KETTERÄ JOHTAMINEN SAJO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KETTERÄ JOHTAMINEN SAJO 02.10.2013"

Transkriptio

1 KETTERÄ JOHTAMINEN SAJO Asioiden johtamisesta ihmisten johtajuuteen Kari I. Mattila Kari I. Mattila (c) 1

2 kolme AJATUSTA Esimiehen tärkein tehtävä on luoda ympäristö jossa alainen voi menestyä! Jack Welch, GE ex pääjohtaja Rajat johtavat tyhmistymiseen Toby Thompson, Networked Learning Director, Granfield University, Ylimmän johtajan tärkein kumppani on Työn Imun johtaja (Chief engagement Officer CNO) Tom Peters, vuodesta 2001 lähtien jatkuvasti Thinkers 50 listalla, mm. In search of excellence kirjoittaja Kari I. Mattila (c) 2

3 kolme TARVETTA koulutuksessa on kolme peruskiveä; tieto, taito ja asenne. Olennaisin ongelma on asenteen puolella Reijo Heinämäki, Metso EMEA HR services, manager learning and development Toisen asteen ja korkeakoulutuksen laadusta (suhteessa muihin maihin) emme tiedä mitään, emmekä todennäköisesti pysty selvittämäänkään Pasi Sahlberg, CIMO, johtaja Koulutuksen keskeyttäminen on maailmalla kasvava haaste, miten teillä huolehditaan (oppilaskohtaisesta) reagointiherkkyydestä? Kari I. Mattila (c) 3

4 ODOTUKSET TÄLLE LUENNOLLE Pohdinta ja porinatuokio Mihin kysymykseen kaipaatte vastausta? Mitä pitäisi saada kotiin viemisiksi? 2 minuuttia ja siinä samalla oma tuotos teillä olevalle paperille, kiitos! Jaetaan lähellä olevien kanssa ja valitaan porukalla jokin fläpille laitettava Kari I. Mattila (c) 4

5 ODOTUKSET JA KOTIIN VIEMISET Kaipaamme vastausta ja kotiinviemiseksi: Rakenteet vai kulttuuri, dia 23 Asiat vs ihmiset, dia 8 Oppilaan odotus, dia 18 Priorisointi, dia 23 Odotan innostusta, kannustusta, ajatusten herättämistä, dia 17 Mitten luodaan muuttuvassa maailmassa luottamusta ja henkilökunnalle valmiuksia kohdata muutokset? Eli ei energiaa turbin pelkoihin vaan luovuuteen ja innovatiivisuuteen. Dia 17 Miten rakennetaan organisaatiokulttuuria monin tavoin säädellyssä toimintaympäristössä, diat 9, 16 19, 23 Miten muuttaa henkilöstön asennetta ketterämmäksi? Onko OVTES rajoite vai mahdollisuus? Hallintojärjestelmät käyttökelpoisiksi, tukihenkilöstön oaaaminen. Järjestelmät palvelemaan johtamista eikä johtamisen järjestelmiä. Diat 8, 23 Kuinka osaisin olla esimerkkinä muille ja olla syyttelemättä olosuhteita tai muita henkilöitä? Diat 17, 25 Miten tehostan jaetun johtajuuden käyttöä? Opetuksen kehittämistä voi tehdä vaikka ei olekaan virallista esimiesasemaa.. Diat 8, 11, 19 Mitä on ketterä johtajuus? Miten tullaan ketteräksi johtajaksi? Diat 13, 17 Kari I. Mattila (c) 5

6 MÄÄRITELMÄT MISSIO Kuvaa olemassa olon tarkoitusta mikä on teidän organisaationne päätarkoitus; tutkinnot, alueen tukeminen, oppijan työllistyminen, joku muu? VISIO Mihin tilaan halutaan päästä Palvelukyky = esim. kaikkia tutkintoja Vaikuttavuus = esim. kaikki saavat tutkinnon Aikaansaannoskyky = esim. henkilöstön osaaminen Taloudellisuus = esim. vähimmillä euroilla / suorite STRATEGIA Millaisilla valinnoilla siirrytään kohti tavoiteltavaa tilaa? Aikaikkunan käyttäminen ja ymmärtäminen työvälineenä TAKTIIKKA Mitä tekoja henkilöstö arjessa tekee, jotta valitut linjat toteutuvat ja mennään kohti visiota Kari I. Mattila (c) 6

