Kunnanvaltuusto Mäntsälän kunnan taloushallintopalveluiden osto ja osakepääomamerkintä 10/02/2014. Kunnanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanvaltuusto 4 20.01.2014. Mäntsälän kunnan taloushallintopalveluiden osto ja osakepääomamerkintä 10/02/2014. Kunnanhallitus 26.11."

Transkriptio

1 Kunnanvaltuusto Mäntsälän kunnan taloushallintopalveluiden osto ja osakepääomamerkintä 10/02/2014 Kunnanhallitus Mäntsälän kunta on ostanut taloushallinnon laskenta- ja kirjanpitopalvelut (maksuliikenne, tilinpäätös- ja kirjanpito, ostolaskujen käsittely sekä ostoja myyntireskontra, perintä) Tuusulan Seudulliselta palvelukeskukselta alkaen. Palvelukeskuksen isäntäkuntana toimii Tuusulan kunta ja asiakaskuntia ovat Nurmijärvi, Järvenpää ja Mäntsälä. Ostosopimus on voimassa toistaiseksi. Palvelujen osto on maksanut Mäntsälän kunnalle (sis. Mäntsälän Vesi sekä alkaen Mustijoen perusturva) 2008; euroa, 2009; euroa, 2010; euroa, 2011; euroa, 2012; euroa (TA 2012 arvio). Mäntsälän kunta päätti kesällä 2012 teettää Kuuma komission esityksestä Kunnan Taitoa Oy:llä asiakkaaksi tulon esiselvityksen, jonka loppuraportti valmistui Kunnan Taitoa Oy on kuntien omistama talous- ja henkilöhallinnonpalvelutuottaja, joka toimii In House -periaatteella alueellisesti ja verkostomaisesti koko maassa. Yritys tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja kuntatoimijoille koko maassa ja kehittää palveluita yhdessä kunta-asiakkaiden kanssa. Esiselvityksen loppuraporttiin on koottu aineisto Keski-Uudellemaalle mahdollisesti perustettavan taloushallintopalvelukeskuksen asiakkaaksi tulosta (=siirtoselvitys) sisältäen kuvaukset taloushallinnon eri prosesseista, henkilöstöstä, tietojärjestelmistä, kustannuksista ja siirtymäajoista. Uuden toimipisteen syntyminen edellyttää, että kunnat tekevät periaatteelliset hallitus- ja valtuustopäätökset hankkeen suunnitteluvaiheeseen siirtymisestä, joka tähtää taloushallinnon palvelutuotannon siirrosta Taitoaan liikkeenluovutuksella. Jos Tuusula, Nurmijärvi, Järvenpää ja Mäntsälä etenevät samanaikaisesti päättämällä taloushallintopalveluiden siirrosta Kunnan Taitoa Oy:lle helmikuuhun 2013 mennessä, muodostetaan Taitoan toimipiste Tuusulaan suunnitteluvaiheen jälkeen. Jos yksi kunta päättää edetä, asia ratkaistaan erikseen Taitoan johtoryhmässä. Toimipisteen perustaminen edellyttää tiettyä volyymitasoa. Mäntsälän kunnan vaihtoehtoiset toimintatavat ovat jatkossa: 1. jatkaa Tuusulan Seudullisen palvelukeskuksen asiakkaana toistaiseksi (ehdollinen/tuusulan kunta) 2. siirtyä Kunnan Taitoa Oy:n asiakkaaksi hyväksymällä siirtoselvityksen ja tekemällä myönteisen päätöksen tuotannon siirron suunnittelun käynnistämisestä (ehdollinen) 3. kilpailuttaa taloushallinto- ja kirjanpitopalvelut ja siirtyä jonkin muun palveluntuottajan asiakkaaksi 4. siirtää tuotanto takaisin kunnan omaksi työksi.

