TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2089(INI) Mietintöluonnos Anneleen Van Bossuyt

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2089(INI) Mietintöluonnos Anneleen Van Bossuyt"

Transkriptio

1 Euroopan parlamentti Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2015/2089(INI) TARKISTUKSET Mietintöluonnos Anneleen Van Bossuyt (PE v01-00) aiheesta Kohti parempaa sisämarkkinasääntelyä (2015/2089(INI)) AM\ doc PE v01-00 Moninaisuudessaan yhtenäinen

2 AM_Com_NonLegReport PE v /60 AM\ doc

3 1 Anna Maria Corazza Bildt Johdanto-osan 1 a viite (uusi) ottaa huomioon 7. helmikuuta 2013 antamansa päätöslauselman suosituksista komissiolle sisämarkkinoiden hallinnoinnista 1 ja 8. toukokuuta 2013 annetun komission seurantavastauksen, 1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013) Ulla Tørnæs Johdanto-osan A kappale A. katsoo, että sisämarkkinat ovat keskeinen unionin talouskasvua elvyttävä väline; A. katsoo, että sisämarkkinat ovat keskeinen unionin talouskasvua ja työpaikkojen luomista elvyttävä väline; 3 Kaja Kallas Johdanto-osan B kappale B. toteaa, että yli 20 vuotta virallisen perustamisensa jälkeen sisämarkkinoissa on edelleen puutteita pääasiassa siksi, että B. toteaa, että yli 20 vuotta virallisen perustamisensa jälkeen sisämarkkinoiden puitteet ovat edelleen epäyhtenäiset AM\ doc 3/60 PE v01-00

4 jäsenvaltiot eivät ole täysimääräisesti saattaneet osaksi kansallista lainsäädäntöä tai panneet täytäntöön unionin lainsäädäntöä; pääasiassa siksi, että jäsenvaltiot eivät ole täysimääräisesti saattaneet osaksi kansallista lainsäädäntöä tai panneet täytäntöön unionin lainsäädäntöä; 4 Anneleen Van Bossuyt Johdanto-osan D a kappale (uusi) D a. toteaa, että erityisiä välineitä olisi vahvistettava, tarkasteltava uudelleen tai edistettävä tehokkaammin, jotta voitaisiin vaikuttaa myönteisesti siihen, että yrityksille luodaan kilpailukykyinen sääntely-ympäristö, tuetaan kasvua ja työpaikkojen luomista ja parannetaan kuluttajien luottamusta unionin lainsäädäntöön; 5 Anna Maria Corazza Bildt Johdanto-osan D a kappale (uusi) D a. toteaa, että digitaalinen innovointi on nopeampaa kuin politiikka ja yrittäjät edistävät digitaalistrategiaa; toteaa, että on ensisijaisen tärkeää laatia tulevaisuuden vaatimukset huomioon ottavat säännöt, jotka ovat lähtökohtaisesti digitaalisia; PE v /60 AM\ doc

5 6 Olga Sehnalová, Christel Schaldemose Johdanto-osan D a kappale (uusi) D a. toteaa, että kuluttajien oikeudet ja kuluttajalainsäädännön asianmukainen saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä sekä niiden täytäntöönpano ja valvonta ovat olennaisia, jotta saavutetaan kuluttajansuojan korkea taso EU:ssa; 7 Olga Sehnalová, Christel Schaldemose Johdanto-osan D b kappale (uusi) D b. toteaa, että vuonna 2015 järjestetyssä Euroopan kuluttajafoorumissa, johon kokoontuu keskeisiä eurooppalaisia ja kansainvälisiä päätöksentekijöitä, yksi tärkeimmistä prioriteeteista oli lainsäädännön entistä paremman täytäntöönpanon ja valvonnan merkitys; 8 Dennis de Jong GUE/NGL-ryhmän puolesta 1 kohta AM\ doc 5/60 PE v01-00

6 1. katsoo, että sisämarkkinoiden sääntelyn parantamisen olisi oltava etusijalla unionin toimielimissä ja niiden olisi kannettava siitä yhteisesti vastuuta; katsoo, että hyvän lainsäädännön olisi edistettävä kilpailukykyä, työpaikkojen luomista ja kasvua siten, että se pikemminkin edistää kuin heikentää Euroopan taloutta; 1. katsoo, että sisämarkkinoiden sääntelyn parantamisen olisi oltava etusijalla unionin toimielimissä ja niiden olisi kannettava siitä yhteisesti vastuuta; katsoo, että hyvän lainsäädännön olisi hyödytettävä unionin kansalaisia, työntekijät ja kuluttajat mukaan luettuina, ja samalla stimuloitava kilpailukykyä, työpaikkojen luomista ja kasvua siten, että se pikemminkin edistää kuin heikentää Euroopan taloutta; 9 Christel Schaldemose 1 kohta 1. katsoo, että sisämarkkinoiden sääntelyn parantamisen olisi oltava etusijalla unionin toimielimissä ja niiden olisi kannettava siitä yhteisesti vastuuta; katsoo, että hyvän lainsäädännön olisi edistettävä kilpailukykyä, työpaikkojen luomista ja kasvua siten, että se pikemminkin edistää kuin heikentää Euroopan taloutta; 1. katsoo, että sisämarkkinoiden sääntelyn parantamisen olisi oltava etusijalla unionin toimielimissä ja niiden olisi kannettava siitä yhteisesti vastuuta; katsoo, että hyvä lainsäädäntö voi edistää kilpailukykyä, kestävien työpaikkojen luomista, kasvua, korkeaa kuluttajansuojan tasoa, ja sen olisi tehtävä se Euroopan taloutta edistämällä; 10 Olga Sehnalová 1 kohta 1. katsoo, että sisämarkkinoiden sääntelyn 1. katsoo, että sisämarkkinoiden sääntelyn PE v /60 AM\ doc

