Haminan Raatihuone, kaupunginhallituksen huone, 2. kerros. 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Haminan Raatihuone, kaupunginhallituksen huone, 2. kerros. 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 12 Pöytäkirjan tarkastajien valinta..."

Transkriptio

1 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 KOKOUSAIKA Torstai kello KOKOUSPAIKKA Haminan Raatihuone, kaupunginhallituksen huone, 2. kerros 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Käsittelyjärjestys Lukiokoulutuksen, ammatillisen perus- ja aikuiskoulutuksen sekä vapaan sivistystyön rakenteen ja rahoituksen uudistuminen Kaakon elokuvakomissio.6 16 Seutukertomus ja seudun vuoden 2014 budjetin toteutuma.8 17 Invest in Kymenlaakso investointien edistäminen Kymenlaaksossa - hanke.9 18 Muuttajan palvelut Kaakko kasvuun! viestintä -hanke Seutuvaltuuston tutustumismatka Osallistuminen MAL-verkostoon Seudullisen elinkeinomarkkinoinnin koordinointi ja johtaminen Seudun talousarvio vuodelle Seuraava kokous Kaakko135-matkailumarkkinointi vuonna Kaakko kasvuun -kasvuohjelman päivittäminen.20

2 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 KOKOUSAIKA Torstai kello KOKOUSPAIKKA Haminan Raatihuone, kaupunginhallituksen huone, 2. kerros OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muhonen Hannu Vpj., Haminan kaupunginjohtaja, kokouksen pj. Havuaho Osmo Virolahden kunnanjohtaja Nuuttila Olli Pyhtään kunnanjohtaja Muut osallistujat Saastamoinen Markku Seutuvaltuuston pj. Heinonen Jari Seutuvaltuuston II vpj. Virtanen Ville Seutuvaltuuston I vpj. Perttunen Mika Kehittämisjohtaja, Cursor Oy Liimatainen Mervi Seutuasiantuntija, kokouksen sihteeri, Cursor Oy Henriksson Juha Opetustoimenjohtaja, Kotkan kaupunki, 14 Tikkanen Sami Johtaja, rehtori, Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, 14 Ristiniemi Sami Vastaava tuottaja, Cursor Oy, 15 Poissa Lindelöf, Henry Puheenjohtaja, Kotkan kaupunginjohtaja Jämsén Antti Miehikkälän kunnanjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Hannu Muhonen Mervi Liimatainen Todettiin pykälät Pöytäkirjan tarkastajat Olli Nuuttila Osmo Havuaho PÖYTÄKIRJA YLEI- Cursor Oy:ssä, Kyminlinnantie 6, Kotka SESTI NÄHTÄVÄNÄ

3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan. Todettiin. 12 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan Olli Nuuttila ja Osmo Havuaho. Valittiin Olli Nuuttila ja Osmo Havuaho. 13 Käsittelyjärjestys Esityslistan mukaan. Esityslistan mukaan.

4 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta Lukiokoulutuksen, ammatillisen perus- ja aikuiskoulutuksen sekä vapaan sivistystyön rakenteen ja rahoituksen uudistuminen Seutuvaliokunta Lukion, ammatillisen peruskoulutuksen, ammatillisen aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön järjestäjäverkko ja järjestämisluvat sekä lukion, ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen aikuiskoulutuksen rahoitusjärjestelmä ovat uudistumassa. Hallitus on antanut esityksensä eduskunnalle, ja uudistusten on tarkoitus tulla voimaan Tarkoituksena on tiivistää lukiokoulutuksen ja ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen järjestäjäverkkoa niin, että koulutuksen järjestäjiä on nykyistä vähemmän. Lukiokoulutuksessa ajatuksena on, että kaikkein pienimmät kunnat voisivat löytää kumppanin, jonka kanssa järjestää koulutusta, kuten ammatillisella puolella. Tavoitteena on elinvoimainen ja monipuolinen järjestäjä- ja ylläpitäjäverkko. Lukiokoulutuksen järjestäjäverkko voi muodostua erilaisista koulutuksen järjestäjistä, jotka voivat palvella laajempaa väestöpohjaa tai muuta koulutustarvetta. Alustavan aikataulun mukaan koulutuksen järjestämislupahakemukset jätetään syyskuussa 2015, ja päätökset saadaan tammi-huhtikuussa Uudet luvat ovat voimassa alkaen. Järjestämislupaa arvioitaessa keskeistä on riittävä opiskelija- ja väestöpohja. Lukiokoulutuksen sekä ammatillisen peruskoulutuksen ja aikuiskoulutuksen rahoitus tulee pohjautumaan valtion talousarvion määrärahatasoon sisältäen kunnan rahoitusosuuden. Lukiokoulutuksen rahoitus muodostuisi perus- (49,9 %), suoritus- (46,1 %) ja vaikuttavuusrahoituksesta (4 %). Seudulla lukiokoulutuksen järjestämisestä on keskusteltu Haminassa. Kouluverkkotoimikunnan raportissa ( Haminan tulevaisuuden kouluverkko ) ehdotetaan, että Haminan lukio-opetus siirretään hallinnollisesti Ekamin alle, joka hakee lukio-opetuksen järjestämislupaa. Tällä hetkellä lukiokoulutuksen järjestämislupa on seudulla Kotkan ja Haminan kaupungilla, Virolahden kunnalla ja Kotka Svenska Samskolans Garantieförening r.f:llä. Ammatillisella puolella FM Pentti Rauhala on selvittänyt Kymenlaakson ammatillisen koulutuksen kehittämistä ja järjestäjäverkon uudistamista. Ehdotuksena on, että Kymenlaakson ammatillisen koulutuksen järjestäjät perustavat osakeyhtiön, joka keveällä keskushallinnolla vastaa operatiivisesti itsenäisten oppilaitosten strategisesta ja taloudellisesta ohjauksesta. Uudet järjestämisluvat haettaisiin uuden osakeyhtiön nimiin, jos se on aikataulullisesti mahdollista, ja siinä yhteydessä otettaisiin huomioon tarpeellisiksi katsotut toimintojen keskittämiset. Loppuraportti on luettavissa Kymenlaakson Liiton internetsivuilta, ja siitä järjestetään infotilaisuus Kuusankoski-talolla.