2 Kokoukseen on kutsuttu Kunnan Taitoa Oy:n kehityspäällikkö Atte Niittylä esittelemään hanketta. (lisätietoja; kunnankamreeri Anja Tupamäki, puh ) Kj:n päätösesitys Kunnanhallitus kuulee Kunnan Taitoa Oy:n kehityspäällikkö Atte Niittylän esityksen palvelukeskushankkeesta ja merkitsee tiedoksi Kunnan Taitoa Oy:n esiselvityksen loppuselvityksen sekä päättää asiasta myöhemmin erikseen. Kunnanhallitus Mäntsälän kunta on selvittänyt yhdessä Tuusulan, Järvenpään ja Nurmijärven kuntien kanssa talous- ja henkilöstöhallintopalveluiden ostoa vuonna 2012 Kunnan Taitoa Oy:ltä ja tammikuusta 2013 alkaen KuntaPro Oy:ltä. Kunnan Taitoa Oy ja KuntaPro Oy ovat molemmat kuntien omistamia talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja tarjoavia yhtiöitä. Kunnan Taitoa Oy on perustettu vuonna KuntaPro on perustettu vuonna 2010 ja siihen yhdistyivät jo pitempään toimineet Seutukeskus Oy Häme Oy ja Taloustuki Kuntapalvelut Oy, jotka toimivat aiemmin myös KuntaPron palvelutuottajina. Molemmat yhtiöt toimivat ns. inhouse -periaatteella, mikä tarkoittaa, että vain osakkaat voivat ostaa palveluita yhtiöltä. Kunnan Taitoa Oy:n kanssa laadittiin syksyllä 2012 esiselvitys asiakkaaksi tulosta (siirtoselvitys) talouspalvelukeskuksen hoitamien talouspalveluiden ja kunkin kunnan omana palvelunaan hoitaman palkanlaskennan osalta. Esiselvitys tarkoitti periaatteiden kuvaamista mahdollisen siirtopäätöksen pohjaksi (prosessit, henkilöstö, järjestelmät, kustannukset, siirtymäajat). Lisäksi esiselvityksen yhteydessä pyydettiin Kunnan Taitoa Oy:ltä tietoa mahdollista osakkuusratkaisuista sekä arvioita hinnoittelusta ja sen kehittymisestä. KuntaPro Oy:n kanssa on laadittu siirtoselvitys elo-syyskuussa Siirto-selvityksessä on kuvattu kuntien talouspalveluiden ja palkanlaskennan järjestämisen nykytila sekä kuvattu KuntaPro Oy:n toimintamalli ja prosessit, sopimuskokonaisuusluonnokset sekä hinnoittelun perusteet. Molemmissa siirtoselvityksissä ovat vaihtoehtoina ulkoistaa talouspalvelut ja henkilöstöpalvelut, tai vain talouspalvelut. Ulkoistamisratkaisun lähtökohtana on se, että toimija perustaa toimipisteen Keski-Uudellemaalle. Kuntien kyseisten toimintojen henkilöstö siirtyisi lähtökohtaisesti liikkeen luovutuksen periaattein uuden toimijan palvelukseen. Molemmissa ratkaisuissa palvelujen siirtäminen edellyttää osakeomistuksen hankkimista palveluyhtiöstä.

