Ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys. kunnallishallintoon. kunnallishallintoon

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys. kunnallishallintoon. kunnallishallintoon"

Transkriptio

1 Lieksan kaupungin henkilöstön kelpoisuusehdot 2015 Johto ja sisäisen palvelutoiminnan henkilöstö Virka/toimi Kaupunginjohtaja Kaupunginsihteeri Kaupunginkamreeri Toimistonhoitaja Johdon sihteeri Kanslisti Laskentasihteeri Toimistosihteeri Viestintäsihteeri Palveluneuvoja Palvelusihteeri Keskusarkistonhoitaja Asianhallintasihteeri Tilitoimiston johtaja Palkkasihteeri Pääkirjanpitäjä Talouspäällikkö Koulusihteeri Kelpoisuusehto Ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys kunnallishallintoon Ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys kunnallishallintoon Ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys kunnalliseen taloushallintoon Opistotasoinen tutkinto tai ammattikorkeakoulu tutkinto ja riittävä työkokemus vaativissa toimistotehtävissä Opistotason tutkinto tai ammattikorkeakoulu tutkinto ja riittävä kokemus vastaavanlaisissa tehtävissä sekä hyvä kielitaito Opistotasoinen tai ammattikorkeakoulu tutkinto sekä riittävä työkokemus toimistotehtävissä Opistotasoinen tai ammattikorkeakoulu tutkinto ja riittävä työkokemus toimistotehtävissä sekä taloushallinnon tuntemus Opistotasoinen tai ammattikorkeakoulu tutkinto sekä hyvä työkokemus toimistotehtävissä Opistotasoinen koulutus tai ammattikorkeakoulututkinto. Englannin, venäjän ja muu kielitaito luetaan eduksi. Opistotasoinen koulutus tai ammattikorkeakoulututkinto sekä riittävä työkokemus toimistotehtävissä Opistotasoinen koulutus tai ammattikorkeakoulututkinto sekä riittävä työkokemus toimistotehtävissä Alempi korkeakoulututkinto tai muu riittävä alalle soveltuva kuten esim. ammatillinen perustutkinto tai aikaisempi opistoasteen tutkinto ja asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto sekä hyvä arkistoalan tuntemus Opistotasoinen tai ammattikorkeakoulututkinto sekä riittävä työkokemus toimistotehtävissä Opistotasoinen tutkinto tai ammattikorkeakoulun tutkinto ja riittävä työkokemus vaativissa taloushallinnon tehtävissä Opistotasoinen tai ammattikorkeakoulututkinto ja kokemusta palkanlaskenta tehtävistä Opistotasoinen tutkinto tai ammattikorkeakoulu tutkinto ja riittävä kokemus kirjanpitotehtävissä Ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä kokemus taloushallinnosta Opistotasoinen tutkinto Kustannussuunnittelija Ammattikorkeakoulututkinto tai opistotasoinen tutkinto sekä riittävä työkokemus taloushallintotehtävissä

2 Lupasihteeri Osastosihteeri Opistotasoinen tai ammattikorkeakoulututkinto ja riittävä kokemus vaativissa toimistotehtävissä Soveltuva korkeakoulututkinto tai opistotasoinen tutkinto ja riittävä kokemus vastaavissa tehtävissä.