5 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta Kotkan opetustoimenjohtaja Juha Henriksson on kokouksessa esittelemässä asiaa. Keskusteluun osallistuu myös johtaja, rehtori Sami Tikkanen Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymästä../. Liitteenä Lukiokoulutuksen, ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen aikuiskoulutuksen sekä vapaan sivistystyön rakenne ja rahoitus uudistuvat, Opetus- ja kulttuuriministeriö Esitys: Seutuvaliokunta keskustelee, millaista yhteistyötä Kotkan-Haminan seudulla voitaisiin tehdä erityisesti lukiokoulutuksen järjestämisessä ja uusien järjestämislupien hakemisessa. Asian käsittely: Asiaa esittelivät Kotkan opetustoimenjohtaja Juha Henriksson ja johtaja, rehtori Sami Tikkanen Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymästä. Keskustelussa todettiin, että virkamiehet kokoontuvat asiaan liittyen , johon Juha Henriksson ja Sami Tikkanen valmistelevat asian ennakkoon. Merkittiin tiedoksi ja asiaan palataan seuraavassa kokouksessa. Kokouksessa opetustoimenjohtaja Juha Henriksson, Kotka, ja johtaja, rehtori Sami Tikkanen, Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, esittelevät asian edistymistä. Esitys: Seutuvaliokunta keskustelee asiasta ja merkitsee tiedoksi. Asian käsittely: Asiaa kokouksessa selvittivät opetustoimenjohtaja Juha Henriksson, Kotka, ja johtaja, rehtori Sami Tikkanen, Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, minkä perusteella käytiin keskustelua. Merkittiin tiedoksi ja asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.

6 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta Kaakon elokuvakomissio Kotkan-Haminan seutu on jo pitkään kiinnostanut tuotantoyhtiöitä kuvauspaikkana. Jos suunnitellut kuvaushankkeet saavat rahoitusta, seudulla kuvataan kesällä tuotantoa ja vuonna tuotantoa. Kysyntää kuvauspaikoista riittää niin elokuva- kuin TV-tuotannoille. Seudun vetovoima on ymmärrettävää, sillä seudulla kaikki on lähellä, ja matka pääkaupungista lyhyt. Cursorissa on meneillään Kaakon elokuvakomissio hanke ( ). Tavoitteena on luoda audiovisuaalisista tuotannoista Kotkan-Haminan seudulle laaja-alainen, uudenlaiseen ansaintalogiikkaan perustuva elinkeinoala, joka työllistää ympärivuotisesti palveluiden (kauppa, ravintolat jne.) ja matkailun sekä audiovisuaalisen tuotannon aloilla. Tarkoituksena on käynnistää Kaakon elokuvakomission toiminta, joka toimii tiiviissä yhteistyössä paikallisten yritysten sekä kansallisten ja kansainvälisten sidosryhmiensä kanssa. Audiovisuaalisille tuotannoille tarkoitettu komissio myöntää tukea kotimaiselle tai ulkomaiselle tuotantoyhtiölle määrätyin kriteerein. Koko tuki tulee käyttää alueella alan palveluihin ja ostoihin. Tämän lisäksi tuen saaminen edellyttää nelinkertaisen määrän muita ostoja alueelta. Tällä hetkellä Suomessa toimii seuraavat elokuvakomissiot: - Lapin elokuvakomissio - Pohjois-Suomen elokuvakomissio - Länsi-Suomen elokuvakomissio - Itä-Suomen elokuvakomissio - Comission Helsinki - Villilä Studios - Finland Film Comission (kattojärjestö) Kaakon elokuvakomission perustamismahdollisuuksia kokouksessa esittelee asiantuntija Sami Ristiniemi, Cursor Oy. Seutuvaliokunta kuulee vastaava tuottaja Sami Ristiniemen esityksen Kaakon elokuvakomissiosta ja merkitsee asian tiedoksi. Asian käsittely: Vastaava tuottaja Sami Ristiniemi esitteli Kaakon elokuvakomissiota, minkä perusteella käytiin keskustelua. Merkittiin tiedoksi.