7 parantamisen olisi oltava etusijalla unionin toimielimissä ja niiden olisi kannettava siitä yhteisesti vastuuta; katsoo, että hyvän lainsäädännön olisi edistettävä kilpailukykyä, työpaikkojen luomista ja kasvua siten, että se pikemminkin edistää kuin heikentää Euroopan taloutta; parantamisen olisi oltava etusijalla unionin toimielimissä ja niiden olisi kannettava siitä yhteisesti vastuuta; katsoo, että hyvän lainsäädännön olisi edistettävä kilpailukykyä, työpaikkojen luomista, korkeaa kuluttajansuojan tasoa ja kasvua siten, että se pikemminkin edistää kuin heikentää Euroopan taloutta; 11 Igor Šoltes 1 kohta 1. katsoo, että sisämarkkinoiden sääntelyn parantamisen olisi oltava etusijalla unionin toimielimissä ja niiden olisi kannettava siitä yhteisesti vastuuta; katsoo, että hyvän lainsäädännön olisi edistettävä kilpailukykyä, työpaikkojen luomista ja kasvua siten, että se pikemminkin edistää kuin heikentää Euroopan taloutta; 1. katsoo, että sisämarkkinoiden sääntelyn parantamisen olisi oltava etusijalla unionin toimielimissä ja niiden olisi kannettava siitä yhteisesti vastuuta; katsoo, että hyvän lainsäädännön olisi edistettävä kilpailukykyä, työpaikkojen luomista ja älykästä ja osallistavaa kasvua siten, että se pikemminkin edistää kuin heikentää Euroopan taloutta; 12 Christel Schaldemose 2 kohta 2. katsoo, että parempi sääntely liittyy kokonaisuudessaan toimintapoliittiseen sykliin, jossa kaikki osatekijät edistävät vaikuttavaa ja tehokasta sääntelyä; 2. katsoo, että parempi sääntely liittyy kokonaisuudessaan toimintapoliittiseen sykliin, jossa kaikki osatekijät ja kaikki siihen osallistuvat toimielimet edistävät vaikuttavaa ja tehokasta sääntelyä; palauttaa tässä yhteydessä mieliin AM\ doc 7/60 PE v01-00

8 avoimuuden ja tiedonsaannin merkityksen; pitää valitettavana, että vaikka Euroopan parlamentin asiakirjat ovat kansalaisten saatavilla, neuvoston asiakirjat eivät ole ja niiden saatavuus on rajoitettua jatkossakin; 13 Christel Schaldemose 3 kohta 3. katsoo, että toissijaisuusperiaate on olennainen tekijä ja sen on oltava politiikan suunnittelun lähtökohta; 3. katsoo, että toissijaisuusperiaate on yksi monista tärkeistä osatekijöistä, joka olisi otettava huomioon sisämarkkinoiden hallinnoinnissa; 14 Evelyne Gebhardt 3 kohta 3. katsoo, että toissijaisuusperiaate on olennainen tekijä ja sen on oltava politiikan suunnittelun lähtökohta; 3. katsoo, että toissijaisuusperiaatteen on oltava tärkeä osa politiikan suunnittelua; Or. de 15 Igor Šoltes 3 kohta PE v /60 AM\ doc

9 3. katsoo, että toissijaisuusperiaate on olennainen tekijä ja sen on oltava politiikan suunnittelun lähtökohta; 3. katsoo, että toissijaisuusperiaate on olennainen tekijä ja se on otettava huomioon politiikan suunnittelussa; 16 Igor Šoltes 4 kohta 4. palauttaa mieliin, että vastuu toissijaisuusperiaatteen noudattamisesta ulottuu komissiota, neuvostoa ja parlamenttia laajemmalle ja että kansallisilla ja tarvittaessa alueellisilla parlamenteilla on siinä oma roolinsa; katsoo, että parlamenttien panokselle olisi annettava asianmukainen painoarvo ja se olisi otettava huomioon toissijaisuusmekanismin yhteydessä ja myös poliittisessa vuoropuhelussa; 4. palauttaa mieliin, että vastuu toissijaisuusperiaatteen noudattamisesta ulottuu komissiota, neuvostoa ja parlamenttia laajemmalle ja että kansallisilla ja tarvittaessa alueellisilla edustajakokouksilla on siinä oma roolinsa; muistuttaa, että toissijaisuusperiaate tarkoittaa sitä, että politiikasta pitäisi päättää sopivimmalla institutionaalisella tasolla joko Euroopan tasolla, kansallisella tasolla tai alueellisella tasolla; katsoo, että parlamenttien panokselle olisi annettava asianmukainen painoarvo ja se olisi otettava huomioon toissijaisuusmekanismin yhteydessä ja myös poliittisessa vuoropuhelussa; 17 Christel Schaldemose 4 kohta 4. palauttaa mieliin, että vastuu 4. palauttaa mieliin kansallisten ja AM\ doc 9/60 PE v01-00

10 toissijaisuusperiaatteen noudattamisesta ulottuu komissiota, neuvostoa ja parlamenttia laajemmalle ja että kansallisilla ja tarvittaessa alueellisilla parlamenteilla on siinä oma roolinsa; katsoo, että parlamenttien panokselle olisi annettava asianmukainen painoarvo ja se olisi otettava huomioon toissijaisuusmekanismin yhteydessä ja myös poliittisessa vuoropuhelussa; tarvittaessa alueellisten parlamenttien roolin; katsoo, että kansallisten ja alueellisten parlamenttien panokselle olisi annettava asianmukainen painoarvo ja se olisi otettava huomioon toissijaisuusmekanismin yhteydessä ja myös poliittisessa vuoropuhelussa; 18 Ulla Tørnæs 4 kohta 4. palauttaa mieliin, että vastuu toissijaisuusperiaatteen noudattamisesta ulottuu komissiota, neuvostoa ja parlamenttia laajemmalle ja että kansallisilla ja tarvittaessa alueellisilla parlamenteilla on siinä oma roolinsa; katsoo, että parlamenttien panokselle olisi annettava asianmukainen painoarvo ja se olisi otettava huomioon toissijaisuusmekanismin yhteydessä ja myös poliittisessa vuoropuhelussa; 4. palauttaa mieliin, että vastuu toissijaisuusperiaatteen noudattamisesta ulottuu komissiota, neuvostoa ja parlamenttia laajemmalle ja että kansallisilla ja tarvittaessa alueellisilla parlamenteilla on siinä oma roolinsa; katsoo, että parlamenttien panokselle olisi annettava asianmukainen painoarvo ja se olisi otettava huomioon toissijaisuusmekanismin yhteydessä ja myös poliittisessa vuoropuhelussa; kannustaa tämän vuoksi komissiota aloittamaan kunkin parlamentin kanssa vuosittain käytävän keskustelun kansallisten parlamenttien ja komission välisen vuoropuhelun tehostamiseksi; 19 Anneleen Van Bossuyt 4 a kohta (uusi) PE v /60 AM\ doc

