LUOVAT RAKENTEET MUUTOKSEN MAHDOLLISTAJINA Työn ja työkulttuurin muutos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUOVAT RAKENTEET MUUTOKSEN MAHDOLLISTAJINA Työn ja työkulttuurin muutos"

Transkriptio

1 LUOVAT RAKENTEET MUUTOKSEN MAHDOLLISTAJINA Työn ja työkulttuurin muutos VTT, Timo Aro Kansanopistopäivät , Kankaanpää

2 Alustuksen kaikupohjasta

3 SISÄLTÖ Vanha työkulttuuri ja ajan henki

4 SISÄLTÖ Uusi työkulttuuri ja ajan henki

5 SISÄLTÖ Tulevaisuuden työt vs. luovat rakenteet

6 muutos

7 Mikään ei ole niin varmaa kuin MUUTOS! 7 Yhden viikon Helsingin Sanomissa arvioidaan olevan enemmän informaatiota kuin ihminen sai keskimäärin koko elämänsä aikana vielä 1800-luvun alussa Yhdysvaltain työministeriö oli vuonna 1929 sitä mieltä, että vuodesta 1930 tulee loistava työllisyysvuosi Lordi Kelvin epäili 1800-luvun lopussa, että ilmaa raskaammat lentävät koneet ovat mahdottomia. IBM:n hallituksen puheenjohtaja Thomas Watson ennusti omana aikanaan maailmantalouden tarvitsevan suunnilleen viisi tietokonetta. Maailmanlaajuisen tulevaisuusseuran puheenjohtaja Ken Olsson väitti vuonna 1977, ettei ole mitään perusteita edes ajatella, että yksilöillä ja kotitalouksilla olisi tulevaisuudessa tietokoneita The Internet? Bah! (pääotsikko Newsweek - lehdessä vuonna 1995 Warner Brothers -yhtiön Harry Warner epäili 1920-luvulla vahvasti äänielokuvan kaupallisia mahdollisuuksia. Seuraavan parin vuosikymmenen aikana tapahtuu enemmän teknologisia muutoksia kuin aikaisemman historian aikana. Arvioiden mukaan 80 % kaikesta teknologiasta korvautuu uudella seuraavan vuosikymmenen aikana Uusimpien työelämän taitojen puoliintumisajan Pirjo Ståhle olevan noin 3,5 vuotta. arvioidaan

8 En tiedä muista ihmisistä, mutta kun aamulla kumarrun laittamaan kengät jalkaani, ajattelen, että herrajumala, mitä seuraavaksi? - Charles Bukowski

9 1.Vanha työkultturi? Ajan henki?

10 Palkkatyön kulta-aika 1970-luvulta 1990-luvun alkuun Hyvinvointivaltio -ideaali, täystyöllisyyden yhteiskunta Elinikäiset työpaikat Säännöllinen työura, 8-16 työpaikat Työn väljyys Työ identiteetin perustana

11 Vanha työkulttuuri ja ajan henki luvun symboli: Raskas savupiipputeollisuus Telakat Tulopoliittiset kokonaisratkaisut (TUPO:t) Teollisuuspatruunat, punaiset vuorineuvokset Jne. Suomessa ei kannata valmistaa mitään hevosta pienempää -Tauno Matomäki -

12 Vanha työkulttuuri ja ajan henki Räty, Seppo, s. 60-luvun alussa. Söi keihäitä, paskansi arvokisamitaleja. Olympiaonnistuja siitä huolimatta, että vartalossa ei ollut yhtään ehjää luuta. Puheeseen päti sama kuin heittoihin: kolme sanaa vuodessa riittää, jos ne tulevat oikeaan aikaan. Kuva ja hahmo sellaisesta miehestä, josta maailma oli 1990-luvun alkuun saakka tehty, joiden luultiin sittemmin käyneen tarpeettomaksi -Tuomas Kyrö romaanissaan 700 grammaa,

13 Weberiläinen byrokraattinen johtamismalli soveltui hyvin vanhaan työkulttuuriin, kun ihmiset tekivät töitä selkeän ohjeistuksen alaisena työntekijöiden valta perustui heidän ammattitaitoonsa ja asemaansa eikä ollut henkilökohtainen ominaisuus päätökset tehtiin sääntöjen perusteella ja persoonattomasti, jotta päästäisiin eroon suosimisongelmista toimittiin rationaalisesti ja laskelmoidusti organisaation johdon asettamien tavoitteiden toteuttamiseksi.