3 Sivistystoimen henkilöstö Sivistysjohtaja Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö Liikuntasihteeri Liikunnanohjaaja Uinninvalvoja Nuorisosihteeri Nuoriso-ohjaaja Vahtimestari-laitteistonhoitaja Vahtimestari-kalustonhoitaja Vahtimestari Kirjastotoimenjohtaja Osastonjohtaja (kirjasto) Kirjastovirkailija Museon johtaja Museoamanuenssi Ylempi korkeakoulututkinto, perusopetuksen tai lukion opettajan kelpoisuus ja opetushallinnon tutkinto tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot sekä riittävä kokemus toimialalla. Ylempi korkeakoulututkinto, perusopetuksen tai esiopetuksen opettajan kelpoisuus Liikunnanohjaajan AMK tutkinto tai vastaava opistotason tutkinto ja alan hyvä työkokemus Liikunnanohjaajan tutkinto, johon sisältyy erityisryhmien liikunnan ohjauksen tuntemus tai lääkintävoimistelijan tutkinto. Soveltuva koulutus tai kokemuksen kautta hankittu riittävä pätevyys Yhteisöpedagogin (AMK) tai sosionomin (AMK) tutkinto tai vastaava opistotason tutkinto ja alan hyvä työkokemus. Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto. Opistoasteen tutkinto ja alan hyvä kokemus. Opistoasteen tutkinto ja alan hyvä kokemus. Soveltuva koulutus ja alan hyvä kokemus. Ylempi korkeakoulututkinto ja alan hyvä kokemus. Kirjastoasetus nro 1078/1998: Kirjastotoimenjohtaja: ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa suoritettu vähintään 35 opintoviikon laajuiset kirjasto- ja informaatioalan aine- tai ammatilliset opinnot Korkeakoulututkinto ja alan hyvä kokemus. Kirjastoasetus nro 1078/1998: Korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa suoritettu vähintään 20 opintoviikon laajuiset kirjasto- ja informaatioalan aine- ja ammatilliset opinnot sekä alan hyvä kokemus. Opistoasteen tutkinto. Kirjastoasetus nro 1078/1998: Opisto- tai ammatillinen perustutkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa suoritettu vähintään 20 opintoviikon laajuiset kirjasto- ja informaatioalan aine- tai ammatilliset opinnot. Ylempi korkeakoulututkinto ja alan hyvä kokemus. Museoalan henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista säädetään asetuksella. Ylempi korkeakoulututkinto ja alan hyvä kokemus.

4 Opetusalan henkilöstö Peruskoulut ja lukiot Kansalaisopiston rehtori Kansalaisopiston opetushenkilöstöön kuuluva viran- tai toimenhaltija Musiikkiopiston rehtori Musiikkiopiston opettajan viranhaltija Rehtoreiden ja opettajien kelpoisuusehdot on määritelty Asetuksessa opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista /986. Päiväkodeissa annettavan esiopetuksen opettajan kelpoisuusvaatimukset on määritelty sosiaalihuollon henkilöstön ammatillisesta kelpoisuusehdoista annetussa asetuksessa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajien kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtioneuvoston asetuksella. Ylempi korkeakoulututkinto ja kansalaisopiston opetushenkilöstöön kuuluvalta edellytetty kelpoisuus sekä opetushallinnon tutkinto (opetushallituksen määräämät perusteet) tai vuoden 1993 loppuun mennessä suoritettu opetusministeriön määräämä harjoittelu. Asetus opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista /986. Virkaan tai toimeen soveltuva korkeakoulututkinto tai opistoasteen tutkinto sekä vähintään 35 opintoviikon laajuiset opettajankoulutuksen kasvatustieteelliset opinnot tai luokanopettajan kelpoisuus tai vuoden 1993 loppuun mennessä suoritettu opetusministeriön määräämä opetusharjoittelu. Asetus opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista /986. Musiikkioppilaitoksen lehtorin kelpoisuus ja kouluhallituksen (opetushallituksen) antamien ohjeiden mukainen musiikkioppilaitoshallinnon tutkinto. Asetus opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista /986. Asetus opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista /986.

