TODISTUKSET NÄYTTÖTUTKINNOISTA, NÄYTTÖTUTKINTOIHIN VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA OPPISOPIMUS- KOULUTUKSESTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TODISTUKSET NÄYTTÖTUTKINNOISTA, NÄYTTÖTUTKINTOIHIN VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA OPPISOPIMUS- KOULUTUKSESTA"

Transkriptio

1 TODISTUKSET NÄYTTÖTUTKIOISTA, NÄYTTÖTUTKINTOIHIN VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA OPPISOPIMUS- KOULUTUKSESTA Opetushallitus ISBN

2 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 37/011/1999 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava PÄIVÄMÄÄRÄ Voimassaoloaika lukien Säännökset, joihin toimivalta Määräyksen antamiseen perustuu L 630/1998, 25 2 mom L 631/1998, 13 2 mom 16 1 mom 2) A 812/1998, 1 1 mom 4) Kumoaa Määräyksen N:o Muuttaa Määräystä N:o TODISTUKSET NÄYTTÖTUTKIOISTA, NÄYTTÖTUTKINTOIHIN VALMISTA- VASTA KOULUTUKSESTA JA MUUSTA AMMATILLISESTA LISÄ- KOULUTUKSESTA Opetushallitus on päättänyt näyttötutkinnoista, näyttötutkintoihin valmistavasta koulutuksesta ja muusta kuin tutkintoihin valmistavasta ammatillisesta lisäkoulutuksesta annettaviin todistuksiin merkittävistä tiedoista ja todistusmalleista. Todistukset on annettava oheisten mallien mukaisina ja niistä on käytävä ilmi liitteessä esitetyt tiedot. Määräys tulee voimaan lukien ja sitä on noudatettava viimeistään jälkeen annettavissa todistuksissa. Pääjohtaja JUKKA SARJALA Jukka Sarjala Ylijohtaja TIMO LÄHDESMÄKI Timo Lähdesmäki 2

3 LIITE: OPETUSHALLITUKSEN MÄÄRÄYS 37/011/99 TODISTUKSET NÄYTTÖTUTKIOISTA, NÄYTTÖTUTKINTOIHIN VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA MUUSTA AMMATILLISESTA LISÄKOULUTUKSESTA TODISTUKSIEN TULEE SISÄLTÄÄ SEURAAVAT TIEDOT: 1. TUTKINTOTODISTUS NÄYTTÖTUTKINTONA SUORITETUN AMMATIL- LISEN PERUSTUTKION, AMMATTITUTKION JA ERIKOISAMMATTI- TUTKION SUORITTAMISESTA (MALLIT 1 JA 2) Tutkintotoimikunta Tutkintotoimikunnan nimi Todistuksen nimi Tutkintotodistus Tutkintonimike Opetusministeriön rakennepäätöksen mukainen täydellinen tutkintonimike sekä perustutkinnossa koulutusohjelma. Tarvittaessa myös tutkinnon suuntautumisala. Tutkinnon laajuus (vain ammatillisissa perustutkinnoissa) Nimellinen laajuus opetusministeriön rakennepäätöksen mukaisesti opintoviikkoina Tutkinnon suorittaja Suorittajan nimi ja henkilötunnus Tutkinnon osat ja niissä saavutettu arvosana Opetushallituksen päättämien tutkinnon perusteiden mukaiset tutkinnon osat ja arvosana ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun asetuksen mukaisella arviointiasteikolla tutkinnon osittain. Mikäli tutkinnon osia on suoritettu eri tutkinnon järjestäjille, voidaan tutkinnon osien järjestäjät erikseen mainita kunkin osan kohdalla. Paikka ja päivämäärä Tutkinnon järjestämispaikka ja tutkintotodistuksen myöntämispäivämäärä 3

4 Allekirjoitukset ja leima Tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjän edustajien allekirjoitukset, nimien selvennykset, allekirjoittajien asema sekä tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjän nimet sekä tutkinnon järjestäjän leima Tutkinnon säädösperusta Tutkinto on järjestetty ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) ja Opetushallituksen päättämien tutkinnon perusteiden mukaisesti tutkintotoimikunnan valvonnassa. 4 Kuvaus tutkinnon laajuudesta Ammatilliset perustutkinnot: Tutkinnon laajuudessa 40 opintoviikkoa (ov) vastaa yhden vuoden ja yksi opintoviikko 40 tunnin päätoimista opiskelua. Ammatillisessa perustutkinnossa osoitetaan ammattitaidon saavuttamisen edellyttämät tiedot ja taidot. Ammattitutkinnot: Ammattitutkinnossa osoitetaan alan ammattityöntekijältä edellytetty ammattitaito. Tutkinnon ammattitaitovaatimukset on määritelty siten, että niiden saavuttaminen edellyttää alan peruskoulutuksen jälkeen täydentäviä ja syventäviä opintoja sekä vähintään kolmen vuoden työkokemusta. Erikoisammattitutkinnot: Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallinta. Tutkinnon ammattitaitovaatimukset on määritelty siten, että niiden saavuttaminen edellyttää alan peruskoulutuksen jälkeen täydentäviä ja syventäviä opintoja sekä vähintään viiden vuoden työkokemusta. Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot, joilla ei ole vastaavaa ammatillista perustutkintoa, tullaan tutkinnon laajuuden osalta määrittämään tästä määräyksestä poikkeavasti ja tapauskohtaisesti tutkinnon perusteissa. Arviointiasteikko Ammatilliset perustutkinnot: kiitettävä 5, hyvä 4 3, tyydyttävä 2 1 Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot: hyväksytty/hylätty Tutkinnon tuottama jatko-opintokelpoisuus Ammatilliset perustutkinnot /nimellislaajuus 120 opintoviikkoa: Tutkinto antaa yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin sekä kelpoisuuden yliopisto-opintoihin sen mukaan kuin asianomainen yliopisto tai korkeakoulu päättää. Ammatilliset perustutkinnot/nimellislaajuus alle 120 opintoviikkoa ja ammattitutkinnot: Tutkinto antaa kelpoisuuden alan ammattikorkeakouluopintoihin.

