Virkojen ja toimien kelpoisuusvaatimukset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Virkojen ja toimien kelpoisuusvaatimukset"

Transkriptio

1 Kelpoisuusvaatimukset 1 (27) Virkojen ja toimien kelpoisuusvaatimukset 1. Lääkärit Apulaisylihammaslääkäri laillistus tai lupa toimia hammaslääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla ja hammaslääketieteen tohtorin tutkinto tai arvo. Apulaisylilääkäri laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla ja LKT:n arvo tai LT:n tutkinto. Apulaisylilääkäri, hallinnollinen laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla sekä lisäksi koulutusta tai kokemusta hallinnollisissa tehtävissä. Apulaisylihammaslääkäri, hallinnollinen laillistus tai lupa toimia hammaslääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla sekä lisäksi koulutusta tai kokemusta hallinnollisissa tehtävissä. Arviointiylilääkäri laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla ja LKT:n arvo tai LT:n tutkinto ja kokemusta arviointitehtävistä terveydenhuollossa. Asiantuntijalääkäri laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. Ensihoidon ja päivystyksen johtaja laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. Erikoishammaslääkäri laillistus tai lupa toimia hammaslääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla.

2 Kelpoisuusvaatimukset 2 (27) Erikoislääkäri/Osastonlääkäri laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. Erikoistuva lääkäri laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä. Sairaalahammaslääkäri (koulutusvirka) laillistus tai lupa toimia hammaslääkärin tehtävissä. Osastonylilääkäri laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla sekä lääketieteellisen tiedekunnan toteama dosentin pätevyys asianomaisella erikoisalalla. Osastonylilääkäri, hallinnollinen laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla sekä lääketieteellisen tiedekunnan toteama dosentin pätevyys asianomaisella erikoisalalla sekä lisäksi koulutusta tai kokemusta hallinnollisissa tehtävissä. Perusterveydenhuollon yksikön johtaja Yleislääketieteen tai muun soveltuvan erikoisalan erikoislääkärin pätevyys tai terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä, tai muu soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Ylihammaslääkäri laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla sekä lääketieteellisen tiedekunnan toteama dosentin pätevyys. Ylilääkäri, OYS laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla sekä lääketieteellisen tiedekunnan toteama dosentin pätevyys asianomaisella erikoisalalla.

3 Kelpoisuusvaatimukset 3 (27) Ylilääkäri/johtava ylilääkäri, piirin muut sairaalat laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. Yhteispäivystysyksikön johtajan virka laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla.

4 Kelpoisuusvaatimukset 4 (27) 2. Akateeminen tutkimus- ja terapiahenkilöstö Apulaisfyysikko Ylempi korkeakoulututkinto, pääaineena tai koulutusohjelmana fysiikka. Apulaiskemisti Ylempi korkeakoulututkinto, pääaineena tai koulutusohjelmana biokemia tai kemia. Apulaisylifyysikko mukainen sairaalafyysikon pätevyys ja tohtorin tutkinto soveltuvalla alalla. Biostatistikko Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Fyysikko Ylempi korkeakoulututkinto pääaineena tai koulutusohjelmana fysiikka ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/1994) mukainen sairaalafyysikon pätevyys. Neuropsykologi laillistus ja neuropsykologian erikoistumiskoulutus. Psykologi /Johtava psykologi laillistus. Johtavalta psykologilta edellytetään kokemusta kliinisestä psykologiasta. Potilasasiamies Sosiaali- tai terveysalan ylempi korkeakoulututkinto tai muu tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja alan tuntemus. Johtava/vastaava sosiaalityöntekijä Ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Lisäksi edellytetään alan tuntemus sekä riittävä johtamistaito. Sosiaalityöntekijä Ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä.

5 Kelpoisuusvaatimukset 5 (27) Sosiaaliohjaaja Tehtävään soveltuva sosiaalialalle suuntaava sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Kemisti mukainen sairaalakemistin pätevyys. Laatupäällikkö, laboratorio mukainen sairaalakemistin pätevyys tai ao. erikoisalan erikoislääkärin pätevyys tai terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen myöntämä vastaava oikeus. Koulutussuunnittelija Tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto. Kuntoutussuunnittelija Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Liikuntafysiologi Ylempi korkeakoulututkinto. Lastentarhanopettaja/erityislastentarhanopettaja Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, taikka sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyvät varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot sen laajuisina kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään. Sairaalamikrobiologi/mikrobiologi mukaisesti hyväksytty sairaalamikrobiologin/mikrobiologin pätevyys. Musiikkiterapeutti Soveltuva korkeakoulututkinto pääaineena musiikkiterapia. Erikoispuheterapeutti laillistus ja soveltuva erikoispuheterapeutin koulutus. Puheterapeutti/Erityispuheterapeutti/Vastaava puheterapeutti laillistus. Johtavalta/vastaavalta puheterapeutilta edellytetään kokemusta toimialaltaan.

6 Kelpoisuusvaatimukset 6 (27) Ravitsemusterapeutti laillistus. Sairaalageneetikko mukaisesti hyväksytty sairaalageneetikon pätevyys. Sairaalasolubiologi Sairaalasolubiologin pätevyys tai muu tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Taideterapeutti Soveltuva korkeakoulututkinto pääaineena taideterapia. Terveyden edistämisen koordinaattori Tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä riittävä kokemus toiminnasta. Tutkimuspalvelupäällikkö Tohtorin tutkinto tai ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys tutkimustyöhön. Ylifyysikko mukainen sairaalafyysikon pätevyys ja dosentin pätevyys soveltuvalla alalla. Ylikemisti mukainen sairaalakemistin pätevyys ja dosentin pätevyys soveltuvalla alalla. Ensihoidon asiantuntija Soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi opistoasteinen tutkinto. Ensihoitopäällikkö laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti täydennettynä riittävillä työnjohdon ja hallinnon opinnoilla. Kenttäjohtaja Ensihoitaja AMK taikka terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu laillistettu sairaanhoitaja, joka on suorittanut hoitotason ensihoitoon suuntaavan vähintään 30 opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden yhteistyössä sellaisen ammattikorkeakoulun kanssa, jossa on opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti ensihoidon koulutusohjelma. Lisäksi kenttäjohtajalla on oltava riittävä ensihoidon hallinnollinen ja operatiivinen osaaminen ja tehtävän edellyttämä kokemus.

7 Kelpoisuusvaatimukset 7 (27) VIRVE-päällikkö Soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi opistoasteinen tutkinto.

8 Kelpoisuusvaatimukset 8 (27) 3. Hoitohenkilöstö Bioanalyytikko laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti. Erva lääkehoidon koordinaattori Ylempi AMK tai terveydenhuollon kandidaatin tai terveystieteiden maisterin tutkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti sekä perehtyneisyys tutkimustyöhön ja vahva kliinisen työn hallinta omalta asiantuntijuusalueelta. Fysioterapeutti/Työterveysfysioterapeutti laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti. Hammashoitaja mukainen pätevyys tai vastaava aikaisempi pätevyys. Hammashuoltaja laillistus tai vastaava aikaisempi pätevyys. HCM-ensihoitaja Sairaanhoitajan perustutkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti ja vähintään 5 vuoden ensihoitokokemus ja Trafin ilmailuohjeen 8869/ /2010 kohdan mukainen kelpoisuus. Suuhygienisti laillistus tai vastaava aikaisempi pätevyys. Jalkojenhoitaja mukainen pätevyys. Kliinisen hoitotyön asiantuntija Ylempi AMK tai terveydenhuollon kandidaatin tai terveystieteiden maisterin tutkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti sekä perehtyneisyys tutkimustyöhön ja vahva kliinisen työn hallinta omalta asiantuntijuusalueelta.

