TUTKIMUSSELOSTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUTKIMUSSELOSTUS"

Transkriptio

1 TUTKIMUSSELOSTUS Mika Metsäalho Kaupunkirakenne / Tilapalvelut PL 84 (Kasarmikatu 23, 3. krs) 30 Hämeenlinna Kohde: Metsola, Korkeakoulunkatu 6, Hämeenlinna SISÄILMAN LAADUN LISÄSELVITYKSET, TOUKOKUU 208 TUTKIMUKSEN LÄHTÖTIEDOT Koulurakennuksessa Metsola on tehty toukokuun 208 aikana tarkentavia sisäilman laatuun liittyviä selvityksiä sekä aiemmin vuonna 206 tehtyjen rakenne- ja ilmanvaihtoteknisten korjaustöiden tarkastuksia. Tutkimukset ovat painottuneet tiloihin K.38, 205 ja K.02. Tutkimuksia tehtiin Tutkimukset tekivät Sanni Kietäväinen, Jarkko Lesonen, Olli Keso, Tuomas Kärki. Tulosten arvioinnista ovat vastanneet Elisa Koskinen ja Eija Puhakka 2 TULOKSET JA TULOSTEN ARVIOINTI 2. Pinnoille laskeutuvat mineraalikuidut Pinnoille laskeutuvien mineraalikuitujen pitoisuuksia määritettiin tutkimukseen valituista tiloista K.38, 205 ja K.02 tasopinnoille asennettujen keräysalustojen avulla kahden viikon laskeuman aikana. Tutkituista tiloista otettiin kahdet rinnakkaiset näytteet. Tutkimukset tehtiin Tutkittujen näytteiden mineraalikuitupitoisuudet olivat välillä alle 0,07 0,07 kuitua/cm2. Tutkittujen tilojen pinnoille laskeutuvien mineraalikuitujen pitoisuudet alittivat käytössä olevan mineraalikuitujen ohjearvon 0,20 kuitua/cm2 kahden viikon laskeutumisaikana. 2.2 Sisäilman TVOC-pitoisuuden seuranta Sisäilman haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuusarvoa TVOC seurattiin jatkuvatoimisella seurantalaitteella välisenä aikana. Seuranta tehtiin tiloissa K.38 ja 205. Seurantakuvaajat on esitetty liitteissä ja mittauspisteet liitteessä 2. Tutkimusmenetelmälle ei ole tulosten arviointiperusteita. Tuloksia voidaan verrata suuntaa-antavasti kertamittausmenetelmällä määritettyyn sisäilman TVOCpitoisuusarvoon, jolle on olemassa Asumisterveysasetuksen toimenpideraja-arvo. Asumisterveysasetuksen 205 mukainen toimenpideraja asunnoissa ja vastaavissa tiloissa (mm. koulut) on 400 µg/m 3. Sweco Ilmalanportti 2 FI Helsinki, Finland Telephone Sweco Asiantuntijapalvelut Oy Reg.no: Domicile: Helsinki

2 Seurantajakson aikana tilojen TVOC-pitoisuudet olivat keskimäärin alle Asumisterveysasetuksen toimenpideraja-arvon (62 ja 70 μg/m 3 ). Seurannan aikana todettiin hetkellisiä pitoisuushuippuja tasolla μg/m 3. Hetkellisiin haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuushuippuihin vaikuttavat mm. tilojen käyttö, varusteista ja hajusteista aiheutuvat päästöt. Tulokset eivät viittaa pitkäkestoisiin sisäilmassa esiintyviin materiaalipäästöihin. 2.3 Sisäilman hiukkaspitoisuuden seuranta Sisäilman pienhiukkasten (PM2,5) pitoisuutta seurattiin jatkuvatoimisella seurantalaitteella välisenä aikana. Seuranta tehtiin tiloissa K.38 ja 205. Tulokset on esitetty graafisesti liitteissä ja mittauspisteet liitteessä 2. Tulosten perusteella tutkittujen tilojen pienhiukkasten 24 tunnin keskiarvona määritetyt pitoisuudet olivat alhaisia ohjeellisiin arvoihin verrattuina. Tulosten perusteella tilojen sisäilmaan ei kulkeudu ympäristöstä tai tilojen toiminnasta sisäilman laatua heikentäviä pienhiukkaspitoisuuksia. - tilassa K38 PM2,5 -hiukkaspitoisuus vaihteli välillä 0 µg/m 3, kun ohjearvo on 25 µg/m 3 24 tunnin seurantajaksolla - tilassa 205 PM2,5 -hiukkaspitoisuus vaihteli välillä 0 8 µg/m 3, kun ohjearvo on 25 µg/m 3 24 tunnin seurantajaksolla 2.4 Rakenteiden merkkiainekoetutkimukset Ulkoseinä- ja alapohjarakenteiden ilmatiiveyttä on arvioitu pistokoeluontoisesti Metsolassa tiloissa K.38, K.04 ja K.02 merkkiainekaasukokeella. Tulokset on esitetty liitteissä Tiloissa K04 ja K02 alapohjalaatan alle johdetusta merkkiainekaasusta ei todettu ilmavuotohavaintoja. Tilassa K02 alapohjarakenteen ilmatiiveydessä ei ollut huomautettavaa. Tilassa K04 alapohjan ja betoniseinän sekä betoniseinän patterikannakkeista todettiin ilmavuotoja. Tilassa K38 ulkoseinärakenteen eristekerroksesta todettiin pistemäisiä ilmavuotokohtia, kun tilaa alipaineistettiin kokeen ajaksi ja kun tilaa ei erikseen alipaineistettu. Ilmavuotokohtia olivat mm. tiilikuoren sisäpinnan halkeamat, seinärakenteen kiinnikkeet ja seinärakenteen liittymät pilarirakenteisiin. 2 (6) TUTKIMUSSELOSTUS

3 2.5 Ilmanvaihtokoneiden havainnot Rakennuksessa on kahdeksan ilmanvaihtokonetta, joiden tunnukset ja palvelualueet ovat LVI-valvontaohjelmiston mukaan seuraavat: - TK. Keittiö - TK2. Ruokala - TK3. Toimistot - TK4. Luokat - TK5. Liikuntasali - TK6. Kirjasto, pukuh., saunaos. - TK7. Auditorio - TK8. AV-osasto Koneista TK., TK2., TK3., TK4., TK5. ja TK6. koottiin tietoja IVkonehuonekäyntien aikana. Pääpaino oli konekoteloiden sisäosien tarkistamisessa mineraalivillan varalta. Ilmanvaihtokone TK. (keittiö) - Asennusvuosi 994. Sijainti IV-konehuone vesikatolla. - Konekotelon sisällä ei ole näkyvää mineraalivillaa. - Tuloilmasuodattimena oli F7-tasoinen pussisuodatin, jonka kehyksessä oli kohtalaista ilmavuotoa. - Tuloilmapuhaltimen hihna oli kunnossa. Ilmanvaihtokone TK2. (ruokala) - Asennusvuosi 994. Sijainti IV-konehuone vesikatolla. - Konekotelon sisällä ei ole näkyvää mineraalivillaa. - Tuloilmasuodattimena oli F7-tasoinen pussisuodatin, jonka kehyksessä oli kohtalaista ilmavuotoa. - Tuloilmapuhaltimen hihna oli kunnossa. Ilmanvaihtokone TK3. (toimistot) - Asennusvuosi 994. Sijainti IV-konehuone vesikatolla. - Konekotelon sisällä ei ole näkyvää mineraalivillaa. Tuloilmapuhaltimen jälkeisessä tuloilmakanavassa on äänenvaimennuselementit, joiden vaimennusmateriaali on pinnoitettu. - Tuloilmasuodattimena oli F7-tasoinen pussisuodatin, jonka kehyksessä oli vähäistä ilmavuotoa. - Koneessa ei ole lämmöntalteenottoa. - Tuloilmapuhaltimen hihna oli kunnossa. 3 (6) TUTKIMUSSELOSTUS