5 Lisätietoja Tarvittaessa todistusta täydentäviä lisätietoja Todistusmallin hyväksyminen Opetushallituksen hyväksymä todistusmalli 2. TODISTUS NÄYTTÖTUTKINTONA SUORITETUN AMMATILLISEN PERUSTUTKION, AMMATTITUTKION JA ERIKOISAMMATTI- TUTKION OSAN/OSIEN SUORITTAMISESTA (MALLI 3) Tutkintotoimikunta Tutkintotoimikunnan nimi Todistuksen nimi Todistus Tutkintonimike Opetusministeriön rakennepäätöksen mukainen täydellinen tutkintonimike. Tarvittaessa myös tutkinnon suuntautumisala. Tutkinnon osan/osien suorittaja Suorittajan nimi ja henkilötunnus Tutkinnon osa/osat ja siinä/niissä saavutettu arvosana Opetushallituksen päättämien tutkinnon perusteiden mukainen/mukaiset osa/osat ja arvosana ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun asetuksen mukaisella arviointiasteikolla tutkinnon osittain. Suhde koko tutkintoon Tutkintotodistus annetaan sen jälkeen, kun henkilö on suorittanut kaikki osat, joista tutkinto muodostuu. Paikka ja päivämäärä Tutkinnon järjestämispaikka ja todistuksen myöntämispäivämäärä Allekirjoitukset ja leima Tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjän edustajien allekirjoitukset, nimien selvennykset, allekirjoittajien asema sekä tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjän nimet sekä tutkinnon järjestäjän leima Tutkinnon säädösperusta Tutkinto on järjestetty ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) ja Opetushallituksen päättämien tutkinnon perusteiden mukaisesti tutkintotoimikunnan valvonnassa. Arviointiasteikko Ammatilliset perustutkinnot: kiitettävä 5, hyvä 4 3, tyydyttävä 2 1 5

6 Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot: hyväksytty/hylätty Lisätietoja Tarvittaessa todistusta täydentäviä lisätietoja Todistusmallin hyväksyminen Opetushallituksen hyväksymä todistusmalli 3. TODISTUS NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAAN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA (MALLI 4) Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän nimi siten, että nimestä ilmenee järjestäjän oikeushenkilöllisyys Todistuksen nimi Osallistumistodistus Osallistuja Koulutukseen osallistujan nimi ja henkilötunnus Tutkintonimike Opetusministeriön rakennepäätöksen mukainen täydellinen tutkintonimike Koulutusaika Koulutuksen alkamis- ja päättymispäivämäärät Suhde tutkintotodistukseen Tutkintotodistuksen saamisen ehtona on alan tutkintotoimikunnan valvomien ammattitaidon näyttöjen suorittaminen. Tutkintotoimikunta myöntää tutkintotodistuksen erikseen. Paikka ja päivämäärä Koulutuksen järjestämispaikka ja todistuksen myöntämispäivämäärä Allekirjoitukset ja leima Koulutuksen järjestäjän edustajien allekirjoitukset, nimien selvennykset ja allekirjoittajien asema sekä järjestäjän leima Liite Todistuksen liitteenä on opintosuoritusote Koulutuksen säädösperusta Koulutus on järjestetty ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) ja Opetushallituksen päättämien tutkinnon perusteiden mukaisesti. 6

7 Todistusmallin hyväksyminen Opetushallituksen hyväksymä todistusmalli 4. TODISTUS NÄYTTÖTUTKION OSAAN/OSIIN VALMISTAVAAN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA (MALLI 5) Todistuksen sisältö on sama kuin edellä 3 kohdassa paitsi Tutkintonimike Opetusministeriön rakennepäätöksen mukainen täydellinen tutkintonimike sekä Opetushallituksen päättämien tutkinnon perusteiden mukainen/mukaiset tutkinnon osa/osat 5. TODISTUS MUUHUN KUIN TUTKINTOON VALMISTAVAAN LISÄ- KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA Koulutuksen järjestäjän nimi Koulutuksen järjestäjän nimi siten, että nimestä ilmenee järjestäjän oikeushenkilöllisyys Todistuksen nimi Todistus Osallistuja Koulutukseen osallistujan nimi ja henkilötunnus Koulutusnimike Koulutuksen nimi (Tutkintonimikkeet on suojattu ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 45 :n ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 12 :n nojalla. Nimikkeitä saa käyttää vain tutkintojen suorittamisen ja tutkintoihin valmistavan koulutuksen yhteydessä.) Koulutusaika Koulutuksen alkamis- ja päättymispäivämäärät Koulutuksen sisältö Koulutuksen keskeiset sisällöt ja tarvittaessa arvosanat Paikka ja päivämäärä Koulutuksen järjestämispaikka ja todistuksen myöntämispäivämäärä Allekirjoitukset ja leima Koulutuksen järjestäjän edustajien allekirjoitukset, nimien selvennykset ja allekirjoittajien asema sekä järjestäjän leima 7

