9 METSÄTEOLLISUUS. Metsäteollisuusyritykset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "9 METSÄTEOLLISUUS. Metsäteollisuusyritykset"

Transkriptio

1 9 METSÄTEOLLISUUS Suomen metsäteollisuus supisti tuotantoaan vuonna 2001 metsäteollisuustuotteiden heikentyneen kysynnän vuoksi. Paperin ja kartongin tuotanto päätyi 13 miljoonaan tonniin jääden 7 prosenttia edellisvuoden ennätyslukemista. Vähennys heijastui puumassan tuotantoon, joka supistui 6 prosentilla. Sahatavaran tuotanto aleni 5 prosenttia 13 miljoonaan kuutiometriin. Kehitys oli samansuuntainen lähes kaikissa muissakin metsäteollisuuden tuoteryhmissä. Metsäteollisuuden kotimainen liikevaihto oli 19 miljardia euroa. Investointeihinsa metsäteollisuus käytti 9,5 prosenttia liikevaihdostaan. Puutuoteteollisuuden nettotulos oli hieman tappiollinen, mutta massa- ja paperiteollisuus oli edelleen hyvin kannattavaa. Metsäteollisuustuotteiden valmistus on Suomessa voimakkaasti keskittynyttä, vientiin suuntautuvaa suurteollisuutta. Metsäteollisuusyritykset Metsäteollisuustuotteiden tuotanto on voimakkaasti keskittynyttä. Kolme suurinta Suomessa toimivaa metsäteollisuuskonsernia (Stora Enso, UPM-Kymmene ja Metsäliitto-yhtymä) ovat myös kansainvälisesti erittäin suuria. Valtaosa niiden ulkomaisista tuotantolaitoksista sijoittuu Euroopan unionin alueelle. Kokonaisliikevaihdolla mitaten Stora Enso sijoittui vuonna 2001 maailman metsäteollisuusyhtiöiden joukossa viidenneksi ja UPM-Kymmene kahdeksanneksi. Euroopassa samat yhtiöt olivat kaksi suurinta, ja Metsäliitto ylsi neljänneksi. Tämän luvun tilastot käsittelevät kuitenkin vain metsäteollisuusyritysten toimintaa Suomessa. Metsäteollisuusyritykset ovat kasvattaneet kokoaan sekä yritysfuusioiden kautta että investoimalla tuotantolaitoksiin. Vuonna 2001 metsäteollisuuden kotimaan investoinnit kohosivat 1,5 miljardiin euroon, ja investointiaste oli 9,5 prosenttia liikevaihdosta (taulukko 9.7). Metsäteollisuusyritysten kotimaan liikevaihdon ennakkoarvio oli 19 miljardia euroa vuonna 2001 (kotimaan liikevaihto on noin puolet yritysten kokonaisliikevaihdosta). Tähän sisältyy kaikkien toimialaltaan metsäteollisuuteen luokiteltujen yritysten liikevaihto, joten luku on suurempi kuin taulukossa 9.7 esitetty Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten liikevaihto. Liikevaihto supistui 4 prosenttia edellisvuodesta. Metsäteollisuustoimialan kannattavuus on kuitenkin pysynyt hyvänä. Massan, paperin ja paperituotteiden valmistuksen nettotulosprosentti (+25 % liikevaihdosta) oli erinomainen. Puutavaran ja puutuotteiden valmistuksen nettotulosprosentti ( 1 %) jäi kuitenkin hieman negatiiviseksi (kuva 9.4). Tuotanto Suomen metsäteollisuus sopeutti tuotantoaan metsäteollisuustuotteiden kysynnän alenemiseen vuonna Edeltävä vuosi oli ollut useimmissa metsäteollisuuden tuoteryhmissä ennätyksellinen. Sahatavaran tuotanto on 1990-luvun alun jälkeen lisääntynyt nopeasti pysyttyään tätä ennen keskimäärin hieman yli 7 miljoonan kuutiometrin tasolla aina 1960-luvulta saakka. Vuoden 2001 tuotanto 12,8 miljoonaa kuutiometriä jäi edellisvuoden ennätyslukemista 5 prosenttia (kuva 9.1). Mäntysahatavaran tuotanto säilyi ennallaan, mutta kuusisahatavaran tuotanto väheni 9 prosenttia. Sahatavaran tuotannosta hieman yli kolmannes kulutettiin kotimaassa (5,1 milj. m³). Sahatavaran kotimaan kulutuksesta 75 prosenttia ohjautuu rakentamiseen. Levyteollisuudessa vanerin tuotanto supistui 1,1 miljoonaan kuutiometriin johtuen havuvanerin valmistuksen vähenemisestä (kuva 9.1). Lastulevyn tuotanto aleni 0,4 miljoonaan kuutiometriin. Lastulevystä puolet kulutetaan kotimaassa, mutta vanerista vain noin 10 prosenttia. Metsätilastollinen vuosikirja

