Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs."

Transkriptio

1 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 1 / 51 Kokoustiedot Aika maanantai klo 8:00-10:05 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Ari Konttas, puheenjohtaja Christina Gestrin Tiina Ahlfors Jan Holst Bjarne Häggman Mari Nevalainen Markku Sistonen Kirsi Åkerlund Jaana Jalonen Muut saapuvilla olleet Tiina Elo kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja Seppo Sonkeri kaupunginhallituksen III varapuheenjohtaja, poistui klo käsittelyn aikana Jukka Mäkelä kaupunginjohtaja Aulis Majuri talous- ja hallintojohtaja Sampo Suihko sivistystoimen johtaja Olavi Louko teknisen toimen johtaja Kirsi Remes hallinto- ja kehittämisjohtaja Tuula Antola elinkeinojohtaja Pasi Laitala elinkeinopäällikkö Johanna Pellinen viestintäpäällikkö Torsti Hokkanen kaupunkisuunnittelupäällikkö, poistui klo 9.55 Pekka Vikkula Suurpellon projektijohtaja, poistui klo 9.15 Antti Peltoniemi Tapiolan jalkapallostadion Oy, poistui klo 8.25 Pasi Viitaniemi Tapiolan jalkapallostadion Oy, poistui klo 8.25 Marja-Liisa Niinikoski GHP Oy, poistui klo 9.15 Maria Jyrkkä konserniohjauksen kehittämisjohtaja, poistui klo 9.15 Riitta-Liisa Kammonen kaupunginsihteeri, sihteeri

2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 2 / 51

3 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 3 / 51 Allekirjoitukset Ari Konttas puheenjohtaja Riitta-Liisa Kammonen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: Jaana Jalonen Christina Gestrin Pöytäkirjan nähtävänäolo julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä osoitteessa Asemakuja 2 C 4 krs., Espoon keskus.

4 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 4 / 51 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 5 90 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 6 91 Kokouksessa kuultavat selostukset 7 92 n 8 kokoukset vuonna Kerrostalotontin myynti Leppävaarasta JM Suomi Oy:lle, 9 korttelin tuleva tontti 94 2 Kerrostalotontin myynti Haukilahdesta Asunto Oy Espoon 15 Kultainen Hauki -yhtiölle, korttelin tontti Liiketontin myynti Kilosta Toyota Tsusho Nordic Oy:lle ja 18 Bilia Oy Ab:lle, kortteli tontti Yleisten rakennusten tontin vuokraus Kilosta Y-Säätiölle 23 nuorisoasuntojen rakentamista varten kortteli tontti Kahden asuntotontin vuokraaminen Kauklahdesta Espoon 28 Asunnot Oy:lle, kortteli tontti 1 ja kortteli tontti Kahden asuntotontin vuokraaminen sekä yhden 32 asuntotontin jatkovaraus Kauklahdesta TA-Asumisoikeus Oy:lle, korttelin tontit 5 ja 6 sekä korttelin tontti Tapiolan jalkapallostadionin suunnitteluvarauksen 39 jatkaminen Teollisuustontin vuokrauspäätöksen jatkaminen 42 Juvanmalmilta, kortteli tontti Golfkentän maanvuokrasopimuksen muuttaminen Mynttilässä, Espoon Golfseura Ry 46

5 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 5 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös Selostus Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. oli kutsuttu koolle n puheenjohtajan allekirjoittamalla päivätyllä kaupunginhallituksen n jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.

6 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 6 / Pöytäkirjan tarkastajien valinta Päätösehdotus Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Jalonen ja Christina Gestrin.

7 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 7 / 51 17/ / Kokouksessa kuultavat selostukset Valmistelijat / lisätiedot: Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko : merkitsee tiedoksi kuullut selostukset. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Selostus Projektijohtaja Pekka Vikkula esittelee Suurpellon tilannekatsauksen. Toimitusjohtaja Marja-Liisa Niinikosken katsaus Greater Helsinki Promotionin vuoden toimintaan sekä yhtiön uudistumissuunnitelmaan. Tiedoksi

8 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 8 / / / n kokoukset vuonna 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Riitta-Liisa Kammonen, puh Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä kokoontuu vuonna 2015 maanantaisin kaupunginhallituksen kokoushuoneessa seuraavasti: Kevätkausi 2015 Syyskausi klo klo klo klo klo klo klo klo klo klo klo 9.00 Päätös Selostus : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. n kokousajoiksi vuonna 2015 esitetään päätösehdotuksessa lueteltuja maanantaipäiviä. Kiireellisissä tapauksissa kaupunginhallituksen voidaan kutsua koolle myös muuksi ajaksi puheenjohtajan toimittamalla kutsulla. n esityslista toimitetaan kaupunginhallituksen n jäsenille ja varajäsenille, kaupunginhallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille sekä kaupunginjohtajalle ja toimialajohtajille, jolleivät erityiset syyt ole esteenä, viimeistään varsinaista kokouspäivää edeltävänä torstaina sähköisesti. Tiedoksi

9 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 9 / / / Kerrostalotontin myynti Leppävaarasta JM Suomi Oy:lle, korttelin tuleva tontti Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko päättää, että Espoon kaupunki myy JM Suomi Oy:lle tai sen perustamien yhtiöiden lukuun korttelin tulevan tontin vapaarahoitteista asuntotuotantoa varten. Kauppakirjan pääehdot ovat seuraavat: 1. Kauppahinta on euroa. Kauppahinta maksetaan kauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä. 2. Tontille tulee rakentaa vapaarahoitteisia asuinrakennuksia, joiden kerrosala on vähintään 70 % kyseisen tontin rakennusoikeuden määrästä neljän (4) vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta valmiiksi siten, että rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt ne käyttöön otettaviksi. 3. Mikäli ostaja laiminlyö rakentamisvelvollisuuden täyttämisen, ostaja sitoutuu maksamaan myyjälle sopimussakkoa, jonka määrä on 20 % tontin myyntihinnasta. Sopimussakkoa tulee maksaa kuitenkin enintään 5 vuodelta. 4. Tonttia ei saa myydä eikä vuokrata edelleen rakentamattomana ilman kaupungin lupaa. Mikäli näin tapahtuu, sitoutuu ostaja maksamaan sopimussakkoa tontin kauppahinnan suuruisen määrän. 5. Mikäli tontin käyttötarkoitus muuttuu, rakennusoikeus nousee asemakaavan muutoksella, poikkeusluvalla tai rakennusluvalla 10 vuoden kuluessa kaupanteosta, ostaja maksaa myyjälle uuden tilanteen mukaisen käyvän arvon mukaan määräytyvää lisäkauppahintaa. Lisäkauppahinta maksetaan kahden kuukauden kuluessa siitä, kun lisärakennusoikeuden tuottava päätös on tullut lainvoimaiseksi. Ostaja on velvollinen ilmoittamaan em. muutoksista myyjälle viipymättä.

10 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 10 / Tontilla sijaitsevat johdot siirrättää tontinsaaja kustannuksellaan. 7. Ostaja on tietoinen, että alueelle on laadittu korttelisuunnitelma, päiväys Poistoilmapiippuun liittyviä ehtoja: 8. Ostaja on tietoinen, että tontilla sijaitsee Mestarintunnelin poistoilmapiippu. Piipun omistaa Liikennevirasto ja sitä hallinnoi Uudenmaan ELY-keskus. Piipun omistajalla on pysyvä oikeus pitää piippua tontilla sekä huoltaa sitä. 9. Ostaja vastaa kustannuksellaan tontilla sijaitsevan poistoilmapiipun asianmukaisesta ja erityisesti paloturvallisuusmääräykset täyttävästä korottamisesta asemakaavan mukaisesti. Asuinrakennus ja poistoilmapiipun korotus tulee suunnitella ja toteuttaa tiiviissä yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen sekä Espoon teknisen keskuksen, rakennusvalvontakeskuksen ja kaupunkisuunnittelukeskuksen kanssa. Hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa on noudatettava ohjeistusta muistiosta Mestarintunnelin vaikutuksia tunnelin yläpuoliseen maankäyttöön, asemakaavoitukseen ja rakentamiseen, Tontinsaajan, Uudenmaan ELY-keskuksen ja Liikenneviraston on sovittava poistoilmapiipun huollosta ja kunnossapidosta rasite- tai yhteisjärjestelysopimuksella. Piipun huolto on voitava tehdä jatkamisen jälkeen yhtä vaivattomasti kuin nykytilanteessakin. Sopimuksella tarkennetaan niitä velvoitteita, joihin tontinsaaja sitoutuu piipun jatkamisen aiheuttamista ylimääräisistä kustannuksista. 11. Poistoilmapiippu on rakennettu Kehä I STU1-urakassa, jonka takuuaika päättyy 2016/11. Mikäli tunnelin tai piipun rakenteisiin kajotaan urakan takuun aikana, YIT varaa oikeuden saada tarkistaa suunnitelmat etukäteen ja kommentoida niiden vaikutusta takuuseen. Täytäntöönpanoon liittyviä ehtoja: Myyntipäätös on voimassa saakka, johon mennessä kauppakirja on allekirjoitettava. Tontin saaja valtuutetaan hakemaan kustannuksellaan rakennuslupaa ja muita tarvittavia lupia ennen kuin kauppakirja on allekirjoitettu. Tontin saajalla tai sen valtuuttamalla on oikeus tehdä tontin alueella hankkeen edellyttämiä maaperä- ym. tutkimuksia. Rakentamistoimenpiteitä ei saa aloittaa ennen kuin kauppakirja on allekirjoitettu.

11 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 11 / 51 Teknisen toimen johtaja valtuutetaan laatimaan yksityiskohtaiset ehdot sisältävä kauppakirja. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Oheismateriaali 1 Kartta / JM Suomi Oy - Hakemus / JM Suomi Oy Selostus Hakemus JM Suomi Oy on pyytänyt päivätyllä hakemuksellaan saada ostaa korttelin tontin 2. Hakemuksen mukaan kerrostalot toteutetaan kolmessa vaiheessa siten, että ensimmäinen hanke aloitetaan vuoden 2015 alussa. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan tontin yhteinen pysäköintihalli. Toinen vaihe aloitetaan 2016 ja kolmas vaihe Tiedot myytävästä tontista Puustellinmäki, muutos -niminen asemakaava on määrätty voimaan osittain kyseisen korttelin kohdalta Luovutettava tontti on asuinkerrostalojen korttelialuetta AK.