8 MALLI 1 RAVINTOLA- JA HOTELLIPALVELUALAN TUTKINTOTOIMIKUNTA TUTKINTOTODISTUS HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PERUSTUTKINTO (120 ov) HOTELLIVIRKAILIJA pp.kk.19vv 000 on suorittanut ammatillisen perustutkinnon ja osoittanut ammattitaitonsa seuraavissa tutkinnon osissa: TUTKION OSAT ARVOSANA Hotellin ja ravintolan peruspalvelut Kiitettävä 5 Hotelli-, ravintola- ja kokouspalvelut Hyvä 3 Hotellin vastaanottotoiminnot Tyydyttävä 2 Juhlapalvelut Kiitettävä 5 Myynti- ja kongressipalvelut Hyvä 3 Esimerkkilässä pp.kk.20vv Puheenjohtaja Ravintola- ja hotellipalvelualan tutkintotoimikunta Rehtori Hotelliopisto (Leima)

9 Tutkinto on järjestetty ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) ja Opetushallituksen päättämien tutkinnon perusteiden mukaisesti tutkintotoimikunnan valvonnassa. Tutkinnon laajuudessa 40 opintoviikkoa (ov) vastaa yhden vuoden ja yksi opintoviikko 40 tunnin päätoimista opiskelua. Tutkinto antaa yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin sekä kelpoisuuden yliopisto-opintoihin sen mukaan kuin asianomainen yliopisto tai korkeakoulu päättää. Arviointiasteikko: Kiitettävä 5 Hyvä 4 3 Tyydyttävä 2 1 Lisätietoja: Opetushallituksen hyväksymä todistusmalli

10 MALLI 2 TIETOLIIKEEALAN TUTKINTOTOIMIKUNTA TUTKINTOTODISTUS TIETOLIIKEEASENTAJAN AMMATTITUTKINTO pp.kk.19vv 000 on suorittanut ammattitutkinnon ja osoittanut ammattitaitonsa seuraavissa tutkinnon osissa: TUTKION OSAT Teletekniset asennukset Suunnittelu ja kustannuslaskenta Datasiirtojärjestelmät Keskusjärjestelmät ARVOSANA Hyväksytty Hyväksytty Hyväksytty Hyväksytty Esimerkkilässä pp.kk.20vv Puheenjohtaja Tietoliikennealan tutkintotoimikunta Rehtori Xopisto (Leima)

11 Tutkinto on järjestetty ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) ja Opetushallituksen päättämien tutkinnon perusteiden mukaisesti tutkintotoimikunnan valvonnassa. Ammattitutkinnossa osoitetaan alan ammattityöntekijältä edellytetty ammattitaito. Tutkinnon ammattitaitovaatimukset on määritelty siten, että niiden saavuttaminen edellyttää alan peruskoulutuksen jälkeen täydentäviä ja syventäviä lisäopintoja sekä vähintään kolmen vuoden työkokemusta. Tutkinto antaa kelpoisuuden vastaavan alan ammattikorkeakouluopintoihin. Arviointiasteikko: Hyväksytty Hylätty Lisätietoja: Opetushallituksen hyväksymä todistusmalli

12 MALLI 3 RAVINTOLA- JA HOTELLIPALVELUALAN TUTKINTOTOIMIKUNTA TODISTUS pp.kk.19vv 000 on suorittanut osan hotelli-, ravintola- ja suurtalousalan ammatillisesta perustutkinnosta ja osoittanut ammattitaitonsa seuraavasti: TUTKION OSAT ARVOSANA Hotellin ja ravintolan peruspalvelut Hyvä 4 Tutkintotodistus annetaan sen jälkeen, kun henkilö on suorittanut kaikki osat, joista tutkinto muodostuu. Esimerkkilässä pp.kk.20vv Puheenjohtaja Ravintola- ja hotellipalvelualan tutkintotoimikunta Rehtori Ravintolaopisto (Leima)

13 Tutkinto on järjestetty ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) ja Opetushallituksen päättämien tutkinnon perusteiden mukaisesti tutkintotoimikunnan valvonnassa. Arviointiasteikko: Kiitettävä 5 Hyvä 4 3 Tyydyttävä 2 1 Lisätietoja: Opetushallituksen hyväksymä todistusmalli

14 MALLI 4 Esimerkkilän kuntayhtymä ESIMERKKILÄN AMMATTIOPISTO OSALLISTUMISTODISTUS pp.kk.19vv 000 on osallistunut tietoliikenneasentajan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen pp.kk.20vv ja pp.kk.20vv välisenä aikana. Tutkintotodistuksen saamisen ehtona on alan tutkintotoimikunnan valvomien ammattitaidon näyttöjen suorittaminen. Tutkintotoimikunta myöntää tutkintotodistuksen erikseen. Todistuksen liitteenä on opintosuoritusote. Esimerkkilässä pp.kk.20vv Rehtori Lehtori (Leima) Liite Opintosuoritusote

15 Koulutus on järjestetty ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) ja Opetushallituksen päättämien tutkinnon perusteiden mukaisesti. Lisätietoja: Opetushallituksen hyväksymä todistusmalli