7 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta Seudun toimintakertomus ja seudun vuoden 2014 budjetin toteutuma Seutuyhteistyön keskeisin ponnistus vuonna 2014 oli edellisenä vuonna aloitetun Kotkan-Haminan seudun kuntarakenneselvityksen eteneminen ja pilottivaiheen valmistuminen. Seitsemän työryhmän raportit sekä seudun kuntien taloudellinen selvitys saatettiin ohjausryhmän ja seutuvaltuuston kautta seudun kuntiin loppuvuodesta. Matkailussa seudullinen Kaakko135 matkailuyksikkö aloitti toimintansa Cursor Oy:ssä. Kaupunkiseutusuunnittelu sai loppuvuodesta rahoituspäätöksen suurelle South-East Leveraging Livelihood (SELL) - hankkeelle. Vuoden 2013 osoittautuessa euroa alijäämäiseksi, todettiin, että alijäämä katettaisiin kahden seuraavan vuoden aikana. Vuonna 2014 alijäämää katettiin verran, jolloin alijäämää jäi vielä vuonna /. Liitteenä ehdotus seutukertomukseksi vuodelta 2014, joka sisältää myös seutubudjetin toteutuman. Seutuvaliokunta hyväksyy vuoden 2014 seutukertomuksen ja sen sisältämän seutubudjetin toteutuman ja ehdottaa seutuvaltuustolle niiden hyväksymistä.

8 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta Invest in Kymenlaakso investointien edistäminen Kymenlaaksossa -hanke Cursor Oy on laittanut Etelä-Suomen EAKR-rahoituksen ideahakuun ( ) hakemuksen Invest in Kymenlaakso investointien edistäminen Kymenlaaksossa hankkeesta. Hankkeen toteutusaika on Hankkeen alustava kokonaisbudjetti on , josta se hakee Kotkan- Haminan seudun seutubudjetin rahoitusta kaikkiaan Maaliskuussa Kymenlaakson liitto antaa palautetta mm. hankkeen budjetista, ja lopullinen hakemus jätetään mennessä. Rahoituspäätös saadaan ilmeisesti toukokuussa. Hanke pyrkii vastaamaan Kymenlaakson voimakkaaseen rakennemuutokseen. Hankkeen painopisteenä on investointien aktiivinen edistäminen markkinoinnin ja myynnin keinoin. Edistämistyötä toteutetaan kansallisesti ja kansainvälisesti niiden kärkitoimialojen ja tarpeiden osalta, jotka ovat koko alueelle yhteisiä. Maantieteellisesti hankkeen toimenpiteet keskittyvät kansallisten kasvukeskusten lisäksi EU:n sisämarkkinoiden vahvan talouden maihin kuten Ruotsiin ja Saksaan sekä USA:an.

9 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta Hankkeen tuloksena rakennetaan erityisesti kansainvälisten investointien edistämiseksi maakunnallinen toimintamalli, jolla aktivoidaan maakunnan yrityksiä ja eri organisaatioita maakunnan vetovoimaisuuden sekä elinvoiman lisäämiseen. Tavoitteet: 1. Maakunnan rakennemuutoksen ja elinkeinorakenteen uudistumisen tukeminen uusilla investoinneilla 2. Sijoittumis- ja investointiedellytyksien parantaminen 3. Uuden liiketoiminnan, uusien investointien, yritysten sekä työpaikkojen saaminen maakuntaan 4. Kymenlaakson tunnettuuden ja näkyvyyden lisääminen kansallisesti ja kansainvälisesti logistista sijaintia ja osaamista korostavasti 5. Uusi, pysyvä, maakunnallinen toimintamalli investointien edistämiseksi Kymenlaaksoon. 6. Kymenlaakson kuntien ja seutujen välisen yhteistyön vahvistaminen elinkeinojen kehittämisen ja sijoittumispalveluiden osalta. Tarkoituksena on rakentaa erityisesti kansainvälisten investointien edistämiseksi maakunnallinen toimintamalli, jolla aktivoidaan maakunnan yrityksiä ja eri organisaatioita maakunnan vetovoimaisuuden sekä elinvoiman lisäämiseen../. Liitteenä Invest in Kymenlaakso investointien edistäminen Kymenlaaksossa -hankkeen ideahakulomake. Seutuvaliokunta päättää rahoittaa Invest in Kymenlaakso investointien edistäminen Kymenlaaksossa -hanketta enintään :lla vuoden 2015 seutubudjetista sen mukaan, mikä on hankkeen lopullinen rahoituspäätös, ja varautuu rahoittamaan hanketta myös tulevina vuosina edellyttäen, että hanke saa EAKR-rahoituksen.