11 4 a. korostaa, että unionin toimielimillä sekä kansallisilla ja soveltuvin osin alueellisilla parlamenteilla on edelleen paljon tehtävää toissijaisuuskulttuurin luomiseksi kaikkialle Euroopan unioniin; on vakaasti sitä mieltä, että toissijaisuusperiaatteen täysi tunnustaminen edellyttää entistä tehokkaampaa lähestymistapaa; 20 Evelyne Gebhardt 5 kohta 5. toteaa, että toissijaisuusmekanismin määräajat ovat liian lyhyitä, jotta voidaan varmistaa, että parlamenteilla on aina aikaa pohtia yksityiskohtaisesti täytäntöönpanoa tai muita käytännön asioita koskevia näkökohtia; katsoo, että sen vuoksi parlamenteille olisi annettava enemmän aikaa vastaamiseen; katsoo, että olisi otettava käyttöön myös entistä vahvempi punaisen kortin" menettely, jonka mukaan olisi mahdollista hylätä ehdotukset, koska ne eivät ole suhteellisuusperiaatteen mukaisia; Poistetaan. Or. de 21 Igor Šoltes 5 kohta AM\ doc 11/60 PE v01-00

12 5. toteaa, että toissijaisuusmekanismin määräajat ovat liian lyhyitä, jotta voidaan varmistaa, että parlamenteilla on aina aikaa pohtia yksityiskohtaisesti täytäntöönpanoa tai muita käytännön asioita koskevia näkökohtia; katsoo, että sen vuoksi parlamenteille olisi annettava enemmän aikaa vastaamiseen; katsoo, että olisi otettava käyttöön myös entistä vahvempi punaisen kortin menettely, jonka mukaan olisi mahdollista hylätä ehdotukset, koska ne eivät ole suhteellisuusperiaatteen mukaisia; 5. toteaa, että toissijaisuusmekanismin määräajat ovat joskus liian lyhyitä, jotta voidaan varmistaa, että parlamenteilla on aikaa pohtia yksityiskohtaisesti täytäntöönpanoa tai muita käytännön asioita koskevia näkökohtia; katsoo, että sen vuoksi parlamenteille olisi annettava riittävästi aikaa vastaamiseen ja samalla olisi vältettävä viivästyttämästä unionin päätöksentekoprosessia sekä tarvittavan tai kiireellisen unionin lainsäädännön täytäntöönpanoa; 22 Ulla Tørnæs 5 kohta 5. toteaa, että toissijaisuusmekanismin määräajat ovat liian lyhyitä, jotta voidaan varmistaa, että parlamenteilla on aina aikaa pohtia yksityiskohtaisesti täytäntöönpanoa tai muita käytännön asioita koskevia näkökohtia; katsoo, että sen vuoksi parlamenteille olisi annettava enemmän aikaa vastaamiseen; katsoo, että olisi otettava käyttöön myös entistä vahvempi punaisen kortin menettely, jonka mukaan olisi mahdollista hylätä ehdotukset, koska ne eivät ole suhteellisuusperiaatteen mukaisia; 5. toteaa, että toissijaisuusmekanismin määräajat ovat liian lyhyitä, jotta voidaan varmistaa, että parlamenteilla on aina aikaa pohtia yksityiskohtaisesti täytäntöönpanoa tai muita käytännön asioita koskevia näkökohtia; katsoo, että sen vuoksi parlamenteille olisi annettava enemmän aikaa vastaamiseen, jotta voidaan parantaa toissijaisuusperiaatteen noudattamisen tarkastusten tulosten laatua; kannustaa kansallisia parlamentteja vaihtamaan näkemyksiä ja kokemuksia olennaisista perusteista, joiden mukaisesti ne arvioivat toissijaisuusperiaatetta; PE v /60 AM\ doc

13 23 Christel Schaldemose 5 kohta 5. toteaa, että toissijaisuusmekanismin määräajat ovat liian lyhyitä, jotta voidaan varmistaa, että parlamenteilla on aina aikaa pohtia yksityiskohtaisesti täytäntöönpanoa tai muita käytännön asioita koskevia näkökohtia; katsoo, että sen vuoksi parlamenteille olisi annettava enemmän aikaa vastaamiseen; katsoo, että olisi otettava käyttöön myös entistä vahvempi punaisen kortin menettely, jonka mukaan olisi mahdollista hylätä ehdotukset, koska ne eivät ole suhteellisuusperiaatteen mukaisia; 5. toteaa, että toissijaisuusmekanismin määräajat ovat joskus liian lyhyitä, jotta voidaan varmistaa, että kansallisilla parlamenteilla on aikaa pohtia ja koordinoida keskenään sitä, onko ehdotettu unionin lainsäädäntö yhdenmukainen toissijaisuusmekanismin kanssa; katsoo, että sen vuoksi parlamenteille olisi annettava enemmän aikaa vastaamiseen, jotta varmistetaan, että keltaisen kortin menettely toimii Lissabonin sopimuksen tarkoitusten mukaisesti; 24 Kaja Kallas 5 kohta 5. toteaa, että toissijaisuusmekanismin määräajat ovat liian lyhyitä, jotta voidaan varmistaa, että parlamenteilla on aina aikaa pohtia yksityiskohtaisesti täytäntöönpanoa tai muita käytännön asioita koskevia näkökohtia; katsoo, että sen vuoksi parlamenteille olisi annettava enemmän aikaa vastaamiseen; katsoo, että olisi otettava käyttöön myös entistä vahvempi punaisen kortin menettely, jonka mukaan olisi mahdollista hylätä ehdotukset, koska ne eivät ole suhteellisuusperiaatteen mukaisia; 5. toteaa, että kansalliset parlamentit eivät voi aina pohtia yksityiskohtaisesti täytäntöönpanoa, johdonmukaisuutta olemassa olevan lainsäädännön kanssa tai muita käytännön asioita koskevia näkökohtia toissijaisuusmekanismin kautta myönnetyn ajan puitteissa; katsoo, että sen vuoksi parlamenttien olisi toimittava aktiivisemmin kuulemismenettelyissä ja niiden olisi tarvittaessa hyödynnettävä olemassa olevaa keltaisen kortin menettelyä, jos toimet eivät ole toissijaisuusperiaatteen mukaisia; AM\ doc 13/60 PE v01-00

