KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN"

Transkriptio

1 KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN VALVONTA 2014

2 2 Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Hyväksyntä, muutokset ja päivitykset Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelman valmistelee ja ylläpitää Turvallisuuspalvelun -tulosyksikkö. Valvontasuunnitelma päivitetään vuosittain ja muutoinkin mikäli siihen on erityinen syy. Valvontasuunnitelman ja sen muutokset hyväksyy pelastusjohtaja. Valvontasuunnitelma annetaan tiedoksi pelastuslaitoksen johtokunnalle. Aluehallintovirasto valvoo valvonnan toteuttamista osana pelastustoimen palvelujen saatavuuden ja tason valvontaa. Päiväys Hyväksyntä / muutos/ päivitys Tekijä Hyväksyntä Luonnos 1 Vesa-Pekka Tervo Viljankuivaamojen valvontataajuuden muuttaminen Yrjö Jalava Vesa-Pekka Tervo Hyväksyntä Vesa-Pekka Tervo Pekka Vänskä Johdanto Tämä valvontasuunnitelma on järjestyksessään Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kolmas. Valvontasuunnitelman päivittämisessä vuodelle 2014 on otettu huomioon Keski-Uudenmaan pelastustoimialueen voimassa oleva riskianalyysi vuodelta 2012, tiedot valvonnan toteutumisesta ja vaikuttavuudesta vuosina 2012 ja 2013 sekä pelastuslaitosten yhteistyöverkoston puitteissa tuotettu valvontasuunnitelmien päivitysaineisto. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksessä on linjattu toimintaan käytettävät resurssit. Valvonnan maksut on määritelty pelastuslaitoksen taksaluettelossa. Pelastuslaitoksen maksut ja taksat hyväksyy pelastuslaitoksen johtokunta. Valvontasuunnitelma on julkinen asiakirja. Valvontasuunnitelma julkaistaan pelastuslaitoksen internetsivuilla ja lisäksi tarkastuskohteita tiedotetaan valvontasuunnitelman tuomista muutoksista valvontakäyntien yhteydessä. Vantaalla pelastusjohtaja Pekka Vänskä

3 3 1. Valvonnan toteutuminen vuonna 2013 Vuoden 2013 asuinrakennusten valvonnan määrälliseksi tavoitteeksi asetettiin valvontasuoritetta. Valvontakäynti suoritettiin asuinrakennukseen, mikä oli 98,3 % asetetusta tavoitteesta. Suoritteeksi on kirjattu myös ne asuinrakennusten valvontakäynnit, joissa käytiin samassa kohteessa kaksi kertaa tavoittamatta kiinteistön omistajaa tai haltijaa. Yhteydenottojen perusteella suoritettiin 341 asuinrakennuksiin kohdennettua valvontakäyntiä, jolloin yhteismääräksi tuli suoritetta, mikä oli 105,8 % asuinkiinteistöille asetetusta tavoitteesta. Omavalvonnalle asetettiin vuodelle 2013 tavoitteeksi valvontasuoritetta. Omavalvontaaineistoa lähetettiin kpl pienkiinteistöihin Hyvinkäällä, Pornaisissa (korjausjakelu), Mäntsälässä, Tuusulassa, Nurmijärvellä ja Vantaalla. Kerrostalohuoneistojen omavalvontaa ei toteutettu vuonna Sellaisille Vantaan alueille, joilla toteutettiin kerrostalohuoneistojen omavalvontaa vuonna 2012, kohdennettiin paloturvallisuuskoulutusta painottaen niitä turvallisuuteen liittyviä huomioita, joita omavalvontahankkeen tulokset esille nostivat. Kohdeluokkien A1-A6 (ks. s. 9) valvontakäyntien määrälliseksi tavoitteeksi vuodelle 2013 asetettiin kohdetietojen korjausten ja tarkennusten jälkeen valvontasuoritetta. Valvontakäynti tehtiin valvontakohteeseen, mikä oli 86,6 % tavoitteesta. Vuonna 2013 suoritettiin lisäksi suoritetta muuta valvontaa, jotka koostuivat seuraavista toimenpiteistä: 1. Muut tarkastukset (käyttöönottotarkastukset, erityiset ja pyydetyt palotarkastukset): kpl 2. Asiakirjavalvonta: kpl 3. Kemikaalilainsäädännön nojalla tehtävä valvonta: 802 kpl 4. Asiantuntijapalvelut (raportoitu tietopalvelu, suunnittelun ohjaus, yhteistyö rakennusvalvonnan kanssa): kpl Ennen valvontasuunnitelman käyttöönottoa palotarkastukset tehtiin vuosittain palotarkastettaviin ns. erityiskohteisiin ja asuinrakennuksiin. Muut valvontasuunnitelmassa määritellyistä kohteista eivät olleet ennestään pelastuslaitoksen käytössä olevissa tietorekistereissä. Valvontakohteiden määrittelyssä käytetään apuna väestötietojärjestelmää, mutta aineisto on epätäydellinen sisältäen päällekkäisiä tai vanhentuneita tietoja. Nämä epäkohdat korjataan pelastuslaitoksen työnä kohde kerrallaan. Tämä vaikuttaa siihen, että määrälliset vuositavoitteet tarkentuvat vuoden aikana aineistovirheiden tullessa esille. Kohteita, joihin ei ole voitu suorittaa valvontakäyntiä poistetaan valvontakohdeluettelosta. Tavallisia syitä tälle ovat esimerkiksi että kohdetta ei ollut rakennettu tai se oli purettu, tai kohde oli osa suurempaa kokonaisuutta jolloin valvonta toteutetaan suuremman kokonaisuuden yhteydessä (ns. kohteiden niputus). Tilanne toistuu vuosittain, kunnes alueen kaikki valvontakohteet on kierretty. Laskennallisesti tämä vie aikaa 10 vuotta vuoteen 2022 asti. Perinteisen palotarkastustoiminnan puutteena on, että usein tarkasteluissa tyydytään säädöksissä kuvattuihin turvallisuuden minimitasoihin, mikä ei ole tarkoituksenmukainen tavoitetaso. Tämän vuoksi Keski-Uudenmaan pelastuslaitos hyödyntää valvontatoiminnassa riskienarviointiin ja luokitteluun perustuvaa laadullista TUTOR-riskienarviointijärjestelmää, joka kannustaa ja ohjaa kohteena

4 4 olevaa organisaatiota saavuttamaan toiminnan tason, jossa riskitasoa seurataan ja turvallisuutta parannetaan omatoimisesti. TUTOR on Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kehittämä valvonnan työväline, joka mahdollistaa laaja-alaisen, asiakaslähtöisen sekä vaikuttavuudeltaan hyvän valvontatyön toteuttamisen. Vuonna 2013 valvontaa toteutettiin TUTOR:ia hyödyntäen yli sadassa kohteessa. Kohdevalinnassa painottuvat merkittävät riskikohteet kuten erityisryhmien hoitolaitokset ja palveluasuminen. TUTOR sai miltei poikkeuksetta kiittävän palautteen asiakasryhmiltä. Käytännön työtä helpotti selainpohjaisen TUTOR-riskienarviointijärjestelmän käyttöönotto alkuvuoden aikana. Kuva 1. Selainpohjaisen TUTOR-riskienarviointijärjestelmän käyttö valvonnassa.

5 5 Taulukko 1. Valvonnan toteutuminen vuonna 2013 kunnittain. SUORITE VANTAA HYVINKÄÄ JÄRVENPÄÄ KERAVA tavoite Valvontasuunnitelma A1-A6 saavutettu kohteet, tulos-% % Muut tarkastukset Asiakirjavalvonta Kemikaalilainsäädännön nojalla tehtävät tarkastukset Asiantuntijapalvelut Omavalvonta SUORITE MÄNTSÄLÄ NURMIJÄRVI PORNAINEN TUUSULA YHT. Valvontasuunnitelma A1-A6 kohteet, tulos-% tavoite saavutettu % ,6 Muut tarkastukset Asiakirjavalvonta Kemikaalilainsäädännön nojalla tehtävät tarkastukset Asiantuntijapalvelut Omavalvonta Tarkastellessa rakennuspalojen ja rakennuspalovaarojen määriä asukaslukuun suhteutettuna rakennustyypin pääluokan mukaan voidaan nähdä, että Keski-Uudenmaan pelastustoimialueen luvut ovat luokkaa pienemmät kuin useilla muilla pelastustoimialueilla. Kaikkia rakennustyyppejä koskien asukaslukuun ( as. kohti) suhteutettu arvo on 6,7. Vastaava arvo Helsingin pelastuslaitoksen alueella on 8,4, Pirkanmaan pelastuslaitoksen alueella 10,5, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella 8,6 ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella 12,8. Rakennustyyppikohtaisesti tarkastellessa Keski-Uudenmaan pelastustoimialueen luvut ovat edellä mainittuja pelastustoimialueita pienempiä erityisesti asuinkiinteistöjä (KUP 4,2 muiden em. laitosten arvo 5,2 5,8) ja liikerakennuksia (KUP 0,3 muiden em. laitosten arvo 0,5 0,9) koskien. Lisäksi hoitoalan rakennuksissa asukaslukuun suhteutettu arvo on Keski-Uudenmaan pelastustoimialueella hieman pienempi kuin muilla vertailun pelastustoimialueilla. Kolmen vuoden aikasarjaa tarkastellessa Keski-Uudenmaan pelastustoimialueella erityisesti toimistorakennusten palot ja palovaarat ovat laskussa. Sen sijaan asuinkiinteistöjen toistaiseksi kohtuullisen hyvä tilanne on hitaasti heikkenemässä (ks. s. 16 liiteaineisto).