10 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta Muuttajan palvelut 2015 Muuttajan palvelut hanke tekee Kotkan-Haminan seudun kuntia tunnetuksi hyvänä asuinseutuna potentiaalisten muuttajien keskuudessa. Juurensa hankkeella on Kotkan kaupungin Asu Kotkassa hankkeessa, joka luvun alussa laajeni seudulliseksi Cursorin toimintana. Vuosien aikana työmuotoina ovat olleet messuesiintymiset, viestintä- ja markkinointimateriaali, rekrytointikampanjat (Ulos purkista kampanja) ja tutkimukset. Muuttajan palveluja on rahoitettu ensin Kymenlaakson liiton rahoittamalla hankkeella ja sen jälkeen Kotkan-Haminan seudun aluekeskusohjelman (AKO) ja Alueellisen koheesio- ja kilpailukykyohjelman (KOKO) rahoituksella sekä viime vuosina seutubudjetista. Vuosittainen toimintabudjetti on ollut Vuonna 2014 toteutuma oli vajaat Muuttajan palvelut hakee Kotkan-Haminan seudun seutubudjetin rahoitusta vuodelle , joka kohdennetaan yhteisesiintymiseen Kaakko135:n kanssa Asuntomessuilla Vantaan Kivistössä sekä myöhemmin määriteltäviin toimenpiteisiin yhdessä Raw by Nature elinkeinomarkkinoinnin kanssa../. Liitteenä Cursor Oy:n Muuttajan palvelut hankkeen rahoitushakemus vuodelle Seutuvaliokunta päättää myöntää Cursor Oy:n Muuttajan palvelut hankkeelle vuoden 2015 Kotkan-Haminan seudun seutubudjetista.

11 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta Kaakko kasvuun! viestintä -hanke Seutuvaliokunta Cursor Oy:n Kaakko Kasvuun! viestintä -hanke on osa Kotkan-Haminan seudun uusitun elinkeinostrategian Kaakko Kasvuun! kasvuohjelman toteuttamisohjelmaa, joka on kirjattu Kymenlaakson maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaan ja priorisoitu seudun elinkeinojen kehittämishankkeista tärkeimmäksi. Hankkeen toimenpiteet pohjautuvat Kaakko Kasvuun! Kaakon kasvuohjelman strategiatyössä esille tulleeseen tarpeeseen lisätä seudun vetovoimaisuutta ja vahvistaa alueen kilpailukykyä ja imagoa mm. seudullisella viestintäkampanjalla. Hankkeen tavoitteet, tulokset ja vaikutukset: 1.) Seudullisen viestintäyhteistyön pysyvä toimintamalli. 2.) Seudun ja sen elinkeinojen viestinnällisten kärkien ja tavoitteiden määrittely. Yhdessä määritellyillä viesteillä ja toimintamallilla saadaan aikaan tuloksellisempaa viestintää Kotkan-Haminan seudusta. 3.) Seudun ja sen elinkeinojen viestintästrategian suunnittelu. 4.) Vähintään yksi kohdennettu, määriteltyjen elinkeinoviestinnän kärkien ja tavoitteiden mukainen viestintäkampanja. 5.) Kotkan-Haminan seudun elinkeinoviestintäkonseptin ja -ilmeen suunnittelu pohjautuen Kaakko kasvuun kasvuohjelmaan vuosille ) Kymenlaakson seutujen välisen viestintä- ja markkinointiyhteistyön vahvistaminen maakunnallinen viestintäyhteistyö huomioiden. 7.) Myyntiportfoliot erityyppisistä sijoittumisympäristöistä ja kohteista yhteistyössä Myynti-Cursorin kanssa. Hankkeen toteuttamissuunnitelma: 2013 Seudullisen viestintäyhteistyön pysyvän toimintamallin suunnittelu ja rakentaminen. Seudun elinkeinojen viestintästrategian suunnittelu. Seudun elinkeinojen viestinnällisten kärkien ja tavoitteiden määrittely. Innovatiivisella tavalla toteutetun viestintäkampanjan suunnittelu Seudullisen viestintäyhteistyön pysyvän toimintamallin vakiinnuttaminen. Seudun elinkeinojen viestintästrategian valmistuminen. Seudun elinkeinojen viestinnällisten kärkien ja tavoitteiden mukainen viestintä.

