Lonkkakivun yleiset syyt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lonkkakivun yleiset syyt"

Transkriptio

1 Katsaus tieteessä Antti Joukainen LT, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, vs. kliininen opettaja KYS, ortopedian, traumatologian ja käsikirurgian klinikka Itä-Suomen yliopisto Hannu Miettinen LKT, dosentti. kirurgian, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, palveluyksikön johtaja KYS, ortopedian, traumatologian ja käsikirurgian klinikka Heikki Kröger kirurgian, ortopedian ja traumatologian professori, ylilääkäri Itä-Suomen yliopisto, kirurgian oppiaine KYS, ortopedian, traumatologian ja käsikirurgian klinikka Lonkkakivun yleiset syyt Nivelrikko, ahdas lonkka -oireyhtymä ja ison sarvennoisen kipuoireyhtymä Lonkkakivun diagnoosi perustuu hyvään anamneesiin ja kliiniseen tutkimukseen. Siihen kuuluvat aina liikkumiskyvyn arviointi, kipupaikan selvittäminen ja lonkkanivelen liikelaajuuksien tutkiminen. Lonkan natiiviröntgenkuvaus on tärkein radiologinen tutkimus. Magneettikuvausta on hyvä käyttää, kun epäillään lonkkakivun taustalla vakavia syitä, kuten lonkan alueen maligniteettia, rasitusmurtumaa tai luunekroosia. Vanhuksen tavallisin nivuskivun syy on lonkkanivelrikko. Lonkan lateraalisen kivun tavallisin syy on reiden loitontajajänteiden rappeuma. Ahdas lonkka -oireyhtymä, FAI eli femoroasetabulaarinen impingement, voi olla nuoren aikuisen lonkkakivun syy. Vertaisarvioitu VV Nivusen ja lonkan seudun kipu on tuki- ja liikuntaelinpotilaita hoitavalle lääkärille tavallinen, mutta haasteellinen vaiva monien diagnoosivaihtoehtojensa vuoksi. Tavallisimpien tautien toteamiseksi riittää hyvä kliininen tutkimus ja lonkan natiiviröntgenkuvaus. Potilaan antamat esitiedot ja lääkärin tekemä perusteellinen kliininen tutkimus ovat lonkkakivun syyn ja sen erotusdiagnostiikan perusta (1,2,3,4). Lonkkakivun sijainnin mahdollisimman tarkka määrittäminen auttaa diagnostiikassa. Liikkumisen aikana tai sen jälkeen ilmenevä lonkkakipu viittaa lonkkanivelen vaivaan. Perustutkimuksia ovat potilaan kävelyn, istuutumisen ja tuolilta nousun, tutkimuspöydälle käynnin, lantion asennon ja selkärangan ryhdin tarkastelu. Lonkkien liikelaajuudet (rotaatiot, koukistus ja ojennus, loitonnus ja lähennys) tutkitaan, tunnustellaan nivunen, lonkan lateraalinen osa, pulssit, pakaranseutu ja sakroiliakanivel. Alaraajojen neurologinen tutkimus kuuluu niin ikään lonkkapotilaan perustutkimukseen. Tärkein kuvantamistutkimus on lonkan röntgenkuvaus. Magneetti- tai kaikukuvausta tarvitaan, jos lonkkakivun syy ei muuten selviä. Lonkkakivun erotusdiagnostisia vaihtoehtoja esitetään taulukoissa 1 ja 2. Nivelrikko Tavallisin lonkan ja nivusen kipua aiheuttava sairaus on lonkkanivelrikko. Alle 45-vuotiaista lonkkanivelrikkoa on noin 0,5 %:lla, vuotiaista 12 %:lla ja vuotiaista 20 %:lla (5). Miehillä lonkkanivelrikko on yleisempi kuin naisilla (2). Primaarisen nivelrikon etiologia on tuntematon, mutta useita siihen liittyviä riskitekijöitä tunnetaan (2). Femoroasetabulaarisen ahtauden osuus nivelrikon kehittymisessä on avoin tällä hetkellä (6). Nivelrikon tavallisin oire on nivuskipu rasituksessa ja sen jälkeen. Ison sarvennoisen seudun kipua voi myös esiintyä. Pakaran kipu on harvinainen lonkka-artroosin oire. Lonkkanivelrikko voi aiheuttaa kiputuntemusta myös etureiteen ja polveen saakka. Liikkeellelähtökipu, esimerkiksi istumasta nousun jälkeen, ensimmäisten askelten jäykkyys ja arkuus ennen nivelen jonkinasteista vetreytymistä ovat tyypillisiä lonkkanivelrikon oireita. Nivelen jäykistyminen rajoittaa usein sairauden alkuvaiheessa lonkan sisäkiertoa ja sairauden edetessä myös koukistusta, ojennusta ja ulkokiertoa. Lonkkanivelen jäykkyys voi rajoittaa esim. kenkien pukemista ja jalkojen hoitoa. Lonkkanivelrikkoa epäiltäessä kliiniseen tutkimukseen kuuluvat potilaan liikkumisen arviointi, Trendelenburgin koe, alaraajojen neurologinen status ja pituuseron määrittäminen, lonkkien liikelaajuuksien tutkiminen sekä lonkan seudun tunnustelu. Tyypillisiä löydöksiä ovat kivulias kävely ja kivuliaat liikerajoitukset niin lonkan aktiivisissa kuin passiivisissa liikkeissä. Erotusdiagnostiikan kannalta on otettava huomioon, onko potilaalla nivustyrää, arvioitava arteria femoraliksen pulssi ja mahdollinen reisiluun ison sarvennoisen tunnusteluarkuus. 2195

2 Katsaus Kirjallisuutta 1 Anderson B, Fields K, Grayzel J. Evaluation of the adult with hip pain. UpToDate Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Ortopediyhdistys ry:n asettama työryhmä. Polvi- ja lonkkanivelrikko. Käypä hoito -suositus Fearon AM, Scarvell JM, Neeman T, Cook JL, Cormick W, Smith PN. Greater trochanteric pain syndrome: defining the clinical syndrome. Br J Sports Med 2013;47; Julkaistu verkossa Seppänen M, Itälä A, Mäkelä K, Mokka J, Virolainen P. Kivulias lonkka ei aina merkitse artroosia. Suom Lääkäril 2010;65: Aromaa A, Koskinen S, toim. Terveys ja toimintakyky Suomessa. Terveys tutkimuksen perustulokset. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B3/2002. Helsinki Ganz R, Leunig M, Leunig-Ganz K, Harris WH. The etiology of osteoarthritis of the hip: an integrated mechanical concept. Clin Orthop Relat Res 2008;466: Byrd J, Jones K. Arthroscopic management of femoroacetabular impingement: minimum 2-year follow-up. Arthroscopy 2011;27; Myers SR, Eijer H, Ganz R. Anterior femoroacetabular impingement after periacetabular osteotomy. Clin Orthop Relat Res 1999;363: Murray RO. The aetiology of primary osteoarthritis of the hip. Br J Radiol 1965;38: Reichenbach S, Jüni P, Werlen S ym. Prevalence of cam-type deformity on hip magnetic resonance imaging in young males: a crosssectional study. Arthritis Care Res 2010;62: Laborie LB, Lehmann TG, Engesæter IØ, Eastwood DM, Engesæter LB, Rosendahl K. Prevalence of radiographic findings thought to be associated with femoroacetabular impingement in a population-based cohort of 2081 healthy young adults. Radiology 2011;260: Pollard TC, Villar RN, Norton MR ym. Genetic influences in the aetiology of femoroacetabular impingement: a sibling study. J Bone Joint Surg Br 2010;92: Siebenrock KA, Ferner F, Noble PC, Santore RF, Werlen S, Mamisch TC. The cam-type deformity of the proximal femur arises in childhood in response to vigorous sporting activity. Clin Orthop Relat Res 2011;469: Wall PD, Fernandez M, Griffin D, Foster N. Nonoperative treatment for femoroacetabular impingement: a systematic review of the literature. PM R 2013;5: Julkaistu verkossa Taulukko 1. Yleisiä lonkkakivun diagnostistisia vaihtoehtoja ja niiden mahdollisia kuvantamistutkimuksia ja sairauksien erityispiirteitä. Diagnoosi Usein käytetty kuvantamistapa ja löydös Erityispiirteitä Lonkan nivelrikko Ahdas lonkka -oireyhtymä (FAI) Lonkan lateraalinen kipuoireyhtymä Lähentäjäjänteiden tulehdus, adduktoritendiniitti Röntgen Löydös: nivelraon kaventuminen, osteofyytit Röntgen, ennen leikkaus hoitoa varjoainetehosteinen MK tai TT Löydös: kyhmymuodostus caputissa tai ylikatteisuus acetabulumissa Röntgen, MK Röntgen, MK Iliopsoas- tai adduktoritendiniitti voivat aiheuttaa myös nivuskipua. Näitä diagnooseja voidaan arvioida lonkan isometrisillä koukistustesteillä tai lonkan lähentäjien voimatesteillä. Radiologiset löydökset Lonkkanivelrikon radiologisina löydöksinä todetaan röntgenkuvasta nivelraon kaventuma, reunakielekkeiden eli osteofyyttien ja luukystien muodostuminen ja pidemmälle edenneessä nivelrikossa nivelraon häviäminen ja reisiluun pään muodon muutokset (kuva 1). Nivel rikon radiologisena luokituksena käytetään tavallisimmin viisiportaista (luokat 0 4) Kellgrenin ja Lawrencen luokitusta (2). Magneettiku vausta tarvitaan harvoin, mutta se voi olla erotusdiagnostiikan kannalta täydentävä tutkimus lonkkanivelrikon diagnostiikassa, ja erityisen hyödyllinen kun epäillään esimerkiksi luunekroosia tai -kasvainta. Nivelrikkopotilaan hoito on aluksi aina konservatiivinen. Myös potilaille, joille suunnitellaan tekonivelleikkausta, tulee antaa konserva- Ikä tärkein riskitekijä. Nivuskipu tavallisin oire. Lonkan liikerajoitus. Nuorempi potilas. Nivuskipu ja/tai lateraalinen kipu. Positiivinen internal impingement -testi. Kipu ja arkuus ison sarvennoisen kohdalla. FABER-testi (fleksio, abduktio, ulkorotaatio), Trendelenburgin testi (yhden jalan seisonta) kivuliaat. Usein urheiluperäinen. Tunnusteluarkuus adduktori jänteiden insertiossa, kipu vastustetussa isometrisessä adduktiossa. Nivustyrä Kaikututkimus Tyypillinen nivusen pullistuva tunnustelulöydös. Lonkan liikkeet normaalit. Reisityrä myös mahdollinen, sen diagnostiikka vaikeampi ja harvoin tunnusteltavissa. Lannerankaperäinen hermojuurikipu Lannerangan röntgen, MK Löydös: Iskiasneurologialöydökset Normaali lonkan status kuva 1. Selkä- ja pakarakipu, kipusäteily reiteen, distaalisesti raajaan. 57-vuotiaan nivuskipuja potevan miehen lonkkien röntgenkuva. Molemmissa lonkissa todetaan selkeät nivelrikkomuutokset: oikeassa lonkassa Kellgren-Lawrenceluokituksella määrittäen KL 4: nivelrako hävinnyt, isot osteofyytit, luukystat ja merkittävä reisiluun pään deformiteetti. Vasemmassa lonkassa näkyy KL 3 nivelraon merkittävä kaventuminen, skleroosi, osteofyytit ja luukystat. 2196

