SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS"

Transkriptio

1 Mäntsälän kunta Tekniset palvelut, toimitilapalvelut Jukka Nissinen Heikinkuja 4, Mäntsälä Sähköposti: Tutkimuskohde Ehnroosin koulu, Nordenskiöldintie, Mäntsälä SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS LÄHTÖTIEDOT JA TUTKIMUKSEN LAAJUUS Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää koulurakennuksessa, os. Nordenskiöldintie, Mäntsälä, tilojen käyttäjien havaitsemia sisäilman laatuun liittyviä ongelmia päärakennuksessa olevissa tiloissa. Tutkimusten aikana koulun ilmanvaihtolaitteet olivat normaalilla tavalla käytössä tilojen painesuhteet vastasivat tilojen normaalia käyttöä. Tutkittavan rakennuksen vanhin osa, kirkonkylän kansakoulu on valmistunut 95 tai 957, riippuen lähteestä. Rakennusta on laajennettu vuosien varrella. Vuonna 958 alkuperäisen rakennuksen kaakkoisosan kylkeen rakennettiin siipirakennus, jossa on mm. liikuntasali. Vuonna 978 uuden siipiosan ja alkuperäisen osan liittymäkohtaan rakennettiin laajennus, jossa on nykyiset luokkahuoneet 5, 53 ja niiden alapuolinen kellari. Vuonna 986 alkuperäisen rakennuksen luoteen puolelle rakennettiin laajennus, jolloin lähes koko vanhan osan luoteenpuoleinen julkisivu jäi rakennuksen sisälle. Rakennus peruskorjattiin vuonna Peruskorjauksessa rakennuksen talotekniikka uudistettiin. Talotekniikkaa varten rakennettiin uusia kuiluja sekä uusi konehuone vanhan yläpohjan päälle. Rakennus on kolmekerroksinen. Rakennuksessa on myös kellarikerros, joka on osittain maan pinnan alapuolella. Alapohjarakenteena on maanvastainen betonilaatta. Kantavat rakenteet ovat pääosin paikalla valettua teräsbetonia, 986 laajennuksessa tasorakenteina on käytetty ontelolaatta elementtejä ja 00 laajennuksessa IV-konehuoneen rungossa teräsrakenteita. Tutkimuskohteena ovat olleet: - kellarikerroksen tilat 00a, 00, 000, 00, 035, 039, 06, 077, 078, 080, 087, 090, 09, -.kerroksen tilat 0, 5, 7, 5, 53, -.kerroksen tilat 03, 04, 08a, 4, 6a, 3, 5, - 3. kerroksen tilat 307, 30 ja 33. Tutkimuksen tekijöinä olivat rakennusinsinööri Ilkka Meriläinen, LVI-insinööri Olli Kärkkäinen ja kemisti Reija Salminen (laboratoriotyö). Tutkimukset tehtiin Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus Viikinkaari a Helsinki puh

2 TULOSTEN ARVIOINTI Sisäilman mikrobit. Sisäilman mikrobinäytteet otettiin tutkimukseen valituista tiloista 00, 035, 53, 7, 4 ja 30 kahden eri näytteenottokerran 8. ja 3..0 aikana. Vertailunäytteet otettiin ulkoilmasta. Tutkimustuloksia verrataan samanaikaisiin ulkoilman mikrobipitoisuuksiin ja selvitetään sisä- ja ulkoilman mikrobikoostumuksessa mahdollisesti todettavia eroja. Ulkoilmapitoisuuksiin verrattuina tutkittujen tilojen sieni- ja sädesieni-itiöpitoisuudet olivat alhaisia. Bakteeripitoisuudet olivat normaaleja. Rakennusmateriaalien mikrobit. Kohteen avatuista rakenteista otettiin näytteet laboratoriossa tehtäviä mikrobimäärityksiä varten. Mikrobipitoisuudet tutkittiin laimennossarjamenetelmällä. Seuraavissa näytteissä todettiin poikkeavaa mikrobikasvustoa (sieni-, bakteeri- tai sädesienikasvustoa): MR, tilan 000 ulkoseinän eristetilan mineraalivillan alareuna, pinta betonilaattaa vasten, homesienien pitoisuus 000 kpl/g. Näytteessä on todettu homesieni Chaetomium sp, joka viittaa kosteusvaurioon rakenteessa. Rakenteiden kosteudet. Rakenteiden kosteuksia määritettiin pintakosteudenilmaisimella, viiltomittauksilla ja rakenteisiin porattujen reikien kautta. Pintailmaisimella kartoitettiin lattioiden ja ulkoseinien kosteutta kellarikerroksen tiloissa 00a, 00, 000, 00, 006b, 035, , 076, 077, 078, 087, 090, 09, ulkoseinien kosteutta kartoitettiin -3 kerroksen tiloissa 0, 5, 7, 5,53, 4, 5, 35, 307, 30, 33. Kohonneita kosteuslukuarvoja todettiin tilan 006b lattiassa, lukemat Viiltomittauksilla tutkituissa rakenteissa todettiin muihin rakenteisiin nähden poikkeavaa kosteutta (rakenteen suhteellinen kosteus yli 70 %) tilan 00a muovimaton ja betonilaatan välissä, suhteellinen kosteus oli 75 %. Sisäilman haihtuvat orgaaniset yhdisteet. Sisäilman haihtuvien orgaanisten yhdisteiden näytteet otettiin tutkimukseen valituista tiloista 035, 077, 00, 7, 53, 03, 08, 4, 30 ja Vertailunäytteet otettiin tiloista 09, 5, 5, 34 ja Sisäilman haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus, ns. TVOC -arvo, oli tilassa µg/m 3, tilassa µg/m 3, tilassa µg/m 3, tilassa 53 µg/m 3, tilassa 7 8 µg/m 3, tilassa µg/m 3, tilassa 08a 49 µg/m 3, tilassa 4 46 µg/m 3, tilassa µg/m 3, tilassa 33 9 µg/m 3, tilassa 09 6 µg/m 3, tilassa 5 9 µg/m 3, tilassa 5 µg/m 3, tilassa 34 5 µg/m 3 ja tilassa 37 8 µg/m 3. Yhdisteiden kokonaispitoisuuksien määrät olivat tavanomaisella tasolla. Yhdisteiden joukossa vallitsevaa tasoa korkeampina pitoisuuksina (yhdisteestä riippuen 5-0 µg/m 3 tai korkeampina pitoisuuksina) todettuja yksittäisiä yhdisteitä olivat tilassa 035 bentsyylialkoholi 9,6 µg/m 3 ja bentsaldehydi 9, µg/m 3, tilassa 077 TXIB 7, µg/m 3, tilassa 00 TXIB 5,7 µg/m 3 ja nonanaali 5,0 µg/m 3, tilassa 7 TXIB 5,5 µg/m 3, tilassa 03 TXIB,7 µg/m 3, tilassa 08a TXIB 3,9 µg/m 3 ja nonanaali 6,7 µg/m 3, tilassa 4 TXIB 36,8 µg/m 3 ja nonanaali 5, µg/m 3, tilassa 30 TXIB 36,9 µg/m 3, tilassa 33 TXIB 9,4 µg/m 3 ja bentsaldehydi 5, µg/m 3, tilassa 5 TXIB 5,9 µg/m 3, tilassa 5 TXIB 6, µg/m 3, tilassa 34 TXIB 5,6 µg/m 3 ja tilassa 37 TXIB 5,5 µg/m 3.

3 3 Pinnoille laskeutuvan pölyn koostumus. Pinnoille laskeutuvan pölyn koostumusta tutkittiin tasopinnoille viikon ajaksi asennettujen keräysalustojen avulla Tutkimusmenetelmää varten ei ole ohjearvoja. Tutkittujen tilojen pinnoille laskeutuvien hiukkasten todettiin koostuvan tilassa 077 lähinnä hilseestä ja tilassa 4 tavanomaisesta huonepölystä, pääosin hilseestä, myös jonkin verran paperi- ja kangaskuiduista. Tilan 077 hiukkaspitoisuus oli hyvin pieni. Pinnoille laskeutuvat mineraalikuidut. Pinnoille kahden viikon aikana laskeutuvien mineraalikuitujen pitoisuuksia selvitettiin tasopinnoille asennettujen keräysalustojen avulla. Tutkituista tiloista otettiin kahdet rinnakkaiset näytteet. Tutkittujen tilojen 077 ja 4 mineraalikuitupitoisuudet vaihtelivat välillä alle 0,07-0,07 kpl/cm. Pitoisuudet alittavat käytössä olevan ohjeellisen arvon 0,0 kpl/cm. Rakennusmateriaalien sisältämät PAH-yhdisteet. Perusmuurin pikieristeen PAH -yhdisteiden kokonaispitoisuus oli 3000 mg/kg. 6 PAH yhdisteen kokonaispitoisuus oli mg/kg (materiaalin kaatopaikkakelpoisuuden raja-arvoon verrattava pitoisuus). Sisäilman formaldehydi. Tilojen 077 ja 30 sisäilman formaldehydi-pitoisuus oli <0 µg/m 3-0 µg/m 3. Pitoisuudet alittavat käytössä olevan ohjeellisen arvon 5 µg/m 3. Rakenteiden ilmatiiveys (merkkiainekokeet). Rakennuksen kerroksessa tutkittiin ulkoseinä-, lattia-, ja kattorakenteiden sisätiloja vasten olevien rakenneosien ilmatiiveyttä ja ilman liikkeitä rakennuksessa ns. merkkiainekokeen avulla. Merkkiainekokeissa rikkiheksafluoridi -kaasua johdettiin tutkittavaan kohtaan / tilaan merkkiaineen mahdollista kulkeutumista sisäilmaan / tilaan seurattiin tutkittavissa huoneissa kaasuanalysaattorin avulla. Tutkitut tilat ovat olleet tutkimuksen aikaisissa olosuhteissa 0-4 pascalia alipaineisia ulkoilmaan päin. Merkkiainekoetta on kuvattu tarkemmin (mm. kaasun pitoisuudet havaintokohdilla) liitteissä Painesuhteiden seurantamittaus. Tutkittujen tilojen painesuhteita ulkoilmaan nähden tutkittiin jatkuvatoimisten paine-eromittalaitteiden avulla Tulosten perusteella, - opetustila 53 oli päiväaikaan ja yöaikaan sekä viikonloppuna keskimäärin 0-4 pascalia alipaineinen ulkoilmaan nähden, - tietokoneluokka 7 oli päivä- ja yöaikaan sekä viikonloppuna -3-9 pascalia alipaineinen ulkoilmaan nähden, - terveydenhoitajan tila 00 oli päiväaikaan - -4 pascalia ja yöaikaan sekä viikonloppuna 0 - pascalia alipaineinen ulkoilmaan nähden, - elektroniikan opetustila 035 oli päivä- ja yöaikaan sekä viikonloppuna -4-0 pascalia alipaineinen ulkoilmaan nähden, - opetustila 4 oli päivä- ja yöaikaan sekä viikonloppuna 0-4 pascalia alipaineinen ulkoilmaan nähden, - biologian ot. 5 oli päivä- ja yöaikaan sekä viikonloppuna + -5 pascalia yli- ja alipaineinen ulkoilmaan nähden, - fysiikan/kemian ot. 33 oli päivä- ja yöaikaan sekä viikonloppuna + -3 pascalia yli/-alipaineinen ulkoilmaan nähden,

4 4 - opetustila 30 oli päivä- ja yöaikaan sekä viikonloppuna 0-3 pascalia alipaineinen ulkoilmaan nähden. Painesuhteiden seurantamittauksen graafiset kuvaajat on esitetty liitteissä Tutkimuskohteessa tehdyt havainnot. - Ensimmäisen käyntikerran yhteydessä tilassa 53 oli tyypillistä epäpuhtaammista rakenteen osista (ulkoseinien ja sokkeleiden eristetiloista) peräisin olevaan hajua. Käytävätilassa 074 oli haihtuvien hiiliyhdisteiden hajua. - Tilojen 335 ja 33 katossa olevista rei istä sekoittui ilmaa yläpohjan eristetilasta sisätiloihin. Samojen tilojen katoissa on ollut vesivuoto. - Tilojen 307 ja 333 katoissa on ollut vesivuotoja. - Käytävätilojen 053a ja 053b välisen oven kohdilla oli liuotinmaista hajua (mahdollisesti puutyöluokan maalaussalista). - IV-konehuoneessa 03 oli koneöljyn hajua. - Tilassa 04 oli tilaan avoimia vanhoja hormeja kpl. - Tilassa 0 oli viemärin hajua. Viemärissä ollut halkeama on tiivistetty tutkimuksen aikana. - Pääosassa tutkituissa tiloissa oli havaittavissa uusien kalusteiden hajua. - Tilassa 006b havaittiin yhden käyntikerran aikana viemäriperäistä hajua. - Tilassa 00a olevissa katon ja seinän koteloissa oli tervamaista hajua. perusmuurin rakenneavauksessa perusmuurin ja sisäpuolisen tiilimuurauksen välissä olevassa ilmaraossa todettiin tervamainen haju. - Tilassa 7a oli heikko mikrobiperäinen haju, tilassa 7 oli liuotinperäistä hajua. - Kellarikerroksen IV-konehuoneessa 009 havaittiin selvää hajua, joka oli peräisin voimistelusalin puoleisen siipiosan kotitalousluokista. LAUSUNTO Tulosten perusteella esitetään seuraavaa, - Tiloihin tehdyissä sisäilman laatumittauksissa, mikrobit -, formaldehydi -, pinnoille laskeutuvan pölyn koostumus ja pinnoille laskeutuvat mineraalikuidut tutkimuksissa ei havaittu normaalista poikkeavaa. Tiloihin tehdyissä sisäilman haihtuvat orgaaniset yhdisteet tutkimuksessa TXIB- yhdisteen pitoisuus oli koholla useassa tilassa. Huoneilman kohonnut TXIB -pitoisuus aiheuttaa erilaisia ärsytysoireita, kuten silmä-, nenä- ja kurkkuoireita. Yhdistettä saattaa vapautua muovimatoista ja niiden liimoista. Yhdisteitä on voinut imeytyä myös lattiatasoitteeseen. Syynä yhdisteiden vapautumiseen pidetään kostean betonin vaikutusta. Lattiamateriaalin alapuolista kosteustilannetta tutkittiin viiltomittauksin. Lattiassa ei todettu kohonneita suhteellisen kosteuden arvoja lukuun ottamatta kellarikerroksen tilaa 00a, joissa mitattiin lievästi koholla olevia arvoja ~75%). - Vanhimman osan kellarissa, huoneessa 00a tehdyssä perusmuurin rakenneavauksessa perusmuurin ja sisäpuolisen tiilimuurauksen välissä olevassa ilmaraossa todettiin tervamainen haju. Betonisen perusmuurin sisäpinnassa olevassa vanhassa pikieristeessä on PAH-yhdisteitä. Todettiin ilmaraossa olevan ilman sekoittuvan sisätilaan rakenteiden liittymistä. Katossa olevaan kotelorakenteeseen tulevat ilmavuodot olivat merkittäviä. Myös voimistelusalisiivessä luokassa 035 kellarin ulkoseinässä havaittiin samankaltaista pikieristettä. PAHyhdisteiden tiedetään olevan terveydelle haitallisia, joten niiden pääsy sisätiloihin tulee estää. - Tutkituissa tiloissa on tiivistämättömiä läpivientejä, reikiä, luukkuja sekä rakenneliittymiä alakattojen yläpuolisissa onkaloissa sekä kuilurakenteissa. Pisto-

5 5 koeluonteisessa tarkastelussa kellarikerroksessa olevan kuilun ilmaa todettiin sekoittuvan.kerroksen kuilujen tarkastusluukkujen liittymistä.kerroksen käytävätilaan. Tiivistämättömien rakojen kautta voi epäpuhtaammissa rakenneosissa olevaa ilmaa sekoittua sisätiloihin. - Tutkituissa tiloissa on alakattojen päällä olevissa onkaloissa pinnoittamatonta mineraalivillaeristettä. Pinnoittamattomista mineraalivillaeristeistä saattaa irrota sisäilmaan kuituja, jotka voivat aiheuttaa ärsytysoireita. Tiloissa havaittiin myös vesivuotojen aiheuttamia jälkiä, jatkotoimenpiteiden arviointi, - tutkituissa tiloissa esitetään seuraavaa toimintamallia jatkotoimenpiteiksi, - Olevat muovilattiapinnoitteet poistetaan liimoineen, lattian pinnasta jyrsitään tasoitetta. Levitetään uutta tasoitetta ja asennetaan uudet lattiapinnoitteet. Ennen mattojen uusimistyöhön ryhtymistä varmistetaan, että koholla oleva TXIB-pitoisuus on peräisin lattiamateriaaleista. Luokat 08a ja 4 ja 30 tyhjennetään siten että tiloihin jää ainoastaan kiintokalusteet. Luokat imuroidaan ja kaikki pinnat nihkeäpyyhitään, työssä käytetään ainoastaan puhdasta vettä. Luokkien annetaan tuulettua noin kaksi vuorokautta, jonka jälkeen jokaisesta luokasta otetaan kaksi VOCnäytettä, toinen kiintokalusteen (kaapin) sisältä, toinen luokan sisäilmasta. Ennen näytteen ottoa tilojen ilmanvaihto säädetään normaaliin tilaan siten, että aamulla näytteenottopäivänä ei ole tehostettua tuuletusta. Lattiamateriaaleista haihtuvia orgaanisia yhdisteitä tutkitaan tutkitaan Flecmenetelmällä. - Huoneen 00a ja siihen liittyvissä tiloissa ja huoneessa 035 tiivistetään perusmuurin muuratun sisäkuoren liittymät lattian pintalaattaan, katon betonilaattaan, ikkunarakenteisiin sekä läpiviennit ilmatiiviiksi. Tiivistykset ulotetaan viereisiin tiloihin väliseinien ylä- ja alanurkkiin tehtävien reikien läpi. Mikäli väliseinä katkaisee sisäpuolisen kuorimuurauksen (väliseinä on kantava tai jäykistävä) tiivistetään sisäpuolinen kuorimuuraus myös väliseinää vasten. - Tiloissa o kellarikerros tilat 00, 000, 00, 06, 077, 078, 087, 090, 09, o.kerros 0, 5, 7, 7a, 5, 53, o.kerros 4, 6a, 3, 5, o 3. kerros 33 tiivistetään ulkoseinin sisäkuoren liittymät vaakarakenteisiin, pilareihin, läpivienteihin ja ikkunarakenteisiin ilmatiiviiksi. - Tiloissa 00a, 00, 000, 00, 035, 039, 06, 077, 078, 080, 087, 090, 09, 0, 5, 7, 5, 53, 03, 04, 08a, 4, 6a, 3, 5, 307, 30, 33 ja niiden ympärysrakenteissa tarkastetaan alakaton päälle jääneet tilat sekä kuilut. Tiivistämättömät reiät, läpiviennit, luukut, raot tiivistetään ilmatiiviiksi. Sisätiloihin jäävät pinnoittamattomat mineraalivillaeristeet pinnoitetaan tai jos mahdollista poistetaan. Vesivahinkojen vioittamat pinnoitteet poistetaan ja rakenteet puhdistetaan. Pinnoitteet uusitaan näkyville jäävissä kohdin. - Ilmanvaihtokonehuoneessa 009 havaittavat vuotokohdat ilmanvaihtokoneiden kanavien saumoissa tiivistetään. - Tutkimuksen mukaan olennaisin korjaus on muovilattiapinnoitteiden uusiminen. Lattian ja lattiaan liittyvien rakenteiden tiivistystyöt on järkevää tehdä samalla kaikkiin riskirakenteisiin. Myös kellarin kuorimuurien tiivistäminen tulee tehdä vii-

6 6 vyttelemättä. Tiloissa, joissa on ollut sisäilmastoon liittyviä tuntemuksia tehdään rakenteiden tiivistystyöt. Myös ilmanvaihtoon liittyvät säädöt ja korjaukset tehdään. Korjaamisesta ja tilojen jatkokäytöstä saatavan kokemuksen perusteella arvioidaan päärakennuksen jatkotoimenpiteitä. - Tehdään tilojen 4, 30 ja 08a korjaukset, toimenpiteet edellyttävät suunnittelua. Korjausten onnistuminen varmistetaan ottamalla tiloista VOC-näytteet ja tutkimalla rakenteiden tiiveyttä merkkiainekokeiden avulla. Mallikorjausten jälkeen korjauksia jatketaan muissa tiloissa. Helsingissä, 0. maaliskuuta 03 Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Ilkka Meriläinen rakennusinsinööri Olli Kärkkäinen LVI-insinööri Lausunnon liitteet Liite. Mittaustulokset Liitteet.-.4 Mittauspisteet pohjakuvissa Liitteet Merkkiainekokeet pohjakuvissa Liitteet Painesuhteiden seurantamittausten kuvaajat Liite 5. Kuvakooste

7 MITTAUSTULOKSET Ehnroosin koulu, Nordenskiöldintie, Mäntsälä Liite Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille. Mikrobit tunnistettiin valomikroskooppisesti. Pitoisuudet on esitetty käyttäen yksikköä cfu/m 3 eli pesäkkeen muodostavien yksiköiden määrää kuutiometrissä ilmaa. Tulokset olivat seuraavat: Näytteenottopiste Tila Näytteenottopisteen kuvaus Pvm Sieni-itiöt, pitoisuus, cfu/m 3 Bakteerit, pitoisuus, cfu/m 3 Sädesienet, pitoisuus, cfu/m 3 M 53 Opetustila 8.. Yhteensä Gladosporium sp. Penicillium sp % 50 % Yhteensä alle 4 0 M 7 Atk-opetustila 8.. Yhteensä alle Yhteensä 4 0 M3 00 Terveydenhoitaja 8.. Yhteensä Penicillium sp % Yhteensä alle M4 035 Elektroniikkaopetustila 8.. Yhteensä Yhteensä 7 0 M5 4 Opetustila 8.. Yhteensä Yhteensä alle M6 30 Opetustila 8.. Yhteensä Yhteensä 4 0 M7 Ulkoilma 8.. Yhteensä Aspergillus fumigatus Gladosporium sp. Mycelia sterilia Penicillium spp % 3 % 7 % 54 % Yhteensä Mycelia sterilia Penicillium sp % 5 % 3 0 Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: Pvm Sisäilman lämpötila, C Sisäilman suhteellinen kosteus, % Ulkoilman lämpötila, C Ulkoilman suhteellinen kosteus, % 8.. 9,0, , ,4,4 4 7, 75 Mikrobitulosten arviointiperusteet ovat sosiaali- ja terveysministeriön ohjeiden (Asumisterveysohje 003, Asumisterveysopas 008, Kansanterveyslaitoksen Koulujen kosteus- ja homevauriot opas 008, Työterveyslaitos 0) mukaan: Sieni-itiöt Finnmap Consulting Oy SSM

8 MITTAUSTULOKSET Ehnroosin koulu, Nordenskiöldintie, Mäntsälä Liite - pitoisuustaso cfu/m 3 on osoituksena kohonneesta pitoisuudesta asuinhuoneistossa talviaikana, mikäli näytteen mikrobilajisto on tavanomaisesta poikkeava, - pitoisuustaso yli 500 cfu/m 3 talviaikana asuinhuoneistossa on kohonnut, - kivirakenteisten koulurakennusten pitoisuustaso talviaikana on yleensä alle 50 cfu/m 3, - toimistotyyppisten työtilojen ehdotettu ohjearvo (Työterveyslaitos) on 50 cfu/m 3, - sulan maan aikana vertailuarvona käytetään samanaikaista ulkoilmapitoisuutta ja selvitetään sisä- ja ulkoilman mikrobilajistoissa olevia eroja. Bakteerit - pitoisuustaso yli 4500 cfu/m 3 on kohonnut, - toimistotyyppisten työtilojen ehdotettu ohjearvo (Työterveyslaitos) on 600 cfu/m 3, Sädesienet - pitoisuustaso yli 0 cfu/m 3 talviaikana on kohonnut, - toimistotyyppisten työtilojen ehdotettu ohjearvo (Työterveyslaitos) on 5 cfu/m 3, - sulan maan aikana vertailuarvona käytetään samanaikaista ulkoilmapitoisuutta (mikäli yli 5 tai 0 cfu/m 3 ). Rakennusmateriaalien mikrobit, laimennossarjamenetelmä Rakennusmateriaalien mikrobipitoisuudet määritettiin sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen 003 mukaan ns. laimennossarjamenetelmällä. Näytteet toimitettiin MetropoliLab Oy:n laboratorioon Helsinkiin laimennossarjakäsittelyä ja viljelyä varten. Tulokset on esitetty yksikössä kpl/g: Näytteenottopiste Tila Näytteenottopisteen kuvaus Pvm Homesienet, kpl/g Muut bakteerit, kpl/g M Sienten tunnistus, todettu Sädesienet, kpl/g MR 000 Ulkoseinän eristetilan mineraalivillan alareuna, pinta betonilaattaa vasten Aspergillus spp Chaetomium sp.* Penicillium sp. MR 53 Ulkoseinän eristetilan mineraalivillan pinta ulkomuurausta vasten * kosteusvaurioindikaattori 8.. alle alle 00 Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen 003 ja Asumisterveysoppaan 009 mukaan rakennusmateriaalissa on - sienikasvustoa, jos näytteen sieni-itiöpitoisuus on suurempi kuin kpl/g, - bakteerikasvustoa, jos näytteen bakteeripitoisuus on suurempi kuin kpl/g ja aktinomykeettikasvustoa (sädesienikasvustoa), jos aktinomykeettipitoisuus (sädesienipitoisuus) on suurempi kuin 500 kpl/g. Pintailmaisimen käyttö rakennekosteuksien arvioinnissa Tutkittujen tilojen ulkoseinä- ja lattiarakenteita tutkittiin pintailmaisimella Gann Hydromette UNI. Mittalaitteen näytössä esiintyvät lukuarvot välillä Rakenteessa voi olla vertailuarvoon nähden kohonnutta kosteutta, kun mittalaitteen kosteuslukuarvo on yli 90. Ilmaisimen tulokset eivät anna todellista tietoa rakenteiden kosteudesta. Finnmap Consulting Oy SSM