16 MALLI 5 Esimerkkilän kuntayhtymä ESIMERKKILÄN AMMATTIOPISTO OSALLISTUMISTODISTUS pp.kk.19vv 000 on osallistunut tietoliikenneasentajan ammattitutkinnon seuraaviin osiin valmistavaan koulutukseen pp.kk.20vv ja pp.kk.20vv välisenä aikana: teletekniset asennukset radiojärjestelmät Tutkintotodistuksen saamisen ehtona on alan tutkintotoimikunnan valvomien ammattitaidon näyttöjen suorittaminen. Tutkintotoimikunta myöntää tutkintotodistuksen erikseen. Todistuksen liitteenä on opintosuoritusote. Esimerkkilässä pp.kk.20vv Rehtori Lehtori (Leima) Liite Opintosuoritusote

17 Koulutus on järjestetty ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) ja Opetushallituksen päättämien tutkinnon perusteiden mukaisesti. Lisätietoja: Opetushallituksen hyväksymä todistusmalli

18 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 38/011/1999 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava PÄIVÄMÄÄRÄ Voimassaoloaika lukien Säännökset, joihin toimivalta Määräyksen antamiseen perustuu L 630/1998, 25 2 mom L 631/1998, 16 1 mom 2) A 811/1998, 14 4 mom Kumoaa Määräyksen N:o Muuttaa Määräystä N:o TODISTUKSET OPPISOPIMUSKOULUTUKSESTA Opetushallitus on päättänyt oppisopimuskoulutuksesta annettaviin todistuksiin merkittävistä tiedoista. Todistukset on annettava oheisten mallien mukaisina ja niistä on käytävä ilmi liitteessä esitetyt tiedot. Määräys tulee voimaan lukien ja sitä on noudatettava viimeistään jälkeen annettavissa todistuksissa. Pääjohtaja JUKKA SARJALA Jukka Sarjala Ylijohtaja TIMO LÄHDESMÄKI Timo Lähdesmäki 8

19 LIITE: OPETUSHALLITUKSEN MÄÄRÄYS 38/011/99 TODISTUKSET OPPISOPIMUSKOULUTUKSESTA TODISTUKSIEN TULEE SISÄLTÄÄ SEURAAVAT TIEDOT: 1. TODISTUS NÄYTTÖTUTKINTONA SUORITETTAVAAN AMMATILLISEEN PERUSTUTKINTOON, AMMATTITUTKINTOON JA ERIKOISAMMATTITUT- KINTOON VALMISTAVAAN OPPISOPIMUSKOULUTUKSEEN OSALLISTU- MISESTA (MALLI 1) Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän nimi siten, että nimestä ilmenee järjestäjän oikeushenkilöllisyys Todistuksen nimi Osallistumistodistus Osallistuja Koulutukseen osallistujan nimi ja henkilötunnus Tutkintonimike Opetusministeriön rakennepäätöksen mukainen täydellinen tutkintonimike sekä perustutkinnossa koulutusohjelma. Tarvittaessa myös tutkinnon suuntautumisala. Oppisopimuksen kestoaika Koulutuksen alkamis- ja päättymispäivämäärät Arviointien yhdistelmä Opetushallituksen päättämien tutkinnon perusteiden mukaiset tutkinnon osat ja arvosanat Suhde tutkintotodistukseen Tutkintotodistuksen saamisen ehtona on alan tutkintotoimikunnan valvomien ammattitaidon näyttöjen suorittaminen. Tutkintotoimikunta myöntää tutkintotodistuksen erikseen. Paikka ja päivämäärä Koulutuksen järjestämispaikka ja todistuksen myöntämispäivämäärä Allekirjoitus ja leima Koulutuksen järjestäjän edustajan/edustajien allekirjoitus, nimen selvennys ja allekirjoittajan asema sekä järjestäjän leima 9

20 Liite Työnantajan ja tietopuolisen opetuksen järjestäjän arvioinnit Koulutuksen säädösperusta Oppisopimuskoulutus on järjestetty ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998), ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) ja Opetushallituksen päättämien tutkinnon perusteiden mukaisesti. Arviointiasteikko Kiitettävä 5, hyvä 4 3, tyydyttävä 2 1 Lisätietoja Tarvittaessa todistusta täydentäviä lisätietoja Todistusmallin hyväksyminen Opetushallituksen hyväksymä todistusmalli 2. TODISTUS AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA (OPETUSSUUN- NITELMAN PERUSTEIDEN MUKAISESTI) SUORITETTAVAAN AMMATILLI- SEEN PERUSTUTKINTOON VALMISTAVAAN OPPISOPIMUS- KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA (MALLI 2) Todistuksen sisältö on sama kuin edellä kohdassa 1 paitsi Arviointien yhdistelmä Opetushallituksen päättämien opetussuunnitelman perusteiden mukaiset opinnot ja arvosanat Suhde tutkintotodistukseen Koulutuksen järjestäjä myöntää tutkintotodistuksen erikseen. (Tutkintotodistus annetaan siten kuin Opetushallituksen määräyksessä 29/011/ 99 on päätetty.) Koulutuksen säädösperusta Oppisopimuskoulutus on järjestetty ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) ja Opetushallituksen päättämien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. 3. TODISTUS TUTKION OSAAN/OSIIN VALMISTAVAAN OPPI- SOPIMUSKOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA (MALLI 3) Todistuksen sisältö on sama kuin edellä 1 tai 2 kohdassa paitsi 10

