SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS"

Transkriptio

1 SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Porvoon keskuskoulu Aleksanterinkatu 25, Porvoo

2 SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 3 LÄHTÖTIEDOT 3 1. YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 4 2. A-osa Alapohja (A-osan 2. kerros) Ulkoseinä (A-osan 2. kerros) Yläpohja ja vesikatto 7 3. B-osa Alapohjat (1. kerros) Ulkoseinä (B-osan 3. kerros) B-osan käytävien ilmanvaihtokuilut Välipohjat B-osan yläpohja ja vesikatto C-osa Alapohja (C-osan laajennusosan 2. kerros) Ulkoseinät (C-osan laajennusosa) Yläpohja ja vesikatto D-osa D-osan 1. kerroksen alapohja D-osan ulkoseinät D-osan 4. kerroksen välipohja D-osan yläpohja ja vesikatto LVI-TEKNIIKKA Yleistä rakennuksen ilmanvaihdosta Rakennuksen painesuhteet Sisä- ja ulkoilman väliset paine-erojen seurantamittaukset Tilojen väliset paine-erojen seurantamittaukset LIITTEET 18 Liite 1. Mittaustulokset Liitteet Mittauspisteet pohjakuvissa Liitteet Merkkiainekoetutkimukset Liitteet Paine-erojen seurantamittaukset Liitteet Sisäilman olosuhteiden (CO2, LT, RH) seurantamittaukset Liitteet Tuloilmakanavien sisäpintojen puhtauden visuaalinen arviointi

3 SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS LÄHTÖTIEDOT Tutkimuskohde: Porvoon keskuskoulu, Aleksanterinkatu 25, Porvoo Tutkimuskohteena on ollut vuonna ja lukujen vaihteessa rakennettu kivirakenteinen koulurakennus. Koulussa on tehty peruskorjaus luvun puolen välin jälkeen, jonka yhteydessä on rakennettu laajennusosa C (opettajien huone). Koulurakennus on jaoteltu A-, B-, C- ja D-osiin, mutta niissä on kulkuyhteydet toisiinsa. Koulussa on yhteensä 5 eri kerrosta. Pohjakerros (kerroksessa myös ryömintätiloja ja maatäyttöjä) on nimetty tässä tutkimuksessa 1. kerrokseksi. Ullakkokerroksessa (5. kerros) on käytännössä vain ilmanvaihtokonehuoneita (B- ja D-osissa). Koulua palvelee yhteensä 9 eri tuloilmakonetta (TK ). Tilaaja: Tutkimusryhmä: Taustaa: Porvoon Kaupunki, Tilakeskus Liikelaitos Porvoon Tilapalvelut Tekninen Isännöitsijä Pekka Koskimies Tutkimuksen tekijöinä olivat Pauli Ojalehto, Miika Virtanen, Annamari Kankainen ja Ilkka Jerkku. Tutkimukset tehtiin Vuoden 2013 ja vuoden 2014 alkuvuoden aikana Keskuskoulun tiloissa on epäilty sisäilmaongelmia tai koettu oireita yhteensä 14 eri tilassa. Tilat sijaitsevat rakennuksen eri osissa ja kerroksissa. Tutkimustavoite: Tutkimuksen tarkoituksena on ollut arvioida rakennuksen korjaustarvetta ja riskitekijöitä sisäilman laadun kannalta. Tavoitteena on ollut määrittää rakennetyypit, rakenteiden kosteustekninen kunto, ilmatiiveys, pistokoemaisesti tuloilmakanavien sisäpintojen kunto, sisäilman olosuhteita sekä tilojen välisiä painesuhteita. Asiakirjat: Olosuhdekartoitus: Halton Oy, Rakennepiirustuksia: Insinööritoimisto SAKKO, v Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus Ratamestarinkatu 7 a Helsinki puh

4 4 1. YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Tutkimuksessa määritettiin Porvoon Keskuskoulun rakenteiden kosteustekninen kunto. Koulurakennuksen kosteuskartoituksessa todettiin, että rakenteet olivat pääsääntöisesti kuivia. Rakennusmateriaalien kuntoa tutkittiin materiaaleista otettujen näytteiden perusteella. Pääsääntöisesti tutkittujen materiaalien mikrobipitoisuudet olivat tavanomaisia. Rakenneavauksien yhteydessä ei aistinvaraisesti todettu poikkeavia hajuja. Poikkeavaa mikrobiperäistä hajua todettiin B-osan varastossa (B133). Myös opettajien huoneessa (C210) todettiin poikkeavaa hajua. C-osan ja D-osan liitoskohtaan on jätetty laajennustyön yhteydessä vanhoja ulkoseinärakenteita. Koneellisesti tuuletetut ryömintätilat ovat aistinvaraisesti arvioituna kunnossa. Ryömintätilat ovat ylipaineisia viereisiin 1. kerroksen tiloihin verrattuna. Koko rakennuksen osalta (pois lukien C-osan laajennusosa) todettiin ilmavuotoja epäpuhtaammista rakenteista sisätiloihin päin. Rakenteiden läpi virtaavan ilman mukana sisätiloihin voi päästä epäpuhtauksia. Ilmanvaihtokoneiden suodattimet olivat likaiset. Toimenpide-ehdotukset: - A- ja C-osien ryömintätilan ilmanvaihto säädetään alipaineisiksi ympäröiviin tiloihin verrattuna. Säätötyöt vaativat suunnittelua ja niissä on otettava huomioon vuodenaikojen vaikutukset ryömintätilojen alipaineisuuteen. - Varaston B133 hajuhaitta poistetaan korjaamalla alapohjarakenne ja tiivistämällä rakenteiden ilmavuodot. - Koko rakennuksen (pois lukien C-osan laajennusosa) alueella tiivistetään alapohjan ja ulkoseinän liitoskohdat, alapohjan läpiviennit sekä ulkoseinän ikkunaliittymät. - Tiivistystöiden toteuttamisen jälkeen koko rakennuksen ilmanvaihto säädetään uudestaan. - Ilmanvaihtokoneiden suodattimet vaihdetaan heinä- ja tammikuun aikana, jotta koulun ilmanvaihtokoneiden suodattimet ovat parhaassa mahdollisessa kunnossa, kun opetustoiminta on käynnissä. Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus Ratamestarinkatu 7 a Helsinki puh

5 5 2. A-osa 2.1 Alapohja (A-osan 2. kerros, opetustila A219) Rakennetyyppi Ap1: Havainnot ja tutkimustulokset - A-osan opetustilan A219 alapohjarakenne on kaksoislaattapalkisto. - Alapohjarakenteessa ja seinien alaosissa ei havaittu pintakosteusilmaisimella kohonneita kosteuslukuarvoja. - Jatkuvatoimisen paine-eroseurannan perusteella opetustila A219 oli tutkimusajankohtana keskimäärin -1 pascalia alipaineinen alapohjarakenteeseen verrattuna. Opetustila A219 oli keskimäärin -2,3 pascalia alipaineinen ulkoilmaan. verrattuna - Rakenteiden liittymien ilmatiiveyttä tutkittiin merkkiainekokeella. Merkkiainekaasua johdettiin seinärakenteisiin ja huonetilan alapuolella olevaan ryömintätilaan. Lattian ja seinän liittymistä sekä läpivientikohdista havaittiin ilmavuotoa huonetilaan päin. - Hetkellisten paine-eromittausten perusteella A-osan ryömintätila oli lievästi ylipaineinen ryhmätilaan A103 verrattuna. Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset - Ulkoseinärakenteesta, ryömintätilasta ja alapohjarakenteen purutäytöstä kulkeutuvan ilman mukana voi tulla epäpuhtauksia huonetilaan A Opetustilan A219 alapohjarakenteen lattian ja seinän liitoskohdat, pilarin ja lattian liitoskohdat sekä lattian putkiläpivientikohdat tiivistetään, esim. Ardextiivistysmenetelmällä. - A-osan koneellisesti tuulettuva ryömintätila säädetään lievästi alipaineiseksi ympäröiviin tiloihin verrattuna. 2.2 Ulkoseinä (A-osan 2. kerros) Rakennetyyppi Us1: patterisyvennys Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus Ratamestarinkatu 7 a Helsinki puh

6 6 Rakennetyyppi Us2: Kuvat 1 ja 2. Opetustilan A219 ulkoseinärakenne. Rakennetyyppikuvasta poiketen sisäkuoren tiilimuurauksen ja siporex-tiilen välissä on ilmarako. Oikeanpuoleinen kuva on vanhan patterisyvennyksen kohdalta. Patterisyvennykseen on tehty uusi lämmöneristys peruskorjauksen yhteydessä. Havainnot ja tutkimustulokset - Luokkahuoneen A219 ulkoseinärakenteeseen tehtiin kaksi rakenneavausta. Toinen avaus tehtiin vanhan patterisyvennyksen kohdalle ja toinen massiivisen tiiliseinän kohdalle. Patterisyvennyksen kohdalla vanhan sisäkuorimuurauksen päälle on asennettu finnfoam-eristelevy, jonka päälle on muurattu sisäkuori kalkkihiekkatiilestä. Sisäkuoritiilen ja eristelevyn välissä on noin 30 mm leveä ilmarako. Massiivisen tiiliseinän sisäkuorimuurauksen ja siporex-tiilen välissä on myös ilmarako. - Ulkoseinärakenteiden alaosat olivat pintakosteusilmaisimella tehdyn tarkastuksen perusteella kuivat. - Seinärakenteen ilmatiiveyttä selvitettiin merkkiainekokeilla. Merkkiainekokeissa ulkoseinärakenteesta havaittiin ilmavuotoja sisäilmaan päin lattian ja seinien liitoskohdissa sekä patterikiinnikekohdissa. Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus Ratamestarinkatu 7 a Helsinki puh

7 7 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset - Rakenteiden läpi virtaavan ilman mukana ulkoseinärakenteesta kulkeutuu epäpuhdasta ilmaa huonetilaan päin. - Kaikki ilmavuotokohdat tiivistetään. 2.3 Yläpohja ja vesikatto Rakennetyyppi Yp2: Havainnot ja tutkimustulokset - A-osan yläpohjarakenteessa on vanhojen rakennetyyppien perusteella alalaattapalkisto. Alalaatan päällä palkkien välissä on purutäyttö, jonka päällä on betoninen palopermanto. Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset - Arvioidaan tilakohtaisesti B-osassa käytettävän yläpohjan tiivistyskorjaustavan tarpeellisuutta koulun A-osan tiloihin. Koulun B-osan 4. kerroksen luokkahuoneiden kattoja on tiivistetty Ardex tiivistysmenetelmällä kevään 2014 aikana. 3. B-osa 3.1 Alapohjat (1. kerros) Rakennetyyppi Ap2: : Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus Ratamestarinkatu 7 a Helsinki puh

8 8 Rakennetyyppi Ap3: Kuva 3. B-osan portaiden alla olevan varaston B133 lattiarakenne. Havainnot ja tutkimustulokset - Peruskorjauksen yhteydessä B-osan 1. kerroksen lattiarakennetta on laskettu alaspäin noin 200 mm. Lisäksi lattian alle tehtiin sepelillä kapillaarikatko ja lämmöneristys. - Kesän 2013 vesivahingon jälkeen 1. kerroksen lattian pintamateriaaleja on uusittu. Lisäksi seinien alaosista on poistettu vanhat tasoitteet tiilipintaan asti ja tilalle on asennettu vesihöyryä hyvin läpäisevät tasoitteet ja maali noin metrin korkeudelle lattian rajasta ylöspäin. - B-osan lattiarakenteeseen tehtiin merkkiainekokeita. Ilmavuotoja havaittiin lattian ja seinän liittymissä ja viemäriputkien läpivientikohdassa (kotelorakenne). - B-osan 1. kerroksen teknisessä työtilassa todettiin muovimaton päältä tavanomaista korkeampia lukemia pintakosteudenilmaisimen avulla. Maton ja betonilaatan välissä (viiltokosteusmittausmenetelmä) ei kuitenkaan todettu toimenpiteitä aiheuttavia suhteellisen kosteuden lukemia (RH < 85 %). Viiltokosteusmittauskohdissa ei todettu maton ja betonin välissä poikkeavia hajuja. - B-osan kellariin johtavien portaiden alla on varasto, jossa havaittiin mikrobiperäistä hajua. Varastotilan lattiaan tehtiin tutkimusten yhteydessä rakenneavaus. Alapohjarakenne on maanvarainen. Maanvaraisen betonilaatan alla ei ole lämmöneristettä. Maanvaraisen betonilaatan alla on hienojakoista hyvin kapillaarisesti kosteutta nostavaa maa-ainesta, joka on märkää. Lattian pintamateriaalina on betonimaali, joka on paikoitellen irti alustasta. Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus Ratamestarinkatu 7 a Helsinki puh