2 9 Forest industries Metsäteollisuuden tärkeimmät uudet investointihankkeet (kustannukset yli 17 milj. ) Yhtiö Paikkakunta Tuote Kustannukset, Kapasiteetin- Rakennusmilj. lisäys aika UPM-Kymmene Oyj Pietarsaari Valkaistu sellu t Stora Enso Oy Kemi Hienopaperi t M-real Oyj Äänekoski/Hämeenkyrö Taivekartonki/Tapettipaperi t UPM-Kymmene Oyj Rauma Aikakauslehtipaperi 9 Forest industries t UPM-Kymmene Oyj Jämsänkoski Tarrapaperi t UPM-Kymmene Oyj Pietarsaari Sellu, paperi Store Enso Oyj Hamina Sanomalehtipaperi/kuumahierre / t Finnforest Oyj Suolahti Koivuvaneri m³ Lähde: Metsäteollisuus ry Taantuma taittoi myös massa- ja paperiteollisuuden tuotannon kasvun. Paperin tuotanto pieneni 9,9 miljoonaan tonniin vuonna 2001 ( 8 %). Tuotannosta puolet oli aikakauslehtipaperia, neljännes hienopaperia, hieman yli kymmenesosa sanomalehtipaperia ja loput voimapaperia ja muuta paperia. Hienopaperin tuotanto supistui eniten. Sen määrä väheni 16 prosentilla 2,5 miljoonaan tonniin. Aikakauslehtipaperia tuotettiin 5,1 miljoonaa tonnia, ja määrä aleni 5 prosenttia edellisvuodesta. Sanomalehtipaperin, voimapaperin ja kartongin tuotannot supistuivat 5 7 prosenttia. Tuotantomäärä kasvoi vain muut paperitryhmässä (+8 %), joiksi luetaan mm. pehmopaperit ja erilaiset erikoispaperit (taulukot 9.0 ja 9.3). Paperin tuotanto on lisääntynyt maassamme 50-luvulta lähtien lähes jatkuvasti, ja määrä onkin kymmenkertaistunut tänä aikana. Kehitys on johtunut miltei yksinomaan aikakauslehti- ja hienopapereiden tuotannon voimakkaasta kasvusta (kuva 9.2). Kartonkia tuotettiin 2,6 miljoonaa tonnia vuonna Paperin ja kartongin tuotanto suuntautuu voimakkaasti vientiin. Paperin ja kartongin heikentynyt kysyntä heijastui niiden raaka-aineena käytetyn puumassan tuotantoon. Suomen massateollisuuden tuotannosta 85 prosenttia käytetään kotimaassa paperin ja kartongin valmistukseen. Puumassan tuotanto 11,2 miljoonaa tonnia väheni 6 prosenttia edellisvuodesta. Puumassasta noin 60 prosenttia oli sellua, ja loput mekaanisia massoja. Puumassan lisäksi tuotettiin 0,5 miljoonaa tonnia muita massoja, joita valmistettiin lähinnä keräyspaperista (kuva 9.2, taulukot 9.0 ja 9.2). Energian kokonaiskulutus Suomessa oli 379 terawattituntia vuonna Metsäteollisuuden prosessit tarvitsevat runsaasti energiaa etenkin massan ja paperin valmistuksessa. Metsäteollisuus tuottaa osan käyttämästään energiasta itse polttamalla valmistusprosessiensa sivutuotteina syntyvää mustalipeää ja puujätettä muiden tehdaspolttoaineidensa ohella. Vuonna 2001 metsäteollisuuden käyttämien tehdaspolttoaineiden energiasisältö oli terajoulea (71 TWh). Mustalipeän osuus tästä oli terajoulea (37 TWh) ja muun puujätteen terajoulea (13 TWh). Tehdaspolttoaineilla tuotettavan energian lisäksi metsäteollisuus kuluttaa sekä omalla vesivoimalla tuotettua että ostosähköä yhteensä 14 terawattituntia. Metsäteollisuuden energialähteet esitetään taulukossa 9.6. Tilastointimenetelmät Tiedot metsäteollisuuden tuotannosta ja tuotantolaitoksista perustuvat pääosin Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten tietoihin. Lukumääräisesti eniten yrityksiä jää Metsäteollisuus ry:n tilastoinnin ulkopuolelle sahateollisuudessa, mutta kaikki massa-, paperi- ja kartonkiteollisuuden yritykset kuuluvat sen jäsenistöön. Metla selvitti piensahojen lukumäärän viimeksi vuonna 1998, jolloin niitä oli 2088 kappaletta. Taulukossa 9.0 sahojen lukumääräksi ilmoitetaan ns. teollisuussahojen määrä (170 kpl). Teollisuussahojen puunkäyttö ylittää kuutiometriä vuodessa. Havusahatavaran sekä paperin ja kartongin kotimainen kulutus perustuu Metsäteollisuus ry:n arvioon. Paperilla ja kartongilla suora näennäiskulutus (tuotanto + tuonti vienti) johtaisi kotimaan kulutuksen yliarvioon, sillä siinä ei huomioida riittävästi painotuotteiden nettovientiä, vientituotteiden pakkauksia ym. Tiedot paperinkeräysmääristä tuottaa Paperinkeräys Oy (taulukko 9.5). Muiden kuin em. tuotteiden kotimainen kulutus on laskettu näennäiskulutuksena (taulukko 9.0). 264 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2002

3 9 Metsäteollisuus Metsäteollisuuden käyttämän energian tilastot ovat peräisin Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitosta ja Tilastokeskuksesta. Metsäteollisuuden liikevaihto, kapasiteetin käyttöaste ja investoinnit ovat Metsäteollisuus ry:n ilmoittamia tietoja (taulukko 9.7). Metsäteollisuuteen läheisesti liittyvät ulkomaankauppatilastot esitetään luvussa 10. Metsäteollisuuden työvoimaa käsitellään luvussa 7 ja puunkäyttöä luvussa 8. Metsäteollisuuden merkitys kansantaloudellemme raportoidaan luvussa 11. Metsäteollisuuden tuotteet Puutuoteteollisuuden tuotannosta tässä luvussa käsitellään sahatavaraa, vaneria, lastulevyä ja kuitulevyä. Sahatavaran tuotanto koostuu Suomessa lähes yksinomaan havusahatavarasta. Myös vanerissa havuvanereiden osuus on lisääntynyt, ja tuotantoon käytetään yhä enemmän kuusta. Vanerilevy valmistetaan liimaamalla ja puristamalla päällekkäin useita viiluja. Vanereita ovat myös viilulla pinnoitetut rima- ja sälölevyt. Vaneri luokitellaan lehtivaneriksi, jos ainakin yksi sen pintaviiluista on lehtipuuta. Lastulevy on ohuista puulastuista hartsiliimaamalla ja puristamalla tehty levy. Kuitulevyt valmistetaan puukuiduista, jotka liitetään toisiinsa lämmön ja paineen avulla. Tämän luvun tuotantotilastoihin ei sisälly insinööripuutuotteita (liimapuu, viilupuu) eikä puusepänteollisuuden, huonekaluteollisuuden tai taloteollisuuden tuotteita. Massateollisuuden tuotteita ovat hioke, hierre, puolikemiallinen puumassa ja selluloosa. Niistä muut paitsi selluloosa luetaan mekaanisiin massoihin. Lisäksi massateollisuus tuottaa kierrätyskuidusta valmistettua massaa. Mekaaniset massat valmistetaan pääosin kuusesta ja osittain myös lehtipuusta. Hioke tehdään kuorituista kuitupuupölkyistä ja hierre hakkeesta. Puolikemiallista puumassaa hierrettäessä hake on esikäsitelty kemikaaleilla. Sellu on kemiallisesti lähinnä männystä ja koivusta valmistettua puumassaa. Suomessa tuotetaan vain sulfaattisellua, ja sulfiittisellun valmistus loppui vuonna Kierrätyskuidusta valmistetusta massasta kolme neljäsosaa käytetään sanomalehtipaperin ja kartongin (lähinnä hylsykartongin) raaka-aineeksi. Paperiteollisuuden tuotteet jaotellaan sanomalehtipaperiin, aikakauslehtipaperiin, hienopaperiin, voimapaperiin ja muuhun paperiin. Sanomalehtipaperi on ohutta, mekaanista massaa sisältävää paperia. Muun paino- ja kirjoituspapereiden luokan muodostavat aikakauslehti- ja hienopaperit. Niistä edellinen sisältää pääosin mekaanista massaa ja sitä käytetään aikakauslehtien lisäksi mainostuotteissa. Hienopaperi tehdään sellusta, ja siinä on yleensä alle 10 prosenttia mekaanista massaa. Voimapaperi on lujaa paperia, joka on valmistettu lähes valkaisemattomasta sulfaattisellusta. Muuhun paperiin sisältyvät esimerkiksi pehmopaperit, pakkauspaperit, tapetit ym. erilaiset muut erikoispaperit. Kartonki on paksua, kankeaa ja yleensä monikerroksista paperia, jota käytetään lähinnä pakkauksissa. Kartongin neliömassa on tavallisesti noin grammaa, ja se on yleensä paperia painavampaa. Paperin ja kartongin jalosteet ja painotuotteet eivät sisälly tämän luvun tilastoihin. Kirjallisuus Literature Avain Suomen metsäteollisuuteen Metsäteollisuus ry. 124 s. Environmental report. Statistics for Finnish Forest Industries Federation. 49 p. The Finnish Timber and Paper Directory Suomen Paperi- ja Puutavaralehti Oy. 301 s. Kansantalouden tilinpito , taulukot. SVT Kansantalous 1990:16. Tilastokeskus. 146 s. Key to the Finnish forest industry Finnish Forest Industries Federation. 108 p. Metsäsektorin suhdannekatsaus Metsäntutkimuslaitos. 65 s. Metsäteollisuuden tuotanto. Tuotanto Suomessa tammi syyskuussa Metsäteollisuus ry, tiedote. 5 s. Metsäteollisuuden vuosikirja Metsäteollisuus ry. 47 s. Suomen metsäteollisuus, kesäkuu Metsäteollisuus ry. 47 s. Suomen piensahat Metsätilastotiedote 523. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. 7 s. Teollisuusyritysten tilinpäätöstilasto. Tietoja teollisuuden ja rakentamisen suurista yrityksistä SVT Yritykset 2002:4. Tilastokeskus. 62 s. Tilinpäätöstilasto SVT Yritykset 2002:2. Tilastokeskus. 105 s. Ympäristönsuojelun vuosikirja. Massa- ja paperiteollisuus. Vuoden 2001 tilastot Metsäteollisuus ry. 122 s. Ympäristönsuojelun vuosikirja. Puutuoteteollisuus. Vuoden 2001 tilastot Metsäteollisuus ry. 52 s. Muut tietolähteet Other sources of information Metsäteollisuus ry, Paperinkeräys Oy, Teollisuuden ja Työnantajain keskusliitto, Tilastokeskus, yritystilastot, Metsätilastollinen vuosikirja