14 25 Anna Maria Corazza Bildt 5 kohta 5. toteaa, että toissijaisuusmekanismin määräajat ovat liian lyhyitä, jotta voidaan varmistaa, että parlamenteilla on aina aikaa pohtia yksityiskohtaisesti täytäntöönpanoa tai muita käytännön asioita koskevia näkökohtia; katsoo, että sen vuoksi parlamenteille olisi annettava enemmän aikaa vastaamiseen; katsoo, että olisi otettava käyttöön myös entistä vahvempi punaisen kortin menettely, jonka mukaan olisi mahdollista hylätä ehdotukset, koska ne eivät ole suhteellisuusperiaatteen mukaisia; 5. toteaa, että parlamenteilla on aina oltava riittävästi aikaa pohtia täytäntöönpanoa tai muita käytännön asioita koskevia näkökohtia; korostaa tarvetta tehostaa kansallisten parlamenttien kanssa käytävää vuoropuhelua lainsäädäntöprosessissa ennakkoon ja jälkikäteen; 26 Ulla Tørnæs 5 a kohta (uusi) 5 a. katsoo, että kansalliset parlamentit voivat osallistua entistä enemmän Euroopan unionin päätöksentekoon olemalla ennakoivampia toimijoita; ottaa huomioon, että on mahdollista pyytää komissiota laatimaan uutta tai muuttamaan olemassa olevaa lainsäädäntöä, jos kolmasosa kaikista parlamenteista kannattaa tätä; toteaa, että jos ehdotus toimitetaan komissiolle, komissio on velvollinen vastaamaan PE v /60 AM\ doc

15 asianmukaisesti pyyntöön ja esittämään perustelunsa toimenpiteiden toteuttamiselle tai niistä pidättymiselle; 27 Evelyne Gebhardt 6 kohta 6. katsoo, että jos unionin tason sääntely voidaan osoittaa tarpeelliseksi, toimielinten olisi yhdessä sitouduttava varmistamaan, että suhteellisuusperiaate sekä yksinkertaisuuden, avoimuuden, johdonmukaisuuden ja perusoikeuksien kunnioittamisen periaatteet otetaan huomioon lainsäädäntöä laadittaessa; 6. haluaa varmistaa, että unionin tason sääntelyssä noudatetaan suhteellisuusperiaatetta sekä yksinkertaisuuden, avoimuuden, johdonmukaisuuden ja perusoikeuksien kunnioittamisen periaatteita lainsäädäntöä laadittaessa; Or. de 28 Christel Schaldemose 6 kohta 6. katsoo, että jos unionin tason sääntely voidaan osoittaa tarpeelliseksi, toimielinten olisi yhdessä sitouduttava varmistamaan, että suhteellisuusperiaate sekä yksinkertaisuuden, avoimuuden, johdonmukaisuuden ja perusoikeuksien kunnioittamisen periaatteet otetaan huomioon lainsäädäntöä laadittaessa; 6. katsoo, että kaikkien lainsäädäntöprosessiin osallistuvien toimielinten olisi yhdessä otettava vastuu sen varmistamisesta, että paremman sääntelyn, avoimuuden, johdonmukaisuuden ja perusoikeuksien kunnioittamisen periaatteet otetaan huomioon EU:n lainsäädäntöä laadittaessa; AM\ doc 15/60 PE v01-00

16 29 Anna Maria Corazza Bildt 6 kohta 6. katsoo, että jos unionin tason sääntely voidaan osoittaa tarpeelliseksi, toimielinten olisi yhdessä sitouduttava varmistamaan, että suhteellisuusperiaate sekä yksinkertaisuuden, avoimuuden, johdonmukaisuuden ja perusoikeuksien kunnioittamisen periaatteet otetaan huomioon lainsäädäntöä laadittaessa; 6. katsoo, että jos unionin tason sääntely voidaan osoittaa tarpeelliseksi, toimielinten olisi yhdessä sitouduttava varmistamaan, että suhteellisuusperiaate otetaan huomioon asiaa koskevaa lainsäädäntöä laadittaessa; katsoo lisäksi, että prosessissa olisi pyrittävä yksinkertaisuuteen, avoimuuteen, johdonmukaisuuteen ja perusoikeuksien kunnioittamiseen; 30 Igor Šoltes 6 kohta 6. katsoo, että jos unionin tason sääntely voidaan osoittaa tarpeelliseksi, toimielinten olisi yhdessä sitouduttava varmistamaan, että suhteellisuusperiaate sekä yksinkertaisuuden, avoimuuden, johdonmukaisuuden ja perusoikeuksien kunnioittamisen periaatteet otetaan huomioon lainsäädäntöä laadittaessa; 6. katsoo, että jos unionin tason sääntely on tarpeellista, toimielinten olisi yhdessä sitouduttava varmistamaan, että suhteellisuusperiaate sekä yksinkertaisuuden, avoimuuden, johdonmukaisuuden ja perusoikeuksien kunnioittamisen periaatteet otetaan huomioon lainsäädäntöä laadittaessa; 31 Ulla Tørnæs 6 kohta PE v /60 AM\ doc

17 6. katsoo, että jos unionin tason sääntely voidaan osoittaa tarpeelliseksi, toimielinten olisi yhdessä sitouduttava varmistamaan, että suhteellisuusperiaate sekä yksinkertaisuuden, avoimuuden, johdonmukaisuuden ja perusoikeuksien kunnioittamisen periaatteet otetaan huomioon lainsäädäntöä laadittaessa; 6. katsoo, että jos unionin tason sääntely voidaan osoittaa tarpeelliseksi ja EU:n tasolla saavutetaan lisäarvoa, toimielinten olisi yhdessä sitouduttava varmistamaan, että suhteellisuusperiaate sekä yksinkertaisuuden, avoimuuden, johdonmukaisuuden ja perusoikeuksien kunnioittamisen periaatteet otetaan huomioon lainsäädäntöä laadittaessa; 32 Christel Schaldemose 7 kohta 7. katsoo, että sisämarkkinalainsäädännöllä olisi edistettävä kilpailukykyä, innovointia ja kasvua, ja pitää tehokasta vaikutusten arviointia tärkeänä välineenä, jonka avulla poliittisille päätöksentekijöille voidaan antaa tietoa siitä, miten sääntelyä on parasta suunnitella näiden tavoitteiden ja niihin liittyvien sisämarkkinatavoitteiden saavuttamiseksi; 7. katsoo, että sisämarkkinalainsäädännöllä olisi edistettävä kestävien ja laadukkaiden työpaikkojen luomista, kilpailukykyä, innovointia ja kasvua; katsoo, että sillä olisi myös suojeltava kuluttajia; pitää tehokasta vaikutusten arviointia yhtenä välineenä, jonka avulla poliittisille päätöksentekijöille voidaan antaa tietoa siitä, miten on parasta laatia lainsäädäntöä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi; palauttaa mieliin, että vaikutusten arviointien tarkoituksena on arvioida lainsäädäntöehdotuksen sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristöön liittyviä seurauksia; AM\ doc 17/60 PE v01-00

18 33 Evelyne Gebhardt 7 kohta 7. katsoo, että sisämarkkinalainsäädännöllä olisi edistettävä kilpailukykyä, innovointia ja kasvua, ja pitää tehokasta vaikutusten arviointia tärkeänä välineenä, jonka avulla poliittisille päätöksentekijöille voidaan antaa tietoa siitä, miten sääntelyä on parasta suunnitella näiden tavoitteiden ja niihin liittyvien sisämarkkinatavoitteiden saavuttamiseksi; 7. katsoo, että sisämarkkinalainsäädännön olisi edistettävä kestävien ja korkealaatuisten työpaikkojen luomista, kilpailukykyä, innovointia ja kasvua, ja pitää tehokasta vaikutusten arviointia tärkeänä välineenä, jonka avulla poliittisille päätöksentekijöille voidaan antaa tietoa siitä, miten sääntelyä voidaan suunnitella näiden tavoitteiden ja niihin liittyvien sisämarkkinatavoitteiden saavuttamiseksi; korostaa myös, että kaikissa vaikutusten arvioinneissa on pyrittävä arvioimaan lainsäädäntöehdotuksen sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristöön liittyviä seurauksia; Or. de 34 Ulla Tørnæs 7 kohta 7. katsoo, että sisämarkkinalainsäädännöllä olisi edistettävä kilpailukykyä, innovointia ja kasvua, ja pitää tehokasta vaikutusten arviointia tärkeänä välineenä, jonka avulla poliittisille päätöksentekijöille voidaan antaa tietoa siitä, miten sääntelyä on parasta suunnitella näiden tavoitteiden ja niihin liittyvien sisämarkkinatavoitteiden saavuttamiseksi; 7. katsoo, että sisämarkkinalainsäädännöllä olisi oltava selvää näyttöä EU:n tason lisäarvosta ja sillä olisi edistettävä kilpailukykyä, innovointia ja kasvua, ja pitää tehokasta vaikutusten arviointia tärkeänä välineenä, jonka avulla poliittisille päätöksentekijöille voidaan antaa tietoa siitä, miten sääntelyä on parasta suunnitella näiden tavoitteiden ja niihin liittyvien sisämarkkinatavoitteiden saavuttamiseksi; katsoo myös, että jos vaikutusten arvioinnilla ei voida osoittaa selvää EU:n PE v /60 AM\ doc

19 tason lisäarvoa, jolla on myönteinen vaikutus kansalaisiin ja yrityksiin, lainsäädäntö olisi peruttava; 35 Igor Šoltes 7 kohta 7. katsoo, että sisämarkkinalainsäädännöllä olisi edistettävä kilpailukykyä, innovointia ja kasvua, ja pitää tehokasta vaikutusten arviointia tärkeänä välineenä, jonka avulla poliittisille päätöksentekijöille voidaan antaa tietoa siitä, miten sääntelyä on parasta suunnitella näiden tavoitteiden ja niihin liittyvien sisämarkkinatavoitteiden saavuttamiseksi; 7. katsoo, että sisämarkkinalainsäädännöllä olisi edistettävä kestävää kehitystä, joka perustuu tasapainoiseen talouskasvuun, kilpailukykyistä sosiaalista markkinataloutta, innovointia ja korkeaa kuluttajansuojan tasoa, ja pitää tehokasta vaikutusten arviointia tärkeänä välineenä, jonka avulla poliittisille päätöksentekijöille voidaan antaa tietoa siitä, miten sääntelyä on parasta suunnitella näiden tavoitteiden ja niihin liittyvien sisämarkkinatavoitteiden saavuttamiseksi; 36 Kaja Kallas 7 kohta 7. katsoo, että sisämarkkinalainsäädännöllä olisi edistettävä kilpailukykyä, innovointia ja kasvua, ja pitää tehokasta vaikutusten arviointia tärkeänä välineenä, jonka avulla poliittisille päätöksentekijöille voidaan antaa tietoa siitä, miten sääntelyä on parasta suunnitella näiden tavoitteiden ja niihin liittyvien sisämarkkinatavoitteiden 7. katsoo, että sisämarkkinalainsäädännöllä olisi voitava edistää kilpailukykyä, innovointia, kasvua ja työpaikkojen luomista, ja pitää tehokasta vaikutusten arviointia tärkeänä välineenä, jonka avulla poliittisille päätöksentekijöille voidaan antaa tietoa siitä, miten sääntelyä on parasta suunnitella näiden tavoitteiden ja AM\ doc 19/60 PE v01-00