9 9 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset - Havaittujen ilmavuotojen kautta maaperästä kulkeutuu epäpuhtauksia sisäilmaan. - Kaikki B-osan 1. kerroksen lattian ja seinän liittymät sekä putkiläpivientikohdat tiivistetään ilmatiiviiksi. - Varaston B133 pintabetonilaatta suositellaan purettavaksi. Vanha hienojakoinen maa-aines poistetaan noin 400 mm paksusti ja tilalle asennetaan kapillaarikatkona toimivaa sepeliä ja 100 mm paksu styrox-eriste. Lisäksi lattia-seinäliittymät ja läpiviennit tiivistetään. 3.2 Ulkoseinä (B-osan 3. kerros) Rakennetyyppi Us3: Kuvat 4 ja 5. Kuvat ovat B-osan 3. kerroksen luokkahuoneen B320 ulkoseinärakenteeseen tehdystä rakenneavauksesta. Seinärakenteen sisällä on putkikuilu, jossa on lämpölinjat. Havainnot ja tutkimustulokset - B-osan luokkahuoneen B320 ulkoseinärakenteen rakenneavauksen yhteydessä ei todettu poikkeavia hajuja. Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus Ratamestarinkatu 7 a Helsinki puh

10 10 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset - Ulkoseinärakenteen ilmavuotojen kautta ulkoseinärakenteesta (mm. putkikuiluista) kulkeutuu epäpuhtauksia sisäilmaan päin. - B-osan ulkoseinärakenteen liittymät tiivistetään ilmatiiviiksi. 3.3 B-osan käytävien ilmanvaihtokuilut Havainnot ja tutkimustulokset - B-osan käytäville on rakennettu 2008 peruskorjauksen yhteydessä kotelorakenteita, joiden sisällä on LVI-tekniikkaa. Välipohjan kohdalla kuilut on erotettu välipohjan purutäytöstä harkkomuurauksella (kuva). Harkot ovat hyvin ilmaa läpäisevää materiaalia. Purutäytöstä kulkeutuu harkkorakenteen läpi epäpuhdasta ilmaa kotelorakenteeseen. - Tutkimusten aikana hetkellisten ja jatkuvatoimisten paine-eromittausten perusteella ilmaa ei kulkeudu kotelorakenteesta käyttötiloihin päin. Kuvat 6 ja 7. Pienempi kuva on B-osan käytävällä olevan kuilurakenteessa olevan sähkökaapin katosta. Kaapeli-läpivientien täyttövalujen työsaumat eivät ole ilmatiiviitä. Isompi kuva on B-osan käytävän ilmanvaihtokuilusta välipohjarakenteen kohdalta. Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset - Ilmanvaihtokuilujen sisäpuolella olevat harkkopinnat sekä putkiläpiviennit tiivistetään. Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus Ratamestarinkatu 7 a Helsinki puh

11 Välipohjat Rakennetyyppi Vp1: Kuvat 8 ja 9. Rakenneavaus tehtiin B-osan luokkahuoneen B320 välipohjarakenteeseen. Rakenneavaus osui välipohjapalkin kohdalle. Välipohjan purueristeestä otettiin materiaalinäyte, josta määritettiin materiaalin mikrobit. Havainnot ja tutkimustulokset - Luokan B320 välipohjarakenne on kaksoislaattapalkisto. Ylä- ja alalaatan välissä on purutäyttö. Rakenneavauksen yhteydessä ei aistinvaraisesti arvioituna todettu poikkeavaa hajua. - Purutäytön materiaalinäytteen mikrobimäärät olivat alhaisia. - Välipohjarakenteen ilmatiiveyttä tutkittiin merkkiainekokeella. Välipohjarakenteesta havaittiin ilmavuotoja huonetilaan päin lattian ja väli- ja ulkoseinän liitoskohdissa. Merkkiainekokeiden aikana luokka B320 oli ylipaineinen välipohjarakenteeseen verrattuna. Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset - Välipohjarakenteesta on ilmavuotoja huonetilaan päin. Välipohjarakenteiden purutäytöstä kulkeutuu epäpuhdasta ilmaa huonetilaan päin. - Lattian ja seinien liitoskohdat sekä tekniikan läpivientikohdat tiivistetään. Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus Ratamestarinkatu 7 a Helsinki puh

12 B-osan yläpohja ja vesikatto Rakennetyyppi Yp2: Havainnot ja tutkimustulokset - Tämän tutkimuksen aikana yläpohjarakenteet on tiivistetty luokista B416, B417 ja B418. Tiivistystöiden jälkeen tiloissa ei ole enää havaittu mikrobiperäistä hajua. - B-osan yläpohjarakenne on aikaisemmin kohteesta laadittujen rakennetyyppien perusteella alalaattapalkisto. Alalaatan päällä palkistojen välissä on purutäyttö, jonka päällä on betoninen palopermanto. - B-osan yläpohjarakenteessa (osassa ullakon lattiaa) on alipaineistus-/ tuuletusjärjestelmä. - B-osan 4. kerroksen luokkatilojen yläpohjarakenteiden tiivistyskorjaukset toteutetaan Finnmap Consulting Oy:n suunnitelmien mukaisesti. Kaikki yläpohjarakenteisiin tehtävät tiivistystyöt tarkastetaan laadunvarmistusmerkkiainekokeilla. Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset - Tehdään yläpohjarakenteen tiivistystyö loppuun. Arvioidaan tiivistystyön tarpeellisuutta 4. kerroksen käytävällä ja muissa B-osan kerroksissa. 4. C-osa 4.1 Alapohja (C-osan laajennusosan 2. kerros) Rakennetyyppi Ap4: Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus Ratamestarinkatu 7 a Helsinki puh

13 13 Havainnot ja tutkimustulokset - Piirustuksiin ja merkkiainekokeisiin perustuvan rakenneteknisen arvioinnin perusteella C-osan laajennusosaan ei tehty rakenneavauksia. - C-osassa on koneellisesti tuulettuva alapohja (ryömintätila). Alapohjarakenteen kantavana rakenteena ovat laajennusosassa ontelolaatat. Lämmöneriste on asennettu ontelolaatan alapintaan. - Jatkuvatoimisen paine-eroseurannan perusteella C-osan ryömintätila (samaa ilmatilaa huoltotunnelin kanssa) todettiin olevan ylipaineinen käytävään B126 verrattuna. - Opettajien huoneen C210 yläpohja- ja seinärakenteeseen tehtiin merkkiainekokeet. Merkittäviä ilmavuotoja ei todettu. - Opettajien huoneessa C210 oli tutkimusten aikana lievästi mineraalivillamainen haju. - Opettajien huone C210 on nykysuositusten mukaisesti lievästi alipaineinen ulkoilmaan verrattuna. - Opettajien huoneen C210 sisäilman hiilidioksidipitoisuustaso pysyi seurantajakson aikana ohjearvojen alapuolella. Lämpötila ja suhteellinen kosteus olivat vuodenaikaan ja suosituksiin nähden normaalit. Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset - C-osan laajennusosaan ei ehdoteta toimenpiteitä. - Lisäselvityksenä tulisi C-osan alueella kartoittaa vanhojen rakennusosien ja laajennusosan liitoskohtien mahdolliset riskirakenteet rakenneavauksien ja merkkiainekokeiden avulla. Todennäköisesti niiden avulla selviäisi tiloissa koetun mineraalivillamaisen hajun syy. - C-osan koneellisesti tuulettuva ryömintätila säädetään lievästi alipaineiseksi ympäröiviin tiloihin verrattuna. 4.2 Ulkoseinät (C-osan laajennusosa) Rakennetyyppi Us4: Tutkimustulokset ja havainnot - Laajennusosan opettajien huoneen (C201) ulkoseinärakenteen ilmatiiveyttä tutkittiin merkkiainekokeiden avulla. Ulkoseinärakenteesta ei havaittu ilmavuotoja huonetilaan päin. Merkkiainekokeiden tuloksien ja rakennepiirustusten perusteella tehtyjen arvioiden perusteella laajennusosaan ei tehty rakenneavauksia. Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset - C-osan alueella tulisi kartoittaa vanhojen rakennusosien ja laajennusosan liitoskohtien mahdolliset riskirakenteet rakenneavauksien ja merkkiainekokeiden avulla. Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus Ratamestarinkatu 7 a Helsinki puh

14 Yläpohja ja vesikatto Rakennetyyppi Yp3: uusi osa Rakennetyyppi Yp4: vanha osa Havainnot ja tutkimustulokset - C-osan laajennusosalla yläpohjarakenteen kantavana rakenteena ovat ontelolaatat. Ontelolaattojen päällä lämmöneristeenä on 250 mm mineraalivillaa. Yläpohjarakenteeseen tehdyssä ilmatiiveystarkastelussa yläpohjarakenteesta ei havaittu ilmavuotoja huonetilaan päin. - Piirustusten perusteella C-osassa on tiloja, joissa yläpohjarakenteena on alalaattapalkisto. Alalaatan päällä palkistojen välissä on purutäyttö, jonka päällä on betoninen palopermanto. Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset - Arvioidaan tilakohtaisesti B-osassa käytettävän yläpohjan tiivistyskorjaustavan tarpeellisuutta koulun C-osan tiloissa. 5. D-osa 5.1 D-osan 1. kerroksen alapohja Rakennetyyppi Ap5: Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus Ratamestarinkatu 7 a Helsinki puh

15 15 Havainnot ja tutkimustulokset - D-osan 1. kerroksessa tehtiin aistinvaraisia arvioita. D-osan 1. kerroksesta n. puolet on maatäyttöä. Toinen puoli on väestösuoja-, varasto- ja pukuhuonetiloja, joissa ei havaittu viitteitä kosteusvaurioista tai poikkeavia hajuja. Maanvastaisen tilan ja väestösuojatilan välisessä putkikanaalissa ja sen läpivientikohdissa ei todettu poikkeavia hajuja. Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset - Todennäköisesti koulun D-osan 1. kerroksen maatäytöstä ja rakenteista tapahtuu samanlaisia ilmavuotoja kuin koulun muissakin samanikäisissä rakennusosissa. D-osan 1. kerrokseen ehdotetaan samoja tiivistystoimenpiteitä kuin esim. B-osan 1. kerrokseen. Lisäksi D-osan 1. kerroksen ns. kaivamattoman alueen kunto tarkistetaan tekemällä tarkistusluukku maanpaineseinään, sekä selvitetään mahdollisuuksia kaivamattoman alueen alipaineistamiseen ja alueen ilmatiiveyden lisäämiseen verrattuna ympäröiviin tiloihin. 5.2 D-osan ulkoseinät Rakennetyyppi Us5: luokka D319 Kuvat 10 ja 11. Vasemman puoleinen kuva on D- osan luokkahuoneen D319 ulkoseinärakenteeseen tehdystä rakenneavauksesta. Oikeanpuoleinen rakenneavaus on D-osan luokkahuoneen D402 ulkoseinärakenteesta. Ulkoseinärakenteiden Tojax-eristeistä otettiin materiaalinäytteet, joista määritettiin materiaalin mikrobit. Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus Ratamestarinkatu 7 a Helsinki puh

16 16 Havainnot ja tutkimustulokset - D-osan luokkahuoneiden D319 ja D402 ulkoseinärakenteisiin tehtiin rakenneavaukset. Rakenne vastasi vuonna 2005 ulkoseinärakenteesta laadittua rakennetyyppiä. Rakenneavauksien yhteydessä ei todettu poikkeavia hajuja. - Rakenteista otetuissa näytteissä mikrobipitoisuudet alittivat Asumisterveysoppaan 2009 ohjeelliset raja-arvot. - Ulkoseinärakenteiden ilmatiiveyttä tutkittiin merkkiainekokeiden avulla. Rakenteessa havaittiin ilmavuotoja huonetilaan päin lattian ja seinän liitoskohdissa, ikkuna- ja seinärakenteen liitoskohdissa sekä patterikiinnikekohdissa. Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset - Ulkoseinärakenteesta voi kulkeutua epäpuhtauksia sisäilmaan. - D-osan ulkoseinärakenteen ilmavuotokohdat tiivistetään. 5.3 D-osan 4. kerroksen välipohja Rakennetyyppi Vp2: Kuva 12. D-osan luokkahuoneen D402 välipohjarakenteeseen tehtiin rakenneavaus. Havainnot ja tutkimustulokset - D-osan välipohjarakenne on ylälaattapalkisto. - Ulkoseinärakenteeseen tehdyissä merkkiainekokeissa lattian ja seinän liittymästä havaittiin ilmavuotoa huonetilaan päin. Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset - D-osan välipohjalaattojen ja ulkoseinien liittymät tiivistetään. Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus Ratamestarinkatu 7 a Helsinki puh