12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 12 / 51 Pinta-alaltaan noin m 2 :n suuruiselle tulevalle tontille saa rakentaa kolme kahdeksan kerroksista asuinkerrostaloa, joiden yhteenlaskettu kerrosala on k-m 2. Autopaikat sijoittuvat asemakaavan mukaisesti pääosin kannenalaiseen pysäköintilaitokseen, joka sijaitsee luovutettavalla tontilla. Tonttiyksikkö hakee tonttijakoa ja tontin lohkomista tuoreen asemakaavan mukaiseksi tontiksi. Nykyinen tontin numero 2 tulee todennäköisesti muuttumaan, kun siitä muodostetaan voimassa olevan asemakaavan mukainen tontti. Tonttia rasittaa maantielain mukainen tieoikeus, joka koskee maanalaista Mestarintunneli -nimistä yleistä tietä. Lisäksi tontille perustetaan rasite Mestarintunnelin poistoilmapiippua varten asemakaavan mukaiseen paikkaan. Tontinostajan vastuulle jää nykyisen poistoilmapiipun korottaminen asuinrakennuksen rakenteiden yläpuolelle asemakaavan määräysten mukaisesti. Aiemmat päätökset ja perustelut luovutuspäätökselle varasi kyseisen tontin JM Suomi Oy:lle vapaarahoitteisen asuinkerrostalokohteen ja siihen liittyvän Mestarintunnelin poistoilmapiipun korotuksen suunnittelua sekä niihin liittyvien taloudellisten ja asemakaavallisten toteutusmahdollisuuksien tutkimista varten. Varausta jatkettiin maaliskuun 2014 loppuun saakka, koska suunnittelualueella käynnissä oleva asemakaavamuutosprosessi oli kesken. Pohjois-Leppävaaran alueella on tällä hetkellä valtion tukemia vuokraasuntoja 23 % asuntokannasta. Korttelin ympärille samalle kaavaalueelle on tulossa Espoon Asunnot Oy:lle, ja viereiselle kaava-alueelle Avara Kodit Oy:lle, valtion pitkäaikaisella korkotukilainalla rahoitettuja asuntoja. Monipuolisen asuntotuotannon turvaamiseksi näihin kortteleihin on hyvä saada myös vapaarahoitteisia omistus- ja vuokra-asuntoja. Ottaen huomioon rakennusoikeuden määrä tontilla ja se, että rakentaminen on suunniteltu toteutettavaksi kolmessa osassa, on rakentamisvelvollisuusaika neljä vuotta. Rakennusoikeuden käypä hinta on 600 e / k-m 2. Päätöshistoria Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko

13 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 13 / 51 varaa JM Suomi Oy:lle korttelin tontin 2 vapaarahoitteisen asuinkerrostalokohteen ja siihen liittyvän Mestarintunnelin poistoilmapiipun korotuksen suunnittelua sekä niihin liittyvien taloudellisten ja asemakaavallisten toteutusmahdollisuuksien tutkimista varten. Varausehdot ovat seuraavat: - Suunnitteluvaraus on voimassa saakka. - Varauksensaaja on tietoinen, että alueella on vireillä asemakaavan muutos (Puustellinmäki, ). Varauksensaaja on velvollinen yhteistyössä kaupunkisuunnittelukeskuksen, teknisen keskuksen ja tonttiyksikön kanssa laatimaan kustannuksellaan hankkeen ja kaavoituksen edellyttämät suunnitelmat. - Varauksensaaja on tietoinen, että tontilla sijaitsee Mestarintunnelin savunpoistopiippu. Savunpoistopiipun omistaa Liikennevirasto ja sitä hallinnoi Uudenmaan ELY -keskus. Savunpoistopiipun omistajalla on pysyvä oikeus pitää piippua tontilla sekä huoltaa sitä. - Tontinsaaja vastaa kustannuksellaan tontilla sijaitsevan savunpoistopiipun korottamisesta. Asuinrakennus ja tunnelin savunpoistopiipun korotus tulee suunnitella ja toteuttaa tiiviissä yhteistyössä kaupunkisuunnittelukeskuksen, teknisen keskuksen ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa. - Savunpoistopiipun huollosta ja kunnossapidosta on varausaikana sovittava erikseen tontinsaajan, Espoon kaupungin teknisen keskuksen ja ELY-keskuksen kesken. - Varauspäätös oikeuttaa varauksensaajan hankkeen edellyttämien maaperä- ym. tutkimusten tekemiseen alueella. - Mikäli hankkeelle syntyy varausaikana asemakaavalliset, toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset valmistellaan tontin luovutuspäätös kaupunginhallituksen lle erikseen. - Jos varaus raukeaa, eikä johda tontin luovutukseen, kaupunki ei miltään osin vastaa varauksensaajalle aiheutuneista kustannuksista, haitasta tai vahingoista. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko

14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 14 / 51 jatkaa JM Suomi Oy:lle varatun korttelin tontin 2 suunnitteluvarausta saakka entisin ehdoin. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi - JM Suomi Oy, kirje

15 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 15 / / / Kerrostalotontin myynti Haukilahdesta Asunto Oy Espoon Kultainen Hauki -yhtiölle, korttelin tontti 5 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko päättää, että Espoon kaupunki myy Asunto Oy Espoon Kultainen Hauki -yhtiölle 14. kaupunginosan (Haukilahti) korttelin tontin 5. Tontin myynnissä noudatetaan seuraavia pääehtoja: 1. Kauppahinta on euroa. Kauppahinta maksetaan kauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä. 2. Mikäli tontin käyttötarkoitus muuttuu, rakennusoikeus nousee asemakaavan muutoksella, poikkeusluvalla tai rakennusluvalla 10 vuoden kuluessa kaupanteosta, ostaja maksaa myyjälle uuden tilanteen mukaisen käyvän arvon mukaan määräytyvää lisäkauppahintaa. Lisäkauppahinta maksetaan kahden kuukauden kuluessa siitä, kun lisärakennusoikeuden tuottava päätös on tullut lainvoimaiseksi. Ostaja on velvollinen ilmoittamaan em. muutoksista myyjälle viipymättä. Täytäntöönpanoon liittyviä ehtoja: Myyntipäätös on voimassa saakka, johon mennessä kauppakirja on allekirjoitettava. Teknisen toimen johtaja valtuutetaan laatimaan yksityiskohtaiset ehdot sisältävä kauppakirja. Päätös Liite Oheismateriaali : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 2 Kartta / Asunto Oy Espoon Kultainen Hauki - Hakemus / Asunto Oy Espoon Kultainen Hauki

16 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 16 / 51 Selostus Hakemus Asunto Oy Espoon Kultainen Hauki pyytää päivätyllä hakemuksellaan, että saisi ostaa nykyisen vuokratonttinsa. Kohde on omistajalleen pitkäaikainen sijoituskohde. Tiedot myytävästä tontista Osoitteessa Ahvenkuja 2 sijaitseva tontti 14095/5 on Haukilahden asemakaavassa asuinkerrostalojen ja asuntoloiden korttelialuetta AK-1. Tontin pinta-ala on m 2. Tontille on asemakaavassa merkitty asuntokerrosalaa k-m 2 ja lisäksi päiväkotirakennusoikeutta 600 k- m 2. Sosiaali- ja terveystoimi ilmoitti ennen tontin vuokraamista, että päiväkodille ei ole tarvetta, ja poikkeamispäätöksen kautta päiväkotirakennusoikeus toteutettiin asuntokerrosalana, jota tontilla on siis k-m 2. Tontille on rakennettu kuntatietojärjestelmän mukaan vuonna 2009 valmistunut senioreille suunnattu kerrostalo. Aikaisemmat päätökset Kiinteistölautakunta päätti vuokrata aiemmin varaamansa tontin OP-Eläkekassalle vanhuksille tarkoitettujen vapaarahoitteisten vuokraasuntojen rakentamista varten. Vuosivuokra on 4 % pääoma-arvosta. Pääoma-arvona käytettiin tuolloin 600 e/m 2, ja vuokra sidottiin elinkustannusindeksiin. Osuuspankkien Eläkekassa on perustanut hanketta varten yhtiön Asunto Oy Espoon Kultainen Hauki -yhtiön.

17 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 17 / 51 Luovutuspäätös Kaupungin maanomistus on alueella muutenkin pirstaloitunutta, joten erityistä estettä tontin myynnille ei ole. Kauppahinta määräytyy tontin kokonaisrakennusoikeuden mukaan, koska päiväkodille osoitettu rakennusoikeus on toteutettu asuntokerrosalana. Rakennusoikeuden käypä hinta on 800 euroa / k-m 2. Tiedoksi - Antero Tenhunen, Asunto Oy Espoon Kultainen Hauki, kirje

18 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 18 / / / Liiketontin myynti Kilosta Toyota Tsusho Nordic Oy:lle ja Bilia Oy Ab:lle, kortteli tontti 6 Valmistelijat / lisätiedot: Katja Hakala, puh Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko päättää, että Espoon kaupunki myy Toyota Tsusho Nordic Oy:lle ja Bilia Oy Ab:lle perustettavien yhtiöiden lukuun (jäljempänä ostaja) oheiseen liitekarttaan merkityn 54. kaupunginosan (Kilo) korttelin tulevan tontin 6 (tuleva kiinteistötunnus ). Luovutettava tontti muodostuu kiinteistöstä Kauppakirjan pääehdot ovat seuraavat: 1. Tontin kauppahinta on euroa. Kauppahinta sidotaan täysimääräisesti elinkustannusindeksiin (lokakuu 2014) ja sitä korotetaan tai alennetaan samassa suhteessa, kuin kaupantekohetkenä tiedossa oleva viimeinen elinkustannusindeksin indeksiluku on perusindeksilukua suurempi tai pienempi. Kauppahinta maksetaan kauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä. Mikäli tontin käyttötarkoitus muuttuu, rakennusoikeus nousee asemakaavan muutoksella, poikkeusluvalla tai rakennusluvalla 10 vuoden kuluessa kaupanteosta, ostaja maksaa myyjälle uuden tilanteen mukaisen käyvän arvon mukaan määräytyvää lisäkauppahintaa. Lisäkauppahinta maksetaan kahden kuukauden kuluessa siitä, kun lisärakennusoikeuden tuottava päätös on tullut lainvoimaiseksi. Ostaja on velvollinen ilmoittamaan em. muutoksista myyjälle viipymättä. 2. Tontille on rakennettava asemakaavaa noudattaen käyttöönottokuntoon neljän (4) vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta vähintään k-m 2 :n suuruinen liikerakennus.

19 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 19 / 51 Mikäli ostaja laiminlyö rakentamisvelvollisuuden, ostaja maksaa viivästysajalta sopimussakkoa, jonka määrä on 1,67 % kauppahinnasta kuukaudessa. Sakkoa tulee maksaa kuitenkin enintään viideltä vuodelta. 3. Ostaja sitoutuu olemaan luovuttamatta tonttia kolmannelle ilman kaupungin suostumusta ennen rakentamisvelvollisuuden täyttämistä. Mikäli näin tapahtuu, sitoutuu ostaja maksamaan sopimussakkoa kauppahinnan suuruisen määrän. 4. Tontilla sijaitsee maakaapeleita ja johtoja. Ostaja on tietoinen, että tontin länsireunassa on asemakaavaan merkitty johtovaraus ja sitä varten perustetaan pysyvä rasite. Ostaja on tietoinen, että tontin läpi kulkee 20 kv ilmajohto. Johdon omistaja (Caruna) vastaa johdon siirrosta Turvesolmun liittymän ja siihen liittyvän rakentamisen yhteydessä. Tämän hetken tiedon mukaan johto siirretään keväällä Mikäli ostajalla on tarve johdon siirtämiselle aikaisemmin, vastaa ostaja johdon väliaikaisesta siirrosta sopimalla siitä suoraan johdon omistajan kanssa. Kaupunki ei osallistu siirtokustannuksiin. 5. Ostaja on tietoinen, että kaupunki on vuokrannut tontilla sijaitsevat pellot. Vuokrasopimus on voimassa saakka. Mikäli tontin kiinteistökauppa tehdään ennen vuokrasopimuksen umpeutumista, ostaja sitoutuu pitämään vuokrasopimuksen voimassa saakka. Kaupunki sitoutuu olemaan jatkamatta vuokrasopimusta jälkeen. Täytäntöönpanoon liittyviä ehtoja Ostaja valtuutetaan kustannuksellaan hakemaan rakennuslupaa ja muita rakentamisen mahdollisesti edellyttämiä lupia sekä tekemään hankkeen edellyttämiä maaperä- ym. tutkimuksia tontilla tämän päätöksen perusteella jo ennen kauppakirjan allekirjoittamista. Kauppakirja on allekirjoitettava viimeistään , muutoin tämä päätös raukeaa. Rakentamisen aloittaminen edellyttää luovutuskirjan allekirjoittamista tai, mikäli rakentaminen halutaan aloittaa ennen luovutuskirjan allekirjoittamista, lyhytaikaista maanvuokrausta. Jos tämä päätös raukeaa, kaupunki ei vastaa yrityksille aiheutuneista kustannuksista, haitasta tai vahingosta.