9 Kelpoisuusvaatimukset 9 (27) Kuntohoitaja mukainen pätevyys. Kuntoutusohjaaja Tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi opistoasteinen tutkinto. Audionomi Terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi opistoasteinen tutkinto ja audionomin tai vastaava aikaisempi kuulontutkijan koulutus. Kuulontutkija Terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi opistoasteinen tutkinto ja kuulontutkijan koulutus. Kätilö laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti. Laboratoriohoitaja laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti. Lastenhoitaja mukainen pätevyys. Lääkintävahtimestari Soveltuva terveydenhuollon perustutkinto tai lääkintävahtimestarin tutkinto. Mielisairaanhoitaja mukainen pätevyys. Opetuskoordinaattori Tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus sekä riittävä kokemus opiskelijaohjaukseen liittyvissä tehtävissä. Optikko laillistus.

10 Kelpoisuusvaatimukset 10 (27) Osastonhoitaja/apulaisosastonhoitaja Tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai aikaisempi pätevyys tai alan soveltuva alempi korkeakoulututkinto/ aikaisempi opistoasteen tutkinto täydennettyinä riittävillä työnjohdon ja hallinnon opinnoilla sekä riittävä kokemus alansa tehtävissä. Korkeakoulututkinto määrittyy korkeakoulututkintojen järjestämisestä annetun asetuksen (426/2005) mukaisesti. Osastonhoitaja, kehitysvammahuolto Tehtävään soveltuva alempi/ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai aikaisempi pätevyys, taikka alan ammattikorkeakoulu/ aikaisempi opistoasteen tutkinto täydennettyinä riittävillä työnjohdon ja hallinnon opinnoilla taikka yksikön luonteesta johtuen sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain ( /272) 10 :n mukainen sosiaalihuollon johtotehtävien mukainen kelpoisuus sekä riittävä kokemus alansa tehtävissä. Osastonsihteeri opistoasteinen tutkinto tai soveltuva terveysalan perustutkinto tai aikaisempi terveydenhuolto-alan kouluasteinen tutkinto tai soveltuva keskiasteen ammattitutkinto. Perushoitaja/lähihoitaja mukainen pätevyys. Potilaskuljettaja (2 kelpoisuutta) a) Soveltuva ammatillinen koulutus ja voimassa oleva EA1. b) mukainen pätevyys tai lääkintävahtimestarin tutkinto. Röntgenhoitaja laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti. Sairaanhoitaja laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti. Toimintaterapeutti laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti.

11 Kelpoisuusvaatimukset 11 (27) Työnohjaaja mukainen pätevyys ja soveltuva ammatillinen koulutus. Vieritutkimusasiantuntija Laboratoriohoitajan tai bioanalyytikon perustutkinto ja soveltuva korkeakoulututkinto. Työterveyshoitaja/Vastaava työterveyshoitaja laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti. Ylihoitaja/johtava ylihoitaja Terveydenhuollon kandidaatin tai terveystieteiden maisterin tutkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti sekä riittävä kokemus hallinnollisissa tehtävissä. Ylihoitaja, kehitysvammahuolto Terveydenhuollon kandidaatin tai terveystieteiden maisterin tutkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti taikka yksikön luonteesta johtuen sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain ( /272 )10 :n mukainen sosiaalihuollon johtotehtävien mukainen kelpoisuus sekä riittävä kokemus hallinnollisissa tehtävissä.

12 Kelpoisuusvaatimukset 12 (27) 4. Apteekki Apteekkari Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/1994 mukainen laillistetun proviisorin pätevyys ja riittävä kokemus sairaalafarmaseuttisista tehtävistä. Farmaseutti/Osastofarmaseutti Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/1994 mukainen laillistus tai sitä vastaava aikaisempi rekisteröinti. Vastaava farmaseutti Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/1994 mukainen laillistus tai sitä vastaava aikaisempi rekisteröinti. Lääketyöntekijä Lääkealan perustutkinto tai aikaisempi kouluasteinen tutkinto. Proviisori Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/1994 mukainen laillistus tai sitä vastaava aikaisempi rekisteröinti sekä työkokemusta ammattialaltaan.

13 Kelpoisuusvaatimukset 13 (27) 5. Yleis- ja taloushallinnon johto Arkistopäällikkö Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja arkistonhoitotutkinto, hyvä tietotekninen osaaminen sekä riittävä alan työkokemus. Hallintolakimies Oikeustieteen maisterin tutkinto tai vastaava aikaisempi lainopin tai oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja riittävä kokemus hallintotehtävistä. Hallintoylilääkäri Ao. erikoisalan erikoislääkärin pätevyys tai terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen myöntämä vastaava oikeus ja LKT:n arvo tai LT:n tutkinto sekä lisäksi erikoislääkärin hallinnon pätevyys tai kokemusta hallinnollisissa tehtävissä. Hankintapäällikkö Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta toimialalta. Henkilöstöjohtaja Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus henkilöstöhallinnossa ja johtamistehtävissä. Henkilöstöpäällikkö Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Koulutuspäällikkö Ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta toimialalta. Kuljetuspäällikkö opistoasteinen tutkinto ja kokemusta toimialalta. Rekrytointipäällikkö Terveystieteiden kandidaatin tai terveystieteiden maisterin tutkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti. Reviisori Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Perehtyneisyys ja kokemus hallintoja kehittämistehtävistä sekä toiminnan arvioinnista. Sairaanhoitopiirin laatupäällikkö Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys laadun hallintaan ja kokemus laatutyöstä ja potilasturvallisuudesta.

14 Kelpoisuusvaatimukset 14 (27) Sairaanhoitopiirin tarkastaja Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus tarkastustehtävistä. Sisäinen tarkastaja Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus tarkastustehtävistä. Suunnittelupäällikkö Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Talousjohtaja Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus taloushallinnossa sekä johtamistehtävissä. Toimistopäällikkö Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta toimialalta. Taloussuunnittelupäällikkö Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Yhteyspäällikkö Ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta toimialalta.

15 Kelpoisuusvaatimukset 15 (27) 6. Tutkimusta, hoitoa ja huoltoa tukeva peruspalveluhenkilöstö 6.1. Laitoshuolto Sairaalahuoltopäällikkö Soveltuva alempi korkeakoulututkinto ja kokemusta esimiestehtävissä toimimisesta. Sairaalahuoltaja Soveltuva ammatillinen perustutkinto tai alan ammattitutkinto tai muu vastaava koulutus. Laitoshuoltaja Soveltuva ammatillinen perustutkinto tai alan ammattitutkinto tai muu vastaava koulutus. Siivoustyönohjaaja Soveltuva ammatillinen perustutkinto ja alan erikoisammattitutkinto sekä kokemusta toimialalta. Siivoustyönsuunnittelija opistoasteinen tutkinto ja kokemusta esimiestehtävissä toimimisesta. Työnjohtaja (sairaalahuolto) opistoasteinen tutkinto ja kokemusta esimiestehtävissä toimimisesta. Työnohjaaja (sairaalahuolto) Soveltuva ammatillinen perustutkinto ja alan erikoisammattitutkinto sekä kokemusta toimialalta.