17 D-osan yläpohja ja vesikatto Rakennetyyppi Yp5: Havainnot ja tutkimustulokset - D-osan yläpohjarakenne on vanhojen rakennetyyppien perusteella alalaattapalkisto. Yläpohjan eristekerroksena on Tojax -levyjä. Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset - Arvioidaan tilakohtaisesti B-osassa käytettävän yläpohjan tiivistyskorjaustavan tarpeellisuutta koulun D-osan tiloissa. 6. LVI-TEKNIIKKA 6.1 Yleistä rakennuksen ilmanvaihdosta Koulua palvelee yhdeksän eri tuloilmakonetta (TK ). Huoltomerkintöjen perusteella huolto on säännöllistä, ilmanvaihtokonehuoneet ovat aistinvaraisesti arvioituna kunnossa ja pistokoemaisesti tehtyjen visuaalisen tarkastelun perusteella tuloilmakanavien sisäpinnat ovat puhtaita (liitteet ). Tuloilmakanavien suodattimet tarkistettiin myös pistokoemaisesti ja esim. liikuntasalin tuloilmakoneen (301 TK) suodattimet todettiin likaisiksi. Kaikki tuloilmasuodattimet oli vaihdettu huoltomerkintöjen perusteella marraskuun lopussa Jatkossa suositellaan, että suodattimet vaihdettaisiin rytmissä heinä-tammikuu, jotta koulun ilmanvaihtokoneiden suodattimet ovat parhaassa mahdollisessa kunnossa, kun opetustoiminta on käynnissä. Sisäilman hiilidioksidipitoisuustasot (4 tilaa) pysyivät alhaisina, joten ilmanvaihto on tiloissa riittävä. 6.2 Rakennuksen painesuhteet Sisä- ja ulkoilman väliset paine-erojen seurantamittaukset Koulurakennuksessa oli tehty melko kattavasti paine-eroseurantaa sisä- ja ulkoilman välillä loka-marraskuussa 2013 (Halton Oy). Opetustilassa A219 seurattiin sisä- ja ulkoilman välistä paine-eroa reilun kahden viikon ajan. Tulokset olivat samanlaisia kuin muissa 2. kerroksen tiloissa tehdyissä paine-eroseurannoissa. Opetustila A219 oli keskimäärin n. -2 pascalia alipaineinen ulkoilmaan verrattuna (vaihteluväli +10 Pa -15 Pa). Koulurakennuksen tiivistystoimenpiteiden toteuttamisen jälkeen suositellaan, että koko koulun ilmanvaihto säädetään käyttäen apuna paine-erojen seurantamittauksia Tilojen väliset paine-erojen seurantamittaukset Paine-erojen seurantamittauksien perusteella C-osan ryömintätila oli ylipaineinen B- osan 1. kerrokseen verrattuna. Opetustilan A219 välipohjarakenne oli ylipaineinen huoneilmaan verrattuna. Epäpuhtaammista tiloista kulkeutuu ilmaa käyttötiloihin päin. Tilanteen korjaaminen vaatii säätö- ja tiivistystoimenpiteitä. Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus Ratamestarinkatu 7 a Helsinki puh

18 18 Helsingissä, 24. kesäkuuta 2014 Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Tarkastanut: Pauli Ojalehto Ins., projektipäällikkö Ilkka Jerkku DI, yksikönjohtaja 7. LIITTEET Liite 1. Liitteet Liitteet Liitteet Liitteet Liitteet Mittaustulokset Mittauspisteet pohjakuvissa Merkkiainekoetutkimukset Paine-erojen seurantamittaukset Sisäilman olosuhteiden (CO2, LT, RH) seurantamittaukset Tuloilmakanavien sisäpintojen puhtauden visuaalinen arviointi Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus Ratamestarinkatu 7 a Helsinki puh

19 MITTAUSTULOKSET Porvoon keskuskoulu, Aleksanterinkatu 25, Porvoo Liite Rakennusmateriaalien mikrobit, laimennossarjamenetelmä 1 Rakennusmateriaalien mikrobipitoisuudet määritettiin sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen 2003 mukaan ns. laimennossarjamenetelmällä. Näytteet toimitettiin MetropoliLab Oy:n laboratorioon Helsinkiin laimennossarjakäsittelyä ja viljelyä varten. Tulokset on esitetty yksikössä kpl/g: Mittauspiste Näytteenottopiste Tila, näytteenottopisteen kuvaus Pvm Homesienet, kpl/g Sädesienet, kpl/g M2 MR1 Luokka B320, lattiarakenteen eriste, puru Penicillium sp. Alle 100 MR2 Luokka D319, ulkoseinärakenteen eriste, Toja Alle 100 Alle 100 MR3 Luokka D402, ulkoseinärakenteen eristeen sisäpuolen pinta, Toja Alle MR4 Luokka D402, ulkoseinärakenteen eristeen ulkopuolen pinta, Toja Penicillium sp. Alle 100 Phialophora sp. Tritirachium sp. Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen 2003 ja Asumisterveysoppaan 2009 mukaan rakennusmateriaalissa on - sienikasvustoa, jos näytteen sieni-itiöpitoisuus on suurempi kuin kpl/g, - bakteerikasvustoa, jos näytteen bakteeripitoisuus on suurempi kuin kpl/g ja aktinomykeettikasvustoa (sädesienikasvustoa), jos aktinomykeettipitoisuus (sädesienipitoisuus) on suurempi kuin 500 kpl/g. Pintailmaisimen käyttö rakennekosteuksien arvioinnissa Tutkittujen tilojen kivirakenteita tutkittiin pintailmaisimella Gann Hydromette UNI 1. Mittalaitteen näytössä esiintyvät lukuarvot välillä Rakenteessa voi olla vertailuarvoon nähden kohonnutta kosteutta, kun mittalaitteen kosteuslukuarvo on yli 90. Ilmaisimen tulokset eivät anna todellista tietoa rakenteiden kosteudesta. Rakennuksen B-osan 1. kerroksen lattian muovimaton päältä todettiin kosteutta pintakosteudenilmaisimen avulla. Lukuarvot olivat paikoitellen Rakenteiden kosteudet, viiltomittaus Lattian muovimatoissa, joissa todettiin vertailuarvoon nähden kohonnutta kosteutta pintakosteudenilmaisimella, mitattiin rakenteen kosteus ns. viiltomittausmenetelmän avulla. Viiltomittauksessa mittapää laitettiin tiivistetysti muovimaton ja betonilaatan väliin. Mittapään annettiin tasaantua n. 60 minuuttia. Mittalaitteina olivat Vaisalan HMI41-näyttölaitteet ja HMP42-mittapäät. Teknisen työtilan sisäilman lämpötila oli tutkimuspäivänä 21,7 C ja suhteellinen kosteus 22 %. Rakenteen ilmatilan suhteellinen kosteus (%) ja lämpötila ( C) on esitetty oheisessa taulukossa. Tila Rakenneosa Mittauspisteen sijainti Pvm Suhteellinen kosteus, % Lämpötila, C K V1 B117 Lattian muovimaton ja betonin välistä K V2 B117 Lattian muovimaton ja betonin välistä K V3 B117 Lattian muovimaton ja betonin välistä Teknisen työtilan ulkoseinän ja varaston kulmaus Teknisen työtilan opettajan sosiaalitilan seinän läheltä Teknisen työtilan opettajan sosiaalitilan seinän läheltä , , ,3 K V4 B117 Lattian muovimaton ja betonin välistä Teknisen työtilan käytävältä ,5 Finnmap Consulting Oy SSM

20 MITTAUSTULOKSET Porvoon keskuskoulu, Aleksanterinkatu 25, Porvoo Liite Sisäilmaolosuhteiden seurantamittaukset Tutkittavissa tiloissa seurattiin sisäilman lämpötilaa, suhteellista kosteutta ja hiilidioksidipitoisuutta. Mittaukset tehtiin Tinytagin laitteistolla. Tulokset olivat seuraavat: Tila Mittauspisteen kuvaus Seuranta-aika CO 2-pitoisuus, ppm Lämpötila, C Suhteellinen kosteus, % L1 C201 Opettajien huone ,9 23,9 / ka. 21, / ka. 23 L2 D402 Luokan opettajan pöydältä ,4 23,9 / ka. 20, / ka. 23 L3 D403 Luokan pianon päältä ,2 25,7 / ka. 21, / ka. 22 L4 D407 Luokan opettajan pöydältä ,0 24,0 / ka. 19, / ka. 25 Ulkoilman hiilidioksidipitoisuus vaihtelee normaalisti välillä ppm. Julkaisun Sisäilmastoluokitus 2008 hiilidioksidipitoisuuden tavoitearvot ovat: - S1 750 ppm - S2 900 ppm - S ppm. Sisäilmaolosuhteiden seurantamittausten kuvaajat on esitetty liitteissä Paine-erojen seurantamittaukset Tilojen painesuhteita ulkoilmaan verrattuna mitattiin jatkuvatoimisesti kahden viikon ajan. Mittaukset tehtiin Tinytag -laitteistolla. Tulokset olivat seuraavat: Mittauspiste Mittauspiste Tila Vertailutila Pvm Tila keskimäärin ali-/ ylipaineinen Paine-eron keskiarvo Pa PE1 Käytävä B126 Ryömintätila / huoltotunneli Alipaineinen -2,0 PE2 Varasto B133 Porrashuone B Ylipaineinen 1,1 PE3 Opetustila A219 Lattiarakenteen eristetila Alipaineinen -0,9 PE4 Opetustila A219 Ulkoilma Alipaineinen -2,3 PE5 Käytävä B211 IV-kuilu Ylipaineinen 0,8 PE6 Luokka B320 Lattiarakenteen eristetila Ylipaineinen 4,6 PE7 Ilmanvaihtokonehuone Luokka D Alipaineinen -2,6 Finnmap Consulting Oy SSM

21 PE2 PE1 MERKINTÖJEN SELITYKSET: PE PAINE-EROJEN SEURANTAMITTAUKSET Porvoon keskuskoulu, Aleksanterinkatu 25, Porvoo 1. kerros LIITE 2.1

22 Kv4 78 Kv3 Kv Kv1 72 MERKINTÖJEN SELITYKSET (mittauspiste ja tulos): Kv Kv Kv xx xx xx MUOVIMATON JA BETONIN VÄLISEN TILAN SUHTEELLINEN KOSTEUS < 70 % MUOVIMATON JA BETONIN VÄLISEN TILAN SUHTEELLINEN KOSTEUS % MUOVIMATON JA BETONIN VÄLISEN TILAN SUHTEELLINEN KOSTEUS % Porvoon keskuskoulu, Aleksanterinkatu 25, Porvoo B-osa 1. kerros LIITE 2.2

23 PE5 PE4 PE3 L1 MERKINTÖJEN SELITYKSET: PE L PAINE-EROJEN SEURANTAMITTAUKSET SISÄILMAN SUHTEELLINEN KOSTEUS, LÄMPÖTILA JA HIILIDIOKSIDIPITOISUUS (seurantamittaus) Porvoon keskuskoulu, Aleksanterinkatu 25, Porvoo 2. kerros LIITE 2.3

24 MR1 PE6 MR2 MERKINTÖJEN SELITYKSET: PE MR PAINE-EROJEN SEURANTAMITTAUKSET RAKENNUSMATERIAALIEN MIKROBIT Porvoon keskuskoulu, Aleksanterinkatu 25, Porvoo 3. kerros LIITE 2.4

25 L3 PE7 L4 MR3, MR4 L2 MERKINTÖJEN SELITYKSET: PE L MR PAINE-EROJEN SEURANTAMITTAUKSET SISÄILMAN SUHTEELLINEN KOSTEUS, LÄMPÖTILA JA HIILIDIOKSIDIPITOISUUS (seurantamittaus) RAKENNUSMATERIAALIEN MIKROBIT Porvoon keskuskoulu, Aleksanterinkatu 25, Porvoo 4. kerros LIITE 2.5

26 MERKKIAINEKOE : 0,3 ppm Pa 2 0,8 ppm ppm MERKINTÖJEN SELITYKSET: MERKKIAINEKAASU RYÖMINTÄTILAAN 0-1 Pa PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA (hetkellinen kertamittaus) Merkkiainepitoisuuden kokemusperäinen tulkinta, kun kaasuanalysaattorin osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla: MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: 1 ULKOSEINÄN JA LATTIAN LIITOSKOHTA 2 LATTIAN LÄPIVIENTIKOHDAT xx ppm MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA - 0,0 1,0 ppm - pitoisuus vähäinen, - 1,1 10,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen, - 10,1 50,0 ppm - pitoisuus suuri, - yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri. Porvoon keskuskoulu, Aleksanterinkatu 25, Porvoo Opetustila A kerros LIITE 3.1

27 MERKKIAINEKOKEET : 268 ppm ppm 1 MERKINTÖJEN SELITYKSET: MERKKIAINEKAASU ULKOSEINÄRAKENTEESEEN 0-1 Pa PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA (hetkellinen kertamittaus) ppm 8-15 ppm MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: 1 LATTIAN JA ULKOSEINÄN LIITOSKOHTA 1-10 Pa 2 PATTERIN KIINNIKEKOHDAT xx ppm MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA Merkkiainepitoisuuden kokemusperäinen tulkinta, kun kaasuanalysaattorin osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla: - 0,0 1,0 ppm - pitoisuus vähäinen, - 1,1 10,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen, - 10,1 50,0 ppm - pitoisuus suuri, - yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri. Porvoon keskuskoulu, Aleksanterinkatu 25, Porvoo Opetustila A kerros LIITE 3.2

28 MERKKIAINEKOE : MERKINTÖJEN SELITYKSET: MERKKIAINEKAASU ALAPOHJAN BETONILAATAN ALLE 0-1 Pa PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA (hetkellinen kertamittaus) MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: 1 LATTIAN JA ULKOSEINÄN LIITOSKOHTA xx ppm MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA Merkkiainepitoisuuden kokemusperäinen tulkinta, kun kaasuanalysaattorin osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla: - 0,0 1,0 ppm - pitoisuus vähäinen, - 1,1 10,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen, - 10,1 50,0 ppm - pitoisuus suuri, - yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri. 2-6 Pa ppm 1 Porvoon keskuskoulu, Aleksanterinkatu 25, Porvoo Tekninen työtila B kerros LIITE 3.3

29 MERKKIAINEKOE : MERKINTÖJEN SELITYKSET: MERKKIAINEKAASU LATTIAN BETONILAATAN ALLE ppm (kaapin takana) 0-1 Pa PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA (hetkellinen kertamittaus) MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: 1 LATTIAN JA SEINÄN LIITOSKOHTA 2-6 Pa 2 VÄLISEINÄN JA KOTELORAKENTEEN LIITOSKOHTA 3 KOTELORAKENTEEN SISÄLTÄ xx ppm MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA ppm Merkkiainepitoisuuden kokemusperäinen tulkinta, kun kaasuanalysaattorin osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla: ppm 2-0,0 1,0 ppm - pitoisuus vähäinen, - 1,1 10,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen, - 10,1 50,0 ppm - pitoisuus suuri, - yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri ppm ppm Porvoon keskuskoulu, Aleksanterinkatu 25, Porvoo Tekninen työtila B kerros LIITE 3.4

30 MERKKIAINEKOE : - EI HAVAINTOJA MERKKIAINEKAASUSTA OPETTAJIEN HUONEESSA 1-4 Pa MERKINTÖJEN SELITYKSET: MERKKIAINEKAASU ULKOSEINÄN ERISTETILAAN 0-1 Pa PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA (hetkellinen kertamittaus) Porvoon keskuskoulu, Aleksanterinkatu 25, Porvoo C210 (opettajien huone) 2. kerros LIITE 3.5

31 MERKKIAINEKOKEET : MERKINTÖJEN SELITYKSET: MERKKIAINEKAASU ULKOSEINÄN ERISTETILAAN JA YLÄPOHJAN ERISTE-/ILMATILAAN 0-1 Pa PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA (hetkellinen kertamittaus) MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: 1,1 ppm 1 1 ILMANVAIHTOKANAVAN LÄPIVIENTIKOHTA SEINÄSSÄ - Lisäksi vähäisiä (0,1 0,3 ppm) havaintoja: lattian ja ulkoseinän liitoskohdissa, ulkoseinän ja ikkunarakenteen liitoskohdissa, ulkoseinän ja katon liitoskohdissa sekä katon ontelolaattojen saumakohdissa. xx ppm MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA 1-2 Pa Merkkiainepitoisuuden kokemusperäinen tulkinta, kun kaasuanalysaattorin osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla: - 0,0 1,0 ppm - pitoisuus vähäinen, - 1,1 10,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen, - 10,1 50,0 ppm - pitoisuus suuri, - yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri. Porvoon keskuskoulu, Aleksanterinkatu 25, Porvoo C301 (opettajien huone) 2. kerros / 3. kerros LIITE 3.6

32 MERKKIAINEKOE : 1-2 Pa HUOM. Luokka B320 oli kokeen aikana ylipaineinen myös lattian eristetilaan verrattuna. 17 ppm ppm ppm MERKINTÖJEN SELITYKSET: MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: MERKKIAINEKAASU LATTIAN ERISTETILAAN 1 LATTIAN JA SEINÄN LIITOSKOHTA 0-1 Pa PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA (hetkellinen kertamittaus) xx ppm MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA Merkkiainepitoisuuden kokemusperäinen tulkinta, kun kaasuanalysaattorin osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla: - 0,0 1,0 ppm - pitoisuus vähäinen, - 1,1 10,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen, - 10,1 50,0 ppm - pitoisuus suuri, - yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri. Porvoon keskuskoulu, Aleksanterinkatu 25, Porvoo Luokka B kerros LIITE 3.7

33 MERKKIAINEKOE : MERKINTÖJEN SELITYKSET: MERKKIAINEKAASU ULKOSEINÄRAKENTEESEEN 0-1 Pa PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA (hetkellinen kertamittaus) 1-3 Pa MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: 1 LATTIAN JA SEINÄN LIITOSKOHTA 2 IKKUNA- JA SEINÄRAKENTEEN LIITOSKOHTA 3 PATTERIN KIINNIKEKOHTA SEINÄSSÄ xx ppm MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA Merkkiainepitoisuuden kokemusperäinen tulkinta, kun kaasuanalysaattorin osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla: 1-2 ppm ppm ppm - 0,0 1,0 ppm - pitoisuus vähäinen, - 1,1 10,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen, - 10,1 50,0 ppm - pitoisuus suuri, - yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri. Porvoon keskuskoulu, Aleksanterinkatu 25, Porvoo Luokka D kerros LIITE 3.8

34 MERKKIAINEKOE : MERKINTÖJEN SELITYKSET: MERKKIAINEKAASU ULKOSEINÄRAKENTEESEEN 0-1 Pa PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA (hetkellinen kertamittaus) MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: 1 LATTIAN JA SEINÄN LIITOSKOHTA 2 IKKUNA- JA SEINÄRAKENTEEN LIITOSKOHTA 3 PATTERIN KIINNIKEKOHTA SEINÄSSÄ xx ppm MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA Merkkiainepitoisuuden kokemusperäinen tulkinta, kun kaasuanalysaattorin osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla: - 0,0 1,0 ppm - pitoisuus vähäinen, - 1,1 10,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen, - 10,1 50,0 ppm - pitoisuus suuri, - yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri. 2-5 ppm ppm ppm Pa Porvoon keskuskoulu, Aleksanterinkatu 25, Porvoo Luokka D kerros LIITE 3.9

35 Paine-ero 10:41 17:00 23:19 5:38 11:57 18:16 0:35 6:54 13:13 19:32 1:51 8:10 14:29 20:48 3:07 9:26 15:45 22:04 4:23 10:42 17:01 23:20 5:39 11:58 18:17 0:36 6:55 13:14 19:33 1:52 8:11 14:30 20:49 3:08 9:27 15:46 22:05 4:24 10:43 17:02 23:21 5:40 11:59 18:18 0:37 6:56 13:15 19:34 1:53 8:12 14:31 20:50 3:09 Finnmap Consulting Oy - SSM 10,0 Pa PE1: Käytävän B126 ja ryömintätilan (huoltotunneli) välinen paine-ero ,0 Pa 0,0 Pa Aika -5,0 Pa -10,0 Pa Tila on alipaineinen, kun paine-ero on negatiivinen. -15,0 Pa -20,0 Pa Porvoon keskuskoulu, Aleksanterinkatu 25, Porvoo LIITE 4.1

36 Paine-ero 23:57 1:19 2:41 4:03 5:25 6:47 8:09 9:31 10:53 12:15 13:37 14:59 16:21 17:43 19:05 20:27 21:49 23:11 0:33 1:55 3:17 4:39 6:01 7:23 8:45 10:07 11:29 12:51 14:13 15:35 16:57 18:19 19:41 21:03 22:25 23:47 1:09 2:31 3:53 5:15 6:37 7:59 9:21 10:43 12:05 13:27 14:49 16:11 17:33 18:55 20:17 21:39 23:01 Finnmap Consulting Oy - SSM 10,0 Pa PE2: Varaston B133 ja porrashuoneen B132 välinen paine-ero ,0 Pa 0,0 Pa Aika -5,0 Pa Tila on alipaineinen, kun paine-ero on negatiivinen. -10,0 Pa -15,0 Pa -20,0 Pa Porvoon keskuskoulu, Aleksanterinkatu 25, Porvoo LIITE 4.2

37 Paine-ero 12:53 19:12 1:31 7:50 14:09 20:28 2:47 9:06 15:25 21:44 4:03 10:22 16:41 23:00 5:19 11:38 17:57 0:16 6:35 12:54 19:13 1:32 7:51 14:10 20:29 2:48 9:07 15:26 21:45 4:04 10:23 16:42 23:01 5:20 11:39 17:58 0:17 6:36 12:55 19:14 1:33 7:52 14:11 20:30 2:49 9:08 15:27 21:46 4:05 10:24 16:43 23:02 5:21 Finnmap Consulting Oy - SSM 10,0 Pa PE3: Opetustilan A219 ja lattian eristetilan välinen paine-ero ,0 Pa 0,0 Pa Aika -5,0 Pa Tila on alipaineinen, kun paine-ero on negatiivinen. -10,0 Pa -15,0 Pa -20,0 Pa Porvoon keskuskoulu, Aleksanterinkatu 25, Porvoo LIITE 4.3

38 Paine-ero 13:08 19:27 1:46 8:05 14:24 20:43 3:02 9:21 15:40 21:59 4:18 10:37 16:56 23:15 5:34 11:53 18:12 0:31 6:50 13:09 19:28 1:47 8:06 14:25 20:44 3:03 9:22 15:41 22:00 4:19 10:38 16:57 23:16 5:35 11:54 18:13 0:32 6:51 13:10 19:29 1:48 8:07 14:26 20:45 3:04 9:23 15:42 22:01 4:20 10:39 16:58 23:17 5:36 Finnmap Consulting Oy - SSM 10,0 Pa PE4: Opetustilan A219 ja ulkoilman välinen paine-ero ,0 Pa 0,0 Pa Aika -5,0 Pa -10,0 Pa Tila on alipaineinen, kun paine-ero on negatiivinen. -15,0 Pa -20,0 Pa Porvoon keskuskoulu, Aleksanterinkatu 25, Porvoo LIITE 4.4

39 Paine-ero 7:33 11:14 14:55 18:36 22:17 1:58 5:39 9:20 13:01 16:42 20:23 0:04 3:45 7:26 11:07 14:48 18:29 22:10 1:51 5:32 9:13 12:54 16:35 20:16 23:57 3:38 7:19 11:00 14:41 18:22 22:03 1:44 5:25 9:06 12:47 16:28 20:09 23:50 3:31 7:12 10:53 14:34 18:15 21:56 1:37 5:18 8:59 12:40 16:21 20:02 23:43 3:24 7:05 Finnmap Consulting Oy - SSM 10,0 Pa PE5: Käytävän B211 ja ilmanvaihtokuilun välinen paine-ero ,0 Pa 0,0 Pa Aika -5,0 Pa Tila on alipaineinen, kun paine-ero on negatiivinen. -10,0 Pa -15,0 Pa -20,0 Pa Porvoon keskuskoulu, Aleksanterinkatu 25, Porvoo LIITE 4.5

40 Paine-ero 18:56 22:39 2:22 6:05 9:48 13:31 17:14 20:57 0:40 4:23 8:06 11:49 15:32 19:15 22:58 2:41 6:24 10:07 13:50 17:33 21:16 0:59 4:42 8:25 12:08 15:51 19:34 23:17 3:00 6:43 10:26 14:09 17:52 21:35 1:18 5:01 8:44 12:27 16:10 19:53 23:36 3:19 7:02 10:45 14:28 18:11 21:54 1:37 5:20 9:03 12:46 16:29 20:12 Finnmap Consulting Oy - SSM 10,0 Pa PE6: Luokan B320 ja lattiarakenteen eristetilan välinen paine-ero ,0 Pa 0,0 Pa Aika -5,0 Pa Tila on alipaineinen, kun paine-ero on negatiivinen. -10,0 Pa -15,0 Pa -20,0 Pa Porvoon keskuskoulu, Aleksanterinkatu 25, Porvoo LIITE 4.6