14 Mutta entä nyt?

15 2. Uusi työkultturi? Ajan henki?

16 Kun kaikki vaikuttaa kaikkeen Teknologia, Langaton ja rajaton tiedonsiirto Globalisaatio Ilmastomuutos Työvoiman ikääntyminen

17

18

19 Muutos vanhasta uuteen työkulttuuriin Vanha työkulttuuri Perusta kansallinen Top-Down, säännelty Rutinoitunut Kollektiivinen, konsensushenkinen Eristetty Pysyvä Suojattu Uusi työkulttuuri Perusta globaali Bottom Up, sääntelemätön Joustava Yksilöllinen, hajauttava Kommunikatiivinen Liikkuva Epävarma Lähde: mukaillen Raija Julkunen 2008

20 Hyperkilpailun aika (Juha Siltala) Kilpailuvaltio Uusi työkulttuuri Joustavat, muuttuvat ja poukkoilevat työmarkkinat, 8-24 työpaikat joustotyömarkkinat Työn yksilöllistyminen: persoona ja sosiaaliset taidot korostuneessa asemassa

21 Ajan henki luvun symboli: High-Tech alat Nokia -ilmiö Luovista aloista ja ns. innovaatiosektorista tullut uuden työelämän veturi ja vertauskuva Avoimessa maailmassa selviää vain se, joka kykenee koko ajan muuttumaan. Jos Suomi pitää kiinni vanhoista rakenteista, hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus joutuu umpikujaan, kun väki vanhenee ja elatussuhde muuttuu nykyistä paljon epäedullisemmaksi - Antti Piippo, Talouselämä

22 Vanhan ja uuden työkulttuurin erot työolotutkimusten mukaan -Suurimmat muutokset lukuun verrattuna: -- kiireen ja epävarmuuden lisääntyminen -- työn ja vapaa-ajan suhteen hämärtyminen --kilpailun lisääntyminen Liian vähän henkilöstöä työtehtäviin nähden (Vastanneista täysin samaa mieltä %) -- sosiaalisten suhteiden heikentyminen --avoimuuden puute Lähde: Tilastokeskuksen haastatteluihin perustuvat työolotutkimukset

23 Onko työ tärkein osa ihmisen elämänsisältöä (%) -- Työn tärkeys kasvaa iän mukana Täysin tai jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Täysin tai jokseenkin eri mieltä Yli Nuorten ja vanhempien näkemykset ovat toistensa vastakohtia -- Kaksi kolmesta vuotiaasta ja kolme neljästä yli 65- vuotiaasta kokee työn elämän keskeiseksi sisällöksi, nuorten kohdalla päinvastoin % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Lähde: EVA:n arvotutkimus 2010, Työelämän kulttuurivallankumous

24 Arvioita työhön ja työelämään liittyvistä muutoksista Varmaa tai todennäköistä (%) Teollisuudessa syntyy merkittävästi uusia työpaikkoja Mahdollisuus valita omat työtehtävät kasvavat Työstä tulee itsenäisempää Varmat elinikäiset työpaikat loppuvat Kiire- ja stressi lisääntyvät Osa-aikaiset työt lisääntyvät Eläke-edut tiukkenevat Keikka- ja projektityöt yleistyvät Lähde: EVA:n arvotutkimus 2010, Työelämän kulttuurivallankumous