20 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 20 / 51 Teknisen toimen johtaja valtuutetaan laatimaan ja allekirjoittamaan yksityiskohtaiset ehdot sisältävä kauppakirja. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Oheismateriaali 3 Kartta / Toyota Tsusho Nordic Oy ja Bilia Oy Ab - Hakemus / Toyota Tsusho Nordic Oy ja Bilia Oy Ab.pdf Selostus Hakemus Toyota Tsusho Nordic Oy (TTN) ja Bilia Oy Ab hakevat päivätyllä hakemuksella kaupungin omistamaan kortteliin muodostettavan tontin 6 ostamista. TTN toteuttaa tontille liike- ja toimistotilaa noin k-m 2 ja Bilia toteuttaa tontille noin k-m 2 liiketilahankkeen. Tonttia koskevat aiemmat päätökset varasi kohteena olevan alueen Toyota Tsusho Nordic Oy:lle liiketilahankkeen suunnittelua varten. Varauksen ehtona oli mm. että varauksensaajan on varausaikana esitettävä ratkaisu, jolla pääosa

21 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 21 / 51 korttelin rakennusoikeudesta käytetään. Varaus oli voimassa saakka. Tiedot tontista Tontti sijaitsee Kellarimäki-Friisinmäki-nimisellä asemakaava-alueella, joka on tullut lainvoimaiseksi Korttelin tulevan tontin 6 pinta-ala on noin m 2 ja rakennusoikeus noin k-m 2. Tontin asemakaavamerkintä on KL (Liikerakennusten korttelialue, paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa varten.) Tontilla on vireillä tonttijaon muutos ja tontin lohkominen. Luovutusehdot Esitetään, että korttelin tuleva tontti 6 myydään Toyota Tsusho Nordic Oy:lle ja Bilia Oy Ab:lle perustettavien yhtiöiden lukuun. Tontin myyntipäätös esitetään olemaan voimassa saakka. Tontin hinnaksi esitetään 350 e/k-m 2, jolloin tontin myyntihinta on euroa. Myyntihinta sidotaan elinkustannusindeksiin. Päätöshistoria Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko päättää, että Espoon kaupunki varaa Toyota Tsusho Nordic Oy:lle oheiseen liitekarttaan rajatun korttelin liiketilahankkeen suunnittelua varten. Varausehdot ovat seuraavat: 1. Suunnitteluvaraus on voimassa saakka. 2. Varauksensaaja on velvollinen laatimaan kustannuksellaan kaikki hankkeen edellyttämät suunnitelmat. Varauksensaaja vastaa kaikista hankkeen edellyttämistä suunnittelu- ym. kustannuksista. Varauksensaajan tulee yhteistyössä kaupunkisuunnittelukeskuksen ja muiden kaupungin tahojen kanssa selvittää edellytykset hankkeen toteuttamiselle. 3. Varauksensaajan on varausaikana esitettävä ratkaisu, jolla pääosa korttelin rakennusoikeudesta käytetään, koska varauksensaajan hanke käyttää alle puolet kokonaisrakennusoikeudesta.

22 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 22 / Mikäli kaupungin arvion mukaan hankkeen taloudellinen ja asemakaavallinen toteuttaminen varattavalle alueelle realisoituu varausaikana, valmistellaan jatkovaraus tai tontinluovutuspäätös erikseen. 5. Mikäli varauspäätös ei johda tontinluovutukseen, ei kaupunki vastaa varauksensaajalle aiheutuneista kustannuksista miltään osin. 6. Varauspäätös oikeuttaa hankkeen edellyttämien maaperä- ym. tutkimusten tekemiseen alueella. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko päättää, että Espoon kaupunki jatkaa Toyota Tsusho Nordic Oy:lle päätetyn alueen suunnitteluvarausta saakka entisin ehdoin. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi - Toyota Tsusho Nordic Oy / Mikko Huopalainen - Bilia Oy Ab / Karri Koskinen

23 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 23 / / / Yleisten rakennusten tontin vuokraus Kilosta Y-Säätiölle nuorisoasuntojen rakentamista varten kortteli tontti 10 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh Anne Savolainen, puh Riikka Nikulainen, puh Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko päättää, että Espoon kaupunki vuokraa Y-Säätiölle perustettavan yhtiön lukuun 54. kaupunginosan (Kilo) korttelin tontin 10 nuorisoasuntojen rakentamista varten. Vuokrasopimuksen pääehdot: 1. Vuokra-aika on 60 vuotta. 2. Vuokra on ,76 euroa vuodessa (perusvuokra). Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin siten, että perusvuokrana on edellä mainittu vuokra ja perusindeksilukuna vuoden 2014 lokakuun indeksiluku. 3. Tontille tulee rakentaa valtion tukemia nuorisoasuntoja, jotka ovat kerrosalaltaan vähintään 70 % tontin rakennusoikeuden määrästä käyttöönottokuntoon kolmen (3) vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta. 4. Mikäli vuokramies laiminlyö rakentamisvelvollisuuden täyttämisen, vuokramies sitoutuu maksamaan vuokranantajalle sopimussakkoa, jonka määrä on viivästysajan vuokra 4-kertaisena. Sopimussakkoa tulee maksaa kuitenkin enintään 5 vuodelta. 5. Vuokramies sitoutuu olemaan luovuttamatta tontteja kolmannelle ilman kaupungin suostumusta ennen rakentamisvelvollisuuden täyttämistä. Mikäli näin tapahtuu, sitoutuu vuokramies maksamaan kertasuorituksena korvauksen, jonka määrä on tonttien luovutusajankohdan vuosivuokra 30-kertaisena. 6. Vuokrasopimusta ei voi irtisanoa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymän korkotukilainan laina-aikana.

24 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 24 / 51 Täytäntöönpanoon liittyviä ehtoja Mikäli tontilla vireillä olevaa poikkeamispäätöstä asemakaavan Y-kkaavamääräyksen k-indeksistä (k = kaupungin tarpeisiin) ei myönnetä, tämä vuokrauspäätös raukeaa. Mikäli hanke ei saa myönteistä avustus- ja korkotukilainapäätöstä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta, tämä vuokrauspäätös raukeaa. Vuokrauspäätös on voimassa saakka, johon mennessä vuokrasopimukset on allekirjoitettava. Tontinsaaja on tietoinen, että kaupunki on vuokrannut tontilla sijaitsevan pellon saakka voimassa olevalla vuokrasopimuksella eikä uutta tonttia koskevaa vuokrasopimusta voi allekirjoittaa ennen Tontinsaaja valtuutetaan hakemaan kustannuksellaan rakennuslupaa ja muita tarvittavia lupia ennen kuin vuokrasopimukset on allekirjoitettu. Tontinsaajalla tai sen valtuuttamalla on oikeus tehdä tontin alueella hankkeen edellyttämiä maaperä- ym. tutkimuksia. Em. tutkimusten tekemisestä ennen pellonvuokrasopimuksen päättymistä on sovittava nykyisen vuokralaisen kanssa. Rakentamistoimenpiteitä ei saa aloittaa ennen kuin vuokrasopimus on allekirjoitettu. Kaupunki ei vastaa tontinsaajalle mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai vahingoista siinä tapauksessa, että tämä päätös ei johda vuokrasopimuksen allekirjoittamiseen. Teknisen toimen johtaja valtuutetaan laatimaan ja allekirjoittamaan yksityiskohtaiset ehdot sisältävä vuokrasopimus. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Oheismateriaali 4 Kartta / Y-Säätiö - Hakemus / Y-Säätiö

25 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 25 / 51 Selostus Hakemus Y-Säätiö hakee lähetetyllä hakemuksellaan tontin vuokraamista perustettavan yhtiön lukuun nuorisoasuntojen rakentamista varten. Hakemuksessa viitataan Espoon kaupungin kanssa tehtyyn esisopimukseen, jonka mukaan kaupunki kilpailuttaa palveluntuottajan, jonka henkilökunta vastaa asukkaiden tarvitsemasta tuesta. Hanke on tarkoitus rahoittaa valtion korkotukilainalla ja investointiavustuksella sekä Y-säätiön yhtiöön sijoittamilla omilla varoilla. Tavoitteena on aloittaa rakentaminen keväällä Tiedot tontista Korttelin tontti 10 Etelä-Leppävaarassa, osoitteessa Friisinmäenaukio 7, on lainvoimaisen asemakaavan mukaisella yleisten rakennusten korttelialueella (Y-k Yleisten rakennusten korttelialue, joka varataan kaupungin tarpeisiin). Tontin pinta-ala on 9320 m 2 ja rakennusoikeus on 2796 k-m 2. Rakentaa saa kahteen kerrokseen. Hankkeelle tarvittava poikkeamispäätös mm. Y-k-kaavamääräyksestä poikkeamiseksi on valmistelussa kaupunkisuunnittelukeskuksessa. Tontti on vuokrattu lyhytaikaisella vuokrasopimuksella viljelykäyttöön tämän vuoden loppuun asti.

26 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 26 / 51 Hankkeen kuvaus Y-Säätiön tarkoitus on rakentaa tontille yhteensä 55 asuntoa, joista 31 on nuorten tukiasuntoja ja 24 normaaleja vuokra-asuntoja. Asukkaat ovat pienituloisia, opiskelevat tai ovat lyhyissä määräaikaisissa työsuhteissa tai ovat työttöminä. Y-säätiö vastaa 24 vuokra-asunnon osalta asukasvalinnasta ja Espoon kaupunki 31 tukiasunnon osalta. Tukiasunnot on tarkoitettu vuotiaille pitkään asunnottomana eläneille nuorille. Nuoret tarvitsevat sosiaalisten ja terveydellisten syiden vuoksi tukea, apua ja ohjausta niin asunnon järjestämisessä, kuin elämänhallinnan vahvistamisessa. Tukiasuminen tarjoaa pitkäaikaisasunnottomalle nuorelle mahdollisuuden arkielämän ja elämänhallinnan taitojen vahvistamiseen, sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseen ja itsenäisen asumisen harjoitteluun turvallisessa asuinympäristössä, jossa ammatillinen tuki ja yhteisön tuki on lähellä. Tukivaihe kestää noin 1-2 vuotta, jonka jälkeen nuori siirtyy tukiasunnosta itsenäiseen vuokra-asumiseen. Palveluhenkilökunnan määrä on 3. Henkilökunta työskentelee joustavasti arkisin päiväaikaan klo 8-18 välillä. Perustelut tontin vuokraukselle ja kaupungin sitoumukset hankkeeseen Nuorten asunnottomuus on lisääntynyt Espoossa. Espoossa oli vuoden 2013 lopussa yhteensä 563 yksinäistä asunnotonta, joista 150 oli alle 25 - vuotiaita. Kaupunki on sitoutunut luovuttamaan tontteja liittyen pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaan. Kyseessä oleva hanke kuuluu valtion ja Espoon kaupungin väliseen aiesopimukseen ( ) pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseksi (ns. PAAVO II sopimus). Hankkeen sijainnin suhteen on tutkittu eri vaihtoehtoja, joista kyseinen tontti on hankkeelle soveltuvin. Tontin lähistöllä on nuorten tarvitsemat julkiset ja kaupalliset palvelut ja liikenteelliset yhteydet eri puolille pääkaupunkiseutua ovat erinomaiset. Tontti on riittävä tarvittavaan rakennusoikeuteen nähden. Hanke tukee kaupungin asuntopoliittisia tavoitteita ja on tontille soveltuva. Näin ollen tontin vuokraus kyseistä hanketta varten on perusteltua. Lisäksi kaupunki on sitoutunut hankkeeseen alla kuvatulla tavalla. tila- ja asuntojaosto puolsi hanketta vuoden 2015 erityisryhmähankkeiden haussa. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus tekee päätökset erityisryhmähankkeiden avustuksista alkuvuonna Hankkeeseen kuuluu sekä nuorten tukiasuntoja että nuorille suunnattuja normaaleja vuokra-asuntoja. Tukiasunnoille haetaan valtion korkotukilainaa ja erityisryhmien investointiavustusta. Loput 24 asuntoa rahoitetaan valtion korkotukilainalla ja käynnistysavustuksella. Tämä edellyttää, että ARA hyväksyy kohteeseen rajatun asukasvalintamenettelyn.