16 Kelpoisuusvaatimukset 16 (27) 6.2. Ravintohuolto ja kahvio Kahvionhoitaja opistoasteinen tutkinto ja kokemusta esimiestehtävissä toimimisesta. Kahviomyyjä Soveltuva ammatillinen perustutkinto. Keittäjä/Kokki Alan ammatillinen perustutkinto tai alan ammattitutkinto. Ravitsemisjohtaja Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta hallinnollisista tehtävistä. Ravitsemispäällikkö Soveltuva alempi korkeakoulututkinto ja kokemusta suurtalouden esimiestehtävistä. Ravitsemistyönjohtaja opistoasteinen tutkinto ja kokemusta esimiestehtävistä. Ravitsemistyöntekijä Alan ammatillinen perustutkinto tai muu vastaava koulutus. Ravitsemussuunnittelija Korkeakoulututkinto, jossa pääaineena ravitsemustiede, ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen ravitsemusterapeutin laillistus sekä riittävä työkokemus alalta.

17 Kelpoisuusvaatimukset 17 (27) 6.3. Muut Askartelunohjaaja Ohjaustoiminnan artenomi tai vastaava aikaisempi opistoasteinen tutkinto. Autonkuljettaja Alan ammatillinen perustutkintoja kokemusta alalta. AV-tukihenkilö Tehtävään soveltuva koulutus tai riittävä kokemus alalta. Kehittäjä Soveltuva työkokemus. Kuljetussuunnittelija Soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava opistoasteinen tutkinto ja kokemusta esimiestehtävistä. Kuljetustyöntekijä Soveltuva ammatillinen koulutus ja vähintään T-luokan ajokortti. Kuvantamisinsinööri teknillisen opiston tutkinto. Laborantti Tehtävään soveltuva ammatillinen perustutkinto. Laboratoriomestari Soveltuva ammatillinen perustutkinto. Liikunnanohjaaja/Liikuntaterapeutti Alan perustutkinto tai vastaava aikaisempi kouluasteinen tutkinto ja riittävä liikunta-alan koulutus. Lähetti Soveltuvuus tehtävään. Työnjohtaja (huoltopalvelut) Soveltuva ammatillinen koulutus tai ammattitutkinto ja kokemusta esimiestehtävistä. Preparaattori Soveltuva ammatillinen perustutkinto. Puhelunvälittäjä Soveltuva ammatillinen koulutus tai riittävä työkokemus.

18 Kelpoisuusvaatimukset 18 (27) Röntgentukihenkilö opistoasteinen tutkinto. Sairaalainsinööri (kuulokeskus) Ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta toimialalta. Suunnittelukoordinaattori Soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi opistoasteinen tutkinto. Tutkimusapulainen Soveltuva ammatillinen perustutkinto. Vahtimestari Soveltuva ammatillinen koulutus. Valokuvaaja Alan ammatillinen perustutkinto ja riittävä kokemus kliinisen valokuvauksen alalta. Valokuvauslaborantti Alan ammatillinen perustutkinto. Varastonhoitaja/Varastotyöntekijä Alan ammatillinen perustutkinto tai muu vastaava alan koulutus. Varastopäällikkö opistoasteinen tutkinto ja kokemusta esimiestehtävistä. Välinehuoltaja Soveltuva ammatillinen koulutus tai ammattitutkinto. Yövartija Soveltuva ammatillinen koulutus.

19 Kelpoisuusvaatimukset 19 (27) 7. Teknillinen henkilöstö Apuvälinemekaanikko teknillisen koulun tutkinto. Ammattimies Soveltuva ammatillinen perustutkinto tai vastaava aikaisempi kouluasteinen tutkinto tai ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto. Erikoisammattimies/Nuorempi ammattimies/vanhempi ammattimies/ Hienomekaanikko/Työnjohtaja Soveltuva ammatillinen perustutkinto tai vastaava aikaisempi kouluasteinen tutkinto tai ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto. Huoltomestari/Huoltoteknikko/Kiinteistöpäällikkö/Käyttöpäällikkö teknillisen koulun tutkinto. Insinööri/Sairaalainsinööri teknillisen opiston tutkinto. Johtava sairaalainsinööri/kiinteistötoimen johtaja Ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta toimialalta. Laitosmies Soveltuva ammatillinen perustutkinto tai vastaava aikaisempi kouluasteinen tutkinto tai ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto. Ohjelmajohtaja Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä riittävä kokemus tila- ja kiinteistösuunnittelusta, rakennuttamisesta ja rakennustuotannosta. Projekti-insinööri/ Rakennuttajainsinööri Soveltuva diplomi-insinöörin tai insinöörin tutkinto. Sähköpiirtäjä Ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto. Turvallisuuspäällikkö Soveltuva korkeakoulututkinto sekä kokemusta työsuojelusta, henkilöturvallisuudesta, riskienhallinnasta, palosuojelusta sekä poikkeusolojen kirjallisten suunnitelmien laadinnasta. Turvallisuussuunnittelija Soveltuva korkeakoulututkinto.

20 Kelpoisuusvaatimukset 20 (27) 8. Tietotekniset tehtävät Atk-päällikkö Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta toimialalta. Atk-tukihenkilö opistoasteinen tutkinto tai ammattitutkinto. Atk-suunnittelija Soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi opistoasteinen tutkinto. Erikoissuunnittelija Soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi opistoasteinen tutkinto. Järjestelmäasiantuntija opistoasteinen tutkinto. Järjestelmäkoordinaattori opistoasteinen tutkinto. Järjestelmäpäällikkö Tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta toimialalta. Järjestelmätukihenkilö opistoasteinen tutkinto tai ammattitutkinto. Kouluttaja opistoasteinen tutkinto. Käyttöpäällikkö Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta toimialalta. Palveluneuvoja opistoasteinen tutkinto tai ammattitutkinto. Pääsuunnittelija Soveltuva korkeakoulututkinto ja kokemusta toimialalta.

21 Kelpoisuusvaatimukset 21 (27) Suunnittelija Soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi opistoasteinen tutkinto. Suunnittelija-ohjelmoija opistoasteinen tutkinto. Suunnittelupäällikkö Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta toimialalta. Tietojärjestelmäasiantuntija opistoasteinen tutkinto.

22 Kelpoisuusvaatimukset 22 (27) 9. Toimistotehtävät Arkistonsihteeri / Hankesuunnittelija / Hankinta-asiantuntija / Hankintasihteeri / Kansliasihteeri / Taloussihteeri / Pääkassanhoitaja / Kassanhoitaja / Pääkirjanpitäjä / Kirjanpitäjä / Kirjaamonhoitaja / Klinikkasihteeri / Koulutussihteeri / Laskentasihteeri / Matkapalvelusihteeri / Reskontranhoitaja / Tilastosihteeri / Toimistosihteeri opistoasteinen tutkinto tai soveltuva keskiasteen ammattitutkinto. Johdon sihteeri/hallintosihteeri Soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi opistoasteinen tutkinto ja kokemusta toimialalta. Asiakaspalvelusihteeri Soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi opistoasteinen tutkinto. Assistentti opistoasteen tutkinto. Henkilöstösihteeri/Laskentasuunnittelija/Taloussuunnittelija/ Toimistonhoitaja/Tutkimussihteeri Soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi opistoasteinen tutkinto ja kokemusta toimialalta. Henkilöstösuunnittelija Soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi opistoasteinen tutkinto. Palvelupäällikkö Soveltuva korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus esimiestehtävistä. Palveluasiantuntija Soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi opistoasteinen tutkinto. Palveluesimies opistoasteinen tutkinto ja kokemusta esimiestehtävissä toimimisesta. Palvelusihteeri Tehtävään soveltuva keskiasteen ammattitutkinto.

23 Kelpoisuusvaatimukset 23 (27) Projektisihteeri Soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto sekä kokemusta vastaavista tehtävistä. Rekrytoija Soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi opistoasteinen tutkinto ja kokemusta toimialalta. Tietopalvelusuunnittelija Soveltuva korkeakoulututkinto. Tekstinkäsittelijä opistoasteinen tutkinto tai soveltuva terveysalan perustutkinto tai kouluasteinen tutkinto sekä hyvä tekstinkäsittelytaito.

24 Kelpoisuusvaatimukset 24 (27) 10. Kehitysvammahuolto Kehitysvammahuollon johtaja Tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus toimialalta ja johtamistehtävistä. Ryhmäkodin johtaja Tehtävään soveltuva alempi/ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai aikaisempi pätevyys, taikka alan ammattikorkeakoulu/ aikaisempi opistoasteen tutkinto täydennettyinä riittävillä työnjohdon ja hallinnon opinnoilla taikka yksikön luonteesta johtuen sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain ( /272) 10 :n mukainen sosiaalihuollon johtotehtävien mukainen kelpoisuus sekä riittävä kokemus alansa tehtävissä. Sosiaalijohtaja Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain ( /272 )10 :n mukainen sosiaalihuollon johtotehtävien mukainen kelpoisuus sekä riittävä kokemus alansa tehtävissä. Asumispalvelujen ohjaaja Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto, sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain mukainen kelpoisuus ( /272). Lähihoitaja, kehitysvammahuolto Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto, sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain mukainen kelpoisuus ( /272). Ohjaaja Tehtävään soveltuva sosiaalialalle suuntaava sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai tehtävään soveltuva aikaisempi opistoasteinen sosiaali- tai terveydenhuoltoalan ammatillinen tutkinto (L 272/2005). Ohjaaja-hoitaja Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto, sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain mukainen kelpoisuus ( /272). Vastaava ohjaaja Tehtävään soveltuva sosiaalialalle suuntaava sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai tehtävään soveltuva aikaisempi opistoasteinen sosiaali- tai terveydenhuoltoalan ammatillinen tutkinto (L 272/2005) sekä riittävä johtamistaito ja alan tuntemus.

25 Kelpoisuusvaatimukset 25 (27) Ompelija Soveltuva ammatillinen perustutkinto tai vastaava aikaisempi kouluasteinen tutkinto tai ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto.

26 Kelpoisuusvaatimukset 26 (27) Asetus korkeakoulututkintojen järjestelmästä / Tutkinnon tuottama kelpoisuus Kun julkiseen virkaan tai tehtävään vaaditaan korkeakoulututkinto, korkeakoulussa suoritettu tutkinto, korkeakoulun loppututkinto tai alempi korkeakoulututkinto, tämän kelpoisuusvaatimuksen täyttää henkilö, joka on suorittanut: 1) alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon taikka ammattikorkeakoulututkinnon tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tai ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon; ( /426) 2) lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon; tai 3) 8 :ssä ( /426; Maanpuolustuskorkeakoulun tutkinnot ja eräät upseerin tutkinnot) tarkoitetun tutkinnon. Kun julkiseen virkaan tai tehtävään vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, tämän kelpoisuusvaatimuksen täyttää myös tohtorin tutkinnon tai jatkotutkintoihin kuuluvan lisensiaatin tutkinnon sekä 8 :n 3 momentin mukaisen tutkinnon suorittanut henkilö. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja ammattikorkeakoulun jatkotutkinto tuottavat saman kelpoisuuden kuin ylempi korkeakoulututkinto. Kun julkiseen virkaan tai tehtävään vaaditaan jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto, tämän kelpoisuus-vaatimuksen täyttää myös tohtorin tutkinnon suorittanut henkilö sekä 8 :n 3 momentin mukaisen maanpuolustuskorkeakoulun jatkotutkinnon suorittanut henkilö. ( /426) Tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet tuottavat saman kelpoisuuden kuin tohtorin tutkinto. Euroopan Unionin jäsenmaiden ylläpitämässä yliopistollisessa Eurooppa-instituutissa (EUI) suoritetut Eurooppa-instituutin tohtorin tutkinnot tuottavat saman kelpoisuuden kuin 7 :n mukainen tohtorintutkinto. ( /426)

27 Kelpoisuusvaatimukset 27 (27) Virkojen ja toimien kelpoisuusehdot Päätös Valtuusto vahvistaa kelpoisuusehdot seuraaville: Hallintoylihoitaja Johtajaylilääkäri Sairaanhoitopiirin johtaja Tohtorin tutkinto tai alan ylempi korkeakoulu- Valtuusto tutkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus sekä hyvä kokemus johtamistehtävissä. Erikoislääkärin oikeudet sairaanhoitopiirissä edus- Valtuusto tettuna olevalla erikoisalalla, erikoislääkärin hallinnon pätevyys tai muutoin riittäväksi katsottava hallinnollinen kokemus sekä vähintään dosentin pätevyys. Ylempi korkeakoulututkinto, hyvä johtamis- Valtuusto kokemus ja julkishallinnon tuntemus.

Virkojen ja toimien kelpoisuusvaatimukset

Virkojen ja toimien kelpoisuusvaatimukset POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- KELPOISUUSVAATIMUKSET 1 (25) Virkojen ja toimien kelpoisuusvaatimukset 1. Lääkärit Apulaisylihammaslääkäri tai lupa toimia hammaslääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys

Lisätiedot

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin henkilöstön kelpoisuusrekisteri 1.1.2016 alkaen

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin henkilöstön kelpoisuusrekisteri 1.1.2016 alkaen Etelä-Savon sairaanhoitopiirin henkilöstön kelpoisuusrekisteri 1.1.2016 alkaen Kelpoisuutena virkoihin ja työsopimussuhteisiin tehtäviin vaaditaan: 1. sairaanhoitopiirin johtajalta ylempi korkeakoulututkinto

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20.

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20. 1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20. Tarkistettu kelpoisuusrekisteri tulee voimaan 1.3.2010 lukien Kelpoisuutena

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8.

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8. 1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8. Tarkistettu kelpoisuusrekisteri tulee voimaan 1.3.2012 lukien Kelpoisuutena

Lisätiedot

KELPOISUUSEHDOT (päivitetty 5.8.2014)

KELPOISUUSEHDOT (päivitetty 5.8.2014) NIMIKE AAC-ohjaaja Ajojärjestelijä Aluepäällikkö Ammattimies Apulaisosastonhoitaja KELPOISUUSEHTO Kasvatus-, sosiaali- tai terveysalan perustutkinto sekä puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto. tai

Lisätiedot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Päivitetty 1.9.2016 Hallintosääntö 16 : virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavasta kelpoisuudesta päättää hallitus. 1. Lääkärihenkilöstö Amanuenssi Apulaisylilääkäri

Lisätiedot

Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015

Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015 Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015 Fysioterapeutti vastaava aikaisempi rekisteröinti. Sosiaali- ja terveysalan fysioterapeutin (AMK) ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi

Lisätiedot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Päivitetty 19.4.2017 Hallintosääntö 16 : virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavasta kelpoisuudesta päättää hallitus. 1. Lääkärihenkilöstö Amanuenssi Apulaisylilääkäri

Lisätiedot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Päivitetty 23.2.2017 Hallintosääntö 16 : virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavasta kelpoisuudesta päättää hallitus. 1. Lääkärihenkilöstö Amanuenssi Apulaisylilääkäri

Lisätiedot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Päivitetty 16.6.2017 Hallintosääntö 16 : virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavasta kelpoisuudesta päättää hallitus. 1. Lääkärihenkilöstö Amanuenssi Apulaisylilääkäri

Lisätiedot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Päivitetty 29.11.2017 Hallintosääntö 16 : virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavasta kelpoisuudesta päättää hallitus. 1. Lääkärihenkilöstö Amanuenssi Apulaisylilääkäri

