11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa"

Transkriptio

1 11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Suomeen tuotiin 20 miljoonaa kuutiometriä kuorellista puuta vuonna Määrä oli kaikkien aikojen toiseksi suurin. Tuontia vauhditti Venäjän vuoden vaihteeseen ajoittunut puutullien korottamisen uhka. Tuotu puumäärä vastasi noin 40 prosenttia kotimaisista markkinahakkuista, ja se muodosti lähes kolmanneksen Suomen metsäteollisuuden koko puun hankinnasta. Vaikka venäläisen puun tullien korotukset jäivätkin toteutumatta, puun tuonti romahti silti vuonna Metsäteollisuuden tuotannon supistuminen ja runsaat hakatun puun varastot vähensivät tammi elokuun puun tuonnin pienimmäksi sitten vuoden 1997 ja alle puoleen edellisvuotisesta. Metsäteollisuustuotteita vietiin Suomesta 11,4 miljardin euron arvosta vuonna Suhdannenäkymien heikkeneminen metsäteollisuuden päämarkkina-alueilla supisti metsäteollisuuden viennin reaaliarvoa 15 prosentilla edellisvuodesta. Sahatavaran reaalihinnat laskivat vuodessa 20 prosenttia, ja papereiden hintataso pysytteli edelleen alhaisena. Matalien hintojen lisäksi myös vientimäärät vähenivät edellisvuodesta. Lama puraisi metsäteollisuustuotteiden vientiä voimakkaasti myös vuoden 2009 puolella, jolloin niiden viennin arvo jäi tammi elokuussa 5,4 miljardiin euroon. Metsäteollisuustuotteiden viennin reaaliarvo ei ole vastaavalla jaksolla jäänyt viimeisen kymmenen vuoden aikana kertaakaan tätä pienemmäksi. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa -luvussa käsitellään puun ja metsäteollisuustuotteiden vientiä Suomesta (FOB) ja tuontia Suomeen (CIF). Ulkomaankauppatilastot esitetään tuoteryhmittäin ja maittain. Muiden maailman maiden ulkomaankauppatietoja käsitellään luvussa 13. Puu Puun tuonti Suomeen oli huippuvauhdissa vuonna Tuotu määrä 20,3 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä oli kaikkien aikojen toiseksi suurin. Suomeen tuodun puun määrä vastasi noin 40 prosenttia kotimaisista markkinahakkuista ja vajaata kolmannesta Suomen metsäteollisuuden koko puun hankinnasta. Ulkomaista puuta on koko 2000-luvun virrannut maahamme erittäin runsaasti, ja Suomi onkin toistuvasti ollut maailman kolmanneksi suurin puun tuoja Kiinan ja Japanin jälkeen. Pääosa Suomeen tuodusta puusta on ollut peräisin Venäjältä. Vaikka venäläisen puun osuus tuontisumasta oli 60 prosenttia vuonna 2008, osuus jäi kuitenkin pienimmäksi Venäjän federaation perustamisen jälkeen. Ennen vuotta 2007 osuus tuonnista ylsi tavallisesti noin 80 prosenttiin. Vuonna 2008 venäläinen tuontipuu muodosti noin viidenneksen Suomen metsäteollisuuden koko puunhankinnasta. Puun tuontivauhtiin vaikuttivat Venäjän päätökset korkeista puun vientitulleista, joiden piti tulla voimaan vuoden 2008/2009 vaihteessa. Metsäteollisuusyritykset ennakoivat tullikorotusten vaikutuksia ja toivat loppuvuonna 2008 runsaasti puuta itärajan takaa. Marraskuussa Venäjä teki kuitenkin päätöksen tullikorotusten lykkäämisestä. Myöhemmin vuoden 2009 syyskuussa Venäjä väläytti mahdollista puun vientitullien korotusten lykkäämistä vuoteen 2011 saakka ja jopa tullien laskemista. Venäjän raakapuun vuosina 2008 ja 2009 voimassa olleet vientitullit esitetään seuraavassa asetelmassa. Venäjä määrittelee tullit prosenttiosuuksina puutavaralajin viennin yksikköarvosta. Tämä tulli jää kuitenkin venäläisen puun hinnoista johtuen yleensä minimitullin alle, joten normaalisti puusta peritään asetelmassa esitetty minimitulli. Metsätilastollinen vuosikirja

2 11 Foreign trade by forest industries minimitulli, /m³ Mänty Kuusi Koivu yli 15 cm Koivu, muu - - Haapa 5 5 Venäjän jälkeen seuraavaksi eniten puuta tuotiin Ruotsista (2,1 milj. m³), Latviasta (1,8 milj. m³) ja Virosta (1,2 milj. m³). Tuonti Ruotsista kasvoi Latvian ohi. Tuonnin puutavaralajijakauma muuttui edellisvuodesta. Tärkein puutavaralaji oli edelleen koivukuitupuu, 7,4 miljoonaa kuutiometriä. Seuraavaksi eniten tuli haketta (4,1 milj. m³, josta havupuuhaketta 3,0 milj. m³), mäntykuitupuuta (2,9 milj. m³) ja kuusikuitupuuta (2,5 milj. m³). Puumassateollisuuden tarpeisiin hankitun kuitupuun ja hakkeen yhteenlaskettu osuus tuontipuusta kasvoi 86 prosenttiin (vuotta aiemmin 82 %). Tukin osuus tuontipuusumasta supistui vain 10 prosenttiin. Vuonna 2009 metsäteollisuuden puun tuontia painoi alaspäin vähäinen kuitupuun tarve, johon vaikuttivat alentunut tuotanto ja runsaat puuvarastot. Huolimatta venäläisen puun tullikorotusten lykkääntymisestä tammi elokuun puun tuonti, 5,8 miljoonaa kuutiometriä, jäi alle puoleen edellisvuotisesta. Myös tuonnin puutavaralajijakautuma muuttui merkittävästi, ja hake nousi tärkeimmäksi puutavaralajiksi (1,9 milj. m³). Toiseksi eniten maahan tuli koivukuitupuuta (0,9 milj. m³) ja kolmanneksi eniten polttopuuta (0,8 milj. m³), jonka tuontivauhti 14-kertaistui edellisvuodesta. Tuontipuun reaalihinnat olivat vuoden 2008 aikana pääsääntöisesti laskussa vuonna 2007 maksettujen huippuhintojen jälkeen. Vuonna 2009 tuontipuun hinnat olivat edelleen alenemassa. Puun tuontihintojen kehitys muistutti pienellä viiveellä kotimaisen puun kantohintojen kehitystä. Vuonna 2008 Suomesta vietiin ulkomaille yhteensä 1,5 miljoonaa kuutiometriä puuta, ja siitä kaksi kolmannesta rahdattiin Ruotsiin. Puun viennin suuruusluokka oli tavanomainen. Tärkein viety puulaji oli mänty, jonka osuus määrästä oli noin puolet. Metsäteollisuustuotteet Suomen tavaraviennin arvo oli 65,6 miljardia euroa vuonna Suomen kauppatase (=tavaroiden vientitulot tavaroiden tuontimenot) on ollut ylijäämäinen vuodesta 1991 lähtien. Etenkin metsäsektorin tuotteiden vienti on ollut selvästi niiden tuontia suurempaa. Suomen tavaraviennin arvosta 97 prosenttia koostui teollisuustuotteista. Perusmetalleiden, koneiden ja laitteiden osuus kokonaisviennistä oli 35 prosenttia. Sähköteknisten tuotteiden ja optisten laitteiden osuus ylsi 23 prosenttiin. Metsäteollisuustuotteita vietiin yhteensä 11,4 miljardin euron arvosta, mikä vastasi 17 prosenttia Suomen koko tavaraviennin arvosta. Valtaosa Suomen metsäteollisuuden tuotannosta päätyy vientiin. Vuoden 2008 paperintuotannosta meni ulkomaille 91 prosenttia, kartongista 90 prosenttia, sahatavarasta 61 prosenttia ja vanerista 86 prosenttia. Metsäteollisuustuotteiden osuus Suomen tavaraviennistä on hiljalleen vähentynyt. Vuonna 2008 metsäteollisuustuotteiden viennin reaaliarvo supistui 15 prosentilla edellisvuodesta (deflatointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100). Suhdannenäkymien heikentyminen Suomen metsäteollisuuden päämarkkinaalueilla supisti metsäteollisuustuotteiden vientimääriä selvästi niin puutuoteteollisuudessa kuin massa- ja paperiteollisuudessakin. Samaan aikaan sahatavaran reaaliset vientihinnat halpenivat vuodessa 20 prosentilla. Papereiden hintataso oli jo valmiiksi alhaalla, sillä niiden reaalihinnat olivat liukuneet vähitellen alaspäin jo vuodesta 2001 lähtien. Lama vaikutti voimakkaasti metsäteollisuustuotteiden vientiin myös vuoden 2009 puolella, jolloin niiden viennin arvo jäi tammi-elokuussa 5,4 miljardiin euroon. Suomalaisten metsäteollisuustuotteiden viennistä 63 prosenttia suuntautui Euroopan unionin (EU27) alueelle vuonna Aasian maiden osuus oli 12 prosenttia ja Pohjois-Amerikan 6 prosenttia. Yksittäisistä maista suomalaisia metsäteollisuustuotteita vietiin entiseen tapaan eniten Saksaan (2,1 mrd. ) ja Britanniaan (1,2 mrd. ). Kolmanneksi tärkeimmäksi metsäteollisuustuotteiden viennin kohdemaaksi nousi Venäjä (0,7 mrd. ) ohi Yhdysvaltojen, Ranskan ja Espanjan. Massa- ja paperiteollisuuden tuotteita vietiin eniten Saksaan (1,9 mrd. ). Puutuoteteollisuudessa tärkein kauppakumppani oli Britannia (0,3 mrd. ). Suomen ulkomaankauppa on yrityksittäin tarkasteltuna varsin keskittynyttä, sillä vuonna 2008 lähes puolet tavaraviennin arvosta oli 18 suurimman vientiyrityksen varassa. Kaikkein keskittyneintä vienti oli paperimassa-, paperi- ja kartonkituotteissa (CPA-luokka DE), jossa viisi suurinta viejää ylsi 73 prosenttiin viennistä. Puussa ja puutuotteissa (CPA-luokka DD) viiden suurimman viejän osuus oli 54 prosenttia. Tavaroiden viennin keskittyminen yrityksittäin, suurimpien viejien viennin arvo tuoteluokittain (CPA): 320 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2009

