SUKELLUS TULEVAISUUDEN OPPIMISEEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUKELLUS TULEVAISUUDEN OPPIMISEEN"

Transkriptio

1 SUKELLUS TULEVAISUUDEN OPPIMISEEN Prof Kirsti Lonka kirstilonka.fi, Opettajankoulutuslaitos Helsingin yliopisto Blogs.helsinki.fi/mindthegap Blogs.helsinki.fi/mindthegap

2 Opettajan kaksoiskierre? Yritys pitää yllä vanhoja käytäntöjä ja samanaikaisesti toteuttaa kaikki uudet velvollisuudet! Jostain on pakko luopua tai jotain on pakko muuttaa Velvollisuudentunto uuvuttaa sitä enemmän, mitä monimutkaisempi toimintaympäristö (Hakanen) Uuvuttava OPS-hölkkä? Tilat ja välineet jumiuttavat vanhaan? Professori Kirsti Lonka 2

3 rym.fi Uusia ratkaisuja koulujen ja yliopistojen pedagogiseen suunnitteluun Prof Kirsti Lonka et al WP4 Task 1.1 Learning Environments

4 Oppimisen tilat muuttuvat hitaasti! Professori Kirsti Lonka 4

5 Mikä tila tai väline? Mikä tietokäytäntö? VS. VS.

6 Minerva-torin historia. Lyhyesti ori Kirsti Lonka

7 Pedagogiikan ja teknologian yhdistäminen opettajankoulutuksessa Kuvat: Veikko Somerpuro

8 Esimerkkejä yhteisöllisestä tiedonrakentamisesta Flingasovellusta hyödyntäen. Kuvat: Veikko Somerpuro

9 Mistä tulevaisuuden osaajia? Ihmisten toivotaan olevan innovatiivisia, yrittäjähenkisiä ja luovia Nykypäivän työskentely tapahtuu erilaisissa verkostoissa ja projekteissa Työelämässä käytetään paljon erilaisia ajattelun ja toiminnan apuvälineitä Miten tällaisia taitoja kehittyy kouluissa ja oppilaitoksissa? Professori Kirsti Lonka 9

10 Mitä ovat tulevaisuuden taidot? Professori Kirsti Lonka 10

11 Prof. Marja Vauras Nykyajan ammatit edellyttävät monimutkaisen, eri tieteenaloja hyödyntävien ongelmien ratkaisemista yhdessä Miten voi ymmärtää ilmaston lämpenemistä tai merien happamoitumista? Miten valmennetaan nuoria kohtaamaan tällaisia ongelmia? Professori Kirsti Lonka 11

12 Rehtori Mikko Jordman Miksi koulussa pitää oppia sellaisia perustaitoja, joiden tärkeys on elämänmuodollemme suhteellisen vähäinen? Käsin kirjoittaminen, paikallaan istuminen, auktoriteetin totteleminen? Mitä taitoja pitää alkaa jo nyt opettaa, jotta ihminen pärjää tulevaisuudessa? Professori Kirsti Lonka 12

13 Miten tulevaisuuden taitoja voisi oppia? Läpäisyperiaate = kukaan ei ota vastuuta Jätetään opettajan/oppiaineen vastuulle = epätasa-arvo Tiettyyn oppiaineeseen liittyvä = satunnaista ja päällekkäistä työskentelyä eri oppiaineissa Entä jos koulukohtaisessa opetussuunnitelmatyössä sovittaisiin, mihin oppiaineisiin integroitaisiin tietyt tulevaisuuden taidot? Entä oppiainerajat ylittävät integroivat projektit, joissa opettajat kollektiivisesti suunnittelevat tulevaisuuden taitojen nivomista opittaviin sisältöihin Pedagogiset käytännöt, joissa opitaan paitsi sisältöjä, myös vuorovaikutus- ja ajattelun taitoja (vrt PBL) Professori Kirsti Lonka 13

14 Diginatiivit ovat pienestä asti älyllisesti sosiaalistuneet Internetin ja mobiililaitteiden käyttöön Me digimuukalaiset käytämme tietotekniikkaa enemmän ulkoisena välineenä Professori Kirsti Lonka 14

15 Diginatiivikysymys Diginatiivi-käsitettä on kritisoitu, sillä nuoria on monenlaisia ja yksilöiden välinen ero on suurta saman sukupolven sisälläkin Kuitenkin nuoria yhdistää se, että he eivät muista aikaa ennen sosiodigitaalisia kommunikaation muotoja Ei tarkoita, että osaisivat koodata tai ymmärtäisivät miten tietokone toimii Professori Kirsti Lonka 15