12 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta Vähintään yksi kohdennettu, määriteltyjen elinkeinoviestinnän kärkien ja tavoitteiden mukainen viestintäkampanja. Myyntiportfoliot erityyppisistä sijoittumisympäristöistä ja kohteista yhteistyössä Myynti-Cursorin kanssa. BUDJETTISUUNNITELMA Rahoittaja YHTEENSÄ EU- ja valtionrahoitus K-H seudun kehittämisrahasto K-H seudun seutubudjetti Yhteensä Kustannukset YHTEENSÄ Henkilöstö Ostopalvelut Matkakustannukset Vuokrat Toimistokulut Muut kustannukset Yhteensä Cursor Oy hakee hankkeelle seutubudjetin rahoitusta vuodelle 2013 ja vuodelle 2014, yhteensä Hankkeen rahoitushakemus on nähtävissä kokousasiakirjoissa. Seutuvaliokunta päättää myöntää Kaakko Kasvuun! viestintä hankkeelle vuoden 2013 Kotkan-Haminan seutubudjetista ja varautuu rahoittamaan hanketta vuonna 2014, enintään yhteensä :lla. Asian käsittely: Kehittämisjohtaja Mika Perttunen, Cursor Oy, esitteli asiaa. Käytiin keskustelua. Seutuvaliokunta Kaakko Kasvuun! viestintä -hanke hakee siirtoa vuoden 2013 seutubudjetista 8 134,62 vuodelle 2014 ja uutta rahoitusta vuoden ,00, yhteensä ,62.

13 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta Seutuvaliokunta päättää siirtää Kaakko Kasvuun! viestintä -hankkeen vuonna 2013 käyttämättä jääneen osuuden 8 134,62 käytettäväksi vuonna 2014 ja rahoittaa hanketta vuoden 2014 seutubudjetista ,00 :lla, yhteensä enintään ,62. Ote: Harri Eela, Cursor Oy Kaakko Kasvuun! viestintä -hanke hakee siirtoa vuoden 2014 seutubudjetista 6 922,21 vuodelle Kokousasiakirjoissa (ryhmätyötilassa) on nähtävissä hankkeen hakemus. Seutuvaliokunta päättää siirtää Kaakko Kasvuun! viestintä -hankkeen vuonna 2014 käyttämättä jääneen osuuden 6 922,21 käytettäväksi vuonna 2015.

14 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta Seutuvaltuuston tutustumismatka Seutuvaltuuston kokouksessa päätettiin, että seutuvaliokunta ottaa vuoden 2015 talousarviota valmistellessaan huomioon seutuvaltuuston tutustumismatkan seudulle, jossa päättäjien välinen yhteistyö toimii. Suomen Kuntaliitosta on tiedusteltu ehdotuksia seuduista, joissa seudullinen yhteistyö toimii sekä kaupungeista, jossa on tehty onnistunut kuntaliitos. Ehdotetuista kaupungeista Lappeenrantaan (Eksote) ja Mikkeliin (kuntaliitokset) onnistuisi aikataulullisesti tehdä yhden päivän tutustumismatkan. Minimissään matkan kustannukset olisivat n , joka sisältää kuljetuksen ja lounaan. Matkasta ei makseta luottamushenkilöille kokouspalkkiota, ansionmenetyskorvausta tai päivärahaa. Kokousasiakirjoissa (ryhmätyötila) on nähtävissä alustava aikataulu, jonka perusteella on kysytty tarjoukset kuljetuksesta touko-kesäkuulle. Seutuvaliokunta päättää, otetaanko seutuvaltuuston tutustumismatka mukaan seutubudjettiin. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan sillä täsmennyksellä, että tutustumismatka mahdollisesti tehdään jo huhtikuussa.

15 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta Osallistuminen MAL-verkostoon 2015 Kotkan-Haminan seutu/cursor Oy on osallistunut viime vuosina valtakunnalliseen MAL-verkostoon. Verkostoa johtaa Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, ja siihen kuuluu 16 seutua tai kaupunkia. Verkoston osallistumismaksu on 6 000, jota haetaan Kotkan-Haminan seutubudjetista. Verkoston painopisteitä vuonna 2015 ovat asemanseutujen kehitystyö, asuntopolitiikan seudullistaminen ja seudullisen maankäytön suunnittelu. Kehittämisteemoja ovat kestävän ja vähähiilisen yhdyskunnan edistäminen, sopimusmenettelyn kehittäminen sekä yhdyskuntarakenteen tiivistämisen ratkaisut../. Liitteenä MAL-verkoston teemat Lisäksi kokousasiakirjoissa (ryhmätyötila) on rahoitushakemus. Seutuvaliokunta päättää rahoittaa osallistumista MAL-verkostoon eurolla Kotkan-Haminan seudun vuoden 2015 seutubudjetista.