3 tieteessä Taulukko 2. Harvinaisempia lonkkakivun erotusdiagnostisia vaihtoehtoja ja niiden erityispiirteitä. Erotusdiagnostinen vaihtoehto Lonkan labrumvaurio Luunekroosi Iliopsoastendiniitti Napsulonkka, sisempi tai ulompi Iliopsoasbursiitti Urheilijan tyrä, nivusen kiputila Meralgia paresthetica (N. cutaneus femoris lateraliksen pinne) Pubiksen tai reisiluun yläosan rasitusmurtuma Aortoiliakaalinen verisuoniperäinen ahtauma Diagnostinen erityispiirre Usein FAI:iin liittyvä ilmiö. Varjoainetehosteinen MK, lonkan artroskopia diagnostisia. Nopea lonkkakivun alku, voimakas kipu. Röntgenkuva alkuvaiheessa normaali. MK diagnostinen. Altistava tekijä usein glukokortikoidihoito, alkoholi. Usein urheiluperäinen. Vastustettu isometrinen lonkan fleksio: arkuus, mahdollinen voimaheikkous. Kuormitukseen liittyvä kuuluva ja/tai tuntuva napsaus nivusessa (sisempi) tai trokanteerisesti (ulompi). Dynaaminen kaikututkimus voi olla diagnostinen. Sekundaarinen, lonkan nivelrikko tai reumatauti usein perussyy. Usein liikunnasta provosoitunut. Kipupaikka tyypillisesti häpyluun ylälateraalireuna. Arkuus isometrisessä vatsalihastestauksessa. Hermokipu ja tuntohäiriö reiden anterolateraalisella pinnalla. Tinelin testi positiivinen ingvinaaliligamentin tasolla. Arkuus häpyluussa tai reisiluun yläosassa. Kuormitus pahentaa oiretta. MK diagnostinen. Klaudikaatio. Kipu, voimaheikkous. Heikko tai puuttuva pulssi nivusessa tai distaalisesti. Lonkan status normaali. tiivisen hoidon ohjeet. Nivelrikkopotilaat hyötyvät lihas- ja liikeharjoittelusta, painonhallinnasta ja sopivasta kipulääkityksestä (2). Liikuntaa suositetaan jatkamaan vaivan sallimissa rajoissa. Kivunhoitoon suositetaan ensisijaisesti parasetamolia, minkä lisäksi voidaan käyttää lisälääkityksenä tulehduskipulääkettä ja/tai opioidia (tramadoli tai kodeiini) (2). Lonkkanivelrikkoa ei voi hoitaa tähystysleikkauksella. Degeneratiivinen reunarustovaurio eli labrumruptuura on usein artroosiin liittyvä ilmiö, jonka kirurginen hoito (labrumin vaurioituneen osan poisto ja nivelen puhdistusleikkaus) ei yleensä auta ( kuva 2). Tällainen nivelrikko joudutaan hoitamaan tekonivelleikkauksella (7). Tekonivelleikkaus Tekonivelleikkausta pitää harkita, jos potilaalla on lonkkanivelrikon konservatiiviseen hoitoon reagoimaton vaikea (lepo)kipu ja hänen toimintakykynsä on selvästi huonontunut. Se ilmenee kävelykyvyn rajoittumisena ja vaikeuksina päivittäisissä toiminnoissa. Kivun ja toimintahaitan arviointia helpottavat kipumittarien käyttö (100 mm:n VAS-kipujana tai 0 10 numeroasteikko) ja selkeiden toimintahaittojen kuvaus, kuten kävelyn metrimääräisen rajoittumisen ilmoittaminen. SI-nivelperäinen kipu Luutuumori ja/tai patologinen murtuma Osteoidi osteooma Legg-Calvé-Perthesin tauti Lonkan epifyseolyysi Lonkan septinen artriitti Ristiluun seudun kipu, FABER-testin kipu SI-nivelen kohdalla. Aiheuttaja primaarinen luukasvain tai etäpesäke. Röntgen-, MK-, TT- ja luustokarttatutkimuskset. Tarvitsee arvion luukasvaimia hoitavasta yksiköstä. Lapsi: usein hyvänlaatuinen (luukysta tai aneurysmaattinen kysta), epäile maligniteettia v: usein pahan laatuinen, tavallisia lymfooma tai sarkooma. Yli 30 v: etäpesäke tavallisin, mutta primaarinen kasvain mahdollinen, esim. myelooma, sarkooma tai lymfooma. Tavallisin hyvänlaatuinen luukasvain. Tyypillisesti lapsi tai nuori aikuinen, tyyppioire on yökipu, johon NSAID-lääkitys auttaa. Röntgenkuvassa voi näkyä huonosti, mutta hyvin TT- tai MK-tutkimuksissa. Skleroosireunainen tuumori, lisäksi tiivis sentraalinen nidus. Erityisesti pojilla, ikähuippu 5 7 vuoden iässä, voi johtaa FAI:iin. Erityisesti pojilla, ikähuippu vuotiailla. Voi johtaa FAI:iin. Nopea alku, kuume, yleisoireet. Päivystystutkimukset: röntgen, veriviljely. Punktionäyte ultraääniohjatusti nivelestä bakteeriviljelyä varten. kuva 2. Lonkkanivelen rustorengas. Rustorenkaan eli labrumin vaurio liittyy usein FAI:iin tai nivelrikkoon. Vaurioitunut osa voidaan joskus kiinnittää tai poistaa leikkauksella. 2197

4 katsaus 15 Ng VY, Arora N, Best TM, Pan X, Ellis TJ. Efficacy of surgery for femoroacetabular impingement. A systematic review. Am J Sports Med 2010;20: Ayeni OR, Wong I, Chien T, Musahl V, Kelly BT, Bhandari M. Surgical indications for arthroscopic management of femoroacetabular impingement. Arthroscopy 2012;28: Byrd JW, Jones KS. Hip arthroscopy for labral pathology: prospective analysis with 10-year follow-up. Arthroscopy 2009;25: Verhelst L, Guevara V, De Schepper J, Van Melkebeek J, Pattyn C, Audenaert EA. Extra-articular hip endoscopy: a review of the literature. Bone Joint Res 2012;1; Brinks A, Van Rijn R, Willemsen S ym. Corticosteroid injections for greater trochanteric pain syndrome: a randomized controlled trial in primary care. Ann Fam Med 2011;9: Lequesne M, Dijan P, Vuillemin V, Mathieu P. Prospective study of refractory greater trochanter pain syndrome. MRI findings of gluteal tendon tears seen at surgery. Clinical and MRI results of tendon repair. Joint Bone Spine 2008;75: Rompe J, Segal N, Cacchio A, Furia J, Morral A, Maffulli N. Home training, local cortcosteroid injection, or radial shock wave therapy for greater trochanter pain syndrome. Am J Sports Med 2009;37: Lustenberger D, Ng V, Best T, Ellis T. Efficacy of treatment of trochanteric bursitis: a systematic review. Clin J Sport Med 2011;21; Babis G, Sakellariou V, Parvizi J, Soucacos P. Osteonecrosis of the femoral head. Orthopedics 2011;34: Sormaala M, Visuri T, Kiuru M, Pihlajamäki H. Varusmiesten rasitusmurtumien diagnoosi ja hoito. Duodecim 2007;123: Laitinen M. Koska pitää epäillä patologista murtumaa? Suom Lääkäril 2011;66: sidonnaisuudet Kirjoittajat ovat ilmoittaneet sidonnaisuutensa seuraavasti (ICMJE:n lomake): Antti Joukainen: Luentopalkkiot (MSD, Synthes), matka-, majoitustai kokouskulut (Arthrex, Depuy- Synthes, Sanofi, Smith-Nephew). Hannu Miettinen: Luentopalkkiot (eri lääkeyritykset). Heikki Kröger: Advisory board - jäsenyys (Amgen, Servier, MSD), luentopalkkiot (Amgen, Servier, Lilly). Onnistuneen ja hyvin ajoitetun tekonivelleikkauksen jälkeen kipu häviää ja potilaan toimintakyky paranee merkittävästi. Tekonivelleikkaukseen voi liittyä merkittäviä komplikaatioita, jotka on otettava huomioon leikkausta suunniteltaessa. Leikkausriskiä lisäävät mm. huomattava ylipaino, tupakointi ja useat yleissairaudet. Paikallinen aktiivinen tai yleisinfektio ovat leikkauksen vasta-aiheita. Kaikki potilaat, joille suunnitellaan tekonivelleikkausta, ohjataan ensin hammaslääkärin konsultaatioon tekonivelinfektiokomplikaation ehkäisemiseksi (2). Tekonivelen käyttöä hoitona voi rajoittaa myös potilaan nuori ikä. Odotettavissa olevan eliniän pidentyessä voi vuosia vaivatta toimineeseen tekoniveleen ilmaantua komplikaatio, joka voi johtaa ensileikkausta vaativampaan uusintaleikkaukseen. Ahdas lonkka -oireyhtymä Ahdas lonkka (FAI, femoroasetabulaarinen impingement) tarkoittaa lonkkanivelen maljan tai reisiluun pään niveltä ahtauttavaa muotohäiriötä (kuva 3). Sekamuotoinen oireyhtymä tarkoittaa tilaa, jossa potilaalla todetaan sekä lonkka maljan että reisiluun pään impingementlöydöksiä. Ahdas lonkka -oireyhtymä on kuvattu ensimmäiseksi dysplastisen lonkkamaljan korjausosteotomiaan liittyvänä nivelen ahtausilmiönä (8). Ahtaan lonkan tapaisia rakennepoikkeavuuksia on kuvattu ilman acetabulumin kuva vuotiaan metsurin ahdas lonkka -oireyhtymä (FAI). Työntekoa rajoitti molemminpuolinen nivuskipu ja lonkkien jäykkyys. Oikealla caputin lateraalisessa reunassa on kyhmymuodostus ja alfakulma on suurentunut. Lonkkamaljan reuna on ylikatteinen ja siinä on kaksiosainen os acetabulare, eli lisäluumuodostus. Nivelrako on lateraalisesti hiukan kaventunut sopien alkavaan artroosiin. dysplasiaakin, ja näillä radiologisilla löydöksillä on epäilty olevan merkitystä nivelrikon synnyssä (9). Ahdas lonkka -oireyhtymä aiheuttaa lonkan kipua varsinkin liikunnallisille henkilöille. Epidemiologisissa selvityksissä on havaittu, että ahtaan lonkan oireyhtymään sopivia lantion röntgen- tai magneettikuvalöydöksiä todetaan %:lla oireettomista nuorista aikuisista (10,11). Kaikki radiologisesti ahtaaseen lonkkaan viittaavat löydökset eivät aiheuta potilaalle haittaa. Perinnöllisillä tekijöillä näyttäisi olevan merkitystä ahtaan lonkan ilmenemisessä. Leikkaushoitoon ohjautuneiden potilaiden sisaruksilla on 2,8-kertainen määrä radiologisia muutoksia kuin verrokeilla (12). Oireyhtymän syyt Reisiluun pään aiheuttaman ahtaan lonkan syntymekanismina voi olla reisiluun yläosan kasvulevyn kuormituksen aikaansaama reaktiivinen muotohäiriö. Tällöin reisiluun pään anterolateraaliselle osalle muotoutuu kyhmy (13). Muita tunnettuja syitä ovat mm. reisiluun pään epifyseolyysi. Vaiva on tavallisempi miehillä. Se aiheuttaa lonkan koukistuksessa painekuormituksen lonkkamaljan nivelpinnan etuosaan ja reunarustoon, jotka voivat ajan myötä vaurioitua. Vaikeassa ja pitkälle edenneessä tapauksessa lonkan liikerajoitukset ilmenevät jo nuorella iällä (kuva 4). Lonkkamaljasta johtuvassa ahtaustilassa lonkkamalja on ylikatteinen joko pieneltä alueelta (fokaalinen) tai koko nivelen alueella (globaali). Muotohäiriön aiheuttama nivelen osan ylikuormitus johtaa nivelen reunaruston ja/tai nivelpinnan rikkoutumiseen. Tyypillinen ahdas lonkka -oire on ajoittainen kipu lonkan koukistuksessa (esim. matalalla istuessa, urheilussa). Kliinisessä tutkimuksessa nivuskipu tulee esiin nk. internal impingement -testissä, missä tutkija liikuttaa potilaan lonkkaa fleksioon, adduktioon ja sisäkiertoon (4). Testiä kutsutaan myös lyhenteellä FADIR (flexion, adduction, internal rotation). Ahdas lonkka -diagnoosi voidaan asettaa, jos potilaalla on sille tyypillisiä nivuskipuoireita, kliininen tutkimus tukee diagnoosia ja kuvantamistutkimuksissa todetaan oireyhtymälle tyypillisiä löydöksiä. Ahdas lonkka -oireyhtymää epäiltäessä on otettava huomioon myös muut nivuskivun syyt. 2198

