TUTKIMUSSELOSTUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUTKIMUSSELOSTUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS"

Transkriptio

1 TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA

2 Sisältö LÄHTÖTIEDOT YLEISTÄ KOHTEESTA 3 HAVAINNOT JA MITTAUKSET KOHTEESSA 3 3. SISÄILMAN HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET 3 3. PINTAKOSTEUSKARTOITUS RAKENTEIDEN KOSTEUDET, VIILTOMITTAUSMENETELMÄ RAKENTEIDEN KOSTEUDET, PORAREIKÄMENETELMÄ RAKENTEIDEN ILMATIIVEYS (MERKKIAINEKOKEET) TUTKIMUSKOHTEESSA TEHDYT HAVAINNOT 5 4 JOHTOPÄÄTÖKSET 5 5 JATKOTOIMENPIDE-EHTOTUKSET 5 6 LIITTEET 6 Liite Liite Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Mittaustulokset Mittauspisteet pohjakuvissa Kosteusmittauspisteet pohjakuvissa Merkkiainekokeet Paine-erojen seurantamittaukset Kuvakooste (6) TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA

3 SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS LÄHTÖTIEDOT Tutkimuskohde: Varistontie 3 Vantaa Tilaaja: Jouni Räsänen Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Tilakeskus Vantaan kaupunki Sähköposti: Tutkimusryhmä: Tutkimuksen tekijöinä olivat Olli Kärkkäinen ja Sami Roikonen. Tutkimukset tehtiin Tutkimuksen tavoite: Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää osoitteessa sijaitsevan n rakenteiden kuntoa ja ilmatiiveyttä. Tutkimuksen rajaus: Tutkittaviksi tiloiksi valittiin tilaajan pyynnöstä liikuntasalin 50, kirjasto ja kirjastosiiven päädyn porrashuone B. YLEISTÄ KOHTEESTA Tutkimuskohde on 970 valmistunut koulurakennus. Peruskorjaus valmistui vuonna 005, jonka rakennuksessa on tehty sisäilmastoteknillisiä korjauksia vuosina 0, 0 ja 04. TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA (6)

4 3 HAVAINNOT JA MITTAUKSET KOHTEESSA 3. SISÄILMAN HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET Sisäilman haihtuvien orgaanisten yhdisteiden näytteet otettiin liikuntasalista 50 kahdesta kohtaa, sisääntuloaulan puoleiselta osalta ja keskeltä tilaa, yhden näytteenottokerran aikana Tulokset on esitetty liitteessä. Sisäilman haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus, ns. TVOC -arvo, oli sisääntuloaulan puoleisella osalla µg/m 3 ja keskellä tilaa µg/m 3. koulutilojen TVOCpitoisuudelle ei ole erillistä ohjearvoa. Ohjearvot on annettu toimistotiloille (50 µg/m3) ja asunnoille ja vastaaville (400 µg/m3). Näihin verrattuina tutkittujen tilojen TVOCpitoisuudet olivat alhaisia. Myös yksittäisten yhdisteiden pitoisuudet olivat alhaisia. 3. PINTAKOSTEUSKARTOITUS Tutkittujen tilojen, kirjasto, porrashuone B ja liikuntasalin 50 seinä- ja lattiarakenteita tutkittiin pintakosteudenilmaisimella. Liikuntasalin lattiarakennetta tutkittiin osilta, joissa pinnoitemateriaali oli poistettu. Kyseisissä kohdissa todettiin kohonneita kosteuslukuarvoja pintakosteudenilmaisimella. Muissa tutkituissa tiloissa ei todettu kohonneita kosteuslukuarvoja pintakosteudenilmaisimella. Tulokset on esitetty liitteessä. 3.3 RAKENTEIDEN KOSTEUDET, VIILTOMITTAUSMENETELMÄ Rakennuksen liikuntasalissa tehtiin viiltokosteusmittauksia lattiapinnoitteen ja betonirakenteen välisen kosteuden selvittämiseksi. Mittapäät asennettiin lattiapinnoitteen ja betonilaatan väliin lattiassa olevien tolppareikien kautta. Kosteusmittauksia tehtiin liikuntasalissa 4 pisteessä ja lattiapinnoitteen alainen suhteellinen kosteus oli välillä %. Tulokset on esitetty tarkemmin liitteessä. 3.4 RAKENTEIDEN KOSTEUDET, PORAREIKÄMENETELMÄ Rakennuksen liikuntasalin lattiapinnoitteeseen tehtiin avauksia. Avausten kohdalle porattiin reikiä, joista mitattiin lattiarakenteen kosteutta eri syvyyksillä. Tutkimuksessa noudatettiin RT -kortin RT (Betonin suhteellisen kosteuden mittaus) ohjeita. Lattiarakenteesta mitattiin suhteellisen kosteuden arvoja välillä %. Pintabetonilaatassa arvot olivat välillä 8 85 %. Eristetilan suhteellinen kosteus oli %. Maatäytön suhteellinen kosteus oli 93 %. 3.5 RAKENTEIDEN ILMATIIVEYS (MERKKIAINEKOKEET) Ulkoseinän, ala- ja yläpohjan eristetilan ilmatiiveyttä tutkittiin merkkiainekokeiden avulla liikuntasalissa, kirjastossa sekä porrashuoneen alatasanteella. Merkkiainekokeessa rikkiheksafluoridi -kaasua johdettiin ulkoseinän eristetilaan sekä ala- tai yläpohjiin, merkkiaineen mahdollista kulkeutumista sisäilmaan seurattiin huoneissa kaasuanalysaattorin avulla. Huonetilat olivat 3 7 pascalia alipaineisia ulkoilmaan nähden. Merkkiainekokeiden tulokset on esitetty liitesarjassa 3. TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA 3 (6)

5 Liikuntasalissa merkkiainekaasua johdettiin keittiön ja liikuntasalin kattorakenteen eristetilaan, ulkoseinän eristetilaan sekä lattian alle maatäyttöön. Tila alipaineistettiin alipainepuhaltimella noin 3 pascalin alipaineeseen ulkoilmaan nähden. Merkkiainekaasu ei kulkeutunut keittiön yläpohjan eristetilasta liikuntasaliin. Merkkiainekaasu kulkeutui huonetilaan liikuntasalin kattorakenteen eristetilasta. Kaasuvuotoja todettiin seinä- ja kattorakenteiden liittymissä. Merkkiaineen yleispitoisuus sisäilmassa oli suuri tilan yläosissa ja hengityskorkeudella. Kattorakenteen eristyspaperi on todennäköisesti epätiivis ja eristyspaperin limityksessä on rakoja, jolloin ilma eristetilasta sekoittuu sisäilmaan. Merkkiainekaasu kulkeutui huonetilaan liikuntasalin lattian alta maatäytöstä. Ilmavuodot ilmenivät ulkoseinien ja lattiarakenteen liittymistä sekä kantavien väliseinien ja lattiarakenteen liittymistä. Liikuntasalin ulkoseinärakenteen eristetilasta ei todettu ilmavuotoja huonetilaan. Kirjastossa merkkiainekaasua johdettiin lattiarakenteen alle maatäyttöön sekä ulkoseinän eristetilaan. Tila alipaineistettiin alipainepuhaltimella noin 6 pascalin alipaineeseen ulkoilmaan nähden. Ulkoseinärakenteen merkkiainekokeissa todettiin kaasuvuotoja lattia- ja ulkoseinärakenteen liittymissä pilareiden yhteydessä, ulkoseinärakenteen ja pilareiden liittymän halkeamissa sekä ulkoseinärakenteen ja ikkunapenkin liittymissä pilareiden yhteydessä. Lisäksi vähäisiä vuotoja havaittiin lämpöpattereiden kannakeruuvien kohdalta. Lattiarakenteen merkkiainekokeissa ulkoseinällä todettiin kaasuvuotoja lattia- ja ulkoseinärakenteen liittymissä pilareiden yhteydessä, ulkoseinärakenteen ja pilareiden liittymän halkeamissa sekä ulkoseinärakenteen ja ikkunapenkin liittymissä pilareiden yhteydessä. Kaasuvuotoja todettiin koteloidun viemäriputken liittymistä lattiarakenteeseen sekä lattia- ja väliseinärakenteen liittymistä kotelon läheisyydessä. Porrashuoneen alatasanteella merkkiainekaasua johdettiin lattiarakenteen alle maatäyttöön. Tila alipaineistettiin alipainepuhaltimella noin 6 pascalin alipaineeseen ulkoilmaan nähden. Kaasuvuotoja todettiin lattia- ja ulkoseinärakenteen liittymistä, lattia- ja väliseinärakenteen liittymistä sekä lattiarakenteen ja porrassyöksyn liittymistä. Lattia- ja väliseinärakenteen liittymä oli osittain tiivistetty ja tältä osin ei todettu merkkiainevuotoja. 3.6 RAKENNUKSEN PAINE-EROT Rakennuksen paine-eroja sisä- ja ulkoilman välillä tutkittiin jatkuvatoimisten paine-ero mittalaitteiden avulla Paine-eroja seurattiin liikuntasalin yläosassa sijaitsevassa ikkunassa ja voimisteluvälinevarastossa. Tutkimustulosten perusteella liikuntasali on yö- ja päiväaikaan keskimäärin - +3 pascalia ali-/ylipaineinen ulkoilmaan nähden. Yöaikaan tilat ovat alipaineisempia ulkoilmaan nähden kuin päiväaikaan. Paine-eroihin vaikuttavat mm. ilmanvaihtokoneiden käyntiajat, tilojen käyttö ja tuuliolosuhteet. TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA 4 (6)