7 KETTERYYS Ketteryyden kaksi ulottuvuutta Nopeus Nopeus aikaansaa pelkoa, joka lisää johtamisen tuskaa Vaivattomuus Vain se voi olla helppoa, mitä halutaan Lynda Gratton, sitkeä, joustava organisaatio = joustavat työntekijät, tilaa kokeiluille Kari I. Mattila (c) 7

8 JOHTAMINEN Malcolm Gladwell, innovatiivisuuden suurin este on sosiaalinen paine Kumpi on tärkeämpää Tehdään niinkuin minä sanon Saavutetaan haluttu tulos lakien puitteissa Siis johdetaanko ihmisiä (osana järjestelmää) tekemään tietyllä tavalla vai johdetaanko tavoitteita, joihin jokainen voi pyrkiä hieman erilaista polkua Tavoitteet sisältävät yleensä myös sääntöjä, haaste on keskittyä olennaisiin sääntöihin Kari I. Mattila (c) 8

9 OHJAAVAT ELEMENTIT MITATTAVAT TULOKSET Vuorovaikutteisesti strategiasta arkeen ja takaisin Tavoitteita (esimerkki); Masku elämisen, palvelujen ja yrittämisen laatua Asiakaslähtöiset, toimivat ja kilpailukykyiset palvelut + Palvelutuotannon yhteistyö Henkilöstö; Osaavan ja sitoutuneen henkilöstön saaminen ja jatkuva kehittyminen Mitä tarkoitetaan elämisen laadulla Millaista osaamista elämisen laadun tuottaminen vaatii Miten yksittäinen työntekijä ymmärtää ja ylläpitää? Miten hänen toivotaan ymmärtävän? Kari I. Mattila 9 (c)

10 Ketterä johtaminen; Johtamisen palvelukyky Miten teillä ohjaavat elementit konkretisoidaan opettajan arkeen? Miten ja kuinka usein teille kertyy koontitietoa opettajien arjen toteutumisesta suhteessa ohjaaviin elementteihin? Kari I. Mattila (c) 10

11 Strategia SWOT Kumpi teillä on ensin? Miten valinta ohjaa teidän ajatteluanne? Onko tilaa sinisen meren strategialle? Tunnetteko aidosti organisaatiossanne olevat vahvuudet? Saatteko kehityskeskustelujen satoa ihmisten intohimoista organisaation käyttöön? Ainoa oikea vastaus on: Vaihda välillä! Kari I. Mattila (c) 11

12 TYÖELÄMÄSSÄ TARVITTAVA AMMATTITAITO VAIHE 1. PERUSVALMIUDET Ovat perusedellytyksiä työllistymiselle Kirjoitustaito Suullinen viestintätaito puolella Laskutaito Kari I. Mattilan mukauttamana Luotettavuus jne. VAIHE 2. TIEDOT, TAIDOT JA ASENTEET Määrittävät yksilöllistä tehokkuutta työtehtävissä (3) Ammattispesifiset taidot Kirjanpito Kustannuslaskenta Hitsaaminen Autolla-ajo jne. (4) Yleiset taidot Kommunikointi Ongelmanratkaisu Päättelykyky Työprosessin hallinta jne. VAIHE 3. STRATEGINEN KYVYKKYYS (1) Perustaidot (2) Persoonallisuuden koulutuksessa on kolme peruskiveä; Maksimoi tieto, organisaation taito Lukutaito piirteet menestymisen Avoimuus ja asenne. Olennaisin ongelma on asenteen Rehellisyys (5) Henkilökohtaiset kompetenssit Itsevarmuus Johtamiskyky Aloitekyky Arvostelukyky jne. (6) Systeeminen ajattelu Business-ajattelu Itsensä Reijo Heinämäki, Metso EMEA HR services, manager learning johtaminen and development Laatutietoisuus Asiakassuuntautuneisuus Tulosorientaatio Pekka Ruohotie Kari I. Mattila (c) Yhteisen vision luominen jne. Tiimityöskentely Jatkuvan oppimisen toteutuminen jne. 12

13 TYÖELÄMÄSSÄ TARVITTAVA AMMATTITAITO Kari I. Mattilan mukauttamana VAIHE 1. PERUSVALMIUDET Ovat perusedellytyksiä työllistymiselle (1) Perustaidot Lukutaito Kirjoitustaito Suullinen viestintätaito Laskutaito (2) Persoonallisuuden piirteet Avoimuus Rehellisyys Luotettavuus jne. VAIHE 3. STRATEGINEN KYVYKKYYS Maksimoi organisaation menestymisen VAIHE 2. TIEDOT, TAIDOT JA ASENTEET Määrittävät yksilöllistä tehokkuutta työtehtävissä (3) Ammattispesifiset taidot Kirjanpito Kustannuslaskenta Hitsaaminen Autolla-ajo jne. (4) Yleiset taidot Kommunikointi Ongelmanratkaisu Päättelykyky Työprosessin hallinta jne. (5) Henkilökohtaiset kompetenssit Itsevarmuus Johtamiskyky Aloitekyky Arvostelukyky jne. (6) Systeeminen ajattelu Business-ajattelu Laatutietoisuus Tulosorientaatio Yhteisen vision luominen jne. Itsensä johtaminen Asiakassuuntautuneisuus Tiimityöskentely Jatkuvan oppimisen toteutuminen jne. Pekka Ruohotie Kari I. Mattila (c) 13

14 Kirsti Lonka Älylliset hyveet, joita kuka tahansa voi kehittää Oman asiantuntijuuden syventäminen ja laajentaminen, ponnistelu oman suorituskyvyn ylärajalla (muiden tuella) Sisu, sinnikkyys, sitkeys, peräänantamattomuus (korvaamatonta) Optimismi, toivo, huumori Altruismi, myötäeläminen, empatia, rakkaus Tiedonrakkaus, viisaus, virtaus Nöyryys, autenttisuus, hyvälaatuinen täydellisyyden tavoittelu (vrt. hyvä perfektionismi) Itseluottamus, minäpystyvyys Tulevien sukupolvien hyvinvointiin suuntautuva viisaus Kari I. Mattila (c) 14

15 Ketterä johtaminen; johtamisen vaikuttavuus Mitä on vaikuttava johtaminen? Miten teillä perustuu johtamisen vaikuttavuus? Kari I. Mattila (c) 15

16 Työyhteisökyky / Tunneäly Taustalla 1920-luvulla USA:sta (Thorndike) alkanut sosiaalisen (myöhemmin tunneäly) älykkyyden tutkimus Abraham H. Maslow omissa tutkimuksissaan Goleman, Meyer, Salovey et al 1980 luvulla ensivaiheessa lasten tunneongelmat ja sitten aikuisten tunnetaidot Kari I. Mattila (c) 16

17 VAIKEAA, MUTTA EI MAHDOTONTA! TUOTTAVA ODOTTAVA POISTUVA Kari I. Mattila (c) 17

18 ENEMMÄN, MITÄ? Opettajan persoonallisuuden huomioiminen Detaljeista kokonaisuuksiin Isosta kuvasta detaljeihin Itsenäinen toimija Turvallisuus tärkeää Oma oppiaine aina rakas Ei ole yhtä tapaa johtaa opettajaa Kari I. Mattila (c) 18

19 YHTEINEN YMMÄRRYS, MITEN? Kyseessä on ihmisten kohtaamisesta Jokaisella meillä taustalla aina vaikuttavat tunteet Avaimet löytyvät: Luottamus Ennustettavuus Yksilöllinen kohtaaminen Viestinnän strategia ja strateginen viestintä Kari I. Mattila (c) 19

20 Kun esimies kompuroi Tutkimukset kertovat että 3 tapauksessa 4 taustalla on Henkilöiden suhteisiin liittyvät näkökulmat ja valmiudet Yhteisen kielen / ymmärtämismallin puute Detalji Holistinen näkökulma Kari I. Mattila (c) 20

21 Ketterä johtaminen; turvallisuuden tunne Miten teidän henkilöstönne turvallisuuden tunnetta tuetaan johtamisella? Lisäättekö turvallisuutta vai poistatteko turvattomuutta? Kari I. Mattila (c) 21