4 9 Forest industries "! ' & % $ # "! E ` E 5 = D = J= L = H= 5 = M I # # $ $ # % % # & & # ' ' # "! ' & % $ # "! E ` E 8 = A HE 2 O # # $ $ # % % # & & # ' ' # Lähde: Metsäteollisuus ry Source: Finnish Forest Industries Federation Kuva 9.1 Sahatavaran ja vanerin tuotanto Figure 9.1 Production of sawn goods and plywood, ' & % $ # E J` E J 2 K K = I I = O D JA A I F K F J J= A = = EI A J = I I = J A? D = E? = I A E? D F K F 5 K B= = JJEI A K 5 K F D = JA F K F 5 K BEEJJEI A K 5 K F D EJA F K F ' & % $ # E J` E J 2 = F A HEO D JA A I 2 = F A HJ J= 5 = = A D JEF = F A HE A M I F HE J ) E = = K I A D JE = D EA F = F A HE = C = E A BE A F = F A H 8 E = F = F A HE H= BJF = F A H K K F = F A HE JD A HF = F A H " "!! # # $ $ # % % # & & # ' ' # # # $ $ # % % # & & # ' ' # Lähde: Metsäteollisuus ry Source: Finnish Forest Industries Federation Kuva 9.2 Puumassan ja paperin tuotanto Figure 9.2 Production of pulp and paper, Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2002

5 9 Metsäteollisuus = I I = ` 2 K F K K J = I I = J JD A HF K F # & 0 E A A? D = E? = F K F 2 = F A HE = = HJ E` 2 = F A F = F A H> = = HJ E 2 = F A H> = 5 = = A D JEF = F A HE A M I F HE J 5 A K + D A E? = F K F # $ $ # 0 EA HHA 4 A BE A H A? D = E? = F K F 2 K E A E= E A F K K = I I = 5 A E? D A E? = F K F K K F = F A HE JD A HF = F A H 8 E = F = F A HE H= BJF = F A H " " 0 EA F = F A HE E A F = F A H " ) E = = K I A D JEF = F A HE = C = E A F = F A H Lähde: Metsäteollisuus ry Source: Finnish Forest Industries Federation Kuva 9.3 Massojen sekä paperin ja kartongin tuotannon jakautuminen tuoteryhmittäin 2001 Figure 9.3 Distribution of production in pulp and paper and paperboard, 2001! A JJ JK I F H I A JJE` A JF H BEJH= JE = I I = = F = F A HEJA EI K K I 2 K F F = F A K I JHEA I 2 K K JK JA JA EI K K I F K? JI K I JHEA I % # & & # ' ' # Nettotulosprosentti = (liikevaihto toimintakulut nettorahoituskulut poistot)/liikevaihto x 100 Net profit ratio = (turnover operational costs net financing costs depreciations)/turnover x 100 Lähde: Tilastokeskus Source: Statistics Finland Kuva 9.4 Metsäteollisuuden kannattavuus kotimaassa Figure 9.4 Profitability of the forest industries in Finland, Metsätilastollinen vuosikirja

6 268 Finnish Statistical Yearbook of Forestry Metsäteollisuustuotteiden tuotanto ja ulkomaankauppa 2001 lyhyesti Production of and foreign trade in forest industry products in brief, 2001 Tuote Product Yksikkö Tuotanto Tuonti Vienti Kotimainen kulutus 3 Tehtaat, kpl Production Imports Exports Domestic consumption 3 No. of mills Unit yksikköä units Puutuoteteollisuus Wood-products industries Sahatavara Sawn goods m³ Havusahatavara Sawn softwood m³ Mäntysahatavara Pine sawnwood m³ Kuusisahatavara Spruce sawnwood m³ Lehtisahatavara Sawn hardwood m³ Vaneri Plywood m³ Lastulevy Particle board m³ Kuitulevy Fibreboard t - m.t Massa- ja paperiteollisuus Pulp and paper industries Massa 2 Pulp 2 t - m.t Mekaaninen puumassa Mechanical pulp t - m.t Hioke Mechanical wood pulp t - m.t Hierre Refiner mechanical pulp t - m.t Puolikemiallinen Semi-chemical pulp t - m.t Sellu Chemical pulp t - m.t Valkaisematon sulfaatti Unbleached sulphate pulp t - m.t Valkaistu sulfaatti Bleached sulphate pulp t - m.t havusulfaatti softwood sulphate pulp t - m.t lehtisulfaatti hardwood sulphate pulp t - m.t Sulfiittisellu Sulphite pulp t - m.t Muut massat Other pulp t - m.t Paperi ja kartonki Paper and paperboard t - m.t Paperi Paper t - m.t Sanomalehtipaperi Newsprint t - m.t Aikakauslehtipaperi Magazine paper t - m.t päällystämätön uncoated t - m.t päällystetty coated t - m.t Hienopaperi Fine paper t - m.t päällystämätön uncoated t - m.t päällystetty coated t - m.t Voimapaperi Kraft paper t - m.t Muu paperi Other paper t - m.t Kartonki Paperboard t - m.t Forest industries 1 Sisältää vain teollisuussahat (puunkäyttö yli m³ vuodessa). Includes only sawmills consuming more than m³ of roundwood annually. 2 Tuonti ei sisällä liukosellua. Dissolving pulp is not included in imports. 3 Näennäiskulutus (tuotanto + tuonti - vienti) sahatavaraa ja paperia lukuunottamatta Apparent consumption (production + imports - exports) except sawn goods and paper products Lähde: Metsäteollisuus ry, Tullihallitus Source: Finnish Forest Industries Federation, Board of Customs

7 9 Metsäteollisuus 9.1 Sahatavaran ja puulevyjen tuotanto Production of sawn goods and wood-based panels, Vuosi Sahatavara Sawn goods Vaneri Lastulevy Kuitulevy Year Havusahatavara Lehtisahatavara Yhteensä Plywood Particle board Fibreboard Sawn softwood Sawn hardwood Total 1000 m t m.t Vuosineljännes Quarter I II III Lähteet: Metsäteollisuus ry; Metsäntutkimuslaitos Sources: Finnish Forest Industries Federation; Finnish Forest Research Institute Metsätilastollinen vuosikirja