6 Liikuntasalin paine-erot ulkoilmaan nähden ovat nykyohjeistuksen mukaiset. Nykyohjeistuksen mukaan (Suomen rakentamismääräyskokoelma D, ohje ) rakennus suunnitellaan yleensä ulkoilmaan nähden hieman alipaineiseksi, jotta voitaisiin välttyä kosteusvaurioilta rakenteissa sekä mikrobien aiheuttamilta terveyshaitoilta. Alipaine ei kuitenkaan saa yleensä olla suurempi kuin 30 Pa. Liitteessä 5. on esitetty paine-eroseurannan kuvaajat. 3.7 TUTKIMUSKOHTEESSA TEHDYT HAVAINNOT Liikuntasalin ja keittiön yläpohjarakenteen ilmatilassa ei havaittu aistinvaraisesti normaalista poikkeavaa hajua tutkimuspäivänä JOHTOPÄÄTÖKSET Tulosten perusteella esitetään seuraavaa: Liikuntasalin yläpohjarakenteen merkkiainekokeissa epäpuhtaampien rakenneosien kautta havaittiin merkittäviä ilmavuotoja seinä- ja kattorakenteen liittymissä sekä eristyspaperin saumoissa kauttaaltaan. Kirjaston alapohja- ja ulkoseinärakenteen merkkiainekokeissa havaittiin merkittäviä ilmavuotoja viemärin kotelorakenteen sisällä lattialiittymissä ja viemärin läpiviennissä sekä osittain ulkoseinä- ja pilarin liittymissä. Porrashuoneen B lattiarakenteen merkkiainekokeissa havaittiin merkittäviä ilmavuotoja lattia- ja seinärakenteen liittymissä sekä lattiarakenteen ja porrassyöksyn liittymistä. Tutkittavat tilat olivat tutkimusten aikana -3-7 pascalia alipaineisia ulkoilmaan nähden. Liikuntasalin lattiapinnoitteen ja betonilaatan välinen suhteellinen kosteus vaihteli välillä 8-85 % (yhdessä mittauspisteessä 90 %). Betonilaatan suhteellinen kosteus 30 mm syvyydellä oli 8 % ja 85 %, 70 mm syvyydellä 83 % ja 85 %. Alustan vaatimukset betonin kosteudelle on maksimissaan 75 / 85 % (RYL 03). Kosteusmittausten perusteella lattiarakenne on tasaantuneessa kosteustilanteessa. Rakenteen kosteuspitoisuus ei todennäköisesti ole enää nousemassa, mutta kosteuspitoisuus on lähellä ohjeellisia raja-arvoja. Tutkitun liikuntasalin 50 sisäilman laatumittauksissa (haihtuvat orgaaniset yhdisteet) ei havaittu käytössä oleviin ohjeellisiin arvoihin verrattuna tai kokemusperäisesti poikkeavaa eikä viitteitä siitä, että lattiarakenteesta aiheutuisi poikkeavia päästöjä liikuntasalin ilmatilaan. 5 JATKOTOIMENPIDE-EHTOTUKSET Tehtyjen tutkimusten perusteella ehdotetaan tehtäväksi seuraavia toimenpiteitä: Merkkiainekokeissa havaitut rakenteiden ilmavuotokohdat suositellaan tiivistettäviksi rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaisesti. Tiivistystöiden jälkeen tehdään merkkiainekokeiden avulla ilmatiiviyskokeet korjaustoimenpiteiden laadunvarmistusta varten. Korjaustoimenpiteiden jälkeen tilojen käyttöön liittyvästä seurannasta TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA 5 (6)

7 saatavien tietojen perusteella arvioidaan mahdollisesti tarvittavia jatkotoimenpiteitä. Liikuntasalin paine-erot ulkoilmaan nähden ovat nykyohjeistuksen mukaiset. Liikuntasalin lattiapinnoitteen ja betonilaatan välistä suhteellista kosteutta ja sisäilman haihtuvia orgaanisia yhdisteitä seurataan seurantamittauksien avulla. Samalla arvioidaan aistinvaraisesti pinnoitteen ja betonirakenteen välissä olevien materiaalien kuntoa. Suositellaan tehtäväksi vuoden kuluttua. Helsingissä, 7. lokakuuta 05 Sweco, Asiantuntijapalvelut Oy Olli Kärkkäinen LVI-insinööri (AMK) Sami Roikonen rakennusinsinööri Tarkastanut: Ilkka Jerkku yksikönjohtaja 6 LIITTEET Liite Liite Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Mittaustulokset Mittauspisteet pohjakuvissa Kosteusmittauspisteet pohjakuvissa Merkkiainekokeet Paine-erojen seurantamittaukset Kuvakooste 6 (6) TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA

8 MITTAUSTULOKSET, Liite Sisäilman haihtuvat orgaaniset yhdisteet Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC -yhdisteiden) ilmanäytteet kerättiin pumpuilla Tenax -putkiin, jotka analysoitiin kaasukromatografisesti MetropoliLab Oy:n laboratoriossa Helsingissä. Tulokset on esitetty yksikössä µg/m 3. Tulokset olivat seuraavat: Näytteenottopiste Tila Näytteenottopisteen kuvaus Pvm Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus (TVOC), µg/m 3 V 50 Liikuntasali, sisääntuloaulan puoleiselta osalta V 50 Liikuntasali, keskeltä tilaa Edellä mainittujen näytteiden tärkeimmät yksittäiset yhdisteet olivat: Yhdiste Näytteenottopiste/ Pitoisuus, µg/m 3 V V Alkaanit: Suoraketjuisia ja haaroittuneita hiilivetyjä,0 Rengasrakenteisia hiilivetyjä 0,9 0,4 Alkaanit yhteensä 0,9,4 Alkoholit: -Etyyli--heksanoli 0,8 Butanoli 0,6 Alkoholit yhteensä,4 Aromaattiset yhdisteet: Etyylibentseeni 0,,4-Ksyleeni 0,5 0,7,-Ksyleeni 0,3 Muita alkyylibentseenejä 0, * 0,7 * Aromaattiset yhdisteet yhteensä 0,7,9 Esterit Butyyliasetaatti 0, 0, Esterit yhteensä 0, 0, Glykolieetterit ja niiden asetaatit Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri (-(-Butoksietoksi)etanoli) 0,6 Glykolieetterit ja niiden asetaatit yhteensä 0,6 Karbonyylit: Heksanaali,3,7 Bentsaldehydi,0,5 Dekanaali 0,3 * 0,6 * Asetofenoni 0,4 * 0,5 * Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

9 MITTAUSTULOKSET, Liite Yhdiste Näytteenottopiste/ Pitoisuus, µg/m 3 V V Karbonyylit yhteensä 4,0 6,3 Orgaaniset hapot: Etikkahappo,6 *,0 * Muita orgaanisia happoja 0,5 *,8 * Orgaaniset hapot yhteensä, 3,8 Terpeenit: Pineeni 0,7,0 delta-3-kareeni 0,3 0,5 Terpeenit yhteensä,0,5 Tunnistettuja yhdisteitä yhteensä, µg/m 3 8,8 7,0 * Määritetty tolueenina. Tunnistettujen yhdisteiden pitoisuudet määritetään puhtaiden vertailuaineiden avulla (aineen omalla vasteella) tai tolueeniekvivalenttina. TVOC -arvo määritetään tolueeniekvivalenttina. Tunnistettujen yhdisteiden joukossa voi olla myös TVOC -alueen ulkopuolisia yhdisteitä. Em. syistä tunnistettujen yhdisteiden yhteenlaskettu kokonaispitoisuus ja TVOC - arvo eivät usein ole yhtä suuret. Työterveyslaitoksen ehdotuksen mukaan (0) toimistotyötilojen sisäilman TVOC - pitoisuuden kohonneena arvona pidetään yli 50 µg/m 3 :n pitoisuutta. Yksittäisen yhdisteen kohonneena arvona pidetään yhdisteestä riippuen yli 5 tai 0 µg/m 3 :n pitoisuutta. Yli 0 µg/m 3 :n tasoa sovelletaan mm. seuraaville yhdisteille / yhdisteryhmille: glykolit / glykolieetterit, piiyhdisteet, orgaaniset hapot voimaan astuneen Asumisterveysasetuksen mukaan asunnon ja muun oleskelutilan haihtuvien orgaanisten yhdisteiden tolueenivasteella lasketun kokonaispitoisuuden toimenpideraja huoneilmassa on 400 µg/m 3. Yksittäisen haihtuvan orgaanisen yhdisteen tolueenivasteella lasketun pitoisuuden toimenpideraja huoneilmassa on 50 µg/m 3 lukuun ottamatta seuraavia yksittäisiä yhdisteitä, joiden toimenpiderajat ovat: TXIB 0 µg/m 3 (vastaa tasoa 6 µg/m 3 aineen omalla vasteella mitattuna), -etyyli--heksanoli 0 µg/m 3 (vastaa tasoa 5 µg/m 3 aineen omalla vasteella mitattuna), naftaleeni 0 µg/m 3 (hajua ei saa esiintyä) ja styreeni 40 µg/m 3. Pintailmaisimen käyttö rakennekosteuksien arvioinnissa Tutkittujen huonetilojen lattia- ja seinärakenteita tutkittiin pintailmaisimella Gann Hydromette UNI. Mittalaitteen näytössä esiintyvät lukuarvot välillä Rakenteessa voi olla vertailuarvoon nähden kohonnutta kosteutta, kun mittalaitteen kosteuslukuarvo on yli 90. Ilmaisimen tulokset eivät anna todellista tietoa rakenteiden kosteudesta. Liikuntasalin lattiapinnoitteeseen tehtiin avauksia, joiden kautta lattiarakenteen sisäpinta tutkittiin pintailmaisimella. Tutkimuksessa todettiin, että lattiarakenteessa pinnoitemateriaalin alapuolella on kohonneita pintailmaisimen lukuarvoja Muissa tutkituissa tiloissa ei todettu kohonneita lukuarvoja. Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