25 Viime vuodet ovat opettaneet suomalaisille, että kovan paikan tullen työpaikkaa ei pelasta mikään. Ei pitkä työsuhde, ei ammatillinen pätevyys, ei edes yrityksen hyvä tulos. Moni löytää uuden työn, mutta yllätyspotkujen mahdollisuus säilyy. Globalisaatioon sopeutuminen tuntuu jatkuvan loputtomiin - Talouselämä 39,

26 Millaista on uuden työkulttuurin työvoima 1 (2)? Sosiologi Manuel Castellsin mukaan työvoima jakautuu: Ydintyövoimaan (koulutus- ja innovaatiotaitoja omaavat selviytyjät) Korvattavaan työvoimaan (toisilla työntekijöillä, tilapäiset työntekijät (vuokratyövoima) tai automaatiolla korvattavat ihmiset) =McJobs? (Työmarkkinoiden uloslyötyihin)

27 Millaista on uuden työkulttuurin työvoima? Robert Reichin (1995) mukaan työvoima jakautuu: I. Rutiinituotantopalvelut (toistuva mekaaninen ja rutiiniluonteinen liukuhihnatyö ) I. Henkilöstöpalvelut (palveluammatit; esim. myyjät, tarjoilijat, kassat, hotellirespat, työvoimaneuvojat jne.) I. Symbolianalyyttiset tehtävät (merkityksiä ja sisältöjen välittämiseen, jakamiseen, tuottamiseen, ongelmien ratkaisemiseen, tietojen käsittelyyn, visiointiin ja asiantuntijuuteen perustuvat ammatit: esim. tutkijat, toimittajat, suunnittelijat, konsultit, insinöörit, konseptoijat yms. eri alojen asiantuntijat maailmanlaajuinen toimintaympäristö

28 RUTIINITUOTANTOPALVELUT HENKILÖSTÖPALVELUT SYMBOLIANALYYTTISET-PALVELUT Toistuvaisluonteinen, rutiinimainen pitkälle vaiheistettu ja ohjeistettu työ: perusammatit savupiipputeollisuudessa ja huipputeknologian yrityksissä Esimies- ja alaissuhteet pitkälle säädettyja sekä valvottuja. Työtä valvotaan kaikissa vaiheissa tarkasti Työskentely tapahtuu suurissa yhteisissä tiloissa, jossa ympärillä on samaa työtä tekeviä ihmisiä Työ on automatisoitavissa tai siirrettävissä minne tahansa maailmassa Keskeiset kvalifikaatiot perustuvat luotettavuuteen, lojaalisuuteen ja kykyyn noudattaa ohjeita Ei suoraa yhteyttä asiakkaisiin Noin neljännes ammateista Yksinkertaiset ja toistuvat palvelut Palvelu tapahtuu henkilökohtaisesti suoraan ja kasvotusten ihmiseltä ihmiselle Palvelutapahtuma ainutkertainen eikä ole siirrettävissä Työskentely tapahtuu pääsääntöisesti yksin asiakkaan kanssa tai pienissä ryhmissä Kvalifikaatiovaatimuksissa korostuu käyttäymiseen, täsmällisyyteen ja palvelualttiuteen liittyvät asiat ( huonotuulisenakin on näyteltävä hyvätuulista ) Automaatio vaikuttaa itsepalvelun lisääntymiseen (esim. kirjastojen lainausautomaatit, itsepalvelukassat jne.) Noin kolmannes ammateista Työ perustuu ongelmien tunnistamiseen ja ratkaisemiseen sekä tiedon välittämiseen Tietoa voidaan välittää, käsitellä, muokata, jalostaa jne. globaalilla tasolla Työn tuotokset eivät ole välttämättä konkreettisia, vaan asiantuntemuksen siirtämiseen perustuvia symbolisia esityksiä Luova luokka Kumppanit ja verkostot keskeisessä roolissa Valvonta vähäistä ( lopputulos ratkaisee ) Työskentely tapahtuu pääasiassa yksin tai pienissä ryhmissä Kvalifikaatioissa korostuu kyky itsenäiseen työskentelyyn ja luovuus Noin kolmannes ammateista

