TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS PORTAAN KOULU, TAMMELA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS PORTAAN KOULU, TAMMELA"

Transkriptio

1 TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS PORTAAN KOULU, TAMMELA

2 Sisältö 1 YLEISTIEDOT 3 KÄYTETYT MITTA- JA NÄYTTEENOTTOLAITTEET 3 3 YHTEENVETO JA TOIMENPIDESUOSITUKSET I-OSA, PÄÄRAKENNUS 5 ALAPOHJA JA RYÖMINTÄTILA 5.1 ILMATIIVEYSTUTKIMUKSET 5. PAINE-EROT 5.3 MUUT HAVAINNOT 5. JOHTOPÄÄTÖKSET 6.5 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 6 5 VÄLIPOHJAT ILMATIIVEYSTUTKIMUKSET 6 5. TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 7 6 ILMANVAIHTOTUTKIMUKSET PAINE-EROT 7 6. ILMANVAIHDON ILMAVIRRAT JOHTOPÄÄTÖKSET 8 6. TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 8 7 SISÄILMAN LAATU SISÄILMAN HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET 8 7. SISÄILMAN MIKROBIT SISÄILMAN HIILIDIOKSIDIPITOISUUS 9 7. HETKELLISET PAINESUHDEMITTAUKSET MUUT HAVAINNOT JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 9 II-OSA, LIIKUNTASALIRAKENNUS HETKELLISET PAINE-EROMITTAUKSET MUUT HAVAINNOT TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 10 8 LIITTEET 10 (10) TUTKIMUSSELOSTUS PORTAAN KOULU, TAMMELA SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

3 SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 1 YLEISTIEDOT Tutkimuskohde: Portaan koulu Suomaantie Porras Lähtötiedot: Koulun päärakennuksen vanhin osa on rakennettu 1898 ja sitä on laajennettu 1950-luvulla. Koulun päärakennus on peruskorjattu viimeksi 009. Ulkovuoraus on uusittu Päärakennuksessa on kaksi kerrosta ja osittainen kellarikerros. Sivurakennus on rakennettu 1898 ja sitä on kunnostettu 01. Sivurakennus on yksikerroksinen ja siinä on kylmä ullakko. Päärakennuksen 1. kerroksen päiväkodin nukkumatilassa ja koulun luokan opetustilassa on koettu sisäilmaan liitettävää oireilua. Päiväkodin vanhoissa WCtiloissa on havaittu tunkkaista hajua. Rakennusten ulkoseinät ovat hirsirunkoisia, yläpohjat puurakenteisia ja alapohjat tuulettuvia. Kellarin alapohja on maanvarainen ja välipohja betonia. Tilaaja: Mika Suontausta Tammelan kunta Tutkimusryhmä: Tutkimuksen tekijöinä olivat Heli Hurskainen ja Hanna Kuitunen. Tutkimukset kohteessa tehtiin Tutkimustavoite: Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia sisäilman laatua sekä siihen vaikuttavia tekijöitä päärakennuksessa. Liikuntasalirakennuksessa sisäilman laatua tutkittiin aistinvaraisesti. KÄYTETYT MITTA- JA NÄYTTEENOTTOLAITTEET VOC pumppu SKC Model -3 Lämpötila- ja kosteusmittari Paine-eromittari Vaisala HM0, anturi HMP110 Pintakosteusilmaisin Gann hydrotest LG 1 TSI Airflow PVM610, Tinytag 5509 Dwyer-paineeromittari ja Tinytag-tiedonkeruujärjestelmä Sweco Asiantuntijapalvelut Oy Ilmalanportti FI-000 Helsinki, Finland TELEPHONE Reg.no:

4 Kosteusmittari Merkkiainelaitteisto Alipaineistaja Ilmamäärämittari Vaisala HMP1, mittapäät HMP Wika GIR-10 Blowerdoor SwemaFlow 15D 3 YHTEENVETO JA TOIMENPIDESUOSITUKSET Tutkimuksen tavoitteena on ollut arvioida kouluun kuuluvan kahden rakennuksen rakenteiden ilmavuotoja, selvittää ilmanvaihdon tasapainoa ja tarkastaa sisäilman laatua. Tehtyjen tutkimusten perusteella havaittiin, että päärakennuksen alapohjan rakenneliittymissä ja läpivientien kohdilla oli ilmavuotokohtia. Nukkumatilan havaittiin olevan ajoittain alipaineinen ryömintätilaan verrattuna, jolloin ryömintätilan epäpuhtaampaa ilmaa pääsee kulkeutumaan sisäilmaan ilmavuotokohtien kautta. Päärakennuksen ullakon ja luokkatilan välisessä välipohjassa havaittiin ilmavuotokohtia välipohjan rakenneliittymissä ja läpivientien kohdilla. Hetkellisten paine-eromittausten mukaan arvioiden ullakko- ja kellaritilat olivat ylipaineisia viereisiin tiloihin verrattuna, jolloin ilmavirtaukset kulkeutuvat epäpuhtaammista tiloista sisäilman suuntaan. Tutkitut tilat olivat pääosin ulkoilmaan verrattuna lievästi alipaineisia. Tutkituissa tiloissa tulo- ja poistoilmavirrat eivät olleet tasapainossa. Päärakennuksen sisäilman laatu oli sisäilman mikrobien, haihtuvien orgaanisten yhdisteiden sekä hiilidioksidipitoisuuden osalta tutkituissa tiloissa normaali. Liikuntasalirakennus oli hetkellisten paine-eromittausten mukaan arvioiden lievästi alipaineinen. Liikuntasalissa havaittiin vesivuodon aiheuttamia vauriojälkiä viemärin tuuletusputken kohdalla. Kohteessa suositellaan ensi sijaisesti ilmavaihdon suunnittelua siten, että epäpuhtaammat (kellari, alapohja, ullakko) tilat saadaan alipaineisiksi verrattuna huonetiloihin. Toissijaisesti ehdotetaan ilmavuotokohtien tiivistämistä epäpuhtaampien ja huonetilojen välisissä rakenteissa. Ilmavaihdolle suositellaan tasapainottamista. Liikuntasalirakennuksessa suositellaan paikallisten kosteusvauriojälkien korjaamista ja todennäköisen vuotolähteen korjaamista. (10) TUTKIMUSSELOSTUS PORTAAN KOULU, TAMMELA SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

5 I-OSA, PÄÄRAKENNUS ALAPOHJA JA RYÖMINTÄTILA.1 ILMATIIVEYSTUTKIMUKSET. PAINE-EROT Alapohjan ilmatiiveyttä tutkittiin 1. kerroksen 3.-. luokkatilassa, varastossa, nukkumatilassa sekä WC-tilassa merkkiainekaasun ja kaasuanalysaattorin avulla. Nukkumatila oli ulkoilmaan nähden noin 0 Pascalia alipaineinen ja 3.-. luokkatila oli ulkoilmaan nähden Pascalia alipaineinen. Ilmatiiveystutkimukset on esitetty tarkemmin liitteessä 5. Ilmavuotokohtia havaittiin ulkoseinän ja alapohjan liittymissä, väliseinän ja alapohjan liittymissä, oven karmin ja alapohjan liittymissä, putkiläpivienneissä sekä pilarien liittymissä alapohjaan. Ryömintätilan ja sisäilman välistä paine-eroa seurattiin jatkuvatoimisella seurantamittalaitteella nukkumatilassa noin kahden viikon ajan. Mittaustulokset on esitetty graafisesti liitteessä 3.. Nukkumatila oli alapohjaan verrattuna seurantamittausten aikana keskimäärin 0,3 Pascalia ylipaineinen, paine-ero vaihteli 6,8 Pascalin alipaineisuudesta 13, Pascalin ylipaineisuuteen. Kun tila on alipaineinen, ryömintätilasta kulkeutuu epäpuhtaampaa ilmaa tiloihin päin..3 MUUT HAVAINNOT Ryömintätilassa ei havaittu poikkeavia hajuja eikä orgaanista materiaalia. Ryömintätilan laudoitukset olivat hyvässä kunnossa ja niissä ei havaittu kosteuden aiheuttamia jälkiä. Kuva 1. Ryömintätilassa ei havaittu orgaanista materiaalia. Sweco Asiantuntijapalvelut Oy Ilmalanportti FI-000 Helsinki, Finland TELEPHONE Reg.no:

6 Kuva. Ryömintätilan laudoitukset olivat hyvässä kunnossa ja niissä ei havaittu kosteuden aiheuttamia jälkiä.. JOHTOPÄÄTÖKSET - Ilmavuotokohtia havaittiin alapohjassa rakenteiden liittymissä sekä putkiläpivienneissä. - Paine-eromittausten perusteella nukkumatila oli välillä alipaineinen ryömintätilaan verrattuna, jolloin epäpuhtaampaa ilmaa kulkeutuu huonetiloihin päin..5 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET - Ensisijaisesti ryömintätila suositellaan alipaineistettavaksi huonetilaan verrattuna, jolloin epäpuhtaampaa ilmaa ei kulkeudu ryömintätiloista huonetiloihin. - Sen jälkeen ilmavuotokohdat suositellaan tiivistämään rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan. 5 VÄLIPOHJAT 5.1 ILMATIIVEYSTUTKIMUKSET Ullakon ja 3.-.-luokkatilan välisen välipohjan ilmatiiveyttä tutkittiin merkkiainekaasun ja kaasuanalysaattorin avulla. Tutkittava tila oli ulkoilmaan verrattuna noin 3 Pascalia alipaineinen, jolloin ilmavuotokohtia ei havaittu. Tila alipaineistettiin alipaineistajan avulla ulkoilmaan verrattuna noin 10 Pascalin alipaineeseen. Ilmavuotokohtia havaittiin alipaineistetuissa olosuhteissa ulkoseinän ja välipohjan liittymissä, väliseinän ja välipohjan liittymissä, läpivienneissä sekä pilarien liittymissä välipohjaan. Ilmatiiveystutkimukset on esitetty tarkemmin liitteessä 5. 6 (10) TUTKIMUSSELOSTUS PORTAAN KOULU, TAMMELA SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

7 5. TOIMENPIDE-EHDOTUKSET - Ensisijaisesti ullakkotilat suositellaan alipaineistettavaksi huonetilaan verrattuna, jolloin epäpuhtaampaa ilmaa ei kulkeudu ullakolta huonetiloihin. - Sen jälkeen ilmavuotokohdat suositellaan tiivistämään rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan koko rakennuksessa. 6 ILMANVAIHTOTUTKIMUKSET 6.1 PAINE-EROT Sisä- ja ulkoilman välistä paines-eroa seurattiin jatkuvatoimisilla seurantamittalaitteilla noin kahden viikon ajan. Mittaustulokset on esitetty graafisesti liitteessä luokkatila oli ulkoilmaan verrattuna seurantamittausten aikana keskimäärin 1,5 Pascalia ylipaineinen, paine-ero vaihteli 0, Pascalin alipaineisuudesta 6, Pascalin ylipaineisuuteen. 3.. luokkatila oli ulkoilmaan nähden keskimäärin 1,6 Pascalia alipaineinen, paine-ero vaihteli 17,8 Pascalin alipaineisuudesta,5 Pascalin ylipaineisuuteen. Iltapäiväkerho oli ulkoilmaan nähden keskimäärin,6 Pascalia alipaineinen, paine-ero vaihteli 0,1 Pascalin alipaineisuudesta 1,9 Pascalin ylipaineisuuteen. (liite 3.1). Paine-erojen mittauskäyrissä ei ole havaittavissa selviä päivä- ja yöaikaisia ilmanvaihdon käyntiaikoja. Tilojen ylipaineisuus ulkoilmaan verrattuna lisää rakenteiden kosteusrasitusta. Tilojen alipaineisuus ulkoilmaan verrattuna lisää rakenteissa olevien epäpuhtauksien kulkeutumista sisäilmaan. 6. ILMANVAIHDON ILMAVIRRAT Rakennuksessa on kuusi hiilidioksiohjattua iv-konetta, joista yksi palvelee iltapäiväkerhon tiloja, yksi päiväkohdin tiloja, kolme 1. kerroksen luokkatiloja ja yksi. kerroksen esikoulun tiloja. Kellarikerroksessa on painovoimainen ilmanvaihto. Ilmanvaihdon ilmavirtoja tutkittiin kolmessa eri tilassa. Tulokset on esitetty liitteessä 1. Suomen rakentamismääräyskokoelman (D 01) mukaan luokkatilojen tuloilmavirta tulee olla 3 dm 3 /s neliötä kohden ja 6 dm 3 /s ihmistä kohden. Nukkumatilojen ilmavirta tulee olla,5 dm 3 /s neliötä kohden ja 6 dm 3 /s ihmistä kohden. Tuloilmavirrat eivät täyttäneet Suomen rakentamismääräyskokoelman D ohjearvoja missään tutkitussa tilassa neliömäärään verrattuna. Nukkumatilassa saisi olla noin 6 ihmistä ja esikoulun tilassa noin 8 ihmistä. Nukkumatilan tuloilmamäärä oli noin 39 prosenttia poistoilmamäärää suurempi, 1.-.luokkatilan tuloilmavirta oli 8 prosenttia poistoilmavirtaa pienempi ja esikoulun tilan tuloilmavirta oli noin % suurempi kuin poistoilmavirta. Ilmavirrat eivät ole tasapainossa. Sweco Asiantuntijapalvelut Oy Ilmalanportti FI-000 Helsinki, Finland TELEPHONE Reg.no:

8 6.3 JOHTOPÄÄTÖKSET - Lähes kaikki tutkitut tilat olivat jatkuvatoimisen paine-eroseurannan perusteella ulkoilmaan nähden keskimäärin lievästi alipaineisia. - Tulo- ja poistoilmamäärät eivät ole tasapainossa. - Luokkatiloissa on käytössä tilakohtaiset hiilidioksidiohjatut iv-laitteet. Ne säätävät automaattisesti ilmanvaihtoa tilassa oleskelevien ihmisten määrän mukaan. Hiilidioksidiohjauksen ongelmana on, että se reagoi hitaasti tilassa oleskelevien määrän muutoksiin, jolloin käyttäjät voivat ajoittain kokea ilmanvaihtoon liittyviä puutteita tilassa. 6. TOIMENPIDE-EHDOTUKSET - Ilmanvaihto suositellaan tasapainotettavaksi. 7 SISÄILMAN LAATU 7.1 SISÄILMAN HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET Sisäilman haihtuvien orgaanisten yhdisteiden näytteet otettiin 1. kerroksessa tiloista nukkumatila ja iltapäiväkerhon tila sekä. kerroksen luokkatilassa Tulokset on esitetty liitteessä 1. Sisäilman haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuudet, ns. TVOC -arvot olivat tiloissa µg/m 3. Pitoisuudet ovat alhaisia ja alittavat Asumisterveysasetuksen (015) mukaisen toimenpiderajan. Työterveyslaitoksen (016) ehdottamiin viitearvoihin verrattuna kohonneita pitoisuuksia havaittiin yksittäisissä yhdisteissä nukkumatilassa tolueenia (,9 µg/m 3 ), heksanaalia (16,3 µg/m 3 ) sekä nonanaalia (9, µg/m 3 ), iltapäiväkerhon tilassa heksanaalia (9,1 µg/m 3 ) sekä 1.-.luokkatilassa. kerroksessa heksanaalia (1,0 µg/m 3 ) ja nonanaalia (9,3 µg/m 3 ). Heksanaalin lähteenä voivat toimia linoleum ja pellavansiemenpölymaalit, tolueenin lähteenä voi toimia liikenteen epäpuhtaudet ja nonanaalin lähteenä voi toimia linoleum. 7. SISÄILMAN MIKROBIT Sisäilman mikrobeja tutkittiin kolmesta tilasta, 1. kerroksessa tiloista nukkumatila, iltapäiväkerhon tila sekä. kerroksen luokkatilasta kahden eri näytteenottokerran aikana. Vertailunäytteet otettiin ulkoilmasta. Tutkimustuloksia verrataan Asumisterveysohjeen ohjearvoihin. Ulkoilmapitoisuuksiin verrattuina sisäilman sieni-itiöpitoisuudet olivat alhaisia ja sieni-itiölajistot olivat ulkoilman kaltaisia. Aktinomykeettipitoisuudet alittivat Asumisterveysohjeen ohjearvot. Sisäilman bakteeripitoisuudet olivat ohjearvoihin nähden alhaisia. 8 (10) TUTKIMUSSELOSTUS PORTAAN KOULU, TAMMELA SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

9 7.3 SISÄILMAN HIILIDIOKSIDIPITOISUUS Sisäilman hiilidioksidipitoisuutta tutkittiin kahden viikon ajan jatkuvatoimisten mittalaitteiden avulla kahdessa tilassa 1. kerroksessa, 3.. luokkatilassa sekä nukkumatilassa. Asumisterveysasetuksen (015) mukaan sisäilman hiilidioksidipitoisuuden toimenpideraja ylittyy, jos hiilidioksidipitoisuus on 1150 ppm ulkoilmapitoisuutta suurempi. Ulkoilman hiilidioksidipitoisuus on noin 00 ppm. Nukkumatilan hiilidioksidipitoisuus vaihteli välillä ppm ja 3.-. luokkatilan hiilidioksidipitoisuus vaihteli välillä ppm. Molempien tilojen hiilidioksidipitoisuudet alittivat Asumisterveysasetuksen toimenpiderajan. 7. HETKELLISET PAINESUHDEMITTAUKSET Huonetilojen välisiä hetkellisiä painesuhteita mitattiin eri puolilla rakennusta. Luokkatilojen hetkelliset painesuhteet käytävään nähden vaihtelivat lievästä ylipaineesta lievään alipaineeseen. Ullakko tilan olivat tiloihin ja käytäviin nähden hetkellisesti ylipaineisia, jolloin epäpuhtaampaa ilmaa kulkeutuu luokkatiloihin ja käytäviin nähden. Kellarikerros oli porrashuoneeseen nähden ylipaineinen, jolloin kellarista voi kulkeutua epäpuhtaampaa ilmaa huonetiloihin päin. Tilojen väliset painesuhteet on esitetty tarkemmin liitteessä. 7.5 MUUT HAVAINNOT Nukkumatilan läheisyydessä varastossa, siivouskomerossa ja wc-tiloissa havaittiin maakellarin hajua.. kerroksen oppilashuollon lähellä olevassa siivouskomerossa havaittiin voimakasta viemärin hajua. 7.6 JOHTOPÄÄTÖKSET - Sisäilman laatu oli sisäilman mikrobien, haihtuvien orgaanisten yhdisteiden sekä hiilidioksidipitoisuuden osalta tiloissa normaali. - Hetkellisten painesuhdemittausten perusteella ullakoilta ja kellarista kulkeutuu ilmaa huonetiloihin päin. 7.7 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET - Ilmanvaihto suositellaan suunniteltavan niin, ettei kellarista ja ullakoilta kulkeudu ilmaa huonetiloihin päin. Sweco Asiantuntijapalvelut Oy Ilmalanportti FI-000 Helsinki, Finland TELEPHONE Reg.no:

10 II-OSA, LIIKUNTASALIRAKENNUS 7.8 HETKELLISET PAINE-EROMITTAUKSET Liikuntasalirakennuksessa on painovoimainen ilmanvaihto. Sisä- ja ulkoilman sekä huonetilojen välisiä paine-eroja mitattiin eri puolilla rakennusta. Rakennus oli ulkoilmaan verrattuna lievästi alipaineinen. Liikuntasali oli eteiseen verrattuna lievästi alipaineinen. Hetkelliset paine-erot on esitetty tarkemmin liitteessä. 7.9 MUUT HAVAINNOT Eteisessä havaittiin betonisessa väliseinässä maalipinnan hilseilyä ja samassa kohdassa katossa havaittiin vesivauriojälki viemärin tuuletusputken läpiviennin kohdalla. Tuuletusputkessa ei ollut lämmöneristystä kylmän ullakkotilan kohdalla, jolloin sen pintaan on tiivistynyt kosteutta ja valunut putkea pitkin alaspäin. Kuvat 3 ja. Väliseinässä havaittiin kosteuden aiheuttamaa betonipinnan hilseilyä sekä katossa vesivauriojälki TOIMENPIDE-EHDOTUKSET - Suositellaan tuuletusputken lämmöneristämistä ullakkotilan kohdalla. Samalla tarkastetaan vesikatto mahdollisten vesivuotokohtien varalta. Putken ylä- ja alaosan rakenteissa havaitut kosteusvaurioituneet materiaalit suositellaan vaihtamaan tai puhdistamaan. Helsingissä, Sweco Asiantuntijapalvelut Oy 8 LIITTEET Heli Hurskainen Hanna Kuitunen DI, Projektipäällikkö Ins, Sisäilmatutkija Liite 1 Liite Liite 3 Liite Liite 5 Mittaustulokset Mittauspisteet pohjakuvissa Painesuhteiden seurantakuvaajat Sisäilman hiilidioksidikuvaajat Ilmatiiveystutkimukset 10 (10) TUTKIMUSSELOSTUS PORTAAN KOULU, TAMMELA SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

11 MITTAUSTULOKSET Portaan koulu, Porras Liite Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille. Mikrobit tunnistettiin valomikroskooppisesti. Pitoisuudet on esitetty käyttäen yksikköä cfu/m 3 eli pesäkkeen muodostavien yksiköiden määrää kuutiometrissä ilmaa. Tulokset olivat seuraavat: Näytteenottopiste Näytteenottopisteen kuvaus Pvm Sieni-itiöt, pitoisuus, cfu/m 3 Bakteerit, pitoisuus, cfu/m 3 Aktinomykeetit, pitoisuus, cfu/m 3 M1 Nukkumatila Yhteensä Penicillium sp. Geotrichum sp. steriilit Yhteensä Cladosporium sp. Penicillium sp. steriilit hiivat M Iltapäiväkerho Yhteensä Penicillium sp. steriilit Yhteensä Penicillium spp. steriilit M3 OT3, 1. ja.luokka Yhteensä Penicillium spp. Geotrichum sp. Cladosporium sp. steriilit hiivat Yhteensä Penicillium sp. Cladosporium sp. Geotrichum sp. steriilit M Ulkoilma Yhteensä Cladosporium sp. Geotrichum sp. Penicillium sp. steriilit % 8 % 77 % 7 17 % 17 % 16 % 50 % 31 1 % 86 % 80 % 0 % 75 3 % 1 % 6 % 53 % 6 % 60 % 0 % 10 % 10 % % 13 % 10 % 6 % Yhteensä Cladosporium sp. Geotrichum sp. steriilit 6 11 % 78 % 11 % Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: Pvm Sisäilman lämpötila, C Sisäilman suhteellinen kosteus, % Ulkoilman lämpötila, C Ulkoilman suhteellinen kosteus, % ,3, 5 8, ,1,3 3 5,0 Mikrobitulosten arviointiperusteet ovat sosiaali- ja terveysministeriön ohjeiden (Asumisterveysohje 003, Asumisterveysopas 008, Kansanterveyslaitoksen Koulujen kosteus- ja homevauriot opas 008, Työterveyslaitos 011) mukaan: Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

12 MITTAUSTULOKSET Portaan koulu, Porras Liite Sieni-itiöt - pitoisuustaso cfu/m 3 on osoituksena kohonneesta pitoisuudesta asuinhuoneistossa talviaikana, mikäli näytteen mikrobilajisto on tavanomaisesta poikkeava, - pitoisuustaso yli 500 cfu/m 3 talviaikana asuinhuoneistossa on kohonnut, - kivirakenteisten koulurakennusten pitoisuustaso talviaikana on yleensä alle 50 cfu/m 3, - toimistotyyppisten työtilojen ehdotettu talviaikainen ohjearvo (Työterveyslaitos) on 50 cfu/m 3, - sulan maan aikana vertailuarvona käytetään samanaikaista ulkoilmapitoisuutta ja selvitetään sisä- ja ulkoilman mikrobilajistoissa olevia eroja. Bakteerit - pitoisuustaso yli 500 cfu/m 3 on kohonnut, - toimistotyyppisten työtilojen ehdotettu ohjearvo (Työterveyslaitos) on 600 cfu/m 3, Aktinomykeetit (Sädesienet) - pitoisuustaso yli 10 cfu/m 3 talviaikana on kohonnut, - toimistotyyppisten työtilojen ehdotettu talviaikainen ohjearvo (Työterveyslaitos) on 5 cfu/m 3, - sulan maan aikana vertailuarvona käytetään samanaikaista ulkoilmapitoisuutta (mikäli yli 5 tai 10 cfu/m 3 ). Sisäilman haihtuvat orgaaniset yhdisteet Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC -yhdisteiden) ilmanäytteet kerättiin pumpuilla Tenax -putkiin, jotka analysoitiin kaasukromatografisesti MetropoliLab Oy:n laboratoriossa Helsingissä. Tulokset on esitetty yksikössä µg/m 3. Tulokset olivat seuraavat: Näytteenottopiste Näytteenottopisteen kuvaus Pvm Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus (TVOC), µg/m 3 V1 Nukkumatila V Iltapäiväkerho V5 1. ja. luokka,. krs Edellä mainittujen näytteiden tärkeimmät yksittäiset yhdisteet olivat: Yhdiste Näytteenottopiste/ Pitoisuus, µg/m 3 V1 V V3 Alkoholit: -Etyyli-1-heksanoli 1,5 1,, Butanoli 1, 0,8 1, Fenoli 1,5,0 Alkoholit yhteensä,9 3,7 5,6 Aromaattiset yhdisteet: Bentseeni Tolueeni,9 1,5 Etyylibentseeni 0,5 0,3 1,-Ksyleeni 0,9 0, 0,6 Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

13 MITTAUSTULOKSET Portaan koulu, Porras Liite Yhdiste Näytteenottopiste/ Pitoisuus, µg/m 3 V1 V V3 Styreeni 1,8 1,-Ksyleeni 0, 1,3,5-Trimetyylibentseeni 0, Aromaattiset yhdisteet yhteensä 8,7 1,9 0,9 Esterit Etyyliasetaatti 0, 0, 1,6 Butyyliasetaatti 0,3 0,3 Esterit yhteensä 0,5 0, 1,9 Glykolieetterit ja niiden asetaatit Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri (-(-Butoksietoksi)etanoli) 1,3 0,5,,-Trimetyyli-1,3-pentaanidiolidi-isobutyraatti (TXIB) 3, 1,3 Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri asetaatti 3,6* Glykolieetterit ja niiden asetaatit yhteensä,9 3,9 1,3 Karbonyylit: Heksanaali 16,3 9,1 1,0 -Furankarboksialdehydi (furfuraali) Bentsaldehydi,,1,9 Oktanaali,1 1,6, Nonanaali 9, 6,7 9,3 Asetofenoni 1,0* Karbonyylejä muita 3,5* 1,5* Karbonyylit yhteensä 33,5 3,0 9,6 Orgaaniset hapot: Etikkahappo,*,3* 3,* Orgaaniset hapot yhteensä,,3 3, Terpeenit: Pineeni 6,3 1,7 3,5 delta-3-kareeni,8 0,7 1,6 Terpeenit yhteensä 9,1, 5,1 Muut yhdisteet: Dekametyylisyklopentasiloksaani 10,1*,3* 1,9* Muut yhdisteet yhteensä 10,1,3 1,9 Tunnistettuja yhdisteitä yhteensä, µg/m 3 7,1 1,9 9,7 * Määritetty tolueenina. Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

14 MITTAUSTULOKSET Portaan koulu, Porras Liite Tunnistettujen yhdisteiden pitoisuudet määritetään puhtaiden vertailuaineiden avulla (aineen omalla vasteella) tai tolueeniekvivalenttina. TVOC -arvo määritetään tolueeniekvivalenttina. Tunnistettujen yhdisteiden joukossa voi olla myös TVOC -alueen ulkopuolisia yhdisteitä. Em. syistä tunnistettujen yhdisteiden yhteenlaskettu kokonaispitoisuus ja TVOC - arvo eivät usein ole yhtä suuret. Työterveyslaitoksen ehdotuksen mukaan (011) toimistotyötilojen sisäilman TVOC - pitoisuuden kohonneena arvona pidetään yli 50 µg/m 3 :n pitoisuutta. Yksittäisen yhdisteen kohonneena arvona pidetään yhdisteestä riippuen yli 5 tai yli 10 µg/m 3 :n pitoisuutta. Yli 10 µg/m 3 :n tasoa sovelletaan mm. seuraaville yhdisteille / yhdisteryhmille: glykolit / glykolieetterit, piiyhdisteet, orgaaniset hapot voimaan astuneen Asumisterveysasetuksen mukaan asunnon ja muun oleskelutilan haihtuvien orgaanisten yhdisteiden tolueenivasteella lasketun kokonaispitoisuuden toimenpideraja huoneilmassa on 00 µg/m 3. Yksittäisen haihtuvan orgaanisen yhdisteen tolueenivasteella lasketun pitoisuuden toimenpideraja huoneilmassa on 50 µg/m 3 lukuun ottamatta seuraavia yksittäisiä yhdisteitä, joiden toimenpiderajat ovat: TXIB 10 µg/m 3 (vastaa tasoa 16 µg/m 3 aineen omalla vasteella mitattuna), -etyyli-1-heksanoli 10 µg/m 3 (vastaa tasoa 15 µg/m 3 aineen omalla vasteella mitattuna), naftaleeni 10 µg/m 3 (hajua ei saa esiintyä) ja styreeni 0 µg/m 3. Sisäilman hiilidioksidin seurantamittaukset Tutkittavissa tiloissa seurattiin sisäilman hiilidioksidipitoisuutta, lämpötilaa ja suhteellista kosteutta. Mittaukset tehtiin Tinytag:n sisäilman laatuanalysaattoreilla. Tulokset olivat seuraavat: Mittauspiste Mittauspisteen kuvaus Seuranta-aika CO-pitoisuus, ppm H1 Nukkumatila H 3. ja. luokan opetustila Ulkoilman hiilidioksidipitoisuus vaihtelee normaalisti välillä ppm. Julkaisun Sisäilmastoluokitus 008 hiilidioksidipitoisuuden tavoitearvot ovat: - S1 750 ppm - S 900 ppm - S ppm voimaan astuneen Asumisterveysasetuksen mukaan asunnon ja muun oleskelutilan sisäilman hiilidioksidipitoisuuden toimenpideraja ylittyy, jos pitoisuus on 100 mg/m 3 (1150 ppm) suurempi kuin ulkoilman hiilidioksidipitoisuus. Huoneilman lämpötilojen tulee täyttää asetuksen liitteessä 1 olevan taulukon 1 mukaiset toimenpiderajat. Ilmanvaihdon ilmavirtojen mittaukset Huonetilojen ilmavirtoja määritettiin SwemaFlow 15D-ilmavirtamittarilla, DP-Calc 5815 paine-eromittarilla ja mittaamalla venttiileiden asentoja sekä Velocicalc 9535 termoanemometrilla ja ilmavirtojen mittapäällä. Mitattuja ilmavirtoja verrataan vuoden 01 Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D ohjearvoihin, jotka koskevat uuden rakennuksen ilmanvaihtoa. Mittausten kokonaismittausvirhe on korkeintaan ± 10 %. Ilmavirrat olivat seuraavat: Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

15 MITTAUSTULOKSET Portaan koulu, Porras Liite Mittauspiste Pvm Tila Mitattu tuloilmavirta, dm 3 /s Ohjearvo (D), ulkoilmavirta, dm 3 /s Mitattu poistoilmavirta, dm 3 /s Ohjearvo (D), poistoilmavirta, dm 3 /s I Nukkumatila, 1. krs 3,9 60,6 (0, m ) 9,1 1, yht. 1,3 - I ja. luokan opetustila,. krs 3,6,7,7 yht. 71,0 I Esikoulu,. krs,0 7, yht. 9, 1,6 6,3 9,1 yht. 77,0 8,9 (8, m ) 0,6 16,6 yht. 37, - Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

16 PS PS H M1 V1 I1 H1 1- Pa 1- Pa 1- Pa M V PS MERKINTÖJEN SELITYKSET: M SISÄILMAN MIKROBIT PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA (kertamittaus) V SISÄILMAN HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET PS PAINESUHTEIDEN SEURANTAMITTAUKSET H SISÄILMAN HIILIDIOKSIDIPITOISUUS I ILMANVAIHDON ILMAVIRRAT Portaan koulu, päärakennus Suomaantie 8, Porras 1. krs LIITE.1

17 1- Pa Pa 1- Pa I3 I M3 V3 PS MERKINTÖJEN SELITYKSET: M SISÄILMAN MIKROBIT PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA (kertamittaus) V SISÄILMAN HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET PS PAINESUHTEIDEN SEURANTAMITTAUKSET H SISÄILMAN HIILIDIOKSIDIPITOISUUS I ILMANVAIHDON ILMAVIRRAT Portaan koulu, päärakennus Suomaantie 8, Porras. krs LIITE.

18 Portaan koulu, päärakennus Suomaantie 8, Porras Kellari LIITE.3

19 1- Pa 1- Pa VÄLISEINÄSSÄ HAVAITTIIN BETONIPINNAN HILSEILYÄ SEKÄ KATOSSA KOSTEUSVAURIOJÄLKI. MERKINTÖJEN SELITYKSET: PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA (kertamittaus) Portaan koulu, liikuntasalirakennus Suomaantie 8, Porras 1. krs LIITE.

20 5,0 Pa 0,0 Pa 15,0 Pa Tila on ylipaineinen, kun paine-ero on positiivinen. Sisä- ja ulkoilman väliset paine-erot Kymmenen minuutin keskiarvo Iltapäiväkerho 1. ja. luokka,. krs 3. ja. luokka, 1. krs 10,0 Pa 5,0 Pa Paine-ero [Pa] 0,0 Pa -5,0 Pa -10,0 Pa -15,0 Pa -0,0 Pa Tila on alipaineinen, kun paine-ero on negatiivinen. -5,0 Pa Aika Portaan koulu, päärakennus Suomaantie 8, Porras LIITE 3.1

21 15,0 Pa Sisäilman ja ryömintätilan välinen paine-ero Kymmenen minuutin keskiarvo Tila on ylipaineinen, kun paine-ero on positiivinen. 10,0 Pa 5,0 Pa Paine-ero [Pa] 0,0 Pa -5,0 Pa -10,0 Pa Tila on alipaineinen, kun paine-ero on negatiivinen. -15,0 Pa Aika Portaan koulu, päärakennus Suomaantie 8, Porras LIITE 3.

22 1 600 Sisäilman hiilidioksidipitoisuus, Nukkumatila ja. luokka, 1. krs 1 00 Hiilidioksidipitoisuus, ppm] Aika Portaan koulu, päärakennus Suomaantie 8, Porras LIITE

23 ALAPOHJAN MERKKIAINEKOE, MERKINTÖJEN SELITYKSET: 3 MERKKIAINEKAASU RYÖMINTÄTILAAN ILMAVUODON LAAJUUS MERKITTÄVÄT MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: 1 ALAPOHJAN JA ULKOSEINÄN LIITTYMÄ 3 ALAPOHJAN JA VÄLISEINÄN LIITTYMÄ OVEN KARMIN JA ALAPOHJAN LIITTYMÄ LÄPIVIENTI 0 Merkkiainekoe on tehty rikkiheksafluoridikaasulla ja -analysaattorilaitteella. Paine-ero oli 0- Pa alipaineinen ja se mitattiin ikkunasta. Portaan koulu, päärakennus Suomaantie 8, Porras 1. krs LIITE 5.1

24 ALAPOHJAN MERKKIAINEKOE, MERKINTÖJEN SELITYKSET: MERKKIAINEKAASU RYÖMINTÄTILAAN ILMAVUODON LAAJUUS MERKITTÄVÄT MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: 1 ALAPOHJAN JA ULKOSEINÄN LIITTYMÄ 3 ALAPOHJAN JA VÄLISEINÄN LIITTYMÄ LÄPIVIENTI 3 5 PILARIN LIITTYMÄT ALAPOHJAAN PISTORASIA SEINÄSSÄ 0 Merkkiainekoe on tehty rikkiheksafluoridikaasulla ja -analysaattorilaitteella. Paine-ero oli Pa alipaineinen ja se mitattiin ikkunasta. Portaan koulu, päärakennus Suomaantie 8, Porras 1. krs LIITE 5.

25 VÄLIPOHJAN MERKKIAINEKOE, MERKINTÖJEN SELITYKSET: MERKKIAINEKAASU ULLAKON ILMATILAAN 3 3 ILMAVUODON LAAJUUS 3 MERKITTÄVÄT MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: 1 VÄLIPOHJAN JA ULKOSEINÄN LIITTYMÄ VÄLIPOHJAN JA VÄLISEINÄN LIITTYMÄ 3 3 LÄPIVIENNIT VÄLIPOHJAAN PILARIN LIITTYMÄT VÄLIPOHJAAN 0 Merkkiainekoe on tehty rikkiheksafluoridikaasulla ja -analysaattorilaitteella. Tila alipaineistettiin 10 Pascalin alipaineeseen ulkoilmaan nähden alipaineistajan avulla, koska normaaleissa painesuhteissa ilmavuotokohtia ei havaittu. Paine-ero oli normaaliolosuhteissa 3 Pa alipaineinen ja se mitattiin ikkunasta. Portaan koulu, päärakennus Suomaantie 8, Porras 1. krs LIITE 5.3

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Mikkolan koulu Liite Bakteerit, Sieni-itiöt, pitoisuus, Näytteenottopisteen kuvaus

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Mikkolan koulu Liite Bakteerit, Sieni-itiöt, pitoisuus, Näytteenottopisteen kuvaus 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

MITTAUSTULOKSET Hiekkaharjun koulu Liite 1 Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar

Lisätiedot

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Kartanonkosken koulu Liite Bakteerit, pitoisuus, Sieni-itiöt, pitoisuus, cfu/m 3

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Kartanonkosken koulu Liite Bakteerit, pitoisuus, Sieni-itiöt, pitoisuus, cfu/m 3 Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 17.8.2017 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Mika Metsäalho PL 84, 13101 Hämeenlinna Sähköposti: mika.metsaalho@hameenlinna.fi Kohde Ojoisten lastentalo, Mäyräntie

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 21.3.2018 Elisa Vene Espoon kaupunki Tilakeskus liikelaitos Tiedoksi Ilmari Viljanen/Espoon kaupunki Kohde Rastaalan koulu, Alatalo, Espoo SISÄILMAN SEURANTANÄYTTEET 22500344.030 1 TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite 77.0709 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

SISÄILMAN LAATUTUTKIMUS

SISÄILMAN LAATUTUTKIMUS 4.11.2013 Isännöitsijätoimisto Maikoski Oy Jari Vainio Vernissakatu 6 01300 Vantaa jari.vainio@maikoski.fi Tutkimuskohde Uudenmaan TE-toimiston tilat, Vernissakatu 6, Vantaa SISÄILMAN LAATUTUTKIMUS TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 1.2.2018 Elisa Vene Espoon kaupunki Tilakeskus liikelaitos 225003.0 Kohde Rastaalan koulu, Alatalo, Espoo SISÄILMAN SEURANTANÄYTTEET 1 TUTKIMUKSEN LÄHTÖTIEDOT Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 24.8.2012 Vantaan kaupunki Tilakeskus Ulla Lingnell Kielotie 13, 01300 Vantaa ulla.lignell@vantaa.fi Tutkimuskohde Hevoshaan koulu, Hevoshaantie 17, Vantaa SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

Lisätiedot

PÄIVITETTY TUTKIMUSSELOSTUS

PÄIVITETTY TUTKIMUSSELOSTUS PÄIVITETTY TUTKIMUSSELOSTUS 12.3.2019 Elisa Vene 225003-06 Tilapalvelut-liikelaitos PL 6200 0200 ESPOON KAUPUNKI Kohde Rehtorintien koulu, Rehtorintie 11, Espoo SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 1 TUTKIMUKSEN LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS 20.5.2019 SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Kuva: Google MYLLYMÄEN KOULU VANHA PORVOONTIE 21, MÄNTSÄLÄ 22501945-004 Sweco Yhteenveto Tutkimuskohteena on Mäntsälän Myllymäen

Lisätiedot

SISÄILMA- JA MATERIAALITUTKIMUS

SISÄILMA- JA MATERIAALITUTKIMUS Projekti SISÄILMA- JA MATERIAALITUTKIMUS Havukosken koulu Tarhakuja 2, 01360 VANTAA 25.3.2014 2 YHTEYSTIEDOT Tutkimuskohde aja Tutkimusryhmä Havukosken koulu Tarhakuja 2, 01360 VANTAA Vantaan keskus, Hankepalvelut,

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 28.2.2014 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Katja Tähtinen Raatihuoneenkatu 9, 2. krs, PL 84 13101 Hämeenlinna katja.tahtinen@hameenlinna.fi Tiedoksi: kari.ahonen@hameenlinna.fi, petri.yla-murto@hameenlinna.fi

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN SEURANTATUTKIMUS

SISÄILMAN LAADUN SEURANTATUTKIMUS KARTANONKOSKEN YHTENÄISKOULU JA PÄIVÄKOTI TILKUNTIE 5, VANTAA Sweco Ratamestarinkatu 7a P.O. Box 88 FI-00521 Helsinki, Finland Telephone +358 207 393 300 Sweco Asiantuntijapalvelut Oy Reg.no: 2635440-5

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS..205 035.025 Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Tilakeskus, Tilahallinta, Rakennusten kunnossapito Kielotie 3, 0300 Vantaa jouni.rasanen@vantaa.fi

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS 3.5.08 5006-08 Mika Metsäalho Kaupunkirakenne / Tilapalvelut PL 84 (Kasarmikatu 3, 3. krs) 30 Hämeenlinna mika.metsaalho@hameenlinna.fi Kohde: Ilmarila, SISÄILMAN LAADUN LISÄSELVITYKSET,

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS SOTUNGIN KOULU, SOTUNGINTIE 19, VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

TUTKIMUSSELOSTUS SOTUNGIN KOULU, SOTUNGINTIE 19, VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS SOTUNGIN KOULU, SOTUNGINTIE 19, VANTAA 6.2.2015 Sisältö 1 LÄHTÖTIEDOT 2 2 YLEISTÄ KOHTEESTA 2 3 HAVAINNOT JA MITTAUKSET KOHTEESSA 3 3.1 PINTAKOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

ILMATIIVEYSTUTKIMUS 51392.62 25.3.2014. Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Sähköposti: Jouni.Rasanen@vantaa.

ILMATIIVEYSTUTKIMUS 51392.62 25.3.2014. Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Sähköposti: Jouni.Rasanen@vantaa. 539.6 5.3.04 Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Kielotie 3 0300 Vantaa Sähköposti: Jouni.Rasanen@vantaa.fi Tutkimuskohde Martinlaakson koulu ILMATIIVEYSTUTKIMUS MERKKIAINEKOKEET JA VUOTOLUKUMITTAUS TULOSTEN

Lisätiedot

Sami Isoniemi, Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

Sami Isoniemi, Sweco Asiantuntijapalvelut Oy TUTKIMUSSELOSTUS 22500365-012 Pekka Koskimies Porvoon kaupunki Tekniikankaari 1, 06100 Porvoo Pekka.Koskimies@porvoo.fi Paine-ero seuranta Kohde: Aleksanterinkatu 25, 06100 Porvoo Aika: 6.-13.3.2017 mittaus

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS 21.3.2019 22500344 051 Elisa Vene Tilakeskus -liikelaitos Espoon kaupunki Kohde Pohjois-Tapiolan koulu, Louhentien rakennus, Sepontie 4, Espoo SISÄILMAN LAADUN MITTAUS JA PAINESUHTEIDEN

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

TUTKIMUSSELOSTUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA 7.0.05 Sisältö LÄHTÖTIEDOT YLEISTÄ KOHTEESTA 3 HAVAINNOT JA MITTAUKSET KOHTEESSA 3 3. SISÄILMAN HAIHTUVAT

Lisätiedot

PS2 PS1 MERKINTÖJEN SELITYKSET: PAINESUHTEIDEN SEURANTAMITTAUKSET. Ankkalammen päiväkoti Metsotie 27, Vantaa LIITE

PS2 PS1 MERKINTÖJEN SELITYKSET: PAINESUHTEIDEN SEURANTAMITTAUKSET. Ankkalammen päiväkoti Metsotie 27, Vantaa LIITE PS2 PS MERKINTÖJEN SELITYKSET: PS PAINESUHTEIDEN SEURANTAMITTAUKSET Ankkalammen päiväkoti Metsotie 27, Vantaa 2.0.203 OK LIITE ULKOSEINÄRAKENTEEN MERKKIAINEKOE 23.9.203 3 22 ppm 2 2-28 ppm 4 4 5-4 ppm

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 13.3.2013 Vantaan kaupunki Tilakeskus Jouni Räsänen Kielotie 13, 01300 Vantaa Sähköposti: jouni.rasanen@vantaa.fi Tutkimuskohde Orvokkitien koulu, Orvokkitie 15, Vantaa SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN

Lisätiedot

Näytteen ottaja Pesonen Riikka, MetropoliLab Oy 15 20 91 230 / Ulla Lignell. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Näytteen ottaja Pesonen Riikka, MetropoliLab Oy 15 20 91 230 / Ulla Lignell. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2013-9653 1(9) Tilaaja 0124610-9 Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut Maksaja Vantaan kaupunki Kielotie 13 PL 6007 01300 VANTAA 00021 VANTAA Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS KARTANOKOSEN KOULUN HALLINTOTILAT JA KARTANONKOSKEN PÄIVÄKOTI, VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

TUTKIMUSSELOSTUS KARTANOKOSEN KOULUN HALLINTOTILAT JA KARTANONKOSKEN PÄIVÄKOTI, VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS KARTANOKOSEN KOULUN HALLINTOTILAT JA KARTANONKOSKEN PÄIVÄKOTI, VANTAA 2.2.2017 Sisältö 1 YLEISTIEDOT 4 2 KÄYTETYT MITTA- JA NÄYTTEENOTTOLAITTEET

Lisätiedot

TIIVEYS- JA PAINESUHDE TUTKIMUS

TIIVEYS- JA PAINESUHDE TUTKIMUS Projekti 51292.35 RATAS PRO RAKENNETEKNIIKKA TALOTEKNIIKKA SISÄILMA TIIVEYS- JA PAINESUHDE TUTKIMUS Avoin päiväkoti Majakka Maalinauhantie 7, Vantaa 23.4.2012, muutos A 2 YHTEYSTIEDOT Tutkimuskohde Avoin

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Kulomäen koulu, Vantaa

Tutkimusraportti, Kulomäen koulu, Vantaa HB Sisäilmatutkimus Oy 2.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Tutkimusraportti, Kulomäen koulu, Vantaa Johdanto Tutkimuksen kohteena on Kulomäen koulun

Lisätiedot

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2015-4213 1(5) Tilaaja 2457722-6 Baumedi Oy, Lehto Hannu Lehto Hannu Energiakuja 3 00180 HELSINKI Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu 03.03.2015 Kellonaika 10.37 Vastaanotettu 05.03.2015

Lisätiedot

SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUKSET

SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUKSET SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUKSET Ruonalan Koulu Karhuvuorentie 1 48300 Kotka 2.5.2017 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0306 705 500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 Kuntotutkimusraportti 2 Kenttätutkimus

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 19.3.2013 Vantaan tilakeskus Hankepalvelut, rakennuttaminen Ulla Lignell Kielotie 3, Vantaa 01300 Vantaa Sähköposti: ulla.lignell@vantaa.fi Tutkimuskohde Hiekkaharjun koulu, Talkootie 33, Vantaa SISÄILMASTO-

Lisätiedot

MUISTIO AP14_ tila 1176 Hakamäki & Tanner tila 1181 Hakamäki & Tanner tila 1172 Hakamäki & Tanner

MUISTIO AP14_ tila 1176 Hakamäki & Tanner tila 1181 Hakamäki & Tanner tila 1172 Hakamäki & Tanner MUISTIO 2.7.205 AP4_7035.027 Vantaan kaupunki Jussi-Pekka Sojakka Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Tilakeskus, Tilahallinta, Rakennusten kunnossapito Kielotie 3, 0300 Vantaa Ulkoseinä-,

Lisätiedot

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2013-11787 1(11) Tilaaja 0124610-9 Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut Maksaja Vantaan kaupunki Kielotie 13 PL 6007 01300 VANTAA 00021 VANTAA Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte

Lisätiedot

SISÄILMAN VOC- JA FLEC-MITTAUKSET

SISÄILMAN VOC- JA FLEC-MITTAUKSET SISÄILMAN VOC- JA FLEC-MITTAUKSET Ruonalan Koulu Karhuvuorentie 1 48300 Kotka 12.2.2018 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0306 705 500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 Kuntotutkimusraportti 2 Kenttätutkimus

Lisätiedot

Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus

Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus Tutkimusraportti 19.4.2018 Projekti 308712 TIIVISTELMÄ Tutkimuksessa selvitettiin Tuomarilan koulun tiivistyskorjausten jälkeistä tilannetta

Lisätiedot

M ATK-luokka Yhteensä Aspergillus versicolor Penicillium sp. steriilit hiivat Yhteensä Rhinocladiella sp.

M ATK-luokka Yhteensä Aspergillus versicolor Penicillium sp. steriilit hiivat Yhteensä Rhinocladiella sp. Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS KAIVOKSELAN PÄIVÄKOTI 9.9.2014 Sisältö 1 LÄHTÖTIEDOT 2 2 YLEISTÄ KOHTEESTA 2 3 TULOSTEN ARVIOINTI 3 4 JOHTOPÄÄTÖKSET 5 5 JATKOTOIMENPITEIDEN ARVIOINTI 6 6 LIITTEET

Lisätiedot

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Sanna Pohjola Hanna Kuitunen 1 Lähtökohta ja selvitysten tavoite Ojoisten lastentalon vanha osa valmistunut 1970-luvulla (liikuntasali, keittiö,

Lisätiedot

VOC , PUHKA. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. Analyysivastaukset IQS,

VOC , PUHKA. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. Analyysivastaukset IQS, TESTAUSSELOSTE 2012-6366 1(5) Tilaaja 1944433-0 Indoor Quality Service Oy Puhka Aki Tiilenpolttajankuja 5 A 01720 VANTAA Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu 26.04.2012 Kellonaika 09.28 Vastaanotettu

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 0.3.03 Mäntsälän kunta Tekniset palvelut, toimitilapalvelut Jukka Nissinen Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä Sähköposti: jukka.nissinen@mantsala.fi Tutkimuskohde Ehnroosin koulu, Nordenskiöldintie, Mäntsälä

Lisätiedot

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 TUTKIMUSSELOSTUS 22500325.069 2016-6-30 Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 Tutkimuskohde: Kartanonkosken koulu Tilkuntie 5, Vantaa Tilaaja: Ulla Lignell Maankäytön, rakentamisen ja

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS

SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS Sivu 1 / 6 SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS MATTILAN PÄIVÄKOTI Hirsitie 2, 04340 Tuusula 1.4.2012 TILAAJA: Pertti Elg, Rakennusmestari, Tuusulan kunta TUTKIJA: Jari Järveläinen, Jakitec Ky Sivu

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI / VALKEAVUOREN KOULUN A- JA B-RAKENNUKSET SEURANTAMITTAUKSET JA MERKKIAINETUTKIMUKSET ja

KAARINAN KAUPUNKI / VALKEAVUOREN KOULUN A- JA B-RAKENNUKSET SEURANTAMITTAUKSET JA MERKKIAINETUTKIMUKSET ja Raportti 1 (7) Kaarinan kaupunki Mirka Salonen KAARINAN KAUPUNKI / VALKEAVUOREN KOULUN A- JA B-RAKENNUKSET SEURANTAMITTAUKSET JA MERKKIAINETUTKIMUKSET 21.12.2018 ja 21.2.2019 1 Lähtötilanne ja tutkimusmenetelmät

Lisätiedot

Työpaikkojen sisäilman VOCviitearvot

Työpaikkojen sisäilman VOCviitearvot Työpaikkojen sisäilman VOCviitearvot Arja Valtanen, Hanna Hovi ja Tapani Tuomi Työterveyslaitos, työympäristölaboratoriot Orgaanisille yhdisteille säädettyjä pitoisuusarvoja asuin-ja työskentelytilojen

Lisätiedot

SISÄILMASTOTUTKIMUS VIRASTOTALO 2, ESPOO

SISÄILMASTOTUTKIMUS VIRASTOTALO 2, ESPOO SISÄILMASTOTUTKIMUS VIRASTOTALO 2, ESPOO 19.9.2014 Yhteenveto ja toimenpide-suositukset Tutkimuksen tavoitteena on ollut seurata rakennuksen sisäilmaston laatua ja laatuun vaikuttavia tekijöitä seurantatutkimuksena.

Lisätiedot

Kartanonkosken koulun ja päiväkodin sisäilmatilanne ja korjaukset

Kartanonkosken koulun ja päiväkodin sisäilmatilanne ja korjaukset Kartanonkosken koulun ja päiväkodin sisäilmatilanne ja korjaukset Infotilaisuudet 6.5.2015 Pekka Wallenius, tilakeskusjohtaja Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus Sisäilmatutkimukset 28.11.2014.

Lisätiedot

Lohja Ristin koulun esiopetus. Sisäilmatutkimuksen seurantamittaus. 1 Yleistiedot. 1.1 Tutkimuksen kohde. 1.2 Tutkimuksen tilaaja

Lohja Ristin koulun esiopetus. Sisäilmatutkimuksen seurantamittaus. 1 Yleistiedot. 1.1 Tutkimuksen kohde. 1.2 Tutkimuksen tilaaja Tutkimusselostus Risti esiopetus 12.4.2019 1/9 Lohja Ristin koulun esiopetus Sisäilmatutkimuksen seurantamittaus 1 Yleistiedot 1.1 Tutkimuksen kohde Ristin esiopetus 1.2 Tutkimuksen tilaaja Lohjan kaupunki

Lisätiedot

Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus

Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus Martinlaakson koulu, nuorisotila Martinlaaksonpolku 4, Vantaa 11.4.2014 Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus 0871165-9 Viikinkaari

Lisätiedot

Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun

Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun Sisäilma-asiantuntija Saija Korpi WWW.AINS.FI Syvennytään ensin hiukan mikrobiologiaan Lähtökohta: Tavanomaisia mikrobimääriä

Lisätiedot

Insinööritoimisto TähtiRanta Oy Talman koulun korjausten jälkeinen sisäilmaston laadunvarmistus

Insinööritoimisto TähtiRanta Oy Talman koulun korjausten jälkeinen sisäilmaston laadunvarmistus Insinööritoimisto TähtiRanta Oy Talman koulun korjausten jälkeinen sisäilmaston laadunvarmistus TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Sipoon Talman koulussa suoritettiin laaja sisäilmaston tekninen kuntotutkimus marraskuu

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 5392.46 9..202 Vantaan tilakeskus Ulla Lignell Kielotie 3, 0300 Vantaa Sähköposti: ulla.lignell@vantaa.fi Tutkimuskohde Simonkylän koulu, Koivukyläntie 52, Vantaa SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

Lisätiedot

Näytteen ottaja Järvelä Merja VOC Knuuttilan pk Seinäjoki, JÄRVELÄ. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Näytteen ottaja Järvelä Merja VOC Knuuttilan pk Seinäjoki, JÄRVELÄ. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2013-600 1(7) Tilaaja 2029286-4 Thermopolis Oy Järvelä Merja Valtuustontie 2 62100 LAPUA Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu 02.01.2013 Kellonaika Vastaanotettu 11.01.2013 Kellonaika

Lisätiedot

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2015-25587 1(9) Tilaaja 0124610-9 Vantaan kaupunki ympäristöterveydenhuolto Grönberg Kari Maksaja Vantaan kaupunki Ympäristökeskus Pakkalankuja 5 PL 6007 01510 VANTAA 00021 LASKUTUS Näytetiedot

Lisätiedot

Arkistokuva Raportti Työnumero:

Arkistokuva Raportti Työnumero: Sivuja:1/12 Vastaanottaja: Kärkölän kunta Jukka Koponen Virkatie 1 16600 Järvelä Arkistokuva Raportti Työnumero: 051621700090 Kohde: Toimeksianto: Vuokkoharjun koulu Koulutie 18 16600 Järvelä -VOC-ilma

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

TUTKIMUSSELOSTUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE, VANTAA 59.80 7..04 Sisältö LÄHTÖTIEDOT YLEISTÄ KOHTEESTA HAVAINNOT JA MITTAUKSET KOHTEESSA. RAKENNUSMATERIAALIN

Lisätiedot

NÄSIN TERVEYSASEMA VANHAN TUBI-SAIRAALAN JA HAMMASHOITOLAN SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HELI HAKAMÄKI, DI

NÄSIN TERVEYSASEMA VANHAN TUBI-SAIRAALAN JA HAMMASHOITOLAN SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HELI HAKAMÄKI, DI NÄSIN TERVEYSASEMA VANHAN TUBI-SAIRAALAN JA HAMMASHOITOLAN SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HELI HAKAMÄKI, DI 1 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Vanha tubi-sairaala ja hammashoitola Tutkimuksen tarkoitus

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS 25.1.2019 SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Kuva Google TERVEYSKESKUS KIVISTÖNTIE 14, MÄNTSÄLÄ 22501945-008 Sweco Yhteenveto Tutkittava rakennus on rakennettu 1980-luvulla

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN SISÄILMATUTKIMUS 2 (8) TIIVISTELMÄ Limingan paloasema sijaitsee Limingassa, osoitteessa Kramsuntie 3, 91900 Liminka.

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 29.6.202 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Petri Ylämurto Raatihuoneenkatu 9, PL 84 30 Hämeenlinna Sähköposti: petri.ylamurto@hameenlinna.fi Tutkimuskohde Hätilän koulu, Viertokatu,

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS HAKUNILANRINTEEN KOULU HIIRAKKOTIE 18, VANTAA

SISÄILMATUTKIMUS HAKUNILANRINTEEN KOULU HIIRAKKOTIE 18, VANTAA 16.9.2013 SISÄILMATUTKIMUS HAKUNILANRINTEEN KOULU HIIRAKKOTIE 18, 01200 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Sami Heikkilä p. 040 662 3036 sami.heikkila@delete.fi Delete Tutkimus Oy Puh. 010 656 1000 Alv.

Lisätiedot

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu 26.02.2015 Hangon kaupunki Hagapuiston koulu Sisäilman VOC-mittaukset 23.1.2015 Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/5 1. Yleistiedot Kohde Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Lisätiedot

Hyvinvointikeskus Kunila

Hyvinvointikeskus Kunila Hyvinvointikeskus Kunila Jari Harju RTA 2 27.4.2017 Johdanto Tutkimuskohde on 1953 rakennettu tiilirunkoinen rakennus Laajennettu 1993 Korjattu vuosina 1993, 1998, 2003 ja 2008 Kuntoarvio 2011 Laaja peruskorjaus

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS VARISTON OPETUSPISTE, VARISTONTIE 1, VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 51392.81

TUTKIMUSSELOSTUS VARISTON OPETUSPISTE, VARISTONTIE 1, VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 51392.81 TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS VARISTON OPETUSPISTE, VARISTONTIE, VANTAA 59.8 9..04 Sisältö LÄHTÖTIEDOT YLEISTÄ KOHTEESTA HAVAINNOT JA MITTAUKSET KOHTEESSA. PINTAKOSTEUSKARTOITUS.

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS SEUTULAN KOULU, KATRIINANTIE 60,VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS AP14_70135.039

TUTKIMUSSELOSTUS SEUTULAN KOULU, KATRIINANTIE 60,VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS AP14_70135.039 TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS SEUTULAN KOULU, KATRIINANTIE 60,VANTAA 11.12.2015 Sisältö 1 LÄHTÖTIEDOT 2 2 YLEISTÄ KOHTEESTA 2 3 HAVAINNOT JA MITTAUKSET KOHTEESSA 3 3.1

Lisätiedot

Tiivistystyön laadunvarmistus merkkiaineella

Tiivistystyön laadunvarmistus merkkiaineella TUTKIMUSSELOSTUS 50065.0 Porvoon Kaupunki, tilapalvelut Pekka Koskimies pekka.koskimies@porvoo.fi Tiivistystyön laadunvarmistus merkkiaineella Kohde: Kevättuulen päiväkoti, Sammontie 6, 0650 Porvoo Aika

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus. Varia Rälssitie 13, Vantaa Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus

Sisäilmatutkimus. Varia Rälssitie 13, Vantaa Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus Sisäilmatutkimus Varia Rälssitie 13, Vantaa 13.1.2014 Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus 0871165-9 Viikinkaari 2 a www.ssm.fi 00790 Helsinki puh. 0207 393 300 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Pähkinänsärkijän päiväkoti, Vantaa

Tutkimusraportti, Pähkinänsärkijän päiväkoti, Vantaa Delete Tutkimus Oy 14.09.2012 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan Tilakeskus Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti, Pähkinänsärkijän

Lisätiedot

Puhdistinlaitteiden vaikutukset Inex Oy Kilon toimipaikan sisäilmaan. Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus

Puhdistinlaitteiden vaikutukset Inex Oy Kilon toimipaikan sisäilmaan. Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Puhdistinlaitteiden vaikutukset Inex Oy Kilon toimipaikan sisäilmaan Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Tutkimusraportti 118/2013 Mika Laita Jyväskylä 2013 1 / 5 1. JOHDANTO Inex Partners Oy:n

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 539.07.7.03 Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Kielotie 3 0300 Vantaa Sähköposti: jouni.rasanen@vantaa.fi Tutkimuskohde Pähkinärinteen koulu, SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS SISÄILMAN LAATU,

Lisätiedot

SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 4343 AURORAN KOULU LIPPAJÄRVENTIE 44, ESPOO 22500344-029 21.5.2018 YHTEENVETO Auroran koulurakennus on otettu käyttöön kesällä 2016. Alakoulun

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGANLAHDEN KOULU

SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGANLAHDEN KOULU SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGANLAHDEN KOULU SISÄILMATUTKIMUS Projektipalvelu Prodeco Oy 2015 SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 2 (8)

Lisätiedot

TARKASTUSMUISTIO Länsikatu JOENSUU Poikolan koulu, alakoulu Poikolantie 6 C Juuka

TARKASTUSMUISTIO Länsikatu JOENSUU Poikolan koulu, alakoulu Poikolantie 6 C Juuka Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy TARKASTUSMUISTIO: Poikolan alakoulu, talvi 2012 1/3 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy TARKASTUSMUISTIO Länsikatu 15 80110 JOENSUU 7.5.2012 Juuan kunta, tekniset palvelut

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 22.8.2017 Ulla Lignell Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Tilakeskus, Rakennusten kunnossapito Vantaan Kaupunki ulla.lignell@vantaa.fi Kohde Kartanonkosken päiväkoti, tilat

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA

SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA Seinäjoen kaupunki Tekniikkakeskus / Jouni Tiisijärvi PL 215 60100 Seinäjoki SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA 2.1.2013 1 YLEISTÄ Mittauskohteena olivat Knuuttilan päiväkodin tilat, osoitteessa

Lisätiedot

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu. RTA2-loppuseminaari Asko Karvonen

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu. RTA2-loppuseminaari Asko Karvonen Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu RTA2-loppuseminaari 8.6.2017 Saarijärven Keskuskoulu Lähtötiedot Kohde on valmistunut vuonna 1966. Kerrosala 4 334 m2. Laajamittainen

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS 3.5.208 2250062-028 Mika Metsäalho Kaupunkirakenne / Tilapalvelut PL 84 (Kasarmikatu 23, 3. krs) 30 Hämeenlinna mika.metsaalho@hameenlinna.fi Kohde: Metsola, Korkeakoulunkatu 6, Hämeenlinna

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS JA PAINE-EROMITTAUS LATUPUISTON PÄIVÄKOTI LATUKUJA 2, 01280 VANTAA

SISÄILMATUTKIMUS JA PAINE-EROMITTAUS LATUPUISTON PÄIVÄKOTI LATUKUJA 2, 01280 VANTAA 16.11.2013 SISÄILMATUTKIMUS JA PAINE-EROMITTAUS LATUPUISTON PÄIVÄKOTI LATUKUJA 2, 01280 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Sami Heikkilä p. 040 662 3036 sami.heikkila@delete.fi Delete Tutkimus Oy Puh.

Lisätiedot

MITTAUSTULOKSET Ismontie, Vantaa Liite 1 5139.39 Rakennusmateriaalien mikrobit, suoraviljelysmenetelmä 1 Tutkimuksessa selvitettiin, ovatko epäillyistä rakenteista otettujen materiaalinäytteiden mikrobimäärät

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Tilakeskus Jouni Räsänen Kielotie 13, Vantaa sähköposti:

Vantaan kaupunki Tilakeskus Jouni Räsänen Kielotie 13, Vantaa sähköposti: 557.8.8.0 Vantaan kaupunki Tilakeskus Jouni Räsänen Kielotie, 000 Vantaa sähköposti: jouni.rasanen@vantaa.fi Tutkimuskohde Hämeenkylän koulu, RAKENTEIDEN ILMATIIVEYDEN LAADUNVARMISTUS KORJAUSTEN JÄLKEEN

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Kärkölän kunta Jukka Koponen Virkatie 1 16600 Järvelä Arkistokuva Raportti Työnumero: 051621700091 Kohde: Toimeksianto: Opintien koulu Opintie 16600 Järvelä VOC-ilma ja materiaalinäytteiden

Lisätiedot

Arkistokuva Raportti Työnumero: VOC-ilma ja materiaalinäytteiden ottaminen

Arkistokuva Raportti Työnumero: VOC-ilma ja materiaalinäytteiden ottaminen Sivuja:1/9 Vastaanottaja: Kärkölän kunta Jukka Koponen Virkatie 1 16600 Järvelä Arkistokuva Raportti Työnumero: 051621700090 Kohde: Toimeksianto: Vuokkoharjun koulu Koulutie 18 16600 Järvelä VOC-ilma ja

Lisätiedot

YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN

YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN Vesa Asikainen (Envimetria Oy) Pertti Pasanen (Itä-Suomen yliopisto, ympäristötieteen laitos) Helmi Kokotti

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Koisotie 5, Helsinki

Tutkimusraportti, Koisotie 5, Helsinki 20.8.2012 Tutkimusraportti Koisotie 5 Sivu 1 Vantaan kaupunki, Tilakeskus, rakennuttaminen Ulla Lignell Kielotie 13, 01300 Vantaa puh. 050 304 1141 e-mail. ulla.lignell@vantaa.fi Tutkimusraportti, Koisotie

Lisätiedot

Kotkan kaupunki. Pihkoon päiväkoti Aartapolku KOTKA

Kotkan kaupunki. Pihkoon päiväkoti Aartapolku KOTKA Kotkan kaupunki Pihkoon päiväkoti Aartapolku 41 48410 KOTKA SISÄILMATUTKIMUKSET VOC-mittaus WSP Proko Oy WSP Proko Oy TIIVISTELMÄ Sisäilmatutkimukset VOC-mittaukset ja pintakosteuskartoitus, ilmanliikkeet

Lisätiedot

Unajan koulu Laivolantie Unaja

Unajan koulu Laivolantie Unaja NÄYTTEENOTTO JA PAINE-EROSEURANTAMITTAUS Unajan koulu Laivolantie 10 26910 Unaja 1 Sisällys 1. YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3 1.2 Tilaaja... 3 1.3 Näytteidenoton ja mittauksen suorittaja... 3 1.4 Näytteenotto-

Lisätiedot

VOC sisäilmanäytteet Pohjakerroksen käytävä ja V-osa 3-krs portaikko

VOC sisäilmanäytteet Pohjakerroksen käytävä ja V-osa 3-krs portaikko 1(5) VOC sisäilmanäytteet Pohjakerroksen käytävä ja V-osa 3-krs portaikko Sepänkadun koulu 21.12.2018 2(5) 1. LÄHTÖTIEDOT Toimeksiantaja: Turun kaupunki, Tilapalvelukeskus Janne Virtanen Linnankatu 90

Lisätiedot

GESTERBYN SUOMENKIELINEN KOULU. Sisäilma- ja kuntotutkimus

GESTERBYN SUOMENKIELINEN KOULU. Sisäilma- ja kuntotutkimus GESTERBYN SUOMENKIELINEN KOULU Sisäilma- ja kuntotutkimus Tiedotustilaisuus 5.3.2018 Olavi Vaittinen, rakennusterveysasiantuntija Inspector Sec Oy (ISEC) TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Koulurakennus ja liikuntasalirakennus:

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 Kotkan lyseo, Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-5 Kotka 5.4.2016 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA, PUH.

Lisätiedot

KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU

KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU SISÄOLOSUHDEMITTAUKSET 2.2 116 / KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU, SISÄOLOSUHDEMITTAUKSET Mittaus toteutettiin 2.2 116 välisenä aikana. Mittaukset toteutettiin Are Oy:n langattomalla

Lisätiedot

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia Tiedotustilaisuus 24.11.2014 Sisäilmaongelmat ovat monimutkaisia kokonaisuuksia Sisäolosuhteisiin vaikuttavat useat eri tekijät: lämpö-, kosteus-, valaistus-

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA KOSTEUSKARTOITUS

TUTKIMUSSELOSTUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA KOSTEUSKARTOITUS TUTKIMUSSELOSTUS KOSTEUSKARTOITUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA 25.11.2015 Sisältö 1 LÄHTÖTIEDOT 2 2 YLEISTÄ KOHTEESTA 2 3 HAVAINNOT JA MITTAUKSET KOHTEESSA 2 3.1 PINTAKOSTEUSKARTOITUS 2 3.2

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Korson päiväkoti, Vantaa

Tutkimusraportti, Korson päiväkoti, Vantaa Delete Tutkimus Oy 22.10.2012 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan Tilakeskus Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti, Korson päiväkoti,

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI. Korjausrakentaminen

TUTKIMUSRAPORTTI. Korjausrakentaminen TUTKIMUSRAPORTTI Korjausrakentaminen PÄIVÄYS 0..04 PROJEKTI Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden mittaukset TILAAJA Helsingin kaupungin kiinteistövirasto, HKR-Rakennuttaja KOHDE Arabian monitoimikiinteistö,

Lisätiedot