3 Valmistelussa on tehty vertailuja em. palvelujen ostamisesta Tuusulan Seudullisessa palvelukeskuksesta/-yhtiöstä tai ostopalveluna joko Kunnan Taitoa Oy:lle tai KuntaPro Oy:lle. Ulkoistamisvaihtoehdoista esitetään mahdolliseen jatkovalmisteluun KuntaPro Oy:n vaihtoehtoa, keskeisinä perusteina KuntaPro Oy:n pitempi kokemus talous- ja palkkahallinnon palvelujen tuottamisesta ja prosessien kehittämisestä sekä parempi kokonaisarvio palveluiden laajemmasta kattavuudesta ja palveluiden tulevasta hinnoittelusta. KuntaPro Oy:n kanssa on valmisteltu mahdollista käyttöönottoa ja vaadittavaa sopimuskokonaisuutta työpajoissa ja erillisissä neuvotteluissa. Alustavan suunnitelman mukaan palveluiden käyttöönotto KuntaPro Oy:n kanssa tapahtuisi kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa KuntaPron toimipiste ja palvelutoiminta käynnistyisivät , jolloin myös henkilöstö siirtyisi KuntaPron palvelukseen. Tässä vaiheessa kunnat käyttäisivät nykyisiä tietojärjestelmiä, KuntaPron järjestelmiin ja toimintatapoihin siirryttäisiin asteittain. Toisessa vaiheessa eli lukien olisivat käytössä kokonaisuudessaan KuntaPron toimintamallin mukaiset prosessit ja järjestelmät kaikkien kuntien alueella. Samalla palvelutasosopimukset astuisivat voimaan. KuntaPro Oy:n kanssa on valmisteltu vaadittavaa sopimuskokonaisuutta. Keskeisenä sopimuksena on palvelu- ja yhteistyösopimus, joka sisältäisi palvelukuvaukset, vastuunjakotaulukot, palvelutasomääritykset, tietojärjestelmäkuvaukset, hinnoittelut ja henkilöstösiirtosopimuksen. Hinnoittelu perustuu siirtymävaiheessa vuonna 2014 todellisiin kustannuksiin ja vuonna 2015 suoritepohjaiseen hinnoitteluun. Varsinaiseen KuntaPron toimintamalliin siirryttäessä, eli alkaen hinnoittelu perustuisi KuntaPron yleiseen suorite- ja palvelupohjaiseen hinnoitteluun. KuntaPro markkinoi taloushallinnon järjestelmäratkaisuaan seuraavasti: "Järjestelmäratkaisu perustuu kustannustehokkaaseen ja skaalautuvaan toimintamalliin, jossa ydinjärjestelmänä toimii Kuntax, joka pohjautuu moderniin Microsoftin Dynamics Ax toiminnanohjausjärjestelmään. Kuntaxissa on nyt valmiina kirjanpito, reskontrat (osto- ja myynti), laskutus ja käyttöomaisuuden ja projektinhallinnan toimet. Kuntax toiminnallisuutta laajennetaan jatkuvasti kuntasektorin palveluiden johtamisen työkaluksi. Tämä mahdollistaa saman ratkaisun käyttämisen kunnan ja kunnan eri toimialueiden taloushallinnon ja palveluiden johtamisessa. Nykyaikaisen ja tehokkaan integroidun toiminnanohjausratkaisun tuottama tieto ja käyttäjäystävälliset palvelutyövälineet helpottavat ylimmän johdon, hallintohenkilöstön ja luottamushenkilöiden toimintaa. Palvelutuotantoa ohjaavan ratkaisun avulla voidaan saada aikaan huomattavia kustannussäästöjä ja parantaa prosessien laatua." Kustannusvertailu Kunta Pron antamasta tarjouksesta on tehty nykyiseen toimintatapaan, jossa Tuusulan Seudullinen talouspalvelukeskus yhtiöitettäisiin vuoden 2015 alusta. Samalla palvelutoimintaan panostettaisiin lisäresurssein mm. kehittämistyöhön sekä ohjelmistokanta

