Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 1995 2015"

Transkriptio

1 Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut Tehtävät 9. Pohjoismainen matematiikkakilpailu, Olkoon AB O-keskisen ympyrän halkaisija. Valitaan ympyrän kehältä pistec siten, että OC ja AB ovat kohtisuorassa toisiaan vastaan. Olkoon P mielivaltainen (lyhemmän) kaaren BC piste ja leikatkoot suorat CP ja AB pisteessä Q. Valitaan RAP:ltä niin, että RQ ja AB ovat kohtisuorassa toisiaan vastaan. Osoita, että BQ = QR Viestit koodataan käyttäen vain nollista ja ykkösistä koostuvia jonoja. Vain sellaisia jonoja, joissa esiintyy enintään kaksi peräkkäistä ykköstä tai nollaa saa käyttää. (Esimerkiksi jono 000 on sallittu, mutta 00 ei ole.) Määritä kaikkien tasan merkistä koostuvien jonojen lukumäärä Olkoon n jaolkootx, x,...x n reaalilukuja, joille on voimassa x + x x n 0jax + x x n =. OlkoonM =max{x,x,..., x n }. Osoita, että M n(n ). () Selvitä, milloin ():ssä vallitsee yhtäsuuruus Osoita, että on olemassa äärettömän monta keskenään epäyhtenevää kolmiota T, joille pätee (i) Kolmion T sivujen pituudet ovat peräkkäisiä kokonaislukuja. (ii) T :n pinta-ala on kokonaisluku. 0. Pohjoismainen matematiikkakilpailu, Todista, että on olemassa 996:lla jaollinen kokonaisluku, jonka kymmenjärjestelmäesityksen numeroiden summa on Määritä kaikki reaaliluvut x, joille on kokonaisluku kaikilla kokonaisluvuilla n. x n + x n

2 Ympyrä, jonka halkaisija on kolmion ABC kärjestä A piirretty korkeusjana, leikkaa kolmion sivun AB pisteessä D ja sivun AC pisteessä E (A D, A E). Osoita, että kolmion ABC ympäri piirretyn ympyrän keskipiste on kolmion ADE kärjestä A piirretyllä korkeusjanalla tai sen jatkeella Reaaliarvoinen funktio f on määritelty positiivisten kokonaislukujen joukossa, ja positiivinen kokonaisluku a toteuttaa ehdot f(a) =f(995), f(a +)=f(996), f(a +)=f(997) f(n + a) = f(n) kaikilla positiivisilla kokonaisluvuilla n. f(n)+ (i) Osoita, että f(n +4a) =f(n) kaikilla positiivisilla kokonaisluvuilla n. (ii) Määritä pienin mahdollinen a.. Pohjoismainen matematiikkakilpailu, Jos A on joukko, jonka alkiot ovat seitsemän positiivista lukua, niin kuinka monta A:n alkioista muodostuvaa kolmikkoa (x, y, z), missä x<yja x + y = z, onenintään olemassa? Olkoon ABCD kupera nelikulmio. Oletetaan, että nelikulmion sisällä onpiste P, jolle kolmioiden ABP, BCP, CDP ja DAP alat ovat samat. Osoita, että nelikulmion lävistäjistä ainakin toinen jakaa toisen kahteen yhtä pitkään osaan Olkoot A, B, C ja D neljä eri pistettä tasossa. Janoista AB, AC, AD, BC, BD ja CD kolmen pituus on a. Muiden kolmen pituus on b, missä b>a.määritä osamäärän b kaikki mahdolliset arvot. a Olkoon f ei-negatiivisten kokonaislukujen joukossa {0,,,...} määritelty funktio, jolle pätee f(x) =f(x), f(4x +)=4f(x)+3 ja f(4x ) = f(x ). Osoita, että f on injektio, ts. että josf(x) =f(y), niin x = y.. Pohjoismainen matematiikkakilpailu, Määritä kaikki rationaalilukujen joukossa määritellyt rationaalilukuarvoiset funktiot f, jotka toteuttavat yhtälön f(x+y)+f(x y) =f(x)+f(y) kaikilla rationaaliluvuilla x ja y Olkoot C ja C kaksi ympyrää, jotka leikkaavat toisensa pisteissä A ja B. Olkoon SC :n keskipiste ja T C :n keskipiste. Olkoon P janan AB jokin sellainen piste, että AP BP ja P A, P B. Piirretään P :n kautta SP:tä vastaan kohtisuora suora ja merkitään sen ja C :n leikkauspisteitä C:llä jad:llä. Piirretään samoin P :n kautta TP:tä vastaan kohtisuora suora ja merkitään sen ja C :n leikkauspisteitä E:llä jaf :llä. Osoita, että C, D, E ja F ovat erään suorakaiteen kärkipisteet.

3 (a) Millä positiivisilla luvuilla n on olemassa jono x,x,..., x n,jokasisältää kunkin luvuista,,..., n tasan kerran ja jolle x +x + +x k on jaollinen k:lla jokaisella k =,,...,n? (b) Onko olemassa päättymätön jono x,x,x 3,...,jokasisältää jokaisen positiivisen kokonaisluvun tasan kerran ja jolle x + x + + x k on jaollinen k:lla kaikilla positiivisilla luvuilla k? Olkoon n( positiivinen ) kokonaisluku. Laske sellaisten lukujen k {0,,,...,n} n lukumäärä, joille on pariton. Osoita, että tämä luku on kakkosen potenssi, ts. muotoa k p jollakin ei-negatiivisella luvulla p. 3. Pohjoismainen matematiikkakilpailu, Ei-negatiivisten kokonaislukujen joukossa määritelty funktio f toteuttaa ehdon { f(f(n + )), jos n 999 f(n) = n 5, jos n>999. Etsi yhtälön f(n) = 999 kaikki ratkaisut Ympyrän sisään piirretyn seitsenkulmion kaikki sivut ovat eripituisia. Kuinka monta 0 :een kulmaa tällaisessa seitsenkulmiossa voi enintään olla? Äärettömän kokonaislukutason Z Z = Z muodostavat kaikki pisteparit (x, y), missä x ja y ovat kokonaislukuja. Olkoot a ja b ei-negatiivisia kokonaislukuja. Sanomme (a, b)-ratsun siirroksi siirtymistä pisteestä (x, y) mihin hyvänsä pisteistä (x ± a, y ± b) tai (x ± b, y ± a). Määritä kaikki luvut a ja b, joilla on mahdollista päästä kiinteästä aloituspisteestä lähtien jokaiseen kokonaislukukoordinaattiseen tason pisteeseen (a, b)-ratsun siirtoja käyttämällä Olkoot a, a,..., a n positiivisia reaalilukuja ja n. Osoita, että ( n + + ) ( + + )( n ). a a n +a +a n a a n Milloin vallitsee yhtäsuuruus? 4. Pohjoismainen matematiikkakilpailu, Monellako tavalla luku 000 voidaan kirjoittaa kolmen positiivisen, ei välttämättä eri suuren kokonaisluvun summana? (Summia + + 3, jne. pidetään samoina.) Henkilöt P, P,..., P n, P n istuvat pöydän ympärillä tässä järjestyksessä, ja jokaisella on jokin määrä kolikoita. Alussa P :llä on yksi kolikko enemmän kuin P :lla, P :lla yksi kolikko enemmän kuin P 3 :lla jne., aina P n :een asti, jolla on yksi kolikko enemmän kuin P n :llä. Sitten P antaa P :lle yhden kolikon, tämä puolestaan antaa P 3 :lle kaksi kolikkoa jne., aina P n :ään asti, joka antaa P :lle n kolikkoa. Kolikkojen antamista jatketaan samalla tavalla: P antaa n + kolikkoa P :lle, P antaa n + kolikkoa P 3 :lle; 3

4 tällä tavoin prosessi jatkuu, kunnes jollakin henkilöistä eienää ole riittävästi kolikkoja, ts. hän ei kykene antamaan pois yhtä kolikkoa enemmän kuin oli juuri saanut. Sillä hetkellä kun prosessi päättyy, havaitaan, että pöydän ääressä on kaksi naapurusta, joista toisella on tasan viisi kertaa niin paljon kolikkoja kuin toisella. Määritä pöydän ääressä istuvien ihmisten lukumäärä japöydän ympärillä kiertävien kolikkojen yhteismäärä Kolmiossa ABC kulman B puolittaja leikkaa AC:n D:ssä jakulmanc puolittaja leikkaaab:ne:ssä. Kulmanpuolittajat leikkaavat toisensa pisteessä O. Lisäksi OD = OE. Todista, että jokoabc on tasakylkinen tai BAC = Reaaliarvoinen funktio f on määritelty, kun 0 x. Lisäksi f(0) = 0, f() = ja f(z) f(y) f(y) f(x) kaikille 0 x<y<z, joille z y = y x. Osoita, että ( ) 7 f Pohjoismainen matematiikkakilpailu, Olkoon A äärellinen kokoelma sellaisia koordinaattitason neliöitä, että jokaisen A:han kuuluvan neliön kärkipisteetovat muotoa (m, n), (m+, n), (m, n+) ja (m+, n+ ) joillain kokonaisluvuilla m ja n. Osoita, että on olemassa sellainen A:n osakokoelma B, että B:hen kuuluu ainakin 5 % A:n neliöistä, mutta millään kahdella B:n neliöllä eiole yhteistä kärkipistettä Olkoon f rajoitettu reaaliarvoinen funktio, joka on määritelty kaikilla reaaliluvuilla ja joka toteuttaa kaikilla reaaliluvuilla x ehdon f ( x + ) 3 + f ( x + ) = f(x)+f ( x + 5 ). 6 Osoita, että f on jaksollinen. (Funktio f on rajoitettu, jos on olemassa luku L siten, että f(x) <Lkaikilla reaaliluvuilla x. Funktio f on jaksollinen, jos on olemassa positiivinen luku k siten, että f(x + k) =f(x) kaikilla reaaliluvuilla x.) Määritä yhtälön x 8 x 7 +x 6 x 5 +3x 4 3x 3 +4x 4x + 5 =0 reaalisten juurten lukumäärä Olkoon ABCDEF kupera kuusikulmio, jossa kukin lävistäjistä AD, BE ja CF jakaa kuusikulmion kahdeksi nelikulmioksi, joiden alat ovat yhtä suuret. Osoita, että AD, BE ja CF leikkaavat toisensa samassa pisteessä.

5 5 6. Pohjoismainen matematiikkakilpailu, Puolisuunnikas ABCD, missä AB ja CD ovat yhdensuuntaiset ja AD < CD, on piirretty ympyrän c sisään. Olkoon DP AC:n suuntainen ympyrän jänne. Oletetaan, että pisteeseen D piirretty c:n tangentti leikkaa suoran AB pisteessä E ja että PB ja DC leikkaavat pisteessä Q. Osoita, että EQ = AC Kahteen maljaan on sijoitettu yhteensä N palloa, jotka on numeroitu :stä N:ään. Yksi pallo siirretään maljasta toiseen. Tällöin kummassakin maljassa olevissa palloissa olevien lukujen keskiarvo kasvaa samalla määrällä, joka on x. Mikäonx:n suurin mahdollinen arvo? Olkoot a, a,..., a n ja b, b,..., b n reaalilukuja ja olkoot a, a,..., a n kaikki eri lukuja. Osoita, että jos kaikki tulot (a i + b )(a i + b ) (a i + b n ), i =,,..., n, ovatkeskenään yhtä suuria, niin myös kaikki tulot (a + b j )(a + b j ) (a n + b j ), j =,,..., n, ovatkeskenään yhtä suuria Eva, Per ja Anna leikittelevät taskulaskimillaan. He valitsevat eri kokonaislukuja ja tarkistavat, ovatko ne jaollisia :llä vaieivät. He tutkivat vain sellaisa yhdeksännumeroisia lukuja, joissa esiintyvät kaikki numerot,,..., 9. Anna väittää, että joställainen luku valitaan umpimähkään, niin todennäköisyys, että se olisi jaollinen :llä, on tasan /. Eva on toista mieltä: hänen mielestään todennäköisyys on alle /. Perin mielestä todennäköisyys on yli /. Kuka on oikeassa? 7. Pohjoismainen matematiikkakilpailu, riviselle 4-sarakkeiselle šakkilaudalle asetetaan kiviä. Asettelun jälkeen havaitaan, että kullakin rivillä ja kullakin sarakkeella on pariton määrä kiviä. Näytä, että mustilla ruuduilla on parillinen määrä kiviä, kun ruudut on väritetty tavanomaisesti mustiksi ja valkoisiksi. Huomaa, että yhdellä ruudulla voi olla useampia kiviä Etsi kaikki kokonaislukukolmikot, joille x 3 + y 3 + z 3 3xyz = Tasasivuisen kolmion ABC sisällä onpisted, jolle pätee ADC = 50. Todista, että kolmio, jonka sivut ovat AD, BD ja CD, onvälttämättä suorakulmainen Olkoon R = R \{0} nollasta poikkeavien reaalilukujen joukko. Etsi kaikki funktiot f : R R, joille kun x, y R ja x + y 0. f(x)+f(y) =f(xy f(x + y)),

6 8. Pohjoismainen matematiikkakilpailu, palloa, jotka on numeroitu numeroin :stä 7:ään, on sijoitettu punaiseen, siniseen ja keltaiseen maljaan. Mitkä ovat punaisessa maljassa olevien pallojen mahdolliset lukumäärät, kun tiedetään, että punaisessa, sinisessä ja keltaisessa maljassa olevien pallojen numeroiden keskiarvot ovat 5, 3 ja 8? Olkoon f =0,f =,jaf n+ = f n+ + f n,kunn =,,..., Fibonaccin lukujono. Osoita, että on olemassa aidosti kasvava päättymätön aritmeettinen kokonaislukujono, jonka yksikään luku ei kuulu Fibonaccin jonoon. [Lukujono on aritmeettinen, jossenperäkkäisten jäsenten erotus on vakio.] Olkoon x, x,..., x n, n>, kokonaislukujono. Oletetaan, että luvut x i eivät kaikki ole samoja. Jos luvut x k, x k,..., x nk on määritelty, niin asetetaan x i,k+ = (x ik + x i+,k ),i=,,...,n, x n,k+ = (x nk + x k ). Osoita, että josn on pariton, niin jollakin j, k, x jk ei ole ole kokonaisluku. Päteekö tämä myös silloin, kun n on parillinen? Olkoot a, b ja c kolmion sivujen pituudet ja olkoon R kolmion ympäri piirretyn ympyrän säde. Osoita, että ab + bc + ca R Pohjoismainen matematiikkakilpailu, Määritä kaikki ne positiiviset kokonaisluvut k, joiden kymmenjärjestelmäesityksen numeroiden tulo on 5 8 k Olkoot a, b ja c positiivisia reaalilukuja. Todista, että a b + c + b c + a + c a + b a + b + c nuorta istuu suuren pyöreän pöydän ympärillä. Nuorista enintään 668 on poikia. Sanomme, että tytön G asema on vahva, jos tarkasteltaessa G:stä alkaen kuinka monen hyvänsä vierekkäin istuvan nuoren joukkoa kumpaan tahansa suuntaan, niin on näissä joukoissa on aina aidosti enemmän tyttöjäkuinpoikia(g on itse mukana laskussa). Osoita, että olivat tytöt ja pojat missä järjestyksessä tahansa, joku tyttö onainavahvassa asemassa Ympyrä C on ympyrän C sisäpuolella, ja ympyrät sivuavat toisiaan pisteessä A. A:n kautta kulkeva suora leikkaa C :n myös pisteessä B ja C :n myös pisteessä C. Ympyrän C pisteeseen B piirretty tangentti leikkaa C :n pisteissä D ja E. Pisteen C kautta kulkevat ympyrän C tangentit sivuavat C :tä pisteissä F ja G. Osoita, että pisteet D, E, F ja G ovat samalla ympyrällä.

7 0. Pohjoismainen matematiikkakilpailu, Pisteet B ja C sijaitsevat kahdella pisteestä A lähtevällä puolisäteellä niin, että AB + AC on vakio. Osoita, että on olemassa piste D A, niin että kolmion ABC ympäri piirretty ympyrä kulkeed:n kautta kaikilla pisteiden B ja C valinnoilla Reaaliluvut x, y ja z eivät kaikki ole samoja ja ne toteuttavat yhtälöt 7 x + y = y + z = z + x = k. Määritä kaikki mahdolliset k:n arvot Positiivisten kokonaislukujen jonon {a n } määrittelevät ehdot a 0 = m ja a n+ = a 5 n kaikilla n 0. Määritä kaikki sellaiset m:n arvot, joilla jonoon kuuluu mahdollisimman monta neliölukua šakkilaudan neliöt väritetään 00:lla eri värillä. Kuhunkin ruutuun käytettään vain yhtä väriä jajokaväriä käytetään tasan sataan ruutuun. Osoita, että laudalla on jokin vaaka- tai pystyrivi, jonka ruutuihin on käytetty ainakin kymmentä väriä.. Pohjoismainen matematiikkakilpailu, Etsi yksi yhtälön x x 007y =0 positiivinen kokonaislukuratkaisu On annettu kolmio, suora ja kolme suorakaidetta, joiden yksi sivu on annetun suoran suuntainen, niin, että suorakaiteet peittävät kokonaan kolmion sivut. Todista, että suorakaiteet peittävät kokonaan kolmion sisäosan Taululle on kirjoitettu luku Anne ja Berit pelaavat peliä, jossa pelaaja tekevät vuorotellen yhden seuraavista operaatioista: (i) Pelaaja korvaa taululla olevan luvun x kahdella ykköstä suuremmalla kokonaisluvulla a ja b niin, että x = ab. (ii) Pelaaja poistaa taululla olevista kahdesta samasta luvusta toisen tai molemmat. Se pelaaja, joka ei voi tehdä kumpaakaan näistä vuorollaan, häviää pelin. Kummalla pelaajalla on voittostrategia, jos Anne aloittaa pelin? Pisteen A kautta kulkeva suora leikkaa ympyrän kahdessa pisteessä B ja C niin, että B on A:n ja C:n välissä. Pisteestä A piirretään ympyrälle kaksi tangenttia, jotka sivuavat ympyrää pisteissä S ja T.OlkoonP suorien AC ja ST leikkauspiste. Osoita, että AP/P C = AB/BC.