4 Kuva. Ilmanvaihtokone TK3.. Konekotelon sisällä ei ole näkyvää mineraalivillaa. Kuva 2. Tuloilmapuhaltimen jälkeisessä tuloilmakanavassa on äänenvaimennuselementit, joiden vaimennusmateriaali on pinnoitettu. Ilmanvaihtokone TK4. (luokat) - Tarkasteluhetkellä kone ei ollut toiminnassa, vaikka käyttökytkimet olivat automaatilla(aikaohjelmalla) IV-konehuoneen kytkintaulussa. Tarkasteluhetkellä kiinteistönhoitaja oli koulutuksessa, joten asiasta ilmoitettiin Tekmen valvomoon. Tekmen ilmoituksen mukaan kone saatiin toimimaan vielä saman päivän aikana. - Asennusvuosi 994. Sijainti IV-konehuone Konekotelon sisällä ei ole näkyvää mineraalivillaa. - Tuloilmasuodattimena oli F7-tasoinen pussisuodatin, jonka kehyksessä oli kohtalaista ilmavuotoa. - Koneessa on levylämmöntalteenotto. - Tuloilmapuhaltimen hihna oli löysä. Poistoilmapuhaltimen hihna oli kunnossa. - Tuloilmapuhaltimen moottorin johtoläpiviennit kotelossa on tiivistetty. Kuvat 3,4. Ilmanvaihtokone TK4.. Konekotelon sisällä ei ole näkyvää mineraalivillaa. Tuloilmapuhaltimen moottorin johtoläpiviennit kotelossa on tiivistetty. 4 (6) TUTKIMUSSELOSTUS

5 Ilmanvaihtokone TK5. (liikuntasali) - Asennusvuosi 994. Sijainti IV-konehuone Konekotelon sisällä ei ole näkyvää mineraalivillaa. - Tuloilmapuhaltimen moottorin johtoläpiviennit kotelossa on tiivistetty. Ilmanvaihtokone TK6. (kirjasto, pukuh., saunaos.) - Asennusvuosi 994. Sijainti IV-konehuone Konekotelon sisällä ei ole näkyvää mineraalivillaa. 2.6 Ilmanvaihdon päätelaitteiden havainnot Opetustilassa 230, ruokasalissa 2 ja eteisaulassa 40 todettiin pistokokein, että tuloilman päätelaitteiden sisällä on äänenvaimennusmateriaalina muovimateriaalia (Dacron tms.). Tutkituissa päätelaitteissa ei todettu näkyvää mineraalivillaa. Kuvat 5,6. Opetustila 230. Tuloilman päätelaitteiden sisällä on äänenvaimennusmateriaalina muovimateriaalia (Dacron tms.), mineraalivilla ei ole näkyvissä. 5 (6) TUTKIMUSSELOSTUS

6 2.7 Metsolan auditorion teknisen alustatilan puhtauden arviointi Metsolan auditorion K.06 puhtauden tarkastus tehtiin aistinvaraisesti Tutkimuksessa todettiin vähäinen määrä pidemmällä aikavälillä kertynyttä pölyä. Tutkimuksen perusteella suositellaan vuosittaista perussiivousta. Tutkimushavainnot on esitetty tarkemmin liitteessä 6. 3 JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Tiloissa K38 ja 205 sisäilman TVOC-pitoisuudet ja pienhiukkasten pitoisuudet sekä tilojen K38, 205 ja K02 pinnoille laskeutuvien mineraalikuitujen pitoisuudet ovat olleet seurantajakson aikana ohjearvoihin verrattuna alhaiset. Tulokset eivät edellytä toimenpiteitä. Tuloilmanvaihtokoneiden suodatinkehysten tiiveyttä parannetaan seuraavan suodatinvaihdon yhteydessä. Metsolan TK4 tuloilmapuhaltimien hihnat kiristetään. Korjauksen jälkeen ilmamäärät tarkastetaan pistokoeluontoisesti ja tarvittaessa ilmamäärät säädetään nykyisen käyttäjämäärävaatimuksen mukaisiksi. Ulkoseinärakenteiden liittymien ilmavuodot ovat sisäilman laatua heikentävä tekijä. Rakenteiden ilmatiiveyttä on suositeltava parantaa etenkin tiloissa, joissa on koettu sisäilman laatuun liitettyjä poikkeavia kokemuksia. Metsolan auditorion tekninen alustatila siivotaan vuosittain. Helsingissä, Sweco Asiantuntijapalvelut Oy Elisa Koskinen FM, osastopäällikkö FM, ympäristöhygieenikko raportin tarkastaja Liitteet Liite. Liite 2 Liitteet Liitteet Liitteet Liite 6. Mittaustulokset Mittauspisteet pohjakuvassa Sisäilman TVOC-seuranta Sisäilman hiukkaspitoisuuden seuranta Merkkiainekoetutkimukset Auditorion teknisen alustatilan puhtauden tarkastus 6 (6) TUTKIMUSSELOSTUS

7 MITTAUSTULOKSET Metsola, Korkeakoulunkatu 6, Hämeenlinna Liite Pinnoille laskeutuvat mineraalikuidut Pinnoille laskeutuvia mineraalikuituja kerättiin tiloihin kahden viikon ajaksi asennettujen geeliteippilevyjen avulla. Näytteet tutkittiin valomikroskooppisesti laboratoriossa. Pinnoilla todettiin mineraalikuituja neliösenttimetriä kohden (yli 20 mikrometrin pituiset kuidut) seuraavasti: Näytteenottopiste Tila Näytteenottopisteen kuvaus Keräysaika Mineraalikuidut, kpl/cm 2 PPK K.38 Luokkahuone alle 0,07 alle 0,07 PPK2 205 Luokkahuone alle 0,07 alle 0,07 PPK3 K.02 Musiikkiluokka alle 0,07 0,07 Tasopinnoille kahden viikon aikana laskeutuvien mineraalikuitujen viitearvo toimistoympäristöissä (säännöllisesti siivottavat pinnat) on 0,2 kpl/cm 2 (Työterveyslaitos 206). Tämä on myös voimaan astuneen Asumisterveysasetuksen mukainen teollisten mineraalikuitujen toimenpideraja kahden viikon aikana pinnoille laskeutuneessa pölyssä. Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

8 K.4 MITTAUSPISTEET POHJAKUVISSA MERKINTÖJEN SELITYKSET: L PPK VOC-YHDISTEIDEN PITOISUUS JA PÖLYPITOISUUS (seurantamittaus) PINNOILLE LASKEUTUVAT MINERAALIKUIDUT K.0 PPK3 K.02 K.06 K.22 K.38 L PPK 2 Pa Metsola, Korkeakoulunkatu 6 Hämeenlinna pohjakerros LIITE 2.

9 MITTAUSPISTEET POHJAKUVISSA MERKINTÖJEN SELITYKSET: L PPK VOC-YHDISTEIDEN PITOISUUS JA PÖLYPITOISUUS (seurantamittaus) PINNOILLE LASKEUTUVAT MINERAALIKUIDUT 205 (M) PPK2 L2 Metsola, Korkeakoulunkatu 6 Hämeenlinna 2. kerros LIITE 2.2

10 TVOC [µg/m 3 ] L: Sisäilman TVOC -pitoisuus tilassa K VIIKONLOPPU Vaihteluväli: µg/m 3 Keskiarvo: 62 µg/m 3 VIIKON- LOPPU Metsola, Korkeakoulunkatu 6 tila K Hämeenlinna pohjakerros LIITE 3.