4 nykyaikaistettaisiin. Näiden laskelmien pohjalta on saatu ns. vaihtoehtoinen vertailuhinta Kunta Pron esittämälle kokonaisratkaisulle. Mäntsälän kunnalle Kunta Pron talouspalveluiden kokonaishinta sopimuskaudella on 2,1 milj. euroa ja Tuusulan Seudullisen palvelukeskuksen yhtiöittämästä toiminnasta noin 2,1 milj. euroa. Henkilöstöpalveluiden vastaavat kustannukset ovat 1,7 milj. euroa ja 1,8 milj. euroa. Ero nykyiseen toimintatapaan on kokonaisvertailussa suunnilleen saman hintainen. Erillistarkastelussa Kunta Pron talouspalvelut ratkaisu on kustannuksiltaan samaa suuruusluokkaa Tuusula -vaihtoehdon kanssa ja henkilöstöpalveluiden osalta 0,1 milj. euroa edullisempi. Kun suoraan vertailukelpoista tarjousta ei ole olemassa, ei yksiselitteisen aukotonta vertailua ole mahdollista tehdä vaan vertailu on suuntaa antava. Vertailua on mahdollista täydentää tarvittaessa toimintamallien vahvuuksien ja heikkouksien analysoinnilla. Henkilöstöhallintopalveluiden hankintaa esitetään tässä vaiheessa optiota, jolla palveluiden ostaminen tulevaisuudessa olisi mahdollinen. Hintaero oman palkanlaskennan ja Kunta Pron palvelujen välillä on laskelmassa suhteellisen pieni. Palvelujen ostaminen inhouse yhtiöltä edellyttää kunnan omistusosuutta kyseisestä yhtiöstä, on tätä koskevia sopimusneuvotteluja käyty Kunta Pron kanssa kuntajohtajien valtuutuksella Tuusulan kunnan toimesta. Kunta Pron sekä kuntien oman arvonmääritysselvitysten pohjalta ehdotetaan kuntien omistusosuudeksi 3,5 % (josta Tuusula, Järvenpää, Nurmijärvi 1 % ja Mäntsälä 0,5 %) sekä yksi hallituspaikka. Osakkeiden (129 osaketta) merkintähinta Mäntsälän kunnalle on yht euroa. Tämän päätöspykälän liitteenä on palvelu- ja yhteistyösopimus. Yksityiskohtainen sopimuskokonaisuus muodostuu seuraavista osista - Henkilöstön siirtosopimus (ei koske Mäntsälää) - Palvelu- ja yhteistyösopimus Palvelu- ja yhteistyösopimuksen liitetietoaineisto sisältää mm. palvelukuvaukset tuotettavista palveluista ja niiden sisällöstä, palveluiden tasosta ja toimitusehdoista, tietojärjestelmistä sekä laskutuksesta ja hinnoitteluperusteista. Vastuunjakotaulukossa määritellään työn- ja vastuunjako prosesseittain ja tehtävittäin kunnan ja Kunta Pron kesken sekä tietojärjestelmävastuut. (valmistelija: kunnankamreeri Anja Tupamäki, ) Kj:n päätösesitys: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle hyväksyttäväksi KuntaPron osakepääoman merkintään 129 osaketta yht euroa, hyväksyä periaateratkaisuna taloushallinnon palveluiden hankinnan KuntaPro Oy:ltä sopimuskaudella sekä option

5 henkilöstöhallinnon palveluiden mahdollisesta ostosta myöhemmin erikseen, valtuuttaa kunnanjohtajan, hallintojohtajan ja kunnankamreerin neuvottelemaan sekä sopimaan tarkemmin Mäntsälän kunnan ja KuntaPron välisestä ostopalvelusopimuksesta, saattaa allekirjoitetut sopimukset liitteineen kunnanhallitukselle tiedoksi, tarvittavien lisämäärärahojen hyväksymisestä kevään 2014 osavuosikatsauksen yhteydessä sekä edellyttää että Tuusula, Järvenpää ja Nurmijärvi tekevät samansisältöisen päätöksen taloushallinnon palveluiden ostosta KuntaPron kanssa. Käsittely: Kunnankamreeri Anja Tupamäki esitteli asiaa kokouksessa. Kunnanvaltuusto 4 Päätösesitys: Kunnanvaltuusto hyväksyy KuntaPron osakepääoman merkintään 129 osaketta yht euroa. Käsittely: Keskustelun kuluessa Sirpa Repo esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Tapio Laaksonen kannatti tehtyä esitystä. Puheenjohtaja totesi, että on tehty palautusehdotus, jota on kannatettu ja rajasi keskustelun käsittelemään asian palautusta. Puheenjohtaja edelleen totesi, että koska on tehty kannatettu palautusesitys, asian käsittelyn jatkamisesta on suoritettava äänestys. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä ja äänestystapa hyväksyttiin. Äänestyksessä asian jatkokäsittely oli JAA ja palautusehdotus EI. Äänestyksessä annettiin JAA-ääniä 27 ja EI-ääniä 16. Asian käsittelyä päätettiin jatkaa. Keskustelun kuluessa Auli Herttuainen esitti, että lopullisen sopimuksen hyväksyy kunnanhallitus, ei merkitse pelkästään tiedoksi. Erkki Laukkanen kannatti tehtyä esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu pohjaesityksestä poikkeava muutosesitys, asiasta on suoritettava äänestys. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä ja äänestystapa hyväksyttiin. Äänestyksessä kh:n pohjaesitys oli JAA ja Herttuaisen muutosesitys EI. Äänestyksessä annettiin JAA-ääniä 24 ja EI-ääniä 19. Kh:n pohjaesitys hyväksyttiin. Äänestysluettelot ovat pöytäkirjan liitteenä. - Merkittiin, että Marjaana Manninen oli tämän pykälän aikana poissa kokouksesta.