3 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 11 Suurimmat viejät Arvo Osuus kpl mrd. % Suomen koko tavaravienti 5 suurinta viejää 17, suurinta viejää 25, suurinta viejää 40,7 62 kaikki viejät 65,6 100 Puu ja puutuotteet (CPA-luokka DD) 5 suurinta viejää 1, suurinta viejää 1, suurinta viejää 2,1 87 kaikki viejät 2,4 100 Massa, paperi ja kartonki (CPA-luokka DE) 5 suurinta viejää 6, suurinta viejää 7, suurinta viejää 8,9 98 kaikki viejät 9,2 100 Metsäteollisuustuotteiden viennistä 93 prosenttia tapahtui suurten yritysten toimesta, jolloin pienten ja keskisuurten yritysten osuudeksi jäi vain 7 prosenttia. Vuonna 2008 yksityiset kotimaiset yritykset vastasivat 62 prosentista Suomen tavaraviennistä. Ulkomaalaisomisteisten yritysten osuus viennistä oli 30 prosenttia, ja se on ollut viime vuosina nousussa. Metsäteollisuuden viennistä 94 prosenttia oli yksityisten kotimaisten yritysten vientiä. Yrityksen omistajatyyppi määritellään siten, että yrityksen pääomistajalla on yli 50 prosentin osuus yrityksen äänivallasta. Esimerkiksi ulkomaalaisomisteisella yrityksellä tarkoitetaan sellaisia yrityksiä, joiden omistuksesta tai äänivallasta yli puolet on suoraan tai välillisesti ulkomaisen tahon hallussa. Suomeen tuotiin tavaroita 62,4 miljardin euron arvosta vuonna 2008, josta metsäteollisuustuotteiden osuus oli 1,6 miljardia euroa. Metsäteollisuustuotteiden tuonnin arvo oli suunnilleen edellisvuoden tasolla. Tärkein metsäteollisuustuotteiden tuonnin tuoteryhmä oli paperi- ja kartonkijalosteet (0,3 mrd. ). Eniten metsäteollisuustuotteita tuli Suomeen Ruotsista (0,4 mrd. ) ja Brasiliasta (0,2 mrd. ). Ruotsista tuli lähinnä paperiteollisuuden tuotteita ja Brasiliasta sellua. Ulkomaankaupan tilastointi Ulkomaankauppatilasto kuvaa Suomen ja muiden maiden välistä tavarakauppaa. Palvelujen kauppa jää tilaston ulkopuolelle. Tilastoituakseen tavaran täytyy saapua maahan tai lähteä maasta, eivätkä kauttakuljetukset (transito) sisälly tilastoon. Metsäteollisuuden ulkomaankauppatilasto sisältää puun ja metsäteollisuustuotteiden viennin Suomesta ja tuonnin Suomeen. Metla julkaisee metsäteollisuuden ulkomaankauppatilastoja myös Metsätilastotiedotteissa ja Metinfo Tilastopalvelussa (www. metla.fi/metinfo/tilasto/), mistä löytyy myös metsäteollisuuden ulkomaankauppatilaston yksityiskohtainen laatuseloste ( htm). Ulkomaankauppatilasto perustuu tietoihin, jotka kootaan Tullihallituksen ylläpitämästä ulkomaankauppatietojen jakelujärjestelmästä (uljas.tulli.fi). Järjestelmä sisältää tiedot Suomen ulkomaankaupasta vuodesta 1989 lähtien. Suomen ulkomaankauppa jakautuu tilastoinnissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden väliseen sisäkauppaan ja unionin ulkopuolisten maiden kanssa käytävään ulkokauppaan. Sisäkaupan tilastointi perustuu kauppaa harjoittavien yritysten tekemiin tilastoilmoituksiin (Intrastatjärjestelmä). Vuonna 2008 yrityksen oli annettava EU:n alueelle kohdistuvasta viennistään tilastoilmoitus Tullihallitukselle, jos tällaisen viennin arvo ylitti euroa vuodessa. EU-tuonnissa ilmoitusvelvollisuusraja oli euroa. Kumpikin raja nousi eurolla edellisvuodesta, mikä huononsi tilaston kattavuutta EU-maiden osalta. Kynnysarvon alle jäänyt kauppa (ja vähäinen vastauskato) arvioidaan ja lisätään Suomen ulkomaankaupan kokonaismäärään erittelemättömänä eränä. Arvion osuus oli viennissä 1,7 ja tuonnissa 3,8 prosenttia koko EU-sisäkaupan arvosta. Metsäteollisuuden ulkomaankauppaa harjoittavat pääasiassa suuret yritykset, joiden tuonti ja vienti kirjautuvat mukaan Tullin tiedonkeruuseen. Tullihallitus koostaa ulkokaupan tilastot tullausilmoituksista. Vuonna 2008 mukaan tilastoituivat euron kynnysarvon ylittäneet ilmoitukset. Kato-ongelmaa ei ulkokaupan tilastoitumisessa ole, koska tiedot perustuvat tulliselvityksiin. Vuonna 2008 Suomeen tuodusta puusta 69 prosenttia tuli EU:n ulkopuolelta. Tavaroiden tilastoarvoina käytetään viennissä verottomia myyntihintoja, joihin sisältyvät vakuutus- ja rahtikustannukset Suomen rajalle saakka (FOB). Tuonnin tilastoarvo on arvonlisäveron laskemisen pohjana oleva verotusarvo, josta vähennetään Suomeen tuonnin yhteydessä kannetut verot. Tuonnin tilastoarvoon sisältyvät tavaran rahti- ja vakuutuskustannukset Suomen rajalle ensimmäiseen rajanylityspaikkaan saakka Metsätilastollinen vuosikirja

