11 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "11 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA"

Transkriptio

1 11 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Raakapuuta tuotiin Suomeen 8,1 miljoonaa kuutiometriä vuonna Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo väheni edellisvuodesta 8 prosenttia 55 miljardiin markkaan, vaikka Suomen kokonaisvienti lisääntyi samanaikaisesti 6 prosentilla. Metsäteollisuustuotteiden ja raakapuun viennin arvo jäi ensimmäisen kerran alle 3 prosentin Suomen kokonaistavaraviennistä. Ulkomaankaupan tilastointi Metsäntutkimuslaitos kokoaa raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppaa käsittelevät tilastot tullihallituksen ylläpitämästä ULTIKA-tietokannasta. Tullihallitus on tilastoinut Suomen ulkomaankauppaa vuoden 1995 alusta lähtien Euroopan unionin käyttämän CN-tavaranimikkeistön (Combined Nomenclature) mukaan. Tässä luvussa käytetyt puutavaralajiluokat ja metsäteollisuuden tuoteryhmät on muodostettu CN-luokituksen nimikkeitä yhdistelemällä. Nimikkeiden yhdistely tuoteryhmiksi on esitetty edellisessä Metsätilastollisessa vuosikirjassa sivulla 269. Tullihallitus kerää tilastotiedot Euroopan unionin ulkopuolisten maiden kanssa käytävästä kaupasta (ulkokauppa) suoraan tullauksista. Jäsenmaiden välisen kaupan (sisäkauppa) tilastointi perustuu sen sijaan ulkomaankauppaa harjoittavien tahojen tekemiin erillisiin tilastoilmoituksiin (INTRASTAT-järjestelmä). Tilastoilmoitukset kerätään yrityksiltä, joiden tuonnin ja/tai viennin arvo ylittää 55 markkaa. Euroopan unionin osalta tullitilastot eivät siis kata kaikkein pienimpien viejien ja tuojien ulkomaankauppaa. Tämä ei kuitenkaan juuri heikennä metsäsektorin ulkomaankauppatilastojen kattavuutta. EU-sisäkaupan osuus Suomen metsäsektorin ulkomaankaupasta on ollut noin kaksi kolmannesta. Ulkomaankauppatilastossa tavaroiden tilastoarvoina käytetään viennissä verottomia myyntihintoja, joihin sisällytetään vakuutus- ja rahtikustannukset Suomen rajalle saakka. Tuonnin tilastoarvo on arvonlisäveron laskemisen pohjana oleva verotusarvo, josta kuitenkin vähennetään kaikki Suomeen tuonnin yhteydessä kannettavat verot. Tuonnin tilastoarvoon sisältyvät tavaran rahti- ja vakuutuskustannukset Suomen rajalle ensimmäiseen rajanylityspaikkaan saakka. Luvun tiedot koskevat pääosin vuotta Luvussa esitettävät vuotta 1995 koskevat tiedot ovat muuttuneet jonkin verran edellisessä Metsätilastollisessa vuosikirjassa esitetyistä, sillä vuoden 1995 vahvistetut ulkomaankauppatilastot eivät olleet edellisen vuosikirjan painatukseen mennessä käytettävissä. Raaka- ja jätepuu Raakapuu on metsästä tulevaa teollisesti käsittelemätöntä puuta. Raakapuun ulkomaankaupan yhteydessä esitetään myös jätepuun vienti ja tuonti (taulukot 11.1 ja 11.2). Käytetty raakapuuluokittelu on laajentunut edellisvuotisesta. Muutoksen myötä puulajeista mänty, kuusi ja koivu voidaan jälleen tilastoida erikseen, mutta tukki- ja kuitupuujako ei edelleenkään ole ulkomaankauppatilastoissa käytössä. Raakapuun ulkomaankaupan aikasarjat esitetään taulukoissa 11.5 ja Vuonna 1996 raakapuuta tuotiin Suomeen 8,1 miljoonaa kuutiometriä. Vain vuosina 1994 ja 1995 (tähänastinen ennätys) raakapuun tuonti on ollut nykyistä suurempaa. Raakapuusta 84 prosenttia oli peräisin Venäjältä. Seuraavaksi tärkeimmät tuontimaat olivat Viro (7 %), Valko-Venäjä Metsätilastollinen vuosikirja 261

2 11 Foreign trade by forest industries (3 %) ja Latvia (3 %). Jätepuuta tuotiin maahan,4 miljoonaa kuutiometriä. Jätepuu oli peräisin Venäjältä (taulukko 11.4). Raakapuun vienti,9 miljoonaa kuutiometriä oli tuontiin verrattuna vähäistä. Tärkeimmät vientimaat olivat Ruotsi ja Japani, joiden osuudet koko raakapuun vientimäärästä olivat 45 ja 15 prosenttia (taulukko 11.3). Metsäteollisuustuotteisiin verrattuna raakapuun ulkomaankaupan arvo oli vähäinen (3 % metsäteollisuustuotteiden ulkomaankaupan arvosta). Metsäteollisuustuotteet Metsäteollisuustuotteita ovat puutavarateollisuuden tuotteet (sahatavara, vaneri, viilu, lastulevy, kuitulevy, huonekalut, puutalot ja muut puuteokset) sekä massa- ja paperiteollisuuden tuotteet (massa, paperi, kartonki, paperin ja kartongin jalosteet). Metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppatilastot esitetään taulukoissa Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo oli 55,2 miljardia markkaa vuonna Metsäteollisuustuotteiden vienti väheni 8 prosenttia edellisvuodesta, vaikka Suomen kokonaistavaravienti lisääntyi samanaikaisesti 6 prosenttia. Metsäviennin osuus koko maan viennistä onkin supistunut viime vuosina (vrt. kuva 11.1). Vuonna 1996 metsäteollisuustuotteiden vienti muodosti 29,6 prosenttia Suomen koko tavaraviennistä, kun vastaava osuus vuonna 199 oli 37,6 prosenttia (taulukko 11.12). Vuonna 1996 Länsi-Euroopan osuus Suomen metsäteollisuustuotteiden viennin arvosta oli 73 prosenttia. Muun Euroopan osuus oli 7 prosenttia, Aasian 1, Pohjois-Amerikan 5 ja muiden maanosien 5 prosenttia (taulukko 11.1). Metsäteollisuustuotteiden kolme tärkeintä vientimaata olivat edelleen Saksa (18 %), Iso-Britannia (17 %) ja Ranska (7 %). Metsäteollisuustuotteiden tuonnin arvo oli 3,6 miljardia markkaa eli 7 prosenttia vastaavasta viennin arvosta ja 3 prosenttia koko tavaratuonnin arvosta vuonna Metsäteollisuustuotteiden tuonti kohdistuu usein pienissä erissä tuotaviin erikoistuotteisiin. Tällöin myös tuoteryhmän tuonnin yksikköhinta on korkeampi kuin vastaava vientihinta (taulukot 11.7 ja 11.15). Kirjallisuus Literature EU-jäsenyys muuttaa ulkomaankauppatilaston tiedonkeruuta Tullihallitus, tilastotuotanto ja -palvelu. Moniste. 2 s. Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L s. Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L s. INTRASTAT Suomessa vuonna Tullihallitus, tilastoyksikkö. Moniste. 3 s. Metsäsektorin ajankohtaiskatsaus Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja s. Metsäteollisuustuotteiden vienti, kuukausitilasto. Metsätilastotiedote-sarja. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. Pulp & Paper International. Vol. 7. Vuosilta Suomen tilastollinen vuosikirja SVT. Tilastokeskus. 661 s. Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa, kuukausitilasto. Metsätilastotiedote-sarja. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain. Metsätilastotiedote-sarja. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. Raakapuun vienti ja tuonti maittain. Metsätilastotiedote-sarja. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. Metsäteollisuuden tilastot vuodelta Metsäteollisuus ry. Muut tietolähteet Other sources of information Metsäteollisuus ry Tullihallitus, tilastotuotanto ja -palvelu Tullihallitus, ULTIKA-tietokanta 262 Statistical Yearbook of Forestry

3 11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa 1996 (Muutokset vuodesta 1995) Määrä Arvo Yksikkö- Määrän Arvon Yksikköarvon 1 yks. milj. mk arvo, mk muutos-% muutos-% muutos-% VIENTI Raakapuu, m³ Havupuu, m³ Lehtipuu, m³ Muu, m³ Jätepuu, m³ Metsäteollisuustuotteet Sahatavara, m Vaneri ja viilu, m Lastulevy, m Kuitulevy, t Muu puutavarateollisuus Massa, t Paperi, t Kartonki, t Jalosteet, t TUONTI Raakapuu, m³ Havupuu, m³ Lehtipuu, m³ Muu, m³ Jätepuu, m³ Metsäteollisuustuotteet Sahatavara, m Vaneri ja viilu, m Lastulevy, m Kuitulevy, t Muu puutavarateollisuus Massa yhteensä, t Paperi, t Kartonki, t Jalosteet, t Ei sisällä liukosellua Metsätilastollinen vuosikirja 263

4 11 Foreign trade by forest industries mrd. mk Kartonki sekä paperin ja kartongin jalosteet Suomen kokonaisvienti Total exports of Finland FIM billion 8 4 Raakapuu ja metsäteollisuustuotteet Roundwood and forest industry products Rahanarvot muunnettu tuotannon hintaindeksillä Monetary values deflated using production price index Kuva 11.1 Suomen vienti vuoden 1996 rahanarvossa Figure 11.1 Total exports of Finland, , expressed in 1996 money milj. m³ mill. m³ 12 9 Tuonti - Imports Vienti - Exports Nettotuonti Net - imports Sisältää tukki- ja kuitupuun, muun raakapuun, pylväät ja karkeasti syrjätyn puutavaran. Includes large-sized timber, pulpwood, other roundwood, poles and roughly squared wood. Lähde: Source: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu The Finnish Forest Research Institute Kuva 11.2 Raakapuun ulkomaankauppa Figure 11.2 Foreign trade in roundwood, Statistical Yearbook of Forestry