20 saavuttamiseksi; niihin liittyvien sisämarkkinatavoitteiden saavuttamiseksi; 37 Dennis de Jong GUE/NGL-ryhmän puolesta 7 kohta 7. katsoo, että sisämarkkinalainsäädännöllä olisi edistettävä kilpailukykyä, innovointia ja kasvua, ja pitää tehokasta vaikutusten arviointia tärkeänä välineenä, jonka avulla poliittisille päätöksentekijöille voidaan antaa tietoa siitä, miten sääntelyä on parasta suunnitella näiden tavoitteiden ja niihin liittyvien sisämarkkinatavoitteiden saavuttamiseksi; 7. katsoo, että sisämarkkinalainsäädännön olisi hyödytettävä unionin kansalaisia, työntekijät ja kuluttajat mukaan luettuina ja samalla sen olisi stimuloitava kilpailukykyä, innovointia ja kestävää kasvua, ja pitää tehokasta vaikutusten arviointia tärkeänä välineenä, jonka avulla poliittisille päätöksentekijöille voidaan antaa tietoa siitä, miten sääntelyä on parasta suunnitella näiden tavoitteiden ja niihin liittyvien sisämarkkinatavoitteiden saavuttamiseksi; 38 Olga Sehnalová 7 kohta 7. katsoo, että sisämarkkinalainsäädännöllä olisi edistettävä kilpailukykyä, innovointia ja kasvua, ja pitää tehokasta vaikutusten arviointia tärkeänä välineenä, jonka avulla poliittisille päätöksentekijöille voidaan antaa tietoa siitä, miten sääntelyä on 7. katsoo, että sisämarkkinalainsäädännön olisi hyödytettävä kansalaisia ja kuluttajia ja sillä olisi edistettävä kilpailukykyä, innovointia ja kasvua, ja pitää tehokasta vaikutusten arviointia tärkeänä välineenä, jonka avulla poliittisille päätöksentekijöille PE v /60 AM\ doc

21 parasta suunnitella näiden tavoitteiden ja niihin liittyvien sisämarkkinatavoitteiden saavuttamiseksi; voidaan antaa tietoa siitä, miten sääntelyä on parasta suunnitella näiden tavoitteiden ja niihin liittyvien sisämarkkinatavoitteiden saavuttamiseksi; 39 Anna Maria Corazza Bildt 7 kohta 7. katsoo, että sisämarkkinalainsäädännöllä olisi edistettävä kilpailukykyä, innovointia ja kasvua, ja pitää tehokasta vaikutusten arviointia tärkeänä välineenä, jonka avulla poliittisille päätöksentekijöille voidaan antaa tietoa siitä, miten sääntelyä on parasta suunnitella näiden tavoitteiden ja niihin liittyvien sisämarkkinatavoitteiden saavuttamiseksi; 7. katsoo, että sisämarkkinalainsäädännön olisi hyödytettävä kansalaisia ja sillä olisi edistettävä kilpailukykyä, innovointia ja kasvua, ja pitää tehokasta vaikutusten arviointia tärkeänä välineenä, jonka avulla poliittisille päätöksentekijöille voidaan antaa tietoa siitä, miten sääntelyä on parasta suunnitella näiden tavoitteiden ja niihin liittyvien sisämarkkinatavoitteiden saavuttamiseksi; 40 Anneleen Van Bossuyt 7 a kohta (uusi) 7 a. kehottaa komissiota ja neuvostoa pohtimaan yhdessä parlamentin kanssa sitä, miten voidaan parhaiten varmistaa, että yksinkertaistaminen on jatkuva prosessi, koska toimet näillä aloilla hyödyttävät kuluttajia ja pk-yrityksiä; AM\ doc 21/60 PE v01-00

22 41 Christel Schaldemose 8 kohta 8. katsoo, että jotta vaikutusten arvioinnit olisivat välineinä tehokkaita, ne olisi laadittava vankan tutkimustiedon perusteella; katsoo, että tieteellisen tiedon huolellisen tarkastelun olisi oltava osa vaikutuksenarviointimenettelyä ja että sen avulla olisi erityisesti perusteltava, miten ja miksi politiikkavalinnat on tehty valmisteluvaiheissa, koska tämä helpottaa poliittista prosessia; 8. katsoo, että jotta vaikutusten arvioinnit olisivat tehokkaita, niiden olisi perustuttava kattaviin, objektiivisiin ja täydellisiin tietoihin ja näyttöön; kehottaa sen vuoksi komissiota noudattamaan aidosti holistista lähestymistapaa vaikutusten arvioinneissa eikä keskittymään pelkästään kilpailukykyyn; katsoo, että tieteellisen tiedon huolellisen tarkastelun avulla voidaan tehdä tietoon perustuva poliittinen päätös ja perustella, miten ja miksi politiikkavalinnat on tehty valmisteluvaiheissa; 42 Anna Maria Corazza Bildt 8 kohta 8. katsoo, että jotta vaikutusten arvioinnit olisivat välineinä tehokkaita, ne olisi laadittava vankan tutkimustiedon perusteella; katsoo, että tieteellisen tiedon huolellisen tarkastelun olisi oltava osa vaikutuksenarviointimenettelyä ja että sen avulla olisi erityisesti perusteltava, miten ja miksi politiikkavalinnat on tehty valmisteluvaiheissa, koska tämä helpottaa poliittista prosessia; 8. katsoo, että jotta vaikutusten arvioinnit olisivat välineinä tehokkaita, ne olisi laadittava vankan tutkimustiedon perusteella; katsoo, että tieteellisen tiedon huolellisen tarkastelun olisi oltava osa vaikutuksenarviointimenettelyä ja että sen avulla olisi erityisesti perusteltava, miten ja miksi politiikkavalinnat on tehty valmisteluvaiheissa, koska tämä helpottaa poliittista prosessia; katsoo lisäksi, että vaikutusten arvioinneissa on otettava huomioon digitaalinen vallankumous ja tulevaisuuden vaatimukset täyttävän PE v /60 AM\ doc

23 lainsäädännön tarve; 43 Evelyne Gebhardt 9 kohta 9. korostaa, että ehdotukseen liitetty vaikutuksen arviointi olisi nähtävä muuttuvana asiakirjana, jota päivitetään ja joka vastaa lainsäädäntövallan käyttäjien neuvottelujen eri vaiheissa tekemiä valintoja ennen lopullisen poliittisen päätöksen tekemistä; Poistetaan. Or. de 44 Christel Schaldemose 9 kohta 9. korostaa, että ehdotukseen liitetty vaikutuksen arviointi olisi nähtävä muuttuvana asiakirjana, jota päivitetään ja joka vastaa lainsäädäntövallan käyttäjien neuvottelujen eri vaiheissa tekemiä valintoja ennen lopullisen poliittisen päätöksen tekemistä; 9. korostaa, että ehdotukseen liitetty vaikutuksen arviointi olisi tehtävä tarvittaessa lainsäädäntöprosessin alussa, jos huomattavia muutoksia on tehty poliittisen päätöksentekoprosessin aikana, jotta se vastaa lainsäädäntövallan käyttäjien tekemiä valintoja; korostaa, että olisi laadittava selkeät ja avoimet säännöt, joissa vahvistettujen edellytysten mukaisesti tällaiset täydentävät vaikutusten arvioinnit olisi tehtävä; korostaa, että lainsäädäntövallan käyttäjien eikä vaikutusten arviointien tekijöiden olisi tehtävä poliittiset AM\ doc 23/60 PE v01-00

24 päätökset; 45 Kaja Kallas 9 kohta 9. korostaa, että ehdotukseen liitetty vaikutuksen arviointi olisi nähtävä muuttuvana asiakirjana, jota päivitetään ja joka vastaa lainsäädäntövallan käyttäjien neuvottelujen eri vaiheissa tekemiä valintoja ennen lopullisen poliittisen päätöksen tekemistä; 9. korostaa, että ehdotukseen liitetty vaikutuksen arviointi olisi nähtävä muuttuvana asiakirjana, jota päivitetään ja tarkistetaan aina, kun lainsäädäntöehdotusta muutetaan huomattavasti lainsäädäntöprosessin ratkaisevissa vaiheissa; katsoo kuitenkin, että tällaiset menettelyt eivät saisi pidentää poliittista päätöksentekoprosessia; 46 Ulla Tørnæs 9 kohta 9. korostaa, että ehdotukseen liitetty vaikutuksen arviointi olisi nähtävä muuttuvana asiakirjana, jota päivitetään ja joka vastaa lainsäädäntövallan käyttäjien neuvottelujen eri vaiheissa tekemiä valintoja ennen lopullisen poliittisen päätöksen tekemistä; 9. korostaa, että on olennaista, että vaikutusten arvioinnit tehdään poliittisen syklin kaikissa vaiheissa, ja kannustaa siksi Euroopan parlamenttia ja neuvostoa tekemään vaikutusten arvioinnit ennen kuin hyväksytään huomattavia muutoksia, joita alkuperäinen vaikutuksen arviointi ei kata; katsoo, että vaikutusten arviointi on nähtävä muuttuvana asiakirjana, jota päivitetään ja joka vastaa siten lainsäädäntövallan käyttäjien neuvottelujen eri vaiheissa PE v /60 AM\ doc

25 tekemiä valintoja ennen lopullisen poliittisen päätöksen tekemistä; 47 Anna Maria Corazza Bildt 9 kohta 9. korostaa, että ehdotukseen liitetty vaikutuksen arviointi olisi nähtävä muuttuvana asiakirjana, jota päivitetään ja joka vastaa lainsäädäntövallan käyttäjien neuvottelujen eri vaiheissa tekemiä valintoja ennen lopullisen poliittisen päätöksen tekemistä; 9. korostaa, että ehdotukseen liitetty vaikutuksen arviointi olisi nähtävä muuttuvana asiakirjana, jota päivitetään ja joka vastaa lainsäädäntövallan käyttäjien neuvottelujen eri vaiheissa tekemiä valintoja ennen lopullisen poliittisen päätöksen tekemistä; korostaa kuitenkin, että on tärkeää, että tämä ei johda pidempiin ja entistä monimutkaisempiin lainsäädäntöprosesseihin; 48 Anna Maria Corazza Bildt 10 kohta 10. pitää tarpeellisena, että kaikkien kolmen toimielimen yhteiselle elimelle annetaan valtuudet tarkastella itsenäisesti vaikutusten arviointeja ottaen mallia Alankomaiden ja muiden jäsenvaltioiden kokemuksista; katsoo, että tällainen elin voisi koostua riippumattomien asiantuntijoiden ryhmästä ja siihen voisi kuulua edustajia kustakin toimielimestä; Poistetaan. AM\ doc 25/60 PE v01-00

26 49 Igor Šoltes 10 kohta 10. pitää tarpeellisena, että kaikkien kolmen toimielimen yhteiselle elimelle annetaan valtuudet tarkastella itsenäisesti vaikutusten arviointeja ottaen mallia Alankomaiden ja muiden jäsenvaltioiden kokemuksista; katsoo, että tällainen elin voisi koostua riippumattomien asiantuntijoiden ryhmästä ja siihen voisi kuulua edustajia kustakin toimielimestä; Poistetaan. 50 Christel Schaldemose 10 kohta 10. pitää tarpeellisena, että kaikkien kolmen toimielimen yhteiselle elimelle annetaan valtuudet tarkastella itsenäisesti vaikutusten arviointeja ottaen mallia Alankomaiden ja muiden jäsenvaltioiden kokemuksista; katsoo, että tällainen elin voisi koostua riippumattomien asiantuntijoiden ryhmästä ja siihen voisi kuulua edustajia kustakin toimielimestä; 10. pitää tarpeellisena vaikutustenarviointilautakunnan riippumattomuuden tehostamista ja sen roolin selkeää määrittelyä, mikäli tällainen elin on perustettava; PE v /60 AM\ doc

27 51 Christel Schaldemose 10 a kohta (uusi) 10 a. muistuttaa, että SEU-sopimuksen 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti EU:n toimielimet ovat velvollisia käymään avointa ja säännöllistä vuoropuhelua etujärjestöjen, kansalaisyhteiskunnan ja työmarkkinaosapuolten kanssa; 52 Evelyne Gebhardt 11 kohta 11. toistaa kantansa, että kuulemisista olisi tehtävä avoimia ja niitä olisi laajennettava käsittämään vaikutustenarviointiluonnoksia koskevat lausunnot; katsoo, että tämä on yhtä tärkeää johdetun oikeuden kannalta, koska se vaikuttaa suuresti sisämarkkinoiden sääntelyn täytäntöönpanoon ja edellyttää siksi suurempaa avoimuutta ja valvontaa; Poistetaan. Or. de 53 Christel Schaldemose 11 kohta AM\ doc 27/60 PE v01-00