16 Lauri Hietajärvi: Onko diginatiiveja olemassakaan? (6. lk Helsinki 2013) Iso peruskäyttäjen ryhmä, neljä muuta ryhmää. Pääorientaatiot pelaaminen ja sosiaalinen media Peruskäyttäjät (44%), alle keskiarvon kaikessa. Sosiaalisen median käyttäjäryhmä (23%), käyttävät enimmäkseen sosiaalista mediaa. Peruspelaajat (20 %), pelaavat enimmäkseen, mutta vähemmän kuin aktiivipelaajat. Luovat osallistujat ( 6 %), tehoryhmä, käyttävät teknologiaa monipuolisesti, mutta erityisesti luovan osallistumisen suhteen. Aktiivipelaajat (5 %), pelaavat eniten toimintapelejä ja harrastusmaisesti Professori Kirsti Lonka & Mind the Gap -tutkimusryhmä 16

17 Ryhmien erot suhteessa taitoihin ja asenteisiin Aktiivisilla pelaajilla sekä luovilla osallistujilla eniten taitoja teknologian käytössä. Peruskäyttäjillä vähiten teknologiataitoja muihin verrattuna. Molemmat pelaajaryhmät sekä luovien osallistujien ryhmä suhtautuvat positiivisimmin teknologiaan liittyviin haasteisiin Professori Kirsti Lonka & Mind the Gap -tutkimusryhmä 17

18 Alustavia tuloksia Hgissä: suhteessa koulunkäyntiin ja hyvinvointiin (6 lk) Pelaajat ja luovat osallistujat pitivät vähiten koulusta, he eivät nähneet sillä arvoa. Peruskäyttäjien kouluinto oli suurinta. SOME (sosiaalinen media) ryhmän jäsenet kokevat eniten epäonnistumisen pelkoa. Luovat osallistujat ja SOME ryhmä olivat väsyneimpiä. Luovat osallistujat kokivat eniten riittämättömyyden tunteita koulussa Professori Kirsti Lonka & Mind the Gap -tutkimusryhmä 18

19 Miten kiinnostus syntyy? Neljän vaiheen malli (Hidi & Renninger, 2006) KIINNOSTAVA TAPAUS? OUTO JUTTU? JÄNNÄ TARINA? Tilannesidonnainen kiinnostus (CATCH) 1. sytytetty 2. ylläpidetty Henkilökohtainen kiinnostus (HOLD) 3. kehkeytyvä 4. hyvin kehittynyt 19

20 Aktivoivat työtavat? Minerva-tori on oppimisympäristö, joka on suunniteltu erityisesti tukemaan innostavaa, aktivoivaa ja kokonaisvaltaista oppimista. 1. Diagnosoi! Aktivoi! 2. Tue oppimista ja ajattelua 3. Tarkastele muutosta ei vain tiedon lisääntymistä Syvennä kiinnostusta Sytytä kiinnostus Ylläpidä kiinnostusta Kokonaisvaltaisen oppimisen malli, Engaging Learning Model (Lonka, 2011; 2012)..

21 Käänteinen oppiminen? Flipped classroom uutena käsitteenä Oppiminen alkaakin jo ennen kuin kokoonnutaan yhteen: aktivointi ja asian opiskelu alkaa tapahtua ennen oppituntia esim. verkossa Yhteistä aikaa ei käytetä tiedon siirtoon, vaan opitun syventämiseen ja kehittelyyn? Professori Kirsti Lonka 21

22 Matikan laitos ylösalaisin? HY:n matematiikan laitos 2013: mestari-kisälli oppiminen Professori Kirsti Lonka 22

23 RATKOMO Opettajan tai opiskelijan roolista ohjaajan rooliin. Asteittain syvenevä asiantuntijuus Professori Kirsti Lonka 23

24 EI MIKÄÄN HIGH-TECH RATKAISU Yliopistoilla ja kouluilla ei ole liikaa rahaa. Pitää kehitellä pedagogisia ratkaisuja, joissa ajattelua voi jakaa ja ulkoistaa Professori Kirsti Lonka 24

25 TÄMÄKÖ TIETOKONE- LUOKKA? OULUN NORsSIN UBIKO- HANKE OPEN TUOLI Professori Kirsti Lonka 25

26 Käsillä tekemistä! Kuva: Professori Kirsti Lonka 26

27 Mobiililaitteilla on oma paikkansa ja aikansa Professori Kirsti Lonka 27

28 Tulevaisuuden työskentely-ympäristössä yhdistyvät fyysinen, mobiili, virtuaalinen, sosiaalinen ja mentaalinen - seinien rajat hämärtyvät. Yhteisö ratkaisee Profess ori Kirsti Lonka