6 6 2. Valvonnan toteutus 2014 Vuosille laaditun palvelutasopäätöksen mukaan Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminnallisena tavoitteena 2020 on, että Keski-Uudellamaalla on hyvä turvallisuuskulttuuri sekä tehokas pelastustoimi ja ensihoitopalvelu. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on arvostettu. Perustehtävänä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella on tuottaa ja ylläpitää turvallisuutta. Merkittävä osa perustehtävän hoitamista on onnettomuuksia ehkäisevä työ sekä varautumisen kehittäminen. Tehtävien hoitamiseen osallistuu koko pelastuslaitoksen henkilökunta. Vuonna 2014 toimintatapoja on muutettu ottamalla käyttöön päivystävän palotarkastajan (P7) palvelu, jolla pyritään asiakaspalvelun sekä palotarkastajien työn hallinnan edellytysten parantamiseen. Valvontatoimistossa on siirrytty kolmen sijasta kahteen tiimiin. Organisaatiorakenteen päivittämistä on jatkettu nimittämällä tiimien vastuuhenkilöt vanhemmiksi palotarkastajiksi, joilla on esimiesvastuu tiimistään. Valvontasuunnitelmalla pyritään kohdentamaan pelastuslaitoksen valvontaa alueen riskien ja muiden erityisten valvontatarpeiden tai teemojen mukaisesti. Palveluja määritettäessä pyritään löytämään ne työmuodot, joiden kautta lisäarvo kohteen ja alueen turvallisuudelle on suurin. Valvonnan lisäksi pelastuslaitos hyödyntää turvallisuuden parantamisessa esimerkiksi varautumisen asiantuntijapalveluja, turvallisuusviestintää, rakentamisen ohjausta sekä muuta viranomaisten ja yhteistoimintatahojen yhteistyötä. Valvontasuunnitelman mukaiseen toimintaan siirtymisen ensisijaisena tavoitteena pelastuslain mukaan on toiminnan vaikuttavuuden parantaminen. Tavoitteena ei ole vähentää onnettomuuksien ehkäisytyöhön käytettäviä henkilötyövuosia, tai pienentää työn kustannuksia. Valvontasuunnitelmassa määritellään eri valvonnan kohdetyyppien keskimääräinen palotarkastusten tarkastusväli ja sen määrittelyyn vaikuttavat tekijät. Valvonta kohdistuu lainsäädännössä pelastusviranomaisten valvottavaksi määrättyjen säännösten noudattamiseen, toimenpiteisiin puutteiden korjaamiseksi sekä toiminnan turvallisuustason seurantaan. Valvonnassa korostetaan riskintuottajan omaa vastuuta ja kohteen oman toiminnan merkitystä turvallisuuden parantamisessa. Valvontatoimenpiteisiin kuuluvat myös Pelastuslain 105 ja 106 :ssä mainitut pakkokeinot ja rangaistukset. Vuonna 2014 pelastuslaitoksen johto osallistuu edellisen vuoden tapaan valvontatoimintaan. Pelastuslaitoksen johdon valvontavastuu koostuu niin sanottujen suurasiakkaiden palvelujen koordinoinnista (esimerkiksi VAV Asunnot Oy ja Tuusulan kunnan sosiaali- ja terveystoimi) sekä yhteiskunnan toimivuuden kannalta kriittisten kohteiden valvonnasta. Toisena uutena valvonnan teemana on kansallisesti arvokkaan kulttuurihistoriallisen rakennuskannan ja omaisuuden suojelu. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaissa kohteissa kyseeseen tulee valvontatoimenpiteiden lisäksi omatoimisen varautumisen tuki ko. kohteille, operatiivisten kohdekorttien valmistelu sekä aiemmin tunnistamattomia kohteita koskien tutustumiskäyntien ja harjoittelun suunnittelu ja toteuttaminen. Valvontakohteiden jakamisessa operatiiviselle henkilöstölle on erityisesti pyritty ottamaan huomioon valvontakäyntien tuoma lisäarvo operatiivisten tehtävien suorittamiselle. Rakennusvalvonnan kanssa tehtävä yhteistyö on edelleen merkittävässä roolissa turvallisuuspalvelujen työn kokonaisuudessa. Valvonnassa korostuvat merkittävinä tehtäväalueina erityissuunnitelmien hyväksyntä, vaarallisten kemikaalien ja ilotulitemyynnin varastoinnin valvonta, pelastuslain 42 :n mukaisten vaarailmoitusten käsittely sekä suurista rakennushankkeista esimerkiksi kehärata.

7 7 Omavalvonnan toteutusta sekä kehittämistä jatketaan edelleen. Vuoden 2014 aikana siirrytään selainpohjaiseen omavalvontalomakkeen käyttöön. Lisäksi valmistellaan ruotsinkielinen lomakeversio sekä selvitetään tarvetta erityiseen joko selkokieliseen tai muuten yksinkertaisen kieliasuun perustuvan aineiston tarvetta niille asuinalueille, joissa asuu merkittäviä määriä maahanmuuttajia. Omavalvonnan hyödyntämiseen pyritään myös muuten kuin suoraan yksittäiseen asukkaaseen vaikuttamalla. Esillä on ollut esimerkiksi omavalvontayhteistyön kehittäminen erityisryhmien asumispalveluja tuottavien yritysten kanssa siten, että yrityksen työntekijät voivat oman hoivatehtävänsä toteuttamisen puitteissa suorittaa omavalvontaa riittävän turvallisuustason varmistamiseksi. Valvonnan hallinnollisen käytänteiden kehittämisen painopisteenä on jälkivalvonnan ohjeistaminen, koulutus ja asianmukainen toteutus. Poistumisturvallisuusselvityskäytänteiden laadun varmistamiseksi poistumisturvallisuusselvitysvelvolliset jaetaan erikoistuneille palotarkastajille. Myös valvonnan suunnitelmallisen ja hallitun toteutuksen seurantaa tiivistetään erityisellä seurantamenettelyllä, jonka puitteissa poikkeamat tulevat aikaisessa vaiheessa johdon tietoon. Huolimatta siitä, että pelastuslaitoksen käyttämässä palotarkastussovelluksessa on toiminnallisia vajavuuksia erityisesti tiedon hyödyntämisen näkökulmasta, tehtiin joulukuussa vuonna 2013 päätös, että pelastuslaitos ei lähde hankimaan uuttaa palotarkastussovellusta. Perusteena päätökselle oli, että päätöksen aikaisen tiedon perusteella Pelastusopiston koordinoima Varanto-hanke tuottaa pelastuslaitosten käyttöön kansallinen valvontasovelluksen vuoden 2016 aikana. Pelastuslaitoskohtaisen hankinnan sijasta Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen henkilöstö pyrkii varmistamaan, että kansallisen hankkeen kehitystyössä huomioidaan riittävällä tarkkuudella pelastuslaitoksen tarpeet. Uusien tietojen perusteella Varanto-hankkeen tuottama valvontasovelluksen aikataulu on myöhästymässä arvioidusta kahdella vuodella, mikä hankaloittaa valvonnan keskipitkän aikavälin suunnittelua. Valvontatoiminnan suoraa vaikuttavuutta onnettomuuksien määrään tai vahinkojen laajuuteen ei edelleenkään ole voitu luotettavasti osoittaa. Haasteena valvontatoiminannan vaikuttavuuden suoralle todentamiselle on erityisesti, että palotarkastusohjelmien valvontatietoja ei ole suoraan yhdistettävissä pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilasto PRONTO:n onnettomuustietoihin. Vaikuttavuustiedon sijasta valvonnan mittaamisessa ovat korostuneet välilliset mittarit kuten suoritemäärät sekä asiakaspalaute. TUTOR-riskienarviointijärjestelmää käyttämällä on sen sijaan mahdollista saada numeraalinen arvo valvontakohteen turvallisuuden eri osa-alueista, mikä mahdollistaa pitkäjänteisen kohteen turvallisuustason seurannan sekä valvontatoiminnan vaikuttavuuden laadullisen mittaamisen. Vuoden 2014 aikana pelastuslaitos valmistelee mallin, jolla kyetään ottamaan käyttöön entistä laadukkaampia valvonnan vaikuttavuuden määrällisiä ja laadullisia mittareita. Päivittyvää riskilukua sekä muita kohdetietoja tulee aiempaa vakioidummin hyödyntää pelastuslaitoksen valvonnan ja operatiivisen toiminnan suunnittelussa. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueen nuohoustoimintaa valvotaan vuosittain asiakirjavalvonnalla, saatujen asiakaspalautteiden ja -kyselyiden perusteella sekä valvontakäyntien yhteydessä. Vuonna 2014 johtokunta on tehnyt päätöksen piirinuohousjärjestelmästä luopumisesta vuoden 2015 alusta lähtien. Päätös otetaan huomioon suunnitellessa vuoden 2015 nuohouksen neuvonta- ja seurantapalveluja.

