Joensuu Riku Tolvanen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Joensuu 4.6.2010 Riku Tolvanen"

Transkriptio

1 Mistä rahoitusta kuntatekniikkaan Esimerkkejä kumppanuudesta alueiden kehittämisessä Joensuu Riku Tolvanen

2 Aluekehityshankkeen ominaisuuksia Kooltaan mittavia Luonteeltaan ainutlaatuisia Hankkeen kulku sisällöltään monimutkainen ja vaikeasti ohjattavissa Kustannukset ja aikataulu vaikeasti ennustettavissa ja hallittavissa Taloudelliset vaikutukset kaikille osapuolille huomattavat Vaikutukset eivät tyypillisesti ole läpinäkyviä

3 Aluekehityshankkeiden (julkinen ja yksityinen) talous + tulot Kaupallisten kehityskohteiden myyntihinta Kehittämisen tuoma kate Maan myyntitulot, maankäyttösopimukset Rahoitus? Maanhankinta Rahoitus? Suunnittelu Kaavoitus Rahoitus? Tuotantokustannusten kate Kaupallisten kehityskohteiden tuotantokustannukset (sis. maanhankintakustannukset) Kunnallistekniikkainvestoinnit Julkisten palveluinvestoinnit Kaupallisten kehityskohteiden tuotantokustannukset (sis. maanhankintakustannukset) Tuotot (esim. maa-alueiden tai kiinteistöjen vuokratuotot) Julkisten investointien ylläpitokustannukset Yksityisten investointien ylläpitokustannukset - menot Suunnittelu ja kaavoitusvaihe Kehitysvaihe Ylläpito- ja exitvaihe

4 Aluekehityshankkeiden nykytila kunnissa (JYMY hankkeen tuloksia) Lähtötilanneanalyysin puuttuminen Taloudellisesta potentiaalista ei selkeää näkemystä Kuntien omistama potentiaali myydään osittain liian halvalla Tyydytään kunnallistekniikkainvestointien kattamiseen Sopimustekniikka puutteellista Ajattelu keskittyy suunnittelu- ja investointivaiheeseen Pitkäaikainen elinkaariajattelu puuttuu

5 Aluekehityshankkeiden mahdollisuudet kunnissa Taloudellisten potentiaalin tunnistaminen suunnitteluvaiheessa ja sen hyödyntäminen kuntatalouden näkökulmasta Kaavoitusmonopolin hyödyntäminen Sopimustekniikoiden kehittäminen, mm. aluekehitysyhtiö Alueen investointi- ja palvelutuotantokustannusten kattaminen kaavoituksesta syntyvillä taloudellisilla hyödyillä Investointien ja hyötyjen aikaistuminen

6 Hankekohtaiset vaihtoehdot, saavutettavissa olevia hyötyjä kunnalle Oma tase kustannus- ja aikatauluylitys Tuottojen ja kustannusten vaihteluvälin suuri hajonta Aika Taseen ulkopuolinen Kustannus- ja aikataulupitävyys, aikaistuminen Tuottojen ja kustannusten vaihteluvälin ennustettavuus

7 Suunnitteluvaiheen kysymyksiä Mikä on hankkeen taloudellinen potentiaali? Kuinka paljon kunta voi hyötyä siitä? Kuinka paljon yksityiset toimijat hyötyvät? Miten vastuut ja hyödyt voidaan jakaa tehokkaasti? Voidaanko asettaa yhteisiä tavoitteita? Miten tavoitteet voidaan saavuttaa hallitusti?

8 Osapuolten tavoitteet ja vahvuudet Kunnan tavoitteena kehittää kunnan elinvoimaisuutta kannattavasti - Aluekehittämisen nopeampi ja laadukkaampi toteuttaminen Kunnan vahvuutena kaavoitus- ja lupamonopoli Yksityisten toimijoiden tavoitteena tehdä voittoja (maanomistaja, kiinteistökehittäjä, sijoittaja) Yksityisten toimijoiden vahvuutena osaaminen ja pääoma Voidaanko näitä tavoitteita ja vahvuuksia yhdistää?