11 TVOC [µg/m 3 ] L2: Sisäilman TVOC -pitoisuus tilassa VIIKONLOPPU VIIKONLOPPU Vaihteluväli: µg/m 3 Keskiarvo: 70 µg/m Metsola, Korkeakoulunkatu 6 tila Hämeenlinna 2. kerros LIITE 3.2

12 massapitoisuus [µg/m 3 ] L: Sisäilman pienhiukkasten (PM 2.5 ) massapitoisuus tilassa K VIIKONLOPPU Vaihteluväli: 0... µg/m 3 Keskiarvo: 0,00053 µg/m 3 VIIKON- LOPPU Metsola, Korkeakoulunkatu 6 tila K Hämeenlinna pohjakerros LIITE 4.

13 massapitoisuus [µg/m 3 ] L2: Sisäilman pienhiukkasten (PM 2.5 ) massapitoisuus tilassa VIIKONLOPPU VIIKONLOPPU Vaihteluväli: µg/m 3 Keskiarvo:,6 µg/m Metsola, Korkeakoulunkatu 6 tila Hämeenlinna 2. kerros LIITE 4.2

14 ULKOSEINÄN MERKKIAINETUTKIMUS MERKINTÖJEN SELITYKSET: HAVAITUN ILMAVUODON LAAJUUS MERKKIAINEKAASU SEINÄN ERISTETILAAN MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: 6 TIILISEINÄN JA PILARIN LIITOS 4 2 PATTERIN KANNAKKEET 3 3 TIILI- JA BETONISEINÄN LIITOS HALKEAMA TIILISEINÄN YLÄREUNASSA 5 TIILISEINÄN JA LATTIA LIITOS 5 6 IKKUNALISTOJEN RAOT 6 4 Merkkiainekoe tehtiin Formier 5 - kaasulla ja XRS902 - analysaattorilaitteella. Tila oli alipaineistettu tutkimuksen aikana. Tila oli tutkimuksen aikana 0 Pa alipaineinen ulkoseinän eristetilaan nähden. Kaurialan koulu, Metsola Korkeakoulunkatu 6, Hämeenlinna Tila K.38 pohjakerros (.krs) TK LIITE 5.

15 ULKOSEINÄN MERKKIAINETUTKIMUS MERKINTÖJEN SELITYKSET: HAVAITUN ILMAVUODON LAAJUUS MERKKIAINEKAASU SEINÄN ERISTETILAAN 6 4 MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: TIILISEINÄN JA PILARIN LIITOS 7 2 PATTERIN KANNAKKEET 3 TIILI- JA BETONISEINÄN LIITOS HALKEAMA TIILISEINÄN YLÄREUNASSA 5 TIILISEINÄN JA LATTIA LIITOS 6 IKKUNALISTOJEN RAOT 7 HALKEAMA TIILISEINÄSSÄ 7 Merkkiainekoe tehtiin Formier 5 - kaasulla ja XRS902 -analysaattorilaitteella. Tila oli alipaineistettu tutkimuksen aikana 0 Pa ulkoseinän eristetilaan nähden. Kaurialan koulu, Metsola Korkeakoulunkatu 6, Hämeenlinna Tila K.38 pohjakerros (.krs) TK LIITE 5.2

16 ULKOSEINÄN MERKKIAINETUTKIMUS MERKINTÖJEN SELITYKSET: HAVAITUN ILMAVUODON LAAJUUS MERKKIAINEKAASU SEINÄN ERISTETILAAN 6 4 MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: TIILISEINÄN JA PILARIN LIITOS 7 2 PATTERIN KANNAKKEET 3 TIILI- JA BETONISEINÄN LIITOS 4 HALKEAMA TIILISEINÄN YLÄREUNASSA 5 TIILISEINÄN JA LATTIA LIITOS 6 IKKUNALISTOJEN RAOT 7 HALKEAMA TIILISEINÄSSÄ 7 Merkkiainekoe tehtiin Formier 5 - kaasulla ja XRS902 - analysaattorilaitteella. Tilassa vallitsi normaalin ilmanvaihdon aiheuttamat painesuhteet. Tila oli -2 Pa alipaineinen ulkoseinän eristetilaan nähden. Kaurialan koulu, Metsola Korkeakoulunkatu 6, Hämeenlinna Tila K.38 pohjakerros (.krs) TK LIITE 5.3

17 ALAPOHJAN MERKKIAINETUTKIMUS MERKINTÖJEN SELITYKSET: HAVAITUN ILMAVUODON LAAJUUS MERKKIAINEKAASU LATTIARAKENTEEN ALLE MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: SEINÄN JA LATTIAN LIITOS Merkkiainekoe tehtiin Formier 5 - kaasulla ja XRS902 -analysaattorilaitteella. Tila oli alipaineistettu tutkimuksen aikana. Tila oli 0- Pa alipaineinen alapohjaan nähden. Kaurialan koulu, Metsola Korkeakoulunkatu 6, Hämeenlinna Tila K.38 pohjakerros (.krs) TK LIITE 5.4

18 ALAPOHJAN MERKKIAINETUTKIMUS MERKINTÖJEN SELITYKSET: HAVAITUN ILMAVUODON LAAJUUS MERKKIAINEKAASU LATTIARAKENTEEN ALLE MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: BETONISEINÄN JA LATTIA LIITOS 2 PATTERIN KANNAKKEET 2 2 Merkkiainekoe tehtiin Formier 5 - kaasulla ja XRS902 - analysaattorilaitteella. Tila oli alipaineistettu tutkimuksen aikana. Tila oli 0- Pa alipaineinen alapohjaan nähden. Kaurialan koulu, Metsola Korkeakoulunkatu 6, Hämeenlinna Tila K.04 pohjakerros (.krs) TK LIITE 5.5

19 ALAPOHJAN MERKKIAINETUTKIMUS MERKINTÖJEN SELITYKSET: MERKKIAINEKAASU LATTIARAKENTEEN ALLE MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: EI MERKKIAINEKAASUHAVAINTOJA Merkkiainekoe tehtiin Formier 5 - kaasulla ja XRS902 - analysaattorilaitteella. Tila oli alipaineistettu tutkimuksen aikana. Tila oli 0- Pa alipaineinen lattiarakenteen alapuoleen nähden. Kaurialan koulu, Metsola Korkeakoulunkatu 6, Hämeenlinna Tila K.02 pohjakerros (.krs) TK LIITE 5.6

20 ALAPOHJAN MERKKIAINETUTKIMUS MERKINTÖJEN SELITYKSET: MERKKIAINEKAASU LATTIARAKENTEEN ALLE MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: EI MERKKIAINEKAASUHAVAINTOJA Merkkiainekoe tehtiin Formier 5 - kaasulla ja XRS902 - analysaattorilaitteella. Tila oli alipaineistettu tutkimuksen aikana. Tila oli 0- Pa alipaineinen lattiarakenteen alapuoleen nähden. Kaurialan koulu, Metsola Korkeakoulunkatu 6, Hämeenlinna Tila K.02 pohjakerros (2.krs) TK LIITE 5.7

21 TEKNISEN ALUSTATILAN K.06 AISTINVARAINEN TARKASTUS HAVAINNOT - Pinnoille kertynyt hienojakoista kellertävää pölyä - Tilassa pinnoittamatonta eristevillaa talotekniikan putkien/kanavien ympärillä. - Siisti tila; ei ylimääräistä tavaraa - Ei poikkeavaa hajua, viileähkö ilma Metsola, Korkeakoulunkatu 6 K.06 Hämeenlinna pohjakerros SK LIITE 6

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS 3.5.08 5006-08 Mika Metsäalho Kaupunkirakenne / Tilapalvelut PL 84 (Kasarmikatu 3, 3. krs) 30 Hämeenlinna mika.metsaalho@hameenlinna.fi Kohde: Ilmarila, SISÄILMAN LAADUN LISÄSELVITYKSET,

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 17.8.2017 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Mika Metsäalho PL 84, 13101 Hämeenlinna Sähköposti: mika.metsaalho@hameenlinna.fi Kohde Ojoisten lastentalo, Mäyräntie

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Mikkolan koulu Liite Bakteerit, Sieni-itiöt, pitoisuus, Näytteenottopisteen kuvaus

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Mikkolan koulu Liite Bakteerit, Sieni-itiöt, pitoisuus, Näytteenottopisteen kuvaus 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 21.3.2018 Elisa Vene Espoon kaupunki Tilakeskus liikelaitos Tiedoksi Ilmari Viljanen/Espoon kaupunki Kohde Rastaalan koulu, Alatalo, Espoo SISÄILMAN SEURANTANÄYTTEET 22500344.030 1 TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Sanna Pohjola Hanna Kuitunen 1 Lähtökohta ja selvitysten tavoite Ojoisten lastentalon vanha osa valmistunut 1970-luvulla (liikuntasali, keittiö,

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 11.4.2013 Isännöitsijätoimisto Maikoski Oy Jari Vainio Vernissakatu 6 01300 Vantaa jari.vainio@maikoski.fi Tutkimuskohde Uudenmaan TE-toimiston tilat, Vernissakatu 6, Vantaa SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS 29.2.204 5392.80 Ulkoseinä- ja alapohjarakenteiden liittymien ilmatiiveyden tarkastus Aika: 29.2.204 Tutkimuskohde:, Tiiviystutkimus merkkiaineella Tutkimuksen tekijät: Juha Tanner Tehtävä

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Tilakeskus Jouni Räsänen Kielotie 13, Vantaa sähköposti:

Vantaan kaupunki Tilakeskus Jouni Räsänen Kielotie 13, Vantaa sähköposti: 557.8.8.0 Vantaan kaupunki Tilakeskus Jouni Räsänen Kielotie, 000 Vantaa sähköposti: jouni.rasanen@vantaa.fi Tutkimuskohde Hämeenkylän koulu, RAKENTEIDEN ILMATIIVEYDEN LAADUNVARMISTUS KORJAUSTEN JÄLKEEN

Lisätiedot

MITTAUSTULOKSET Hiekkaharjun koulu Liite 1 Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS..205 035.025 Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Tilakeskus, Tilahallinta, Rakennusten kunnossapito Kielotie 3, 0300 Vantaa jouni.rasanen@vantaa.fi

Lisätiedot

TIIVEYS- JA PAINESUHDE TUTKIMUS

TIIVEYS- JA PAINESUHDE TUTKIMUS Projekti 51292.35 RATAS PRO RAKENNETEKNIIKKA TALOTEKNIIKKA SISÄILMA TIIVEYS- JA PAINESUHDE TUTKIMUS Avoin päiväkoti Majakka Maalinauhantie 7, Vantaa 23.4.2012, muutos A 2 YHTEYSTIEDOT Tutkimuskohde Avoin

Lisätiedot

Sami Isoniemi, Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

Sami Isoniemi, Sweco Asiantuntijapalvelut Oy TUTKIMUSSELOSTUS 22500365-012 Pekka Koskimies Porvoon kaupunki Tekniikankaari 1, 06100 Porvoo Pekka.Koskimies@porvoo.fi Paine-ero seuranta Kohde: Aleksanterinkatu 25, 06100 Porvoo Aika: 6.-13.3.2017 mittaus

Lisätiedot

PS2 PS1 MERKINTÖJEN SELITYKSET: PAINESUHTEIDEN SEURANTAMITTAUKSET. Ankkalammen päiväkoti Metsotie 27, Vantaa LIITE

PS2 PS1 MERKINTÖJEN SELITYKSET: PAINESUHTEIDEN SEURANTAMITTAUKSET. Ankkalammen päiväkoti Metsotie 27, Vantaa LIITE PS2 PS MERKINTÖJEN SELITYKSET: PS PAINESUHTEIDEN SEURANTAMITTAUKSET Ankkalammen päiväkoti Metsotie 27, Vantaa 2.0.203 OK LIITE ULKOSEINÄRAKENTEEN MERKKIAINEKOE 23.9.203 3 22 ppm 2 2-28 ppm 4 4 5-4 ppm

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS 20.5.2019 SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Kuva: Google MYLLYMÄEN KOULU VANHA PORVOONTIE 21, MÄNTSÄLÄ 22501945-004 Sweco Yhteenveto Tutkimuskohteena on Mäntsälän Myllymäen

Lisätiedot

ILMATIIVEYSTUTKIMUS 51392.62 25.3.2014. Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Sähköposti: Jouni.Rasanen@vantaa.

ILMATIIVEYSTUTKIMUS 51392.62 25.3.2014. Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Sähköposti: Jouni.Rasanen@vantaa. 539.6 5.3.04 Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Kielotie 3 0300 Vantaa Sähköposti: Jouni.Rasanen@vantaa.fi Tutkimuskohde Martinlaakson koulu ILMATIIVEYSTUTKIMUS MERKKIAINEKOKEET JA VUOTOLUKUMITTAUS TULOSTEN

Lisätiedot

MUISTIO AP14_ tila 1176 Hakamäki & Tanner tila 1181 Hakamäki & Tanner tila 1172 Hakamäki & Tanner

MUISTIO AP14_ tila 1176 Hakamäki & Tanner tila 1181 Hakamäki & Tanner tila 1172 Hakamäki & Tanner MUISTIO 2.7.205 AP4_7035.027 Vantaan kaupunki Jussi-Pekka Sojakka Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Tilakeskus, Tilahallinta, Rakennusten kunnossapito Kielotie 3, 0300 Vantaa Ulkoseinä-,

Lisätiedot

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite 77.0709 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Tiivistystyön laadunvarmistus merkkiaineella

Tiivistystyön laadunvarmistus merkkiaineella TUTKIMUSSELOSTUS 50065.0 Porvoon Kaupunki, tilapalvelut Pekka Koskimies pekka.koskimies@porvoo.fi Tiivistystyön laadunvarmistus merkkiaineella Kohde: Kevättuulen päiväkoti, Sammontie 6, 0650 Porvoo Aika

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS SOTUNGIN KOULU, SOTUNGINTIE 19, VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

TUTKIMUSSELOSTUS SOTUNGIN KOULU, SOTUNGINTIE 19, VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS SOTUNGIN KOULU, SOTUNGINTIE 19, VANTAA 6.2.2015 Sisältö 1 LÄHTÖTIEDOT 2 2 YLEISTÄ KOHTEESTA 2 3 HAVAINNOT JA MITTAUKSET KOHTEESSA 3 3.1 PINTAKOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

TUTKIMUSSELOSTUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE, VANTAA 59.80 7..04 Sisältö LÄHTÖTIEDOT YLEISTÄ KOHTEESTA HAVAINNOT JA MITTAUKSET KOHTEESSA. RAKENNUSMATERIAALIN

Lisätiedot

LAAJAVUOREN KOULU TIIVISTYSKORJAUSTEN TARKASTELU MERKKIAINEKOKEELLA

LAAJAVUOREN KOULU TIIVISTYSKORJAUSTEN TARKASTELU MERKKIAINEKOKEELLA Merkkiainekoeraportti 1 1 (6) Tilaaja: ISS Palvelut Oy Juha Leppälä Rajatorpantie 8 A 01600 VANTAA LAAJAVUOREN KOULU TIIVISTYSKORJAUSTEN TARKASTELU MERKKIAINEKOKEELLA Aika: 21.7.2011 Paikka: Laajaniityntie

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN SEURANTATUTKIMUS

SISÄILMAN LAADUN SEURANTATUTKIMUS KARTANONKOSKEN YHTENÄISKOULU JA PÄIVÄKOTI TILKUNTIE 5, VANTAA Sweco Ratamestarinkatu 7a P.O. Box 88 FI-00521 Helsinki, Finland Telephone +358 207 393 300 Sweco Asiantuntijapalvelut Oy Reg.no: 2635440-5

Lisätiedot

TILAN 1.21 ALAPOHJAN MERKKIAINETUTKIMUS

TILAN 1.21 ALAPOHJAN MERKKIAINETUTKIMUS TILAN. ALAPOHJAN MERKKIAINETUTKIMUS 7..6 MERKKIAINEKAASU MAATÄYTTÖÖN SISÄKAUTTA ALAPOHJAN JA ULKOSEINÄN LIITTYMÄ ALAPOHJAN JA VÄLISEINÄN LIITTYMÄ - Pa mitattiin alapohjan ja huonetilan välisenä maatäyttöön

Lisätiedot

RAKENNETIIVEYS TUTKIMUS

RAKENNETIIVEYS TUTKIMUS Projekti 539.40 RATAS PRO RAKENNETEKNIIKKA TALOTEKNIIKKA SISÄILA RAKENNETIIVEYS TUTKIUS Varistontie, Vantaa 5.5.0 YHTEYSTIEDOT Tutkimuskohde Varistontie, 0660 Vantaa Tilaaja Vantaan tilakeskus Jouni Räsänen

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS VARISTON OPETUSPISTE, VARISTONTIE 1, VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 51392.81

TUTKIMUSSELOSTUS VARISTON OPETUSPISTE, VARISTONTIE 1, VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 51392.81 TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS VARISTON OPETUSPISTE, VARISTONTIE, VANTAA 59.8 9..04 Sisältö LÄHTÖTIEDOT YLEISTÄ KOHTEESTA HAVAINNOT JA MITTAUKSET KOHTEESSA. PINTAKOSTEUSKARTOITUS.

Lisätiedot

Merkkiainetutkimus. Hakunilan koulu Hiirakkotie Vantaa

Merkkiainetutkimus. Hakunilan koulu Hiirakkotie Vantaa Merkkiainetutkimus Hiirakkotie 9 01200 Vantaa 2 Rakenteiden ilmatiiveyden tarkastus merkkiainekaasun avulla 1. Kohdetiedot Jouni Räsänen, Vantaan kaupunki, Vantaa Hiirakkotie 9 01200 Vantaa 2. Tutkijat

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI / VALKEAVUOREN KOULUN A- JA B-RAKENNUKSET SEURANTAMITTAUKSET JA MERKKIAINETUTKIMUKSET ja

KAARINAN KAUPUNKI / VALKEAVUOREN KOULUN A- JA B-RAKENNUKSET SEURANTAMITTAUKSET JA MERKKIAINETUTKIMUKSET ja Raportti 1 (7) Kaarinan kaupunki Mirka Salonen KAARINAN KAUPUNKI / VALKEAVUOREN KOULUN A- JA B-RAKENNUKSET SEURANTAMITTAUKSET JA MERKKIAINETUTKIMUKSET 21.12.2018 ja 21.2.2019 1 Lähtötilanne ja tutkimusmenetelmät

Lisätiedot

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Kartanonkosken koulu Liite Bakteerit, pitoisuus, Sieni-itiöt, pitoisuus, cfu/m 3

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Kartanonkosken koulu Liite Bakteerit, pitoisuus, Sieni-itiöt, pitoisuus, cfu/m 3 Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

ULKOSEINÄRAKENTEIDEN MERKKIAINEKOE , MUSIIKKILUOKKA 1177

ULKOSEINÄRAKENTEIDEN MERKKIAINEKOE , MUSIIKKILUOKKA 1177 ULKOSEINÄRAKENTEIDEN MERKKIAINEKOE 27.0.204, MUSIIKKILUOKKA 77 VETYSEOSKAASUA. ERISTEKERROKSEEN 3 4 IKKUNANKARMIN JA ULKOSEINÄN LIITTYMÄ 2 PISTORASIAT 3 PILARIN JA ULKOSEINÄN LIITTYMÄT 8 8 Pa 4 ULKOSEINÄN

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 1.2.2018 Elisa Vene Espoon kaupunki Tilakeskus liikelaitos 225003.0 Kohde Rastaalan koulu, Alatalo, Espoo SISÄILMAN SEURANTANÄYTTEET 1 TUTKIMUKSEN LÄHTÖTIEDOT Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Tutkimuksen tekijät: Tommi Neuvonen, Tuomas Hintikka, Finnmap Consulting Oy / Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu

Tutkimuksen tekijät: Tommi Neuvonen, Tuomas Hintikka, Finnmap Consulting Oy / Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Projektinumero: 51579.55 Tilaaja: Porvoon kaupunki, Tilakeskus Liikelaitos Porvoon tilapalvelut Tekninen isännöitsijä Pekka Koskimies Sähköposti: pekka.koskimies@porvoo.fi Rakenteiden ilmatiiveyden tarkastus

Lisätiedot

SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUKSET

SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUKSET SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUKSET Ruonalan Koulu Karhuvuorentie 1 48300 Kotka 2.5.2017 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0306 705 500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 Kuntotutkimusraportti 2 Kenttätutkimus

Lisätiedot

Tutkimuksen tekijät: Tommi Neuvonen, Miika Virtanen Finnmap Consulting Oy / Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu

Tutkimuksen tekijät: Tommi Neuvonen, Miika Virtanen Finnmap Consulting Oy / Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Projektinumero: 51579.55 Tilaaja: Porvoon kaupunki, Tilakeskus Liikelaitos Porvoon tilapalvelut Tekninen isännöitsijä Pekka Koskimies Sähköposti: pekka.koskimies@porvoo.fi Rakenteiden ilmatiiveyden tarkastus

Lisätiedot

PÄIVITETTY TUTKIMUSSELOSTUS

PÄIVITETTY TUTKIMUSSELOSTUS PÄIVITETTY TUTKIMUSSELOSTUS 12.3.2019 Elisa Vene 225003-06 Tilapalvelut-liikelaitos PL 6200 0200 ESPOON KAUPUNKI Kohde Rehtorintien koulu, Rehtorintie 11, Espoo SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 1 TUTKIMUKSEN LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

TXIB-YHDISTEEN ESIINTYMINEN SISÄILMASSA LUVULLA JA ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN MERKITYS PITOISUUDEN HALLINNASSA

TXIB-YHDISTEEN ESIINTYMINEN SISÄILMASSA LUVULLA JA ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN MERKITYS PITOISUUDEN HALLINNASSA TXIB-YHDISTEEN ESIINTYMINEN SISÄILMASSA 2010- LUVULLA JA ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN MERKITYS PITOISUUDEN HALLINNASSA P a l v eluja h u o misen menestykseen! SISÄILMASTOSEMINAARI 2019 HELENA JÄRNSTRÖM RISTO

Lisätiedot

Sweco Asiantuntijapalvelut Oy Reg.no Reg. Office Helsinki. Sweco Groupin jäsen

Sweco Asiantuntijapalvelut Oy Reg.no Reg. Office Helsinki. Sweco Groupin jäsen MUISTIO 22500325.354 Ulla Lignell Vantaan kaupunki, tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa Ulla.Lignell@vantaa.fi 2017-05-30 Koulun tilojen Kohde:, Lyyranpolku 2, Vantaa Aika: 19.4.2017 klo 14.00 19.00 Paikalla:

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 28.2.2014 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Katja Tähtinen Raatihuoneenkatu 9, 2. krs, PL 84 13101 Hämeenlinna katja.tahtinen@hameenlinna.fi Tiedoksi: kari.ahonen@hameenlinna.fi, petri.yla-murto@hameenlinna.fi

Lisätiedot

Insinööritoimisto TähtiRanta Oy Talman koulun korjausten jälkeinen sisäilmaston laadunvarmistus

Insinööritoimisto TähtiRanta Oy Talman koulun korjausten jälkeinen sisäilmaston laadunvarmistus Insinööritoimisto TähtiRanta Oy Talman koulun korjausten jälkeinen sisäilmaston laadunvarmistus TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Sipoon Talman koulussa suoritettiin laaja sisäilmaston tekninen kuntotutkimus marraskuu

Lisätiedot

Finnmap Consulting Oy SSM

Finnmap Consulting Oy SSM 1 Idänpuoleinen rakennusosa Liikuntasali Idänpuoleinen rakennusosa Kirjasto Liikuntasali Kuvat 1, 2. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää os. Varistontie 3, Vantaa sijaitsevan koulurakennuksen

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUKSET. Koivukoti 1I Kuriiritie 24 01510 Vantaa

SISÄILMAMITTAUKSET. Koivukoti 1I Kuriiritie 24 01510 Vantaa SISÄILMAMITTAUKSET Koivukoti 1I Kuriiritie 24 01510 Vantaa Raportin päiväys 31.10.2012 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 SISÄILMAMITTAUKSET 2 KURIIRITIE

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS 27.11.2018 SISÄILMASTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS RIIHENMÄEN KOULU EINONTIE 3, MÄNTSÄLÄ 22501945-005 Sweco Yhteenveto Tutkimuskohteena on 1997 rakennettu koulurakennus, jonka tiloissa on koettu

Lisätiedot

SISÄILMAN VOC- JA FLEC-MITTAUKSET

SISÄILMAN VOC- JA FLEC-MITTAUKSET SISÄILMAN VOC- JA FLEC-MITTAUKSET Ruonalan Koulu Karhuvuorentie 1 48300 Kotka 12.2.2018 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0306 705 500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 Kuntotutkimusraportti 2 Kenttätutkimus

Lisätiedot

SISÄILMASTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 23.5.2014 Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Sähköposti: Jouni.Rasanen@vantaa.fi Tutkimuskohde Martinlaakson koulu SISÄILMASTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS KOSTEUSKARTOITUS JA RAKENTIDEN

Lisätiedot

Koulun tilojen homekoiratutkimus ja jatkotoimenpiteiden arviointi

Koulun tilojen homekoiratutkimus ja jatkotoimenpiteiden arviointi MUISTIO 22500325.354 Ulla Lignell Vantaan kaupunki, tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa Ulla.Lignell@vantaa.fi 2017-07-11 Koulun tilojen homekoiratutkimus ja jatkotoimenpiteiden arviointi Kohde:, Lyyranpolku

Lisätiedot

Kartanonkosken koulun ja päiväkodin sisäilmatilanne ja korjaukset

Kartanonkosken koulun ja päiväkodin sisäilmatilanne ja korjaukset Kartanonkosken koulun ja päiväkodin sisäilmatilanne ja korjaukset Infotilaisuudet 6.5.2015 Pekka Wallenius, tilakeskusjohtaja Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus Sisäilmatutkimukset 28.11.2014.

Lisätiedot

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 TUTKIMUSSELOSTUS 22500325.069 2016-6-30 Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 Tutkimuskohde: Kartanonkosken koulu Tilkuntie 5, Vantaa Tilaaja: Ulla Lignell Maankäytön, rakentamisen ja

Lisätiedot

Hyvinvointikeskus Kunila

Hyvinvointikeskus Kunila Hyvinvointikeskus Kunila Jari Harju RTA 2 27.4.2017 Johdanto Tutkimuskohde on 1953 rakennettu tiilirunkoinen rakennus Laajennettu 1993 Korjattu vuosina 1993, 1998, 2003 ja 2008 Kuntoarvio 2011 Laaja peruskorjaus

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS 25.1.2019 SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Kuva Google TERVEYSKESKUS KIVISTÖNTIE 14, MÄNTSÄLÄ 22501945-008 Sweco Yhteenveto Tutkittava rakennus on rakennettu 1980-luvulla

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 24.8.2012 Vantaan kaupunki Tilakeskus Ulla Lingnell Kielotie 13, 01300 Vantaa ulla.lignell@vantaa.fi Tutkimuskohde Hevoshaan koulu, Hevoshaantie 17, Vantaa SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS, LUONNOS

TUTKIMUSSELOSTUS, LUONNOS TUTKIMUSSELOSTUS, LUONNOS SISÄILMASTO- JA ILMANVAIHTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS RASTAALAN KOULU, KESKITALO KALASÄÄKSENKATU 4, ESPOO 22500344-038 18.5.2018 S w e co Ilmalanportti 2 FI-00240 Helsinki, p. +358

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 29.6.202 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Petri Ylämurto Raatihuoneenkatu 9, PL 84 30 Hämeenlinna Sähköposti: petri.ylamurto@hameenlinna.fi Tutkimuskohde Hätilän koulu, Viertokatu,

Lisätiedot

Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus

Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus Tutkimusraportti 19.4.2018 Projekti 308712 TIIVISTELMÄ Tutkimuksessa selvitettiin Tuomarilan koulun tiivistyskorjausten jälkeistä tilannetta

Lisätiedot

Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus

Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus Martinlaakson koulu, nuorisotila Martinlaaksonpolku 4, Vantaa 11.4.2014 Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus 0871165-9 Viikinkaari

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

TUTKIMUSSELOSTUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA 7.0.05 Sisältö LÄHTÖTIEDOT YLEISTÄ KOHTEESTA 3 HAVAINNOT JA MITTAUKSET KOHTEESSA 3 3. SISÄILMAN HAIHTUVAT

Lisätiedot

GESTERBYN SUOMENKIELINEN KOULU. Sisäilma- ja kuntotutkimus

GESTERBYN SUOMENKIELINEN KOULU. Sisäilma- ja kuntotutkimus GESTERBYN SUOMENKIELINEN KOULU Sisäilma- ja kuntotutkimus Tiedotustilaisuus 5.3.2018 Olavi Vaittinen, rakennusterveysasiantuntija Inspector Sec Oy (ISEC) TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Koulurakennus ja liikuntasalirakennus:

Lisätiedot

Koulun tilojen homekoiratarkastus ja jatkotoimenpidearvio. Jussi Grönman, Kymen Home-Etsintä Ilkka Meriläinen, Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

Koulun tilojen homekoiratarkastus ja jatkotoimenpidearvio. Jussi Grönman, Kymen Home-Etsintä Ilkka Meriläinen, Sweco Asiantuntijapalvelut Oy MUISTIO 22500325.353 Ulla Lignell Vantaan kaupunki, tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa Ulla.Lignell@vantaa.fi 2017-05-04 Koulun tilojen homekoiratarkastus ja jatkotoimenpidearvio Kohde:, Venuksentie 2,

Lisätiedot

Jussi Grönman, Kymen Home-Etsintä Ilkka Meriläinen, Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

Jussi Grönman, Kymen Home-Etsintä Ilkka Meriläinen, Sweco Asiantuntijapalvelut Oy MUISTIO 22500325.353 Ulla Lignell Vantaan kaupunki, tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa Ulla.Lignell@vantaa.fi 2017-05-04 Koulun tilojen homekoiratarkastus Kohde:, Venuksentie 2, Vantaa Aika: 21.4.2017

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

HARJURINTEEN KOULU/UUSI OSA. Tapani Moilanen Ryhmäpäällikkö, rakennusterveysasiantuntija, rkm

HARJURINTEEN KOULU/UUSI OSA. Tapani Moilanen Ryhmäpäällikkö, rakennusterveysasiantuntija, rkm HARJURINTEEN KOULU/UUSI OSA Tapani Moilanen Ryhmäpäällikkö, rakennusterveysasiantuntija, rkm 24.1.2017 2 TUTKIMUKSET, syksy 2017 Tutkimusten tarkoitus Tutkimusten tarkoituksena oli selvittää syitä joilla

Lisätiedot

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu. RTA2-loppuseminaari Asko Karvonen

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu. RTA2-loppuseminaari Asko Karvonen Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu RTA2-loppuseminaari 8.6.2017 Saarijärven Keskuskoulu Lähtötiedot Kohde on valmistunut vuonna 1966. Kerrosala 4 334 m2. Laajamittainen

