Cursor Oy, Eagle, Kyminlinnantie 6, Kokoustila Kehitys, 3. krs. 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Cursor Oy, Eagle, Kyminlinnantie 6, Kokoustila Kehitys, 3. krs. 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3"

Transkriptio

1 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta PÖYTÄKIRJA Nro 3/2010 KOKOUSAIKA Tiistaina klo KOKOUSPAIKKA Cursor Oy, Eagle, Kyminlinnantie 6, Kokoustila Kehitys, 3. krs. 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Käsittelyjärjestys Seudun 2009 budjetin toteutuma ja toimintakertomus Seudun talousarvio vuodelle Kotkan-Haminan seudun KOKO:n toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle Osallistuminen KOKO:n verkostoihin Kaakon suunta hanke SÖKÖ II, Toimintamalli suuren öljyntorjuntaoperaation koordinointiin rannikon öljyntorjunnasta vastaaville viranomaisille SAFGOF - Suomenlahden meriliikenteen kasvunäkymät ja kasvun vaikutukset ympäristölle ja kuljetusketjujen toimintaan Etelä-Kymenlaakson maahanmuutto-ohjelman toimeenpano Itäisen Suomenlahden kansallispuiston luonto- ja kulttuurimatkailun kehittäminen I Seutuvaliokunnan vertaisoppimismatka vuonna Työvoimapoliittiset näkökohdat elinkeinostrategiatyöhön Kymenlaakson kunta- ja seutujohdon teematapaaminen Tiedoksi asioita Seuraava kokous Kevään Seutufoorumi...31

2 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta PÖYTÄKIRJA Nro 3/2010 KOKOUSAIKA Tiistaina klo KOKOUSPAIKKA Cursor Oy, Eagle, Kyminlinnantie 6, Kokoustila Kehitys, 3. krs. OSALLISTUJAT Lindelöf, Henry puheenjohtaja, Kotkan kaupunginjohtaja Päätöksentekijät Muhonen Hannu vpj., Haminan kaupunginjohtaja Forss Markku J. Miehikkälän kunnanjohtaja Havuaho Osmo Virolahden kunnanjohtaja, klo 9.10 alkaen Ikonen Olli Pyhtään kunnanjohtaja Muut osallistujat Saastamoinen Markku Seutuvaltuuston pj. Muuronen Olavi Seutuvaltuuston I vpj. Rinnesalmi Keijo Seutuvaltuuston II vpj. Hämäläinen Mia Seudun kehittämisjohtaja, Cursor Oy Liimatainen Mervi Seutusihteeri, kokouksen sihteeri, Cursor Oy Hannonen Markku Kassu:n pj., yleiskaava-arkkitehti, Kotkan kaupunki, 31 Korkiakoski Pauli Kaupunkiseutusuunnittelija, Cursor Oy, 31 Saarinen Jari Kotkan työ- ja elinkeinotoimiston johtaja, 36, ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Henry Lindelöf Mervi Liimatainen Todettiin pykälät Pöytäkirjan tarkastajat Olli Ikonen Hannu Muhonen PÖYTÄKIRJA YLEI- Cursor Oy:ssä, Kyminlinnantie 6, Kotka SESTI NÄHTÄVÄNÄ

3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan. Todettiin. 25 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan Olli Ikonen ja Hannu Muhonen. Valittiin Olli Ikonen ja Hannu Muhonen. 26 Käsittelyjärjestys Esityslistan mukaan. Asian käsittely: Kokouksessa jaettiin pykälä 41 Kevään Seutufoorumi. Esityslistan mukaan.

4 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta Seudun 2009 budjetin toteutuma ja toimintakertomus Seutuvaltuusto kokoontui kolme kertaa ja seutuvaliokunta kahdeksan kertaa. Seutufoorumit järjestettiin Kotkassa ja Haminassa. Seutustrategian Elämän virrasta maailman merille päivittäminen käynnistyi loppuvuodesta. Seudulle valmisteltiin kaupunkisuunnitelman toteuttamiseen liittyvää Kaakon Suunta hanketta, joka sai rahoituspäätöksensä marraskuussa. Seudullinen matkailuyhteistyöryhmä oli mukana useilla messuilla. Kotkan Haminan seutubudjetin tulot vuonna 2009 muodostuivat kirjanpidon mukaan mennessä seuraavasti: kuntien asukasmäärän mukaan 4 /asukas maksama osuus , kaupunkiseutusuunnitelman toteuttaminen 1,5 /asukas /50 % ,75, muut kuntien maksut ,63 euroa, vuoden 2009 budjetista vuonna 2008 etukäteen käytetty euroa, yhteensä ,38. Vuoden 2009 nettomenot olivat kirjanpidon mukaan mennessä ,26. Näin vuodelle 2010 siirtyi ,12./. Liitteenä vuoden 2009 Kotkan-Haminan seudun toimintakertomus, joka sisältää seutubudjetin toteutuman. Seutuvaliokunta päättää hyväksyä vuoden 2009 budjetin toteutuman ja seutukertomuksen ja esittää seutuvaltuustolle niiden hyväksymistä.

5 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta Seudun talousarvio vuodelle 2010 Seutuvaliokunta Seudun vuoden 2010 talousarvio rakennetaan niin, että kuntien panostus seutuyhteistyöhön on 4 /asukas (asukasluku ). Seutubudjettia käytetään KOKO (koheesio- ja kilpailukykyohjelma) maakunnallisen kehittämisrahan vastinrahana sekä kuntaosuutena niille seudullisille hankkeille ja toimenpiteille, jotka eivät voi saada rahoitusta Cursorin kehittämisrahaston ja KOKO:n kautta. Vuoden 2008 luvuilla (Tilastokeskus ) kuntien osuudet olisivat: Kotka as Hamina as Pyhtää as Virolahti as Miehikkälä as Yhteensä as Varsinainen talousarvio tulee tulopohjan päättämisen jälkeen vielä seutuvaliokunnan ja seutuvaltuuston hyväksyttäväksi. Seutuvaliokunta päättää hyväksyä seudun talousarvion vuodelle 2010 tulopohjaksi edelleen 4 /asukas. Seutuvaliokunta Kokouksessa jaetaan alustava ehdotus seutubudjetiksi vuodelle Seutubudjetti tuodaan uudestaan seutuvaliokunnan käsittelyyn ja edelleen seutuvaltuuston päätettäväksi, kun Kotkan-Haminan seudun KOKO:n vuoden 2010 budjetti on tiedossa. Seutuvaliokunta päättää hyväksyä ehdotuksen Kotkan-Haminan seudun seutubudjetiksi vuodelle Asian käsittely: Kokouksessa jaettiin ehdotus seutubudjetiksi vuodelle 2010, jonka seudun kehittämisjohtaja Mia Hämäläinen esitteli.

6 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta Vuoden 2010 seutubudjettiin olennaisesti vaikuttaa Kotkan-Haminan seudun KOKO:n budjetti, josta Kymenlaakson Liiton hallitus tekee virallisen päätöksen /. Liitteenä ehdotus Kotkan-Haminan seudun talousarvioksi vuodelle Seutuvaliokunta hyväksyy ehdotuksen Kotkan-Haminan seudun talousarvioksi vuodelle 2010 ja esittää seutuvaltuustolle sen hyväksymistä. Asian käsittely: Kokouksessa jaettiin uusi ehdotus Kotkan-Haminan seudun talousarvioksi vuodelle 2010 ( ), joka oli päivitetty Kymenlaakson Liiton tekemän KOKO-päätöksen mukaan.