41 Paine-ero 8:10 10:06 12:02 13:58 15:54 17:50 19:46 21:42 23:38 1:34 3:30 5:26 7:22 9:18 11:14 13:10 15:06 17:02 18:58 20:54 22:50 0:46 2:42 4:38 6:34 8:30 10:26 12:22 14:18 16:14 18:10 20:06 22:02 23:58 1:54 3:50 5:46 7:42 9:38 11:34 13:30 15:26 17:22 19:18 21:14 23:10 1:06 3:02 4:58 6:54 8:50 10:46 12:42 Finnmap Consulting Oy - SSM 10,0 Pa PE7: Ilmanvaihtokonehuoneen ja luokan D403 välinen paine-ero ,0 Pa 0,0 Pa Aika -5,0 Pa Tila on alipaineinen, kun paine-ero on negatiivinen. -10,0 Pa -15,0 Pa -20,0 Pa Porvoon keskuskoulu, Aleksanterinkatu 25, Porvoo LIITE 4.7

42 15:36 21:52 4:08 10:24 16:40 22:56 5:12 11:28 17:44 0:00 6:16 12:32 18:48 1:04 7:20 13:36 19:52 2:08 8:24 14:40 20:56 3:12 9:28 15:44 22:00 4:16 10:32 16:48 23:04 5:20 11:36 17:52 0:08 6:24 12:40 18:56 1:12 7:28 13:44 20:00 2:16 8:32 14:48 21:04 3:20 9:36 15:52 22:08 4:24 10:40 16:56 23:12 5:28 Hiilidioksidipitoisuus (ppm) Finnmap Consulting Oy - SSM L1: Tilan C210 (opettajien huone) sisäilman hiilidioksidipitoisuus Aika Porvoon keskuskoulu, Aleksanterinkatu 25, Porvoo LIITE 5.1

43 15:11 21:26 3:41 9:56 16:11 22:26 4:41 10:56 17:11 23:26 5:41 11:56 18:11 0:26 6:41 12:56 19:11 1:26 7:41 13:56 20:11 2:26 8:41 14:56 21:11 3:26 9:41 15:56 22:11 4:26 10:41 16:56 23:11 5:26 11:41 17:56 0:11 6:26 12:41 18:56 1:11 7:26 13:41 19:56 2:11 8:26 14:41 20:56 3:11 9:26 15:41 21:56 4:11 10:26 Lämpötila ( C) ja suhteellinen kosteus (%) Finnmap Consulting Oy - SSM 35,0 L1: Tilan C210 (opettajien huone) sisäilman lämpötila ja suhteellinen kosteus ,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 Lämpötila Suhteellinen kosteus 0,0 Aika Porvoon keskuskoulu, Aleksanterinkatu 25, Porvoo LIITE 5.2

44 20:22 2:28 8:34 14:40 20:46 2:52 8:58 15:04 21:10 3:16 9:22 15:28 21:34 3:40 9:46 15:52 21:58 4:04 10:10 16:16 22:22 4:28 10:34 16:40 22:46 4:52 10:58 17:04 23:10 5:16 11:22 17:28 23:34 5:40 11:46 17:52 23:58 6:04 12:10 18:16 0:22 6:28 12:34 18:40 0:46 6:52 12:58 19:04 1:10 7:16 13:22 19:28 1:34 7:40 Hiilidioksidipitoisuus (ppm) Finnmap Consulting Oy - SSM 1200 L2: Luokan D402 sisäilman hiilidioksidipitoisuus Aika Porvoon keskuskoulu, Aleksanterinkatu 25, Porvoo LIITE 5.3

45 19:25 1:35 7:45 13:55 20:05 2:15 8:25 14:35 20:45 2:55 9:05 15:15 21:25 3:35 9:45 15:55 22:05 4:15 10:25 16:35 22:45 4:55 11:05 17:15 23:25 5:35 11:45 17:55 0:05 6:15 12:25 18:35 0:45 6:55 13:05 19:15 1:25 7:35 13:45 19:55 2:05 8:15 14:25 20:35 2:45 8:55 15:05 21:15 3:25 9:35 15:45 21:55 4:05 10:15 Lämpötila ( C) ja suhteellinen kosteus (%) Finnmap Consulting Oy - SSM 35,0 L2: Luokan D402 sisäilman lämpötila ja suhteellinen kosteus ,0 25,0 20,0 15,0 10,0 Lämpötila Suhteellinen kosteus 5,0 0,0 Aika Porvoon keskuskoulu, Aleksanterinkatu 25, Porvoo LIITE 5.4

46 15:13 21:23 3:33 9:43 15:53 22:03 4:13 10:23 16:33 22:43 4:53 11:03 17:13 23:23 5:33 11:43 17:53 0:03 6:13 12:23 18:33 0:43 6:53 13:03 19:13 1:23 7:33 13:43 19:53 2:03 8:13 14:23 20:33 2:43 8:53 15:03 21:13 3:23 9:33 15:43 21:53 4:03 10:13 16:23 22:33 4:43 10:53 17:03 23:13 5:23 11:33 17:43 23:53 6:03 Hiilidioksidipitoisuus (ppm) Finnmap Consulting Oy - SSM 1200 L3: Luokan D403 sisäilman hiilidioksidipitoisuus Aika Porvoon keskuskoulu, Aleksanterinkatu 25, Porvoo LIITE 5.5

47 15:01 21:16 3:31 9:46 16:01 22:16 4:31 10:46 17:01 23:16 5:31 11:46 18:01 0:16 6:31 12:46 19:01 1:16 7:31 13:46 20:01 2:16 8:31 14:46 21:01 3:16 9:31 15:46 22:01 4:16 10:31 16:46 23:01 5:16 11:31 17:46 0:01 6:16 12:31 18:46 1:01 7:16 13:31 19:46 2:01 8:16 14:31 20:46 3:01 9:16 15:31 21:46 4:01 10:16 Lämpötila ( C) ja suhteellinen kosteus (%) Finnmap Consulting Oy - SSM 35,0 L3: Luokan D403 sisäilman lämpötila ja suhteellinen kosteus ,0 25,0 20,0 15,0 Lämpötila 10,0 Suhteellinen kosteus 5,0 0,0 Aika Porvoon keskuskoulu, Aleksanterinkatu 25, Porvoo LIITE 5.6

48 12:10 17:58 23:46 5:34 11:22 17:10 22:58 4:46 10:34 16:22 22:10 3:58 9:46 15:34 21:22 3:10 8:58 14:46 20:34 2:22 8:10 13:58 19:46 1:34 7:22 13:10 18:58 0:46 6:34 12:22 18:10 23:58 5:46 11:34 17:22 23:10 4:58 10:46 16:34 22:22 4:10 9:58 15:46 21:34 3:22 9:10 14:58 20:46 2:34 8:22 14:10 19:58 1:46 7:34 Hiilidioksidipitoisuus (ppm) Finnmap Consulting Oy - SSM 1200 L4: Luokan D407 sisäilman hiilidioksidipitoisuus Aika Porvoon keskuskoulu, Aleksanterinkatu 25, Porvoo LIITE 5.7

49 15:10 21:25 3:40 9:55 16:10 22:25 4:40 10:55 17:10 23:25 5:40 11:55 18:10 0:25 6:40 12:55 19:10 1:25 7:40 13:55 20:10 2:25 8:40 14:55 21:10 3:25 9:40 15:55 22:10 4:25 10:40 16:55 23:10 5:25 11:40 17:55 0:10 6:25 12:40 18:55 1:10 7:25 13:40 19:55 2:10 8:25 14:40 20:55 3:10 9:25 15:40 21:55 4:10 10:25 Lämpötila ( C) ja suhteellinen kosteus (%) Finnmap Consulting Oy - SSM 35,0 L4: Luokan D407 sisäilman lämpötila ja suhteellinen kosteus ,0 25,0 20,0 15,0 10,0 Lämpötila Suhteellinen kosteus 5,0 0,0 Aika Porvoon keskuskoulu, Aleksanterinkatu 25, Porvoo LIITE 5.8

50 KUVAKOOSTE Porvoon keskuskoulu, Aleksanterinkatu 25, Porvoo LIITE 6 ILMANVAIHTO Kuvat 1, 2. Koulurakennuksen tuloilmakanavien sisäpintojen puhtaudet tarkistettiin pistokoemaisesti tiloista, joissa on epäilty ongelmia sisäilman laadussa. Tarkistus tehtiin käyttämällä apuna visuaalista puhtauden tarkastusmenetelmää. Tarkastuksessa käytettiin apuna visuaalista puhtauden arviointiasteikkoa. Kuvassa on luokan B416 tuloilman runkokanavan sisäpinta. Arviointiasteikon perusteella tuloilmakanavan sisäpinta on puhdistettu (pölykertymä on alle määritysrajan). Finnmap Consulting Oy SSM

51 KUVAKOOSTE Porvoon keskuskoulu, Aleksanterinkatu 25, Porvoo LIITE 6 ILMANVAIHTO Kuvat 3, 4, 5, 6. Yläkuvassa on käytävän B419 (luokan B409 edestä) tuloilman runkokanavan sisäpinta. Arviointiasteikon perusteella tuloilmakanavan sisäpinta on puhdistettu (pölykertymä on alle määritysrajan). Käytävän B419 alakattorakenteen tasopinnoilla todettiin pölyä ja pinnoittamattomia mineraalivillaisia akustiikkalevyjä. Finnmap Consulting Oy SSM

52 KUVAKOOSTE Porvoon keskuskoulu, Aleksanterinkatu 25, Porvoo LIITE 6 ILMANVAIHTO Kuvat 7, 8, 9, 10. Isossa kuvassa on käytävän B313 (luokan B320 edestä) tuloilman runkokanavan sisäpinta. Arviointiasteikon perusteella tuloilmakanavan sisäpinta on puhdistettu (pölykertymä on alle määritysrajan). Käytävän B313 alakattorakenteen tasopinnoilla todettiin pölyä ja pinnoittamattomia mineraalivillaisia akustiikkalevyjä. Finnmap Consulting Oy SSM

53 KUVAKOOSTE Porvoon keskuskoulu, Aleksanterinkatu 25, Porvoo LIITE 6 ILMANVAIHTO Kuvat 11, 12, 13. Isossa kuvassa on luokan D407 tuloilmakanavan sisäpinta. Arviointiasteikon perusteella tuloilmakanavan sisäpinta on puhdistettu (pölykertymä on alle määritysrajan). Finnmap Consulting Oy SSM

54 KUVAKOOSTE Porvoon keskuskoulu, Aleksanterinkatu 25, Porvoo LIITE 6 ILMANVAIHTO Kuvat 14, 15, 16. Yläkuvassa on luokan D402 tuloilmakanavan sisäpinta. Arviointiasteikon perusteella tuloilmakanavan sisäpinta on puhdistettu (pölykertymä on alle määritysrajan). Finnmap Consulting Oy SSM

PS2 PS1 MERKINTÖJEN SELITYKSET: PAINESUHTEIDEN SEURANTAMITTAUKSET. Ankkalammen päiväkoti Metsotie 27, Vantaa LIITE

PS2 PS1 MERKINTÖJEN SELITYKSET: PAINESUHTEIDEN SEURANTAMITTAUKSET. Ankkalammen päiväkoti Metsotie 27, Vantaa LIITE PS2 PS MERKINTÖJEN SELITYKSET: PS PAINESUHTEIDEN SEURANTAMITTAUKSET Ankkalammen päiväkoti Metsotie 27, Vantaa 2.0.203 OK LIITE ULKOSEINÄRAKENTEEN MERKKIAINEKOE 23.9.203 3 22 ppm 2 2-28 ppm 4 4 5-4 ppm

Lisätiedot

ILMATIIVEYSTUTKIMUS 51392.62 25.3.2014. Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Sähköposti: Jouni.Rasanen@vantaa.

