Kotkan Höyrypanimo, kokoustila 206, Metsontie 41, Kotka. 55 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kotkan Höyrypanimo, kokoustila 206, Metsontie 41, Kotka. 55 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 56 Pöytäkirjan tarkastajien valinta..."

Transkriptio

1 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta PÖYTÄKIRJA Nro 5/2010 KOKOUSAIKA Torstaina klo KOKOUSPAIKKA Kotkan Höyrypanimo, kokoustila 206, Metsontie 41, Kotka. 55 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Käsittelyjärjestys Elämän virrasta maailman merille -seutustrategian päivittäminen 4 59 Kymenlaakson maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma ja Kotkan - Haminan seutuohjelma.6 60 Vertaisoppimismatka Saksaan Seuraava kokous...9

2 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta PÖYTÄKIRJA Nro 5/2010 KOKOUSAIKA Torstaina klo KOKOUSPAIKKA Kotkan Höyrypanimo, kokoustila 206, Metsontie 41, Kotka. OSALLISTUJAT Lindelöf, Henry puheenjohtaja, Kotkan kaupunginjohtaja Päätöksentekijät Muhonen Hannu vpj., Haminan kaupunginjohtaja Forss Markku J. Miehikkälän kunnanjohtaja Havuaho Osmo Virolahden kunnanjohtaja Ikonen Olli Pyhtään kunnanjohtaja Muut osallistujat Saastamoinen Markku Seutuvaltuuston pj. Muuronen Olavi Seutuvaltuuston I vpj. Rinnesalmi Keijo Seutuvaltuuston II vpj. Hämäläinen Mia Seudun kehittämisjohtaja, Cursor Oy Liimatainen Mervi Seutusihteeri, kokouksen sihteeri, Cursor Oy ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Henry Lindelöf Mervi Liimatainen Todettiin pykälät Pöytäkirjan tarkastajat Olli Ikonen Hannu Muhonen PÖYTÄKIRJA YLEI- Cursor Oy:ssä, Kyminlinnantie 6, Kotka SESTI NÄHTÄVÄNÄ

3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan. Todettiin. 56 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan Olli Ikonen ja Hannu Muhonen. Valittiin Olli Ikonen ja Hannu Muhonen. 57 Käsittelyjärjestys Esityslistan mukaan. Esityslistan mukaan.

4 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta Elämän virrasta maailman merille -seutustrategian päivittäminen Seutuvaliokunta , Seutuvaliokunta , Seutuvaliokunta Seutuvaliokunta Seutuvaliokunta Seutuvaltuusto Seutuvaliokunta Seutuvaliokunta käy keskustelua seutustrategian ensimmäisestä luonnosversiosta ja työstää yhdessä konsultin (osakas Petri Uusikylä Net Effect Oy) kanssa ehdotusta seutustrategian painopisteiksi../. Liitteenä Kotkan-Haminan seudun seutustrategia; Seutustrategian viitekehys. painopisteet ja kehittämisteemat, luonnos Seutuvaliokunta keskustelee strategialuonnoksesta ja hyväksyy strategian painopisteet sekä käy lähetekeskustelun strategisten painopisteiden alle kirjattavista toimenpiteistä ja uusista avauksista. Asian käsittely: Seutuvaliokunta keskusteli seutustrategian luonnosversiosta konsultti Petri Uusikylän johdatuksella. Henry Lindelöf poistui tämän pykälän aikana ja Hannu Muhonen toimi puheenjohtajana klo alkaen. Seutuvaliokunta Konsultin, osakas Petri Uusikylä Net Effect Oy:stä esittelee ehdotuksen Kotkan-Haminan seudun uudeksi seutustrategiaksi./. Liitteenä ehdotus Kotkan-Haminan seudun uudeksi seutustrategiaksi. Seutuvaliokunta antaa viimeiset kommenttinsa seutustrategiasta ja päättää esittää seutuvaltuustolle, että se hyväksyy seutustrategian.