8 8 3. Valvonnan suunnittelu 3.1 Valvontakohteiden määräaikaiset palotarkastukset Valvonnan suunnittelussa lähtökohta on, että valvontakohteille määritellään tarkastusvälit riskitason perusteella. Arvioinnissa on hyödynnetty kansallista valmistelua, jonka puitteissa on määritelty vahinkotaajuuteen perustuen lähtökohtainen tarkastusväli. Tarkastusvälien määrittely tehtiin hyödyntäen tietoa erityyppisten kohteiden omaisuusvahinkoriskeistä. Yksittäisten kohteiden tarkastusvälejä voidaan lyhentää tai pidentää tapauskohtaisesti. Valvontakäynnin sijasta on mahdollista toteuttaa valvontaa myös asiakirjavalvontana. Kohteen valvontaväliä muutettaessa on palotarkastusohjelmaan kirjattava perustelut muuttamisesta, jotta perusteluita ja vaikuttavuutta voidaan arvioida jälkikäteen. Valvontasuunnitelman taulukoihin on merkitty kalenterivuoden 2014 aikana valvottavaksi suunniteltujen kohteiden lukumäärä. Kohteen tarkastusväliksi ei tule käytännössä muodostumaan määritelty kuukausitaajuus. Hyvänä käytäntönä voidaan pitää valvontakäynnin ajankohdan pysymistä 3 kk sisällä suunnitellusta, kuitenkin siten, että ajankohta osuu oikealle kalenterivuodelle. Mikäli valvontaa ei ehditä suorittamaan suunnitellun kalenterivuoden aikana, tulee se huomioida seuraavan vuoden suunnitelmassa. 3.2 Asuinrakennuksien ja niihin verrattavien kohteiden valvonta sekä omavalvonta Asuinrakennuksien ja vastaavien kohteiden osalta riskiperusteista työtapaa voidaan toteuttaa kohdentamalla valvontaa alueellisesti sekä valvonnan teemoja ja sisältöjä alueen riskipiirteiden perusteella suunnitellessa. Asuinrakennusten yhtenä valvontamuotona valvontakäyntien rinnalla jatketaan Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen omavalvonnan toteuttamista. Sekä pienkiinteistöille että kerrostalon huoneistoille on laadittu omatarkastusaineistot. Omavalvonnan tuottamien tietojen pohjalta voidaan kohdentaa alueelle tarpeen mukaan esimerkiksi valvontaa, turvallisuusviestintää tai turvallisuuskoulutusta. Pienrakennusten omavalvonnan kohdentamisessa on hyödynnetty asuinalueiden paloriskiaineistoa ottaen huomioon alueen saavutettavuus. Tavoitteena on omavalvonta-aineiston lähettäminen. Pienrakennusten omavalvonnan kohdentaminen esitetään taulukossa 2. Vuonna 2014 Keski-Uudenmaan pelastuslaitos ei suorita vapaa-ajan asuinrakennusten valvontaa.

9 9 3.3 Yhteenveto kalenterivuoden 2014 aikana suoritettavasta valvonnasta Taulukko 2. Suunniteltu asuinrakennusten ja vapaa-ajanrakennusten valvonta vuonna 2014 Kunta Asuinrakennuksia Valvonta 2014 Omavalvonta Vantaa Nurmijärvi Tuusula Kerava Järvenpää Hyvinkää Pornainen * 881* Mäntsälä *Pornaisiin kohdennetaan valvontakäyntejä osoitteisiin, joista ei ole palautettu lomaketta vuonna 2012 tai joihin ei tuolloin ollut lähetetty lomaketta. Taulukko 3. Suunniteltu valvontakohteiden valvonta vuonna 2014 Kohde Kohteita yhteensä [lkm] Vuonna 2014 toteutettavaksi suunniteltu valvonta [lkm] Valvonta 2013 (toteutunut / suunniteltu lkm) Valvonta 2012 (toteutunut / suunniteltu lkm) A1 Ympärivuorokautisessa käytössä olevat kohteet A2 Opetusrakennukset ja päiväkodit A3 Kokoontumis- ja liiketilat A4 Teollisuus- ja varastorakennukset / / / / / / / /535 A5 Maatalousrakennukset / /158 A6 Muut rakennukset / /146 Asuinrakennukset * 4.551/ /5.511 Vapaa-ajan rakennukset /0 0/0 Yhteensä (ml. omavalvonta 3.796) 9.531/9.309 (ml. omavalvonta 3.218) */ (ml. omavalvonta 3.200) *Pornaisten kunnassa toteutettava asuinrakennusten valvonta puuttuu kokonaismäärästä.

10 Taulukko 4. Pelastuslaitoksen suunnittelemat valvontakäynnit vuosille Kohderyhmä A1 Ympärivuorokautisessa käytössä olevat kohteet VanTi PohTi A2 Opetusrakennukset ja päiväkodit VanTi PohTi A3 Kokoontumis- ja liiketilat VanTi PohTi A4 Teollisuus- ja varastorakennukset VanTi PohTI A5 Maatalousrakennukset VanTi PohTi A6 Muut kohteet VanTi PohTi Yhteensä Tiimialueet: Vanti= Vantaan talousalue Keskinen alue= Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan talousalue.

11 11 4. Muut tarkastukset ja katselmukset 4.1 Pelastuslaitoksen epäsäännöllisesti suorittamat tarkastukset ja katselmukset Määräaikaisten palotarkastusten lisäksi pelastuslaitos suorittaa 1. erityisiä palotarkastuksia, esimerkiksi seuraavan kaltaisiin kohteisiin a. yli kolmekerroksiset rakennukset b. kohteet, joissa on väestönsuoja c. kohteet, joissa on hätäkeskukseen kytketty automaattinen sammutuslaitteisto tai automaattinen paloilmoitin d. palo- ja räjähdysvaaralliset tilat e. kohteet, joiden sijainti, suuri koko tai poikkeukselliset olosuhteet erityisesti vaarantavat henkilö- ja paloturvallisuuden f. kohteet, jotka ovat yhteiskunnan toimivuuden kannalta erityisen tärkeitä g. kohteet, joiden rakennusluvassa edellytetty erityistä palotarkastusta 2. jälkitarkastuksia 3. ylimääräisiä palotarkastuksia 4. vaarallisten kemikaalien teollista käsittelyä tai varastointia harjoittavien laitosten tarkastuksia 5. öljylämmityslaitteiston tarkastuksia 6. ilotulitteiden kaupan yhteydessä tapahtuvan varastoinnin tarkastuksia 7. muita katselmuksia, kuten esim. rakennuksen käyttöönoton ennakkokatselmuksia ja yleisötilaisuuksien palotarkastuksia. Suoritettujen tarkastusten kirjaaminen PRONTOon on kuvattu luvussa 6. Määritelmät. 4.2 Kemikaalikohteiden valvonta Pelastusviranomaiselle on määritelty myös kemikaalivalvonnan säädöksissä tehtäviä; keskeisintä lainsäädäntöä ovat laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005, asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista 856/2012, asetus kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 855/2012 ja asetus nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuksista 858/2012. Alle ilmoitusrajan jäävien sekä ilmoitusrajan ylittävien vähäisten kohteiden valvonta suoritetaan valvontasuunnitelman mukaisesti. Vuonna 2014 tehos-

12 12 tetaan ulkoista pelastussuunnitelmista tiedottamista. Suuronnettomuusvaarallisten laitosten turvallisuustiedotteen julkaistaan pelastuslaitoksen internet-sivuilla. 5. Seuranta 5.1 Valvonnan toteutumisen kirjaaminen Toteutunutta valvontaa verrataan vuosittain suunniteltuun. Sekä suunnitellut että toteutuneet tarkastusmäärät kirjataan onnettomuuksien ehkäisyn lomakkeeseen. Lomakkeelle kerätään sekä valvontasuunnitelman mukaiset määräaikaiset että muut tarkastukset. 5.2 Resurssien kirjaaminen Onnettomuuksien ehkäisytyöhön käytettävät resurssit kirjataan henkilötyövuosina. Resursseiksi ei lasketa pelkästään valvontatyöhön käytettyjä henkilötyövuosia, koska muillakin työmenetelmillä on hyvin merkittävä vaikutus onnettomuuksien määrään. Resursseissa erotellaan päätoimiset, osaaikaisesti toimivat, työvuorot, sopimuspalokunnat sekä muun sopimuksen perusteella toimivat. Tiedot kerätään vuodenvaihteessa kuluneen vuoden toteumasta. Taulukko 5. KUP:ssa onnettomuuksien ehkäisyyn käytetyt henkilötyövuodet (htv). Onnettomuuksien ehkäisyn resurssit Päätoimiset (htv) Osa-aikaisesti toimivat (htv) 0,2 0,3 0,3 Työvuorot (htv) 4,4 3,6 1 Sopimuspalokunnat (htv) 0,5 1,2 1,3 Muut sopimuksen perusteella toimivat (htv) 0,3 0,3 0,2 Yhteensä (htv) 32,4 31,4 28,8 Väestömäärän muutos alueella Resurssit (htv) / väestömäärä ( asukasta kohden) 0,76 0,72 0,67