ILMATIIVEYSTUTKIMUS 51392.62 25.3.2014. Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Sähköposti: Jouni.Rasanen@vantaa. 539.6 5.3.04 Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Kielotie 3 0300 Vantaa Sähköposti: Jouni.Rasanen@vantaa.fi Tutkimuskohde Martinlaakson koulu ILMATIIVEYSTUTKIMUS MERKKIAINEKOKEET JA VUOTOLUKUMITTAUS TULOSTEN

Lisätiedot

TIIVEYS- JA PAINESUHDE TUTKIMUS

TIIVEYS- JA PAINESUHDE TUTKIMUS Projekti 51292.35 RATAS PRO RAKENNETEKNIIKKA TALOTEKNIIKKA SISÄILMA TIIVEYS- JA PAINESUHDE TUTKIMUS Avoin päiväkoti Majakka Maalinauhantie 7, Vantaa 23.4.2012, muutos A 2 YHTEYSTIEDOT Tutkimuskohde Avoin

Lisätiedot

Tutkimuksen tekijät: Tommi Neuvonen, Tuomas Hintikka, Finnmap Consulting Oy / Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu

Tutkimuksen tekijät: Tommi Neuvonen, Tuomas Hintikka, Finnmap Consulting Oy / Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Projektinumero: 51579.55 Tilaaja: Porvoon kaupunki, Tilakeskus Liikelaitos Porvoon tilapalvelut Tekninen isännöitsijä Pekka Koskimies Sähköposti: pekka.koskimies@porvoo.fi Rakenteiden ilmatiiveyden tarkastus

Lisätiedot

Tutkimuksen tekijät: Tommi Neuvonen, Miika Virtanen Finnmap Consulting Oy / Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu

Tutkimuksen tekijät: Tommi Neuvonen, Miika Virtanen Finnmap Consulting Oy / Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Projektinumero: 51579.55 Tilaaja: Porvoon kaupunki, Tilakeskus Liikelaitos Porvoon tilapalvelut Tekninen isännöitsijä Pekka Koskimies Sähköposti: pekka.koskimies@porvoo.fi Rakenteiden ilmatiiveyden tarkastus

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 13.3.2013 Vantaan kaupunki Tilakeskus Jouni Räsänen Kielotie 13, 01300 Vantaa Sähköposti: jouni.rasanen@vantaa.fi Tutkimuskohde Orvokkitien koulu, Orvokkitie 15, Vantaa SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 29.6.202 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Petri Ylämurto Raatihuoneenkatu 9, PL 84 30 Hämeenlinna Sähköposti: petri.ylamurto@hameenlinna.fi Tutkimuskohde Hätilän koulu, Viertokatu,

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Tilakeskus Jouni Räsänen Kielotie 13, Vantaa sähköposti:

Vantaan kaupunki Tilakeskus Jouni Räsänen Kielotie 13, Vantaa sähköposti: 557.8.8.0 Vantaan kaupunki Tilakeskus Jouni Räsänen Kielotie, 000 Vantaa sähköposti: jouni.rasanen@vantaa.fi Tutkimuskohde Hämeenkylän koulu, RAKENTEIDEN ILMATIIVEYDEN LAADUNVARMISTUS KORJAUSTEN JÄLKEEN

Lisätiedot

Liikuntasalin merkkiainekokeet

Liikuntasalin merkkiainekokeet Kuva: Fonecta, kartat Liikuntasalin merkkiainekokeet Seutulan koulu, Katriinantie 60 Vantaa 7.9.03 Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus 08765-9 Viikinkaari a www.ssm.fi 00790

Lisätiedot

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 TUTKIMUSSELOSTUS 22500325.069 2016-6-30 Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 Tutkimuskohde: Kartanonkosken koulu Tilkuntie 5, Vantaa Tilaaja: Ulla Lignell Maankäytön, rakentamisen ja

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS. Sisäilma- ja kosteustekniset tutkimukset. 1 Lähtötiedot. 2 Tutkimuksen tarkoitus ja sisältö. 3 Rakenteet

TUTKIMUSSELOSTUS. Sisäilma- ja kosteustekniset tutkimukset. 1 Lähtötiedot. 2 Tutkimuksen tarkoitus ja sisältö. 3 Rakenteet TUTKIMUSSELOSTUS Jukka Saari, Ulla Lignell Vantaan kaupunki, Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa jukka.saari@vantaa.fi, ulla.lignell@vantaa.fi Sisäilma- ja kosteustekniset tutkimukset Kohde: Rekolan koulun

Lisätiedot

SISÄILMASTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 23.5.2014 Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Sähköposti: Jouni.Rasanen@vantaa.fi Tutkimuskohde Martinlaakson koulu SISÄILMASTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS KOSTEUSKARTOITUS JA RAKENTIDEN

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 28.2.2014 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Katja Tähtinen Raatihuoneenkatu 9, 2. krs, PL 84 13101 Hämeenlinna katja.tahtinen@hameenlinna.fi Tiedoksi: kari.ahonen@hameenlinna.fi, petri.yla-murto@hameenlinna.fi

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 11.4.2013 Isännöitsijätoimisto Maikoski Oy Jari Vainio Vernissakatu 6 01300 Vantaa jari.vainio@maikoski.fi Tutkimuskohde Uudenmaan TE-toimiston tilat, Vernissakatu 6, Vantaa SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN

Lisätiedot

RAKENNETIIVEYS TUTKIMUS

RAKENNETIIVEYS TUTKIMUS Projekti 539.40 RATAS PRO RAKENNETEKNIIKKA TALOTEKNIIKKA SISÄILA RAKENNETIIVEYS TUTKIUS Varistontie, Vantaa 5.5.0 YHTEYSTIEDOT Tutkimuskohde Varistontie, 0660 Vantaa Tilaaja Vantaan tilakeskus Jouni Räsänen

Lisätiedot

KUNTOTUTKIMUS ULKOSEINÄ- JA YLÄPOHJARAKENTEIDEN TIIVEYS

KUNTOTUTKIMUS ULKOSEINÄ- JA YLÄPOHJARAKENTEIDEN TIIVEYS Projekti 539.36 RATAS PRO RAKENNETEKNIIKKA TALOTEKNIIKKA SISÄILA KUNTOTUTKIUS ULKOSEINÄ- JA YLÄPOHJARAKENTEIDEN TIIVEYS Kaivokselan koulu 7.4.0 YHTEYSTIEDOT Tutkimuskohde Tilaaja Tutkimusryhmä Kaivokselan

Lisätiedot

MITTAUSTULOKSET Ismontie, Vantaa Liite 1 5139.39 Rakennusmateriaalien mikrobit, suoraviljelysmenetelmä 1 Tutkimuksessa selvitettiin, ovatko epäillyistä rakenteista otettujen materiaalinäytteiden mikrobimäärät

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA KOSTEUSKARTOITUS

TUTKIMUSSELOSTUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA KOSTEUSKARTOITUS TUTKIMUSSELOSTUS KOSTEUSKARTOITUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA 25.11.2015 Sisältö 1 LÄHTÖTIEDOT 2 2 YLEISTÄ KOHTEESTA 2 3 HAVAINNOT JA MITTAUKSET KOHTEESSA 2 3.1 PINTAKOSTEUSKARTOITUS 2 3.2

Lisätiedot

MITTAUSTULOKSET Hiekkaharjun koulu Liite 1 Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar

Lisätiedot

Sami Isoniemi, Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

Sami Isoniemi, Sweco Asiantuntijapalvelut Oy TUTKIMUSSELOSTUS 22500365-012 Pekka Koskimies Porvoon kaupunki Tekniikankaari 1, 06100 Porvoo Pekka.Koskimies@porvoo.fi Paine-ero seuranta Kohde: Aleksanterinkatu 25, 06100 Porvoo Aika: 6.-13.3.2017 mittaus

Lisätiedot

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu. RTA2-loppuseminaari Asko Karvonen

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu. RTA2-loppuseminaari Asko Karvonen Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu RTA2-loppuseminaari 8.6.2017 Saarijärven Keskuskoulu Lähtötiedot Kohde on valmistunut vuonna 1966. Kerrosala 4 334 m2. Laajamittainen

Lisätiedot

Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus

Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus Martinlaakson koulu, nuorisotila Martinlaaksonpolku 4, Vantaa 11.4.2014 Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus 0871165-9 Viikinkaari

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

TUTKIMUSSELOSTUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE, VANTAA 59.80 7..04 Sisältö LÄHTÖTIEDOT YLEISTÄ KOHTEESTA HAVAINNOT JA MITTAUKSET KOHTEESSA. RAKENNUSMATERIAALIN

Lisätiedot

Finnmap Consulting Oy SSM

Finnmap Consulting Oy SSM 1 Idänpuoleinen rakennusosa Liikuntasali Idänpuoleinen rakennusosa Kirjasto Liikuntasali Kuvat 1, 2. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää os. Varistontie 3, Vantaa sijaitsevan koulurakennuksen

Lisätiedot

Merkkiainetutkimus. Hakunilan koulu Hiirakkotie Vantaa

Merkkiainetutkimus. Hakunilan koulu Hiirakkotie Vantaa Merkkiainetutkimus Hiirakkotie 9 01200 Vantaa 2 Rakenteiden ilmatiiveyden tarkastus merkkiainekaasun avulla 1. Kohdetiedot Jouni Räsänen, Vantaan kaupunki, Vantaa Hiirakkotie 9 01200 Vantaa 2. Tutkijat

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS VARISTON OPETUSPISTE, VARISTONTIE 1, VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 51392.81

TUTKIMUSSELOSTUS VARISTON OPETUSPISTE, VARISTONTIE 1, VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 51392.81 TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS VARISTON OPETUSPISTE, VARISTONTIE, VANTAA 59.8 9..04 Sisältö LÄHTÖTIEDOT YLEISTÄ KOHTEESTA HAVAINNOT JA MITTAUKSET KOHTEESSA. PINTAKOSTEUSKARTOITUS.

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

TUTKIMUSSELOSTUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA 7.0.05 Sisältö LÄHTÖTIEDOT YLEISTÄ KOHTEESTA 3 HAVAINNOT JA MITTAUKSET KOHTEESSA 3 3. SISÄILMAN HAIHTUVAT

Lisätiedot

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Sanna Pohjola Hanna Kuitunen 1 Lähtökohta ja selvitysten tavoite Ojoisten lastentalon vanha osa valmistunut 1970-luvulla (liikuntasali, keittiö,

Lisätiedot

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Mikkolan koulu Liite Bakteerit, Sieni-itiöt, pitoisuus, Näytteenottopisteen kuvaus

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Mikkolan koulu Liite Bakteerit, Sieni-itiöt, pitoisuus, Näytteenottopisteen kuvaus 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

KORJAUSTARVEARVIO 52182.38 17.1.2014

KORJAUSTARVEARVIO 52182.38 17.1.2014 52182.38 17.1.2014 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Katja Tähtinen Raatihuoneenkatu 9, 2. krs, PL 84 13101 Hämeenlinna katja.tahtinen@hameenlinna.fi Tutkimuskohde Nummen koulu, Kylätie

Lisätiedot

Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy

Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy 1 Kuvat 1, 2. Tutkimuskohteena on ollut koulurakennus, jossa sijaitsee kolme eri-ikäistä osaa. Osat on rakennettu vuosina 1926 ja 1955 sekä 2000-luvun alussa Tutkitut tilat sijaitsevat vuosina 1926 ja

Lisätiedot

LAAJAVUOREN KOULU TIIVISTYSKORJAUSTEN TARKASTELU MERKKIAINEKOKEELLA

LAAJAVUOREN KOULU TIIVISTYSKORJAUSTEN TARKASTELU MERKKIAINEKOKEELLA Merkkiainekoeraportti 1 1 (6) Tilaaja: ISS Palvelut Oy Juha Leppälä Rajatorpantie 8 A 01600 VANTAA LAAJAVUOREN KOULU TIIVISTYSKORJAUSTEN TARKASTELU MERKKIAINEKOKEELLA Aika: 21.7.2011 Paikka: Laajaniityntie

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 21.3.2018 Elisa Vene Espoon kaupunki Tilakeskus liikelaitos Tiedoksi Ilmari Viljanen/Espoon kaupunki Kohde Rastaalan koulu, Alatalo, Espoo SISÄILMAN SEURANTANÄYTTEET 22500344.030 1 TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Porvoon Kaupunki / Pekka Koskimies Raportti Kohde: Toimeksianto: Mika Waltarinkatu 12 06100 Porvoo Kosteuskartoitus Tutkimus pvm: 21.3, 23.3 ja 29.3.2016 Läsnäolijat: Jens Ståhls

Lisätiedot

Rakenteiden ilmatiiveyden tarkastus

Rakenteiden ilmatiiveyden tarkastus Projektinumero: 51392.55.252 Tilaaja: Vantaan Kaupunki Raimo Eklund Nousutie 1, 01450 Vantaa puh. 040 588 6275 Sähköposti: raimo.eklund@vantaa.fi Rakenteiden ilmatiiveyden tarkastus Aika: Kenttätutkimukset

Lisätiedot

LAUSUNTO Hämeenlinnan lyseon lukio Hämeenlinnan kaupunki

LAUSUNTO Hämeenlinnan lyseon lukio Hämeenlinnan kaupunki LAUSUNTO Hämeenlinnan lyseon lukio Hämeenlinnan kaupunki FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Päivämäärä 12.3.2018 Projektinumero P34705 1 LAUSUNTO Tämä lausunto koskee Hämeenlinnan lyseon lukiota. on tehty

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS..205 035.025 Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Tilakeskus, Tilahallinta, Rakennusten kunnossapito Kielotie 3, 0300 Vantaa jouni.rasanen@vantaa.fi

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS 29.2.204 5392.80 Ulkoseinä- ja alapohjarakenteiden liittymien ilmatiiveyden tarkastus Aika: 29.2.204 Tutkimuskohde:, Tiiviystutkimus merkkiaineella Tutkimuksen tekijät: Juha Tanner Tehtävä

Lisätiedot

YLÄPOHJARAKENTEIDEN KORJAUSTARVESELVITYS

YLÄPOHJARAKENTEIDEN KORJAUSTARVESELVITYS YLÄPOHJARAKENTEIDEN KORJAUSTARVESELVITYS Sweco Rakennetekniikka Ratamestarinkatu 7a P.O. Box 88 FI-00521 Helsinki, Finland Telephone +358 207 393 300 Finnmap Consulting Oy VAT FI08711659 Reg.no: 0871165-9

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI / VALKEAVUOREN KOULUN A- JA B-RAKENNUKSET SEURANTAMITTAUKSET JA MERKKIAINETUTKIMUKSET ja

KAARINAN KAUPUNKI / VALKEAVUOREN KOULUN A- JA B-RAKENNUKSET SEURANTAMITTAUKSET JA MERKKIAINETUTKIMUKSET ja Raportti 1 (7) Kaarinan kaupunki Mirka Salonen KAARINAN KAUPUNKI / VALKEAVUOREN KOULUN A- JA B-RAKENNUKSET SEURANTAMITTAUKSET JA MERKKIAINETUTKIMUKSET 21.12.2018 ja 21.2.2019 1 Lähtötilanne ja tutkimusmenetelmät

Lisätiedot

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia Tiedotustilaisuus 24.11.2014 Sisäilmaongelmat ovat monimutkaisia kokonaisuuksia Sisäolosuhteisiin vaikuttavat useat eri tekijät: lämpö-, kosteus-, valaistus-

Lisätiedot

MUISTIO AP14_ tila 1176 Hakamäki & Tanner tila 1181 Hakamäki & Tanner tila 1172 Hakamäki & Tanner

MUISTIO AP14_ tila 1176 Hakamäki & Tanner tila 1181 Hakamäki & Tanner tila 1172 Hakamäki & Tanner MUISTIO 2.7.205 AP4_7035.027 Vantaan kaupunki Jussi-Pekka Sojakka Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Tilakeskus, Tilahallinta, Rakennusten kunnossapito Kielotie 3, 0300 Vantaa Ulkoseinä-,

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS SOTUNGIN KOULU, SOTUNGINTIE 19, VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

TUTKIMUSSELOSTUS SOTUNGIN KOULU, SOTUNGINTIE 19, VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS SOTUNGIN KOULU, SOTUNGINTIE 19, VANTAA 6.2.2015 Sisältö 1 LÄHTÖTIEDOT 2 2 YLEISTÄ KOHTEESTA 2 3 HAVAINNOT JA MITTAUKSET KOHTEESSA 3 3.1 PINTAKOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/7 Vastaanottaja: Porvoon Kaupunki / Peter Backman Raportti Kohde: Toimeksianto: Kvarnbergsgatan 18 06100 Borgå Kartoitus Tutkimus pvm: 7.8.2015 Läsnäolijat: Tomas Backman Raportointi pvm: 24.8.2015

Lisätiedot

Unajan koulu Laivolantie Unaja

Unajan koulu Laivolantie Unaja NÄYTTEENOTTO JA PAINE-EROSEURANTAMITTAUS Unajan koulu Laivolantie 10 26910 Unaja 1 Sisällys 1. YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3 1.2 Tilaaja... 3 1.3 Näytteidenoton ja mittauksen suorittaja... 3 1.4 Näytteenotto-

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Pekka Koskimies puh Olli Kontinen, Rehtori puh Frej Andersson, Kiinteistönhoitaja puh.

Yhteyshenkilö: Pekka Koskimies puh Olli Kontinen, Rehtori puh Frej Andersson, Kiinteistönhoitaja puh. Sivuja:1/6 Vastaanottaja: Porvoon Kaupunki Pekka Koskimies Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Tilaaja: Läsnäolijat: Isännöitsijä: HINTHAARAN KOULU Koulutie 26 07110 HINTHAARA Varastohuoneen 221 kartoitus.

Lisätiedot

SISÄILMA- JA MATERIAALITUTKIMUS

SISÄILMA- JA MATERIAALITUTKIMUS Projekti SISÄILMA- JA MATERIAALITUTKIMUS Havukosken koulu Tarhakuja 2, 01360 VANTAA 25.3.2014 2 YHTEYSTIEDOT Tutkimuskohde aja Tutkimusryhmä Havukosken koulu Tarhakuja 2, 01360 VANTAA Vantaan keskus, Hankepalvelut,

Lisätiedot

KOULURAKENNUKSEN KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS. Tiina Janhunen Suomen Sisäilmakeskus Oy RTA2

KOULURAKENNUKSEN KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS. Tiina Janhunen Suomen Sisäilmakeskus Oy RTA2 KOULURAKENNUKSEN KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Tiina Janhunen Suomen Sisäilmakeskus Oy RTA2 KOHTEEN KUVAUS oppilaita 800, opetushenkilöstöä 85 kiinteistössä toimivat lisäksi päiväkoti, kirjasto,

Lisätiedot

Kartoitus tilaajan kanssa sovituilla alueilla. Viktor Johansson, Polygon Finland Oy. Yhteyshenkilö: Porvoon Kaupunki / Pekka Koskimies p.

Kartoitus tilaajan kanssa sovituilla alueilla. Viktor Johansson, Polygon Finland Oy. Yhteyshenkilö: Porvoon Kaupunki / Pekka Koskimies p. Sivuja:1/18 Vastaanottaja: Porvoon Kaupunki / Pekka Koskimies. Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Tilaaja: Läsnäolijat: Gammelbacka Skola Opintie 1 06400 PORVOO Kartoitus tilaajan kanssa sovituilla

Lisätiedot

Paine-eromittaus tekn. töiden luokkatilan (laajennusosan) ja vanhan koulurakennuksen välillä

Paine-eromittaus tekn. töiden luokkatilan (laajennusosan) ja vanhan koulurakennuksen välillä Laajennusosa Tutkimusraportti Gammelbacka skola, Porvoo Paine-eromittaus tekn. töiden luokkatilan (laajennusosan) ja vanhan koulurakennuksen välillä Projekti 308141 13.2.2017 Sisältö Sisältö... 2 Tutkimuskohde

Lisätiedot

MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET 11.12.2015

MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET 11.12.2015 MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET Mittausraportti 2 (11) 1 YLEISTIEDOT 1.1 Tutkimuskohde Kenraalintie 6 01700 Vantaa 1.2 Tutkimuksen tilaaja Vantaan

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 24.8.2012 Vantaan kaupunki Tilakeskus Ulla Lingnell Kielotie 13, 01300 Vantaa ulla.lignell@vantaa.fi Tutkimuskohde Hevoshaan koulu, Hevoshaantie 17, Vantaa SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 539.07.7.03 Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Kielotie 3 0300 Vantaa Sähköposti: jouni.rasanen@vantaa.fi Tutkimuskohde Pähkinärinteen koulu, SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS SISÄILMAN LAATU,

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 5392.46 9..202 Vantaan tilakeskus Ulla Lignell Kielotie 3, 0300 Vantaa Sähköposti: ulla.lignell@vantaa.fi Tutkimuskohde Simonkylän koulu, Koivukyläntie 52, Vantaa SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus. Varia Rälssitie 13, Vantaa Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus

Sisäilmatutkimus. Varia Rälssitie 13, Vantaa Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus Sisäilmatutkimus Varia Rälssitie 13, Vantaa 13.1.2014 Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus 0871165-9 Viikinkaari 2 a www.ssm.fi 00790 Helsinki puh. 0207 393 300 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI MEDIALUKION HALLINTOSIIVEN SISÄILMAONGELMIEN SELVITYS

VÄLIRAPORTTI MEDIALUKION HALLINTOSIIVEN SISÄILMAONGELMIEN SELVITYS HELSINGIN KAUPUNKI RAPORTTI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja Marianna Tuomainen 1 (9) 26.6.2012 MEDIALUKIO Moisionkatu 3 00730 HELSINKI VÄLIRAPORTTI MEDIALUKION HALLINTOSIIVEN SISÄILMAONGELMIEN SELVITYS

Lisätiedot

Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus

Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus Länsi-Vantaan perheneuvola ja Musiikkiopisto Patotie 2, Vantaa 9.12.2013 Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus 0871165-9 Viikinkaari

Lisätiedot

YHTEENVETO PAINE-EROMITTAUKSESTA Hinthaaran koulu (sivistyskeskus) Porvoon kaupunki

YHTEENVETO PAINE-EROMITTAUKSESTA Hinthaaran koulu (sivistyskeskus) Porvoon kaupunki YHTEENVETO PAINE-EROMITTAUKSESTA Hinthaaran koulu (sivistyskeskus) Porvoon kaupunki FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Päivämäärä Projektinumero P32576 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti 1 (10)

Lisätiedot

KARTOITUSRAPORTTI. Asematie Vantaa 1710/

KARTOITUSRAPORTTI. Asematie Vantaa 1710/ Asematie 7 01300 Vantaa 1710/6416 26.3.2018 2 KOHDETIEDOT... 3 LÄHTÖTIEDOT... 4 RAKENTEET... 4 SUORITETUT TYÖT SEKÄ HAVAINNOT... 4 KÄYTETTY MITTAKALUSTO... 4 MITTAUSPÖYTÄKIRJA... 5 YHTEENVETO... 7 3 KOHDETIEDOT

Lisätiedot

Yhteenveto kuntotutkimuksen tuloksista

Yhteenveto kuntotutkimuksen tuloksista Urjalantie 25, 31900 Punkalaidun Yhteenveto kuntotutkimuksen tuloksista 1 Yleistä 1.1 Tilaaja Punkalaitumen kunta Tekninen johtaja Seppo Rytky Vesilahdentie 5 31980 PUNKALAIDUN 1.2 Työn sisältö Sisäilmasto-

Lisätiedot

Vakuutusyhtiö: TilPuh1: TilPuh2: Koulurakennus Betonirunko/tiiliverhoiltu Harjakatto. Putkien sijainti

Vakuutusyhtiö: TilPuh1: TilPuh2: Koulurakennus Betonirunko/tiiliverhoiltu Harjakatto. Putkien sijainti TILAAJA: Pomarkun Kunta PL 14 29631 Pomarkku MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Juha Paappanen 045 1147 100 KOHDE: Yläaste ja Lukio Lukiotie 5 29630 Pomarkku Vakuutusyhtiö: 93 097 22.09.2011 Sivu: 1 (Kosteuskartoitus)

Lisätiedot

HARJURINTEEN KOULU/UUSI OSA. Tapani Moilanen Ryhmäpäällikkö, rakennusterveysasiantuntija, rkm

HARJURINTEEN KOULU/UUSI OSA. Tapani Moilanen Ryhmäpäällikkö, rakennusterveysasiantuntija, rkm HARJURINTEEN KOULU/UUSI OSA Tapani Moilanen Ryhmäpäällikkö, rakennusterveysasiantuntija, rkm 24.1.2017 2 TUTKIMUKSET, syksy 2017 Tutkimusten tarkoitus Tutkimusten tarkoituksena oli selvittää syitä joilla

Lisätiedot

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS 16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS PERTUN PARAKKIKOULU 05400 JOKELA 05400 JOKELA 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija... 3 1.3 Toimeksiannon

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 19.3.2013 Vantaan tilakeskus Hankepalvelut, rakennuttaminen Ulla Lignell Kielotie 3, Vantaa 01300 Vantaa Sähköposti: ulla.lignell@vantaa.fi Tutkimuskohde Hiekkaharjun koulu, Talkootie 33, Vantaa SISÄILMASTO-

Lisätiedot

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Vihertien leikkipuistorakennus Vihertie / Uomakuja 12 01620 VANTAA 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Vihertien

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI/MITTAUSRAPORTTI

ENSIRAPORTTI/MITTAUSRAPORTTI Martinkyläntie 5 01620 VANTAA Raportointi pvm: 22.2.2012 ENSIRAPORTTI/MITTAUSRAPORTTI Työ A12162 KOHDE: ASUNNOT: Martinkyläntie 5 01620 VANTAA/Myllymäen koulu Liikuntasali ja pukuhuonetilat TILAAJA: Reino