8 . 9 Forest industries 9.2 Puumassan tuotanto Production of wood pulp, t m.t. Vuosi Mekaaniset massat Mechanical and semichemical pulp Sellu Chemical pulp Kaikkiaan Year Mekaaninen Puolikemiallinen Yhteensä Sulfaattisellu Sulfiittisellu Yhteensä Total Mechanical Semichemical Total Sulphate pulp Sulphite pulp Total Vuosineljännes Quarter I II III Lähde: Metsäteollisuus ry Source: Finnish Forest Industries Federation 270 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2002

9 9 Metsäteollisuus 9.3 Paperin ja kartongin tuotanto Production of paper and paperboard, t m.t. Vuosi Paperi Paper Kartonki Yhteensä Year Sanoma- Muu paino- ja kirjoituspaperi Voimapaperi Muu paperi Yhteensä Paper- Total lehtipaperi Other printing and writing paper Kraft paper Other paper Total board Newsprint Aikakauslehtipaperi Hienopaperi Yhteensä Magazine paper Fine paper Total Vuosineljännes Quarter I II III Lähde: Metsäteollisuus ry Source: Finnish Forest Industries Federation Metsätilastollinen vuosikirja

10 9 Forest industries 9.4 Sahatavaran kotimainen kulutus Domestic consumption of sawn goods, m 3 Vuosi Havusahatavara Lehtisahatavara Yhteensä Year Sawn softwood Sawn hardwood Total Lähde: Metsäteollisuus ry Source: Finnish Forest Industries Federation 272 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2002

11 9.5 Paperin ja kartongin kotimainen kulutus ja paperin keräys Domestic consumption and collecting of paper and paperboard, Metsätilastollinen vuosikirja Selite Item Yksikkö Unit 1 Kotimaan toimitukset 1 Domestic deliveries t m.t paperi paper kartonki paperboard Vientiin valmistetut jalosteet 2 Converted products for exports t m.t Tuonti 3 Imports t m.t paperi paper kartonki paperboard jalosteet converted products Kotimainen bruttokulutus (1-2+3) 4 Domestic gross consumption (1-2+3) t m.t Painotuotteiden nettovienti ym. 1 5 Indirect exports of conv. products t m.t Kotimainen kulutus (4-5) 6 Domestic consumption (4-5) t m.t asukasta kohti per capita kg Paperin ja kartongin keräys 7 Collecting of paper and paperboard t m.t asukasta kohti per capita kg kotimaisesta kulutuksesta of domestic consumption % käyttö paperiteollisuudessa usage in paper production t m.t prosenttia tuotannosta % of paper production % 5,2 4,8 5,6 5,0 5,0 5,4 5,1 5,7 Painotuotteiden nettovienti, vientituotteiden kääreet, pakkaukset yms. Net exports of printed products, wrappings of exported products, etc. Lähteet: Metsäteollisuus ry; Paperinkeräys Oy Sources: Finnish Forest Industries Federation; Paperinkeräys Oy 9 Metsäteollisuus

12 274 Finnish Statistical Yearbook of Forestry Metsäteollisuuden energian lähteet Energy sources in forest industries, Vuosi Tehdaspolttoaineet, TJ Lisäsähkön hankinta, GWh Year Primary fuels used by industry, TJ Acquisition of additional electricity, GWh Musta lipeä Muu puujäte Turve Maakaasu Raskas Kivihiili Yhteensä Oma vesi- Ostosähkö Yhteensä Black liquor Other wood Peat Natural gas polttoöljy Coal Total voimasähkö Purchased Total waste Heavy Own hydro electricity fuel oil electricity Polttoaineita käytetään sekä sähkön että lämmön tuotantoon ja teollisiin prosesseihin suoraan. Lisäsähköllä tarkoitetaan muuta sähkön hankintaa. Omalla vesivoimasähköllä tarkoitetaan vain tehtaiden yhteydessä olevien voimaloiden tuotantoa. Lisäksi metsäteollisuusyrityksillä on osakkuuksia voimayhtiöissä. Fuels are used for generation of electricity and heat and directly in industrial processes. Own hydro electricity means powerplants integrated to mills. Forest industry companies have also interests in energy producing companies. TJ (terajoule) = 0,2778 GWh = 23,88 toe. Lähteet: Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto; Tilastokeskus Sources: Confederation of Finnish Industry and Employers; Statistics Finland 9 Forest industries

13 9 Metsäteollisuus 9.7 Metsäteollisuuden liikevaihto, kapasiteetin käyttöaste ja investoinnit Suomessa Forest industries turnover, capacity utilisation rates, and investments in Finland, Vuosi Liikevaihto Kapasiteetin käyttöasteet, % Investoinnit, milj. Investointiaste, % Year milj. Capacity utilisation rates, % Investments, mill. Investment rate, % Turnover Teollisuus- Paperi- ja Puutuote- Massa- ja Yhteensä mill. sahat kartonkiteollisuus teollisuus paperiteollisuus Total Industrial Paper and Wood-products Pulp and paper sawmills paperboard industries industries , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 Investoinnit perustuvat kansantalouden tilinpitolaskelmiin (Tilastokeskus), muut luvut ovat Metsäteollisuus ry:n kokoamia. Kuvassa 9.4 esitetty liikevaihto on kaikkien päätoimialaltaan metsäteollisuudeksi luokiteltujen yritysten liikevaihto. Se on yleensä suurempi kuin tässä taulukossa esitetty Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten kotimaisten tuotantolaitosten liikevaihto. It should be noted that the turnover related to Figure 9.4, which sums up the turnovers of all the enterprises whose main branch of industry is classified as forest industry, is different and generally greater than the turnover in this table (= turnovers by domestic plants reported by the member enterprises of the Finnish Forest Industries Federation). Lähteet: Metsäteollisuus ry; Tilastokeskus Sources: Finnish Forest Industries Federation; Statistics Finland Metsätilastollinen vuosikirja

14 9 Forest industries 276 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2002

9 METSÄTEOLLISUUS. Tuotanto ja kotimainen kulutus. Investoinnit ja kannattavuus

9 METSÄTEOLLISUUS. Tuotanto ja kotimainen kulutus. Investoinnit ja kannattavuus 9 METSÄTEOLLISUUS Lähes kaikissa metsäteollisuuden tuoteryhmissä vuosi 1998 oli tuotantomääriltään ennätyksellinen. Myös massa- ja paperiteollisuuden kannattavuus parani hieman edellisvuodesta. Vuoden

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUS. Tuotanto ja kotimainen kulutus. Investoinnit ja kannattavuus

10 METSÄTEOLLISUUS. Tuotanto ja kotimainen kulutus. Investoinnit ja kannattavuus 10 METSÄTEOLLISUUS Metsäteollisuuden keskeisille toimialoille, sahoille ja paperiteollisuudelle, vuosi 1996 merkitsi notkahdusta alaspäin. Metsäteollisuuden kapasiteetin käyntiaste jäi 85 prosentin tasolle.

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUS. Tuotanto ja kotimainen kulutus. Investoinnit ja kannattavuus

10 METSÄTEOLLISUUS. Tuotanto ja kotimainen kulutus. Investoinnit ja kannattavuus 10 METSÄTEOLLISUUS Metsäteollisuuden keskeisille toimialoille, sahoille ja paperiteollisuudelle, vuodet 1994 95 olivat korkeasuhdanteen aikaa; kuitenkin sahateollisuuden kannattavuus oli huono vuonna 1995.