5 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta Asian käsittely: Konsultti Petri Uusikylä esitteli seutustrategiaehdotusta, jonka perusteella käytiin keskustelu. Strategian viimeiset kommentit ja korjaukset Net Effectille mennessä. Seutuvaltuusto /. Liitteenä ehdotus Kotkan-Haminan seutustrategiaksi Osakas Petri Uusikylä ja johtava konsultti Lassi Köppä, Net Effect Oy, esittelevät ehdotuksen seutustrategiaksi. Seutuvaltuusto päättää hyväksyä Kotkan-Haminan seutustrategian ja pitää uutta seutustrategiaa käsittelevän workshopin kokouksen päätteeksi. Asian käsittely: Osakas Petri Uusikylä Net Effect Oy:stä esitteli strategian. Seutuvaliokunnan puheenjohtaja Henry Lindelöf piti puheenvuoron, jossa hän painotti seudun kilpailukykyä. Asian käsittelyssä ja workshopissa puheenvuoroja käyttivät Olli Nuuttila, Vesa Salminen, Olavi Muuronen, Osmo Kallio, Topias Kotiniemi ja Osmo Havuaho. Keskustelussa mm. arvioitiin, että seudulla on tehty lukuisia selvityksiä; nyt pitäisi löytyä yhteistä tahtoa niiden toteuttamiseen. Henry Lindelöf esitti, että seutustrategia lähetetään kuntiin lausuntoa varten seutuvaliokunnan valmistelemalla lähetteellä. Kuntien lausunnot voitaisiin saada elo-syyskuussa, ja olisivat näin seutuvaltuuston tiedossa syksyllä. Seutuvaltuusto hyväksyi seutustrategian omalta osaltaan ja valiokunta valmistelee asian edelleen kuntiin lähetettäväksi lausuntoa varten mahdollisista toimenpiteistä. Ehdotus kuntiin meneväksi seutustrategian lähetteeksi/saatteeksi lähetetään sähköpostilla ennen kokousta ja jaetaan kokouksessa. Seutuvaliokunta päättää - hyväksyä ehdotuksen seutustrategian lähetteeksi/saatteeksi - lähettää Kotkan Haminan seutustrategian kuntiin ja pyytää niiden lausunnon mennessä.

6 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta Asian käsittely:./. Keskustelun perusteella muokattiin kuntiin lähtevä saate, joka liitteenä. 59 Kymenlaakson maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma ja Kotkan - Haminan seutuohjelma Seutuvaliokunta Aluekehitysjohtaja Juha Haapaniemi, Kymenlaakson Liitto: Maakuntaohjelma ja toteuttamissuunnitelma ovat keskeinen osa aluehallinnon suunnittelua. Kymenlaakson maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma jäsennetään maakuntaohjelman painopisteiden mukaisesti. Kymenlaakson maakuntaohjelmassa on neljä toimintalinjaa: Toimintalinja 1 Yritystoiminnan kehittäminen Toimintalinjan rahoitusta suunnataan entistä enemmän monenkeskisiin, laajoihin kokonaisuuksiin esim. bioenergian ja ekologisen rakentamisen hankkeisiin ja puhtaan energian klusterin toimintojen käynnistämiseen. Korkeakoulujen ja yritysten tutkimus- ja kehitystyötä tuetaan erityisesti puukuidun hyödyntämisessä tavoitteena puusta saatavan tuotekirjon laajentaminen ja jalostusarvon nostaminen. Rahoitusta suunnataan edelleen myös logistiikan, rautatieliiketoiminnan, teknologian ja digitaalisten sisältöjen kehittämishankkeisiin. Matkailussa keskitytään yritysten tuotekehityksen tukemiseen ja yritysten verkostoitumisen auttamiseen. Maakunnan historiaa ja kulttuuria voidaan tuotteistaa matkailun käyttöön. Toimintalinja 2 Osaamisen kehittäminen Toimintalinjan kehittämispanoksilla kehitetään maakunnan asukkaiden ammattitaitoa ja osaamista sekä turvataan osaavan työvoiman riittävyys maakunnassa. Läpileikkaavana teemana kaikessa koulutuksessa tulee olla yrittäjyyskasvatus sekä maahanmuuttajien integrointi suomalaiseen yhteiskuntaan. Työvoimapolitiikassa panostetaan erityisesti työvoiman osaamisen kehittämiseen työelämän tarpeita vastaavasti. Osaamisen kehittämisessä panostetaan mm. bio- ja tuulivoimaosaamisen, meriturvallisuuden ja logistiikan osaamisen, turvallisuusosaamiseen sekä maa- ja rataliikenteen osaamisen kehittämiseen. Toimintalinja 3 Aluerakenne, infrastruktuuri ja ympäristö Kehittämisen painopisteet ovat kaupunkiympäristön vetovoimaisuuden vahvistaminen, kaupunki-maaseutu-saaristo vuorovaikutuksen kehittäminen, yhdyskuntarakenteen eheyttäminen, joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn edistäminen sekä autoriippuvuuden vähentäminen. Lisäksi laajojen teollisuuskäytöstä vapautuvien teollisuusympäristöjen hyödyntäminen sekä uudelleenkäyttöön panostetaan. Liikenteen panostukset liittyvät ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaamiseen, energiatehokkaisiin kulku- ja kuljetusmuotoihin panos-