9 MITTAUSTULOKSET Ehnroosin koulu, Nordenskiöldintie, Mäntsälä Liite Pintailmaisimella kartoitettiin lattioiden ja ulkoseinien kosteutta kellarikerroksen tiloissa 00a, 00, 000, 00, 006b, 035, , 076, 077, 078, 087, 090, 09, ulkoseinien kosteutta kartoitettiin -3 kerroksen tiloissa 0, 5, 7, 5,53, 4, 5, 35, 307, 30, 33. Kohonneita kosteuslukuarvoja todettiin tiloissa 006b lattiassa ja 00 lattiassa 0-0. Tilassa 00 poistettiin lattiapinnoitetta ja tehtiin tarkistusmittaus suoraan betonilaatan pinnasta, tällöin kosteuslukema ei ollut koholla. 3 Rakenteiden kosteudet, porareikämenetelmä Rakenteisiin, joissa todettiin vertailuarvoon nähden kohonnutta kosteutta kosteudenilmaisimella tai joissa oli muuten epäiltävissä poikkeavaa kosteutta, porattiin rakenteiden suhteellisen kosteuden määrittämiseksi reiät (6 mm). Reiät puhdistettiin ja tulpattiin. Suhteellinen kosteus mitattiin olosuhteiltaan tasaantuneissa rei issä. Mittalaitteina olivat Vaisalan HMI4-näyttölaitteet ja HMP44-mittapäät. Tulokset, rakenteen ilmatilan suhteellinen kosteus (%) ja lämpötila ( C) on esitetty oheisessa taulukossa. Tila Mittauspiste Rakenneosa Mittauspisteen sijainti Reiän syvyys, mm Pvm Suhteellinen kosteus, % Lämpötila, C K 00a perusmuuri betoninen ulkokuori, ulkoseinästä 500 mm lattiasta 50 mm ,3, Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: Pvm Sisäilma Ulkoilma Suhteellinen kosteus, % Absoluuttinen Lämpötila, C Suhteellinen kosteus, g/m 3 kosteus, % Absoluuttinen Lämpötila, C kosteus, g/m ,6 8,6 96-5,0 Rakenteiden kosteudet, viiltomittausmenetelmä Rakenteisiin, joissa todettiin vertailuarvoon nähden kohonnutta kosteutta kosteudenilmaisimella tai joissa oli muuten epäiltävissä poikkeavaa kosteutta, viillettiin lattiapäällysteeseen reiät suhteellisen kosteuden määrittämiseksi lattiapäällysteen alta. Suhteellinen kosteus mitattiin tasaantuneissa olosuhteissa. Mittalaitteina olivat Vaisalan HMI4- näyttölaitteet ja HMP4-mittapäät. Tulokset, rakenteen ilmatilan suhteellinen kosteus (%) ja lämpötila ( C) on esitetty oheisessa taulukossa. Tila Mittauspiste Rakenneosa Mittauspisteen sijainti, sisäilman suhteellinen kosteus ja lämpötila Pvm Suhteellinen kosteus, % Lämpötila, C VM 00a lattia ulkoseinästä 400 mm, Rh=3 % t=8 C ,3 4,6 VM 00a lattia keskellä huonetta, Rh=3 % t=8 C ,0 6,3 VM3 00 lattia ulkoseinästä 400 mm, Rh= % t=3 C ,0 0,9 VM4 077 lattia ulkoseinästä 400 mm, Rh=9 % t= C ,5 0,9 VM5 077 lattia keskellä huonetta, Rh=9 % t= C ,7,7 VM6 078 lattia väliseinästä 400 mm, Rh=7 % t= C ,5, VM7 087 lattia ulkoseinästä 00 mm, Rh=7 % t= C ,0,0 VM8 5 lattia ulkoseinästä 400 mm, Rh=8 % t= C ,5 0,5 VM8 5 lattia keskellä huonetta, Rh=8 % t= C ,7 0,9 VM9 08B lattia ulkoseinästä 400 mm, Rh=9 % t= C ,4, VM0 08B lattia keskellä huonetta, Rh=9 % t= C ,4,4 VM 4 lattia keskellä huonetta, Rh=7 % t= C ,, Finnmap Consulting Oy SSM

10 MITTAUSTULOKSET Ehnroosin koulu, Nordenskiöldintie, Mäntsälä Liite 4 Tila Mittauspiste Rakenneosa Mittauspisteen sijainti, sisäilman suhteellinen kosteus ja lämpötila Pvm Suhteellinen kosteus, % Lämpötila, C VM 30 lattia ulkoseinästä 400 mm, Rh=6 % t= C ,0, VM3 30 lattia keskellä huonetta, Rh=6 % t= C ,0,5 VM4 33 lattia keskellä huonetta, Rh=4 % t= C ,7,7 Sisäilman haihtuvat orgaaniset yhdisteet Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC -yhdisteiden) ilmanäytteet kerättiin pumpuilla Tenax -putkiin, jotka analysoitiin kaasukromatografisesti MetropoliLab Oy:n laboratoriossa Helsingissä. Tulokset on esitetty yksikössä µg/m 3. Tulokset olivat seuraavat: Näytteenottopiste Tila Näytteenottopisteen kuvaus Pvm Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus (TVOC), µg/m 3 V 53 Opetustila 8.. V 7 Atk-opetustila V3 00 Terveydenhoitaja V4 077 Erityisluokka V5 035 Elektroniikkaopetustila V6 03 Opetustila V7 4 Opetustila V8 30 Opetustila V9 33 Fysiikka/kemia V0 08a Opetustila V 37 Fysiikka / kemia V 5 Maantieto / biologia 8..3 V3 34 Maantieto / biologia V4 09 Opetustila V5 5 Opetustila Edellä mainittujen näytteiden tärkeimmät yksittäiset yhdisteet olivat: Yhdiste Näytteenottopiste/ Pitoisuus, µg/m 3 V V V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V0 Aromaattiset yhdisteet: Tolueeni 0,7 0,6 0,8 0,8 0,6 0,8 0,9 0,7 Etyylibentseeni 0,7 0,4 0,,4-Ksyleeni 0,4 0,4,3 0,4 0,4 0,5 0,7 0,5 Aromaattiset yhdisteet yhteensä 0,7,0, 0,8,5,0 0,4,3,6,4 Alkaanit: Suoraketjuisia ja haaraisia hiilivetyjä (*) 0,7 0,6 Alkaanit yhteensä 0,7 0,6 Terpeenit: Pineeni 0,3 0,3 3,4 0,4,5 0,6 0,9 0,8 0,4 0,9 Delta-3-kareeni 0, 0,, 0, 0,7 0,3 0,5 0,4 0, 0,5 Terpeenit yhteensä 0,4 0,5 4,5 0,6, 0,9,4, 0,6,4 Karbonyylit: Heksanaali,6,8,,0,,8,4, Finnmap Consulting Oy SSM

11 MITTAUSTULOKSET Ehnroosin koulu, Nordenskiöldintie, Mäntsälä Liite 5 Yhdiste Näytteenottopiste/ Pitoisuus, µg/m 3 V V V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V0 Oktanaali,3,6,5,3,,,3 Nonanaali 3,6 3, 5,0 4,0 3, 5, 4,4 6,7 Dekanaali (*),3,5,4,4,6,0,7,5 0,8 Bentsaldehydi 3, 4,8 4,8 4,9 9, 4,,8 3,9 5,,7 Asetofenoni (*) 0,6 0,7 0,8 0,8, 0,8,0,0 0,7,0 Karbonyylit yhteensä,5 0, 4,6 4,4 5, 0,0 4, 3,7 9,0 5,8 Esterit: Etyyliasetaatti 0, 0, 0, 0, n-butyyliasetaatti 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,,,4-Trimetyyli-,3-pentaanidiolidi-isobutyraatti (TXIB) 5,5 5,7 7,,7 36,8 36,9 9,4 3,9 Esterit yhteensä 5,6 5,9 7,3 0, 3,0 37,0 37,0 9,5 33,0 Alkoholit: Propyleeniglykoli (*), -Butanoli 0,7,0 0,6, 0,6 0,6 0,7 0,8 Bentsyylialkoholi (*) 9,6 -Etyyli--heksanoli,3,4 0,8,9 0,9 0,8 0,6 0,9 Fenoli,3,9,3,,4 Alkoholit yhteensä 4,4 5,3,7 3,9,5,4,7,7 Alkoholi- ja fenolieetterit: -(-Etoksietoksi)etanoli,7,7,6,,8,5,5,7,8 -(-Butoksietoksi)etanoli 0,6 0,6 0,7 0,5,6 0,6 0,5 Glykolieettereitä muita (*),9,8,3 4,3 7,0 4,7 Alkoholi- ja fenolieetterit yhteensä 5, 4, 4,6, 6,7,5, 7,0,3 Muut yhdisteet: Etikkahappo (*),5,,0,8,,4,5,7, Muut yhdisteet yhteensä,5,,0,8,,4,5,7, Tunnistettuja yhdisteitä yhteensä, µg/m 3 4, 9, 37,5 3,0 47,9 43,7 58,3 78, 3, 57,8 * Määritetty tolueenina. Yhdiste Näytteenottopiste/ Pitoisuus, µg/m 3 V V V3 V4 V5 Aromaattiset yhdisteet: Bentseeni,0,3 0,9 Etyylibentseeni 0,3 0, 0,4 0,3,4-Ksyleeni 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 Aromaattiset yhdisteet yhteensä 0,8,6 0,9,7,7 Alkaanit: Suoraketjuisia ja haar hiilivetyjä (*),5 Alkaanit yhteensä,5 Terpeenit: Pineeni 0,6 0,4 0,3 0,3 0,3 Delta-3-kareeni 0,3 0, 0, 0, 0, Terpeenit yhteensä 0,9 0,6 0,5 0,4 0,4 Karbonyylit: Finnmap Consulting Oy SSM

12 MITTAUSTULOKSET Ehnroosin koulu, Nordenskiöldintie, Mäntsälä Liite 6 Yhdiste Näytteenottopiste/ Pitoisuus, µg/m 3 V V V3 V4 V5 Heksanaali, Oktanaali, Nonanaali 3,5 3,6 4,3 Dekanaali (*),0,9,3,9 Bentsaldehydi 3,6,0 Asetofenoni (*) 0,6,3 0,9 0,7 Karbonyylit yhteensä,6,6 6,8 6,9 Esterit: Etyyliasetaatti 0, 0, 0, 0, n-butyyliasetaatti 0, 0,3 0,,,4-Trimetyyli-,3-pentaanidiolidi-isobutyraatti (TXIB) 5,5 6, 5,6,7 5,9 Esterit yhteensä 5,5 6,5 6,0,9 6, Alkoholit: Alkoholi- ja fenolieetterit: -Butanoli 0,7 -Etyyli--heksanoli 0,7 Alkoholit yhteensä,4 -Butoksietanoli (*),4 -(-Butoksietoksi)etanoli 0,6 0,5 0,6 Alkoholi- ja fenolieetterit yhteensä,0 0,5 0,6 Muut yhdisteet: Dekametyylisyklopentasiloksaani (*) 0,5 0,5,7 Heksametyylisyklotrisiloksaani (*),,0 Muut yhdisteet yhteensä 0,5,6 3,7 Tunnistettuja yhdisteitä yhteensä, µg/m 3 9, 7,8 4,7 5,0 9,4 * Määritetty tolueenina. Tunnistettujen yhdisteiden pitoisuudet määritetään puhtaiden vertailuaineiden avulla (aineen omalla vasteella) tai tolueeniekvivalenttina. TVOC -arvo määritetään tolueeniekvivalenttina. Tunnistettujen yhdisteiden joukossa voi olla myös TVOC -alueen ulkopuolisia yhdisteitä. Em. syistä tunnistettujen yhdisteiden kokonaispitoisuus ja TVOC -arvo eivät usein ole yhtä suuret. Sisäilman haihtuville orgaanisille yhdisteille ei ole ohjearvoa. Työterveyslaitoksen ehdotuksen mukaan (0) toimistotyötilojen sisäilman TVOC -pitoisuuden kohonneena arvona pidetään yli 50 µg/m 3. Sisäilman formaldehydi Sisäilman formaldehydin ilmanäytteet kerättiin,4-dinitrofenyylihydrasiinilla päällystettyyn Sep-pak-silikakeräimeen. Formaldehydipitoisuus määritettiin nestekromatografisesti Työterveyslaitoksen Työympäristön kehittäminen osaamiskeskuksen Helsingin toimipisteen laboratoriossa. Pitoisuudet määritetään yksikössä µg/m 3. Tulokset olivat seuraavat: Näytteenottopiste Näytteenottopisteen kuvaus Pvm Formaldehydipitoisuus, µg/m 3 Lämpötila, C Suhteellinen kosteus, % F Opetustila ,8 8 Finnmap Consulting Oy SSM

13 MITTAUSTULOKSET Ehnroosin koulu, Nordenskiöldintie, Mäntsälä Liite 7 Näytteenottopiste Näytteenottopisteen kuvaus Pvm Formaldehydipitoisuus, µg/m 3 Lämpötila, C Suhteellinen kosteus, % F Opetustila <0 9,9 7 Sisäilman formaldehydipitoisuus saa olla enintään 00 µg/m 3 sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen 003 mukaan. Työterveyslaitoksen ehdottama (0) toimistotyyppisten työtilojen sisäilman formaldehydipitoisuuden ohjearvo on 5 µg/m 3. Pinnoille laskeutuvan pölyn koostumus Pinnoille laskeutuvaa pölyä kerättiin tiloihin kahden viikon ajaksi asetettujen keräysalustojen avulla. Näytteet tutkittiin elektronimikroskooppisesti Mikrofokus Oy:n laboratoriossa Helsingissä. Pinnoille laskeutuvan pölyn todettiin sisältävän seuraavia hiukkasia: Näytteenottopiste Tila Näytteenottopisteen kuvaus Keräysaika Pölynäytteen koostumus PP 077 Opetustila Näytteen hiukkaspitoisuus todettiin hyvin pieneksi, hiukkaset olivat hilsettä PP 4 Opetustila Näytteen todettiin koostuvan tavanomaisista huonepölyhiukkasista, lähinnä hilseestä, joukossa jonkin verran tekstiili- ja paperikuitujen osasia. Pinnoille laskeutuvat mineraalikuidut Pinnoille laskeutuvia mineraalikuituja kerättiin tiloihin kahden viikon ajaksi asennettujen geeliteippilevyjen avulla. Näytteet tutkittiin valomikroskooppisesti laboratoriossa. Pinnoilla todettiin mineraalikuituja neliösenttimetriä kohden (yli 0 mikrometrin pituiset kuidut) seuraavasti: Näytteenottopiste Tila Näytteenottopisteen kuvaus Keräysaika Mineraalikuidut, kpl/cm PPK 077 Opetustila PPK 4 Opetustila alle 0,07 alle 0,07 0,07 0,07 Tasopinnoille kahden viikon aikana laskeutuvien mineraalikuitujen ohjearvoksi (säännöllisesti siivottavat pinnat) on ehdotettu 0, kpl/cm (Työterveyslaitos 0). Rakennusmateriaalien sisältämät PAH -yhdisteet Rakennusmateriaalien PAH -yhdisteiden (polysykliset aromaattiset hiilivedyt) koostumuksen selvittämiseksi materiaaleista otettiin näytteitä, jotka tutkittiin MetropoliLab Oy:n laboratoriossa Helsingissä. Pitoisuudet on esitetty yksikössä milligrammaa ainetta kilogrammassa näytettä, mg/kg. Materiaalinäytteiden todettiin sisältävän seuraavaa: Näytteenottopiste Tila Materiaalinäytteen kuvaus Pvm PAH -yhdisteiden kokonaispitoisuus, mg/kg 6 PAH -yhdisteen kokonaispitoisuus, mg/kg* RPAH 00a Perusmuurin pikieriste *materiaalin kaatopaikkakelpoisuuden raja-arvoon verrattava pitoisuus Edellä mainittujen näytteiden tärkeimmät yksittäiset yhdisteet olivat: Yhdiste Näytteenottopiste/ Pitoisuus, mg/kg Finnmap Consulting Oy SSM

14 MITTAUSTULOKSET Ehnroosin koulu, Nordenskiöldintie, Mäntsälä Liite 8 RPAH Naftaleeni 48 -Metyylinaftaleeni 37 -Metyylinaftaleeni 50 Bifenyyli 0,6-Dimetyylinaftaleeni 59 Asenaftyleeni 390 Asenafteeni 7,9,3,5-Trimetyylinaftaleeni 90 Fluoreeni 58 Fenantreeni 9 00 Antraseeni 000 -Metyylifenantreeni 300 Fluoranteeni 5 00 Pyreeni Bentso(a)antraseeni 600 Kryseeni 900 Bentso(b+k)fluoranteeni 300 Bentso(e)pyreeni 750 Bentso(a)pyreeni 00 Peryleeni 30 Indaani(,,3-cd)pyreeni 60 Dibentso(a,h)antraseeni 60 Bentso(ghi)peryleeni 00 PAH-yhdisteitä sisältävän jätemateriaalin kaatopaikkakelpoisuuden (tavanomaisen jätteen kaatopaikka) raja-arvona pidetään 50 mg/kg pienjäte-erien (- autokuormaa) osalta (Ympäristöhallinnon ohjeita /006). Kun PAH-yhdisteitä sisältäviä rakenteita puretaan tai rakennetaan, on syytä suojautua PAHpitoiselta pölyltä. (Ratu Kivihiilipikeä sisältävien rakenteiden purku. Osastointimenetelmä.) Finnmap Consulting Oy SSM

15 M4 V5 PS4 RAKENNE- AVAUS 3 MERKINTÖJEN SELITYKSET: RAKENNEAVAUS RPAH RAKENNUSMATERIAALIEN PAH-YHDISTEET MR M RAKENNUSMATERIAALIEN MIKROBIT SISÄILMAN MIKROBIT RAKENNE- AVAUS RPAH F SISÄILMAN FORMALDEHYDI PP PINNOILLE LASKEUTUVA PÖLY V SISÄILMAN HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET PPK PINNOILLE LASKEUTUVAT MINERAALIKUIDUT M3 V4 PS PAINESUHTEIDEN SEURANTAMITTAUKSET V3 PS3 RAKENNE- AVAUS MR PPK PP F Ehnroosin koulu Nordensköldintie, Mäntsälä kellarikerros OK LIITE.

16 M V PS RAKENNE- AVAUS 6 MR MERKINTÖJEN SELITYKSET: RAKENNE- AVAUS 5 V4 MR RAKENNUSMATERIAALIEN MIKROBIT M V SISÄILMAN MIKROBIT SISÄILMAN HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET RAKENNE- AVAUS 4 RAKENNE- AVAUS 7 V5 PS PAINESUHTEIDEN SEURANTAMITTAUKSET V PS M Ehnroosin koulu Nordensköldintie, Mäntsälä. kerros OK LIITE.

17 M5 V7 PS5 PPK MERKINTÖJEN SELITYKSET: PP M SISÄILMAN MIKROBIT V6 V0 PP PINNOILLE LASKEUTUVA PÖLY V SISÄILMAN HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET V PPK PINNOILLE LASKEUTUVAT MINERAALIKUIDUT V3 PS6 PS PAINESUHTEIDEN SEURANTAMITTAUKSET Ehnroosin koulu Nordensköldintie, Mäntsälä. kerros OK LIITE.3

18 M8 V8 PS8 F MERKINTÖJEN SELITYKSET: M SISÄILMAN MIKROBIT F SISÄILMAN FORMALDEHYDI V SISÄILMAN HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET V PS PAINESUHTEIDEN SEURANTAMITTAUKSET V9 PS7 Ehnroosin koulu Nordensköldintie, Mäntsälä 3. kerros OK LIITE.4

19 ULKOSEINÄRAKENTEEN MERKKIAINEKOE ppm 8-90 ppm ppm ppm 4 ppm 70 ppm 86 ppm 43 ppm NUOLIEN SELITYKSET: MERKKIAINEKAASU ULKOSEINÄRAKENTEEN ERISTETILAAN 0- Pa PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA (kertamittaus) MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: ULKOSEINÄ- JA LATTIARAKENTEEN LIITTYMÄ (lattiamaton ja seinän liittymä) ULKOSEINÄ- JA IKKUNARAKENTEEN LIITTYMÄ ppm MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla: - 0,0,0 ppm - pitoisuus vähäinen, -, 0,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen, - 0, 50,0 ppm - pitoisuus suuri, - yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri. 0-3 Pa Ehnroosin koulu Opetustila 33 Nordenskiöldintie, Mäntsälä 3. kerros OK LIITE 3.

20 ULKOSEINÄRAKENTEEN MERKKIAINEKOE ppm 65 ppm 370 ppm 55 ppm ppm 9 ppm NUOLIEN SELITYKSET: 0- Pa MERKKIAINEKAASU ULKOSEINÄRAKENTEEN ERISTETILAAN PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA (kertamittaus) MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: ULKOSEINÄ- JA LATTIARAKENTEEN LIITTYMÄ (lattiamaton ja seinän liittymä) ULKOSEINÄ- JA IKKUNARAKENTEEN LIITTYMÄ ppm MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla: - 0,0,0 ppm - pitoisuus vähäinen, -, 0,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen, - 0, 50,0 ppm - pitoisuus suuri, - yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri. 0- Pa Ehnroosin koulu Opetustila 53 Nordenskiöldintie, Mäntsälä. kerros OK LIITE 3.

21 ULKOSEINÄRAKENTEEN MERKKIAINEKOE ppm Ikkuna 5 ppm Patteri 4,5 ppm 7,0 ppm,0 6,0 ppm 6,0 ppm NUOLIEN SELITYKSET: MERKKIAINEKAASU ULKOSEINÄRAKENTEEN ERISTETILAAN 0- Pa PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA (kertamittaus) MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: ULKOSEINÄ- JA LATTIARAKENTEEN LIITTYMÄ (lattiamaton ja seinän liittymä) ULKOSEINÄ- JA IKKUNARAKENTEEN LIITTYMÄ (listan alapuolelta 3 KATON KOTELON SISÄPINNASTA Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla: - 0,0,0 ppm - pitoisuus vähäinen, -, 0,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen, - 0, 50,0 ppm - pitoisuus suuri, - yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri. 0-3 Pa ppm MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA Ehnroosin koulu Nordenskiöldintie, Mäntsälä Tila 00a kellari kerros HH LIITE 3.3

22 ULKOSEINÄRAKENTEEN MERKKIAINEKOE ppm 59 ppm 4,5 ppm NUOLIEN SELITYKSET: MERKKIAINEKAASU ULKOSEINÄRAKENTEEN ERISTETILAAN 0- Pa PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA (kertamittaus) MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: ULKOSEINÄ- JA LATTIARAKENTEEN LIITTYMÄ (lattiamaton ja seinän liittymä) LÄPIVIENTI 3 LASKETUN KATON SISÄLLÄ Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla: - 0,0,0 ppm - pitoisuus vähäinen, -, 0,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen, - 0, 50,0 ppm - pitoisuus suuri, - yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri. 0-3 Pa ppm MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA Ehnroosin koulu Nordenskiöldintie, Mäntsälä Tila 00a kellari kerros HH LIITE 3.4

23 ULKOSEINÄRAKENTEEN MERKKIAINEKOE 8..03, ppm,7 ppm NUOLIEN SELITYKSET: MERKKIAINEKAASU ULKOSEINÄRAKENTEEN ERISTETILAAN 0- Pa PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA (kertamittaus) MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: ULKOSEINÄ- JA LATTIARAKENTEEN LIITTYMÄ (lattiamaton ja seinän liittymä) ULKOSEINÄ- JA IKKUNARAKENTEEN LIITTYMÄ ppm MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla: - 0,0,0 ppm - pitoisuus vähäinen, -, 0,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen, - 0, 50,0 ppm - pitoisuus suuri, - yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri. 0- Pa Ehnroosin koulu Tila 00 Nordenskiöldintie, Mäntsälä kellari kerros HH LIITE 3.5

24 ULKOSEINÄRAKENTEEN MERKKIAINEKOE ppm 6 ppm 3 ppm 6 ppm ppm NUOLIEN SELITYKSET: MERKKIAINEKAASU ULKOSEINÄRAKENTEEN ERISTETILAAN 0- Pa PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA (kertamittaus) MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: ULKOSEINÄ- JA LATTIARAKENTEEN LIITTYMÄ ULKOSEINÄ- JA IKKUNARAKENTEEN LIITTYMÄ ppm MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla: - 0,0,0 ppm - pitoisuus vähäinen, -, 0,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen, - 0, 50,0 ppm - pitoisuus suuri, - yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri. 0- Pa Ehnroosin koulu Tila 000 Nordenskiöldintie, Mäntsälä 0.kerros HH LIITE 3.6

25 ULKOSEINÄRAKENTEEN MERKKIAINEKOE ppm ppm NUOLIEN SELITYKSET: 0- Pa MERKKIAINEKAASU MAATÄYTTÖÖN PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA (kertamittaus) MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: ULKOSEINÄ- JA LATTIARAKENTEEN LIITTYMÄ ppm MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla: - 0,0,0 ppm - pitoisuus vähäinen, -, 0,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen, - 0, 50,0 ppm - pitoisuus suuri, - yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri. 0- Pa Ehnroosin koulu Tilat 000 ja 00 Nordenskiöldintie, Mäntsälä 0.kerros HH LIITE 3.7

26 ULKOSEINÄRAKENTEEN MERKKIAINEKOE ,7 ppm 0-35 ppm ppm 5 ppm NUOLIEN SELITYKSET: MERKKIAINEKAASU ULKOSEINÄRAKENTEEN ERISTETILAAN 0- Pa PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA (kertamittaus) MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: ULKOSEINÄ- JA LATTIARAKENTEEN LIITTYMÄ (lattiamaton ja seinän liittymä) ULKOSEINÄ- JA IKKUNARAKENTEEN LIITTYMÄ ppm MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla: - 0,0,0 ppm - pitoisuus vähäinen, -, 0,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen, - 0, 50,0 ppm - pitoisuus suuri, - yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri. - Pa Ehnroosin koulu Tila 0 Nordenskiöldintie, Mäntsälä. kerros HH LIITE 3.8

27 ULKOSEINÄRAKENTEEN MERKKIAINEKOE ppm ppm 54 ppm 0-55 ppm 0-33 ppm 66 ppm NUOLIEN SELITYKSET: MERKKIAINEKAASU MAATÄYTTÖÖN JA ULKOSEINÄRAKENTEEN ERISTETILAAN -4 Pa 0- Pa PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA (kertamittaus) MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: ULKOSEINÄ- JA LATTIARAKENTEEN LIITTYMÄ VANHA TUULETUSRÄPPÄNÄ ppm MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla: - 0,0,0 ppm - pitoisuus vähäinen, -, 0,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen, - 0, 50,0 ppm - pitoisuus suuri, - yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri. Ehnroosin koulu Tila 035 Nordenskiöldintie, Mäntsälä. kerros HH LIITE 3.9

28 ULKOSEINÄRAKENTEEN MERKKIAINEKOE ,7 - ppm 3 0,6 -,8 ppm 3-53 ppm NUOLIEN SELITYKSET: MERKKIAINEKAASU KUILUUN 0- Pa PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA (kertamittaus) MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: KUILUN TARKASTUSLUUKUN LIITTYMÄT VANHAT VIEMÄRILÄPIVIENNIT 3 LAATAN SAUMAKOHDAT ppm MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla: - 0,0,0 ppm - pitoisuus vähäinen, -, 0,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen, - 0, 50,0 ppm - pitoisuus suuri, - yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri. - Pa Ehnroosin koulu Tila 5 Nordenskiöldintie, Mäntsälä. kerros HH LIITE 3.0

29 ULKOSEINÄRAKENTEEN MERKKIAINEKOE ppm 65 ppm 370 ppm 55 ppm 5 ppm ppm 9 ppm NUOLIEN SELITYKSET: 0- Pa MERKKIAINEKAASU ULKOSEINÄRAKENTEEN ERISTETILAAN PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA (kertamittaus) MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: ULKOSEINÄ- JA LATTIARAKENTEEN LIITTYMÄ (lattiamaton ja seinän liittymä) ULKOSEINÄ- JA IKKUNARAKENTEEN LIITTYMÄ ppm MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla: - 0,0,0 ppm - pitoisuus vähäinen, -, 0,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen, - 0, 50,0 ppm - pitoisuus suuri, - yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri. 0- Pa Ehnroosin koulu Opetustila 53 Nordenskiöldintie, Mäntsälä. kerros HH LIITE 3.

30 ULKOSEINÄRAKENTEEN MERKKIAINEKOE ppm 3 36 ppm,3 ppm 77 ppm 3 ppm 6 ppm 0, ppm NUOLIEN SELITYKSET: MERKKIAINEKAASU ULKOSEINÄRAKENTEEN ERISTETILAAN 0- Pa PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA (kertamittaus) MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: ULKOSEINÄ- JA LATTIARAKENTEEN LIITTYMÄ (lattiamaton ja seinän liittymä) ULKOSEINÄ- JA IKKUNARAKENTEEN LIITTYMÄ ppm MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla: - 0,0,0 ppm - pitoisuus vähäinen, -, 0,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen, - 0, 50,0 ppm - pitoisuus suuri, - yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri. -4 Pa Ehnroosin koulu Opetustila 5 Nordenskiöldintie, Mäntsälä. kerros HH LIITE 3.

31 MERKKIAINEKOE, ILMAN LIIKE, NUOLEN SELITYKSET: MERKKIAINEKAASU KOTITALOUSLUOKKIIN 048 JA 05 MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: IV-KONEHUONE 009 Poistoilmakoneen PK305 puhaltimen jälkeisten iv-kanavien saumat 5-0 ppm ppm MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla: - 0,0,0 ppm - pitoisuus vähäinen, -, 0,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen, - 0, 50,0 ppm - pitoisuus suuri, - yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri. Ehnroosin koulu IV-konehuone 009 Nordenskiöldintie, Mäntsälä kellarikerros HH LIITE 3.3

32 MERKKIAINEKOE, ILMAN LIIKE, NUOLEN SELITYKSET: MERKKIAINEKAASU IV-KONEHUONEESEEN 009 MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: OPETUSTILA 087 Tuloilma ppm MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla: - 0,0,0 ppm - pitoisuus vähäinen, -, 0,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen, - 0, 50,0 ppm - pitoisuus suuri, - yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri. 0,7-0,9 ppm Ehnroosin koulu Opetustila 087 Nordenskiöldintie, Mäntsälä kellarikerros HH LIITE 3.4

33 MERKKIAINEKOE, ILMAN LIIKE, NUOLEN SELITYKSET: Merkkiainekaasu kuiluun käytävällä 073 olevasta tarkastusluukusta MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: Kuilun tarkastusluukun liittymät Käytävällä ppm ppm MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla: - 0,0,0 ppm - pitoisuus vähäinen, -, 0,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen, - 0, 50,0 ppm - pitoisuus suuri, - yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri. Ehnroosin koulu käytävä 33 Nordenskiöldintie, Mäntsälä. kerros HH LIITE 3.5

34 Finmap Consulting Oy - SSM 30,0 PS: Opetustilan 53 ja ulkoilman välinen paine-ero ,0 0,0 5,0 0,0 5,0 Paine-ero, Pa 0,0-5,0 0:00 3:07 6:4 9: :8 5:35 8:4 :49 0:56 4:03 7:0 0:7 3:4 6:3 9:38 :45 :5 4:59 8:06 :3 4:0 7:7 0:34 3:4 :48 5:55 9:0 :09 5:6 8:3 :30 0:37 3:44 6:5 9:58 3:05 6: 9:9 :6 :33 4:40 7:47 0:54 4:0 7:08 0:5 3: :9 5:36 8:43 :50 4:57 8:04 : -0,0-5,0-0,0-5,0 Tila on alipaineinen, kun paine-ero on negatiivinen. -30,0 Aika Ehnroosin koulu, Nordenskiöldintie, Mäntsälä LIITE 4.

35 Finmap Consulting Oy - SSM 30,0 PS: ATK-opetustilan 7 ja ulkoilman välinen paine-ero ,0 0,0 5,0 0,0 5,0 Paine-ero, Pa 0,0-5,0 0:00 3:07 6:4 9: :8 5:35 8:4 :49 0:56 4:03 7:0 0:7 3:4 6:3 9:38 :45 :5 4:59 8:06 :3 4:0 7:7 0:34 3:4 :48 5:55 9:0 :09 5:6 8:3 :30 0:37 3:44 6:5 9:58 3:05 6: 9:9 :6 :33 4:40 7:47 0:54 4:0 7:08 0:5 3: :9 5:36 8:43 :50 4:57 8:04 : -0,0-5,0-0,0-5,0 Tila on alipaineinen, kun paine-ero on negatiivinen. -30,0 Aika Ehnroosin koulu, Nordenskiöldintie, Mäntsälä LIITE 4.

36 Finmap Consulting Oy - SSM 30,0 PS3: Terveydenhoitaja tilan 00 ja ulkoilman välinen paine-ero ,0 0,0 5,0 0,0 5,0 Paine-ero, Pa 0,0-5,0 0:00 3:07 6:4 9: :8 5:35 8:4 :49 0:56 4:03 7:0 0:7 3:4 6:3 9:38 :45 :5 4:59 8:06 :3 4:0 7:7 0:34 3:4 :48 5:55 9:0 :09 5:6 8:3 :30 0:37 3:44 6:5 9:58 3:05 6: 9:9 :6 :33 4:40 7:47 0:54 4:0 7:08 0:5 3: :9 5:36 8:43 :50 4:57 8:04 : -0,0-5,0-0,0-5,0 Tila on alipaineinen, kun paine-ero on negatiivinen. -30,0 Aika Ehnroosin koulu, Nordenskiöldintie, Mäntsälä LIITE 4.3

37 Finmap Consulting Oy - SSM 30,0 PS4: Elektroniikka op. 035 ja ulkoilman välinen paine-ero ,0 0,0 5,0 0,0 5,0 Paine-ero, Pa 0,0-5,0 0:00 3:07 6:4 9: :8 5:35 8:4 :49 0:56 4:03 7:0 0:7 3:4 6:3 9:38 :45 :5 4:59 8:06 :3 4:0 7:7 0:34 3:4 :48 5:55 9:0 :09 5:6 8:3 :30 0:37 3:44 6:5 9:58 3:05 6: 9:9 :6 :33 4:40 7:47 0:54 4:0 7:08 0:5 3: :9 5:36 8:43 :50 4:57 8:04 : -0,0-5,0-0,0-5,0 Tila on alipaineinen, kun paine-ero on negatiivinen. -30,0 Aika Ehnroosin koulu, Nordenskiöldintie, Mäntsälä LIITE 4.4

38 Finmap Consulting Oy - SSM 30,0 PS5: Opetustilan 4 ja ulkoilman välinen paine-ero ,0 0,0 5,0 0,0 5,0 Paine-ero, Pa 0,0-5,0 0:00 3:07 6:4 9: :8 5:35 8:4 :49 0:56 4:03 7:0 0:7 3:4 6:3 9:38 :45 :5 4:59 8:06 :3 4:0 7:7 0:34 3:4 :48 5:55 9:0 :09 5:6 8:3 :30 0:37 3:44 6:5 9:58 3:05 6: 9:9 :6 :33 4:40 7:47 0:54 4:0 7:08 0:5 3: :9 5:36 8:43 :50 4:57 8:04 : -0,0-5,0-0,0-5,0 Tila on alipaineinen, kun paine-ero on negatiivinen. -30,0 Aika Ehnroosin koulu, Nordenskiöldintie, Mäntsälä LIITE 4.5

39 Finmap Consulting Oy - SSM 30,0 PS6: Maantieto / biologia 5 ja ulkoilman välinen paine-ero ,0 0,0 5,0 0,0 5,0 Paine-ero, Pa 0,0-5,0 0:00 3:07 6:4 9: :8 5:35 8:4 :49 0:56 4:03 7:0 0:7 3:4 6:3 9:38 :45 :5 4:59 8:06 :3 4:0 7:7 0:34 3:4 :48 5:55 9:0 :09 5:6 8:3 :30 0:37 3:44 6:5 9:58 3:05 6: 9:9 :6 :33 4:40 7:47 0:54 4:0 7:08 0:5 3: :9 5:36 8:43 :50 4:57 8:04 : -0,0-5,0-0,0-5,0 Tila on alipaineinen, kun paine-ero on negatiivinen. -30,0 Aika Ehnroosin koulu, Nordenskiöldintie, Mäntsälä LIITE 4.6

40 Finmap Consulting Oy - SSM 30,0 PS7: Fysiikka / kemia 33 ja ulkoilman välinen paine-ero ,0 0,0 5,0 0,0 5,0 Paine-ero, Pa 0,0-5,0 0:00 3:07 6:4 9: :8 5:35 8:4 :49 0:56 4:03 7:0 0:7 3:4 6:3 9:38 :45 :5 4:59 8:06 :3 4:0 7:7 0:34 3:4 :48 5:55 9:0 :09 5:6 8:3 :30 0:37 3:44 6:5 9:58 3:05 6: 9:9 :6 :33 4:40 7:47 0:54 4:0 7:08 0:5 3: :9 5:36 8:43 :50 4:57 8:04 : -0,0-5,0-0,0-5,0 Tila on alipaineinen, kun paine-ero on negatiivinen. -30,0 Aika Ehnroosin koulu, Nordenskiöldintie, Mäntsälä LIITE 4.7

41 Finmap Consulting Oy - SSM 30,0 PS8: Opetustilan 30 ja ulkoilman välinen paine-ero ,0 0,0 5,0 0,0 5,0 Paine-ero, Pa 0,0-5,0 0:00 3:07 6:4 9: :8 5:35 8:4 :49 0:56 4:03 7:0 0:7 3:4 6:3 9:38 :45 :5 4:59 8:06 :3 4:0 7:7 0:34 3:4 :48 5:55 9:0 :09 5:6 8:3 :30 0:37 3:44 6:5 9:58 3:05 6: 9:9 :6 :33 4:40 7:47 0:54 4:0 7:08 0:5 3: :9 5:36 8:43 :50 4:57 8:04 : -0,0-5,0-0,0-5,0 Tila on alipaineinen, kun paine-ero on negatiivinen. -30,0 Aika Ehnroosin koulu, Nordenskiöldintie, Mäntsälä LIITE 4.8

42 KUVAKOOSTE Ehnroosin koulu, Nordenskiöldintie, Mäntsälä Liite 5 Kuvat,, 3. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää koulurakennuksessa, os. Nordenskiöldintie, Mäntsälä, tilojen käyttäjien havaitsemia sisäilman laatuun liittyviä ongelmia päärakennuksessa olevissa tiloissa. Tutkittavan rakennuksen vanhin osa kirkonkylän kansakoulu on ylemmässä valokuvassa suoraan edessä. Rakennusta on laajennettu vuosien varrella. Alemassa valokuvassa on vuonna 958 alkuperäisen rakennuksen kaakkoisosan kylkeen rakennettu siipirakennus, jossa on mm. liikuntasali. Vuonna 978 uuden siipiosan ja alkuperäisen osan liittymäkohtaan rakennettiin laajennus, jossa on.kerroksen opetustilat ja niiden alapuolinen kellari. Alkuperäisen rakennuksen luoteen puolelle rakennettiin laajennus 978. Tässä laajennuksessa lähes koko vanhan luoteenpuoleinen julkisivu jäi laajennuksen sisälle. Rakennus peruskorjattiin vuonna Peruskorjauksessa rakennuksen talotekniikka uudistettiin. Talotekniikkaa varten rakennettiin uusia kuiluja sekä uusi konehuone vanhan yläpohjan päälle. Rakennuksessa on kolme kerrosta ja kellarikerros, joka on osittain maan pinnan alapuolella. Finnmap Consulting Oy SSM

43 KUVAKOOSTE Ehnroosin koulu, Nordenskiöldintie, Mäntsälä Liite 5 Kuvat,, 3. Vanhojen vuodelta958 peräisin olevien suunnitelmien mukaan rakennuksessa on käytetty puupohjaisia lämmöneristeitä, kuten korkkia ja betonisideaineisia puulastueristeitä. Kun tällaiset eristeet joutuvat poikkeukselliseen kosteuteen, eristetiloihin saattaa syntyä mikrobikasvustoa. Kuvassa oikealla oleva leikkaus h-h on ulkoseinästä, joka on jäänyt osaksi sisätiloja vuoden 978 laajennuksessa. Sisätiloihin jääneitä kosteudelle alttiina olleita rakenneosia on monin paikoin myöhempien laajennusten ja vanhempien osien liittymäkohdissa. Finnmap Consulting Oy SSM

44 KUVAKOOSTE Ehnroosin koulu, Nordenskiöldintie, Mäntsälä Liite 5 3 Kuvat,, 3. Kuvissa on vuonna 978 tehdyn laajennuksen suunnitelmissa olevia sisäilmastoteknisiä riskirakenteita. Leikkauksessa - on tyypillinen valesokkelirakenne, jonka kosteudelle alttiista eristetilasta saattaa sekoittua ilmaa sisätiloihin. Leikkauksessa 3-3 on esitetty, että kosteudelle alttiiden rakenteiden väliin erotuskaistana käytetään kovalevyä, johon voi syntyä mikrobikasvustoa, jonka itiöitä ja aineenvaihduntatuotteita voi sekoittua ilmavuotojen mukana sisäilmaan. Leikkauksessa - on esitetty, että vanhat puupohjaiset lämmöneristeet jätetään uusien eristeiden alle, jolloin katon ontelotilaan voi tulla epäpuhtauksia. Katon ontelotila liittyy alapuolisiin tiloihin yläpohjan ja katon kohdalla oleviin yläpuolisiin tiloihin ulkoseinien välityksellä, minkä vuoksi näiden rakenteiden tulee olla tiiviitä. Finnmap Consulting Oy SSM

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Mikkolan koulu Liite Bakteerit, Sieni-itiöt, pitoisuus, Näytteenottopisteen kuvaus

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Mikkolan koulu Liite Bakteerit, Sieni-itiöt, pitoisuus, Näytteenottopisteen kuvaus 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Kartanonkosken koulu Liite Bakteerit, pitoisuus, Sieni-itiöt, pitoisuus, cfu/m 3

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Kartanonkosken koulu Liite Bakteerit, pitoisuus, Sieni-itiöt, pitoisuus, cfu/m 3 Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

MITTAUSTULOKSET Hiekkaharjun koulu Liite 1 Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 28.2.2014 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Katja Tähtinen Raatihuoneenkatu 9, 2. krs, PL 84 13101 Hämeenlinna katja.tahtinen@hameenlinna.fi Tiedoksi: kari.ahonen@hameenlinna.fi, petri.yla-murto@hameenlinna.fi

Lisätiedot

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite 77.0709 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 24.8.2012 Vantaan kaupunki Tilakeskus Ulla Lingnell Kielotie 13, 01300 Vantaa ulla.lignell@vantaa.fi Tutkimuskohde Hevoshaan koulu, Hevoshaantie 17, Vantaa SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

Lisätiedot

ILMATIIVEYSTUTKIMUS 51392.62 25.3.2014. Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Sähköposti: Jouni.Rasanen@vantaa.

ILMATIIVEYSTUTKIMUS 51392.62 25.3.2014. Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Sähköposti: Jouni.Rasanen@vantaa. 539.6 5.3.04 Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Kielotie 3 0300 Vantaa Sähköposti: Jouni.Rasanen@vantaa.fi Tutkimuskohde Martinlaakson koulu ILMATIIVEYSTUTKIMUS MERKKIAINEKOKEET JA VUOTOLUKUMITTAUS TULOSTEN

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 13.3.2013 Vantaan kaupunki Tilakeskus Jouni Räsänen Kielotie 13, 01300 Vantaa Sähköposti: jouni.rasanen@vantaa.fi Tutkimuskohde Orvokkitien koulu, Orvokkitie 15, Vantaa SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN

Lisätiedot

SISÄILMAN LAATUTUTKIMUS

SISÄILMAN LAATUTUTKIMUS 4.11.2013 Isännöitsijätoimisto Maikoski Oy Jari Vainio Vernissakatu 6 01300 Vantaa jari.vainio@maikoski.fi Tutkimuskohde Uudenmaan TE-toimiston tilat, Vernissakatu 6, Vantaa SISÄILMAN LAATUTUTKIMUS TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 19.3.2013 Vantaan tilakeskus Hankepalvelut, rakennuttaminen Ulla Lignell Kielotie 3, Vantaa 01300 Vantaa Sähköposti: ulla.lignell@vantaa.fi Tutkimuskohde Hiekkaharjun koulu, Talkootie 33, Vantaa SISÄILMASTO-

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 539.07.7.03 Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Kielotie 3 0300 Vantaa Sähköposti: jouni.rasanen@vantaa.fi Tutkimuskohde Pähkinärinteen koulu, SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS SISÄILMAN LAATU,

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

SISÄILMA- JA MATERIAALITUTKIMUS

SISÄILMA- JA MATERIAALITUTKIMUS Projekti SISÄILMA- JA MATERIAALITUTKIMUS Havukosken koulu Tarhakuja 2, 01360 VANTAA 25.3.2014 2 YHTEYSTIEDOT Tutkimuskohde aja Tutkimusryhmä Havukosken koulu Tarhakuja 2, 01360 VANTAA Vantaan keskus, Hankepalvelut,

Lisätiedot

PS2 PS1 MERKINTÖJEN SELITYKSET: PAINESUHTEIDEN SEURANTAMITTAUKSET. Ankkalammen päiväkoti Metsotie 27, Vantaa LIITE

PS2 PS1 MERKINTÖJEN SELITYKSET: PAINESUHTEIDEN SEURANTAMITTAUKSET. Ankkalammen päiväkoti Metsotie 27, Vantaa LIITE PS2 PS MERKINTÖJEN SELITYKSET: PS PAINESUHTEIDEN SEURANTAMITTAUKSET Ankkalammen päiväkoti Metsotie 27, Vantaa 2.0.203 OK LIITE ULKOSEINÄRAKENTEEN MERKKIAINEKOE 23.9.203 3 22 ppm 2 2-28 ppm 4 4 5-4 ppm

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 11.4.2013 Isännöitsijätoimisto Maikoski Oy Jari Vainio Vernissakatu 6 01300 Vantaa jari.vainio@maikoski.fi Tutkimuskohde Uudenmaan TE-toimiston tilat, Vernissakatu 6, Vantaa SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 17.8.2017 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Mika Metsäalho PL 84, 13101 Hämeenlinna Sähköposti: mika.metsaalho@hameenlinna.fi Kohde Ojoisten lastentalo, Mäyräntie

Lisätiedot

TIIVEYS- JA PAINESUHDE TUTKIMUS

TIIVEYS- JA PAINESUHDE TUTKIMUS Projekti 51292.35 RATAS PRO RAKENNETEKNIIKKA TALOTEKNIIKKA SISÄILMA TIIVEYS- JA PAINESUHDE TUTKIMUS Avoin päiväkoti Majakka Maalinauhantie 7, Vantaa 23.4.2012, muutos A 2 YHTEYSTIEDOT Tutkimuskohde Avoin

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

MITTAUSTULOKSET Ismontie, Vantaa Liite 1 5139.39 Rakennusmateriaalien mikrobit, suoraviljelysmenetelmä 1 Tutkimuksessa selvitettiin, ovatko epäillyistä rakenteista otettujen materiaalinäytteiden mikrobimäärät

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS KAIVOKSELAN PÄIVÄKOTI 9.9.2014 Sisältö 1 LÄHTÖTIEDOT 2 2 YLEISTÄ KOHTEESTA 2 3 TULOSTEN ARVIOINTI 3 4 JOHTOPÄÄTÖKSET 5 5 JATKOTOIMENPITEIDEN ARVIOINTI 6 6 LIITTEET

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 21.3.2018 Elisa Vene Espoon kaupunki Tilakeskus liikelaitos Tiedoksi Ilmari Viljanen/Espoon kaupunki Kohde Rastaalan koulu, Alatalo, Espoo SISÄILMAN SEURANTANÄYTTEET 22500344.030 1 TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 TUTKIMUSSELOSTUS 22500325.069 2016-6-30 Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 Tutkimuskohde: Kartanonkosken koulu Tilkuntie 5, Vantaa Tilaaja: Ulla Lignell Maankäytön, rakentamisen ja

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 5392.46 9..202 Vantaan tilakeskus Ulla Lignell Kielotie 3, 0300 Vantaa Sähköposti: ulla.lignell@vantaa.fi Tutkimuskohde Simonkylän koulu, Koivukyläntie 52, Vantaa SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

Lisätiedot

SISÄILMASTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 23.5.2014 Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Sähköposti: Jouni.Rasanen@vantaa.fi Tutkimuskohde Martinlaakson koulu SISÄILMASTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS KOSTEUSKARTOITUS JA RAKENTIDEN

Lisätiedot

Liikuntasalin merkkiainekokeet

Liikuntasalin merkkiainekokeet Kuva: Fonecta, kartat Liikuntasalin merkkiainekokeet Seutulan koulu, Katriinantie 60 Vantaa 7.9.03 Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus 08765-9 Viikinkaari a www.ssm.fi 00790

Lisätiedot

KORJAUSTARVEARVIO 52182.38 17.1.2014

KORJAUSTARVEARVIO 52182.38 17.1.2014 52182.38 17.1.2014 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Katja Tähtinen Raatihuoneenkatu 9, 2. krs, PL 84 13101 Hämeenlinna katja.tahtinen@hameenlinna.fi Tutkimuskohde Nummen koulu, Kylätie

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 29.6.202 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Petri Ylämurto Raatihuoneenkatu 9, PL 84 30 Hämeenlinna Sähköposti: petri.ylamurto@hameenlinna.fi Tutkimuskohde Hätilän koulu, Viertokatu,

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

TUTKIMUSSELOSTUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA 7.0.05 Sisältö LÄHTÖTIEDOT YLEISTÄ KOHTEESTA 3 HAVAINNOT JA MITTAUKSET KOHTEESSA 3 3. SISÄILMAN HAIHTUVAT

Lisätiedot

PÄIVITETTY TUTKIMUSSELOSTUS

PÄIVITETTY TUTKIMUSSELOSTUS PÄIVITETTY TUTKIMUSSELOSTUS 12.3.2019 Elisa Vene 225003-06 Tilapalvelut-liikelaitos PL 6200 0200 ESPOON KAUPUNKI Kohde Rehtorintien koulu, Rehtorintie 11, Espoo SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 1 TUTKIMUKSEN LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS VARISTON OPETUSPISTE, VARISTONTIE 1, VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 51392.81

TUTKIMUSSELOSTUS VARISTON OPETUSPISTE, VARISTONTIE 1, VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 51392.81 TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS VARISTON OPETUSPISTE, VARISTONTIE, VANTAA 59.8 9..04 Sisältö LÄHTÖTIEDOT YLEISTÄ KOHTEESTA HAVAINNOT JA MITTAUKSET KOHTEESSA. PINTAKOSTEUSKARTOITUS.