5 11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Vienti - Exports 55,6 mrd. mk FIM - billion Tuonti - Imports 5,2 mrd. mk FIM - billion Kartonki sekä paperin ja kartongin jalosteet Paperboard, converted paper and paperboard products Raakapuu Roundwood Sahatavara Sawn goods Muut puutavarateollisuuden tuotteet Other wood products Kartonki sekä paperin ja kartongin jalosteet Paperboard, converted paper and paperboard products Raakapuu Roundwood Massa Pulp Paperi Paper Paperi Paper Sahatavara Sawn goods Massa Pulp Puutavarateollisuuden tuotteet (pl. sahatavara) Other wood products Kuva 11.3 Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankaupan arvo tuoteryhmittäin 1996 Figure 11.3 Distribution of foreign trade in roundwood and forest industry products by product group, % 8 Kartonki sekä paperin ja kartongin jalosteet Paperboard and converted paper and paperboard products 6 Paperi Paper 4 2 Massa Pulp Puutavarateollisuuden tuotteet Products of wood products industry Raakapuu - Roundwood Kuva 11.4 Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden osuudet metsäteollisuuden viennin arvosta Figure 11.4 Proportions of roundwood and forest industry products in forest industry exports, Metsätilastollinen vuosikirja 265

6 11 Foreign trade by forest industries milj. m³ mill. m³ 12 Sahatavara Sawn - goods Tuotanto - Production Vienti - Exports milj. m³ mill. m³ 1 Vaneri - Plywood Tuotanto - Production Vienti - Exports milj. m³ mill. m³ milj. t 1.3 Lastulevy - Particle board Kuitulevy - Fibreboard Tuotanto - Production Vienti - Exports milj. t mill. m.t. milj. t mill. m.t. 5 6 Mekaaniset massat ja puolisellu Sellu - Chemical pulp 4 Mechanical and semi-chemical pulp Tuotanto - Production Vienti - Exports Vienti - Exports 8 9 mill. m.t. Tuotanto - Production Tuotanto - Production Vienti - Exports milj. t mill. m.t. milj. t Paperi - Paper Kartonki - Paperboard 8 2 Tuotanto - Production Tuotanto - Production Vienti - Exports mill. m.t. Vienti - Exports Tullihallitus ja Metsäteollisuus ry The Board of Customs and the Finnish Forest Industries Federation Kuva 11.5 Metsäteollisuustuotteiden tuotanto ja vienti Figure 11.5 Production and exports of forest industry products, Statistical Yearbook of Forestry

7 11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa mk/m³ 12 FIM/m³ mk/m³ 5 FIM/m³ Sahatavara Sawn - goods 3 2 Vaneri - Plywood mk/m³ FIM/m³ mk/t FIM/m.t Lastulevy - Particle board 2 1 Kuitulevy - Fibreboard mk/t FIM/m.t. mk/t FIM/m.t Mekaaniset massat ja puolisellu Mechanical and semi-chemical pulp Sellu - Chemical pulp mk/t FIM/m.t. mk/t FIM/m.t Paperi - Paper Kartonki - Paperboard Rahanarvot muunnettu tuotannon hintaindeksillä Monetary values deflated using production price index Kuva 11.6 Metsäteollisuustuotteiden viennin yksikköarvot vuoden 1996 rahanarvossa Figure 11.6 Unit values of forest industry products, , expressed in 1996 money Metsätilastollinen vuosikirja 267

8 11 Foreign trade by forest industries 11.1 Raakapuun vienti 1996 Exports of roundwood, 1996 Määrä, Arvo, Yksikköarvo, Muutos 1996/95 Puutavaralaji Roundwood assortment 1 m 3 milj. mk mk/m 3 Change 1996/95 Quantity, Value, Unit value, Määrä, % Arvo, % 1 m 3 FIM mill. FIM/m 3 Quantity, % Value, % Raakapuu Industrial roundwood Havupuu, josta Softwood mänty pine kuusi spruce muut havupuut other Lehtipuu, josta Hardwood koivu birch muut lehtipuut other..... Polttopuu Fuelwood Hake Chips Kyllästetty puu, josta Impregnated wood kyllästetyt havupylväät softwood poles muu kyllästetty puu other Jätepuu Wood residues Kaikkiaan Total Raakapuun tuonti 1996 Imports of roundwood, 1996 Määrä, Arvo, Yksikköarvo, Muutos 1996/95 Puutavaralaji Roundwood assortment 1 m 3 milj. mk mk/m 3 Change 1996/95 Quantity, Value, Unit value, Määrä, % Arvo, % 1 m 3 FIM mill. FIM/m 3 Quantity, % Value, % Raakapuu Industrial roundwood Havupuu, josta Softwood mänty pine kuusi spruce muut havupuut other Lehtipuu, josta Hardwood koivu birch eukalyptus eucalytus muut lehtipuut other Polttopuu Fuelwood Hake Chips Kyllästetty puu, josta Impregnated wood kyllästetyt havupylväät softwood poles muu kyllästetty puu other Jätepuu Wood residues Kaikkiaan Total Statistical Yearbook of Forestry

9 11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 11.3 Raakapuun vienti maittain 1996 Exports of roundwood by country, 1996 Mänty Kuusi Havupuut yhteensä Lehtipuut yhteensä Pine Spruce Softwood total Hardwood total Maa Määrä Arvo Maa Määrä Arvo Maa Määrä Arvo Maa Määrä Arvo 1 m 3 milj. mk 1 m 3 milj. mk 1 m 3 milj. mk 1 m 3 milj. mk Country Quantity Value Country Quantity Value Country Quantity Value Country Quantity Value 1 m 3 FIM mill. 1 m 3 FIM mill. 1 m 3 FIM mill. 1 m 3 FIM mill. Ruotsi Japani Ruotsi Saksa 6 1 Sweden Japan Sweden Germany Egypti Ruotsi 13 4 Japani Latvia 2 3 Egypt Sweden Japan Latvia Iso-Britannia Norja 1 3 Egypti United Kingdom Norway Egypt Turkki Italia 3 3 Iso-Britannia Turkey Italy United Kingdom Saksa Saksa 2 2 Turkki Germany Germany Turkey Italia Italia Italy Italy Muut Muut 1 1 Muut Muut 4 4 Others Others Others Others Yhteensä Yhteensä Yhteensä 58 2 Yhteensä Total Total Total Total Hake ja polttopuu Kyllästetty puu Raakapuu yhteensä Jätepuu Chips and fuelwood Impregnated wood Roundwood total Wood residues Maa Määrä Arvo Maa Määrä Arvo Maa Määrä Arvo Maa Määrä Arvo 1 m 3 milj. mk 1 m 3 milj. mk 1 m 3 milj. mk 1 m 3 milj. mk Country Quantity Value Country Quantity Value Country Quantity Value Country Quantity Value 1 m 3 FIM mill. 1 m 3 FIM mill. 1 m 3 FIM mill. 1 m 3 FIM mill. Ruotsi Iso-Britannia 24 2 Ruotsi Ruotsi 5 Sweden United Kingdom Sweden Sweden Irlanti 1 7 Japani Ireland Japan Libya 8 7 Egypti 49 Libya Egypt Oman 7 6 Iso-Britannia Oman United Kingdom Syyria 7 6 Turkki Syria Turkey Saksa Germany Muut 3 2 Muut 3 27 Muut Muut Others Others Others Others Yhteensä Yhteensä 87 Yhteensä Yhteensä 6 1 Total Total Total Total Metsätilastollinen vuosikirja 269

10 11 Foreign trade by forest industries 11.4 Raakapuun tuonti maittain 1996 Imports of roundwood by country, 1996 Mänty Kuusi Muut havupuut Havupuut yhteensä Pine Spruce Other softwood Softwood total Maa Määrä Arvo Maa Määrä Arvo Maa Määrä Arvo Maa Määrä Arvo 1 m 3 milj. mk 1 m 3 milj. mk 1 m 3 milj. mk 1 m 3 milj. mk Country Quantity Value Country Quantity Value Country Quantity Value Country Quantity Value 1 m 3 FIM mill. 1 m 3 FIM mill. 1 m 3 FIM mill. 1 m 3 FIM mill. Venäjä Venäjä Venäjä 41 7 Venäjä Russia Russia Russia Russia Valko-Venäjä 2 36 Viro 43 9 Ruotsi 8 2 Valko-Venäjä 2 36 Belarus Estonia Sweden Belarus Viro Latvia 42 8 Viro Estonia Latvia Estonia Latvia 16 Ruotsi 8 1 Latvia Latvia Sweden Latvia Saksa 44 9 Ruotsi 44 8 Germany Sweden Muut - Others 31 6 Muut - Others Muut - Others 3 1 Muut - Others Yht. - Total Yht. - Total Yht. - Total 52 1 Yht. - Total Koivu Eukalyptus Muut lehtipuut Lehtipuut yhteensä Birch Eucalyptus Other hardwood Hardwood total Venäjä Uruguay Venäjä 2 45 Venäjä Russia Uruguay Russia Russia Viro Argentiina Latvia Viro Estonia Argentina Latvia Estonia Latvia Viro 33 7 Latvia Latvia Estonia Latvia Valko-Venäjä Indonesia 22 9 Valko-Venäjä Belarus Indonesia Belarus Ruotsi 13 4 Saksa 1 2 Uruguay Sweden Germany Uruguay Muut - Others 1 Muut - Others Yht. - Total Yht. - Total 8 25 Yht. - Total 382 Yht. - Total Hake ja polttopuu Kyllästetty puu Raakapuu yhteensä Jätepuu Chips and fuelwood Impregnated wood Roundwood total Wood residues Venäjä Venäjä 7 1 Venäjä Venäjä 4 32 Russia Russia Russia Russia Viro 71 8 Latvia 6 1 Viro Viro 2 Estonia Latvia Estonia Estonia Ruotsi 18 1 Valko-Venäjä Sweden Belarus Latvia 3 Latvia Latvia Latvia Ruotsi 13 Sweden Muut - Others Muut - Others Muut - Others Muut - Others 1 1 Yht. - Total Yht. - Total 14 3 Yht. - Total Yht. - Total Statistical Yearbook of Forestry

11 11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 11.5 Raaka- ja jätepuun vienti Exports of roundwood and wood residues, m 3 Vuosi Havupuu 1 Lehtipuu 1 Polttopuu Hake Yhteensä Jätepuu Year Softwood 1 Hardwood 1 Fuelwood Chips Total Wood residues Sisältää tukki- ja kuitupuun lisäksi myös seuraavat, aiemmin erikseen ilmoitetut luokat: muu raakapuu, pylväät ja karkeasti syrjätty puutavara. Includes the following previously separately reported groups: large-sized timber, pulpwood, other roundwood, poles and roughly squared wood. Metsätilastollinen vuosikirja 271

12 11 Foreign trade by forest industries 11.6 Raaka- ja jätepuun tuonti Imports of roundwood and wood residues, Sisältää tukki- ja kuitupuun lisäksi myös muun raakapuun, pylväät ja karkeasti syrjätyn puutavaran. Includes large-sized timber, pulpwood, other roundwood, poles and roughly squared wood. 1 m 3 Vuosi Havupuu 1 Lehtipuu 1 Polttopuu 2 Hake Yhteensä Jätepuu Year Softwood 1 Hardwood 1 Fuelwood 2 Chips Total Wood residues Käytetty teollisuuden raaka-aineena. Utilised as industrial raw material. 272 Statistical Yearbook of Forestry

13 11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 11.7 Metsäteollisuustuotteiden vienti 1996 Exports of forest industry products, 1996 Yks. Määrä, Arvo, Yksikköarvo, Muutos, 1996/95 Tuote Product 1 yks. milj. mk mk/yksikkö Change 1996/95 Unit Quantity, Value, Unit value, Määrä,% Arvo,% 1 units FIM mill. FIM/unit Quantity,% Value,% PUUTAVARATEOLLISUUS WOOD PRODUCTS INDUSTRY Sahatavara Sawn goods m mäntysahatavara pine sawn goods " kuusisahatavara spruce sawn goods " muu havusahatavara other sawn softwood " höylätty havusahatavara planed sawn softwood " lehtisahatavara sawn hardwood " Vaneri Plywood " Viilu Veneers " Lastulevy Particle board " Kuitulevy Fibreboard t - m.t Huonekalut Furniture Muut puuteokset Other wood products Puutalot Prefabricated wooden houses MASSA- JA PAPERITEOLL. PULP AND PAPER INDUSTRY Massa Pulp t - m.t mekaaninen puumassa mechanical pulp " puolikemiallinen puumassa semichemical pulp " valkaisematon sulfaattisellu unbleached sulphate pulp " valkaistu sulfaattisellu bleached sulphate pulp " havusulfaatti softwood sulphate pulp " lehtisulfaatti hardwood sulphate pulp " liukosellu dissolving pulp " valkaisematon sulfiittisellu unbleached sulphite pulp " valkaistu sulfiittisellu bleached sulphite pulp " keräyspaperi- ja massa recycled paper and pulp " muu kuin puumassa pulp other than woodpulp " Paperi Paper " sanomalehtipaperi newsprint " aikakauslehtipaperi magazine paper " päällystämätön uncoated " päällystetty coated " hienopaperi fine paper " päällystämätön uncoated " päällystetty coated " säkkipaperi sack paper " muu voimapaperi other kraft paper " muu paperi other paper " Kartonki Paperboard " kraftlaineri kraftliner " muu sulfaattikartonki other sulphate paperboard " fluting fluting " muu kartonki other paperboard " Paperin ja kartongin jalosteet Converted paper and " paperboard roducts KAIKKIAAN GRAND TOTAL Metsätilastollinen vuosikirja 273

14 274 Statistical Yearbook of Forestry 11.8 Metsäteollisuustuotteiden vientimäärät maittain 1996 Exports of forest industry products by country, 1996 Saha- Vaneri Lastu- Kuitu- Mekaaniset Sellu Sanoma- Muu paino- ja Voima- Muu Paperi Kartonki Paperin ja tavara ja viilu levyt levyt massat lehtipaperi kirjoituspaperi paperi paperi yhteensä kartongin jalosteet Kulutusmaa Country of consumption Sawn Plywood Particle Fibre- Mechanical Chemical News- Other printing Kraft Other Paper, Paper- Converted goods and board board pulp pulp print and writing paper paper total board products veneers paper 1 m 3 1 tonnia 1 m.t. Eurooppa Europe 5 267,4 1,5 235,4 53,2 57, ,2 863, 4 97,5 218,3 24, , , 324,1 Euroopan unioni The European Union 5 16, 687,6 21,4 48,2 45,2 1 38,5 793,9 3 68,7 21,6 222, , , 221,6 Alankomaat The Netherlands 74, 99,8,5 5,3, 56,4 43,6 224,9 11,1 5,3 2, 11,4 8,4 Belgia-Luxemburg Belgium-Luxembourg 163, 18,2,,7 4,2 24,2 48, 384,9 13,8 31,4 478,1 18,6 4,8 Espanja Spain 82,4 14, ,7 18, 58,2 27,2 22,1 7,4 357,9 189,2 4,1 Irlanti Ireland 142,3 1,1 3,9 1,5,7 1,3 16,5 2,6 1, 4,3 42,3 16,1 3,4 Iso-Britannia United Kingdom 1 2,7 94,1 117,4 27, 11,9 256,3 289,2 965, 31, 69, ,9 216, 3,6 Italia Italy 212,5 35,3-1,1 7,2 66,8 6,4 111,3 15,7 4,2 137,6 49,6 9, Itävalta Austria 93,3 2, ,2 7,3 44,7 11,7 3,1 66,8 19,9 4,2 Kreikka Greece 94,2 2,1-1,6,2 2,7 1,3 45,4 2,6 1,6 59,9 34,7 1,7 Portugali Portugal 1,5 4,5 - -, 47, 12,2 26,9 4,8,6 44,6 7,2 1,1 Ranska France 722,5 71,1 -,4 7,2 154,9 49,5 511,3 21,9 22,1 64,7 57,1 21,7 Ruotsi Sweden 45,9 74,4 56,4 3,2 3,3 32,5 15,7 6,5 3,7 1,7 9,5 68,2 63,8 Saksa Germany 935,1 197,5,5 5,4 4,6 622,3 152,2 917,3 54,1 55, ,1 298,8 56,5 Tanska Denmark 579,6 46,2 22,7 2,,,1 74,6 95,5 4,6 2,8 177,4 59,2 11,6 Muu Länsi-Eurooppa Other Western Europe 131,9 46,9 13,2 1,9,5 31,8 23, 174,4 5,4 4,8 27,5 32,2 24,4 Islanti Iceland 8,8 2,7 7,4,1 - -,6 1,9,,4 2,9,1,8 Norja Norway 69,4 31,4 5,8 1,4, 1, 11,1 69,5 2,4,4 83,5 18,8 19,3 Sveitsi Switzerland 53,3 12,6 -,1,4 3,4 9,6 12,8 2,9 3,9 119,2 13, 4,3 Muut Others,3,2 -,3 -,4 1,7,2,, 1,9,4, Muu Eurooppa Rest of Europe 29,5 17, 2,8 3,1 11,5 24,9 46, 242,4 11,3 13,6 313,4 116,8 78,1 Latvia Latvia,1,2,8, - - 1,6 5,2,3,1 7,3 3,6 4,6 Liettua Lithuania 1,3, 1,2, -, 1,3 4,8,1, 6,2,2 2, Puola Poland 2,5 1,8,, 3,7 3,7 6,7 83,4 3,9,8 94,7 24,8 4,7 Slovakia Slovakia, 1, ,2,5,5 6,5-1,4 8,3 7,6 1, Tsekin tasavalta Czech Republic, 1,6 -, 3,3 2,7,7 6,9 1,3-9, 5, 3,2 Turkki Turkey 1,4 4,7 -,,4 5,2 27,4 24,7 1,7 5,4 59,2 13,7 1,3 Ukraina Ukraine,2,,7, -,1,1 7,3,,5 7,9 7,2 2, Unkari Hungary 8, 1,2,,, 1,5,7 14,8 1,5 1,4 18,4 15,1 3,5 Valko-Venäjä Belarus,1 -, ,8 -,2 1,1,5,3 Venäjä Russian Federation 5,7 2,6 1,1 1,9,1 8,4 1, 61,2,1 2,3 64,6 29,1 42,4 Viro Estonia 9,6 2,3 7,9 1,1,, 4,2 9,,1,6 13,8 1,8 11,8 Muut Others,7 1,2,,,7 2,7 1,9 17,8 2,3 1, 22,9 8,2 1,3 Aasia Asia 821,4 48,8 2,9 1,5 2,8 11,9 127,7 527,2 4,2 36,2 731,4 37, 64,5 Afrikka Africa 926,3 1,2,1,,1 1,9 21,1 68,1 3,9 7,8 11, 55,6 4,3 Pohjois-Amerikka North America 12,2 51,6,, 8,5 4, 9,3 55,4 1, 5,6 521,3 63,1 14,3 Lat. Amerikka Latin America -,1 -,1,7, 12,4 156,5 11,8 1,6 182,3 27,1 3,8 Oseania Oceania 9, 2, -,,2-17,1 142,7 3,6 1, 164,4 28,3 4,2 KAIKKIAAN GRAND TOTAL 7 36,3 5,2 238,5 54,9 69, , 1 5, ,5 278,8 292, , , 415,2 11 Foreign trade by forest industries

