AMOkoordinaattoritapaaminen. Kauhajoki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AMOkoordinaattoritapaaminen. Kauhajoki 15.-16.9.2009"

Transkriptio

1 AMOkoordinaattoritapaaminen Kauhajoki

2 52 aluetta 321 (+n) kuntaa neuvotteluja edelleen vastaavat hyvin toiminnallisstrategisia alueita

3 Budjetti vuosittain 24 m (TEM 12 m ) koordinaatioon 7 m 30 % kokonaisuudesta alueellinen vaihtelu 8 84 % kuntarahoituksen kriisiytyminen näkyy Huom. rahoituspäätökset VN maakunnittain Maakuntien liitot KOKOille mahdollisuus nostaa rahoitus 70 % (+, jos ylimaakunnallista)

4 Verkostot Innovaatiot: 35, koordinaatio Seinäjoki Hyvinvointi: 24, koordinaatio Hämeenlinna Luovat alat ja kulttuuri: 25, koordinaatio Rauma MAL, 20, koordinaatio Tampere Matkailu(keskittymät), 14, koordinaatio Kalajoki Kansainvälistyminen (Venäjä), 22, koordinaatio SEKES verkostot toimittavat suunnitelman täydennykset mennessä saitille avattu Verkostot osio, sieltä tuorein tieto

5 Hakemusten pisteytys pisteiden pisteiden maksimista kriteeri kriteerin nimi keskiarvo max % Toiminta-alueen strateginen merkitys 2,5 2,5 99,0 % Toiminta-alue perusteltavissa yritysten tai asukkaiden kannalta toiminnallisesti 2,4 2,5 97,1 % Verkostoituminen lähellä sijaitseviin alueisiin 1,4 1,5 94,2 % Tunnistetut alueelliset vahvuudet 4,4 5 87,5 % Osallistujajoukko 2,2 2,5 87,5 % KOKOn rooli vahvuuksien kehittämisessä 4,3 5 86,5 % Kilpailukykä vahvistava ohjelman sisältö 8, ,6 % Keinot ja toimenpidekokonaisuudet 4,2 5 83,7 % Operationalisointi 4,2 5 83,7 % KOKOn täydentävä rooli suhteessa maakuntaohjelmaan ja muihin aluekehityksen instrumentteihin 2,1 2,5 83,7 % Ehdotettujen toimenpidekokonaisuuksien perustelut 4,1 5 81,7 % Ohjelman toteutuksen ja ohjauksen koordinaatiomekanismi 2,0 2,5 78,8 % OSIO 3 MITEN VALMISTELTU, MITEN OHJELMA TOIMII? 15,8 20,00 78,8 % Ohjelman toteutuksen aikaisen kumppanuuden luonne 1,2 1,5 76,9 % Yhteistyön intensiteetti ja sen hyödyllisyys ohjelman toteutuksessa 1,2 1,5 76,9 % Ympäristövaikutusten tunnistaminen 1,2 1,5 76,9 %

6 OSIO 2 MITÄ TEHDÄÄN? 15,1 20,00 75,7 % KOKOn merkittävyys rahoitusinstrumenttina 1,8 2,5 72,1 % Ohjelman sisältö ja toimenpiteet kestävän kehityksen näkökulmasta 1,1 1,5 70,2 % Koheesiota parantava ohjelman sisältö 7, ,2 % Toimintaympäristö muutosten ennakointi 2,8 4 69,2 % Vaikuttavuustavoitteet 3,4 5 67,3 % Osallistumisen tapa 1,6 2,5 65,4 % Ohjelman toteutuksen rahoitusmalli 1,6 2,5 64,4 % Ohjelman sisältö ja toimenpiteet sukupuolinäkökulmasta 1,0 1,5 63,5 % OSIO 1 MIKSI OHJELMA TEHDÄÄN? 25,2 40,00 63,1 % OSIO 4 MILLAINEN OHJELMA ON OLEMUKSELTAAN? 12,4 20,00 61,8 % Rohkea ja innovatiivinen toimintamalli 2,4 4 60,6 % Toteutus 3,0 5 59,6 % Sukupuolten välisen tasa-arvon toteutuminen osallistumisessa 0,9 1,5 58,7 % Aktiivisuus verkostoissa 0,9 1,5 57,7 % Seurantajärjestelmä 2,5 5 49,0 % TOTAL YHTEENSÄ 68,5 100,00 68,5 %

