Cursor Oy, Eagle, Kyminlinnantie 6, Kokoustila Kehitys, 3. krs. 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Cursor Oy, Eagle, Kyminlinnantie 6, Kokoustila Kehitys, 3. krs. 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3"

Transkriptio

1 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta PÖYTÄKIRJA Nro 3/2010 KOKOUSAIKA Tiistaina klo KOKOUSPAIKKA Cursor Oy, Eagle, Kyminlinnantie 6, Kokoustila Kehitys, 3. krs. 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Käsittelyjärjestys Seudun 2009 budjetin toteutuma ja toimintakertomus Seudun talousarvio vuodelle Kotkan-Haminan seudun KOKO:n toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle Osallistuminen KOKO:n verkostoihin Kaakon suunta hanke SÖKÖ II, Toimintamalli suuren öljyntorjuntaoperaation koordinointiin rannikon öljyntorjunnasta vastaaville viranomaisille SAFGOF - Suomenlahden meriliikenteen kasvunäkymät ja kasvun vaikutukset ympäristölle ja kuljetusketjujen toimintaan Etelä-Kymenlaakson maahanmuutto-ohjelman toimeenpano Itäisen Suomenlahden kansallispuiston luonto- ja kulttuurimatkailun kehittäminen I Seutuvaliokunnan vertaisoppimismatka vuonna Työvoimapoliittiset näkökohdat elinkeinostrategiatyöhön Kymenlaakson kunta- ja seutujohdon teematapaaminen Tiedoksi asioita Seuraava kokous Kevään Seutufoorumi...31

2 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta PÖYTÄKIRJA Nro 3/2010 KOKOUSAIKA Tiistaina klo KOKOUSPAIKKA Cursor Oy, Eagle, Kyminlinnantie 6, Kokoustila Kehitys, 3. krs. OSALLISTUJAT Lindelöf, Henry puheenjohtaja, Kotkan kaupunginjohtaja Päätöksentekijät Muhonen Hannu vpj., Haminan kaupunginjohtaja Forss Markku J. Miehikkälän kunnanjohtaja Havuaho Osmo Virolahden kunnanjohtaja, klo 9.10 alkaen Ikonen Olli Pyhtään kunnanjohtaja Muut osallistujat Saastamoinen Markku Seutuvaltuuston pj. Muuronen Olavi Seutuvaltuuston I vpj. Rinnesalmi Keijo Seutuvaltuuston II vpj. Hämäläinen Mia Seudun kehittämisjohtaja, Cursor Oy Liimatainen Mervi Seutusihteeri, kokouksen sihteeri, Cursor Oy Hannonen Markku Kassu:n pj., yleiskaava-arkkitehti, Kotkan kaupunki, 31 Korkiakoski Pauli Kaupunkiseutusuunnittelija, Cursor Oy, 31 Saarinen Jari Kotkan työ- ja elinkeinotoimiston johtaja, 36, ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Henry Lindelöf Mervi Liimatainen Todettiin pykälät Pöytäkirjan tarkastajat Olli Ikonen Hannu Muhonen PÖYTÄKIRJA YLEI- Cursor Oy:ssä, Kyminlinnantie 6, Kotka SESTI NÄHTÄVÄNÄ

3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan. Todettiin. 25 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan Olli Ikonen ja Hannu Muhonen. Valittiin Olli Ikonen ja Hannu Muhonen. 26 Käsittelyjärjestys Esityslistan mukaan. Asian käsittely: Kokouksessa jaettiin pykälä 41 Kevään Seutufoorumi. Esityslistan mukaan.

4 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta Seudun 2009 budjetin toteutuma ja toimintakertomus Seutuvaltuusto kokoontui kolme kertaa ja seutuvaliokunta kahdeksan kertaa. Seutufoorumit järjestettiin Kotkassa ja Haminassa. Seutustrategian Elämän virrasta maailman merille päivittäminen käynnistyi loppuvuodesta. Seudulle valmisteltiin kaupunkisuunnitelman toteuttamiseen liittyvää Kaakon Suunta hanketta, joka sai rahoituspäätöksensä marraskuussa. Seudullinen matkailuyhteistyöryhmä oli mukana useilla messuilla. Kotkan Haminan seutubudjetin tulot vuonna 2009 muodostuivat kirjanpidon mukaan mennessä seuraavasti: kuntien asukasmäärän mukaan 4 /asukas maksama osuus , kaupunkiseutusuunnitelman toteuttaminen 1,5 /asukas /50 % ,75, muut kuntien maksut ,63 euroa, vuoden 2009 budjetista vuonna 2008 etukäteen käytetty euroa, yhteensä ,38. Vuoden 2009 nettomenot olivat kirjanpidon mukaan mennessä ,26. Näin vuodelle 2010 siirtyi ,12./. Liitteenä vuoden 2009 Kotkan-Haminan seudun toimintakertomus, joka sisältää seutubudjetin toteutuman. Seutuvaliokunta päättää hyväksyä vuoden 2009 budjetin toteutuman ja seutukertomuksen ja esittää seutuvaltuustolle niiden hyväksymistä.