13 13 6. Määritelmät Nimike Määritelmä Asiakirjavalvonta Asuinrakennus Asuinrakennukseen verrattava kohde Erityinen palotarkastus Ilotulitemyyntipisteen tarkastus Jälkitarkastus Asiakirjavalvontaa on dokumenttien perusteella tehdyt viranomaispäätökset, jotka kohdistuvat pelastuslaitoksen valvonnan kohteena oleviin rakennuksiin/toiminnallisiin kokonaisuuksiin tai yleisötapahtumiin. Jos asiakirjavalvonta tapahtuu valvontakäynnin yhteydessä, asiakirjavalvontaa ei kirjata erikseen. Jos asiakirja otetaan vastaan, kirjataan tulleeksi ja arkistoidaan ilman aktiivista arviointia, sitä ei lasketa asiakirjavalvontasuoritteeksi. Samassa suoritteessa voidaan käsitellä useita samaan asiaan liittyviä asiakirjoja. Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevat rakennukset rakennustyypistä riippumatta. Asuntolat eivät kuulu tähän ryhmään. Laajuudeltaan ja riskeiltään asuinhuoneistoon verrattava kohde, joka on osa asuinrakennusta, esimerkiksi kerrostalossa oleva pieni toimisto. Valvonta toteutetaan asuinrakennuksen palotarkastuksen yhteydessä. Huom. ravintola tai liikehuoneisto on erillinen valvontakohde, jonka tarkastusväli on määritelty erikseen. Valvontakäynti, joka tehdään tarkastuskohteeseen ennen käyttötarkoituksen mukaisen tai käyttötarkoitukseltaan olennaisesti muuttuneen toiminnan aloittamista. Yleensä erityinen palotarkastus tehdään samaan aikaan tai juuri ennen rakennusvalvontaviranomaisen rakennuksen käyttöönottotarkastusta. Tarkastus, joka liittyy rakennus- tai toimenpidelupaa edellyttävään valvontakäyntiin, luokitellaan erityiseksi palotarkastukseksi. Kemikaaliturvallisuuslain (laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005) 63 ja 64 mukainen valvontakäynti, joka kohdistuu pyroteknisten tuotteiden varastointiin kaupan yhteydessä. Valvontakäynti, jonka pelastusviranomainen tekee valvoakseen aiemmin annettuja korjausmääräyksiä. Jälkitarkastus tehdään korjausmääräysten määräaikojen umpeuduttua, ennen seuraavaa määräaikaista palotarkastusta.

14 14 Maanalaisen polttoainesäiliön tarkastus Määräaikainen palotarkastus Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta /855. Muiden polttoainesäiliöiden osalta tarkastus perustuu pelastusviranomaisen kemikaaliturvallisuuslain (laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005) ilmoitusvelvollisten kohteiden osalta tekemään päätökseen (25 2. mom. ja mom). Valvontasuunnitelman mukainen, määrätyin väliajoin tehtävä pelastusviranomaisen valvontakäynti. Vaarallisten kemikaalien vähäisen varastoinnin ja käsittelyn tarkastus Pelastuslaitos tarkastaa vähäisen ilmoituksenvaraisen kohteen ennen toiminnan aloittamista (Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 855/ , 36 ). Sama koskee tilapäistä käyttöä (asetus 855/ , 37 ). Omavalvonta Pyydetty palotarkastus Rakennuksen käyttöönoton ennakkokatselmus Tarkastusväli Omavalvonnassa kiinteistön/huoneiston haltija tai omistaja tarkastaa itse pelastuslaitoksen toimittaman tarkastuslistan ja opasvihkon nojalla pelastuslain velvoitteiden noudattamista ja oman toimintatapojensa turvallisuutta. Omavalvonta toteutetaan tarkistuslistan mukaan ja täytetty tarkistuslista palautetaan pelastuslaitokselle. Omavalvonnalla pyritään turvallisuustiedon ja -asenteiden parantamiseen. Asiakkaan pyytämä palotarkastus. Suoritteesta peritään KUP:in voimassa olevan taksaluettelon mukainen maksu. Pyydetty palotarkastus/konsultointikäynti, jonka jälkeen joudutaan vielä tekemään erikseen erityinen palotarkastus. Suoritteesta peritään KUP:in voimassa olevan taksaluettelon mukainen maksu. Tarkastusväli on ajanjakso, joka on riskien arviointiin perustuen määritelty palotarkastusten väliseksi ajaksi. Vapaa-ajan rakennus Yleensä haja-asutusalueella sijaitseva sellainen asuinkäyttöön tarkoitettu rakennus, jota ei ole tarkoitettu ympärivuotiseen vakituiseen asumiseen. Valvontakohde Yleisötilaisuuden palotarkastus Palotarkastusohjelmistoissa palotarkastus kohdennetaan yleensä rakennukseen. KUP:issa kohteet ryhmitellään (niputetaan) toiminnallisiksi kokonaisuuksiksi, esim. kauppakeskus on yksi kohde eikä 30 kohdetta. Pelastusviranomaisen yleisötilaisuuden muodostaman riskien perustella päättämä valvontakäynti. Yleisötilaisuuksien palotarkastukset ovat maksullisia.

15 15 Ylimääräinen palotarkastus Öljylämmityslaitteiston tarkastus Pelastusviranomaisen päättämä valvontakäynti, jota ei ole ajoitettu ja kohdennettu valvontasuunnitelmassa. Ylimääräisiä palotarkastuksia tehdään esimerkiksi seuraavien erityisten syiden vuoksi: a) nuohoojan, tarkastuslaitoksen tai muun viranomaisen havaitsemista henkilö- tai paloturvallisuuteen liittyvistä puutteista tekemän ilmoituksen johdosta; b) huomattavaa palovaaraa aiheuttavan rakennus- tai muun työmaan aloittamisen yhteydessä; c) rakennuksen henkilömäärän tai käyttötavan tilapäisen muuttumisen johdosta, mikäli muutos oleellisesti vaikuttaa käyttäjien turvallisuuteen; d) kun on perustetta epäillä, että kohteen palo- ja poistumisturvallisuudessa tai muussa henkilöturvallisuudessa on vakavia puutteita; e) teematarkastuksina muiden viranomaisten kanssa (esim. anniskeluravintolat ja muut kokoontumistilat). Öljylämmityslaitteisto katsastetaan asetuksen 855/ :n mukaisesti kolmen kuukauden kuluttua käyttöönotosta.

16 16 7. Liiteaineisto Taulukko 6. Väestömäärän muutos Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella Lähde: Tilastokeskus, Väestötilastot. Taulukko 7. Arvio tulipalon syttymissyystä alueella. Yleisimmät onnettomuustyypit (ensisijaiset), kun kyseessä rakennuspalo, rakennuspalovaara, maastopalo, liikennevälinepalo ja muu tulipalo. Yhteensä sarakkeessa huomioitu kaikki onnettomuustyypit. Lähde: Pronto. Valvomaton ruoanvalmistus Tahallaan sytytetty palo Lasten tulen käsittely Roskien poltto Nuotio, grilli Tulitikku, muu tulentekoväline Vuosi % % % Yhteensä % Savuke tai muu tupakka-aine Sähkölaitteen tai - asennuksen vika, häiriö tai huollon laiminlyönti Koneen tai laitteen vika, häiriö tai huollon laiminlyönti Kuuma tai hehkuva esine tai tuhka Yhteensä Vuosi % % % Yhteensä %

17 17 Taulukko 8. Loukkaantuneet ja omaisuusvahingot rakennuspaloissa ja rakennuspalovaaroissa alueella. Määrät ja suhteutus väkilukuun ( as. kohti). Lähde: Pronto. Vuosi Tehtävien lukumäärä Loukkaantuneet (lkm) Omaisuusvahingot (muut kuin maasto- ja kasvustovahingot) (euroa) Uhatun omaisuuden arvo (euroa) 2011 ( as.) as. kohti 6,7 1, , ( as.) as. kohti 6,9 0, , , ( as.) as. kohti 6, , ,6 Yhteensä ( as.) as. kohti 6,7 0, , ,8 Taulukko 9. Rakennuspalot ja rakennuspalovaarat rakennustyypin pääluokan mukaan alueella. Määrät ja suhteutus pinta-alaan ( km2 kohti). Lähde: Pronto. Vuosi Asuinrakennus Liikerakennus Toimistorakennus Liikenteen rakennus Hoitoalan rakennus 2011 (1 986 km2) km2 kohti 780,5 80,6 75,5 20,1 45, (1 986 km2) km2 kohti 911,4 80,6 15,1 35,2 55, (1 986 km2) km2 kohti 976,8 60,4 15,1 40,3 50,4 Yhteensä (7 944 km2) km2 kohti 667,2 55,4 26,4 23,9 37,8 Vuosi Kokoontumisrakennus Opetusrakennus Teollisuusrakennus Varastorakennus Maatalousrakennus Yhteensä 2011 (1 986 km2) km2 kohti 5 35,2 70,5 70,5 25, (1 986 km2) km2 kohti 15,1 65,5 85,6 30,2 30,2 1475, (1 986 km2) km2 kohti 15,1 35,2 85,6 35,2 20,1 1419,9 Yhteensä (7 944 km2) km2 kohti 8, , ,9 1080,1

18 18 Taulukko 10. Rakennuspalot ja rakennuspalovaarat rakennustyypin pääluokan mukaan alueella. Määrät ja suhteutus asukaslukuun ( as. kohti). Lähde: Pronto. Vuosi Vapaa-ajan asuinrakennus Asuinrakennus Liikerakennus Toimistorakennus Liikenteen rakennus Hoitoalan rakennus 2011 ( as.) as. kohti 3,7 0 0,4 0,4 0,1 0, ( as.) as. kohti 4,3 0 0,4 0,1 0,2 0, ( as.) as. kohti 4,5 0 0,3 0,1 0,2 0,2 Yhteensä ( as.) as. kohti 4,2 0 0,3 0,2 0,1 0,2 Vuosi Kokoontumisrakennus Opetusrakennus Teollisuusrakennus Varastorakennus Maatalousrakennus Yhteensä 2011 ( as.) as. kohti 0 0,2 0,3 0,3 0,1 6, ( as.) as. kohti 0,1 0,3 0,4 0,1 0,1 6, ( as.) as. kohti 0,1 0,2 0,4 0,2 0,1 6,6 Yhteensä ( as.) as. kohti 0,1 0,2 0,4 0,2 0,1 6,7 Taulukko 11. Yritettiinkö alkusammutusta rakennuspaloissa ja rakennuspalovaaroissa alueella. Määrät ja prosenttiosuudet. Lähde: Pronto. Vuosi Kyllä Ei Ei tietoa Tietoa ei ole kirjattu Yhteensä % % % Yhteensä %

VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSMAKSUT 1.1.2013

VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSMAKSUT 1.1.2013 VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSMAKSUT 1.1.2013 Perusteet valvontakohteiden maksullisuudesta Keski-Suomen pelastuslaitoksen liikelaitoksen johtosäännön 3 :n mukaisesti johtokunnan tehtävinä on mm. ohjata ja

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2016

VALVONTASUUNNITELMA 2016 Laatija PENTTI UKKOLA Hyväksyjä JARMO MYLLYMÄKI Riskienhallinta Nimi Pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Luonti Pvm 2.2.2016 Viimeksi tallennettu 2/2/2016 7:58 AM Version 1.0 Tulostettu 2016-02-02 VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2014

VALVONTASUUNNITELMA 2014 Laatija JARI LEPISTÖ Hyväksyjä PELASTUSJOHTAJA Riskienhallinta Nimi Pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Luonti Pvm 2010-11-02 Viimeksi tallennettu 2014-01-24 11.01 Version 1.0 Tulostettu 2014-01-28 VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN VALVONTA 2015. Keski-Uudenmaan valvontasuunnitelma pelastuslaitoksen Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelman valmistelee ja ylläpitää Turvallisuuspalvelun

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2015. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos johtokunta

Valvontasuunnitelma 2015. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos johtokunta Valvontasuunnitelma 2015 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos johtokunta 16.12.2014 2 Sisällysluettelo 1. VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS 3 2. VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU 4 2.1 Yritysten

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2016. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta

Valvontasuunnitelma 2016. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta Valvontasuunnitelma 2016 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta 16.12.2015 2 Sisällys 1. VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS...3 2. VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU...4 2.1 YRITYSTEN JA LAITOSTEN

Lisätiedot

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA Palotarkastusinsinööri Tapio Stén Pirkanmaan pelastuslaitos, pvm. 27.9.2017 Pelastusviranomaisen rooli väestönsuojien

Lisätiedot

Pelastustoimen tilastot kertovat: nämä ovat kiinteistöjen suurimmat riskit. Kiinteistöturvallisuuden seminaari 19.11.2015

Pelastustoimen tilastot kertovat: nämä ovat kiinteistöjen suurimmat riskit. Kiinteistöturvallisuuden seminaari 19.11.2015 Pelastustoimen tilastot kertovat: nämä ovat kiinteistöjen suurimmat riskit Kiinteistöturvallisuuden seminaari 19.11.2015 Rakennuspalotilanne PRONTO-poiminta 21.10.2015 (v. 2011-15): Rakennuksen pääluokka

Lisätiedot

1. Vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi alv 0 %

1. Vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi alv 0 % Vahvistuspvm 27.1.2015 Sivu 1(3) Vantaa-Kerava-Tuusula-Järvenpää-Nurmijärvi-Hyvinkää-Mäntsälä- Pornainen PELASTUSLAITOKSEN VALVONNASTA TAI MUISTA PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Keski-Uudenmaan

Lisätiedot

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusalan neuvottelupäivät SN27 9. 11.12.2009, Silja Serenade Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Omavalvonta osana valvontatoimintaa 1 Pelastuslaki 78 Pelastuslaitoksen valvontatehtävä Pelastuslaitoksen on alueellaan valvottava 2 luvun (Yleiset

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisyn kehittäminen. Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki, 28.-29.5.200

Onnettomuuksien ehkäisyn kehittäminen. Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki, 28.-29.5.200 Onnettomuuksien ehkäisyn kehittäminen Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki, 28.-29.5.200 Onnettomuuksien ehkäisyn työryhmäraportin lähtötiedot Pelastuslaitoksien näkemyksiä ja kehittämistarpeita kartoitettiin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh 22.09.2016 Sivu 1 / 1 3883/2016 02.05.00 37 Taksat ja maksut Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh. 09 816 26840 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Johtokunta

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2012 2013

VALVONTASUUNNITELMA 2012 2013 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS Johtokunta 12.6.2012 49 VALVONTASUUNNITELMA 2012 2013 Valvontasuunnitelma on pelastuslain 79 mukainen riskien arviointiin perustuva, julkinen asiakirja, jossa määritetään suoritettavat

Lisätiedot

Ohje pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmasta

Ohje pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmasta Ohje pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmasta v. 1.2, 23.6.2011 Ohje on toistaiseksi keskeneräinen seuraavien aihealueiden osalta: Asuinrakennusten palotarkastukset Muu valvonta Edellä mainittuja aihealueita

Lisätiedot

Hormeista ja tulisijoista aiheutuneet tulipalot

Hormeista ja tulisijoista aiheutuneet tulipalot Hormeista ja tulisijoista aiheutuneet tulipalot 1 Tulipalojen syitä Hormeista ja tulisijoista aiheutuneet palot Kuuma tai hehkuva esine tai tuhka Aineisto-ongelmia Kipinä tai kekäle tulisijasta tai hormista

Lisätiedot

KERROSTALOJEN OMAVALVONTA - kokeilu riskiperusteiselle valvonnalle. Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät Tampere 18-19.11.2014

KERROSTALOJEN OMAVALVONTA - kokeilu riskiperusteiselle valvonnalle. Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät Tampere 18-19.11.2014 KERROSTALOJEN OMAVALVONTA - kokeilu riskiperusteiselle valvonnalle Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät Tampere 18-19.11.2014 PALOSUOJELURAHASTON HANKE 5.3.2014 30.11.2015 Työryhmä: - Pj paloinsinööri

Lisätiedot

PELASTUSTOIMEN TASKUTILASTO 2010 2014

PELASTUSTOIMEN TASKUTILASTO 2010 2014 PELASTUSTOIMEN TASKUTILASTO 2010-2014 PELASTUSTOIMEN TASKUTILASTO 2010 2014 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 1 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA RESURSSIT 2 3 ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISY 8 4 HÄLYTYSTEHTÄVÄT 10 5 ONNETTOMUUSVAHINGOT

Lisätiedot

SPEK PALONEHKÄISYN PERINNEPÄIVÄT Padasjoki 26.-27.5.2010. Valvontasuunnitelma. Työryhmä

SPEK PALONEHKÄISYN PERINNEPÄIVÄT Padasjoki 26.-27.5.2010. Valvontasuunnitelma. Työryhmä SPEK PALONEHKÄISYN PERINNEPÄIVÄT Padasjoki 26.-27.5.2010 Valvontasuunnitelma riskienhallintapäällikkö Jussi Rahikainen 26.5.2010, Padasjoki Työryhmä Valvontasuunnitelma-työryhmä asetettu Pelastusjohtajien

Lisätiedot

Aluevalvonta osana pelastuslaitoksen valvontatoimintaa

Aluevalvonta osana pelastuslaitoksen valvontatoimintaa Aluevalvonta osana pelastuslaitoksen valvontatoimintaa 1 Pelastuslaki 78 Pelastuslaitoksen valvontatehtävä Pelastuslaitoksen on alueellaan valvottava 2 luvun (Yleiset velvollisuudet) ja 3 luvun (Toiminnanharjoittajan

Lisätiedot

Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Valvonnan tila (2015 ja 2016)

Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Valvonnan tila (2015 ja 2016) Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät 2016 Valvonnan tila 2012-2014 (2015 ja 2016) 1 Pelastuslain uudistamiselle 2011 asetetut tavoitteet onnettomuuksien ehkäisyyn liittyen Silloiseen hallitusohjelmaan

Lisätiedot

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Kirsi Rajaniemi Palonehkäisyn perinnepäivät, 25.-26.5.2011 Padasjoki 25.5.2011 1.7.2011 voimaan tulevat asetukset VN asetus pelastustoimesta (407/2011) VN asetus

Lisätiedot

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta Hannu Olamo 14.4.2010 Paloilmoittimia koskevat säännökset pelastuslaissa Laitteiden kunnossapidosta nykyistä vastaavat vaatimukset SM:n asetuksenantovaltuutta

Lisätiedot

Varanto valvontasovellus. Matti Sipilä Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät 10.11.2015

Varanto valvontasovellus. Matti Sipilä Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät 10.11.2015 Varanto valvontasovellus Matti Sipilä Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät 10.11.2015 Varanto vaiheittain MERLOT ja WISEMASTER - tiedot PRONTO - tiedot Hätäilmoitustiedot (ERICA) Sähköinen asiointi Turvallisuusviestintä

Lisätiedot

Pelastuslaitosten rooli riskienhallinnassa Jussi Rahikainen

Pelastuslaitosten rooli riskienhallinnassa Jussi Rahikainen Kiinteistöjen paloturvallisuuden ajankohtaispäivät 14.-16.12.2016, Silja Symphony Pelastuslaitosten rooli riskienhallinnassa Jussi Rahikainen Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi pelastustoimen strategia

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2014

KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2014 VALVONTASUUNNITELMA 2014 Pelastuslautakunta 14.11.2013 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ; VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS... 3 2. KÄYTETYT TERMIT... 4 3. VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU 2014... 6 3.1 Säännöllisen valvontavälin

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy 2013

Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Kimmo Markkanen riskienhallintapäällikkö Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Västra Nylands räddningsverk Länsi-Uusimaa Department for Rescue Services

Lisätiedot

PELASTUSTOIMEN TASKUTILASTO 2011 2015

PELASTUSTOIMEN TASKUTILASTO 2011 2015 PELASTUSTOIMEN TASKUTILASTO 2011-2015 PELASTUSTOIMEN TASKUTILASTO 2011 2015 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 1 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA RESURSSIT 2 3 ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISY 8 4 HÄLYTYSTEHTÄVÄT 10 5 ONNETTOMUUSVAHINGOT

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA. Lapin pelastuslaitos

VALVONTASUUNNITELMA. Lapin pelastuslaitos VALVONTASUUNNITELMA Lapin pelastuslaitos Pelastuslautakunta 31.1.2012 / 7 Pelastuslautakunta 7.3.2013 / 20 Pelastuslautakunta 11.3.2014 / 6 Pelastuslautakunta 6.3.2015/ 10, Liite nro 8 2 Hyväksyntä, muutokset

Lisätiedot

RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014

RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014 RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014 RISKIENHALLINTA, JAOSTON JOHTOKUNTA Liiton puheenjohtaja, pelastusjohtaja Jari Sainio, Varsinais-Suomen pelastuslaitos Turku (2014-2017) Jaoston puheenjohtaja

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA, PALOTARKASTUKSET JA POIKKEUSTILANTEET

PELASTUSSUUNNITELMA, PALOTARKASTUKSET JA POIKKEUSTILANTEET PELASTUSSUUNNITELMA, PALOTARKASTUKSET JA POIKKEUSTILANTEET Lähteet: Maatilojen palontorjunta, FK Finanssialan Keskusliitto http://www.satapelastus.fi/onnettomuuksienehkaisy/valvontatoiminta.html Valvontapäällikkö

Lisätiedot

Valvonta ja yhteistyö. Vesa-Pekka Tervo

Valvonta ja yhteistyö. Vesa-Pekka Tervo Valvonta ja yhteistyö Vesa-Pekka Tervo 22.11.2011 Lain rakenne 1 luku. Yleiset säännökset 2 luku. Jokaisen yleiset velvollisuudet 3 luku. Rakennusten ja muiden kohteiden turvallisuuteen liittyvät velvoitteet

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA 2012 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 4 1.1 Yleistä pelastuslaitoksen valvontatoiminnasta 4 1.2 Valvontatoiminnan päämäärät, tavoitteet ja toteutus 6 1.3 Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

SATPEL JK 24.4.2012 Liite 3.1. Valvontasuunnitelma. Voimaan 1.1.2013 lukien

SATPEL JK 24.4.2012 Liite 3.1. Valvontasuunnitelma. Voimaan 1.1.2013 lukien SATPEL JK 24.4.2012 Liite 3.1. Valvontasuunnitelma Voimaan 1.1.2013 lukien Sisällysluettelo: VALVONTASUUNNITELMA... 3 1. Määritelmät... 3 2. Valvontasuunnitelman tarkoitus... 5 3. Valvontatoimenpiteiden

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Valvontasuunnitelma 2015-2016

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Valvontasuunnitelma 2015-2016 Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos Valvontasuunnitelma 2015-2016 Hyväksytty: 19.1.2015 Matti Koivisto vs. pelastusjohtaja 2 Sisällysluettelo KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN

Lisätiedot

Valvontakäyntiin (palotarkastus) osallistuminen

Valvontakäyntiin (palotarkastus) osallistuminen Ohje 1(5) OHJE PELASTUSVIRANOMAISEN VALVONTAKÄYNTIIN OSALLISTUVILLE Pelastuslain (379/2011) 2. luku sisältää yleisiä, kaikkia kansalaisia koskevia velvoitteita ehkäistä onnettomuuksia ja toimia hätätilanteessa.

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2015

VALVONTASUUNNITELMA 2015 Laatija JARI LEPISTÖ Hyväksyjä PELASTUSJOHTAJA Riskienhallinta Nimi Pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Luonti Pvm 2014-12-02 Viimeksi tallennettu 2014-12-08 16.12 Version 1.0 Tulostettu 2015-01-08 VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari 6.-7.2.2012 Rakennusvalvonnan ja pelastusviranomaisen roolit rakennusluvan vastaisen käyttötarkoituksen yhteydessä Hotelli Kuninkaantie 7.2.2012 Jussi Rahikainen

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS TILASTOKIRJA 2014

LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS TILASTOKIRJA 2014 LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS TILASTOKIRJA 214 Sisällysluettelo Tehtävämäärien kehitys... 3 Henkilövahingot... 5 Onnettomuuksien ehkäisy... 7 Alkusammutuksen vaikutus... 8 Erheelliset paloilmoitukset

Lisätiedot

Pelastustoimi ja pelastuslaitos

Pelastustoimi ja pelastuslaitos Pelastustoimi ja pelastuslaitos Päijät-Hämeen pelastuslaitos Marjo Oksanen marjo.oksanen@phpela.fi Pelastustoimen tehtävänjako Sisäasiainministeriö johtaa, ohjaa ja valvoo pelastustointa ja sen palvelujen

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIITTEET:

Sisällysluettelo LIITTEET: Sisällysluettelo LIITTEET: 1. Valvontasuunnitelman tarkoitus 2. Valvontatoimenpiteiden suunnittelu ja dokumentointi 2.1 Yritysten ja laitosten määräaikaiset palotarkastukset 2.2 Asuinrakennuksien ja niihin

Lisätiedot

Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella. Janne Rautasuo 30.1.2015

Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella. Janne Rautasuo 30.1.2015 Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella Janne Rautasuo 30.1.2015 Pelastuslaki 379/2011 41 Palontutkinta Pelastuslaitoksen on suoritettava palontutkinta Tavoitteena on vastaavien onnettomuuksien

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 18.2.2015

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 18.2.2015 2015 VALVONTASUUNNITELMA Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 18.2.2015 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 5 2 KÄYTETYT TERMIT... 6 3 VALVONTASUUNNITELMA... 9 3.1 Valvontasuunnitelman sisältö... 9 3.2 Valvonnan

Lisätiedot

Etelä-Savon tiedotusvälineet Julkaistavissa heti ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTA VUONNA 2015

Etelä-Savon tiedotusvälineet Julkaistavissa heti ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTA VUONNA 2015 1 Etelä-Savon tiedotusvälineet Julkaistavissa heti ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTA VUONNA 2015 Etelä-Savossa pelastustoimen hälytystehtävämäärät nousivat hieman edellisvuoden tasosta. Vuonna 2015

Lisätiedot

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI 1.10.2012 Paloriskit, omatoiminen varautuminen ja valvontasuunnitelmat Paavo Tiitta riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon pelastuslaitos paavo.tiitta@kuopio.fi 044

Lisätiedot

Paloriskin arvioinnin tilastopohjaiset tiedot Kati Tillander, VTT Esa Kokki, Pelastusopisto Tuuli Oksanen, VTT

Paloriskin arvioinnin tilastopohjaiset tiedot Kati Tillander, VTT Esa Kokki, Pelastusopisto Tuuli Oksanen, VTT Paloriskin arvioinnin tilastopohjaiset tiedot Kati Tillander, VTT Esa Kokki, Pelastusopisto Tuuli Oksanen, VTT Palotutkimuksen päivät 25-26.8.2009 Tausta Liittyy hankkeeseen Paloriskin arvioinnin tilastopohjaiset

Lisätiedot

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6)

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Liite III Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisältö... 4 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä aika... 4 4 Näytteenotto ja tutkiminen...

Lisätiedot

Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö

Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö Jukka Koivuranta Helsingin pelastuslaitos Palotarkastaja/Sosiaali- ja terveysviraston yhteyshenkilö Lyhyesti Pelastuslaki 379/2011 Poistumisturvallisuusselvitys

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUDEN TUTKIMUSOHJELMA Turvatekniikan keskus (TUKES)

PALOTURVALLISUUDEN TUTKIMUSOHJELMA Turvatekniikan keskus (TUKES) PALOTURVALLISUUDEN TUTKIMUSOHJELMA Turvatekniikan keskus (TUKES) TAUSTASELVITYKSET SÄHKÖLAITTEIDEN PALO-OMINAISUUDET Sähköpalojen henkilöja omaisuusvahingot 3/1997 * Palonsyyntutkinnan kehittäminen ja

Lisätiedot

Ajankohtaista säädöksistä

Ajankohtaista säädöksistä Ajankohtaista säädöksistä Kirsi Rajaniemi Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista, Tukes 8.-9.11.2011 Sisältö Voimassa olevat asetukset ja laitteita koskevat pelastuslain säännökset

Lisätiedot

Palovaroitinjärjestelmät ja sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet Mikael Siitonen

Palovaroitinjärjestelmät ja sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet Mikael Siitonen Palovaroitinjärjestelmät ja sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet Mikael Siitonen 8.11.2011 Uhattuna olleet ja pelastetut henkilöarvot rakennuspaloissa ja rakennuspalovaaroissa (Hki) Vuosi Tehtävien lukumäärä

Lisätiedot

Perusmaksu (sisältää 2h työtä)

Perusmaksu (sisältää 2h työtä) A. VALVONTASUUNNITELMAN MUKAISTEN VALVONTA- JA TARKASTUSTEHTÄVIEN MAKSUT Asuinrakennusten palotarkastukset, veloitukset Perusmaksu Tuntiveloitus (alv. 0%) Yleinen palotarkastus - - Jälkipalotarkastus -

Lisätiedot

PALOKLUSTERI Tapio Aaltonen paloinsinööri

PALOKLUSTERI Tapio Aaltonen paloinsinööri PALOKLUSTERI 4.5.2017 1 Tapio Aaltonen paloinsinööri Pelastuslaitoksen tehtävät (Pelastuslaki 379/2011) Pelastuslaitoksen tulee huolehtia alueellaan: 1) pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, valistuksesta

Lisätiedot

VAPAA-AJAN ASUNTOJEN PALOTURVALLISUUDEN OMAVALVONTA ALKAMASSA

VAPAA-AJAN ASUNTOJEN PALOTURVALLISUUDEN OMAVALVONTA ALKAMASSA VAPAA-AJAN ASUNTOJEN PALOTURVALLISUUDEN OMAVALVONTA ALKAMASSA Vapaa-ajan asuntojen osalta palotarkastusvälit ovat vaihdelleet eri vuosikymmenten turvallisuusnäkemysten mukaisesti 1-20 vuoden välillä. Kun

Lisätiedot

PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON KUULUMISIA 2/2013

PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON KUULUMISIA 2/2013 TIEDOTE 1 (6) 2/2013 31.5.2013 PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON KUULUMISIA 2/2013 Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston toinen tiedote Edessäsi on Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston toinen tiedote.

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 28.2.2014

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 28.2.2014 2014 VALVONTASUUNNITELMA Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 28.2.2014 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 5 2 KÄYTETYT TERMIT... 6 3 VALVONTASUUNNITELMA... 9 3.1 Valvontasuunnitelman sisältö... 9 3.2 Valvonnan

Lisätiedot

Palonehkäisyn uudet tuulet

Palonehkäisyn uudet tuulet pelastuslain (ja rakentamismääräysten) muutokset esitys FinnSec-messuilla 13.10.2011 Rakentamisen ja paloturvallisuuden perussäädökset uusiutuivat tänä vuonna Rakentamismääräyskokoelman osa E1 - Rakennusten

Lisätiedot

Jarno Liimatainen SELVITYS TULISIJOJEN AIHEUTTAMISTA TULIPALOVAHINGOISTA SELVITYS 1 (8) 2.2.2004

Jarno Liimatainen SELVITYS TULISIJOJEN AIHEUTTAMISTA TULIPALOVAHINGOISTA SELVITYS 1 (8) 2.2.2004 SELVITYS 1 (8) SELVITYS TULISIJOJEN AIHEUTTAMISTA TULIPALOVAHINGOISTA Tiedot on kerätty pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilastojärjestelmä Prontosta. Selvitys on rajattu vuoteen 2002. Jarno Liimatainen

Lisätiedot

Rakennuspalojen omaisuusvahinkoriskin ennakointi

Rakennuspalojen omaisuusvahinkoriskin ennakointi TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Rakennuspalojen omaisuusvahinkoriskin ennakointi Palotutkimuksen päivät 2015 Antti Paajanen, Tuula Hakkarainen ja Kati Tillander Johdanto Onnettomuusvahingot pelastustoimen

Lisätiedot

215, 219 221, 229 131 24 12 223, 229 24 222 24 231 24 239 121, 123, 129

215, 219 221, 229 131 24 12 223, 229 24 222 24 231 24 239 121, 123, 129 Valvontakohteiden tarkastusvälit 21.8.2015 Liite 2. Taulukko A1. Ympärivuorokautisessa käytössä olevien kohteiden palotarkastusten periaatteellinen valvontaväli Keskussairaalat Muut sairaalat Terveyskeskusten

Lisätiedot

HOITOLAITOSTEN TULIPALOT

HOITOLAITOSTEN TULIPALOT 1 (5) HOITOLAITOSTEN TULIPALOT HOITOLAITOKSET HELSINGISSÄ Palontutkinnan tiedotteeseen on poimittu havaintoja Helsingin pelastuslaitoksen alueella hoitolaitoksissa tapahtuneiden rakennuspalojen ja rakennuspalovaarojen

Lisätiedot

PALONTUTKINTA MAATALOUDENTUOTANTORAKENNUSTEN PALOT

PALONTUTKINTA MAATALOUDENTUOTANTORAKENNUSTEN PALOT PALONTUTKINTA MAATALOUDENTUOTANTORAKENNUSTEN PALOT 2014-2015 Teemaisäntä: Jokilaaksojen pelastuslaitos Teematutkinta keskittyy: Navetta, sikala, kanala yms. Eläinsuoja, ravihevostalli, maneesi yms. Lähtökohta

Lisätiedot

Uuden pelastuslain muutoksia. Valvontasuunnitelma tulee palotarkastuskäytännöt muuttuvat

Uuden pelastuslain muutoksia. Valvontasuunnitelma tulee palotarkastuskäytännöt muuttuvat Pelastusalan neuvottelupäivät SN 28 Uuden pelastuslain muutoksia Valvontasuunnitelma tulee palotarkastuskäytännöt muuttuvat riskienhallintapäällikkö Jussi Rahikainen Keski-Uudenmaan pelastuslaitos 8.12.2010

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014

Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014 Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014 1 Esipuhe Pelastuslainsäädäntö uusiutui 1.7.2011 lukien. Eräänä keskeisimpänä tavoitteena lainsäädännön uudistamisessa oli,

Lisätiedot

Asuinalueluokitusaineiston hyödyntäminen riskien arvioinnissa. Sisäasiainministeriö Pelastusosasto Kati Tillander

Asuinalueluokitusaineiston hyödyntäminen riskien arvioinnissa. Sisäasiainministeriö Pelastusosasto Kati Tillander Asuinalueluokitusaineiston hyödyntäminen riskien arvioinnissa Sisäasiainministeriö Pelastusosasto Kati Tillander 25.8.2011 Tausta Onnettomuuksien ehkäisyn toimialalla siirrytty riskien arviointiin perustuvaan

Lisätiedot

Poistumisturvallisuusselvitys ja poistumisturvallisuuden uudet vaatimukset

Poistumisturvallisuusselvitys ja poistumisturvallisuuden uudet vaatimukset Poistumisturvallisuusselvitys ja poistumisturvallisuuden uudet vaatimukset Kirsi Rajaniemi Turvallisen asumisen koti -seminaari, 3.8.2011 Kokkola Vuosi 1999 Vuosi 2015 Sisäisen turvallisuuden ohjelma:

Lisätiedot

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Tukes / Kuluttajaturvallisuusvalvonta 8.11.11 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan raportointi 1 Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Huom! Mittayksikkönä tunti (h). Valvontayksikkö: Espoon seudun

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos VALVONTASUUNNITELMA

Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos VALVONTASUUNNITELMA Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos VALVONTASUUNNITELMA 2017 2018 Sisällysluettelo LIITTEET: 1. Valvontasuunnitelman tarkoitus 2. Valvontatoimenpiteiden suunnittelu ja dokumentointi 2.1 Yritysten ja laitosten

Lisätiedot

ERHEELLISET PALOILMOITUKSET - TILASTOKATSAUS (TILANNE

ERHEELLISET PALOILMOITUKSET - TILASTOKATSAUS (TILANNE ERHEELLISET PALOILMOITUKSET - TILASTOKATSAUS (TILANNE 3.11.2011) ERHE-SEURANTAHANKKEEN OHJEISTUS ERHEELLISTEN PALOILMOITUSTEN MAKSULLISUUDESTA Kati Tillander Kaikkien tehtävien lkm [kpl] KAIKKI TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2014-2015. Riskienhallinta

Valvontasuunnitelma 2014-2015. Riskienhallinta Valvontasuunnitelma 2014-2015 Riskienhallinta SISÄLLYSLUETTELO HYVÄKSYNTÄ JA MUUTOKSET... 3 1 YLEISTÄ... 4 1.1 VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS JA PERUSTEET... 4 1.2 VALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYNTÄ... 5

Lisätiedot

Pelastustoimi ja kulttuurihistorialliset kohteet

Pelastustoimi ja kulttuurihistorialliset kohteet SPEK - Kulttuurihistoriallisten kohteiden turvallisuus Pelastustoimi ja kulttuurihistorialliset kohteet riskienhallintapäällikkö Jussi Rahikainen Keski-Uudenmaan pelastuslaitos 21.9.2011 Sokos Hotel Presidentti

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi kouluttaa pk-yrityksiä Sisältö ATEX lainsäädännöstä ja sen erikoispiirteistä

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2016 A. Talous Käyttötalous Pelastuslaitos 1 000 tot. 9/2015 Ta 2016 Tot 9/2016 % ta:sta muutos 15-16 Muutos 15-16 % Ennuste 31.12.2016 Toimintatulot 17 297 24 097 17 497 72,6

Lisätiedot

Ympärivuorokautisessa käytössä olevien kohteiden valvonta (A1)

Ympärivuorokautisessa käytössä olevien kohteiden valvonta (A1) Ympärivuorokautisessa käytössä olevien kohteiden valvonta (A1) Valvontakohteiden A1 luoaan kuuluvat kohteet, jotka ovat ympärivuorokautisessa käytössä. On huomioitava, että kiinteistössä yöpyvät eivät

Lisätiedot

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA LEPPÄVIRTA 12.11.2012

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA LEPPÄVIRTA 12.11.2012 KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA LEPPÄVIRTA 12.11.2012 Paloriskit, omatoiminen varautuminen ja valvontasuunnitelmat Paavo Tiitta riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon pelastuslaitos paavo.tiitta@kuopio.fi

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16 15.1.2016 Dnro 30/01.04/2016 Voimassaoloaika 15.1.2016 - toistaiseksi Kumoaa määräyksen Dnro 248/14/2015, 13.2.2015 Valtuussäännökset Metsälaki (1093/1996)

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit Tukesin valvontakohteet, muut kohteet Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat;

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat; Hyväksytty johtokunta 19.01.2015 9 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osakaskuntien,

Lisätiedot

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Ymp.ltk 18.3.2014 Liite 4 A1(8) Tukes / Kuluttajaturvallisuusvalvonta 10.1.2013 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan raportointi 2013 Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Huom! Mittayksikkönä tunti

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2013

ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2013 ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2013 www.espl.fi Sisällysluettelo 1 VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS... 1 2 VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU... 2 2.1 VALVONTAKOHTEIDEN MÄÄRÄAIKAISET PALOTARKASTUKSET...

Lisätiedot

Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo

Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo Liite IV Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kunnan kuluttajaturvallisuusvalvontaviranomaisen tehtävät... 3 3. Valvonnan maksullisuus... 4 4. Tarkastukset ja niiden sisältö... 4 5. Valvontakohteiden

Lisätiedot

Uudet valvontamenetelmät

Uudet valvontamenetelmät Omavalvonta ja aluevalvonta Länsi- Uudenmaan Pelastuslaitoksella Uudet valvontamenetelmät Valvontasuunnitelman myötä otetaan käyttöön uusia menetelmiä asuinrakennusten valvontaan Omavalvonta on kehitetty

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön määräys A:60

Sisäasiainministeriön määräys A:60 Sisäasiainministeriön määräys A:60 Paloilmoittimien hankinta, asennus, käyttöönotto, huolto, ja tarkastus SISÄLTÖ 1 Soveltamisala 2 Määritelmät 3 Paloilmoittimen määrittelyt 3.1 Perusmäärittelyt 3.2 Muut

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy 2013

Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Kimmo Markkanen riskienhallintapäällikkö Onnettomuuksien ehkäisy 2013 14.2.2013 25.11.2011 3 Palvelualueiden keskinäinen toiminta Onnettomuuksien ehkäisy Ensihoito Pelastustoiminta

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA 2014 Etelä-Karjalan pelastuslautakunnan päätös 18.12.2014 45 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 4 1.1 Yleistä pelastuslaitoksen valvontatoiminnasta 4 1.1.1 Valvonnan

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Vaaralliset kemikaalit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Vaaralliset kemikaalit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2016 Vaaralliset kemikaalit Tukesin valvontakohteet / muut kohteet Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Valvontasuunnitelma 2012

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Valvontasuunnitelma 2012 Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos Valvontasuunnitelma 2012 Hyväksytty: 2.7.2012 Jaakko Pukkinen pelastusjohtaja 2 Sisällysluettelo MÄÄRITELMÄT... 3 1. VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS...

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2014

ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2014 ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2014 www.espl.fi Sisällysluettelo 1 VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS... 1 2 VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU... 2 2.1 VALVONTAKOHTEIDEN MÄÄRÄAIKAISET PALOTARKASTUKSET...

Lisätiedot

PELASTUSLAITOKSEN PALVELUMAKSUT

PELASTUSLAITOKSEN PALVELUMAKSUT PELASTUSLAITOKSEN PALVELUMAKSUT Etelä-Karjalan pelastuslautakunnan päätös 17.12.2015, 39. 2 PELASTUSLAITOKSEN LASKUTUSTAKSAT 1. HENKILÖSTÖN TUNTIVELOITUS - päällystö - alipäällystö - miehistö - sopimuspalokuntalainen

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2015 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 10.3.2015 21

Valvontasuunnitelma 2015 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 10.3.2015 21 Valvontasuunnitelma 2015 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 10.3.2015 21 1 Esipuhe Pelastuslainsäädäntö uusiutui 1.7.2011 lukien. Eräänä keskeisimpänä tavoitteena lainsäädännön uudistamisessa oli,

Lisätiedot

Uusi pelastuslaki (379/2011) ja omatoiminen varautuminen. Ylitarkastaja Vesa-Pekka Tervo Kulttuurihistoriallisten kohteiden turvallisuus 21.9.

Uusi pelastuslaki (379/2011) ja omatoiminen varautuminen. Ylitarkastaja Vesa-Pekka Tervo Kulttuurihistoriallisten kohteiden turvallisuus 21.9. Uusi pelastuslaki (379/2011) ja omatoiminen varautuminen Ylitarkastaja Vesa-Pekka Tervo Kulttuurihistoriallisten kohteiden turvallisuus 21.9.2011 Lain valmistelun lähtökohdat Tausta: Hallitusohjelman kirjaukset

Lisätiedot

Kohti yhtenäisempää säädöstulkintaa rakenteellisen paloturvallisuuden ohjauksessa

Kohti yhtenäisempää säädöstulkintaa rakenteellisen paloturvallisuuden ohjauksessa Kohti yhtenäisempää säädöstulkintaa rakenteellisen paloturvallisuuden ohjauksessa Jan Meszka 8.11.2017 Rakenteellisen paloturvallisuuden ohjaus ja neuvonta osana pelastuslaitoksen työtä Pelastuslaki: 27

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2017

VALVONTASUUNNITELMA 2017 VALVONTASUUNNITELMA 1 (6) VALVONTASUUNNITELMA 2017 Valvontasuunnitelma on laadittu pelastuslain 79 :n perusteella ja se kuvaa vuoden 2017 valvontatyön. Valvontaa suoritetaan sekä pitkän aikavälin suunnitelman

Lisätiedot

Pohjanmaan pelastuslaitos tänään Österbottens räddningsverk i dag. Pelastusjohtaja Räddningsdirektör Tero Mäki

Pohjanmaan pelastuslaitos tänään Österbottens räddningsverk i dag. Pelastusjohtaja Räddningsdirektör Tero Mäki Pohjanmaan pelastuslaitos tänään Österbottens räddningsverk i dag Pelastusjohtaja Räddningsdirektör Tero Mäki Pelastuslaitokset (kunnat) Hätäkeskukset (Valtio) Valtion hallinnoimia Hätäkeskusalueita

Lisätiedot

ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISYTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 2015

ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISYTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISYTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Helsingin kaupungin pelastuslaitos tekee vuosittain onnettomuuksien ehkäisytyön toimintasuunnitelman, joka kuvaa tulevan vuoden onnettomuuksien ehkäisemiseksi

Lisätiedot

Onko tulipalo erilainen Turussa kuin Tampereella? Miten varmistetaan palvelujen ja tarkastustoiminnan yhdenmukaisuus?

Onko tulipalo erilainen Turussa kuin Tampereella? Miten varmistetaan palvelujen ja tarkastustoiminnan yhdenmukaisuus? Onko tulipalo erilainen Turussa kuin Tampereella? Miten varmistetaan palvelujen ja tarkastustoiminnan yhdenmukaisuus? Paloturvallisuuspäivät 2017 Mika Viljanen 13.12.2017 Pelastustoimen uudistus 1. Pelastuslain

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA 2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 4 1.1 Yleistä pelastuslaitoksen valvontatoiminnasta 4 1.2 Valvontatoiminnan päämäärät, tavoitteet ja toteutus 6 1.3 Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Ajankohtaista lainsäädännöstä. Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista, Helsinki Kirsi Rajaniemi

Ajankohtaista lainsäädännöstä. Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista, Helsinki Kirsi Rajaniemi Ajankohtaista lainsäädännöstä Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista, 27.9.2016 Helsinki Kirsi Rajaniemi Pelastustoimen kehittämishanke 2015 2018 Pelastustoimen ja varautumisen

Lisätiedot

Liite III 2 (5) Sisällysluettelo

Liite III 2 (5) Sisällysluettelo Liite III Liite III 2 (5) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisältö... 4 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä aika... 4 4 Näytteenotto ja tutkiminen... 5 5 Painopistealueet

Lisätiedot