7 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta Kotkan-Haminan seudun KOKO:n toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2010 Seutuvaliokunta Valtioneuvosto nimesi aluetta, mukaan lukien Kotkan-Haminan seudun, alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) vuosiksi KOKO on valtioneuvoston erityisohjelma, jonka toteutusta linjaavat hallitusohjelma ja sitä toteuttavat strategiat. Ohjelman rahoittamiseen käytetään maakunnan kehittämisrahaa. KOKO on aluelähtöinen aluekehittämisen ohjelma, joka vahvistaa seutujen sisäistä ja seutujen välistä yhteistyötä erityisesti elinkeino- ja innovaatiopolitiikassa. Ohjelma on työkalu rakennettaessa laaja-alaisesti houkuttelevaa toimintaympäristöä yrityksille ja asuinympäristöä asukkaille. KOKO:ssa käynnistyvät seuraavat valtakunnalliset teemaverkostot: 1) innovaatio ja osaaminen 2) hyvinvointi 3) luovat alat 4) MAL (maankäyttö, asuminen ja liikenne) 5) kansainvälistyminen (Venäjä) sekä 6) matkailu. Kotkan-Haminan seudun KOKO on ollut kiinnostunut osallistumaan kaikkien näiden teemaverkostojen toimintaan (ohjelma-asiakirja). Lisäksi on käynnistymässä valtakunnallinen tyyppiverkosto demografisesti haasteellisille alueille (demoverkosto). Vuoden 2010 toiminta- ja taloussuunnitelman yhteydessä KOKOalueet ilmoittautuvat sitovasti teemaverkostoihin lukuun ottamatta demoverkostoa, johon ilmoittaudutaan erikseen vuoden 2010 aikana. Kotkan-Haminan seudun KOKO:n keskeisin tehtävä on elinkeinostrategian jalkauttaminen. Ohjelmalla halutaan vaikuttaa seudun kilpailukyvyn kestävään vahvistamiseen. Tässä korostuvat hallinnollisten rakenteiden ja julkisen palvelutuotannon uudistaminen, toimintaympäristön uudistaminen, yritysten kilpailukyky sekä vetovoima ja imagon hallinta. Poikkileikkausteemoina ovat ekologisesti kestävä kehitys, verkostot, innovaatiot ja tuotekehitys, ennakointi ja kansainvälistyminen. Ohjelmassa pyritään tasapainoisesti koko seudun, eli Kotkan, Haminan, Pyhtään, Virolahden ja Miehikkälän alueiden kestävään kehitykseen. Toimenpiteet koskettavat keskustoja, taajamia, haja-asutusalueita, maaseutumaisia alueita ja itäisen Suomenlahden saaristoa.

8 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta Kotkan-Haminan seudun KOKO:n toimenpidekokonaisuudet ovat: 1) hallinnollisten rakenteiden ja julkisen palvelutuotannon uudistaminen (mm. seutuyhteistyön syventäminen ja monitasoinen hallinnollinen yhteistyö), 2) toimintaympäristön uudistaminen (mm. rakennemuutosohjelma, kaupunkiseutusuunnitelman jalkauttaminen, Datariinan toimintamallin kehittäminen), 3) yritysten kilpailukyvyn parantaminen (mm. elinkeinostrategian jalkauttaminen, tuotekehitysympäristö) 4) vetovoima ja seudun imagon hallinta (mm. teollisuuspaikkakuntien identiteetin ja maineen uusi sisältö, seudun yhteinen matkailukeskittymä) 5) ohjelman hallinnointi. KOKO-alueiden tulee toimittaa maakuntansa liittoon ja tiedoksi työ- ja elinkeinoministeriöön mennessä vuoden 2010 rahoitushakemus liitteineen. Jotta KOKO-toiminta olisi tukikelpoista alkaen, Cursor Oy toimittaa Kotkan-Haminan seudun KOKO:n maakunnan kehittämisrahahakemuksen Kymenlaakson Liittoon vuoden 2009 loppuun mennessä../. Liitteenä Alueellisen koheesio- ja kilpailukykyohjelman KOKO:n ohjelmaasiakirja ja KOKO:n toiminta- ja taloussuunnitelman laadinta vuodelle 2010, Kokouksessa jaetaan ehdotus Kotkan-Haminan seudun KOKO:n toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuodelle 2010, joka saattaa vielä tarkentua seutuvaltuuston kokoukseen. Seutuvaliokunta hyväksyy ehdotuksen Kotkan-Haminan seudun KOKO:n toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuodelle 2010 ja ehdottaa seutuvaltuustolle, että se päättää hyväksyä Kotkan-Haminan seudun KOKO:n toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle Asian käsittely: Kokouksessa jaettiin ehdotus Kotkan-Haminan seudun KOKO:n toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuodelle 2010, joka oli toimitettu etukäteen sähköpostilla. Seudun kehittämisjohtaja Mia Hämäläinen esitteli ehdotusta, jonka perusteella käytiin keskustelu. Keskustelussa mm. painotettiin valmistuvaa seutustrategiaa, jonka osuus KOKO:n toiminnassa näkynee enemmän vasta v

9 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta Seutuvaltuusto /. Liitteenä Alueellisen koheesio- ja kilpailukykyohjelman KOKO:n ohjelmaasiakirja ja KOKO:n toiminta- ja taloussuunnitelman laadinta vuodelle 2010, Kotkan-Haminan seutuvaltuusto on kokouksessaan päättänyt KOKO-ohjelmaehdotuksesta ( 19), joka on toimitettu työ- ja elinkeinoministeriöön. Nyt käsiteltävä asiakirjat ovat Kotkan-Haminan seudun KOKO toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuodelle 2010, jotka tulee olla liitteineen toimitettuna mennessä Kymenlaakson Liittoon ja työ- ja elinkeinoministeriöön. Jotta KOKO-toiminta olisi tukikelpoista alkaen, on työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen mukaisesti toimitettu maakunnan liittoon toiminta- ja taloussuunnitelman luonnos ja maakunnan kehittämisrahahakemus koskien vuoden alussa käynnistyvää hanketta. Kokouksessa jaetaan Kotkan-Haminan seudun - ehdotus KOKO:n toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2010 (ns. ohjelmaasiakirja), joka on lähetetty ennen kokousta sähköpostilla. Ehdotus sisältää myös taloussuunnitelman (s. 14) - Kymenlaakson Liittoon lähetetty maakunnan kehittämisrahahakemus - Kymenlaakson Liittoon lähetetty Liite 1: KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle Kymenlaakson Liittoon lähetetty Liite 3: Osallistuminen verkostoihin - Liite 2: KOKO-ohjelman taloussuunnitelma vuodelle 2010 ( ). Seutuvaltuusto päättää hyväksyä Kotkan-Haminan seudun KOKO:n toimintaja taloussuunnitelman vuodelle Asian käsittely: Seudun kehittämisjohtaja Mia Hämäläinen esitteli Kotkan-Haminan seudun KOKO:n toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuodelle Osmo Kallio kysyi ohjelman rahoituksesta ja rahoitusaikataulusta. Mia Hämäläisen mukaan ohjelman vastinrahoitus tulee pääosin seutubudjetista. Rahoituspäätöstä odotellaan helmi-maaliskuulle. Ote: Kymenlaakson Liitto Työ- ja elinkeinoministeriö

10 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta Cursor Oy:n ja Kymenlaakson Liiton välisissä neuvotteluissa on käynyt ilmi, että Kotkan-Haminan seudun KOKO:n budjettia tulee merkittävästi karsia. Cursor Oy on sisäisesti tehnyt karsitun budjetin, jonka loppusumma on Uusi hankehakemus on toimitettu Kymenlaakson Liitolle Kymenlaakson Liiton hallitus tekee päätöksen KOKO:n budjetista /. Liitteenä Kymenlaakson Liitolle toimitettu karsittu Kotkan-Haminan seudun KOKO:n hankehakemus. Seutuvaliokunta hyväksyy karsitun Kotkan-Haminan seudun KOKO:n toimintasuunnitelman ja budjetin vuodelle 2010 ja esittää seutuvaltuustolle niiden hyväksymistä. Asian käsittely: Todettiin, että KOKO:n budjetti on pienentynyt Kymenlaakson Liiton tekemän päätöksen mukaan :oon, joka sisältää kuntaosuuden (50 %).