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS. Sisäilma- ja kosteustekniset tutkimukset. 1 Lähtötiedot. 2 Tutkimuksen tarkoitus ja sisältö. 3 Rakenteet

TUTKIMUSSELOSTUS. Sisäilma- ja kosteustekniset tutkimukset. 1 Lähtötiedot. 2 Tutkimuksen tarkoitus ja sisältö. 3 Rakenteet TUTKIMUSSELOSTUS Jukka Saari, Ulla Lignell Vantaan kaupunki, Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa jukka.saari@vantaa.fi, ulla.lignell@vantaa.fi Sisäilma- ja kosteustekniset tutkimukset Kohde: Rekolan koulun

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA KOSTEUSKARTOITUS

TUTKIMUSSELOSTUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA KOSTEUSKARTOITUS TUTKIMUSSELOSTUS KOSTEUSKARTOITUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA 25.11.2015 Sisältö 1 LÄHTÖTIEDOT 2 2 YLEISTÄ KOHTEESTA 2 3 HAVAINNOT JA MITTAUKSET KOHTEESSA 2 3.1 PINTAKOSTEUSKARTOITUS 2 3.2

Lisätiedot

Näytteen ottaja Pesonen Riikka, MetropoliLab Oy 15 20 91 230 / Ulla Lignell. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Näytteen ottaja Pesonen Riikka, MetropoliLab Oy 15 20 91 230 / Ulla Lignell. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2013-9653 1(9) Tilaaja 0124610-9 Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut Maksaja Vantaan kaupunki Kielotie 13 PL 6007 01300 VANTAA 00021 VANTAA Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Tilakeskus Jouni Räsänen Kielotie 13, Vantaa sähköposti:

Vantaan kaupunki Tilakeskus Jouni Räsänen Kielotie 13, Vantaa sähköposti: 557.8.8.0 Vantaan kaupunki Tilakeskus Jouni Räsänen Kielotie, 000 Vantaa sähköposti: jouni.rasanen@vantaa.fi Tutkimuskohde Hämeenkylän koulu, RAKENTEIDEN ILMATIIVEYDEN LAADUNVARMISTUS KORJAUSTEN JÄLKEEN

Lisätiedot

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2015-4213 1(5) Tilaaja 2457722-6 Baumedi Oy, Lehto Hannu Lehto Hannu Energiakuja 3 00180 HELSINKI Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu 03.03.2015 Kellonaika 10.37 Vastaanotettu 05.03.2015

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 1.2.2018 Elisa Vene Espoon kaupunki Tilakeskus liikelaitos 225003.0 Kohde Rastaalan koulu, Alatalo, Espoo SISÄILMAN SEURANTANÄYTTEET 1 TUTKIMUKSEN LÄHTÖTIEDOT Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus

Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus Martinlaakson koulu, nuorisotila Martinlaaksonpolku 4, Vantaa 11.4.2014 Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus 0871165-9 Viikinkaari

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

TUTKIMUSSELOSTUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE, VANTAA 59.80 7..04 Sisältö LÄHTÖTIEDOT YLEISTÄ KOHTEESTA HAVAINNOT JA MITTAUKSET KOHTEESSA. RAKENNUSMATERIAALIN

Lisätiedot

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu. RTA2-loppuseminaari Asko Karvonen

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu. RTA2-loppuseminaari Asko Karvonen Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu RTA2-loppuseminaari 8.6.2017 Saarijärven Keskuskoulu Lähtötiedot Kohde on valmistunut vuonna 1966. Kerrosala 4 334 m2. Laajamittainen

Lisätiedot

Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus

Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus Länsi-Vantaan perheneuvola ja Musiikkiopisto Patotie 2, Vantaa 9.12.2013 Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus 0871165-9 Viikinkaari

Lisätiedot

M ATK-luokka Yhteensä Aspergillus versicolor Penicillium sp. steriilit hiivat Yhteensä Rhinocladiella sp.

M ATK-luokka Yhteensä Aspergillus versicolor Penicillium sp. steriilit hiivat Yhteensä Rhinocladiella sp. Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Sanna Pohjola Hanna Kuitunen 1 Lähtökohta ja selvitysten tavoite Ojoisten lastentalon vanha osa valmistunut 1970-luvulla (liikuntasali, keittiö,

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS LEPPÄKORVEN HAMMASHOITOLA SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

TUTKIMUSSELOSTUS LEPPÄKORVEN HAMMASHOITOLA SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS LEPPÄKORVEN HAMMASHOITOLA 8..04 Sisältö LÄHTÖTIEDOT YLEISTÄ KOHTEESTA 3 HAVAINNOT JA MITTAUKSET KOHTEESSA 3 3. PINTAKOSTEUSKARTOITUS JA VIILTOMITTAUKSET

Lisätiedot

Finnmap Consulting Oy SSM

Finnmap Consulting Oy SSM 1 Idänpuoleinen rakennusosa Liikuntasali Idänpuoleinen rakennusosa Kirjasto Liikuntasali Kuvat 1, 2. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää os. Varistontie 3, Vantaa sijaitsevan koulurakennuksen

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus. Varia Rälssitie 13, Vantaa Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus

Sisäilmatutkimus. Varia Rälssitie 13, Vantaa Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus Sisäilmatutkimus Varia Rälssitie 13, Vantaa 13.1.2014 Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus 0871165-9 Viikinkaari 2 a www.ssm.fi 00790 Helsinki puh. 0207 393 300 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu 26.02.2015 Hangon kaupunki Hagapuiston koulu Sisäilman VOC-mittaukset 23.1.2015 Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/5 1. Yleistiedot Kohde Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Kulomäen koulu, Vantaa

Tutkimusraportti, Kulomäen koulu, Vantaa HB Sisäilmatutkimus Oy 2.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Tutkimusraportti, Kulomäen koulu, Vantaa Johdanto Tutkimuksen kohteena on Kulomäen koulun

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS 3.5.08 5006-08 Mika Metsäalho Kaupunkirakenne / Tilapalvelut PL 84 (Kasarmikatu 3, 3. krs) 30 Hämeenlinna mika.metsaalho@hameenlinna.fi Kohde: Ilmarila, SISÄILMAN LAADUN LISÄSELVITYKSET,

Lisätiedot

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2013-11787 1(11) Tilaaja 0124610-9 Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut Maksaja Vantaan kaupunki Kielotie 13 PL 6007 01300 VANTAA 00021 VANTAA Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN SISÄILMATUTKIMUS 2 (8) TIIVISTELMÄ Limingan paloasema sijaitsee Limingassa, osoitteessa Kramsuntie 3, 91900 Liminka.

Lisätiedot

RAKENNETIIVEYS TUTKIMUS

RAKENNETIIVEYS TUTKIMUS Projekti 539.40 RATAS PRO RAKENNETEKNIIKKA TALOTEKNIIKKA SISÄILA RAKENNETIIVEYS TUTKIUS Varistontie, Vantaa 5.5.0 YHTEYSTIEDOT Tutkimuskohde Varistontie, 0660 Vantaa Tilaaja Vantaan tilakeskus Jouni Räsänen

Lisätiedot

KUNTOTUTKIMUS ULKOSEINÄ- JA YLÄPOHJARAKENTEIDEN TIIVEYS

KUNTOTUTKIMUS ULKOSEINÄ- JA YLÄPOHJARAKENTEIDEN TIIVEYS Projekti 539.36 RATAS PRO RAKENNETEKNIIKKA TALOTEKNIIKKA SISÄILA KUNTOTUTKIUS ULKOSEINÄ- JA YLÄPOHJARAKENTEIDEN TIIVEYS Kaivokselan koulu 7.4.0 YHTEYSTIEDOT Tutkimuskohde Tilaaja Tutkimusryhmä Kaivokselan

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS 29.2.204 5392.80 Ulkoseinä- ja alapohjarakenteiden liittymien ilmatiiveyden tarkastus Aika: 29.2.204 Tutkimuskohde:, Tiiviystutkimus merkkiaineella Tutkimuksen tekijät: Juha Tanner Tehtävä

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS SOTUNGIN KOULU, SOTUNGINTIE 19, VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

TUTKIMUSSELOSTUS SOTUNGIN KOULU, SOTUNGINTIE 19, VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS SOTUNGIN KOULU, SOTUNGINTIE 19, VANTAA 6.2.2015 Sisältö 1 LÄHTÖTIEDOT 2 2 YLEISTÄ KOHTEESTA 2 3 HAVAINNOT JA MITTAUKSET KOHTEESSA 3 3.1 PINTAKOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGANLAHDEN KOULU

SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGANLAHDEN KOULU SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGANLAHDEN KOULU SISÄILMATUTKIMUS Projektipalvelu Prodeco Oy 2015 SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 2 (8)

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 51452.30 SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Porvoon keskuskoulu Aleksanterinkatu 25, Porvoo 24.6.2014 SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 3 LÄHTÖTIEDOT 3 1. YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS 21.3.2019 22500344 051 Elisa Vene Tilakeskus -liikelaitos Espoon kaupunki Kohde Pohjois-Tapiolan koulu, Louhentien rakennus, Sepontie 4, Espoo SISÄILMAN LAADUN MITTAUS JA PAINESUHTEIDEN

Lisätiedot

Näytteen ottaja Järvelä Merja VOC Knuuttilan pk Seinäjoki, JÄRVELÄ. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Näytteen ottaja Järvelä Merja VOC Knuuttilan pk Seinäjoki, JÄRVELÄ. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2013-600 1(7) Tilaaja 2029286-4 Thermopolis Oy Järvelä Merja Valtuustontie 2 62100 LAPUA Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu 02.01.2013 Kellonaika Vastaanotettu 11.01.2013 Kellonaika

Lisätiedot

Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy

Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy 1 Kuvat 1, 2. Tutkimuskohteena on ollut koulurakennus, jossa sijaitsee kolme eri-ikäistä osaa. Osat on rakennettu vuosina 1926 ja 1955 sekä 2000-luvun alussa Tutkitut tilat sijaitsevat vuosina 1926 ja

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS SEUTULAN KOULU, KATRIINANTIE 60,VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS AP14_70135.039

TUTKIMUSSELOSTUS SEUTULAN KOULU, KATRIINANTIE 60,VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS AP14_70135.039 TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS SEUTULAN KOULU, KATRIINANTIE 60,VANTAA 11.12.2015 Sisältö 1 LÄHTÖTIEDOT 2 2 YLEISTÄ KOHTEESTA 2 3 HAVAINNOT JA MITTAUKSET KOHTEESSA 3 3.1

Lisätiedot

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2015-25587 1(9) Tilaaja 0124610-9 Vantaan kaupunki ympäristöterveydenhuolto Grönberg Kari Maksaja Vantaan kaupunki Ympäristökeskus Pakkalankuja 5 PL 6007 01510 VANTAA 00021 LASKUTUS Näytetiedot

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 5392.5 22.0.203 Vantaan tilakeskus Ulla Lignell Kielotie 3 0300 Vantaa Sähköposti: ulla.lignell@vantaa.fi Tutkimuskohde Hämeenkylän koulu, SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS TUTKIMUSTEN TARKOITUS

Lisätiedot

Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun

Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun Sisäilma-asiantuntija Saija Korpi WWW.AINS.FI Syvennytään ensin hiukan mikrobiologiaan Lähtökohta: Tavanomaisia mikrobimääriä

Lisätiedot

MUISTIO AP14_ tila 1176 Hakamäki & Tanner tila 1181 Hakamäki & Tanner tila 1172 Hakamäki & Tanner

MUISTIO AP14_ tila 1176 Hakamäki & Tanner tila 1181 Hakamäki & Tanner tila 1172 Hakamäki & Tanner MUISTIO 2.7.205 AP4_7035.027 Vantaan kaupunki Jussi-Pekka Sojakka Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Tilakeskus, Tilahallinta, Rakennusten kunnossapito Kielotie 3, 0300 Vantaa Ulkoseinä-,

Lisätiedot

ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS

ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS S i v u 1 / 8 RAPORTTI ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS Nikkilän sosiaali- ja terveysasema Jussaksentie 14 04130 Sipoo 11.12.2014 RAPORTIN NUMERO: 14263 TILAAJA: Jukka Haakana, Sipoon kunta VASTAAVA TUTKIJA:

Lisätiedot

Tutkimuksen tekijät: Tommi Neuvonen, Tuomas Hintikka, Finnmap Consulting Oy / Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu

Tutkimuksen tekijät: Tommi Neuvonen, Tuomas Hintikka, Finnmap Consulting Oy / Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Projektinumero: 51579.55 Tilaaja: Porvoon kaupunki, Tilakeskus Liikelaitos Porvoon tilapalvelut Tekninen isännöitsijä Pekka Koskimies Sähköposti: pekka.koskimies@porvoo.fi Rakenteiden ilmatiiveyden tarkastus

Lisätiedot

Tutkimuksen tekijät: Tommi Neuvonen, Miika Virtanen Finnmap Consulting Oy / Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu

Tutkimuksen tekijät: Tommi Neuvonen, Miika Virtanen Finnmap Consulting Oy / Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Projektinumero: 51579.55 Tilaaja: Porvoon kaupunki, Tilakeskus Liikelaitos Porvoon tilapalvelut Tekninen isännöitsijä Pekka Koskimies Sähköposti: pekka.koskimies@porvoo.fi Rakenteiden ilmatiiveyden tarkastus

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 22.8.2017 Ulla Lignell Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Tilakeskus, Rakennusten kunnossapito Vantaan Kaupunki ulla.lignell@vantaa.fi Kohde Kartanonkosken päiväkoti, tilat

Lisätiedot

SISÄILMAN VOC- MÄÄRITYKSET JA LATTIAMATERIAALIEN EMISSIOT. Kivistön koulu Vanha Nurmijärventie VANTAA

SISÄILMAN VOC- MÄÄRITYKSET JA LATTIAMATERIAALIEN EMISSIOT. Kivistön koulu Vanha Nurmijärventie VANTAA Vanha Nurmijärventie 132 01700 VANTAA SISÄILMAN VOC- MÄÄRITYKSET JA LATTIAMATERIAALIEN EMISSIOT 27.9.2011 Työn:o 31 6404 Ins. Sami Mustajoki DI Antti Souto 1 (9) Vanha Nurmijärventie 132 01700 VANTAA Työn:o

Lisätiedot

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS 16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS PERTUN PARAKKIKOULU 05400 JOKELA 05400 JOKELA 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija... 3 1.3 Toimeksiannon

Lisätiedot

Karamzin koulu. Sisäilman mikrobit. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, E s p o o Työnro Ins.

Karamzin koulu. Sisäilman mikrobit. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, E s p o o Työnro Ins. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, 0 2 9 4 0 E s p o o Sisäilman mikrobit 5.4.2017 Työnro 319099.16 Ins. Terttu Rönkä 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 1.1 Tilaaja...3 1.2 Työn sisältö...3 1.3 Kohde ja

Lisätiedot

Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus

Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus Tutkimusraportti 19.4.2018 Projekti 308712 TIIVISTELMÄ Tutkimuksessa selvitettiin Tuomarilan koulun tiivistyskorjausten jälkeistä tilannetta

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS 3.5.208 2250062-028 Mika Metsäalho Kaupunkirakenne / Tilapalvelut PL 84 (Kasarmikatu 23, 3. krs) 30 Hämeenlinna mika.metsaalho@hameenlinna.fi Kohde: Metsola, Korkeakoulunkatu 6, Hämeenlinna

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS

SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS Sivu 1 / 6 SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS MATTILAN PÄIVÄKOTI Hirsitie 2, 04340 Tuusula 1.4.2012 TILAAJA: Pertti Elg, Rakennusmestari, Tuusulan kunta TUTKIJA: Jari Järveläinen, Jakitec Ky Sivu

Lisätiedot

OPETUSVIRASTO RAKENNUSMATERIAALIN MIKROBITUTKIMUS, PAH- JA ASBESTI- ANALYYSI, SEKÄ KOSTEUSMITTAUS

OPETUSVIRASTO RAKENNUSMATERIAALIN MIKROBITUTKIMUS, PAH- JA ASBESTI- ANALYYSI, SEKÄ KOSTEUSMITTAUS OPETUSVIRASTO RAKENNUSMATERIAALIN MIKROBITUTKIMUS, PAH- JA ASBESTI- ANALYYSI, SEKÄ KOSTEUSMITTAUS Tutkimusraportti 097905 28.9.2005 Sivu 1:22 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT...3 2. YHTEENVETO...3 3. TOIMENPIDESUOSITUS...4

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN SISÄILMATUTKIMUS Projektipalvelu Prodeco Oy 2015 SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 2 (8) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN SEURANTATUTKIMUS

SISÄILMAN LAADUN SEURANTATUTKIMUS KARTANONKOSKEN YHTENÄISKOULU JA PÄIVÄKOTI TILKUNTIE 5, VANTAA Sweco Ratamestarinkatu 7a P.O. Box 88 FI-00521 Helsinki, Finland Telephone +358 207 393 300 Sweco Asiantuntijapalvelut Oy Reg.no: 2635440-5

Lisätiedot

Kartanonkosken koulun ja päiväkodin sisäilmatilanne ja korjaukset

Kartanonkosken koulun ja päiväkodin sisäilmatilanne ja korjaukset Kartanonkosken koulun ja päiväkodin sisäilmatilanne ja korjaukset Infotilaisuudet 6.5.2015 Pekka Wallenius, tilakeskusjohtaja Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus Sisäilmatutkimukset 28.11.2014.

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI 19.5.2015 SISÄILMASTON JA RAKENTEIDEN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS TAPIOLA KORKEAKOULUNKATU 6, HÄMEENLINNA 70295.

TUTKIMUSRAPORTTI 19.5.2015 SISÄILMASTON JA RAKENTEIDEN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS TAPIOLA KORKEAKOULUNKATU 6, HÄMEENLINNA 70295. TUTKIMUSRAPORTTI 19.5.2015 SISÄILMASTON JA RAKENTEIDEN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS TAPIOLA KORKEAKOULUNKATU 6, HÄMEENLINNA 70295.04 Yhteenveto ja toimenpide-suositukset Koulurakennus Tapiola on rakennettu

Lisätiedot

Rakennusmateriaalien. haitalliset aineet. Jarno Komulainen

Rakennusmateriaalien. haitalliset aineet. Jarno Komulainen Rakennusmateriaalien haitalliset aineet Jarno Komulainen 11.10.2017 Haitta-ainetutkimukset Selvitetään, missä kiinteistön rakennusosissa ja teknisissä järjestelmissä voi olla terveydelle vaarallisia ja

Lisätiedot

Raportti Työnumero: 051421400493

Raportti Työnumero: 051421400493 Vastaanottaja: RISTO VILKKI MIKKELIN KAUPUNKI Sivuja:1/24 Raportti Kohde: Toimeksianto: LAUNIALAN KOULU SAIMAANNORPANKATU 1 50190 MIKKELI SISÄILMANLAATUUN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN SELVITYS Tutkimus pvm:

Lisätiedot

Puhdistinlaitteiden vaikutukset Inex Oy Kilon toimipaikan sisäilmaan. Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus

Puhdistinlaitteiden vaikutukset Inex Oy Kilon toimipaikan sisäilmaan. Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Puhdistinlaitteiden vaikutukset Inex Oy Kilon toimipaikan sisäilmaan Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Tutkimusraportti 118/2013 Mika Laita Jyväskylä 2013 1 / 5 1. JOHDANTO Inex Partners Oy:n

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS JA PAINE-EROMITTAUS LATUPUISTON PÄIVÄKOTI LATUKUJA 2, 01280 VANTAA

SISÄILMATUTKIMUS JA PAINE-EROMITTAUS LATUPUISTON PÄIVÄKOTI LATUKUJA 2, 01280 VANTAA 16.11.2013 SISÄILMATUTKIMUS JA PAINE-EROMITTAUS LATUPUISTON PÄIVÄKOTI LATUKUJA 2, 01280 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Sami Heikkilä p. 040 662 3036 sami.heikkila@delete.fi Delete Tutkimus Oy Puh.

Lisätiedot

LAUSUNTO Hämeenlinnan lyseon lukio Hämeenlinnan kaupunki

LAUSUNTO Hämeenlinnan lyseon lukio Hämeenlinnan kaupunki LAUSUNTO Hämeenlinnan lyseon lukio Hämeenlinnan kaupunki FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Päivämäärä 12.3.2018 Projektinumero P34705 1 LAUSUNTO Tämä lausunto koskee Hämeenlinnan lyseon lukiota. on tehty

Lisätiedot

YLÄPOHJARAKENTEIDEN KORJAUSTARVESELVITYS

YLÄPOHJARAKENTEIDEN KORJAUSTARVESELVITYS YLÄPOHJARAKENTEIDEN KORJAUSTARVESELVITYS Sweco Rakennetekniikka Ratamestarinkatu 7a P.O. Box 88 FI-00521 Helsinki, Finland Telephone +358 207 393 300 Finnmap Consulting Oy VAT FI08711659 Reg.no: 0871165-9

Lisätiedot

Emissiomittaukset lattiapinnoitteesta kohteessa Kullasvuoreen koulu, Padasjoki

Emissiomittaukset lattiapinnoitteesta kohteessa Kullasvuoreen koulu, Padasjoki TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S-01155-17 1 (4) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö Insinööritoimisto TJ Koistinen Oy Toivo Koistinen Liinuminkatu 1 A 2 15860 Hollola Toivo Koistinen, VTT-O-185190-17 VTT Expert Services

Lisätiedot

VOC , PUHKA. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. Analyysivastaukset IQS,

VOC , PUHKA. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. Analyysivastaukset IQS, TESTAUSSELOSTE 2012-6366 1(5) Tilaaja 1944433-0 Indoor Quality Service Oy Puhka Aki Tiilenpolttajankuja 5 A 01720 VANTAA Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu 26.04.2012 Kellonaika 09.28 Vastaanotettu

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Koisotie 5, Helsinki

Tutkimusraportti, Koisotie 5, Helsinki 20.8.2012 Tutkimusraportti Koisotie 5 Sivu 1 Vantaan kaupunki, Tilakeskus, rakennuttaminen Ulla Lignell Kielotie 13, 01300 Vantaa puh. 050 304 1141 e-mail. ulla.lignell@vantaa.fi Tutkimusraportti, Koisotie

Lisätiedot

LIMINGAN LIIKUNTAHALLIN

LIMINGAN LIIKUNTAHALLIN SISÄILMATUTKIMUS 20.3.2015 1 (6) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Iivarinpolku 6 91900 Liminka LIMINGAN LIIKUNTAHALLIN SISÄILMATUTKIMUS Projektipalvelu Prodeco Oy 2015 SISÄILMATUTKIMUS 20.3.2015 2

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA

SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA Seinäjoen kaupunki Tekniikkakeskus / Jouni Tiisijärvi PL 215 60100 Seinäjoki SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA 2.1.2013 1 YLEISTÄ Mittauskohteena olivat Knuuttilan päiväkodin tilat, osoitteessa

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Leppäkorven koulu, Korpikontiontie 5

Tutkimusraportti, Leppäkorven koulu, Korpikontiontie 5 HB Sisäilmatutkimus Oy 29.12.2011 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan kaupunki Tilakeskus / Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti, Leppäkorven

Lisätiedot

Insinööritoimisto TähtiRanta Oy Talman koulun korjausten jälkeinen sisäilmaston laadunvarmistus

Insinööritoimisto TähtiRanta Oy Talman koulun korjausten jälkeinen sisäilmaston laadunvarmistus Insinööritoimisto TähtiRanta Oy Talman koulun korjausten jälkeinen sisäilmaston laadunvarmistus TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Sipoon Talman koulussa suoritettiin laaja sisäilmaston tekninen kuntotutkimus marraskuu

Lisätiedot

LYCEIPARKENS SKOLAN PIISPANKATU 3-7 06100 PORVOO

LYCEIPARKENS SKOLAN PIISPANKATU 3-7 06100 PORVOO Sivunumero: 1/11 LYCEIPARKENS SKOLAN PIISPANKATU 3-7 06100 PORVOO SISÄILMANLAADUN MITTAUS Tutkimusselostus 15.11.2013 Kai Kylliäinen 0405623222 Sivunumero: 2/11 Kohde: Toimeksianto: LYCEIPARKENS SKOLAN

Lisätiedot

HAITTA-AINEET: ALTISTUMISEN ARVIOINTI. Jarno Komulainen, FM Tiimipäällikkö Vahanen Rakennusfysiikka Oy

HAITTA-AINEET: ALTISTUMISEN ARVIOINTI. Jarno Komulainen, FM Tiimipäällikkö Vahanen Rakennusfysiikka Oy HAITTA-AINEET: ALTISTUMISEN ARVIOINTI Jarno Komulainen, FM Tiimipäällikkö Vahanen Rakennusfysiikka Oy HAITTA-AINETUTKIMUKSET Selvitetään, missä kiinteistön rakennusosissa ja teknisissä järjestelmissä voi

Lisätiedot