5 tieteessä Ahdas lonkka -oire tulee tyypillisesti esiin lonkan koukistuessa yli 90 astetta. kuva 4. Ahtaan lonkan radiologisena perustutkimuksena käytetään suoraa lantion AP-röntgenkuvaa (kuva 4) ja sivuprojektiona suositetaan cross lateral -projektiota, mikä näyttää hyvin reisiluun kaulan etuosan muodon. Näillä peruskuvauksilla voidaan todeta luiset epämuotoisuudet, jotka liittyvät ahdas lonkka -oireyhtymään. Lonkkamaljasta johtuva ahdas lonkka on aina arvioitava suorasta, koko lantion AP-röntgenkuvasta, koska yhden lonkan kuvassa vähäinenkin kierto vaikuttaa merkittävästi kuvauslöydökseen ja lonkkamaljan muodon ja aseman ar viointiin. Tutkimuksena käytetään usein myös lonkan varjoainetehosteista magneettikuvausta tai TTtutkimusta, joiden avulla voidaan tarkemmin määrittää eri leiketasoissa samanlaisia oireyhtymään liittyviä muuttujia kuin röntgenkuvauksessa. Magneettikuvan etu on, että pehmytkudosten tilanne voidaan arvioida, mutta TTkuvauksella voidaan tuottaa kolmiulotteista informaatiota luisista rakenteista. Usein ahdas lonkka -oireyhtymään on liitetty lonkkamaljan reunaa kiertävän reunaruston, labrumin, vaurio. Myös nivelrikkopotilailla labrumin vauriot ovat hyvin tavallisia. Oireettomillakin henkilöillä on labrumvaurioita, joten magneettikuvassa todettu reunarustovaurio ei välttämättä ole lonkkakivun syy. 15-vuotiaan tytön vasemman lonkan epifyseolyysi. Lonkkaan on kaksi vuotta aiemmin tehty ruuvikiinnitys. Epifyseolyysi on luutunut, mutta reisiluun kaulaan on jäänyt poikkeuksellisen kookas luinen pullistuma ( nuoli). Lisäksi caputin keskipisteestä vertikaalin suoran ja keskipisteestä lonkkamaljan reunaan suuntaavan suoran välinen CE-kulma on suurentunut. Vasemman lonkan sisäkierto on koukistuksessa vain 5 astetta ja ulkorotaatio 25 astetta. Hoito Ahtaan lonkan konservatiivisen hoidon tutkimusnäyttö on toistaiseksi puutteellisesta. Tavallisimmin konservatiivisena hoitona potilaalle suositetaan liikkumisen mukauttamista oireiden sallimalle tasolle ja fysioterapiaa (14). Leikkaushoidolla on saatu hyviä tuloksia, mutta ei ole näyttöä, voidaanko sen avulla estää tai hidastaa lonkan nivelrikon ilmaantumista (15,7). Oireyhtymän leikkausindikaatioista ei ole vielä olemassa konsensusta (16), mutta alle 45-vuotias potilas voidaan lähettää asiaan perehtyneen ortopedin arvioon leikkaushoidon harkintaa varten. Edellytyksenä on, että lonkan kiputila on kestänyt vähintään kolme kuukautta, konservatiivinen hoito ei ole helpottanut oireita riittävästi ja kliinisesti sekä röntgenkuvassa voidaan todeta oireyhtymään (mutta ei edenneeseen artroosiin) sopivat kuvantamislöydökset. Ahtaan lonkan leikkaushoito voidaan toteuttaa joko avo- tai tähystyskirurgiana. Suomessa suurin osa näistä leikkauksista tehdään tähystyksellisesti. Toimenpiteessä reisiluun kaulan yläosan ahtauttava patti muotoillaan vastaamaan normaalia anatomiaa, ja lonkkamaljan ylikatteinen reuna tasoitetaan acetabulumin normaalin anatomian mukaiseksi. Tarvittaessa reunarustovaurio kiinnitetään ja paikalliset rustovauriot hoidetaan mikrofraktuuratekniikalla. Jos lonkkaniveleen on kehittynyt artroosi, ei kirurgiasta voida odottaa hyvää vastetta (15,17). Tulevaisuuden haaste on saada tutkimusnäyttö siitä, onko ahtaan lonkan kirurgialla nivelrikkoa estävä ja toimintakykyä parantava vaikutus. Prospektiivisia satunnaistettuja tutkimuksia tästä ei ole, joten näitä tarvitaan, jotta voidaan arvioida objektiivisesti toimenpiteen hyödyllisyys. Ison sarvennoisen kipuoireyhtymä Etiologia ja diagnostiikka Ison sarvennoisen kipuoireyhtymä tarkoittaa reisiluun proksimaalipään ulkosivun kiputilaa, jossa ison sarvennoisen päällä voidaan todeta tunnusteluarkuus, kun potilas on kylkimakuulla (3,4). Oireyhtymän etiologia on nykytiedon mukaan monitekijäinen, ja siihen kuuluvat keskimmäisen ja pienen pakaralihaksen sekä ison sarvennoisen bursan patologiset tilat ja ulkoinen napsulonkka (18). Aiemmin tätä vaivaa on pidetty trokanteerisena bursiittina, mutta ison sarvennoisen limapussin turvotusta ja tulehdustilaa todetaan harvoin, esim. reumapotilailla. 2199

6 katsaus kuva 5. Kliinisessä tutkimuksessa voidaan todeta 30 sekunnin pitkitetyssä Trendelenburgin testissä kivun paheneminen reiden proksimaaliosan ulkosivulla. Reiden abduktiovoima on harvoin huonontunut, mutta etenevä loitontajajännerappeuma voi johtaa jännerepeämään ja reiden abduktioheikkouteen ja kävelyhaittaan (kuva 5). Jos reiden loitontajalihaksissa on heikkoutta, muuttuu Trendelenburgin testi positiiviseksi, lantio kallistuu ja kävely muuttuu vaappuvaksi. Ison sarvennoisen kipuoireyhtymän diagnoosia voi varmentaa ja kipua hoitaa kortikoidipuuduteinjektiolla, esimerkiksi 20 mg:n triamsinolonin ja 5 ml:n bupivakaiinin tai lidokaiinin pistoksella ison sarvennoisen kohdalta faskian läpi Trendelenburgin testi. Kuvassa A oikean lonkan loitontajavoima on normaali. Kuvassa B oikean lonkan loitonnusvoima on heikentynyt. Reisiluun ison sarvennoisen kipuoireyhtymän epäilyssä tutkittavaa pyydetään seisomaan tutkittavan puolen jalalla 30 sekuntiin saakka. Ison sarvennoisen kipu tai voiman heikkeneminen viittaa ison sarvennoisen kipuoire yhtymä -diagnoosiin. A B kipualueelle tähdäten trokanteeriseen bursaan. Jos injektio helpottaa kipua, on ison sarvennoisen kipuoireyhtymän diagnoosi kokemuksen perusteella todennäköinen. Hollantilaistutkimuksen perusteella triamsinoloni- injektion hyöty kestää kolmen kuukauden ajan (19). Reiden loitontajalihasten (m. gluteus medius, m. gluteus minimus) jänteiden histologiset rappeumamuutokset ovat yhteydessä ison sarvennoisen kipuoireyhtymään (20). Reiden abduktorijänteiden tendinoosi on samankaltainen kuin olkanivelen kiertäjäkalvosimen rappeuma, ja jännerappeuman edetessä kiertäjäkalvosimen repeämän tapaisia jännevaurioita voidaan todeta reiden loitontajissakin. Hoito Ison sarvennoisen kipuoireyhtymää voidaan hoitaa kuormituksen muutoksella, kipulääkkeellä (parasetamoli, tulehdussärkylääke, vaikeaan kipuun opioidi) ja injisoida trokanteeriseen bursaan kortikoidipuudute enimmillään neljä kertaa vuodessa. Potilasta voidaan opastaa lonkan liikeharjoitteluun ja fascia latan ja abduktorien venyttelyyn (21) (kuva 6). Liikeharjoittelua voi opastaa fysioterapeutti (22). Vaiva voi olla kiusallinen ja pitkäaikainen. Vähintään puolen vuoden hyvää konservatiivista hoitoa suositetaan ennen kirurgisen hoidon harkintaa. Tutkimusten perusteella potilaat ovat yhden vuoden seurannassa hyötyneet enemmän kotiharjoittelusta kuin kortikoidi-injektiosta (21). Myös leikkaushoidolla (trokanteerisen bursan poisto, fascia latan halkaisu tai tarvittaessa irronneiden loitontajajänteiden kiinnitys isoon sarvennoiseen) on useiden tutkimussarjojen mukaan voitu potilaita hoitaa menestyksellisesti, mutta korkealaatuiset kontrolloidut tutkimussarjat aiheesta puuttuvat (18). Useimmat lateraalisesta kipuoireyhtymästä kärsivät potilaat voidaan hoitaa konservatiivisin keinoin, ja vain vaikeimmat tapaukset on syytä ohjata leikkaushoitoon (22) Erotusdiagnostiikan ongelmia Reiden lateraalisen kipuoireyhtymän erotusdiagnostisia hankaluuksia voi tuottaa nivelrikko. Erotusdiagnostiikassa voi käyttää hyväksi FABER-testiä (kuva 7) (selinmakuulla olevan potilaan lonkka viedään fleksioon, abduktioon ja ulkokiertoon): ison sarvennoisen kipuoireyhtymässä lonkan ulkosivun kipu pahenee, kun 2200

7 tieteessä Nivelrikkopotilaan hoito on aluksi aina konservatiivinen. kuva 6. Lonkan lihakset takaa. m. gluteus medius kuva 7. FABER-testissä tutkittavan lonkka viedään fleksioon, abduktioon ja ulkokiertoon. Testissä ilmaantuva nivusen kipu viittaa lonkkanivelperäiseen sairauteen, kun taas pakarapuolen kipu viittaa ristiluu-suoliluunivelperäiseen sairauteen. Liikerajoitus viittaa nivelrikkoon tai muuhun lonkkanivelperäiseen sairauteen. m. piriformis m. gluteus maximus m. vastus lateralis ti pinnepaikassa, 2,5 cm spina iliaca anteriorin mediaali- ja alapuolella, on usein positiivinen ja aiheuttaa säteilykivun reiden etu-ulkosivulle (kuva 8) Tinel. Meralgia paresthetica hoidetaan lähes aina konservatiivisesti oireenmukaisesti kipulääkkeillä ja kortikoidipuuduteinjektioilla. taas lonkan nivelrikossa näin ei useimmiten käy (3). Erotusdiagnostisesti vaikea voi olla myös iskias, johon usein liittyy reiden ulkosivun kipu. Kolmas erotusdiagnostisesti merkittävä sairaus on ulkoinen napsulonkka, joka johtuu lonkan fleksioliikkeessä tuntuvasta fascia latan napsausoireesta isoa sarvennoista vasten. Meralgia paresthetica, eli nervus cutaneus femoris lateraliksen pinteestä johtuva lonkan etu-ulkosivun kipu, on myös erotusdiagnostisesti otettava huomioon. Tämä vaiva aiheuttaa myös lonkan ulkosivun kipua, mutta suora paine tai tunnustelu ison sarvennoisen seudusta ei kipua pahenna. Sen sijaan meralgiaan liittyy usein tuntohäiriö (tunnon huonontuminen tai hyperestesia) tyypillisellä kipualueella reiden etuulkosivulla. Myös Tinelin hermoprovokaatiotes- Harvinaisia lonkkakivun syitä Iliopsoas- ja iskiogluteaalibursiitti ovat edellisiä harvinaisempia lonkan seudun kivun syitä. Nämä tilat voivat liittyä reumatautiin, nivelrikkoon tai poikkeukselliseen raskaaseen kuormitukseen. Diagnostiikkaan kuuluvat kliininen tutkimus, lonkan tai lantion röntgenkuvaus ja harkinnan mukaan kaiku- tai magneettikuvaus. Ärhäkkä bursiitti voi tuntua palpoitavana tuumorina nivusessa tai istuinkyhmyn kohdalla. Hoito suunnitellaan syynmukaisesti, ja oireeseen auttavat sopiva kuormituksen kevennys, fysioterapiaohjelma ja kortikoidipuuduteinjektio. Reisiluun pään nivelpinnan alla oleva luunekroosi (osteonekroosi, avaskulaarinen luunekroosi, AVN) on harvinainen lonkkakivun syy, joka voi johtua monista erilaisista luun ve- 2201

8 katsaus kuva 8. Tinelin testi meralgia parethetican epäilyssä. Nervus cutaneus femoris lateraliksen pinne esiintyy tyypillisesti hermon ja ingvinaaliligamentin risteyskohdassa, jonka koputtelu sormella voi aiheuttaa tyypillisen säväyttävän kiputuntemuksen reiden etu-ulkosivulle. renkiertoon vaikuttavista syistä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi trauma, rasva-aineenvaihdunnan häiriö ja sukeltajantauti (23). Luunekroosin tavallisia aiheuttajia ovat suun kautta otettu pitkäkestoinen ja suuriannoksinen glukokortikoidi sekä alkoholismi. Etenevä luunekroosi aiheuttaa nopeasti pahenevan lonkkakivun. Painonvaraus raajalle pahentaa kipua, potilaalle voi kehittyä varauskyvyttömyys ja lepokipu. Luunekroosin varhainen diagnoosi on tärkeää, koska varauskevennyksellä voidaan estää luutuhon aiheuttama luhistuma reisiluun päässä, mikä taas voi johtaa nivelen tuhoutumiseen ja tekonivelleikkaukseen. Riskipotilailla on epäiltävä luunekroosia, jos lonkan kipu on edennyt nopeasti, ja tällöin on tehtävä lonkan röntgen- ja magneettikuvaukset. Reisiluun pään luunekroosin kirurgisena hoitona käytetään usein paineen tasaavaa luuydindekompressiota. Luunekroosin luhistama nivel hoidetaan tekonivelleikkauksella (23). Reisiluun kaulan tai häpyluun rasitusmurtuma tai väsymismurtuma on harvinainen, mutta erotusdiagnostisesti merkittävä lonkkakivun syy (24). Tätä täytyy epäillä, jos potilaan lonkan seudun kipu on alkanut poikkeuksellisen kuormituksen jälkeen nopeasti, ja kuormitus pahentaa kipua. Lonkan kiertoarkuus on luunmurtuman tavallinen oire. Myös luukasvaimet on pidettävä mielessä lonkkakivun syytä selviteltäessä (25). Kuvantamistutkimuksina rasitusmurtumissa ja luukasvaimissa käytetään lonkan röntgen- ja magneettikuvauksia. Selästä johtuva hermojuurikipu on erotusdiagnostisesti tärkeä lonkkavaivojen selvittelyssä (1,2). Kipu tuntuu selkäpuolella tai pakarassa, säteilee takareiteen, sääriin ja jalkateriin. Hermojuuriperäiseen kipuun viittaavat sensomotoriikan häiriöt alaraajassa, lonkan normaali liikelaajuus ja normaali röntgentutkimus. n English summary > in english Common causes of hip pain 2202

9 tieteessä english summary Antti Joukainen M.D., Specialist in Orthopaedics and Traumatology Kuopio University Hospital, Department of Orthopaedics, Traumatology and Hand Surgery University of Eastern Finland Hannu Miettinen Heikki Kröger Common causes of hip pain Hip pain is a common symptom seen regularly by physicians treating musculoskeletal patients. The diagnosis of the cause of hip pain may be challenging due to several possible causes. However, in most cases thorough clinical examination and hip X-ray will reveal the diagnosis. Fourteen percent of people aged 60+ suffer from chronic hip pain, osteoarthritis being the most common cause. Femoroacetabular impingement (FAI) has been identified as a common cause of inguinal pain in young adult patients. Lateral hip pain can be caused by greater trochanter pain syndrome (GTPS). In this review the most common causes and differential diagnostics of hip pain are presented. 2202a

Tekonivelpotilaan leikkausindikaatiot, lonkan tekonivelleikkaukset. Matti Seppänen Ortopedi Lasten ja nuorten aikuisten lonkkakeskus TYKS

Tekonivelpotilaan leikkausindikaatiot, lonkan tekonivelleikkaukset. Matti Seppänen Ortopedi Lasten ja nuorten aikuisten lonkkakeskus TYKS Tekonivelpotilaan leikkausindikaatiot, lonkan tekonivelleikkaukset Matti Seppänen Ortopedi Lasten ja nuorten aikuisten lonkkakeskus TYKS Polvi- ja lonkkanivelrikko Polvi- ja lonkkanivelrikko Suomalaisen

Lisätiedot

Lonkan bursiitit ja insertiitit

Lonkan bursiitit ja insertiitit NÄIN HOIDAN Timo Pohjolainen Bursiittien ja insertiittien tärkeimpiä syitä ovat ylirasitus, suorat vammat, toistuvat mikrotraumat ja revähdykset, joita voi seurata paikallinen tulehdusreaktio. Trokanterbursiitti

Lisätiedot

Hip-Spine syndrooma ja EOS

Hip-Spine syndrooma ja EOS Hip-Spine syndrooma ja EOS eli selkä-lantio-linjauksen kuvantaminen Tekonivelpäivät 25.4.2019, Turku LT Katri Pernaa, Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Vastuualuejohtaja, TYKS ORTO Selkäkeskus

Lisätiedot

Lonkan artroskopian indikaatiot ja hoitotulokset Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

Lonkan artroskopian indikaatiot ja hoitotulokset Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Lonkan artroskopian indikaatiot ja hoitotulokset Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Olli Savolainen, Antti Joukainen, Heikki Kröger Ortopedian, traumatologian ja käsikirurgian klinikka, Kuopion yliopistollinen

Lisätiedot

Nuoren niska-hartiakipu

Nuoren niska-hartiakipu Nuoren niska-hartiakipu Jari Arokoski, prof. fysiatrian erikoislääkäri HYKS fysiatrian klinikka / Helsingin yliopisto Esityksen sisältö Epidemiologiaa Niskahartiakäsite Etiologia Nuoren niska-hartiakipuun

Lisätiedot

LONKAN JA POLVEN TUTKIMINEN

LONKAN JA POLVEN TUTKIMINEN LONKAN JA POLVEN TUTKIMINEN -Milloin operatiiviseen hoitoon Heidi Danielson, LL, ortopedian ja traumatologian EL Sairaala Orton, Helsinki Yleislääkäripäivät 30.11.2018 MARINA CONGRESS CENTER Sidonnaisuudet

Lisätiedot

MITEN POTILAAN KUVAAMAT OIREET LIITTYVÄT TEKONIVELKOMPLIKAATIOIHIN

MITEN POTILAAN KUVAAMAT OIREET LIITTYVÄT TEKONIVELKOMPLIKAATIOIHIN MITEN POTILAAN KUVAAMAT OIREET LIITTYVÄT TEKONIVELKOMPLIKAATIOIHIN Kokemukseen pohjautuvaa tietoa tarkoitettu fysioterapeuteille, jotka suorittavat t määräaikaistarkastuksia ä i k t k i tekonivelpotilaille

Lisätiedot

Selkärangan natiivikuvausindikaatiot VSKKssa alkaen 1.9.2015 1,2 tekijä: Roberto Blanco

Selkärangan natiivikuvausindikaatiot VSKKssa alkaen 1.9.2015 1,2 tekijä: Roberto Blanco tiedottaa 20/2015 17.8.2015 Selkärangan natiivikuvausindikaatiot VSKKssa alkaen 1.9.2015 1,2 tekijä: Roberto Blanco hyväksyjä: Roberto Blanco pvm: 17.8.2015 Ohje tilaajille ja kuvausyksiköille Selkärangan

Lisätiedot

Käypä hoito -indikaattorit; Alaselkäkipu Ohessa kuvatut indikaattoriehdotukset pohjautuvat Alaselkäkipu Käypä hoito -suositukseen (2017)

Käypä hoito -indikaattorit; Alaselkäkipu Ohessa kuvatut indikaattoriehdotukset pohjautuvat Alaselkäkipu Käypä hoito -suositukseen (2017) Käypä hoito -indikaattorit; Alaselkäkipu Ohessa kuvatut indikaattoriehdotukset pohjautuvat Alaselkäkipu Käypä hoito -suositukseen (2017) 1 2 Keston mukaan selkäkipu jaetaan akuuttiin (alle 6 vkoa), subakuuttiin

Lisätiedot

CASE 1 65-vuotias nainen, jolla puutuu 2-3 sormet ja 4 sormen mediaalireuna oikeasta yläraajasta. Keskikaularangassa ja scapulan angulus inferiorisella alueella särkyä. Lepo helpottaa jonkun verran kipua.

Lisätiedot

Synnytykseen liittyvät neuropatiat äidillä. Juhani V. Partanen Jorvin sairaala Kliinisen neurofysiologian osasto

Synnytykseen liittyvät neuropatiat äidillä. Juhani V. Partanen Jorvin sairaala Kliinisen neurofysiologian osasto Synnytykseen liittyvät neuropatiat äidillä Juhani V. Partanen Jorvin sairaala Kliinisen neurofysiologian osasto Synnytyskomplikaatioiden syitä Hypoteeseja altistumisesta neuropatialle: Vauvan koko ylittää

Lisätiedot

Metalli-metalli -liukupintaisten lonkan tekonivelleikkausten 5-vuotisseurantatulokset

Metalli-metalli -liukupintaisten lonkan tekonivelleikkausten 5-vuotisseurantatulokset Metalli-metalli -liukupintaisten lonkan tekonivelleikkausten 5-vuotisseurantatulokset Henri Miettinen, Simo Miettinen, Hannu Miettinen, Jukka Kettunen Ortopedian, traumatologian ja käsikirurgian klinikka,

Lisätiedot

Selkäkipupotilaan diagnostinen selvittely. Jaro Karppinen, professori, OY

Selkäkipupotilaan diagnostinen selvittely. Jaro Karppinen, professori, OY Selkäkipupotilaan diagnostinen selvittely Jaro Karppinen, professori, OY Mistä selkäkipu johtuu? Vakava tai spesifi Vakava tauti Spesifinen tauti välilevytyrä spondylartropatiat traumat ym. Epäspesifi

Lisätiedot

Lonkat kovilla jääkiekkomaalivahdin perhostorjunnassa

Lonkat kovilla jääkiekkomaalivahdin perhostorjunnassa KATSAUS Tapio Kallio ja Seppo K. Koskinen Lonkat kovilla jääkiekkomaalivahdin perhostorjunnassa Jääkiekkoilijoiden lonkkavaivojen raportointi on lisääntynyt erityisesti nuorten ikäryhmässä ja perhostorjuntatyylillä

Lisätiedot

Luuston kasvuhäiri ja liikuntaelinten sairauksia

Luuston kasvuhäiri ja liikuntaelinten sairauksia Luuston kasvuhäiri iriöt t ja muita tuki- ja liikuntaelinten sairauksia Anu Lappalainen Pieneläinsairauksien insairauksien Erikoiseläinl inlääkäri SPL:n kasvattajakurssi 24.2.2006 Termejä dysplasia = kasvuhäiri

Lisätiedot

Potilasohje liike- ja liikuntaharjoitteluun polvi- ja lonkkanivelrikossa

Potilasohje liike- ja liikuntaharjoitteluun polvi- ja lonkkanivelrikossa Potilasohje liike- ja liikuntaharjoitteluun polvi- ja lonkkanivelrikossa Hilkka Virtapohja ja Jari Arokoski Lisätietoa 19.2.2007 Nivelrikon seurauksena lihasvoima heikkenee ja nivel jäykistyy. Nivelrikkopotilaiden

Lisätiedot

Lonkkanivelrikon riskitekijöitä

Lonkkanivelrikon riskitekijöitä Lonkan nivelrikko on tavallisin lonkan ja nivusen alueen kipua aiheuttava sairaus. Kivun lisäksi se rajoittaa toimintakykyä eikä sen etenemistä kyetä estämään tai parantamaan enää taudin syntymisen jälkeen.

Lisätiedot

Selkälähete: uusi sähköinen työkalu. Jaro Karppinen, professori, OY

Selkälähete: uusi sähköinen työkalu. Jaro Karppinen, professori, OY Selkälähete: uusi sähköinen työkalu Jaro Karppinen, professori, OY Selkäpotilaan anamneesi Oire (tai oireet) joka tuo potilaan vastaanotolle Kivun voimakkuus Kivun sijainti Yökipu/leposärky? Mikä pahentaa

Lisätiedot

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento 12.11.2016, Oulu TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖN SAIRAUDET (TULES) Professori Jaro Karppinen TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖ Tuki- ja liikuntaelimistöön kuuluvat

Lisätiedot

LONKKAKIPUPOTILAAN HOITO PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA JA ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA. 1. Lonkan nivelrikon tutkimukset ja hoidot perusterveydenhuollossa

LONKKAKIPUPOTILAAN HOITO PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA JA ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA. 1. Lonkan nivelrikon tutkimukset ja hoidot perusterveydenhuollossa Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 27.10.2017 Jari Ylinen, Konsta Pamilo LONKKAKIPUPOTILAAN HOITO PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA JA ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA Hoitoketjun tavoite Tarkoituksenmukainen fysioterapeuttien

Lisätiedot

Monialainen kipuklinikkatoiminta

Monialainen kipuklinikkatoiminta Monialainen kipuklinikkatoiminta HYKS:n Kipuklinikan toiminta Kipuklinikan toiminnan tavoitteet Tutkituissa kroonisissa kiputiloissa tyydyttävä kivunhallinta mahdollisuuksien rajoissa, ensisijaisesti näyttöön

Lisätiedot

Älä anna polven nivelrikon haitata arkeasi.

Älä anna polven nivelrikon haitata arkeasi. Älä anna polven nivelrikon haitata arkeasi. NIVELRIKKO tunnista ajoissa! Nivelrikko eli artroosi on hyvin yleinen tuki- ja liikuntaelinsairaus, joka aiheuttaa kipua ja vaikeuttaa liikkumista. Polven nivelrikko

Lisätiedot

Näin hoidan kierukkavammaa

Näin hoidan kierukkavammaa Näin hoidan kierukkavammaa Jyrki Halinen Ortopedi, Diacor Urheilulääketiede 2016 Näin hoidan kierukkavammaa Jyrki Halinen ortopedi Diacor Ruoholahti Diacor Leppävaara Diacor Tikkurila Leikkaukset Diacorin

Lisätiedot

Kokemuksia lonkka artroskopioiden hyödyistä lonkan pinteen hoidossa: prospektiivinen seurantatutkimus

Kokemuksia lonkka artroskopioiden hyödyistä lonkan pinteen hoidossa: prospektiivinen seurantatutkimus Kokemuksia lonkka artroskopioiden hyödyistä lonkan pinteen hoidossa: prospektiivinen seurantatutkimus LK Juho Pylväläinen Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö

Lisätiedot

Nuoren urheilijan alaraajan rasitus vammat. Panu Hirvinen, Ortopedi

Nuoren urheilijan alaraajan rasitus vammat. Panu Hirvinen, Ortopedi Nuoren urheilijan alaraajan rasitus vammat Panu Hirvinen, Ortopedi Varhaisen kasvuiän apofysiitit Apo = kärki Fyysi = liitos; kasvupiste Iitti = höpölöpö LUUN KASVUPISTE, JOHON JÄNNE KIINNITTYY Ainoastaan

Lisätiedot

Jaakko Niinimäki, OYS

Jaakko Niinimäki, OYS Jaakko Niinimäki, OYS ASR recall toteaa: MRI, jos MARS-protokolla UÄ vaihtoehto CT ei suositella Natiivikuvat? Inklinaatio 40 ± 10 Anteversio 15 ± 10 Pinnoiteproteesi Anteversio 15-25 Valgus ~5-10 Abduktio/inklinaatio

Lisätiedot

TEKONIVELPOTILAAN FYSIOTERAPIA

TEKONIVELPOTILAAN FYSIOTERAPIA TEKONIVELPOTILAAN FYSIOTERAPIA FYSIOTERAPIASUOSITUS Tekonivelleikkaukseen liittyvän fysioterapian tavoitteena on ylläpitää ja kohentaa fyysistä toimintakykyä ennen ja jälkeen leikkauksen, vähentää kipua

Lisätiedot

Olkapääoireisen potilaan hoito perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa

Olkapääoireisen potilaan hoito perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa Olkapääoireisen potilaan hoito perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa Hoitoketjut Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä 30.1.2014 Hoitoketjun tavoite Päivystykselliset

Lisätiedot

Luutuumorit IAP Turku Tom Böhling HUSLAB/Peijas-Hyvinkää ja HY

Luutuumorit IAP Turku Tom Böhling HUSLAB/Peijas-Hyvinkää ja HY Luutuumorit IAP Turku 7.5.2010 Tom Böhling HUSLAB/Peijas-Hyvinkää ja HY Luutuumori tiimi älä tee diagnoosia yksin Ortopedi Radiologi Onkologi Geneetikko ja Patologi -kliiniset tiedot/löydökset -natiivi-rtg,

Lisätiedot

Iäkkään elektiivinen kirurgia - miten arvioidaan kuka hyötyy? Petri Virolainen TYKS-TULES

Iäkkään elektiivinen kirurgia - miten arvioidaan kuka hyötyy? Petri Virolainen TYKS-TULES Iäkkään elektiivinen kirurgia - miten arvioidaan kuka hyötyy? Petri Virolainen TYKS- Milloin potilas tulisi leikata? Potilas tulisi leikata silloin kun hänelle on leikkauksesta enemmän hyötyä kuin haittaa

Lisätiedot

Artoskopian indikaatiot nykypäivänä

Artoskopian indikaatiot nykypäivänä Artoskopian indikaatiot nykypäivänä Ortopedi Ilkka Peltokorpi VKS 10.9.2015 Polvi artroskopia Polven artroskopia indikaatiota on muokattu viime vuosina Polven arthroosin tähystyskirurgian vaikuttavuus

Lisätiedot

tekonivelellä, johon kuuluu metallinen reisiosa sekä metallinen ja muovinen sääriosa. Polven tekonivel kiinnitetään luuhun

tekonivelellä, johon kuuluu metallinen reisiosa sekä metallinen ja muovinen sääriosa. Polven tekonivel kiinnitetään luuhun Polven tekonivelleikkauksessa korvataan kuluneet nivelpinnat tekonivelellä, johon kuuluu metallinen reisiosa sekä metallinen ja muovinen sääriosa. Polven tekonivel kiinnitetään luuhun Leikkauksen tarkoituksena

Lisätiedot

LANNESELÄN LIIKEKONTROLLITESTIT. Nikolai Kähkönen ft OMT Ruoholahden Fysioterapia

LANNESELÄN LIIKEKONTROLLITESTIT. Nikolai Kähkönen ft OMT Ruoholahden Fysioterapia LANNESELÄN LIIKEKONTROLLITESTIT Nikolai Kähkönen ft OMT Ruoholahden Fysioterapia MEDIASTA POIMITTUA Yleistä selkäkipua hoidettu vuosia väärin suomalainen tutkija kehitti menetelmän, joka voi mullistaa

Lisätiedot

Onko nivelrikko esteenä liikunnan harrastamiselle? Jari Parkkari

Onko nivelrikko esteenä liikunnan harrastamiselle? Jari Parkkari Onko nivelrikko esteenä liikunnan harrastamiselle? Jari Parkkari Lonkka- ja polvinivelrikon yleisyys < 45 -vuotiailla 0.5%:lla 75-84v. naisista ja miehistä 20%:lla lonkan nivelrikko 75-84v. naisista 32%:lla

Lisätiedot

Puoli- vai kokotekonivel olkanivelen artroosin hoidoksi

Puoli- vai kokotekonivel olkanivelen artroosin hoidoksi Puoli- vai kokotekonivel olkanivelen artroosin hoidoksi Jarkko Pajarinen HUS/HYKS, Ortopedian ja traumatologian klinikka Charles Neer raportoi ensimmäisenä olkanivelen puoliproteesin käytöstä olkaluun

Lisätiedot

Nivelvaivainen lapsi avohoidossa. Pekka Lahdenne, lastenreumatologi, lastent. dos. Lastenklinikka, HY/HYKS

Nivelvaivainen lapsi avohoidossa. Pekka Lahdenne, lastenreumatologi, lastent. dos. Lastenklinikka, HY/HYKS Nivelvaivainen lapsi avohoidossa Pekka Lahdenne, lastenreumatologi, lastent. dos. Lastenklinikka, HY/HYKS 4.10.2012 Lapsen ontuminen Tavallisia syitä: aseptiset (inflammatoriset) niveltulehdukset rasitusperäiset

Lisätiedot

Lonkan tekonivelen liukupinnat,

Lonkan tekonivelen liukupinnat, Lonkan tekonivelen liukupinnat, dual mobility lukkokupit ja lukkokupit Lonkan tekonivelen liukupinnat, dual-mobility ja Jukka Kettunen Jukka Kettunen KYS KYS Terve lonkkanivel Kaikkiin lonkan tekonivelen

Lisätiedot

Tervetuloa. Nivelristeilylle viihtymään ja viisastumaan!

Tervetuloa. Nivelristeilylle viihtymään ja viisastumaan! Suomen Nivelyhdistys ry Tervetuloa Nivelristeilylle viihtymään ja viisastumaan! Nivelrikko mikä se on ja mitä se meille merkitsee?! Esko Kaartinen Ortopedi Miksi nivelrikosta ylipäätänsä pitää väkeä valistaa?

Lisätiedot

Ryhti ja perusliikkuminen lähtökohtana

Ryhti ja perusliikkuminen lähtökohtana Ryhti ja perusliikkuminen lähtökohtana - pystyasennon hahmottaminen ja hallinta - kävely juoksu - kyykky - hyppääminen, heittäminen Juha Koskela Pystyasennon hahmottaminen ja hallinta Motorinen homunculus

Lisätiedot

Milloin apuun. tarvitaan. tekoniveliä?

Milloin apuun. tarvitaan. tekoniveliä? Milloin apuun tarvitaan tekoniveliä? Tekonivelleikkaus Tekonivelkirurgia on kallista Vuotuiset kustannukset on noin 1miljardin luokkaa Tekoniveliä asennetaan polviin, lonkkiin, olkapäihin, nilkkoihin,

Lisätiedot

Kiireettömän hoidon kriteerit ortopediassa. Juhana Leppilahti ortop dos,oyl 08.10.09

Kiireettömän hoidon kriteerit ortopediassa. Juhana Leppilahti ortop dos,oyl 08.10.09 Kiireettömän hoidon kriteerit ortopediassa Juhana Leppilahti ortop dos,oyl 08.10.09 OYS ortopedian osaamisalueet Johtoryhmä Prof, oyl, hayl Trauma Tekonivel Reuma Selkä Olka Jalka Endo LETE:n organisaatio

Lisätiedot

LEIKKAUKSEEN VALMISTAUTUMINEN JA KIVUNHOITO

LEIKKAUKSEEN VALMISTAUTUMINEN JA KIVUNHOITO LEIKKAUKSEEN VALMISTAUTUMINEN JA KIVUNHOITO HANNU KOKKI ANESTESIOLOGIAN PROFESSORI, UEF HOITAVA TAHO: 2 KYSYMYSTÄ 1. MIKSI MURTUI LEIKKAUKSEEN VALMISTAUTUMINEN 2. TOIPUMINEN LEIKKAUKSEN JÄLKEEN KIVUN HOITO

Lisätiedot

Nivelrikkoisen liikunta

Nivelrikkoisen liikunta Nivelrikkoisen liikunta Jari Arokoski, dos. Nivelristeily Tukholmaan 17.-19.4.2016 Nivelen kuormitusta vaimentavat passiiviset rakenteet Kudos Vaimentuminen (%) Nivelkapseli / synovium Nivelneste 0 35

Lisätiedot

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1b Tietoa sairauden esiintyvyydestä Vuonna

Lisätiedot

Selkäkivun diagnostiset kompastuskivet? Hannu Miettinen Kuopion yliopistollinen sairaala

Selkäkivun diagnostiset kompastuskivet? Hannu Miettinen Kuopion yliopistollinen sairaala Selkäkivun diagnostiset kompastuskivet? Hannu Miettinen Kuopion yliopistollinen sairaala Selkäsairaudet Välilevytyrä Selkäydinkanavan ahtauma Nikamasiirtymä Välilevyrappeuma Tuumorit Muut L III - IV

Lisätiedot

NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA

NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA 1 RINTAOIREET JA RINTOJEN SEURANTA Nainen huolehdi rintojesi terveydestä. Rintakuvauksiin tullaan yleensä joko oireettomille tehdyn seulontatutkimuksen

Lisätiedot

Kehon alaosan tekniikat

Kehon alaosan tekniikat Kehon alaosan tekniikat 85 Kuva 5.1g Suoran jalan nosto (liikelaajuuden tarkistus) Ennen kuin aloitat venytyksen, on tärkeää tiedostaa sopiva tavoite, johon hoidolla tähdätään. Tavoite: Arvioidaan alkutilanteen

Lisätiedot

OPERATIIVISEN HOIDON TULOSALUE - KIRURGIA

OPERATIIVISEN HOIDON TULOSALUE - KIRURGIA OPERATIIVISEN HOIDON TULOSALUE - KIRURGIA ARCTIC CENTRE FOR SURGERY Joulupukin sairaala Rovaniemellä 26.5.2009 Hannu Halme KIRURGIA VISIO 2010 S 16.11.2008 KIRURGIA VUOSI 2011 uusissa olosuhteissa Hannu

Lisätiedot

Kivuliaan tekonivellonkan kuvantaminen Tampere Petra Elo

Kivuliaan tekonivellonkan kuvantaminen Tampere Petra Elo Kivuliaan tekonivellonkan kuvantaminen 19.4.2017 Tampere Petra Elo Mietittäviä asioita Oliko vaiva jo ennen tekoniveloperaatiota? Milloin ilmaantunut? Missä tilanteessa vaiva ilmenee? Missä pahin vaiva

Lisätiedot

VII Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Oulu 8.4.2015 EL, LT Outi Väyrynen PPSHP

VII Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Oulu 8.4.2015 EL, LT Outi Väyrynen PPSHP VII Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Oulu 8.4.2015 EL, LT Outi Väyrynen PPSHP WHO:n lihavuuden luoki1elu BMI (body mass index) = paino (kg)/ pituus² (m²) Alipaino < 18.50 Normaali 18.50-24.99

Lisätiedot

Polven nivelrikon hoitaminen alkaa jalasta

Polven nivelrikon hoitaminen alkaa jalasta Polven nivelrikon hoitaminen alkaa jalasta Agilium Freestep Agilium Freestep Ottobock 1 Uutta ajattelua Tuore lähestymistapa hoitoon Nivelrikko on maailman yleisin aikuisten nivelsairaus. Väestön ikääntymisen

Lisätiedot

Lonkkaortoosit. www.camp.fi

Lonkkaortoosit. www.camp.fi www.camp.fi NewCamp-lonkkaortoosi Tukeva lonkkaortoosi, jossa on alumiinikisko. Ortoosin lantio- ja reisiosat kiinnitetään toisiinsa säädettävällä nivelellä. Mahdollisuus säätää fleksiota ja ekstensiota

Lisätiedot

VARAUS JA LIIKERAJOITUKSET LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEN JÄLKEEN

VARAUS JA LIIKERAJOITUKSET LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEN JÄLKEEN JARI SYRJÄNEN, ORTOPEDI ORTON OY, TEKONIVELOSASTO VARAUS JA LIIKERAJOITUKSET LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEN JÄLKEEN Sidonnaisuudet Smith & Nephew Zimmer Stryker Biomet DePuy Historiaa Perinteenä ollut rajoiuaa

Lisätiedot

Lukijalle. kiittää suositukset laatineita asiantuntijalääkäreitä arvokkaasta työpanoksesta ja lopputuloksesta.

Lukijalle. kiittää suositukset laatineita asiantuntijalääkäreitä arvokkaasta työpanoksesta ja lopputuloksesta. Suuret nivelet Lukijalle Lääkärin työssä potilaan toimintakyvyn parantaminen ja ylläpito on keskeinen tavoite. Tämä tavoite korostuu kroonisissa ja uusiutuvissa sairauksissa, joissa täydellinen paraneminen

Lisätiedot

Lukijalle. kiittää suositukset laatineita asiantuntijalääkäreitä arvokkaasta työpanoksesta ja lopputuloksesta.

Lukijalle. kiittää suositukset laatineita asiantuntijalääkäreitä arvokkaasta työpanoksesta ja lopputuloksesta. Suuret nivelet Lukijalle Lääkärin työssä potilaan toimintakyvyn parantaminen ja ylläpito on keskeinen tavoite. Tämä tavoite korostuu kroonisissa ja uusiutuvissa sairauksissa, joissa täydellinen paraneminen

Lisätiedot

Lasten rasitusvammojen erityispiirteistä

Lasten rasitusvammojen erityispiirteistä Urheilulääketiede 2017 Lasten rasitusvammojen erityispiirteistä Nina Johtimo lastenkirurgian erikoislääkäri Lapsi ei ole aikuinen pienoiskoossa Ikä ja kehitysvaihe vaikuttavat vammaalttiuteen sekä kuntoutukseen

Lisätiedot

Lonkan artroskopian hoitotulokset Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

Lonkan artroskopian hoitotulokset Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Lonkan artroskopian hoitotulokset Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Sonja Aukee Tutkielma Lääketieteen koulutusohjelma Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos Kuopion yliopistollinen

Lisätiedot

HAMMAS- JA PURENTAPERÄISET KIVUT 26.5.2016 PROTETIIKAN JA PURENTAFYSIOLOGIAN EHL SHEILA NIEMI

HAMMAS- JA PURENTAPERÄISET KIVUT 26.5.2016 PROTETIIKAN JA PURENTAFYSIOLOGIAN EHL SHEILA NIEMI HAMMAS- JA PURENTAPERÄISET KIVUT 26.5.2016 PROTETIIKAN JA PURENTAFYSIOLOGIAN EHL SHEILA NIEMI TMD Purentaelimistön toimintahäiriöt (temporomandibular disorders, TMD) on yhteisnimitys leukanivelten, puremalihasten,

Lisätiedot

Suomen Ortopediyhdistys XX Ortopedian ja traumatologian kurssi Levi Summit, Kittilä 25.3.-30.3.2012

Suomen Ortopediyhdistys XX Ortopedian ja traumatologian kurssi Levi Summit, Kittilä 25.3.-30.3.2012 Suomen Ortopediyhdistys XX Ortopedian ja traumatologian kurssi Levi Summit, Kittilä 25.3.-30.3.2012 Su 25.3.2012 13:00 18:00 Ilmoittautuminen, kurssireppujen jako 18:00 19:00 Avajaiset Maanantai 26.3.2012

Lisätiedot

TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI

TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI 1 RINTAOIREET JA RINTOJEN SEURANTA Jokaisen naisen on syytä pitää huolta rintojensa terveydestä. Rintakuvauksiin tullaan yleensä joko oireettomille tehdyn

Lisätiedot

Suomen Ortopediyhdistys XVIII Ortopedian ja traumatologian kurssi Hotelli Levitunturi, Kittilä 6.4.-11.4.2008

Suomen Ortopediyhdistys XVIII Ortopedian ja traumatologian kurssi Hotelli Levitunturi, Kittilä 6.4.-11.4.2008 Suomen Ortopediyhdistys XVIII Ortopedian ja traumatologian kurssi Hotelli Levitunturi, Kittilä 6.4.-11.4.2008 Traumakurssi 6.4.-8.4.2008 Su 6.4.08 13-18 Ilmoittautuminen, kurssireppujen jako 18-19 Avajaiset

Lisätiedot

Lonkan tekonivel. Fysioterapiaohjeet

Lonkan tekonivel. Fysioterapiaohjeet Fysioterapia Lonkan tekonivel Fysioterapiaohjeet Seinäjoen keskussairaala Koskenalantie 18 60220 Seinäjoki Puhelin vaihde 06 415 4111 Faksi 06 415 4351 Sähköposti: etunimi.sukunimi@epshp.fi Ähtärin sairaala

Lisätiedot

Appendisiitin diagnostiikka

Appendisiitin diagnostiikka Appendisiitti score Panu Mentula LT, gastrokirurgi HYKS Appendisiitin diagnostiikka Anamneesi Kliiniset löydökset Laboratoriokokeet Ł Epätarkka diagnoosi, paljon turhia leikkauksia 1 Insidenssi ja diagnostinen

Lisätiedot

Lonkan nivelrikko. Potilasohje. www.eksote.fi

Lonkan nivelrikko. Potilasohje. www.eksote.fi Lonkan nivelrikko Potilasohje www.eksote.fi Sisällys Hyvä nivelrikko-oireinen... 3 Nivelrikon vaikutuksia... 3 Tietoa nivelrikosta ja harjoittelun vaikutuksista... 4 Mitä nivelrikko on... 4 Harjoittelulla

Lisätiedot

BMI:N VAIKUTUS TEKONIVELLEIKKAUKSEEN. IX Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Turku EL, LT Outi Väyrynen OYS

BMI:N VAIKUTUS TEKONIVELLEIKKAUKSEEN. IX Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Turku EL, LT Outi Väyrynen OYS BMI:N VAIKUTUS TEKONIVELLEIKKAUKSEEN IX Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Turku 24.4.2019 EL, LT Outi Väyrynen OYS Painoindeksi eli BMI (WHO:n luokittelu) BMI (body mass index) = paino (kg)/ pituus²

Lisätiedot

Selkäpotilas TYKS:ssa Lähetteen vaatimukset ja potilaan hoito. Alueellinen koulutus 21.4.2016 Katri Pernaa

Selkäpotilas TYKS:ssa Lähetteen vaatimukset ja potilaan hoito. Alueellinen koulutus 21.4.2016 Katri Pernaa Selkäpotilas TYKS:ssa Lähetteen vaatimukset ja potilaan hoito Alueellinen koulutus 21.4.2016 Katri Pernaa Vuonna 2015 n 5000 poliklinikkakäyntiä degeneratiivisten selkäsairauksien vuoksi Näistä viidennes

Lisätiedot

Olkapään sairauksien kuntoutus

Olkapään sairauksien kuntoutus Hyvinvointia työstä Olkapään sairauksien kuntoutus Esa-Pekka Takala Dos., ylilääkäri 16.2.2016 Työterveyslaitos E-P Takala:Olkapään sairauksien kuntous www.ttl.fi 2 Esa-Pekka Takala Sidonnaisuudet LKT,

Lisätiedot

Varsirevisiot. IX Valtakunnallinen tekonivelkirurgiankurssi Turku Jarmo Kangas MD Tekonivelsairaala Coxa

Varsirevisiot. IX Valtakunnallinen tekonivelkirurgiankurssi Turku Jarmo Kangas MD Tekonivelsairaala Coxa Varsirevisiot IX Valtakunnallinen tekonivelkirurgiankurssi 24. 26.4.2019 Turku Jarmo Kangas MD Tekonivelsairaala Coxa SIDONNAISUUDET TEKONIVELSAIRAALA COXA VASTAANOTTO LÄÄKÄRIKESKUS MEHILÄINEN KOULUTUSMATKOJA

Lisätiedot

Ohjeita lonkan pinnoiteproteesileikkaukseen tulevalle Potilasohje / i / Ortopedia / T225bhr2005

Ohjeita lonkan pinnoiteproteesileikkaukseen tulevalle Potilasohje / i / Ortopedia / T225bhr2005 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 1 Ohjeita lonkan pinnoiteproteesileikkaukseen tulevalle Potilasohje / i / Ortopedia / T225bhr2005 LONKAN PINNOITETEKONIVELLEIKKAUS Lonkan pinnoitetekonivelleikkauksen

Lisätiedot

Ohjataan omatoimisesti toteutettavaksi tarvittaessa kipuhoitoja kuten kylmä-, lämpö- ja/tai TNS-hoito.

Ohjataan omatoimisesti toteutettavaksi tarvittaessa kipuhoitoja kuten kylmä-, lämpö- ja/tai TNS-hoito. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 19.11.2018 Jari Ylinen Juha Paloneva OLKAKIPUPOTILAAN HOITO PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA JA ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA Hoitoketjun tavoite Tehokas suositusten mukainen hoito välttäen

Lisätiedot

Spontaanin jäätyneen olkanivelen hyvä manipulaatiotulos säilyy ainakin yli 20 vuotta

Spontaanin jäätyneen olkanivelen hyvä manipulaatiotulos säilyy ainakin yli 20 vuotta Spontaanin jäätyneen olkanivelen hyvä manipulaatiotulos säilyy ainakin yli 20 vuotta Heidi Vastamäki ja Martti Vastamäki Tieteellinen Tutkimus ORTON Olkanivelen spontaani adhesiivinen kapsuliitti eli jäätynyt

Lisätiedot

Klaudikaatio eli katkokävely. Potilasohje.

Klaudikaatio eli katkokävely. Potilasohje. Klaudikaatio eli katkokävely Potilasohje Katkokävely eli klaudikaatio Yksi valtimotaudin mielipaikoista ovat alaraajoihin johtavat valtimot. Aortta haarautuu lantion korkeudella kahdeksi lonkkavaltimoksi,

Lisätiedot

NIVELRIKKO JA LIIKUNTA

NIVELRIKKO JA LIIKUNTA NIVELRIKKO JA LIIKUNTA Tiina Nylander Liikuntalääketieteen erikoislääkäri Yleislääketieteen erikoislääkäri ODL Liikuntaklinikka NIVELRIKKO Maailman yleisin tuki-ja liikuntaelinten sairaus Noin miljoonalla

Lisätiedot

VI valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi 3.- 5.4.2013 Hotelli Scandic, Kuopio

VI valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi 3.- 5.4.2013 Hotelli Scandic, Kuopio VI valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi 3.- 5.4.2013 Hotelli Scandic, Kuopio Keskiviikko 3.4.2013 8.00 9.00 Ilmoittautuminen ja kahvi 9.00 9.05 Avauspuheenvuoro Polven tekonivel Moderaattori: Petri

Lisätiedot

Lonkan ja lonkan tekonivelen kuvantaminen

Lonkan ja lonkan tekonivelen kuvantaminen Lonkan ja lonkan tekonivelen kuvantaminen Milja Holstila, MSK-radiologi, TYKS VTK-päivät 24.4.2019, Logomo 26.6.2019 Mitä kuvataan? Artroosi, FAI, dysplasia? Preoperatiivinen kuvaus: diagnoosi? Postoperatiivinen

Lisätiedot

KUNTOUTUKSEN HOITOVISIOT 400 potilaan 3000 hoitokerran toteutuneet hoitotulokset

KUNTOUTUKSEN HOITOVISIOT 400 potilaan 3000 hoitokerran toteutuneet hoitotulokset KUNTOUTUKSEN HOITOVISIOT 400 potilaan 3000 hoitokerran toteutuneet hoitotulokset REIMA KARSIKAS C EO, f y s i o t e ra p e u t t i j a e l e k t ro n i i k ka s u u n n i t t e l i j a DITER OY H A L L

Lisätiedot

Osteoporoosi (luukato)

Osteoporoosi (luukato) Osteoporoosi (luukato) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Osteoporoosi tarkoittaa, että luun kalkkimäärä on vähentynyt ja luun rakenne muuttunut. Silloin luu voi murtua

Lisätiedot

Ikämiesten seksuaalisuus

Ikämiesten seksuaalisuus Ikämiesten seksuaalisuus Ikämiesten seksuaalisuus Turku 26.1.2012 Juhana Piha Fysiologian dosentti, Kliinisen fysiologian erikoislääkäri Kliininen seksologi (vaativa erityistaso, NACS) Seksuaalisuuden

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT EGENTLIGA Ohjeita peukalon cmc-nivelen luudutusleikkauksesta kuntoutuvalle Tämän ohjeen tarkoituksena on selvittää peukalon cmc-nivelen luudutusleikkaukseen

Lisätiedot

TEKONIVELPOTILAAN OHJAUS ENNEN LEIKKAUSTA

TEKONIVELPOTILAAN OHJAUS ENNEN LEIKKAUSTA VIII Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi 19.- 21.4.2017 TEKONIVELPOTILAAN OHJAUS ENNEN LEIKKAUSTA Anne-Mari Henriksson Fysioterapeutti HOITOPROSESSIN KÄYNNISTYMINEN Kirjeellä tieto potilaalle lähetteen

Lisätiedot

Osteoporoosin diagnostiikka. Ari Rosenvall Yleislääketieteen erikoislääkäri Mehiläinen Ympyrätalo, osteoporoosiklinikka

Osteoporoosin diagnostiikka. Ari Rosenvall Yleislääketieteen erikoislääkäri Mehiläinen Ympyrätalo, osteoporoosiklinikka Ari Rosenvall Yleislääketieteen erikoislääkäri Mehiläinen Ympyrätalo, osteoporoosiklinikka Tavoitteet Oireet ja löydökset Periaatteet ja menetelmät Diagnostiset kriteerit Erotusdiagnostiikka Seulonta Lähde:

Lisätiedot

Skolioosin kliiniset tutkimukset - Miten tutkin skolioosipotilaan kouluterveydenhuollossa, terveyskeskuksessa ja erikoissairaanhoidossa?

Skolioosin kliiniset tutkimukset - Miten tutkin skolioosipotilaan kouluterveydenhuollossa, terveyskeskuksessa ja erikoissairaanhoidossa? Skolioosin kliiniset tutkimukset - Miten tutkin skolioosipotilaan kouluterveydenhuollossa, terveyskeskuksessa ja erikoissairaanhoidossa? EL Johanna Syvänen, TYKS 22.1.2015 Kouluterveydenhuolto Tavoite

Lisätiedot

Ohjeita olkanivelen tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle

Ohjeita olkanivelen tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle Ohjeita olkanivelen tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Tämän ohjeen tarkoituksena on selvittää olkanivelen tähystysleikkauksen jälkeistä

Lisätiedot

Nivelrikon esiintyvyys ja kustannukset

Nivelrikon esiintyvyys ja kustannukset Markku Heliövaara, Pär Slätis ja Pekka Paavolainen NIVELRIKKO Nivelrikon esiintyvyys ja kustannukset Nivelrikko on yleisin nivelsairaus. Etenkin polven ja lonkan nivelrikko ovat kustannuksiltaan kalliita

Lisätiedot

Lonkan pinnoitetekonivelleikkaus. Fysioterapiaohjeet

Lonkan pinnoitetekonivelleikkaus. Fysioterapiaohjeet Lonkan pinnoitetekonivelleikkaus Fysioterapiaohjeet LONKAN PINNOITETEKONIVELLEIKKAUKSEN JÄLKEINEN KUNTOUTUS Lonkan pinnoitetekonivelleikkauksen tarkoituksena on parantaa liikkumis-, työ- ja toimintakykyä

Lisätiedot

LONKAN TEKONIVELLEIKKAUS OPAS KUNTOUTUMISEN TUEKSI

LONKAN TEKONIVELLEIKKAUS OPAS KUNTOUTUMISEN TUEKSI 1 (11) Fysioterapia Sairaalantie 11, 42100 Jämsä puh: 040-482 6066 LONKAN TEKONIVELLEIKKAUS OPAS KUNTOUTUMISEN TUEKSI 2 (11) YLEISTÄ Lonkan tekonivelleikkauksessa kuluneet nivelpinnat korvataan yleensä

Lisätiedot

Suomen Ortopediyhdistys XX Ortopedian ja traumatologian kurssi Levi Summit, Kittilä 25.3.-30.3.2012

Suomen Ortopediyhdistys XX Ortopedian ja traumatologian kurssi Levi Summit, Kittilä 25.3.-30.3.2012 Suomen Ortopediyhdistys XX Ortopedian ja traumatologian kurssi Levi Summit, Kittilä 25.3.-30.3.2012 Su 25.3.2012 13:00 18:00 Ilmoittautuminen, kurssireppujen jako 18:00 19:00 Avajaiset Maanantai 26.3.2012

Lisätiedot

Ohjeita polven tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle

Ohjeita polven tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle Ohjeita polven tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Tämän ohjeen tarkoituksena on selvittää polven tähystysleikkauksen jälkeistä kuntoutumista.

Lisätiedot

Postoperatiivisen i peroneushermovaurion hoitokäytännöistä Suomen endoproteesihoitajat ry. Tietoja ja ajatuksia tekonivelpotilaan hoidosta 19.- 21.4.2007 Katri Patteri fysioterapeutti Tekonivelsairaala

Lisätiedot

Selkäkivun diagnostiset kompastuskivet

Selkäkivun diagnostiset kompastuskivet Selkäkivun diagnostiset kompastuskivet Kaija Puustjärvi-Sunabacka LT, dos HYKS, Fysiatrian klinikka 30.3.2012 kompastuskiviä... Selkäkipu on yleinen - 80% yli 30 v suomalaisista potee jossakin elämänsä

Lisätiedot

Proteesikomplikaatoiden SPECT- ja PET/CT. Jukka Kemppainen

Proteesikomplikaatoiden SPECT- ja PET/CT. Jukka Kemppainen Proteesikomplikaatoiden SPECT- ja PET/CT Jukka Kemppainen Proteesikirurgiasta n. 8% proteesien laitoista on revisioita Näistä 70% tehdään irtoamisen takia Toiseksi tärkein revisioiden syy on tulehdus 1/3

Lisätiedot

Polven nivelrikko. Potilasohje. www.eksote.fi

Polven nivelrikko. Potilasohje. www.eksote.fi Polven nivelrikko Potilasohje www.eksote.fi Sisällys Hyvä nivelrikko-oireinen... 3 Nivelrikon vaikutuksia... 3 Tietoa nivelrikosta ja harjoittelun vaikutuksista... 4 Mitä nivelrikko on... 4 Harjoittelulla

Lisätiedot

TIETOA REUMATAUDEISTA. Selkärankareuma

TIETOA REUMATAUDEISTA. Selkärankareuma TIETOA REUMATAUDEISTA 1 Selkärankareuma Selkärankareuma (muita nimiä Bechterewin tauti, spondyloarthritis ankylopoetica) on reumasairaus joka nimensä mukaisesti aiheuttaa oireita ja tulehdusta selkärangassa.

Lisätiedot

Lonkan tekonivel. Fysioterapiaohjeet

Lonkan tekonivel. Fysioterapiaohjeet Fysioterapia Lonkan tekonivel Fysioterapiaohjeet Seinäjoen keskussairaala, fysioterapia Koskenalantie 18 60220 Seinäjoki Puhelin 06 415 4939 Sähköposti: etunimi.sukunimi@epshp.fi Fysioterapia 2 (9) Lukijalle

Lisätiedot

TYYPILLISIMMÄT RASITUSVAIVAT OMAHOITO JA ENNALTAEHKÄISY

TYYPILLISIMMÄT RASITUSVAIVAT OMAHOITO JA ENNALTAEHKÄISY TYYPILLISIMMÄT RASITUSVAIVAT OMAHOITO JA ENNALTAEHKÄISY LT Heidi Haapasalo Ortopedian, traumatologian ja liikuntalääketieteen el RASITUSVAMMAAN ON AINA SYY Harjoituksen määrä / intensiteetti / alusta ->

Lisätiedot

PERIPROTEETTISET. 19.4.2007 Maija Pesola

PERIPROTEETTISET. 19.4.2007 Maija Pesola PERIPROTEETTISET MURTUMAT 19.4.2007 Maija Pesola oyl, K-SKS Määritelmästä Klassisesti: vähäisen trauman aiheuttama tekoniveleen liittyvä murtuma (oma M- alkuinen dg-numero) Käytännössä: Mistä tahansa syystä

Lisätiedot

Reumaolkapää. Hannu Tiusanen, TYKS, Paimion sairaala

Reumaolkapää. Hannu Tiusanen, TYKS, Paimion sairaala Reumaolkapää Hannu Tiusanen, TYKS, Paimion sairaala The natural course of the rheumatoid shoulder disease is presented with different treatment options during the course of the disease. Nivelreuman insidenssi

Lisätiedot

Polven liikkeissä esiintyy pienessä määrin kaikkia liikesuuntia. Ojennus-koukistussuunta on kuitenkin selkein ja suurin liikelaajuuksiltaan.

Polven liikkeissä esiintyy pienessä määrin kaikkia liikesuuntia. Ojennus-koukistussuunta on kuitenkin selkein ja suurin liikelaajuuksiltaan. 1 2 Lantio toimii liikkeiden lähtöpaikkana, etenkin kun toiminta tapahtuu alaraajojen varassa. Kävely, kyykkyliike, juoksu, heittäminen ja erilaiset hypyt tuotetaan ensisijaisesti lantiosta/lonkasta alkaen.

Lisätiedot

TERVETULOA. Lapin Keskussairaalaan osastolle 4B OTTAKAA TÄMÄ OPAS MUKAANNE KUN TULETTE LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN

TERVETULOA. Lapin Keskussairaalaan osastolle 4B OTTAKAA TÄMÄ OPAS MUKAANNE KUN TULETTE LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN LAPIN SAIRAANHOITOPIIRI TERVETULOA Lapin Keskussairaalaan osastolle 4B OTTAKAA TÄMÄ OPAS MUKAANNE KUN TULETTE LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN Tämän oppaan tarkoituksena on tukea lonkan/lonkkien tekonivelleikkaukseen

Lisätiedot

NILKKAMURTUMASTA KUNTOUTUMINEN

NILKKAMURTUMASTA KUNTOUTUMINEN NILKKAMURTUMASTA KUNTOUTUMINEN Kuopion yliopistollinen sairaala Fysiatrian klinikka Ortopedian, traumatologian klinikka 1 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle... 3 Leikkaus... 3 Leikkauksen ja kipsauksen jälkeinen

Lisätiedot