29 Mitä symbolianalyyttiset tehtävät ovat? Kun symbolianalyytikot eivät ole keskustelemassa työtovereidensa kanssa, he istuvat tietokoneiden ääressä tutkimassa sanoja ja lukuja, siirtelemässä ja muuttamassa niitä, kokeilemassa toisia sanoja ja lukuja, muotoilemassa ja testaamassa hypoteeseja, suunnittelemassa tai pohtimassa strategioita. He käyttävät paljon aikaa myös kokouksissa ja puhelimessa ja vielä enemmän lentokoneissa ja hotelleissa neuvomassa, pitämässä esityksiä, jakamassa ohjeita sekä solmimassa sopimuksia. Ajoittain he tuottavat raportin, suunnitelman, piirustuksen, muistion, ohjelman tai ennusteen, joka puolestaan aiheuttaa uusia kokouksia sen selvittämiseksi, mitä oikein on ehdotettu, miten ehdotus toteutetaan, kuka sen toteuttaa ja paljonko se maksaa. Varsinainen tuotanto on usein helpoin vaihe. Suurin osa ajasta ja rahasta (ja siten myös todellisesta arvosta) tulee ongelman muodostamisesta, ratkaisun laadinnasta ja toteutuksen suunnittelusta. Lähde: Reich, R Rajaton maailma.

30 Case Simon Anholt Maabrändikonsultti, neuvonantaja Tuotteistanut osaamisensa: kehittänyt käsitteen kansakunnan brändi ja Nations Brand Indexin, johon haastatellaan vuosittain henkilöä Työskentelee yksin, toimisto kulkee taskussa (BlackBerry) Työskentelee vain puhumalla; ei powerpointteja, fläppitauluja, muistilappuja, workshoppeja jne. Asiakkaat ympäri maailmaa, koti Englannin maaseudulla

31 Uuden työkulttuurin erityispiirteitä 3-5 ammatti-identiteetin muutosta, keskimäärin noin 10 työpaikkaa työuran aikana): Työura muuttuu sarjaksi keikkoja, projekteja: projekti korvaa työsuhteen Kaikki elämä on työelämää ja epätyypillisestä työstä tulee tyypillistä työtä tai On oltava kiinnostunut kaikesta välittämättä mistään Elinikäinen oppiminen: Koulun penkiltä ei enää ikinä pääse pois eli jatkuva tietojen ja taitojen päivittäminen, osaamisverkostoihin kiinnittyminen ja asiantuntijuuden korostuminen kaikkialla ja kaikessa Asema ja vaikutusvalta eivät perustu hierarkkiseen asemaan, vaan osaamisen ekspertiyteen ja sosiaaliseen pääomaan

32 ja sudenkuoppia Uuden työkulttuurin parasiitit : opportunistit ja kyynikot. Opportunisti varautuu mihin vaan, tekee mitä vain käsketään ja ei kykene sitoutumaan mihinkään. Kyynikko käyttää laskelmoidusti tilanteet hyväkseen, alistaa työtoverinsa ja ihmissuhteensa oman menestyksensä hyväksi ja ei ota mitään riskejä Työstä muodostuu eräänlainen "kutsumustyö" koko elämä valuu vähitellen työn piiriin, mutta palkka maksetaan tuntien mukaan Uusi työ on joustavaa (lue palkatonta ylityötä ja jatkuvaa etätyötä), pirstaleista (lue työtehtävien moninaisuutta ja jatkuvaa kiirettä) ja epämääräistä ( lue tilanteet vaihtuvat jatkuvasti ja pitkäjänteisyys puuttuu) Persoonasta tulee kauppatavaraa hyvä persoona = aktiivinen, reipas, rohkea, ilmaisutaitoinen höpöttäjätyyppi huono persoona = ujo, hiljainen, sisäänpäinkääntynyt, perehtynyt, perinpohjainen Lähde: mm. Jakke Holvas & Jussi Vähämäki 2005; Janne Tianari 2009, Tiina Tikka 2009