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Pekka Koskimies p

Yhteyshenkilö: Pekka Koskimies p Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Porvoon Kaupunki/ Pekka Koskimies Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Tilaaja: Läsnäolijat: TOLKKISTEN KOULU Palomäentie 5 06750 TOLKKINEN Kosteuskartoitus. Porvoon Kaupunki

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

HAKALAN KOULU SISÄILMATUTKIMUKSET

HAKALAN KOULU SISÄILMATUTKIMUKSET HAKALAN KOULU SISÄILMATUTKIMUKSET Petri Lönnblad RI. RTA 4.9.2017 Tehdyt tutkimukset HUHTIKUU 2006: Asbestikartoitus KESÄ-HEINÄKUU 2017: - Kosteuskartoitus, kosteusmittaukset - Rakenneavaukset, mikrobinäytteenotto

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

ULKOSEINÄRAKENTEIDEN MERKKIAINEKOE , MUSIIKKILUOKKA 1177

ULKOSEINÄRAKENTEIDEN MERKKIAINEKOE , MUSIIKKILUOKKA 1177 ULKOSEINÄRAKENTEIDEN MERKKIAINEKOE 27.0.204, MUSIIKKILUOKKA 77 VETYSEOSKAASUA. ERISTEKERROKSEEN 3 4 IKKUNANKARMIN JA ULKOSEINÄN LIITTYMÄ 2 PISTORASIAT 3 PILARIN JA ULKOSEINÄN LIITTYMÄT 8 8 Pa 4 ULKOSEINÄN

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 1.2.2018 Elisa Vene Espoon kaupunki Tilakeskus liikelaitos 225003.0 Kohde Rastaalan koulu, Alatalo, Espoo SISÄILMAN SEURANTANÄYTTEET 1 TUTKIMUKSEN LÄHTÖTIEDOT Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite 77.0709 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Insinööritoimisto TähtiRanta Oy Talman koulun korjausten jälkeinen sisäilmaston laadunvarmistus

Insinööritoimisto TähtiRanta Oy Talman koulun korjausten jälkeinen sisäilmaston laadunvarmistus Insinööritoimisto TähtiRanta Oy Talman koulun korjausten jälkeinen sisäilmaston laadunvarmistus TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Sipoon Talman koulussa suoritettiin laaja sisäilmaston tekninen kuntotutkimus marraskuu

Lisätiedot

NÄSIN TERVEYSASEMA VANHAN TUBI-SAIRAALAN JA HAMMASHOITOLAN SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HELI HAKAMÄKI, DI

NÄSIN TERVEYSASEMA VANHAN TUBI-SAIRAALAN JA HAMMASHOITOLAN SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HELI HAKAMÄKI, DI NÄSIN TERVEYSASEMA VANHAN TUBI-SAIRAALAN JA HAMMASHOITOLAN SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HELI HAKAMÄKI, DI 1 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Vanha tubi-sairaala ja hammashoitola Tutkimuksen tarkoitus

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS 3.5.08 5006-08 Mika Metsäalho Kaupunkirakenne / Tilapalvelut PL 84 (Kasarmikatu 3, 3. krs) 30 Hämeenlinna mika.metsaalho@hameenlinna.fi Kohde: Ilmarila, SISÄILMAN LAADUN LISÄSELVITYKSET,

Lisätiedot

Merenojan koulu, Kalajoen kaupunki

Merenojan koulu, Kalajoen kaupunki Väliraportti, (alustavia käsityksiä rakennuksen kunnosta) 19.4.2017 Työnro 3512584 Ins. Petri Sippola Ins. Henrik Turtinen 2 (34) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...5 1.1 Tilaaja...5 1.2 Tutkimuksen tekijät...5

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/5 Vastaanottaja: Porvoon Tilapalvelut Raportti Kohde: Toimeksianto: Mika Waltarinkatu 12 06100 Porvoo Kartoitus Tutkimus pvm: 16.6.2016 Läsnäolijat: Hans Bergman / Porvoon Tilapalvelut Kim Laaksonen

Lisätiedot

T9003 Tutkimusraportti 1(9) Myllypuron ala-asteen sivukoulu ja päiväkoti 23.4.2009 SISÄLLYSLUETTELO

T9003 Tutkimusraportti 1(9) Myllypuron ala-asteen sivukoulu ja päiväkoti 23.4.2009 SISÄLLYSLUETTELO T9003 Tutkimusraportti 1(9) sivukoulu ja päiväkoti 23.4.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUSKOHDE... 2 2 TUTKIMUSMENETELMÄT... 3 2.1 Rakenteiden tutkimukset... 3 2.2 Mikrobit... 3 2.3 Kosteusmittaukset...

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 0.3.03 Mäntsälän kunta Tekniset palvelut, toimitilapalvelut Jukka Nissinen Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä Sähköposti: jukka.nissinen@mantsala.fi Tutkimuskohde Ehnroosin koulu, Nordenskiöldintie, Mäntsälä

Lisätiedot

RAPORTTI TOMMILANKATU 24, TURKU TUOMAS KONSALA A-KIINTEISTÖCONTROL OY MARKULANTIE TURKU

RAPORTTI TOMMILANKATU 24, TURKU TUOMAS KONSALA A-KIINTEISTÖCONTROL OY   MARKULANTIE TURKU RAPORTTI TOMMILANKATU 24, 20320 TURKU TUOMAS KONSALA A-KIINTEISTÖCONTROL OY WWW.VAHINKOPALVELU.COM MARKULANTIE 3 20300 TURKU Sisällys 1. YLEISET TIEDOT... 2 2. KÄYTETYT MITTALAITTEET... 3 3. MENETELMÄKUVAUS:...

Lisätiedot

KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS KAIVOKSELAN PÄIVÄKOTI 9.9.2014 Sisältö 1 LÄHTÖTIEDOT 2 2 YLEISTÄ KOHTEESTA 2 3 TULOSTEN ARVIOINTI 3 4 JOHTOPÄÄTÖKSET 5 5 JATKOTOIMENPITEIDEN ARVIOINTI 6 6 LIITTEET

Lisätiedot

GESTERBYN SUOMENKIELINEN KOULU. Sisäilma- ja kuntotutkimus

GESTERBYN SUOMENKIELINEN KOULU. Sisäilma- ja kuntotutkimus GESTERBYN SUOMENKIELINEN KOULU Sisäilma- ja kuntotutkimus Tiedotustilaisuus 5.3.2018 Olavi Vaittinen, rakennusterveysasiantuntija Inspector Sec Oy (ISEC) TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Koulurakennus ja liikuntasalirakennus:

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/7 Vastaanottaja: Porvoon Kaupunki / Peter Backman Raportti Kohde: Toimeksianto: Kvarnbergsgatan 18 06100 Borgå Kosteuskartoitus Tutkimus pvm: 19.2.2015 Läsnäolijat: Huoltomies Tomas Backman Raportointi

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 5392.5 22.0.203 Vantaan tilakeskus Ulla Lignell Kielotie 3 0300 Vantaa Sähköposti: ulla.lignell@vantaa.fi Tutkimuskohde Hämeenkylän koulu, SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS TUTKIMUSTEN TARKOITUS

Lisätiedot

ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS

ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS S i v u 1 / 8 RAPORTTI ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS Nikkilän sosiaali- ja terveysasema Jussaksentie 14 04130 Sipoo 11.12.2014 RAPORTIN NUMERO: 14263 TILAAJA: Jukka Haakana, Sipoon kunta VASTAAVA TUTKIJA:

Lisätiedot

TILAN 1.21 ALAPOHJAN MERKKIAINETUTKIMUS

TILAN 1.21 ALAPOHJAN MERKKIAINETUTKIMUS TILAN. ALAPOHJAN MERKKIAINETUTKIMUS 7..6 MERKKIAINEKAASU MAATÄYTTÖÖN SISÄKAUTTA ALAPOHJAN JA ULKOSEINÄN LIITTYMÄ ALAPOHJAN JA VÄLISEINÄN LIITTYMÄ - Pa mitattiin alapohjan ja huonetilan välisenä maatäyttöön

Lisätiedot

Tiivistystyön laadunvarmistus merkkiaineella

Tiivistystyön laadunvarmistus merkkiaineella TUTKIMUSSELOSTUS 50065.0 Porvoon Kaupunki, tilapalvelut Pekka Koskimies pekka.koskimies@porvoo.fi Tiivistystyön laadunvarmistus merkkiaineella Kohde: Kevättuulen päiväkoti, Sammontie 6, 0650 Porvoo Aika

Lisätiedot

Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy

Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy 1 itäsiipi pohjoi- nen etelä län- Kuvat 1, 2, 3. Rakennuksessa on tehty pohjakuviin merkityillä alueilla sisäilman laatuun vaikuttavien tekijöiden selvittämiseksi rakenneavauksia. Rakenneavausten ja rakennetutkimusten

Lisätiedot

HAJUHAITTASELVITYS JA MERKKIAINEKOKEET 24.11.2014, REKOLANMÄEN KOULU, KEITTIÖ VALTIMOTIE 4, 01400 VANTAA

HAJUHAITTASELVITYS JA MERKKIAINEKOKEET 24.11.2014, REKOLANMÄEN KOULU, KEITTIÖ VALTIMOTIE 4, 01400 VANTAA HAJUHAITTASELVITYS JA MERKKIAINEKOKEET 24.11.2014, REKOLANMÄEN KOULU, KEITTIÖ VALTIMOTIE 4, 01400 VANTAA RAPORTTI Sivu 1 / 6 HAJUHAITTASELVITYS JA MERKKIAINEKOKEET 24.11.2014, REKOLANMÄEN KOULU, KEITTIÖ,

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Paine-ero-, hiilidioksidipitoisuus-, ja kosteusmittaukset

TUTKIMUSRAPORTTI Paine-ero-, hiilidioksidipitoisuus-, ja kosteusmittaukset TUTKIMUSRAPORTTI Paine-ero-, hiilidioksidipitoisuus-, ja kosteusmittaukset Päiväkoti Meripirtti Haukkavuorenkatu 5 48100 KOTKA Työ nro T15026 Kotka 30.7.2015 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE

Lisätiedot

1950-luvulla rakennetun asuinpalvelurakennuksen KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS, PÄÄKORJAUSPERIAATTEET ja niistä aiheutuvat kustannukset

1950-luvulla rakennetun asuinpalvelurakennuksen KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS, PÄÄKORJAUSPERIAATTEET ja niistä aiheutuvat kustannukset 1950-luvulla rakennetun asuinpalvelurakennuksen KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS, PÄÄKORJAUSPERIAATTEET ja niistä aiheutuvat kustannukset Markus Fränti Kosteus ja sisäilmateknisen kuntotutkimus:

Lisätiedot

PÄIVÄKODIN SISÄILMATUTKIMUS

PÄIVÄKODIN SISÄILMATUTKIMUS PÄIVÄKODIN SISÄILMATUTKIMUS - TOMI LEVOLA - Päiväkodin henkilökunnalla ja lapsilla on esiintynyt oireilua, joka sopii oirekuvaltaan rakennuksen sisäilmasta johtuvaksi. Päiväkoti sijaitsee 1920-luvulla

Lisätiedot

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS Hangon keskuskoulu puutyöluokat, 6.11.2017 1 / 13 Sisällysluettelo Yleistiedot... 3 Kohde... 3 Tilaaja... 3 Tutkimuksen syy ja rajaukset... 3 Käytetyt menetelmät ja

Lisätiedot

Hyvinvointikeskus Kunila

Hyvinvointikeskus Kunila Hyvinvointikeskus Kunila Jari Harju RTA 2 27.4.2017 Johdanto Tutkimuskohde on 1953 rakennettu tiilirunkoinen rakennus Laajennettu 1993 Korjattu vuosina 1993, 1998, 2003 ja 2008 Kuntoarvio 2011 Laaja peruskorjaus

Lisätiedot

Kosteuskartoitus tilaajan kanssa sovituilla alueilla. Viktor Johansson, Polygon Finland Oy

Kosteuskartoitus tilaajan kanssa sovituilla alueilla. Viktor Johansson, Polygon Finland Oy Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Porvoon Kaupunki Pekka Koskimies Tutkimusraportti Kohde: KEVÄTTUULEN PÄIVÄKOTI Sammontie 6 06150 PORVOO Toimeksianto: Kosteuskartoitus tilaajan kanssa sovituilla alueilla. Tilaaja:

Lisätiedot

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI Vastaanottaja: Seppo Rantanen Padasjoen kunta Työnumero: 051321701374 LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE 8 17500 PADASJOKI Kai Kylliäinen 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Sisäilmastoseminaari 2014 Petri Annila, Jommi Suonketo ja Matti Pentti Esityksen sisältö Tutkimusaineiston

Lisätiedot