2. Työmarkkinoiden käytettävissä oleminen työttömyysturvaetujen edellytyksenä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2. Työmarkkinoiden käytettävissä oleminen työttömyysturvaetujen edellytyksenä"

Transkriptio

1 Sosiaaliturvaoikeus Valinnainen kurssi Työmarkkinoiden käytettävissä oleminen työttömyysturvaetujen edellytyksenä 3. Mitä tarkoittaa ennakollinen ja jälkikäteinen oikeusturva toimeentuloturvajärjestelmässä? ja sosiaalipalvelut c. Työeläkkeen nykyiset karttumisprosentit eri ikäisille ja elinaikakerroin? 2. Työttömyysturvaetujen yleiset saamisedellytykset 3. Ennakollinen ja jälkikäteinen oikeusturva toimeentuloturvajärjestelmässä? a. Oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon (PL 19.1) b. Työtapaturma c. Työeläkkeen karttumisprosentit eri ikäisille 2. Työkyvyttömyys eläkkeen saamisen edellytyksenä kansaneläkelain ja työntekijän eläkelain mukaan 3. Minkälaisia etusijasääntöjä, joilla etuuksien päällekkäisiä saamismahdollisuuksia poistetaan, on?

2 2. Työmarkkinoiden käytettävissä oleminen työttömyysturvaetujen edellytyksenä 3. Mitä tarkoittaa ennakollinen ja jälkikäteinen oikeusturva toimeentuloturvajärjestelmässä? a. Sosiaaliturvaoikeus 2. Perustuslain 19 1 momentti turvaa oikeuden välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon ja lainkohdan 2 momentti taas oikeuden perustoimeentulon turvaan tietyissä tilanteissa. Miten nämä perusoikeudet eroavat toisistaan ja miten ne on toteutettu? 3. Minkälaisista erilaisista tuloista vanhuuseläke karttuu nykyisen työeläkelain mukaan? b. Sosiaalivakuutus c. Toimeentuloturvaetuuksien takaisinperintä 2. Sairauspäivärahan saamisedellytykset 3. Minkälaisin karttumisprosentein työeläkettä karttuu nykyisen TyEL:n mukaan eri ikäisille työntekijöille? a. Sosiaaliturvaoikeus b. Perustuslain säännös oikeudesta perustoimeentulon turvaan

3 c. Lähetetty työntekijä 2. Keitä pidetään työkyvyttömänä kansaneläkelain mukaan? 3. Minkälaiset tapaturmat korvataan tapaturmavakuutuslain mukaisina työtapaturmina ja miten vakuutusyhtiön päätökseen voidaan hakea muutosta? b. Perusturva, lisäturva, erityisturva 2. Työntekijän eläkelain soveltamisala 3. Muutoksenhaku kansaneläkelaitoksen, työeläkeyhtiöiden ja tapaturmavakuutusyhtiöiden eläkepäätöksiin a. Sosiaaliturva ja sosiaaliturvaoikeus b. Suomessa asuminen 2. Sairausvakuutuslain mukainen sairauspäiväraha 3. Perustuslain 21 turvaa jokaiselle oikeusturvaa. Selvitä, miten ennakollinen ja jälkikäteinen oikeusturva on järjestetty sosiaaliturvaoikeuden alueella ja mitä erityispiirteitä jälkikäteiseen oikeusturvaan liittyy? 4. TyEL vanhuuseläkkeen karttuminen vuodesta 2005 alkaen työansioista ja ns. palkattomilta ajoilta a. Perusoikeus perustoimeentulon turvaan

4 b. Sosiaalivakuutus c. Työttömyyseläke- ja työttömyysturvaputki 2. Työntekijän oikeus lain mukaiseen sairausajan palkkaan ja työnantajan oikeus saada sairauspäivärahat 3. TyEL:n soveltamisala b. Sosiaaliturvaetuuksien omaisuudensuoja c. Äitiysraha ja äitiysvapaa 2. Työttömyysturvan hakijan tai saajan velvollisuudet? 3. Minkälaisella kaavalla ja karttumisprosenteilla lasketaan työeläkkeen (vanhuuseläke) määräytyminen asti ja tämän jälkeen? b. Suomessa asuminen c. Työttömyysturvaputki 2. Sairausvakuutuslain mukainen sairauspäiväraha 3. Minkälaisin edellytyksin ja rajauksin tapaturmavakuutuslain mukaan korvataan työntekijän matkalla työhön sattuneet tapaturmat ja mitä tapaturmalla tarkoitetaan? 4. TEL vanhuuseläkkeen karttuminen vuodesta 2005 alkaen työansioista ja ns. palkattomilta ajoilta

5 a. Hyvinvointivaltio b. Toimeentuloturva c. Hoitovapaa 2. Kansaneläkelain mukainen työkyvyttömyyskäsite 3. Työeläkkeen karttumissääntö ennen vuotta 2005 ja miten eläke karttuu nykyisen lain mukaan? 4. Tapaus: Toimistosihteeri Saara oli soittanut työpaikkansa työterveyshoitajalle ja kertonut itkuisena työuupumuksestaan. Puhelinkeskustelun johdosta Saaralle oli varattu aika työterveyslääkärin vastaanotolle työuupumusoireiden vuoksi. Hän oli jo ollut aiemmin sairauslomalla työuupumuksen johdosta. Saara oli kaatunut ja loukannut oikean jalkansa matkalla edellä sovitulle työterveyslääkärin vastaanotolle. Vakuutusyhtiö epäsi A:lta tapaturmavakuutuslain mukaisen korvauksen, koska käynti ei yhtiön mielestä liittynyt työnantajan määräämään terveystarkastukseen eikä kysymyksessä ollut aikaisemmin sattuneen työtapaturman hoitamiseksi tehtävä käynti. Näissä olosuhteissa käynti ei vakuutusyhtiön mukaan ollut tapahtunut työaikana, vaan A:n omalla ajalla. - Saara kysyy nyt, mihin instanssiin ja miten hän voisi valittaa, ja pyytää myös perusteltua juridista arviointiasi siitä, onko hänellä oikeus saada korvaus tapaturmastaan työnantajan vakuutusyhtiöltä.