4 11 Foreign trade by forest industries (CIF). Tuonnissa tavaroiden alkuperämaaksi katsotaan pääsääntöisesti maa, jossa tavara on valmistettu tai jossa viimeisin taloudellisesti merkittävä osa valmistusta on tapahtunut. Tavaran pakkaamista ei pidetä valmistuksena. Jos alkuperämaata ei ole tiedossa, se tilastoidaan lähetysmaan mukaan. Vienti tilastoidaan määrämaan mukaisesti. Metlan tilastossa käytetyt tavaralajit on muodostettu koko Euroopan unionin alueella sovellettavasta ulkomaankaupan yhdistetystä tavaranimikkeistöstä, Combined Nomenclature ( ulkomaankauppatilastot/luokitukset/cn/index.jsp). Metlan tilastoissa käytettyjen tavaralajien selitykset löytyvät osoitteesta: Taulukossa 11.0 sivulla 328 muiden kuin metsäsektorin tuotteiden ryhmittely noudattaa tuoteluokittelua toiminnan lajin mukaan; Classification of Products by Activities (CPA). Tämä luokitus eroaa muualla tässä luvussa sovelletusta tavaralajiluokituksesta. Metsäteollisuuden ulkomaankauppatilastossa puuksi luokitellaan raaka- ja jätepuu. Jätepuuhun sisältyvät sahanpuru ja muu puujäte. Raakapuu on pääosin metsästä hakattua, teollisesti käsittelemätöntä puuta, johon sisältyy kuitenkin myös haketettu tai kyllästetty raakapuu. Metlan metsätilastoissa raakapuulle käytetään pääsääntöisesti tukki- ja kuitupuujakoa. Tulli erottelee ulkomaankauppaluokituksessaan vain tukkipuun, ja loput kyseisen puulajin ulkomaankaupasta jää luokkaan muu. Pääsääntöisesti tämä luokka sisältää kuitupuuta, mutta esimerkiksi männyn viennissä mukana on runsaasti erikoispuutavaralajeja. Metlan ulkomaankauppatilastoissa tuonnissa kyseisestä luokasta käytetäänkin nimitystä kuitupuu ja viennissä nimitystä muu. Raakapuun määrä ilmoitetaan Metlan tilastoissa kuorellisina kiintokuutiometreinä. Suomalainen käytäntö poikkeaa tässä kansainvälisestä, sillä muissa maissa tilavuus ilmoitetaan yleensä kuorettomana (vrt. luku 13). Vuoden 2005 alusta lähtien Tullihallitus on tilastoinut aiemmasta käytännöstään poiketen puun ulkomaankaupan Suomessa kuorettomana. Metlan ulkomaankauppatilastoihin puun tilavuus muunnetaan kuitenkin kuorelliseksi. Metsäteollisuustuotteita ovat puutuoteteollisuuden tuotteet (sahatavara, vaneri, viilu, lastulevy, kuitulevy, puiset huonekalut, muut puuteokset ja puutalot) sekä massa- ja paperiteollisuuden tuotteet (massa, paperi, kartonki sekä paperi- ja kartonkijalosteet). Suomen ulkomaankauppa jaetaan tilastoissa kuuteen maanosaan (Eurooppa, Aasia, Afrikka, Pohjois- Amerikka, Latinalainen Amerikka ja Oseania). Maiden luokittelu maanosiin perustuu Tullihallituksen jaotteluun. Eurooppaan kuuluviksi rajataan idässä Venäjä, Ukraina, Turkki ja Kypros. Pohjois-Amerikkaan luetaan Kanadan ja Yhdysvaltojen lisäksi Grönlanti sekä St. Pierre ja Miquelon. Oseaniaan luokitellaan Australia, Uusi-Seelanti, Papua-Uusi-Guinea ja Tyynen meren pienet saarivaltiot. Pohjoisessa Oseania rajautuu Aasiaan luokiteltuihin Indonesiaan ja Filippiineihin. Täydellinen luettelo maiden jaottelusta maanosiin kuten myös muutkin ulkomaankauppatilaston laatuselostetiedot löytyvät Tullihallituksen tilastopalvelun internetsivuilta ( suomen_tulli/ulkomaankauppatilastot/tilastointi/index. jsp). Kirjallisuus Literature Intrastat Suomessa v EU-maiden välisen kaupan tilastointi Tullihallitus, tilastoyksikkö. 46 s. Intrastat Suomessa v EU-maiden välisen kaupan tilastointi Tullihallitus, tilastoyksikkö. 47 s. Metsäsektorin suhdannekatsaus Metsäntutkimuslaitos. 58 s. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa. SVT Maa-, metsä- ja kalatalous Metsätilastotiedote- sarja. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain SVT Maa-, metsä- ja kalatalous Metsätilastotiedote 30/2009. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. 24 s. Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna Kauppa Tullihallituksen tilastokatsaus. Tullihallitus, tilastoyksikkö. 17 s. Tilastointiperiaatteiden käsikirja Tullihallitus, tilastoyksikkö. Ulkomaankauppa, kuukausijulkaisut SVT Kauppa. Tullihallitus, tilastoyksikkö. Muut tietolähteet Other sources of information Metinfo Tilastopalvelu, Metsäteollisuus ry, Tullihallitus, tilastopalvelu, Tullihallitus, Uljas-tietokanta, uljas.tulli.fi/ 322 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2009

5 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa mrd. vuoden 2008 rahana billion in 2008 monetary value Suomen kokonaistavaravienti Total exports of goods Metsäteollisuuden vienti Exports by forest industries Muut tuotteet Other products Rahanarvot on muunnettu tukkuhintaindeksillä (1949=100). Monetary values are deflated using wholesale price index (1949=100). Kuva 11.1 Suomen tavaraviennin reaaliarvo Figure 11.1 Total real value of exports of Finland, milj. m³ mill. m³ Tuonti Imports Vienti Exports Nettotuonti Net imports Kuva 11.2 Puun ulkomaankauppa Figure 11.2 Foreign trade in roundwood and wood residues, Metsätilastollinen vuosikirja

6 11 Foreign trade by forest industries 35 % Tuontipuun osuus Share of imported wood Venäläisen tuontipuun osuus Share of imported Russian wood Osuus = puun tuonti / (markkinahakkuut puun vienti + puun tuonti) Share = imports of wood / (commercial roundwood removals exports of wood + imports of wood) Kuva 11.3 Tuontipuun osuus suomalaisen metsäteollisuuden puunhankinnasta Figure 11.3 Proportion of imported wood of the wood procurement of the Finnish forest industries, Vienti Exports 11,5 mrd. billion Tuonti Imports 2,7 mrd. billion Kartonki sekä paperin ja kartongin jalosteet Paperboard, converted paper and paperboard products Puu Roundwood and wood residues Sahatavara Sawn goods Muut puutuoteteollisuuden tuotteet Other wood products Kartonki sekä paperin ja kartongin jalosteet Paperboard, converted paper and paperboard products Paperi Paper Puu Roundwood and wood residues Paperi Paper Massa Pulp Massa Pulp Muut puutuoteteollisuuden tuotteet Other wood products Sahatavara Sawn goods Kuva 11.4 Puun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankaupan arvon jakautuminen tuoteryhmiin 2008 Figure 11.4 Foreign trade in roundwood and forest industry products by product group, Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2009

7 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 11 Saksa Britannia Venäjä Yhdysvallat Ranska Espanja Belgia Ruotsi Japani Alankomaat Puola Italia Kiina Tanska Norja Ukraina Australia Turkki Egypti Kreikka Muut EU-jäsenmaa EU Member State Muu maa Other milj. mill. Germany United Kingdom Russian Federation USA France Spain Belgium Sweden Japan The Netherlands Poland Italy China Denmark Norway Ukraine Australia Turkey Egypt Greece Others Kuva 11.5 Suomen metsäteollisuustuotteiden viennin arvo maittain 2008 Figure 11.5 Value of exports of Finnish forest industry products by country, osuus metsäteollisuustuotteiden viennistä, % share of exports of forest industry products, % Saksa Germany Britannia United Kingdom USA Ranska France Espanja Spain Venäjä Russian Federation Ennen vuotta 1990 Saksaan sisältyvät silloin erilliset Saksan liittotasavalta ja DDR. Ennen vuotta 1992 Venäjällä tarkoitetaan Neuvostoliittoa. Before 1990 Germany included West Germany and DDR. Before 1992 the Russian Federation refers to the USSR. Kuva 11.6 Suomen metsäteollisuustuotteiden viennin arvon jakautuminen maittain Figure 11.6 Percentage value of Finland s exports of forest industry products by country, Metsätilastollinen vuosikirja

8 11 Foreign trade by forest industries 16 milj.m 3 mill. m 3 Sahatavara Sawn goods 1,6 milj.m 3 mill. m 3 Vaneri Plywood 12 Tuotanto Production 1,2 Tuotanto Production 8 0,8 4 Vienti Exports 0,4 Vienti Exports 0 0, milj. t mill. m.t. Mekaaniset massat Mechanical and semichemical pulp 9 6 milj. t mill. m.t. Sellu Chemical pulp Tuotanto Production Tuotanto Production 2 3 Vienti Exports Vienti Exports milj. t mill. m.t. Paperi Paper 4 milj. t mill. m.t. Kartonki Paperboard Tuotanto Production 2 Tuotanto Production 3 Vienti Exports 1 Vienti Exports Lähteet: SVT: Tullihallitus; SVT: Metsäteollisuus ry Sources: OSF: Board of Customs; OSF: Finnish Forest Industries Federation Kuva 11.7 Metsäteollisuustuotteiden tuotanto ja vienti Figure 11.7 Production and exports of forest industry products, Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2009