11 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta Osallistuminen KOKO:n verkostoihin KOKO:ssa toimii kuusi valtakunnallista verkostoa ja yksi ns. tyyppiverkostoa. Teemaverkostot (maksut vuodelle 2010): - Innovaatio ja osaaminen: 34 aluetta, koordinaatio Seinäjoki, osallistumismaksu Hyvinvointi: 24 aluetta, Hämeenlinna n (terveyden edistäminen) - Luovat alat ja kulttuuri: 27 aluetta, Rauma MAL (maankäyttö, asuminen, liikenne), 20 aluetta, Tampere, Kansainvälistyminen (Venäjä), 22 aluetta, SEKES (Kuntaliitto), Matkailukeskittymät, Kalajoki/TEM, toistaiseksi ei osallistumismaksua. Tyyppiverkosto: - Ikärakennemuutosalueet (DEMO), koordinaatio Ylä- Pirkanmaa/TEM, osallistumismaksu (+ mahdolliset toimenpidehankkeet erikseen). Kotkan-Haminan seutu on ilmoittautunut kaikkiin seitsemään verkostoon. Verkostomaksuja ei voida maksaa KOKO:sta, vaan ne rahoitetaan seutubudjetista. Verkostomaksut ovat n vuonna Seutuvaliokunta päättää rahoittaa KOKO:n verkostomaksut Kotkan-Haminan vuoden 2010 seutubudjetista. Asian käsittely: Mia Hämäläinen kertoi, että hyvinvointiverkoston terveyden edistämisen osioon ei lähdetä mukaan, jolloin verkostomaksut ovat n vuonna Vuoden aikana tarkkaan seurataan, mitä hyötyä verkostoista on seudulle.

12 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta Kaakon suunta hanke Seutuvaliokunta Seutuvaliokunnan kokouksen aikana käytiin keskustelua Kotkan kaupunkiseutusuunnitelman toteuttamisen rahoituksesta. Kotkan kaupunkiseutusuunnitelmaa toteutetaan Kotkan-Haminan seudun aluekeskusohjelmalla, Etelä- Kymenlaakson työpaikka-alueiden selvitys hankkeella ja Kaakon suunta hankkeella. Seutuvaliokunta päätti esittää seutuvaltuustolle, että se päättää käynnistää Kaakon suunta hankkeen. Seutuvaltuusto Kotkan kaupunkiseutusuunnitelman toteuttamiseksi seutuvaliokunta on ( ) nimennyt työryhmän, jossa on edustajat jokaisesta seudun kunnasta. Seutuvaltuusto ( ) on päättänyt esittää kunnille, että ne varaavat vuoden 2009 budjetteihinsa 1,5 /asukas kaupunkiseutusuunnitelman toteuttamiseen. Sittemmin on arvioitu hankkeen muodostuvan kolmevuotiseksi ja että rahoitustarve olisi 1 /asukas vuosina 2010 ja 2011 (svlk ). Kotkan kaupunkiseutusuunnitelmaa toteutetaan kolmella hankkeella: Kotkan-Haminan seudun aluekeskusohjelma (seutuvaltuusto ), varattu hankevalmisteluun - Etelä-Kymenlaakson työpaikka-alueiden selvitys hanke (seutuvaltuusto ), budjetti yht Kaakon suunta hanke (seutuvaliokunta ), budjetti yht Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselta on haettu Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta :n Kaakon suunta -hankkeelle ( ). Hanke on hyväksytty rahoituskelpoiseksi kirjallisella menettelyllä ja merkitty tiedoksi maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessa Hankesuunnitelman mukaan budjetista puolet olisi EAKR:n ja valtion rahoitusta, puolet kuntarahoitusta. Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen kautta rahoitusta tulisi vuonna ja kuntarahoitusta olisi Tavoitteena on luoda toimintamalli sille, miten kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen eri osatekijät ja toiminnot voidaan avata yhdenaikaisesti suunnittelulle ja miten niiden keskinäisiä vaikutuksia voidaan ymmärtää ja hallita. Toimintamalli kehitetään työprosessissa, jonka aikana seudun yhdyskuntarakennetta tutkitaan selvityksin ja paikkatietoanalyysein, vuorovaikutuksessa rinnakkaisten suunnitteluprosessien kanssa. Rinnakkaisia prosesseja ovat esimerkiksi elinkeinostrategia ja liikennejärjestelmäsuunnitelma. Toimintaympäristön muutosta tarkastellaan skenaarioiden avulla. Prosessi tuottaa toimintamallin ohella

13 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta seudun kehityskuvan, joka on tavanomaista maankäytön rakennemallia laajempi. Tuloksia hyödynnetään viranomaistoiminnassa; esim. maankäytön ja liikenteen suunnittelussa sekä maapolitiikassa, mutta niitä voidaan hyödyntää myös yritystoiminnassa mm. yritysten oikean sijoittumisen helpottamiseen. Kehityskuvaa käytetään seudun strategisen kaavoituksen pohjana. Hankkeen vaikutuksena seutu nähdään aiempaa vahvemmin toiminnallisena kokonaisuutena, mikä edistää kuntien keskinäistä yhteistyötä ja tuo niiden toimenpiteille samansuuntaisuutta, pitkäjänteisyyttä ja vaikuttavuutta. Pitkällä aikavälillä toimintamalli vaikuttaa positiivisesti seudun yhdyskuntarakenteen tehokkuuteen, yritysalueiden kilpailukykyyn, asuinalueiden laatuun, joukkoliikenteen toimivuuteen ja palvelujen saavutettavuuteen. Seutuvaliokunta on kokouksessaan päättänyt käynnistää Kaakon suunta hankkeen. Seutuvaltuustossa ( 18) tehdyn päätöksen mukaan seutuvaliokunnalla on ratkaisuvalta kehittämishankkeiden käynnistämisessä ja rahoittamisessa omissa budjetiltaan alle :n hankkeissa sekä muiden hallinnoimissa hankkeissa, joissa Kotkan Haminan seudun omarahoitus/riski on alle /. Liitteenä Kaakon suunta, Kotkan-Haminan seutusuunnitelma hankkeen EAKR-projektihakemus. Seutuvaltuusto päättää käynnistää Kaakon suunta hankkeen. Asian käsittely: KASSU-työryhmän pj. Markku Hannonen esitteli kaupunkiseutusuunnitelmaa. Keskusteluja pidettiin hyvänä Kaakon suunta hanketta ja sen suunniteltuja toimenpiteitä. Puheenvuoron käyttivät Heikki J. Oksanen, Tiina Montonen ja Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen. Kaakon suunta hankkeelle on myönnetty rahoitusta seutubudjetista euroa vuodelle Rahoituspäätös on saatu joulukuussa 2009, joten hanke on käynnistynyt vasta vuonna Hanke anoo siirtoa vuodelta euroa ja lisärahoitusta euroa vuoden 2010 seutubudjetista. Näin hankkeella olisi kaikkiaan käytettävissä seutubudjetista euroa vuonna 2010.

14 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta KASSU:n puheenjohtaja, yleiskaava-arkkitehti Markku Hannonen ja kaupunkiseutusuunnittelija, Kaakon suunta hankkeen projektipäällikkö Pauli Korkiakoski esittelevät kokouksessa tulevia toimenpiteitä. Seutuvaliokunta päättää esittää seutuvaltuustolle, että Kaakon suunta hankkeelle siirretään vuoden 2009 seutubudjetista ja myönnetään vuoden 2010 budjetista , yhteensä vuodelle Asian käsittely: KASSU:n puheenjohtaja, yleiskaava-arkkitehti Markku Hannonen ja kaupunkiseutusuunnittelija, projektipäällikkö Pauli Korkiakoski esittelivät hanketta, minkä perusteella käytiin keskustelu.

15 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta SÖKÖ II, Toimintamalli suuren öljyntorjuntaoperaation koordinointiin rannikon öljyntorjunnasta vastaaville viranomaisille Seutuvaliokunta Kymenlaakson ammattikorkeakoulun SÖKÖ II-hankkeessa laaditaan rannikkokuntia koskeva toimintamalli merkittävän alusöljyvahingon varalle. Pilottihankkeen (SÖKÖ - Itäisen Suomenlahden öljyjätteiden kuljetus ja välivarastointi öljyonnettomuudessa) tuloksena saatiin käytännönläheisiä ja heti hyödynnettävissä olevia tuloksia: Itäisen Suomenlahden pelastusviranomaisten valmius suuren öljyonnettomuuden torjuntaan on merkittävästi parantunut ja alueen öljyntorjunnasta vastaavat tahot ovat olleet tyytyväisiä hankkeen käytännönläheisiin tuloksiin ja kattavaan työskentelymanuaaliin. Nyt SÖKÖä lähdetään viemään itärannikolta länteen. Jatkohankkeen keskeisimmät yhteistyökumppanit ovat Itä-Uudenmaan, Helsingin ja Länsi-Uudenmaan pelastustoimet sekä Uudenmaan ympäristökeskus. Hankkeen sateenvarjoorganisaationa on Suomen ympäristökeskus Projekti sitouttaa osapuolet maakuntarajat ylittävään ja kestävää kehitystä edistävään yhteistyöhön. Projekti tuottaa koulutusmateriaalia, jonka edistää varautumista meriliikenteen ympäristöonnettomuuksiin. Projektin tuloksena syntyvät toimintamanuaalit öljyntorjuntaviranomaisten käyttöön. Manuaalit otetaan käyttöön kolmella uudella pelastustoimialueella ja tietoon viitataan Suomenlahden öljyntorjunnan yhteistoimintasuunnitelmassa. Tieto sisällytetään osaksi pysyvien organisaatioiden koulutuskokonaisuuksia. Tavoitteena on luoda yhteistyöverkostoja oppilaitosten, muiden tutkimusryhmien ja asiantuntijoiden sekä yritysten välille, vahvistaa rannikon öljyntorjujien toimijaverkostoa ja yhtenäistää öljyntorjuntamallia Suomenlahden alueella, sekä suunnitella pysyvä ratkaisu rannikon öljyntorjunnan kotisivuiksi - suuren yleisön ja asiantuntijoiden tiedotuskanavaksi. Rahoittaja 2007 Eur 2008 Eur 2009 Eur Yhteensä Eur Osuus % Euroopan Unioni ,0 K-H seudun kehittämisrahasto 1 457, , ,5 Kouvolan seudun kuntayhtymä 1 457, , ,5 Muu rahoitus ,7 Muu julkinen rahoitus ,3 Yritykset ,0 Yksityiset ,0 Suunniteltu yhteensä Seutuvaliokunta päättää rahoittaa SÖKÖ II, Toimintamalli suuren öljyntorjuntaoperaation koordinointiin rannikon öljyntorjunnasta vastaaville viranomaisille hanketta Kotkan-Haminan seutubudjetista 1 457,5 ja varautuu rahoittamaan hanketta myös vuosina 2008 ja 2009.

16 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta Ote: Melinda Pascale, Kymenlaakson AMK Ragnar Lundqvist, Kymenlaakson AMK Seutuvaliokunta Kymenlaakson ammattikorkeakoulu on lähettänyt SÖKÖ II hankkeesta rahoitushakemuksen, jossa anotaan rahoitusta vuodelle ja vuodelle Rahoittaja YHTEENSÄ EAKR Cursor Kouvola Pelastuslaitokset Öljysuojarahasto Teboil J & A Erkon Säätiö Ekokem Otsakorven säätiö tms Yhteensä /. Liitteenä SÖKÖ II -hankkeen raportti ja projektisuunnitelma Seutuvaliokunta päättää rahoittaa SÖKÖ II hanketta :lla vuoden 2008 Kotkan-Haminan seutubudjetista ja varautuu rahoittamaan hanketta vuosina , enintään yhteensä vuosien aikana. Seutuvaliokunta Seutuvaliokunnan sihteerin virheen vuoksi seutuvaliokunta on päättänyt rahoittaa SÖKÖ II hanketta :lla vuoden 2008 Kotkan-Haminan seutubudjetista, mutta oikea summa on budjetin mukaan Virheestä on oltu yhteydessä hankkeen toteuttajiin, jotka ovat todenneet, että käyttävät rahaa vuonna 2008 budjetoidusti eli Tästä summasta on jäänyt käyttämättä 2 526,74, jonka siirtoa Kymenlaakson AMK/SÖKÖ II-hanke hakee vuodelle Lisäksi haetaan vuoden 2009 osuutta eli 4 793, siirron kanssa yhteensä 6 481,26. Rahaa on vuonna 2008 jäänyt käyttämättä, koska hanke sai aloituspäätöksen Päijät-Hämeen Liitolta Näin hanke käynnistyi vasta kesällä 2008.

17 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta /. Liitteenä SÖKÖ II hankkeen rahoitushakemus. Seutuvaliokunta päättää siirtää SÖKÖ II hankkeen vuonna 2008 käyttämättä jääneen osuuden 2 526,74 käytettäväksi vuonna 2009 ja päättää lisäksi rahoittaa hanketta :lla vuoden 2009 Kotkan-Haminan seutubudjetista. Asian kärsittely: Henry Lindelöf ilmoitti olevansa asiassa esteellinen ja Hannu Muhonen toimi pykälän puheenjohtajana. Ote: Melinda Pascale, Kymenlaakson AMK Ragnar Lundqvist, Kymenlaakson AMK Kymenlaakson ammattikorkeakoulun SÖKÖ II hankkeelta on jäänyt vuoden 2009 määrärahasta käyttämättä 1 924,46, jonka siirtoa se anoo vuodelle Lisäksi se hakee ,0 :n jatkorahoitusta vuodelle /. Liitteenä hankkeen rahoitushakemus ja selvitys Projektin toteutuneet kustannukset sekä määrälliset ja laadulliset tulokset. Seutuvaliokunta päättää siirtää vuonna 2009 toteutumatta jääneen 1 924,46 vuodelle Lisäksi se päättää myöntää vuodelle ,0 Kotkan- Haminan seutubudjetista edellyttäen, että seudun vuoden 2010 talousarviossa varataan tarvittava määräraha tähän tarkoitukseen.

18 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta SAFGOF - Suomenlahden meriliikenteen kasvunäkymät ja kasvun vaikutukset ympäristölle ja kuljetusketjujen toimintaan Seutuvaliokunta Meriturvallisuuden ja liikenteen tutkimusyhdistys Merikotka ry hakee Cursorin kautta euron panostusta SAFGOF - Suomenlahden meriliikenteen kasvunäkymät ja kasvun vaikutukset ympäristölle ja kuljetusketjujen toimintaan hankkeeseen. Hankkeen kokonaisrahoitustarve on euroa, josta haetaan Kymenlaakson liitolta EAKR-ohjelmasta euroa. Kotkan kaupunki on Merikotkan perustajajäsenenä rahoittamassa hanketta euroa. Lisäksi Merikotkan yritysryhmä rahoittaa hanketta euroa. Hanketta toteutetaan vuosina SAFGOF-hankkeessa on tarkoitus tutkia monitieteellisesti, kuinka meriliikenteen ennustetaan kasvavan tulevina vuosina Suomenlahdella. Kasvuennusteiden perusteella mallinnetaan meriliikennettä ja arvioidaan mahdollisen onnettomuuden riskin kasvua. Kasvuennusteiden perusteella voidaan myös arvioida vaikutuksia meriliikenteen suoriin ympäristövaikutuksiin sekä ympäristöonnettomuuden riskiä. Hankkeen tavoitteet: selvittää Kymenlaakson meriliikenteeseen ja sitä palvelevan satamasidonnaiseen liiketoiminnan kilpailutilanteeseen vaikuttavia tekijöitä parantaa alueen meriliikenteeseen ja sitä palvelevan satamasidonnaiseen liiketoiminnan kilpailukykyä osaamisen ja uusien parhaiden käytäntöjen kautta tuottaa viranomaisille ja muille sidosryhmille uutta tietoa meri- ja ympäristöturvallisuuden parantamiseksi../. Liitteenä hankkeen projektisuunnitelma. Seutuvaliokunta päättää rahoittaa hanketta :lla vuoden 2007 seutubudjetista ja päättää varautua rahoittamaan hanketta :lla vuosina eli kaikkiaan :lla vuosina Asian käsittely: Keskustelussa puheenvuoroja käyttivät Markku J. Forss, Hannu Muhonen ja Jussi Lehtinen.

19 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta Seutuvaliokunta Hankkeen aloitus on viivästynyt Kymenlaakson Liiton EAKR-päätöksen viivästymisen vuoksi, minkä vuoksi Merikotka-tutkimuskeskus anoo vuodelle 2007 myönnetyn :n siirtämistä vuodelle Lisäksi se anoo vuodelle 2008 seutuvaliokunnan tekemän päätöksen mukaisesti Kokousasiakirjoissa on nähtävissä hankkeen projektisuunnitelma (käsitelty kokouksessa ). Seutuvaliokunta päättää myöntää SAFGOF-hankkeelle vuoden 2008 seutubudjetista. Vuodelle 2007 myönnetty mukaan lukien hankkeella on näin käytössään vuonna Seutuvaliokunta Merikotka ry hakee SAFGOF-hankkeelle vuodelta 2008 käyttämättä jääneen :n siirtoa vuodelle 2009 ja lisäksi yhteensä :n rahoitusta vuosille /, Rahoitushakemus on liitteenä. Seutuvaliokunta päättää siirtää vuodelta 2008 käyttämättä jääneen käytettäväksi vuonna 2009 ja rahoittaa SAFGOF-hanketta vuoden 2009 seutubudjetista. Lisäksi se varautuu rahoittamaan hanketta :lla vuonna Asian käsittely: Henry Lindelöf ilmoitti olevansa asiassa esteellinen ja Hannu Muhonen toimi puheenjohtajana tämän pykälän aikana. Ote: Terhi Lindholm, MeriKotka

20 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta MeriKotkan SAFGOF hanke hakee vuoden 2009 käyttämättä jääneestä määrärahasta siirrettäväksi vuodelle Lisäksi se hakee :n jatkorahoitusta vuodelle Cursor Oy:n kirjanpidon mukaan hankkeen seutubudjetin kustannuksista viime vuonna on toteutunut ,28. Näin käyttämättä jäi 5 652,72../. Liitteenä SAFGOF-hankkeen rahoitushakemus Seutuvaliokunta päättää siirtää vuonna 2009 toteutumatta jääneen vuodelle Lisäksi se päättää myöntää vuodelle Kotkan- Haminan seutubudjetista edellyttäen, että seudun vuoden 2010 talousarviossa varataan tarvittava määräraha tähän tarkoitukseen.

21 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta Etelä-Kymenlaakson maahanmuutto-ohjelman toimeenpano Seutuvaliokunta Sosiaalijohtaja Marja-Liisa Grönvall, Kotkan kaupunki: Etelä-Kymenlaakson viiden kunnan yhteinen maahanmuutto-ohjelma on valmistunut toukokuussa Mukana marraskuussa 2006 alkaneessa hankkeessa ovat olleet Kotka, Hamina, Pyhtää, Virolahti ja Miehikkälä. Etelä- Kymenlaakson maahanmuutto-ohjelma hankkeen taustalla ovat Kaakkois-Suomen maahanmuutto-ohjelman toimenpideehdotukset, joissa mm. esitetään seudullisten maahanmuutto-ohjelmien tekemistä. Etelä-Kymenlaakson maahanmuutto-ohjelman yksi tärkeimmistä tavoitteista on maahanmuuttoasioiden seudullinen koordinointi. Ohjelma esittää, että Kotkan maahanmuuttopalveluiden pohjalta luodaan seudullinen toimielin, jotta saataisiin kuntien maahanmuuttoasioihin liittyvä asiantuntijuus yhdistettyä ja jotta olemassa olevat resurssit voitaisiin käyttää hyväksi nykyistä tehokkaammin. Ohjelman toimeenpanoa varten käynnistetään hanke, johon palkataan kaksi työntekijää käynnistämään ohjelman toimenpide-ehdotuksia 1) Hankkeen toimenpiteillä edistetään yhdenvertaisuuden toteutumista tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti laatimalla jokaiseen kuntaan yhdenvertaisuussuunnitelma ja lisäksi seudulle perustetaan rasismia ja syrjintää ehkäisevä työryhmä. 2) Laaditaan suunnitelma ulkomaisen työvoiman rekrytoinnista yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa 3) Laaditaan pakolaisten vastaanotosta seudullinen suunnitelma, jossa kunnat sitoutuvat yhteisesti vastaanottamaan 80 kiintiöpakolaista vuosittain. 4) Maahanmuuttajien eritystarpeita varten laaditaan vähintään Etelä- Kymenlaakson kattava mielenterveystyön toimenpideohjelma sosiaali- ja terveysviranomaisten ja kolmannen sektorin yhteistyönä 5) Perustetaan Etelä-Kymenlaakson tulkkikeskus Kotkan tulkkikeskuksen pohjalta 6) Seudun kunnat laativat päivähoidossa ja perusopetuksessa olevien maahanmuuttajalasten ja -nuorten kulttuurisen identiteetin tukemisen suunnitelmat. 7) Laaditaan seudulliset opetussuunnitelmat koskien perusopetukseen valmistavaa opetusta, oman äidinkielen ja suomi toisena kielenä opetusta sekä muiden uskontojen opetusta ja organisoidaan opetuksen koordinointi seudullisesti 8) Laaditaan suunnitelma maahanmuuttajanuorten tukemisesta ja ohjaamisesta syrjäytymisen ehkäisemiseksi

Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, 3. krs. kokoustila Kehitys, Kotka. 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, 3. krs. kokoustila Kehitys, Kotka. 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 26.9.2016 PÖYTÄKIRJA Nro 5/2016 KOKOUSAIKA Tiistaina 26.9.2016 kello 13.00-13.40 KOKOUSPAIKKA Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, 3. krs. kokoustila Kehitys, Kotka 46 Kokouksen

Lisätiedot

Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, 3. krs. kokoushuone Kehitys, Kotka. 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, 3. krs. kokoushuone Kehitys, Kotka. 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 31.10.2016 PÖYTÄKIRJA Nro 7/2016 KOKOUSAIKA Maanantai 31.10.2016 klo 12 13.45 KOKOUSPAIKKA Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, 3. krs. kokoushuone Kehitys, Kotka 59 Kokouksen

Lisätiedot

90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 92 Käsittelyjärjestys...3

90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 92 Käsittelyjärjestys...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 9.9.2013 PÖYTÄKIRJA Nro 9/2013 KOKOUSAIKA Maanantaina 9.9.2013 kello 12.00 14.10 KOKOUSPAIKKA Eagle-talo 3. krs., Kyminlinnantie 6, Kotka 90 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kotkan - Haminan seudun seutuvaltuusto 1. Eagle-talon auditorio, Kyminlinnantie 6, 1. krs., Kotka. 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Kotkan - Haminan seudun seutuvaltuusto 1. Eagle-talon auditorio, Kyminlinnantie 6, 1. krs., Kotka. 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... PÖYTÄKIRJA Nro 3/2012 Kotkan - Haminan seudun seutuvaltuusto 1 KOKOUSAIKA Torstai 14.6.2012 klo 14.30 15.10 KOKOUSPAIKKA Eagle-talon auditorio, Kyminlinnantie 6, 1. krs., Kotka KÄSITELTÄVÄT ASIAT 17 Kokouksen