16 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta Seudullisen elinkeinomarkkinoinnin koordinointi ja johtaminen Cursor Oy hakee Kotkan-Haminan seudun vuoden 2015 seutubudjetista euroa seudullisen elinkeinomarkkinoinnin koordinointiin ja johtamiseen. Kohteena ovat yritykset, osaajat ja investorit. Tavoitteena on pysyvän, hankerahoituksesta riippumattoman, toimintamallin organisointi ja toiminnan ylläpitäminen. Elinkeinomarkkinoinnin johtoryhmänä toimisi Cursor Oy:n hallitus. Käytännön suunnittelua ohjaisi Advisory Board, joka koostuu kuntien markkinointivastaavista, Cursorin edustajista sekä yhteismarkkinoinnin rahoittamiseen merkittävästi osallistuvien yritysten ja muiden organisaatioiden edustajista. Elinkeinomarkkinoinnin toteuttamisesta vastaa Kotkan-Haminan seudulla Cursor Oy kasvuohjelman mukaisesti. Vuoden 2015 aikana toteutetaan seudun sisäinen elinkeinomarkkinointivalmennus kuntien ja sidosryhmäorganisaatioiden markkinoinnista ja viestinnästä vastaaville henkilöille. Lisäksi järjestetään ensimmäinen RAW Talent kilpailu, jonka avulla nostetaan seudun markkinointitekoja ja yritysten osaamista esille. Kilpailun tarkoituksena on vahvistaa seudun toimijoiden ylpeyttä omasta alueestaan sekä seudun imagoa elinvoimaisena ja kehittyvänä alueena. Tarkoituksena on, että tulevaisuudessa Raw-elinkeinomarkkinointi ja Muuttajan palvelut tekevät tiivistä yhteistyötä niin, että toiminnot tukevat toisiaan. Tavoitteena ovat mahdollisimman yhtenäiset elinkeinomarkkinointitoimenpiteet, jotka muodostavat eheän Raw by Nature kokonaisuuden../. Liitteenä Cursor Oy:n hakemus Seudullisen elinkeinomarkkinoinnin koordinointi ja johtaminen. Seutuvaliokunta päättää myöntää Cursor Oy:lle Kotkan-Haminan seudun vuoden 2015 seutubudjetista seudullisen elinkeinomarkkinoinnin koordinointiin ja johtamiseen. Asian käsittely: Keskustelun aikana päätettiin tehdä pykälä 26 Kaakko kasvuun kasvuohjelman päivittäminen

17 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta Seudun talousarvio vuodelle 2015 Seutuvaliokunta Seudun talousarvio on viime vuosina rakennettu niin, että kuntien panostus seutuyhteistyöhön on 4 /asukas ja Kaakon suunta hankkeeseen, sittemmin kaupunkiseutusuunnitteluun 1 /asukas, yhteensä 5 /asukas (asukasluku edellisen vuoden viimeinen päivä). Seutubudjetin 4 /asukas -osuutta käytetään Kotkan-Haminan seutuyhteistyön hallinnointiin ja kuntaosuutena niille seudullisille hankkeille ja toimenpiteille, jotka eivät voi saada rahoitusta esimerkiksi Cursorin kehittämisrahastosta. Kaupunkiseutusuunnitteluun varattu 1 /asukas -rahoitus on tarkoitus kohdentaa South-East Leveraging Livelihood (SELL) -hankkeelle (svlk ). Seutuvaliokunta päättää osaltaan hyväksyä seudun talousarvion vuodelle 2015 tulopohjaksi 5 /asukas ja ehdottaa seutuvaltuustolle sen hyväksymistä. Seutuvaltuusto Seutuvaltuusto päättää seudun talousarvion tulopohjaksi vuodelle /asukas. Ote: Seudun kunnat Seutuvaliokunta /. Liitteenä ehdotus Kotkan-Haminan seudun alustavaksi seutubudjetiksi vuodelle Lopullinen budjetti määräytyy vuoden 2014 toteutuman pohjalta. Seutuvaliokunta esittää seutuvaltuustolle, se hyväksyy Kotkan-Haminan seudun vuoden 2015 alustavan budjetin vuodelle Lopulliseen budjettiin palataan, kun vuoden 2014 tilinpäätös on valmistunut.