9 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa /m³, kuitulevy /t, vuoden 2008 rahana /m³, fibreboard /m.t., in 2008 monetary value Vaneri Plywood Kuitulevy Fibreboard Lastulevy Particle board 200 Sahatavara Sawn goods Rahanarvot on muunnettu tukkuhintaindeksillä (1949=100). Monetary values are deflated using wholesale price index (1949=100). Kuva 11.8 Puutuoteteollisuuden tuotteiden viennin yksikköarvot Figure 11.8 Unit values of exports of wood-products industries, /t vuoden 2008 rahana /m.t. in 2008 monetary value Paperi Paper Kartonki Paperboard 600 Sellu Chemical pulp Mekaaniset massat Mechanical and semi-chemical pulp Rahanarvot on muunnettu tukkuhintaindeksillä (1949=100). Monetary values are deflated using wholesale price index (1949=100). Kuva 11.9 Massa- ja paperiteollisuuden tuotteiden viennin yksikköarvot Figure 11.9 Unit values of exports of pulp and paper industries, Metsätilastollinen vuosikirja

10 11 Foreign trade by forest industries 11.0 Suomen ulkomaankauppa 2008 lyhyesti Finland s foreign trade in brief, 2008 Tuote Product Arvo Osuus Value Share milj. mill. % SUOMEN TAVARAVIENTI TOTAL EXPORTS OF GOODS Teollisuustuotteet Manufactured goods Metsäteollisuus Forest industries Puu Roundwood and wood residues Metsäteollisuustuotteet Forest industry products Puutuoteteollisuus Wood-products industries Sahatavara Sawn goods Vaneri Plywood Viilu Veneer sheets 39 0 Lastulevy Particle board 22 0 Kuitulevy Fibreboard 17 0 Muut puutuotteet Other wood-based products Massa- ja paperiteollisuus Pulp and paper industries Massa Pulp Paperi Paper Kartonki Paperboard Paperi- ja kartonkijalosteet Converted paper and paperboard products Muu teollisuus Other industries Sähkötekniset tuotteet ja optiset laitteet Electrical and optical equipments Perusmetallit, koneet ja laitteet, kulkuneuvot Basic metals, machines and transport equipments Muut teollisuustuotteet Other products Alkutuotanto ja kaivannaiset Primary production and mining Muu Other SUOMEN TAVARATUONTI TOTAL IMPORTS OF GOODS Teollisuustuotteet Manufactured goods Metsäteollisuus Forest industries Puu Roundwood and wood residues Metsäteollisuustuotteet Forest industry products Puutuoteteollisuus Wood-products industries Sahatavara Sawn goods Vaneri Plywood 58 0 Viilu Veneer sheets 22 0 Lastulevy Particle board 18 0 Kuitulevy Fibreboard 69 0 Muut puutuotteet Other wood-based products Massa- ja paperiteollisuus Pulp and paper industries Massa Pulp Paperi Paper Kartonki Paperboard Paperi- ja kartonkijalosteet Converted paper and paperboard products Muu teollisuus Other industries Sähkötekniset tuotteet ja optiset laitteet Electrical and optical equipments Perusmetallit, koneet ja laitteet, kulkuneuvot Basic metals, machines and transport equipments Muut teollisuustuotteet Other products Alkutuotanto ja kaivannaiset Primary production and mining Muu Other Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2009

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Puun tuonti Imports of roundwood and wood residues, Puutavaralaji Roundwood assortment Määrä Arvo Yksikköarvo Quantity Value Unit value milj m³ mill. /m³ YHTEENSÄ TOTAL RAAKAPUU ROUNDWOOD Havupuu Softwood ,2 Mänty Pine ,6 mäntytukki pine logs ,7 mäntykuitupuu pine pulpwood ,2 Kuusi Spruce ,0 kuusitukki spruce logs ,2 kuusikuitupuu spruce pulpwood ,0 Muut havupuut Other softwood ,5 muu havutukki other logs ,9 muu havukuitupuu other pulpwood ,8 Lehtipuu Hardwood ,6 Koivu Birch ,7 koivutukki birch logs ,2 koivukuitupuu birch pulpwood ,3 Muut lehtipuut Other hardwood ,8 Polttopuu Fuelwood ,1 Hake Chips ,7 Kyllästetty puu Preserved wood ,5 JÄTEPUU WOOD RESIDUES ,4 Kuitupuuhun sisältyy myös erikoispuutavaralajeja. Eukalyptusta ei enää esitetä erillisenä luokkana, vaan sen tuonti sisältyy muuhun lehtipuuhun ja hakkeeseen. Pulpwood also includes specific roundwood assortments. Eucalyptus is no longer presented separately, and its imports are distributed into "other hardwood" and "chips". Metsätilastollinen vuosikirja

12 11 Foreign trade by forest industries 11.2 Puun tuonti Imports of roundwood and wood residues, Vuosi ja kuukausi Raakapuu - Roundwood Jätepuu Yhteensä Year and month Havupuu Lehtipuu Polttopuu Hake Kyllästetty puu Yhteensä Wood residues Total Softwood Hardwood Fuelwood Chips Preserved wood Total m³ Vuoden 2009 kuukausittaiset luvut ovat ennakkotietoja. The monthly figures for 2009 are preliminary data. Lähteet: SVT: Tullihallitus; SVT: Metsäntutkimuslaitos Sources: OSFT: Board of Customs; OSF: Finnish Forest Research Institute 330 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2009

13 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Raakapuun tuonti puutavaralajeittain Imports of roundwood by roundwood assortment, Vuosi ja kuukausi Mäntytukki Kuusitukki Koivutukki Mäntykuitupuu Kuusikuitupuu Koivukuitupuu Muu Raakapuu yhteensä Year and month Pine logs Spruce logs Birch logs Pine pulpwood Spruce pulpwood Birch pulpwood Other Roundwood total m³ Vuoden 2009 kuukausittaiset luvut ovat ennakkotietoja. Muu' sisältää muun havu- tai lehtipuun, polttopuun, hakkeen ja kyllästetyn puun, mutta ei jätepuuta. The monthly figures for 2009 are preliminary data. The category 'other' includes other softwood or hardwood, fuelwood, chips and preserved wood. Wood residues are not included. Lähteet: SVT: Tullihallitus; Metsäteollisuus ry; SVT: Metsäntutkimuslaitos Sources: OSF: Board of Customs; Finnish Forest Industries Federation; OSF: Finnish Forest Research Institute Metsätilastollinen vuosikirja

14 11 Foreign trade by forest industries 11.4 Puun tuonti maittain 2008 Imports of roundwood and wood residues by country, 2008 Puutavaralaji Roundwood assortment Venäjä Ruotsi Latvia Viro Valko-Venäjä Russian Federation Sweden Latvia Estonia Belarus Määrä Arvo Määrä Arvo Määrä Arvo Määrä Arvo Määrä Arvo Quantity Value Quantity Value Quantity Value Quantity Value Quantity Value 1000 m³ milj m³ milj m³ milj m³ milj m³ milj. mill. mill. mill. mill. mill. YHTEENSÄ TOTAL RAAKAPUU ROUNDWOOD Havupuu Softwood Mänty Pine mäntytukki pine logs mäntykuitupuu pine pulpwood Kuusi Spruce kuusitukki spruce logs kuusikuitupuu spruce pulpwood Muut havupuut Other softwood muu havutukki other logs muu havukuitupuu other pulpwood Lehtipuu Hardwood Koivu Birch koivutukki birch logs koivukuitupuu birch pulpwood Muut lehtipuut Other hardwood Polttopuu Fuelwood Hake Chips Kyllästetty puu Preserved wood JÄTEPUU WOOD RESIDUES Liettua Uruguay Britannia Muut Yhteensä Lithuania Uruguay United Kingdom Others Total YHTEENSÄ TOTAL RAAKAPUU ROUNDWOOD Havupuu Softwood Mänty Pine mäntytukki pine logs mäntykuitupuu pine pulpwood Kuusi Spruce kuusitukki spruce logs kuusikuitupuu spruce pulpwood Muut havupuut Other softwood muu havutukki other logs muu havukuitupuu other pulpwood Lehtipuu Hardwood Koivu Birch koivutukki birch logs koivukuitupuu birch pulpwood Muut lehtipuut Other hardwood Polttopuu Fuelwood Hake Chips Kyllästetty puu Preserved wood JÄTEPUU WOOD RESIDUES Kuitupuuhun sisältyy myös erikoispuutavaralajeja. Pulpwood also includes specific roundwood assortments. 332 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2009

15 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Puun tuonti maittain Imports of roundwood and wood residues by country, Vuosi ja kuukausi Venäjä Ruotsi Latvia Viro Valko-Venäjä Liettua Uruguay Britannia Saksa Muut Yhteensä Year and month Russian Sweden Latvia Estonia Belarus Lithuania Uruguay United Germany Others Total Federation Kingdom m³ Vuoden 2009 kuukausittaiset luvut ovat ennakkotietoja. Vuoteen 1991 saakka Venäjällä tarkoitetaan Neuvostoliittoa, johon myös Viron, Latvian, Liettuan ja Valko-Venäjän luvut sisältyivät. Vuonna 1989 Saksan lukuun sisältyivät silloin erilliset DDR ja Saksan liittotasavalta. The monthly figures for 2009 are preliminary data. Before 1992, the Russian Federation refers to the USSR and the figures include Estonia, Latvia, Lithuania and Belarus. In 1989, Germany includes West Germany and DDR. Lähteet: SVT: Tullihallitus; SVT: Metsäntutkimuslaitos Sources: SVT: Board of Customs; SVT: Finnish Forest Research Institute Metsätilastollinen vuosikirja

16 11 Foreign trade by forest industries 11.6 Puun vienti Exports of roundwood and wood residues, Puutavaralaji Roundwood assortment Määrä Arvo Yksikköarvo Quantity Value Unit value milj m³ mill. /m³ YHTEENSÄ TOTAL RAAKAPUU ROUNDWOOD Havupuu Softwood ,6 Mänty Pine ,7 mäntytukki pine logs ,5 muu other ,7 Kuusi Spruce ,4 kuusitukki spruce logs ,3 muu other ,7 Muut havupuut Other softwood ,9 muu havutukki other logs muu other ,9 Lehtipuu Hardwood ,4 Koivu Birch ,8 koivutukki birch logs ,4 muu other ,4 Muut lehtipuut Other hardwood ,0 Polttopuu Fuelwood ,7 Hake Chips ,5 Kyllästetty puu Preserved wood ,2 JÄTEPUU WOOD RESIDUES ,5 Muu sisältää kuitupuuta ja erikoispuutavaralajeja. The category other includes pulpwood and specific roundwood assortments. 334 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2009

17 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Puun vienti Exports of roundwood and wood residues, Vuosi ja kuukausi Raakapuu - Roundwood Jätepuu Yhteensä Year and month Havupuu Lehtipuu Polttopuu Hake Kyllästetty puu Yhteensä Wood residues Total Softwood Hardwood Fuelwood Chips Preserved wood Total m³ Vuoden 2009 kuukausittaiset luvut ovat ennakkotietoja. The monthly figures for 2009 are preliminary data. Metsätilastollinen vuosikirja

18 11 Foreign trade by forest industries 11.8 Puun vienti maittain 2008 Exports of roundwood and wood residues by country, 2008 Puutavaralaji Roundwood assortment Ruotsi Egypti Tanska Britannia Irlanti Sweden Egypt Denmark United Kingdom Ireland Määrä Arvo Määrä Arvo Määrä Arvo Määrä Arvo Määrä Arvo Quantity Value Quantity Value Quantity Value Quantity Value Quantity Value 1000 m³ milj m³ milj m³ milj m³ milj m³ milj. mill. mill. mill. mill. mill. YHTEENSÄ TOTAL RAAKAPUU ROUNDWOOD Havupuu Softwood Mänty Pine mäntytukki pine logs muu other Kuusi Spruce kuusitukki spruce logs muu other Muut havupuut Other softwood muu havutukki other logs muu other Lehtipuu Hardwood Koivu Birch koivutukki birch logs muu other Muut lehtipuut Other hardwood Polttopuu Fuelwood Hake Chips Kyllästetty puu Preserved wood JÄTEPUU WOOD RESIDUES Saksa Belgia Syyria Muut Yhteensä Germany Belgium Syria Others Total YHTEENSÄ TOTAL RAAKAPUU ROUNDWOOD Havupuu Softwood Mänty Pine mäntytukki pine logs muu other Kuusi Spruce kuusitukki spruce logs muu other Muut havupuut Other softwood muu havutukki other logs muu other Lehtipuu Hardwood Koivu Birch koivutukki birch logs muu other Muut lehtipuut Other hardwood Polttopuu Fuelwood Hake Chips Kyllästetty puu Preserved wood JÄTEPUU WOOD RESIDUES Muu sisältää kuitupuuta ja erikoispuutavaralajeja. The category other includes pulpwood and specific roundwood assortments. 336 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2009

19 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Suomen ulkomaankauppa maittain 2008 Finnish foreign trade by country, 2008 Maa Country Vienti Exports Tuonti Imports Metsäteollisuus- Muut tavarat Yhteensä Metsäteollisuus- Muut tavarat Yhteensä tuotteet ja puu Other goods Total tuotteet ja puu Other goods Total Forest industry Forest industry products and wood products and wood milj. milj. milj. milj. milj. milj. mill. % mill. mill. mill. % mill. mill. YHTEENSÄ TOTAL , , Eurooppa Europe , , Euroopan unioni The European Union , , Alankomaat The Netherlands 361 3, , Belgia Belgium 453 3, , Britannia United Kingdom , , Bulgaria Bulgaria 13 0, , Espanja Spain 560 4, , Irlanti Ireland 48 0, , Italia Italy 319 2, , Itävalta Austria 96 0, , Kreikka Greece 134 1, , Kypros Cyprus 9 0, ,0 3 3 Latvia Latvia 33 0, , Liettua Lithuania 50 0, , Luxemburg Luxembourg 5 0, , Malta Malta 1 0, , Portugali Portugal 20 0, , Puola Poland 327 2, , Ranska France 600 5, , Romania Romania 13 0, , Ruotsi Sweden 455 4, , Saksa Germany , , Slovakia Slovakia 22 0, , Slovenia Slovenia 17 0, , Tanska Denmark 220 1, , Tšekki Czech Republic 46 0, , Unkari Hungary 76 0, , Viro Estonia 93 0, , Muu Eurooppa Other Europe , , Norja Norway 189 1, , Venäjä Russian Federation 652 5, , Muut Others 478 4, , Aasia Asia , , Japani Japan 364 3, , Kiina China 241 2, , Muut Others 718 6, , Afrikka Africa 413 3, , Algeria Algeria 94 0, Egypti Egypt 156 1, , Muut Others 163 1, , Pohjois-Amerikka North America 633 5, , Kanada Canada 20 0, , Yhdysvallat USA 613 5, , Muut Others 0 0, Latinalainen Amerikka Latin America 314 2, , Brasilia Brazil 106 0, , Muut Others 207 1, , Oseania Oceania 194 1, , Australia Australia 180 1, , Muut Others 14 0, , Maittain erittelemätön Unspecified by country Metsätilastollinen vuosikirja

20 11 Foreign trade by forest industries Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo maittain Value of exports of forest industry products by country, Maa Country milj. mill. YHTEENSÄ TOTAL Eurooppa Europe Euroopan unioni The European Union Alankomaat The Netherlands Belgia Belgium Britannia United Kingdom Bulgaria Bulgaria Espanja Spain Irlanti Ireland Italia Italy Itävalta Austria Kreikka Greece Kypros Cyprus Latvia Latvia Liettua Lithuania Luxemburg Luxembourg Malta Malta Portugali Portugal Puola Poland Ranska France Romania Romania Ruotsi Sweden Saksa Germany Slovakia Slovakia Slovenia Slovenia Tanska Denmark Tšekki Czech Republic Unkari Hungary Viro Estonia Muu Eurooppa Other Europe Norja Norway Venäjä Russian Federation Muut Others Aasia Asia Japani Japan Kiina China Muut Others Afrikka Africa Algeria Algeria Egypti Egypt Muut Others Pohjois-Amerikka North America Kanada Canada Yhdysvallat USA Muut Others Latinalainen Amerikka Latin America Brasilia Brazil Muut Others Oseania Oceania Australia Australia Muut Others Maittain erittelemätön Unspecified by country Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2009

21 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Metsäteollisuustuotteiden vienti Exports of forest industry products, Tuote Product Yks Unit Määrä Yksikköarvo Quantity Unit value yksikköä /yksikkö units /unit METSÄTEOLLISUUSTUOTTEET FOREST INDUSTRY PRODUCTS Puutuoteteollisuus Wood-products industries Sahatavara Sawn goods m³ Mäntysahatavara Pine sawn goods Kuusisahatavara Spruce sawn goods Muu havusahatavara Other sawn softwood Höyläsahatavara Planed sawn softwood Lehtisahatavara Sawn hardwood Vaneri Plywood m³ Havuvaneri Softwood plywood Lehtivaneri Hardwood plywood Muut viilupintaiset levyt Other veneer-faced panels Viilu Veneer sheets m³ Lastulevy Particle board m³ Kuitulevy Fibreboard t m.t Puiset huonekalut Wooden furniture Muut puuteokset Other wood products Puutalot Prefabricated wooden houses Massa- ja paperiteollisuus Pulp and paper industries t m.t Massa Pulp t m.t Mekaaninen puumassa Mechanical pulp Puolikemiallinen puumassa Semi-chemical pulp Valkaisematon sulfaattisellu Unbleached sulphate pulp Valkaistu sulfaattisellu Bleached sulphate pulp havusulfaatti softwood sulphate pulp lehtisulfaatti hardwood sulphate pulp Liukosellu Dissolving pulp Sulfiittisellu Sulphite pulp Keräyspaperi ja -kartonki Recycled paper and paperboard Muu kuin puumassa Pulp other than woodpulp Paperi Paper t m.t Sanomalehtipaperi Newsprint Aikakauslehtipaperi Magazine paper päällystämätön uncoated päällystetty coated Hienopaperi Fine paper päällystämätön uncoated päällystetty coated Säkkipaperi Sack paper Muu voimapaperi Other kraft paper Muu paperi Other paper Kartonki Paperboard t m.t Kraftlaineri Kraftliner Muu sulfaattikartonki Other sulphate paperboard Fluting Fluting Muu kartonki Other paperboard Paperi- ja kartonkijalosteet Converted paper and t m.t paperboard products Metsätilastollinen vuosikirja

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2014 18/2014 15.5.2014 Aarre Peltola Venäläisen puun osuus tuonnista kasvussa Suomeen

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu Metsäteollisuuden vienti vilkastui jälleen syyskuussa

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu Metsäteollisuuden vienti vilkastui jälleen syyskuussa Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2014 50/2014 4.12.2014 Annu Kaila Metsäteollisuuden vienti vilkastui jälleen syyskuussa

Lisätiedot

Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi elokuussa 7,43 miljardin euron arvosta

Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi elokuussa 7,43 miljardin euron arvosta Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2014 46/2014 5.11.2014 Annu Kaila Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi elokuussa 7,43

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 28 38/28 6.1.28 Aarre Peltola Puun tuonti vauhdissa heinäkuussa Puun tuonti Suomeen

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 1/2015 TILASTO: Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 15.1.2015 Aarre Peltola TILASTO Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 15.1.2015 Aarre Peltola

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2012 9/2013 8.3.2013 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti ja puun tuonti supistuivat

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2012 33/2012 3.8.2012 Aarre Peltola Suomeen tuotiin tammi toukokuussa 3,8 miljoonaa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2011 24/2011 10.6.2011 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti kasvoi reaalisesti

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2012 3/2013 18.1.2013 Aarre Peltola Puun tuonti nousussa lokakuussa Puun kuukausittainen

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2011 17/2011 6.5.2011 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo jatkoi kasvuaan

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2007

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2007 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2007 07/2008 6.3.2008 Aarre Peltola Suomeen tuotiin runsaasti puuta vuonna 2007, määrä

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2008 22/2008 9.6.2008 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti notkahti maaliskuussa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2014 38/2014 8.9.2014 Annu Kaila Puun tuonti laski 12 prosenttia ensimmäisellä vuosipuoliskolla

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2013

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2013 9/2014 13.3.2014 Aarre Peltola Puun tuonti ja metsäteollisuustuotteiden vienti

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2009 42/2009 10.11.2009 Aarre Peltola Puuta tuotiin Suomeen tammi elokuussa vain 5,8 miljoonaa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2009 46/2009 11.12.2009 Aarre Peltola Puun tuontivauhti jäi alle puoleen viime vuodesta

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2011 31/2011 3.8.2011 Aarre Peltola Puun tuonti kiihtyi toukokuussa Suomeen tuotiin

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 1 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Puun tuonti paisui vuonna 24 ennätykselliseen 17,5 miljoonaan kuutiometriin määrän lisäännyttyä 5 prosentilla edellisvuodesta. Puusta 8 prosenttia tuli Venäjältä ja 7

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2010

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2010 37/2010 8.9.2010 Aarre Peltola Puun tuonti on lisääntynyt tasaisesti Puun tuonti

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Vuosi 2005 oli viides peräkkäinen puun tuonnin ennätysvuosi. Tuonti kasvoi neljänneksellä edellisvuodesta 21,5 miljoonaan kuutiometriin. Puusta 79 prosenttia oli venäläistä

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 1 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Vuonna 22 metsäteollisuustuotteita vietiin maastamme 12 miljardin euron arvosta. Suomen koko tavaraviennistä metsäteollisuustuotteet muodostivat neljänneksen. Metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Suomeen tuotiin puuta 10,2 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2012, ja sillä katettiin 17 prosenttia Suomen metsäteollisuuden puun hankinnasta. Puutavaralajeista eniten tuli

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2009 36/2009 9.9.2009 Aarre Peltola Polttopuun tuonti on moninkertaistunut edellisvuodesta

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2009 12/2009 14.4.2009 Aarre Peltola Puun tuonti Suomeen romahti tammikuussa Tammikuussa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2008 7/2009 6.3.2009 Aarre Peltola Puuta tuotiin yli 20 miljoonaa kuutiometriä vuonna

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa elokuu Raakapuu. Metsäteollisuustuotteet. Metsäteollisuuden viennin arvo viisi prosenttia.

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa elokuu Raakapuu. Metsäteollisuustuotteet. Metsäteollisuuden viennin arvo viisi prosenttia. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa elokuu 22 Toimittaja: Jukka Torvelainen 22..22 648 Metsäteollisuuden viennin arvo viisi prosenttia jäljessä viime vuodesta Raakapuu Suomeen tuotiin elokuussa puuta 1, miljoonaa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2009 17/2009 8.5.2009 Aarre Peltola Puun tuontivauhti on puolittunut viime vuodesta

Lisätiedot

Tuodusta puusta 78 prosenttia (15,6 milj. m³) oli peräisin Venäjältä.

Tuodusta puusta 78 prosenttia (15,6 milj. m³) oli peräisin Venäjältä. A JI Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2006 JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Aarre Peltola 27.7.2007 877 Metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

ja Latvian 4 prosenttia. Muiden maiden osuudet jäivät alle prosenttiin. Ulkomaankaupan tavaraluokituksen parantuminen mahdollisti

ja Latvian 4 prosenttia. Muiden maiden osuudet jäivät alle prosenttiin. Ulkomaankaupan tavaraluokituksen parantuminen mahdollisti A JI Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2002 JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Aarre Peltola 1.8.2003 685 Puun tuonnissa 16 miljoonan

Lisätiedot

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 8.9.1998 447 Tuontiraakapuusta viisi kuudesosaa tuli Venäjältä Saksaan ja Iso-Britanniaan

Lisätiedot

11 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

11 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 11 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Raakapuuta tuotiin Suomeen 8,1 miljoonaa kuutiometriä vuonna 1996. Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo väheni edellisvuodesta 8 prosenttia 55 miljardiin markkaan,

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014

METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2013 21.11.2014 Aarre Peltola Puuta tuotiin 11 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteita

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Puun tuonti Suomeen ylsi 20 miljoonaan kuutiometriin vuonna 2006. Viisi vuotta kestänyt puun tuonnin kasvu taittui, mutta tuotu määrä oli silti kaikkien aikojen toiseksi

Lisätiedot

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Suomeen tuotiin vuonna 2010 puuta 12,3 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli kolmanneksen enemmän kuin vuotta aiemmin. Tuonnin lisääntymisestä huolimatta määrä oli pienin

Lisätiedot

11 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

11 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 11 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Puun tuonti Suomeen supistui 18,2 miljoonaan kuutiometriin vuonna 2007 ja painottui entistä enemmän puumassateollisuuden tarpeisiin. Silti määrä oli kaikkien aikojen

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2012 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2011 24.10.2012 Aarre Peltola Puun tuonti 10,5 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Metsäteollisuustuotteiden viennin kasvu taittui vuonna 2001, ja vienti supistui edellisvuodesta viisi prosenttia 12,5 miljardiin euroon. Tärkeimpiä kauppakumppaneita

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, marraskuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, marraskuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, marraskuu 2008 5/2009 9.2.2009 Aarre Peltola Puun tuontivauhti hidastui hieman marraskuussa Puun

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2013 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 8.11.2013 Aarre Peltola Puun tuonti 10 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2010

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 40/2011 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2010 10.10.2011 Aarre Peltola Puun tuonti ja metsäteollisuustuotteiden vienti

Lisätiedot

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta.