Lisätiedot

106 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Käsittelyjärjestys...3

106 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Käsittelyjärjestys...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 17.10.2013 PÖYTÄKIRJA Nro 11/2013 KOKOUSAIKA Torstaina 17.10.2013 kello 8.30 10.05 KOKOUSPAIKKA Cursor Oy, Eagle-talo, Kyminlinnantie 6, Kotka 106 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kotkan - Haminan seudun seutuvaltuusto 1. Cursor, Eagle-talo, Kyminlinnantie 6, Kotka, 1. krs. auditorio

Kotkan - Haminan seudun seutuvaltuusto 1. Cursor, Eagle-talo, Kyminlinnantie 6, Kotka, 1. krs. auditorio PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Kotkan - Haminan seudun seutuvaltuusto 1 KOKOUSAIKA Maanantai 18.4.2016 klo 13.00-14.45 KOKOUSPAIKKA Cursor, Eagle-talo, Kyminlinnantie 6, Kotka, 1. krs. auditorio KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Käsittelyjärjestys...3

13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Käsittelyjärjestys...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 9.3.2016 PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.3.2016 kello 10-12.30 KOKOUSPAIKKA Ravintola Wanha Fiskari, Juha Vainion katu 2, Kotka 13 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Haminan Raatihuone, kaupunginhallituksen huone, 2. krs. 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta...

Haminan Raatihuone, kaupunginhallituksen huone, 2. krs. 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta... Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 7.5.2013 PÖYTÄKIRJA Nro 6/2013 KOKOUSAIKA Tiistaina 7.5.2013 klo 8.00 8.40 KOKOUSPAIKKA Haminan Raatihuone, kaupunginhallituksen huone, 2. krs. 58 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 37 Käsittelyjärjestys...3

35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 37 Käsittelyjärjestys...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 25.4.2012 PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 KOKOUSAIKA Keskiviikko 25.4.2012 klo 14.30-15.45 KOKOUSPAIKKA Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, Kotka 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Lisätiedot

Kotkan - Haminan seudun seutuvaltuusto 1. Cursor, Eagle-talo, Kyminlinnantie 6, Kotka, 1. krs. auditorio

Kotkan - Haminan seudun seutuvaltuusto 1. Cursor, Eagle-talo, Kyminlinnantie 6, Kotka, 1. krs. auditorio PÖYTÄKIRJA Nro 1/2015 Kotkan - Haminan seudun seutuvaltuusto 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 18.3.2015 klo 14.30 15.40 KOKOUSPAIKKA Cursor, Eagle-talo, Kyminlinnantie 6, Kotka, 1. krs. auditorio KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007 Esityslista 2/2007 Aika Tiistai 3.4.2007 klo 18.00 Paikka Heikkilänmäen kalliosali Tapulikatu 15, Kerava 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 11 Toimintakertomus

Lisätiedot

Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, Kotka, 3. krs, kokoustila Kehitys. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta...

Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, Kotka, 3. krs, kokoustila Kehitys. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta... Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 16.1.2014 PÖYTÄKIRJA Nro 1/2014 KOKOUSAIKA Torstai 16.1.2014 kello 8.00 9.40 KOKOUSPAIKKA Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, Kotka, 3. krs, kokoustila Kehitys 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kotkan - Haminan seudun seutuvaltuusto 1. KOKOUSPAIKKA Kotkan Höyrypanimo, Metsonte 41, Kotka, luokka 303

Kotkan - Haminan seudun seutuvaltuusto 1. KOKOUSPAIKKA Kotkan Höyrypanimo, Metsonte 41, Kotka, luokka 303 PÖYTÄKIRJA Nro 52016 Kotkan - Haminan seudun seutuvaltuusto 1 KOKOUSAIKA Torstai 8.12.2016 klo 9.00 10.05 KOKOUSPAIKKA Kotkan Höyrypanimo, Metsonte 41, Kotka, luokka 303 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 36 Kokouksen

Lisätiedot

Kuntajakoselvitys Kotkan-Haminan seudulla

Kuntajakoselvitys Kotkan-Haminan seudulla Kuntajakoselvitys Kotkan-Haminan seudulla 163/07.071/2012 Kh 135 Kuntarakennelaki on astunut voimaan 1.7.2013. Kuntien selvitysvelvollisuus alkaa heti lain voimaan tultua. Selvitysten ja yhdistymisesitysten

Lisätiedot

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1 Kokousaika klo 13.00 15.30 Kokouspaikka Riihimäen kaupungintalo, kokoushuone 2 :t Liite Asiat Sivu 33 KOKOUKSEN AVAUS JA OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN 3 34 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kotkan - Haminan seudun seutuvaltuusto 12.12.2013 2

Kotkan - Haminan seudun seutuvaltuusto 12.12.2013 2 PÖYTÄKIRJA Nro 6/2013 Kotkan - Haminan seudun seutuvaltuusto 1 KOKOUSAIKA Torstai 12.12.2013 kello 9.40 11.55 KOKOUSPAIKKA Kotkan Höyrypanimo, kokoustila 303, Metsontie 41, Kotka KÄSITELTÄVÄT ASIAT 46

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2012

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2012 ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2012 Aika: Torstaina 27.9.2012 kello 18.00 19.30 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala x Varapuheenjohtaja Jutta Kivikallio

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 1 /2016 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 1 /2016 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 1 /2016 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 1 liite Torstai 28.1.2016 klo 14.00 15.30 Siikalatvan kunnantalo, valtuustosali, Pulkkila Ajankohtaiskatsaus Oulun Eteläisen

Lisätiedot

Kotkan - Haminan seudun seutuvaltuusto 1. Cursor, Eagle-talo, Kyminlinnantie 6, Kotka, 1. krs. auditorio

Kotkan - Haminan seudun seutuvaltuusto 1. Cursor, Eagle-talo, Kyminlinnantie 6, Kotka, 1. krs. auditorio PÖYTÄKIRJA Nro 3/2016 Kotkan - Haminan seudun seutuvaltuusto 1 KOKOUSAIKA Tiistai 7.6.2016 klo 9.00 11.15 KOKOUSPAIKKA Cursor, Eagle-talo, Kyminlinnantie 6, Kotka, 1. krs. auditorio KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Ohjausryhmän kokous

Ohjausryhmän kokous Kotkan-Haminan seutu Pöytäkirja 13.10.2014 Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous 5 2013 2014 Aika Maanantai 13.10.2014 klo 10.00 12.10. Paikka Eaglen auditorio,

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi. Siksi

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 10/2011. Aika Perjantai klo Paikka Gustavelund, kokoushuone 8 Kirkkotie 36, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 10/2011. Aika Perjantai klo Paikka Gustavelund, kokoushuone 8 Kirkkotie 36, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 10/2011 Aika Perjantai 16.12.2011 klo 14.00-15.30 Paikka Gustavelund, kokoushuone 8 Kirkkotie 36, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 6/2009. Aika Tiistai 8.9.2009, klo 18.00 Paikka Järvenpää-talo, Aino-kabinetti, Hallintokatu 4, Järvenpää

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 6/2009. Aika Tiistai 8.9.2009, klo 18.00 Paikka Järvenpää-talo, Aino-kabinetti, Hallintokatu 4, Järvenpää KUUMA-HALLITUS Esityslista 6/2009 Aika Tiistai 8.9.2009, klo 18.00 Paikka Järvenpää-talo, Aino-kabinetti, Hallintokatu 4, Järvenpää 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Käsittelyjärjestys...3

66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Käsittelyjärjestys...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 29.11.2016 PÖYTÄKIRJA Nro 8/2016 KOKOUSAIKA Tiistai 29.11.2016 kello klo 12-14.20 KOKOUSPAIKKA Ravintola Wanha Fiskari, Juha Vainion katu 2, Kotka 66 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika: Torstaina 20.3.2014 kello 18.00 18.50 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala x Varapuheenjohtaja Matti Tausa

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2016 1 Maakuntauudistuksen johtoryhmä Kokousaika 10.08.2016 kello 10:00-12:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Lisätiedot

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ Kokouskutsu ja asialista, Pöytäkirja Kokous 4/2009 Aika: Perjantai 16.10.2009 klo 10.20 12.15 Paikka: Oulun yliopisto, kokoushuone HR 144 Läsnä: Rehtori Lauri Lajunen pj., rehtori Arto Karjalainen, johtaja

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 2 /2016 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 2 /2016 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 2 /2016 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 10 liite 1 Torstai 18.2.2016 klo 14.00 15.20 Haapaveden kaupungintalo, Haapavesi Teatterin keskipiste -hanke 11 12 13 14 15

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 6/2009. Aika Tiistai , klo Paikka Järvenpää-talo, Aino-kabinetti, Hallintokatu 4, Järvenpää

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 6/2009. Aika Tiistai , klo Paikka Järvenpää-talo, Aino-kabinetti, Hallintokatu 4, Järvenpää KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 6/2009 Aika Tiistai 8.9.2009, klo 18.00-19.10 Paikka Järvenpää-talo, Aino-kabinetti, Hallintokatu 4, Järvenpää 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso 1 / 7 ETELÄ-KARJALAN JA KYMENLAAKSON YHTEISTOIMINTARYHMÄ 2 / 2014 PÖYTÄKIRJA KL/038/000205/2014 Aika: 2.6.2014 13:00-14:35 Paikka: Lappeenranta, Technopolis Skinnarila, kokoustila Suvorov 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 2 / 2012 Hallitus Päivämäärä Sivu 1 ( 6 ) 15.3.2012. KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kemijärvi

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 2 / 2012 Hallitus Päivämäärä Sivu 1 ( 6 ) 15.3.2012. KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kemijärvi ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 2 / 2012 Hallitus Päivämäärä Sivu 1 ( 6 ) 15.3.2012 _ KOKOUSAIKA Torstai 15.3.2012 klo 10.00 12.30 _ KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kemijärvi _ OSALLISTUJAT

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous

KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous Esityslista 2/2009 Aika Tiistai 9.6.2009, klo 18.00 Paikka Järvenpää-talo, Juhani Aho -sali, Hallintokatu 4, Järvenpää Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kotkan - Haminan seudun seutuvaltuusto 1. Cursor, Eagle-talo, Kyminlinnantie 6, Kotka, 1. krs. auditorio

Kotkan - Haminan seudun seutuvaltuusto 1. Cursor, Eagle-talo, Kyminlinnantie 6, Kotka, 1. krs. auditorio PÖYTÄKIRJA Nro 1/2016 Kotkan - Haminan seudun seutuvaltuusto 1 KOKOUSAIKA Tiistai 23.2.2016 klo 12.30 13.45. KOKOUSPAIKKA Cursor, Eagle-talo, Kyminlinnantie 6, Kotka, 1. krs. auditorio KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa Timo Vesiluoma 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi.

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016 Muistio 1 (10) Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016 Aika 9.5.2016 kello 09:00-10:53 Paikka Kauttuan Klubi, Sepäntie 3, 27500 Eura Muistion vakuudeksi Rainer Lehti puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 id150488 1(7) KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS AIKA ke klo 8.00-9.56 PAIKKA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Metsolan kampus, neuvottelutila C2010 Pääskysentie 1

Lisätiedot

Alueiden resilienssin eli muutosjoustavuuden arviointi. Satakuntaliitto

Alueiden resilienssin eli muutosjoustavuuden arviointi. Satakuntaliitto Alueiden resilienssin eli muutosjoustavuuden arviointi Satakuntaliitto 26.4.2016 Resilienssi on tunnistettu keskeiseksi menestystekijäksi - muutosjoustavat alueet menestyvät Satakuntaan on laadittu uusi

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 9 /2015 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 9 /2015 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 9 /2015 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 84 liite 1 Torstai 3.12.2015 klo 09.00 11.00 Pyhännän kunnantalo, valtuustosali, Pyhäntä Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2016

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 6/2011. Aika Tiistai klo Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 6/2011. Aika Tiistai klo Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 6/2011 Aika Tiistai 24.5.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 1/2010. Aika Torstai , klo

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 1/2010. Aika Torstai , klo KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 1/2010 Aika Torstai 14.1.2010, klo 18.00-19.15 Paikka Nurmijärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 2 b, Nurmijärvi 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 1 Kokouksen

Lisätiedot

JÄRVISEUDUN SEUTUKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Sivu Järviseudun aluekehitysjaosto KOKO ohjelman hakemus ja rahoitus...

JÄRVISEUDUN SEUTUKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Sivu Järviseudun aluekehitysjaosto KOKO ohjelman hakemus ja rahoitus... JÄRVISEUDUN SEUTUKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Sivu Järviseudun aluekehitysjaosto 18.6.2009 75 38 KOKO ohjelman hakemus ja rahoitus... 77 Aluekehitysjaosto 18.6.2009 76 KOKOUSAIKA Torstai 18.6.2009 klo 10.00

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen

Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö LIVE-vuositapaaminen 23.11.2011 Liikkumisen ohjauksen hankehaku

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet Selvitysryhmän kokous 11.3.2014 Selvitysprosessi ja aikataulu 2013 Elo-Joulukuu 2014 Tammi-Huhtikuu Syyskuu Joulukuu

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.11.2014 kello 18.00 19.20 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

Ajankohtaista maakuntauudistuksesta kulttuurin näkökulmasta

Ajankohtaista maakuntauudistuksesta kulttuurin näkökulmasta Ajankohtaista maakuntauudistuksesta kulttuurin näkökulmasta KAAKKOIS-SUOMEN LUOVIEN ALOJEN KEHITTÄMISVERKOSTON KOKOUS 3/2016 Kirsi Kaunisharju 26.10.2016 Sote- ja maakuntauudistus Hallituksen linjaus 5.4.2016:

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 11.5.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 22.5.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka

Lisätiedot

Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006): Kunnanvaltuusto hyväksyi karsitun hankeohjelman

Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006): Kunnanvaltuusto hyväksyi karsitun hankeohjelman Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 36 28.11.2013 Kunnanhallitus 530 09.12.2013 Kunnanhallitus 118 10.03.2014 KOIVU JA TÄHTI -HANKKEEN TOTEUTTAMINEN 1049/0/014/2011 Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 28.11.2013

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo, Näkkimistötie 1, Vuohijärvi

Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo, Näkkimistötie 1, Vuohijärvi Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 14 Vapaa-ajan asukastoimikunta 13.05.2016 Aika 13.05.2016 klo 16:00-18:45 Paikka Läsnä Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo, Näkkimistötie 1, 47900 Vuohijärvi Luettelon

Lisätiedot

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso HÄMEEN LIITTO LIITE TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso 1 14.12.2009 MÄÄRÄRAHAT JA -TULOARVIOT Sitovat erät tummennettu Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen 19.4.2016 Maakunnan tilanne Maakunnan kunnat ovat antaneet lausuntonsa hallituksen marraskuisiin linjauksiin helmikuussa 2016:

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo hallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo hallituksen kokoushuone PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 Elämänhallintatyöryhmä Aika 17.09.2015 klo 09:00 Paikka Sastamalan kaupungintalo hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