33 Ja paradokseja a la Mika Mannermaa? Mikään ei unohdu, kaikkeen voidaan palata On elettävä elämä, jota ei häpeä koko menneisyys seuraa laahuksena perässä Korostaessaan yksityisyyttään ihminen joutuu yhä enemmän eristäytymään Väliaikaisuudesta tulee pysyvää: osaaminen, ammatit, työpaikat, ihmissuhteet jne. Uuden työkulttuurin paradokseja Ihminen on samanaikaisesti erillään muista ja heihin jatkuvasti yhteydessä reaalinen ja virtuaalinen sulautuvat yhteen Tulevaisuuden yhteiskunta on kaikilta osin auki, 24 tuntia vuorokaudessa. Mihin tahansa voi ryhtyä milloin tahansa ja missä tahansa tai olla ryhtymättä Ihminen tekee koko ajan useampaa asiaa yhtä aikaa koko maailma mahtuu taskuun Lähde: Mika Mannermaa 2008

34 3.Tulevaisuuden työt vs. luovat rakenteet

35 Millaista johtamista luovan rakenteen osaajille? Inspiroivaa motivoimista, kuten kokonaisuuden hahmottamisen tukemista selkeiden ja haastavien tavoitteiden asettamista itsensä likoon laittamista, intoa ja iloa huumorin käyttöä positiivisten seikkojen löytämistä ja kannustamista Älyllistä stimulointia, kuten vastuun jakamista tilan ja toimintavapauden antamista sparraamista kahdensuuntaista palautetta erilaisten mielipiteiden sietokykyä ideoimisen rohkaisemista kykyä myöntää omat virheet mokien näkemistä kehittymis- ja oppimismahdollisuuksina Lähde:mukaillen Nissinen 2009

36 Y-sukupolven johtamisen haasteet 1 (2)? Ensimmäinen sukupolvi, joka arvostaa enemmän vapaa-aikaa kuin työntekoa Odottavat työltä itsenäisyyttä ja haasteita, mutta myös viihtyvyyttä ja hauskuutta. Eivät halua sitoutua yhteen työpaikkaan. Tekevät töitä itselle ja tiimille, ei yritykselle. Kyseenalaistavat olemassa olevat hierarkiat ja käskyttämiskulttuurin Ajattelevat, että johtajuus pitää ansaita ja joilla on suuria odotuksia esimiehiään kohtaan Toimii ja ajattelee globaalisti sekä osaa verkostoitua Korostavat kaikessa toiminnassaan ilmaisu- ja valinnanvapautta ja vahvoina arvoina mm. eettisyys, ekologisuus, yhteisöllisyys, avoimuus jne. Ovat nopeita oppimaan, innovatiivisia ja hallitsevat sosiaalisen median Haluavat, että heitä kuullaan ja kuunnellaan!

37 Y-sukupolven johtamisen haasteet 2 (2) Lähde: Aki Antman 2007 Aihe Baby boomers, syntyneet Generation X, syntyneet Tulevaisuus On meidän! Surkea! Mikä tulevaisuus? Generation Y, syntyneet Varakkuus Ansaitsen itse Ei niin paljoa Itsestäänselvyys Vanhemmat Yrittää miellyttää Yrittää tulla toimeen Ei paljonkaan näe vanhempiaan Koulutustapa Muodollinen, rakenteinen Vapaamuotoinen, interaktiivinen Spontaani, monimuotoinen Koulutus, miten suhtaudutaan Kerro MITÄ teen Näytä MITEN teen MIKSI tämä pitäisi osata? Rahan lainaaminen Jos on pakko Jos tosiaan tarvitsen jotain Miten paljon saan lainaa? Valtio Onko epärehellisyyttä? Rehellisyyttä on! Onko rehellisyyttä? Muutos Ei pidä Pitää Vaatii Teknologia Ei niin kiinnosta Tulee toimeen Mestareita Lojaalisuus työnantajaa kohtaa Työskentelen itseni huipulle Voin päästä huipulle Eroan, jos en saa perjantaita vapaaksi Ketä kuuntelevat (töissä) Todistettuja asiantuntijoita Käytännön toteuttajia Kokeilunhaluisia kollegoita