27 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 27 / 51 Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimi ja Y-säätiö ovat allekirjoittaneet hanketta koskevan yhteistyösopimuksen, jonka mukaan tukiasuntotoiminta järjestetään siten, että kaupunki kilpailuttaa vuokrakohteeseen palveluntuottajan, joka vastaa nuorten tukiasuntotoiminnan harjoittamisesta. Koska kyseessä on valtion tukema asuntohanke, hinnoitellaan tontti valtion tukeman asuntotuotannon enimmäishinnan mukaisesti. Vuokran määrittelyssä pääoma-arvon yksikköhintana on käytetty ARA:n hyväksymää kerrostalotonttien enimmäishintaa 414 euroa / k-m 2. Vuosivuokra on 4 % tontin pääoma-arvosta euroa eli ,76 euroa / v. Tiedoksi - Juha Kaakinen, Y-Säätiö, kirje

28 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 28 / / / Kahden asuntotontin vuokraaminen Kauklahdesta Espoon Asunnot Oy:lle, kortteli tontti 1 ja kortteli tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko päättää, että Espoon kaupunki vuokraa Espoon Asunnot Oy:lle 44. kaupunginosan korttelin tontin 1 ( ) ja korttelin tontin 1 ( ). Vuokrauksessa noudatetaan seuraavia pääehtoja: 1. Vuokra-aika on 60 vuotta. 2. Tontin 44071/1 vuokra on euroa / vuosi. Tontin 44072/1 vuokra on euroa / vuosi. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin siten, että perusvuokrana on edellä mainittu vuokra ja perusindeksilukuna vuoden 2014 lokakuun indeksiluku. Tontin pääoma-arvo vastaa valtion tukemassa asuntotuotannossa vuonna 2014 noudatettavaa pientalotonttien enimmäishintaa. 3. Tontille tulee rakentaa asuintalot, jotka ovat vähintään 70% rakennusoikeuden määrästä käyttöönottokuntoon kolmen (3) vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta. Mikäli vuokramies laiminlyö rakentamisvelvollisuuden täyttämisen, vuokramies sitoutuu maksamaan vuokranantajalle sopimussakkoa, jonka määrä on viivästysajan vuokra 4 kertaisena. Sopimussakkoa tulee maksaa kuitenkin enintään 5 vuodelta.

29 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 29 / Vuokrasopimusta ei voi irtisanoa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymän korkotukilainan laina-aikana. 5. Vuokramies sitoutuu olemaan luovuttamatta tonttia kolmannelle ilman kaupungin suostumusta ennen rakentamisvelvollisuuden täyttämistä. Mikäli näin tapahtuu, sitoutuu vuokramies maksamaan kertasuorituksena korvauksen, jonka määrä on tontin luovutusajankohdan vuosivuokra 30 kertaisena. 6. Autopaikat sijoittuvat vuokrattaville tonteille. 7. Vuokramies on tietoinen, että alueella on laadittu ( tarkistettu) rakentamistapaohje. Täytäntöönpanoon liittyviä ehtoja Vuokrauspäätös on voimassa saakka, johon mennessä vuokrasopimukset on allekirjoitettava. Tontinsaaja valtuutetaan hakemaan kustannuksellaan rakennuslupaa ja muita tarvittavia lupia tonteille 44071/1 ja 44072/1 ennen kuin vuokrasopimukset on allekirjoitettu. Tontinsaajalla tai sen valtuuttamalla on oikeus tehdä tonttien 44071/1 ja 44072/2 alueilla hankkeen edellyttämiä maaperä- ym. tutkimuksia. Rakentamistoimenpiteitä ei saa aloittaa ennen vuokrasopimusten allekirjoittamista. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Oheismateriaali 5 Kartta / tontti 44071/1 6 Kartta / tontti 44072/1 - Päätös Hakemus / Espoon Asunnot Oy

30 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 30 / 51 Selostus Aikaisempi varauspäätös päätti varata Espoonkruunu Oy:lle korttelin tontin 1, korttelin tontin 1, korttelin tontit 2 ja 3 sekä korttelin tontin 2. jatkoi varausta Espoon Asunnot Oy:lle (ent. Espoonkruunu Oy) varausta saakka entisin ehdoin. Vuokrauspyyntö Espoon Asunnot Oy on hakenut päivätyllä hakemuksella tonttien 44071/1 ja 44072/1 vuokraamista. Kohteiden rakennuslupahakemukset ovat rakennusvalvontaviranomaisen käsittelyssä. Rakennustyöt on tavoitteena aloittaa loppuvuodesta 2014, jolloin kohteet valmistuisivat alkukesästä Tontit Korttelin tontin 1 kaavamerkintä Bassenkylän asemakaavassa on A-3, (½)III, e=0,40 (Asuinrakennusten korttelialue). Tontin pinta-ala on noin m 2 ja rakennusoikeus noin k-m 2. Tontin osoite on Fickenkuja 1. Korttelin tontin 1 kaavamerkintä Bassenkylän asemakaavassa on A, II, e=0,50 (asuinrakennusten korttelialue). Tontin pinta-ala on noin m 2 ja rakennusoikeus noin k-m 2. Tontin osoite on Kauppiaantanhua 2.

31 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 31 / 51 Alueella on lainvoimainen asemakaava ja ajoyhteydet ja vesihuolto ovat valmiina. Tonttien vuokraaminen Bassenkylään on tulossa asuntoyksikön arvion mukaan yhteensä noin 336 asuntoa, joista noin 50 % on vapaarahoitteista asuntotuotantoa, 24 % normaaleja ara-vuokra-asuntoja (Espoon Asunnot Oy) ja 24 % asumisoikeusasuntoja (TA-Asumisoikeus Oy). Näin taataan Bassenkylän monipuolinen asuntojen hallinta- ja rahoitusmuotojakauma. tila- ja asuntojaosto on kokouksessaan puoltanut Espoon Asunnot Oy:n hankkeita tonteille 44071/1 ja 44072/1. Valtion tukemassa asuntotuotannossa vuonna 2014 sovellettava pientalotontin enimmäishinta tällä alueella on 400 euroa/k-m 2. Tontin 44071/1 vuosivuokra on 4 % pääoma-arvosta euroa eli euroa / vuosi. Tontin 44072/1 vuosivuokra on 4 % pääoma-arvosta euroa eli euroa / vuosi. Päätöshistoria Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko jatkaa Espoon Asunnot Oy:lle (ent. Espoonkruunu Oy) myönnettyä korttelin tontin 1 ja korttelin tontin 1 varausta saakka entisin ehdoin. Päätös Tiedoksi : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Espoon Asunnot Oy, kirje

32 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 32 / / / Kahden asuntotontin vuokraaminen sekä yhden asuntotontin jatkovaraus Kauklahdesta TA- Asumisoikeus Oy:lle, korttelin tontit 5 ja 6 sekä korttelin tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko päättää, että Espoon kaupunki A. vuokraa 44. kaupunginosan korttelin tontit 5 ja 6 ( ja ) TA-Asumisoikeus Oy:lle. Vuokrauksessa noudatetaan seuraavia pääehtoja: 1. Vuokra-aika on 60 vuotta. 2. Tontin 44069/5 vuokra on euroa vuodessa (perusvuokra). Tontin 44069/6 vuokra on euroa vuodessa (perusvuokra). Vuokrat sidotaan elinkustannusindeksiin siten, että perusvuokrana on edellä mainittu vuokra ja perusindeksilukuna vuoden 2014 lokakuun indeksiluku. 3. Tonteille tulee rakentaa valtion tukemia asumisoikeusasuntoja, jotka ovat kerrosalaltaan vähintään 70 % kunkin tontin rakennusoikeuden määrästä käyttöönottokuntoon kolmen (3) vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta. Mikäli vuokramies laiminlyö rakentamisvelvollisuuden täyttämisen, vuokramies sitoutuu maksamaan vuokranantajalle sopimussakkoa, jonka määrä on viivästysajan vuokra 4-kertaisena. Sopimussakkoa tulee maksaa kuitenkin enintään 5 vuodelta.

33 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 33 / Vuokramies sitoutuu olemaan luovuttamatta tontteja kolmannelle ilman kaupungin suostumusta ennen rakentamisvelvollisuuden täyttämistä. Mikäli näin tapahtuu, sitoutuu vuokramies maksamaan kertasuorituksena korvauksen, jonka määrä on tonttien luovutusajankohdan vuosivuokra 30-kertaisena. 5. Vuokrasopimusta ei voi irtisanoa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymän korkotukilainan laina-aikana. 6. Vuokramies on tietoinen, että tonttien alueelle on laadittu rakentamistapaohje (tarkistettu ). Täytäntöönpanoon liittyviä ehtoja Vuokrauspäätös on voimassa saakka, johon mennessä vuokrasopimukset on allekirjoitettava. Tontinsaaja valtuutetaan hakemaan kustannuksellaan rakennuslupaa ja muita tarvittavia lupia ennen kuin vuokrasopimukset on allekirjoitettu. Tontinsaajalla tai sen valtuuttamalla on oikeus tehdä tontin alueella hankkeen edellyttämiä maaperä- ym. tutkimuksia. B. jatkaa TA-Yhtymä Oy:lle myönnettyä korttelin tontin 1 varausta saakka siten, että varauksensaajana on TA-Asumisoikeus Oy. Varausehdot: Varauspäätös on voimassa saakka. Tontille tulee rakentaa valtion tukemia asumisoikeusasuntoja. Tontti luovutetaan valtion tukemassa tuotannossa sovellettavilla pientalotonttien enimmäishinnalla. Varauksensaaja on tietoinen, että tontin alueelle on laadittu rakentamistapaohje (tarkistettu ). Varauksensaaja valtuutetaan hakemaan kustannuksellaan rakennuslupaa ja muita tarvittavia lupia ennen kuin maanvuokrasopimus on allekirjoitettu. Varauksensaajalla tai sen valtuuttamalla on oikeus tehdä alueella hankkeen edellyttämiä maaperä- ym. tutkimuksia.