21 Arviointien yhdistelmä Opetushallituksen päättämien tutkinnon perusteiden mukainen/mukaiset tutkinnon osa/osat ja arvosanat tai opetussuunnitelman perusteiden mukaiset opinnot ja arvosanat 4. TODISTUS OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA JÄRJESTETTÄVÄSTÄ MUUSTA KUIN NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVASTA AMMATILLISES- TA LISÄKOULUTUKSESTA (MALLI 4) Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän nimi siten, että nimestä ilmenee järjestäjän oikeushenkilöllisyys Todistuksen nimi Todistus Osallistuja Koulutukseen osallistujan nimi ja henkilötunnus Koulutusnimike Koulutuksen nimi (Tutkintonimikkeet on suojattu ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) 45 :n ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) 12 :n nojalla. Nimikkeitä saa käyttää vain tutkintojen suorittamisen ja tutkintoihin valmistavan koulutuksen yhteydessä.) Oppisopimuksen kestoaika Koulutuksen alkamis- ja päättymispäivämäärät Arviointien yhdistelmä Opiskelijan henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaiset koulutuksen keskeiset sisällöt ja arvosanat Paikka ja päivämäärä Koulutuksen järjestämispaikka ja todistuksen myöntämispäivämäärä Allekirjoitus ja leima Koulutuksen järjestäjän edustajan/edustajien allekirjoitus, nimen selvennys ja allekirjoittajan asema sekä järjestäjän leima Liite Työnantajan ja tietopuolisen opetuksen järjestäjän arvioinnit Koulutuksen säädösperusta Oppisopimuskoulutus on järjestetty ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) mukaisesti. 11

22 Arviointiasteikko Kiitettävä 5, hyvä 4 3, tyydyttävä 2 1 Lisätietoja Tarvittaessa todistusta täydentäviä lisätietoja Todistusmallin hyväksyminen Opetushallituksen hyväksymä todistusmalli 12

23 MALLI 1 Esimerkkilän kuntayhtymä ESIMERKKILÄN OPPISOPIMUSKESKUS OSALLISTUMISTODISTUS pp.kk.19vv 000 on osallistunut tietoliikenneasentajan ammattitutkintoon valmistavaan oppisopimuskoulutukseen pp.kk.20vv ja pp.kk.20vv välisenä aikana ja saanut seuraavan arviointien yhdistelmän: Teletekniset asennukset Hyvä 3 Suunnittelu- ja kustannuslaskenta Kiitettävä 5 Datasiirtojärjestelmät Tyydyttävä 2 Keskusjärjestelmät Hyvä 4 Tutkintotodistuksen saamisen ehtona on alan tutkintotoimikunnan valvomien ammattitaidon näyttöjen suorittaminen. Tutkintotoimikunta myöntää tutkintotodistuksen erikseen. Esimerkkilässä pp.kk.20vv (Leima) Oppisopimusjohtaja Liite Työnantajan ja tietopuolisen opetuksen järjestäjän arvioinnit

24 Oppisopimuskoulutus on järjestetty ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/ 1998), ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) ja Opetushallituksen päättämien tutkinnon perusteiden mukaisesti. Arviointiasteikko: Kiitettävä 5 Hyvä 4 3 Tyydyttävä 2 1 Lisätietoja: Opetushallituksen hyväksymä todistusmalli

25 MALLI 2 Esimerkkilän kuntayhtymä ESIMERKKILÄN OPPISOPIMUSKESKUS OSALLISTUMISTODISTUS pp.kk.19vv 000 on osallistunut rakennusalan perustutkintoon (talonrakentaja) valmistavaan oppisopimuskoulutukseen pp.kk.20vv ja pp.kk.20vv välisenä aikana ja saanut seuraavan arviointien yhdistelmän: Yhteiset opinnot Äidinkieli Hyvä 3 Ruotsin kieli Hyvä 4 Englannin kieli Hyvä 4 Matematiikka Hyvä 3 Fysiikka Kiitettävä 5 Yhteiskunta-,yritys- ja työelämätieto Hyvä 4 Ympäristötieto Tyydyttävä 2 Tieto- ja viestintätekniikka Kiitettävä 5 Ammatilliset opinnot Rakentamisen perustaidot Hyvä 3 Runkotyöt Kiitettävä 5 Talonrakentaminen Tyydyttävä 2 Muuraustyöt Hyvä 4 Laatoitus- ja rappaustyöt Hyvä 3 Vapaasti valittavat opinnot Yritystoiminta Hyvä 4 Kulttuurien tuntemus Tyydyttävä 2 Venäjän kieli Tyydyttävä 2 Koulutuksen järjestäjä myöntää tutkintotodistuksen erikseen. Esimerkkilässä pp.kk.20vv (Leima) Oppisopimusjohtaja Liite Työnantajan ja tietopuolisen opetuksen järjestäjän arvioinnit

26 Oppisopimuskoulutus on järjestetty ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/ 1998) ja Opetushallituksen päättämien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Arviointiasteikko: Kiitettävä 5 Hyvä 4 3 Tyydyttävä 2 1 Lisätietoja: Opetushallituksen hyväksymä todistusmalli