7 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta tamiseen, liikenneturvallisuuden parantamiseen, elinkeinoelämän toimintaedellytyksien ja kuljetusten kustannustehokkuuden ennustettavuuden ja täsmällisyyden parantamiseen sekä joukkoliikenteen toimintaedellytysten parantamiseen. Teknisen huollon osalta painotetaan vesihuollon kehittämis- ja yhteistyötä. Alueellisten jätesuunnitelmien tavoitteiden edistämistä tuetaan. Kulttuuriympäristöjen korkeatasoisen laadun säilymiseksi tuetaan toimia kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja ympäristöjen säilyttämiseksi ja kunnostamiseksi mm. pk-yritysten käyttöön. Toimintalinja 4 Vetovoimainen Kymenlaakso Hyvät liikenneyhteydet, toimiva liiketoimintaympäristö, viihtyisät keskustat ja asuinalueet, vireä maaseutu sekä monipuolinen luonto- ja kulttuuriympäristö ovat vahvuustekijöitä uusien asukkaiden, yritysten ja matkailijoiden houkuttelemiseksi maakuntaan. Vetovoimatekijöitä ovat myös aktiivinen kulttuuri- ja liikuntatarjonta. Kymenlaakson vahvuustekijöitä on tehtävä tunnetuksi kotimaassa ja kansainvälisesti. Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan yhteistyön syventäminen Kymenlaakso muodostaa Etelä-Karjalan kanssa voimaan tulleen aluelainsäädännön mukaisen yhteistoiminta-alueen. Maakunnat ovat linjanneet maakuntaohjelmiinsa yhteiset kehittämisen teemat: metsäteollisuusklusterin uudistuminen, puhdas energia ja ympäristöteknologia, Venäjä-toiminnot, logistiikka ja infrastruktuuri, osaamis- ja koulutusrakenteet sekä ICTliiketoiminta ja sisältötuotanto. Näihin teemoihin pyritään saamaan aikaa kahden maakunnan yhteisiä, entistä vaikuttavampia hankekokonaisuuksia, joissa etenkin seudulliset kehitysyhtiöt ovat merkittävässä roolissa. Niistä voi muodostua myös kansallisia kärkihankkeita. Kymenlaakson liiton, Cursor Oy:n ja Kouvola Innovation Oy:n välisissä neuvotteluissa on sovittu seuraava aikataulu: - Cursor Oy kerää tiedot Kotkan-Haminan seudun hankkeiden hallinnoijilta mennessä - Cursorin ja Kouvola Innovation Oy:n tapaaminen liiton kanssa seutuohjelmahankkeiden merkeissä klo 9 - Cursor Oy toimittaa Kotkan-Haminan seutuohjelmaluonnoksen Kymenlaakson Liittoon mennessä - Seutuvaltuusto hyväksyy seutuohjelman syyskuussa - Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman on oltava valmis Seutuvaliokunta merkitsee Kymenlaakson maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman ja Kotkan-Haminan seutuohjelman aikataulun tiedoksi. Seutuohjelman sisältöön palataan kesäkuun kokouksessa.