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2000 Toimittaja: Aarre Peltola 20.8.2001 589 Tuontipuusta 84 prosenttia tuli Venäjältä Saksaan viidennes metsäteollisuuden viennistä Raaka- ja jätepuu Suomeen

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 1 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Sekä metsäteollisuustuotteiden viennissä että puun tuonnissa lyötiin vanhat ennätykset vuonna 19. Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo kasvoi 7 prosenttia edellisvuodesta

Lisätiedot

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 19.7.1999 491 Tuontipuu virtasi Venäjältä Suomeen Saksaan ja Iso-Britanniaan 34 prosenttia metsäsektorimme viennistä

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 1 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Vuonna 23 metsäteollisuustuotteita vietiin Suomesta 11,8 miljardin euron arvosta. Sekä Suomen koko tavaraviennin että metsäteollisuustuotteiden viennin arvot pienenivät

Lisätiedot

vuoden kaikkien kuukausien keskiarvoa. Tuonti Nettotuonti Vienti 11 98/1 99/1

vuoden kaikkien kuukausien keskiarvoa. Tuonti Nettotuonti Vienti 11 98/1 99/1 Metsäsektorin ulkomaankauppa elokuu 1 Toimittajat: Aarre Peltola Kimmo Sareva 1..1 0 Puuta virtasi vuolaasti maahamme elokuussa Raaka- ja jätepuu Elokuussa Suomeen tuotiin runsaasti raaka- ja jätepuuta.

Lisätiedot

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Suomeen tuotiin puuta 11,4 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2013, ja sillä katettiin 17 prosenttia metsäteollisuuden puun hankinnasta. Tuontimäärä kasvoi edellisestä vuodesta

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa joulukuu Puun tuonti päätyi lähes ennätyslukemiin vuonna Metsäteollisuustuotteiden

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa joulukuu Puun tuonti päätyi lähes ennätyslukemiin vuonna Metsäteollisuustuotteiden Metsäteollisuuden ulkomaankauppa joulukuu 2 Toimittaja: Aarre Peltola 1..21 68 Puun tuonti päätyi lähes ennätyslukemiin vuonna 2 Metsäteollisuustuotteiden entinen vientiennätys lyötiin jälleen Raaka- ja

Lisätiedot

puusta 44 prosenttia oli koivua. Raaka- ja jätepuuta vietiin tammikuussa ulkomaille 0,1 miljoonaa kuutiometriä. Vienti oli pääasiassa havupuuta.

puusta 44 prosenttia oli koivua. Raaka- ja jätepuuta vietiin tammikuussa ulkomaille 0,1 miljoonaa kuutiometriä. Vienti oli pääasiassa havupuuta. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa tammikuu 21 Toimittaja: Aarre Peltola 17.4.21 71 Metsäteollisuustuotteiden vienti jatkui tammikuussa viimevuotista vauhtia Raaka- ja jätepuu Tammikuussa ulkomaista raaka-

Lisätiedot

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Puun tuonti kääntyi laskuun vuonna 2011 päätyen 10,5 miljoonaan kuutiometriin. Määrä supistui 10 prosentilla edellisvuodesta, mutta ei kuitenkaan taantumavuoden 2009

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2014 13/2014 14.4.2014 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti käynnistyi tammikuussa

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 1 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Suomen metsäteollisuuden ulkomaankauppa painottuu metsäteollisuustuotteiden vientiin ja raaka-aineena käytettävän puun tuontiin. Puun tuonnissa lyötiin selvästi entinen

Lisätiedot

vuoden aikana entinen puun tuontiennätys

vuoden aikana entinen puun tuontiennätys A JI Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2004 JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Aarre Peltola 8.7.2005 781 Puun tuonti paisui

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Suomen metsäteollisuus toi maahamme 12,9 miljoonaa kuutiometriä ulkomaista puuta vuonna 2000. Määrä oli vain kaksi prosenttia pienempi, kuin ennätysvuonna 1999. Puun

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2014 24/2014 5.6.2014 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti kasvussa maaliskuussa

Lisätiedot

kasvanut, ja lokakuun tuonnista sen osuus oli jo 10 prosenttia.

kasvanut, ja lokakuun tuonnista sen osuus oli jo 10 prosenttia. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa lokakuu 2007 Toimittaja: Aarre Peltola 4.1.2008 894 Puun tuonti Suomeen

Lisätiedot

Suomeen tuotiin viime vuonna ennätykselliset

Suomeen tuotiin viime vuonna ennätykselliset A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa joulukuu 2 Toimittaja: Jukka Torvelainen..24 1 Metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu Metsäteollisuustuotteet. Puu. 1,1 miljardia euroa marraskuussa

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu Metsäteollisuustuotteet. Puu. 1,1 miljardia euroa marraskuussa A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu 2 Toimittaja: Jukka Torvelainen.2.26 84 Metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2014. Koivukuitupuun tuonti kasvussa

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2014. Koivukuitupuun tuonti kasvussa Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2014 42/2014 7.10.2014 Annu Kaila Koivukuitupuun tuonti kasvussa Koivukuitupuun tuonti

Lisätiedot

Vuoden ensimmäisen neljänneksen tuonnista oli koivukuitupuuta 30 prosenttia, eli 1,5 miljoonaa kuutiota. Seuraavaksi eniten tuotiin kuusikuitupuuta

Vuoden ensimmäisen neljänneksen tuonnista oli koivukuitupuuta 30 prosenttia, eli 1,5 miljoonaa kuutiota. Seuraavaksi eniten tuotiin kuusikuitupuuta A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maaliskuu 26 Toimittaja: Jukka Torvelainen.6.26 824 Metsäteollisuuden viennin

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2014 34/2014 7.8.2014 Annu Kaila Metsäteollisuuden vienti jatkui toukokuussa vakaana

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa syyskuu Sahatavaran vientihinta nousi 10 prosenttia tammi syyskuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa syyskuu Sahatavaran vientihinta nousi 10 prosenttia tammi syyskuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa syyskuu 26 Toimittaja: Jukka Torvelainen 11.12.26 846 Sahatavaran vientihinta

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maaliskuu Puu. metsäteollisuustuotteiden. Puun tuonti ylitti ensimmäistä kertaa 2 miljoonan kuutiometrin rajan

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maaliskuu Puu. metsäteollisuustuotteiden. Puun tuonti ylitti ensimmäistä kertaa 2 miljoonan kuutiometrin rajan A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maaliskuu 2 Toimittaja: Aarre Peltola.6.2 6 Puun tuonti ylitti ensimmäistä

Lisätiedot

tammikuun luvuista lähtien. Tullihallitus kerää raakapuun vienti- ja tuontitiedot kansainvälisen tilastokäytännön

tammikuun luvuista lähtien. Tullihallitus kerää raakapuun vienti- ja tuontitiedot kansainvälisen tilastokäytännön A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa tammikuu 2 Toimittaja: Aarre Peltola 1.4.2 66 Puun tuonti jatkui vilkkaana

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa helmikuu Sahatavaran vientihinnan nousu jatkui helmikuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet 9.5.

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa helmikuu Sahatavaran vientihinnan nousu jatkui helmikuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet 9.5. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa helmikuu 27 Toimittaja: Jukka Torvelainen..27 866 Sahatavaran vientihinnan

Lisätiedot

Suomeen tuotiin vuoden 2004 marraskuussa

Suomeen tuotiin vuoden 2004 marraskuussa A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu 24 Toimittaja: Aarre Peltola.2.25 5 Puun tuonti ennätysvauhdissa

Lisätiedot

Suomeen tuotiin heinäkuussa puuta 1,7 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli kesäkuun tapaan uusi kuukausikohtainen

Suomeen tuotiin heinäkuussa puuta 1,7 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli kesäkuun tapaan uusi kuukausikohtainen A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa heinäkuu 26 Toimittaja: Jukka Torvelainen 13.1.26 841 Tammi heinäkuussa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu Puun tuontimäärä kutistui edelleen marraskuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet 8.2.