22 CITIUS, ALTIUS, FORTIUS Muutosten määrä lisääntyy Opetussuunnitelmauudistus tuottaa tarpeen joustavampaan tapaan (oppijan näkökulmasta) rakentaa polkuja Muuttuvien asioiden määrä lisääntyy Opetusmenetelmät Hallintorakenteet Opetussuunnitelmat Oppijat Verkostot Kari I. Mattila (c) 22

23 RAJALLINEN AIKA Johtajan / esimiehen mahdollisuudet ohjata ja seurata opettajaa vähenevät Johtamisen kohteeksi tapa toimia (opetus osana sitä), ei opetussisältö Mitä saadaan aikaiseksi; oppimistulokset Mikä on oikea oppimistulosmittari? Miten saadaan aikaiseksi; sosiaalinen muotti rajoittaa? Millainen asenneilmasto teillä on? Kuka teidän asenneilmastoa johtaa? Kari I. Mattila (c) 23

24 Ketterä johtaminen; epäonnistuminen Mikä mittari kertoo johtamisen epäonnistumisesta? Mitä te menetätte jos reagoitte tähän hitaasti? Kari I. Mattila (c) 24

25 kolme AJATUSTA matkaevääksi Oppiva organisaatio voittaa ajan kuluessa tehokkaan organisaation Ketterä johtaminen mahdollistaa oppien nopean hyödyntämisen Johtajuuden muutos haastaa sekä johtajat että johdettavat Miten stressi syö miestä ja miten se vaikuttaan johtajuuteesi? Kari I. Mattila (c) 25

26 Kari I. Mattila Esimies- ja vastuuhenkilökokemusta vuodesta 1982 lähtien Johtamis- ja toimintojär-jestelmistä työkokemusta vuodesta 1986 Johtajuuskoulutusta eri muodoissa 1982 alkaen (mm. JET, Syväjohtaminen, projektinjohtaminen, EFQM, henkilöstöjohtaminen, johtajakoulutusten toteuttaminen Työyhteisön metatason tekijöiden tutkijana 2010 lähtien Konsultatiivisessa roolissa kehittänyt yli 50 organisaation johtamista (mm. Sitra hanke, 5 kuntaa) Konsulttina ja esimiehenä osallistunut henkiiökohtaisesti yli 400 henkilön johtajuuden kehittämiseen Oman esimiestyön kautta pitävää näyttöä onnistumisista eri organisaatioissa yli kahdenkymmenen vuoden ajalta aikana neljässä organisaatiossa seuraaja on noussut sisältä koulutetuista Kari I. Mattila (c) 26

27 LÄHTEISTÄ Malcolm Gladwell 2011 Newsweek valitsi vuosikymmenen 10 johtavan ajattelijan joukkoon Pekka Ruohotie Ammattikasvatuksen Professori TAY, TTS 50-v juhlaesitelmässä Kirsti Lonka Kasvatuspsykologian Professori HY, luentomateriaalista Lynda Gratton Professori, Management practice, London Business school Kari I. Mattila (c) 27

28 KIITOS KARI I. MATTILA LinkedIn Kirjoitelmia Puh Kari I. Mattila (c) 28

Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle

Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle Irma Kunnari & Susanna Niinistö-Sivuranta (toim.) Irma Kunnari & Susanna Niinistö-Sivuranta (toim.) Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta TYÖYHTEISÖTAIDOT sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TYÖYHTEISÖTAIDOT OSANA ORGANISAATIOTAITOJA 4 2.1 Esimiestaidot, alaistaidot - työyhteisötaidot 4 2.2 Pysyvä muutos

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

ELSA. Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt

ELSA. Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt ELSA Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt Tanja Kuronen-Mattila, Katri Korhonen, Eerikki Mäki, Eila Järvenpää Aalto-yliopisto, Tuotantotalouden laitos

Lisätiedot

Professori Helinä Melkas

Professori Helinä Melkas LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Satu Parkkunen OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN ASIANTUNTIJA- ORGANISAATIOSSA - CASE ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OPINTO- JA OPETUSPALVELUT

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Perusasioista pieniin ihmeisiin

Perusasioista pieniin ihmeisiin polemia Marja-Liisa Manka, Laura Bordi ja Kirsi Heikkilä-Tammi Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva

Lisätiedot

UUDEN TYÖN ABC. Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden.