7 Etukäteisarvioinnin havaintoja hakemuksista tekijänä Management Design Intelligence (MDI) käynnistynyt käytännössä heinäkuussa valmistuu mennessä

8 HAVAINTOJA ARVIOINTIKRITEERIEN PERUSTEELLA (1/4) Ohjelmaehdotusten vastaavuus alueen kehittämisen tavoitteisiin Kilpailukykytavoite paremmin tiedostettu kuin koheesiotavoite Kilpailukyvyn kehittäminen on usein kytketty laajemmin innovaatioympäristön kehittämiseen, elinkeino- tms. strategian toteuttamiseen Vahvuudet on keskimäärin todella hyvin tunnistettu, vahvuustarkastelu selkeyttänyt alueiden näkemyksiä (Synocus Oy); KOKO:n rooli jäsentynyt Vaikuttavuustavoitteet jäävät useassa ehdotuksessa yleisiksi; tavoitteita täsmennetään vuositasolla toimintasuunnitelmassa Seurantajärjestelmä isoin yksittäinen kompastuskivi hakemuksissa; seurantajärjestelmä, mittarit tai KOKO:n rooli suhteessa tavoitteisiin kaipaa täsmentämistä

9 HAVAINTOJA ARVIOINTIKRITEERIEN PERUSTEELLA (2/4) Ohjelman toimenpidekokonaisuudet Toimenpidekokonaisuuksia yhteensä ; keskiarvo ja mediaani 4, yleisimmin 3 tpk / ohjelma Yleisimmät sisällöt Innovaatiot, osaaminen, toimintaympäristö (56) Toimialat, klusterit, elinkeinoelämä, yrittäjyys (56) Palvelut, vetovoima, aluerakenne, asuminen, MAL (46) Hyvinvointi, luovat alat, kulttuuri, ympäristö (27) Valtaosa esitetyistä toimenpidekokonaisuuksista voidaan toteuttaa; tekeminen istuu KOKO:n tavoitteisiin Toteutus kaipaa täsmentämistä; useassa ehdotuksessa vastuita on mietitty yleisellä tasolla ja resurssit on kohdentamatta

10 HAVAINTOJA ARVIOINTIKRITEERIEN PERUSTEELLA (3/4) KOKO:n laadinta ja toteutus Alueet lähes poikkeuksetta perusteltavissa; taustalla usein aiempi yhteistyö (AKO, AMO), yhteisiä seutu- ja elinkeinostrategioita Valmisteluun osallistunut joukko pääosassa ehdotuksia laaja ja monipuolinen; osallistumisen tapa epäselvä; sitoutuminen ja roolit toteutuksessa täsmennettävä Valtaosalla alueista KOKO:lla selkeä ja maakuntaohjelmaa toteuttava rooli; KOKO-rahoitusta perusteltu usein strategisen kehittämisen välineenä Koordinaatio pääosin kunnossa (AKO ja AMO taustalla); budjeteissa isoja eroja ja osalla alueista sisältö epärealistisen laaja suhteessa sisältöön

11 HAVAINTOJA ARVIOINTIKRITEERIEN PERUSTEELLA (4/4) Vastaavuus KOKO:n toimintatapoihin Ennakointi on valtaosalla osa ohjelman toteutusta, mutta toimintatavat kuitenkin vielä täsmentämättä usealla alueella; sisältö hyvin perinteinen Aitoa kumppanuutta (luottamus, sitoutuminen) vaikea arvioida; alueen sisäisiä verkostoja pidetään tärkeänä tapana toteuttaa ohjelma Yhteistyö lähialueiden kanssa systemaattista, yhteiseen historiaan perustuvaa; aktiivisuus kansallisissa verkostoissa vaihtelee Ohjelman sukupuolivaikutukset tiedostetaan yleisellä tasolla; sisällössä ei varsinaisesti tuoda esiin tasa-arvoa edistäviä toimenpiteitä Ympäristövaikutukset on keskimäärin hyvin tunnistettu; sisällöissä näkyy kestävän kehityksen esiinmarssi

12 Etukäteisarvioinnin muut lohkot Maaseutuvaikutusten arviointi Fokusryhmähaastattelu 27.8., yhteenveto Ohjelmaehdotusten läpikäynti toimenpidekokonaisuuksittain (suoria / välillisiä; ++, +, 0, -, --) Lausunnot alueiden ohjelmaehdotuksista Palaute ohjelmaehdotuksista Alue, toteuttaja, vuosibudjetti, toimenpidekokonaisuudet, verkostot Kansalliset yhteistyöalueet ja KOKO-verkostot Verkostojen alueellinen ja kansallinen lisäarvo Haastattelut tai keskustelutilaisuus KOKO:n suhde maakuntaohjelmiin ja ELY-strategioihin Täsmennetty arvio KOKO:n ja maakuntaohjelmien suhteesta KOKO-hankkeiden mahdollisuudet näkyä ELY-strategioissa Tulosten julkistaminen AKO-Karonkka Seinäjoki Loppuraportin kirjoittaminen ja taittaminen

13 Valmistelun jatko alueet ja verkostot täydentävät hakemuksia mennessä TEM jory mahdollinen HALKE-käsittely lokakuussa VN lokakuu, alueet, verkostot, rahoitus, indikatiivinen alueittain marras-joulukuu TTS 2010 laadinta, mennessä käynnistyy helmikuu VN rahoituspäätös

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 57/2009 tommi ranta anssi uitto jarl matti anttila KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja

Lisätiedot

Aluekehittämisen tahtotila

Aluekehittämisen tahtotila KOKO 26.3.2009 Aluekehittämisen tahtotila Hallitus kehittää monikeskuksista, kilpailukykyiseen pääkaupunkiseutuun ja aluekeskusten verkostoon perustuvaa aluerakennetta, joka pitää kaikki maakunnat elinvoimaisina

Lisätiedot

Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013

Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013 Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013 VASEK Oy hallitus 16.6.2009 SISÄLLYS 1 OHJELMAEHDOTUKSEN VASTAAVUUS ALUEEN KEHITTÄMISEN TAVOITTEISIIN 3 1.1

Lisätiedot

Hyvinkään-Riihimäen talousalueen KOKO-ohjelma 2010 2013 (7.1.2010 tarkennettu painos)

Hyvinkään-Riihimäen talousalueen KOKO-ohjelma 2010 2013 (7.1.2010 tarkennettu painos) Hyvinkään-Riihimäen talousalueen KOKO-ohjelma 2010 2013 (7.1.2010 tarkennettu painos) Diaarinumero: TEM 164:00/2008 1(15) Hyvinkään Riihimäen talousalueen KOKO-ohjelman sisältö 1. Ohjelmaehdotuksen vastaavuus

Lisätiedot

KOKO 2010: yhteenveto 52 alueen toimintakertomuksista

KOKO 2010: yhteenveto 52 alueen toimintakertomuksista KOKO 2010: yhteenveto 52 alueen toimintakertomuksista TEM/AKY/OHJE 5.4.2011 Sisällysluettelo 1. Perustiedot KOKO:sta 2010 1 2. Miten KOKO on edistänyt ja tulee edistämään KOKO-alueen sisäistä yhteistyötä?

Lisätiedot

Kotkan-Haminan seudun ohjelma-asiakirja KOKO 2010 2013. Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä

Kotkan-Haminan seudun ohjelma-asiakirja KOKO 2010 2013. Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä Kotkan-Haminan seudun ohjelma-asiakirja KOKO 2010 2013 Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä Kotkan-Haminan seudun KOKO 2010 2013 2 Sisällysluettelo 1. Ohjelmaehdotuksen vastaavuus alueen kehittämisen

Lisätiedot

EAKR toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 arviointi vuosina 2007-2010

EAKR toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 arviointi vuosina 2007-2010 EAKR toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 arviointi vuosina 2007-2010 Teema 1. Yritystoiminnan edistäminen Loppuraportti Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntaohjelman. seurantaraportti

