttaa räjähdyksen. Poista henkilökohtaiset metallikohteet, kuten sormukset, käsi- ja kaulakorut ja kellot lyijyakkujen parissa työskentelyn aikana. Lyijyakku voi muodostaa riittävän korkean oikosulkuvirran sormuksen tai muun metallisen kohteen hitsautumiseksi ihoon aiheuttaen vakavia palovammoja. HUOM! Lapset joiden ikä on 8 vuotta tai yli ja henkilöt, joilla on rajoitettu fyysinen, aistinvarainen, henkinen ominaisuus tai kokemuksen ja tiedon puute saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen käytössä esiintyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistamista ja käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.

3 LATAUKSEN VALMISTELU 1. Varmista, että kyseessä on joko 12 tai 24 voltin lyijyakku ja aseta akkulaturin kytkin vastaavaan asentoon. 2. Puhdista akkunavat. Huolehdi, ettei syövyttäviä aineita pääse silmäkosketukseen. 3. Riippuen akkutyypistä lisää akkuvettä jokaiseen akkukennoon. 4. Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta latauksen aikana. HUOM! Akkutyyppi on määritettävä ennen lataamista (katso akkutyypit) VAROITUS! Tämä akkulaturi jatkaa lataamista, vaikka akku olisi ladattu täyteen. Ylilataaminen voi vaurioittaa akkua. Tarkkaile ampeerimittaria määrittääksesi milloin akku on ladattu täyteen. VAROITUS! Älä koskaan lataa jäätynyttä akkua! AMPEERIMITTARI Ampeerimittari näyttää akun ampeerikulutuksen laturista. Kun täysin tyhjä akku liitetään laturiin, näyttää ampeerimittari laturin maksimitehon, ampeerivalinnasta riippuen. Latausvirta laskee asteittain, kun akun varaustaso kasvaa. Kun latausvirta laskee, liikkuu myös ampeerimittarin osoitin alaspäin. KÄYTTÖPANEELI JA KYTKIMET 1. Lataustehokytkin 2. Pikalatauskytkin 3. Apukäynnistys- / akunvarauskytkin 4. Pääkytkin 5. 24V plusnapa (+) 6. 12V plusnapa (+) A sulake AKUN VARAAMINEN 1. Varmista, että pääkatkaisin on OFF-asennossa ja laite on kytketty irti verkkovirrasta. 2. Kytke hauenleuan (+) johdin akkulaturin 12V tai 24V napaan riippuen akkujännitteestä ja liitä pun (+) johto akun plusnapaan ja musta johto (-) akun miinusnapaan. 3. Aseta kytkin (3) Akku-asentoon (ylä-asentoon) 4. Aseta kytkin (1) 1 asentoon normaalilataukseen, tai 2 asentoon pikalataukseen. 5. Aseta kytkin (2) MIN asento normaaliin lataukseen tai BOOST- asento nopeaan lataukseen. 6. Aseta pistoke verkkojännitteeseen ja kytke pääkatkaisin ON asentoon. 7. Jatka lataamista, kunnes laturin ampeerimittarin osoitin näyttää, että lataustaso on 50% 8. Kun akku on ladattu täyteen, irrota laturin virtajohto virtalähteestä. 9. Irrota laturin hauenleuat käänteisessä järjestyksessä.

4 APUKÄYNNISTYS 1. Varmista, että pääkatkaisin on OFF-asennossa ja laite on kytketty irti verkkovirrasta. 2. Kytke hauenleuan (+) johdin akkulaturin 12V tai 24V napaan riippuen akkujännitteestä ja liitä pun (+) johto akun plusnapaan ja musta johto (-) akun miinusnapaan. 3. Aseta kytkin (3) Apukäynnistys-asentoon (ala-asentoon, starting only ) 4. Aseta kytkin (1) 2 asentoon pikalataukseen. 5. Aseta kytkin (2) BOOST- asento nopeaan lataukseen. 6. Aseta pistoke verkkojännitteeseen ja kytke pääkatkaisin ON asentoon. 7. Odota n. 2 minuuttia ja käynnistä ajoneuvo. Ajoneuvon käynnistämisen ei tulisi kestää pidempään, kuin 5 sekuntia. 8. Jos moottori ei käynnisty 3-4 yrityksen jälkeen, aseta pääkatkaisin (4) OFF-asentoon ja odota 10 minuuttia. 9. Auton käynnistyttyä tai työn keskeydyttyä, aseta pääkatkaisin (4) OFF-asentoon ja irrota laturin hauenleuat käänteisessä järjestyksessä. HUOLTO- / PUHDISTUS- / SÄILYTYSSOHJEET Irrota latauspistoke ennen kaikkia puhdistustoimia. Pyyhi laite kostealla nukkaamattomalla liinalla. Älä käytä puhdistusaineita tai liuottimia, jotka saattavat vahingoittaa laitteen osia. Huolehdi siitä, ettei laitteen sisälle pääse vettä. Laitteen sisällä ei ole huoltoa tarvitsevia osia. ÄLÄ AVAA LAITETTA! Jos laitteessa ilmenee häiriöitä, vain ammattitaitoinen huoltoliike voi tehdä mahdolliset korjaustoimenpiteet. Säilytä akkulaturia puhtaassa ja kuivassa paikassa. Tarkista ennen jokaista käyttöä, että johdinkaapelit ja akkulaturi ovat ehjiä. Rikkoutunutta laitetta tai sen osia ei saa käyttää! Käytöstäpoisto ja uusiokäyttö Laite on valmistettu useista eri materiaaleista, kuten muoveista ja metalleista. Laite tulee toimittaa asianmukaiseen keräyspisteeseen. Älä hävitä laitetta kotitalousjätteiden mukana MAAHANTUOJA Tamforce Group, Finland

5 ONGELMA MAHDOLLINEN SYY RATKAISU Ei mittarin lukemaa. 1. Laturia ei liitetty virtalähteeseen 2. Liitännät käänteiset 3. Heikko sähköliitäntä 4. Ei virtaa pistorasiassa 5. Akku on viallinen (ei lataannu) 1. Liitäntä 2. Laturi kytkettynä irti virtalähteestä, vaihda liittimien paikkaa (heiluta edestakaisin hyvän kosketuksen saamiseksi) 3. Puhdista liittimet ja akkunavat ja liitä uudestaan (heiluta edestakaisin hyvän kosketuksen saamiseksi) 4. Tarkista akun kunto Laturin teho ei laske. Korkea mittarin lukema Latausvirta on laturin täyttä nimellistehoa heikompi. Akussa on ongelma ja se ei lataudu. Akku on viallinen (ei lataannu). 1. Akku on osittain ladattu. 2. Akku on viallinen (akku - levyt likaiset) eikä lataannu täyteen. Tarkista akun kunto Tarkista akun kunto 1. Jatka lataamista. 2. Tarkasta ja vaihda viallinen akku. Ampeerimittarin osoitin liikkuu oikeaan reunaan, pysyy siinä hetken ja palaa nollaan yhdessä napsahdusäänen kanssa. 1. Täysin purkautunut akku (mutta muutoin kunnossa oleva akku) 2. Akku on viallinen (ei lataannu) 3. Laturi jatkaa lataamista ylikuormituksen jälkeen. 1. Jatka lataamista, kunnes akku kykenee vastaanottamaan riittävän latauksen (katkaisin jatkaa kytkeytymistä ja neula liikkuu laidasta laitaan, kunnes akku on ladattu). 2. Tarkista akun kunto. 3. Odota, että laturi palauttaa itsensä käyttökuntoon / tarkista sulake.

6 Osa Nimi 1 Muovikotelo 1 2 Kahva 1 3 Kotelo 1 4 Lämpötilan säädin 1 5 Ruuvi Mutteri 14 6 U-pidike 2 7 Kapasiteetti 3 8 Tasasuuntaaja 1 9 Jakaja 1 10 Ampeerimittari 1 11 Iso liitinmutteri 2 12 Kiinteä kaapeli 2 13 Kaapeli 1 14 Euro 2-nastainen pistoke 15 Virtakytkin 1 16 Pieni kytkin 3 17 Pieni liitin 2 18 Pieni liitinmutteri 2 19 Varoke 2 20 Ristipäämutteri 6 21 Varokerasia 1 22 Kuusiokolomutteri 5 23 Ruuvi Mutteri 6 24 Ristipääruuvi 4 25 Tila 4 26 Välilevy 6 27 Ristipääruuvi 2 1 Osa Nimi 28 Ristipääruuvi 1 29 Ruuvi mutteri 1 30 Rautaydin 1 31 Runko 1 32 Ensisijainen linja 1 33 Toissijainen linja 1 34 Välilevy 4 35 Välilevy 2 36 Välilevy 6 37 Mutteri 6 38 Latauskaapeli (+) 1 39 Pieni kiinnike (punainen) 40 Pieni kiinnike (musta) 41 Latauskaapeli (-) 1 42 Välilevy 4 43 Ristipääruuvi 6 44 Välilevy 3 1 1

7 TEKNISET TIEDOT Tulojännite 230V/50Hz Nimelliskäyttökapasiteetti Lataus: 1 kw / käynnistys: 6,4 KW Maks. käynnistysvirta (12 V) 180A Latausjännite 12V / 24V Tehokas latausvirta 30A 24 V nimellislatausvirta 30A Maks. nimellisviitekapasiteetti 700 Ah Min. nimellisviitekapasiteetti 20 Ah Varokkeen koko 100A x 1 Katkaisin 60A Mitat 34,5 x 26 x 21,5 cm

8