5 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta Seudun talousarvio vuodelle 2010 Seutuvaliokunta Seudun vuoden 2010 talousarvio rakennetaan niin, että kuntien panostus seutuyhteistyöhön on 4 /asukas (asukasluku ). Seutubudjettia käytetään KOKO (koheesio- ja kilpailukykyohjelma) maakunnallisen kehittämisrahan vastinrahana sekä kuntaosuutena niille seudullisille hankkeille ja toimenpiteille, jotka eivät voi saada rahoitusta Cursorin kehittämisrahaston ja KOKO:n kautta. Vuoden 2008 luvuilla (Tilastokeskus ) kuntien osuudet olisivat: Kotka as Hamina as Pyhtää as Virolahti as Miehikkälä as Yhteensä as Varsinainen talousarvio tulee tulopohjan päättämisen jälkeen vielä seutuvaliokunnan ja seutuvaltuuston hyväksyttäväksi. Seutuvaliokunta päättää hyväksyä seudun talousarvion vuodelle 2010 tulopohjaksi edelleen 4 /asukas. Seutuvaliokunta Kokouksessa jaetaan alustava ehdotus seutubudjetiksi vuodelle Seutubudjetti tuodaan uudestaan seutuvaliokunnan käsittelyyn ja edelleen seutuvaltuuston päätettäväksi, kun Kotkan-Haminan seudun KOKO:n vuoden 2010 budjetti on tiedossa. Seutuvaliokunta päättää hyväksyä ehdotuksen Kotkan-Haminan seudun seutubudjetiksi vuodelle Asian käsittely: Kokouksessa jaettiin ehdotus seutubudjetiksi vuodelle 2010, jonka seudun kehittämisjohtaja Mia Hämäläinen esitteli.

6 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta Vuoden 2010 seutubudjettiin olennaisesti vaikuttaa Kotkan-Haminan seudun KOKO:n budjetti, josta Kymenlaakson Liiton hallitus tekee virallisen päätöksen /. Liitteenä ehdotus Kotkan-Haminan seudun talousarvioksi vuodelle Seutuvaliokunta hyväksyy ehdotuksen Kotkan-Haminan seudun talousarvioksi vuodelle 2010 ja esittää seutuvaltuustolle sen hyväksymistä. Asian käsittely: Kokouksessa jaettiin uusi ehdotus Kotkan-Haminan seudun talousarvioksi vuodelle 2010 ( ), joka oli päivitetty Kymenlaakson Liiton tekemän KOKO-päätöksen mukaan.

7 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta Kotkan-Haminan seudun KOKO:n toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2010 Seutuvaliokunta Valtioneuvosto nimesi aluetta, mukaan lukien Kotkan-Haminan seudun, alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) vuosiksi KOKO on valtioneuvoston erityisohjelma, jonka toteutusta linjaavat hallitusohjelma ja sitä toteuttavat strategiat. Ohjelman rahoittamiseen käytetään maakunnan kehittämisrahaa. KOKO on aluelähtöinen aluekehittämisen ohjelma, joka vahvistaa seutujen sisäistä ja seutujen välistä yhteistyötä erityisesti elinkeino- ja innovaatiopolitiikassa. Ohjelma on työkalu rakennettaessa laaja-alaisesti houkuttelevaa toimintaympäristöä yrityksille ja asuinympäristöä asukkaille. KOKO:ssa käynnistyvät seuraavat valtakunnalliset teemaverkostot: 1) innovaatio ja osaaminen 2) hyvinvointi 3) luovat alat 4) MAL (maankäyttö, asuminen ja liikenne) 5) kansainvälistyminen (Venäjä) sekä 6) matkailu. Kotkan-Haminan seudun KOKO on ollut kiinnostunut osallistumaan kaikkien näiden teemaverkostojen toimintaan (ohjelma-asiakirja). Lisäksi on käynnistymässä valtakunnallinen tyyppiverkosto demografisesti haasteellisille alueille (demoverkosto). Vuoden 2010 toiminta- ja taloussuunnitelman yhteydessä KOKOalueet ilmoittautuvat sitovasti teemaverkostoihin lukuun ottamatta demoverkostoa, johon ilmoittaudutaan erikseen vuoden 2010 aikana. Kotkan-Haminan seudun KOKO:n keskeisin tehtävä on elinkeinostrategian jalkauttaminen. Ohjelmalla halutaan vaikuttaa seudun kilpailukyvyn kestävään vahvistamiseen. Tässä korostuvat hallinnollisten rakenteiden ja julkisen palvelutuotannon uudistaminen, toimintaympäristön uudistaminen, yritysten kilpailukyky sekä vetovoima ja imagon hallinta. Poikkileikkausteemoina ovat ekologisesti kestävä kehitys, verkostot, innovaatiot ja tuotekehitys, ennakointi ja kansainvälistyminen. Ohjelmassa pyritään tasapainoisesti koko seudun, eli Kotkan, Haminan, Pyhtään, Virolahden ja Miehikkälän alueiden kestävään kehitykseen. Toimenpiteet koskettavat keskustoja, taajamia, haja-asutusalueita, maaseutumaisia alueita ja itäisen Suomenlahden saaristoa.