27 MALLI 3 Esimerkkilän kuntayhtymä ESIMERKKILÄN OPPISOPIMUSKESKUS OSALLISTUMISTODISTUS pp.kk.19vv 000 on osallistunut tietoliikenneasentajan ammattitutkinnon seuraaviin osiin valmistavaan oppisopimuskoulutukseen pp.kk.20vv ja pp.kk.20vv välisenä aikana ja saanut seuraavan arviointien yhdistelmän: Teletekniset asennukset Hyvä 3 Suunnittelu- ja kustannuslaskenta Kiitettävä 5 Tutkintotodistuksen saamisen ehtona on alan tutkintotoimikunnan valvomien ammattitaidon näyttöjen suorittaminen. Tutkintotoimikunta myöntää tutkintotodistuksen erikseen. Esimerkkilässä pp.kk.20vv (Leima) Oppisopimusjohtaja Liite Työnantajan ja tietopuolisen opetuksen järjestäjän arvioinnit

28 Oppisopimuskoulutus on järjestetty ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/ 1998), ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) ja Opetushallituksen päättämien tutkinnon perusteiden mukaisesti. Arviointiasteikko: Kiitettävä 5 Hyvä 4 3 Tyydyttävä 2 1 Lisätietoja: Opetushallituksen hyväksymä todistusmalli

29 MALLI 4 Esimerkkilän kuntayhtymä ESIMERKKILÄN OPPISOPIMUSKESKUS TODISTUS pp.kk.19vv 000 on suorittanut oppisopimuskoulutuksena järjestetyn tietotekniikan lisäkoulutuksen pp.kk.20vv ja pp.kk.20vv välisenä aikana ja saanut seuraavan arviointien yhdistelmän: Käyttöjärjestelmät Hyvä 3 Tietoverkot ja tietoliikenne Kiitettävä 5 WWW-sivujen tekeminen Tyydyttävä 2 Internet ja sen palvelut Hyvä 4 Sähköpostin käyttö Hyvä 3 Esimerkkilässä pp.kk.20vv (Leima) Oppisopimusjohtaja Liite Työnantajan ja tietopuolisen opetuksen järjestäjän arvioinnit

30 Oppisopimuskoulutus on järjestetty ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/ 1998) ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) mukaisesti. Arviointiasteikko: Kiitettävä 5 Hyvä 4 3 Tyydyttävä 2 1 Lisätietoja: Opetushallituksen hyväksymä todistusmalli

Näyttötutkinnoista Näyttötutkintoon valmistavasta koulutuksesta Näyttötutkintoon valmistavasta oppisopimuskoulutuksesta

Näyttötutkinnoista Näyttötutkintoon valmistavasta koulutuksesta Näyttötutkintoon valmistavasta oppisopimuskoulutuksesta TODISTUKSET Näyttötutkinnoista Näyttötutkintoon valmistavasta koulutuksesta Näyttötutkintoon valmistavasta oppisopimuskoulutuksesta MÄÄRÄYS 56/011/2009 Määräykset ja ohjeet 2010:6 Opetushallitus Määräykset

Lisätiedot

TODISTUKSET. näyttötutkinnoista näyttötutkintoihin valmistavasta koulutuksesta muusta ammatillisesta lisäkoulutuksesta. Määräys 20/011/2015

TODISTUKSET. näyttötutkinnoista näyttötutkintoihin valmistavasta koulutuksesta muusta ammatillisesta lisäkoulutuksesta. Määräys 20/011/2015 TODISTUKSET näyttötutkinnoista näyttötutkintoihin valmistavasta koulutuksesta muusta ammatillisesta lisäkoulutuksesta Määräys 20/011/2015 Määräykset ja ohjeet 2015:25 Opetushallitus Määräykset ja ohjeet

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET JA -SOPIMUSTEN TEKEMINEN

NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET JA -SOPIMUSTEN TEKEMINEN NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET JA -SOPIMUSTEN TEKEMINEN Opetushallitus 2001 ISBN 952 13 1064 2 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 70/011/2000 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava PÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätiedot

Todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävät tiedot ammatillisessa koulutuksessa

Todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävät tiedot ammatillisessa koulutuksessa MÄÄRÄYS 1 (1) 11.01.2018 OPH-54-2018 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Voimassaoloaika: 15.1.2018 alkaen toistaiseksi Säännökset, joihin toimivalta määräyksen antamiseen perustuu: L 531/2017, 60 Kumoaa

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: Säännökset, joihin. L 631/98, 13 2 mom A 811/98, 10, 12

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: Säännökset, joihin. L 631/98, 13 2 mom A 811/98, 10, 12 MÄÄRÄYS 9.10.2008 Dnro /011/2008 Voimassaoloaika: 1.8.2008 alkaen toistaiseksi Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjätt Alan tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON Säännökset, joihin toimivalta

Lisätiedot

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa Ammatilliseen koulutukseen liittyvää sanastoa Ammatillinen aikuiskoulutus Ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

TODISTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN, 20 0V 40 OV. Opinnot Opintojen laajuus Arvosana

TODISTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN, 20 0V 40 OV. Opinnot Opintojen laajuus Arvosana MALLI 1. ESIMERKKILÄN SEUDUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ ESIMERKKILÄN AMMATTIOPPILAITOS TODISTUS Tiiti Tokko (300681-6148) on suorittanut AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN

Lisätiedot

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen (1) Opiskelijalle tulee järjestää mahdollisuus näytön tai muun osaamisen osoittamisen uusintaan tai hyväksytyn

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Opso ry:n syysseminaari 29.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Henkilökohtaistaminen 1.8.2015 alkaen Valtioneuvoston asetus 794/2015,

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Todistukset ja kansainväliset liitteet

Todistukset ja kansainväliset liitteet Todistukset ja kansainväliset liitteet Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus Opetushallituksen todistusmääräys 56/011/2009, muut 1/011/2013 Tutkintotodistukset ammatillisen

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla: Asetus ammatillisesta koulutuksesta 6.11.1998/811 Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Koulutusalat

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998,

Lisätiedot

Arvioinnin mukauttaminen ja arvioinnista poikkeaminen

Arvioinnin mukauttaminen ja arvioinnista poikkeaminen Arvioinnin mukauttaminen ja arvioinnista poikkeaminen Mukauttaminen ja erityinen tuki (1) Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitsee

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen

Lisätiedot

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi?

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyöpäivä 23.10.2015 Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta 8509 Soila Osaamisen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

811/1998. Asetus ammatillisesta koulutuksesta. Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1998

811/1998. Asetus ammatillisesta koulutuksesta. Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1998 1 811/1998 Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1998 Asetus ammatillisesta koulutuksesta Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998)

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1)

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1) AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN MUODOSTUMINEN JA OPINTOJEN VALINNAISUUS 29.9.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen i Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen 30.11.2009 Helsinki Aira Rajamäki LUKU 3 PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla: 1 of 8 21/03/2011 11:28 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1998» 6.11.1998/811 6.11.1998/811 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Asetus ammatillisesta

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta oppilaitoksessa sekä ohjatuista

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA

HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA KJ LOGO TÄHÄN Sivu 1 / 5 HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA Tämä asiakirja sisältää asetuksen ammatillisesta koulutuksesta (811/98) sekä asetuksen ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioinnin opas

Näyttötutkinnon arvioinnin opas Näyttötutkinnon arvioinnin opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen, arvioinnin oikaiseminen, todistukset ja kv-liitteet M.Lahdenkauppi

Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen, arvioinnin oikaiseminen, todistukset ja kv-liitteet M.Lahdenkauppi Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen, arvioinnin oikaiseminen, todistukset ja kv-liitteet 7.2.2013 M.Lahdenkauppi Opintosuoritusten uusiminen ja arvosanojen korottaminen (A 603/2005, 12 ) Opiskelijalle,

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Luonnonvara- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämispäivä 3.-4.11.2015 Anne Liimatainen Esityksen aiheet Ajankohtaiset säädösmuutokset

Lisätiedot

UUDISTETUT AMMATILLISTEN

UUDISTETUT AMMATILLISTEN UUDISTETUT AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET PAASITORNI 19.11.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla LAKI AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

AMMATTIKOULUTUKSEN PERUSTETYÖ Sirkka-Liisa Kärki Tutkinnot - yksikön päällikkö, opetusneuvos

AMMATTIKOULUTUKSEN PERUSTETYÖ Sirkka-Liisa Kärki Tutkinnot - yksikön päällikkö, opetusneuvos AMMATTIKOULUTUKSEN PERUSTETYÖ 14.2.2011 Sirkka-Liisa Kärki Tutkinnot - yksikön päällikkö, opetusneuvos AMMATTIKOULUTUKSEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄ Valmistavat ja valmentavat koulutukset (4) 52 ammatillista

Lisätiedot

MUISTIO X LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

MUISTIO X LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET MUISTIO X.4.2014 LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON Voimassa olevat lentokoneasennuksen perustutkinnon perusteet ovat tulleet voimaan 1.8.2010. Perusteiden luku kolme on muokattu Euroopan lentoturvallisuusviraston

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Oppisopimuksia ammattikoululaisille

Oppisopimuksia ammattikoululaisille Oppisopimuksia ammattikoululaisille Jaakko Lainio 20.3.2014 Viimeinen vuosi oppisopimuksella Erinomainen yhdistelmämahdollisuus! Opiskellaan ensin perustaidot koulussa ja siirrytään välillä oppisopimuksella

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä.

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. MITÄ OPPISOPIMUKSELLA VOI OPISKELLA? Oppisopimus on työssäoppimista ja opiskelua oppilaitoksessa Oppisopimuksen avulla voit suorittaa perustutkinnon

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat HIUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 12.12.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon

Lisätiedot

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä Opintoviikoista osaamispisteisiin, ECVET Round Table - keskustelutilaisuus Helsinki ma 9.12.2013 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Mikä on ammatillinen tutkinto?

Mikä on ammatillinen tutkinto? Mikä on ammatillinen tutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä ammatillinen tutkinto tarkoittaa. Kainuun ammattiopisto Opintie 3, 87100 Kajaani p. (08) 61 651 www.kao.fi Mikä on

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon suorittajan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 486. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 486. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä heinäkuuta 2008 N:o 486 490 SISÄLLYS N:o Sivu 486 Tasavallan presidentin asetus Georgian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMIS- MÄÄRÄYS 43/011/2006

HENKILÖKOHTAISTAMIS- MÄÄRÄYS 43/011/2006 HENKILÖKOHTAISTAMIS- MÄÄRÄYS 2006 MÄÄRÄYS 43/011/2006 ISBN 13: 978 952 13 3094 0 (nid.) ISBN 10: 958 13 3094 5 (nid.) ISBN 13: 978 952 13 3095 7 (pdf) ISBN 10: 952 13 3095 3 (pdf) OPETUSHALLITUS 1 Dno

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Todistukset näyttötutkinnoista ja näyttötutkintoihin valmistavasta koulutuksesta

Todistukset näyttötutkinnoista ja näyttötutkintoihin valmistavasta koulutuksesta Todistukset näyttötutkinnoista ja näyttötutkintoihin valmistavasta koulutuksesta Säädökset Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 631/1998, 16, 1 mom, 2 kohta Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen Oppisopimuskoulutus Alkupalaveri, jossa arvioidaan oppisopimuksen edellytykset.

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen ja arvioinnin oikaisu

Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen ja arvioinnin oikaisu Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen ja arvioinnin oikaisu 2011 Opintosuoritusten uusiminen ja arvosanojen korottaminen (A 603/2005, 12 ) Opiskelijalle. joka ei ole suorittanut tutkintoon kuuluvia

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa

Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa Helsinki 19.3.2015 Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Lisätiedot

Aikuisten ammatillisesta peruskoulutuksesta on voimassa, mitä ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/1998) säädetään.

Aikuisten ammatillisesta peruskoulutuksesta on voimassa, mitä ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/1998) säädetään. Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 21.8.1998/631 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Soveltamisala ja tarkoitus 1 Määritelmä ja suhde muihin säädöksiin Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

Tiemerkitsijän tutkinto. MAARAKENNUSALAN AMMATTITUTKINTO 2.3.2015 31.12.2015 Nro 3

Tiemerkitsijän tutkinto. MAARAKENNUSALAN AMMATTITUTKINTO 2.3.2015 31.12.2015 Nro 3 Tiemerkitsijän tutkinto MAARAKENNUSALAN AMMATTITUTKINTO 2.3.2015 31.12.2015 Nro 3 SISÄLTÖ AMIEDU Näyttötutkinnot Hyödyt yritykselle Hyödyt henkilöstölle Tutkintojen rahoitus AMIEDU kumppaniksi Maarakennusalan

Lisätiedot

Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa

Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus 4. Vapaasti

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen!

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! OPPISOPIMUS Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! KEUDA 1 1.4.2015 OPPISOPIMUS Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Kuljetusalan koulutuksen kehittämispäivät Helsinki pe 31.10.2014 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Tutkintojen muodostuminen PkL 12 b ja uusi

Lisätiedot

Arviointi näyttötutkinnossa. Päivitetty 18.6.2015 UB

Arviointi näyttötutkinnossa. Päivitetty 18.6.2015 UB Arviointi näyttötutkinnossa Päivitetty 18.6.2015 UB ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET Laki ammatillisesta koulutuksesta (1990/630) 25 (viittaus laissa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta) l 631/1998 ja

Lisätiedot

Ammattipätevyysseminaari. Yli-insinööri Timo Repo

Ammattipätevyysseminaari. Yli-insinööri Timo Repo Ammattipätevyysseminaari Yli-insinööri Timo Repo Keskeiset säädökset Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee ammatilliseen koulutukseen liittyvän lainsäädännön ja valtioneuvoston päätökset sekä ohjaa

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä Näyttötutkintojen arviointi Sirpa Rintala Tekemällä oppii -projekti TEKEMÄLLÄ OPPII 1.8.2010-31.12.2013 Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle

Lisätiedot

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII -

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus p Perus, ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutusta Yhteistyöoppilaitokset 17 kuntaa Valittavana yli 360 tutkintoa Tietopuolinen

Lisätiedot

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4. Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.2010 Rahoitus Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009)

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen TUTKE 2

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen TUTKE 2 Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen TUTKE 2 TUTKE2-hanke Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 16.2.2012 ohjausryhmän työryhmän Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata, linjata, tukea ja

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta /2015 Laki. ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta /2015 Laki. ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2015 246/2015 Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Eduskunnan

Lisätiedot

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 18.-20.4.2016 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Esityksen sisältö: Säädösmuutokset voimaan 1.8.2016, koska lukion

Lisätiedot

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Sisältö Yleiset periaatteet

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa.

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Aikuisten maahanmuuttajien ammatillisten näyttötutkintojen kehittäminen hyvinvointialalla -hanke

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen

Lisätiedot

Metsäalan tutkintotoimikuntien yhteiset käytännöt ammattitutkintojen järjestämisessä

Metsäalan tutkintotoimikuntien yhteiset käytännöt ammattitutkintojen järjestämisessä Metsäalan näyttötutkintoseminaari 16. - 17.9.2008 Pieksämäellä Päivitetty 22.8.2011 Muistio Metsäalan tutkintotoimikuntien yhteiset käytännöt ammattitutkintojen järjestämisessä 1. Arviointi Tutkintotoimikunnille

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Perhepäivähoidon tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä Tredu, Tampere 20.3.2014 Anne Mårtensson Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät 24.-25.3.2010 Henkilökohtaistamista ohjaavat säädökset ja ohjeet 1/2 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 2+1 -malli. Vastuut toimijoiden kesken

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 2+1 -malli. Vastuut toimijoiden kesken Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 2+1 -malli Vastuut toimijoiden kesken 2 + 1 malliin siirtymisen edellytykset Opiskelijalla tulee olla: ammattitaito täydentävät opinnot (20 ov) suoritettu 18 v ikä, pääsääntöisesti

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Kehitysvamma-alan tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä HDO, Helsinki 21.3.2014 Anne Mårtensson Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot