Yhteistoimintasopimus kirjanpitopalveluista Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteistoimintasopimus kirjanpitopalveluista Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa"

Transkriptio

1 Yhteistoimintasopimus kirjanpitopalveluista Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa Kh , 66 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa on viime vuoden puolella käyty neuvottelut mahdollisuudesta, että Seinäjoen kaupunki tuottaa kirjanpitopalvelut sairaanhoitopiirille. Asia on neuvoteltu osapuolten taloushallinnon ja tietohallinnon johdon kesken. Asia on edennyt niin, että kirjanpitopalvelujen tuottamiseen liittyen on laadittu Yhteistoimintasopimus. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhtymähallitus on käsitellyt ja hyväksynyt asian kokouksessaan Asian käsittely on oheisena: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ky hallitus YHTEISTOIMINTASOPIMUS KIRJANPITOPALVELUISTA Taloushallinnossa on vuosien aikana selvitelty prosesseja ja toimintatapoja ja pyritty ennakoimaan lähivuosina elinkaarensa lopussa olevien taloushallinnon tietojärjestelmien uusimistarvetta. Kirjanpidossa joudutaan suuriin ohjelmistoinvestointeihin jo kuluvan vuoden aikana, mikäli kirjanpito säilytetään omana toimintana, koska nykyisen kirjanpitojärjestelmän ylläpidon tuki päättyy kuluvan vuoden lopussa. Taloushallinnon prosesseja ja toimintamalleja suunniteltaessa on pyrittävä ennakoimaan supistuva työvoimatarjonta myös hallinnon osaajien osalta. Riittävä osaaminen ja varahenkilöjärjestelyjen toimivuus tulee turvata myös tulevaisuudessa. Taloushallinnon työtehtävät ovat sen tyyppisiä, että keskittämällä osaamista yhteen organisaatioon saavutetaan maakunnaliisesti aitoja säästöjä mm. välttymällä päällekkäisiltä tietojärjestelmähankinnoilta. Kuntasektorin yhteistyöllä saavutettavien hyötyjen arvioiminen on nähty tarpeelliseksi Hall Seinäjoen kaupunginhallituksen ja sairaanhoitopiirin hallituksen pidetyn tapaamisen jälkeen käynnistyivät neuvottelut taloushallinnon ja myös muun hallinnon eräiden toimintojen toteuttamisesta yhdessä. Samanaikaisesti sairaanhoitopiiri kartoitti myös mahdollisuuksia palvelujen ostamiseen sellaiselta palvelukeskukselta, jossa sairaanhoitopiiri olisi inhouse -asemassa. Kaupungin kanssa käydyissä neuvotteluissa on päädytty siihen, että yhteistyöllä on saavutettavissa aitoa hyötyä. Tavoitteena on varmistaa vahvemman kirjanpitoyksikön avulla kirjanpidon laatu sekä tehostaa henkilökunnan ja muiden voimavarojen käyttöä sekä kustannustehokkuutta. Taloudellisesti suurin etu yhteistyöstä saavutetaan välttämällä erillisen, oman kirjanpitoohjelmiston hankinta. Keväällä 2012 on saatu toiselta järjestelmätoimittajalta budjettitarjous nyt neuvoteltua kokonaisuutta suppeammasta taloudenohjausjärjestelmästä (sis. kirjanpito, ostolasku, myyntilasku), jonka investointikustannus on n euroa ja arvio vuotuisista kustannuksista n euroa / vuosi. Kustannusarviosta puuttuvat liittymät nykyisiin ohjelmistoihin ja luvut eivät siten ole suoraa vertailukelpoisia. Yhteistyönä toteutettavaksi siirretään sellaisia tehtäviä, jotka ovat kaikille taloushallinnon perusyksiköille tyypillisiä. Nämä tehtävät ovat kirjanpito ja tilinpäätös, myyntireskontra, ostoreskontra sekä kassa ja maksuliikenne. Budjetointi, raportointi sekä potilas- ja kuntalaskutukseen liittyvät tehtävät liittyvät suoraan sairaanhoitopiirin ydintoimintaan ja ovat osa johtamisen tukea, jolloin ne on syytä säilyttää edelleen organisaatiossa. Johtamisen tukea ja taloushallinnon osaamista on vahvistettava toiminta-alueilla yhteistyön alkaessa, jotta voidaan turvata riittävä talousosaaminen myös lääketieteellisissä yksiköissä.

2 Liitteenä Hall on Seinäjoen kaupungin kanssa neuvoteltu ehdotus sopimukseksi yhteistyöstä. Sopimuksen hyväksymisen jälkeen käynnistetään yksityiskohtaiset selvitykset siirtyvistä tehtävistä, laaditaan projektisuunnitelma ja projektin tarkka kustannusarvio. Vuoden 2013 talousarviossa ei ole varauduttu projektin aikaisiin lisäkustannuksiin eli projektin hyväksyminen ja läpivieminen vuonna 2013 vaatii lisämäärärahoja. Projektissa syntyy talousarvion ylittäviä lisäkustannuksia - tietojärjestelmätoimittajalle, - Seinäjoen kaupungille korvattavat henkilöstökustannukset siltä osin kuin he osallistuvat projektiin - sairaanhoitopiirissä projektipäällikön ja mahdollisen projektityöntekijän sijaisista syntyvät kustannukset. Lopullisiin projektikustannuksiin tulee vaikuttamaan siirtyvien tehtävien yksityiskohtainen sisältö ja toiminnallisuuden kannalta parhaan tuloksen saavuttamiseksi mahdollisesti käytettävät optiot tietojärjestelmien osalta. Sairaanhoitopiirin osalta sijaiskustannukset pyritään ensisijaisesti kattamaan jo olemassa olevin määrärahoin, mutta taloushallinnossa päällekkäin meneillään olevasta projektista johtuen tarvitaan myös näihin kustannuksiin jonkin verran lisämäärärahoja. Sairaanhoitopiiri maksaa korvauksena Seinäjoen kaupungille yhteisesti toteutettavan kirjanpitopalvelun aiheuttaman osuuden kustannuksista, joka aiheutuu sairaanhoitopiirin kirjanpidon hoitamisesta. Yhteistyöstä maksetaan korvauksena osuudet ko. kirjanpitopalvelun tuottamisesta aiheutuvista välittömistä kustannuksista korotettuna yleiskustannuksilla, jotka perustuvat todellisiin vyörytettäviin yleiskustannuksiin. Välittömiin kustannuksiin kuuluvat henkilöstökustannukset sivukuluineen, hankinnat, investoinnit, tietohallinnonkustannukset, tilakustannukset ja muut kustannukset, jotka palvelun tuottamisesta suoraan aiheutuvat. Seinäjoen kaupungilla käytössä olevien taloushallinnon tietojärjestelmien toimittajalta on pyydetty tarjous laajennuksesta, joka mahdollistaa yhteistyön sopimuksessa kuvatulla tavalla. Kustannusarviossa on huomioitu kirjanpito-ohjelman ja laskujen kierrätysjärjestelmän uusiminen, liittymät järjestelmiin, koulutukset henkilöstölle ja käyttöönoton tukipäivät. Tämän kokonaisuuden kustannusarvio on 154 henkilötyöpäivää, eli arviolta euroa. Optiona on lisäksi konsernitilinpäätösosio (6 htp) ja käyttöomaisuuskirjanpito-osio (4 htp) eli arviolta noin euroa. Näiden lisäksi tulee hankittavaksi erilliset lisenssit, joista aiheutuu käyttöönottovuonna kustannuksia noin euroa ja ylläpitokustannuksia noin euroa vuodessa. Nämä kustannukset kaupunki laskuttaa edelleen sairaanhoitopiiriitä. Projekti toteutetaan nopealla aikataululla vuoden 2013 aikana, jotta yhteistyö voidaan käynnistää vuoden 2014 alusta ja siten vältetään kirjanpito-ohjelmiston ylläpidon tuen loppumiseen liittyvät riskit. Projektin läpivieminen tietojärjestelmien osalta vaatii 5-7 kuukautta. Ennen tietojärjestelmäprojektin alkua täytyy sopia yhteisistä toimintatavoista ja yhteistyössä tuotettavan taloushallinnon palvelun prosessien mahdollisesta yhdenmukaistamisesta soveltuvilta osin. Toimintojen mallintamisella ja prosessien yhdenmukaistamisella saadaan parhaat hyödyt uusista tietojärjestelmistä ja yhteistyöstä. SHP JOHTAJAN ESITYS: Hallitus hyväksyy yhteistyösopimuksen Seinäjoen kaupungin kanssa ja antaa valtuudet tehdä vähäisiä tarkennuksia ennen ko. sopimuksen allekirjoitusta. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupungin taloushallinnon ja tietohallinnon kannalta kyse on merkittävästä ja haasteellisesta työstä. Kaupunki on päivittänyt vuoden 2013 alusta taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon ohjelmistojen uudet versiot niin, että tätä uutta taloushallinnon ympäristöä voidaan nyt hyödyntää sairaanhoitopiirille

3 tehdyssä yhteistyösopimuksessa. Palvelujen tuottamishanke kuitenkin myös aikataulukriittinen, koska uusi palvelujen tuottamistapa tulee olla käyttökunnossa vuoden 2014 alusta lukien. Tämä edellyttää sitä, että vuoden 2014 budjetin valmistelu tulee tehdä uudella järjestelmällä ja sairaanhoitopiirin budjettivalmistelu alkaa jo keväällä ennen kesälomakautta. Palvelujen tuottamishanke nähdään mahdollisuutena kehittää taloushallinnon kokonaisuutta, se vahvistaa kaupungin taloushallinnon kokonaisresursseja ja luo uuden yhteistoimintamallin kaupungin ja sairaanhoitopiirin välille. Alustavan arvion mukaan kaupungin taloushallintoon siirtyy sairaanhoitopiiriltä 6-7 henkilöä. Lisäksi joudutaan tietohallintoon osoittamaan yhden henkilön lisäresurssi. Myös tämä henkilö pyritään löytämään organisaatioiden sisältä niin, että lisärekrytointeja ei tarvita. Nyt kyseessä oleva henkilöstö työskentelee alkuvaiheessa sairaanhoitopiirin tiloissa. Tavoitteena on, että koko taloushallinnon henkilöstö on tulevaisuudessa samoissa tiloissa, mutta tilaratkaisut joudutaan pohtimaan erikseen. Palvelukokonaisuudesta aihetuvat kustannukset maksaa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Kokonaiskustannukset ovat nyt toteutettavalla ratkaisulla edullisemmat kuin muut vaihtoehtoiset toteutustavat. Yhteistoimintasopimus on oheisena: YHTEISTOIMINTASOPIMUS Sopimusnumero Osapuolet Seinäjoen kaupunki (jäljempänä kaupunki) Y-tunnus Kirkkokatu Seinäjoki Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä sairaanhoitopiiri) Y-tunnus Huhtalantie Seinäjoki molemmat yhdessä Osapuolet tai osapuoli Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella Osapuolet sopivat yhteistoiminnasta, jolla sairaanhoitopiirin kirjanpito hoidetaan alkaen. Kirjanpito hoidetaan Seinäjoen kaupungin henkilöstöllä, ohjelmistoilla ja laitteistolla, ellei jäljempänä toisin todeta. Yhteistyön tavoitteena on varmistaa vahvemman kirjanpitoyksikön avulla kirjanpidon laatu sekä tehostaa henkilökunnan ja muiden voimavarojen käyttöä sekä kustannustehokkuutta. Kirjanpitopalvelut Sopimuksen tarkoittamat kirjanpitopalvelut sisältävät seuraavia toimintoja; - kirjanpito ja tilinpäätös - myyntireskontra - ostoreskontra - kassa ja maksuliikenne sekä - muut mahdollisesti erikseen kirjallisesti sovittavat taloushallinnon perustehtävät Kaupungin rahoitusjohtaja ja sairaanhoitopiirin talousjohtaja sopivat erikseen kirjallisesti toimintatavoista, tehtävienjaosta ja ohjeistuksesta sekä niiden päivittämisistä (llite 1). Tämä liite sen valmistuttua liitetään

4 osaksi tätä sopimusta. Kaupungin rahoitusjohtaja ja sairaanhoitopiirin talousjohtaja päivittävät liitteen toiminnan edellyttämällä tavalla. Henkilöstö Yhteistoimintasopimuksen sisältämän kirjanpitopalvelun toteuttavat Seinäjoen kaupungin palveluksessa ko. tehtäviä hoitavat henkilöt ja sairaanhoitopiirin palveluksesta Seinäjoen kaupungin palvelukseen suostumuksensa mukaisesti siirtyvä kirjanpitoa hoitava henkilöstö, jonka Osapuolet määrittelevät tarkemmin mennessä. Henkilöstön siirtymisessä noudatetaan muutoin samoja periaatteita kuin liikkeenluovutuksessa. Henkilöstö siirtyy kaupungille nk.vanhoina työntekijöinä samoin palkkaeduin kuin heillä on Sairaanhoitopiiri hankkii siirtyvältä henkilöstöltä suostumuksen siirtymiseen. Kaupunki perustaa siirtyvää henkilöstöä varten tarvittavat virat ja toimet. Työsopimussuhteisten henkilöiden kanssa tehdään erikseen työsopimukset. Siirtyvään henkilöstöön sovelletaan KVTES:a ja henkilöstö pysyy KuEL:n piirissä. Sairaanhoitopiiri maksaa kaupungille em. siirtyvän henkilöstön lomapalkkavelat sivukuluineen, johon sisältyvät ajalta ansaitut lomapäivät sekä mahdollisesti aikaisemmilta vuosilta kertyneet pitämättä olevat lomapäivät ja mahdolliset säästövapaat, kaikki em. sivukuluineen. Ko. määrät maksetaan Seinäjoen kaupungille mennessä. Vastuu siirtyvän henkilöstön eläkemenoperusteisista eläkemaksuista ei siirry kaupungille vaan niistä vastaa sairaanhoitopiiri. Vastuu siirtyvän henkilöstön Varhe-maksuista määräytyy voimassa olevien säädösten mukaan. Tilat ja laitteisto Siirtyvä henkilöstö työskentelee sairaanhoitopiirin tiloissa ja käyttää sairaanhoitopiirin em. kirjanpitopalvelujen tuottamiseen soveltuvaa laitteistoa korvauksetta siihen saakka kunnes ko. toiminnot voidaan siirtää kaupungin päätöksellä kaupungin yhteisiin taloushallintopalveluiden tiloihin. Yhteistoiminnasta perittävä osuus kustannuksista Sairaanhoitopiiri maksaa korvauksena Seinäjoen kaupungille yhteisesti toteutettavan kirjanpitopalvelun aiheuttama osuus kustannuksista, joka aiheutuu sairaanhoitopiirin kirjanpidon hoitamisesta. Osuudet kustannuksiksi hyväksytään ko. kirjanpitopalvelun tuottamisesta aiheutuvat välittömät kustannukset korotettuna yleiskustannuksilla, jotka perustuvat todellisiin vyörytettäviin yleiskustannuksiin. Välittömiin kustannuksiin kuuluvat henkilöstökustannukset sivukuluineen, hankinnat, investoinnit, tietohallinnonkustannukset, tilakustannukset ja muut kustannukset, jotka palvelun tuottamisesta suoraan aiheutuvat. Sairaanhoitopiirin osuuksiin kustannuksista kuuluvat myös vastaavat siirtymävaiheen kustannukset. Kaupunki palkkaa ko. kirjanpitopalvelujen tuottamista varten yhden suunnittelijatasoisen tietohallinnon työntekijän ellei sairaanhoitopiiriltä siirry kaupungin palvelukseen ko. työtä varten yhdessä sovittua henkilöä. Kaupungilla on oikeus periä sairaanhoitopiiriltä ko, kirjanpitopalveluun kohdistunutta työpanosta vastaava osuus kustannuksista. Korvaukseen lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero, mikäli verottaja kaupungin pyytämän ennakkoratkaisun perusteella sitä edellyttää.

5 Osapuolet hyväksyvät yhteisen kirjanpitotoiminnan talousarvion, jonka perusteella sairaanhoitopiiri maksaa kuukausittain osuutensa yhteisestä kustannuksesta. Merkittävät muutokset kustannuksissa voidaan huomioida jo kuluvan vuoden laskutuksessa. Mikäli toteutuneet kustannukset poikkeavat laskutuksen perusteena olevista kustannuksista, tehdään oikaisu seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Siirtymävaiheen kustannukset (esim. käyttöönottoprojektin kustannukset) kaupunki laskuttaa sairaanhoitopiiriltä kuukausittain jo vuoden 2013 aikana. Laskussa on ilmoitettava sopimuksemme/tilauksemme tilausnumero. Ostajalla on käytössä sähköinen laskujen kierrätysjärjestelmä. Verkkolaskuoperaattori ja -tunnus OKO YFIHH Laskutuksessa käytetään ensisijaisesta verkkolaskutusta. Siirtymäajan otetaan edelleen vastaan paperimuotoisia laskuja, jotka lähetetään laskutusosoitteeseen: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Taloustoimisto, Huhtalantie 53, Seinäjoki Sopimuksen valvonta Kaupungin rahoitusjohtaja ja sairaanhoitopiirin talousjohtaja valvovat yhdessä sopimuksen toteuttamista ja raportoivat tarpeen mukaan yhteistoimintasopimuksen toteutumisesta kaupunginhallitukselle ja yhtymähallitukselle. Voimassaolo Sopimus tulee voimaan heti. Kirjanpitopalveluita tuotetaan alkaen. Sopimus on voimassa 2017 loppuun saakka ja jatkuu sen jälkeen 2 vuotta kerrallaan, jollei jompikumpi osapuoli vähintään vuotta ennen kunkin voimassaolojakson päättymisestä irtisano sopimusta päättyväksi voimassaolojakson päättymisajankohdasta lukien. Sopimuksen siirtäminen Osapuolilla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen suostumusta. Ostajalla on kuitenkin oikeus siirtää sopimus ilman toisen osapuolen suostumusta toimintaansa jatkavalle organisaatiolle. Erimielisyyksien ratkaiseminen Tätä sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet, joita ei saada kaupungin rahoitusjohtajan ja sairaanhoitopiirin talousjohtajan keskinäisin neuvotteluin ratkaistuiksi, siirretään kaupunginjohtajan, kaupunginlakimiehen, sairaanhoitopiirin johtajan ja hallintojohtajan ratkaistavaksi. Näitä neuvotteluita on vähintään kolme. Jollei kaupunginjohtajan, kaupunginlakimiehen, sairaanhoitopiirin johtajan ja hallintojohtajan neuvotteluin saada erimielisyyksiä ratkaistuksi, jätetään se hallintomenettelyssä ratkaistavaksi. Tietojen saantioikeus Osapuolet sitoutuvat toimittamaan toisilleen yhteistoimintasopimuksen toteuttamiseksi tarpeellisen tiedon. Sopimuskappaleet Tätä sopimusta on laadittu kaksi saman sanaista kappaletta, yksi molemmille Osapuolelle. Seinäjoella. päivänä tammikuuta 2013 Seinäjoen kaupunginhallitus

6 Jorma Rasinmäki kaupunginjohtaja Jari Jokinen kaupunginlakimies Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Jaakko J. Pihlajamäki sairaanhoitopiirin johtaja Johanna Sorvettula hallintojohtaja Valmistelija: rahoitusjohtaja Aaro Honkola Valt , 52 Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä asiaselostuksen mukaisen Yhteistoimintasopimuksen Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa ja antaa valtuudet tehdä sopimukseen vähäisiä tarkennuksia ennen ko. sopimuksen allekirjoitusta. Kaupunginjohtajan ehdotus kokouksessa: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä asiaselostuksen mukaisen Yhteistoimintasopimuksen Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa ja antaa valtuudet rahoitusjohtaja Aaro Honkolalle tehdä sopimukseen vähäisiä tarkennuksia ennen ko. sopimuksen allekirjoitusta. Päätös: Kaupunginjohtajan kokouksessa tehty ehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja: rahoitusjohtaja Aaro Honkola, p. (06) , aaro.honkola(at)seinajoki.fi Kaupunginhallituksen ehdotus: Valtuusto päättää hyväksyä asiaselostuksen mukaisen Yhteistoimintasopimuksen Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa ja antaa valtuudet rahoitusjohtaja Aaro Honkolalle tehdä sopimukseen vähäisiä tarkennuksia ennen ko. sopimuksen allekirjoitusta. Päätös: Lisätietoja: rahoitusjohtaja Aaro Honkola, p. (06) , aaro.honkola(at)seinajoki.fi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella 1. Sopimuksen osapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNNAN JA KUNTIEN HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KAINUUN MAAKUNNAN JA KUNTIEN HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 KAINUUN MAAKUNNAN JA KUNTIEN HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Hyrynsalmen kunta, Kajaanin kaupunki, Kuhmon kaupunki,

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot 1. Yleisten sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen syntyminen 1.1. Näitä yleisiä ehtoja ( Yleiset Ehdot ) sovelletaan Atea Finland Oy:n ( Atea ) ja sen kanssa sopimuksen ( Sopimus ) tehneen asiakkaan

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu Syvälahden koulun allianssiurakka Toteutusvaiheen Allianssisopimus (TAS) Luonnos 7.1.2015 Syvälahden koulun allianssiurakka 2 (31) Sisällysluettelo SOPIMUSOSAPUOLET...

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS 3.12.2009 TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS Versio Kuvaus Muutos/pvm Laatija 0.1 Tietojärjestelmät alatyöryhmän loppuraportin 29.11.2009 Sirpa Mäntynen/työryhmä ensimmäinen versio LUONNOS 1.0

Lisätiedot

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä 28.5.2015

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä 28.5.2015 SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN JA HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N välillä 28.5.2015 1 OSAPUOLET 1.1 Toimeksiantaja Helsingin kaupungin rakentamispalvelu (y-tunnus

Lisätiedot

YHTEISHANKETTA KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS (9.12.2011)

YHTEISHANKETTA KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS (9.12.2011) YHTEISHANKETTA KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS (9.12.2011) Sopimuksen kohde Tietoon perustuvaa tukea opiskelijan opinto- ja urapolulle (TIPTOP) -projekti (Euroopan sosiaalirahaston hakemus numero 705012)

Lisätiedot

HSL:N JA HSY:N TOIMINTAOHJELMA SYNERGIAETUJEN AIKAANSAAMISEKSI TYÖRYHMÄN RAPORTTI

HSL:N JA HSY:N TOIMINTAOHJELMA SYNERGIAETUJEN AIKAANSAAMISEKSI TYÖRYHMÄN RAPORTTI HSL:N JA HSY:N TOIMINTAOHJELMA SYNERGIAETUJEN AIKAANSAAMISEKSI TYÖRYHMÄN RAPORTTI HSL:n ja HSY:n toimintaohjelma 2 (13) HSL:N JA HSY:N TOIMINTAOHJELMA SYNERGIAETUJEN AIKAANSAAMISEKSI Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi 1 3 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten syyskokouksessa 26.10.2011. TAL-STA4 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten kevätkokouksessa

Lisätiedot

MASKU-NOUSIAISTEN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄN PURKAMISSOPIMUS

MASKU-NOUSIAISTEN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄN PURKAMISSOPIMUS 1 MASKU-NOUSIAISTEN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄN PURKAMISSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET 1) Maskun kunta 2) Nousiaisten kunta 2. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS Maskun ja Nousiaisten kunnat haluavat purkaa Masku-Nousiaisten

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut.

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut. 8.10.2007 Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten,

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro:

Sopimuksen päiväys ja nro: Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten, laitosten

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto Talousyksikkö 10272/2910/200. Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto Talousyksikkö 10272/2910/200. Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto FI.PLM.4628 Talousyksikkö 10272/2910/200 Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen TASE-SELVITYSMIESRAPORTTI 15.12.2004 Puolustusministeriölle

Lisätiedot

Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti

Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Nousiaisen kunta Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Kunnan Taitoa Oy Sivu 1 / 33 Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Sisällysluettelo Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti...

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 19.03.2014 Kokoustiedot Aika 19.03.2014 Keskiviikko klo 17.10-20.05 Paikka Mikkelin kaupunginvaltuuston istuntosali,

Lisätiedot

tarkistavat tuotteiden asiakashinnat tavoitteena omakustannushintoihin pääseminen.

tarkistavat tuotteiden asiakashinnat tavoitteena omakustannushintoihin pääseminen. 1 JOROISTEN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 2015 Yleistä Talousarvio on kaikkia hallintoelimiä, viranhaltijoita ja työntekijöitä sitova ohje kunnan talouden hoidossa. edellyttää toimijoilta, että

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Leena Pöyhönen, talousjohtaja ( 2)

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Leena Pöyhönen, talousjohtaja ( 2) Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 1.3.2012 klo 13.00 14.35 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Uusi Imatra. Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS

Uusi Imatra. Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS Uusi Imatra Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS UUSI IMATRA YHDISTYMISSOPIMUS 300914 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YHDISTYMISSOPIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA KUNNAN NIMI... 3 1.1. Sopimuksen tarkoitus...

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012.

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 1 TALOUSOHJE Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 2 3 Valkeakosken kaupunki TALOUSOHJE Sisällysluettelo I. TALOUDENHOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ 28.1.2011 1 OSAPUOLET (1) Harri Välimäki (hetu/y-tunnus), osoite (2) Pasi Papunen (hetu/y-tunnus), osoite (3) Heikki Laakso (hetu/y-tunnus), osoite

Lisätiedot