Lisätiedot

9 METSÄTEOLLISUUS. Tuotanto. Metsäteollisuusyritykset

9 METSÄTEOLLISUUS. Tuotanto. Metsäteollisuusyritykset 9 METSÄTEOLLISUUS Metsäteollisuudessa tuotanto lisääntyi vuonna 2002 noin 4 prosenttia edellisvuodesta, mutta liikevaihto aleni 3 prosenttia ennen kaikkea paperin hinnanlaskun takia. Sanomalehtipaperin

Lisätiedot

9 METSÄTEOLLISUUS. Tuotanto ja kotimainen kulutus. Investoinnit ja kannattavuus. kuutiometriä vuonna Lehtisahatavaran kulutus

9 METSÄTEOLLISUUS. Tuotanto ja kotimainen kulutus. Investoinnit ja kannattavuus. kuutiometriä vuonna Lehtisahatavaran kulutus 9 METSÄTEOLLISUUS Useimmissa metsäteollisuuden tuoteryhmissä vuosi 2000 oli tuotantomääriltään ennätyksellinen. Myös puumassa- ja paperiteollisuuden kannattavuus oli poikkeuksellisen hyvä. Vuoden 2001

Lisätiedot

9 METSÄTEOLLISUUS. Tuotanto ja kotimainen kulutus

9 METSÄTEOLLISUUS. Tuotanto ja kotimainen kulutus 9 METSÄTEOLLISUUS Useimmissa metsäteollisuuden tuoteryhmissä vuosi 1999 oli tuotantomääriltään ennätyksellinen. Puutuoteteollisuuden kannattavuus oli kuitenkin edellisvuotta heikompi. Vuoden 2000 alkupuoliskon

Lisätiedot

9 METSÄTEOLLISUUS. Tuotanto. Metsäteollisuusyritykset. tilastot käsittelevät kuitenkin vain metsäteollisuusyritysten

9 METSÄTEOLLISUUS. Tuotanto. Metsäteollisuusyritykset. tilastot käsittelevät kuitenkin vain metsäteollisuusyritysten 9 METSÄTEOLLISUUS Metsäteollisuuden tuotannon määrä lisääntyi vuonna 2003 noin kahdella prosentilla edellisvuodesta, mutta liikevaihto aleni jo kolmatta vuotta peräkkäin ennen muuta tuotehintojen laskun

Lisätiedot

9 METSÄTEOLLISUUS. Tuotanto. Metsäteollisuusyritykset

9 METSÄTEOLLISUUS. Tuotanto. Metsäteollisuusyritykset 9 METSÄTEOLLISUUS Metsäteollisuuden tuotannon määrä lisääntyi vuonna 2004 noin kuudella prosentilla edellisvuodesta, ja myös toimialan liikevaihto kääntyi kasvuun heikosta vientihintakehityksestä huolimatta.

Lisätiedot

9 METSÄTEOLLISUUS. Metsäteollisuuden tuotanto

9 METSÄTEOLLISUUS. Metsäteollisuuden tuotanto 9 METSÄTEOLLISUUS Paperiteollisuuden noin seitsemän viikkoa kestänyt työkiista heijastui toimialan tuotannon ja liikevaihdon kehitykseen vuonna 2005. Koko metsäteollisuudessa tuotannon määrä väheni vuositasolla

Lisätiedot

10 Metsäteollisuus. Metsäteollisuuden tuotanto ja investoinnit

10 Metsäteollisuus. Metsäteollisuuden tuotanto ja investoinnit Metsäteollisuus Euroalueen talouskriisi heikensi merkittävästi metsäteollisuuden toimintaedellytyksiä vuonna 2012 ja useimmat toimialaa kuvaavista mittareista kääntyivät laskuun. Vuositasolla tarkasteltuna

Lisätiedot

9 METSÄTEOLLISUUS. Metsäteollisuuden tuotanto

9 METSÄTEOLLISUUS. Metsäteollisuuden tuotanto 9 METSÄTEOLLISUUS Metsäteollisuuden tuotanto kasvoi vuonna 2006 noin 11 prosenttia edellisvuodesta ja useilla metsäteollisuuden toimialoilla saavutettiin tuotantoennätyksiä. Massa- ja paperiteollisuudessa

Lisätiedot

11 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

11 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 11 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Raakapuuta tuotiin Suomeen 8,1 miljoonaa kuutiometriä vuonna 1996. Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo väheni edellisvuodesta 8 prosenttia 55 miljardiin markkaan,

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa joulukuu Puun tuonti päätyi lähes ennätyslukemiin vuonna Metsäteollisuustuotteiden

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa joulukuu Puun tuonti päätyi lähes ennätyslukemiin vuonna Metsäteollisuustuotteiden Metsäteollisuuden ulkomaankauppa joulukuu 2 Toimittaja: Aarre Peltola 1..21 68 Puun tuonti päätyi lähes ennätyslukemiin vuonna 2 Metsäteollisuustuotteiden entinen vientiennätys lyötiin jälleen Raaka- ja

Lisätiedot

vuoden kaikkien kuukausien keskiarvoa. Tuonti Nettotuonti Vienti 11 98/1 99/1

vuoden kaikkien kuukausien keskiarvoa. Tuonti Nettotuonti Vienti 11 98/1 99/1 Metsäsektorin ulkomaankauppa elokuu 1 Toimittajat: Aarre Peltola Kimmo Sareva 1..1 0 Puuta virtasi vuolaasti maahamme elokuussa Raaka- ja jätepuu Elokuussa Suomeen tuotiin runsaasti raaka- ja jätepuuta.

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu Metsäteollisuuden vienti vilkastui jälleen syyskuussa

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu Metsäteollisuuden vienti vilkastui jälleen syyskuussa Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2014 50/2014 4.12.2014 Annu Kaila Metsäteollisuuden vienti vilkastui jälleen syyskuussa

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 1 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Sekä metsäteollisuustuotteiden viennissä että puun tuonnissa lyötiin vanhat ennätykset vuonna 19. Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo kasvoi 7 prosenttia edellisvuodesta

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 1/2015 TILASTO: Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 15.1.2015 Aarre Peltola TILASTO Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 15.1.2015 Aarre Peltola

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 1 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Suomen metsäteollisuuden ulkomaankauppa painottuu metsäteollisuustuotteiden vientiin ja raaka-aineena käytettävän puun tuontiin. Puun tuonnissa lyötiin selvästi entinen

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa elokuu Raakapuu. Metsäteollisuustuotteet. Metsäteollisuuden viennin arvo viisi prosenttia.