Saapuvilla puheenjohtaja, Iitin Yrittäjät ry. jäsen, Iitin Yrittäjät ry. Poissa Salonen Jarkko puheenjohtaja Alestalo Riitta

Saapuvilla puheenjohtaja, Iitin Yrittäjät ry. jäsen, Iitin Yrittäjät ry. Poissa Salonen Jarkko puheenjohtaja Alestalo Riitta Iitin kunta Pöytäkirja 4/2014 1 Iitti-tiimi 22.09.2014 Aika Maanantai 22.09.2014 klo 15:00-16:10 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Saarikko Sami Drockila Leif Haara Teuvo Gardemeister

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 kello 17.00-17.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Oma Häme -hankkeen väliraportti

Oma Häme -hankkeen väliraportti Oma Häme -hankkeen väliraportti Tiedotustilaisuus 24.5.2016 Jukka Lindberg, projektipäällikkö Hämeen liitto www.omahäme.fi Missä menee Oma Häme hanke? Tiivistelmä: Sote III.sta Oma Häme hankkeeksi kevään

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 KOKOUSTIEDOT MAASEUTUJAOSTON KOKOUS Aika: klo 9.00 12.15 Paikka: Kukkaismäen maaseutumatkailutila, Jämsän Juokslahti,

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2014

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2014 ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2014 Aika: Maanantaina 25.8.2014 kello 18.00 18.30 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala x Varapuheenjohtaja Matti

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani. Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani. Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Ikääntymispoliittinen strategia -esiselvityshanke 1.5. 31.10.2010 PL 400 87070 Kainuu OHJAUSRYHMÄN 3. KOKOUS Aika: torstai 26.8.2010 kello 9.01 10.56 Paikka:, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/ Aika: 20.4.2016 klo 13 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Almusa Liisa varhaiskasvatuspäällikkö Pirkkala, pj Raunio Arja varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Pirkkala Aalto-Ropo

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo hallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo hallituksen kokoushuone PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Elämänhallintatyöryhmä Aika 20.05.2015 klo 13:00-16:00 Paikka Sastamalan kaupungintalo hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Martin-Laakso Päivi. Puustelli Markku. Pelli Raimo, vararehtori Rautaniemi Pirkko, toimialajohtaja (kohdasta 4 alkaen)

Martin-Laakso Päivi. Puustelli Markku. Pelli Raimo, vararehtori Rautaniemi Pirkko, toimialajohtaja (kohdasta 4 alkaen) PÖYTÄKIRJA 1/2006 1 (5) Hallitus 1.2.2006 HALLITUKSEN KOKOUS AIKA Tiistaina 24.1.2006 klo 13.10 14.55 Yhteinen seminaari klo 11.00 alkaen Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen kanssa. Seminaarissa

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009 Kokousaika 4.2.2009 klo 18.30-19.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen 71 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2017, EHDOTUS Seutusihteeri Pohjonen 28.4.2016 Seutuyhteistyön vuosisuunnittelua ohjaavat seutustrategia, rakennesuunnitelma 2040 ja MAL3-sopimus. Vuonna 2010 hyväksytty seutustrategia

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2011

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2011 ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2011 Aika: torstaina 3.3.2011 kello 18.00-19.15 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala x Varapuheenjohtaja Jutta Kivikallio

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tarkastuslautakunta Marianne Karttinen jäsen Markku Niskanen

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tarkastuslautakunta Marianne Karttinen jäsen Markku Niskanen NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Torstai 8.10.2015 klo 13.00 14.40 Kokouspaikka Kokoushuone Tapsa, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Esa Martikkala puheenjohtaja

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.4.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 20 valtuutettua

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

Pöytäkirja 3/2016 1 (11)

Pöytäkirja 3/2016 1 (11) Pöytäkirja 3/2016 1 (11) 16.02.2016 Aika 16.02.2016 klo 09:00-09:55 Paikka Mikkeli, H-rakennuksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Liite 4 ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN TALOUSARVIO

Lisätiedot

Satakunnan pelastuslaitoksen neuvottelutila 14:00 15:15 sekä. kokoustila K1-K2, Ulvilan kaupungintalo 15:20 17:35

Satakunnan pelastuslaitoksen neuvottelutila 14:00 15:15 sekä. kokoustila K1-K2, Ulvilan kaupungintalo 15:20 17:35 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Aika 28.9.2016 klo 14:00 17:35 Paikka Satakunnan pelastuslaitoksen neuvottelutila 14:00 15:15 sekä kokoustila K1-K2, Ulvilan kaupungintalo 15:20 17:35 Käsitellyt asiat:

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/2014. Hankerahoitusjaosto

PÖYTÄKIRJA 1/2014. Hankerahoitusjaosto PÖYTÄKIRJA 1/2014 Hankerahoitusjaosto 17.3.2014 1 Kokouksen avaus 2 Osanottajien toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Pöytäkirjan tarkastaminen 5 Aluekehitysjohtajan

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE

MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE Tuija Nikkari Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE Seinäjoki 24.5.2011 Rahoituspäätös ja projektisuunnitelma Rahoituspäätös sisältää päätösasiakirjan

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101 Kaupunginhallitus 360 07.10.2013 Kaupunginhallitus 202 09.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä 526/08.00.00/2014 Kh 07.10.2013 360 Kehittämisjohtaja Matti

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Suurten kaupunkiseutujen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

Suurten kaupunkiseutujen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto Suurten kaupunkiseutujen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma 14.3.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto Innovaatiokeskittymien neuvottelumenettely Merkittävimmät uudet avaukset (4-6 kaupunkiseutua)

Lisätiedot

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Visio: Kymenlaaksolainen ympäristökasvatus on arvostettua käytännön toimintaa ja tiivistä yhteistyötä.

Lisätiedot

sihteeri, hallintojohtaja Kontiolahti Markku Kauppinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Joensuu

sihteeri, hallintojohtaja Kontiolahti Markku Kauppinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Joensuu KOKOUSMUISTIO 2 / 2016 1 (5) Seuturyhmän kokousmuistio Aika: ke 24.8.2016 klo 13:00 16:15 Paikka: Ilomantsin kunnanvirasto, Kalevalasali Läsnä: Pekka Kukkonen seututyöryhmän puheenjohtaja, poistui kokouksesta

Lisätiedot

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 Seminaarit ja työpajat Seminaarit ja työpajat toteutetaan niin, että ne tukevat kansallisia ja seudullisia politiikka- ja suunnitteluprosesseja. Ohjausryhmän kokouksessa

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen. Ohjaus yrittäjyyteen Kaakkois-Suomen ELO-verkosto

Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen. Ohjaus yrittäjyyteen Kaakkois-Suomen ELO-verkosto Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen Ohjaus yrittäjyyteen 27.10.2015 Kaakkois-Suomen ELO-verkosto Ohjaus yrittäjyyteen tilaisuuden teemana TYÖELÄMÄTAIDOT JA YRITTÄJYYS Oivallinen mahdollisuus

Lisätiedot

Hankejohtaminen on keino organisoida, tukea organisaation perustehtävän toteutumista ja saada aikaan merkittäviä muutoksia. Visio Hanke.

Hankejohtaminen on keino organisoida, tukea organisaation perustehtävän toteutumista ja saada aikaan merkittäviä muutoksia. Visio Hanke. Tarkastuslautakunta 21.10.2014 LIITE 1 Ongelma johtaminen on keino organisoida, tukea organisaation perustehtävän toteutumista ja saada aikaan merkittäviä muutoksia RKK Strategian kriittiset menestystekijät

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEIS- PALVELUSTA (TYP) KYMENLAAKSOSSA

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEIS- PALVELUSTA (TYP) KYMENLAAKSOSSA YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEIS- PALVELUSTA (TYP) KYMENLAAKSOSSA 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP)

Lisätiedot