9 Kunnan talous aluekehityshankkeissa, nykytila - tulot Maan myyntitulot, maankäyttösopimukset Suunnittelu Kunnallistekniikkainvestoinnit Ylläpito- ja palvelutuotantokustannukset Palveluinvestoinnit - menot

10 Kunnan talous aluekehityshankkeissa, mahdollisuus - tulot Tuotot (esim. maa-alueiden tai kiinteistöjen vuokratuotot) Ylläpito- ja palvelutuotantokustannukset - menot

11 Esimerkki kumppanuudesta aluekehityshankkeessa KUNTA SIJOITTAJA SIJOITTAJA SIJOITTAJA KEHITTÄJÄ Maa-alueet Tuotto x% Pääomia Tuotto y% Osaamista ja pääomaa Tuotto z % ALUEKEHITYSYHTIÖ KUNNALLISTEKNIIKKA ASUNTO OY ASUNTO OY ASUNTO OY TOIMITILA OY TOIMITILA OY TOIMITILA OY RAHOITTAJAT KOMMANDIITTI- KOMMANDIITTI- YHTIÖ YHTIÖ 11

12 Case 1 Kaupallisen kehityskohteen edellytysinvestointien n. 20 m rahoitus 15 Kumulatiivinen kassavirta KUNTA SIJOITTAJA 1 SIJOITTAJA 1 10 KAAVOITETTAVAT JA MYYTÄVÄT MAA-ALUEET SIJOITUS 5 KEHITYSYHTIÖ 0 VELKARAHOITUS KUNNALLISTEKNIIKKA Taselaina optimistinen Kehitysyhtiö optimistinen Taselaina pessimistinen Kehitysyhtiö pessimistinen 12

13 Case 2 Asuinalueen (n kem 2 ) rahoitus Osakassopimus ALUEKEHITYSYHTIÖ: - Myy ara-tontit KUNTA KEHITTÄJÄ / SIJOITTAJA - Rahoittaa ja rakennuttaa (osan tai kaikki alla olevista): 1) Kunnallistekniikan MAA- ALUEET osuus voitoista* KEHITTÄMIS- PÄÄOMA 2) Päiväkodin ja koulun 3) Asemainvestoinnin RAHOITUS JA TOTEUTUS ALUEKEHITYSYHTIÖ OMAPÄÄOMA -Kehittää (rakennuttaa) ja myy asunto- ja liiketilatontteja -Tulouttaa omistajille asunnoista saatavia myyntituloja, kun kunnallistekniikka, koulu ja päiväkoti ovat hyväksytysti vastaanotettu KUNNALLISTEKNIIKKA- INVESTOINNIT PÄIVÄKOTI JA KOULU * Aluekehitysyhtiö tulouttaa kunnalle osuuden voitosta, esim. sijoittajan etuoikeutetun tuottovaatimuksen täytyttyä ennalta sovitussa suhteessa ASEMA JA LIIKETILA OY RAHOITTAJAT KOMMANDIITTI- KOMMANDIITTI- YHTIÖ YHTIÖ ASUNTO OY TOIMITILA OY ASUNTO OY VIERASPÄÄOMA OSAKASSOPIMUS: - Kunnalisten investointien rahoitus - Rakentamisen kilpailuttaminen ja sopiminen - Laadulliset ehdot - Aikatauluun liittyvät velvoitteet mm: kaavoitus asemainvestoinnin toteutuminen - Päätöksenteko liittyen toteutukseen ja aikatauluun - Tuloutuksen jaosta sopiminen 13

14 Kumulatiivinen kassavirta Case 2 tulojen ja menojen ajoittuminen kunnan näkökulma VE 1. Kunta myy tonttimaat kiinteistökehittäjälle ja investoi kunnallistekniikkaan VE 7. Kunta sijoittaa tonttimaat aluekehitysyhtiöön ja aluekehitysyhtiö investoi kunnallistekniikkaan ja palveluinvestointeihin VE 1 kunnan kumulatiivinen kassavirta (optim.) VE 1 kunnan kumulatiivinen kassavirta (pessim.) VE 7 kunnan kumulatiivinen kassavirta (optim.) VE 7 kunnan kumulatiivinen kassavirta (pessim.) Optimistisessa skenaariossa aluekehitysyhtiön tuloutus tuottaa kunnalle vahvasti positiivisen lopputuloksen (pessimistisessä skenaariossa kunnalle ei synny tappioita) Optimistisessa skenaario: tonttien myynnistä saatavat tuotot Pessimistisessä skenaariossa kunnan kannalta etupainotteiset tonttien myyntitulot eivät riitä kattamaan kunnallisten palveluiden vaatimia toimitilainvestointeja