Lisätiedot

27.1.2009 / Liite 19. vähintään opistoasteinen tutkinto Koulu- tai opistoasteen tutkinto. tai terveydenhuoltoalan opistoasteinen tutkinto

27.1.2009 / Liite 19. vähintään opistoasteinen tutkinto Koulu- tai opistoasteen tutkinto. tai terveydenhuoltoalan opistoasteinen tutkinto Perusturvapalvelut KELPOISUUSEHDOT 2009 Perusturvalautakunta 27.1.2009 / Liite 19 Nimike Atk-suunnittelija Mikrotukihenkilö Avohuollon ohjaaja Erikoishammaslääkäri Farmaseutti Fysioterapeutti Hallintopäällikkö

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.18 TOIMIEN KELPOISUUSEHDOT 1.10.2012 (sairaanhoito, sosiaalipalvelut ja liikelaitos) Sairaanhoitopiirin johtaja päätös nro 40/9.3.2009, jota tarkistettu sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien. Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset

Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien. Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset 28.4.2015 1. Soveltamisala Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien kelpoisuus- ja kielitaitovaatimukset.

Lisätiedot

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa.

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa. 1 KELPOISUUSLUETTELO Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus ja lautakunta päättävät henkilöstöltä vaadittavista kelpoisuusehdoista. Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa.

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 20.2.2014 22.

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 20.2.2014 22. 1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 20.2.2014 22. Tarkistettu kelpoisuusrekisteri tulee voimaan 1.4.2014 lukien Kelpoisuutena

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KY. Kelpoisuutena virkoihin ja vaaditaan tässä asiakirjassa määritetyt kelpoisuudet.

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KY. Kelpoisuutena virkoihin ja vaaditaan tässä asiakirjassa määritetyt kelpoisuudet. 1 (9) POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KY Kelpoisuutena virkoihin ja vaaditaan tässä asiakirjassa määritetyt kelpoisuudet. Virkaan tai tehtävään on kuitenkin aina kelpoinen henkilö,

Lisätiedot

Ylilääkäriltä tehtävään soveltuva erikoisalan pätevyys lääketieteen erikoisalalla. erikoisalalla.

Ylilääkäriltä tehtävään soveltuva erikoisalan pätevyys lääketieteen erikoisalalla. erikoisalalla. SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.8 VIRKOJEN KELPOISUUSEHDOT LÄÄKÄRIHENKILÖSTÖ ensihoidon ylilääkäri erikoishammaslääkäri Ylilääkäriltä tehtävään soveltuva erikoisalan pätevyys lääketieteen

Lisätiedot

Kelpoisuus- ja kielitaitosa a nto

Kelpoisuus- ja kielitaitosa a nto Hyväksytty valtuustossa 4..04 Kelpoisuus- ja kielitaitosa a nto Soveltamisala Tässä säännössä on määrätty sairaanhoitopiirin kaikkien virkojen ja toimien kelpoisuusvaatimukset. Uuden ammattinimikkeen kelpoisuuden

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.18 TOIMIEN KELPOISUUSEHDOT 1.10.2012 (sairaanhoito, sosiaalipalvelut ja liikelaitos) Sairaanhoitopiirin johtaja päätös nro 40/9.3.2009, jota tarkistettu sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 11/2005 Tast 20.5.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ

Lisätiedot

Kelpoisuus- ja kielitaitosa a nto

Kelpoisuus- ja kielitaitosa a nto Hyväksytty valtuustossa 9.5.07 Kelpoisuus- ja kielitaitosa a nto Soveltamisala Tässä säännössä on määrätty sairaanhoitopiirin kaikkien virkojen ja toimien kelpoisuusvaatimukset. Uuden ammattinimikkeen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen henkilöstön kelpoisuusehdot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen henkilöstön kelpoisuusehdot INARIN KUNTA 30.9.2014 1/5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen henkilöstön kelpoisuusehdot Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 22.5.2007 60 Voimassa 1.7.2007 Muutos soteltk 13.11.2007 117,

Lisätiedot

4 Perusturvatoimen henkilöstön kelpoisuusehdot

4 Perusturvatoimen henkilöstön kelpoisuusehdot Perusturvalautakunta 114 24.11.2015 4 Perusturvatoimen henkilöstön kelpoisuusehdot 1078/01.01.00/2012 PERLJ 24.11.2015 114 Lohjan kaupungin hallintosäännön 25 :n mukaan viran täyttävä tai työ suh tee seen

Lisätiedot

LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA

LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA 1 LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA Hyväksytty Valtuusto..2012 Voimaan 1.8.2012 Ranuan kunnan hallintosäännön 17 :n mukaisesti henkilöstön kelpoisuusehdot vahvistetaan seuraavasti:

Lisätiedot

Hallitus. Kelpoisuusehdot

Hallitus. Kelpoisuusehdot 6.3.2017 Hallitus Kelpoisuusehdot Nimike Kelpoisuusehto Huomio Punaisella merkitty uudet / puuttuneet Amanuenssi Lääketieteen opiskelija, jolla on riittävä koulutus suoritettuna. Harjoittelija Ammattimies

Lisätiedot

LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA

LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA 1 LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA Hyväksytty Valtuusto 27.3.2017 10, voimaan 1.6.2017 I Hallinto-osasto 1. Kunnanjohtaja 2. Hallintojohtaja Virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto

Lisätiedot

Kelpoisuusehdot Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin viroissa ja toimissa

Kelpoisuusehdot Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin viroissa ja toimissa Kelpoisuusehdot Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin viroissa ja toimissa Hallitus 19.12.2006 päivitetty 20.8.2015 Kelpoisuusehtoja määriteltäessä on pyritty siihen, että organisaatiossa eri tasoilla olevien

Lisätiedot

TEHTÄVÄNIMIKKEET, KELPOISUUSEHDOT JA VALITSEVA VIRANOMAINEN

TEHTÄVÄNIMIKKEET, KELPOISUUSEHDOT JA VALITSEVA VIRANOMAINEN SIIKAJOEN KUNTA TEHTÄVÄNIMIKKEET, KELPOISUUSEHDOT JA VALITSEVA VIRANOMAINEN TEHTÄVÄ KELPOISUUSEHDOT VALITSEMINEN =irka, t=toimi Ilman merkintää oleat oat työsuhteita Yleis- ja taloushallinto Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Kelpoisuusehdot Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin viroissa ja toimissa

Kelpoisuusehdot Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin viroissa ja toimissa Kelpoisuusehdot Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin viroissa ja toimissa Hallitus 19.12.2006 päivitetty 17.4.2015 Kelpoisuusehtoja määriteltäessä on pyritty siihen, että organisaatiossa eri tasoilla olevien

Lisätiedot

Virkojen kelpoisuusehdot

Virkojen kelpoisuusehdot Kelpoisuusehdot 1 (7) Virkojen ehdot Kelpoisuutena Siun soten virkoihin vaaditaan tässä asiakirjassa määritetyt vähimmäisehdot. Virkaan on kuitenkin aina kelpoinen henkilö, jolla on vaadittua kelpoisuutta

Lisätiedot

Perusturvatoimen henkilöstön kelpoisuusehdot

Perusturvatoimen henkilöstön kelpoisuusehdot Perusturvalautakunta 136 18.11.2014 Perusturvatoimen henkilöstön kelpoisuusehdot 1078/01.01.00/2012 PERLJ 18.11.2014 136 Lohjan kaupungin hallintosäännön 25 :n mukaan viran täyttävä tai työ suhtee seen