Lisätiedot

Pappilanmäenkoulu Polygon Finland Oy 2017

Pappilanmäenkoulu Polygon Finland Oy 2017 Pappilanmäenkoulu 8.2.2017 Polygon Finland Oy 2017 Lähihistoria 2008-2013 Liittyminen kaukolämpöverkkoon syksyllä 2008 Ensimmäinen sisäilmastokysely 1/2009 Suositeltu nopeita jatkotoimenpiteitä Homekoiratutkimus,

Lisätiedot

Kartanonkosken koulun ja päiväkodin sisäilmatilanne

Kartanonkosken koulun ja päiväkodin sisäilmatilanne Kartanonkosken koulun ja päiväkodin sisäilmatilanne Yhteenveto 28.6.2017 Pekka Wallenius Viimeisimmät tutkimukset Sisäilmasto- ja kosteustekninen kuntotutkimus, Sweco Oy, 2.2.2017 Kosteusmittaus ja mikrobitutkimus,

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS. Sisäilma- ja kosteustekniset tutkimukset. 1 Lähtötiedot. 2 Tutkimuksen tarkoitus ja sisältö. 3 Rakenteet

TUTKIMUSSELOSTUS. Sisäilma- ja kosteustekniset tutkimukset. 1 Lähtötiedot. 2 Tutkimuksen tarkoitus ja sisältö. 3 Rakenteet TUTKIMUSSELOSTUS Jukka Saari, Ulla Lignell Vantaan kaupunki, Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa jukka.saari@vantaa.fi, ulla.lignell@vantaa.fi Sisäilma- ja kosteustekniset tutkimukset Kohde: Rekolan koulun

Lisätiedot

MUISTIO RAKENNE- JA ILMANVAIHTOTEKNINEN KATSASTUS

MUISTIO RAKENNE- JA ILMANVAIHTOTEKNINEN KATSASTUS Mauri Karoma Tilapalvelut-liikelaitos PL 6200 02070 ESPOON KAUPUNKI 22500344-042 tiedoksi: reijo.yrjola@espoo.fi 3150 JOUSENKAAREN PÄIVÄKOTI, JOUSENJÄNNE 1, ESPOO RAKENNE- JA ILMANVAIHTOTEKNINEN KATSASTUS

Lisätiedot

JATKOTUTKIMUSRAPORTTI

JATKOTUTKIMUSRAPORTTI JATKOTUTKIMUSRAPORTTI Hyrynsalmen yhtenäiskoulu Kaarnatie 1 89400 Hyrynsalmi 27.10.2016 RI Joonas Koponen JATKOTUTKIMUSRAPORTTI 2 YHTEYSTIEDOT: Työkohde: Hyrynsalmen yhtenäiskoulu Kaarnatie 1, 89400 Hyrynsalmi

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI ILMANVAIHTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS ILMARILA KORKEAKOULUNKATU 6, HÄMEENLINNA

TUTKIMUSRAPORTTI ILMANVAIHTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS ILMARILA KORKEAKOULUNKATU 6, HÄMEENLINNA TUTKIMUSRAPORTTI 6.11.2015 ILMANVAIHTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS ILMARILA KORKEAKOULUNKATU 6, HÄMEENLINNA 70295.07 Yhteenveto ja toimenpide-ehdotukset Koulurakennus Ilmarila on rakennettu vuonna 1971-72. Rakennus

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS SEUTULAN KOULU, KATRIINANTIE 60,VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS AP14_70135.039

TUTKIMUSSELOSTUS SEUTULAN KOULU, KATRIINANTIE 60,VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS AP14_70135.039 TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS SEUTULAN KOULU, KATRIINANTIE 60,VANTAA 11.12.2015 Sisältö 1 LÄHTÖTIEDOT 2 2 YLEISTÄ KOHTEESTA 2 3 HAVAINNOT JA MITTAUKSET KOHTEESSA 3 3.1

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS MIKKOLAN KOULU, LYYRA VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

TUTKIMUSSELOSTUS MIKKOLAN KOULU, LYYRA VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS MIKKOLAN KOULU, LYYRA Sisältö 1 ALAPOHJAT 6 1.1 RAKENTEET PIIRUSTUSTEN MUKAAN 6 1.2 RAKENTEIDEN KOSTEUS 8 1.3 RAKENTEIDEN ILMATIIVIYS (MERKKIAINEKOKEET) 8 1.4 JOHTOPÄÄTÖKSET 9 1.5 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Lisätiedot

PALLASTUNTURINTIEN KOULU Hiukkasmittaukset

PALLASTUNTURINTIEN KOULU Hiukkasmittaukset PALLASTUNTURINTIEN KOULU Hiukkasmittaukset Tutkimuksen ajankohta: vko 2-3 / 2010 Raportin päiväys: 25.01.2010 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Mikko Krohn, 09 839 22377 Kuntotutkimuksen suorittajat:

Lisätiedot

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 4.6.2013 1(4) Pelimannin ala-aste ja päiväkoti Pelimannintie 16 Helsinki PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 1. TEHTÄVÄ Tarkoituksena oli selvittää ilmanvaihtolaitteiden mahdolliset mineraalivillalähteet

Lisätiedot

Rakenteiden ilmatiiveyden tarkastus

Rakenteiden ilmatiiveyden tarkastus Projektinumero: 51392.55.252 Tilaaja: Vantaan Kaupunki Raimo Eklund Nousutie 1, 01450 Vantaa puh. 040 588 6275 Sähköposti: raimo.eklund@vantaa.fi Rakenteiden ilmatiiveyden tarkastus Aika: Kenttätutkimukset

Lisätiedot

MUISTIO KILONPUISTON LASTENTALO, INKOONKUJA 15 A 1, ESPOO RAKENNE- JA ILMANVAIHTOTEKNINEN KATSASTUS

MUISTIO KILONPUISTON LASTENTALO, INKOONKUJA 15 A 1, ESPOO RAKENNE- JA ILMANVAIHTOTEKNINEN KATSASTUS Mauri Karoma Tilapalvelut-liikelaitos PL 6200 02070 ESPOON KAUPUNKI 22500344-035 tiedoksi: reijo.yrjola@espoo.fi 3195 KILONPUISTON LASTENTALO, INKOONKUJA 15 A 1, ESPOO RAKENNE- JA ILMANVAIHTOTEKNINEN KATSASTUS

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS PORTAAN KOULU, TAMMELA

TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS PORTAAN KOULU, TAMMELA TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS PORTAAN KOULU, TAMMELA 500708.001 0.5.016 Sisältö 1 YLEISTIEDOT 3 KÄYTETYT MITTA- JA NÄYTTEENOTTOLAITTEET 3 3 YHTEENVETO JA TOIMENPIDESUOSITUKSET

Lisätiedot

Otsolan koulu Hiidenkirnuntie Kotka ULKOSEINÄRAKENTEIDEN TIIVISTYSTEN KONTROLLIMITTAUKSET MUISTIO 1 (3)

Otsolan koulu Hiidenkirnuntie Kotka ULKOSEINÄRAKENTEIDEN TIIVISTYSTEN KONTROLLIMITTAUKSET MUISTIO 1 (3) MUISTIO 1 (3) 2.1.2018 Tilaaja: Sirpa Aalto Kotkan kaupunki Kauppakatu 3A, 3. krs. 48100 Kotka Otsolan koulu Hiidenkirnuntie 2 48770 Kotka ULKOSEINÄRAKENTEIDEN TIIVISTYSTEN KONTROLLIMITTAUKSET Otsolan

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS 11.4.2018 SISÄILMAOLOSUHTEIDEN SEURANTA, ILMANVAIHTOTUTKIMUKSET LEPPÄVAARAN LUKIO, VERÄJÄPELLONKATU 10, ESPOO 22500344-031 11.4.2018 YHTEENVETO ssa tehtiin sisäilmaolosuhteiden seurantamittauksia

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 51452.30 SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Porvoon keskuskoulu Aleksanterinkatu 25, Porvoo 24.6.2014 SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 3 LÄHTÖTIEDOT 3 1. YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Lisätiedot