8 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta Kotkan-Haminan seudun KOKO:n toimenpidekokonaisuudet ovat: 1) hallinnollisten rakenteiden ja julkisen palvelutuotannon uudistaminen (mm. seutuyhteistyön syventäminen ja monitasoinen hallinnollinen yhteistyö), 2) toimintaympäristön uudistaminen (mm. rakennemuutosohjelma, kaupunkiseutusuunnitelman jalkauttaminen, Datariinan toimintamallin kehittäminen), 3) yritysten kilpailukyvyn parantaminen (mm. elinkeinostrategian jalkauttaminen, tuotekehitysympäristö) 4) vetovoima ja seudun imagon hallinta (mm. teollisuuspaikkakuntien identiteetin ja maineen uusi sisältö, seudun yhteinen matkailukeskittymä) 5) ohjelman hallinnointi. KOKO-alueiden tulee toimittaa maakuntansa liittoon ja tiedoksi työ- ja elinkeinoministeriöön mennessä vuoden 2010 rahoitushakemus liitteineen. Jotta KOKO-toiminta olisi tukikelpoista alkaen, Cursor Oy toimittaa Kotkan-Haminan seudun KOKO:n maakunnan kehittämisrahahakemuksen Kymenlaakson Liittoon vuoden 2009 loppuun mennessä../. Liitteenä Alueellisen koheesio- ja kilpailukykyohjelman KOKO:n ohjelmaasiakirja ja KOKO:n toiminta- ja taloussuunnitelman laadinta vuodelle 2010, Kokouksessa jaetaan ehdotus Kotkan-Haminan seudun KOKO:n toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuodelle 2010, joka saattaa vielä tarkentua seutuvaltuuston kokoukseen. Seutuvaliokunta hyväksyy ehdotuksen Kotkan-Haminan seudun KOKO:n toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuodelle 2010 ja ehdottaa seutuvaltuustolle, että se päättää hyväksyä Kotkan-Haminan seudun KOKO:n toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle Asian käsittely: Kokouksessa jaettiin ehdotus Kotkan-Haminan seudun KOKO:n toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuodelle 2010, joka oli toimitettu etukäteen sähköpostilla. Seudun kehittämisjohtaja Mia Hämäläinen esitteli ehdotusta, jonka perusteella käytiin keskustelu. Keskustelussa mm. painotettiin valmistuvaa seutustrategiaa, jonka osuus KOKO:n toiminnassa näkynee enemmän vasta v

9 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta Seutuvaltuusto /. Liitteenä Alueellisen koheesio- ja kilpailukykyohjelman KOKO:n ohjelmaasiakirja ja KOKO:n toiminta- ja taloussuunnitelman laadinta vuodelle 2010, Kotkan-Haminan seutuvaltuusto on kokouksessaan päättänyt KOKO-ohjelmaehdotuksesta ( 19), joka on toimitettu työ- ja elinkeinoministeriöön. Nyt käsiteltävä asiakirjat ovat Kotkan-Haminan seudun KOKO toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuodelle 2010, jotka tulee olla liitteineen toimitettuna mennessä Kymenlaakson Liittoon ja työ- ja elinkeinoministeriöön. Jotta KOKO-toiminta olisi tukikelpoista alkaen, on työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen mukaisesti toimitettu maakunnan liittoon toiminta- ja taloussuunnitelman luonnos ja maakunnan kehittämisrahahakemus koskien vuoden alussa käynnistyvää hanketta. Kokouksessa jaetaan Kotkan-Haminan seudun - ehdotus KOKO:n toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2010 (ns. ohjelmaasiakirja), joka on lähetetty ennen kokousta sähköpostilla. Ehdotus sisältää myös taloussuunnitelman (s. 14) - Kymenlaakson Liittoon lähetetty maakunnan kehittämisrahahakemus - Kymenlaakson Liittoon lähetetty Liite 1: KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle Kymenlaakson Liittoon lähetetty Liite 3: Osallistuminen verkostoihin - Liite 2: KOKO-ohjelman taloussuunnitelma vuodelle 2010 ( ). Seutuvaltuusto päättää hyväksyä Kotkan-Haminan seudun KOKO:n toimintaja taloussuunnitelman vuodelle Asian käsittely: Seudun kehittämisjohtaja Mia Hämäläinen esitteli Kotkan-Haminan seudun KOKO:n toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuodelle Osmo Kallio kysyi ohjelman rahoituksesta ja rahoitusaikataulusta. Mia Hämäläisen mukaan ohjelman vastinrahoitus tulee pääosin seutubudjetista. Rahoituspäätöstä odotellaan helmi-maaliskuulle. Ote: Kymenlaakson Liitto Työ- ja elinkeinoministeriö

10 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta Cursor Oy:n ja Kymenlaakson Liiton välisissä neuvotteluissa on käynyt ilmi, että Kotkan-Haminan seudun KOKO:n budjettia tulee merkittävästi karsia. Cursor Oy on sisäisesti tehnyt karsitun budjetin, jonka loppusumma on Uusi hankehakemus on toimitettu Kymenlaakson Liitolle Kymenlaakson Liiton hallitus tekee päätöksen KOKO:n budjetista /. Liitteenä Kymenlaakson Liitolle toimitettu karsittu Kotkan-Haminan seudun KOKO:n hankehakemus. Seutuvaliokunta hyväksyy karsitun Kotkan-Haminan seudun KOKO:n toimintasuunnitelman ja budjetin vuodelle 2010 ja esittää seutuvaltuustolle niiden hyväksymistä. Asian käsittely: Todettiin, että KOKO:n budjetti on pienentynyt Kymenlaakson Liiton tekemän päätöksen mukaan :oon, joka sisältää kuntaosuuden (50 %).