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa elokuu Raakapuu. Metsäteollisuustuotteet. Metsäteollisuuden viennin arvo viisi prosenttia. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa elokuu 22 Toimittaja: Jukka Torvelainen 22..22 648 Metsäteollisuuden viennin arvo viisi prosenttia jäljessä viime vuodesta Raakapuu Suomeen tuotiin elokuussa puuta 1, miljoonaa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2012 3/2013 18.1.2013 Aarre Peltola Puun tuonti nousussa lokakuussa Puun kuukausittainen

Lisätiedot

Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi elokuussa 7,43 miljardin euron arvosta

Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi elokuussa 7,43 miljardin euron arvosta Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2014 46/2014 5.11.2014 Annu Kaila Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi elokuussa 7,43

Lisätiedot

10 Metsäteollisuus. Metsäteollisuuden tuotanto ja investoinnit

10 Metsäteollisuus. Metsäteollisuuden tuotanto ja investoinnit Metsäteollisuus Maailmanlaajuinen taloustaantuma ja tuotantokapasiteetin leikkaukset supistivat vuonna 2009 metsäteollisuuden tuotantoa 19 prosentilla edellisvuodesta. Puutuoteteollisuudessa tuotantomäärät

Lisätiedot

puusta 44 prosenttia oli koivua. Raaka- ja jätepuuta vietiin tammikuussa ulkomaille 0,1 miljoonaa kuutiometriä. Vienti oli pääasiassa havupuuta.

puusta 44 prosenttia oli koivua. Raaka- ja jätepuuta vietiin tammikuussa ulkomaille 0,1 miljoonaa kuutiometriä. Vienti oli pääasiassa havupuuta. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa tammikuu 21 Toimittaja: Aarre Peltola 17.4.21 71 Metsäteollisuustuotteiden vienti jatkui tammikuussa viimevuotista vauhtia Raaka- ja jätepuu Tammikuussa ulkomaista raaka-

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2014 18/2014 15.5.2014 Aarre Peltola Venäläisen puun osuus tuonnista kasvussa Suomeen

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUS. Metsäteollisuuden tuotanto ja investoinnit

10 METSÄTEOLLISUUS. Metsäteollisuuden tuotanto ja investoinnit 10 METSÄTEOLLISUUS Metsäteollisuuden tuotanto säilyi vuonna 2007 kapasiteetin leikkauksista huolimatta edellisvuoden tasolla. Sahatavaran tuotanto lisääntyi parilla prosentilla 12,5 miljoonaan kuutiometriin,

Lisätiedot

10 Metsäteollisuus. Metsäteollisuuden tuotanto ja investoinnit

10 Metsäteollisuus. Metsäteollisuuden tuotanto ja investoinnit Metsäteollisuus Metsäteollisuuden tuotantomäärät kasvoivat vuoden 2011 alkupuoliskolla, mutta loppuvuotta kohti heikentynyt suhdannetilanne painoi koko vuoden luvut miinukselle. Vuositasolla tarkasteltuna

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2012 9/2013 8.3.2013 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti ja puun tuonti supistuivat

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2012 33/2012 3.8.2012 Aarre Peltola Suomeen tuotiin tammi toukokuussa 3,8 miljoonaa

Lisätiedot

10 Metsäteollisuus. Metsäteollisuuden tuotanto ja investoinnit

10 Metsäteollisuus. Metsäteollisuuden tuotanto ja investoinnit Metsäteollisuus Metsäteollisuuden tuotanto väheni vuonna 2008 11 prosentilla edellisvuodesta. Sahatavaran tuotanto romahti 9,8 miljoonaan kuutiometriin eli viidenneksen pienemmäksi kuin vuotta aiemmin.

Lisätiedot

10 Metsäteollisuus. Metsäteollisuuden rakenne, tuotanto ja investoinnit

10 Metsäteollisuus. Metsäteollisuuden rakenne, tuotanto ja investoinnit Metsäteollisuus Talouden taantuma jatkui metsäteollisuuden päämarkkina-alueella Euroopassa vuonna 2013. Useimmat toimialaa kuvaavista mittareista kääntyivät kuitenkin nousuun edellisvuoden pohjalukemista.

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Suomen metsäteollisuus toi maahamme 12,9 miljoonaa kuutiometriä ulkomaista puuta vuonna 2000. Määrä oli vain kaksi prosenttia pienempi, kuin ennätysvuonna 1999. Puun

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 28 38/28 6.1.28 Aarre Peltola Puun tuonti vauhdissa heinäkuussa Puun tuonti Suomeen

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Metsäteollisuustuotteiden viennin kasvu taittui vuonna 2001, ja vienti supistui edellisvuodesta viisi prosenttia 12,5 miljardiin euroon. Tärkeimpiä kauppakumppaneita

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2009 42/2009 10.11.2009 Aarre Peltola Puuta tuotiin Suomeen tammi elokuussa vain 5,8 miljoonaa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2014 38/2014 8.9.2014 Annu Kaila Puun tuonti laski 12 prosenttia ensimmäisellä vuosipuoliskolla

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 1 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Vuonna 22 metsäteollisuustuotteita vietiin maastamme 12 miljardin euron arvosta. Suomen koko tavaraviennistä metsäteollisuustuotteet muodostivat neljänneksen. Metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2013

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2013 9/2014 13.3.2014 Aarre Peltola Puun tuonti ja metsäteollisuustuotteiden vienti

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2007

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2007 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2007 07/2008 6.3.2008 Aarre Peltola Suomeen tuotiin runsaasti puuta vuonna 2007, määrä

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2008 22/2008 9.6.2008 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti notkahti maaliskuussa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2009 46/2009 11.12.2009 Aarre Peltola Puun tuontivauhti jäi alle puoleen viime vuodesta

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2008 7/2009 6.3.2009 Aarre Peltola Puuta tuotiin yli 20 miljoonaa kuutiometriä vuonna

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2011 31/2011 3.8.2011 Aarre Peltola Puun tuonti kiihtyi toukokuussa Suomeen tuotiin

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2011 24/2011 10.6.2011 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti kasvoi reaalisesti

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2011 17/2011 6.5.2011 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo jatkoi kasvuaan

Lisätiedot

10 Metsäteollisuus. Metsäteollisuuden tuotanto ja investoinnit. Vuonna 2010 metsäteollisuuden tuotanto elpyi

10 Metsäteollisuus. Metsäteollisuuden tuotanto ja investoinnit. Vuonna 2010 metsäteollisuuden tuotanto elpyi Metsäteollisuus Vuonna 20 metsäteollisuuden tuotanto elpyi edellisvuoden aallonpohjasta muuta tehdasteollisuutta nopeammin. Vuositasolla metsäteollisuuden tuotanto kasvoi 12 prosentilla ja lisäystä oli

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 7 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. Yhteisöt Kirkko Tuntematon Valtio 41 % Valkopyökki 4 % Saksanpihta Männyt Muut puulajit 7 % Kuusi 34 % Tammet 1 Yksityinen 14 % Kunnat

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2009 36/2009 9.9.2009 Aarre Peltola Polttopuun tuonti on moninkertaistunut edellisvuodesta

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2010

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2010 37/2010 8.9.2010 Aarre Peltola Puun tuonti on lisääntynyt tasaisesti Puun tuonti

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2009 17/2009 8.5.2009 Aarre Peltola Puun tuontivauhti on puolittunut viime vuodesta

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Vuosi 2005 oli viides peräkkäinen puun tuonnin ennätysvuosi. Tuonti kasvoi neljänneksellä edellisvuodesta 21,5 miljoonaan kuutiometriin. Puusta 79 prosenttia oli venäläistä

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. Kunnat 1 % Yksityinen 17 % Koivu, valeakaasia % Jalot lehtipuut 1 % Leppä % Muut puulajit 3 % Valtio 8 % Kuusi 7 % Mänty, lehtikuusi

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 1 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Vuonna 23 metsäteollisuustuotteita vietiin Suomesta 11,8 miljardin euron arvosta. Sekä Suomen koko tavaraviennin että metsäteollisuustuotteiden viennin arvot pienenivät

Lisätiedot

PUUNJALOSTUS, PUUTAVARALAJIT, MITTA JA LAATUVAATIMUKSET OSIO 6

PUUNJALOSTUS, PUUTAVARALAJIT, MITTA JA LAATUVAATIMUKSET OSIO 6 PUUNJALOSTUS, PUUTAVARALAJIT, MITTA JA LAATUVAATIMUKSET OSIO 6 Suomen puunjalostus ja sen merkitys eri puutavaralajit ja niiden laadun vaikutus puunjalostukseen puunjalostusmuodot 1 Puu on ekologinen materiaali

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, marraskuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, marraskuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, marraskuu 2008 5/2009 9.2.2009 Aarre Peltola Puun tuontivauhti hidastui hieman marraskuussa Puun

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2009 12/2009 14.4.2009 Aarre Peltola Puun tuonti Suomeen romahti tammikuussa Tammikuussa

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 1 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Puun tuonti paisui vuonna 24 ennätykselliseen 17,5 miljoonaan kuutiometriin määrän lisäännyttyä 5 prosentilla edellisvuodesta. Puusta 8 prosenttia tuli Venäjältä ja 7

Lisätiedot

Suomen metsät ja metsäsektori vähähiilisessä tulevaisuudessa

Suomen metsät ja metsäsektori vähähiilisessä tulevaisuudessa Suomen metsät ja metsäsektori vähähiilisessä tulevaisuudessa Tuloksia hankkeesta Low Carbon Finland 25 -platform Maarit Kallio ja Olli Salminen Metsäntutkimuslaitos Metsät ja metsäsektori vaikuttavat Suomen

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 7 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. Yksityistämisen alla oleva maa 1 % Lepät 1 % Haapa 3 % Muut puulajit 5 % Yksityinen 35 % Valtio 9 % Rauduskoivu 18 % Mänty 1 % Kuusi

Lisätiedot

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Suomeen tuotiin puuta 10,2 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2012, ja sillä katettiin 17 prosenttia Suomen metsäteollisuuden puun hankinnasta. Puutavaralajeista eniten tuli

Lisätiedot

metsäteollisuuden tuotantolaitokset Tuotannon supistuminen johtui työkiistan aikaisista seisokeista toisella neljänneksellä.

metsäteollisuuden tuotantolaitokset Tuotannon supistuminen johtui työkiistan aikaisista seisokeista toisella neljänneksellä. Metsäteollisuuden tuotanto Tuotanto Suomessa tammi-syyskuussa 25 Paperia ja Puuta Tuotanto normaalitasolla kolmannella neljänneksellä Kuluvan vuoden heinä-syyskuussa metsäteollisuuden tuotantolaitokset

Lisätiedot

massateollisuuden hake ja puru mukaan lukien, oli vuoden 2005 lopussa 11,2 miljoonaa kuutiometriä.

massateollisuuden hake ja puru mukaan lukien, oli vuoden 2005 lopussa 11,2 miljoonaa kuutiometriä. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden puuvarastot 31.12.2005 Toimittaja: Martti Aarne 7.2.2006 805 Mäntykuitupuuta yli 4 miljoonaa

Lisätiedot

8 Puun käyttö. Raakapuu

8 Puun käyttö. Raakapuu 8 Puun käyttö Suomessa käytettiin raakapuuta 73,9 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2013, mikä oli 3 miljoonaa kuutiometriä enemmän kuin vuosina 2010 2012. Tästä meni metsäteollisuuden raaka-aineeksi 64,5

Lisätiedot

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta.

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2000 Toimittaja: Aarre Peltola 20.8.2001 589 Tuontipuusta 84 prosenttia tuli Venäjältä Saksaan viidennes metsäteollisuuden viennistä Raaka- ja jätepuu Suomeen

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 2.1.216 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5

Lisätiedot

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 8.9.1998 447 Tuontiraakapuusta viisi kuudesosaa tuli Venäjältä Saksaan ja Iso-Britanniaan

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 3.6.217 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 2 3 4 5 6 7 8

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 25.9.217 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 17 2 17

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 31.1.2 1 () Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7

Lisätiedot

9 PUUN KÄYTTÖ. Tilastoa puun käytöstä Suomessa jäsentävät jako teolliseen ja ei-teolliseen puun käyttöön, jako kotimaiseen raakapuuhun

9 PUUN KÄYTTÖ. Tilastoa puun käytöstä Suomessa jäsentävät jako teolliseen ja ei-teolliseen puun käyttöön, jako kotimaiseen raakapuuhun 9 PUUN KÄYTTÖ Tilastoa puun käytöstä Suomessa jäsentävät jako teolliseen ja ei-teolliseen puun käyttöön, jako kotimaiseen raakapuuhun ja tuontipuuhun sekä raakapuulajeittaiset tiedot. Metsäteollisuuden

Lisätiedot

8 Puun käyttö. metsäteollisuustuotteiden heikentynyt kysyntä.

8 Puun käyttö. metsäteollisuustuotteiden heikentynyt kysyntä. 8 Puun käyttö Suomessa käytettiin vuonna 2008 raakapuuta 72,8 miljoonaa kuutiometriä. Käyttö väheni edellisvuoden huippulukemista 11 prosenttia. Pääosa raakapuusta, 66,3 miljoonaa kuutiometriä, kului metsäteollisuudessa.

Lisätiedot

kasvanut, ja lokakuun tuonnista sen osuus oli jo 10 prosenttia.

kasvanut, ja lokakuun tuonnista sen osuus oli jo 10 prosenttia. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa lokakuu 2007 Toimittaja: Aarre Peltola 4.1.2008 894 Puun tuonti Suomeen

Lisätiedot

Puun käyttö 2013: Metsäteollisuus

Puun käyttö 2013: Metsäteollisuus Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 19/2014 Puun käyttö 2013: Metsäteollisuus 16.5.2014 Jukka Torvelainen Martti Aarne Metsäteollisuuden raakapuun käyttö nousi 64,5

Lisätiedot

0(76b7(2//,688'(1 8/.20$$1.$833$

0(76b7(2//,688'(1 8/.20$$1.$833$ (76b7(2//,688'(1 8/.2$$1.$833$ HWVlWHROOLVXXVWXRWWHLGHQYLHQQLQDUYRROL HQQlW\NVHOOLVHWPLOMDUGLDPDUNNDDYXRQQD 9LHQWLOLVllQW\LSURVHQWWLDHGHOOLV YXRGHVWD3DSHULQYLHQWLNDWWRLSXROHWPHW VlWHROOLVXXVWXRWWHLGHPPHYLHQQLQDUYRVWD

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. 1 Yksityisyritykset 11 % Yksityistä misen alla oleva maa 15 % Valtion metsähallinto 37 % Muut puulajit Tervaleppä % 5 % Harmaaleppä

Lisätiedot

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 19.7.1999 491 Tuontipuu virtasi Venäjältä Suomeen Saksaan ja Iso-Britanniaan 34 prosenttia metsäsektorimme viennistä

Lisätiedot

8 Puun käyttö. Metsätilastollinen vuosikirja

8 Puun käyttö. Metsätilastollinen vuosikirja 8 Puun käyttö Suomessa käytettiin vuonna 2011 raakapuuta 70,6 miljoonaa kuutiometriä eli lähes yhtä paljon kuin vuotta aiemmin. Pääosa raakapuusta 61,6 miljoonaa kuutiometriä kului metsäteollisuudessa.

Lisätiedot

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Suomeen tuotiin vuonna 2010 puuta 12,3 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli kolmanneksen enemmän kuin vuotta aiemmin. Tuonnin lisääntymisestä huolimatta määrä oli pienin

Lisätiedot

Arvio Suomen puunjalostuksen tuotannosta ja puunkäytöstä vuoteen 2020

Arvio Suomen puunjalostuksen tuotannosta ja puunkäytöstä vuoteen 2020 Arvio Suomen puunjalostuksen tuotannosta ja puunkäytöstä vuoteen 2020 Lauri Hetemäki & Riitta Hänninen Tiedotustilaisuus 27.5.2009, Helsingin yliopiston päärakennus, Helsinki Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet

Lisätiedot

TŠEKKI. Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT. Puulajien osuus puuston tilavuudesta.

TŠEKKI. Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu  METSÄVARAT. Puulajien osuus puuston tilavuudesta. METSÄVARAT Metsänomistus Puulajien osuus puuston tilavuudesta yksityishenk ilöt 19% kunnat 17% yritykset 3% yhteisöt 1% valtio 6% Lähde:Information on forests and forestry in the Czech Republic by 1 pyökki

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2014 13/2014 14.4.2014 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti käynnistyi tammikuussa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2012 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2011 24.10.2012 Aarre Peltola Puun tuonti 10,5 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

8 PUUN KÄYTTÖ. Metsäteollisuus

8 PUUN KÄYTTÖ. Metsäteollisuus 8 PUUN KÄYTTÖ Vuonna 24 raakapuuta käytettiin lähes 81 miljoonaa kuutiometriä eli enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Valtaosa raakapuusta, 75 miljoonaa kuutiometriä, käytettiin metsäteollisuudessa. Metsäteollisuuden

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO 2 päästöt 23.1.218 1 () Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh / month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11

Lisätiedot

8 Puun käyttö. Metsätilastollinen vuosikirja

8 Puun käyttö. Metsätilastollinen vuosikirja 8 Puun käyttö Vuonna 2012 Suomessa käytettiin raakapuuta 70,8 miljoonaa kuutiometriä eli saman verran kuin kahtena aikaisempanakin vuotena. Tästä metsäteollisuuden raaka-aineena kului 61,5 miljoonaa kuutiometriä,

Lisätiedot

8 Puun käyttö. Metsätilastollinen vuosikirja

8 Puun käyttö. Metsätilastollinen vuosikirja 8 Puun käyttö Vuonna 2009 Suomessa käytettiin raakapuuta 59,5 miljoonaa kuutiometriä, lähes viidennes vähemmän kuin vuotta aiemmin. Raakapuun kokonaiskäyttö supistui jo kolmatta vuotta peräkkäin johtuen

Lisätiedot

Suomen puunjalostuksen tuotanto ja puunkäyttö 2015-2020

Suomen puunjalostuksen tuotanto ja puunkäyttö 2015-2020 Suomen puunjalostuksen tuotanto ja puunkäyttö 2015-2020 Riitta Hänninen ja Lauri Hetemäki Talouskriisin ja metsäalan murroksen vaikutus KMO 2015 toteutumiseen seminaari, maa- ja metsätalousministeriö 3.11.2009.

Lisätiedot

ja Latvian 4 prosenttia. Muiden maiden osuudet jäivät alle prosenttiin. Ulkomaankaupan tavaraluokituksen parantuminen mahdollisti

ja Latvian 4 prosenttia. Muiden maiden osuudet jäivät alle prosenttiin. Ulkomaankaupan tavaraluokituksen parantuminen mahdollisti A JI Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2002 JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Aarre Peltola 1.8.2003 685 Puun tuonnissa 16 miljoonan

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. 5 Tervaleppä 8 % Tammi 3 % Haapa % Muut puulajit % Koivu 18 % Mänty 55 % Valtio 1 % Kuusi 1 % 3 1 ha Metsien ikärakenne v. 5 Havupuuvaltainen

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2014. Koivukuitupuun tuonti kasvussa

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2014. Koivukuitupuun tuonti kasvussa Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2014 42/2014 7.10.2014 Annu Kaila Koivukuitupuun tuonti kasvussa Koivukuitupuun tuonti

Lisätiedot

Suomen metsäteollisuuden tuotanto- ja puunkäyttönäkymät vuonna 2020

Suomen metsäteollisuuden tuotanto- ja puunkäyttönäkymät vuonna 2020 Suomen metsäteollisuuden tuotanto- ja puunkäyttönäkymät vuonna 2020 Lauri Hetemäki Metsien käytön tulevaisuus Suomessa -hankeen ohjausryhmän seminaari, Metsämiesten Säätiö, Kerkkä, 12.5.2009 Metsäntutkimuslaitos

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2014 24/2014 5.6.2014 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti kasvussa maaliskuussa

Lisätiedot

Tuodusta puusta 78 prosenttia (15,6 milj. m³) oli peräisin Venäjältä.

Tuodusta puusta 78 prosenttia (15,6 milj. m³) oli peräisin Venäjältä. A JI Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2006 JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Aarre Peltola 27.7.2007 877 Metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Kaukokuljetustilasto 2005

Kaukokuljetustilasto 2005 Kaukokuljetustilasto 25 Arto Kariniemi Kaukokuljetuksen tilastot 1 Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Kuljetustilasto seuraa kotimaisen raakapuun kuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2013 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 8.11.2013 Aarre Peltola Puun tuonti 10 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

8 PUUN KÄYTTÖ. Metsäteollisuus

8 PUUN KÄYTTÖ. Metsäteollisuus 8 PUUN KÄYTTÖ Raakapuuta käytettiin vuonna 25 yhteensä 75 miljoonaa kuutiometriä. Tästä yli 9 prosenttia eli 68 miljoonaa kuutiometriä kului metsäteollisuudessa. Metsäteollisuuden käyttämän raakapuun määrä

Lisätiedot

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Suomeen tuotiin 20 miljoonaa kuutiometriä kuorellista puuta vuonna 2008. Määrä oli kaikkien aikojen toiseksi suurin. Tuontia vauhditti Venäjän vuoden vaihteeseen ajoittunut

Lisätiedot

Venäjä metsänaapurina

Venäjä metsänaapurina Venäjä metsänaapurina Päättäjien 31. Metsäakatemia, Majvik 14.9.211 Erityisasiantuntija Timo Leinonen, Moskovan suurlähetystö Venäjän metsätalous Valtavat metsävarat ja mahdollisuudet Venäjä Suomi Metsäala,

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ja talouden tulevaisuus Suomessa vuoteen 2020

Metsäteollisuuden ja talouden tulevaisuus Suomessa vuoteen 2020 Metsäteollisuuden ja talouden tulevaisuus Suomessa vuoteen 2020 Lauri Hetemäki Puu- ja erityisalojen liitto 110 vuotta juhlaseminaari, 14.5.2009, Sibeliustalo, Lahti Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet

Lisätiedot

11 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

11 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 11 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Puun tuonti Suomeen supistui 18,2 miljoonaan kuutiometriin vuonna 2007 ja painottui entistä enemmän puumassateollisuuden tarpeisiin. Silti määrä oli kaikkien aikojen

Lisätiedot

Metsien potentiaali ja hyödyntämisedellytykset

Metsien potentiaali ja hyödyntämisedellytykset Metsien potentiaali ja hyödyntämisedellytykset Teollisuuden Metsänhoitajat ry:n vuosikokous ja Metsätehon iltapäiväseminaari Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma (MSO)

Lisätiedot