8 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta Kotkan-Haminan seutuohjelmaluonnos toimitetaan ennen kokousta sähköpostilla ja jaetaan kokouksessa, jossa sen hankkeet esittelee kehittämisjohtaja Mia Hämäläinen. Seutuvaliokunta keskustelee alustavasta seutuohjelmasta ja antaa omat evästyksensä. Ehdotus lopullisesta seutuohjelmasta käsitellään seuraavassa seutuvaliokunnan kokouksessa elokuussa.

9 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta Vertaisoppimismatka Saksaan Kotkan-Haminan seutuvaliokunnan kokouksissa on epävirallisesti keskusteltu vertaisoppimismatkan tekemisestä Saksaan Tutustumiskohteina olisivat mahdollisesti Hampurin satama ja Lyypekin elinkeinokehitysyhtiö. Samalla osallistuttaisiin Kotkan kaupungin taidenäyttelyn avajaisiin Lyypekissä. Matkan ohjelma ja budjetti tarkentuvat. Seutuvaliokunta päättää tehdä vertaisoppimismatkan Hampuriin ja Lyypekkiin. Vertaisoppimismatka päätetään rahoittaa Kotkan-Haminan seutubudjetista. Matkalle osallistuvat Henry Lindelöf, Hannu Muhonen, Osmo Havuaho, Markku J. Forss, Markku J. Forss, Markku Saastamoinen, Olavi Muuronen, Keijo Rinnesalmi, Mia Hämäläinen ja Mervi Liimatainen. 61 Seuraava kokous Seutuvaliokunta päättää seuraavan kokouksen ajankohdan ja paikan. Perjantaina kello Kotkan kaupungintalolla.

Cursor Oy, Eagle, Kyminlinnantie 6, Kokoustila Kehitys, 3. krs. 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Cursor Oy, Eagle, Kyminlinnantie 6, Kokoustila Kehitys, 3. krs. 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 23.3.2010 PÖYTÄKIRJA Nro 3/2010 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.3.2010 klo 9.05-11.00 KOKOUSPAIKKA Cursor Oy, Eagle, Kyminlinnantie 6, Kokoustila Kehitys, 3. krs. 24 Kokouksen

Lisätiedot

Haminan Raatihuone, kaupunginhallituksen huone, 2. kerros. 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 12 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...

Haminan Raatihuone, kaupunginhallituksen huone, 2. kerros. 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 12 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 5.3.2015 PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 KOKOUSAIKA Torstai 5.3.2015 kello 13.30 15.30 KOKOUSPAIKKA Haminan Raatihuone, kaupunginhallituksen huone, 2. kerros 11 Kokouksen

Lisätiedot

Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, Kotka, 3. krs, kokoustila Kehitys. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, Kotka, 3. krs, kokoustila Kehitys. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 6.5.2014 PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014 KOKOUSAIKA Tiistai 6.5.2014 klo 8-9 KOKOUSPAIKKA Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, Kotka, 3. krs, kokoustila Kehitys 33 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KOTKAN HAMINAN SEUTU. TOIMINTAKERTOMUS 2009 Kotkan-Haminan seutuvaliokunta 23.3.2010 Kotkan-Haminan seutuvaltuusto 30.3.

KOTKAN HAMINAN SEUTU. TOIMINTAKERTOMUS 2009 Kotkan-Haminan seutuvaliokunta 23.3.2010 Kotkan-Haminan seutuvaltuusto 30.3. KOTKAN HAMINAN SEUTU TOIMINTAKERTOMUS 2009 Kotkan-Haminan seutuvaliokunta 23.3.2010 Kotkan-Haminan seutuvaltuusto 30.3.2010 YLEISTÄ Seudullinen yhteistyö toteutui pääosin seutuvaltuuston, -valiokunnan

Lisätiedot

Seudullinen yhteistyö toteutui pääosin seutuvaltuuston, -valiokunnan ja -foorumeiden sekä eri hankkeiden myötä.