11 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta Osallistuminen KOKO:n verkostoihin KOKO:ssa toimii kuusi valtakunnallista verkostoa ja yksi ns. tyyppiverkostoa. Teemaverkostot (maksut vuodelle 2010): - Innovaatio ja osaaminen: 34 aluetta, koordinaatio Seinäjoki, osallistumismaksu Hyvinvointi: 24 aluetta, Hämeenlinna n (terveyden edistäminen) - Luovat alat ja kulttuuri: 27 aluetta, Rauma MAL (maankäyttö, asuminen, liikenne), 20 aluetta, Tampere, Kansainvälistyminen (Venäjä), 22 aluetta, SEKES (Kuntaliitto), Matkailukeskittymät, Kalajoki/TEM, toistaiseksi ei osallistumismaksua. Tyyppiverkosto: - Ikärakennemuutosalueet (DEMO), koordinaatio Ylä- Pirkanmaa/TEM, osallistumismaksu (+ mahdolliset toimenpidehankkeet erikseen). Kotkan-Haminan seutu on ilmoittautunut kaikkiin seitsemään verkostoon. Verkostomaksuja ei voida maksaa KOKO:sta, vaan ne rahoitetaan seutubudjetista. Verkostomaksut ovat n vuonna Seutuvaliokunta päättää rahoittaa KOKO:n verkostomaksut Kotkan-Haminan vuoden 2010 seutubudjetista. Asian käsittely: Mia Hämäläinen kertoi, että hyvinvointiverkoston terveyden edistämisen osioon ei lähdetä mukaan, jolloin verkostomaksut ovat n vuonna Vuoden aikana tarkkaan seurataan, mitä hyötyä verkostoista on seudulle.

12 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta Kaakon suunta hanke Seutuvaliokunta Seutuvaliokunnan kokouksen aikana käytiin keskustelua Kotkan kaupunkiseutusuunnitelman toteuttamisen rahoituksesta. Kotkan kaupunkiseutusuunnitelmaa toteutetaan Kotkan-Haminan seudun aluekeskusohjelmalla, Etelä- Kymenlaakson työpaikka-alueiden selvitys hankkeella ja Kaakon suunta hankkeella. Seutuvaliokunta päätti esittää seutuvaltuustolle, että se päättää käynnistää Kaakon suunta hankkeen. Seutuvaltuusto Kotkan kaupunkiseutusuunnitelman toteuttamiseksi seutuvaliokunta on ( ) nimennyt työryhmän, jossa on edustajat jokaisesta seudun kunnasta. Seutuvaltuusto ( ) on päättänyt esittää kunnille, että ne varaavat vuoden 2009 budjetteihinsa 1,5 /asukas kaupunkiseutusuunnitelman toteuttamiseen. Sittemmin on arvioitu hankkeen muodostuvan kolmevuotiseksi ja että rahoitustarve olisi 1 /asukas vuosina 2010 ja 2011 (svlk ). Kotkan kaupunkiseutusuunnitelmaa toteutetaan kolmella hankkeella: Kotkan-Haminan seudun aluekeskusohjelma (seutuvaltuusto ), varattu hankevalmisteluun - Etelä-Kymenlaakson työpaikka-alueiden selvitys hanke (seutuvaltuusto ), budjetti yht Kaakon suunta hanke (seutuvaliokunta ), budjetti yht Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselta on haettu Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta :n Kaakon suunta -hankkeelle ( ). Hanke on hyväksytty rahoituskelpoiseksi kirjallisella menettelyllä ja merkitty tiedoksi maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessa Hankesuunnitelman mukaan budjetista puolet olisi EAKR:n ja valtion rahoitusta, puolet kuntarahoitusta. Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen kautta rahoitusta tulisi vuonna ja kuntarahoitusta olisi Tavoitteena on luoda toimintamalli sille, miten kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen eri osatekijät ja toiminnot voidaan avata yhdenaikaisesti suunnittelulle ja miten niiden keskinäisiä vaikutuksia voidaan ymmärtää ja hallita. Toimintamalli kehitetään työprosessissa, jonka aikana seudun yhdyskuntarakennetta tutkitaan selvityksin ja paikkatietoanalyysein, vuorovaikutuksessa rinnakkaisten suunnitteluprosessien kanssa. Rinnakkaisia prosesseja ovat esimerkiksi elinkeinostrategia ja liikennejärjestelmäsuunnitelma. Toimintaympäristön muutosta tarkastellaan skenaarioiden avulla. Prosessi tuottaa toimintamallin ohella

13 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta seudun kehityskuvan, joka on tavanomaista maankäytön rakennemallia laajempi. Tuloksia hyödynnetään viranomaistoiminnassa; esim. maankäytön ja liikenteen suunnittelussa sekä maapolitiikassa, mutta niitä voidaan hyödyntää myös yritystoiminnassa mm. yritysten oikean sijoittumisen helpottamiseen. Kehityskuvaa käytetään seudun strategisen kaavoituksen pohjana. Hankkeen vaikutuksena seutu nähdään aiempaa vahvemmin toiminnallisena kokonaisuutena, mikä edistää kuntien keskinäistä yhteistyötä ja tuo niiden toimenpiteille samansuuntaisuutta, pitkäjänteisyyttä ja vaikuttavuutta. Pitkällä aikavälillä toimintamalli vaikuttaa positiivisesti seudun yhdyskuntarakenteen tehokkuuteen, yritysalueiden kilpailukykyyn, asuinalueiden laatuun, joukkoliikenteen toimivuuteen ja palvelujen saavutettavuuteen. Seutuvaliokunta on kokouksessaan päättänyt käynnistää Kaakon suunta hankkeen. Seutuvaltuustossa ( 18) tehdyn päätöksen mukaan seutuvaliokunnalla on ratkaisuvalta kehittämishankkeiden käynnistämisessä ja rahoittamisessa omissa budjetiltaan alle :n hankkeissa sekä muiden hallinnoimissa hankkeissa, joissa Kotkan Haminan seudun omarahoitus/riski on alle /. Liitteenä Kaakon suunta, Kotkan-Haminan seutusuunnitelma hankkeen EAKR-projektihakemus. Seutuvaltuusto päättää käynnistää Kaakon suunta hankkeen. Asian käsittely: KASSU-työryhmän pj. Markku Hannonen esitteli kaupunkiseutusuunnitelmaa. Keskusteluja pidettiin hyvänä Kaakon suunta hanketta ja sen suunniteltuja toimenpiteitä. Puheenvuoron käyttivät Heikki J. Oksanen, Tiina Montonen ja Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen. Kaakon suunta hankkeelle on myönnetty rahoitusta seutubudjetista euroa vuodelle Rahoituspäätös on saatu joulukuussa 2009, joten hanke on käynnistynyt vasta vuonna Hanke anoo siirtoa vuodelta euroa ja lisärahoitusta euroa vuoden 2010 seutubudjetista. Näin hankkeella olisi kaikkiaan käytettävissä seutubudjetista euroa vuonna 2010.

14 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta KASSU:n puheenjohtaja, yleiskaava-arkkitehti Markku Hannonen ja kaupunkiseutusuunnittelija, Kaakon suunta hankkeen projektipäällikkö Pauli Korkiakoski esittelevät kokouksessa tulevia toimenpiteitä. Seutuvaliokunta päättää esittää seutuvaltuustolle, että Kaakon suunta hankkeelle siirretään vuoden 2009 seutubudjetista ja myönnetään vuoden 2010 budjetista , yhteensä vuodelle Asian käsittely: KASSU:n puheenjohtaja, yleiskaava-arkkitehti Markku Hannonen ja kaupunkiseutusuunnittelija, projektipäällikkö Pauli Korkiakoski esittelivät hanketta, minkä perusteella käytiin keskustelu.

15 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta SÖKÖ II, Toimintamalli suuren öljyntorjuntaoperaation koordinointiin rannikon öljyntorjunnasta vastaaville viranomaisille Seutuvaliokunta Kymenlaakson ammattikorkeakoulun SÖKÖ II-hankkeessa laaditaan rannikkokuntia koskeva toimintamalli merkittävän alusöljyvahingon varalle. Pilottihankkeen (SÖKÖ - Itäisen Suomenlahden öljyjätteiden kuljetus ja välivarastointi öljyonnettomuudessa) tuloksena saatiin käytännönläheisiä ja heti hyödynnettävissä olevia tuloksia: Itäisen Suomenlahden pelastusviranomaisten valmius suuren öljyonnettomuuden torjuntaan on merkittävästi parantunut ja alueen öljyntorjunnasta vastaavat tahot ovat olleet tyytyväisiä hankkeen käytännönläheisiin tuloksiin ja kattavaan työskentelymanuaaliin. Nyt SÖKÖä lähdetään viemään itärannikolta länteen. Jatkohankkeen keskeisimmät yhteistyökumppanit ovat Itä-Uudenmaan, Helsingin ja Länsi-Uudenmaan pelastustoimet sekä Uudenmaan ympäristökeskus. Hankkeen sateenvarjoorganisaationa on Suomen ympäristökeskus Projekti sitouttaa osapuolet maakuntarajat ylittävään ja kestävää kehitystä edistävään yhteistyöhön. Projekti tuottaa koulutusmateriaalia, jonka edistää varautumista meriliikenteen ympäristöonnettomuuksiin. Projektin tuloksena syntyvät toimintamanuaalit öljyntorjuntaviranomaisten käyttöön. Manuaalit otetaan käyttöön kolmella uudella pelastustoimialueella ja tietoon viitataan Suomenlahden öljyntorjunnan yhteistoimintasuunnitelmassa. Tieto sisällytetään osaksi pysyvien organisaatioiden koulutuskokonaisuuksia. Tavoitteena on luoda yhteistyöverkostoja oppilaitosten, muiden tutkimusryhmien ja asiantuntijoiden sekä yritysten välille, vahvistaa rannikon öljyntorjujien toimijaverkostoa ja yhtenäistää öljyntorjuntamallia Suomenlahden alueella, sekä suunnitella pysyvä ratkaisu rannikon öljyntorjunnan kotisivuiksi - suuren yleisön ja asiantuntijoiden tiedotuskanavaksi. Rahoittaja 2007 Eur 2008 Eur 2009 Eur Yhteensä Eur Osuus % Euroopan Unioni ,0 K-H seudun kehittämisrahasto 1 457, , ,5 Kouvolan seudun kuntayhtymä 1 457, , ,5 Muu rahoitus ,7 Muu julkinen rahoitus ,3 Yritykset ,0 Yksityiset ,0 Suunniteltu yhteensä Seutuvaliokunta päättää rahoittaa SÖKÖ II, Toimintamalli suuren öljyntorjuntaoperaation koordinointiin rannikon öljyntorjunnasta vastaaville viranomaisille hanketta Kotkan-Haminan seutubudjetista 1 457,5 ja varautuu rahoittamaan hanketta myös vuosina 2008 ja 2009.

16 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta Ote: Melinda Pascale, Kymenlaakson AMK Ragnar Lundqvist, Kymenlaakson AMK Seutuvaliokunta Kymenlaakson ammattikorkeakoulu on lähettänyt SÖKÖ II hankkeesta rahoitushakemuksen, jossa anotaan rahoitusta vuodelle ja vuodelle Rahoittaja YHTEENSÄ EAKR Cursor Kouvola Pelastuslaitokset Öljysuojarahasto Teboil J & A Erkon Säätiö Ekokem Otsakorven säätiö tms Yhteensä /. Liitteenä SÖKÖ II -hankkeen raportti ja projektisuunnitelma Seutuvaliokunta päättää rahoittaa SÖKÖ II hanketta :lla vuoden 2008 Kotkan-Haminan seutubudjetista ja varautuu rahoittamaan hanketta vuosina , enintään yhteensä vuosien aikana. Seutuvaliokunta Seutuvaliokunnan sihteerin virheen vuoksi seutuvaliokunta on päättänyt rahoittaa SÖKÖ II hanketta :lla vuoden 2008 Kotkan-Haminan seutubudjetista, mutta oikea summa on budjetin mukaan Virheestä on oltu yhteydessä hankkeen toteuttajiin, jotka ovat todenneet, että käyttävät rahaa vuonna 2008 budjetoidusti eli Tästä summasta on jäänyt käyttämättä 2 526,74, jonka siirtoa Kymenlaakson AMK/SÖKÖ II-hanke hakee vuodelle Lisäksi haetaan vuoden 2009 osuutta eli 4 793, siirron kanssa yhteensä 6 481,26. Rahaa on vuonna 2008 jäänyt käyttämättä, koska hanke sai aloituspäätöksen Päijät-Hämeen Liitolta Näin hanke käynnistyi vasta kesällä 2008.

17 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta /. Liitteenä SÖKÖ II hankkeen rahoitushakemus. Seutuvaliokunta päättää siirtää SÖKÖ II hankkeen vuonna 2008 käyttämättä jääneen osuuden 2 526,74 käytettäväksi vuonna 2009 ja päättää lisäksi rahoittaa hanketta :lla vuoden 2009 Kotkan-Haminan seutubudjetista. Asian kärsittely: Henry Lindelöf ilmoitti olevansa asiassa esteellinen ja Hannu Muhonen toimi pykälän puheenjohtajana. Ote: Melinda Pascale, Kymenlaakson AMK Ragnar Lundqvist, Kymenlaakson AMK Kymenlaakson ammattikorkeakoulun SÖKÖ II hankkeelta on jäänyt vuoden 2009 määrärahasta käyttämättä 1 924,46, jonka siirtoa se anoo vuodelle Lisäksi se hakee ,0 :n jatkorahoitusta vuodelle /. Liitteenä hankkeen rahoitushakemus ja selvitys Projektin toteutuneet kustannukset sekä määrälliset ja laadulliset tulokset. Seutuvaliokunta päättää siirtää vuonna 2009 toteutumatta jääneen 1 924,46 vuodelle Lisäksi se päättää myöntää vuodelle ,0 Kotkan- Haminan seutubudjetista edellyttäen, että seudun vuoden 2010 talousarviossa varataan tarvittava määräraha tähän tarkoitukseen.

18 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta SAFGOF - Suomenlahden meriliikenteen kasvunäkymät ja kasvun vaikutukset ympäristölle ja kuljetusketjujen toimintaan Seutuvaliokunta Meriturvallisuuden ja liikenteen tutkimusyhdistys Merikotka ry hakee Cursorin kautta euron panostusta SAFGOF - Suomenlahden meriliikenteen kasvunäkymät ja kasvun vaikutukset ympäristölle ja kuljetusketjujen toimintaan hankkeeseen. Hankkeen kokonaisrahoitustarve on euroa, josta haetaan Kymenlaakson liitolta EAKR-ohjelmasta euroa. Kotkan kaupunki on Merikotkan perustajajäsenenä rahoittamassa hanketta euroa. Lisäksi Merikotkan yritysryhmä rahoittaa hanketta euroa. Hanketta toteutetaan vuosina SAFGOF-hankkeessa on tarkoitus tutkia monitieteellisesti, kuinka meriliikenteen ennustetaan kasvavan tulevina vuosina Suomenlahdella. Kasvuennusteiden perusteella mallinnetaan meriliikennettä ja arvioidaan mahdollisen onnettomuuden riskin kasvua. Kasvuennusteiden perusteella voidaan myös arvioida vaikutuksia meriliikenteen suoriin ympäristövaikutuksiin sekä ympäristöonnettomuuden riskiä. Hankkeen tavoitteet: selvittää Kymenlaakson meriliikenteeseen ja sitä palvelevan satamasidonnaiseen liiketoiminnan kilpailutilanteeseen vaikuttavia tekijöitä parantaa alueen meriliikenteeseen ja sitä palvelevan satamasidonnaiseen liiketoiminnan kilpailukykyä osaamisen ja uusien parhaiden käytäntöjen kautta tuottaa viranomaisille ja muille sidosryhmille uutta tietoa meri- ja ympäristöturvallisuuden parantamiseksi../. Liitteenä hankkeen projektisuunnitelma. Seutuvaliokunta päättää rahoittaa hanketta :lla vuoden 2007 seutubudjetista ja päättää varautua rahoittamaan hanketta :lla vuosina eli kaikkiaan :lla vuosina Asian käsittely: Keskustelussa puheenvuoroja käyttivät Markku J. Forss, Hannu Muhonen ja Jussi Lehtinen.

19 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta Seutuvaliokunta Hankkeen aloitus on viivästynyt Kymenlaakson Liiton EAKR-päätöksen viivästymisen vuoksi, minkä vuoksi Merikotka-tutkimuskeskus anoo vuodelle 2007 myönnetyn :n siirtämistä vuodelle Lisäksi se anoo vuodelle 2008 seutuvaliokunnan tekemän päätöksen mukaisesti Kokousasiakirjoissa on nähtävissä hankkeen projektisuunnitelma (käsitelty kokouksessa ). Seutuvaliokunta päättää myöntää SAFGOF-hankkeelle vuoden 2008 seutubudjetista. Vuodelle 2007 myönnetty mukaan lukien hankkeella on näin käytössään vuonna Seutuvaliokunta Merikotka ry hakee SAFGOF-hankkeelle vuodelta 2008 käyttämättä jääneen :n siirtoa vuodelle 2009 ja lisäksi yhteensä :n rahoitusta vuosille /, Rahoitushakemus on liitteenä. Seutuvaliokunta päättää siirtää vuodelta 2008 käyttämättä jääneen käytettäväksi vuonna 2009 ja rahoittaa SAFGOF-hanketta vuoden 2009 seutubudjetista. Lisäksi se varautuu rahoittamaan hanketta :lla vuonna Asian käsittely: Henry Lindelöf ilmoitti olevansa asiassa esteellinen ja Hannu Muhonen toimi puheenjohtajana tämän pykälän aikana. Ote: Terhi Lindholm, MeriKotka

20 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta MeriKotkan SAFGOF hanke hakee vuoden 2009 käyttämättä jääneestä määrärahasta siirrettäväksi vuodelle Lisäksi se hakee :n jatkorahoitusta vuodelle Cursor Oy:n kirjanpidon mukaan hankkeen seutubudjetin kustannuksista viime vuonna on toteutunut ,28. Näin käyttämättä jäi 5 652,72../. Liitteenä SAFGOF-hankkeen rahoitushakemus Seutuvaliokunta päättää siirtää vuonna 2009 toteutumatta jääneen vuodelle Lisäksi se päättää myöntää vuodelle Kotkan- Haminan seutubudjetista edellyttäen, että seudun vuoden 2010 talousarviossa varataan tarvittava määräraha tähän tarkoitukseen.

21 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta Etelä-Kymenlaakson maahanmuutto-ohjelman toimeenpano Seutuvaliokunta Sosiaalijohtaja Marja-Liisa Grönvall, Kotkan kaupunki: Etelä-Kymenlaakson viiden kunnan yhteinen maahanmuutto-ohjelma on valmistunut toukokuussa Mukana marraskuussa 2006 alkaneessa hankkeessa ovat olleet Kotka, Hamina, Pyhtää, Virolahti ja Miehikkälä. Etelä- Kymenlaakson maahanmuutto-ohjelma hankkeen taustalla ovat Kaakkois-Suomen maahanmuutto-ohjelman toimenpideehdotukset, joissa mm. esitetään seudullisten maahanmuutto-ohjelmien tekemistä. Etelä-Kymenlaakson maahanmuutto-ohjelman yksi tärkeimmistä tavoitteista on maahanmuuttoasioiden seudullinen koordinointi. Ohjelma esittää, että Kotkan maahanmuuttopalveluiden pohjalta luodaan seudullinen toimielin, jotta saataisiin kuntien maahanmuuttoasioihin liittyvä asiantuntijuus yhdistettyä ja jotta olemassa olevat resurssit voitaisiin käyttää hyväksi nykyistä tehokkaammin. Ohjelman toimeenpanoa varten käynnistetään hanke, johon palkataan kaksi työntekijää käynnistämään ohjelman toimenpide-ehdotuksia 1) Hankkeen toimenpiteillä edistetään yhdenvertaisuuden toteutumista tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti laatimalla jokaiseen kuntaan yhdenvertaisuussuunnitelma ja lisäksi seudulle perustetaan rasismia ja syrjintää ehkäisevä työryhmä. 2) Laaditaan suunnitelma ulkomaisen työvoiman rekrytoinnista yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa 3) Laaditaan pakolaisten vastaanotosta seudullinen suunnitelma, jossa kunnat sitoutuvat yhteisesti vastaanottamaan 80 kiintiöpakolaista vuosittain. 4) Maahanmuuttajien eritystarpeita varten laaditaan vähintään Etelä- Kymenlaakson kattava mielenterveystyön toimenpideohjelma sosiaali- ja terveysviranomaisten ja kolmannen sektorin yhteistyönä 5) Perustetaan Etelä-Kymenlaakson tulkkikeskus Kotkan tulkkikeskuksen pohjalta 6) Seudun kunnat laativat päivähoidossa ja perusopetuksessa olevien maahanmuuttajalasten ja -nuorten kulttuurisen identiteetin tukemisen suunnitelmat. 7) Laaditaan seudulliset opetussuunnitelmat koskien perusopetukseen valmistavaa opetusta, oman äidinkielen ja suomi toisena kielenä opetusta sekä muiden uskontojen opetusta ja organisoidaan opetuksen koordinointi seudullisesti 8) Laaditaan suunnitelma maahanmuuttajanuorten tukemisesta ja ohjaamisesta syrjäytymisen ehkäisemiseksi

Haminan Raatihuone, kaupunginhallituksen huone, 2. kerros. 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 12 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...

Haminan Raatihuone, kaupunginhallituksen huone, 2. kerros. 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 12 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 5.3.2015 PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 KOKOUSAIKA Torstai 5.3.2015 kello 13.30 15.30 KOKOUSPAIKKA Haminan Raatihuone, kaupunginhallituksen huone, 2. kerros 11 Kokouksen

Lisätiedot

KOTKAN HAMINAN SEUTU. TOIMINTAKERTOMUS 2009 Kotkan-Haminan seutuvaliokunta 23.3.2010 Kotkan-Haminan seutuvaltuusto 30.3.