15 Metsätilastollinen vuosikirja Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo maittain 1996 Value of exports of forest industry products by country, 1996 Saha- Vaneri Lastu- Kuitu- Mekaaniset Sellu Sanoma- Paino- ja Voima- Muu Paperi Kartonki Paperin ja tavara ja viilu levyt levyt massat lehtipaperi kirjoituspaperi paperi paperi yhteensä kartongin jalosteet Kulutusmaa Country of consumption Sawn Plywood Particle Fibre- Mechanical Chemical News- Printing Kraft Other Paper, Paper- Converted goods and board board pulp pulp print and writing paper paper total board products veneers paper milj. mk FIM mill. Eurooppa Europe 5 197, ,2 24,3 13,6 17,7 3 89,8 2 9, ,9 99, , , , ,2 Euroopan unioni The European Union 4 986, , 186,4 84,9 84, , , ,8 827, , , ,2 1 8,4 Alankomaat The Netherlands 621,2 238,4,6 1,4, 127,6 146,3 892,6 5,2 32, ,8 524,9 58,2 Belgia-Luxemburg Belgium-Luxembourg 123,6 52,5,1 1,1 4,7 59,8 16,8 1 59,3 62,3 139, ,2 361,3 46,6 Espanja Spain 7,4 58, - - 1,5 33,4 195,2 1 6,5 83,4 33, ,8 66,8 34,8 Irlanti Ireland 129,2 24,2 3,3 2,7 1,4 3,4 5,6 82,5 4,2 23,5 16,8,9 25,4 Iso-Britannia United Kingdom 1 344, 255,2 9,2 46,6 24,9 596,4 945, ,1 126,2 395, ,2 955,7 216,2 Italia Italy 245,5 119,9-1,8 1,8 141,1 21,7 379,6 67,3 44,6 513,2 165,1 7,4 Itävalta Austria 9,5 88, , 23,8 174,9 35, 15,1 248,8 84,1 53,4 Kreikka Greece 86,4 5,4-2,8,5 6, 35,7 18,9 9,4 8,9 234,9 12,7 17,7 Portugali Portugal 1,5 14,4 - -, 12,2 38,1 12,7 16,5 3, 178,4 34,4 8,6 Ranska France 638,5 182,6 -,7 16, 354,8 179,1 2 37,2 96,8 139, ,9 256,5 1,3 Ruotsi Sweden 53,3 231,6,3 6,6 6,6 67,8 55, 291, 17,5 54, 417,5 249,5 545, Saksa Germany 946,1 73,5,6 7,6 9, 1 411,5 516, ,3 225,2 246, , , 451,2 Tanska Denmark 628,7 146,8 16,4 4,7,1,2 257,1 41,6 2,3 15,8 73,8 28,3 141,4 Muu Länsi-Eurooppa Other Western Europe 163,9 169,8 16, 4,8,8 73,2 78,3 735,1 26,5 22,4 862,2 178,1 244,5 Islanti Iceland 9,1 9,1 7,8, ,8 9,2,1 2,6 13,7 1,2 9,2 Norja Norway 95,3 15,7 8,3 3,8, 1,7 36,1 33,4 11,7 2,6 353,8 18,9 193, Sveitsi Switzerland 59,2 54,1 -,2,8 7,5 33,9 421,8 14,6 17, 487,3 67,1 42,2 Muut Others,3,8 -,4, 1, 6,5,7,,2 7,4 1,, Muu Eurooppa Rest of Europe 47, 58,4 37,8 13,9 22,5 58,4 119,8 1 12, 56, 68, ,2 547, 833,2 Latvia Latvia,3 1,5 1,2, - - 5,6 26,7 2,4 1, 35,6 11,9 52,4 Liettua Lithuania 1,1,1,7, -,1 4,1 25,3,4,4 3,2 1,9 21,9 Puola Poland 3,2 8,4,1,1 7,7 9,9 23,9 345,2 21,9 3,4 394,4 127, 56,6 Slovakia Slovakia, 5, - - 6, 1,2 1,6 25,3-6,3 33,1 36,7 1,9 Tsekin tasavalta Czech Republic, 4,1 -,2 6,2 6,5 2,6 28,2 6, - 36,9 23,8 36,5 Turkki Turkey 1,9 19,1 -,,6 1,9 58,7 91,9 6, 2,1 176,7 38, 12,8 Ukraina Ukraine,5, 1,,2 -,2,5 37,3, 2,4 4,2 33,2 24,9 Unkari Hungary 11,5 4,4,,, 2,2 2,2 66,6 8,2 6, 83,1 68,6 29,5 Valko-Venäjä Belarus,1 -, ,8-1,1 6, 1,8 2, Venäjä Russian Federation 14,4 6,2 21,8 9,,2 21, 3,7 349,6,6 19,4 373,3 152,8 456,6 Viro Estonia 12,7 5,2 12,9 4,2,,2 1,2 45,9,4 3,9 6,4 1, 117,7 Muut Others 1,2 4,5,1, 1,7 6,3 6,6 73,1 1,1 4,5 94,3 41,4 11,5 Aasia Asia 787,1 132,3 2,5 3, 5,1 215,6 347, ,1 162,5 156, , ,7 254,9 Afrikka Africa 689,8 4,8,1,,2 5,1 47,7 234,1 17, 44,1 342,8 179,7 23,2 Pohjois-Amerikka North America 22,3 95,2,1,1 15,6 13,8 29,9 2 3,7 6,4 31,3 2 98,4 242,7 227,3 Lat. Amerikka Latin America -,5 -,1 1,4, 35,3 679,2 36,1 9,2 9,8 98,7 25,3 Oseania Oceania 17,1 2,9 -,1,4-51,5 557, 22,8 8,5 639,8 13, 55, KAIKKIAAN GRAND TOTAL 6 713,5 2 5, 243, 16,8 13, , ,5 22 9, 1 154, , ,5 7 64, ,8 11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

16 11 Foreign trade by forest industries 11.1 Suomen ulkomaankaupan jakautuminen maittain 1996 Distribution of foreign trade by country, 1996 Maa Country Koko vienti Metsäteollisuus- Muu vienti Koko tuonti Metsäteollisuustuotteiden vienti tuotteiden tuonti Total exports Exports of forest Other exports Total imports Imports of forest industry products industry products milj. mk % milj. mk % milj. mk % milj. mk % milj. mk % FIM mill. FIM mill. FIM mill. FIM mill. FIM mill. Eurooppa Europe , , , , ,9 Euroopan unioni The European Union , , , , ,3 Alankomaat The Netherlands , , , , ,3 Belgia-Luxemburg Belgium-Luxembourg , , , ,9 86 2,4 Espanja Spain , , , ,4 58 1,6 Irlanti Ireland 1 96,6 432,8 664, ,8 7,2 Iso-Britannia United Kingdom , , , , ,4 Italia Italy , , , , ,2 Itävalta Austria 1 614,9 78 1,3 96, ,1 37 1, Kreikka Greece 963,5 458,8 55,4 367,3 8,2 Portugali Portugal 914,5 343,6 571,4 1 35,7 1,3 Ranska France , , , ,5 14 3,9 Ruotsi Sweden , , , , ,1 Saksa Germany , , , , ,8 Tanska Denmark , , , , , Muu Länsi-Eurooppa Other Western Europe , , , , 119 3,3 Islanti Iceland 149,1 59,1 89,1 87,1 -, Norja Norway , , , ,2 95 2,6 Sveitsi Switzerland , , , ,7 24,7 Muut Others 34, 11, 23, 33, -, Muu Eurooppa Rest of Europe , , , , ,3 Latvia Latvia 1 78,6 113,2 965,7 165,1 2,6 Liettua Lithuania 719,4 68,1 651,5 158,1 3,1 Puola Poland , , ,6 1 35,9 4 1,1 Slovakia Slovakia 33,2 95,2 28,2 18,1 1,3 Tsekin tasavalta Czech Republic 1 141,6 123,2 1 18,8 52,4 8,2 Turkki Turkey 1 83,6 262,5 821,6 267,2, Ukraina Ukraine 466,3 113,2 353,3 88,1, Unkari Hungary 848,5 24,4 644,5 48,3 38 1, Valko-Venäjä Belarus 113,1 16, 98,1 65,, Venäjä Russia , , , , ,9 Viro Estonia ,7 318, , ,2 17 4,7 Muut Others 734,4 163,3 571,4 233,2 18,5 Aasia Asia , , , , ,5 Afrikka Africa , , , 937,7 54 1,5 Pohjois-Amerikka North America , , , ,9 29 5,8 Lat. Amerikka Latin America , , , ,9 15,4 Oseania Oceania , , , , 1, KAIKKIAAN GRAND TOTAL Statistical Yearbook of Forestry

17 Metsätilastollinen vuosikirja Metsäteollisuustuotteiden vienti Exports of forest industry products, Tuote Product Mittayksikkö Unit Sahatavara Sawn goods 1 m Vaneri ja viilu Plywood and veneer " Lastulevy Particle board " Kuitulevy Fibreboard (Wallboard) 1 t - m.t Mekaaniset massat Mechanical pulp " Sellu Chemical pulp " liukosellu dissolving pulp " muu sulfiittisellu other sulphite pulp " sulfaattisellu sulphate pulp " Muut massat Other pulp " Paperi Paper " sanomalehtipaperi newsprint " muu paino- ja kirjoituspaperi other printing and writing paper " voimapaperi kraft paper " muu paperi other paper " Kartonki Paperboard " Paperin ja kartongin jalosteet " Converted paper and paperboard products Paperi, kartonki ja jalosteet yhteensä " Paper, paperboard and converted products, total 11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

18 278 Statistical Yearbook of Forestry Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo Value of exports of forest industry products, Tuote Product milj. mk % milj. mk % milj. mk % milj. mk % milj. mk % milj. mk % milj. mk % FIM mill. FIM mill. FIM mill. FIM mill. FIM mill. FIM mill. FIM mill. SUOMEN TAVARAVIENTI TOTAL EXPORTS OF GOODS , , , , , , , RAAKA- JA JÄTEPUU ROUNDWOOD AND WOOD RESIDUES 88, , 252,2 52,4 722,5 52,3 424,2 PUUTAVARATEOLLISUUS WOOD-PRODUCTS INDUSTRY , , , , , , ,7 Sahatavara Sawn goods 924 9, , , , , , ,6 Vaneri, viilu Plywood and veneers 415 4, , , , , , ,4 Lastulevy Particle board 43,4 222,4 1,2 177,1 25,1 259,1 243,1 Kuitulevy Fibreboard (Wallboard) 62,6 131,2 13,1 123,1 131,1 117,1 17,1 Muut² Others² 56,6 57 1, 463, , , , ,5 MASSA- JA PAPERITEOLLISUUS PULP AND PAPER INDUSTRY , , , , , , ,9 Mekaaniset massat Mechanical pulp 13,1 26, 131,1 164,1 143,1 194,1 13,1 Sellu Chemical pulp , , , , , , ,8 liukosellu dissolving pulp 194 2, 423,8 326,3, 1, muu sulfiittisellu other sulphite pulp 334 3,4 58 1, 186,2 2, 3, 6, 2, sulfaattisellu sulphate pulp 676 7, , , , , , ,8 Muut massat Other pulp, 22, 86,1 34, 32, 52, 43, Paperi Paper , , , , , , ,1 sanomalehtipaperi newsprint 631 6, , , , , , ,8 muu paino- ja kirjoituspaperi other printing and writing paper 539 5, , , , , , ,9 voimapaperi kraft paper 241 2,5 72 1, , , 1 39, , ,6 muu paperi other paper 222 2, , , , , 1 424, ,8 Kartonki Paperboard 681 7, , , , , , ,1 Paperin ja kartongin jalosteet Converted paper and paperboard products 258 2, , , , , , ,9 RAAKAPUU JA METSÄTEOLLISUUS- ROUNDWOOD AND FOREST , , , , , , ,9 TUOTTEET YHTEENSÄ INDUSTRY PRODUCTS TOTAL MUU VIENTI OTHER EXPORTS , , , , , , ,1 1 Sisältää raakapuun lisäksi jätepuun, kyllästetyn puun, pylväät ja karkeasti syrjätyn puutavaran. In addition to roundwood, the following assortments are included: wood residues, impregnated wood, large poles and roughly squared wood. ² Sisältää puiset huonekalut vuodesta 1995 alkaen Wooden furniture included as of Foreign trade by forest industries

19 11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo maittain Value of exports of forest industry products by country, Kulutusmaa Country of consumption milj. mk % milj. mk % milj. mk % milj. mk % milj. mk % FIM mill. FIM mill. FIM mill. FIM mill. FIM mill. Eurooppa Europe , , , , ,3 Euroopan unioni 1 The European Union , , , , ,1 Alankomaat The Netherlands , , , , , Belgia-Luxemburg Belgium-Luxembourg 997 2, , , , ,7 Espanja Spain , 1 7 4, , , ,1 Irlanti Ireland 3 1, 372,8 391,7 449,7 432,8 Iso-Britannia United Kingdom , , , , ,6 Italia Italy , , , , ,3 Itävalta Austria 5 1, ,5 83 1, ,2 78 1,3 Kreikka Greece 411 1, , 559 1, , 458,8 Portugali Portugal 149,4 218,5 258,5 368,6 343,6 Ranska France , , , , ,5 Ruotsi Sweden , , , , ,5 Saksa Germany , , , , ,3 Tanska Denmark , , , , ,5 Muu Länsi-Eurooppa Other Western Europe , , , , ,5 Islanti Iceland 47,1 6,1 57,1 63,1 59,1 Norja Norway 632 1,7 86 1, , , ,8 Sveitsi Switzerland 871 2, , , , ,5 Muu Eurooppa Rest of Europe , , , , ,7 Latvia Latvia.. 23, 58,1 117,2 113,2 Liettua Lithuania.. 7, 28,1 55,1 68,1 Ent. Neuvostoliitto former USSR , Puola Poland 5, , 496, , 634 1,1 Ent. Tšekkoslovakia former Czechoslovakia 59, Slovakia Slovakia.. 6,1 113,2 77,1 95,2 Tsekin tasavalta Czech Republic.. 93,2 142,3 112,2 123,2 Turkki Turkey 118,3 26,6 123,2 25,4 262,5 Ukraina Ukraine.. 34,1 48,1 14,2 113,2 Unkari Hungary 9,2 347,8 47,8 226,4 24,4 Valko-Venäjä Belarus.. 12, 8, 13, 16, Venäjä Russia.. 32, , , ,9 Viro Estonia.. 7,2 169,3 283,5 318,6 Muut Others 18,3 115,2 178,3 21,3 163,3 Aasia, josta: Asia, of which: , , , , ,3 Japani Japan 548 1, , , , ,9 Kiina China 86,2 289,6 379,7 256,4 495,9 Afrikka Africa 872 2, , , , ,3 Pohjois-Amerikka North America , , , , , josta USA of which USA , , , , ,7 Lat. Amerikka Latin America 393 1, 836 1, , , 886 1,6 Oseania Oceania 453 1, , , , ,5 KAIKKIAAN GRAND TOTAL , , , , , 1 Sisältää vuosina silloisten EU-maiden lisäksi myös Itävallan ja Ruotsin, jotka liittyivät EU:n jäseniksi vuonna Austria and Sweden are also included during ² Sisältää puiset huonekalut vuodesta 1995 alkaen - Wooden furniture included as of Metsätilastollinen vuosikirja 279

20 28 Statistical Yearbook of Forestry Metsäteollisuustuotteiden vienti Exports of forest industry products, A. Puutavarateollisuuden tuotteet Products of wood-product industries Vuosi Sahatavara Vaneri ja viilu Lastulevyt Kuitulevyt Year Sawn goods Plywood and veneer Particle board Fibreboard Määrä, Arvo, Yksikköarvo, Määrä, Arvo, Yksikköarvo, Määrä, Arvo, Yksikköarvo, Määrä, Arvo, Yksikköarvo, 1 m 3 milj. mk mk/m 3 1 m 3 milj. mk mk/m 3 1 m 3 milj. mk mk/m 3 1 t milj. mk mk/t Quantity, Value, Unit value, Quantity, Value, Unit value, Quantity, Value, Unit value, Quantity, Value, Unit value, 1 m 3 FIM mill. FIM/m 3 1 m 3 FIM mill. FIM/m 3 1 m 3 FIM mill. FIM/m 3 1 m.t. FIM mill. FIM/m.t JATKUU CONT. 11 Foreign trade by forest industries

21 Metsätilastollinen vuosikirja JATKOA CONTINUATION B. Massat ja keräyspaperi Pulp and recycled paper Vuosi Mekaaniset massat Sulfaattisellu Liukosellu Muu sulfiittisellu Keräyspaperi ja muut massat Year Mechanical pulp Sulphate pulp Dissolving pulp Other sulphite pulp Recycled paper and other pulp Määrä, Arvo, Yksikköarvo, Määrä, Arvo, Yksikköarvo, Määrä, Arvo, Yksikköarvo, Määrä, Arvo, Yksikköarvo, Määrä, Arvo, Yksikköarvo, 1 t milj. mk mk/t 1 t milj. mk mk/t 1 t milj. mk mk/t 1 t milj. mk mk/t 1 t milj. mk mk/t Quantity, Value, Unit value, Quantity, Value, Unit value, Quantity, Value, Unit value, Quantity, Value, Unit value, Quantity, Value, Unit value, 1 m.t. FIM mill. FIM/m.t. 1 m.t. FIM mill. FIM/m.t. 1 m.t. FIM mill. FIM/m.t. 1 m.t. FIM mill. FIM/m.t. 1 m.t. FIM mill. FIM/m.t JATKUU CONT. 11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

22 282 Statistical Yearbook of Forestry JATKOA CONTINUATION C. Paperi ja kartonki Paper and paperboard Vuosi Sanomalehtipaperi Muu paino- ja kirjoituspaperi Voimapaperi Muu paperi Kartonki Year Newsprint Other printing and writing paper Kraft paper Other paper Paperboard Määrä, Arvo, Yksikköarvo, Määrä, Arvo, Yksikköarvo, Määrä, Arvo, Yksikköarvo, Määrä, Arvo, Yksikköarvo, Määrä, Arvo, Yksikköarvo, 1 t milj. mk mk/t 1 t milj. mk mk/t 1 t milj. mk mk/t 1 t milj. mk mk/t 1 t milj. mk mk/t Quantity, Value, Unit value, Quantity, Value, Unit value, Quantity, Value, Unit value, Quantity, Value, Unit value, Quantity, Value, Unit value, 1 m.t. FIM mill. FIM/m.t. 1 m.t. FIM mill. FIM/m.t. 1 m.t. FIM mill. FIM/m.t. 1 m.t. FIM mill. FIM/m.t. 1 m.t. FIM mill. FIM/m.t Foreign trade by forest industries

23 11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Metsäteollisuustuotteiden tuonti 1996 Imports of forest industry products, 1996 Yks. Määrä, Arvo, Yksikköarvo, Muutos, 1996/95 Tuote Product 1 yks. milj. mk mk/yksikkö Change 1996/95 Unit Quantity, Value, Unit value, Määrä,% Arvo,% 1 units FIM mill. FIM/unit Quantity,% Value,% PUUTAVARATEOLLISUUS WOOD PRODUCTS INDUSTRY Sahatavara Sawn goods m mäntysahatavara pine sawn goods " kuusisahatavara spruce sawn goods " muu havusahatavara other sawn softwood " höylätty havusahatavara planed sawn softwood " lehtisahatavara sawn hardwood " Vaneri Plywood " Viilu Veneers " Lastulevy Particle board " Kuitulevy Fibreboard t - m.t Huonekalut Furniture Muut puuteokset Other wood products Puutalot Prefabricated wooden houses MASSA- JA PAPERITEOLL. PULP AND PAPER INDUSTRY Massa Pulp t - m.t mekaaninen puumassa mechanical pulp " puolikemiallinen puumassa semichemical pulp " valkaisematon sulfaattisellu unbleached sulphate pulp " valkaistu sulfaattisellu bleached sulphate pulp " havusulfaatti softwood sulphate pulp " lehtisulfaatti hardwood sulphate pulp " liukosellu dissolving pulp " valkaisematon sulfiittisellu unbleached sulphite pulp " valkaistu sulfiittisellu bleached sulphite pulp " keräyspaperi- ja massa recycled paper and pulp " muu kuin puumassa pulp other than woodpulp " Paperi Paper " sanomalehtipaperi newsprint " aikakauslehtipaperi magazine paper " päällystämätön uncoated " päällystetty coated " hienopaperi fine paper " päällystämätön uncoated " päällystetty coated " säkkipaperi sack paper " muu voimapaperi other kraft paper " muu paperi other paper " Kartonki Paperboard " kraftlaineri kraftliner " muu sulfaattikartonki other sulphate paperboard " fluting fluting " muu kartonki other paperboard " Paperin ja kartongin jalosteet Converted paper and " paperboard roducts KAIKKIAAN GRAND TOTAL Metsätilastollinen vuosikirja 283

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 1 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Sekä metsäteollisuustuotteiden viennissä että puun tuonnissa lyötiin vanhat ennätykset vuonna 19. Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo kasvoi 7 prosenttia edellisvuodesta

Lisätiedot

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 8.9.1998 447 Tuontiraakapuusta viisi kuudesosaa tuli Venäjältä Saksaan ja Iso-Britanniaan

Lisätiedot

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 19.7.1999 491 Tuontipuu virtasi Venäjältä Suomeen Saksaan ja Iso-Britanniaan 34 prosenttia metsäsektorimme viennistä

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 1 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Suomen metsäteollisuuden ulkomaankauppa painottuu metsäteollisuustuotteiden vientiin ja raaka-aineena käytettävän puun tuontiin. Puun tuonnissa lyötiin selvästi entinen

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa joulukuu Puun tuonti päätyi lähes ennätyslukemiin vuonna Metsäteollisuustuotteiden

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa joulukuu Puun tuonti päätyi lähes ennätyslukemiin vuonna Metsäteollisuustuotteiden Metsäteollisuuden ulkomaankauppa joulukuu 2 Toimittaja: Aarre Peltola 1..21 68 Puun tuonti päätyi lähes ennätyslukemiin vuonna 2 Metsäteollisuustuotteiden entinen vientiennätys lyötiin jälleen Raaka- ja

Lisätiedot

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta.

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2000 Toimittaja: Aarre Peltola 20.8.2001 589 Tuontipuusta 84 prosenttia tuli Venäjältä Saksaan viidennes metsäteollisuuden viennistä Raaka- ja jätepuu Suomeen

Lisätiedot

puusta 44 prosenttia oli koivua. Raaka- ja jätepuuta vietiin tammikuussa ulkomaille 0,1 miljoonaa kuutiometriä. Vienti oli pääasiassa havupuuta.

puusta 44 prosenttia oli koivua. Raaka- ja jätepuuta vietiin tammikuussa ulkomaille 0,1 miljoonaa kuutiometriä. Vienti oli pääasiassa havupuuta. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa tammikuu 21 Toimittaja: Aarre Peltola 17.4.21 71 Metsäteollisuustuotteiden vienti jatkui tammikuussa viimevuotista vauhtia Raaka- ja jätepuu Tammikuussa ulkomaista raaka-

Lisätiedot

vuoden kaikkien kuukausien keskiarvoa. Tuonti Nettotuonti Vienti 11 98/1 99/1

vuoden kaikkien kuukausien keskiarvoa. Tuonti Nettotuonti Vienti 11 98/1 99/1 Metsäsektorin ulkomaankauppa elokuu 1 Toimittajat: Aarre Peltola Kimmo Sareva 1..1 0 Puuta virtasi vuolaasti maahamme elokuussa Raaka- ja jätepuu Elokuussa Suomeen tuotiin runsaasti raaka- ja jätepuuta.

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Suomen metsäteollisuus toi maahamme 12,9 miljoonaa kuutiometriä ulkomaista puuta vuonna 2000. Määrä oli vain kaksi prosenttia pienempi, kuin ennätysvuonna 1999. Puun

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 1 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Vuonna 22 metsäteollisuustuotteita vietiin maastamme 12 miljardin euron arvosta. Suomen koko tavaraviennistä metsäteollisuustuotteet muodostivat neljänneksen. Metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

ja Latvian 4 prosenttia. Muiden maiden osuudet jäivät alle prosenttiin. Ulkomaankaupan tavaraluokituksen parantuminen mahdollisti

ja Latvian 4 prosenttia. Muiden maiden osuudet jäivät alle prosenttiin. Ulkomaankaupan tavaraluokituksen parantuminen mahdollisti A JI Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2002 JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Aarre Peltola 1.8.2003 685 Puun tuonnissa 16 miljoonan

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Metsäteollisuustuotteiden viennin kasvu taittui vuonna 2001, ja vienti supistui edellisvuodesta viisi prosenttia 12,5 miljardiin euroon. Tärkeimpiä kauppakumppaneita

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2014 18/2014 15.5.2014 Aarre Peltola Venäläisen puun osuus tuonnista kasvussa Suomeen

Lisätiedot

Tuodusta puusta 78 prosenttia (15,6 milj. m³) oli peräisin Venäjältä.

Tuodusta puusta 78 prosenttia (15,6 milj. m³) oli peräisin Venäjältä. A JI Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2006 JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Aarre Peltola 27.7.2007 877 Metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu Metsäteollisuuden vienti vilkastui jälleen syyskuussa

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu Metsäteollisuuden vienti vilkastui jälleen syyskuussa Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2014 50/2014 4.12.2014 Annu Kaila Metsäteollisuuden vienti vilkastui jälleen syyskuussa

Lisätiedot

Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi elokuussa 7,43 miljardin euron arvosta

Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi elokuussa 7,43 miljardin euron arvosta Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2014 46/2014 5.11.2014 Annu Kaila Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi elokuussa 7,43

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa elokuu Raakapuu. Metsäteollisuustuotteet. Metsäteollisuuden viennin arvo viisi prosenttia.

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa elokuu Raakapuu. Metsäteollisuustuotteet. Metsäteollisuuden viennin arvo viisi prosenttia. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa elokuu 22 Toimittaja: Jukka Torvelainen 22..22 648 Metsäteollisuuden viennin arvo viisi prosenttia jäljessä viime vuodesta Raakapuu Suomeen tuotiin elokuussa puuta 1, miljoonaa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2012 3/2013 18.1.2013 Aarre Peltola Puun tuonti nousussa lokakuussa Puun kuukausittainen

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 1/2015 TILASTO: Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 15.1.2015 Aarre Peltola TILASTO Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 15.1.2015 Aarre Peltola

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 1 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Puun tuonti paisui vuonna 24 ennätykselliseen 17,5 miljoonaan kuutiometriin määrän lisäännyttyä 5 prosentilla edellisvuodesta. Puusta 8 prosenttia tuli Venäjältä ja 7

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2012 33/2012 3.8.2012 Aarre Peltola Suomeen tuotiin tammi toukokuussa 3,8 miljoonaa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2011 24/2011 10.6.2011 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti kasvoi reaalisesti

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2012 9/2013 8.3.2013 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti ja puun tuonti supistuivat

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 28 38/28 6.1.28 Aarre Peltola Puun tuonti vauhdissa heinäkuussa Puun tuonti Suomeen

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2014 38/2014 8.9.2014 Annu Kaila Puun tuonti laski 12 prosenttia ensimmäisellä vuosipuoliskolla

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Vuosi 2005 oli viides peräkkäinen puun tuonnin ennätysvuosi. Tuonti kasvoi neljänneksellä edellisvuodesta 21,5 miljoonaan kuutiometriin. Puusta 79 prosenttia oli venäläistä

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2011 17/2011 6.5.2011 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo jatkoi kasvuaan

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2013

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2013 9/2014 13.3.2014 Aarre Peltola Puun tuonti ja metsäteollisuustuotteiden vienti

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014

METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2013 21.11.2014 Aarre Peltola Puuta tuotiin 11 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteita

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2009 42/2009 10.11.2009 Aarre Peltola Puuta tuotiin Suomeen tammi elokuussa vain 5,8 miljoonaa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2007

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2007 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2007 07/2008 6.3.2008 Aarre Peltola Suomeen tuotiin runsaasti puuta vuonna 2007, määrä

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2012 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2011 24.10.2012 Aarre Peltola Puun tuonti 10,5 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2009 46/2009 11.12.2009 Aarre Peltola Puun tuontivauhti jäi alle puoleen viime vuodesta

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2011 31/2011 3.8.2011 Aarre Peltola Puun tuonti kiihtyi toukokuussa Suomeen tuotiin

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2010

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 40/2011 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2010 10.10.2011 Aarre Peltola Puun tuonti ja metsäteollisuustuotteiden vienti

Lisätiedot

vuoden aikana entinen puun tuontiennätys

vuoden aikana entinen puun tuontiennätys A JI Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2004 JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Aarre Peltola 8.7.2005 781 Puun tuonti paisui

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2010

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2010 37/2010 8.9.2010 Aarre Peltola Puun tuonti on lisääntynyt tasaisesti Puun tuonti

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2009 36/2009 9.9.2009 Aarre Peltola Polttopuun tuonti on moninkertaistunut edellisvuodesta

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2013 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 8.11.2013 Aarre Peltola Puun tuonti 10 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 1 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Vuonna 23 metsäteollisuustuotteita vietiin Suomesta 11,8 miljardin euron arvosta. Sekä Suomen koko tavaraviennin että metsäteollisuustuotteiden viennin arvot pienenivät

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2008 22/2008 9.6.2008 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti notkahti maaliskuussa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2009 12/2009 14.4.2009 Aarre Peltola Puun tuonti Suomeen romahti tammikuussa Tammikuussa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2009 17/2009 8.5.2009 Aarre Peltola Puun tuontivauhti on puolittunut viime vuodesta

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, marraskuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, marraskuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, marraskuu 2008 5/2009 9.2.2009 Aarre Peltola Puun tuontivauhti hidastui hieman marraskuussa Puun

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2008 7/2009 6.3.2009 Aarre Peltola Puuta tuotiin yli 20 miljoonaa kuutiometriä vuonna

Lisätiedot

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Suomeen tuotiin puuta 10,2 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2012, ja sillä katettiin 17 prosenttia Suomen metsäteollisuuden puun hankinnasta. Puutavaralajeista eniten tuli

Lisätiedot

0(76b7(2//,688'(1 8/.20$$1.$833$

0(76b7(2//,688'(1 8/.20$$1.$833$ (76b7(2//,688'(1 8/.2$$1.$833$ HWVlWHROOLVXXVWXRWWHLGHQYLHQQLQDUYRROL HQQlW\NVHOOLVHWPLOMDUGLDPDUNNDDYXRQQD 9LHQWLOLVllQW\LSURVHQWWLDHGHOOLV YXRGHVWD3DSHULQYLHQWLNDWWRLSXROHWPHW VlWHROOLVXXVWXRWWHLGHPPHYLHQQLQDUYRVWD

Lisätiedot

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Suomeen tuotiin vuonna 2010 puuta 12,3 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli kolmanneksen enemmän kuin vuotta aiemmin. Tuonnin lisääntymisestä huolimatta määrä oli pienin

Lisätiedot

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Suomeen tuotiin 20 miljoonaa kuutiometriä kuorellista puuta vuonna 2008. Määrä oli kaikkien aikojen toiseksi suurin. Tuontia vauhditti Venäjän vuoden vaihteeseen ajoittunut

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2014 13/2014 14.4.2014 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti käynnistyi tammikuussa

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Puun tuonti Suomeen ylsi 20 miljoonaan kuutiometriin vuonna 2006. Viisi vuotta kestänyt puun tuonnin kasvu taittui, mutta tuotu määrä oli silti kaikkien aikojen toiseksi

Lisätiedot

Suomeen tuotiin viime vuonna ennätykselliset

Suomeen tuotiin viime vuonna ennätykselliset A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa joulukuu 2 Toimittaja: Jukka Torvelainen..24 1 Metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

kasvanut, ja lokakuun tuonnista sen osuus oli jo 10 prosenttia.

kasvanut, ja lokakuun tuonnista sen osuus oli jo 10 prosenttia. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa lokakuu 2007 Toimittaja: Aarre Peltola 4.1.2008 894 Puun tuonti Suomeen

Lisätiedot

Suomeen tuotiin vuoden 2004 marraskuussa

Suomeen tuotiin vuoden 2004 marraskuussa A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu 24 Toimittaja: Aarre Peltola.2.25 5 Puun tuonti ennätysvauhdissa

Lisätiedot

11 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

11 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 11 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Puun tuonti Suomeen supistui 18,2 miljoonaan kuutiometriin vuonna 2007 ja painottui entistä enemmän puumassateollisuuden tarpeisiin. Silti määrä oli kaikkien aikojen

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu Metsäteollisuustuotteet. Puu. 1,1 miljardia euroa marraskuussa

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu Metsäteollisuustuotteet. Puu. 1,1 miljardia euroa marraskuussa A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu 2 Toimittaja: Jukka Torvelainen.2.26 84 Metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Puun tuonti kääntyi laskuun vuonna 2011 päätyen 10,5 miljoonaan kuutiometriin. Määrä supistui 10 prosentilla edellisvuodesta, mutta ei kuitenkaan taantumavuoden 2009

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maaliskuu Puu. metsäteollisuustuotteiden. Puun tuonti ylitti ensimmäistä kertaa 2 miljoonan kuutiometrin rajan

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maaliskuu Puu. metsäteollisuustuotteiden. Puun tuonti ylitti ensimmäistä kertaa 2 miljoonan kuutiometrin rajan A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maaliskuu 2 Toimittaja: Aarre Peltola.6.2 6 Puun tuonti ylitti ensimmäistä

Lisätiedot

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Suomeen tuotiin puuta 11,4 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2013, ja sillä katettiin 17 prosenttia metsäteollisuuden puun hankinnasta. Tuontimäärä kasvoi edellisestä vuodesta

Lisätiedot

muutos *) %-yks. % 2017*)

muutos *) %-yks. % 2017*) TERVEYDENHUOLLON KÄYTTÖMENOT SUHTEESSA (%) BKT:HEN OECD-MAISSA 2000-2016 SEKÄ SUHTEIDEN MUUTOKSET %-YKSIKKÖINÄ JA PROSENTTEINA Vuosi 2016: laskeva järjestys Current expenditure on health, % of gross domestic

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2014 24/2014 5.6.2014 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti kasvussa maaliskuussa

Lisätiedot

Vuoden ensimmäisen neljänneksen tuonnista oli koivukuitupuuta 30 prosenttia, eli 1,5 miljoonaa kuutiota. Seuraavaksi eniten tuotiin kuusikuitupuuta

Vuoden ensimmäisen neljänneksen tuonnista oli koivukuitupuuta 30 prosenttia, eli 1,5 miljoonaa kuutiota. Seuraavaksi eniten tuotiin kuusikuitupuuta A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maaliskuu 26 Toimittaja: Jukka Torvelainen.6.26 824 Metsäteollisuuden viennin

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa helmikuu Sahatavaran vientihinnan nousu jatkui helmikuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet 9.5.

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa helmikuu Sahatavaran vientihinnan nousu jatkui helmikuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet 9.5. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa helmikuu 27 Toimittaja: Jukka Torvelainen..27 866 Sahatavaran vientihinnan

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa syyskuu Sahatavaran vientihinta nousi 10 prosenttia tammi syyskuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa syyskuu Sahatavaran vientihinta nousi 10 prosenttia tammi syyskuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa syyskuu 26 Toimittaja: Jukka Torvelainen 11.12.26 846 Sahatavaran vientihinta

Lisätiedot

tammikuun luvuista lähtien. Tullihallitus kerää raakapuun vienti- ja tuontitiedot kansainvälisen tilastokäytännön

tammikuun luvuista lähtien. Tullihallitus kerää raakapuun vienti- ja tuontitiedot kansainvälisen tilastokäytännön A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa tammikuu 2 Toimittaja: Aarre Peltola 1.4.2 66 Puun tuonti jatkui vilkkaana

Lisätiedot

muutos *) %-yks. % 2016

muutos *) %-yks. % 2016 TERVEYDENHUOLLON KÄYTTÖMENOT SUHTEESSA (%) BKT:HEN OECD-MAISSA 2000-2015 SEKÄ SUHTEIDEN MUUTOKSET %-YKSIKKÖINÄ JA PROSENTTEINA Vuosi 2015: laskeva järjestys Current expenditure on health, % of gross domestic

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. Kunnat 1 % Yksityinen 17 % Koivu, valeakaasia % Jalot lehtipuut 1 % Leppä % Muut puulajit 3 % Valtio 8 % Kuusi 7 % Mänty, lehtikuusi

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 7 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. Yhteisöt Kirkko Tuntematon Valtio 41 % Valkopyökki 4 % Saksanpihta Männyt Muut puulajit 7 % Kuusi 34 % Tammet 1 Yksityinen 14 % Kunnat

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu Puun tuontimäärä kutistui edelleen marraskuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet 8.2.

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu Puun tuontimäärä kutistui edelleen marraskuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet 8.2. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu 26 Toimittaja: Jukka Torvelainen 8.2.27 82 Puun tuontimäärä kutistui

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2014. Koivukuitupuun tuonti kasvussa

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2014. Koivukuitupuun tuonti kasvussa Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2014 42/2014 7.10.2014 Annu Kaila Koivukuitupuun tuonti kasvussa Koivukuitupuun tuonti

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2014 34/2014 7.8.2014 Annu Kaila Metsäteollisuuden vienti jatkui toukokuussa vakaana

Lisätiedot

Suomeen tuotiin heinäkuussa puuta 1,7 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli kesäkuun tapaan uusi kuukausikohtainen

Suomeen tuotiin heinäkuussa puuta 1,7 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli kesäkuun tapaan uusi kuukausikohtainen A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa heinäkuu 26 Toimittaja: Jukka Torvelainen 13.1.26 841 Tammi heinäkuussa

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. 1 Yksityisyritykset 11 % Yksityistä misen alla oleva maa 15 % Valtion metsähallinto 37 % Muut puulajit Tervaleppä % 5 % Harmaaleppä

Lisätiedot

9 METSÄTEOLLISUUS. Tuotanto ja kotimainen kulutus. Investoinnit ja kannattavuus

9 METSÄTEOLLISUUS. Tuotanto ja kotimainen kulutus. Investoinnit ja kannattavuus 9 METSÄTEOLLISUUS Lähes kaikissa metsäteollisuuden tuoteryhmissä vuosi 1998 oli tuotantomääriltään ennätyksellinen. Myös massa- ja paperiteollisuuden kannattavuus parani hieman edellisvuodesta. Vuoden

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 7 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. Yksityistämisen alla oleva maa 1 % Lepät 1 % Haapa 3 % Muut puulajit 5 % Yksityinen 35 % Valtio 9 % Rauduskoivu 18 % Mänty 1 % Kuusi

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUS. Tuotanto ja kotimainen kulutus. Investoinnit ja kannattavuus

10 METSÄTEOLLISUUS. Tuotanto ja kotimainen kulutus. Investoinnit ja kannattavuus 10 METSÄTEOLLISUUS Metsäteollisuuden keskeisille toimialoille, sahoille ja paperiteollisuudelle, vuosi 1996 merkitsi notkahdusta alaspäin. Metsäteollisuuden kapasiteetin käyntiaste jäi 85 prosentin tasolle.