Seudullinen yhteistyö toteutui pääosin seutuvaltuuston, -valiokunnan ja -foorumeiden sekä eri hankkeiden myötä. KOTKAN HAMINAN SEUTU TOIMINTAKERTOMUS 2010 Kotkan-Haminan seutuvaliokunta 16.3.2011 Kotkan-Haminan seutuvaltuusto 11.10.2011 YLEISTÄ Seudullinen yhteistyö toteutui pääosin seutuvaltuuston, -valiokunnan

Lisätiedot

KOTKAN HAMINAN SEUTU. TOIMINTAKERTOMUS 2012 Kotkan-Haminan seutuvaliokunta 26.2.2013 Kotkan-Haminan seutuvaltuusto 6.3.2013

KOTKAN HAMINAN SEUTU. TOIMINTAKERTOMUS 2012 Kotkan-Haminan seutuvaliokunta 26.2.2013 Kotkan-Haminan seutuvaltuusto 6.3.2013 KOTKAN HAMINAN SEUTU TOIMINTAKERTOMUS 2012 Kotkan-Haminan seutuvaliokunta 26.2.2013 Kotkan-Haminan seutuvaltuusto 6.3.2013 YLEISTÄ Seutuyhteistyö otti harppauksen eteenpäin, kun Kotkan-Haminan seudun kehityskuva

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Kokoustiedot... 1 128 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 129 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 130 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 28.4.2014 17:00 OSALLISTUJAT Elomaa Ji puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I vapuheenjohtaja Lommi Semi II vapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Mika Luumi Ji Merivirta

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 8/2009. Aika Tiistai 20.10.2009 klo 16.30. Paikka Järvenpää-talo, kokoustilat 1 ja 2, Hallintokatu 4, Järvenpää

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 8/2009. Aika Tiistai 20.10.2009 klo 16.30. Paikka Järvenpää-talo, kokoustilat 1 ja 2, Hallintokatu 4, Järvenpää KUUMA-HALLITUS Esityslista 8/2009 Aika Tiistai 20.10.2009 klo 16.30 Paikka Järvenpää-talo, kokoustilat 1 ja 2, Hallintokatu 4, Järvenpää 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Maakuntahallitus 04.11.2013 KOKOUSTIEDOT AIKA 04.11.2013 klo 08:30-10:35 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2009 1 (29)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2009 1 (29) 1 (29) Aika: 24.6.2009 klo 15.30 Paikka: Vanajanlinnan Metsänvartijan Tila Haitintie 792 13330 Harviala 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 86 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 87 Kokouksen

Lisätiedot

Kotkan-Haminan seudun ohjelma-asiakirja KOKO 2010 2013. Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä

Kotkan-Haminan seudun ohjelma-asiakirja KOKO 2010 2013. Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä Kotkan-Haminan seudun ohjelma-asiakirja KOKO 2010 2013 Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä Kotkan-Haminan seudun KOKO 2010 2013 2 Sisällysluettelo 1. Ohjelmaehdotuksen vastaavuus alueen kehittämisen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2010 1 (32)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2010 1 (32) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2010 1 (32) Aika: 21.6.2010 klo 10.00 12.15 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 84 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Aika 30.8.2006 klo 9:00-11:24 Tampereen kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoussali, Aleksis Kiven katu 14-16 C, V krs.

Aika 30.8.2006 klo 9:00-11:24 Tampereen kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoussali, Aleksis Kiven katu 14-16 C, V krs. Aika 30.8.2006 klo 9:00-11:24 Paikka Tampereen kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoussali, Aleksis Kiven katu 14-16 C, V krs. Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Rantanen Seppo

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

KOKO 2010 2013. KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010. Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä

KOKO 2010 2013. KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010. Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä KOKO 2010 2013 KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010 2 KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010 KOKO 2010 2013 Kotka

Lisätiedot

Kotkan-Haminan seudun

Kotkan-Haminan seudun 2020 Kotka-Hamina on veto- kuvat: Matti Immonen, Mikko Nikkinen, Tuuli Koivisto ja Raimo Eerola voimainen ja hyvinvoiva seutu Itämeren kehityskäytävällä. Kotkan-Haminan seudun SEUTUSTRATEGIA 2010 2015