KOTKAN HAMINAN SEUTU. TOIMINTAKERTOMUS 2009 Kotkan-Haminan seutuvaliokunta 23.3.2010 Kotkan-Haminan seutuvaltuusto 30.3. KOTKAN HAMINAN SEUTU TOIMINTAKERTOMUS 2009 Kotkan-Haminan seutuvaliokunta 23.3.2010 Kotkan-Haminan seutuvaltuusto 30.3.2010 YLEISTÄ Seudullinen yhteistyö toteutui pääosin seutuvaltuuston, -valiokunnan

Lisätiedot

KOTKAN HAMINAN SEUTU. TOIMINTAKERTOMUS 2012 Kotkan-Haminan seutuvaliokunta 26.2.2013 Kotkan-Haminan seutuvaltuusto 6.3.2013

KOTKAN HAMINAN SEUTU. TOIMINTAKERTOMUS 2012 Kotkan-Haminan seutuvaliokunta 26.2.2013 Kotkan-Haminan seutuvaltuusto 6.3.2013 KOTKAN HAMINAN SEUTU TOIMINTAKERTOMUS 2012 Kotkan-Haminan seutuvaliokunta 26.2.2013 Kotkan-Haminan seutuvaltuusto 6.3.2013 YLEISTÄ Seutuyhteistyö otti harppauksen eteenpäin, kun Kotkan-Haminan seudun kehityskuva

Lisätiedot

Seudullinen yhteistyö toteutui pääosin seutuvaltuuston, -valiokunnan ja -foorumeiden sekä eri hankkeiden myötä.

Seudullinen yhteistyö toteutui pääosin seutuvaltuuston, -valiokunnan ja -foorumeiden sekä eri hankkeiden myötä. KOTKAN HAMINAN SEUTU TOIMINTAKERTOMUS 2010 Kotkan-Haminan seutuvaliokunta 16.3.2011 Kotkan-Haminan seutuvaltuusto 11.10.2011 YLEISTÄ Seudullinen yhteistyö toteutui pääosin seutuvaltuuston, -valiokunnan

Lisätiedot

KOKO 2010 2013. KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010. Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä

KOKO 2010 2013. KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010. Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä KOKO 2010 2013 KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010 2 KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010 KOKO 2010 2013 Kotka

Lisätiedot

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 57/2009 tommi ranta anssi uitto jarl matti anttila KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Kokoustiedot... 1 128 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 129 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 130 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 110:2011 ISBN 978-952-5093-99-5 (pdf, verkkoj.) ISSN 1455-2930 Etelä-Savon maakuntaohjelman

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 004 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 Täytäntöönpanoa koskeva vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 5 1.1 Ohjelma-alueen

Lisätiedot

Sisällysluettelo KV, 11.5.2015 18:00, Esityslista 1

Sisällysluettelo KV, 11.5.2015 18:00, Esityslista 1 Sisällysluettelo KV, 11.5.2015 18:00, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 39 Pöytäkirjan tarkastajat... 4 40 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Uudenmaan liiton julkaisuja D 40-2006 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Helsinki 2006 Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto : 1 Uudenmaan liiton

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Työryhmän loppuraportti 15.5.2015 Suurten kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusten valtio-osapuolen

Lisätiedot

Metropoli meille kaikille

Metropoli meille kaikille Metropoli meille kaikille Metropolialueen esiselvitys - selvityshenkilöiden suositus ja ehdotukset 28.2.2013 Jarmo Asikainen Rolf Paqvalin Kirsi Mononen Aija Tuimala Juhani Turunen Pekka Myllyniemi 1 Sisällys

Lisätiedot

TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ

TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2012 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200 Kotisivu:

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja 153. KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Asialista

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja 153. KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Asialista Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja 153 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Asialista Maakuntahallitus 5/2014 Kokousaika: 19.5.2014 klo 9.00 11.30 Kokouspaikka:

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 78 Kokouksen järjestäytyminen 4. 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; kaavaluonnoksen palaute tiedoksi

Otsikko Sivu. 78 Kokouksen järjestäytyminen 4. 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; kaavaluonnoksen palaute tiedoksi PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Maakuntahallitus AIKA 13.04.2015 klo 11:00-11:35 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2, Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 78 Kokouksen järjestäytyminen 4 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava;

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Sihteeristö 1/2015 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Tiistai 20.1.2015 klo 9.30-11.50 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola Käsitellyt

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti

Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti Helsinki 2008 Paino: Miktor Oy ISBN 978-952-213-317-5 Helsinki 2008 Esipuhe Kaupunkiseudut ovat saaneet kunta- ja palvelurakennehankkeessa

Lisätiedot

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla 1 Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla TIIVISTELMÄ...2 1 JOHDANTO...3 1.1 Arviointiaihe ja tavoite...3 1.2 Pääkaupunkiseudun yhteistyön strategiset linjaukset...4 1.3 Opetustoimen yhteistyön linjaukset

Lisätiedot

Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli)

Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli) Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Kokousaika 02.02.2012 kello 10:00 Kokouspaikka Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli) Asialista: 1 Kokouksen avaus ja saapuvilla

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Kokousaika: Perjantai 6.3.2015 klo 9.00- Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14,

Lisätiedot

KOKO 2010: yhteenveto 52 alueen toimintakertomuksista

KOKO 2010: yhteenveto 52 alueen toimintakertomuksista KOKO 2010: yhteenveto 52 alueen toimintakertomuksista TEM/AKY/OHJE 5.4.2011 Sisällysluettelo 1. Perustiedot KOKO:sta 2010 1 2. Miten KOKO on edistänyt ja tulee edistämään KOKO-alueen sisäistä yhteistyötä?

Lisätiedot

Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013

Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013 Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013 VASEK Oy hallitus 16.6.2009 SISÄLLYS 1 OHJELMAEHDOTUKSEN VASTAAVUUS ALUEEN KEHITTÄMISEN TAVOITTEISIIN 3 1.1

Lisätiedot