5 Terveydenhuollon hoitohenkilöstö Johtava hoitaja Osastonhoitaja/apulaisosastonhoitaja Vastaava terveydenhoitaja Vastaava suuhygienisti Vastaava fysioterapeutti Vastaava hoitaja Sairaanhoitaja Terveydenhoitaja Ylempi korkeakoulututkinto tai terveydenhuollon hallinnon tutkinto ja laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö sekä riittävä johtamistaito. Laillistettu sairaanhoitaja tai aikaisempi hyväksytty osastonhoitajan pätevyys sekä riittävä johtamistaito Laillistetun terveydenhoitajan pätevyys ja riittävä johtamistaito. Laillistetun suuhygienistin/hammashuoltajan pätevyys ja riittävä johtamistaito. Laillistetun fysioterapeutin pätevyys ja riittävä johtamistaito. Ammattikorkeakoulu - tai opistotasonkoulutus ja riittävä johtamistaito Laillistetun sairaanhoitajan pätevyys. Laillistetun terveydenhoitajan pätevyys. Äitiyshuollossa toimiva terveydenhoitaja: Edellä mainittu kelpoisuus tai erikoissairaanhoitajan tutkinto äitiyshuollon-naistentautien opintolinjalla tai kätilön tutkinto. Perushoitaja/lähihoitaja Perushoitajan, apuhoitajan tai lähihoitajan tutkinto soveltuvin suuntautumisopinnoin. Poliklinikalla työskentelevä lähihoitaja: Edellä mainittu kelpoisuus tai lääkintävahtimestarisairaankuljettajan tutkinto Suuhygienisti Hammashoitaja Mielisairaanhoitaja Terveyskeskusavustaja Fysioterapeutti Kuntohoitaja Psykologi Toimintaterapeutti Ravitsemusterapeutti Hoiva-avustaja Osastosihteeri Laillistetun suuhygienistin/hammashuoltajan pätevyys. Hammashoitajan tutkinto tai lähihoitajan tutkinto, johon liittyy suunhoidon suuntautumisopinnot. Mielenterveyshoitajan, mielisairaanhoitajan tai lähihoitajan tutkinto, johon liittyy 20 opintoviikon suuntautumisopinnot mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyöhön. Perushoitajan, apuhoitajan, vastaanottoavustajan tai osastoavustajan tutkinto tai muu soveltuva koulutus. Laillistetun fysioterapeutin pätevyys. Kuntohoitajan tutkinto tai lähihoitajan tutkinto, johon liittyy 20 opintoviikon suuntautumisopinnot kuntoutukseen Laillistetun psykologin pätevyys. Laillistetun toimintaterapeutin pätevyys. Laillistetun ravitsemusterapeutin pätevyys. Hoiva-avustajan koulutus tai muu vastaava Korkeakoulututkinto tai opistotasoinen tutkinto ja riittävä kokemus vastaavissa tehtävissä.

6 Lääkärit Terveyspalvelujohtaja Terveyskeskuslääkäri Terveyskeskushammaslääkäri Vastaava hammaslääkäri Erikoislääkärin oikeudet yleislääketieteen tai muulla tehtävään soveltuvalla erikoisalalla sekä riittävä johtamistaito. Laillistetun lääkärin pätevyys. Laillistetun hammaslääkärin pätevyys. Laillistetun hammaslääkärin pätevyys ja riittävä johtamistaito Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö Perusturvajohtaja Sosiaalijohtaja Talouspäällikkö Johtava sosiaalityötekijä Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Työllisyyspalvelu vastaava Ylempi korkeakoulututkinto, toimialan tuntemus ja riittävä johtamistaito Kelpoisuus sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 272/ Ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä kokemus taloushallinnossa. Kelpoisuus sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 272/ Kelpoisuus sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 272/ Ylempi korkeakoulututkinto ja työllisyyspalveluiden tuntemus Vastaava ohjaaja Ammattikorkeakoulu - tai opistotasonkoulutus ja riittävä johtamistaito. Sosiaalityöntekijä Kelpoisuus lain 272/2005 mukainen, 3. Siirtymäsäännökset huomioidaan (14, 17 ). Sosiaaliohjaaja Em. laki, 6. Soveltuva ammattikorkeakoulututkinto Siirtymäsäännökset huomioidaan (15, 17 ). Koulukuraattori Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisista kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 272/ pykälän mukainen kelpoisuus. Etuuskäsittelijä Ammattitutkinto tai muu soveltuva koulutus (11 ). Ohjaaja Em. laki 11 (17 ). Kodinhoitaja Em. laki 11 (17 ). Kotiavustaja Em. laki 11 (17 ). Lähihoitaja Em. laki 11 (16,17 ). Perhetyöntekijä Em. laki, 6. Soveltuva ammattikorkeakoulututkinto Siirtymäsäännökset huomioidaan (15, 17 ). Varastonhoitaja Opistoasteen tutkinto/amk ja riittävä työkokemus materiaalihallinnon tehtävissä. Liinavaatevarastonhoitaja Tehtävään soveltuva koulutus tai työkokemuksen kautta hankittu pätevyys Laitosapulainen/osastoapulainen Tehtävään soveltuva siivoustyönkoulutus