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu Puun tuontimäärä kutistui edelleen marraskuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet 8.2. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu 26 Toimittaja: Jukka Torvelainen 8.2.27 82 Puun tuontimäärä kutistui

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 7 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. Yhteisöt Kirkko Tuntematon Valtio 41 % Valkopyökki 4 % Saksanpihta Männyt Muut puulajit 7 % Kuusi 34 % Tammet 1 Yksityinen 14 % Kunnat

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. Kunnat 1 % Yksityinen 17 % Koivu, valeakaasia % Jalot lehtipuut 1 % Leppä % Muut puulajit 3 % Valtio 8 % Kuusi 7 % Mänty, lehtikuusi

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. 1 Yksityisyritykset 11 % Yksityistä misen alla oleva maa 15 % Valtion metsähallinto 37 % Muut puulajit Tervaleppä % 5 % Harmaaleppä

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 7 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. Yksityistämisen alla oleva maa 1 % Lepät 1 % Haapa 3 % Muut puulajit 5 % Yksityinen 35 % Valtio 9 % Rauduskoivu 18 % Mänty 1 % Kuusi

Lisätiedot

Hyvinvointiyhteiskunta. mahdollinen yhtälö 1.1 5.2.2003

Hyvinvointiyhteiskunta. mahdollinen yhtälö 1.1 5.2.2003 1. HYVINVOINTIYHTEISKUNTA MAHDOLLINEN YHTÄLÖ BKT:n vuosimuutos 1988 21... 1.2 T&K-panosten osuus bruttokansantuotteesta... 1.3 T&K-toiminnan osuus BKT:sta eräissä maissa... 1.4 T&K-henkilöstön osuus työssäkäyvistä

Lisätiedot

muutos *) %-yks. % 2016

muutos *) %-yks. % 2016 TERVEYDENHUOLLON KÄYTTÖMENOT SUHTEESSA (%) BKT:HEN OECD-MAISSA 2000-2015 SEKÄ SUHTEIDEN MUUTOKSET %-YKSIKKÖINÄ JA PROSENTTEINA Vuosi 2015: laskeva järjestys Current expenditure on health, % of gross domestic

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 28.2.217

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 7.2.217

Lisätiedot

massateollisuuden hake ja puru mukaan lukien, oli vuoden 2005 lopussa 11,2 miljoonaa kuutiometriä.

massateollisuuden hake ja puru mukaan lukien, oli vuoden 2005 lopussa 11,2 miljoonaa kuutiometriä. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden puuvarastot 31.12.2005 Toimittaja: Martti Aarne 7.2.2006 805 Mäntykuitupuuta yli 4 miljoonaa

Lisätiedot

0(76b7(2//,688'(1 8/.20$$1.$833$

0(76b7(2//,688'(1 8/.20$$1.$833$ (76b7(2//,688'(1 8/.2$$1.$833$ HWVlWHROOLVXXVWXRWWHLGHQYLHQQLQDUYRROL HQQlW\NVHOOLVHWPLOMDUGLDPDUNNDDYXRQQD 9LHQWLOLVllQW\LSURVHQWWLDHGHOOLV YXRGHVWD3DSHULQYLHQWLNDWWRLSXROHWPHW VlWHROOLVXXVWXRWWHLGHPPHYLHQQLQDUYRVWD

Lisätiedot

TŠEKKI. Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT. Puulajien osuus puuston tilavuudesta.

TŠEKKI. Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu  METSÄVARAT. Puulajien osuus puuston tilavuudesta. METSÄVARAT Metsänomistus Puulajien osuus puuston tilavuudesta yksityishenk ilöt 19% kunnat 17% yritykset 3% yhteisöt 1% valtio 6% Lähde:Information on forests and forestry in the Czech Republic by 1 pyökki

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2011 Handel Trade Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Kuvio 1. Suomen metsäteollisuusvienti ja tuonti v. 2004-2011(1-3) 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Mrd. e 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010

Lisätiedot

13 Kansainvälisiä metsätilastoja

13 Kansainvälisiä metsätilastoja 13 Kansainvälisiä metsätilastoja Maailmassa on metsiä hieman yli neljä miljardia hehtaaria, ja ne peittävät maapallon maapintaalasta kolmanneksen. Metsäpinta-alaltaan suurimmat maat ovat Venäjä, Brasilia

Lisätiedot

8 Puun käyttö. metsäteollisuustuotteiden heikentynyt kysyntä.

8 Puun käyttö. metsäteollisuustuotteiden heikentynyt kysyntä. 8 Puun käyttö Suomessa käytettiin vuonna 2008 raakapuuta 72,8 miljoonaa kuutiometriä. Käyttö väheni edellisvuoden huippulukemista 11 prosenttia. Pääosa raakapuusta, 66,3 miljoonaa kuutiometriä, kului metsäteollisuudessa.

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. 5 Tervaleppä 8 % Tammi 3 % Haapa % Muut puulajit % Koivu 18 % Mänty 55 % Valtio 1 % Kuusi 1 % 3 1 ha Metsien ikärakenne v. 5 Havupuuvaltainen

Lisätiedot

Puukauppa, kesäkuu 2008

Puukauppa, kesäkuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Puukauppa, kesäkuu 2008 25/2008 11.7.2008 Aarre Peltola Alkuvuoden puukauppa vaisua Alkuvuoden tapaan myös kesäkuussa puukauppa

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 214 27.2.215 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Puukauppa, joulukuu 2013

Puukauppa, joulukuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 3/2014 Puukauppa, joulukuu 2013 20.1.2014 Aarre Peltola Puukauppaa käytiin vuonna 2013 viidenneksen enemmän kuin vuotta aiemmin

Lisätiedot

Venäjän n raakapuun vienti Pohjois-Eurooppaan

Venäjän n raakapuun vienti Pohjois-Eurooppaan Venäjän n raakapuun vienti Pohjois-Eurooppaan Muuttuva Venäjä -metsäseminaari Joensuu 7.5.21 Jari Viitanen Metla Sisällys Raakapuun vienti Venäjältä 1992 28 Venäläisen raakapuun viennin globaali jakautuminen

Lisätiedot

13 Kansainvälisiä metsätilastoja

13 Kansainvälisiä metsätilastoja 13 Kansainvälisiä metsätilastoja Maailman maapinta-alasta noin kolmannes, hieman yli neljä miljardia hehtaaria, on metsien peitossa. Metsäpinta-alaltaan suurimmat maat ovat Venäjä, Brasilia ja Kanada,

Lisätiedot

8 Puun käyttö. Raakapuu

8 Puun käyttö. Raakapuu 8 Puun käyttö Suomessa käytettiin raakapuuta 73,9 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2013, mikä oli 3 miljoonaa kuutiometriä enemmän kuin vuosina 2010 2012. Tästä meni metsäteollisuuden raaka-aineeksi 64,5

Lisätiedot

8 Puun käyttö. Metsätilastollinen vuosikirja

8 Puun käyttö. Metsätilastollinen vuosikirja 8 Puun käyttö Vuonna 2012 Suomessa käytettiin raakapuuta 70,8 miljoonaa kuutiometriä eli saman verran kuin kahtena aikaisempanakin vuotena. Tästä metsäteollisuuden raaka-aineena kului 61,5 miljoonaa kuutiometriä,

Lisätiedot

8 PUUN KÄYTTÖ. Metsäteollisuus

8 PUUN KÄYTTÖ. Metsäteollisuus 8 PUUN KÄYTTÖ Vuonna 24 raakapuuta käytettiin lähes 81 miljoonaa kuutiometriä eli enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Valtaosa raakapuusta, 75 miljoonaa kuutiometriä, käytettiin metsäteollisuudessa. Metsäteollisuuden

Lisätiedot

Markkinaraportti / marraskuu 2014

Markkinaraportti / marraskuu 2014 Markkinaraportti / marraskuu 214 Yöpymiset ulkomailta hieman nousussa Yöpymiset vähenivät Helsingissä marraskuussa 1,1 %. Vähennys tuli kotimaasta miinuksen ollessa 2,5 %. Sen sijaan ulkomailta kirjattiin

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-lokakuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (107.600) lisääntyivät tammi-lokakuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua tuli

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2014

Markkinaraportti / syyskuu 2014 Markkinaraportti / syyskuu 214 Yöpymiset syyskuussa hieman miinuksella Yöpymiset vähenivät Helsingissä syyskuussa 2,3 %. Vähennyksestä suurin osa tuli kotimaasta yöpymismäärän pienentyessä lähes neljä

Lisätiedot

Puun käyttö 2013: Metsäteollisuus

Puun käyttö 2013: Metsäteollisuus Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 19/2014 Puun käyttö 2013: Metsäteollisuus 16.5.2014 Jukka Torvelainen Martti Aarne Metsäteollisuuden raakapuun käyttö nousi 64,5

Lisätiedot

Suomen biokapasiteetti ja sen. Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus

Suomen biokapasiteetti ja sen. Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Suomen biokapasiteetti ja sen kestävä ä käyttö Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Suomen kestävän kehityksen toimikunta 4 / 2010 Suomen ekologisen jalanjäljen ja biokapasiteetin kehitys Lähde: Global

Lisätiedot

8 Puun käyttö. Metsätilastollinen vuosikirja

8 Puun käyttö. Metsätilastollinen vuosikirja 8 Puun käyttö Vuonna 2009 Suomessa käytettiin raakapuuta 59,5 miljoonaa kuutiometriä, lähes viidennes vähemmän kuin vuotta aiemmin. Raakapuun kokonaiskäyttö supistui jo kolmatta vuotta peräkkäin johtuen

Lisätiedot