34 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 34 / 51 Rakentamistoimenpiteitä ei saa aloittaa ennen maanvuokrasopimuksen allekirjoittamista. Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai vahingoista siinä tapauksessa, että varaus raukeaa tai tontinluovutusehdoista ei päästä sopimukseen ja varaus ei johda tontin luovutukseen. Rakentamistoimenpiteitä ei saa aloittaa ennen kuin vuokrasopimukset on allekirjoitettu. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Oheismateriaali 7 Kartta / TA-Asumisoikeus Oy, vuokraus 8 Kartta / TA-Asumisoikeus Oy, varaus - Hakemus / TA-Yhtymä Oy Selostus Aikaisempi varauspäätös Alun perin kaupunginhallituksen päätti varata TA-Yhtymä Oy:lle korttelin tontin 1, korttelin tontin 1 sekä korttelin tontit 5 ja 6 eneida (Energy Efficiency In District Areas) -kokeiluprojektin toteuttamista varten. Varausehtojen mukaan tonteille tuli toteuttaa valtion tukemaa asuntotuotantoa. Tonttien

35 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 35 / 51 rakentamiseen EU-pilottikohteena yhteistyössä VTT:n kanssa ei kuitenkaan onnistuttu saamaan tarvittavaa EU-rahoitusta, minkä vuoksi koeprojekti peruuntui. Varauspäätös oli voimassa saakka. TA-Yhtymä ilmoitti olevansa halukas edelleen toteuttamaan varatuille tonteille varausehtojen mukaisesti valtion tukemaa asumisoikeus- ja/tai vuokra-asuntotuotanto, vaikka EU:n kokeiluprojekti peruuntuikin. päätti myydä korttelin tontin 1 ja jatkoi korttelin tonttien 5 ja 6 sekä korttelin tontin 1 varausta saakka entisin ehdoin niin, että hankkeet voidaan toteuttaa ilman eneida-kokeiluprojektia. Korttelin tontti 1 on myyty TA-Asumisoikeus Oy:lle. Hakemus TA-Yhtymä Oy on päivätyllä hakemuksella pyytänyt, että Espoon kaupunki tekisi vuokrauspäätökset tonteista 44069/5 ja 6 sekä jatkaisi tontin 44058/1 varausta saakka. Tonteille 44069/5 ja 6 on suunnitteilla yhteensä 26 asumisoikeusasuntoa ja tontille 44058/1 18 asumisoikeusasuntoa. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa tonttien 44069/5 ja 6 osalta loppuvuodesta Niiden rakennuslupahakemukset on jätetty Tontin 44058/1 osalta rakentaminen alkaa arviolta syksyllä Vuokramieheksi ja varauksensaajaksi tulee TA-Asumisoikeus Oy. Tiedot tonteista Vuokrattavat tontit: - Korttelin tontin 5 kaavamerkintä on AP, II, e=0,40 (asuinpientalojen korttelialue). Tontin pinta-ala on m 2 ja rakennusoikeus 628 k-m 2. Tontin osoite on Mindeninkuja 3. - Korttelin tontin 6 kaavamerkintä on A, II, e=0,50 (asuinrakennusten korttelialue). Tontin pinta-ala on m 2 ja rakennusoikeus k-m 2. Tontin osoite on Mindeninkuja 1. Edelleen varattava tontti: - Korttelin tontin 1 kaavamerkintä on A-2, II, e=0,45 (asuinrakennusten korttelialue). Tontin pinta-ala on m 2 ja rakennusoikeus k-m 2. Tontin osoite on Bassenkyläntie 9. Tonttien vuokraaminen TA-Asumisoikeus Oy:lle vuokrattavat tontit ja varattava tontti ovat Bassenkylän alueelta viimeiset asumisoikeustuotantoon luovutettavat tontit. Syksyllä järjestetään tonttihaku, jonka kautta tullaan luovuttamaan

36 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 36 / 51 loput Bassenkylän varaamattomat tontit vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon. Tällöin Bassenkylään tulisi asuntoyksikön arvion mukaan yhteensä noin 336 asuntoa, joista noin 50 % on vapaarahoitteista asuntotuotantoa, 24 % normaaleja ara-vuokra-asuntoja (Espoon Asunnot Oy) ja 24 % asumisoikeusasuntoja (TA-Asumisoikeus Oy). Näin taataan Bassenkylän monipuolinen asuntojen hallinta- ja rahoitusmuotojakauma. TA-Asumisoikeus Oy on edistänyt suunnittelua kaikkien kolmen tontin osalta, vaikka nyt on ajankohtaista vuokrata vasta kaksi tonttia. Kolmen tontin kesken on suunniteltu yhteisjärjestelyjä mm. väestönsuoja- ja pesulatiloja koskien, joten siitäkin syystä varauksen jatkaminen tontin 44058/1 osalta on perusteltua. Valtion tukemassa asuntotuotannossa vuonna 2014 sovellettava pientalotontin enimmäishinta tällä alueella on 400 euroa/k-m 2. tila- ja asuntojaosto on kokouksessaan puoltanut TA-Asumisoikeus Oy:n korkotukilainahakemusta tonttien 44069/5 ja 6 hankkeita varten. Tontin 44069/5 vuosivuokra on 4 % pääoma-arvosta euroa eli euroa / vuosi. Tontin 44069/6 vuosivuokra on 4 % pääoma-arvosta euroa eli euroa / vuosi. Päätöshistoria Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko varaa TA-Yhtymä Oy:lle korttelin tontin 1, korttelin tontin 1, korttelin tontin 5 ja korttelin tontin 6 eneida (Energy Efficiency In District Areas) -kokeiluprojektin toteuttamista varten. Varausehdot: Varauspäätös on voimassa saakka. Tonteille tulee rakentaa valtion tukemia asuntoja. Tontit myydään valtion tukemassa tuotannossa sovellettavilla pientalotonttien enimmäishinnoilla. Varauksensaaja on tietoinen, että tonttien alueelle on laadittu rakentamistapaohje (tarkistettu ). Varauksensaaja valtuutetaan hakemaan kustannuksellaan rakennuslupaa ja muita tarvittavia lupia ennen kuin kauppakirjat on allekirjoitettu.

37 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 37 / 51 Varauksensaajalla tai sen valtuuttamalla on oikeus tehdä alueella hankkeen edellyttämiä maaperä- ym. tutkimuksia. Rakentamistoimenpiteitä ei saa aloittaa ennen kauppakirjan allekirjoittamista. Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai vahingoista siinä tapauksessa, että varaus raukeaa tai tontinluovutusehdoista ei päästä sopimukseen ja varaus ei johda tontin myyntiin. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko 1 päättää, että Espoon kaupunki myy 44. kaupunginosan korttelin tontin 1 ( ) TA-Asumisoikeus Oy:lle. Kaupan pääehdot ovat seuraavat: - Kauppahinta euroa maksetaan kauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä. Kauppahinta vastaa valtion tukemassa asuntotuotannossa alueella vuonna 2013 noudatettavaa pientalotalotonttien enimmäishintaa. - Tontille tulee rakentaa valtion tukemia asumisoikeusasuntoja vähintään 70 % rakennusoikeuden määrästä kolmen (3) vuoden kuluessa valmiiksi siten, että rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt ne käyttöön otettavaksi. Mikäli rakentamisvelvollisuus laiminlyödään, tontin ostaja sitoutuu maksamaan myyjälle sopimussakkoa, jonka määrä on vuodessa 20 % tontin kauppahinnasta. Sopimussakkoa tulee maksaa kuitenkin enintään 5 vuodelta. - Ostaja on tietoinen, että tonttien alueelle on laadittu rakentamistapaohje (tarkistettu ). - Tonttia ei saa myydä eikä vuokrata edelleen rakentamattomana ilman kaupungin lupaa. Mikäli näin tapahtuu, sitoutuu ostaja maksamaan sopimussakkoa tontin kauppahinnan suuruisen määrän. Täytäntöönpanoon liittyviä ehtoja Myyntipäätös on voimassa saakka, johon mennessä kauppakirja on allekirjoitettava.

38 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 38 / 51 Tontinostaja valtuutetaan hakemaan kustannuksellaan rakennuslupaa ennen kuin kauppakirja on allekirjoitettu. Tontinostajalla tai sen valtuuttamalla on oikeus tehdä alueella hankkeen edellyttämiä maaperä- ym. tutkimuksia. Rakentamistoimenpiteitä ei saa aloittaa ennen kuin kauppakirja on allekirjoitettu. Teknisen toimen johtaja valtuutetaan laatimaan yksityiskohtaiset ehdot sisältävä kauppakirja. 2. jatkaa TA-Yhtymä Oy:lle myönnettyä tonttien 44058/1, 44069/5 ja 44069/6 varausta saakka entisin ehdoin niin, että hankkeet voidaan toteuttaa ilman eneida - kokeiluprojektia. Päätös Tiedoksi : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - TA-Yhtymä Oy

39 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 39 / / / Tapiolan jalkapallostadionin suunnitteluvarauksen jatkaminen Valmistelijat / lisätiedot: Antti Mäkinen, puh Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko jatkaa entisin ehdoin liitekarttaan merkityn alueen suunnitteluvarausta Tapiolan Jalkapallostadion Oy:lle jalkapallostadionin kehittämistä ja suunnittelua sekä toteuttamisedellytysten selvittämistä varten voimassa olevan asemakaavan pohjalta saakka. Käsittely Puheenjohtaja Nevalaisen kannattamana teki seuraavan palautusesityksen: Asia palautetaan takaisin valmisteltavaksi siten, että saa valmistellut vastaukset hakijan hakemiin poikkeamiin rakennusoikeuden ylitykseen, asemakaavan vaatimusten ylittämiseksi ja autopaikkavelvoitteesta. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan palautusesitys yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen n hyväksyneen sen. Päätös : palautti asian takaisin valmisteltavaksi siten, että saa valmistellut vastaukset hakijan hakemiin poikkeamiin rakennusoikeuden ylitykseen, asemakaavan vaatimusten ylittämiseksi ja autopaikkavelvoitteesta. Liite 9 Jalkapallostadion varausalue

40 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 40 / 51 Oheismateriaali Selostus - Suunnitteluvarauksen jatkohakemus - Poikkeamishakemuksen liite ym. päätti jatkaa Tapiolan Urheilupuiston pohjoisosaan, liitekarttaan merkityn alueen suunnitteluvarausta Tapiolan Jalkapallostadion Oy:lle jalkapallostadionin kehittämistä ja suunnittelua sekä toteuttamisedellytysten selvittämistä varten saakka. Tapiolan Jalkapallostadion Oy anoo kirjeellään jatkoa suunnitteluvaraukselle. Alueen asemakaava Alueen asemakaava (Tapiola, Koivu-Mankkaa) on hyväksytty valtuustossa Päätöksestä valitettiin Helsingin hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valituksen Kaava on lainvoimainen. Nykyiset suunnitelmat ja varauksen jatkaminen Varauksen saajat ovat jatkaneet hankkeen suunnittelua ja jättäneet poikkeamishakemuksen kaupunkisuunnittelukeskukseen Poikkeamista haetaan mm. rakennusoikeuden ylityksestä avattavan pelikentän osalta, asemakaavan salliman liiketilojen laajuuden ylittämiseksi ja autopaikkavelvoitteen täyttämättä jättämiseksi. Suunnittelun keskeneräisyyden vuoksi varausaikaa on syytä jatkaa saakka. Varauksenhakijan on tarkoitus saada rakennuslupahakemukseen tarvittavat asiakirjat valmiiksi syyskuun aikana. Päätöshistoria Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko päättää jatkaa liitekartassa esitetyn, asemakaavaehdotuksen mukaisesti tarkistetun Tapiolan Urheilupuiston pohjoisosaan merkityn alueen suunnitteluvarausta. Alue varataan Tapiolan Jalkapallostadion Oy:lle jalkapallostadionin kehittämistä ja suunnittelua sekä toteuttamisedellytysten selvittämistä varten saakka. Lisäksi jaosto päättää, että kaupungin ja Tapiolan Jalkapallostadion Oy:n kesken tehdään maanvuokrasopimus sen jälkeen, kun stadionille on saatu lainvoimainen rakennuslupa ja urheilupuiston pohjoisosan yhteispysäköintilaitoksen toteuttamisesta on tehty kaikkien laitokseen

Espoon kaupunki Pöytäkirja 56. 56 Asuntotontin myynti TA-Asumisoikeus Oy:lle Kauklahdesta, korttelin 44058 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 56. 56 Asuntotontin myynti TA-Asumisoikeus Oy:lle Kauklahdesta, korttelin 44058 tontti 1 01.06.2015 Sivu 1 / 1 2561/02.07.00/2015 56 Asuntotontin myynti TA-Asumisoikeus Oy:lle Kauklahdesta, korttelin 44058 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh. 050 395 2151 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. 93 Kerrostalotontin myynti Leppävaarasta JM Suomi Oy:lle, korttelin 51077 tuleva tontti

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. 93 Kerrostalotontin myynti Leppävaarasta JM Suomi Oy:lle, korttelin 51077 tuleva tontti 06.10.2014 Sivu 1 / 1 2937/10.00.02/2012 72 27.8.2012 77 2.9.2013 93 Kerrostalotontin myynti Leppävaarasta JM Suomi Oy:lle, korttelin 51077 tuleva tontti Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96 06.10.2014 Sivu 1 / 1 3797/02.07.00/2014 96 Yleisten rakennusten tontin vuokraus Kilosta Y-Säätiölle nuorisoasuntojen rakentamista varten kortteli 54144 tontti 10 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Asuntotontin myynti TA-Asumisoikeus Oy:lle Kauklahdesta, korttelin tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja Asuntotontin myynti TA-Asumisoikeus Oy:lle Kauklahdesta, korttelin tontti 1 14.12.2015 Sivu 1 / 1 2561/02.07.00/2015 56 1.6.2015 138 Asuntotontin myynti TA-Asumisoikeus Oy:lle Kauklahdesta, korttelin 44058 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh. 050 395 2151 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65. 65 Asuntotontin vuokraaminen Leppävaarasta Avara Koti Oy:lle, korttelin 51038 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65. 65 Asuntotontin vuokraaminen Leppävaarasta Avara Koti Oy:lle, korttelin 51038 tontti 1 02.06.2014 Sivu 1 / 1 4766/02.07.00/2012 122 3.12.2012 122 2.12.2013 65 Asuntotontin vuokraaminen Leppävaarasta Avara Koti Oy:lle, korttelin 51038 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47 05.05.2014 Sivu 1 / 1 2916/10.00.02/2013 76 2.9.2013 47 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Laaksolahdesta Kiinteistö Oy Sinikallion Hoitokodille, kortteli 60060 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liiketontin myynti Niipperistä Sjaelso Finland Oy:lle, kortteli tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liiketontin myynti Niipperistä Sjaelso Finland Oy:lle, kortteli tontti 1 10.03.2014 Sivu 1 / 1 5071/02.07.00/2011 28 Liiketontin myynti Niipperistä Sjaelso Finland Oy:lle, kortteli 81130 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Katja Hakala, puh. 046 877 2956 etunimi.k.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kahden pientalotontin vuokraaminen Henttaalla, korttelin tontit 1 ja 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kahden pientalotontin vuokraaminen Henttaalla, korttelin tontit 1 ja 2 03.06.2013 Sivu 1 / 1 4535/10.00.02/2012 104 5.11.2012 62 Kahden pientalotontin vuokraaminen Henttaalla, korttelin 21162 tontit 1 ja 2 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh. (09) 816 25929 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 105

Espoon kaupunki Pöytäkirja 105 19.10.2015 Sivu 1 / 1 3797/02.07.00/2014 96 6.10.2014 Kaupunginhallitus 54 2.2.2015 105 Yleisten rakennusten tontin vuokrauspäätöksen jatkaminen Kilosta Y-Säätiölle nuorisoasuntojen rakentamista varten,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12 04.02.2013 Sivu 1 / 1 3508/02.07.00/2011 12 Kahden Kauklahdessa sijaitsevan asuntotontin sekä niitä palvelevan pysäköintitontin vuokraaminen Espoon Asunnot Oy:lle Valmistelijat / lisätiedot: Tiitinen Anu,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Saunalahdesta YIT Rakennus Oy:lle, kortteli tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Saunalahdesta YIT Rakennus Oy:lle, kortteli tontti 1 09.05.2016 Sivu 1 / 1 3026/10.00.02/2014 71 11.8.2014 47 4.5.2015 140 14.12.2015 46 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Saunalahdesta YIT Rakennus Oy:lle, kortteli 42122 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34. 34 Kolmen asuntotontin vuokraus Gumbölestä Skanska Talonrakennus Oy:lle, kortteli 71020 tontit 10, 11 ja 12

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34. 34 Kolmen asuntotontin vuokraus Gumbölestä Skanska Talonrakennus Oy:lle, kortteli 71020 tontit 10, 11 ja 12 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1602/02.07.00/2015 34 Kolmen asuntotontin vuokraus Gumbölestä Skanska Talonrakennus Oy:lle, kortteli 71020 tontit 10, 11 ja 12 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh. 040 536

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Asuntotontin vuokraus Gumbölestä Suomen Hoivatilat Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun, korttelin tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja Asuntotontin vuokraus Gumbölestä Suomen Hoivatilat Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun, korttelin tontti 1 16.11.2015 Sivu 1 / 1 4744/2015 02.07.00 116 Asuntotontin vuokraus Gumbölestä Suomen Hoivatilat Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun, korttelin 71038 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 363. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 363. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 15.12.2014 Sivu 1 / 1 4679/02.07.00/2012 Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto Kaupunginhallituksen elinkeino- ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin myyntipäätöksen muuttaminen Niipperissä Nostokonepalvelu Oy:lle, kortteli 81007

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin myyntipäätöksen muuttaminen Niipperissä Nostokonepalvelu Oy:lle, kortteli 81007 08.05.2017 Sivu 1 / 1 1528/2017 02.07.00 39 10.4.2017 52 Teollisuustontin myyntipäätöksen muuttaminen Niipperissä Nostokonepalvelu Oy:lle, kortteli 81007 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liiketontin vuokraaminen Muuralasta Restel Fast Food Oy:lle, kortteli 47540

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liiketontin vuokraaminen Muuralasta Restel Fast Food Oy:lle, kortteli 47540 04.04.2016 Sivu 1 / 1 874/2016 02.07.00 35 Liiketontin vuokraaminen Muuralasta Restel Fast Food Oy:lle, kortteli 47540 Valmistelijat / lisätiedot: Katja Hakala, puh. 046 877 2956 etunimi.k.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liiketontin vuokrauspäätöksen jatkaminen Muuralasta Restel Fast Food Oy:lle, korttelin tontti 5

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liiketontin vuokrauspäätöksen jatkaminen Muuralasta Restel Fast Food Oy:lle, korttelin tontti 5 19.12.2016 Sivu 1 / 1 874/2016 02.07.00 35 4.4.2016 122 Liiketontin vuokrauspäätöksen jatkaminen Muuralasta Restel Fast Food Oy:lle, korttelin 47540 tontti 5 Valmistelijat / lisätiedot: Katja Hakala, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 317. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 317. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 26.10.2015 Sivu 1 / 1 3975/02.07.00/2015 Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 96 19.10.2015 317 Kiinteistö Oy Olarinluoma 15 -nimisen yhtiön myynti Oy Sports Car Center

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kiinteistö Oy Olarinluoma 15 -nimisen yhtiön myynti Oy Sports Car Center Ab:lle (Kh-asia)

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kiinteistö Oy Olarinluoma 15 -nimisen yhtiön myynti Oy Sports Car Center Ab:lle (Kh-asia) 19.10.2015 Sivu 1 / 1 3975/02.07.00/2015 96 Kiinteistö Oy Olarinluoma 15 -nimisen yhtiön myynti Oy Sports Car Center Ab:lle (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Katja Hakala, puh. 046 877 2956 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101 19.10.2015 Sivu 1 / 1 4091/02.07.00/2015 101 Kerrostalotontin vuokraus Saunalahdesta Asunto Oy Espoon Saunamajuri -yhtiölle (Avain Asumisoikeus Oy), korttelin 42214 tontti 5 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kahden kerrostalotontin myyntipäätöksen jatkaminen Saunalahdesta, korttelin tontit 2 ja 5

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kahden kerrostalotontin myyntipäätöksen jatkaminen Saunalahdesta, korttelin tontit 2 ja 5 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1487/10.00.02/2015 35 Kahden kerrostalotontin myyntipäätöksen jatkaminen Saunalahdesta, korttelin 42213 tontit 2 ja 5 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh. 050 395 2151 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli tontti 18

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli tontti 18 09.05.2016 Sivu 1 / 1 1948/2016 02.07.00 51 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli 85128 tontti 18 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liiketontin vuokrauspäätöksen jatkaminen St1 Oy:lle ja Suomen Pesupaikat Oy:lle Nuijalasta, kortteli tontti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liiketontin vuokrauspäätöksen jatkaminen St1 Oy:lle ja Suomen Pesupaikat Oy:lle Nuijalasta, kortteli tontti 13.03.2017 Sivu 1 / 1 387/2016 02.07.00 61 6.6.2016 31 Liiketontin vuokrauspäätöksen jatkaminen St1 Oy:lle ja Suomen Pesupaikat Oy:lle Nuijalasta, kortteli 54154 tontti Valmistelijat / lisätiedot: Juha

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh 12.01.2015 Sivu 1 / 1 5499/02.07.00/2014 7 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta, kortteli 85127 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 89. 89 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Mertsin Auto- ja Kiinteistö Oy:lle, kortteli 85127 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 89. 89 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Mertsin Auto- ja Kiinteistö Oy:lle, kortteli 85127 tontti 1 23.09.2013 Sivu 1 / 1 3983/02.07.00/2013 89 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Mertsin Auto- ja Kiinteistö Oy:lle, kortteli 85127 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. (09)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Oy Andersson Ab:lle, kortteli tontti 12

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Oy Andersson Ab:lle, kortteli tontti 12 03.06.2013 Sivu 1 / 1 2513/02.07.00/2013 64 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Oy Andersson Ab:lle, kortteli 85128 tontti 12 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. (09) 816 25911 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5 11.01.2016 Sivu 1 / 1 5571/2015 02.07.00 5 Teollisuustontin vuokraaminen Scanoffice Oy:lle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun Juvanmalmilta, kortteli 85129 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33 15.04.2013 Sivu 1 / 1 1734/02.07.00/2013 33 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Matti Tausalle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun varastorakennuksen ja tuotantotilan rakentamista varten, korttelin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 02.02.2015 Sivu 1 / 1 3797/02.07.00/2014 Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 96 6.10.2014 54 Oikaisuvaatimus elinkeino- ja kilpailukykyjaoston päätöksestä, yleisten

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. 18 Liiketontin vuokraaminen Kaitaalta Avoin Yhtiö Jukka ja Sirpa Kolmoselle, kortteli 31059 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. 18 Liiketontin vuokraaminen Kaitaalta Avoin Yhtiö Jukka ja Sirpa Kolmoselle, kortteli 31059 tontti 1 02.02.2015 Sivu 1 / 1 177/02.07.00/2015 18 Liiketontin vuokraaminen Kaitaalta Avoin Yhtiö Jukka ja Sirpa Kolmoselle, kortteli 31059 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Katja Hakala, puh. 046 877 2956

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kiinteistöosakeyhtiön myynti LVI-Wabek Oy:lle Koskelosta, kortteli tontti 3 (Kh-asia)

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kiinteistöosakeyhtiön myynti LVI-Wabek Oy:lle Koskelosta, kortteli tontti 3 (Kh-asia) 09.05.2016 Sivu 1 / 1 1950/2016 02.07.00 49 Kiinteistöosakeyhtiön myynti LVI-Wabek Oy:lle Koskelosta, kortteli 82001 tontti 3 (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh 07.03.2016 Sivu 1 / 1 860/2016 02.07.00 29 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta, kortteli 85127 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Bembölestä Suomen Hoivatilat Oy:lle, kortteli tontti 3

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Bembölestä Suomen Hoivatilat Oy:lle, kortteli tontti 3 04.11.2013 Sivu 1 / 1 4558/02.07.00/2013 111 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Bembölestä Suomen Hoivatilat Oy:lle, kortteli 64015 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. (09)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39 04.04.2016 Sivu 1 / 1 1374/2016 02.07.00 39 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Oy C.J. Hartman Ab:lle rakennus-, sisustus- ja teollisuustarvikkeiden tukkukaupan rakentamista varten, kortteli 85129 Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21 11.03.2013 Sivu 1 / 1 1196/02.07.00/2013 21 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Rakennuspalvelu J. Nyström Oy:lle varastohallin rakentamista varten, kortteli 85128 tontti 8 Valmistelijat / lisätiedot: Pulkkinen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1596/02.07.00/2015 38 Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli 85128 tontti 18 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102 19.10.2015 Sivu 1 / 1 2976/10.00.02/2014 124 1.12.2014 102 Yhden asuntotontin vuokrauspäätös ja viiden asuntotontin vuokrauspäätöksen jatkaminen (Bassenkylän ja Kurtinmalmin asuntotonttihakun 2014) Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Alueen vuokraaminen liiketontista Henttaalta NCC Property Development Oy:lle, korttelin tontti 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja Alueen vuokraaminen liiketontista Henttaalta NCC Property Development Oy:lle, korttelin tontti 2 06.06.2016 Sivu 1 / 1 2493/2016 02.07.00 60 Alueen vuokraaminen liiketontista Henttaalta NCC Property Development Oy:lle, korttelin 21183 tontti 2 Valmistelijat / lisätiedot: Katja Hakala, puh. 046 877

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20 11.03.2013 Sivu 1 / 1 1195/02.07.00/2013 20 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Risorius Oy:lle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun varastohallirakennuksen rakentamista varten, kortteli 85128 Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta yksityishenkilöille perustettavan yhtiön lukuun, kortteli tontti 6

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta yksityishenkilöille perustettavan yhtiön lukuun, kortteli tontti 6 09.05.2016 Sivu 1 / 1 1949/2016 02.07.00 52 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta yksityishenkilöille perustettavan yhtiön lukuun, kortteli 85127 tontti 6 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 205. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 205. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 01.06.2015 Sivu 1 / 1 3535/02.07.00/2014 Kaupunginhallituksen elinkeino- ja 85 8.9.2014 kilpailukykyjaosto Kaupunginhallitus 256 15.9.2014 205 Kiinteistöosakeyhtiön myyntipäätöksen jatkaminen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29 09.03.2015 Sivu 1 / 1 995/02.07.00/2015 29 Tontin määräosan myynti ja yleisen alueen vuokraus Tapiolasta Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti -yhtiölle pysäköintilaitoksen rakentamista varten, korttelin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19 11.03.2013 Sivu 1 / 1 1191/02.07.00/2013 19 Tontin vuokraaminen Rakennusliike Lehto Oy:lle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun Karhusuolta liike- ja varastotilojen rakentamista varten, korttelin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liiketontin vuokraaminen St1 Oy:lle ja Suomen Pesupaikat Oy:lle Nuijalasta, korttelin tontti 7

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liiketontin vuokraaminen St1 Oy:lle ja Suomen Pesupaikat Oy:lle Nuijalasta, korttelin tontti 7 06.06.2016 Sivu 1 / 1 387/2016 02.07.00 61 Liiketontin vuokraaminen St1 Oy:lle ja Suomen Pesupaikat Oy:lle Nuijalasta, korttelin 54154 tontti 7 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16 13.02.2017 Sivu 1 / 1 861/2016 02.07.00 25 7.3.2016 16 Golfin talviharjoittelukeskuksen tontin vuokrauspäätöksen jatkaminen ja harjoittelualueen varauspäätöksen uudistaminen, Oy Season Golf Ab Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93 23.09.2013 Sivu 1 / 1 5655/10.00.02/2011 111 7.11.2011 93 Kerrostalotontin varauksen jatkaminen ja muuttaminen Saunalahdesta NCC Rakennus Oy:lle, korttelin 42213 tontit 2 ja 5 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 115

Espoon kaupunki Pöytäkirja 115 04.11.2013 Sivu 1 / 1 467/02.07.00/2012 115 Vuokrauspäätöksen jatkaminen Sähkö-Polar Oy:lle perustettavan kiinteistöyhtiön lukuun, kortteli 30350 tontti 2 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 8. 8 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Tillinmäestä Suomen Hoivatilat Oy:lle, kortteli tontti 6

Espoon kaupunki Pöytäkirja 8. 8 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Tillinmäestä Suomen Hoivatilat Oy:lle, kortteli tontti 6 12.01.2015 Sivu 1 / 1 5500/02.07.00/2014 8 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Tillinmäestä Suomen Hoivatilat Oy:lle, kortteli 42063 tontti 6 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Asuntotontin varauksen jatkaminen Kauklahdessa Arkkitehtitoimisto Erat Oy:lle, korttelin tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja Asuntotontin varauksen jatkaminen Kauklahdessa Arkkitehtitoimisto Erat Oy:lle, korttelin tontti 1 08.09.2014 Sivu 1 / 1 4713/10.00.02/2012 124 3.12.2012 116 4.11.2013 87 Asuntotontin varauksen jatkaminen Kauklahdessa Arkkitehtitoimisto Erat Oy:lle, korttelin 44059 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kerrostalotontin vuokraus Espoon keskuksesta TA-Asumisoikeus Oy:lle, korttelin tontti 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kerrostalotontin vuokraus Espoon keskuksesta TA-Asumisoikeus Oy:lle, korttelin tontti 2 19.12.2016 Sivu 1 / 1 5166/2016 10.00.02 123 Kerrostalotontin vuokraus Espoon keskuksesta TA-Asumisoikeus Oy:lle, korttelin 40191 tontti 2 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh. 040 536 1739 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. 6 Tontin varaaminen Kauklahdesta Fira Oy:lle senioriasuntojen suunnittelua varten, kortteli tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. 6 Tontin varaaminen Kauklahdesta Fira Oy:lle senioriasuntojen suunnittelua varten, kortteli tontti 1 16.01.2017 Sivu 1 / 1 900/10.00.02/2014 46 5.5.2014 63 1.6.2015 66 6.6.2016 6 Tontin varaaminen Kauklahdesta Fira Oy:lle senioriasuntojen suunnittelua varten, kortteli 44001 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 61 Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 04.06.2012 Sivu 1 / 1 3143/10.00.02/2011 61 Tapiolan jalkapallostadionin suunnitteluvarauksen jatkaminen Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Asuinkerrostalotonttien AK /1 ja 2 myynti Jousenpuistosta FinCap Fund I Ky:lle

Espoon kaupunki Pöytäkirja Asuinkerrostalotonttien AK /1 ja 2 myynti Jousenpuistosta FinCap Fund I Ky:lle 13.03.2017 Sivu 1 / 1 5473/2016 02.08.00 27 Asuinkerrostalotonttien AK-1 12221/1 ja 2 myynti Jousenpuistosta FinCap Fund I Ky:lle Valmistelija / lisätiedot: Jouni Lindberg, puh. 043 826 9051 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Tontin vuokraaminen Gumbölestä Laponte Oy:lle varasto- ja tuotantotilojen rakentamista varten, kortteli 71054

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Tontin vuokraaminen Gumbölestä Laponte Oy:lle varasto- ja tuotantotilojen rakentamista varten, kortteli 71054 16.01.2017 Sivu 1 / 1 90/2017 02.07.00 4 Tontin vuokraaminen Gumbölestä Laponte Oy:lle varasto- ja tuotantotilojen rakentamista varten, kortteli 71054 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 23

Espoon kaupunki Pöytäkirja 23 12.03.2012 Sivu 1 / 1 1134/02.07.00/2012 23 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Oy C.J. Hartman Ab:lle rakennus-, sisustus- ja teollisuustarvikkeiden tukkukaupan rakentamista varten, kortteli 85129 Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 31

Espoon kaupunki Pöytäkirja 31 15.04.2013 Sivu 1 / 1 6105/10.00.02/2011 118 3.12.2012 31 Myyntipäätöksen jatkaminen Matinkylän metrokeskuksesta Citycon Oyj:lle ja NCC Property Development Oy:lle liikekeskuksen laajentamista varten korttelissa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57 02.06.2014 Sivu 1 / 1 2228/02.07.00/2014 57 Asuinkerrostalotontin myynti Niittykummusta Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalle, SATO Asunnot Oy:lle ja SRV Rakennus Oy:lle, kortteli 15051 tuleva tontti

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Siirtolapuutarha-alueen vuokrauspäätöksen muuttaminen Niipperissä, Espoon Siirtolapuutarhayhdistys Ry

Espoon kaupunki Pöytäkirja Siirtolapuutarha-alueen vuokrauspäätöksen muuttaminen Niipperissä, Espoon Siirtolapuutarhayhdistys Ry 13.02.2017 Sivu 1 / 1 3920/10.00.02/2015 87 21.9.2015 94 19.9.2016 20 Siirtolapuutarha-alueen vuokrauspäätöksen muuttaminen Niipperissä, Espoon Siirtolapuutarhayhdistys Ry Valmistelijat / lisätiedot: Juha

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. 63 Viiden asuntotontin vuokrauspäätöksen jatkaminen (Bassenkylän ja Kurtinmalmin asuntotonttihaku 2014)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. 63 Viiden asuntotontin vuokrauspäätöksen jatkaminen (Bassenkylän ja Kurtinmalmin asuntotonttihaku 2014) 06.06.2016 Sivu 1 / 1 2976/10.00.02/2014 124 1.12.2014 102 19.10.2015 63 Viiden asuntotontin vuokrauspäätöksen jatkaminen (Bassenkylän ja Kurtinmalmin asuntotonttihaku 2014) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 122. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 122. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi 16.11.2015 Sivu 1 / 1 4698/2015 02.07.00 122 Teollisuustontin vuokraaminen Tero Tahkolalle, kortteli 85127 tontti 13 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 124. 124 Asuntotonttien vuokraus Kauklahdesta ja Kurttilasta (Bassenkylän ja Kurtinmalmin asuntotonttihaku)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 124. 124 Asuntotonttien vuokraus Kauklahdesta ja Kurttilasta (Bassenkylän ja Kurtinmalmin asuntotonttihaku) 01.12.2014 Sivu 1 / 1 2976/10.00.02/2014 124 Asuntotonttien vuokraus Kauklahdesta ja Kurttilasta (Bassenkylän ja Kurtinmalmin asuntotonttihaku) Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh. 040 536 1739

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. 63 Tonttivarauksen jatkaminen Kauklahdesta Fira Oy:lle senioriasuntojen suunnittelua varten, kortteli 44011 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. 63 Tonttivarauksen jatkaminen Kauklahdesta Fira Oy:lle senioriasuntojen suunnittelua varten, kortteli 44011 tontti 1 01.06.2015 Sivu 1 / 1 900/10.00.02/2014 46 5.5.2014 63 Tonttivarauksen jatkaminen Kauklahdesta Fira Oy:lle senioriasuntojen suunnittelua varten, kortteli 44011 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Laura

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58 01.06.2015 Sivu 1 / 1 5502/02.07.00/2014 58 Tontin ja maanalaisen alueen vuokraaminen Gumbölestä sekä tontin laajennuksen vuokraaminen Muuralasta Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (HSY),

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47 08.05.2017 Sivu 1 / 1 2049/2017 02.07.00 47 Kerrostalotonttien vuokraus Otaniemestä Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalle ja Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiölle, korttelin 10014 tontit 11 ja 12 Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54. 54 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Pohjois-Tapiolasta COR Group Oy:lle, kortteli 16091

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54. 54 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Pohjois-Tapiolasta COR Group Oy:lle, kortteli 16091 01.06.2015 Sivu 1 / 1 1370/02.07.00/2015 54 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Pohjois-Tapiolasta COR Group Oy:lle, kortteli 16091 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128 03.12.2012 Sivu 1 / 1 5022/02.07.00/2012 128 Liiketontin vuokraaminen Espoonlahdesta Suomen Autopesukatu Oy:lle autopesukadun ja polttonesteiden automaattisen jakelupisteen rakentamista varten Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kerrostalotontin varaaminen Tapiolasta Espoon Asunnot Oy:lle, korttelin tontti 3

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kerrostalotontin varaaminen Tapiolasta Espoon Asunnot Oy:lle, korttelin tontti 3 28.11.2016 Sivu 1 / 1 4675/2016 10.00.02 113 Kerrostalotontin varaaminen Tapiolasta Espoon Asunnot Oy:lle, korttelin 12221 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh. 040 536 1739 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Alueen varauksen jatkaminen NCC Property Development Oy:lle Leppävaarasta

Espoon kaupunki Pöytäkirja Alueen varauksen jatkaminen NCC Property Development Oy:lle Leppävaarasta 04.04.2016 Sivu 1 / 1 1048/10.00.02/2015 24 9.3.2015 38 Alueen varauksen jatkaminen NCC Property Development Oy:lle Leppävaarasta Valmistelijat / lisätiedot: Katja Hakala, puh. 046 877 2956 etunimi.k.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54 14.05.2012 Sivu 1 / 1 3449/02.07.00/2011 54 Tontin myyminen Laaksolahdesta Kiinteistö Oy Espoon Lähdekeskukselle liikerakennushankkeen rakentamista varten, kortteli 60022 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33 13.04.2015 Sivu 1 / 1 5322/10.00.02/2014 33 Kolmen kerrostalotontin vuokraus ja kahden kerrostalotontin varaus Espoon keskuksesta sekä yhden kerrostalotontin varaus Saunalahdesta (Suviniityn ja Saunalahden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 158. Kaupunginhallitus 16.05.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 158. Kaupunginhallitus 16.05.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 16.05.2016 Sivu 1 / 1 1950/2016 02.07.00 Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 49 9.5.2016 158 Kiinteistöosakeyhtiön myynti LVI-Wabek Oy:lle Koskelosta, kortteli 82001

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. 74 Nokkalan venesataman kahvila- ja ravintolapaikan vuokraaminen KF-Restaurants Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. 74 Nokkalan venesataman kahvila- ja ravintolapaikan vuokraaminen KF-Restaurants Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun 11.08.2014 Sivu 1 / 1 1997/02.07.00/2014 74 Nokkalan venesataman kahvila- ja ravintolapaikan vuokraaminen KF-Restaurants Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1 31.08.2015 Sivu 1 / 1 2478/02.07.00/2015 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh. 040 536 1739 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 125. 125 Teollisuustontin vuokrauspäätöksen jatkaminen Rakennuspalvelu J. Nyström Oy:lle, kortteli 83001 tontti 6

Espoon kaupunki Pöytäkirja 125. 125 Teollisuustontin vuokrauspäätöksen jatkaminen Rakennuspalvelu J. Nyström Oy:lle, kortteli 83001 tontti 6 16.11.2015 Sivu 1 / 1 5498/02.07.00/2014 6 12.1.2015 125 Teollisuustontin vuokrauspäätöksen jatkaminen Rakennuspalvelu J. Nyström Oy:lle, kortteli 83001 tontti 6 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 126. 126 Espoon keskuksessa sijaitsevan asuntotontin vuokraaminen Rakennustoimisto Pohjola Oy:lle, korttelin 40383 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 126. 126 Espoon keskuksessa sijaitsevan asuntotontin vuokraaminen Rakennustoimisto Pohjola Oy:lle, korttelin 40383 tontti 1 03.12.2012 Sivu 1 / 1 4730/02.07.00/2012 126 Espoon keskuksessa sijaitsevan asuntotontin vuokraaminen Rakennustoimisto Pohjola Oy:lle, korttelin 40383 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Tiitinen Anu,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 36

Espoon kaupunki Pöytäkirja 36 04.04.2016 Sivu 1 / 1 5322/10.00.02/2014 33 13.4.2015 36 Yhden kerrostalotontin myynti, kolmen kerrostalotontin vuokrauspäätöksen jatkaminen ja yhden kerrostalotontin varauspäätöksen jatkaminen Espoon

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 133

Espoon kaupunki Pöytäkirja 133 14.12.2015 Sivu 1 / 1 3049/2015 02.07.00 133 Kerrostalotontin myynti Tapiolasta Insinööritoimisto Bertel Ekengren Oy:lle perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun, korttelin 12044 tontti 1 Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30. Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30. Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh 07.03.2016 Sivu 1 / 1 2248/02.07.00/2015 57 1.6.2015 15 1.2.2016 30 Kahden omakotitontin lisääminen jatkuvaan tonttihakuun Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh. 050 395 2151 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kerrostalotontin varaaminen Niittykummusta Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritakselle, korttelin tuleva tontti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kerrostalotontin varaaminen Niittykummusta Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritakselle, korttelin tuleva tontti 13.03.2017 Sivu 1 / 1 484/2017 10.00.02 30 Kerrostalotontin varaaminen Niittykummusta Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritakselle, korttelin 15020 tuleva tontti Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 256. Kaupunginhallitus 15.09.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 256. Kaupunginhallitus 15.09.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 15.09.2014 Sivu 1 / 1 3535/02.07.00/2014 Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 85 8.9.2014 256 Kiinteistö Oy Koskelonteollisuus 3 -nimisen yhtiön myynti Conorin Oy:lle

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47 04.05.2015 Sivu 1 / 1 3026/10.00.02/2014 71 11.8.2014 47 Yleisten rakennusten tontin suunnitteluvarauksen jatkaminen Saunalahdesta YIT Rakennus Oy:lle yksityisen päiväkodin suunnittelua varten, kortteli

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 91. Valmistelijat / lisätiedot: Laine Henry, puh. (09) 816 25929 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 91. Valmistelijat / lisätiedot: Laine Henry, puh. (09) 816 25929 etunimi.sukunimi@espoo.fi 08.10.2012 Sivu 1 / 1 4130/02.07.00/2012 91 Omakotitonttien luovuttaminen omatoimiseen rakentamiseen vuonna 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Laine Henry, puh. (09) 816 25929 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yleisten rakennusten tontin varaus Lintuvaarasta Espoon Aurinkolinna ry:lle, korttelin tuleva tontti 4

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yleisten rakennusten tontin varaus Lintuvaarasta Espoon Aurinkolinna ry:lle, korttelin tuleva tontti 4 16.11.2015 Sivu 1 / 1 4717/2015 10.03.01 118 Yleisten rakennusten tontin varaus Lintuvaarasta Espoon Aurinkolinna ry:lle, korttelin 50245 tuleva tontti 4 Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen,

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs.

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja 27.01.2014 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 27.01.2014 maanantai klo 8:00-9:35 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Sonkeri, puheenjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48 08.05.2017 Sivu 1 / 1 292/2016 02.07.00 26 7.3.2016 48 Alueen varauksen jatkaminen Tapiolasta Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiölle opiskelija-asuntohankkeen suunnittelua varten (Maarinsolmu) Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64 01.06.2015 Sivu 1 / 1 1684/10.00.02/2012 24 10.3.2014 64 Suunnitteluvarauksen jatkaminen Karakallion Huolto Oy:lle Karakalliosta korttelin laajennuksen ja käyttötarkoituksen muuttamisen sekä uuden huoltorakennuksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24 10.03.2014 Sivu 1 / 1 1684/10.00.02/2012 24 Suunnitteluvarauksen jatkaminen Karakallion Huolto Oy:lle Karakalliosta korttelin laajennuksen ja käyttötarkoituksen muuttamisen sekä uuden huoltorakennuksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liiketontin varaaminen Muuralasta Lemminkäinen Talo Oy:lle, korttelin tontti 6

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liiketontin varaaminen Muuralasta Lemminkäinen Talo Oy:lle, korttelin tontti 6 06.06.2016 Sivu 1 / 1 2433/2016 02.07.00 64 Liiketontin varaaminen Muuralasta Lemminkäinen Talo Oy:lle, korttelin 47540 tontti 6 Valmistelijat / lisätiedot: Katja Hakala, puh. 046 877 2956 etunimi.k.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Alueen varauksen jatkaminen Tapiolasta LähiTapiola-ryhmälle alueen suunnittelua ja kehittämistä varten

Espoon kaupunki Pöytäkirja Alueen varauksen jatkaminen Tapiolasta LähiTapiola-ryhmälle alueen suunnittelua ja kehittämistä varten 16.01.2017 Sivu 1 / 1 4377/2015 10.00.02 113 16.11.2015 10 Alueen varauksen jatkaminen Tapiolasta LähiTapiola-ryhmälle alueen suunnittelua ja kehittämistä varten Valmistelijat / lisätiedot: Antti Mäkinen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Alueen varaaminen Matinkylän urheilupuistosta Espoon Kiekkoilun Tuki Ry:lle jäähallin suunnittelua varten

Espoon kaupunki Pöytäkirja Alueen varaaminen Matinkylän urheilupuistosta Espoon Kiekkoilun Tuki Ry:lle jäähallin suunnittelua varten 13.03.2017 Sivu 1 / 1 859/2016 02.07.00 24 7.3.2016 34 Alueen varaaminen Matinkylän urheilupuistosta Espoon Kiekkoilun Tuki Ry:lle jäähallin suunnittelua varten Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 59. Valmistelijat / lisätiedot: Katja Hakala, puh. 046 877 2956 etunimi.k.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 59. Valmistelijat / lisätiedot: Katja Hakala, puh. 046 877 2956 etunimi.k.sukunimi@espoo.fi 06.06.2016 Sivu 1 / 1 2062/2016 02.07.00 59 Liiketontin myynti Kilosta YIT Rakennus Oy:lle, korttelin 54154 tontti 8 Valmistelijat / lisätiedot: Katja Hakala, puh. 046 877 2956 etunimi.k.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74 27.08.2012 Sivu 1 / 1 3505/02.07.00/2012 74 Tontin myyminen Leppävaarasta Jukka ja Elina Hynyselle Jiffel Music Groupin yhtiöiden työ- /asuntotilojen rakentamista varten, kortteli 51289 tontti 6 Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Omakotitonttien luovuttaminen omatoimiseen rakentamiseen vuonna 2016

Espoon kaupunki Pöytäkirja Omakotitonttien luovuttaminen omatoimiseen rakentamiseen vuonna 2016 06.06.2016 Sivu 1 / 1 2287/2016 02.07.00 67 Omakotitonttien luovuttaminen omatoimiseen rakentamiseen vuonna 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh. 050 395 2151 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Alueen vuokraaminen Karakalliosta FC Kasiysi Espoo Ry:lle jalkapallotekonurmen rakentamista varten

Espoon kaupunki Pöytäkirja Alueen vuokraaminen Karakalliosta FC Kasiysi Espoo Ry:lle jalkapallotekonurmen rakentamista varten 10.03.2014 Sivu 1 / 1 984/02.07.00/2014 27 Alueen vuokraaminen Karakalliosta FC Kasiysi Espoo Ry:lle jalkapallotekonurmen rakentamista varten Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh 01.12.2014 Sivu 1 / 1 1136/10.00.02/2012 128 Suunnitteluvarauksen jatkaminen Etelä-Espoon Ratsastuskoulu Oy:lle Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi elinkeino

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 49

Espoon kaupunki Pöytäkirja 49 08.05.2017 Sivu 1 / 1 876/2016 10.00.02 27 7.3.2016 49 Kerrostalotontin varauksen jatkaminen Tapiolasta Asuntosäätiölle, korttelin 12223 tuleva tontti ja kerrostalokorttelin varauksen jatkaminen Tapiolasta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 43. 43 Omakotitonttien luovuttaminen omatoimiseen rakentamiseen vuonna 2014

Espoon kaupunki Pöytäkirja 43. 43 Omakotitonttien luovuttaminen omatoimiseen rakentamiseen vuonna 2014 05.05.2014 Sivu 1 / 1 1937/02.07.00/2014 43 Omakotitonttien luovuttaminen omatoimiseen rakentamiseen vuonna 2014 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh. 050 395 2151 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57. 57 Omakotitonttien luovuttaminen omatoimiseen rakentamiseen vuonna 2015

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57. 57 Omakotitonttien luovuttaminen omatoimiseen rakentamiseen vuonna 2015 01.06.2015 Sivu 1 / 1 2248/02.07.00/2015 57 Omakotitonttien luovuttaminen omatoimiseen rakentamiseen vuonna 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh. 050 395 2151 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6664/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6664/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2016 1 (1) 193 Asianro 6664/10.00.02.01/2015 Asuntotontin 297-20-20-4 (Keski-Kaari 33) vuokraaminen / TA-Asumisoikeus Oy Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelujen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 8

Espoon kaupunki Pöytäkirja 8 11.01.2016 Sivu 1 / 1 2555/10.00.02/2014 67 2.6.2014 8 Kerrostalotontin varauksen jatkaminen Otaniemestä Helsingin seudun opiskelijaasuntosäätiölle ja Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalle yhteisesti, kortteli

Lisätiedot