7 Vanhempi ammattimies/ Nuorempi ammattimies/ Ammattimies Tehtävään soveltuva kouluasteen tutkinto tai riittävän työkokemuksen kautta hankittu pätevyys tehtäviin. Päivähoidon henkilöstö Päivähoidon aluejohtaja Lastentarhanopettajan kelpoisuus ja riittävä työkokemus alalta Päiväkodin johtaja Em. laki 7 (14, 17 ) Perhepäivähoidon ohjaaja Em. laki 10 (15, 17 ) Lastentarhanopettaja Em. laki 7 (15, 17 ) Vastaava lastentarhan opettaja Lastentarhanopettajan kelpoisuus Lastenhoitaja Em. laki 11 (17 ). Päiväkotiapulainen Em. laki 11 (17 ). Leikinohjaaja Em. laki 11 (17 ). Perhepäivähoitaja Em. laki 11 (17 ). Ryhmäperhepäivähoitaja Perhepäivähoitajan ammattitutkinto, lähihoitajan tutkinto (lasten ja nuorten hoidon koulutusohjelma tai lastenohjaajan tutkinto) Koulunkäyntiavustaja Soveltuva koulutus tai käytännön kokemuksen kautta hankittu riittävä pätevyys. Koulunkäynninohjaaja Koulunkäynnin- ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto tai lähihoitajan (lapset) ammattitutkinto. Ruokapalveluhenkilöstö Ruokapalvelupäällikkö Soveltuva korkeakoulututkinto, ravintotalouden ammattiopettajan tai kotitalousopettajan tutkinto sekä alan hyvä tuntemus. Ruokapalveluesimies Ruokapalvelutyöntekijä Suurtalousesimiehen tutkinto, suurtalouden työnjohdollinen opintolinja tai vähintään vastaavan tasoinen alan koulutus ja hyvä työkokemus Catering-alan perustutkinto tai vastaava aikaisempi koulutus (ruokapalvelun kouluasteen ammattitutkinto).

8 Muu henkilöstö Siivoustyönjohtaja Laitoshuoltaja Lippukassanhoitaja Siivousteknikon tutkinto tai siivoustyön ohjaajan erikoisammattitutkinto ja riittävä kokemus vastaavissa tehtävissä Laitoshuoltajan tai toimitilahuoltajan koulutus Soveltuva koulutus tai työkokemuksen kautta hankittu riittävä pätevyys.

9 Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Virka / toimi Tekninen johtaja Hallintopäällikkö Rakennustarkastuspäällikkö Tarkastusinsinööri Rakennustarkastaja Korjausneuvoja Ympäristönsuojelusihteeri Ympäristönsuojelutarkastaja Kuntatekniikan päällikkö Kelpoisuusehdot Teknillisessä yliopistossa tai teknillisessä korkeakoulussa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto sekä riittävä kokemus vastaavissa tehtävissä ja johtamistehtävissä Korkeakoulututkinto tai opistotasoinen tutkinto ja riittävä kokemus vastaavissa tehtävissä Tehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto, (MRA 4 ) sekä hyvä kokemus rakennussuunnitteluun ja rakennustyön suoritukseen liittyvissä tehtävissä. Ammattikorkeakoulussa (AMK) suoritettu talonrakennusalan insinöörin tutkinto tai vastaava aikaisempi talonrakennusinsinöörin tutkinto sekä riittävä kokemus rakennussuunnitteluun ja rakennustyön suoritukseen liittyvissä tehtävissä Tehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus rakennussuunnitteluun ja rakennustyön suoritukseen liittyvissä tehtävissä (MRA 4.3 ) tai maankäyttö- ja rakennusasetuksen 108 :n pätevyyttä koskevan siirtymäsäännöksen mukainen pätevyys Ammattikorkeakoulussa (AMK) tai aiemmin teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu tehtävään soveltuva teknikon tai insinöörin tutkinto ja riittävä kokemus toimialan tehtävissä Ammattikorkeakoulussa suoritettu tehtävään soveltuva tutkinto tai vastaava aikaisempi tehtävään soveltuva tutkinto sekä riittävä kokemus toimialan tehtävistä Korkeakoulu- tai opistoasteen tutkinto sekä perehtyneisyys toimialaan kuuluviin tehtäviin tai muu virkaan soveltuva koulutus sekä hyvä käytännön kokemus toimialaan kuuluvissa tehtävissä Ammattikorkeakoulussa suoritettu insinöörin tutkinto tai vastaava aikaisempi insinöörin tutkinto ja riittävä kokemus vastaavissa tehtävissä Kadunrakennuspäällikkö Suunnittelurakennusmestari Kunnossapitomestari Ammattikorkeakoulussa suoritettu tehtävään soveltuva insinöörin tutkinto tai aikaisempi vastaava teknillisen opiston tehtävään soveltuva insinöörin tutkinto sekä riittävä kokemus toimialan tehtävistä taikka teknillisessä koulussa suoritettu tehtävään soveltuva teknikkotutkinto sekä erittäin hyvä kokemus toimialan tehtävistä Ammattikorkeakoulussa suoritettu yhdyskuntatekniikan insinöörin tutkinto tai aikaisemmin suoritettu insinöörin tai teknikkotasoinen tutkinto ja riittävä kokemus vastaavissa tehtävissä Yhdyskuntateknikko tai ammattikorkeakoulussa suoritettu yhdyskuntatekniikan insinöörin tutkinto tai aikaisemmin suoritettu insinöörin tai teknikkotasoinen tutkinto ja riittävä kokemus vastaavissa tehtävissä

10 Kaupungin puutarhuri Varastoesimies Maankäyttöpäällikkö Paikkatietoinsinööri Kaavasuunnittelija Maankäyttösihteeri Suunnitteluavustaja Vesihuoltopäällikkö Vesihuoltoteknikko Vanhempi laitosmies Laitosmies Toimitilapäällikkö Talonrakennuspäällikkö Talonrakennusinsinööri Sähköteknikko LVI-teknikko Puutarhateknikon tutkinto ja kokemusta puistojen ja viheralueiden hoidossa Toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa suoritettu tehtävään soveltuva tutkinto ja kokemusta varastotehtävistä Korkeakoulututkinto ja lain edellyttämä kaavanlaatijan pätevyys sekä riittävä kokemus tehtävään Maanmittausalalla suoritettu teknikon tai insinöörin tutkinto (AMK) ja riittävä kokemus paikkatietojen hallinnasta Maanmittausteknikon tai insinöörin tutkinto (AMK) ja riittävä kokemus yleis- ja asemakaavoitustehtävissä Ammattiopistossa suoritettu alaan soveltuva tutkinto tai muu tehtävään soveltuva tutkinto ja riittävä kokemus toimialalla Ammattiopistossa suoritettu kartoittajan tutkinto tai muu tehtävään soveltuva tutkinto ja riittävä kokemus toimialalla Ammattikorkeakoulussa suoritettu LVI-alan insinöörin tutkinto tai aikaisempi LVI-insinöörin tai LVI-teknikon tutkinto sekä riittävä kokemus vesihuoltoalalla Ammattikorkeakoulussa suoritettu LVI-alan insinöörin tutkinto tai aikaisempi suoritettu LVI-insinöörin tai teknikon tutkinto sekä riittävä kokemus vesihuoltoalalla Soveltuva ammatillinen koulutus ja riittävä kokemus ammatissa tai työkokemuksen perusteella hankittu vastaava taito Soveltuva ammatillinen koulutus ja riittävä kokemus ammatissa tai työkokemuksen perusteella hankittu vastaava taito Korkeakoulututkinto tai aikaisempi talonrakennusinsinöörin tutkinto sekä riittävä käytännön kokemus tehtävän hoitamiseen Korkeakoulututkinto tai aikaisempi talonrakennusinsinöörin tutkinto sekä riittävä käytännön kokemus tehtävän hoitamiseen Korkeakoulututkinto tai aikaisempi talonrakennusinsinöörin tutkinto sekä riittävä käytännön kokemus tehtävän hoitamiseen Sähkötöiden johtajan ja käytön johtajan tehtäviin oikeuttava todistettu sähköpätevyysluokan 1 mukainen pätevyys ja kiinteistöautomaatiotekniikan koulutus Ammattikorkeakoulussa suoritettu LVI-alan insinöörin tutkinto tai aikaisempi suoritettu LVI-insinöörin tai teknikon tutkinto sekä riittävä kokemus LVI-alalla sekä perehtyneisyys rakennusautomaatiotekniikkaan

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.18 TOIMIEN KELPOISUUSEHDOT 1.10.2012 (sairaanhoito, sosiaalipalvelut ja liikelaitos) Sairaanhoitopiirin johtaja päätös nro 40/9.3.2009, jota tarkistettu sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

HUS KELPOISUUSEHDOT (päivitetty 12.2.2015)

HUS KELPOISUUSEHDOT (päivitetty 12.2.2015) NIMIKE AAC-ohjaaja Ajojärjestelijä Aluepäällikkö Ammattimies Apulaisosastonhoitaja KELPOISUUSEHTO Kasvatus-, sosiaali- tai terveysalan perustutkinto sekä puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto. tai

Lisätiedot

2013 2014 2015 Tarkastustoimi

2013 2014 2015 Tarkastustoimi HENKILÖSTÖ 31.12.2013 Koko kaupunki TA 2013 TP 2013 TS 2014 TS 2015 Eläköityi Saavuttaa henk.koht. eläkeiän yht 2013-2015 Henkilöstö yhteensä, htv 1265,80 1237,84 1248,66 1238,66 44,10 57,00 37,5 138,60

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön

Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2007:18 Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimukset valtio-, kunta- ja yksityissektorilla SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2007 ISSN

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 LIITTEET

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 LIITTEET LIITTEET AVUSTUKSET TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000 41 000 41 000 41 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu 2 1 414 1 414 1 414 1 414 SAARISTOLAUTAKUNTA Saaristoasiat

Lisätiedot

AVUSTUKSET TA2010 HK2011 KJ2011 TA2011

AVUSTUKSET TA2010 HK2011 KJ2011 TA2011 AVUSTUKSET TA2010 HK2011 KJ2011 TA2011 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 71 000 81 000 81 000 81 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu 2 1 000 1 400 1 400 1 400 YLEISJAOSTO Henkilöstöhallinto 3

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN KÄYTÄNNÖN OPETUKSEN TOIMINTATAVAT POHJOIS-POHJANMAAN ALUEEN VARHAISKASVATUSTA ANTAVISSA OPPILAITOKSISSA

VARHAISKASVATUKSEN KÄYTÄNNÖN OPETUKSEN TOIMINTATAVAT POHJOIS-POHJANMAAN ALUEEN VARHAISKASVATUSTA ANTAVISSA OPPILAITOKSISSA VARHAISKASVATUKSEN KÄYTÄNNÖN OPETUKSEN TOIMINTATAVAT POHJOIS-POHJANMAAN ALUEEN VARHAISKASVATUSTA ANTAVISSA OPPILAITOKSISSA Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/poske Varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö

Lisätiedot

Liite 6 NURMEKSEN KAUPUNKI 1 (1) Kaupunginhallitus 27 8 2004. Suomen Kuntaliitto Lakiasiat Toinen linja 14 00530 HELSINKI

Liite 6 NURMEKSEN KAUPUNKI 1 (1) Kaupunginhallitus 27 8 2004. Suomen Kuntaliitto Lakiasiat Toinen linja 14 00530 HELSINKI NURMEKSEN KAUPUNKI 1 (1) Kaupunginhallitus 27 8 2004 Liite 6 Suomen Kuntaliitto Lakiasiat Toinen linja 14 00530 HELSINKI VASTAAVAN HAMMASLÄAKÄRIN VAALIKELPOISUUS Nurmeksen kaupungin tarkastuslautakunta

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015. Sisältö

JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015. Sisältö 1 JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015 Sisältö 1 KONSERNIHALLINTO... 2 Joensuun Seudun hankinta... 3 Joensuun Tilakeskus... 3 2 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ... 4 3 VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSKESKUS...

Lisätiedot

Sosiaalialan koulutukset ja kelpoisuudet

Sosiaalialan koulutukset ja kelpoisuudet Sosiaalialan koulutukset ja kelpoisuudet 5Tehtävän sisältö määrittelee kelpoisuuden 8Valppautta lain täytäntöönpanon valvontaan 3Lukijalle Laki parantaa asiakkaan ja ammattilaisen asemaa Kelpoisuuslaki

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA

ULKOMAISTEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAISTEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA Oppaat ja käsikirjat 2010:3 ULKOMAISTEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA Oppaat ja käsikirjat 2010:3 Oppaat ja käsikirjat 2010:3 ISBN 978-952-13-4474-9

Lisätiedot

Kunnan. vähimmäispalkat. 1.2.2010 lukien

Kunnan. vähimmäispalkat. 1.2.2010 lukien Kunnan vähimmäispalkat 1.2.2010 lukien Kuntien kalleusluokitus I kalleusluokan kunnat: Enontekiö, Espoo, Helsinki, Hyrynsalmi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Ii, Inari, Joensuu, Jyväskylä, Järvenpää, Kauniainen,

Lisätiedot

Perhepalvelut. Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen

Perhepalvelut. Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen Perhepalvelut Nimike: perhepalvelujen palveluesimies, virka Tehtävät: Perhepalvelujen palveluesimies

Lisätiedot

Töihin Kokkolan kaupungille

Töihin Kokkolan kaupungille Töihin Kokkolan kaupungille Suurten ikäluokkien eläköitymisen myötä kunnat tarvitsevat lähivuosina paljon uusia työntekijöitä. Kokkolan kaupunki tarvitsee myös runsaasti uusia ammattilaisia palvelukseensa,

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA Forssan kaupungin henkilöstön TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA Kuva: Loimijoki yöllä Yhteistoimintaryhmä xx.xx.2014 Kaupunginhallitus xx.xx.2014 Kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 SISÄLLYSLUETTELO:

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksessa työskentelevien Talentian jäsenten kiinnostus toimia esiopetusta antavana lastentarhanopettajana Marjo Varsa 19.9.

Varhaiskasvatuksessa työskentelevien Talentian jäsenten kiinnostus toimia esiopetusta antavana lastentarhanopettajana Marjo Varsa 19.9. Esiopetuskelpoisuus ja sosionomit Varhaiskasvatuksessa työskentelevien Talentian jäsenten kiinnostus toimia esiopetusta antavana lastentarhanopettajana Marjo Varsa 19.9.2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

Kuntaliitosselvityksen liiteaineisto

Kuntaliitosselvityksen liiteaineisto HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS Kuntaliitosselvityksen liiteaineisto SISÄLTÖ Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Kuntien yhdistämislaskelma Toimialojen nelikenttäanalyysit Toimipaikkaluettelo

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulun toimintayksikkö PL 58, 90015 Oulun kaupunki Puh. (08) 558 44113, faksi (08) 558 44032

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulun toimintayksikkö PL 58, 90015 Oulun kaupunki Puh. (08) 558 44113, faksi (08) 558 44032 14.10.2005 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulun toimintayksikkö PL 58, 90015 Oulun kaupunki Puh. (08) 558 44113, faksi (08) 558 44032 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO MUUTTUVA VARHAISKASVATUS...3 2 MENETELMÄ

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2008

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2008 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report terveyspalvelujen henkilöstö 2008 Reijo Ailasmaa +358 20 610 7062 reijo.ailasmaa@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166,

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toisen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta

Valtioneuvoston asetus rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta Liite 1 Alustava luonnos Valtioneuvoston asetus rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta 1 luku. Yleiset säännökset 1. Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetussa

Lisätiedot

REKRY-AMARE -hanke Hämeen ammattikorkeakoulun osahankkeen väliraportti 1 9.8.2010-17.12.2010

REKRY-AMARE -hanke Hämeen ammattikorkeakoulun osahankkeen väliraportti 1 9.8.2010-17.12.2010 REKRY-AMARE -hanke Hämeen ammattikorkeakoulun osahankkeen väliraportti 1 9.8.2010-17.12.2010 Marketta Jokinen suunnittelija SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 HÄMEEN AMMATTIKOREKAKOULUN OSAHANKKEEN TAVOITTEET

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 423. Valtioneuvoston asetus. ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 423. Valtioneuvoston asetus. ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 2005 N:o 423 428 SISÄLLYS N:o Sivu 423 Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta...

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke 2008 2013 Pointin neuvonta- ja ohjauspalvelut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2009

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2009 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2009 Reijo Ailasmaa +358 20 610 7062 reijo.ailasmaa@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie

Lisätiedot

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa 6.5.2012 Sisältö 1. Taustaksi 3 2. Varhaiskasvatuksen kokonaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO I LUKU 1 YLEISTÄ 1 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 II LUKU 1 HALLINTO-ORGANISAATIO JA RATKAISUVALTA 1 2 YLEISTÄ 1 3 KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys Hallintotyo ryhma n loppuraportti

Kuntarakenneselvitys Hallintotyo ryhma n loppuraportti Kuntarakenneselvitys Hallintotyo ryhma n loppuraportti Keskushallinto ja tukipalvelut (ateria-, puhtaus-, toimisto-, laskenta- ja palkkapalvelut) 15.9.2014 Sisa llys 1. Hallintotyöryhmän toimeksianto ja

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN 205 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN KANSLIAN JA LAITOSTEN YHTEYSTIEDOT Tiedekunnan kanslia 33014 Tampereen yliopisto Käyntiosoite: Ratapihankatu 55 Yliopiston vaihde, puh. (03) 355 111 Telefax (03) 3551

Lisätiedot