15 Inspira mukana aluekehityshankkeissa Aluekehityshanke Hankkeen kuvaus Kaavoituksen laajuus (k-m2) Hankkeen arvo Hämeenlinna Eteläranta Noin kilometrin päässä kaupungin keskustasta järven rannalla sijaitsevan hajanaisesti rakennetun työpaikka- ja liikepaikka-alueen (sis. pilaantuneita maa-alueita) kehittäminen noin 3000 asukkaan asuinalueeksi M Sipoo Nikkilän Kartano Sipoon keskustan läheisyydessä, junaradan varrella olevan alueen kehittäminen noin 4000 asukkaan asuinalueeksi M Suuri kaupunki Kaupungin keskustan lähellä sijaitsevan teollisuus- ja työpaikka-alueen (sis. merkittävä pilaantunut maa-alue) kehittäminen asuinalueeksi M Vantaa Selvitys Marja-Vantaa hankkeen Keimolanmäen taloudellisesta kannattavuudesta ja siihen vaikuttavista avainmuuttujista 350 M Helsinki Jätkäsaari Jätkäsaaren aluekehittämisen hankintaklinikka. ~ Kunta Kaupallisen kehityskohteen edellytysinvestointien rahoitus 20 M Jymy Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä -hanke (Kuntaliiton hanke Syksy 2008). - - Mapo Selvitys kunnan maapolitiikan vaikutuksista: maankäytön hankkeiden rahoitustarkastelu. - -

16 Lisätietoja löydät osoitteesta: Yhteystiedot: Kimmo Lehto, toimitusjohtaja Riku Tolvanen, johtaja puh. (09) puh. (09) gsm gsm Antinkatu 3 C, 5. krs HELSINKI puh. (09) Jon Forssell, apulaisjohtaja Ilkka Laurila, apulaisjohtaja puh. (09) puh. (09) gsm gsm Lauri Pekkilä, analyytikko Tuomas Määttä, analyytikko puh. (09) puh. (09) gsm gsm Ville Riihinen, analyytikko puh. (09) gsm Matias Vitie, analyytikkoharjoittelija Sähköpostiosoitteet: 16

Turun Vaasanpuiston aluekehitys

Turun Vaasanpuiston aluekehitys Turun Vaasanpuiston aluekehitys 2 Hankkeen yleiskuvaus Entisen jätevedenpuhdistamon alueelle, Linnakaupungin ensimmäiseen rakennettavaan osaan Vaasanpuistoon on suunniteltu asuinkerrostaloja, liiketilaa

Lisätiedot

Julkisjohtoinen alue- ja projektikehitysyhtiö. Loppuraportti 1.9.2011

Julkisjohtoinen alue- ja projektikehitysyhtiö. Loppuraportti 1.9.2011 Julkisjohtoinen alue- ja projektikehitysyhtiö Loppuraportti 1.9.2011 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä...3 Esipuhe...4 Tausta...5 Osallistujat ja toteutus...6 Tehtävänanto...6 Kotimainen vertailu...7 Suurpelto...

Lisätiedot

Maapoliittinen ohjelma

Maapoliittinen ohjelma Hollolan kunta Maapoliittinen ohjelma Hollolan valtuusto 12.4.2010 Hollolan kunta, maankäyttöpalvelut Virastotie 3, PL 66, 15871 Hollola puh. (03) 880 111, sähköposti: kirjaamo@hollola.fi www.hollola.fi

Lisätiedot

LAPUAN SIMPSIÖ -PROJEKTIN RISKIKARTOITUS. Kimmo Lehto ja Jon Forssell Kuntarahoitus Oyj Rahoituksen neuvontapalvelut

LAPUAN SIMPSIÖ -PROJEKTIN RISKIKARTOITUS. Kimmo Lehto ja Jon Forssell Kuntarahoitus Oyj Rahoituksen neuvontapalvelut LAPUAN SIMPSIÖ -PROJEKTIN RISKIKARTOITUS Kimmo Lehto ja Jon Forssell Kuntarahoitus Oyj Rahoituksen neuvontapalvelut Toimeksianto Toimeksianto perustuu kirjalliseen toimeksiantosopimukseen Toimeksiannon

Lisätiedot

Elinkaarimallien. taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit. KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo

Elinkaarimallien. taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit. KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit KTI Kiinteistötieto Oy

Lisätiedot

Innovatiiviset maankäytön keinot

Innovatiiviset maankäytön keinot Innovatiiviset maankäytön keinot KUPERA-workshop Lempäälä 14.10.2011 Pekka Vaara Aluekehittämisen malleja, eräitä esimerkkejä Tapiola Suurpelto Jätkäsaari Marja-Vantaa VicUrban Älvstranden Kuninkaankolmio