8 . Pohjoismainen matematiikkakilpailu, Määritä kaikki sellaiset reaaliluvut A, B ja C, joille on olemassa jokin reaalilukuarvoinen funktio f, joka toteuttaa kaikilla reaaliluvuilla x ja y yhtälön f(x + f(y)) = Ax + By + C Pyöreän pöydän ympärillä istuun 3 eriministä ihmistä. Sanomme, että mitkä tahansa kaksi näistä, A ja B, muodostavat dominoivan parin, jos () M ja N eivät istu vierekkäin, ja () ainakin toisella M:n ja N:n välisellä pöydänympäryksen osalla istuu vain ihmisiä, joiden nimet ovat aakkosjärjestyksessä M:n ja N:n nimien jäljessä. Määritä dominoivien parien pienin mahdollinen lukumäärä Olkoon ABC kolmio ja olkoon D sivun BC ja E sivun CA piste niin, että AD ja BE ovat kolmion ABC kulmanpuolittajia. Olkoot F ja G sellaisia kolmion ABC ympäri piirretyn ympyrän pisteitä, että AF ja DE ovat yhdensuuntaisia ja FG ja BC ovat yhdensuuntaisia. Osoita, että AG AB + AC = BG AB + BC Kahden peräkkäisen positiivisen kokonaisluvun kuution erotus on neliöluku n, missä n on positiivinen kokonaisluku. Osoita, että n on kahden neliöluvun summa. 3. Pohjoismainen matematiikkakilpailu, Kolmion sisältä valitaan piste P. P :n kautta piirretään kolme kolmion sivujen suuntaista suoraa. Ne jakavat kolmion kolmeksi pienemmäksi kolmioksi ja kolmeksi suunnikkaaksi. Olkoon f kolmen pienen kolmion yhteenlasketun alan ja koko kolmion alan suhde. Osoita, että f 3,jamääritä ne pisteet P, joille f = Haalistuneelta paperinpalalta voidaan vaivoin lukea seuraavat merkinnät: (x + x + a)(x 5...)=x 7 + x 3 + x 5 90x 4 + x 90. Jotkin osat ovat häipyneet näkyvistä, erityisesti vasemman puolen ensimmäisen tekijän vakiotermi ja toisen tekijän loppuosa. Olisi mahdollista selvittää kokonaan toinen tekijä, mutta kysytään vain, mikä on vakiotermi a. Oletetaan, että kaikki tehtävässä esiintyvät polynomit ovat kokonaislukukertoimisia Taululle on kirjoitettu kokonaisluvut,, 3, 4 ja 5. Lukuja voidaan muuttaa niin, että pyyhitään pois luvut a ja b ja kirjoitetaan niiden sijaan luvut a + b ja ab. Onko mahdollista toistamalla tätä operaatiota päästä tilanteeseen, jossa kolme viidestä taululla olevasta luvusta on 009? Turnaukseen osallistuu 3 kilpailijaa. Kaikki ovat pelikyvyiltään erilaisia ja kaksinkamppailussa parempi aina voittaa. Osoita, että kulta-, hopea- ja pronssimitalien voittajat voidaan ratkaista 39 ottelun perusteella. 8

9 4. Pohjoismainen matematiikkakilpailu, Kuvaus f : Z + Z + on kasvava ja toteuttaa kaikilla keskenään jaottomilla positiivisilla kokonaisluvuilla m ja n yhtälön f(mn) =f(m)f(n). Tässä Z + on positiivisten kokonaislukujen joukko. Osoita, että f(8)f(3) (f(0)) Kolmella ympyrällä Γ A,Γ B ja Γ C on yhteinen leikkauspiste O. Ympyröiden Γ A ja Γ B toinen leikkauspiste on C, ympyröiden Γ A ja Γ C vastaavasti B sekä ympyröiden Γ C ja Γ B edelleen A. Suora AO leikkaa ympyrän Γ A pisteessä X O. Suora BO leikkaa ympyrän Γ B pisteessä Y O, jasuoraco ympyrän Γ C pisteessä Z O. Todista, että AY BZ CX AZ BX CY = Lauralla on edessään 00 lamppua yhdistettynä 00 nappikatkaisimeen. Hän haluaisi tuntea jokaista katkaisinta vastaavan lampun. Selvittääkseen tämän hän seuraa, mitkä lamput syttyvät, kun Risto painaa joitakin katkaisimia. (On myös mahdollista, ettei hän paina yhtäkään katkaisimista.) Risto painaa katkaisimia aina samanaikaisesti, joten lamputkin syttyvät samanaikaisesti. a) Jos Risto valitsee painettavat katkaisimet, kuinka monta erilaista katkaisinkombinaatiota hän voi enintään painaa, ennen kuin Laura osaa liittää katkaisimet oikeisiin lamppuihin? b) Jos Laura valitsee katkaisinkombinaatiot, mikäonpieninmäärä kombinaatioita, joiden avulla hän pystyy selvittämään, miten katkaisimet liittyvät lamppuihin? Kutsuttakoon positiivista kokonaislukua yksinkertaiseksi, jos sen tavanomaisessa kymmenjärjestelmäesityksessä ei ole muita numeroita kuin nollia ja ykkösiä. Etsi pienin positiivinen kokonaisluku k, jolle pätee, että jokainen positiivinen kokonaisluku n voidaan kirjoittaa muodossa n = ±a ± a ± a 3 ±...± a k, jossa a,..., a k ovat yksinkertaisia. 5. Pohjoismainen matematiikkakilpailu, Olkoot a 0,a,..., a 000 numeroita. Voiko 00-numeroisten lukujen a 0 a...a 000 ja a 000 a a 0 summassa olla vain parittomia numeroita? 0.. Oletetaan, että kolmiossa ABC on AB = AC. OlkoonD sivun AB jatkeella, niin että A on D:n ja B välissä, ja E sivulla BC niin, että suoratcd ja AE ovat yhdensuuntaisia. Todista, että CD 4h CE, missä h on kolmion ABC A:sta piirretyn BC korkeusjanan pituus. Milloin epäyhtälössä vallitsee yhtäsuuruus? 0.3. Määritä kaikki funktiot f, joille kaikilla reaaliluvuilla x ja y. f (f(x)+y) =f ( x y ) +4yf(x) 9

10 0.4. Olkoon n kokonaisluku. Tarkastellaan murtolukuja, missä a ja b ovat ab yhteistekijättömiä positiivisia kokonaislukuja, a < b n ja a + b > n. Osoita, että kaikkien tällaisten murtolukujen summa on Pohjoismainen matematiikkakilpailu, Reaaliluvuille a, b, c pätee a + b =c ja a b, c a, c b. Osoita, että (a + b +c)(a b c ) (a b)(a + c)(b + c) on kokonaisluku. 0.. Piste P on se kolmion ABC ympäri piirretyn ympyrän piste, joka puolittaa kaarista BC sen, jolla piste A ei ole. Piirretään P :n kautta AB:n suuntainen suora l. Olkoon k pisteen B kautta kulkeva ympyrä, joka sivuaa suoraa l pisteessä P. Olkoon Q ympyrän k ja suoran AB toinen leikkauspiste. (Ellei toista leikkauspistettä ole, niin Q = B.) Todista, että AQ = AC Määritä pienin positiivinen kokonaisluku n, jolle on olemassa n (ei välttämättä eri suurta) kokonaislukua x,x,..., x n, x k n, kun k n, joille pätee x + x + + x n = n(n +) ja x x x n = n!, mutta {x,x,..., x n } {,,..., n} Taululle on kirjoitettu luku. Sen jälkeen taululle kirjoitetaan vaiheittain lisää lukuja seuraavasti: kussakin vaiheessa jokainen taululla oleva luku a korvataan luvuilla a ja a + ; jos taululle ilmestyy luku 0, se pyyhitään pois. Jos jokin luku ilmestyy taululle useammin kuin kerran, kaikki esiintymät jätetään taululle. Siten vaiheessa 0 taululla on luku,vaiheessaluku,vaiheessaluvutja3,vaiheessa3luvut,ja4jne. Montako lukua taululla on vaiheessa n? 7. Pohjoismainen matematiikkakilpailu, Olkoon (a n ) n lukujono, jonka määrittelevät ehdot a =ja a n+ = a n + a n + kaikilla n ; x tarkoittaa suurinta kokonaislukua, joka on pienempi tai yhtä suuri kuin x. Määritä kaikki n 03, joille a n on neliöluku Jalkapalloturnaukseen osallistuu n joukkuetta, n 4, ja jokainen joukkue pelaa tasan kerran jokaista muuta vastaan. Oletetaan, että turnauksen päätyttyä joukkueiden pisteet muodostavat aritmeettisen jonon, jossa jokainen joukkue on saanut yhden pisteen

11 enemmän kuin järjestyksessä seuraava.määritä pienimmän pistemäärän saaneen joukkueen suurin mahdollinen pistemäärä, kun pisteet jaetaan jalkapallossa tavallisella tavalla (ottelun voittaja saa kolme pistettä jahäviäjä nolla, ja tasapelissä molemmat joukkueet saavat yhden pisteen) Määritellään jono (n k ) k 0 asettamalla n 0 = n =,n k = n k + n k ja n k+ = n k,kunk. Olkoon vielä q k = n k /n k kaikilla k. Osoita, että jokainen positiivinen rationaaliluku esiintyy tasan kerran jonossa (q k ) k Olkoon ABC teräväkulmainen kolmio ja H sen sisäpiste. Olkoot H c ja H b pisteen H kuvat peilauksissa yli suorien AB ja AC, tässä järjestyksessä, ja olkoot H c ja H b H:n kuvat peilauksissa yli AB:n ja AC:n keskipisteiden. Osoita, että pisteet H b, H b, H c ja H c ovat samalla ympyrällä jos ja vain jos ainakin kaksi niistä yhtyytaijosh on kolmion ABC kärjestä A piirretyllä korkeusjanalla. 8. Pohjoismainen matematiikkakilpailu, Määritä kaikki funktiot f : N N (missä N on luonnollisten lukujen joukko, johon kuuluu 0), joille pätee f(x ) f(y )=f(x + y)f(x y) kaikilla x, y N, joilla x y. 04. Määritä tasasivuisen kolmion kaikki sellaiset sisäpisteet, joiden etäisyys yhdestä kolmion sivusta on niiden kolmion kahdesta muusta sivusta mitattujen etäisyyksien geometrinen keskiarvo. [Lukujen x ja y geometrinen keskiarvo on xy.] Määritä kaikki ei-negatiiviset kokonaisluvut a, b, c, joille a + b + c = Pelilautana on n n -šakkilauta. Pelin alussa joka ruudulla on 99 kiveä. Pelaajat A ja B valitsevat vuorotellen jonkin laudan vaaka- tai pystyrivin ja poistavat jokaisesta valitun rivin ruudusta yhden kiven. Pelaaja saa valita sellaisen rivin, jonka jokaisessa ruudussa on ainakin yksi kivi. Se pelaaja, joka ei voi valita tällaista riviä, häviää pelin. Pelaaja A aloittaa. Määritä kaikki ne luvut n, joilla hänellä on voittostrategia. 9. Pohjoismainen matematiikkakilpailu, Olkoon ABC kolmio ja Γ ympyrä, jonka halkaisija on AB. Kulman BAC puolittaja leikkaa Γ:n (myös) pisteessä D kulman ABC puolittaja leikkaa Γ:n (myös) pisteessä E. Kolmion ABC sisään piirretty ympyrä sivuaa BC:tä pisteessä F ja AC:tä pisteessä G. Osoita, että D, E, F ja G ovat samalla suoralla Määritä alkuluvut p, q, r, kun tiedetään, että luvuista pqr ja p + q + r toinen on 0 kertaa toinen.

12 05.3. Olkoon n>jaolkoonp(x) =x n + a n x n + + a 0 polynomi, jolla on n reaalista nollakohtaa (moninkertaiset nollakohdat laskettuina kertalukunsa ilmoittaman määrän kertoja). Määritellään polynomi q asettamalla q(x) = 05 j= p(x + j). Tiedetään, että p(05) = 05. Todista, että q:lla on ainakin 970 eri nollakohtaa r,..., r 970, niin että r j < 05 kaikille j =,..., Tietosanakirjassa on 000 numeroitua osaa. Osat on pinottu numerojärjestykseen niin, että osa numero on päällimmäisenä ja osa numero 000 pohjimmaisena. Pinolle voidaan tehdä kahdenlaisia toimenpiteitä: (i) Jos n on parillinen, voidaan ottaa n päällimmäistä osaa ja siirtää nejärjestystä muuttamatta pinon alimmaisiksi. (ii) Jos n on pariton, voidaan ottaa pinon n päällimmäistä osaa, vaihtaa niiden järjestys päinvastaiseksi ja laittaa ne uudelleen pinon päällimmäisiksi. Kuinka moneen eri järjestykseen pino voidaan saattaa toistamalla näitä kahta toimenpidettä?

13 3 Ratkaisuja ratkaisu. Piirretään PB. Puoliympyrän sisältämää kehäkulmaa koskevan lauseen nojalla RP B = AP B =90. Täten P ja Q ovat molemmat ympyrällä, jonka halkaisija on BR. Koska AOC =90, RP Q = CPA =45. Siis myös RBQ =45, ja RBQ on tasakylkinen suorakulmainen kolmio, eli BQ = QR.. ratkaisu. Asetetaan O =(0, 0), A =(, 0), B =(, 0), C =(0, ), P =(t, u), t>0, u>0, t + u =. Suoran CP yhtälö ony = u ( ) t x. Näin ollen Q = t u, 0 ja BQ = t u =t + u u. Toisaalta suoran AP yhtälö on y = (x +), u ( ) t + u t joten pisteen Ry-koordinaatti ja samalla QR on t + u + ut + u u = (t + )( u) = ut + u +t (t + )( u) = u + t.väite on todistettu. u ratkaisu. Olkoon S n n-numeroisten hyväksyttyjen jonojen joukko. Jaetaan S n osajoukoiksi A n, B n, C n ja D n, joiden alkioina ovat yhdistelmiin 00, 0, 0, ja päättyvät jonot. Merkitään joukon S n alkioiden lukumäärää x n :llä, A n :n alkioiden lukumäärää a n :llä, B n :n b n :llä, C n :n c n :llä jad n :n d n :llä. Lasketaan x 6. Koska S = {00, 0, 0, }, x = 4 ja a = b = c = d =. Jokainen A n+ :n alkio saadaan joko B n :n tai D n :n alkiosta lisäämällä loppuun 00. Siis a n+ = b n + d n. Vastaavasti B n+ :n alkiot saadaan B n :n, C n :n ja D n :n alkioista liittämällä loppuun 0, ja kääntäen. Siis b n+ = b n + c n + d n. Samoin nähdään oikeiksi palautuskaavat c n+ = a n + b n + c n ja d n+ = a n + c n. Siis a n+ + d n+ =(b n + d n )+(a n + c n )=x n ja x n+ =a n +3b n +3c n +d n =3x n (a n + b n )=3x n x n.lähtemällä alkuarvoista a = b = c = d = saadaan a = d =,b = c =3,x = 0. Näin ollen x 3 = 6, x 4 =3 6 0 = 68, x 5 = = 78 ja x 6 = = ratkaisu Jokainen tapa kirjoittaa luku ykkösien ja kakkosien summana vastaa tasan kahta hyväksyttävää jonoa (eri yhteenlaskettavien järjestykset lasketaan erikseen). ( Summia, joissa on ykköstä on, summia, joissa on yksi kakkonen ja 0 ykköstä on ) 0 jne. Hyväksyttäviä jonoja on yhteensä 6 ( ) k = ( ) = 466. k k= Merkitään I:llä niiden indeksien i joukkoa, joille x i 0, ja J:llä niiden indeksien i joukkoa, joille x i < 0. Oletetaan, että M<. Silloin I {,,..., n}, koska n(n ) muutoin pätisi x i = x i n(n ) jokaiselle i ja olisi n i= x i < n. Siis

14 4 i I x i < (n ) n(n ) = n ja i I x n i < (n ) = n(n ) n.koska n 0 x i = x i x i, i= i I i J on oltava i J x i n i I x i < and i J n x i ( i J x i ) n < n. Mutta silloin n x i = x i + x i < n + n =, n i= i I i J ja on tultu ristiriitaan. Yhtäsuuruuden M = mahdollisuuden toteamiseksi n(n ) n valitaan x i =, i =,,..., n jax n = n(n ) n.tällöin n n x i =(n ) =0 n(n ) n ja i= n x i =(n ) i= n(n ) + n n On vielä näytettävä, että yhtäsuuruuteen ei päästä kuin edellä esitellyssä tapauksessa. Olkoon siis x i =, kun i =,..., p, x i 0, kun i q, ja x i < 0, kun n(n ) q + i n. Samoin kuin yllä saadaan q q n x i, x i n(n ) joten i= i=q+ n i= q n(n ), x i q + q n n. =. n i=q+ x i q n(n ), On helppo nähdä, että q + q<n + n, kunn jaq n, mutta (n ) +(n ) = n n. Välttämätöntä sille, että M = on siis se, että jonossa on vain yksi n(n ) negatiivinen termi. Mutta jos positiivisissa termeissä on yksikin, joka on <M,on n < q + q n(n ), i= joten tehtävän ehdot eivät toteudu. Yhtäsuuruus on siis voimassa vain, kun n luvuista n x i on ja viimeinen. n(n ) n(n )