UUDEN TYÖN ABC. Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden. UUDEN TYÖN ABC Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden. UUDEN TYÖN ABC UUDEN TYÖN ABC DNA Business muodosti Kansallisena Etätyöpäivänä

Lisätiedot

JOHTAMISEN HAASTEET MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ

JOHTAMISEN HAASTEET MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ Sanomalehtiyliopisto kevät 2010 JOHTAMISEN HAASTEET MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ 1 JULKAISU No 32 Avoin yliopisto 2 JOHTAMISEN HAASTEET MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ 3 Sanomalehtiyliopisto kevät 2010 4 Julkaisija

Lisätiedot

Roolisto työmenetelmänä miten Roolisto luodaan ja mitä hyötyä siitä organisaatiolle on

Roolisto työmenetelmänä miten Roolisto luodaan ja mitä hyötyä siitä organisaatiolle on Roolisto työmenetelmänä miten Roolisto luodaan ja mitä hyötyä siitä organisaatiolle on Roolisto (Role-set ) on Oy Perendie Ltd:n rekisteröimä tuotemerkki. Meillä on vuosien kokemus Roolisto-työskentelystä.

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen - yrityksissä ja organisaatioissa

Osaamisen johtaminen - yrityksissä ja organisaatioissa SEFEN RAPORTTEJA 1/2014 Osaamisen johtaminen - yrityksissä ja organisaatioissa Onway Oy SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN 1 JOHDANTO... 5 2 OSAAMISEN JOHTAMINEN... 6 2.1 Osaamisen määrittely... 6

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Innovaatiodidaktiikan käsikirja

Innovaatiodidaktiikan käsikirja Innovaatiodidaktiikan käsikirja Opas innovaatioprosesseja fasilitoivalle Laura-Maija Hero Innovaatiodidaktiikan KÄSIKIRJA 2014 1 Sisällysluettelo 04 Innovaatioprosesseja fasilitoivalle 06 08 Innovaatioprosessi

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

Lotta Aaltonen KIRKKOHERROJEN OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN CASE: LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ

Lotta Aaltonen KIRKKOHERROJEN OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN CASE: LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteet ja tuotantotalous Strateginen johtaminen Lotta Aaltonen KIRKKOHERROJEN OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN CASE: LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Työn ohjaaja/tarkastaja:

Lisätiedot

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen Vahvistettu 11.12.2006 1 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 2.4.2010 Vahvistettu 11.12.2006 2 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 1. TIIVISTELMÄ...6 2 SAATTEEKSI...7

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 8/2013 uusi oppiminen

eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 8/2013 uusi oppiminen eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 8/2013 uusi oppiminen uusi oppiminen Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 8/2013 Kannen kuva: Kartanonkosken koulu, Vantaa Kuvaaja: Veikko Somerpuro Kuvan

Lisätiedot

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Delfoi Akatemia Lähteenmäki Heli Koivumäki Tanja lokakuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Aluksi 2 2. Mitä muutos on? 2 3. Muutosjohtamisen teoriaa 3 4. Miten johtamisella

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA Opas ikästrategian laatimisen tueksi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. ELÄMÄN JA TYÖELÄMÄN KULKU 5 Ihmisen monet iät 5 3. ERI-IKÄISTEN JOHTAMISEN HAASTEET 7 3.1

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Tilitoimistotyo n vetovoima

Tilitoimistotyo n vetovoima Tilitoimistotyo n vetovoima Innovaatioleiri Tertin kartano 6. kesäkuuta 2014 Maailman muutoksissa uusi tilitoimistotyö Toisen asteen koulutusjärjestelmä on rakentunut tarpeeseen varmistaa ammattitaitoista

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Ville Väärälä Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Soveltavan kasvatustieteenlaitos Helsingin yliopisto Toukokuu 2007 1 Johdanto...4 2 Käsitteitä...6

Lisätiedot

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa Pro gradu tutkielma Heli Heiskanen Kauppatieteiden laitos Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto

Lisätiedot