Lisätiedot

TŠEKKI. Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT. Puulajien osuus puuston tilavuudesta.

TŠEKKI. Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu  METSÄVARAT. Puulajien osuus puuston tilavuudesta. METSÄVARAT Metsänomistus Puulajien osuus puuston tilavuudesta yksityishenk ilöt 19% kunnat 17% yritykset 3% yhteisöt 1% valtio 6% Lähde:Information on forests and forestry in the Czech Republic by 1 pyökki

Lisätiedot

Hyvinvointiyhteiskunta. mahdollinen yhtälö 1.1 5.2.2003

Hyvinvointiyhteiskunta. mahdollinen yhtälö 1.1 5.2.2003 1. HYVINVOINTIYHTEISKUNTA MAHDOLLINEN YHTÄLÖ BKT:n vuosimuutos 1988 21... 1.2 T&K-panosten osuus bruttokansantuotteesta... 1.3 T&K-toiminnan osuus BKT:sta eräissä maissa... 1.4 T&K-henkilöstön osuus työssäkäyvistä

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUS. Tuotanto ja kotimainen kulutus. Investoinnit ja kannattavuus

10 METSÄTEOLLISUUS. Tuotanto ja kotimainen kulutus. Investoinnit ja kannattavuus 10 METSÄTEOLLISUUS Metsäteollisuuden keskeisille toimialoille, sahoille ja paperiteollisuudelle, vuodet 1994 95 olivat korkeasuhdanteen aikaa; kuitenkin sahateollisuuden kannattavuus oli huono vuonna 1995.

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Sahatavaran markkinakatsaus Vientikuljetus- ja laivauspäivät, Kotka Kai Merivuori

Sahatavaran markkinakatsaus Vientikuljetus- ja laivauspäivät, Kotka Kai Merivuori Sahatavaran markkinakatsaus Vientikuljetus- ja laivauspäivät, Kotka 22.3.218 Kai Merivuori 27.3.218 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 12 1 cbm (12 month cumulative) 15 14 13 12 11 1 9

Lisätiedot

9 METSÄTEOLLISUUS. Metsäteollisuusyritykset

9 METSÄTEOLLISUUS. Metsäteollisuusyritykset 9 METSÄTEOLLISUUS Suomen metsäteollisuus supisti tuotantoaan vuonna 2001 metsäteollisuustuotteiden heikentyneen kysynnän vuoksi. Paperin ja kartongin tuotanto päätyi 13 miljoonaan tonniin jääden 7 prosenttia

Lisätiedot

9 METSÄTEOLLISUUS. Tuotanto ja kotimainen kulutus

9 METSÄTEOLLISUUS. Tuotanto ja kotimainen kulutus 9 METSÄTEOLLISUUS Useimmissa metsäteollisuuden tuoteryhmissä vuosi 1999 oli tuotantomääriltään ennätyksellinen. Puutuoteteollisuuden kannattavuus oli kuitenkin edellisvuotta heikompi. Vuoden 2000 alkupuoliskon

Lisätiedot

Metsäteollisuuden vienti Suomesta 2003 Arvo 11 mrd. EUR

Metsäteollisuuden vienti Suomesta 2003 Arvo 11 mrd. EUR 1 Metsäteollisuuden vienti Suomesta 2003 Arvo 11 mrd. EUR Eurooppa Aasia 77 % 11 % Muut 16 % Pohjois-Amerikka Afrikka Latin. Amerikka 7 % 2 % 1 % USA 7 % Oseania Päämarkkinamaat Saksa 1 % 18 % Muu Eurooppa

Lisätiedot

9 METSÄTEOLLISUUS. Tuotanto. Metsäteollisuusyritykset. tilastot käsittelevät kuitenkin vain metsäteollisuusyritysten

9 METSÄTEOLLISUUS. Tuotanto. Metsäteollisuusyritykset. tilastot käsittelevät kuitenkin vain metsäteollisuusyritysten 9 METSÄTEOLLISUUS Metsäteollisuuden tuotannon määrä lisääntyi vuonna 2003 noin kahdella prosentilla edellisvuodesta, mutta liikevaihto aleni jo kolmatta vuotta peräkkäin ennen muuta tuotehintojen laskun

Lisätiedot

13 Kansainvälisiä metsätilastoja

13 Kansainvälisiä metsätilastoja 13 Kansainvälisiä metsätilastoja Maailmassa on metsiä hieman yli neljä miljardia hehtaaria, ja ne peittävät maapallon maapintaalasta kolmanneksen. Metsäpinta-alaltaan suurimmat maat ovat Venäjä, Brasilia

Lisätiedot

Me olemme Metsä Fibre

Me olemme Metsä Fibre Me olemme Metsä Fibre Esityksen sisältö Metsä Fibre Globaalit volyymit Tuotannot / Varastot Pix-hinnat Markkina katsaukset Yhteenveto 2 Metsä Fibre, Saku Pänkäläinen Metsä Fibre: kestävää kasvua uusiutuvasta

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. 5 Tervaleppä 8 % Tammi 3 % Haapa % Muut puulajit % Koivu 18 % Mänty 55 % Valtio 1 % Kuusi 1 % 3 1 ha Metsien ikärakenne v. 5 Havupuuvaltainen

Lisätiedot

9 METSÄTEOLLISUUS. Tuotanto. Metsäteollisuusyritykset

9 METSÄTEOLLISUUS. Tuotanto. Metsäteollisuusyritykset 9 METSÄTEOLLISUUS Metsäteollisuudessa tuotanto lisääntyi vuonna 2002 noin 4 prosenttia edellisvuodesta, mutta liikevaihto aleni 3 prosenttia ennen kaikkea paperin hinnanlaskun takia. Sanomalehtipaperin

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-lokakuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (107.600) lisääntyivät tammi-lokakuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua tuli

Lisätiedot

Teollisuustuotannon määrä kuukausittain

Teollisuustuotannon määrä kuukausittain Teollisuustuotannon määrä kuukausittain Industrial Production Volume Monthly 11 15 28=1 USA 1 95 9 EU28-maat / EU28 countries 85 8 Japani / Japan 75 7 Suomi / Finland 65 28 29 21 211 212 213 Kausipuhdistettu

Lisätiedot

13 Kansainvälisiä metsätilastoja

13 Kansainvälisiä metsätilastoja 13 Kansainvälisiä metsätilastoja Maailman maapinta-alasta noin kolmannes, hieman yli neljä miljardia hehtaaria, on metsien peitossa. Metsäpinta-alaltaan suurimmat maat ovat Venäjä, Brasilia ja Kanada,

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012 Yöpymiset + 31 % tammikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (3.600) lisääntyivät tammikuussa 30,7 % vuoden 2011 tammikuuhun verrattuna.

Lisätiedot

Kiina China. Japani Japan

Kiina China. Japani Japan Maailmantalouden kasvun jakautuminen 212e teknologiateollisuuden vientiosuuksin Breakdown of World Economic Growth in 212e with the Export Shares of Technology Industry 1 9 8 7 6 5 4 3 2 BKT:n kasvu 212

Lisätiedot

12 KANSAINVÄLISIÄ METSÄTILASTOJA

12 KANSAINVÄLISIÄ METSÄTILASTOJA 12 KANSAINVÄLISIÄ METSÄTILASTOJA Kansainväliset metsätilastot perustuvat pääosin YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön FAO:n keräämiin ja julkaisemiin tietoihin maailman metsävaroista sekä raakapuun

Lisätiedot

9 METSÄTEOLLISUUS. Tuotanto ja kotimainen kulutus. Investoinnit ja kannattavuus. kuutiometriä vuonna Lehtisahatavaran kulutus

9 METSÄTEOLLISUUS. Tuotanto ja kotimainen kulutus. Investoinnit ja kannattavuus. kuutiometriä vuonna Lehtisahatavaran kulutus 9 METSÄTEOLLISUUS Useimmissa metsäteollisuuden tuoteryhmissä vuosi 2000 oli tuotantomääriltään ennätyksellinen. Myös puumassa- ja paperiteollisuuden kannattavuus oli poikkeuksellisen hyvä. Vuoden 2001

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2010

Markkinaraportti / heinäkuu 2010 Markkinaraportti / heinäkuu 21 Yöpymismäärissä merkittävää kasvua heinäkuussa Yöpymiset Helsingin majoitusliikkeissä lisääntyivät heinäkuussa 18,2 % edellisvuoden heinäkuusta. Lisäystä tuli sekä kotimaasta

Lisätiedot

Markkinaraportti / marraskuu 2014

Markkinaraportti / marraskuu 2014 Markkinaraportti / marraskuu 214 Yöpymiset ulkomailta hieman nousussa Yöpymiset vähenivät Helsingissä marraskuussa 1,1 %. Vähennys tuli kotimaasta miinuksen ollessa 2,5 %. Sen sijaan ulkomailta kirjattiin

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2010

Markkinaraportti / lokakuu 2010 Markkinaraportti / lokakuu 21 Yöpymiset lisääntyivät lokakuussa Sekä kotimaasta että ulkomailta saapuneiden yöpymisten määrä jatkoi kasvuaan Helsingissä myös lokakuussa. Erityisen voimakkaasti lisääntyivät

Lisätiedot