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta 10.11.2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta 10.11.2015 HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta 10.11.2015 LIITE 2 HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN 2016 VAKANSSIMUUTOKSET LIITE 2a LIITE 2b LIITE 2c Perustettavat ja lakkautettavat virat (nimikemuutokset) Perustettavat ja lakkautettavat

Lisätiedot

LIITE 1 PALKKARYHMITTELY

LIITE 1 PALKKARYHMITTELY LIITE 1 KUUKAUSIPALKKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKKARYHMITTELY 1 Palkkaryhmittelyn soveltaminen Tämän liitteen mukaista palkkaryhmittelyä sovelletaan Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen kuukausipalkkaisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014-

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014- SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014- Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 2 (8) 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Ensihoidon palvelutasopäätös koskee Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella

Lisätiedot

Kelpoisuusehdot Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin viroissa ja toimissa

Kelpoisuusehdot Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin viroissa ja toimissa Kelpoisuusehdot Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin viroissa ja toimissa Hallitus 19.12.2006 päivitetty 30.6.2017 Kelpoisuusehtoja määriteltäessä on pyritty siihen, että organisaatiossa eri tasoilla olevien

Lisätiedot

HUS KELPOISUUSEHDOT (päivitetty 12.2.2015)

HUS KELPOISUUSEHDOT (päivitetty 12.2.2015) NIMIKE AAC-ohjaaja Ajojärjestelijä Aluepäällikkö Ammattimies Apulaisosastonhoitaja KELPOISUUSEHTO Kasvatus-, sosiaali- tai terveysalan perustutkinto sekä puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto. tai

Lisätiedot

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat KOKOUSKUTSU 1/2013 Kokousaika Kokouspaikka 21.1.2013 klo 09.00 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht. Tuija

Lisätiedot

Hallitus. Kelpoisuusehdot

Hallitus. Kelpoisuusehdot 26.9.2016 Hallitus Kelpoisuusehdot Nimike Kelpoisuusehto Huomio Amanuenssi Ammattimies Apulaislääkäri Apulaisosastonhoitaja Lääketieteen opiskelija, jolla on riittävä koulutus suoritettuna. Alan ammatillinen

Lisätiedot

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi Henkilöstösuunnitelma 2012 2015 Hj 29.8.2011, 136 Seinäjoen kaupungin henkilöstösuunnitelman 2012 2015 valmistelu edellyttää henkilöstöresurssin kokonaisarviointia. Valmistelun lähtökohtana on, että henkilöstölisäykset

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 59/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi terveydenhuollon

Lisätiedot

Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri

Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri Maarit Mikkonen Ryhmäpäällikkö, Esittelijäneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 29.10.2014 Maarit Mikkonen 1 Terhikki-rekisteri

Lisätiedot

Ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys. kunnallishallintoon. kunnallishallintoon

Ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys. kunnallishallintoon. kunnallishallintoon Lieksan kaupungin henkilöstön kelpoisuusehdot 2015 Johto ja sisäisen palvelutoiminnan henkilöstö Virka/toimi Kaupunginjohtaja Kaupunginsihteeri Kaupunginkamreeri Toimistonhoitaja Johdon sihteeri Kanslisti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 1 (5) Opetuslautakunta NAL/2 2.2.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 1 (5) Opetuslautakunta NAL/2 2.2.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 1 (5) 2 Oikaisuvaatimus koskien Stadin aikuisopiston hoitotyön opettajan virkasuhteen täyttämistä HEL 2015-012221 T 01 01 01 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut

Lisätiedot

tältä osin muihin korkeakoulututkintoihin. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

tältä osin muihin korkeakoulututkintoihin. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun se on hyväksytty ja vahvistettu. HE 161/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tilintamastuslain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan tilintarkastuslakia muutettavaksi niin, että ammattikorkeakoulututkinto

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN. Osaaminen näkyväksi -seminaari 2.11.2010, Kuopio Opetusneuvos Raija Timonen, Opetushallitus

ULKOMAISTEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN. Osaaminen näkyväksi -seminaari 2.11.2010, Kuopio Opetusneuvos Raija Timonen, Opetushallitus ULKOMAISTEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN Osaaminen näkyväksi -seminaari 2.11.2010, Kuopio Opetusneuvos Raija Timonen, Opetushallitus ESITYKSEN SISÄLTÖ Tunnustamisen tarkoitus ja toimivalta Akateeminen ja

Lisätiedot

1. Arkistosihteeri Tehtävään soveltuva merkonomin tutkinto sekä arkistonhoitotutkinto ja kunta-alan kokemusta toimistotehtävissä.

1. Arkistosihteeri Tehtävään soveltuva merkonomin tutkinto sekä arkistonhoitotutkinto ja kunta-alan kokemusta toimistotehtävissä. 1 Liite 3 Luettelo Wiitaunionin henkilöstön kelpoisuusehdoista PUNAISELLA MERKITTY KORJAUSTARPEET 1. Arkistosihteeri Tehtävään soveltuva merkonomin tutkinto sekä arkistonhoitotutkinto ja kunta-alan kokemusta

Lisätiedot

Liite Sito, tyt, koha/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET

Liite Sito, tyt, koha/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Liite Sito, tyt, koha/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan

Lisätiedot

Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info

Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info 15.6.2016 http://www.helsinki.fi/okl/koulutukset/aineenopettajan/uudet_opiskelijat.html INFO 15.6.2016 Opettajan pedagogisten opintojen opiskelijavalinta

Lisätiedot

1. Perusturvan toimialan vakanssit

1. Perusturvan toimialan vakanssit Kunnanhallitus 380 21.11.2016 Vuoden 2017 talousarvioon sisältyvät vakanssi- ja nimikemuutokset 847/01.01.00/2016 Kunnanhallitus 21.11.2016 380 21.11.2016 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.11.2016 hyväksynyt

Lisätiedot

Opettajankoulutus Suomessa

Opettajankoulutus Suomessa Opettajankoulutus Suomessa Opettajan työ rakentaa tulevaisuuden perustaa Yleistä opettajankoulutuksesta Opettajankoulutus yliopistoissa Opettajankoulutus ammatillisissa opettajakorkeakouluissa 4 Varhaiskasvatus

Lisätiedot

Esitys uusista tehtävänimikkeistä ja kelpoisuusehdoista sekä lakkautettavista tehtävänimikkeistä

Esitys uusista tehtävänimikkeistä ja kelpoisuusehdoista sekä lakkautettavista tehtävänimikkeistä Hallitus 7.12.2009, LIITE 13 Esitys uusista tehtävänimikkeistä ja kelpoisuusehdoista sekä lakkautettavista tehtävänimikkeistä NIMIKE KELPOISUUSEHTO HUOM Aluepäällikkö Ammattimies Apulaisosastonhoitaja

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2014 Johtolause 2 a Psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen johtava

Lisätiedot

Soveltamisohje. Hinnoittelun ulkopuoliset. Terveydenhuollon asiantuntijatehtävät

Soveltamisohje. Hinnoittelun ulkopuoliset. Terveydenhuollon asiantuntijatehtävät Tehy-pöytäkirja/KVTES LIITE 3T TERVEYDENHUOLLON HOITOHENKILÖSTÖ 1 Soveltamisala Tätä liitettä sovelletaan terveydenhuollon hoitotyötä pääasiassa tekeviin sekä em. työtä johtaviin terveydenhuollon ammattihenkilöihin

Lisätiedot

HUS Yhtymähallinto Henkilöstöjohto (9)

HUS Yhtymähallinto Henkilöstöjohto (9) NIMIKE AAC-ohjaaja Ajojärjestelijä Aluepäällikkö Ammattimies Apulaisosastonhoitaja Apulaisylifyysikko Apulaisylihammaslääkäri Apulaisylikemisti Apulaisylilääkäri Apulaisylilääkäri Muut sairaanhoitoalueet

Lisätiedot

PPSHP ENSIHOITOPALVELU

PPSHP ENSIHOITOPALVELU PPSHP ENSIHOITOPALVELU Ensihoitopäällikkö Iiro Anttila Taustaa Apulaisoikeuskanslerin päätös 15.1.2007 (Dnro 1/50/2007) Johtopäätökset palvelutasosta ei ole yhtenäisiä määrittelyjä sairaankuljetuspalvelun

Lisätiedot

laajemmin sivistystoimen toimialaan kuuluvien tapahtumien toteuttamista.

laajemmin sivistystoimen toimialaan kuuluvien tapahtumien toteuttamista. Liite VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta EV 35/1997 vp - HE 248/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen

Lisätiedot

kelpoisuudesta sekä työvoiman vaihtuvuudesta ja

kelpoisuudesta sekä työvoiman vaihtuvuudesta ja Selvitys sosiaalihuollon ll henkilöstön nykyisestä määrästä ä ja kelpoisuudesta sekä työvoiman vaihtuvuudesta ja poistumasta it t vuoteen 2015 Lapin alueella ll Pohjois Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

Yhteistyöllä laatua! Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkintojärjestelmän asiakirjat

Yhteistyöllä laatua! Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkintojärjestelmän asiakirjat Yhteistyöllä laatua! Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintojärjestelmän asiakirjat Soila Nordström 2011 Tutkintotoimikunta esittäytyy Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Lisätiedot

YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄN VIRKOJEN JA TEHTÄVIEN KELPOISUUSEHDOT

YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄN VIRKOJEN JA TEHTÄVIEN KELPOISUUSEHDOT Päivitetty 13.6.2017 YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄN VIRKOJEN JA TEHTÄVIEN KELPOISUUSEHDOT Yhtymähallituksen 18.11.2011 hyväksymä. Tarkistetut kelpoisuusehdot tulevat voimaan 19.11.2011 Muutokset hyväksytty

Lisätiedot

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto!

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! 15 ylempään AMK-tutkintoon johtavaa koulutusta Insinööri (ylempi AMK) Kemiantekniikka Projektijohtaminen Tekniikka (sis. Marine Technology,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012. Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö. 1 Toiminta-ajatus ja toimiala

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012. Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö. 1 Toiminta-ajatus ja toimiala Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012 Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö 1 Toiminta-ajatus ja toimiala Opetustoimen toiminta-ajatuksena on tukea lapsen ja nuoren kehittymistä ja kasvua yhteistyökykyiseksi,

Lisätiedot

Laboratoriohenkilökunnan koulutus; miten turvata tulevaisuuden ammattitaitoinen henkilökunta? Labquality

Laboratoriohenkilökunnan koulutus; miten turvata tulevaisuuden ammattitaitoinen henkilökunta? Labquality Laboratoriohenkilökunnan koulutus; miten turvata tulevaisuuden ammattitaitoinen henkilökunta? Labquality Mikrobiologian laboratorioiden edustajien neuvottelukokous 17.10.2008 Seija Tuokko Laboratoriossa

Lisätiedot

2050 Läntinen avoterveydenhuolto. 2025 Aikuisneuvonta ja vastaanotto. Tehtäväkohtainen peruspalkka 2423,10.

2050 Läntinen avoterveydenhuolto. 2025 Aikuisneuvonta ja vastaanotto. Tehtäväkohtainen peruspalkka 2423,10. Kaupunginhallitus 31 02.02.2015 Uusien virkojen ja työsuhteiden perustaminen vuonna 2015 189/01.01.00.00/2015 Kaupunginhallitus 02.02.2015 31 Valmistelijat: terveyspalveluiden päällikkö Sara Sarjakoski-Peltola,

Lisätiedot

1 Perusturvan toimialan vakanssit

1 Perusturvan toimialan vakanssit Kunnanhallitus 386 30.11.2015 Vuoden 2016 talousarvion vakanssimuutokset 904/01.01.00/2015 Kunnanhallitus 386 Kunnanvaltuusto on 16.11.2015 kokouksessaan hyväksynyt kunnan talousarvion vuodelle 2016. Tehdään

Lisätiedot

Hoitotieteen pääaineesta valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Hoitotieteen pääaineesta valmistuneiden työelämään sijoittuminen Hoitotieteen pääaineesta valmistuneiden työelämään sijoittuminen Sijoittumistiedot koskevat vuosina 2000 2008 hoitotieteen oppiaineesta valmistuneita, jotka ovat saaneet työllisyystilannetta koskevan kyselyn

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan asiantuntijakutsu / lausuntopyyntö HE107/2015 vp 20.11.2015 klo 9.00.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan asiantuntijakutsu / lausuntopyyntö HE107/2015 vp 20.11.2015 klo 9.00. Sosiaali- ja terveysvaliokunta 19.11.2015 00102 EDUSKUNTA puh. 09 4321 stv@eduskunta.fi Sosiaali- ja terveysvaliokunnan asiantuntijakutsu / lausuntopyyntö HE107/2015 vp 20.11.2015 klo 9.00. Asia Tehy ry:n

Lisätiedot

Mitä minun tulee opiskella, jos haluan työskennellä

Mitä minun tulee opiskella, jos haluan työskennellä Mitä minun tulee opiskella, jos haluan työskennellä ... kokkina tai keittäjänä Kokin tai keittäjän ammatteihin haluavalta edellytetään kokin tai suurtalouskeittäjän tutkintoa tai muuta elintarvikealan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

YKSITYINEN OPETUSALA (YOL)

YKSITYINEN OPETUSALA (YOL) YKSITYINEN OPETUSALA (YOL) 1.9.2009 lukien LUKIO-OPETUS JA PERUSOPETUS Tilastokoodi 011064 Peruskoulun rehtori (64-68) I kalleusluokka 3 290,50-3 917,38 II kalleusluokka 3 199,88-3 809,47 011065 Lukion

Lisätiedot

HY:n opiskelijarekisterin opinto-oikeuden kattavuudet ja edupersonaffiliation

HY:n opiskelijarekisterin opinto-oikeuden kattavuudet ja edupersonaffiliation HY:n opiskelijarekisterin opinto-oikeuden kattavuudet ja edupersonaffiliation Dokumentin tarkoitus Haka-infrastruktuuri on korkeakoulujen yhteinen käyttäjätunnistusjärjestelmä, jota käytetään mm. käyttöoikeuksien

Lisätiedot

Ensihoidon kenttäjohtaja

Ensihoidon kenttäjohtaja PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄ Työpaikkailmoituksia, dokumentti sisältää kahdeksan sivua. Työpaikkailmoitus kopioitu sivulta: http://www.kuntarekry.fi/avoimettyopaikat/sivut/jobs.aspx?jobid=phsotey-07-26-

Lisätiedot

13.9.2010 Dnro 67/142/2010

13.9.2010 Dnro 67/142/2010 Liite16 1 (2) 13.9.2010 Dnro 67/142/2010 Tulossopimusraportti 1.1. 30.6.2010 Oheisena Niuvanniemen sairaalan ja THL:n väliseen vuoden 2010 tulossopimukseen perustuva raportti sairaalan toiminnasta ajalla

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus 16.11.2017 Asetusluonnos Lausuntoversio Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen

Lisätiedot

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi UUDET VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Nyt tulee paljon tekstiä, mutta tämä ei valitettavasti muuten aukene.

Nyt tulee paljon tekstiä, mutta tämä ei valitettavasti muuten aukene. Hei! 12.4.2015 Nyt tulee paljon tekstiä, mutta tämä ei valitettavasti muuten aukene. Moni teistä on varmasti lukenut facebookista Bioanalyytikko&Laboratoriohoitaja-sivustolta keskustelua, joka lähti alun

Lisätiedot

2 Opinto-oikeuden hakeminen yleislääketieteen erityiskoulutukseen

2 Opinto-oikeuden hakeminen yleislääketieteen erityiskoulutukseen Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos YLEISLÄÄKETIETEEN ERITYISKOULUTUSTA (YEK) KOSKEVAT OHJEET 1.8.2015 alkaen 1 Johdanto Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittaminen on edellytys oikeudelle

Lisätiedot

Mitä lukion jälkeen?

Mitä lukion jälkeen? Mitä lukion jälkeen? Ammattikorkeakouluopinnot Yliopisto-opinnot Ylioppilaspohjainen ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinnot Avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun opinnot Kansanopistojen opintolinjat

Lisätiedot

Palktmk 12 Kuntalain 87 :n mukaan kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa kuntaan.

Palktmk 12 Kuntalain 87 :n mukaan kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa kuntaan. Palkkatoimikunta 12 01.12.2016 Yhdistymishallitus 161 07.12.2016 Uusien virkojen perustaminen 1.1.2017 alkaen 314/01.01.00/2016 Palktmk 12 Kuntalain 87 :n mukaan kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on

Lisätiedot

Sivistystoimen toimialan vakanssimuutokset, lakkautukset ja uudet vakanssit 2015

Sivistystoimen toimialan vakanssimuutokset, lakkautukset ja uudet vakanssit 2015 Kunnanhallitus 477 17.12.2014 Sivistystoimen toimialan vakanssimuutokset, lakkautukset ja uudet vakanssit 2015 21/01.01.00/2014 Kunnanhallitus 477 Kunnanvaltuuston 29.11.2014 hyväksymään vuoden 2015 talousarvioon

Lisätiedot

Palktmk 12 Kuntalain 87 :n mukaan kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa kuntaan.

Palktmk 12 Kuntalain 87 :n mukaan kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa kuntaan. Palkkatoimikunta 12 01.12.2016 Yhdistymishallitus 161 07.12.2016 Yhteisvaltuusto 25 12.12.2016 Uusien virkojen perustaminen 1.1.2017 alkaen 314/01.01.00/2016 Palktmk 12 Kuntalain 87 :n mukaan kunnan palveluksessa

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun toimiala määrätään ammattikorkeakoulun koulutustehtävässä käyttämällä seuraavia koulutusaloja:

Ammattikorkeakoulun toimiala määrätään ammattikorkeakoulun koulutustehtävässä käyttämällä seuraavia koulutusaloja: 1 of 11 2011-04-27 10:37 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2003» 15.5.2003/352 15.5.2003/352 Seurattu SDK 323/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Valtioneuvoston

Lisätiedot

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 1 ( 5) Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 Eduskunta Sosiaali- ja terveysvaliokunta Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkoston lausunto hallituksen esitykseen (HE 354/2014 vp) laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

Tast 17.12.2004 1 (4)

Tast 17.12.2004 1 (4) PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 21/2004 Tast 17.12.2004 1 (4) Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille 1 PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUS (PTYTES)

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016-2019

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016-2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016-2019 Uudet vakanssit: Yksikkö/nimike 2016 2017 2018 2019 Suun terveydenhuolto Suuhygienisti 1 Hammaslääkäri 1 Hammashoitaja 1 Aikuisten psykososiaaliset

Lisätiedot

NIMIKE PERUSTELUT MUOKKAUSEHDOTUS VANHA KELPOISUUSEHTO HUOM! Kustannusvaikutus

NIMIKE PERUSTELUT MUOKKAUSEHDOTUS VANHA KELPOISUUSEHTO HUOM! Kustannusvaikutus NIMIKE PERUSTELUT MUOKKAUSEHDOTUS VANHA KELPOISUUSEHTO HUOM! Kustannusvaikutus AAC-ohjaaja Ajojärjestelijä Aluepäällikkö Kasvatus-, sosiaali- terveysalan perus puhevammaisten tulkin erikoisammatti Nimikesuojattu

Lisätiedot

Nykyinen ammatti-, tehtävä- tai virkanimike (5 vuotta valmistumisen jälkeen) pääaineittain (väh. 5 havaintoa/pääaine Tutkinnon pääaine Biokemia

Nykyinen ammatti-, tehtävä- tai virkanimike (5 vuotta valmistumisen jälkeen) pääaineittain (väh. 5 havaintoa/pääaine Tutkinnon pääaine Biokemia Nykyinen ammatti-, tehtävä- tai virkanimike (5 vuotta valmistumisen jälkeen) pääaineittain (väh. 5 havaintoa/pääaine Tutkinnon pääaine Biokemia Biotieteet Biologia Englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus

Lisätiedot

Kaius Kaartinen Ensihoitopalvelusta vastaava lääkäri TAYS Ensihoitokeskus, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Teiskontie 35 PL 2000 33521 Tampere LAUSUNTO

Kaius Kaartinen Ensihoitopalvelusta vastaava lääkäri TAYS Ensihoitokeskus, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Teiskontie 35 PL 2000 33521 Tampere LAUSUNTO LAUSUNTO LSSAVI/4873/05.07.00/2015 Länsi- ja Sisä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 12.11.2015 Kaius Kaartinen Ensihoitopalvelusta vastaava lääkäri TAYS Ensihoitokeskus, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Kelpoisuuden osoittava koulutus terveystieteiden maisteri, pääaine terveyshallinto, 2004

Kelpoisuuden osoittava koulutus terveystieteiden maisteri, pääaine terveyshallinto, 2004 Kaupunginhallitus 22.4.2013 liite nro 5 (1/5) YHTEENVETO PALVELUJOHTAJAN VIRAN HAKIJOISTA Airola, Jouni Syntymävuosi 1975 Kelpoisuuden osoittava koulutus terveystieteiden maisteri, pääaine terveyskasvatus,

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta

HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta 22.11.2016 Liite 2 HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN 2017 VAKANSSIMUUTOKSET Liite 2a Liite 2b Liite 2c Liite 2d Perustettavat ja lakkautettavat toimet (nimikemuutokset) Perustettavat

Lisätiedot

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen pituus on 3 vuotta kokopäiväisenä koulutuksena.

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen pituus on 3 vuotta kokopäiväisenä koulutuksena. YLEISLÄÄKETIETEEN ERITYISKOULUTUSTA KOSKEVAT OHJEET 2011-2012, 2012-2013 1. Johdanto Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittaminen on edellytys oikeudelle toimia sairasvakuutuksen piirissä Euroopan

Lisätiedot

Toimialan esitys Nimike, vakanssilaji, osa-aikaisuus, palkkaus e, hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus.

Toimialan esitys Nimike, vakanssilaji, osa-aikaisuus, palkkaus e, hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus. Sosiaali- ja terveystoimi/uudet VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS MUISTIO 1 (7)

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS MUISTIO 1 (7) KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS MUISTIO 1 (7) Ulla-Riitta KVTES:N PALKKAHINNOITTELUN TULKINTAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ 1 Nykyinen koulutusjärjestelmä KVTES:n palkkahinnoittelussa on palkkauksen perusteena

Lisätiedot

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

HE 226/2004 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista

HE 226/2004 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista HE 226/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sosiaalihuollon

Lisätiedot

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros).

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros). LAPIN YLIOPISTO 1 Tuula Tolppi 341 3236 keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin

Lisätiedot