38 What s your best career advice to young graduates? Three words: Leave the country. Get out of here. That s what I tell everybody just go. I don t care where you go, just go because the world is changing So you ve hot to get out of your front door, get out of the comfort and quiet of your home, and your safety zone, and step into a pool of risk where you have no idea what the outcome is going to be - Kansainvälinen investointipankkiiri, New York Times

39 Oksat= osaajat UUDEN TYÖKULTTUURIN OSAAJAT? INNOVAAT- TORITT SPARRAAJAT MANAGE- ROIJAT Runko= ydinpätevyydet Tietointensiivinen osaaminen Ammattispesifitieto Alaspesifitieto Usean kielen taito TEKIJÄT Tiedot & taidot KOMMUNIKAATIOVALMIUDET MUUTOKSEN/ERILAISUUDEN SIETOKYKY OPPIMISKYKY SOSIAALINEN ÄLYKKYYSS Innovatiivisuus Luovuus Yrittäjyys (pätkä/projektityöt) Eettisyys Ekologisuus Yhteistyötaidot Liikkuvuus MYYJÄT Juuret= Osaamisalueet Kontaktit & kokemukset Lähde: OPM:n sivistyksen tulevaisuusbarometri ja Tarja Meristö 2004

40 Esimerkki Helsingin sanomienavoi-mista työpaikoista sunnuntaina

41 TULEVAISUUDEN AMMATTEJA? Päästömittaaja Tekoälyoperaattori Älytalotalonmies Ajokilometritarkastaja Systeemiajatteluasiantuntija Tulevaisuuden ammatteja? Simppeliyskonsultti Personal Brainer Ympäristörikevalvoja Stylisti Geeniterapiaasiantuntija Virtuaaliopettaja

42 Aave kummittelee Euroopassa Maailmanmarkkinoita hyväksikäyttäen porvaristo on muuttanut kaikkien maiden tuotannon ja kulutuksen yleismaailmalliseksi se poisti teollisuudelta kansallisen pohjan. Ikivanhat kansalliset teollisuuden alat tuhottiin ja niitä tuhotaan yhä joka päivä teollisuudenalat eivät käytä enää kotimaisia, vaan maapallon kaukaisimmilta alueilta tuotuja raaka-aineita. Ne tuottavat tehdasvalmisteita, joita ei käytetä ainoastaan omassa maassa, vaan samalla kertaa kaikissa maanosissa

43

44 Kiitokset mielenkiinnosta!!! Yhteystiedot:

Onko työvoimapolitiikka aktiivista vain juhlapuheissa?

Onko työvoimapolitiikka aktiivista vain juhlapuheissa? Onko työvoimapolitiikka aktiivista vain juhlapuheissa? VTT, Timo Aro 22.9.2011, Iisalmi Sisältö I Miten vanha ja uusi työkulttuuri poikkeavat toisistaan? II Mistä me puhumme, kun puhumme aktiivisesta

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämässä Keski-Suomen Kauppakamarin aamukahvitilaisuus 29.5.2012

Y-sukupolvi työelämässä Keski-Suomen Kauppakamarin aamukahvitilaisuus 29.5.2012 1 Y-sukupolvi työelämässä Keski-Suomen Kauppakamarin aamukahvitilaisuus 29.5.2012 Paikallisjohtaja, dosentti Johtamistaidon Opisto, JTO Sukupolvia Sotasukupolvet: sotien aikana ja hieman sitä ennen syntyneet

Lisätiedot

Y-SUKUPOLVI TYÖ(ELÄMÄ)SSÄ

Y-SUKUPOLVI TYÖ(ELÄMÄ)SSÄ 1 Y-SUKUPOLVI TYÖ(ELÄMÄ)SSÄ KT, Dosentti, Paikallisjohtaja Johtamistaidon Opisto, JTO Sukupolvia 2 Sotasukupolvet: sotien aikana ja hieman sitä ennen syntyneet Suuret ikäluokat: 1945-1964 syntyneet X-sukupolvi:

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Eri sukupolvet aikuiskoulutuksen asiakkaina

Eri sukupolvet aikuiskoulutuksen asiakkaina 1 Eri sukupolvet aikuiskoulutuksen asiakkaina Paikallisjohtaja, dosentti Johtamistaidon Opisto, JTO Sukupolvia Sotasukupolvet: sotien aikana ja hieman sitä ennen syntyneet 2 Suuret ikäluokat: 1945-1950

Lisätiedot

Diginatiivit, työ, kansalaisuus

Diginatiivit, työ, kansalaisuus Kansallinen ennakointiverkosto Diginatiivit, työ, kansalaisuus Toim. Tomi Leivo, Marjut Mutanen, Riitta Nieminen-Sundell ISBN 978-951-563-698-0 Helsinki 2009 Kuvitukset: Riina ja Sami Kaarla Esipuhe Sukupolvisidonnaiset

Lisätiedot

Sparraava esimies. motivoida nuoria työssä?

Sparraava esimies. motivoida nuoria työssä? Sparraava esimies Kuinka motivoida nuoria työssä? Pamfletti pohjautuu T-Median ja TATin tekemien tutkimusten tuloksiin (Nuoret ja johtaminen, Työnantajakuva). Teesien koostaminen: Maria Vesanen, Päivi

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä

Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä Tiina-Liisa Räsänen Sari Vuorisalo Kehittämishankeraportti Marraskuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Oppimisen muuttuva maasto

Oppimisen muuttuva maasto 0 Kansallinen ennakointiverkosto Oppimisen muuttuva maasto Taloudellisesta taantumasta nousuun oppimista kehittämällä Toim. Antti Hautamäki ISBN 978-951-563-670-6 Helsinki 2008 Oppiminen ja koulutus tulevaisuustyöryhmän

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus?

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Käytännön kokemuksia ja oppeja uuden sukupolven keskiöstä Veera Lehtismäki Tampere 2011 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Y-SUKUPOLVEN MÄÄRITELMIÄ 6 3. Suomen Telecenter

Lisätiedot

Tilitoimistotyo n vetovoima

Tilitoimistotyo n vetovoima Tilitoimistotyo n vetovoima Innovaatioleiri 22.-23.1.2014 Hartola, Linna Hotelli HS-Yrityspalvelut ja Lahden Tilikeskus Maailman muutoksissa uusi tilitoimistotyö Toisen asteen koulutusjärjestelmä on rakentunut

Lisätiedot

Arvot, työ ja vastuu. Kansallinen Ennakointiverkosto. Yritystoiminnan ehdot arvonmuodostuksen uudessa logiikassa

Arvot, työ ja vastuu. Kansallinen Ennakointiverkosto. Yritystoiminnan ehdot arvonmuodostuksen uudessa logiikassa Kansallinen Ennakointiverkosto Yritystoiminnan tulevaisuus - asiantuntijaryhmän loppuraportti 1 Arvot, työ ja vastuu Yritystoiminnan ehdot arvonmuodostuksen uudessa logiikassa Toimittanut Antti Hautamäki

Lisätiedot

SUOMI-NEITO DOWN UNDER - työyhteisön elämää Australiassa suomalaisesta naisnäkökulmasta

SUOMI-NEITO DOWN UNDER - työyhteisön elämää Australiassa suomalaisesta naisnäkökulmasta SUOMI-NEITO DOWN UNDER - työyhteisön elämää Australiassa suomalaisesta naisnäkökulmasta Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Johtamistaidon PD Lopputyö Aila Wallin 27.1.2006 Ohjaaja:

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Kaisa-Mari Huovinen ja Piia Oranen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

ENSIHOITAJIEN TYÖSSÄ KUORMITTUMINEN SEKÄ TYÖSSÄJAKSAMINEN

ENSIHOITAJIEN TYÖSSÄ KUORMITTUMINEN SEKÄ TYÖSSÄJAKSAMINEN ENSIHOITAJIEN TYÖSSÄ KUORMITTUMINEN SEKÄ TYÖSSÄJAKSAMINEN Anssi Aunola Lääkintämestari Keski-Uudenmaan pelastuslaitos MITÄ ENSIHOITOTYÖN KUORMITTAVUUS ON TEIDÄN MIELESTÄ? Työn kuormittavuus on moniulotteinen

Lisätiedot

JOHTAMISEN HAASTEET MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ

JOHTAMISEN HAASTEET MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ Sanomalehtiyliopisto kevät 2010 JOHTAMISEN HAASTEET MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ 1 JULKAISU No 32 Avoin yliopisto 2 JOHTAMISEN HAASTEET MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ 3 Sanomalehtiyliopisto kevät 2010 4 Julkaisija

Lisätiedot

GREAT PLACE TO WORK CULTURE AUDIT Osa 2: Avoimet kysymykset

GREAT PLACE TO WORK CULTURE AUDIT Osa 2: Avoimet kysymykset GREAT PLACE TO WORK CULTURE AUDIT Osa 2: Avoimet kysymykset AVOIMET KYSYMYKSET: 1. Taustatiedot Kuvatkaa lyhyesti organisaationne toimintaa mukaan lukien organisaationne toimiala, tuotteet/palvelut sekä

Lisätiedot

Työhyvinvointia kaikille sukupolville

Työhyvinvointia kaikille sukupolville Työhyvinvointia kaikille sukupolville Lukijalle Työelämään kohdistuvat paineet pyrkivät nakertamaan työssä jaksamista ja siinä viihtymistä. Jatkuvat muutokset toimintaympäristössä ja epävarmuus tulevaisuudesta

Lisätiedot

uusivaltion työelämän kehittämislehti No 03 2013 Sinä olet ihminen ROHKEUTTA JA ELINVOIMAA PELIIN!

uusivaltion työelämän kehittämislehti No 03 2013 Sinä olet ihminen ROHKEUTTA JA ELINVOIMAA PELIIN! uusivaltion työelämän kehittämislehti No 03 2013 Sinä olet ihminen ROHKEUTTA JA ELINVOIMAA PELIIN! 03 UUSI-KAIKU 03 Pääkirjoitus 04 Valtio on hyvä työpaikka 8 Ajankohtaista 11 Ministeri Paula Risikko Nyt

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI 2009

YRITYSKULTTUURI 2009 YRITYSKULTTUURI 9 Julkaistavissa..9 klo 9. YRITYSKULTTUURI 9 Maaliskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, Helsinki Puh. (9) 44 6, faksi (9) 65 www.chamber.fi ISBN 9-95-56--5 SAATTEEKSI Keskuskauppakamari

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011 Menestyksen pelinrakentajat lukiolaisten näkemyksiä työelämästä yrittäjyydestä ja taloudesta Suomen Lukiolaisten Liitto ry Ratavartijankatu 2 B 00520 Helsinki www.lukio.fi Menes tyksen pelin- rakentajat

Lisätiedot

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsätehon raportti 219 29.11.2011 Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsämiesten Säätiön hankevalmistelu Arja Ala-Laurinaho (toim.) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) METSÄTEHO OY PL 101 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

Monkey Business liiketoimintasuunnitelma

Monkey Business liiketoimintasuunnitelma Monkey Business liiketoimintasuunnitelma Hugo Miskala Tatu Tuohimetsä Opinnäytetyö Huhtikuu 2009 1 SISÄLTÖ 1 VASTAISKU RIISTOKAPITALISMILLE...5 2 OPINNÄYTETYÖN LUOTETTAVUUS...6 2.1 Validiteetti...6 2.2

Lisätiedot