Lisätiedot

Nieminen Timo P. pj Rantanen Seppo Petäkoski-Hult Tuula vpj SSöderström Päivi

Nieminen Timo P. pj Rantanen Seppo Petäkoski-Hult Tuula vpj SSöderström Päivi Aika: 24.9.2008 klo 8.35-9.30 Paikka: UKK-instituutti, kokoustila Kesä, Kaupinpuistontie 1 Osallistujat: Jäsenet: varajäsen Nieminen Timo P. pj Rantanen Seppo Petäkoski-Hult Tuula vpj SSöderström Päivi

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 4/2014. Hankerahoitusjaosto 17.11.2014

PÖYTÄKIRJA 4/2014. Hankerahoitusjaosto 17.11.2014 PÖYTÄKIRJA 4/2014 Hankerahoitusjaosto 17.11.2014 35 Kokouksen avaus 36 Osanottajien toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 37 Työjärjestyksen hyväksyminen 38 Pöytäkirjan tarkastaminen

Lisätiedot

Maasotakoulun esikunnan auditorio, Lappeenrannan Rakuunamäki, os. Maasotakoulu, Väinö Valveen katu 4

Maasotakoulun esikunnan auditorio, Lappeenrannan Rakuunamäki, os. Maasotakoulu, Väinö Valveen katu 4 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 12/2014 317 Maakuntahallitus AIKA 15.12.2014 klo 09:00-09:30 PAIKKA Maasotakoulun esikunnan auditorio, Lappeenrannan Rakuunamäki, os. Maasotakoulu, Väinö Valveen katu 4

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sisällysluettelo Laatimispäivä Nro 10/2006 13.11.2006 KOKOUSTIEDOT EI VIRALLINEN Aika 13.11.2006 klo 8.30 10.20 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25) 1 (25) Aika: 5.5.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 75 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 76 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 2 / 12.2.2007 1

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 2 / 12.2.2007 1 MAAKUNTAHALLITUS 2 / 12.2.2007 1 MAAKUNTAHALLITUKSEN KOKOUSHUONE NIITTYKATU 5 HÄMEENLINNA 12.2.2007 klo 10.00 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...3 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA...3 16

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 4/2009 1. Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies-neuvotteluhuone. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 4/2009 1. Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies-neuvotteluhuone. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 4/2009 1 Maakunnan yhteistyöryhmä Kokousaika 22.09.2009 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies-neuvotteluhuone Asialista: Otsikko

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 9/11.11.2013 09:00

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 9/11.11.2013 09:00 pöytäkirja 9/ 09:00 Kokoustiedot... 1 166 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 167 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 168 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen... 4 169 Hämeen liiton toiminta-

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 8/2004. Yhtymähallitus 12.08.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 8/2004. Yhtymähallitus 12.08.2004 1 Yhtymähallitus 12.08.2004 1 Aika 10:00-12:07 Paikka Valtuustosali, Savonrannan kunta Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja poistui klo 11:50 Auvinen Matti Haverinen

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2004. Yhtymähallitus 29.01.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2004. Yhtymähallitus 29.01.2004 1 Yhtymähallitus 29.01.2004 1 Aika 29.01.2004 klo 10:00-12:55 Paikka Savonrannan kunnanvirasto Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja Auvinen Matti Haverinen Helena

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. saapui kello 10:10 49 käsittelyn aikana.

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. saapui kello 10:10 49 käsittelyn aikana. KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika kello 10:00 12:00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset

Lisätiedot

Savonlinna, Lounasravintola Andriisi, Vipusenkatu 6, Iso kokoustila. Otsikko Sivu

Savonlinna, Lounasravintola Andriisi, Vipusenkatu 6, Iso kokoustila. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2010 1 Maakunnan yhteistyöryhmä Kokousaika 15.04.2010 kello 10:00-14:30 Kokouspaikka Savonlinna, Lounasravintola Andriisi, Vipusenkatu 6, Iso kokoustila Asialista:

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 1/2011 Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot