SISÄILMASTOTUTKIMUS VIRASTOTALO 2, ESPOO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄILMASTOTUTKIMUS VIRASTOTALO 2, ESPOO"

Transkriptio

1 SISÄILMASTOTUTKIMUS VIRASTOTALO 2, ESPOO

2

3 Yhteenveto ja toimenpide-suositukset Tutkimuksen tavoitteena on ollut seurata rakennuksen sisäilmaston laatua ja laatuun vaikuttavia tekijöitä seurantatutkimuksena. Lisäksi tiloissa selvitettiin ilmanvaihdon toimintakuntoa pistokokeen omaisesti sekä tutkittiin rakenneliittymien tiiveyttä merkkiainetutkimuksen avulla. Edellisen päivätyn tutkimuksen jälkeen rakennuksen ikkunat on uusittu, sekä tehty ilmanvaihtoon liittyviä toimenpiteitä. Tässä tutkimuksessa seurattiin sisäilman mikrobipitoisuuksia 11 tilassa, tutkittiin rakenteen ilmavuotokohtia 8 tilassa, mitattiin 10 tilan tulo- ja poistoilmavirta sekä seurattiin sisä- ja ulkoilman välistä paine-eroa. Sisäilman mikrobipitoisuudet olivat pääsääntöisesti normaalina pidettäviä. Muutamassa näytteessä havaittiin normaali sisäilmasta poikkeavia lajeja, jotka todennäköisesti siirtyvän sisäilmaan rakenteen ilmavuotokohtien kautta. Jätehuoneen rakenneliittymien ilmatiiveys tarkastettiin yläpuoliseen toimistohuoneeseen. Ilmavuotokohtia ei havaittu, joten rakenneliittymät ja läpiviennit ovat riittävän tiiviit kerrosten ulkoseinärakenteessa havaittiin kaikissa tutkittavissa tiloissa ilmavuotokohtia ikkunan rakenneliittymissä. Lisäksi kahdessa tilassa havaittiin ilmavuotokohtia ulkoseinän ja lattian liitoskohdassa sekä yhdessä tilassa pistorasiasta. 9. kerroksen saunan kokoustilan levyrakenteisessa ulkoseinässä havaittiin merkittäviä ilmavuotoja. Epäpuhtaudet pääsevät siirtymään rakenteista (katon eristetila, ulkoseinärakenne) sisäilmaan. Tilassa havaittiin myös mikrobiperäinen haju sisäilmassa. Kaikki havaitut ilmavuotokohdat tulee tiivistää, jotta epäpuhtaudet eivät pääse rakenteista sisäilmaan. Tiivistystyöt suositellaan tekemään koko rakennuksessa hyvän sisäilman laadun varmistamiseksi. Tutkimushetkellä rakennuksessa oli käynnissä ilmanvaihdon säätö- ja asennustyöt. Painesuhteiden seurantakaavioissa nähdään viikon aikana muutos, mikä todennäköisesti johtuu käynnissä olevista säätötöistä. Paine-erot tasoittuivat, mutta edelleen yöaikana tilat ovat alipaineisia ulkoilmaan nähden. Päiväaikaan tilat ovat lähes tasapainossa suhteessa ulkoilmaan. Ilmanvaihto suositellaan pidettävän päällä ympäri vuorokauden päiväasetuksissa siihen asti, kunnes kaikki rakenteiden tiivistyskorjaukset on saatu tehtyä. Tiivistystöiden toteuttamisen jälkeen koko rakennuksen ilmanvaihto säädetään ja tasapainotetaan. Mitatut tulo- ja poistoilmamäärät olivat tiloissa pääsääntöisesti riittävät. Toimistotilassa 453 tuloilmamäärä ei ollut mittaushetkellä riittävä. Osassa tutkituista tiloista tuloilmamäärä oli suurempi kuin poistoilmamäärä ja osassa tiloista tilanne oli toisinpäin. Ilmanvaihdon säätötyö oli mittaushetkellä rakennuksessa vielä kesken, mikä on vaikuttanut tulo- ja poistoilmamäärien epätasapainoon. 1 (10) SISÄILMASTOTUTKIMUS VIRASTOTALO 2, ESPOO

4 Sisältö 1 LÄHTÖTIEDOT 3 2 RAKENNETYYPIT 4 3 KÄYTETYT MITTA- JA NÄYTTEENOTTOLAITTEET 4 4 HAVAINNOT JA MITTAUKSET KOHTEESSA Pintakosteuskartoitus Rakenteiden ilmatiiveys (merkkiainekokeet) Paine-erojen seurantamittaukset Sisäilman mikrobit Ilmanvaihdon ilmavirrat Aistinvaraiset havainnot kohteessa 8 5 JOHTOPÄÄTÖKSET 8 6 TOIMENPITEET 9 7 LIITTEET 10 2 (10) SISÄILMASTOTUTKIMUS VIRASTOTALO 2, ESPOO

5 SISÄILMASTOTUTKIMUS 1 LÄHTÖTIEDOT Tutkimuskohde: Virastotalo 2 Kirkkojärventie 6 Espoo Lähtötiedot: Tutkimuskohteena on 1970-luvun loppupuolella rakennettu toimistorakennus, jossa on tehty sisäilmatutkimuksia viimeksi keväällä Tämän jälkeen rakennuksessa on tehty ilmanvaihtoon liittyviä korjaustoimenpiteitä sekä uusittu ikkunoita. Kulkuyhteys jätehuoneesta pienempään porrashuoneeseen oli suljettu muuraamalla oviaukko umpeen. Rakennuksen A-osa on yhdeksänkerroksinen ja B-osa viisikerroksinen. Rakennuksessa on toimistotiloja kerroksissa. Rakennuksen 1. kerroksessa on myymälätiloja. 9. kerros on osittainen ja siellä on IV-konehuoneita sekä saunaosasto. Rakennuksessa on pilariperustus. Ulkoseinärakenteet ovat betonisandwich-elementtejä. 9. kerroksen kantavat pystyrakenteet ovat teräspilareita. Tasakaton vesikatteena on bitumihuopa. Osa toimistorakennuksen henkilökunnasta kokee oireilevansa rakennuksessa. Tilojen sisäilman laatua ja laatuun vaikuttavia tekijöitä on tutkittu aikaisemmin (Finnmap Consulting ). Tutkimuskohteena oli kerrosten yksittäiset toimistotilat, jotka oli valittu tilojen käyttäjäkokemusten ja riittävän tutkimusotannan perusteella. Selvityksessä mitattiin sisäilman hiukkasmaisia ja kaasumaisia epäpuhtauksia sekä rakennepintojen kosteustilannetta, ilmanvaihtokanavien puhtautta sekä tulo- ja poistoilmakanavien ilmavirtojen suuntaa. Tutkimuksessa todettiin kerrosten tilojen sekä toisen kerroksen tilojen 217 ja 262 sisäilman mikrobeissa poikkeamaa. Sisäilman haihtuvien orgaanisten yhdisteiden, ammoniakin, formaldehydin sekä pinnoille laskeutuvien mineraalikuitujen ja pölyn koostumuksen tulokset olivat normaalit kaikissa tutkituissa tiloissa. Toimenpiteeksi esitettiin jätehuonetta vasten olevien rakenneliittymien tiiveystason tarkastamista sekä väljien liittymäkohtien tiivistämistä. Lisäksi esitettiin ilmanvaihtoon liittyviä toimenpiteitä sekä ylätasojen puhdistusta. Tilaaja: Espoon kaupunki Tilakeskus-liikelaitos/Talonrakennus PL ESPOON KAUPUNKI Jaakko Mentunen Tutkimusryhmä: Tutkimuksen tekijöinä olivat Sanni Kietäväinen, Reija Salminen ja Sanna Pohjola. Tutkimukset kohteessa tehtiin (10) SISÄILMASTOTUTKIMUS VIRASTOTALO 2, ESPOO

6 Tutkimustavoite: Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää sisäilman laatua ja laatuun vaikuttavia tekijöitä seurantatutkimuksena. Tarkempia tutkimuksia tehtiin niissä tiloissa, joissa havaittiin poikkevia tuloksia tai esitettiin toimenpiteitä aikaisemmassa tutkimuksessa sekä lisäksi muutamassa vertailutilassa. Tutkimuksia tehtiin tiloissa 217, 226, 262, 453, 534, 624, 634, 708, 719, 734, 812, 822, 829, 838, 901. Asiakirjat: Insinööritoimisto Kukkola & Salin Oy, Rakennepiirrustukset 1978 Finnmap Consulting Oy, Sisäilman laatu ja laatuun vaikuttavat tekijät RAKENNETYYPIT YP1 - bitumikermi - betonirakenne - kevytsora lämmöneriste - höyrynsulku - kantava ontelolaatta US1 - betonirakenne - mineraalivillalämmöneriste - betonirakenne US2 (9. kerros) - profiilipelti/bitumikermi - tuulensuojalevy - mineraalivilla lämmöneriste - höyrynsulku - kipsilevy/paneeli - kantava teräspilari 3 KÄYTETYT MITTA- JA NÄYTTEENOTTOLAITTEET Sisäilman mikrobit Ilmapumppu Thomas VTE 10, Serial No: VOC pumppu VOC pumppu Lämpötila- ja kosteusmittari Andersen 6-vaihekeräin SKC Model Serial No: ; Tenax-kerroin 0,325, NO-kerroin 0,328 SKC Model Serial No: ; Tenax-kerroin 0,414, NO-kerroin 0,420 Vaisala HM40, anturi HMP110 4 (10) SISÄILMASTOTUTKIMUS VIRASTOTALO 2, ESPOO

7 Paine-eromittari TSI Airflow PVM610, Serial No: PVM Pintakosteusilmaisin Gann hydrotest LG 1, Serian No: Kosteusmittari Merkkiainelaitteisto Alipaineistaja Ilmavirtamittari Vaisala HMP41 ja HM40, mittapäät HMP42 ja HMP44 Sensistor XRS9012 BlowerDoor SwemaFlow 125D 4 HAVAINNOT JA MITTAUKSET KOHTEESSA 4.1 PINTAKOSTEUSKARTOITUS Tutkittujen huonetilojen seinä- ja lattiarakenteita tutkittiin pintakosteusilmaisimella. Tutkitussa kohteessa ei havaittu kohonneita kosteuslukuarvoja eikä sisäpinnoilla havaittu merkkejä kosteudesta. 4.2 RAKENTEIDEN ILMATIIVEYS (MERKKIAINEKOKEET) Ulkoseinän sisäkuoren ilmatiiveyttä tutkittiiin merkkiainekokeen avulla tiloissa 217, 534, 624, 636, 734, 834 ja 901. Merkkiainekokeissa vetyseos -kaasua johdettiin ulkoseinän eristetilaan ja merkkiaineen mahdollista kulkeutumista sisäilmaan seurattiin huoneissa kaasuanalysaattorin avulla. Huonetilat olivat tutkimuksen aikaisissa olosuhteissa 1-4 Pascalia alipaineisia tutkittaviin rakenneosiin nähden. Merkkiainetutkimustulokset on esitetty liitteissä kerroksissa ulkoseinän betonielementti sisäkuoressa (US1) havaittiin kaikissa tutkituissa tiloissa selkeitä ilmavuotoja ikkunan karmin ja rakenteen liittymäkohdissa. Huoneissa 217 ja 838 lisäksi pieniä ilmavuotokohtia seinän ja lattian liittymissä sekä tilassa 217 sähköpistorasiasta. 9. kerroksen levyrakenteisen ulkoseinän (US2) ilmavuotokohtia tutkittiin tilassa 901. Selkeitä ilmavuotoja todettiin teräspilarin ja ikkunakarmin liittymistä, ikkunakarmin ja ikkunalaudan liittymistä sekä teräspilarin ja puupilarin liittymässä. Jätehuoneen rakenteiden ilmatiiveyttä tutkittiin laskemalla merkkikaasua jätehuoneeseen ja kaasun kulkeutumista tutkittiin yläpuolisessa toimistotilassa 226. Huone alipaineistettiin alipaineistajan avulla Pascaliin ulkoilmaan nähden. Lattian ja seinien liittymistä tai lapivienneistä ei havaittu ilmavuotoja jätehuoneesta yläpuoliseen toimistohuoneeseen. 4.3 PAINE-EROJEN SEURANTAMITTAUKSET Tutkittujen tilojen painesuhteita ulkoilmaan nähden tutkittiin jatkuvatoimisten paine-eromittausten avulla tiloissa 202, 262, 453, 534, 624, 719, 820, 838 ja 901. Tutkittavat huonetilat sijaitsivat rakennuksen eri seinustoilla. 5 (10) SISÄILMASTOTUTKIMUS VIRASTOTALO 2, ESPOO

8 Painesuhteiden seurantamittauskäyrät on esitetty liitteissä Huonetilat olivat keskimäärin lähes tasapainossa seurantajakson aikana suhteessa ulkoilmaan. Painesuhteet vaihtelivat eniten 8. kerroksen tilassa 838 ( Pa). Kiinteistössä oli käynnissä mittausaikana ilmamäärien säätö ja ilmastoinnin muutostyö ( , WiseGroup). Urakoitsijalta saadun tiedon mukaan mittausajankohtana oli kerroksissa käynnissä ilmanvaihdon säätö- ja asennustyöt. Paine-erokäyrissä nähdään jälkeen selvä muutos. Seurantakäyrät ovat eri päivinä lähes identtiset, kun tätä ennen paineerokäyrissä näkyy enemmän vaihtelua. Tämä viittaa, että ilmamääriä on tutkittavissa tiloissa säädetty mittausjakson aikana. Tilassa 262 mittauskäyrä on koko mittausjakson aikana samanlainen, mikä viittaisi, että säädöt on tehty B- siiven 2. kerroksen osalla jo ennen mittausjaksoa. Säätötyön jälkeen tilojen alipaineisuus yöaikana lisääntyy suhteessa ulkoilmaan yöaikana ( Pa), kun taas päiväaikaan tilat ovat lähes tasapainossa suhteessa ulkoilmaan ( Pa). Ilmanvaihdon säätötyö vähensi painesuhteiden vaihtelua. Kuitenkin edelleen alipaineisuus lisääntyi tiloissa suhteessa ulkoilmaan yöaikana. Tavoitteena on, että huonetilojen ja ulkoilman välinen paine-ero on lähellä nollaa kaikkina vuorokauden aikoina. Lisäksi tilojen välisiä ilmavirtauksia tutkittiin hetkellisten, suuntaa-antavien paine-eromittausten avulla. Hetkellisten paine-eromittausten perusteella toimistotilat olivat lähes tasapaineisia suhteessa käytävätiloihin. Porrashuoneet olivat toimistotiloihin nähden selvästi alipaineisia alimmissa kerroksissa, mutta alipaineisuus väheni rakennuksen ylemmissä kerroksissa hormivaikutuksen johdosta siten, että 8. kerroksessa porrashuoneet olivat ylipaineisia (2-6 Pa) toimistotiloihin nähden. Epäpuhtaudet voivat siirtyä porrashuoneista toimistotiloihin päin rakennuksen ylimmissä kerroksissa. Hetkellisten paineeromittausten tulokset on esitetty mittapisteet pohjakuvissa liitteessä (liitteet ). 4.4 SISÄILMAN MIKROBIT 6 (10) Sisäilman mikrobinäytteet otettiin 11 tilasta (217, 453, 534, 624, 708, 719, 812, 822, 829, 838, 901) kahden eri näytteenottokerran aikana. Talviaikana, kun maa on roudassa, tutkimustuloksia verrataan Työterveyslaitoksen ehdottamiin toimistotyyppisten työtilojen sisäilman mikrobipitoisuuksien ohjeellisiin arvoihin sekä Asumisterveysohjeen ohjearvoihin. Sulan maan aikana otetaan lisäksi ulkoilman vertailunäyte, johon sisäilmanäytteiden tuloksia verrataan. Tutkittujen tilojen sieni-itiöpitoisuudet olivat tutkimusajankohtana alhaisia molempien vertailujen perusteella. Joistakin tiloista (453, 534, 719, 812, 822, 838) analysoitiin vähäisiä määriä tavanomaisesta sisäilman laadusta poikkeavia mikrobeja (ns. kosteusvaurioindikaattorilajeja; Aspergillus fumigatus, A. ochraceus, Aureobasidium, Paecilomyces, aktinomykeetit), joita ei analysoitu ulkoilman vertailunäytteistä. Useissa tiloissa bakteeripitoisuus ylitti Työterveyslaitoksen toimistotyyppisten tilojen ohjeellisen arvon (217, 453, 534, 626, 719, 812, 838, 901). Pitoisuus ylitti Asumisterveysohjeen (STM) mukaisen ohjearvon tilassa 453 ensimmäisellä mittauskerralla. Kohonnut bakteeripitoisuus on useimmiten osoitus puutteellisesta ilmanvaihdosta tilassa. SISÄILMASTOTUTKIMUS VIRASTOTALO 2, ESPOO

9 Tiloissa tehdyt rakenneavaukset (ilmanvaihtokotelointien avaukset, Kuva 1) ovat todennäköisesti vaikuttaneet kohonneisiin bakteeripitoisuuksiin tiloissa. Verrattaessa sisäilman mikrobipitoisuuksia helmikuussa 2013 otettuihin näytteisiin, sieni-itiöpitoisuudet ovat selvästi suurempia elokuussa 2014 otetuissa näytteissä. Tämä johtuu mittausajankohdasta; ulkoilman vertailunäytteissä mitattiin sieni-itiöitä elokuussa kpl/m 2, kun helmikuussa 2013 ulkoilmasta mitattiin 9-62 kpl/m 2. Helmikuussa 2013 mitattiin vähäisiä määriä aktinomykeettejä (ns. sädesieniä) tiloista 259, 294, 453, 617, 822 ja 901. Elokuussa 2014 aktinomykeettejä mitattiin tiloista 453 ja 534 otetuissa näytteissä. Tilasta 453 mitattiin kummallakin mittauskerralla aktinomykeettejä. Muita kosteusvaurioindikaattoreita vertailtaessa tilasta 453 analysoitiin jälkimmäisellä mittauskerralla vähäisiä määriä kosteusvaurioindikaattoreita, mutta ei ensimmäisellä mittauskerralla, kun taas tiloissa 217, 708, 829 ja 901 kosteusvaurioindikaattorien määrä oli vähentynyt. Tiloista , 822 ja 838 analysoitiin kosteusvaurioindikaattoreja molemmilla mittauskerroilla. 4.5 ILMANVAIHDON ILMAVIRRAT Rakennuksessa mitattiin tulo- ja poistoilmamääriä pistokoemaisesti tiloissa 217, 262, 453, 534, 624, 708, 734, 812, 838, 901. Ilmavirtojen mittaukset tehtiin , jolloin kiinteistön ilmanvaihdon säätö- ja asennustyö oli käynnissä. Mitattujen tulo- ja poistoilmavirtojen vertailua - Mitatut tilakohtaiset tuloilmavirrat vaihtelivat toimistotiloissa välillä 3-34 dm 3 /s. Mitattujen poistoilmavirtojen vaihteluväli oli dm 3 /s. - Osassa tiloista tuloilmavirta oli poistoilmavirtaa suurempi ja osassa poistoilmavirta oli tuloilmavirtaa suurempi. Merkittävin ilmavirtojen ero oli tilassa 901 (kokoustila), missä tuloilmavirta oli 113 dm 3 /s ja poistoilmavirta 23 dm 3 /s. - Toimistotilassa 453 tuloilmavirta oli ainoastaan 3 dm 3 /s poistoilmavirran ollessa 13 dm 3 /s, minkä johdosta huonetila on alipaineinen ympäröiviin tiloihin/rakenteisiin nähden. Tuloilmavirran tulisi olla yleensä noin 4 dm 3 /s henkilöä kohden, jotta hiilidioksidipitoisuus tilassa ei nouse yli Terveydensuojelulain mukaisen ohje-arvon (1500 ppm). Mitattujen ilmavirtojen vertailua vuoden 2003 Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D2 ohjearvoihin - Neuvottelutilassa tulisi tuloilmavirran olla 8 dm 3 /s henkeä kohden ja 4 dm 3 /s neliömetriä kohden. Tilassa mitattiin tuloilmavirraksi yhteensä 113 dm 3 /s, mikä riittäisi 14 hengelle tai 18 m 2 kokoiseen tilaan. Mitatut tilakohtaiset tulo- ja poistoilmavirrat on esitetty liitteessä 1. 7 (10) SISÄILMASTOTUTKIMUS VIRASTOTALO 2, ESPOO

10 4.6 AISTINVARAISET HAVAINNOT KOHTEESSA Toimistohuoneissa oli avattu ilmanvaihdon tarkastusluukkuja käynnissä olevan ilmanvaihdon säätö ja asennustöiden vuoksi. Useissa huoneissa avatussa koteloinnissa oli esillä mineraalivillaa, josta voi päästä mineraalikuituja sisäilmaan (kuva 1). Rakennuksen A-osan pohjoispuolella oli ulkoseinässä ilmanvaihdon nousukuilu toimistohuoneiden 712 ja 812 kohdalla). Kotelointi oli levyrakenteinen ja samassa tasossa kuin ulkoseinän betonielementti sisäkuori. 9. kerrokseen tultaessa havaittiin sisäilmassa mikrobiperäinen haju, jonka lähdettä ei pystytty paikallistamaan. Mikrobiperäinen haju sisäilmassa on viite mikrobiperäisten, mahdollisesti terveyshaittaa aiheuttavien yhdisteiden pääsystä sisäilmaan. Ulkoseinän rakenne 9. kerroksessa poikkeaa muista kerroksista (Kuva 2). Ulkoseinärakenne on yhteydessä 8. kerroksen kattoon. Kattorakenne ei tuuletu seinän kohdalta, eikä ulkoseinän ja katon liittymää ole tiivistetty, jolloin ilma pääsee esteettä siirtymään katon eristekerroksesta seinärakenteeseen. Ulkoseinän sisäkuori ei ole ilmatiivis, jolloin epäpuhtaudet pääsevät edelleen siirtymään sisätiloihin päin. Myös toimistohuoneessa 636 havaittiin poikkeavaa hajua. Käyttäjien mukaan toimistotila on otettu pois käytöstä johtuen useiden henkilöiden oireilusta tilassa. Tilaan tehtiin merkkiainetutkimus, jossa todettiiin ilmavuotoja ikkunakarmin ja ulkoseinän liittymistä, mistä epäpuhtaudet pääsevät sisäilmaan. Sadevesi lammikoitui paikoin 8. kerroksen katolle (Kuva 5). Tämä viittaa, että kaadot kattokaivoihin on paikoin riittämättömät. Katolle oli asennettu lämmityskaapeleita jäätymisen estämiseksi, mikä vähentää bitumikatteeseen kohdistuvaa rasitetta talvikaudella. Kulku jätehuoneesta viereiseen portaikkoon oli edellisen tutkimuksen suorittamisen jälkeen suljettu muuraamalla oviaukko umpeen. Jätehuoneeseen kuljettiin ainoastaan ulkokautta (Kuva 6). Ilmavuotoja jätehuoneesta yläpuoliseen toimistotilaan ei havaittu. Jätehuoneessa oli voimakas jätteen haju. Sekajätteen joukossa havaittiin myös biojätettä, vaikka erilliset biojätekeräysastiat sijaitsivat rakennuksen ulkopuolella. 2. kerroksen lattiassa havaittiin pitkä poikittainen halkeama toimistotilan 217 ja käytävän kohdalla (Kuva 7). Kyseessä lienee rakennuksen liikuntasauma. 5 JOHTOPÄÄTÖKSET - Sisäilman sieni-itiöpitoisuudet olivat tiloissa alhaisempia kuin ulkoilman vertailunäytteissä. Osassa tiloista havaittiin sisäilmassa vähäisiä määriä normaali sisäilmasta poikkeavia mikrobeja. Nämä siirtyvät sisäilmaan todennäköisesti rakenteen ilmavuotokohtien kautta. 8 tilassa mitattiin sisäilmassa kohonnut bakteeripitoisuus. Toimistotiloissa oli käynnissä 8 (10) SISÄILMASTOTUTKIMUS VIRASTOTALO 2, ESPOO

11 mittaushetkellä ilmanvaihdon säätö ja asunnustöitä, mistä johtuen ilmanvaihdon kotelointeja oli avattu. Luultavasti tämä on vaikuttanut tilojen kohonneisiin bakteeripitoisuuksiin. - Rakennuksen ulkoseinän sisäkuoren ikkunoiden rakenneliittymissä havaittiin kerroksissa selkeitä ilmavuotoja kaikissa tutkittavissa tiloissa. Pienempiä ilmavuotoja havaittiin myös ulkoseinän ja lattian liittymistä sekä pistorasiasta kerroksen levyrakenteisessa ulkoseinässä havaittiin merkittäviä ilmavuotokohtia. 9. kerroksen sisäilmassa havaittiin mikrobiperäinen haju, mikä viittaa mikrobiperäisten, terveyshaittaa aiheuttavien yhdisteiden pääsystä ulkoseinän ilmavuotokohtien kautta sisäilmaan. - Jätehuoneesta ei havaittu tulevan ilmavuotoja yläpuoliseen toimistotilaan. Kulku jätehuoneesta porrashuoneeseen oli suljettu, joten epäpuhtaudet eivät pääse siirtymään myöskään porrashuoneeseen. Sekajätteen joukossa havaittiin myös biojätettä. Kiinteistön käyttäjiä tulee ohjeistaa jätteiden lajitteluun. - Rakennuksen painesuhteissa suhteessa ulkoilmaan havaittiin muutos seurantajakson aikana johtuen rakennuksessa käynnissä olevasta ilmanvaihdon säätö ja asennustöistä. Rakennuksen alipaineisuus kasvoi yöaikana suhteessa ulkoilmaan. Painesuhteiden vaihtelut lisäävät epäpuhtauksien siirtymistä rakenteen ilmavuotokohtien kautta sisäilmaan. Paine-eron tulisi olla mahdollisimman lähellä nollaa kaikkina vuorokauden aikoina. - Tulo- ja poistoilmamäärät vaihtelivat tutkituissa tiloissa siten, että osassa tiloista tuloilmamäärä oli selvästi suurempi kuin poistoilmamäärät ja osassa tiloista poistoilmamäärät olivat selvästi suurempia kuin tuloilmamäärät. Ilmanvaihdon säätötyöt olivat rakennuksessa vielä kesken mittaushetkellä, mikä on todennöisesti vaikuttanut havaittuun tulo- ja poistoilmavirran epätasapainoon. 6 TOIMENPITEET - Kaikki ulkoseinärakenteessa havaitut ilmavuotokohdat suositellaan tiivistettävän ilmatiiviiksi. Tiivistämistyöt suositellaan tehtävän koko rakennuksessa. Tiivistystämistyöt tulee toteuttaa asiantuntijan laatiman suunnitelman mukaisesti. Tiivistystöiden laadunvarmistus suositellaan tehtäväksi merkkiainekokeiden avulla. - Rakenteiden tiivistäminen vaikuttaa ilmatiiveyden lisäksi myös rakennuksen vallitseviin painesuhteisiin. Tiivistystöiden toteuttamisen jälkeen koko rakennuksen ilmanvaihto säädetään ja tasapainotetaan. Ulko- ja sisätilan välisen paine-eron tulisi olla mahdollisimman lähellä nollaa kaikkina vuorokaudenaikoina. 9 (10) SISÄILMASTOTUTKIMUS VIRASTOTALO 2, ESPOO

12 Helsingissä, 19. syyskuuta 2014 Sweco Talotekniikka - Finnmap Consulting Oy Sanna Pohjola MML Projektipäällikkö Ilkka Jerkku DI, yksikön päällikkö 7 LIITTEET Liite 1. Liitteet Liite Liitteet Liite 5. Mittaustulokset Mittauspisteet pohjakuvissa Merkkiainetutkimustulokset Paine-erojen seurantakuvaajat Kuvakooste 10 (10) SISÄILMASTOTUTKIMUS VIRASTOTALO 2, ESPOO

13 MITTAUSTULOKSET VT2, Kirkkojärventie 6, Espoo Liite 1 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille. Mikrobit tunnistettiin valomikroskooppisesti. Pitoisuudet on esitetty käyttäen yksikköä cfu/m 3 eli pesäkkeen muodostavien yksiköiden määrää kuutiometrissä ilmaa. Tulokset olivat seuraavat: Näytteenottopiste Tila Näytteenottopisteen kuvaus Pvm Sieni-itiöt, pitoisuus, M2 cfu/m 3 Sieni-itiöt, pitoisuus, DG18 cfu/m 3 Bakteerit, pitoisuus, cfu/m 3 Aktinomyke etit pitoisuus, cfu/m 3 M1 217 Toimistohuone Penicillium spp % 22 % 10 % 2 % 40 % % 10 % 13 % 26 % Penicillium spp % 5 % 3 % 14 % Penicillium spp % 3 % 2 % 8 % M2 453 Toimistohuone Aspergillus ochraceus Botrytis sp % 12 % 5 % 1 % 1 % 5 % 14 % Penicillium spp. Botrytis sp % 6 % 2 % 2 % 9 % 32 % Botrytis sp % 6 % 6 % 3 % 3 % 21 % % 10 % 10 % M3 534 Toimistohuone % 8 % 4 % 24 % % 12 % 35 % Cladosporium sp % 45 % % 25 % 25 % 27 0 M4 624 Toimistohuone Aspergillus niger % 16 % 4 % 10 % 35 % % 31 % Cladosporium sp % 33 % 7 % 7 % 20 % Cladosporium sp % 7 % 7 % 50 % 27 0 SWECO

14 MITTAUSTULOKSET VT2, Kirkkojärventie 6, Espoo Liite 1 2 Näytteenottopiste Tila Näytteenottopisteen kuvaus Pvm Sieni-itiöt, pitoisuus, M2 cfu/m 3 Sieni-itiöt, pitoisuus, DG18 cfu/m 3 Bakteerit, pitoisuus, cfu/m 3 Aktinomyke etit pitoisuus, cfu/m 3 M5 708 Toimistohuone % 15 % 5 % 15 % % 7 % 50 % Cladosporium sp % 20 % 40 % Cladosporium sp % 20 % 20 % M6 719 Toimistohuone Aureobasidium sp. Penicillium spp % 27 % 9 % 9 % 14 % % 5 % 9 % 18 % Cladosporium sp % 33 % 33 % Cladosporium sp % 50 % M7 812 Toimistohuone Cladosporium sp. Aspergillus fumigatus % 17 % 6 % 6 % 33 % Cladosporium sp. Aspergillus sp % 8 % 17 % 21 % Botrytis sp. Cladosporium sp % 10 % 10 % 10 % 60 % M8 822 Toimistohuone Paecilomyces variotii % 27 % 1 % 1 % 1 % 32 % Cladosporium sp. Aspergillus niger % 12 % 2 % 2 % 2 % 39 % Aspergillus flavus % 25 % 2 % 5 % 34 % % 6 % 4 % 4 % 61 % 93 0 M9 829 Toimistohuone % 18 % 4 % 38 % % 8 % 10 % 40 % % 22 % 6 % 2 % 42 % % 6 % 6 % 53 % 49 0 SWECO

15 MITTAUSTULOKSET VT2, Kirkkojärventie 6, Espoo Liite 1 3 Näytteenottopiste Tila Näytteenottopisteen kuvaus Pvm Sieni-itiöt, pitoisuus, M2 cfu/m 3 Sieni-itiöt, pitoisuus, DG18 cfu/m 3 Bakteerit, pitoisuus, cfu/m 3 Aktinomyke etit pitoisuus, cfu/m 3 M Toimistohuone Cladosporium sp % 23 % 6 % 2 % 29 % % 11 % 5 % 42 % Cladosporium sp. Botrytis sp % 27 % 3 % 3 % 6 % 32 % Cladosporium sp % 3 % 3 % 3 % 73 % 62 0 M Kabinettitila Penicillium spp % 18 % 10 % 2 % 19 % Penicillium spp % 8 % 1 % 8 % 24 % % 16 % 7 % 10 % 33 % % 18 % 2 % 2 % 36 % M12 Ulkoilma Penicillium spp. Chrysosporium sp. / Geomyces sp. Aureobasidium sp % 21 % 5 % 4 % 2 % 7 % 23 % % 7 % 5 % 8 % 21 % Penicillium spp. Botrytis sp Penicillium spp % 21 % 5 % 3 % 5 % Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: Pvm Sisäilman lämpötila, C Sisäilman suhteellinen kosteus, % Ulkoilman lämpötila, C Ulkoilman suhteellinen kosteus, % ,3 24, , ,3 25, ,9 84 Mikrobitulosten arviointiperusteet ovat sosiaali- ja terveysministeriön ohjeiden (Asumisterveysohje 2003, Asumisterveysopas 2008, Kansanterveyslaitoksen Koulujen kosteus- ja homevauriot opas 2008, Työterveyslaitos 2011) mukaan: Sieni-itiöt - pitoisuustaso cfu/m 3 on osoituksena kohonneesta pitoisuudesta asuinhuoneistossa talviaikana, mikäli näytteen mikrobilajisto on tavanomaisesta poikkeava, - pitoisuustaso yli 500 cfu/m 3 talviaikana asuinhuoneistossa on kohonnut, SWECO

16 MITTAUSTULOKSET VT2, Kirkkojärventie 6, Espoo Liite 1 - kivirakenteisten koulurakennusten pitoisuustaso talviaikana on yleensä alle 50 cfu/m 3, - toimistotyyppisten työtilojen viitearvo talviaikana (Työterveyslaitos) on 50 cfu/m 3, - sulan maan aikana vertailuarvona käytetään samanaikaista ulkoilmapitoisuutta ja selvitetään sisä- ja ulkoilman mikrobilajistoissa olevia eroja, 4 Bakteerit - pitoisuustaso yli 4500 cfu/m 3 on kohonnut, - toimistotyyppisten työtilojen viitearvo (Työterveyslaitos) on 600 cfu/m 3, Aktinomykeetit - pitoisuustaso yli 10 cfu/m 3 talviaikana on kohonnut, - toimistotyyppisten työtilojen viitearvo talviaikana (Työterveyslaitos) on 5 cfu/m 3, - sulan maan aikana vertailuarvona käytetään samanaikaista ulkoilmapitoisuutta (mikäli yli 5 tai 10 cfu/m 3 ). Ilmanvaihdon ilmavirtojen mittaukset Huonetilojen ilmavirtoja määritettiin SwemaFlow 125D ilmavirtamittarilla ja DP-Calc 5815 paine-eromittarilla. Mitattuja ilmavirtoja verrataan Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D2 ohjearvoihin, jotka koskevat uuden rakennuksen ilmanvaihtoa. Mittausten kokonaismittausvirhe on 10 %. Ilmavirrat olivat seuraavat: Mittauspiste Pvm Tila Mitattu tuloilmavirta, dm 3 /s Mitattu poistoilmavirta, dm 3 /s I , 2. krs toimistohuone 17,3 ei voitu mitata* I , 2. krs toimistohuone 12,2 27,5 I , 4.krs toimistohuone 2,9 13,2 I , 5.krs toimistohuone 33,7 16,1 I , 6.krs toimistohuone 18,2 22,2 I , 7.krs toimistohuone 7,4 9,7 I , 7.krs toimistohuone 11,1 14,0 I , 8.krs toimistohuone 30,3 17,4 I , 8 krs. toimistohuone 15,3 23,6 I , 9.krs. kabinettitila 113,4 23,2 *venttiili liian lähellä kattovalaisinta SWECO

17 MERKINTÖJEN SELITYKSET: M SISÄILMAN MIKROBIT PS PAINESUHTEIDEN SEURANTAMITTAUKSET PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA (kertamittaus) I ILMANVAIHDON ILMAVIRRAT PS1 3-4 Pa PS2 I2 I1 M1 3-4 Pa 3-4 Pa Virastotalo 2 (VT2) Kirkkojärventie 6, Espoo 2. kerros RS LIITE 2.1

18 MERKINTÖJEN SELITYKSET: M SISÄILMAN MIKROBIT PS PAINESUHTEIDEN SEURANTAMITTAUKSET PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA (kertamittaus) I ILMANVAIHDON ILMAVIRRAT 4-5 Pa I3 M2 PS3 2-3 Pa 1-2 Pa Virastotalo 2 (VT2) Kirkkojärventie 6, Espoo 4. kerros RS LIITE 2.2

19 MERKINTÖJEN SELITYKSET: M SISÄILMAN MIKROBIT PS PAINESUHTEIDEN SEURANTAMITTAUKSET PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA (kertamittaus) I ILMANVAIHDON ILMAVIRRAT 2-3 Pa 1-2 Pa 1-2 Pa M3 I4 PS4 Virastotalo 2 (VT2) Kirkkojärventie 6, Espoo 5. kerros RS LIITE 2.3

20 MERKINTÖJEN SELITYKSET: M SISÄILMAN MIKROBIT PS PAINESUHTEIDEN SEURANTAMITTAUKSET PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA (kertamittaus) I ILMANVAIHDON ILMAVIRRAT 1-2 Pa PS5 M4 I5 Virastotalo 2 (VT2) Kirkkojärventie 6, Espoo 6. kerros RS LIITE 2.4

21 MERKINTÖJEN SELITYKSET: M SISÄILMAN MIKROBIT PS PAINESUHTEIDEN SEURANTAMITTAUKSET PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA (kertamittaus) I ILMANVAIHDON ILMAVIRRAT 4-5 Pa I6 M5 PS7 I7 M6 PS6 Virastotalo 2 (VT2) Kirkkojärventie 6, Espoo 7. kerros RS LIITE 2.5

22 MERKINTÖJEN SELITYKSET: M SISÄILMAN MIKROBIT PS PAINESUHTEIDEN SEURANTAMITTAUKSET PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA (kertamittaus) I ILMANVAIHDON ILMAVIRRAT I9 M10 PS9 2-3 Pa I8 M7 3 5 Pa M9 3-6 Pa h. 820 PS8 M8 Virastotalo 2 (VT2) Kirkkojärventie 6, Espoo 8. kerros RS LIITE 2.6

23 MERKINTÖJEN SELITYKSET: M SISÄILMAN MIKROBIT PS PAINESUHTEIDEN SEURANTAMITTAUKSET PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA (kertamittaus) I ILMANVAIHDON ILMAVIRRAT I10 M11 PS Pa 1-2 Pa Virastotalo 2 (VT2) Kirkkojärventie 6, Espoo 9. kerros RS LIITE 2.7

24 MERKKIAINEKOKEET , huone 226 Huone oli tutkimuksen alussa 2-3 pascalia alipaineinen ulkoilman suhteen. Tutkimuksen aikana huone oli alipaineistettu pascalia ulkoilman suhteen. Merkkiainekaasua päästettiin tilojen alapuolelle 1. kerrokseen jätehuoneeseen. Kaasun kulkeutumista huonetilaan selvitettiin kaasuanalysaattorin avulla lattian ja ulkoseinien liittymäkohdissa sekä läpivientien kohdalla. Merkkiainetta ei havaittu. MERKINTÖJEN SELITYKSET: PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA (kertamittaus) MERKKIAINEKAASUA JOHDETTIIN JÄTEHUONEESEEN TUTKITTAVAN TILAN ALAPUOLELLA 19 Pa Finnmap Consulting Oy Virastotalo 2 Kirkkojärventie 6, Espoo 2. kerros SK LIITE 3.1

25 MERKKIAINEKOKEET , huone 217 Merkkiainekaasua johdettiin ulkoseinän eristetilaan. Huone oli ulkoilman suhteen 0-6 pascalia alipaineinen. MERKINTÖJEN SELITYKSET: x Pa PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA (kertamittaus) MERKKIAINEKAASUA JOHDETTIIN ULKOSEINÄRAKENTEEN ERISTE- TILAAN Pa Pa MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: 1 ULKOSEINÄN JA LATTIAN LIITTYMÄKOHTA 2 SÄHKÖPISTORASIA 3 IKKUNASYVENNYS, IKKUNAN KARMIN JA RAKENTEEN LIITTYMÄKOHTA Finnmap Consulting Oy Virastotalo 2 Kirkkojärventie 6, Espoo 2. kerros SK LIITE 3.2

26 MERKKIAINEKOKEET , huone 534 Merkkiainekaasua johdettiin ulkoseinän eristetilaan. Huone oli ulkoilman suhteen 0,5-2 pascalia alipaineinen. Kaasu levisi nopeasti koko seinän pituudelle ja havaittiin ikkunasyvennyksistä. MERKINTÖJEN SELITYKSET: x Pa PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA (kertamittaus) MERKKIAINEKAASUA JOHDETTIIN ULKOSEINÄRAKENTEEN ERISTE- TILAAN Pa MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: 1 IKKUNASYVENNYS, IKKUNAN KARMIN JA ULKOSEINÄN LIITTYMÄKOHTA 2 IKKUNASYVENNYS, IKKUNAN KARMIN JA ULKOSEINÄN LIITTYMÄKOHTA 3 IKKUNASYVENNYS, IKKUNAN KARMIN JA ULKOSEINÄN LIITTYMÄKOHTA 2 Pa Finnmap Consulting Oy Virastotalo 2 Kirkkojärventie 6, Espoo 5. kerros SK LIITE 3.3

27 MERKKIAINEKOKEET , huone 624 Merkkiainekaasua johdettiin ulkoseinän eristetilaan. Huone oli ulkoilman suhteen 4 pascalia alipaineinen. MERKINTÖJEN SELITYKSET: x Pa PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA (kertamittaus) MERKKIAINEKAASUA JOHDETTIIN ULKOSEINÄRAKENTEEN ERISTE- TILAAN 2 1 MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: 1 IKKUNASYVENNYS, IKKUNAN KARMIN JA ULKOSEINÄN LIITTYMÄKOHTA 2 IKKUNASYVENNYS, IKKUNAN KARMIN JA ULKOSEINÄN LIITTYMÄKOHTA 4 Pa Finnmap Consulting Oy Virastotalo 2 Kirkkojärventie 6, Espoo 6. kerros SK LIITE 3.4

28 MERKKIAINEKOKEET , huone 636 Merkkiainekaasua johdettiin ulkoseinän eristetilaan. Huone oli ulkoilman suhteen 1-2 pascalia alipaineinen. MERKINTÖJEN SELITYKSET: x Pa PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA (kertamittaus) MERKKIAINEKAASUA JOHDETTIIN ULKOSEINÄRAKENTEEN ERISTE- TILAAN Pa 2 Pa MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: 1 IKKUNASYVENNYS, IKKUNAN KARMIN JA ULKOSEINÄN LIITTYMÄKOHTA 2 IKKUNASYVENNYS, IKKUNAN KARMIN JA ULKOSEINÄN LIITTYMÄKOHTA Finnmap Consulting Oy Virastotalo 2 Kirkkojärventie 6, Espoo 6. kerros SK LIITE 3.5

29 MERKKIAINEKOKEET , huone 734 Merkkiainekaasua johdettiin ulkoseinän eristetilaan. Huone oli ulkoilman suhteen 2 pascalia alipaineinen. MERKINTÖJEN SELITYKSET: x Pa PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA (kertamittaus) MERKKIAINEKAASUA JOHDETTIIN ULKOSEINÄRAKENTEEN ERISTE- TILAAN 2 1 MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: 1 IKKUNASYVENNYS, IKKUNAN KARMIN JA ULKOSEINÄN LIITTYMÄKOHTA 2 Pa 2 IKKUNASYVENNYS, IKKUNAN KARMIN JA ULKOSEINÄN LIITTYMÄKOHTA Finnmap Consulting Oy Virastotalo 2 Kirkkojärventie 6, Espoo 7. kerros SK LIITE 3.6

30 MERKKIAINEKOKEET , huone 838 Merkkiainekaasua johdettiin ulkoseinän eristetilaan. Huone oli ulkoilman suhteen 1 pascalia alipaineinen. MERKINTÖJEN SELITYKSET: PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA (kertamittaus) MERKKIAINEKAASUA JOHDETTIIN ULKOSEINÄRAKENTEEN ERISTE- TILAAN 1 1 Pa 3 Pa 2 MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: 1 IKKUNASYVENNYS, IKKUNAN KARMIN JA ULKOSEINÄN LIITTYMÄKOHTA 2 PIENTÄ VUOTOA LATTIAN JA ULKOSEINÄN LIITTYMÄKOHDASSA Finnmap Consulting Oy Virastotalo 2 Kirkkojärventie 6, Espoo 8. kerros SK LIITE 3.7

31 MERKKIAINEKOKEET , ylimmän kerroksen saunatila Merkkiainekaasua johdettiin ulkoseinärakenteeseen. Huone oli ulkoilman suhteen 2-4 pascalia alipaineinen. MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: MERKINTÖJEN SELITYKSET: PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA (kertamittaus) MERKKIAINEKAASUA JOHDETTIIN ULKOSEINÄRAKENTEEN ERISTE- TILAAN 1 IKKUNASYVENNYS, PILARIN JA IKKUNAN KARMIN LIITTYMÄKOHTA 2 IKKUNALAUDAN REUNA/LIITTYMÄ KOKO IKKUNAN MATKALLA 3 PILARIN REUNAN LIITTYMÄ 4 Pa 2 Pa Seinärakenne sisältäpäin perustuen havainnointiin tutkimuksen aikana: - kangasmattopinta - kipsilevy - n. 15 cm villaa - kova levy Finnmap Consulting Oy Virastotalo 2 Kirkkojärventie 6, Espoo 9. kerros SK LIITE 3.8

32 Paine-ero [Pa] 20 Ulko- ja sisäilman väliset paine-erot minuutin keskiarvo tila 202 tila 262 tila 453 tila 534 tila Virastotalo 2 Kirkkojärventie 6, Espoo viikonloppu Aika LIITE 4.1

33 Paine-ero [Pa] 20 Ulko- ja sisäilman väliset paine-erot minuutin keskiarvo tila 719 tila 820 tila 838 tila Virastotalo 2 Kirkkojärventie 2, Espoo viikonloppu Aika LIITE 4.2

34 KUVAKOOSTE Kirkkojärventie 6, Espoo Liite 5 1 Kuva 1. Useissa toimistohuoneissa oli avattu tarkastusluukkuja käynnissä olevan ilmanvaihton säätö ja asennustöiden vuoksi. Koteloinnissa oli esillä mineraalivillaa, josta voi päästä mineraalivillakuituja sisäilmaan. Kuva 2. Huoneessa 812 oli ulkoseinässä levyrakenteinen hormikotelointi, jossa ilmanvaihtokanavan nousukuilu. Samanlainen kotelointi oli myös alapuolisesssa huoneessa 712. Finnmap Consulting Oy SSM

35 KUVAKOOSTE Kirkkojärventie 6, Espoo Liite 5 2 Kuva kerroksen ulkoseinän leikkauskuva takkahuoneen kohdalla. Ulkoseinärakenne on yhteydessä 8. kerroksen kattoon. Kattorakenne ei tuuletu seinän kohdalta, eikä ulkoseinän ja katon liittymää ole tiivistetty, jolloin ilma pääsee esteettä siirtymään katon eristekerroksesta seinärakenteeseen. Ulkoseinän sisäkuori ei ole ilmatiivis, jolloin epäpuhtaudet pääsevät edelleen siirtymään sisätiloihin päin. Saunan kokoustilassa 901 oli havaittavissa mikrobiperäinen haju sisäilmassa. Kuva kerroksen katto ja ulkoseinän liittymä Finnmap Consulting Oy SSM

36 KUVAKOOSTE Kirkkojärventie 6, Espoo Liite 5 3 Kuva 5. Syöksy johtaa 9. kerroksen katolta vedet 8. kerroksen katon kautta rakennnuksen ulkopuoliseen syöksytorveen. Vesi lammikoitui paikoin katolle. Katolla kulki lämmityskaapelit jäätymisen estämiseksi. Kuva 6. Jätehuone sijaitsee toimistohuoneen 226 alapuolella. Tilasta ei havaittu ilmavuotoja yläpuoliseen toimistotilaan läpivieneistä tai rakenneliittymistä. Jätteiden seassa havaittiin myös biojätteitä, vaikka erillinen biojätekeräysastia sijaitsi rakennuksen ulkopuolella. Jätehuoneessa oli voimakas jätteen haju. Kulku jätehuoneesta viereiseen porrashuoneeseen oli suljettu, joten jätehuoneeseen pääsi vain ulkokautta. Finnmap Consulting Oy SSM

37 KUVAKOOSTE Kirkkojärventie 6, Espoo Liite 5 4 Kuva 7. Halkeama 2. kerroksen lattiassa. Halkeama kulki toimistohuoneessa 217 sekä käytävällä yhtenäisenä. Kyseessä lienee liikuntasauma. Finnmap Consulting Oy SSM

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 21.3.2018 Elisa Vene Espoon kaupunki Tilakeskus liikelaitos Tiedoksi Ilmari Viljanen/Espoon kaupunki Kohde Rastaalan koulu, Alatalo, Espoo SISÄILMAN SEURANTANÄYTTEET 22500344.030 1 TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Mikkolan koulu Liite Bakteerit, Sieni-itiöt, pitoisuus, Näytteenottopisteen kuvaus

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Mikkolan koulu Liite Bakteerit, Sieni-itiöt, pitoisuus, Näytteenottopisteen kuvaus 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

PÄIVITETTY TUTKIMUSSELOSTUS

PÄIVITETTY TUTKIMUSSELOSTUS PÄIVITETTY TUTKIMUSSELOSTUS 12.3.2019 Elisa Vene 225003-06 Tilapalvelut-liikelaitos PL 6200 0200 ESPOON KAUPUNKI Kohde Rehtorintien koulu, Rehtorintie 11, Espoo SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 1 TUTKIMUKSEN LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 1.2.2018 Elisa Vene Espoon kaupunki Tilakeskus liikelaitos 225003.0 Kohde Rastaalan koulu, Alatalo, Espoo SISÄILMAN SEURANTANÄYTTEET 1 TUTKIMUKSEN LÄHTÖTIEDOT Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

MITTAUSTULOKSET Hiekkaharjun koulu Liite 1 Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar

Lisätiedot

SISÄILMA- JA MATERIAALITUTKIMUS

SISÄILMA- JA MATERIAALITUTKIMUS Projekti SISÄILMA- JA MATERIAALITUTKIMUS Havukosken koulu Tarhakuja 2, 01360 VANTAA 25.3.2014 2 YHTEYSTIEDOT Tutkimuskohde aja Tutkimusryhmä Havukosken koulu Tarhakuja 2, 01360 VANTAA Vantaan keskus, Hankepalvelut,

Lisätiedot

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite 77.0709 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

SISÄILMAN LAATUTUTKIMUS

SISÄILMAN LAATUTUTKIMUS 4.11.2013 Isännöitsijätoimisto Maikoski Oy Jari Vainio Vernissakatu 6 01300 Vantaa jari.vainio@maikoski.fi Tutkimuskohde Uudenmaan TE-toimiston tilat, Vernissakatu 6, Vantaa SISÄILMAN LAATUTUTKIMUS TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN SEURANTATUTKIMUS

SISÄILMAN LAADUN SEURANTATUTKIMUS KARTANONKOSKEN YHTENÄISKOULU JA PÄIVÄKOTI TILKUNTIE 5, VANTAA Sweco Ratamestarinkatu 7a P.O. Box 88 FI-00521 Helsinki, Finland Telephone +358 207 393 300 Sweco Asiantuntijapalvelut Oy Reg.no: 2635440-5

Lisätiedot

ILMATIIVEYSTUTKIMUS 51392.62 25.3.2014. Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Sähköposti: Jouni.Rasanen@vantaa.

ILMATIIVEYSTUTKIMUS 51392.62 25.3.2014. Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Sähköposti: Jouni.Rasanen@vantaa. 539.6 5.3.04 Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Kielotie 3 0300 Vantaa Sähköposti: Jouni.Rasanen@vantaa.fi Tutkimuskohde Martinlaakson koulu ILMATIIVEYSTUTKIMUS MERKKIAINEKOKEET JA VUOTOLUKUMITTAUS TULOSTEN

Lisätiedot

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Kartanonkosken koulu Liite Bakteerit, pitoisuus, Sieni-itiöt, pitoisuus, cfu/m 3

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Kartanonkosken koulu Liite Bakteerit, pitoisuus, Sieni-itiöt, pitoisuus, cfu/m 3 Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

PS2 PS1 MERKINTÖJEN SELITYKSET: PAINESUHTEIDEN SEURANTAMITTAUKSET. Ankkalammen päiväkoti Metsotie 27, Vantaa LIITE

PS2 PS1 MERKINTÖJEN SELITYKSET: PAINESUHTEIDEN SEURANTAMITTAUKSET. Ankkalammen päiväkoti Metsotie 27, Vantaa LIITE PS2 PS MERKINTÖJEN SELITYKSET: PS PAINESUHTEIDEN SEURANTAMITTAUKSET Ankkalammen päiväkoti Metsotie 27, Vantaa 2.0.203 OK LIITE ULKOSEINÄRAKENTEEN MERKKIAINEKOE 23.9.203 3 22 ppm 2 2-28 ppm 4 4 5-4 ppm

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS SOTUNGIN KOULU, SOTUNGINTIE 19, VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

TUTKIMUSSELOSTUS SOTUNGIN KOULU, SOTUNGINTIE 19, VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS SOTUNGIN KOULU, SOTUNGINTIE 19, VANTAA 6.2.2015 Sisältö 1 LÄHTÖTIEDOT 2 2 YLEISTÄ KOHTEESTA 2 3 HAVAINNOT JA MITTAUKSET KOHTEESSA 3 3.1 PINTAKOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI / VALKEAVUOREN KOULUN A- JA B-RAKENNUKSET SEURANTAMITTAUKSET JA MERKKIAINETUTKIMUKSET ja

KAARINAN KAUPUNKI / VALKEAVUOREN KOULUN A- JA B-RAKENNUKSET SEURANTAMITTAUKSET JA MERKKIAINETUTKIMUKSET ja Raportti 1 (7) Kaarinan kaupunki Mirka Salonen KAARINAN KAUPUNKI / VALKEAVUOREN KOULUN A- JA B-RAKENNUKSET SEURANTAMITTAUKSET JA MERKKIAINETUTKIMUKSET 21.12.2018 ja 21.2.2019 1 Lähtötilanne ja tutkimusmenetelmät

Lisätiedot

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Sanna Pohjola Hanna Kuitunen 1 Lähtökohta ja selvitysten tavoite Ojoisten lastentalon vanha osa valmistunut 1970-luvulla (liikuntasali, keittiö,

Lisätiedot

TIIVEYS- JA PAINESUHDE TUTKIMUS

TIIVEYS- JA PAINESUHDE TUTKIMUS Projekti 51292.35 RATAS PRO RAKENNETEKNIIKKA TALOTEKNIIKKA SISÄILMA TIIVEYS- JA PAINESUHDE TUTKIMUS Avoin päiväkoti Majakka Maalinauhantie 7, Vantaa 23.4.2012, muutos A 2 YHTEYSTIEDOT Tutkimuskohde Avoin

Lisätiedot

Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus

Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus Länsi-Vantaan perheneuvola ja Musiikkiopisto Patotie 2, Vantaa 9.12.2013 Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus 0871165-9 Viikinkaari

Lisätiedot

Tutkimuksen tekijät: Tommi Neuvonen, Miika Virtanen Finnmap Consulting Oy / Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu

Tutkimuksen tekijät: Tommi Neuvonen, Miika Virtanen Finnmap Consulting Oy / Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Projektinumero: 51579.55 Tilaaja: Porvoon kaupunki, Tilakeskus Liikelaitos Porvoon tilapalvelut Tekninen isännöitsijä Pekka Koskimies Sähköposti: pekka.koskimies@porvoo.fi Rakenteiden ilmatiiveyden tarkastus

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 28.2.2014 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Katja Tähtinen Raatihuoneenkatu 9, 2. krs, PL 84 13101 Hämeenlinna katja.tahtinen@hameenlinna.fi Tiedoksi: kari.ahonen@hameenlinna.fi, petri.yla-murto@hameenlinna.fi

Lisätiedot

Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus

Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus Martinlaakson koulu, nuorisotila Martinlaaksonpolku 4, Vantaa 11.4.2014 Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus 0871165-9 Viikinkaari

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 24.8.2012 Vantaan kaupunki Tilakeskus Ulla Lingnell Kielotie 13, 01300 Vantaa ulla.lignell@vantaa.fi Tutkimuskohde Hevoshaan koulu, Hevoshaantie 17, Vantaa SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

Lisätiedot

LAAJAVUOREN KOULU TIIVISTYSKORJAUSTEN TARKASTELU MERKKIAINEKOKEELLA

LAAJAVUOREN KOULU TIIVISTYSKORJAUSTEN TARKASTELU MERKKIAINEKOKEELLA Merkkiainekoeraportti 1 1 (6) Tilaaja: ISS Palvelut Oy Juha Leppälä Rajatorpantie 8 A 01600 VANTAA LAAJAVUOREN KOULU TIIVISTYSKORJAUSTEN TARKASTELU MERKKIAINEKOKEELLA Aika: 21.7.2011 Paikka: Laajaniityntie

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus. Varia Rälssitie 13, Vantaa Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus

Sisäilmatutkimus. Varia Rälssitie 13, Vantaa Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus Sisäilmatutkimus Varia Rälssitie 13, Vantaa 13.1.2014 Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus 0871165-9 Viikinkaari 2 a www.ssm.fi 00790 Helsinki puh. 0207 393 300 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Karamzin koulu. Sisäilman mikrobit. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, E s p o o Työnro Ins.

Karamzin koulu. Sisäilman mikrobit. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, E s p o o Työnro Ins. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, 0 2 9 4 0 E s p o o Sisäilman mikrobit 5.4.2017 Työnro 319099.16 Ins. Terttu Rönkä 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 1.1 Tilaaja...3 1.2 Työn sisältö...3 1.3 Kohde ja

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS 20.5.2019 SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Kuva: Google MYLLYMÄEN KOULU VANHA PORVOONTIE 21, MÄNTSÄLÄ 22501945-004 Sweco Yhteenveto Tutkimuskohteena on Mäntsälän Myllymäen

Lisätiedot

Tutkimuksen tekijät: Tommi Neuvonen, Tuomas Hintikka, Finnmap Consulting Oy / Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu

Tutkimuksen tekijät: Tommi Neuvonen, Tuomas Hintikka, Finnmap Consulting Oy / Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Projektinumero: 51579.55 Tilaaja: Porvoon kaupunki, Tilakeskus Liikelaitos Porvoon tilapalvelut Tekninen isännöitsijä Pekka Koskimies Sähköposti: pekka.koskimies@porvoo.fi Rakenteiden ilmatiiveyden tarkastus

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS 29.2.204 5392.80 Ulkoseinä- ja alapohjarakenteiden liittymien ilmatiiveyden tarkastus Aika: 29.2.204 Tutkimuskohde:, Tiiviystutkimus merkkiaineella Tutkimuksen tekijät: Juha Tanner Tehtävä

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Tilakeskus Jouni Räsänen Kielotie 13, Vantaa sähköposti:

Vantaan kaupunki Tilakeskus Jouni Räsänen Kielotie 13, Vantaa sähköposti: 557.8.8.0 Vantaan kaupunki Tilakeskus Jouni Räsänen Kielotie, 000 Vantaa sähköposti: jouni.rasanen@vantaa.fi Tutkimuskohde Hämeenkylän koulu, RAKENTEIDEN ILMATIIVEYDEN LAADUNVARMISTUS KORJAUSTEN JÄLKEEN

Lisätiedot

YLÄPOHJARAKENTEIDEN KORJAUSTARVESELVITYS

YLÄPOHJARAKENTEIDEN KORJAUSTARVESELVITYS YLÄPOHJARAKENTEIDEN KORJAUSTARVESELVITYS Sweco Rakennetekniikka Ratamestarinkatu 7a P.O. Box 88 FI-00521 Helsinki, Finland Telephone +358 207 393 300 Finnmap Consulting Oy VAT FI08711659 Reg.no: 0871165-9

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 13.3.2013 Vantaan kaupunki Tilakeskus Jouni Räsänen Kielotie 13, 01300 Vantaa Sähköposti: jouni.rasanen@vantaa.fi Tutkimuskohde Orvokkitien koulu, Orvokkitie 15, Vantaa SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS 3.5.08 5006-08 Mika Metsäalho Kaupunkirakenne / Tilapalvelut PL 84 (Kasarmikatu 3, 3. krs) 30 Hämeenlinna mika.metsaalho@hameenlinna.fi Kohde: Ilmarila, SISÄILMAN LAADUN LISÄSELVITYKSET,

Lisätiedot

MUISTIO AP14_ tila 1176 Hakamäki & Tanner tila 1181 Hakamäki & Tanner tila 1172 Hakamäki & Tanner

MUISTIO AP14_ tila 1176 Hakamäki & Tanner tila 1181 Hakamäki & Tanner tila 1172 Hakamäki & Tanner MUISTIO 2.7.205 AP4_7035.027 Vantaan kaupunki Jussi-Pekka Sojakka Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Tilakeskus, Tilahallinta, Rakennusten kunnossapito Kielotie 3, 0300 Vantaa Ulkoseinä-,

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS PORTAAN KOULU, TAMMELA

TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS PORTAAN KOULU, TAMMELA TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS PORTAAN KOULU, TAMMELA 500708.001 0.5.016 Sisältö 1 YLEISTIEDOT 3 KÄYTETYT MITTA- JA NÄYTTEENOTTOLAITTEET 3 3 YHTEENVETO JA TOIMENPIDESUOSITUKSET

Lisätiedot

Rakenteiden ilmatiiveyden tarkastus

Rakenteiden ilmatiiveyden tarkastus Projektinumero: 51392.55.252 Tilaaja: Vantaan Kaupunki Raimo Eklund Nousutie 1, 01450 Vantaa puh. 040 588 6275 Sähköposti: raimo.eklund@vantaa.fi Rakenteiden ilmatiiveyden tarkastus Aika: Kenttätutkimukset

Lisätiedot

Liikuntasalin merkkiainekokeet

Liikuntasalin merkkiainekokeet Kuva: Fonecta, kartat Liikuntasalin merkkiainekokeet Seutulan koulu, Katriinantie 60 Vantaa 7.9.03 Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus 08765-9 Viikinkaari a www.ssm.fi 00790

Lisätiedot

TARKASTUSMUISTIO Länsikatu JOENSUU Poikolan koulu, alakoulu Poikolantie 6 C Juuka

TARKASTUSMUISTIO Länsikatu JOENSUU Poikolan koulu, alakoulu Poikolantie 6 C Juuka Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy TARKASTUSMUISTIO: Poikolan alakoulu, talvi 2012 1/3 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy TARKASTUSMUISTIO Länsikatu 15 80110 JOENSUU 7.5.2012 Juuan kunta, tekniset palvelut

Lisätiedot

RAKENNETIIVEYS TUTKIMUS

RAKENNETIIVEYS TUTKIMUS Projekti 539.40 RATAS PRO RAKENNETEKNIIKKA TALOTEKNIIKKA SISÄILA RAKENNETIIVEYS TUTKIUS Varistontie, Vantaa 5.5.0 YHTEYSTIEDOT Tutkimuskohde Varistontie, 0660 Vantaa Tilaaja Vantaan tilakeskus Jouni Räsänen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 5392.46 9..202 Vantaan tilakeskus Ulla Lignell Kielotie 3, 0300 Vantaa Sähköposti: ulla.lignell@vantaa.fi Tutkimuskohde Simonkylän koulu, Koivukyläntie 52, Vantaa SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

Lisätiedot

Sami Isoniemi, Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

Sami Isoniemi, Sweco Asiantuntijapalvelut Oy TUTKIMUSSELOSTUS 22500365-012 Pekka Koskimies Porvoon kaupunki Tekniikankaari 1, 06100 Porvoo Pekka.Koskimies@porvoo.fi Paine-ero seuranta Kohde: Aleksanterinkatu 25, 06100 Porvoo Aika: 6.-13.3.2017 mittaus

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 29.6.202 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Petri Ylämurto Raatihuoneenkatu 9, PL 84 30 Hämeenlinna Sähköposti: petri.ylamurto@hameenlinna.fi Tutkimuskohde Hätilän koulu, Viertokatu,

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS 7.3.2018 22500612-027 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki, Kaupunkirakenne / Tilapalvelut PL 84 (Birger Jaarlin katu 33, 2. krs) 13101 Hämeenlinna mika.metsa-alho@hameenlinna.fi Kohde

Lisätiedot

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS 16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS PERTUN PARAKKIKOULU 05400 JOKELA 05400 JOKELA 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija... 3 1.3 Toimeksiannon

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS

SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS Sivu 1 / 6 SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS MATTILAN PÄIVÄKOTI Hirsitie 2, 04340 Tuusula 1.4.2012 TILAAJA: Pertti Elg, Rakennusmestari, Tuusulan kunta TUTKIJA: Jari Järveläinen, Jakitec Ky Sivu

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS..205 035.025 Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Tilakeskus, Tilahallinta, Rakennusten kunnossapito Kielotie 3, 0300 Vantaa jouni.rasanen@vantaa.fi

Lisätiedot

Otsolan koulu Hiidenkirnuntie Kotka ULKOSEINÄRAKENTEIDEN TIIVISTYSTEN KONTROLLIMITTAUKSET MUISTIO 1 (3)

Otsolan koulu Hiidenkirnuntie Kotka ULKOSEINÄRAKENTEIDEN TIIVISTYSTEN KONTROLLIMITTAUKSET MUISTIO 1 (3) MUISTIO 1 (3) 2.1.2018 Tilaaja: Sirpa Aalto Kotkan kaupunki Kauppakatu 3A, 3. krs. 48100 Kotka Otsolan koulu Hiidenkirnuntie 2 48770 Kotka ULKOSEINÄRAKENTEIDEN TIIVISTYSTEN KONTROLLIMITTAUKSET Otsolan

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 11.4.2013 Isännöitsijätoimisto Maikoski Oy Jari Vainio Vernissakatu 6 01300 Vantaa jari.vainio@maikoski.fi Tutkimuskohde Uudenmaan TE-toimiston tilat, Vernissakatu 6, Vantaa SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN

Lisätiedot

KUNTOTUTKIMUS ULKOSEINÄ- JA YLÄPOHJARAKENTEIDEN TIIVEYS

KUNTOTUTKIMUS ULKOSEINÄ- JA YLÄPOHJARAKENTEIDEN TIIVEYS Projekti 539.36 RATAS PRO RAKENNETEKNIIKKA TALOTEKNIIKKA SISÄILA KUNTOTUTKIUS ULKOSEINÄ- JA YLÄPOHJARAKENTEIDEN TIIVEYS Kaivokselan koulu 7.4.0 YHTEYSTIEDOT Tutkimuskohde Tilaaja Tutkimusryhmä Kaivokselan

Lisätiedot

Tiivistystyön laadunvarmistus merkkiaineella

Tiivistystyön laadunvarmistus merkkiaineella TUTKIMUSSELOSTUS 50065.0 Porvoon Kaupunki, tilapalvelut Pekka Koskimies pekka.koskimies@porvoo.fi Tiivistystyön laadunvarmistus merkkiaineella Kohde: Kevättuulen päiväkoti, Sammontie 6, 0650 Porvoo Aika

Lisätiedot

MUISTIO TIIVISTYSTYÖN LAADUNVARMISTUS MERKKIAINEKOKEELLA SOLKIKUJAN PVK

MUISTIO TIIVISTYSTYÖN LAADUNVARMISTUS MERKKIAINEKOKEELLA SOLKIKUJAN PVK MUISTIO TIIVISTYSTYÖN LAADUNVARMISTUS MERKKIAINEKOKEELLA SOLKIKUJAN PVK Muistio 2 (5) Yleistiedot Tutkimuskohde Solkikuja 6 01600 Vantaa Tutkimuksen tilaaja ISS Palvelut Oy Mikko Kolehmainen Rajatorpantie

Lisätiedot

SISÄILMASTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 23.5.2014 Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Sähköposti: Jouni.Rasanen@vantaa.fi Tutkimuskohde Martinlaakson koulu SISÄILMASTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS KOSTEUSKARTOITUS JA RAKENTIDEN

Lisätiedot

Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy

Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy 1 Kuvat 1, 2. Tutkimuskohteena on ollut koulurakennus, jossa sijaitsee kolme eri-ikäistä osaa. Osat on rakennettu vuosina 1926 ja 1955 sekä 2000-luvun alussa Tutkitut tilat sijaitsevat vuosina 1926 ja

Lisätiedot

MUISTIO TIIVISTYSTYÖN LAADUNVARMISTUS MERKKIAINEKOKEILLA OLLAKSEN PÄIVÄKOTI 27.10.2011

MUISTIO TIIVISTYSTYÖN LAADUNVARMISTUS MERKKIAINEKOKEILLA OLLAKSEN PÄIVÄKOTI 27.10.2011 MUISTIO TIIVISTYSTYÖN LAADUNVARMISTUS MERKKIAINEKOKEILLA OLLAKSEN PÄIVÄKOTI Muistio 2 (6) Yleistiedot Tutkimuskohde Ollaksentie 29 01690 Vantaa Tutkimuksen tilaaja ISS Palvelut Oy Mikko Kolehmainen Rajatorpantie

Lisätiedot

Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus

Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus Tutkimusraportti 19.4.2018 Projekti 308712 TIIVISTELMÄ Tutkimuksessa selvitettiin Tuomarilan koulun tiivistyskorjausten jälkeistä tilannetta

Lisätiedot

Merkkiainetutkimus. Hakunilan koulu Hiirakkotie Vantaa

Merkkiainetutkimus. Hakunilan koulu Hiirakkotie Vantaa Merkkiainetutkimus Hiirakkotie 9 01200 Vantaa 2 Rakenteiden ilmatiiveyden tarkastus merkkiainekaasun avulla 1. Kohdetiedot Jouni Räsänen, Vantaan kaupunki, Vantaa Hiirakkotie 9 01200 Vantaa 2. Tutkijat

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 Kotkan lyseo, Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-5 Kotka 5.4.2016 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA, PUH.

Lisätiedot

Kartanonkosken koulun ja päiväkodin sisäilmatilanne ja korjaukset

Kartanonkosken koulun ja päiväkodin sisäilmatilanne ja korjaukset Kartanonkosken koulun ja päiväkodin sisäilmatilanne ja korjaukset Infotilaisuudet 6.5.2015 Pekka Wallenius, tilakeskusjohtaja Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus Sisäilmatutkimukset 28.11.2014.

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu

Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Vanha- Lapuantie 22, 62220 Kauhava Sisäilmanäytteet 31.5.2017 Työnro 31 4384.34 RI (AMK) Irmeli Nutikka Rkm Timo Ekola 2 (6) Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Vanha-Lapuantie

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 19.3.2013 Vantaan tilakeskus Hankepalvelut, rakennuttaminen Ulla Lignell Kielotie 3, Vantaa 01300 Vantaa Sähköposti: ulla.lignell@vantaa.fi Tutkimuskohde Hiekkaharjun koulu, Talkootie 33, Vantaa SISÄILMASTO-

Lisätiedot

HAJUHAITTASELVITYS JA MERKKIAINEKOKEET 24.11.2014, REKOLANMÄEN KOULU, KEITTIÖ VALTIMOTIE 4, 01400 VANTAA

HAJUHAITTASELVITYS JA MERKKIAINEKOKEET 24.11.2014, REKOLANMÄEN KOULU, KEITTIÖ VALTIMOTIE 4, 01400 VANTAA HAJUHAITTASELVITYS JA MERKKIAINEKOKEET 24.11.2014, REKOLANMÄEN KOULU, KEITTIÖ VALTIMOTIE 4, 01400 VANTAA RAPORTTI Sivu 1 / 6 HAJUHAITTASELVITYS JA MERKKIAINEKOKEET 24.11.2014, REKOLANMÄEN KOULU, KEITTIÖ,

Lisätiedot

Vuokkoharjun koulu Kouluntie Järvelä

Vuokkoharjun koulu Kouluntie Järvelä Sivuja:1/34 Vastaanottaja: Kärkölän kunta Jukka Koponen Arkistokuva Raportti Työnumero: 051521700185 Kohde: Toimeksianto: Vuokkoharjun koulu Kouluntie 18 16600 Järvelä Sisäilman olosuhteiden seuranta Tutkimus

Lisätiedot

Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen

Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen Delete Tutkimus Oy 16.7.2012 p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Kaunialan Sairaala Oy Markku Kiuru Talous- ja hallintopäällikkö Kylpyläntie 19 02700 Kauniainen puh: 09-505 922 29 mp: 0500 711

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 0.3.03 Mäntsälän kunta Tekniset palvelut, toimitilapalvelut Jukka Nissinen Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä Sähköposti: jukka.nissinen@mantsala.fi Tutkimuskohde Ehnroosin koulu, Nordenskiöldintie, Mäntsälä

Lisätiedot

NÄSIN TERVEYSASEMA VANHAN TUBI-SAIRAALAN JA HAMMASHOITOLAN SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HELI HAKAMÄKI, DI

NÄSIN TERVEYSASEMA VANHAN TUBI-SAIRAALAN JA HAMMASHOITOLAN SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HELI HAKAMÄKI, DI NÄSIN TERVEYSASEMA VANHAN TUBI-SAIRAALAN JA HAMMASHOITOLAN SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HELI HAKAMÄKI, DI 1 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Vanha tubi-sairaala ja hammashoitola Tutkimuksen tarkoitus

Lisätiedot

Finnmap Consulting Oy SSM

Finnmap Consulting Oy SSM 1 Idänpuoleinen rakennusosa Liikuntasali Idänpuoleinen rakennusosa Kirjasto Liikuntasali Kuvat 1, 2. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää os. Varistontie 3, Vantaa sijaitsevan koulurakennuksen

Lisätiedot

Insinööritoimisto TähtiRanta Oy Talman koulun korjausten jälkeinen sisäilmaston laadunvarmistus

Insinööritoimisto TähtiRanta Oy Talman koulun korjausten jälkeinen sisäilmaston laadunvarmistus Insinööritoimisto TähtiRanta Oy Talman koulun korjausten jälkeinen sisäilmaston laadunvarmistus TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Sipoon Talman koulussa suoritettiin laaja sisäilmaston tekninen kuntotutkimus marraskuu

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS 3.5.208 2250062-028 Mika Metsäalho Kaupunkirakenne / Tilapalvelut PL 84 (Kasarmikatu 23, 3. krs) 30 Hämeenlinna mika.metsaalho@hameenlinna.fi Kohde: Metsola, Korkeakoulunkatu 6, Hämeenlinna

Lisätiedot

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu. RTA2-loppuseminaari Asko Karvonen

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu. RTA2-loppuseminaari Asko Karvonen Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu RTA2-loppuseminaari 8.6.2017 Saarijärven Keskuskoulu Lähtötiedot Kohde on valmistunut vuonna 1966. Kerrosala 4 334 m2. Laajamittainen

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS KARTANOKOSEN KOULUN HALLINTOTILAT JA KARTANONKOSKEN PÄIVÄKOTI, VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

TUTKIMUSSELOSTUS KARTANOKOSEN KOULUN HALLINTOTILAT JA KARTANONKOSKEN PÄIVÄKOTI, VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS KARTANOKOSEN KOULUN HALLINTOTILAT JA KARTANONKOSKEN PÄIVÄKOTI, VANTAA 2.2.2017 Sisältö 1 YLEISTIEDOT 4 2 KÄYTETYT MITTA- JA NÄYTTEENOTTOLAITTEET

Lisätiedot

ILMANVAIHDON TOIMINNAN TUTKIMINEN

ILMANVAIHDON TOIMINNAN TUTKIMINEN 1 (5) Vantaankosken peruskoulu Isontammentie 15 00000 Vantaa 14.8.2014 Aihe ILMANVAIHDON TOIMINNAN TUTKIMINEN Aika 18.6 14.8. Mittarit Lähtökohta TSI Calc 9555p monitoimimittari Alnor Balometri AirFloW

Lisätiedot

Sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus

Sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus Sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus Töyrynummen ala-aste Töyrynummentie 8, Helsinki 23.5.2014 Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus 0871165-9 Ratamestarinkatu 7B www.ssm.fi

Lisätiedot

KORJAUSTARVEARVIO 52182.38 17.1.2014

KORJAUSTARVEARVIO 52182.38 17.1.2014 52182.38 17.1.2014 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Katja Tähtinen Raatihuoneenkatu 9, 2. krs, PL 84 13101 Hämeenlinna katja.tahtinen@hameenlinna.fi Tutkimuskohde Nummen koulu, Kylätie

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/9 Vastaanottaja: Padasjoen kunta Seppo Rantanen Arkistokuva Raportti Työnumero: 051721700104 Kohde: Toimeksianto: Padasjoen Opistotalo Koulukuja 2 17500 Padasjoki Sisäilman mikrobitason määritys

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI, LEPPÄKORVEN KOULU, VANTAA

TUTKIMUSRAPORTTI, LEPPÄKORVEN KOULU, VANTAA HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 f. 09-3948 5721 Raportti Vantaan kaupunki, tilakeskus Hankepalvelut/Hankevalmistelu Ulla Lignell Sisäympäristöasiantuntija Kielotie 13, 01300 VANTAA e-mail. ulla.lignell@vantaa.fi

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

TUTKIMUSSELOSTUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA 7.0.05 Sisältö LÄHTÖTIEDOT YLEISTÄ KOHTEESTA 3 HAVAINNOT JA MITTAUKSET KOHTEESSA 3 3. SISÄILMAN HAIHTUVAT

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 51452.30 SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Porvoon keskuskoulu Aleksanterinkatu 25, Porvoo 24.6.2014 SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 3 LÄHTÖTIEDOT 3 1. YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS. Sisäilma- ja kosteustekniset tutkimukset. 1 Lähtötiedot. 2 Tutkimuksen tarkoitus ja sisältö. 3 Rakenteet

TUTKIMUSSELOSTUS. Sisäilma- ja kosteustekniset tutkimukset. 1 Lähtötiedot. 2 Tutkimuksen tarkoitus ja sisältö. 3 Rakenteet TUTKIMUSSELOSTUS Jukka Saari, Ulla Lignell Vantaan kaupunki, Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa jukka.saari@vantaa.fi, ulla.lignell@vantaa.fi Sisäilma- ja kosteustekniset tutkimukset Kohde: Rekolan koulun

Lisätiedot

YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN

YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN Vesa Asikainen (Envimetria Oy) Pertti Pasanen (Itä-Suomen yliopisto, ympäristötieteen laitos) Helmi Kokotti

Lisätiedot

ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS

ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS S i v u 1 / 8 RAPORTTI ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS Nikkilän sosiaali- ja terveysasema Jussaksentie 14 04130 Sipoo 11.12.2014 RAPORTIN NUMERO: 14263 TILAAJA: Jukka Haakana, Sipoon kunta VASTAAVA TUTKIJA:

Lisätiedot

Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa

Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa Delete Tutkimus Oy 26.6.2012 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan kaupunki Tilakeskus Jouni Räsänen Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa Johdanto

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Porvoon Kaupunki / Pekka Koskimies Raportti Kohde: Toimeksianto: Mika Waltarinkatu 12 06100 Porvoo Kosteuskartoitus Tutkimus pvm: 21.3, 23.3 ja 29.3.2016 Läsnäolijat: Jens Ståhls

Lisätiedot

KOSTEUS-, KUITU- JA IV-KARTOITUS

KOSTEUS-, KUITU- JA IV-KARTOITUS S i v u - 1 - RAPORTTI KOSTEUS-, KUITU- JA IV-KARTOITUS KOy Korson toimistokeskus Naalipolku 6 01450 Vantaa 12.7.-10.8.2011 RAPORTIN NUMERO: 21140 TILAAJA: Jari Porthén, Realco Oy VASTAAVA TUTKIJA: Mikko

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS VARISTON OPETUSPISTE, VARISTONTIE 1, VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 51392.81

TUTKIMUSSELOSTUS VARISTON OPETUSPISTE, VARISTONTIE 1, VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 51392.81 TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS VARISTON OPETUSPISTE, VARISTONTIE, VANTAA 59.8 9..04 Sisältö LÄHTÖTIEDOT YLEISTÄ KOHTEESTA HAVAINNOT JA MITTAUKSET KOHTEESSA. PINTAKOSTEUSKARTOITUS.

Lisätiedot

Unajan koulu Laivolantie Unaja

Unajan koulu Laivolantie Unaja NÄYTTEENOTTO JA PAINE-EROSEURANTAMITTAUS Unajan koulu Laivolantie 10 26910 Unaja 1 Sisällys 1. YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3 1.2 Tilaaja... 3 1.3 Näytteidenoton ja mittauksen suorittaja... 3 1.4 Näytteenotto-

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUKSET LUKSIA, PUU-ANTTILA, 10.4.2013

SISÄILMAMITTAUKSET LUKSIA, PUU-ANTTILA, 10.4.2013 RAPORTTI 63-66.xlsx/2013 SISÄILMAMITTAUKSET LUKSIA, PUU-ANTTILA, 10.4.2013 JAKELU Veikko Viitakangas, Luksia Envimetria Oy, arkisto Envimetria Oy Main office: Phone: Internet: FI08142273 Kalkkipetteri

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS.3.08 500344-04 Mauri Karoma Tilapalvelut-liikelaitos PL600 0070 Espoon kaupunki Kohde Viherkallion päiväkoti, Viherkalliontie 5, Espoo RAKENTEIDEN ILMATIIVEYS JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTO

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/7 Vastaanottaja: Porvoon Kaupunki / Peter Backman Raportti Kohde: Toimeksianto: Kvarnbergsgatan 18 06100 Borgå Kartoitus Tutkimus pvm: 7.8.2015 Läsnäolijat: Tomas Backman Raportointi pvm: 24.8.2015

Lisätiedot

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 TUTKIMUSSELOSTUS 22500325.069 2016-6-30 Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 Tutkimuskohde: Kartanonkosken koulu Tilkuntie 5, Vantaa Tilaaja: Ulla Lignell Maankäytön, rakentamisen ja

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA KOSTEUSKARTOITUS

TUTKIMUSSELOSTUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA KOSTEUSKARTOITUS TUTKIMUSSELOSTUS KOSTEUSKARTOITUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA 25.11.2015 Sisältö 1 LÄHTÖTIEDOT 2 2 YLEISTÄ KOHTEESTA 2 3 HAVAINNOT JA MITTAUKSET KOHTEESSA 2 3.1 PINTAKOSTEUSKARTOITUS 2 3.2

Lisätiedot

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon RAPORTTI ILA2013-1 Thermopolis Oy Merja Järvelä Valtuustontie 2 62100 Lapua TULOSRAPORTTI KOHDE: Knuuttilan päiväkoti, Seinäjoki NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, 2.1.2013

Lisätiedot

GESTERBYN SUOMENKIELINEN KOULU. Sisäilma- ja kuntotutkimus

GESTERBYN SUOMENKIELINEN KOULU. Sisäilma- ja kuntotutkimus GESTERBYN SUOMENKIELINEN KOULU Sisäilma- ja kuntotutkimus Tiedotustilaisuus 5.3.2018 Olavi Vaittinen, rakennusterveysasiantuntija Inspector Sec Oy (ISEC) TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Koulurakennus ja liikuntasalirakennus:

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Leppäkorven koulu, Korpikontiontie 5

Tutkimusraportti, Leppäkorven koulu, Korpikontiontie 5 HB Sisäilmatutkimus Oy 29.12.2011 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan kaupunki Tilakeskus / Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti, Leppäkorven

Lisätiedot

M I K P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T. Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271

M I K P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T. Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271 Kiratek Oy Irmeli Heikkinen, puh. 0207 401 008 07.03.2011 M I K 2 4 2 6 MIKROBITUTKIMUS P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271 2 (5) Kiratek Oy Jyrki Pulkki

Lisätiedot

Toimisto- ja opetusrakennuksen sisäilmastoselvitys.

Toimisto- ja opetusrakennuksen sisäilmastoselvitys. Toimisto- ja opetusrakennuksen sisäilmastoselvitys. Rakennusterveysasiantuntijan koulutusohjelman opinnäytetyö. 23.9.2015 Marko Koivisto Sirate Group Oy Sisäilmastoselvityksen lähtökohdat, toimeksianto

Lisätiedot

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu 26.02.2015 Hangon kaupunki Hagapuiston koulu Sisäilman VOC-mittaukset 23.1.2015 Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/5 1. Yleistiedot Kohde Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Lisätiedot