10 MITTAUSTULOKSET, Liite Rakenteiden kosteudet, viiltomittausmenetelmällä 3 Lattiarakenteisiin, joissa todettiin vertailuarvoon nähden kohonneita lukemia kosteudenilmaisimella tehtiin lattian pintamateriaaliin viillot, joista mitattiin suhteellista kosteutta HMP4-piikkianturilla. Mittaustulokset on esitetty oheisessa taulukossa. Mittauspiste Tila Rakenneosa Rakenteen olosuhteet Mittauspisteen sijainti RH-% LT, C K Liikuntasali Lattia 85,0 5 m aulan vastaisesta väliseinästä, 0 m keittiön vastaisesta seinästä K Liikuntasali Lattia 90,9 5 m aulan vastaisesta väliseinästä, 0 m keittiön vastaisesta seinästä K3 Liikuntasali Lattia 84, 5 m aulan vastaisesta väliseinästä, 5 m keittiön vastaisesta seinästä K4 Liikuntasali Lattia 83,6 45 m aulan vastaisesta väliseinästä, m keittiön vastaisesta seinästä K5 Liikuntasali Lattia 83, 4 m ulkoseinästä, m keittiön vastaisesta seinästä K6 Liikuntasali Lattia 8, 4 m ulkoseinästä, m keittiön vastaisesta seinästä K7 Liikuntasali Lattia 85,3 9 m ulkoseinästä, m keittiön vastaisesta seinästä K8 Liikuntasali Lattia 85,6 9 m ulkoseinästä, m keittiön vastaisesta seinästä Rakenteiden kosteudet, porareikämenetelmä Rakenteisiin, joissa todettiin vertailuarvoon nähden kohonnutta kosteutta kosteudenilmaisimella tai joissa oli muuten epäiltävissä poikkeavaa kosteutta, porattiin rakenteiden suhteellisen kosteuden määrittämiseksi reiät (6 mm). Reiät puhdistettiin ja tulpattiin. Suhteellinen kosteus mitattiin olosuhteiltaan tasaantuneissa rei issä. Mittalaitteina olivat Vaisalan HMI4-näyttölaitteet ja HMP44-mittapäät. Tulokset, rakenteen ilmatilan suhteellinen kosteus (%) ja lämpötila ( C) on esitetty oheisessa taulukossa. Tila Mittauspiste Rakenneosa Mittauspisteen sijainti Reiän syvyys, mm Pvm Suhteellinen kosteus, % Lämpötila, C K Liikuntasali Lattia K Liikuntasali Lattia K3 Liikuntasali Lattia K4 Liikuntasali Lattia K5 Liikuntasali Lattia K6 Liikuntasali Lattia K7 Liikuntasali Lattia 4 m ulkoseinästä, m keittiön vastaisesta seinästä 4 m ulkoseinästä, m keittiön vastaisesta seinästä 4 m ulkoseinästä, m keittiön vastaisesta seinästä 4 m ulkoseinästä, m keittiön vastaisesta seinästä 4 m ulkoseinästä, m keittiön vastaisesta seinästä 9 m ulkoseinästä, m keittiön vastaisesta seinästä 9 m ulkoseinästä, m keittiön vastaisesta seinästä , , , ,5 Läpi , , ,3 Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

11 MITTAUSTULOKSET, Liite 4 Tila Mittauspiste Rakenneosa Mittauspisteen sijainti Reiän syvyys, mm Pvm Suhteellinen kosteus, % Lämpötila, C K8 Liikuntasali Lattia K9 Liikuntasali Lattia K0 Liikuntasali Lattia 9 m ulkoseinästä, m keittiön vastaisesta seinästä 9 m ulkoseinästä, m keittiön vastaisesta seinästä 9 m ulkoseinästä, m keittiön vastaisesta seinästä , ,8 Läpi ,6 Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: Pvm Sisäilma Ulkoilma Suhteellinen kosteus, % Absoluuttinen Lämpötila, C Suhteellinen kosteus, g/m 3 kosteus, % Absoluuttinen Lämpötila, C kosteus, g/m ,6 9,5 89, 6 Sääolosuhteet Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: Pvm Sisäilma Ulkoilma Suhteellinen kosteus, % Lämpötila, C Suhteellinen kosteus, % Lämpötila, C ,3 6,0 Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

12 Mittauspisteet pohjakuvassa PE V V PE V PE SISÄILMAN HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET PAINE-EROJEN SEURANTAMITTAUKSET.kerros OK LIITE

13 Viiltokosteusmittaukset K 90 K 85 K4 83 K3 84 K RAKENTEEN SUHTEELLINEN KOSTEUS < 70 % VIILTOKOSTEUSMITTAUKSISSA KOSTEUS MITATTIIN LATTIAPINNOITTEEN JA BETONILAATAN VÄLISTÄ K RAKENTEEN SUHTEELLINEN KOSTEUS % K RAKENTEEN SUHTEELLINEN KOSTEUS > 90 %.kerros LIITE 3.

14 Viiltokosteusmittaukset.9.05 K5 K K7 K K RAKENTEEN SUHTEELLINEN KOSTEUS < 70 % VIILTOKOSTEUSMITTAUKSISSA KOSTEUS MITATTIIN LATTIAPINNOITTEEN JA BETONILAATAN VÄLISTÄ K RAKENTEEN SUHTEELLINEN KOSTEUS % K RAKENTEEN SUHTEELLINEN KOSTEUS > 90 %.kerros LIITE 3.

15 Porareikäkosteusmittaukset.9.05 K K K3 K4 K K6 K7 K8 K9 K K RAKENTEEN SUHTEELLINEN KOSTEUS < 70 % K RAKENTEEN SUHTEELLINEN KOSTEUS % K RAKENTEEN SUHTEELLINEN KOSTEUS > 90 %.kerros LIITE 3.3

16 KEITTIÖN YLÄPOHJAN MERKKIAINEKOKEET Pa 8 ppm ppm 0 ppm TILA ALIPAINEISTETTIIN ALIPAINEPUHALTIMELLA. TILA OLI -5-7 PASCALIA ALIPAINEINEN ULKOILMAAN NÄHDEN. EI MERKKIAINEHAVAINTOJA 3 Pa 0- Pa MERKKIAINEKAASU KEITTIÖN KATTORAKENTEEN ERISTETILAAN PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla: - 0,0,0 ppm - pitoisuus vähäinen, -, 0,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen, - 0, 50,0 ppm - pitoisuus suuri, - yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri..kerros LIITE 4.

17 LIIKUNTASALIN YLÄPOHJAN MERKKIAINEKOKEET ppm 6 Pa 0 0 ppm 30 ppm TILA ALIPAINEISTETTIIN ALIPAINEPUHALTIMELLA. TILA OLI -5-7 PASCALIA ALIPAINEINEN ULKOILMAAN NÄHDEN. LÄHES KOKO TILASSA KATON LÄHELLÄ 0 ppm LÄHES KOKO TILASSA HENGITYSKORKEUDELLA 4 ppm 0 ppm 0 ppm +50 ppm 3 Pa MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: 0- Pa xx ppm MERKKIAINEKAASU LIIKUNTASALIN KATTONRAKENTEEN ERISTETILAAN PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA MERKKIAINEKAASUN YLEISPITOISUUS SISÄ- ILMASSA SEINÄ- JA KATTORAKENTEEN LIITTYMÄ Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla: - 0,0,0 ppm - pitoisuus vähäinen, -, 0,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen, - 0, 50,0 ppm - pitoisuus suuri, - yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri..kerros LIITE 4.

18 KIRJASTON ALAPOHJAN MERKKIAINEKOKEET Pa 8 ppm ppm 0 ppm TILA ALIPAINEISTETTIIN ALIPAINEPUHALTIMELLA. TILA OLI -4-6 PASCALIA ALIPAINEINEN ALAPOHJAAN NÄHDEN. MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: 0- Pa xx ppm MERKKIAINEKAASU LATTIARAKENTEEN ALLE MAATÄYTTÖÖN PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA ULKOSEINÄ- JA LATTIARAKENTEEN LIITTYMÄ PILARIN VIERESSÄ IKKUNAPENKIN JA ULKOSEINÄRAKENTEEN LIITTYMÄ PILARIN VIERESSÄ Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla: - 0,0,0 ppm - pitoisuus vähäinen, -, 0,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen, - 0, 50,0 ppm - pitoisuus suuri, - yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri..kerros LIITE 4.3

19 KIRJASTON ALAPOHJAN MERKKIAINEKOKEET Pa TILA ALIPAINEISTETTIIN ALIPAINEPUHALTIMELLA. TILA OLI -4-6 PASCALIA ALIPAINEINEN ALAPOHJAAN NÄHDEN. EI MERKKIAINEHAVAINTOJA MERKKIAINEKAASU LATTIARAKENTEEN ALLE MAATÄYTTÖÖN 0- Pa PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA.kerros LIITE 4.4

20 KIRJASTON ALAPOHJAN MERKKIAINEKOKEET Pa TILA ALIPAINEISTETTIIN ALIPAINEPUHALTIMELLA. TILA OLI -4-6 PASCALIA ALIPAINEINEN ALAPOHJAAN NÄHDEN. 5 ppm ppm 8 ppm ppm +50 ppm 3 MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: 0- Pa xx ppm MERKKIAINEKAASU LATTIARAKENTEEN ALLE MAATÄYTTÖÖN PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA 3 4 VÄLISEINÄ- JA LATTIARAKENTEEN LIITTYMÄ KOTELON SISÄLLÄ VÄLISEINÄ- JA LATTIARAKENTEEN LIITTYMÄ VIEMÄRIPUTKEN LÄPIVIENTI LATTIAN LÄPI MERKKIAINEKAASUN YLEISPITOISUUS SISÄ- ILMASSA KOTELON SISÄLLÄ Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla: - 0,0,0 ppm - pitoisuus vähäinen, -, 0,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen, - 0, 50,0 ppm - pitoisuus suuri, - yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri..kerros LIITE 4.5

21 KIRJASTON ULKOSEINÄN MERKKIAINEKOKEET Pa KIRJASTON ULKOSEINÄRAKENTEEN PERIAATEKUVA EI MITTAKAAVASSA TILA ALIPAINEISTETTIIN ALIPAINEPUHALTIMELLA +50 ppm +50 ppm ppm +50 ppm 3 ppm +50 ppm ppm MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: 0- Pa xx ppm MERKKIAINEKAASU ULKOSEINÄRAKENTEEN ERISTETILAAN PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA 3 ULKOSEINÄN JA IKKUNAPENKIN LIITTYMÄ ULKOSEINÄ- JA LATTIARAKENTEEN LIITTYMÄ HALKEAMA ULKOSEINÄN JA PILARIN LIITOKSESSA Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla: - 0,0,0 ppm - pitoisuus vähäinen, -, 0,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen, - 0, 50,0 ppm - pitoisuus suuri, - yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri..kerros LIITE 4.6

22 KIRJASTON ULKOSEINÄN MERKKIAINEKOKEET Pa KIRJASTON ULKOSEINÄRAKENTEEN PERIAATEKUVA EI MITTAKAAVASSA TILA ALIPAINEISTETTIIN ALIPAINEPUHALTIMELLA +50 ppm +50 ppm 3 7 ppm ppm 5 ppm +50 ppm 7 ppm +50 ppm 3 ppm 0 ppm +50 ppm ppm MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: 0- Pa xx ppm MERKKIAINEKAASU ULKOSEINÄRAKENTEEN ERISTETILAAN PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA 3 4 ULKOSEINÄN JA IKKUNAPENKIN LIITTYMÄ ULKOSEINÄ- JA LATTIARAKENTEEN LIITTYMÄ HALKEAMA ULKOSEINÄN JA PILARIN LIITOKSESSA LÄMPÖPATTERIN KANNAKERUUVI Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla: - 0,0,0 ppm - pitoisuus vähäinen, -, 0,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen, - 0, 50,0 ppm - pitoisuus suuri, - yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri..kerros LIITE 4.7

23 PORRASHUONEEN ALATASANTEEN ALAPOHJAN MERKKIAINEKOE ppm 0 ppm +50 ppm +50 ppm TILA ALIPAINEISTETTIIN ALIPAINEPUHALTIMELLA. TILA OLI -5-7 PASCALIA ALIPAINEINEN MAATÄYTTÖÖN NÄHDEN. 5 7 Pa +50 ppm MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: 0- Pa xx ppm MERKKIAINEKAASU LATTIARAKENTEEN ALLE MAATÄYTTÖÖN PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA 3 ULKOSEINÄ- JA LATTIARAKENTEEN LIITTYMÄ VÄLISEINÄ- JA LATTIARAKENTEEN LIITTYMÄ PORRAS- JA LATTIARAKENTEEN LIITTYMÄ Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla: - 0,0,0 ppm - pitoisuus vähäinen, -, 0,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen, - 0, 50,0 ppm - pitoisuus suuri, - yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri..kerros LIITE 4.8

24 PORRASHUONEEN ALATASANTEEN ALAPOHJAN MERKKIAINEKOE ppm +50 ppm +50 ppm Pa +50 ppm 3 TILA ALIPAINEISTETTIIN ALIPAINEPUHALTIMELLA. TILA OLI -7-0 PASCALIA ALIPAINEINEN MAATÄYTTÖÖN NÄHDEN. MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: 0- Pa xx ppm MERKKIAINEKAASU LATTIARAKENTEEN ALLE MAATÄYTTÖÖN PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA 3 SEINÄ- JA LATTIARAKENTEEN LIITTYMÄ LÄPIVIENTI LATTIAAN LIITTYMÄ SÄHKÖKESKUKSEN KANNAKKEIDEN JA LATTIAN LIITTYMÄ Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla: - 0,0,0 ppm - pitoisuus vähäinen, -, 0,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen, - 0, 50,0 ppm - pitoisuus suuri, - yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri..kerros LIITE 4.9

25 TILA ALIPAINEISTETTIIN ALIPAINEPUHALTIMELLA. TILA OLI -5-7 PASCALIA ALIPAINEINEN MAATÄYTTÖÖN NÄHDEN. LIIKUNTASALIN ALAPOHJAN MERKKIAINEKOKEET ppm 0 50 ppm +50 ppm MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: 0- Pa xx ppm MERKKIAINEKAASU LATTIARAKENTEEN ALLE MAATÄYTTÖÖN PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA LATTIA- JA PILARIRAKENTEEN LIITTYMÄ SEINÄ- JA KATTORAKENTEEN LIITTYMÄ Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla: - 0,0,0 ppm - pitoisuus vähäinen, -, 0,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen, - 0, 50,0 ppm - pitoisuus suuri, - yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri..kerros LIITE 4.0

26 LIIKUNTASALIN ALAPOHJAN MERKKIAINEKOKEET ppm TILA ALIPAINEISTETTIIN ALIPAINEPUHALTIMELLA. TILA OLI -5-7 PASCALIA ALIPAINEINEN MAATÄYTTÖÖN NÄHDEN. +50 ppm +50 ppm MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: 0- Pa xx ppm MERKKIAINEKAASU LATTIARAKENTEEN ALLE MAATÄYTTÖÖN PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA SEINÄ- JA LATTIARAKENTEEN LIITTYMÄ Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla: - 0,0,0 ppm - pitoisuus vähäinen, -, 0,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen, - 0, 50,0 ppm - pitoisuus suuri, - yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri..kerros LIITE 4.

27 LIIKUNTASALIN ALAPOHJAN MERKKIAINEKOKEET TILA ALIPAINEISTETTIIN ALIPAINEPUHALTIMELLA. TILA OLI -5-7 PASCALIA ALIPAINEINEN MAATÄYTTÖÖN NÄHDEN. +50 ppm MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: 0- Pa xx ppm MERKKIAINEKAASU LATTIARAKENTEEN ALLE MAATÄYTTÖÖN PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA LATTIA- JA PILARIRAKENTEEN LIITTYMÄ (vedeneriste irronnut) Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla: - 0,0,0 ppm - pitoisuus vähäinen, -, 0,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen, - 0, 50,0 ppm - pitoisuus suuri, - yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri..kerros LIITE 4.

28 VOIM.VÄLINEVARASTON ALAPOHJAN MERKKIAINEKOKEET ppm TILA ALIPAINEISTETTIIN ALIPAINEPUHALTIMELLA. TILA OLI -5-7 PASCALIA ALIPAINEINEN MAATÄYTTÖÖN NÄHDEN. 6-0 Pa +50 ppm MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: 0- Pa xx ppm MERKKIAINEKAASU LATTIARAKENTEEN ALLE MAATÄYTTÖÖN PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA LATTIA- JA SEINÄRAKENTEEN LIITTYMÄ Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla: - 0,0,0 ppm - pitoisuus vähäinen, -, 0,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen, - 0, 50,0 ppm - pitoisuus suuri, - yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri..kerros LIITE 4.3

29 SEINÄN MERKKIAINEKOKEET Pa 8 ppm TILA ALIPAINEISTETTIIN ALIPAINEPUHALTIMELLA. TILA OLI -5-7 PASCALIA ALIPAINEINEN MAATÄYTTÖÖN NÄHDEN. ppm 0 ppm EI MERKKIAINEHAVAINTOJA 0- Pa MERKKIAINEKAASU ULKOSEINÄRAKENTEEN ERISTETILAAN PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla: - 0,0,0 ppm - pitoisuus vähäinen, -, 0,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen, - 0, 50,0 ppm - pitoisuus suuri, - yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri..kerros LIITE 4.4

30 KEITTIÖN YLÄPOHJAN MERKKIAINEKOKEET Pa 8 ppm ppm 0 ppm TILA ALIPAINEISTETTIIN ALIPAINEPUHALTIMELLA. TILA OLI -5-7 PASCALIA ALIPAINEINEN MAATÄYTTÖÖN NÄHDEN. EI MERKKIAINEHAVAINTOJA 3 Pa 0- Pa MERKKIAINEKAASU LATTIARAKENTEEN ALLE MAATÄYTTÖÖN PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla: - 0,0,0 ppm - pitoisuus vähäinen, -, 0,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen, - 0, 50,0 ppm - pitoisuus suuri, - yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri..kerros LIITE 4.5

31 Sweco Asiantuntijapalvelut Oy 0 PE: Paine-eroseuranta liikuntasalin 50 ja ulkoilman välillä, Paine-ero [Pa] Aika [pv.kk.], Liite 5.

32 Sweco Asiantuntijapalvelut Oy 0 PE: Paine-eroseuranta voimisteluvaraston 54 ja ulkoilman välillä, Paine-ero [Pa] Aika [pv.kk.], Liite 5.

33 KUVAKOOSTE, Kuva. Rakennuksen liikuntasalin kattorakenteiden ja liikuntasaliin yhteydessä olevien yläpohjarakenteiden siihen liittyvien kattorakenteiden ilmatiiveys suhteessa sisäilmaan Kuva. Liikuntasalin yläpohja. Yläpohjan ilmatilassa ei havaittu aistinvaraisesti normaalista poikkeavaa hajua. Sweco Asiantuntijapalvelut Oy Liite 6

34 KUVAKOOSTE, Kuva 3. Liikuntasalin yläpohja. Yläpohjan alkuperäinen rakenne ylhäältä alaspäin on bitumihuopakatto, raakaponttilaudoitus, tuulettuva tila ( mm), lämmöneriste (50 mm), harvalaudoitus, eristyspaperi ja verhouslaudoitus. Kuva 4. Liikuntasalin yläpohja. Lämmöneriste (50 mm), harvalaudoitus, eristyspaperi Sweco Asiantuntijapalvelut Oy Liite 6

35 KUVAKOOSTE, Kuva 5. Liikuntasalin yläpohja. Eristepaperin saumoista näkyi osittain liikuntasalin sisätila. Merkkiainekokeissa kaasu kulkeutui liikuntasalin sisäilmaan yläpohjan ilmatilasta. Kuva 6. Keittiön yläpohja. Yläpohjan rakenne ylhäältä alaspäin; suojakiveys, kumibitumikermi, raakaponttilaudoitus, kattokannattajat, tuuletettu ilmatila, mineraalivilla (50 mm), höyrynsulku, palonsuojakipsilevy, koolaus, vaimennusverhous ja alakatto. Sweco Asiantuntijapalvelut Oy Liite 6 3

36 KUVAKOOSTE, Kuva 7. Keittiön yläpohja. Yläpohjan ilmatilassa ei havaittu aistinvaraisesti normaalista poikkeavaa hajua. Keittiön yläpohjarakenteen ilmatilasta kaasu ei kulkeutunut liikuntasalin sisäilmaan. Kuva 6. Liikuntasali 05. Lattiapinnoite Pulastic Pro 80 Comfort. Lattiarakenteesta mitattiin suhteellisen kosteuden arvoja välillä %. Pintabetonilaatassa arvot olivat välillä 8 85 %. Eristetilan suhteellinen kosteus oli %. Maatäytön suhteellinen kosteus oli 93 %. Sweco Asiantuntijapalvelut Oy Liite 6 4

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Mikkolan koulu Liite Bakteerit, Sieni-itiöt, pitoisuus, Näytteenottopisteen kuvaus

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Mikkolan koulu Liite Bakteerit, Sieni-itiöt, pitoisuus, Näytteenottopisteen kuvaus 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 17.8.2017 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Mika Metsäalho PL 84, 13101 Hämeenlinna Sähköposti: mika.metsaalho@hameenlinna.fi Kohde Ojoisten lastentalo, Mäyräntie

Lisätiedot

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 TUTKIMUSSELOSTUS 22500325.069 2016-6-30 Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 Tutkimuskohde: Kartanonkosken koulu Tilkuntie 5, Vantaa Tilaaja: Ulla Lignell Maankäytön, rakentamisen ja

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA KOSTEUSKARTOITUS

TUTKIMUSSELOSTUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA KOSTEUSKARTOITUS TUTKIMUSSELOSTUS KOSTEUSKARTOITUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA 25.11.2015 Sisältö 1 LÄHTÖTIEDOT 2 2 YLEISTÄ KOHTEESTA 2 3 HAVAINNOT JA MITTAUKSET KOHTEESSA 2 3.1 PINTAKOSTEUSKARTOITUS 2 3.2

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

MITTAUSTULOKSET Hiekkaharjun koulu Liite 1 Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar

Lisätiedot

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Kartanonkosken koulu Liite Bakteerit, pitoisuus, Sieni-itiöt, pitoisuus, cfu/m 3

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Kartanonkosken koulu Liite Bakteerit, pitoisuus, Sieni-itiöt, pitoisuus, cfu/m 3 Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS. Sisäilma- ja kosteustekniset tutkimukset. 1 Lähtötiedot. 2 Tutkimuksen tarkoitus ja sisältö. 3 Rakenteet

TUTKIMUSSELOSTUS. Sisäilma- ja kosteustekniset tutkimukset. 1 Lähtötiedot. 2 Tutkimuksen tarkoitus ja sisältö. 3 Rakenteet TUTKIMUSSELOSTUS Jukka Saari, Ulla Lignell Vantaan kaupunki, Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa jukka.saari@vantaa.fi, ulla.lignell@vantaa.fi Sisäilma- ja kosteustekniset tutkimukset Kohde: Rekolan koulun

Lisätiedot

ILMATIIVEYSTUTKIMUS 51392.62 25.3.2014. Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Sähköposti: Jouni.Rasanen@vantaa.

ILMATIIVEYSTUTKIMUS 51392.62 25.3.2014. Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Sähköposti: Jouni.Rasanen@vantaa. 539.6 5.3.04 Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Kielotie 3 0300 Vantaa Sähköposti: Jouni.Rasanen@vantaa.fi Tutkimuskohde Martinlaakson koulu ILMATIIVEYSTUTKIMUS MERKKIAINEKOKEET JA VUOTOLUKUMITTAUS TULOSTEN

Lisätiedot

PS2 PS1 MERKINTÖJEN SELITYKSET: PAINESUHTEIDEN SEURANTAMITTAUKSET. Ankkalammen päiväkoti Metsotie 27, Vantaa LIITE

PS2 PS1 MERKINTÖJEN SELITYKSET: PAINESUHTEIDEN SEURANTAMITTAUKSET. Ankkalammen päiväkoti Metsotie 27, Vantaa LIITE PS2 PS MERKINTÖJEN SELITYKSET: PS PAINESUHTEIDEN SEURANTAMITTAUKSET Ankkalammen päiväkoti Metsotie 27, Vantaa 2.0.203 OK LIITE ULKOSEINÄRAKENTEEN MERKKIAINEKOE 23.9.203 3 22 ppm 2 2-28 ppm 4 4 5-4 ppm

Lisätiedot

TIIVEYS- JA PAINESUHDE TUTKIMUS

TIIVEYS- JA PAINESUHDE TUTKIMUS Projekti 51292.35 RATAS PRO RAKENNETEKNIIKKA TALOTEKNIIKKA SISÄILMA TIIVEYS- JA PAINESUHDE TUTKIMUS Avoin päiväkoti Majakka Maalinauhantie 7, Vantaa 23.4.2012, muutos A 2 YHTEYSTIEDOT Tutkimuskohde Avoin

Lisätiedot

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite 77.0709 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Tilakeskus Jouni Räsänen Kielotie 13, Vantaa sähköposti:

Vantaan kaupunki Tilakeskus Jouni Räsänen Kielotie 13, Vantaa sähköposti: 557.8.8.0 Vantaan kaupunki Tilakeskus Jouni Räsänen Kielotie, 000 Vantaa sähköposti: jouni.rasanen@vantaa.fi Tutkimuskohde Hämeenkylän koulu, RAKENTEIDEN ILMATIIVEYDEN LAADUNVARMISTUS KORJAUSTEN JÄLKEEN

Lisätiedot

Liikuntasalin merkkiainekokeet

Liikuntasalin merkkiainekokeet Kuva: Fonecta, kartat Liikuntasalin merkkiainekokeet Seutulan koulu, Katriinantie 60 Vantaa 7.9.03 Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus 08765-9 Viikinkaari a www.ssm.fi 00790

Lisätiedot

RAKENNETIIVEYS TUTKIMUS

RAKENNETIIVEYS TUTKIMUS Projekti 539.40 RATAS PRO RAKENNETEKNIIKKA TALOTEKNIIKKA SISÄILA RAKENNETIIVEYS TUTKIUS Varistontie, Vantaa 5.5.0 YHTEYSTIEDOT Tutkimuskohde Varistontie, 0660 Vantaa Tilaaja Vantaan tilakeskus Jouni Räsänen

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

SISÄILMASTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 23.5.2014 Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Sähköposti: Jouni.Rasanen@vantaa.fi Tutkimuskohde Martinlaakson koulu SISÄILMASTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS KOSTEUSKARTOITUS JA RAKENTIDEN

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 13.3.2013 Vantaan kaupunki Tilakeskus Jouni Räsänen Kielotie 13, 01300 Vantaa Sähköposti: jouni.rasanen@vantaa.fi Tutkimuskohde Orvokkitien koulu, Orvokkitie 15, Vantaa SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 539.07.7.03 Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Kielotie 3 0300 Vantaa Sähköposti: jouni.rasanen@vantaa.fi Tutkimuskohde Pähkinärinteen koulu, SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS SISÄILMAN LAATU,

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

TUTKIMUSSELOSTUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE, VANTAA 59.80 7..04 Sisältö LÄHTÖTIEDOT YLEISTÄ KOHTEESTA HAVAINNOT JA MITTAUKSET KOHTEESSA. RAKENNUSMATERIAALIN

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 28.2.2014 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Katja Tähtinen Raatihuoneenkatu 9, 2. krs, PL 84 13101 Hämeenlinna katja.tahtinen@hameenlinna.fi Tiedoksi: kari.ahonen@hameenlinna.fi, petri.yla-murto@hameenlinna.fi

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 19.3.2013 Vantaan tilakeskus Hankepalvelut, rakennuttaminen Ulla Lignell Kielotie 3, Vantaa 01300 Vantaa Sähköposti: ulla.lignell@vantaa.fi Tutkimuskohde Hiekkaharjun koulu, Talkootie 33, Vantaa SISÄILMASTO-

Lisätiedot

KUNTOTUTKIMUS ULKOSEINÄ- JA YLÄPOHJARAKENTEIDEN TIIVEYS

KUNTOTUTKIMUS ULKOSEINÄ- JA YLÄPOHJARAKENTEIDEN TIIVEYS Projekti 539.36 RATAS PRO RAKENNETEKNIIKKA TALOTEKNIIKKA SISÄILA KUNTOTUTKIUS ULKOSEINÄ- JA YLÄPOHJARAKENTEIDEN TIIVEYS Kaivokselan koulu 7.4.0 YHTEYSTIEDOT Tutkimuskohde Tilaaja Tutkimusryhmä Kaivokselan

Lisätiedot

MITTAUSTULOKSET Ismontie, Vantaa Liite 1 5139.39 Rakennusmateriaalien mikrobit, suoraviljelysmenetelmä 1 Tutkimuksessa selvitettiin, ovatko epäillyistä rakenteista otettujen materiaalinäytteiden mikrobimäärät

Lisätiedot

KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS KAIVOKSELAN PÄIVÄKOTI 9.9.2014 Sisältö 1 LÄHTÖTIEDOT 2 2 YLEISTÄ KOHTEESTA 2 3 TULOSTEN ARVIOINTI 3 4 JOHTOPÄÄTÖKSET 5 5 JATKOTOIMENPITEIDEN ARVIOINTI 6 6 LIITTEET

Lisätiedot

MUISTIO AP14_ tila 1176 Hakamäki & Tanner tila 1181 Hakamäki & Tanner tila 1172 Hakamäki & Tanner

MUISTIO AP14_ tila 1176 Hakamäki & Tanner tila 1181 Hakamäki & Tanner tila 1172 Hakamäki & Tanner MUISTIO 2.7.205 AP4_7035.027 Vantaan kaupunki Jussi-Pekka Sojakka Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Tilakeskus, Tilahallinta, Rakennusten kunnossapito Kielotie 3, 0300 Vantaa Ulkoseinä-,

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS 29.2.204 5392.80 Ulkoseinä- ja alapohjarakenteiden liittymien ilmatiiveyden tarkastus Aika: 29.2.204 Tutkimuskohde:, Tiiviystutkimus merkkiaineella Tutkimuksen tekijät: Juha Tanner Tehtävä

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 24.8.2012 Vantaan kaupunki Tilakeskus Ulla Lingnell Kielotie 13, 01300 Vantaa ulla.lignell@vantaa.fi Tutkimuskohde Hevoshaan koulu, Hevoshaantie 17, Vantaa SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 5392.46 9..202 Vantaan tilakeskus Ulla Lignell Kielotie 3, 0300 Vantaa Sähköposti: ulla.lignell@vantaa.fi Tutkimuskohde Simonkylän koulu, Koivukyläntie 52, Vantaa SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS LEPPÄKORVEN HAMMASHOITOLA SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

TUTKIMUSSELOSTUS LEPPÄKORVEN HAMMASHOITOLA SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS LEPPÄKORVEN HAMMASHOITOLA 8..04 Sisältö LÄHTÖTIEDOT YLEISTÄ KOHTEESTA 3 HAVAINNOT JA MITTAUKSET KOHTEESSA 3 3. PINTAKOSTEUSKARTOITUS JA VIILTOMITTAUKSET

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI / VALKEAVUOREN KOULUN A- JA B-RAKENNUKSET SEURANTAMITTAUKSET JA MERKKIAINETUTKIMUKSET ja

KAARINAN KAUPUNKI / VALKEAVUOREN KOULUN A- JA B-RAKENNUKSET SEURANTAMITTAUKSET JA MERKKIAINETUTKIMUKSET ja Raportti 1 (7) Kaarinan kaupunki Mirka Salonen KAARINAN KAUPUNKI / VALKEAVUOREN KOULUN A- JA B-RAKENNUKSET SEURANTAMITTAUKSET JA MERKKIAINETUTKIMUKSET 21.12.2018 ja 21.2.2019 1 Lähtötilanne ja tutkimusmenetelmät

Lisätiedot

SISÄILMAN LAATUTUTKIMUS

SISÄILMAN LAATUTUTKIMUS 4.11.2013 Isännöitsijätoimisto Maikoski Oy Jari Vainio Vernissakatu 6 01300 Vantaa jari.vainio@maikoski.fi Tutkimuskohde Uudenmaan TE-toimiston tilat, Vernissakatu 6, Vantaa SISÄILMAN LAATUTUTKIMUS TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2015-25587 1(9) Tilaaja 0124610-9 Vantaan kaupunki ympäristöterveydenhuolto Grönberg Kari Maksaja Vantaan kaupunki Ympäristökeskus Pakkalankuja 5 PL 6007 01510 VANTAA 00021 LASKUTUS Näytetiedot

Lisätiedot

KARTOITUSRAPORTTI. Asematie Vantaa 1710/

KARTOITUSRAPORTTI. Asematie Vantaa 1710/ Asematie 7 01300 Vantaa 1710/6416 26.3.2018 2 KOHDETIEDOT... 3 LÄHTÖTIEDOT... 4 RAKENTEET... 4 SUORITETUT TYÖT SEKÄ HAVAINNOT... 4 KÄYTETTY MITTAKALUSTO... 4 MITTAUSPÖYTÄKIRJA... 5 YHTEENVETO... 7 3 KOHDETIEDOT

Lisätiedot

SISÄILMAN VOC- JA FLEC-MITTAUKSET

SISÄILMAN VOC- JA FLEC-MITTAUKSET SISÄILMAN VOC- JA FLEC-MITTAUKSET Ruonalan Koulu Karhuvuorentie 1 48300 Kotka 12.2.2018 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0306 705 500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 Kuntotutkimusraportti 2 Kenttätutkimus

Lisätiedot

Näytteen ottaja Pesonen Riikka, MetropoliLab Oy 15 20 91 230 / Ulla Lignell. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Näytteen ottaja Pesonen Riikka, MetropoliLab Oy 15 20 91 230 / Ulla Lignell. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2013-9653 1(9) Tilaaja 0124610-9 Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut Maksaja Vantaan kaupunki Kielotie 13 PL 6007 01300 VANTAA 00021 VANTAA Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu

Lisätiedot

SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUKSET

SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUKSET SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUKSET Ruonalan Koulu Karhuvuorentie 1 48300 Kotka 2.5.2017 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0306 705 500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 Kuntotutkimusraportti 2 Kenttätutkimus

Lisätiedot

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2015-4213 1(5) Tilaaja 2457722-6 Baumedi Oy, Lehto Hannu Lehto Hannu Energiakuja 3 00180 HELSINKI Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu 03.03.2015 Kellonaika 10.37 Vastaanotettu 05.03.2015

Lisätiedot

Näytteen ottaja Järvelä Merja VOC Knuuttilan pk Seinäjoki, JÄRVELÄ. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Näytteen ottaja Järvelä Merja VOC Knuuttilan pk Seinäjoki, JÄRVELÄ. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2013-600 1(7) Tilaaja 2029286-4 Thermopolis Oy Järvelä Merja Valtuustontie 2 62100 LAPUA Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu 02.01.2013 Kellonaika Vastaanotettu 11.01.2013 Kellonaika

Lisätiedot

Tutkimuksen tekijät: Tommi Neuvonen, Miika Virtanen Finnmap Consulting Oy / Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu

Tutkimuksen tekijät: Tommi Neuvonen, Miika Virtanen Finnmap Consulting Oy / Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Projektinumero: 51579.55 Tilaaja: Porvoon kaupunki, Tilakeskus Liikelaitos Porvoon tilapalvelut Tekninen isännöitsijä Pekka Koskimies Sähköposti: pekka.koskimies@porvoo.fi Rakenteiden ilmatiiveyden tarkastus

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS 3.5.08 5006-08 Mika Metsäalho Kaupunkirakenne / Tilapalvelut PL 84 (Kasarmikatu 3, 3. krs) 30 Hämeenlinna mika.metsaalho@hameenlinna.fi Kohde: Ilmarila, SISÄILMAN LAADUN LISÄSELVITYKSET,

Lisätiedot

Finnmap Consulting Oy SSM

Finnmap Consulting Oy SSM 1 Idänpuoleinen rakennusosa Liikuntasali Idänpuoleinen rakennusosa Kirjasto Liikuntasali Kuvat 1, 2. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää os. Varistontie 3, Vantaa sijaitsevan koulurakennuksen

Lisätiedot

VOC , PUHKA. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. Analyysivastaukset IQS,

VOC , PUHKA. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. Analyysivastaukset IQS, TESTAUSSELOSTE 2012-6366 1(5) Tilaaja 1944433-0 Indoor Quality Service Oy Puhka Aki Tiilenpolttajankuja 5 A 01720 VANTAA Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu 26.04.2012 Kellonaika 09.28 Vastaanotettu

Lisätiedot

Tiivistystyön laadunvarmistus merkkiaineella

Tiivistystyön laadunvarmistus merkkiaineella TUTKIMUSSELOSTUS 50065.0 Porvoon Kaupunki, tilapalvelut Pekka Koskimies pekka.koskimies@porvoo.fi Tiivistystyön laadunvarmistus merkkiaineella Kohde: Kevättuulen päiväkoti, Sammontie 6, 0650 Porvoo Aika

Lisätiedot

Tutkimuksen tekijät: Tommi Neuvonen, Tuomas Hintikka, Finnmap Consulting Oy / Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu

Tutkimuksen tekijät: Tommi Neuvonen, Tuomas Hintikka, Finnmap Consulting Oy / Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Projektinumero: 51579.55 Tilaaja: Porvoon kaupunki, Tilakeskus Liikelaitos Porvoon tilapalvelut Tekninen isännöitsijä Pekka Koskimies Sähköposti: pekka.koskimies@porvoo.fi Rakenteiden ilmatiiveyden tarkastus

Lisätiedot

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Sanna Pohjola Hanna Kuitunen 1 Lähtökohta ja selvitysten tavoite Ojoisten lastentalon vanha osa valmistunut 1970-luvulla (liikuntasali, keittiö,

Lisätiedot

Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus

Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus Martinlaakson koulu, nuorisotila Martinlaaksonpolku 4, Vantaa 11.4.2014 Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus 0871165-9 Viikinkaari

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 29.6.202 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Petri Ylämurto Raatihuoneenkatu 9, PL 84 30 Hämeenlinna Sähköposti: petri.ylamurto@hameenlinna.fi Tutkimuskohde Hätilän koulu, Viertokatu,

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Merkkiainetutkimus. Hakunilan koulu Hiirakkotie Vantaa

Merkkiainetutkimus. Hakunilan koulu Hiirakkotie Vantaa Merkkiainetutkimus Hiirakkotie 9 01200 Vantaa 2 Rakenteiden ilmatiiveyden tarkastus merkkiainekaasun avulla 1. Kohdetiedot Jouni Räsänen, Vantaan kaupunki, Vantaa Hiirakkotie 9 01200 Vantaa 2. Tutkijat

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus. Varia Rälssitie 13, Vantaa Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus

Sisäilmatutkimus. Varia Rälssitie 13, Vantaa Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus Sisäilmatutkimus Varia Rälssitie 13, Vantaa 13.1.2014 Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus 0871165-9 Viikinkaari 2 a www.ssm.fi 00790 Helsinki puh. 0207 393 300 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TILAN 1.21 ALAPOHJAN MERKKIAINETUTKIMUS

TILAN 1.21 ALAPOHJAN MERKKIAINETUTKIMUS TILAN. ALAPOHJAN MERKKIAINETUTKIMUS 7..6 MERKKIAINEKAASU MAATÄYTTÖÖN SISÄKAUTTA ALAPOHJAN JA ULKOSEINÄN LIITTYMÄ ALAPOHJAN JA VÄLISEINÄN LIITTYMÄ - Pa mitattiin alapohjan ja huonetilan välisenä maatäyttöön

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 0.3.03 Mäntsälän kunta Tekniset palvelut, toimitilapalvelut Jukka Nissinen Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä Sähköposti: jukka.nissinen@mantsala.fi Tutkimuskohde Ehnroosin koulu, Nordenskiöldintie, Mäntsälä

Lisätiedot

Emissiomittaukset lattiapinnoitteesta kohteessa Kullasvuoreen koulu, Padasjoki

Emissiomittaukset lattiapinnoitteesta kohteessa Kullasvuoreen koulu, Padasjoki TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S-01155-17 1 (4) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö Insinööritoimisto TJ Koistinen Oy Toivo Koistinen Liinuminkatu 1 A 2 15860 Hollola Toivo Koistinen, VTT-O-185190-17 VTT Expert Services

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS VARISTON OPETUSPISTE, VARISTONTIE 1, VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 51392.81

TUTKIMUSSELOSTUS VARISTON OPETUSPISTE, VARISTONTIE 1, VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 51392.81 TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS VARISTON OPETUSPISTE, VARISTONTIE, VANTAA 59.8 9..04 Sisältö LÄHTÖTIEDOT YLEISTÄ KOHTEESTA HAVAINNOT JA MITTAUKSET KOHTEESSA. PINTAKOSTEUSKARTOITUS.

Lisätiedot

KOSTEUSKARTOITUS. Ruusuvuoren koulu Kisatie Vantaa 1/5. Työnumero: Scan-Clean Oy Y-tunnus:

KOSTEUSKARTOITUS. Ruusuvuoren koulu Kisatie Vantaa 1/5. Työnumero: Scan-Clean Oy Y-tunnus: 1/5 KOSTEUSKARTOITUS Ruusuvuoren koulu Kisatie 21 01450 Vantaa Työnumero: 09089 Scan-Clean Oy Y-tunnus: 0690693-8 www.asb.fi 24 h päivytys puh: +358 40 717 9330 Konalankuja 4, 00390 Helsinki puh: 0207

Lisätiedot

Riihikallion koulu/p. Helmi/VOCbulk. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Riihikallion koulu/p. Helmi/VOCbulk. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2017-20569 1(5) Tilaaja 2755978-7 PH Ympäristötekniikka Helmi Paula Puusepänkatu 5 13110 HÄMEENLINNA tiedot Rakennusmateriaali FLEC microchamber LAB otettu 30.08.2017 Kellonaika Vastaanotettu

Lisätiedot

Ojoisten lastentalo, Hämeenlinna Uusi osa, alapohjan kosteusmittaukset

Ojoisten lastentalo, Hämeenlinna Uusi osa, alapohjan kosteusmittaukset Ojoisten lastentalo, Hämeenlinna Uusi osa, alapohjan kosteusmittaukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.8.2017 Raportti 2 (6) Sisällysluettelo 1 Uusi osa, alapohjan kosteusmittaukset... 1 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Vihertien leikkipuistorakennus Vihertie / Uomakuja 12 01620 VANTAA 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Vihertien

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Pekka Koskimies p

Yhteyshenkilö: Pekka Koskimies p Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Porvoon Kaupunki/ Pekka Koskimies Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Tilaaja: Läsnäolijat: TOLKKISTEN KOULU Palomäentie 5 06750 TOLKKINEN Kosteuskartoitus. Porvoon Kaupunki

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS SOTUNGIN KOULU, SOTUNGINTIE 19, VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

TUTKIMUSSELOSTUS SOTUNGIN KOULU, SOTUNGINTIE 19, VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS SOTUNGIN KOULU, SOTUNGINTIE 19, VANTAA 6.2.2015 Sisältö 1 LÄHTÖTIEDOT 2 2 YLEISTÄ KOHTEESTA 2 3 HAVAINNOT JA MITTAUKSET KOHTEESSA 3 3.1 PINTAKOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS..205 035.025 Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Tilakeskus, Tilahallinta, Rakennusten kunnossapito Kielotie 3, 0300 Vantaa jouni.rasanen@vantaa.fi

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/7 Vastaanottaja: Porvoon Kaupunki / Peter Backman Raportti Kohde: Toimeksianto: Kvarnbergsgatan 18 06100 Borgå Kartoitus Tutkimus pvm: 7.8.2015 Läsnäolijat: Tomas Backman Raportointi pvm: 24.8.2015

Lisätiedot

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2013-11787 1(11) Tilaaja 0124610-9 Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut Maksaja Vantaan kaupunki Kielotie 13 PL 6007 01300 VANTAA 00021 VANTAA Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte

Lisätiedot

ULKOSEINÄRAKENTEIDEN MERKKIAINEKOE , MUSIIKKILUOKKA 1177

ULKOSEINÄRAKENTEIDEN MERKKIAINEKOE , MUSIIKKILUOKKA 1177 ULKOSEINÄRAKENTEIDEN MERKKIAINEKOE 27.0.204, MUSIIKKILUOKKA 77 VETYSEOSKAASUA. ERISTEKERROKSEEN 3 4 IKKUNANKARMIN JA ULKOSEINÄN LIITTYMÄ 2 PISTORASIAT 3 PILARIN JA ULKOSEINÄN LIITTYMÄT 8 8 Pa 4 ULKOSEINÄN

Lisätiedot

NÄSIN TERVEYSASEMA VANHAN TUBI-SAIRAALAN JA HAMMASHOITOLAN SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HELI HAKAMÄKI, DI

NÄSIN TERVEYSASEMA VANHAN TUBI-SAIRAALAN JA HAMMASHOITOLAN SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HELI HAKAMÄKI, DI NÄSIN TERVEYSASEMA VANHAN TUBI-SAIRAALAN JA HAMMASHOITOLAN SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HELI HAKAMÄKI, DI 1 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Vanha tubi-sairaala ja hammashoitola Tutkimuksen tarkoitus

Lisätiedot

KOSTEUSKARTOITUS. Korsontie 52 01450 Vantaa 1/6. Työnumero: 09187. Scan-Clean Oy Y-tunnus: 0690693-8. www.asb.fi 24 h päivytys puh: +358 40 717 9330

KOSTEUSKARTOITUS. Korsontie 52 01450 Vantaa 1/6. Työnumero: 09187. Scan-Clean Oy Y-tunnus: 0690693-8. www.asb.fi 24 h päivytys puh: +358 40 717 9330 1/6 KOSTEUSKARTOITUS Korsontie 52 01450 Vantaa Työnumero: 09187 Scan-Clean Oy Y-tunnus: 0690693-8 www.asb.fi 24 h päivytys puh: +358 40 717 9330 Konalankuja 4, 00390 Helsinki puh: 0207 311 140 faksi: 0207

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ A11849. Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ A11849. Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011 Työ TILAT: ISÄNNÖINTI: TILAAJA: LASKUTUSOSOITE: VASTAANOTTAJA (T): Läntinen valkoisenlähteentie 50 A Lummenpolun päiväkoti Päiväkodin

Lisätiedot

M ATK-luokka Yhteensä Aspergillus versicolor Penicillium sp. steriilit hiivat Yhteensä Rhinocladiella sp.

M ATK-luokka Yhteensä Aspergillus versicolor Penicillium sp. steriilit hiivat Yhteensä Rhinocladiella sp. Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu. RTA2-loppuseminaari Asko Karvonen

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu. RTA2-loppuseminaari Asko Karvonen Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu RTA2-loppuseminaari 8.6.2017 Saarijärven Keskuskoulu Lähtötiedot Kohde on valmistunut vuonna 1966. Kerrosala 4 334 m2. Laajamittainen

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS HAKUNILANRINTEEN KOULU HIIRAKKOTIE 18, VANTAA

SISÄILMATUTKIMUS HAKUNILANRINTEEN KOULU HIIRAKKOTIE 18, VANTAA 16.9.2013 SISÄILMATUTKIMUS HAKUNILANRINTEEN KOULU HIIRAKKOTIE 18, 01200 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Sami Heikkilä p. 040 662 3036 sami.heikkila@delete.fi Delete Tutkimus Oy Puh. 010 656 1000 Alv.

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Kulomäen koulu, Vantaa

Tutkimusraportti, Kulomäen koulu, Vantaa HB Sisäilmatutkimus Oy 2.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Tutkimusraportti, Kulomäen koulu, Vantaa Johdanto Tutkimuksen kohteena on Kulomäen koulun

Lisätiedot

Arkistokuva. VOC-näytteiden ottaminen. Seppo Rantanen, Tuukka Korhonen

Arkistokuva. VOC-näytteiden ottaminen. Seppo Rantanen, Tuukka Korhonen Vastaanottaja: Sivuja:1/12 Padasjoen kunta Seppo Rantanen Arkistokuva Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Pappilanmäen koulu Puistotie 8 17500 Padasjoki VOC-näytteiden ottaminen Tilaaja: Seppo Rantanen

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Kärkölän kunta Jukka Koponen Virkatie 1 16600 Järvelä Arkistokuva Raportti Työnumero: 051621700091 Kohde: Toimeksianto: Opintien koulu Opintie 16600 Järvelä VOC-ilma ja materiaalinäytteiden

Lisätiedot

ULKOSEINÄRAKENTEIDEN MERKKIAINEKOKEET , TILA 021

ULKOSEINÄRAKENTEIDEN MERKKIAINEKOKEET , TILA 021 ULKOSEINÄRAKENTEIDEN MERKKIAINEKOKEET 3.7.0, TILA 0 0- Pa 0,5 Pa 3 MERKKIAINE ULKOSEINÄN TIILIKERROKSEN TAAKSE 5 5 REIÄT TIILIMUURAUKSESSA SÄHKÖPANEELIN KANNAKERUUVIT 3 VESIPUTKEN KANNAKERUUVIT LÄMPÖPATTERIN

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Porvoon Kaupunki / Pekka Koskimies Raportti Kohde: Toimeksianto: Mika Waltarinkatu 12 06100 Porvoo Kosteuskartoitus Tutkimus pvm: 21.3, 23.3 ja 29.3.2016 Läsnäolijat: Jens Ståhls

Lisätiedot

Kartoitusraportti. Kisatie 21 Ruusuvuoren koulu Vantaa 297/

Kartoitusraportti. Kisatie 21 Ruusuvuoren koulu Vantaa 297/ Kartoitusraportti Kisatie 21 Ruusuvuoren koulu Vantaa 297/3920 5.5.2015 2 KOHDETIEDOT... 3 LÄHTÖTIEDOT... 4 RAKENTEET... 4 SUORITETUT TYÖT SEKÄ HAVAINNOT... 4 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET... 4 MITTAUSPÖYTÄKIRJA...

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI/MITTAUSRAPORTTI

ENSIRAPORTTI/MITTAUSRAPORTTI Martinkyläntie 5 01620 VANTAA Raportointi pvm: 22.2.2012 ENSIRAPORTTI/MITTAUSRAPORTTI Työ A12162 KOHDE: ASUNNOT: Martinkyläntie 5 01620 VANTAA/Myllymäen koulu Liikuntasali ja pukuhuonetilat TILAAJA: Reino

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS PORTAAN KOULU, TAMMELA

TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS PORTAAN KOULU, TAMMELA TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS PORTAAN KOULU, TAMMELA 500708.001 0.5.016 Sisältö 1 YLEISTIEDOT 3 KÄYTETYT MITTA- JA NÄYTTEENOTTOLAITTEET 3 3 YHTEENVETO JA TOIMENPIDESUOSITUKSET

Lisätiedot

Kotkan kaupunki. Pihkoon päiväkoti Aartapolku KOTKA

Kotkan kaupunki. Pihkoon päiväkoti Aartapolku KOTKA Kotkan kaupunki Pihkoon päiväkoti Aartapolku 41 48410 KOTKA SISÄILMATUTKIMUKSET VOC-mittaus WSP Proko Oy WSP Proko Oy TIIVISTELMÄ Sisäilmatutkimukset VOC-mittaukset ja pintakosteuskartoitus, ilmanliikkeet

Lisätiedot

Arkistokuva Raportti Työnumero: VOC-ilma ja materiaalinäytteiden ottaminen

Arkistokuva Raportti Työnumero: VOC-ilma ja materiaalinäytteiden ottaminen Sivuja:1/9 Vastaanottaja: Kärkölän kunta Jukka Koponen Virkatie 1 16600 Järvelä Arkistokuva Raportti Työnumero: 051621700090 Kohde: Toimeksianto: Vuokkoharjun koulu Koulutie 18 16600 Järvelä VOC-ilma ja

Lisätiedot

Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy

Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy 1 Kuvat 1, 2. Tutkimuskohteena on ollut koulurakennus, jossa sijaitsee kolme eri-ikäistä osaa. Osat on rakennettu vuosina 1926 ja 1955 sekä 2000-luvun alussa Tutkitut tilat sijaitsevat vuosina 1926 ja

Lisätiedot

Vakuutusyhtiö: TilPuh1: TilPuh2: Koulurakennus Betonirunko/tiiliverhoiltu Harjakatto. Putkien sijainti

Vakuutusyhtiö: TilPuh1: TilPuh2: Koulurakennus Betonirunko/tiiliverhoiltu Harjakatto. Putkien sijainti TILAAJA: Pomarkun Kunta PL 14 29631 Pomarkku MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Juha Paappanen 045 1147 100 KOHDE: Yläaste ja Lukio Lukiotie 5 29630 Pomarkku Vakuutusyhtiö: 93 097 22.09.2011 Sivu: 1 (Kosteuskartoitus)

Lisätiedot

Roland Blomqvist, kiinteistönhoitaja. Yhteyshenkilö: Pekka Koskimies p

Roland Blomqvist, kiinteistönhoitaja. Yhteyshenkilö: Pekka Koskimies p Sivuja:1/10 Vastaanottaja: Porvoon Kaupunki/ Pekka Koskimies Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Tilaaja: Läsnäolijat: TOLKKISTEN KOULU Palomäentie 5 06750 TOLKKINEN Kosteuskartoitus. Porvoon Kaupunki

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 51452.30 SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Porvoon keskuskoulu Aleksanterinkatu 25, Porvoo 24.6.2014 SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 3 LÄHTÖTIEDOT 3 1. YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS 26.3.2019 Espoon kaupunki 22500344 065 Elisa Vene Tilakeskus -liikelaitos elisa.vene@espoo.fi Kohde Kuninkaantien palvelutalo, Kuninkaantie 7, Espoo SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 1 TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

KOSTEUSKARTOITUS. Rekolanmäen koulu, Valtimotie 4, Vantaa

KOSTEUSKARTOITUS. Rekolanmäen koulu, Valtimotie 4, Vantaa 1/6 KOSTEUSKARTOITUS Rekolanmäen koulu, Valtimotie 4, 01400 Vantaa Työnumero: 09091 Scan-Clean Oy Y-tunnus: 0690693-8 www.asb.fi 24 h päivytys puh: +358 40 717 9330 Konalankuja 4, 00390 Helsinki puh: 0207

Lisätiedot

HAJUHAITTASELVITYS JA MERKKIAINEKOKEET 24.11.2014, REKOLANMÄEN KOULU, KEITTIÖ VALTIMOTIE 4, 01400 VANTAA

HAJUHAITTASELVITYS JA MERKKIAINEKOKEET 24.11.2014, REKOLANMÄEN KOULU, KEITTIÖ VALTIMOTIE 4, 01400 VANTAA HAJUHAITTASELVITYS JA MERKKIAINEKOKEET 24.11.2014, REKOLANMÄEN KOULU, KEITTIÖ VALTIMOTIE 4, 01400 VANTAA RAPORTTI Sivu 1 / 6 HAJUHAITTASELVITYS JA MERKKIAINEKOKEET 24.11.2014, REKOLANMÄEN KOULU, KEITTIÖ,

Lisätiedot

LOPPUMITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnumero: 350 1837

LOPPUMITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnumero: 350 1837 LOPPUMITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnumero: 350 1837 Kohde: Päiväkummun koulu Osoite: Ismontie 2, 01420 Vantaa Yhteyshenkilö: ISS / Harry Rummukainen p. 040-518 3681 harry.rummukainen@iss.fi Vahinkotapahtuma: Kellarikerroksen

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Kosteusmittaukset ja VOC-tutkimukset

TUTKIMUSRAPORTTI Kosteusmittaukset ja VOC-tutkimukset TUTKIMUSRAPORTTI Kosteusmittaukset ja VOC-tutkimukset Meripirtin päiväkoti Haukkavuorenkatu 5 48100 KOTKA Työ nro T15026 Kotka 9.11.2015 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25,

Lisätiedot

VOC sisäilmanäytteet Pohjakerroksen käytävä ja V-osa 3-krs portaikko

VOC sisäilmanäytteet Pohjakerroksen käytävä ja V-osa 3-krs portaikko 1(5) VOC sisäilmanäytteet Pohjakerroksen käytävä ja V-osa 3-krs portaikko Sepänkadun koulu 21.12.2018 2(5) 1. LÄHTÖTIEDOT Toimeksiantaja: Turun kaupunki, Tilapalvelukeskus Janne Virtanen Linnankatu 90

Lisätiedot

Kosteuskartoituksen mittauspöytäkirja

Kosteuskartoituksen mittauspöytäkirja Kosteuskartoituksen mittauspöytäkirja Rekolanmäen Koulu Valtimotie 4, 01400 VANTAA Yhteystiedot Tilaaja: Tilaajan edustajat: Kouluisäntä: Päiväkodin johtaja: Vantaan Kaupunki Raimo Eklund, 040 588 6275,

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS SEUTULAN KOULU, KATRIINANTIE 60,VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS AP14_70135.039

TUTKIMUSSELOSTUS SEUTULAN KOULU, KATRIINANTIE 60,VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS AP14_70135.039 TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS SEUTULAN KOULU, KATRIINANTIE 60,VANTAA 11.12.2015 Sisältö 1 LÄHTÖTIEDOT 2 2 YLEISTÄ KOHTEESTA 2 3 HAVAINNOT JA MITTAUKSET KOHTEESSA 3 3.1

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI KOSTEUSMITTAUS

TUTKIMUSRAPORTTI KOSTEUSMITTAUS TUTKIMUSRAPORTTI KOSTEUSMITTAUS Meripirtin päiväkoti Haukkavuorenkatu 5 48100 Kotka Työ nro T15026 Kotka 26.8.2015 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA PUH. 05-2255

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS 21.3.2019 22500344 051 Elisa Vene Tilakeskus -liikelaitos Espoon kaupunki Kohde Pohjois-Tapiolan koulu, Louhentien rakennus, Sepontie 4, Espoo SISÄILMAN LAADUN MITTAUS JA PAINESUHTEIDEN

Lisätiedot

Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus

Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus Länsi-Vantaan perheneuvola ja Musiikkiopisto Patotie 2, Vantaa 9.12.2013 Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus 0871165-9 Viikinkaari

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 22.8.2017 Ulla Lignell Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Tilakeskus, Rakennusten kunnossapito Vantaan Kaupunki ulla.lignell@vantaa.fi Kohde Kartanonkosken päiväkoti, tilat

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/7 Vastaanottaja: Porvoon Kaupunki / Peter Backman Raportti Kohde: Toimeksianto: Kvarnbergsgatan 18 06100 Borgå Kosteuskartoitus Tutkimus pvm: 19.2.2015 Läsnäolijat: Huoltomies Tomas Backman Raportointi

Lisätiedot

LAAJAVUOREN KOULU TIIVISTYSKORJAUSTEN TARKASTELU MERKKIAINEKOKEELLA

LAAJAVUOREN KOULU TIIVISTYSKORJAUSTEN TARKASTELU MERKKIAINEKOKEELLA Merkkiainekoeraportti 1 1 (6) Tilaaja: ISS Palvelut Oy Juha Leppälä Rajatorpantie 8 A 01600 VANTAA LAAJAVUOREN KOULU TIIVISTYSKORJAUSTEN TARKASTELU MERKKIAINEKOKEELLA Aika: 21.7.2011 Paikka: Laajaniityntie

Lisätiedot