Pirkanmaan maakuntaohjelman. seurantaraportti Pirkanmaan maakuntaohjelman 2007-2010 seurantaraportti 2 Pirkanmaan maakuntaohjelman 2007-2010 seurantaraportti Pirkanmaan liitto Julkaisu B 113 Pirkanmaan liitto Tampere 2010 Sarja B julkaisu nro 113

Lisätiedot

Viranomaisen merkintöjä Saapunut Dno/Ark. Jakelu. FIMOS-nro. Hakemusnro. Kansallinen maakunnan kehittämisraha

Viranomaisen merkintöjä Saapunut Dno/Ark. Jakelu. FIMOS-nro. Hakemusnro. Kansallinen maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Viranomaisen merkintöjä Saapunut Dno/Ark. Jakelu FIMOS-nro Hakemusnro 1 Lue maakunnan kehittämisrahahakemuksen täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Hakemus on Uusi Jatkohakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

[3] Saatteeksi... 2. Sisällysluettelo... 3. 1. Ohjelmaehdotuksen vastaavuus alueen kehittämisen tavoitteisiin... 4

[3] Saatteeksi... 2. Sisällysluettelo... 3. 1. Ohjelmaehdotuksen vastaavuus alueen kehittämisen tavoitteisiin... 4 [2] SAATTEEKSI Kouvolan kaupunki on monessa mielessä muotoutumassa uudelleen. Aiemmin rautatiehen, hallintoon, sotilaisiin ja kauppaan mielikuvissa kytketty kaupunki on vuodesta 2009 alkaen kokonaisuus,

Lisätiedot

Vakka-Suomen KOKO-ohjelma 2010-2013

Vakka-Suomen KOKO-ohjelma 2010-2013 Vakka-Suomen KOKO-ohjelma 2010-2013 Vakka-Suomen seutukunta Yhtymähallitus 16.06.2009 Valtioneuvosto 19.11.2009 Ukipolis Oy Hallitus 08.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ohjelmaehdotuksen vastaavuus alueen kehittämisen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. www.länsi.fi/koko. 2.12.2010 KOKO Länsi-Uusimaan ohjausryhmä hyv.

Toimintasuunnitelma. www.länsi.fi/koko. 2.12.2010 KOKO Länsi-Uusimaan ohjausryhmä hyv. HANKO INKOO KARJALOHJA KARKKILA LOHJA NUMMI-PUSULA RAASEPORI SIUNTIO Toimintasuunnitelma 2011 KOKO Länsi-Uusimaan ohjausryhmä hyv. www.länsi.fi/koko 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTAA... 2 2. KOORDINOINTI,

Lisätiedot

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Huhtikuu 2013

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Huhtikuu 2013 Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos Päivämäärä Huhtikuu 2013 EAKR -ARVIOINNIT 2011-2013 TEEMA 3: EAKR-RAHOITUKSEN MERKITYS ALUEELLISTEN OSAAMISYMPÄRISTÖJEN KE-

Lisätiedot

LUOVA TAMPERE -OHJELMAN LOPPUARVIOINTI

LUOVA TAMPERE -OHJELMAN LOPPUARVIOINTI Vastaanottaja Tampereen kaupunki/kari Kankaala Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 27.2.2012 VILJAMAA, LAHTINEN & VALKONEN LUOVA TAMPERE -OHJELMAN LOPPUARVIOINTI VILJAMAA, LAHTINEN & VALKONEN LUOVA

Lisätiedot

ESR-strategian arviointi

ESR-strategian arviointi Kari Hietala Oy Kari Hietala Oy Kari Hietala Marraskuu 2009 ESR-strategian arviointi Sisällysluettelo 1. ESR-strategia ja Lissabonin strategia 1 2. ESR-strategian relevanssi 2 3. ESR-ohjelman sisältö 4

Lisätiedot

Cursor Oy, Eagle, Kyminlinnantie 6, Kokoustila Kehitys, 3. krs. 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Cursor Oy, Eagle, Kyminlinnantie 6, Kokoustila Kehitys, 3. krs. 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 23.3.2010 PÖYTÄKIRJA Nro 3/2010 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.3.2010 klo 9.05-11.00 KOKOUSPAIKKA Cursor Oy, Eagle, Kyminlinnantie 6, Kokoustila Kehitys, 3. krs. 24 Kokouksen

Lisätiedot

Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS 22.2.2010 ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA

Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS 22.2.2010 ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 Sisällys 1. JOHDANTO 1.1. Maakuntasuunnitelma ja ohjelma Keski Pohjanmaan kehittämisen yhteinen

Lisätiedot

EAKR toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 arviointi

EAKR toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 arviointi EAKR toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 arviointi Syksyn 2010 suuraluekohtaisten keskustelutilaisuuksien yhteenveto seurantakomiteoille 16.11.2010 Gaia Consulting Oy

Lisätiedot

CCI 2007 FI 16 2 PO 004 Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite. Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013

CCI 2007 FI 16 2 PO 004 Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite. Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 004 Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 004 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE ETELÄ-SUOMEN

Lisätiedot

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Marraskuu 2013

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Marraskuu 2013 Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos Päivämäärä Marraskuu 2013 EAKR -ARVIOINNIT 2011-2013 TEEMA 3: EAKR-RAHOITUKSEN MERKITYS ALUEELLISTEN OSAAMISYMPÄRISTÖJEN KE-

Lisätiedot

EU:n tavoite 6-ohjelman hankkeiden arviointi Pohjois-Karjalan liitossa

EU:n tavoite 6-ohjelman hankkeiden arviointi Pohjois-Karjalan liitossa EU:n tavoite 6-ohjelman hankkeiden arviointi Pohjois-Karjalan liitossa Janna Merenniemi 141994 Joensuun yliopisto Maantieteen laitos Yhteiskuntamaantieteen pro seminaari tutkielma Huhtikuu 2002 SISÄLTÖ

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013. EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013. EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite TYÖMINISTERIÖ Uusittu versio 4 29.8.2007 Liite 1 MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013 EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite CCI No 2007FI052PO001 Hyväksytty valtioneuvoston

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ / MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 LUONNOS 27.1.2014 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Sivu

Lisätiedot

Pohjois-Suomen maakuntaohjelmien jälkiarviointi

Pohjois-Suomen maakuntaohjelmien jälkiarviointi Pohjois-Suomen maakuntaohjelmien jälkiarviointi Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa Loppuraportti Kesäkuu 2013 Janne Antikainen, Valtteri Laasonen ja Tommi Ranta SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ / MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 LUONNOS 27.1.2014 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Sisällysluettelo

Lisätiedot

HANKETOIMINNAN NELJÄ TODELLISUUTTA ESR-rahoitetut hankkeet rahoittajien, toteuttajien ja osallistujien silmin

HANKETOIMINNAN NELJÄ TODELLISUUTTA ESR-rahoitetut hankkeet rahoittajien, toteuttajien ja osallistujien silmin HANKETOIMINNAN NELJÄ TODELLISUUTTA ESR-rahoitetut hankkeet rahoittajien, toteuttajien ja osallistujien silmin Tampereen yliopisto Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö SENTE-julkaisuja 10 / 2001 HANKETOIMINNAN

Lisätiedot

Matkailuteiden määrittely. Periaatteet

Matkailuteiden määrittely. Periaatteet Matkailuteiden määrittely Periaatteet Matkailuteiden määrittely Periaatteet TIEHALLINTO Helsinki 2004 Kannen kuva: Kauko Kyöstiö, Spatio Oy Vain verkkojulkaisuna ISBN 951-803-297-1 TIEH 1000080-v-04 Julkaisua

Lisätiedot

Osaamisklusterit alueiden voimien yhdistäjänä. Osaamiskeskusohjelman (2007 2013) väliarviointi

Osaamisklusterit alueiden voimien yhdistäjänä. Osaamiskeskusohjelman (2007 2013) väliarviointi Osaamisklusterit alueiden voimien yhdistäjänä Osaamiskeskusohjelman (2007 2013) väliarviointi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 44/2010 antti pelkonen jari konttinen juha oksanen ville

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2008

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2008 Liite 4 IS SKOM 9.6.2009 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2008 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO...4 1. JOHDANTO...6

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö Kehityshanke hallinnonalan konserniohjauksen mallintamiseksi ja toteuttamiseksi Loppuraportti 29.8.2008 Sisällysluettelo 1. Johdon yhteenveto ja projektin esittely 3 1.1 Johdon

Lisätiedot