Yhteistoimintasopimus kirjanpitopalveluista Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa

Yhteistoimintasopimus kirjanpitopalveluista Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa Yhteistoimintasopimus kirjanpitopalveluista Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa Kh 28.1.2013, 66 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa on viime vuoden puolella käyty neuvottelut mahdollisuudesta,

Lisätiedot

TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS OY:N PERUSTAMINEN

TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS OY:N PERUSTAMINEN Kunnanhallitus 8 23.01.2012 Kunnanvaltuusto 6 27.02.2012 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS OY:N PERUSTAMINEN K.hall. 8 Liitteet 1 ja 2 Uuden Oulun taloustiimi: Oulun talous ja strategia -ryhmän

Lisätiedot

41 Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

41 Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 DIAARI:237/2010 41 Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Taustaa PPSHP:n hallitus on käsitellyt kokouksessaan 7/2010 89 Kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus KPK THH

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012. Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012. Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kokousaika 11.4.2012 klo 18.30 20.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika 19.3.2012 klo 18.00 20.56 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 Kaupunginvaltuusto 01.09.2014 Kokoustiedot Aika 01.09.2014 Maanantai klo 18.00-21.30 Tauko klo 20.44-20.53 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali

Lisätiedot

Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti

Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Nousiaisen kunta Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Kunnan Taitoa Oy Sivu 1 / 33 Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Sisällysluettelo Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti...

Lisätiedot

Seudullisen vesihuollon organisointivaihtoehtojen vertailu ja keskuspuhdistamohankkeen

Seudullisen vesihuollon organisointivaihtoehtojen vertailu ja keskuspuhdistamohankkeen Seudullisen vesihuollon organisointivaihtoehtojen vertailu ja keskuspuhdistamohankkeen eteneminen Valmistelijat: toimitusjohtaja Pekka Pesonen, puh. 040 801 6712, rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh.

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 135 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.05.2009 kello 16.00 17.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Elinvoimapolitiikan muutos / Tuki yritysten investoinneille ja sijoittumiselle

Elinvoimapolitiikan muutos / Tuki yritysten investoinneille ja sijoittumiselle Kunnanhallitus 235 28.10.2013 Kunnanhallitus 264 11.11.2013 Valtuusto 83 18.11.2013 Kunnanhallitus 14 03.02.2014 Valtuusto 4 17.02.2014 Elinvoimapolitiikan muutos / Tuki yritysten investoinneille ja sijoittumiselle

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 SISÄLLYSLUETTELO 109 JUUPAJOEN KUNNAN OMAVELKAINEN TAKAUS JUUPAJOEN LÄMPÖ OY:N LAINALLE... 258 110 JUUPAJOEN KUNNAN HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTTAMINEN/HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN...

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 19 17.06.2013 318 Kokousaika 17.06.2013 klo 17.00 19.04 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KIRKON PALVELUKESKUS. HeTa-projekti

KIRKON PALVELUKESKUS. HeTa-projekti KIRKON PALVELUKESKUS HeTa-projekti SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 1. Nykytilan arviointi 3 1.1 Nykytilan tunnistetut ongelmat 4 1.2 Jäsenkato kasvussa 5 1.3 Tietohallinnon hoito 6 1.4 Nykytilan jatkuminen

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali Pöytäkirja Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 3/ 2011 ASIA LIITE 15 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 7/2007 Kokousaika 28.8.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Asettamispäätöksessä nimettiin ohjausryhmään seuraavat henkilöt:

Asettamispäätöksessä nimettiin ohjausryhmään seuraavat henkilöt: Opetusministeriölle Opetusministeriö on asettanut 14.10.2005 (Dnro 61/040/2005) hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushankkeen ja sen ohjausryhmän. Toimikausi päättyy 31.12.2008. Hankkeen

Lisätiedot

Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle

Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle Kunnanhallitus 267 08.09.2014 Kunnanhallitus 359 01.12.2014 Kunnanhallitus 28 19.01.2015 Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle 477/02.00/2014 Kunnanhallitus 08.09.2014

Lisätiedot

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 8/2014 Kokousaika 5.5.2014, klo 18.35 19.05 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 59-65 Asialista H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 H 60 H 61 H 62 KYRÖSKOSKENHARJUN

Lisätiedot

Ski Saariselkä Oy:n myyminen/tiedote liiketoiminnan myynnistä ja muista yhtiöjärjestelyistä

Ski Saariselkä Oy:n myyminen/tiedote liiketoiminnan myynnistä ja muista yhtiöjärjestelyistä Kunnanhallitus 250 06.05.2013 Kunnanhallitus 438 07.10.2013 Kunnanhallitus 483 04.11.2013 Kunnanhallitus 545 09.12.2013 Kunnanhallitus 148 17.03.2014 Kunnanhallitus 191 05.05.2014 Kunnanhallitus 203 19.05.2014

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin ja HUS Raviolin yhteiskeittiö

Hyvinkään kaupungin ja HUS Raviolin yhteiskeittiö Valtuusto 13.12.2012, LIITE 2 Fullmäktige BILAGA Hyvinkään kaupungin ja HUS Raviolin yhteiskeittiö Liiketoimintasuunnitelma 04.10.2012 / päivitetty 5.11.2012/päivitetty 19.11.2012/ päivitetty 29.11.2012

Lisätiedot

Valmistelukomitean kokous 23.6.2010

Valmistelukomitean kokous 23.6.2010 Valmistelukomitean kokous 23.6.2010 KPK yhtiöiden perustamiseen osallistavat kunnat Tilanne 22.6.2010 klo 18.00 ICT myönteiset 92 kpl 33,9 % väestöstä ICT kielteiset 46 kpl 6,0 % väestöstä ICT avoimet

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1/73. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1/73. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1/73 Valtuusto Aika 17.02.2014 klo 18:00-21:25 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus. Mika Ilvesmäki Metsätie 13 40950 Muurame puh. 040 721 48 42 mika.ilvesmaki@nic.fi

Oikaisuvaatimus. Mika Ilvesmäki Metsätie 13 40950 Muurame puh. 040 721 48 42 mika.ilvesmaki@nic.fi Oikaisuvaatimus Mika Ilvesmäki Metsätie 13 40950 Muurame puh. 040 721 48 42 mika.ilvesmaki@nic.fi Muuramen asukaspalveluiden lautakunta PL 1, Virastotie 8 40951 Muurame Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto Talousyksikkö 10272/2910/200. Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto Talousyksikkö 10272/2910/200. Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto FI.PLM.4628 Talousyksikkö 10272/2910/200 Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen TASE-SELVITYSMIESRAPORTTI 15.12.2004 Puolustusministeriölle

Lisätiedot