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA / HÄMEENLINNAN ETELÄRANTA OY VUOSILLE 2015-2020

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA / HÄMEENLINNAN ETELÄRANTA OY VUOSILLE 2015-2020 1 LIIKETOIMINTASUUNNITELMA / HÄMEENLINNAN ETELÄRANTA OY VUOSILLE 2015-2020 Hyväksytty yhtiön hallituksen kokouksessa 1.12.2014 Käsitelty Hämeenlinnan kaupungin kaupunginhallituksen konsernijaoksessa 8.12.2014

Lisätiedot

Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7

Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7 TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2006 Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7 Elinkaarimallilla vauhditetaan esimerkiksi tierakentamista ja koulujen kunnostamista PÄÄKIRJOITUS Kirjoittaja

Lisätiedot

Espoon kaupunkikonsernianalyysi

Espoon kaupunkikonsernianalyysi Espoon kaupunkikonsernianalyysi Suppea versio : 21.1.2006 Bo-Erik Ekström -1- Sisältö Tausta ja tavoitteet Toimintaympäristön muutokset Espoon kaupunki 2001-2004 Espoon kuntakonserni - yhteenveto 20.1.2006

Lisätiedot

Lisärakentaminen taloyh1össä

Lisärakentaminen taloyh1össä Lisärakentaminen taloyh1össä TkT Jari Virta Syksy 2014 Lisä- ja täydennysrakentaminen? Lisärakentamisella tarkoitetaan yleensä kiinteistöllä sijaitsevan rakennuksen laajentamista tai uuden rakennuksen

Lisätiedot

Käytännön kumppanuusmallit hankeohjelman tuloksia

Käytännön kumppanuusmallit hankeohjelman tuloksia Käytännön kumppanuusmallit hankeohjelman tuloksia Tuotanto ja operointi-innovaatiot: Julkinen - yksityinen yhteistyö Seminaari 7.10.2010 Inspira Oy Inspira Oy avustaa asiakkaitaan julkisen sektorin rahoitusjärjestelyissä.

Lisätiedot

Loviisan Vesi- ja viemärilaitos

Loviisan Vesi- ja viemärilaitos Loviisan Vesi- ja viemärilaitos Lisäselvitys mahdollisuuksista ulkoisen palvelutarjonnan hyödyntämiseen 7.12.2011 Sisältö Selvityksen sisältö Sivu Tiivistelmä 3 Selvitystyön lähtökohdat 4 Vaihtoehtoiset

Lisätiedot

Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma

Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma KEMIÖNSAAREN KUNTA Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma Hyväksytty: Kunnanhallituksessa 28.3.2012 Valtuustossa 10.4.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. LÄHTÖTILANNE 2.1. Maapoliittinen ohjelma 2.2. Asunto-ohjelma

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot

Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014

Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014 Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014 Miika Tuki, Tammela, sihteeri Hannu Jalava, Tammela Kari Tasala, Jokioinen Jukka Sandelin, Humppila Sirkka Köykkä-Koponen,

Lisätiedot

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä TEKIJÄ Harri Isoniemi ISBN 978-952-293-203-7 (pdf) ISBN 978-952-213-086-0 (nid.) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 PL 200 00101

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

K A N S A L L I N E N E L I N K A A R I M A L L I

K A N S A L L I N E N E L I N K A A R I M A L L I ELINKAARIMALLI 20.04.2009 K A N S A L L I N E N E L I N K A A R I M A L L I Y K SI T YI SRAHOITTE ISTE N HANKKEIDE N K I LPA ILUKYVYN K EHITTÄM I NEN J A TAR J OU S VE RTAI LU N S. BUDJETTIRAHOI TTEISTEN

Lisätiedot

Alueelliset energiaratkaisut -klinikan tulosraportti Elokuu 2012

Alueelliset energiaratkaisut -klinikan tulosraportti Elokuu 2012 Alueelliset energiaratkaisut -klinikan tulosraportti Elokuu 2012 Yhteenveto seminaarien ja työpajojen aineistoista 2 Esipuhe Tämä tulosraportti perustuu Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 KAUPUNGIN VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 10.11.2014 Sisällysluettelo I Kaupungin strategiset tavoitteet ja valtuustoon nähden sitovat tavoitteet 1 II Taloudelliset lähtökohdat

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013

KAJAANIN KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013 1 KAJAANIN KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013 Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 3.11.2009 179. Maankäyttöpolitiikan strategiset tavoitteet päätetään Kajaanin yleiskaavassa, Kajaanin

Lisätiedot

SUPERTERMINAALI. 6. lokakuuta

SUPERTERMINAALI. 6. lokakuuta SUPERTERMINAALI 6. lokakuuta 2010 ELLO on Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittama hanke, jonka tavoitteena on kehittää Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukykyä. Hankkeessa luodaan kansainvälinen

Lisätiedot

Asuinalueen parannusopas

Asuinalueen parannusopas Rakennustekniikan laitos Juha-Matti Junnonen & Jessica Karhu Asuinalueen parannusopas Aalto-yliopisto Asuinalueen parannusopas Juha-Matti Junnonen, Jessica Karhu TIEDE + TEKNOLOGIA REPORT Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Kuntien investoinnit ja velka Mahdollisuudet, uhat ja riskienhallinta elinvoiman näkökulmasta

Kuntien investoinnit ja velka Mahdollisuudet, uhat ja riskienhallinta elinvoiman näkökulmasta Kuntien investoinnit ja velka Mahdollisuudet, uhat ja riskienhallinta elinvoiman näkökulmasta Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014 Jari Vaine, erityisasiantuntija/rahoitusala Rahoitusmarkkinat muutoksessa Talouden

Lisätiedot

4.2.2014. 02.02.2014 KANKAAN YHTEISJÄRJESTELYMALLI vaikutusten arviointi

4.2.2014. 02.02.2014 KANKAAN YHTEISJÄRJESTELYMALLI vaikutusten arviointi 4.2.2014 02.02.2014 KANKAAN YHTEISJÄRJESTELYMALLI vaikutusten arviointi Johdon tiivistelmä 1 Toimeksianto Kangas on Jyväskylän merkittävin aluekehityshanke, jossa kunnianhimoinen kaupunkisuunnittelu, älykäs

Lisätiedot

Sisältö. Kapiteeli haluaa olla asiakkaidensa yhteistyö kumppani ja paras tilatarpeiden ratkaisija.

Sisältö. Kapiteeli haluaa olla asiakkaidensa yhteistyö kumppani ja paras tilatarpeiden ratkaisija. Vuosikertomus 2005 Sisältö Kapiteeli lyhyesti...2 Vuosi 2005...4 Toimitusjohtajan katsaus...6 Toimintaympäristö...8 Strategia...10 Liiketoiminta Toimitilat...12 Hotellit...15 Myyntikiinteistöt...18 Ovenia

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1 (17) Kaupunginhallitus Kaj 3.6.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 1 (17) Kaupunginhallitus Kaj 3.6.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 1 (17) Yhtiön perustaminen Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräysjärjestelmän toteuttamista varten HEL 2013-000046 T 00 00 00 Päätösehdotus A B päättänee, että Kruunuvuorenrannan

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN STRATEGIA

PÄLKÄNEEN KUNNAN STRATEGIA PÄLKÄNEEN KUNNAN STRATEGIA 2013 2018 Kunnanvaltuusto 10.12.2012 136 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Strategian rakenne... 4 3 Tausta-analyysit... 5 3.1 SWOT -analyysi... 5 3.2 Skenaariot... 6 4 Missio... 7

Lisätiedot

ASOLA. uuden osa-alueen suunnittelu ja toteutus. tavoitteet ja työohjelma. asuntotuotanto, palvelutuotanto ja ympäristörakentaminen

ASOLA. uuden osa-alueen suunnittelu ja toteutus. tavoitteet ja työohjelma. asuntotuotanto, palvelutuotanto ja ympäristörakentaminen ASOLA uuden osa-alueen suunnittelu ja toteutus tavoitteet ja työohjelma asuntotuotanto, palvelutuotanto ja ympäristörakentaminen Vantaan ympäristön ja maankäytön toimiala asemakaavoitus ja yrityspalvelut

Lisätiedot

ESPOON KESKUKSEN KAUPUNKIUUDISTUKSEN TOIMENPIDEOHJELMA 2011 2020

ESPOON KESKUKSEN KAUPUNKIUUDISTUKSEN TOIMENPIDEOHJELMA 2011 2020 TOIMENPIDEOHJELMA 2011-2020 1(16) Tyt / projektit / T.Hokkanen 27.2.2011 ESPOON KESKUKSEN KAUPUNKIUUDISTUKSEN TOIMENPIDEOHJELMA 2011 2020 ESPOON KAUPUNKI ESPOON KESKUKSEN KEHITTÄMISPROJEKTI PL 49 02070

Lisätiedot