Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä"

Transkriptio

1 Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä

2 Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus uudessa kotoutumislaissa (1386/2010) Kotoutumiskoulutus (20 21 ) 1. järjestetään pääasiassa työvoimapoliittisena aikuiskoulutuksena Opetushallituksen antamien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti 2. Uudistustarve arvioidaan Osallisena Suomessa -kokeilun perusteella 3. Tavoitteena toimiva kielitaito (perusteluissa B1.1.) 4. Voi sisältää myös mm. osaamisen tunnistamista, tutkinnon tunnustamista, ammatillista suunnittelua, uraohjausta Omaehtoisen opiskelun tukeminen (23 25 ) 1. Suomen/ruotsin kielen opiskelua tai järjestetään ko. kielillä 2. Voi sisältää myös työharjoittelua, kansalaisjärjestötoimintaa 3. Pääosin työvoimapalvelulain mukaiset edellytykset, lisäksi voi sisältää mm. perusopetusta, pätevöittävää koulutusta 4. Paljon vapaan sivistystyön ja aikuislukioiden toimijoiden varassa, jonkin verran myös korkeakoulutusta

3 Muutoksia: Kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Toimintakulttuuri, oppimisympäristö ja työtavat: opiskelun avaaminen entistä enemmän luokkahuoneen ulkopuolelle ja viestinnällisen kielitaidon suuntaan Suomen kieli ja viestintätaidot Suomen kieli ja viestintätaidot: keskeisissä sisällöissä kielenkäyttötarkoitukset, aihe-alueet sekä viestintätaidot Henkilökohtaistaminen sekä polut: nopea polku, peruspolku ja hidas polku Ohjauksen roolin korostuminen Lähtötason arviointi

4 Lähtötason arviointi kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa 1 Ennen kotoutumiskoulutusta tehty kotoutumislain mukainen alkukartoitus Alkukartoitus tehty työ- ja elinkeinotoimiston tai kunnan toimesta Kotoutumiskoulutuksen alussa tehdään lähtötason arviointi, jonka avulla opiskelija ohjataan sopivalle opintopolulle, sopivaan moduuliin ja opetusryhmään Tuloksia hyödynnetään myös opiskelun henkilökohtaistamisessa sekä henkílökohtaisen opiskelusuunnitelman laadinnassa

5 Lähtötason arviointi kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa 2 Lähtötason arvioinnissa tulee selvittää: * opiskelijan luku- ja kirjoitustaito latinalaisin aakkosin * aiempi opiskelu- ja työkokemus * nykyinen elämäntilanne * omat työllistymis- ja koulutustoiveet SOPIVAN KOULUTUSPOLUN MÄÄRITTÄMISEKSI * suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito SOPIVAN MODUULIN VALITSEMISEKSI Tietoja kerätään sekä opiskelijaa haastattelemalla että erilaisin kartoituksin

6 Peruspolku Opiskelijoilla perusopiskeluvalmiudet toiminnallinen luku- ja kirjoitustaito latinalaisin aakkosin aikaisempaa kokemusta vähintään yhden vieraan kielen opiskelusta tavoitteena työllistyminen ja ammatillinen koulutus

7 Hitaasti etenevien polku Opiskelijoilla puutteita perusopiskeluvalmiuksissa muita oppimisen hitauteen, kuten elämäntilanteeseen vaikuttavia tekijöitä luku- ja kirjoitustaito latinalaisin aakkosin on tyydyttävä tai harjaantumaton tavoitteena työllistyminen ja ammatillinen koulutus

8 Nopeasti etenevien polku Opiskelijoilla tottumus kielenopiskeluun luku- ja kirjoitustaito latinalaisin aakkosin sujuva erinomaiset opiskelutaidot valmiudet itsenäiseen ja oma-aloitteeseen opiskeluun korkeakoulutus tai kokemusta akateemisesta opiskelusta tavoitteena työllistyminen akateemiseen ammattiin tai oman alan täydennyskoulutus

9 Lähtötason arviointi ja opintopolut

10 Arvioinnin tehtävät ja tavoitteet Arviointitietoa tarvitaan opiskelijan kotoutumisen jatkosuunnittelua varten Tarkoituksena antaa opiskelijalle kannustavaa palautetta niistä taidoista, jotka hän on oppinut Opiskelija saa myös palautetta siitä, mitä taitoja hänen tulee vielä kehittää ja harjoitella Näin arviointi kehittää kunkin opiskelijan yksilöllistä oppimista. Edistymistä ja oppimistuloksia arvioidaan sekä koulutuksen aikana että sen päättyessä (lisäksi arviointipalautetta toiseen moduuliin tai toiselle polulle siirryttäessä) Arvioinnin tulee olla oppimista tukevaa ja monipuolista Hyvä arviointi osallistaa oppijan ja on linjassa oppimistavoitteiden ja toiminnallisen taitokäsityksen kanssa

11 Arviointi koulutuksen aikana Jatkuva prosessi Kohdistuu sekä oppimistuloksiin että oppimisprosessiin Osaamista arvioidaan suhteessa tavoitteisiin ja keskeisiin sisältöihin sekä niistä johdettuihin arviointikriteereihin Monipuolinen palaute edistymisestä ja oppimisesta Jatkuva arviointi auttaa opiskelijaa suunnittelemaan omaa opiskeluaan Oppimisen arviointi, itsearviointi ja työskentelyn arviointi Arvioinnin perusteella voidaan tehdä muutoksia opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunniitelmaan Käytetään joustavia menetelmiä Varmistetaan arvioinnin periaatteiden ja merkityksen ymmärtäminen

12 Arviointi kotoutumiskoulutuksen päättyessä Arvioidaan suhteessa koko koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin Kohdistuu opiskelijan yleiseen edistymiseen sekä koulutuksen eri osa-alueiden tavoitteiden saavuttamiseen Arvioinnin tulee olla luotettavaa ja oikeudenmukaista Arvioidaan kaikki osa-alueet: * suomen/ruotsin kieli ja viestintätaidot * työelämä- ja yhteiskuntataidot * valinnaiset opinnot Suoritettavasta koulutuksesta annetaan todistus