15 Olkoon n 3jaolkootn, n, n + kolmion sivut. Kolmion piirin puolikas on 3n. Heronin kaavan perusteella kolmion ala on ( )( )( ) 3n 3n 3n 3n T = n + n n = n 3 4 (n 4). Jos n = 4, niin T = 6. On siis olemassa ainakin yksi vaaditunkaltainen kolmio. Olkoon n parillinen luku ja olkoon 3 4 (n 4) neliöluku. Asetetaan m = n >n. Silloin myös m on parillinen ja m 4=(m +)(m ) = n (n 4). Näin ollen 3 4 (m 4) on sekin neliöluku. Lisäksi T = m 3 4 (m 4) on kokonaisluku. Väite on todistettu Luvun 996 numeroiden summa on 5 ja luvun 996 = 399 numeroiden summa on 3. Koska 996 = , luku, joka saadaan kirjoittamalla peräkkäin :tta ja 399:ta toteuttaa tehtävän ehdon. [3 996 = 5998; luvun 5988 numeroiden summa on = , joten } {{ } on myös kelvollinen vastaus, selvästi 65 kpl pienempi kuin edellinen.] Merkitään f n (x) =x n + x n. f n (0) ei ole määritelty millään n:n arvolla, joten on oltava x 0. Koskaf 0 (x) = kaikilla x 0, tutkittavaksi jää, millä x 0f n (x) on kokonaisluku kaikilla n>0. Koska x n + x n =(x + x )(x n + x n ) (x n + x n ), niin jos x + x on kokonaisluku, niin x n + x n on kokonaisluku kaikilla n. x:n tulee siis toteuttaa ehto x + x = m, missä m on kokonaisluku. Tämän toisen asteen yhtälön ratkaisut ovat ne ovat reaalisia, kun m, 0,. x = m ± m 4, Olkoon AF kolmion ABC korkeusjana. Voidaan olettaa, että kulma ACB on terävä. Suorakulmaisista kolmioista ACF ja AF E saadaan AF E = ACF.Kehäkulmalauseen perusteella edelleen ADE = AF E = ACB. Kolmiot ABC ja AED ovat näin ollen yhdenmuotoiset. Jos P ja Q ovat kolmioiden ABC ja AED ympäri piirrettyjen ympyröiden keskipisteet, niin BAP = EAQ. Joskol- mion AED korkeusjana on AG, niin DAG = CAF. Mutta tästä seuraa, että BAP = DAG, elip on korkeussuoralla AG. 5

16 (i) Käytetään toistuvasti kaavaa f(n + a) = f(n) f(n)+ : f(n +a) =f((n + a)+a) = f(n) f(n)+ f(n) f(n)+ + = f(n), f(n +4a) =f((n +a)+a) = f(n) = f(n). (ii) Jos a =, niin f() = f(a) =f(995) = f( a) =f(3) = f( + a) = f(), mikä on mahdotonta, koska f():n ja merkki on sama. Siis a. f() Jos a =, saadaan f() = f(a) =f(995) = f(3+49 4a) =f(3) = f(a+) = f(996) = f( a) =f(4) = f( + a) = f() f() + eli f() + f() = f(). Tällä toisen asteen yhtälöllä ei ole reaalisia ratkaisuja. Siis a. Jos a = 3, niin f voidaan konstruoida valitsemalla f(), f() ja f(3) mielivaltaisesti ja laskemalla f:n muut arvot palautuskaavasta f(n +3)= f(n) f(n)+. a =3onsitenpienin mahdollinen a:n arvo. Tarkistetaan, ettänäin määritelty f toteuttaa tehtävän ehdot. Ensinnäkin konstruktion perusteella Edelleen (i):n perusteella f(n + a) =f(n +3)= f(n) f(n)+. f(n + ) = f(n +4a) =f(n), joten f(a) =f(3) = f( ) = f(995), f(a +)=f(4) = f( ) = f(996), f(a +)=f(5) = f( ) = f(997), kuten pitää. Jos f(n) =, f(n +3)eiolemääritelty. Jos f(n) =0,f(n +3)= jaf(n +6)eiole määritelty. Jos f(n) =,f(n +3) =0 ja f(n +9) ei ole määritelty. On siis valittava f(), f() ja f(3) eri suuriksi kuin, 0,.

17 997.. Olkoot 0 <a <a <... < a 7 joukon A alkiot. Jos (a i,a j,a k )ontehtävän mukainen kolmikko, niin a i <a j <a i + a j = a k.pareja(a i,a j ), joille pätee a i + a j = a k on enintään k kappaletta. Pareja, joille lisäksi pätee a i < a j, on enintään [ ] k kappaletta. Pareja on siis enintään 7 [ ] k =++++3=9 k=3 kappaletta. Arvo 9 saavutetaan, kun A = {,,..., 7}, sillä tässä tapauksessa kolmikot (,, 3), (, 3, 4), (, 4, 5), (, 5, 6), (, 6, 7), (, 3, 5), (, 4, 6), (, 5, 7) ja (3, 4, 7) täyttävät tehtävän ehdot Oletamme ensin, että P ei ole lävistäjällä AC ja että suorabp leikkaa lävistäjän AC pisteessä M. Olkoot S ja T pisteistä A ja C suoralle BP piirrettyjen kohtisuorien ja suoran BP leikkauspisteet. Koska kolmioilla AP B ja CBP on sama ala, on AS = CT. Jos S T, niin suorakulmaiset kolmiot ASM ja CTM ovat yhtenevät (kks tai ksk), joten AM = CM. Jos taas S = T, on AC PB ja S = M = T, jolloin myös AM = CM. Joka tapauksessa M on lävistäjän AC keskipiste. Täsmälleen samoin todistetaan, että suoradp leikkaa AC:n tämän keskipistessä eli pisteessä M. Siis toisaalta B, M ja P, toisaalta D, M ja P ovat samalla suoralla. Siis M on suoralla DB, eli lävistäjä BD jakaa lävistäjän AC kahteen yhtä suureen osaan. Oletamme sitten, että P on lävistäjällä AC. Silloin P on AC:n keskipiste. Jos P ei ole lävistäjällä BD, päätellään samoin kuin edellä, että AC jakaa BD:n kahteen yhtä suureen osaan. Jos P taas on myös lävistäjällä BD, se on molempien lävistäjien yhteinen keskipiste Jos kolmella a:n pituisella janalla on sama kärki, esim. A, niin kolme muuta pistettä sijaitsevat A-keskisellä a-säteisellä ympyrälläjaovatb-sivuisen tasasivuisen kolmion kärkinä. Tällöin A on kolmion BCD keskipiste, ja b a = 3 b 3 b = 3. Oletetaan sitten, että pisteestä A lähtee ainakin yksi a:n pituinen ja ainakin yksi b:n pituinen jana. Oletetaan, että AB = a, AD = b. Ei ole mahdollista, että joka pisteestä lähtisi vain yksi a:n pituinen jana (a:n pituisten janojen lukumäärä on puolet pisteistä lähtevien 7

18 a:n pituisten janojen lukumäärästä, koska jokainen jana tulee lasketuksi molempien päätepisteidensä kohdalla). Voidaan siis olettaa, että A:sta lähtee toinenkin a:n pituinen jana, AC. Jos nyt olisi BC = a, olisi ABC tasasivuinen kolmio ja D olisi samalla etäisyydellä b sen kaikista kärjistä. Tämä ei voi tulla kyseeseen, koska b>a. Siis BC = b. Janoista CD ja BD toisen pituus on a. Voimme olettaa, että tämä janaondc. Janat DC ja AB ovat joko eri tai samalla puolella suoraa AC. Jälkimmäisessä tapauksessa ABCD on suunnikas, jonka kaksi sivuparia on a:n pituisia, kaksi b:n pituisia ja lävistäjien pituudet ovat a ja b. Tämä on kuitenkin mahdotonta, koska suunnikkaan lävistäjien neliöiden summa (a + b ) on sama kuin sivujen neliöiden summa (a +b ). Voimme siis olettaa, että BACD on kupera nelikulmio. Olkoon ABC = α ja ADB = β. Tasakylkisestä kolmiosta saadaan esimerkiksi CBD = β, ja erityisesti kolmiosta ABD α +β + β = π sekä CDA = α, DCB = (π β), CAD = α. Kolmiosta ADC saadaan näin ollen α + α + α + (π β) =π. Kun ratkaistaan, saadaan α = 5 π =36. Kolmiosta ABC saadaan nyt sinilauseen avulla b sin 08 sin 7 5+ = = a sin 36 sin 36 =cos36 =. (Itse asiassa a on nyt säännöllisen viisikulmion sivu ja b sen lävistäjä.) Toinen tapa löytää suhde b a on tarkastella puolisuunnikasta CDBA, jossa CD AB; jose on pisteen B kohtisuora projektio janalla CD, niin CE = b (b a) = (b + a), ja suorakulmaisesta ( ) ( ) b + a b a kolmiosta BCE ja DCE saadaan CE = b = a,jokasievenee muotoon b ab a = 0 ja edelleen b 5+ a = Kun x on parillinen, niin f(x) on parillinen, kun x on pariton, niin f(x) on pariton. Lisäksi, jos x mod 4, niin f(x) 3 mod 4 ja jos x 3 mod 4, niin f(x) mod4. Selvästi f(0) = 0, f() = 3, f() = 6 ja f(3) = 5. Todistetaan seuraava väite. Jos f(x) =f(y) = x = y, kunx, y < k, niin f(x) =f(y) = x = y, kun x, y < k. Oletetaan siis, että x ja y ovat pienempiä kuink ja että f(x) =f(y). Jos nyt f(x) on parillinen, niin x =t, y =u, jaf(t) =f(u). Koska t ja u ovat pienempiä kuin k, ont = u, jotenx = y. Oletetaan sitten, että f(x) mod 4. Silloin x 3mod4; x =4u, ja f(x) =f(u ). Vastaavasti y =4t jaf(y) =f(t ). Lisäksi u < (4u ) <kja t <k,jotenu =t, u = t ja x = y. Jos viimein f(x) 3 mod 4, niin x =4u +,y =4t +,u<k, t<k,4f(u)+3=4f(t)+3, u = t, x = y. Koska kaikille x ja y on olemassa n siten, että suurempi luvuista x ja y on < n 3, edellinen päättely osoittaa, että f(x) =f(y) x = y Kun tehtävän yhtälöön sijoitetaan x = y = 0, saadaan f(0) = 4f(0), joten f(0) = 0. Olkoon sitten y = nx, missä n on luonnollinen luku. Nyt saadaan f((n +)x) =f(x)+f(nx) f((n )x). Tästä saadaan f()x =f(x)+f(x) f(0) = 4f(x), f(3x) =f(x)+f(x) f(x) = 9f(x), Todistetaan, että f(nx) =n f(x). Käytetään induktiota. Kaava on tosi, kun 8

19 9 n =. Oletetaan, että f(kx) =k f(x), kun k n. Tällöin f((n +)x) =f(x)+f(nx) f((n )x) =(+n (n ) )f(x) =(n +) f(x). Siis f(nx) =n f(x). Kun x =/q, f() = f(qx) =q f(x), joten f(/q) =f()/q.tästä seuraa f(p/q) =p f(/q) =(p/q) f(), joten f(x) =ax jollekin rationaaliluvulle a. Kääntäen, jos f(x) =ax, niin f(x+y)+f(x y) =a(x+y) +a(x y) =ax +ay = f(x)+f(y). Näin ollen f(x) =ax on yhtälön ratkaisu Kun lasketaan pisteen P potenssi ympyröiden C ja C suhteen, saadaan PA PB = PC PD = PE PF. Koska SP on kohtisuorassa jännettä CD vastaan, P :n on oltava CD:n keskipiste, joten PC = PD.Samoin saadaan PE = PF. Kaiken kaikkiaan PC = PD = PE = PF = PA PB. Näin ollen pisteet C, D, E ja F ovat kaikki P - keskisellä ympyrällä, jonka halkaisijoita ovat CD ja EF. Thaleen lauseen perusteella kulmat ECF, CFD jne. ovat kaikki suoria. CDEF on siis suorakaide (a) Oletetaan, että x,..., x n on tehtävässä vaadittu jono. Silloin x + +x n = n(n +). Tämä summa on jaollinen n:llä, mikä on mahdollista vain, kun n on pariton, (n +) n(n +) jolloin on kokonaisluku. Jos n =m, niin = m(m +)=m + m m mod m. Oletetaan nyt, että n =m +>. Vaaditaan, että n =m on tekijänä luvussa x + +x n.koskax + +x n =(m+)(m+) x n = m+ x n mod m, ja x n n, niin x n = m +. Seuraavaksi vaaditaan, että n =m ontekijänä luvussa x + + x n. Koska x + + x n = (m + )(m +) x n x n m + x n mod m ja m m + x n m, onx n = m +modm. Jos n>3elim, on x n = m +=x n,mikä on ristiriita. Siis n =jan = 3 ovat ainoat mahdollisuudet. Jos n =,x = on kelvollinen jono. Jos n =3,onoltavax 3 =. x ja x ovatja3kummassatahansajärjestyksessä. (b) Olkoon x =. Määritellään jono palautuskaavan avulla. Oletetaan, että x,...,x n on valittu ja että näiden lukujen summa on A. Olkoonm pienin positiivinen kokonaisluku, jota ei vielä olekäytetty. Jos asetetaan x n+ = m, x n :llä onkaksirajoitusta: A + x n 0modn ja A + x n + m 0modn +. Koska n ja n + ovat yhteistekijättömiä, on olemassa y, jolle pätee y A mod n, y A m mod n + ( kiinalainen jäännöslause ) Jos y:hyn lisätään tarpeeksi suuri n(n+):n monikerta, saadaan luku, jota ei vielä olekäytetty jonoon. Täten jonoa voidaan aina jatkaa kahdella termillä, ja se tulee sisältämään jokaisen kokonaisluvun.

20 Kun kirjoitetaan Pascalin kolmio mod : , havaitaan, että rivi sisältää kaksi rivin 0 kopiota, rivit ja 3 sisältävät kaksi rivien ja kopiotajne. ( ) ( ) ( ) n + n n Pascalin kolmion perusominaisuudesta = + seuraa, että josrivin p p p k kaikki luvut ovat mod, niin rivillä k + tasan ensimmäinen ja viimeinen luku on mod. Josk:nnella rivillä vain ensimmäinen ja viimeinen luku ovat mod, niin rivit k, k +,...,k muodostuvat kahdesta rivien 0,,...k kopiosta. Koska rivillä 0 on luku, rivi on kahden ykkösen muodostama, ja 3 ovat kahden rivien 0 ja muodostaman kolmion kopioita jne. Tästä päätellään induktiolla, että kaikilla k rivi k muodostuu pelkistä ykkösistä (siinä on kaksi kopiota rivistä k jarivi =0 on pelkkä ykkönen). Täten rivi k muodostuu nollista ja päissä olevista ykkösistä. Tästä seuraa edelleen, että rivit k, k +,... k+ ovat kaksi kopiota riveistä 0,,... k. Olkoon N n rivin, n = k + m, m< k, parittomien lukujen määrä. Silloin N =jan n =N m. Siis N n on aina kakkosen potenssi. Todetaan vielä, että N n = p, missä p on n:n binääriesityksen ykkösten lukumäärä y(n). Koska N 0 == y(0),kaava pätee, kun n = 0. Luvun n = k + m binääriesityksessä on yksi ykkönen enemmän kuin luvun m binääriesityksessä. Toisaalta N n =N m = y(m) = y(m)+ = y(n). ( ) k On vielä osoitettava, että vain,kunp =0taip = k.tämä seuraa esimerkiksi ( p k ) siitä, että kaikilla p, mikä taas seuraa edellisestä induktiosta. p Jos n 005, niin f(n) =n Olkoon k 4. Silloin 000 k = f(005 k) =f(f(00 k)) = f(999 k) =f(f(004 k)) = f(993 k). Sijoitetaan k =. Saadaan 999 = f(004) = f(998) = f(99). Lisäksi 995 = f(000) = f(f(005)) = f(994) ja f(993) = f(f(004)) = f(999) = f(f(00)) = f(005) = 000. On siis osoitettu, että 000 k = f(999 k), kun k =0,,,3,4,5ja 000 k = f(993 k), kun k =0,,,3,4. Osoitetaan,että f(6n+ k) = 000 k, kun n 333 ja 0 k 5. Tämä onjonäytetty toteen, kun n = 333 ja n = 33. Oletetaan, että väite pätee, kun n = m + ja n = m +. Silloin f(6m + k) =f(f(6m + k)) = f(f(6(m+)+ (k+)) = f(000 k ) = f(999 k) = 000 k, kunk =0,,,3,4ja f(6m+ 5) = f(6m 4) = f(f(6m+7)) = f(f(6(m+)+)) = f(000) = 995 = Siis väite pätee, kun n = m. Kaiken kaikkiaan siis 999 = 000 =f(6n), jos ja vain jos n =,,..., 334.

21 999.. On helppo antaa esimerkkejä vaaditunlaisista seitsenkulmioista ABCDEF G, joissa kaksi kulmaa on 0. Nämä kaksi kulmaa eivät kuitenkaan voi liittyä seitsenkulmion viereisiin kärkiin: tällainen konfiguraatio olisi symmetrinen kärkien välisen sivun keskinormaalin suhteen, mikä on ristiriidassa sen kanssa, että seitsenkulmion kaikki sivut ovat eripituisia. Jos 0 kulmia olisi kolme, niiden tulisi sijaita (esim.) kärjissä A, C ja E. Koska 0 kehäkulmaa vastaa 40 keskuskulma, kaaret GAB, BCD ja DEF ovat kukin = 0. Koska kaaret ovat erillisiä, ne peittävät koko ympyrän, joten F = G, ja seitsenkulmio surkastuu kuusikulmioksi. 0 kulmia voi siis olla enintään kaksi Jos lukujen a ja b suurin yhteinen tekijä ond, niin origosta voidaan päästä vain pisteisiin, joiden koordinaatit ovat jaollisia d:llä. On oltava d =. Josa + b on parillinen, niin kaikki pisteet (x, y), joihin origosta pääsee, ovat sellaisia, että x + y on parillinen. Osoitetaan, että josd =jaa + b mod, niin kaikkiin pisteisiin pääsee. Voidaan olettaa, että a jab, sillä josab = 0, voi olla d = vain jos toinen luvuista a, b on nolla ja toinen. Näillä luvuilla kaikkiin pisteisiin pääseminen onnistuu. Koska d =, on olemassa positiiviset luvut r ja s siten, että jokora sb =taisb ra =. Oletetaan, että ra sb =. Jos tehdään r siirtoa (x, y) (x + a, y + b) jar siirtoa (x, y) (x + a, y b), tullaan pisteestä (x, y) pisteeseen (x +ra, y). Jos tämän jälkeen tehdään s siirtoa (x, y) (x b, a) jas siirtoa (x, y) (x b, a), tullaan pisteeseen (x +ra sb, y) =(x +,y). Samoin voidaan konstruoida siirtosarjat pisteestä (x, y) pisteisiin (x, y), (x, y +),(x, y ). Origosta päästään siis kaikkiin pisteisiin, joiden molemmat koordinaatit ovat parillisia. Luvuista a, b tasan toinen on pariton; olkoon a =k +, b =m. Siirto (x, y) (x + a, y + b) =(x ++k, y +m), jota seuraa k siirtosarjaa (x, y) (x, y)jam siirtosarjaa (x, y) (x, y ), johtaa pisteeseen (x +,y). Samalla tavalla päästään pisteestä (x, y) pisteisiin (x, y)ja(x, y ± ). Näin ollen origosta pääsee kaikkiin pisteisiin Todistettava epäyhtälö voidaan kirjoittaa muotoon + + +a +a n Tämä on edelleen yhtäpitäväepäyhtälön + + a + a + n kanssa. Tarkastellaan funktiota f(x) = x + = Osoitetaan, että f on ylöspäin kupera eli että ( n + + ) a a n n a a n n a + + a n n x +x. tf(x)+( t)f(y) <f(tx +( t)y) eqno() +

22 kaikilla t (0, ). Epäyhtälö x t +x +( t) y +y < tx +( t)y +tx +( t)y sievenee muotoon t (x y) <t(x y), koska 0 <t<, jälkimmäinen epäyhtälö on tosi. [Toinen tapa: f (x) = ( + x), f (x) = ( + x) 3 < 0. Jos toinen derivaatta on negatiivinen, funktion kuvaaja on ylöspäin kupera.] kuperalle funktiolle pätee n (f(x )+f(x )+ + f(x n )) f ( x + + x n n ), Ylöspäin ja tässä yhtäsuuruus vain, jos x = x =...= x n.näin ollen () on tosi, ja yhtäsuuruus vallitsee, kun kaikki a i :t ovat yhtä suuria Olkoon x kolmen eri yhteenlaskettavan summien lukumäärä jay kahden eri yhteenlaskettavan summien lukumäärä. Tarkastellaan riviä, jossa on 3999 numeroitua laatikkoa ja jokaisessa paritonnumeroisessa laatikossa on punainen pallo. Jokainen tapa sijoittaa kaksi sinistä palloa parillisnumeroisiin laatikkoihin ( tuottaa ) 000:n jaon kolmeksi 999 yhteenlaskettavaksi. Tapoja sijoittaa siniset pallot on = Mutta on 3! = 6 eri sijoittelua, jotka tuottavat saman 000:n jaon kolmeksi eri yhteenlaskettavaksi ja 3! = 3 eri jakoa, jotka tuottavat saman 000 jaon, jossa eri suuria yhtyeenlaskettavia on kaksi. Koska 000 ei ole jaollinen kolmella, kaikki sijoittelut antavat joko kolme tai kaksi eri suurta yhteenlaskettavaa. Siis 6x + 3y = Mutta y = 999, koska summassa kaksi kertaa esiintyvän yhteenlaskettavan arvo voi olla mikä hyvänsä luvuista,, Ratkaisemalla edellinen yhtälö saadaan x = , joten x + y = = Oletetaan, että P n :llä on alkuaan m kolikkoa. Silloin P n :llä onm + kolikkoa,... ja P :llä m + n kolikkoa. Joka siirrossa henkilö saak kolikkoa ja antaa pois k + kolikkoa, joten hän menettää yhteensä yhden kolikon. Ensimmäisen kierroksen jälkeen, kun P n on antanut n kolikkoa P :lle, P n :llä onm kolikkoa, P n :llä m kolikkoa jne., kahden kierroksen jälkeen P n :llä onm kolikkoa, P n :llä m kolikkoa jne. Näin voidaan jatkaa m:n kierroksen ajan, jonka jälkeen P n :llä ei ole rahaa, P n :llä on yksi kolikko jne. Kierroksella m + jokainen, jolla on kolikoita, voi ottaa niitä vastaan ja antaa edelleen kuten aikaisemminkin. Rahaton P n ei voi enää antaa pois kolikoita. Hän saa n(m +) kolikkoa P n :ltä, muttei voi antaa n(m +):ää kolikkoa p :lle. P n :llä ei ole kolikoita ja P :llä onn kolikkoa. Ainoa naapuruspari, joista toisella voi olla 5 kertaa niin monta kolikkoa kuin toisella, on (P,P n ). Koska n <n(m +), on oltava 5(n ) = n(m +) elin(4 m) =9. Koskan>, on oltava n =3,m =

23 tai n =9,m = 3. Kokeilemalla nähdään, että molemmat vaihtoehdot ovat mahdollisia. Ensimmäisessä tapauksessa kolikoiden määrä on 3++ = 6, toisessa = Tarkastellaan kolmioita AOE ja AOD. Niissä on kaksi keskenään yhtä suurta sivuparia ja toista vastinsivuparia vastassa olevat kulmat ovat yhtä suuret. Tällöin joko AOE ja AOD ovat yhteneviä tai AEO = 80 ADO. Edellisessä tapauksessa BEO = CDO, joten kolmiot EBO ja DCO ovat yhteneviä. Tällöin siis AB = AC. Jälkimmäisessä tapauksessa merkitään kolmion ABC kulmia α:lla, β:lla, ja γ:lla ja kulmaa AEO δ:lla. Kolmion kulman vieruskulmaa koskevan lauseen nojalla saadaan BOE = DOC = β+γ, δ =β+γ ja 80 δ = β +γ. Kun nämä yhtälöt lasketaan puolittain yhteen, saadaan 3(β + γ) = 80 eli β + γ =60.Kuntämä yhdistetään yhtälöön (α + β + γ) = 80, saadaan α = Merkitään f ( 3 ) = a ja f ( 3 ) 3 = b. Kun sovelletaan tehtävän epäyhtälöä arvoilla x = 3, y = 3 ja z =sekä x =0,y = 3 ja z = 3, saadaan b b a, b a a Jos olisi a<0, olisi b a<0jasiisb<0. Lisäksi olisi b<0elib>. Samanlaiseen ristiriitaan johtaisi oletus b a<0. Siis a>0jab a>0, joten ( 3 3 a + ) a ( a + ) 3 eli a b a, b a a, b a b ja b b a. Näistä yhtälöistä.ja 3. antavat 3a b ja 3b +a, joista eliminoimalla b saadaan 3a a 3, a 4 7. Yhtälöistä 4.ja.antavatvastaavasti+a 3b ja b 3a, joista 7a, a. [Rajoja 7 voidaan parantaa tarkat ala- ja ylärajat olisivat 4 76 ja 7 35.] 00.. Jaetaan taso ensin kahdeksi joukoksi sijoittamalla y-akselin suuntaiset neliövyöt vuorotellen kumpaankin joukkoon, valkoisiin V ja mustiin M Joukoista A V ja A M ainakin toinen sisältää ainakin puolet joukon A neliöistä. Olkoon tämä joukkoa. Jaetaan ne neliövyöt, jotka sisältävät A :n kahdeksi joukoksi E ja F niin, että kumpaankin joukkoon tulee joka toinen vyön neliö. Kummassakaan joukossa olevilla neliöillä eiole yhtään yhteistä pistettä muiden samaan joukkoon kuuluvien neliöiden kanssa. Nyt ainakin toisessa joukoista E A, F A on ainakin puolet joukon A neliöistä jasitenainakin neljäsosa joukon A neliöistä. Tämä joukkokelpaajoukoksib.

24 4 ( t 00.. Olkoon g(6x) =f(x). Silloin g on rajoitettu ja g(t +)=f 6 + ), g(t +3)= ( 3 t f 6 + ) ( t, g(t+5) = f ) ja g(t+)+g(t+3) = g(t)+g(t+5), g(t+5) g(t+3) = 6 g(t+) g(t) kaikilla reaaliluvuilla t. Mutta silloin g(t+) g(6) = g(t+) g(t+0)+ g(t+0) g(t+8)+g(t+8) g(t+6) = g(t+9) g(t+7)+g(t+7) g(t+5)+g(t+5) g(t+3) = g(t +6) g(t +4)+g(t +4) g(t +)+g(t +) g(t) =g(t +6) g(t). Induktiolla nähdään, että g(t + 6n) g(t) = n(g(t + 6) g(0)). Ellei ole g(t + 6) g(t) = 0 kaikilla reaaliluvuilla t, johdutaan ristiriitaan sen kanssa, että g on rajoitettu. Päätellään, että f on jaksollinen ja että ainakin eräs jakso on Koska x 8 x 7 +x 6 x 5 +3x 4 3x 3 +4x 4x + 5 = x(x )(x 6 +x 4 +3x +4)+ 5 ja x(x ) 0, kun x 0jax, näillä x:n arvoilla yhtälöllä ei ole ratkaisuja. Jos ( 0 <x<, niin 0 >x(x ) = x ) 4 4 ja x6 +x 4 +3x+4 < = 0. Lausekkeen arvo on nyt suurempi kuin =0,jotennäilläkään x:n arvoilla yhtälöllä ei ole ratkaisua Kuvion alaa merkitään.leikatkoot AD ja BE pisteessä P, AD ja CF pisteessä Q ja BE ja CF pisteessä R. Oletetaan, että P, Q ja R ovat eri pisteitä. Ei merkitse rajoitusta, kun oletetaan, että P on B:n ja R:n ja QC:n ja R:n välissä. Koska ABP ja DEP eroavat kumpikin ABCDEF :sta määrällä BCDP, ABP :llä jadep:llä on sama ala. Koska AP B = DPE, on AP BP = DP EP =(DQ+QP )(ER+RP ). Samoin CQ DQ =(AP + PQ)(FR+ RQ) ja ER FR =(CQ + QR)(BP + PR). Kun edelliset kolme yhtälöä kerrotaan keskenään, saadaan AB BP CQ DQ ER FR = DQ ER AP FR CQ BP+ positiivisia termejä, jotka sisältävät PQ:n, QR:n ja PR:n. Tämä on ristiriita. Siis P :n, Q:n ja R:n on oltava yksi ja sama piste.

25 Koska AD < CD, PDC = DCA < DAC. Tästä seuraa, että kaari CP on pienempi kuin kaari CD, joten P on sillä kaarista CD, joka ei sisällä A:ta ja B:tä. Osoitetaan, että kolmiot ADE ja CBQ ovat yhtenevät. Ympyrän sisään piirrettynä puolisuunnikkaana ABCD on tasakylkinen (koska AB CD, niin BAC = DCA, siis BC = AD). Koska DP AC, niin PDC = CAB. Mutta EDA = CAB (yhtä suurta kaarta vastaavat kehäkulmat) ja PBC = PDC (samasta syystä). Siis EDA = QBC. KoskaABCD on jännenelikulmio, on EAD = 80 DAB = DCB. Siis EAD = QCB. Kolmiot ADE ja CBQ ovat siis yhtenevät (ksk). Mutta silloin EA = QC. Koska lisäksi EA QC, niin EACQ on suunnikas. Suunnikkaan vastakkaisina sivuina AC ja EQ ovat yhtä pitkät Olkoon siinä maljassa, josta pallo siirretään, alkuaan n palloa ja olkoon niissä olevien lukujen summa a. Olkoon vastaavasti m toisen uurnan pallojen määrä jab palloissa olevien lukujen summa. Jos q on siirrettävässä pallossa oleva luku, niin tehtävän ehdoista seuraa a q n = a n + x, b + q m + = b m + x eli { a = nq + n(n )x b = mq m(m +)x. Koska n + m = N ja a + b = N(N + ), saadaan N(N +)=Nq + x(n m N) =Nq + xn(n m ) ja q = (N +) x(n m ), b = m(n +) xmn. Nytb ++ +m = m(m+). Siis (N +) xn = (m+n+) xn (m+) eli n xn 0. Siis x.yhtäsuuruus x = saavutetaan, kun ensimmäisessä maljassa ovat pallot numerot m +, m +,..., N ja jälkimmäisessä pallot,,..., m ja kun q = m Olkoon P (x) =(x + b )(x + b ) (x + b n ). Olkoon P (a )=P (a )=... = P (a n )=d. Silloin a, a,..., a n ovat n:nnen asteen polynomin P (x) d nollakohdat. Siis P (x) d = c(x a )(x a ) (x a n ). Koska P (x):n ja P (x) d:n n:nnen asteen termitovatsamat,onoltavac =. NytP ( b j ) = 0 kaikilla b j. Siis kaikilla j on d =( b j a )( b j a ) ( b j a n )=( ) n (a + b j )(a + b j ) (a n + b j ), mistä väite seuraakin.

26 00.4. Kirjoitetaan tarkasteltavat luvut n = a 0 +0a +0 a a 8 muotoon 6 a 0 +( )a +(99+)a + (00 )a 3 + ( )a 4 + (0000 )a 5 +( )a 6 + ( )a 7 + ( )a 8 =(a 0 a + a a 3 + a 4 a 5 + a 6 a 7 + a 8 )+k =(a 0 + a + + a 8 ) (a + a 3 + a 5 + a 7 )+k =44++k (a + a 3 + a 5 + a 7 ). Luku n on jaollinen :llä silloin ja vain silloin, kun (a + a 3 + a 5 + a 7 ) on jaollinen :llä. Olkoon s = a + a 3 + a 5 + a 7. Silloin = 0 s =30 ja 9 s 59. Ainoat :llä jaolliset parittomat luvut halutulta väliltä ovat33ja 55, joten s =7tais = 8. Jos s = 7, joukon A = {a,a 3,a 5,a 7 } pienin alkio on tai ( = 8). Käymällä läpi eri mahdollisuudet nähdään, että eri joukkoja A on 9: {, 4, 5, 6}, {, 3, 5, 7}, {, 3, 4, 8}, {, 4, 5, 7}, {, 3, 6, 7}, {, 3, 5, 8}, {, 3, 4, 9}, {,, 6, 8} ja {,, 5, 9}. Kuns = 8, A:n suurimman alkion on oltava 9 ( = 6) ja toiseksi suurimman 8 ( = 7). ( Ainoat ) mahdollisuudet ovat {4, 7, 8, 9} ja 9 {5, 6, 8, 9}. Eri tapoja valita joukko A on = = 6 kappaletta. Näistä :llä jaolliseen lukuun johtavia on edellisen mukaan 9 + =. Todennäköisyys, että valittu luku olisi jaollinen :llä on siis 6 < = Koska rivien tai sarakkeiden keskinäisen järjestyksen vaihto ei vaikuta rivien tai sarakkeiden kivilukumääriin eikä myöskään mustilla ruuduilla olevien kivien lukumääriin, voidaan rivit ja sarakkeet järjestää niin, että ruudukon vasemman yläkulman ja oikean alakulman 5 7-osasuorakulmiot ovat mustia ja muut kaksi samankokoista osasuorakulmiota valkoisia. Jos nyt mustilla ruuduilla olisi pariton määrä kiviä, jommassakummassa mustassa suorakaiteessa olisi pariton määrä kiviä ja toisessa parillinen. Koska kivien määrä on kaikkiaan parillinen, olisi toisessa valkeassa suorakaiteessa pariton ja toisessa parillinen määrä kiviä. Mutta nyt syntyisi joko viiden rivin tai seitsemän sarakkeen joukko, jossa olisi parillinen määrä kiviä. Tämä taas ei ole mahdollista, koska jokaisessa rivissä jajokaisessa sarakkeessa on pariton määrä kiviä, joten parittomalla määrällä sarakkeita tai rivejä on pariton määrä kiviä Tunnetun kaavan (jonka voi keksiä esim. toteamalla, että jos vasemmanpuoleinen lauseke on x:n polynomi, niin x = (y + z) on sen nollakohta) mukaan x 3 + y 3 + z 3 3xyz =(x + y + z)(x + y + z xy yz zx) =(x + y + z) (x y) +(y z) +(z x). Tulon jälkimmäinen tekijä on ei-negatiivinen. Kokeilemalla nähdään, että 003 on alkuluku. Tehtävän ratkaisuluvut toteuttavat siis joko ehdon x + y + z =ja(x y) +(y z) +(z x) = 4006 tai x + y + z = 003 ja (x y) +(y z) +(z x) =. Koska neliöluvut antavat kolmella jaettaessa jakojäännöksen 0 tai. edellisessä tapauksessa tasan kaksi neliöistä (x y),(y z) ja (z x) on kolmella jaollisia. Tämä onselvästi mahdotonta. On siis oltava x + y + z = 003 ja (x y) +(y z) +(z x) =. Tämä

27 onnistuu silloin ja vain silloin, kun neliöistä yksi on = 0 ja kaksi on =. Luvuista kahden on oltava samoja ja yhden erottava näistä yhdellä. Helposti nähdään, että luvuista kahden on oltava = 668 ja yhden = 667. Alkuperäiseen yhtälöön sijoittamalla nähdään, että tämä välttämätön ratkaisuehto on myös riittävä Kierretään kuviota vastapäivään 60 pisteen C ympäri. Koska ABC on tasasivuinen, BAC =60,jotenA kuvautuu B:ksi. Olkoon D:n kuva E. Kierron ominaisuuksien takia AD = BE ja BEC = 50. Koska kolmio DEC on tasasivuinen, DE = DC ja DEC = 60. Mutta näin ollen DEB = = 90. Tehtävän janojen pituiset janat ovat suorakulmaisen kolmion DBE sivut Tehtävän yhtälöstä seuraa, kun x y, f(y)+f(x y) =f(y(x y)f(x)). Koska f(y) 0, ei voi olla f(x y) =f(y(x y)f(x)) eikä siis x y = y(x y)f(x). Millään x y ei siis saa olla yf(x) =. Tästä seuraa, että onoltavaf(x) = x.onhelppo nähdä, että funktio f, f(x) =, todella toteuttaa tehtävän ehdon. x Olkoot pallojen lukumäärät punaisessa maljassa P, sinisessä S ja keltaisessa K. Keskiarvoehdosta seuraa, että S 5 (palloja, joiden numero on < 3onenintään kaksi, joten palloja, joiden numero on > 3, voi olla enintään ). P, S ja K toteuttavat yhtälöt P + S + K =7 7 5P +3S +8K = j =4 7 = 378. j= Kun näistä eliminoidaan S, saadaan 4P +5K = 99. Kokeilemalla huomataan, että yhtälön toteuttavat positiiviset kokonaislukuparit ovat (P, K) =(, 3), (6, 7), (, ), (6, 5) ja (, 9). Kaksi viimeistä ei kuitenkaan toteuta ehtoa S =7 (P + K) 5. On vielä tarkistyettava, että kolme ensimmäistä ovat mahdollisia. Tapauksessa P =, voidaan valita punaiseen maljaan pallot 5, 6,..., 5, siniseen, 3 ja 4; tapauksessa P = 6 punaiseen 7, 8,..., 4, 6, 7,..., 3, siniseen,, 4 ja 5 seka tapauksessa P = punaiseen 0,,...0, siniseen,, 3, 4, 5. Punaisessa maljassa voi siis olla, 6 tai palloa Fibonaccin jono on muodostamisperiaatteensa mukaisesti jaksollinen modulo kokonaisluku, kaikilla kokonaisluvuilla. Joillakin kokonaisluvuilla jaksoon eivät kuulu kaikki mahdolliset jakojäännökset. Esimerkiksimodulojonoon0,,,,3,5,8,,0,, 0,,,... Jonossa ei ole esimerkiksi lukua 4. Näin ollen mikään luku, joka on muotoa 4+k ei ole Fibonaccin luku; tässä onkin kysytynlainen aritmeettinen jono.

28 Lasketaan ensimmäistä indeksiä modulo n, ts.x k = x n+,k. Olkoon M k = max j x jk ja m k =min j x jk. Selvästi (M k )onvähenevä ja(m k ) kasvava jono. Lisäksi M k+ = M k vain, jos x jk = x j+,k = M k jollain j:n arvolla. Jos tasan p peräkkäistä lukua x jk = M k, niin tasan p peräkkäistä lukua x j,k+ = M k = M k+.näin ollen äärellisen monen askelen jälkeen tullaan tilanteeseen M k+ <M k. Vastaavasti m k+ >m k joillain k. Jos kaikkien jonojen kaikki luvut olisivat kokonaislukuja, myös kaikki m k :t ja M k :t olisivat kokonaislukuja. Äärellisen askelmäärän jälkeen m k = M k, ja kaikki luvut x jk ovat samoja. Tällöin on oltava x,k + x,k = x,k + x 3,k = = x n,k + x n,k = x n,k + x,k. Jos n on pariton, on x,k = x 3,k = = x n,k ja x,k = x n,k = = x,k. Mutta samoin olisivat kaikki luvut x j,k samoja ja edelleen kaikki luvut x j, samoja. Jos n on parillinen, kaikki x i,k :t voivat olla kokonaislukuja: olkoon esimerkiksi x, = x 3, = = x n, =0,x, = x 4, = = x n, =. Silloin jokainen x j,k =,k ratkaisu. Tunnetun (Eulerin) lauseen nojalla kolmion sisään piirretyn ympyrän säde r ja ympäripiirretyn ympyrän säde R toteuttavatepäyhtälön r R (Itse asiassa kolmion sisään ja ympäri piirrettyjen ympyröiden keskipisteiden etäisyys d toteuttaa yhtälön d = R(R r)). Kolmion ala A voidaan lausua toisaalta muodossa toisaalta sinilauseen avulla muodossa A = r (a + b + c), A = ab sin γ = 4 Näin ollen ab + bc + ca = a + b + c = A abc r 4RA = rr R.. ratkaisu. Olkoot a b c. Silloin b = a + x ja c = a + x + y, x 0, y 0. Nyt abc (a + b c)(a b + c)( a + b + c) =a(a + x)(a + x + y) (a y)(a +x + y)(a + y) = ax +axy+ay +xy +y 3 0. Siis abc(a+b+c) (a+b+c)(a+b c)(a b+c)( a+b+c) = 6A. Viimeinen yhtälö perustuu Heronin kaavaan. Kun tähän sijoitetaan A = abc 4R (vrt.. ratkaisu), saadaan sievennyksen jälkeen abc R. a + b + c abc R, josta väite seuraa Olkoon n a = a k 0 k, 0 a k 9, kun 0 k n, a n 9. Asetetaan k=0 f(a) = n a k. k=0 8

29 Koska f(a) = 5 a 0, 8 niin a = > 66. Koska f(a) on kokonaisluku ja 8:n ja 5:n suurin yhteinen 5 5 tekijä on, niin 8 a. Toisaalta f(a) 9 n a n 0 n a n a. Siis 5 8 a a eli a = < 00. Ainoat 66:n ja 00:n välissä olevat 8:n monikerrat ovat 7 7 7, 80, 88 ja 96. Kokeillaan niitä: 5 9 = 4 = 7, 5 0 = , 5 = 64 = 8 8, and 5 = ja 88 ovat siis ainoat ratkaisut ratkaisu. Käytetään raakaa voimaa. Kun yhtälön lausekkeet tehdään samannimisiksi, sulkeet poistetaan ja samanmuotoiset termit yhdistetään, epäyhtälö saadaan yhtäpitäväksi epäyhtälön 0 a 4 +b 4 +c 4 +a 3 b+a 3 c+ab 3 +b 3 c+ac 3 +bc 3 a b b c a c abc ab c a bc = a 4 + b 4 a b + b 4 + c 4 b c + c 4 + a 4 a c +ab(a + b c )+bc(b + c a )+ca(c + a b ) =(a b ) +(b c ) +(c a ) +ab(a b) + bc(b c) + ca(c a) + ab(ab c )+bc(bc a )+ca(ca b ) kanssa. Oikean puolen kuusi ensimmäistä termiä ovat ei-negatiivisia ja viimeiset kolme voidaan kirjoittaa muotoon a b abc +b c a bc +c a ab c = a (b + c bc)+b (a + c ac)+c (a + b ab) = a (b c) + b (c a) + c (a b) 0. Tehtävän epäyhtälö on siis tosi.. ratkaisu.epäyhtälö onyhtäpitävä epäyhtälön ( a (a + b)(a + c)+b (b + c)(b + a)+c (c + a)(c + b) ) (a + b + c)(a + b)(b + c)(c + a) kanssa. Tämän epäyhtälön vasen puoli voidaan jakaa tekijöihin (a+b+c)(a 3 +b 3 +c 3 +abc). Koska a + b + c on positiivinen, epäyhtälö onyhtäpitävä epäyhtälön (a 3 + b 3 + c 3 + abc) (a + b)(b + c)(c + a) () kanssa. Kun oikeasta puolesta poistetaan sulkeet ja vähennetään abc, saadaan epäyhtälö (a 3 + b 3 + c 3 ) (a b + b c + c a)+(a c + b a + c b), 9

30 joka edelleen on alkuperäisen epäyhtälön kanssa yhtäpitävä. Mutta nyt voidaan kahdesti käyttää tunnettua epäyhtälöä x 3 + y 3 + z 3 x y + y z + z x eli x (x y)+y (y z)+z (z x) 0, () ja todistus on valmis. [Epäyhtälön () todistus: Voidaan olettaa, että x y, x z. Jos y z, kirjoitetaan z x = z y + y z, jolloin saadaan alkuperäisen kanssa yhtäpitävä ja tosi epäyhtälö (y z )(y z)+(x z )(x y) 0. Jos z y, kirjoitetaan puolestaan x y = x z + z y, jolloin saadaan (x z )(x z)+(x y )(z y) 0.] 3. ratkaisu. Epäyhtälö on symmetrinen a:n b:n ja c:n suhteen. Voidaan siis olettaa, että a b c. Siis b + c c + a a + b. Tšebuševin epäyhtälön perusteella on a b + c + b c + a + c a + b ( 3 (a + b + c ) b + c + c + a + ). () a + b Käytetään sitten potenssikeskiarvoepäyhtälöä, jonka perusteella saadaan. 30 a + b + c 3 ( ) a + b + c. 3 Siis a b + c + b c + a + c a + b ( (a + b + c) 9 b + c + c + a + ). () a + b On vielä osoitettava, että ( (a + b + c) b + c + c + a + ) 9. (3) a + b Mutta tämä seuraa harmonisen ja aritmeettisen keskiarvon välisestä epäyhtälöstä 3 x + y + z x + y + z, 3 kun x = a + b, y = b + c, z = c + a Olkoon tyttöjen lukumäärä t ja poikien p. Sanotaan, että tytön asema on aika vahva myötäpäivään, joshänestä myötäpäivään laskettuna tyttöjen luku on aina suurempi kuin poikien luku. Tyttö, jonka vasemmalla puolella on poika, ei ole aika vahvassa asemassa. Toisaalta pari, joka koostuu tytöstä jatätä heti seuraavasta pojasta ei vaikuta siihen, ovatko muut tytöt aika vahvassa asemassa. Voimme siis poistaa kaikki tällaiset parit. Jäljelle jää ainakin t p tyttöä, jotka kaikki ovat (myötäpäivään) aika vahvassa asemassa. Samanlainen lasku vastapäivään, osoittaa, että ainakin t p tyttöä onaika

31 vahvassa asemassa vastapäivään. Koska tehtävän luvuin t > p eli (t p) > t, ainakin yksi tyttö on aika vahvassa asemassa molempiin suuntiin. Tällainen tyttö on vahvassa asemassa Piirretään ympyrän C tangentti CH pisteeseen C. Tangentin ja jänteen välistä kulmaa koskevan lauseen nojalla kulmat ABH ja ACH ovat molemmat yhtä suuria kuin BA:n ja ympyröiden pisteeseen A piirretynyhteisentangentinvälinen kulma. Kulmat ABH ja ACH ovat siis yhtä suuret, ja CH BE. Mutta tästä seuraa, että C on kaaren DE keskipiste. Tästä seuraa edelleen, että kulmat CEB ja BAE ovat yhtä suuret, ja CE = CD. Koska kolmioissa AEC ja CEB on myös yhteinen kulma ECB, ne ovat yhdenmuotoiset. Siis CB CE = CE AC, ja CB AC = CE = CD. Mutta pisteen potenssia ympyrän suhteen koskevan lauseen perusteella CB CA = CG = CF. Olemme todistaneet, että CD = CE = CF = CG, joten pisteet D, E, F ja G ovat samalla C-keskisellä ympyrällä Olkoot E ja F ne puolisuorien AB ja AC pisteet, joille AE = AF = AB + AC. Olkoon M ja N janonen AE ja AF keskipisteet ja D janojen AE ja AF keskinormaalien leikkauspiste. D ei riipu B:n ja C:n sijainnista, vain suureesta AB+AC. KoskaAB = CF, on BM = NC. Suorakulmaisissa kolmioissa AMD ja AND on AM = AN, joten kolmiot ovat yhtenevät (suorakulmainen ssk). Siis DM = DN. Mutta silloin myös suorakulmaiset kolmiot BMD ja CND ovat yhenevät (sks). Täten ACP = PBM. Nelikulmiossa ABDC on C-kärjen kulma yhtä suuri kuin B-kärjen kulman vieruskulma, joten ABCD on jännenelikulmio Olkoon (x, y, z) yhtälöryhmän ratkaisu. Koska on mikä sievenee muotoon x = k y = ky y k y + ja z = k y, y ky = k, ( k )(y ky +)=0. 3

32 3 Siis joko k =tai k = y + y. Jälkimmäinen vaihtoehto sijoitettuna alkuperäisiin yhtälöihin antaa heti x = y ja z = y. Ainoa mahdollisuus on k = ±. Jos k =, esimerkiksi x =,y = jaz = on ryhmän ratkaisu, jos k =, kelpaavat äskeisten vastaluvut. Ainoat mahdolliset k:n arvot ovat siis ja Tarkastellaan lauseketta x modulo 4. Selvästi x 0 x , x x ; x x jax 3 x Tunnetusti neliöluuvt ovat 0tai mod 4. Jos tutkittavassa jonossa on parillinen neliöluku, kaikki loput jonon luvut ovat joko tai 3 mod 4, eivätkä siis neliölukuja. Jos jonossa on pariton neliöluku, sitä seuraava jonon luku voi olla parillinen neliöluku, mutta kaikki loput jonon luvut ovat ei-neliölukuja. Jonossa voi siis olla enintään kaksi neliölukua. Tällöin ensimmäinen neliölukuonsamallajononensimmäinen luku, sillä mikään jonossa toista lukua seuraava luku ei toteuta ehtoa x mod4. Etsitään sellaiset luvut k, että k = n. Koska 487 on alkuluku, on oltava n k 5 =jan + k 5 = 487 eli n = 44 ja k =3. Tehtävän ainoa ratkaisu on siis m =3 = Olkoon R i i:nnen vaakarivin ruutujen väritykseen käytettyjen värien määrä ja C j j:nnen pystyrivin ruutujen väritykseen käytettyjen värien määrä. Olkoon r k niiden vaakarivien määrä, joilla esiintyy väri k ja olkoon c k niiden pystyrivien määrä, joilla esiintyy väri k. Aritmeettis-geometrisen epäyhtälön perusteella r k + c k r k c k. Koska väri k esiintyy enintään c k kertaa jokaisella niistä r k :sta pystyrivistä, joilla se esiintyy, niin c k r k on kuin värin k esiintymien kokonaismäärä, joka on 00. Siis r k + c k 0. Summassa 00 i= R i jokainen väri k antaa kontribuution r k kertaa ja summassa 00 j= C j jokainen väri k antaa kontribuution c k kertaa. Näin ollen R i + C j = r k + c k = (r k + c k ) 000. i= j= k= k= Mutta jos 00 positiivisen kokonaisluvun summa on ainakin 000, niin ainakin yksi yhteenlaskettava on ainakin 0. Väite on todistettu Yhtälö onsamakuin k= x(x ) = 3 (3y). Kokeilemalla todetaan, että 3 on alkuluku. Jotta yhtälöllä olisi kokonaislukuratkaisu, on joko luvun x tai luvun x tekijänä oltava 3. Kokeillaan x = 3. Silloin x = 5 = 5 ja x(x ) = 3 (3 5). Saadaan siis ratkaisu (x, y) = (5, 5) Valitaan mielivaltainen kolmion sisäpiste P. Piirretään P :n kautta annetun suoran suuntainen suora ja annettua suoraa vastaan kohtisuora suora. Ne leikkaavat kolmion sivut pisteissä A, B, C ja D. Koska nämä neljä pistettä kukin kuuluvat johonkin tehtävän kolmesta suorakaiteesta, ainakin yksi suorakaiteista, erimerkiksi R, sisältää pisteistä

33 kaksi, esimerkiksi pisteet A ja B. Jos A, B ja P ovat samalla suoralla, jana AB kuuluu kokonaan suorakaiteeseen R ja siten myös piste P kuuluu R:ään. Jos APB on suora kulma, niin murtoviiva AP B, jonka sivut ovat R:n sivujen suuntaisia, kuuluu kokonaan suorakaiteeseen R. Siis P kuuluu R:ään Anne voi ensimmäiseksi siirrokseen korvata luvuilla 007 ja Induktiolla nähdään, että Annevoipelataniin,ettähänen siirtonsa jälkeen taululla ovat luvut α, α,..., α k ja 5 α,5 α,...,5 α k. Ensimmäisen siirron jälkeen näin on. Jos asetelma on tällainen, Berit voi poistaa luvun p α j tai kirjoittaa luvun p α j paikalle luvut p α j ja p α j α j. Silloin Anne voi aina tehdä joko siirron, jossa (7 p) α j poistetaan tai (7 p) α j korvataan luvuilla (7 p) α j ja (7 p) α j α j. Annen siirron jälkeen tilanne on jälleen samanlainen kuin ennen Beritin ja Annen siirtoja. Anne ei siis voi hävitä. Että Anne myös varmasti voittaa, nähdään siitä, että jokainen luvun poisto pienentää taululla olevien lukujen summaa, ja koska (a )(b ) = ab (a + b) +, niin ab > a + b paitsi jos a = b =. Luvun jakaminen kahden luvun tuloksi siis myös pienentää summaa. Jokaisessa Annen ja Beritin siirtoparissa taululla olevien lukujen summa pienenee, joten peli ei voi jatkua mielivaltaisen pitkään. Annella on siis voittostrategia Olkoot Γ tehtävän ympyrä jaγ ympyrä, jonka halkaisija on BC. OlkootA:sta Γ :lle piirrettyjen tangenttien sivuamispisteet S ja T ja Q janojen ST ja S T leikkauspiste. Lasketaan pisteen A potenssi ympyröiden Γ ja Γ suhteen: AS = AT = AB AC = AS = AT. Pisteet S, T, S ja T ovat siis samalla A-keskisellä ympyrällä Γ. OlkoonQ janojen ST ja S T leikkauspiste. Pisteen Q potenssi Γ:n suhteen on QS QT = QS QT. Mutta näistä yhtä suurista tuloista edellinen on Q:n potenssi Γ :n suhteen ja jälkimmäinen Q:n potenssi Γ :n suhteen. Pisteet, joilla on sama potenssi kahden eri ympyrän suhteen, muodostavat ympyröiden radikaaliakselin; josympyrät leikkaavat toisensa kahdessa pisteessä, radikaaliakseli on näiden pisteiden kautta kulkeva suora. Piste Q on siis suoralla AB ja suoralla ST, jotenq = P. Olkoon nyt Γ :n säde r ja keskipiste O ja olkoon AO = a ja PO = b. Yhdenmuotoisista suorakulmaisista kolmioista AOS ja OS P saadaan r a = b r eli ab = r.nyt AP PC = a b b + r = a ab ab + ar = a r r + ar = a r r = AB BC = AB BC Olkoot f, A, B ja C tehtävän mukaisia. Olkoon z jokin reaaliluku. Asetetaan x = z f(0) ja y = 0. Silloin f(z) =f(z f(0) + f(0)) = A(z f(0)) + B 0+C = Az Af(0)+C. On siis olemassa luvut a ja b niin, että f(z) =az+b kaikilla reaaliluvuilla z. Täten Ax+By+C = f(x+f(y)) = a(x+f(y))+b = ax+a(ay+b)+b = ax+a y+(a+)b. 33

34 Mahdollisia kolmikkoja (a, B, C) ocat siis kolmikot (a, a,c), missä c on mielivaltainen ja a on mielivaltainen, sekä (,, 0) Osoitetaan induktiolla, että dominoivia pareja on vähintään n 3 kappaletta. Jos n = 3, jokaiset kaksi henkilöä istuvat vierekkäin, joten dominoivien parien määrä on 0=3 3. Oletetaan, että kun henkilöitä onn, dominoivia pareja on ainakin n 3. Olkoon pöydän ääressä n + henkilöä. Jos aakkosissa viimeinen istujista, sanokaamme Z, poistuu, Z:n kahta puolta istuneet henkilöt, jotka muodostivat dominoivan parin, eivät enää ole dominoiva pari. Jokainen muu dominoiva pari on edelleen dominoiva, sillätällaisen parin dominoivuus on perustunut siihen, että heidän välissään on muitakin aakkosissa myöhempiä kuinz. Koska n:n istujan joukossa oli ainakin n 3 dominoivaa parin, on n+:n istujan joukossa ainakin n 3+ = (n+) 3 dominoivaa paria. Toisaalta, koska sama prosessi, aakkosissa viimeisen poistuminen joukosta, vähentää dominoivia pareja tasan yhdellä ja 3:n joukossa ei ole dominoivia paareja, on dominoivien parien määrän oltava tasan n 3, eli n 3 on todella dominoivien parien pienin mahdollinen määrä Koska FG BC, FGB = GBC; kehäkulmalauseesta seuraa nyt, että GAC = BAF ja siis GAB = CAF = CED, (koskaed AF ). Lisäksi kehäkulmalauseen nojalla AGB = ACB. Siis kolmiot ABG ja EDC ovat yhdenmuotoiset. Koska AD on kulman CAB puolittaja, DC = AC AC + AB BC. koska BE on kulman ABC puolittaja, EC = BC AB + BC AC. Mutta väite seuraa nyt edellä todistetusta kolmioiden yhdenmuotoisuudesta: AG BG = EC DC = AC + AB AB + BC. Tämä kuvion perusteella ilmeinen todistus on kuitenkin sikäli puutteellinen, että se olettaa, että AGB = ACB, mikä taas edellyttää, että G ja C ovat samalla puolella suoraa AB. On siis todistettava, etä näin todella on. Oletetaan ensin, että BC = a< b = AC. Merkitään BAF = x. Josx<γ= BCA, niin F on kaarella AC eri puolella suoraa AB kuin C; tällöin G tulee olemaan samalla puolen suoraa AB kuin C. Merkitään vielä AB = c, CAB = α ja ABC = β. Kolmiosta EDC saadaan sinilauseen nojalla sin( CED) sin( EDC) = sin(α + x) sin(β x) = DC EC = a + c b + c <. Koska kaavassa esiintyvä x:n funktio on kasvava, x on pienempi kuin yhtälön sin(α + x) = sin(β x) ratkaisu (β α). On helppo nähdä, että (β α) <γ. Jos b a, on 34

35 torjuttava pisteen F joutuminen sille kaarista AC, joka on eri puolella suoraa AC kuin B; tätä varten riittää osoittaa, että FAB < α. Todistus voidaan suorittaa samalla tekniikalla kuin tapauksessa a<b Oletamme, että(m+) 3 m 3 = n. Silloin n on pariton ja 4(3m +3m+) = (n) ja 3((m) + m +)=(n) eli3(m +) =(n )(n + ). Jos parittomilla luvuilla n jan + olisi yhteinen tekijä, se olisi lukujen erotuksen tekijä ja siis. Yhteisiä tekijöitä ei ole, joten toinen luvuista on parittoman luvun neliö ja toinen jaettuna 3:lla on neliö. Jos olisi n +=(t +), olisi n =4t +4t, jan olisi parillinen. Siis on oltava n =(t +) eli n =t +t +=t +(t +) Olkoon kolmio ABC ja leikatkoot P :n kautta piirretyt suorat kolmion sivut pisteissä D ja E, F ja G sekä H ja I. Kolmiot ABC, DEP, PFG ja IPH ovat kaikki yhdenmuotoisia ja BD = IP, EC = PF. Jos BC = a, IP = a, DE = a ja PF = a 3, niin a +a +a 3 = a. Koska yhdenmuotoisten kuvioiden pinta-alojen suhde on vastinsivujen suhteen neliö, niin kolmioiden alat ovat ka, ka, ka ja ka 3, missä k on kolmioiden muodosta riippuva verrannollisuuskerroin. Mutta näin ollen f = ka + ka + ka 3 ka = a + a + a 3 (a + a + a 3 ). On tunnettua, että aritmeettinen keskiarvo on pienempi tai yhtä suuri kuin kuin neliöllinen keskiarvo eli (a + a + a 3 ) a + a + a 3, 9 3 ja keskiarvot ovat samat jos ja vain jos a = a = a 3 [Jos halutaan, todistus: (a b) + (b c) +(c a) 0 a +b +c ab +bc +ca 3a +3b +3c a + b + c +ab +bc +ca =(a + b + c) ; ensimmäisessä epäyhtälössä jakaikissa seuraavissakin on yhtäsuuruus, jos ja vain jos a = b = c.] Mutta tämä onyhtäpitävää sen kanssa, että f 3. Yhtäsuuruustilanteessa on siis a = a = a 3. Kolme pikkukolmiota ovat yhteneviä. Silloin myös CF = FG = GA ja AH = HI = IB. Koska kolmiot AIF ja ABC ovat yhdenmuotoisia ja P on IF:n keskipiste, AP :n jatke puolittaa sivun BC. P on siis kolmion ABC A:sta piirretyn keskijanan piste. Mutta aivan samoin se on B:stä jac:stä piirrettyjen keskijanojen piste. Se on siis ABC:n keskijanojen leikkauspiste Olkoon vasemman puolen ensimmäinen tekijä P (x), tonen tekijä Q(x) jaoikea puoli R(x). Todetaan, että P (0) = P ( ) = a ja R(0) = 90 ja R( ) = 80 4 = 84. Nyt 90 = 3 5 ja84= 3 3. Koska a on sekä luvun 90 että luvun 84 tekijä, on oltava a = ± taia = ±. Jos olisi a =, olisi P () = 3. Toisaalta R() = 4 80 = 76. R():n numeroiden summa on 4, joten R() ei ole jaollinen 3:lla. Siis a. Josa =, 35

Geometriaa kuvauksin. Siirto eli translaatio

Geometriaa kuvauksin. Siirto eli translaatio Geometriaa kuvauksin Siirto eli translaatio Janan AB kuva on jana A B ja ABB A on suunnikas. Suora kuvautuu itsensä kanssa yhdensuuntaiseksi suoraksi. Kulmat säilyvät. Kuva ja alkukuva ovat yhtenevät.

Lisätiedot

Kansainväliset matematiikkaolympialaiset 2008

Kansainväliset matematiikkaolympialaiset 2008 Kansainväliset matematiikkaolympialaiset 2008 Tehtävät ja ratkaisuhahmotelmat 1. Teräväkulmaisen kolmion ABC korkeusjanojen leikkauspiste on H. Pisteen H kautta kulkeva ympyrä, jonka keskipiste on sivun

Lisätiedot

Baltian Tie 2005 ratkaisuja

Baltian Tie 2005 ratkaisuja Baltian Tie 2005 ratkaisuja. Osoitetaan, että jonossa on aina kaksi samaa lukua. Olkoon k pienin positiivinen kokonaisluku, jolle on voimassa (k +) 9 2005 < 0 k. (Tällainen luku on olemassa, koska epäyhtälön

Lisätiedot

Harjoitustehtävät, joulukuu 2013, (ehkä vähän) vaativammat

Harjoitustehtävät, joulukuu 2013, (ehkä vähän) vaativammat Harjoitustehtävät, joulukuu 013, (ehkä vähän) vaativammat Ratkaisuja 1. Viisinumeroinen luku a679b on jaollinen 7:lla. Määritä a ja b. Ratkaisu. Luvun on oltava jaollinen 8:lla ja 9:llä. Koska luku on

Lisätiedot

Matematiikan olympiavalmennus

Matematiikan olympiavalmennus Matematiikan olympiavalmennus Syyskuun 2014 vaativammat valmennustehtävät, ratkaisuja 1. Onko olemassa ehdot a + b + c = d ja 1 ab + 1 ac + 1 bc = 1 ad + 1 bd + 1 cd toteuttavia reaalilukuja a, b, c, d?

Lisätiedot

Lukion matematiikkakilpailun alkukilpailu 2015

Lukion matematiikkakilpailun alkukilpailu 2015 Lukion matematiikkakilpailun alkukilpailu 015 Avoimen sarjan tehtävät ja niiden ratkaisuja 1. Olkoot a ja b peräkkäisiä kokonaislukuja, c = ab ja d = a + b + c. a) Osoita, että d on kokonaisluku. b) Mitä

Lisätiedot

Pythagoraan polku 16.4.2011

Pythagoraan polku 16.4.2011 Pythagoraan polku 6.4.20. Todista väittämä: Jos tasakylkisen kolmion toista kylkeä jatketaan omalla pituudellaan huipun toiselle puolelle ja jatkeen päätepiste yhdistetään kannan toisen päätepisteen kanssa,

Lisätiedot

PRELIMINÄÄRIKOE PITKÄ MATEMATIIKKA 9.2.2011

PRELIMINÄÄRIKOE PITKÄ MATEMATIIKKA 9.2.2011 PRELIMINÄÄRIKOE PITKÄ MATEMATIIKKA 9..0 Kokeessa saa vastata enintään kymmeneen tehtävään.. Sievennä a) 9 x x 6x + 9, b) 5 9 009 a a, c) log 7 + lne 7. Muovailuvahasta tehty säännöllinen tetraedri muovataan

Lisätiedot

w + x + y + z =4, wx + wy + wz + xy + xz + yz =2, wxy + wxz + wyz + xyz = 4, wxyz = 1.

w + x + y + z =4, wx + wy + wz + xy + xz + yz =2, wxy + wxz + wyz + xyz = 4, wxyz = 1. Kotitehtävät, tammikuu 2011 Vaikeampi sarja 1. Ratkaise yhtälöryhmä w + x + y + z =4, wx + wy + wz + xy + xz + yz =2, wxy + wxz + wyz + xyz = 4, wxyz = 1. Ratkaisu. Yhtälöryhmän ratkaisut (w, x, y, z)

Lisätiedot

a b c d

a b c d 1. 11. 011!"$#&%(')'+*(#-,.*/103/465$*784 /(9:*;9."$ *;5> *@9 a b c d 1. + +. 3. 4. 5. 6. + + + + + + + + + + P1. 5 140 8 47 = 5 140 ( 3 ) 47 = 5 140 3 47 = 5 140 141 = (5 ) 140 = 10 140, jossa on

Lisätiedot

1.11. 1. Kun luku 5 140 8 47 kirjoitetaan tavalliseen tapaan, niin luvussa on numeroita a) pariton määrä b) 47 c) 48 d) 141

1.11. 1. Kun luku 5 140 8 47 kirjoitetaan tavalliseen tapaan, niin luvussa on numeroita a) pariton määrä b) 47 c) 48 d) 141 %% % 1.11.!#"$ 2011 1. Kun luku 5 140 8 47 kirjoitetaan tavalliseen tapaan, niin luvussa on numeroita a) pariton määrä b) 47 c) 48 d) 141 2. Oheinen kuvio muodostuu yhdeksästä neliöstä, joista jokaisen

Lisätiedot

= = = 1 3.

= = = 1 3. 9. 10. 2008!"$#&%(')'*,#.-/* P1. lkuperäisen punaisen kuution pinta koostuu kuudesta 3 3-neliöstä, joten sen ala on 6 3 2 = 54. Koska 3 3 =, kuutio jakautuu leikatessa yksikkökuutioksi, joiden kokonaispinta-ala

Lisätiedot

Helsingin seitsemäsluokkalaisten matematiikkakilpailu 7.2.2013 Ratkaisuita

Helsingin seitsemäsluokkalaisten matematiikkakilpailu 7.2.2013 Ratkaisuita Helsingin seitsemäsluokkalaisten matematiikkakilpailu..013 Ratkaisuita 1. Eräs kirjakauppa myy pokkareita yhdeksällä eurolla kappale, ja siellä on meneillään mainoskampanja, jossa seitsemän sellaista ostettuaan

Lisätiedot

Vastaukset 1. A = (-4,3) B = (6,1) C = (4,8) D = (-7,-1) E = (-1,0) F = (3,-3) G = (7,-9) 3. tämä on ihan helppoa

Vastaukset 1. A = (-4,3) B = (6,1) C = (4,8) D = (-7,-1) E = (-1,0) F = (3,-3) G = (7,-9) 3. tämä on ihan helppoa Vastaukset 1. A = (4,3) B = (6,1) C = (4,8) D = (7,1) E = (1,0) F = (3,3) G = (7,9) 2. 3. tämä on ihan helppoa 4. 5. a) (0, 0) b) Kolmannessa c) Ensimmäisessä d) toisessa ja neljännessä 117 6. 7. 8. esimerkiksi

Lisätiedot

Avaruusgeometrian kysymyksiä

Avaruusgeometrian kysymyksiä Avaruusgeometrian kysymyksiä Tässä esitettävät tehtävät ja lauseet kattavat asioita, jotka saattavat tulla vastaan mahdollisissa kolmiulotteisen geometrian kilpailukysymyksissä. Lukemista helpottaa, jos

Lisätiedot

27. 10. joissa on 0 4 oikeata vastausta. Laskimet eivät ole sallittuja.

27. 10. joissa on 0 4 oikeata vastausta. Laskimet eivät ole sallittuja. ÄÙ ÓÒÑ Ø Ñ Ø ÐÔ ÐÙÒ Ð Ù ÐÔ ÐÙÒÔ ÖÙ Ö Tehtäviä on kahdella sivulla; kuusi ensimmäistä tehtävää on monivalintatehtäviä, joissa on 0 4 oikeata vastausta. Laskimet eivät ole sallittuja. 1. Hiiri juoksee tasaisella

Lisätiedot

Hilbertin aksioomat ja tarvittavat määritelmät Tiivistelmä Geometria-luentomonisteesta Heikki Pitkänen

Hilbertin aksioomat ja tarvittavat määritelmät Tiivistelmä Geometria-luentomonisteesta Heikki Pitkänen Hilbertin aksioomat ja tarvittavat määritelmät Tiivistelmä Geometria-luentomonisteesta Heikki Pitkänen 1. Hilbertin aksioomat 1-3 Oletetaan tunnetuiksi peruskäsitteet: piste, suora ja suora kulkee pisteen

Lisätiedot

a b c d + + + + + + + + +

a b c d + + + + + + + + + 28. 10. 2010!"$#&%(')'+*(#-,.*/1032/465$*784 /(9:*;9."$ *;5> *@9 a b c d 1. + + + 2. 3. 4. 5. 6. + + + + + + + + + + P1. Valitaan kannaksi sivu, jonka pituus on 4. Koska toinen jäljelle jäävistä sivuista

Lisätiedot

Helsingin, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopisto Matematiikan valintakoe 9.6.2014 klo 10 13

Helsingin, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopisto Matematiikan valintakoe 9.6.2014 klo 10 13 Helsingin, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopisto Matematiikan valintakoe 9.6.014 klo 10 13 1. Ratkaise seuraavat yhtälöt ja epäyhtälöt: x + a) 3 x + 1 > 0 c) x x + 1 = 1 x 3 4 b) e x + e x 3

Lisätiedot

Harjoitustehtävät, syys lokakuu 2010. Helpommat

Harjoitustehtävät, syys lokakuu 2010. Helpommat Harjoitustehtävät, syys lokakuu 010. Helpommat Ratkaisuja 1. Kellon minuutti- ja tuntiosoittimet ovat tasan suorassa kulmassa kello 9.00. Milloin ne ovat seuraavan kerran tasan suorassa kulmassa? Ratkaisu.

Lisätiedot

Juuri 3 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty

Juuri 3 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty Juuri Tehtävienratkaisut KustannusosakeyhtiöOtava päivitetty17.10.016 Kertaus K1. a) Ratkaistaan suorakulmaisen kolmion kateetin pituus x tangentin avulla. tan9 x,5,5 x,5 tan 9 x,8... x,8 (cm) Kateetin

Lisätiedot

Peruskoulun matematiikkakilpailu Loppukilpailu 2010 Ratkaisuja OSA 1

Peruskoulun matematiikkakilpailu Loppukilpailu 2010 Ratkaisuja OSA 1 Peruskoulun matematiikkakilpailu Loppukilpailu 010 Ratkaisuja OSA 1 1. Mikä on suurin kokonaisluku, joka toteuttaa seuraavat ehdot? Se on suurempi kuin 100. Se on pienempi kuin 00. Kun se pyöristetään

Lisätiedot

XXIII Keski-Suomen lukiolaisten matematiikkakilpailu 23.1.2014, tehtävien ratkaisut

XXIII Keski-Suomen lukiolaisten matematiikkakilpailu 23.1.2014, tehtävien ratkaisut XXIII Keski-Suomen lukiolaisten matematiikkakilpailu 23.1.2014, tehtävien ratkaisut 1. Avaruusalus sijaitsee tason origossa (0, 0) ja liikkuu siitä vakionopeudella johonkin suuntaan, joka ei muutu. Tykki

Lisätiedot

Ympyrä 1/6 Sisältö ESITIEDOT: käyrä, kulma, piste, suora

Ympyrä 1/6 Sisältö ESITIEDOT: käyrä, kulma, piste, suora Ympyrä 1/6 Sisältö Ympyrä ja sen yhtälö Tason pisteet, jotka ovat vakioetäisyydellä kiinteästä pisteestä, muodostavat ympyrän eli ympyräviivan. Kiinteä piste on ympyrän keskipiste ja vakioetäisyys sen

Lisätiedot

Matematiikan olympiavalmennus

Matematiikan olympiavalmennus Matematiikan olympiavalmennus Toukokuun 0 vaativammat valmennustehtävät, ratkaisuja. Suorakulmainen kolmio, jonka hypotenuusalle piirretty korkeus on h, pyöräytetään suoran kulman kärjen kautta kulkevan

Lisätiedot

Pyramidi 4 Analyyttinen geometria tehtävien ratkaisut sivu 180 Päivitetty Pyramidi 4 Luku Ensimmäinen julkaistu versio

Pyramidi 4 Analyyttinen geometria tehtävien ratkaisut sivu 180 Päivitetty Pyramidi 4 Luku Ensimmäinen julkaistu versio Pyramidi 4 Analyyttinen geometria tehtävien ratkaisut sivu 8 Päivitetty 7.5.6 Pyramidi 4 Luku 5..6 Ensimmäinen julkaistu versio 7.5.6 Korjattu tehtävän 56 vastaus Pyramidi 4 Analyyttinen geometria tehtävien

Lisätiedot

Juuri 4 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty Kertaus. b) B = (3, 0, 5) K2. 8 ( 1)

Juuri 4 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty Kertaus. b) B = (3, 0, 5) K2. 8 ( 1) Kertaus K1. a) OA i k b) B = (, 0, 5) K. K. a) AB (6 ( )) i () ( ( 7)) k 8i 4k AB 8 ( 1) 4 64116 819 b) 1 1 AB( ( 1)) i 1 i 4 AB ( ) ( 4) 416 0 45 5 K4. a) AB AO OB OA OB ( i ) i i i 5i b) Pisteen A paikkavektori

Lisätiedot

Pythagoraan polku 2004 Malliratkaisuja

Pythagoraan polku 2004 Malliratkaisuja Pythagoraan polku 4 Malliratkaisuja Tehtävä 1. Ratkaise reaalilukujen joukossa yhtälö x + x x x = 3 x x + x. Ratkaisu. Oletetaan, että x on yhtälön ratkaisu. Jotta yhtälö olisi mielekäs, on oltava x >.

Lisätiedot

Kuusi haastavaa tehtävää: Euroopan tyttöjen matematiikkaolympialaiset Luxemburgissa 8. 14.4.2013

Kuusi haastavaa tehtävää: Euroopan tyttöjen matematiikkaolympialaiset Luxemburgissa 8. 14.4.2013 Solmu 3/03 Kuusi haastavaa tehtävää: Euroopan tyttöjen matematiikkaolympialaiset Luxemburgissa 8. 4.4.03 Esa V. Vesalainen Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Helsingin yliopisto Luxemburgissa järjestettiin

Lisätiedot

Kenguru 2012 Student sivu 1 / 8 (lukion 2. ja 3. vuosi)

Kenguru 2012 Student sivu 1 / 8 (lukion 2. ja 3. vuosi) Kenguru 2012 Student sivu 1 / 8 Nimi Ryhmä Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Väärästä vastauksesta

Lisätiedot

a b c d

a b c d 31. 10. ÄÙ ÓÒ Ñ Ø Ñ Ø ÐÔ ÐÙÒ Ð Ù ÐÔ ÐÙÒ Ö Ø ÙØ 016 È ÖÙ Ö Ò ÑÓÒ Ú Ð ÒØ Ø ØĐ ÚĐ Ø a b c d 1. +. 3. 4. 5. 6. + + + + + + + + + + P1. Kauppias ostakoon p kg paahtamatonta kahvia, jonka ostohinta olkoon b

Lisätiedot

Kenguru 2013 Student sivu 1 / 7 (lukion 2. ja 3. vuosi)

Kenguru 2013 Student sivu 1 / 7 (lukion 2. ja 3. vuosi) Kenguru 2013 Student sivu 1 / 7 NIMI RYHMÄ Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Väärästä vastauksesta

Lisätiedot

Baltian Tie -kilpailujen tehtävät 1990 2014

Baltian Tie -kilpailujen tehtävät 1990 2014 Baltian Tie -kilpailujen tehtävät 1990 2014 90.1. Kokonaisluvut 1, 2,..., n kirjoitetaan ympyrään, ei välttämättä suuruusjärjestykseen. Mikä on vierekkäisten lukujen erotusten itseisarvojen summan pienin

Lisätiedot

a b c d + + + + + + +

a b c d + + + + + + + 11. 11. ÄÙ ÓÒÑ Ø Ñ Ø ÐÔ ÐÙÒ Ð Ù ÐÔ ÐÙÒÖ Ø ÙØ 014 È ÖÙ Ö ÒÑÓÒ Ú Ð ÒØ Ø ØĐ ÚĐ Ø a b c d 1. +. 3. 4. 5. 6. + + + + + + + + P1. Junan nopeus (liikkeellä) on aluksi v 0 ja matka-aika T 0. Matkan pituus s on

Lisätiedot

Laudatur 5 MAA5 ratkaisut kertausharjoituksiin. Peruskäsitteitä 282. Vastaus: CA = a b, = BA + AC BA = BC AC = AC CB. Vastaus: DC = AC BC

Laudatur 5 MAA5 ratkaisut kertausharjoituksiin. Peruskäsitteitä 282. Vastaus: CA = a b, = BA + AC BA = BC AC = AC CB. Vastaus: DC = AC BC Laudatur 5 MAA5 ratkaisut kertausharjoituksiin Peruskäsitteitä 8. CA CB + BA BC AB b a a b DA DB + BA ( BC) + ( AB) b a a b Vastaus: CA a b, DA a b 8. DC DA + AC BA + AC BA BC AC ( BC AC ) + AC AC CB Vastaus:

Lisätiedot

Preliminäärikoe Pitkä Matematiikka 3.2.2009

Preliminäärikoe Pitkä Matematiikka 3.2.2009 Preliminäärikoe Pitkä Matematiikka..9 x x a) Ratkaise yhtälö =. 4 b) Ratkaise epäyhtälö x > x. c) Sievennä lauseke ( a b) (a b)(a+ b).. a) Osakkeen kurssi laski aamupäivällä,4 % ja keskipäivällä 5,6 %.

Lisätiedot

= f q. , q. q +1 = p + q. Luvuilla p+q ja q ei ole yhteisiä

= f q. , q. q +1 = p + q. Luvuilla p+q ja q ei ole yhteisiä 20031 Olkoon f jokin tehtävän ehdon toteuttava funktio Jos a on positiivinen rationaaliluku, niin afx) toteuttaa myös tehtävän ehdot Jos tehtävällä on ratkaisuja, ratkaisujen joukossa on siten funktio

Lisätiedot

Harjoitustehtävät, loka marraskuu 2010. Vaativammat ratkaisuja

Harjoitustehtävät, loka marraskuu 2010. Vaativammat ratkaisuja Harjoitustehtävät, loka marraskuu 010. Vaativammat ratkaisuja 1. Määrittäkää kaikki positiiviset kokonaisluvut m ja n, joille kertolaskun 11 } {{...1 } 11 } {{...1 } m kpl n kpl tulos on palindromiluku

Lisätiedot

A-osio. Ilman laskinta. MAOL-taulukkokirja saa olla käytössä. Maksimissaan tunti aikaa. Laske kaikki tehtävät:

A-osio. Ilman laskinta. MAOL-taulukkokirja saa olla käytössä. Maksimissaan tunti aikaa. Laske kaikki tehtävät: MAA3 Geometria Koe 5.2.2016 Jussi Tyni Lue ohjeet ja tee tehtävät huolellisesti! Tee tarvittavat välivaiheet, vaikka laskimesta voikin ottaa tuloksia. Välivaiheet perustelevat vastauksesi. Tee pisteytysruudukko

Lisätiedot

PERUSASIOITA ALGEBRASTA

PERUSASIOITA ALGEBRASTA PERUSASIOITA ALGEBRASTA Matti Lehtinen Tässä luetellut lauseet ja käsitteet kattavat suunnilleen sen mitä algebrallisissa kilpatehtävissä edellytetään. Ns. algebrallisia struktuureja jotka ovat nykyaikaisen

Lisätiedot

57. kansainväliset matematiikkaolympialaiset Hongkongissa

57. kansainväliset matematiikkaolympialaiset Hongkongissa 57. kansainväliset matematiikkaolympialaiset Hongkongissa Esa V. Vesalainen Basque Center for Applied Mathematis 57. kansainväliset matematiikkaolympialaiset järjestettiin Hongkongissa 9 16.7.2016. Suomea

Lisätiedot

Kansainvälisten matematiikkaolympialaisten tehtävät ja ratkaisut

Kansainvälisten matematiikkaolympialaisten tehtävät ja ratkaisut Kansainvälisten matematiikkaolympialaisten tehtävät ja ratkaisut 1995 014 Tehtävät 36. IMO, Toronto 1995 1995.1. Olkoot A, B, C ja D neljä eri pistettä suoralla, tässä järjestyksessä. Ympyrät, joiden halkaisijat

Lisätiedot

Maksimit ja minimit 1/5 Sisältö ESITIEDOT: reaalifunktiot, derivaatta

Maksimit ja minimit 1/5 Sisältö ESITIEDOT: reaalifunktiot, derivaatta Maksimit ja minimit 1/5 Sisältö Funktion kasvavuus ja vähenevyys; paikalliset ääriarvot Jos derivoituvan reaalifunktion f derivaatta tietyssä pisteessä on positiivinen, f (x 0 ) > 0, niin funktion tangentti

Lisätiedot

Tasogeometria. Tasogeometrian käsitteitä ja osia. olevia pisteitä. Piste P on suoran ulkopuolella.

Tasogeometria. Tasogeometrian käsitteitä ja osia. olevia pisteitä. Piste P on suoran ulkopuolella. Tasogeometria Tasogeometrian käsitteitä ja osia Suora on äärettömän pitkä. A ja B ovat suoralla olevia pisteitä. Piste P on suoran ulkopuolella. Jana on geometriassa kahden pisteen välinen suoran osuus.

Lisätiedot

Sekalaiset tehtävät, 11. syyskuuta 2005, sivu 1 / 13. Tehtäviä

Sekalaiset tehtävät, 11. syyskuuta 2005, sivu 1 / 13. Tehtäviä Sekalaiset tehtävät, 11. syyskuuta 005, sivu 1 / 13 Tehtäviä Tehtävä 1. Johda toiseen asteen yhtälön ax + bx + c = 0, a 0 ratkaisukaava. Tehtävä. Määrittele joukon A R pienin yläraja sup A ja suurin alaraja

Lisätiedot

Luentojen yhteydessä esitettyjen harjoitustehtävien ratkaisuhahmotelmia

Luentojen yhteydessä esitettyjen harjoitustehtävien ratkaisuhahmotelmia Geometrian perusteet Luentojen yhteydessä esitettyjen harjoitustehtävien ratkaisuhahmotelmia 1.1.1. Todista, että tason kahdella eri suoralla on joko yksi yhteinen piste tai ei yhtään yhteistä pistettä.

Lisätiedot

Derivaatan sovellukset (ääriarvotehtävät ym.)

Derivaatan sovellukset (ääriarvotehtävät ym.) Derivaatan sovellukset (ääriarvotehtävät ym.) Tehtävät: 1. Tutki derivaatan avulla funktion f kulkua. a) f(x) = x 4x b) f(x) = x + 6x + 11 c) f(x) = x4 4 x3 + 4 d) f(x) = x 3 6x + 1x + 3. Määritä rationaalifunktion

Lisätiedot

Kenguru 2015 Student (lukiosarja)

Kenguru 2015 Student (lukiosarja) sivu 1 / 9 NIMI RYHMÄ Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Väärästä vastauksesta saat miinuspisteitä

Lisätiedot

a b c d

a b c d .. ÄÙ ÓÒ Ñ Ø Ñ Ø ÐÔ ÐÙÒ Ð Ù ÐÔ ÐÙÒ Ö Ø ÙØ 202 È ÖÙ Ö Ò ÑÓÒ Ú Ð ÒØ Ø ØĐ ÚĐ Ø a b c d. + + 2.. 4. 5. 6. + + + + + + + + + + P. Koska massojen suhteet (alkuperäinen timantti mukaan lukien) ovat : 4 : 7, niin

Lisätiedot

2000 + 2 a 1+a 2 + +a 2001

2000 + 2 a 1+a 2 + +a 2001 Tehtäviä Tehtävät kiertelevät. Nämätehtävät on kaikki jostain lainattu. Jos lähde on vielä tiedossa, se on merkitty sulkeisiin tehtävän jälkeen. Pelkät vuosiluvut kertovat, milloin tehtävää on käytetty

Lisätiedot

1. a) b) Nollakohdat: 20 = c) a b a b = + ( a b)( a + b) Derivaatan kuvaajan numero. 1 f x x x g x x x x. 3. a)

1. a) b) Nollakohdat: 20 = c) a b a b = + ( a b)( a + b) Derivaatan kuvaajan numero. 1 f x x x g x x x x. 3. a) Pitkä matematiikka YO-koe 9..04. a) b) 7( x ) + = x ( x ) x(5 8 x) > 0 7x + = x x + 8x + 5x > 0 7x = 0 Nollakohdat: 0 8x + 5x = 0 x = 7 x(8x 5) = 0 5 5 x = 0 tai x = Vastaus: 0 < x < 8 8 c) a+ b) a b)

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 3

Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 3 Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 3 1 Epäyhtälöitä Aivan aluksi lienee syytä esittää luvun itseisarvon määritelmä: { x kun x 0 x = x kun x < 0 Siispä esimerkiksi 10 = 10 ja 10 = 10. Seuraavaksi listaus

Lisätiedot

Lukion. Calculus. Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN

Lukion. Calculus. Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN Calculus Lukion MAA7 Derivaatta Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN Derivaatta (MAA7) Pikatesti ja kertauskokeet Tehtävien ratkaisut Pikatesti

Lisätiedot

Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopisto Matematiikan valintakoe 11.6.2012 klo 10 13 Ratkaisut ja pisteytysohjeet

Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopisto Matematiikan valintakoe 11.6.2012 klo 10 13 Ratkaisut ja pisteytysohjeet Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopisto Matematiikan valintakoe 11.6.01 klo 10 13 t ja pisteytysohjeet 1. Ratkaise seuraavat yhtälöt ja epäyhtälöt. (a) 3 x 3 3 x 1 4, (b)

Lisätiedot

Pyramidi 9 Trigonometriset funktiot ja lukujonot 15.4.2011 HK1-1. Dsin3 x. 3cos3x. Dsinx. u( x) sinx ja u ( x) cosx. Dsin. Dsin

Pyramidi 9 Trigonometriset funktiot ja lukujonot 15.4.2011 HK1-1. Dsin3 x. 3cos3x. Dsinx. u( x) sinx ja u ( x) cosx. Dsin. Dsin Pyramidi 9 Trigonometriset funktiot ja lukujonot 5.4.0 HK- a) Dsin3 us ( ) cos3 3 us( ) s( ) 3cos3 s( ) 3 ja s( ) 3 u( ) sin ja u( ) cos b) Dsin 3 3 Dsin us ( ) s( ) sin ja s( ) cos 3 u( ) ja u( ) 3 3sin

Lisätiedot

Pyramidi 3 Geometria tehtävien ratkaisut sivu a)

Pyramidi 3 Geometria tehtävien ratkaisut sivu a) Pyramidi 3 Geometria tehtävien ratkaisut sivu 8 501 a) Kolmiossa C kaksi yhtä pitkää sivua kuin kolmiossa DEF ja näiden sivujen väliset kulmat ovat yhtä suuret, joten kolmiot ovat yhtenevät yhtenevyyslauseen

Lisätiedot

PERUSKOULUN MATEMATIIKKAKILPAILU LOPPUKILPAILU PERJANTAINA

PERUSKOULUN MATEMATIIKKAKILPAILU LOPPUKILPAILU PERJANTAINA PERUSKOULUN MATEMATIIKKAKILPAILU LOPPUKILPAILU PERJANTAINA 4..005 OSA 1 Laskuaika 30 min Pistemäärä 0 pistettä 1. Mikä on lukujonon seuraava jäsen? Minkä säännön mukaan lukujono muodostuu? 1 4 5 1 1 1

Lisätiedot

MAA3 TEHTÄVIEN RATKAISUJA

MAA3 TEHTÄVIEN RATKAISUJA MAA3 TEHTÄVIEN RATKAISUJA 1. Piirretään kulman kärki keskipisteenä R-säteinen ympyränkaari, joka leikkaa kulman kyljet pisteissä A ja B. Nämä keskipisteenä piirretään samansäteiset ympyräviivat säde niin

Lisätiedot

Tässä osassa ei käytetä laskinta. Kaikkiin tehtäviin laskuja tai perusteluja näkyviin, ellei muuta ole mainittu.

Tässä osassa ei käytetä laskinta. Kaikkiin tehtäviin laskuja tai perusteluja näkyviin, ellei muuta ole mainittu. Peruskoulun matematiikkakilpailu Loppukilpailu perjantaina 6..009 OSA Ratkaisuaika 30 min Pistemäärä 0 Tässä osassa ei käytetä laskinta. Kaikkiin tehtäviin laskuja tai perusteluja näkyviin, ellei muuta

Lisätiedot

Pythagoraan polku , ratkaisut

Pythagoraan polku , ratkaisut Pythagoraan polku 17.4.21, ratkaisut 1. Junannopeusonvakiov = s.olkoonlkiskon pituus ja x kiskojen määrä, jonka juna t kulkee 27 sekunnissa. Saadaan yhtälö xl 27 [s] = x [km] (6 + 15) 6 [s], josta l =,6

Lisätiedot

Baltian Tie Ratkaisuja

Baltian Tie Ratkaisuja Baltian Tie. Ratkaisuja.1. Olkoon x 1 = x 2012. Korotetaan kaikki yhtälöt x k +x k+1 =2x k toiseen potenssiin, lasketaan yhteen ja käytetään summan vaihdantalakia: x k = x k = (x k + x k+1 ) 2 =2 Koska

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kurssikerta 1 1 Matemaattisesta päättelystä Matemaattisen analyysin kurssin (kuten minkä tahansa matematiikan kurssin) seuraamista helpottaa huomattavasti, jos opiskelija ymmärtää

Lisätiedot

Euroopan tyttöjen matematiikkaolympialaiset Minskissä 14. 20.4.2015

Euroopan tyttöjen matematiikkaolympialaiset Minskissä 14. 20.4.2015 Euroopan tyttöjen matematiikkaolympialaiset Minskissä 14. 20.4.2015 Mirjam Kauppila Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Helsingin yliopisto Esa V. Vesalainen Matematiikan ja systeemianalyysin laitos,

Lisätiedot

1 2 x2 + 1 dx. (2p) x + 2dx. Kummankin integraalin laskeminen oikein (vastaukset 12 ja 20 ) antaa erikseen (2p) (integraalifunktiot

1 2 x2 + 1 dx. (2p) x + 2dx. Kummankin integraalin laskeminen oikein (vastaukset 12 ja 20 ) antaa erikseen (2p) (integraalifunktiot Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto ja Turun yliopisto Matematiikan valintakoe (Ratkaisut ja pisteytys) 500 Kustakin tehtävästä saa maksimissaan

Lisätiedot

169. 170. 171. 172. 173. 174. 5. Geometriset avaruudet. 5.1. Pisteavaruus, vektoriavaruus ja koordinaattiavaruus

169. 170. 171. 172. 173. 174. 5. Geometriset avaruudet. 5.1. Pisteavaruus, vektoriavaruus ja koordinaattiavaruus 5. Geometriset avaruudet 5.. Pisteavaruus, vektoriavaruus ja koordinaattiavaruus 69. Olkoon {b,b 2 } tason E 2 kanta ja olkoon u = 2b + 3b 2, v = 3b + 2b 2, w = b 2b 2. Määritä vektoreiden 2u v + w ja

Lisätiedot

Tekijä Pitkä matematiikka a) p = 2πr r = 4,5 = 2π 4,5 = 28, piiri on 28 cm. A = πr 2 r = 4,5

Tekijä Pitkä matematiikka a) p = 2πr r = 4,5 = 2π 4,5 = 28, piiri on 28 cm. A = πr 2 r = 4,5 Tekijä Pitkä matematiikka 3 1.10.016 176 a) p = πr r = 4,5 = π 4,5 = 8,7... 8 piiri on 8 cm A = πr r = 4,5 b) = π 4,5 = 63,617... 64 Ala on 64 cm p = πd d = 5,0 = π 5,0 = 15,7... 16 piiri on 16 cm r =

Lisätiedot

Kenguru 2013 Cadet (8. ja 9. luokka)

Kenguru 2013 Cadet (8. ja 9. luokka) sivu 1 / 7 NIMI LUOKKA Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Väärästä vastauksesta saat miinuspisteitä

Lisätiedot

Cadets 2004 - Sivu 1 RATKAISUT

Cadets 2004 - Sivu 1 RATKAISUT Cadets 2004 - Sivu 1 3 pistettä 1/ Laske 2004 4 200 A 400800 B 400000 C 1204 1200 E 2804 2004 4 200= 2004 800= 1204 2/ Tasasivuista kolmiota AC kierretään vastapäivään pisteen A ympäri. Kuinka monta astetta

Lisätiedot

Trigonometriaa: kolmioita ja kaavoja

Trigonometriaa: kolmioita ja kaavoja Trigonometriaa: kolmioita ja kaavoja Trigonometriset funktiot voidaan määritellä eri tavoin Yksikköympyrään x + y 1 perustuva määritelmä on yleensä selkeä Jos A 1, 0) ja t 0 on reaaliluku, on olemassa

Lisätiedot

1. Murtoluvut, murtolausekkeet, murtopotenssit ja itseisarvo

1. Murtoluvut, murtolausekkeet, murtopotenssit ja itseisarvo 1. Murtoluvut, murtolausekkeet, murtopotenssit ja itseisarvo Olkoot a, b, c mielivaltaisesti valittuja reaalilukuja eli reaaliakselin pisteitä. Ne toteuttavat seuraavat laskulait (ns. kunta-aksioomat):

Lisätiedot

102 Käyrä. Piste ( 3,0 ) on käyrällä, jos ja vain jos sen koordinaatit. Siis piste ( 1, 2) Siis piste ( 3,0 ) ei ole käyrällä.

102 Käyrä. Piste ( 3,0 ) on käyrällä, jos ja vain jos sen koordinaatit. Siis piste ( 1, 2) Siis piste ( 3,0 ) ei ole käyrällä. Pramidi 4 Analttinen geometria tehtävien ratkaisut sivu 1 Päivitett 19..6 11 Todistus 1 Kärä x + = x + 4 5 3 31 = x x+ 4, jos ja vain jos pisteen 3,7 koordinaatit toteuttavat kärän htälön. Kun x = 3 ja

Lisätiedot

x 2 + y 2 = 2z y 2 + z 2 = 2x z 2 + x 2 = 2y a + n 1 n a a + 1 a +. On myös helppo tarkastaa, että ratkaisut toteuttavat yhtälön.

x 2 + y 2 = 2z y 2 + z 2 = 2x z 2 + x 2 = 2y a + n 1 n a a + 1 a +. On myös helppo tarkastaa, että ratkaisut toteuttavat yhtälön. Kotitehtävät joulukuu 20 Helpopi sarja 1. Ratkaise yhtälöryhä x 2 + y 2 = 2z y 2 + z 2 = 2x z 2 + x 2 = 2y reaaliluvuilla x y ja z. Ratkaisu. Jokainen luvuista on puolet kahden neliön suasta ja siten välttäättä

Lisätiedot

PRELIMINÄÄRIKOE. Pitkä Matematiikka 3.2.2015

PRELIMINÄÄRIKOE. Pitkä Matematiikka 3.2.2015 PRELIMINÄÄRIKOE Pitkä Matematiikka..5 Vastaa enintään kymmeneen tehtävään. Tähdellä merkittyjen (*) tehtävien maksimipistemäärä on 9, muiden tehtävien maksimipistemäärä on 6.. a) Ratkaise epäyhtälö >.

Lisätiedot

Tehtävä 1 2 3 4 5 6 7 Vastaus

Tehtävä 1 2 3 4 5 6 7 Vastaus Kenguru Benjamin, vastauslomake Nimi Luokka/Ryhmä Pisteet Kenguruloikka Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Jätä ruutu tyhjäksi,

Lisätiedot

Projektiivisen geometrian alkeita

Projektiivisen geometrian alkeita Projektiivisen geometrian alkeita Jotkin kilpailutehtävät saattavat ratketa helpoimmin menetelmillä, jotka kuuluvat ns. projektiivisen geometrian alaan. Projektiivinen geometria on eräänlaista pelkän viivoittimen

Lisätiedot

Matematiikan peruskurssi 2

Matematiikan peruskurssi 2 Matematiikan peruskurssi Tentti, 9..06 Tentin kesto: h. Sallitut apuvälineet: kaavakokoelma ja laskin, joka ei kykene graaseen/symboliseen laskentaan Vastaa seuraavista viidestä tehtävästä neljään. Saat

Lisätiedot

203 Asetetaan neliöt tasoon niin, että niiden keskipisteet yhtyvät ja eräiden sivujen välille muodostuu 45 kulma.

203 Asetetaan neliöt tasoon niin, että niiden keskipisteet yhtyvät ja eräiden sivujen välille muodostuu 45 kulma. Pyramidi 3 Geometria tehtävien ratkaisut sivu 1 201 202 Saadaan tapaukset 1) Tason suorat l ja m voivat olla yhdensuuntaiset, mutta eri suorat, jolloin niillä ei ole yhteisiä pisteitä. l a) A B C A B C

Lisätiedot

Kenguru Student (lukion 2. ja 3.), ratkaisut sivu 1 / 13

Kenguru Student (lukion 2. ja 3.), ratkaisut sivu 1 / 13 Kenguru Student (lukion ja ), ratkaisut sivu / pistettä Kuvasta huomataan, että + + 5 + 7 = 44 Kuinka paljon tämän mukaan on + + 5 + 7 + 9 + + + 5 + 7? A) 44 B) 99 C) 444 D) 66 E) 49 Ratkaisu: Kuvan havainnollistuksen

Lisätiedot

Kansainvälisten matematiikkaolympialaisten tehtävien ratkaisuja

Kansainvälisten matematiikkaolympialaisten tehtävien ratkaisuja Kansainvälisten matematiikkaolympialaisten tehtävien ratkaisuja 959 974 Useimmat tässä koosteessa esitetyt ratkaisut perustuvat vuonna 975 julkaistuun kokoelmaan Kansainväliset matematiikkaolympialaiset.

Lisätiedot

Monikulmiot 1/5 Sisältö ESITIEDOT: kolmio

Monikulmiot 1/5 Sisältö ESITIEDOT: kolmio Monikulmiot 1/5 Sisältö Monikulmio Monikulmioksi kutsutaan tasokuviota, jota rajaa perättäisten janojen muodostama monikulmion piiri. Janat ovat monikulmion sivuja, niiden päätepisteet monikulmion kärkipisteitä.

Lisätiedot

Tehtävien ratkaisut. 77 cm Ratkaisu. Toisen kierron jälkeen syntyvä neliö on

Tehtävien ratkaisut. 77 cm Ratkaisu. Toisen kierron jälkeen syntyvä neliö on Solmu /00 Tehtävien ratkaisut Ratkaisu Toisen kierron jälkeen syntyvä neliö on peilikuva alkuperäisestä neliöstä pisteen P suhteen Jos P ei ole alkuperäisen neliön sisällä, niin peilikuvalla alkuperäisellä

Lisätiedot

Neljän alkion kunta, solitaire-peli ja

Neljän alkion kunta, solitaire-peli ja Neljän alkion kunta, solitaire-peli ja taikaneliöt Kalle Ranto ja Petri Rosendahl Matematiikan laitos, Turun yliopisto Nykyisissä tietoliikennesovelluksissa käytetään paljon tekniikoita, jotka perustuvat

Lisätiedot

302 Nelikulmion kulmien summa on ( 4 2) 301 a) Ainakin yksi kulma yli 180. , joten nelikulmio on olemassa. a) = 280 < 360

302 Nelikulmion kulmien summa on ( 4 2) 301 a) Ainakin yksi kulma yli 180. , joten nelikulmio on olemassa. a) = 280 < 360 Pyramidi Geometria tetävien ratkaisut sivu 01 a) Ainakin yksi kulma yli 180. 0 Nelikulmion kulmien summa on ( 4 ) 180 = 60. a) 90 + 190 = 80 < 60, joten nelikulmio on olemassa. Hamotellaan kuvaaja, joon

Lisätiedot

Kenguru 2014 Junior sivu 1 / 8 (lukion 1. vuosikurssi)

Kenguru 2014 Junior sivu 1 / 8 (lukion 1. vuosikurssi) Kenguru 2014 Junior sivu 1 / 8 Nimi Ryhmä Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Väärästä vastauksesta

Lisätiedot

2.2 Neliöjuuri ja sitä koskevat laskusäännöt

2.2 Neliöjuuri ja sitä koskevat laskusäännöt . Neliöjuuri ja sitä koskevat laskusäännöt MÄÄRITELMÄ 3: Lukua b sanotaan luvun a neliöjuureksi, merkitään a b, jos b täyttää kaksi ehtoa: 1o b > 0 o b a Esim.1 Määritä a) 64 b) 0 c) 36 a) Luvun 64 neliöjuuri

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 1

Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 1 Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 1 1 Joukko-oppia Matematiikassa joukko on mikä tahansa kokoelma objekteja. Esimerkiksi joukkoa A, jonka jäseniä ovat numerot 1, 2 ja 5 merkitään A = {1, 2, 5}. Joukon

Lisätiedot

Kuusi vaikeaa tehtävää matematiikkaolympialaiset Hanoissa

Kuusi vaikeaa tehtävää matematiikkaolympialaiset Hanoissa Solmu 3/007 1 Kuusi vaikeaa tehtävää matematiikkaolympialaiset Hanoissa Matti Lehtinen Maanpuolustuskorkeakoulu 48. Kansainväliset matematiikkaolympialaiset pidettiin Hanoissa Vietnamissa 3. 31. heinäkuuta

Lisätiedot

Ota tämä paperi mukaan, merkkaa siihen omat vastauksesi ja tarkista oikeat vastaukset klo 11:30 jälkeen osoitteesta

Ota tämä paperi mukaan, merkkaa siihen omat vastauksesi ja tarkista oikeat vastaukset klo 11:30 jälkeen osoitteesta MAA5.2 Loppukoe 26.9.2012 Jussi Tyni Valitse 6 tehtävää Muista merkitä vastauspaperiin oma nimesi ja tee etusivulle pisteytysruudukko Kaikkiin tehtävien ratkaisuihin välivaiheet näkyviin! 1. Olkoon vektorit

Lisätiedot

Matematiikan loppukilpailutehtävät 2010

Matematiikan loppukilpailutehtävät 2010 Solmu /010 1 Matematiikan loppukilpailutehtävät 010 Matemaattisten aineiden opettajien liitto MAOLin lukuvuoden 009 10 valtakunnallisten matematiikkakilpailujen loppukilpailut pidettiin Helsingissä, Munkkiniemen

Lisätiedot

B. 2 E. en tiedä C. 6. 2 ovat luonnollisia lukuja?

B. 2 E. en tiedä C. 6. 2 ovat luonnollisia lukuja? Nimi Koulutus Ryhmä Jokaisessa tehtävässä on vain yksi vastausvaihtoehto oikein. Laske tehtävät ilman laskinta.. Missä pisteessä suora y = 3x 6 leikkaa x-akselin? A. 3 D. B. E. en tiedä C. 6. Mitkä luvuista,,,

Lisätiedot

Kenguru 2012 Junior sivu 1 / 8 (lukion 1. vuosi)

Kenguru 2012 Junior sivu 1 / 8 (lukion 1. vuosi) Kenguru 2012 Junior sivu 1 / 8 Nimi Ryhmä Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Väärästä vastauksesta

Lisätiedot

Algebra. 1. Ovatko alla olevat väittämät tosia? Perustele tai anna vastaesimerkki. 2. Laske. a) Luku 2 on luonnollinen luku.

Algebra. 1. Ovatko alla olevat väittämät tosia? Perustele tai anna vastaesimerkki. 2. Laske. a) Luku 2 on luonnollinen luku. Algebra 1. Ovatko alla olevat väittämät tosia? Perustele tai anna vastaesimerkki. a) Luku on luonnollinen luku. b) Z c) Luvut 5 6 ja 7 8 ovat rationaalilukuja, mutta luvut ja π eivät. d) sin(45 ) R e)

Lisätiedot

Juuri 3 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty Julkaiseminen sallittu vain koulun suljetussa verkossa.

Juuri 3 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty Julkaiseminen sallittu vain koulun suljetussa verkossa. Trigonometria Ennakkotehtävät. a) Mäessä korkeus kasvaa metriä jokaista vaakasuunnassa edettyä 0 metriä kohden eli jyrkkyys prosentteina on : 0 = 0, = 0 %. b) Hahmotellaan tilannetta kuvan avulla. Kun

Lisätiedot

Koontitehtäviä luvuista 1 9

Koontitehtäviä luvuista 1 9 11 Koontitehtäviä luvuista 1 9 1. a) 3 + ( 8) + = 3 8 + = 3 b) x x 10 = 0 a =, b = 1, c = 10 ( 1) ( 1) 4 ( 10) 1 81 1 9 x 4 4 1 9 1 9 x,5 tai x 4 4 c) (5a) (a + 1) = 5a a 1 = 4a 1. a) Pythagoraan lause:

Lisätiedot

Tenttiin valmentavia harjoituksia

Tenttiin valmentavia harjoituksia Tenttiin valmentavia harjoituksia Alla olevissa harjoituksissa suluissa oleva sivunumero viittaa Juha Partasen kurssimonisteen siihen sivuun, jolta löytyy apua tehtävän ratkaisuun. Funktiot Harjoitus.

Lisätiedot

Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopisto Matematiikan valintakoe 10.6.2013 klo 10-13 Ratkaisut ja pisteytysohjeet

Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopisto Matematiikan valintakoe 10.6.2013 klo 10-13 Ratkaisut ja pisteytysohjeet Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopisto Matematiikan valintakoe.6. klo - Ratkaisut ja pisteytysohjeet. Ratkaise seuraavat epäyhtälöt ja yhtälö: a) x+ x +9, b) log (x) 7,

Lisätiedot

Tässä osassa ei käytetä laskinta. Selitä päätelmäsi lyhyesti tai perustele ratkaisusi laskulausekkeella, kuviolla tms.

Tässä osassa ei käytetä laskinta. Selitä päätelmäsi lyhyesti tai perustele ratkaisusi laskulausekkeella, kuviolla tms. OSA 1 Ratkaisuaika 30 min Pistemäärä 20 Tässä osassa ei käytetä laskinta. Selitä päätelmäsi lyhyesti tai perustele ratkaisusi laskulausekkeella, kuviolla tms. 1. Mikä on suurin kokonaisluku, joka toteuttaa

Lisätiedot

Reaalilukuvälit, leikkaus ja unioni (1/2)

Reaalilukuvälit, leikkaus ja unioni (1/2) Luvut Luonnolliset luvut N = {0, 1, 2, 3,... } Kokonaisluvut Z = {..., 2, 1, 0, 1, 2,... } Rationaaliluvut (jaksolliset desimaaliluvut) Q = {m/n m, n Z, n 0} Irrationaaliluvut eli jaksottomat desimaaliluvut

Lisätiedot

Mohrin-Mascheronin lause kolmiulotteisessa harppi-viivaingeometriassa

Mohrin-Mascheronin lause kolmiulotteisessa harppi-viivaingeometriassa Mohrin-Mascheronin lause kolmiulotteisessa harppi-viivaingeometriassa Matematiikka Sakke Suomalainen Helsingin matematiikkalukio Ohjaaja: Ville Tilvis 29. marraskuuta 2010 Tiivistelmä Harppi ja viivain

Lisätiedot

c) Määritä paraabelin yhtälö, kun tiedetään, että sen huippu on y-akselilla korkeudella 6 ja sen nollakohdat ovat x-akselin kohdissa x=-2 ja x=2.

c) Määritä paraabelin yhtälö, kun tiedetään, että sen huippu on y-akselilla korkeudella 6 ja sen nollakohdat ovat x-akselin kohdissa x=-2 ja x=2. MAA4 Koe 5.5.01 Jussi Tyni Kaikkiin tehtäviin ratkaisujen välivaiheet näkyviin! Ota kokeesta poistuessasi tämä paperi mukaasi! Tee konseptiin pisteytysruudukko! Muista kirjata nimesi ja ryhmäsi. Valitse

Lisätiedot