0,4 ppm (1 tuloilmakone asetettu ns. puolelle teholle) Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla:

0,4 ppm (1 tuloilmakone asetettu ns. puolelle teholle) Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla: ALAPOHJAN RYÖINTÄTILAN ERKKIAINEKOKEET 22.6.20 - kokeiltiin myös alipaineen vaikutusta rakenteiden ilmavuotoihin säätämällä yhden tuloilmakoneen toimintaa 0- Pa (normaali ilmanvaihto) 2-6 Pa ( tuloilmakone

Lisätiedot

ulkoseinä, ikkunan tilkerako uretaanivaahto ulkoseinä, ikkunoiden karmiväli uretaanivaahto, puu

ulkoseinä, ikkunan tilkerako uretaanivaahto ulkoseinä, ikkunoiden karmiväli uretaanivaahto, puu Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, 08100 Lohja 41 (43) MMS36: 1.18 MMS37: 2.03 MMS38: 2.03 MMS39: 2.50 uuden ja vanhan osan liitoskohta MMS40: 1.77, ulkopuoli MMS41: 1.77, ulkopuoli MMS42: 1.79, ulkopuoli MMS43:

Lisätiedot

Hornhattulan päiväkoti Porvoo

Hornhattulan päiväkoti Porvoo Hornhattulan päiväkoti Porvoo IVA kuntotutkimus ja käyttövesiputkiston vuotoselvitys Tommi Paasivirta tommi.paasivirta@wspgroup.fi 0207 864 483 WSP Finland Oy Pohjakuva Hornhattulan päiväkoti 2 Talotekniikka

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 539.07.7.03 Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Kielotie 3 0300 Vantaa Sähköposti: jouni.rasanen@vantaa.fi Tutkimuskohde Pähkinärinteen koulu, SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS SISÄILMAN LAATU,

Lisätiedot

KUNTOTUTKIMUS ULKOSEINÄ- JA YLÄPOHJARAKENTEIDEN TIIVEYS

KUNTOTUTKIMUS ULKOSEINÄ- JA YLÄPOHJARAKENTEIDEN TIIVEYS Projekti 539.36 RATAS PRO RAKENNETEKNIIKKA TALOTEKNIIKKA SISÄILA KUNTOTUTKIUS ULKOSEINÄ- JA YLÄPOHJARAKENTEIDEN TIIVEYS Kaivokselan koulu 7.4.0 YHTEYSTIEDOT Tutkimuskohde Tilaaja Tutkimusryhmä Kaivokselan

Lisätiedot

Paine-eromittaus tekn. töiden luokkatilan (laajennusosan) ja vanhan koulurakennuksen välillä

Paine-eromittaus tekn. töiden luokkatilan (laajennusosan) ja vanhan koulurakennuksen välillä Laajennusosa Tutkimusraportti Gammelbacka skola, Porvoo Paine-eromittaus tekn. töiden luokkatilan (laajennusosan) ja vanhan koulurakennuksen välillä Projekti 308141 13.2.2017 Sisältö Sisältö... 2 Tutkimuskohde

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Ilolan koulu, Vantaa

Tutkimusraportti, Ilolan koulu, Vantaa Delete Tutkimus Oy 17.09.2012 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan kaupunki Tilakeskus Rakennuttaminen Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti,

Lisätiedot

Arabian korttelitalo, Berliininkatu 4-6 Uudet sisäilmakorjaukset - kesä ja syksy 2018

Arabian korttelitalo, Berliininkatu 4-6 Uudet sisäilmakorjaukset - kesä ja syksy 2018 Arabian korttelitalo, Berliininkatu 4-6 Uudet sisäilmakorjaukset - kesä ja syksy 2018 Maria Lähdemäki Projektipäällikkö Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala 9.5.2018 1 Tilanne loppuvuodesta

Lisätiedot

ILMANVAIHDON TOIMINNAN TUTKIMINEN

ILMANVAIHDON TOIMINNAN TUTKIMINEN 1 (5) Vantaankosken peruskoulu Isontammentie 15 00000 Vantaa 14.8.2014 Aihe ILMANVAIHDON TOIMINNAN TUTKIMINEN Aika 18.6 14.8. Mittarit Lähtökohta TSI Calc 9555p monitoimimittari Alnor Balometri AirFloW

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Merkkiainemittaus

TUTKIMUSRAPORTTI Merkkiainemittaus TUTKIMUSRAPORTTI Merkkiainemittaus 10.7.2012 Kuusikon koulu Hovitie 11 01380 VANTAA Työ nro T12049 Kotka 6.8.2012 Insinööri Studio Oy OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA PUH. 05-2255

Lisätiedot

SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS JA ILMANVAIHTOLAITTEISTON TEKNINEN TARKASTELU

SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS JA ILMANVAIHTOLAITTEISTON TEKNINEN TARKASTELU TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS JA MERITORIN KOULU (41010) 22500344-008 13.4.2017 YHTEENVETO Meritorin koulu on vuonna 1987 rakennettu kaksikerroksinen rakennus. Osa henkilökunnasta

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 13.3.2013 Vantaan kaupunki Tilakeskus Jouni Räsänen Kielotie 13, 01300 Vantaa Sähköposti: jouni.rasanen@vantaa.fi Tutkimuskohde Orvokkitien koulu, Orvokkitie 15, Vantaa SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN

Lisätiedot

VOC sisäilmanäytteet Pohjakerroksen käytävä ja V-osa 3-krs portaikko

VOC sisäilmanäytteet Pohjakerroksen käytävä ja V-osa 3-krs portaikko 1(5) VOC sisäilmanäytteet Pohjakerroksen käytävä ja V-osa 3-krs portaikko Sepänkadun koulu 21.12.2018 2(5) 1. LÄHTÖTIEDOT Toimeksiantaja: Turun kaupunki, Tilapalvelukeskus Janne Virtanen Linnankatu 90

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNTA. Opintien koulu. Merkkiainekokeen raportti

KÄRKÖLÄN KUNTA. Opintien koulu. Merkkiainekokeen raportti KÄRKÖLÄN KUNTA Opintien koulu Merkkiainekokeen raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti 3 Sisällysluettelo 1 Kohde... 2 1.1 Tilaaja... 2 1.2 Tarkastuksen

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 0.3.03 Mäntsälän kunta Tekniset palvelut, toimitilapalvelut Jukka Nissinen Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä Sähköposti: jukka.nissinen@mantsala.fi Tutkimuskohde Ehnroosin koulu, Nordenskiöldintie, Mäntsälä

Lisätiedot

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia Tiedotustilaisuus 24.11.2014 Sisäilmaongelmat ovat monimutkaisia kokonaisuuksia Sisäolosuhteisiin vaikuttavat useat eri tekijät: lämpö-, kosteus-, valaistus-

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS.3.08 500344-04 Mauri Karoma Tilapalvelut-liikelaitos PL600 0070 Espoon kaupunki Kohde Viherkallion päiväkoti, Viherkalliontie 5, Espoo RAKENTEIDEN ILMATIIVEYS JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTO

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS 21.3.2019 22500344 051 Elisa Vene Tilakeskus -liikelaitos Espoon kaupunki Kohde Pohjois-Tapiolan koulu, Louhentien rakennus, Sepontie 4, Espoo SISÄILMAN LAADUN MITTAUS JA PAINESUHTEIDEN

Lisätiedot

Merkkiainemittaus Opintien koulu Opintie Kärkölä

Merkkiainemittaus Opintien koulu Opintie Kärkölä Merkkiainemittaus 19.12.2018 - Opintie 2 16600 Kärkölä Raportti 2/23 Kohde Opintie 2 16600 Kärkölä Tilaaja Kärkölän kunta Pertti Sallila Virkatie 1 16600 Kärkölä Urakoitsija Rakennusliike Olavi Järvinen

Lisätiedot