18 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta Seutuvaltuusto /. Liitteenä ehdotus Kotkan-Haminan seudun alustavaksi seutubudjetiksi vuodelle Lopullinen budjetti määräytyy vuoden 2014 toteutuman pohjalta. Seutuvaltuusto päättää hyväksyä Kotkan-Haminan seudun vuoden 2015 alustavan budjetin vuodelle Lopulliseen budjettiin palataan, kun vuoden 2014 tilinpäätös on valmistunut. Asian käsittely: Keittämisjohtaja Mika Perttunen, Cursor Oy, esitteli budjettiehdotuksen, minkä perusteella käytiin keskustelua. Keskustelun aikana Osmo Kallio arvioi, että Kotka-Haminan seudullinen yhteistyö tarvitsee kehittämistä. Hän ehdotti, että vuonna 2015 myös budjetin osalta varaudutaan siihen, että seutuvaltuusto tekee tutustumismatkan sellaiseen seutuun tai alueeseen, jossa päättäjien seudullinen yhteistyö toimii. Kalervo Tulokas kannatti tehtyä ehdotusta. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan sillä lisäyksellä, että seutuvaliokunta ottaa seutuvaltuuston tutustumismatkan huomioon lopullista budjettiesitystä valmistellessaan../. Liitteenä ehdotus Kotkan-Haminan seudun alustavaksi seutubudjetiksi vuodelle 2015, joka perustuu vuoden 2014 toteutumaan ja asukasluvun osalta viimeisimpiin saatavissa oleviin virallisiin lukuihin. Seutuvaliokunta päättää hyväksyä ehdotuksen Kotkan-Haminan seudun seutubudjetiksi vuodelle 2015 ja ehdottaa sen hyväksymistä seutuvaltuustolle.

19 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta Seuraava kokous Seutuvaliokunta päättää seuraavan kokouksen ajankohdan ja paikan maaliskuun alkuun. Seutuvaliokunta klo , seutuvaltuusto kello 14.30, kahvi klo Kaakko135-matkailumarkkinointi vuonna 2015 Seudun matkailun keskitetty yksikkö aloitti toimintansa Cursorissa Kaakko135 -matkailuyksikön tehtävä on yhdistää Kotkan, Haminan, Pyhtään, Virolahden ja Miehikkälän sekä Cursor Oy:n yhteisen matkailumarkkinoinnin ja myynnin toimenpiteet samaan yksikköön, joka hoitaa alueen yhteistä brändimarkkinointia, b2b-markkinointia, b2c-markkinointia sekä tuottaa alueen matkailun viestintäpalveluita. Vuoden 2015 aikana on tarkoitus mm. käynnistää matkailun seudullinen myyntitoiminta ja hankkia myynnin toteuttamiseksi sähköinen myyntijärjestelmä. Seutuvaliokunta päättää esittää seutuvaltuustolle, että se kuulee esittelyn seudullisen Kaakko135-matkailumarkkinoinnin suunnitelmista vuodelle 2015 sekä seudullisen matkailijamyynnin käynnistämisen tilanteesta.

20 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta Kaakko kasvuun -kasvuohjelman päivittäminen Cursor Oy on tehnyt sen hallituksen johdolla oman strategiansa päivitystä muuttuneiden olosuhteiden, mm. Venäjä-tilanteen myötä. Cursorin omat tavoitteet ovat osa Kaakko kasvuun - Kaakon kasvuohjelma vuosille :aa, mikä näin ollen osaltaan myös muuttuu. Seutuvaliokunta merkitsee asian tiedoksi ja ehdottaa seutuvaltuustolle, että se kuulee esittelyn Cursor Oy:n strategian päivittämisestä ja ottaa kantaa mahdolliseen koko Kaakko kasvuun kasvuohjelman tarkistamiseen.

KOTKAN HAMINAN SEUTU. TOIMINTAKERTOMUS 2012 Kotkan-Haminan seutuvaliokunta 26.2.2013 Kotkan-Haminan seutuvaltuusto 6.3.2013

KOTKAN HAMINAN SEUTU. TOIMINTAKERTOMUS 2012 Kotkan-Haminan seutuvaliokunta 26.2.2013 Kotkan-Haminan seutuvaltuusto 6.3.2013 KOTKAN HAMINAN SEUTU TOIMINTAKERTOMUS 2012 Kotkan-Haminan seutuvaliokunta 26.2.2013 Kotkan-Haminan seutuvaltuusto 6.3.2013 YLEISTÄ Seutuyhteistyö otti harppauksen eteenpäin, kun Kotkan-Haminan seudun kehityskuva

Lisätiedot

Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli)

Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli) Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Kokousaika 02.02.2012 kello 10:00 Kokouspaikka Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli) Asialista: 1 Kokouksen avaus ja saapuvilla

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25) 1 (25) Aika: 5.5.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 75 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 76 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 8:30-10:35 Paikka Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/2009 1. Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies kokoussali. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/2009 1. Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies kokoussali. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/2009 1 Maakunnan yhteistyöryhmä Kokousaika 22.10.2009 kello 10:00-13:05 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies kokoussali Asialista: Otsikko Sivu

Lisätiedot

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla 1 Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla TIIVISTELMÄ...2 1 JOHDANTO...3 1.1 Arviointiaihe ja tavoite...3 1.2 Pääkaupunkiseudun yhteistyön strategiset linjaukset...4 1.3 Opetustoimen yhteistyön linjaukset

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Linnamurto, Saku. Saapui klo. 10.20. 179 käsittelyn aikana

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Linnamurto, Saku. Saapui klo. 10.20. 179 käsittelyn aikana 15.10..2008 KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-11.30 Paikka Läsnä puheenjohtaja Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Matilainen, Reino jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 154/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta ja sosiaalihuoltolain 52 :n kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

KOTKAN HAMINAN SEUTU. TOIMINTAKERTOMUS 2009 Kotkan-Haminan seutuvaliokunta 23.3.2010 Kotkan-Haminan seutuvaltuusto 30.3.

KOTKAN HAMINAN SEUTU. TOIMINTAKERTOMUS 2009 Kotkan-Haminan seutuvaliokunta 23.3.2010 Kotkan-Haminan seutuvaltuusto 30.3. KOTKAN HAMINAN SEUTU TOIMINTAKERTOMUS 2009 Kotkan-Haminan seutuvaliokunta 23.3.2010 Kotkan-Haminan seutuvaltuusto 30.3.2010 YLEISTÄ Seudullinen yhteistyö toteutui pääosin seutuvaltuuston, -valiokunnan

Lisätiedot

Nro 5/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 08.06.2015 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Nro 5/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 08.06.2015 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 5/2015 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 08.06.2015 klo 18:00 Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 57 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3

Lisätiedot

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS Kuntajaon muuttamisen edellytykset Hallinnon ja palvelujen järjestäminen Johtoryhmä 26.9.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSTYÖN ORGANISOINTI... 4

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 26.5.2014 17:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU, lähetetty 16.5.2013

KOKOUSKUTSU, lähetetty 16.5.2013 Sivu 1 KOKOUSKUTSU, lähetetty 16.5.2013 AIKA Torstai 23.5.2013 kokous klo 9 lounas klo 11.30, Metsoaula valokuvaus lounaan jälkeen alkaen klo 12, K-S talon pohjakerroksen aula PAIKKA Keski-Suomen liitto,

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Aika: 6.2.2012 klo 9.40 Paikka: Hotelli Cumulus/Engel-kabinetti Hämeenpuisto 47 Tampere 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja 153. KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Asialista

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja 153. KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Asialista Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja 153 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Asialista Maakuntahallitus 5/2014 Kokousaika: 19.5.2014 klo 9.00 11.30 Kokouspaikka:

Lisätiedot

Sisällysluettelo KV, 11.5.2015 18:00, Esityslista 1

Sisällysluettelo KV, 11.5.2015 18:00, Esityslista 1 Sisällysluettelo KV, 11.5.2015 18:00, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 39 Pöytäkirjan tarkastajat... 4 40 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina 12.02.2007 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 3/2007 ASIA LIITE 66

Lisätiedot

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Samuli Leveälahti Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Opetushallitus Moniste 4/2006 ISBN 952-13-2771-5 (nid.) ISBN 952-13-2772-3 (pdf) ISSN 1237-6590 Edita Prima Oy,

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 12-18 Asialista H 12 Haja-alueen viemäriverkoston suunnitelmat ja rakentaminen... 30 H 13

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUT PALVELUSOPIMUS - Sopimus voimassa 1.1.2015 31.12.2015 2 PALVELUSOPIMUS ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUISTA PUITEOSA 1. Sopimusosapuolet

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

REKRY-AMARE hanke Hämeen ammattikorkeakoulun osahankkeen väliraportti 2 3.1.2011 16.12.2011

REKRY-AMARE hanke Hämeen ammattikorkeakoulun osahankkeen väliraportti 2 3.1.2011 16.12.2011 REKRY-AMARE hanke Hämeen ammattikorkeakoulun osahankkeen väliraportti 2 3.1.2011 16.12.2011 Marketta Jokinen suunnittelija SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 OSA A AJANJAKSO TAMMIKUU 2011 KESÄKUU 2011... 2 2 TYÖVOIMA-

Lisätiedot