28 11. toistaa kantansa, että kuulemisista olisi tehtävä avoimia ja niitä olisi laajennettava käsittämään vaikutustenarviointiluonnoksia koskevat lausunnot; katsoo, että tämä on yhtä tärkeää johdetun oikeuden kannalta, koska se vaikuttaa suuresti sisämarkkinoiden sääntelyn täytäntöönpanoon ja edellyttää siksi suurempaa avoimuutta ja valvontaa; 11. toistaa kantansa, että kuulemisista olisi tehtävä avoimia, läpinäkyviä ja merkityksellisiä ja että niihin olisi otettava mukaan laaja sidosryhmien joukko; katsoo, että kuulemista olisi laajennettava käsittämään vaikutustenarviointiluonnoksia koskevat lausunnot; katsoo, että johdetun lainsäädännön suurempi avoimuus ja parempi valvonta ovat myös tärkeitä; 54 Dennis de Jong GUE/NGL-ryhmän puolesta 11 kohta 11. toistaa kantansa, että kuulemisista olisi tehtävä avoimia ja niitä olisi laajennettava käsittämään vaikutustenarviointiluonnoksia koskevat lausunnot; katsoo, että tämä on yhtä tärkeää johdetun oikeuden kannalta, koska se vaikuttaa suuresti sisämarkkinoiden sääntelyn täytäntöönpanoon ja edellyttää siksi suurempaa avoimuutta ja valvontaa; 11. toistaa kantansa, että kuulemisista olisi tehtävä avoimia ja niitä olisi laajennettava käsittämään kaikkien sidosryhmien vaikutustenarviointiluonnoksia koskevat lausunnot; katsoo, että tämä on yhtä tärkeää johdetun oikeuden kannalta, koska se vaikuttaa suuresti sisämarkkinoiden sääntelyn täytäntöönpanoon ja edellyttää siksi suurempaa avoimuutta ja valvontaa; 55 Anneleen Van Bossuyt 11 a kohta (uusi) PE v /60 AM\ doc

29 11 a. korostaa vaikutusten arviointeja koskevien institutionaalisten puitteiden merkitystä; pitää tärkeänä, että vaikutustenarviointiprosessi nähdään yhteisenä toimena, joka johtaa rehelliseen ja moitteettomaan arviointiin, johon kukin toimielin voi luottaa koko prosessin aikana, lopullisesta tekstistä käytävät neuvottelut mukaan luettuina; 56 Anna Maria Corazza Bildt 13 kohta 13. katsoo, että laaja kuuleminen on tärkeää erityisesti standardointitoimiin osallistuvien asiantuntijaryhmien kaltaisten epävirallisten ryhmittymien osalta; katsoo, että näiden ryhmien asianmukainen tasapaino, asiakirjojen ja aineiston julkistaminen sekä kaikkien sidosryhmien ottaminen vaikuttavalla tavalla mukaan tämän alan politiikan kehittämiseen on tärkeä innovointia ja sisämarkkinoiden vahvistamista edistävä tekijä erityisesti digitaalisia sisämarkkinoita koskevan toimintasuunnitelman kannalta; 13. katsoo, että laaja ja asianmukainen kuuleminen on olennaista lainsäädäntöprosessissa; katsoo, että asiakirjojen ja aineiston julkistaminen sekä kaikkien sidosryhmien ottaminen vaikuttavalla tavalla mukaan tämän alan politiikan kehittämiseen on tärkeä innovointia ja sisämarkkinoiden vahvistamista edistävä tekijä erityisesti digitaalisia sisämarkkinoita koskevan toimintasuunnitelman kannalta; 57 Igor Šoltes 13 kohta AM\ doc 29/60 PE v01-00

30 13. katsoo, että laaja kuuleminen on tärkeää erityisesti standardointitoimiin osallistuvien asiantuntijaryhmien kaltaisten epävirallisten ryhmittymien osalta; katsoo, että näiden ryhmien asianmukainen tasapaino, asiakirjojen ja aineiston julkistaminen sekä kaikkien sidosryhmien ottaminen vaikuttavalla tavalla mukaan tämän alan politiikan kehittämiseen on tärkeä innovointia ja sisämarkkinoiden vahvistamista edistävä tekijä erityisesti digitaalisia sisämarkkinoita koskevan toimintasuunnitelman kannalta; 13. katsoo, että laaja kuuleminen on tärkeää erityisesti standardointitoimiin osallistuvien asiantuntijaryhmien kaltaisten epävirallisten ryhmittymien ja olennaisten sidosryhmien osalta, mukaan luettuina työmarkkinaosapuolet, ympäristö- ja sosiaalijärjestöt sekä alue- ja paikallisviranomaiset; katsoo, että näiden ryhmien asianmukainen tasapaino, asiakirjojen ja aineiston julkistaminen sekä kaikkien sidosryhmien ottaminen vaikuttavalla tavalla mukaan tämän alan politiikan kehittämiseen on tärkeä innovointia ja sisämarkkinoiden vahvistamista edistävä tekijä erityisesti digitaalisia sisämarkkinoita koskevan toimintasuunnitelman kannalta; 58 Kaja Kallas 13 a kohta (uusi) 13 a. korostaa, että pienillä yrityksillä ei ole usein aikaa ja resursseja osallistua säännöllisiin kuulemisiin; katsoo, että komission olisi pyrittävä löytämään käyttäjäystävällisiä ja innovatiivisia tapoja auttaa pk-yrityksiä ja uusyrityksiä; 59 Evelyne Gebhardt 14 kohta PE v /60 AM\ doc

31 14. katsoo, että kuuleminen on pikemminkin jatkuva prosessi kuin tilapäistä toimintaa; muistuttaa kehottaneensa komissiota harkitsemaan sidosryhmäfoorumin perustamista; Poistetaan. Or. de 60 Igor Šoltes 14 kohta 14. katsoo, että kuuleminen on pikemminkin jatkuva prosessi kuin tilapäistä toimintaa; muistuttaa kehottaneensa komissiota harkitsemaan sidosryhmäfoorumin perustamista; Poistetaan. 61 Christel Schaldemose 14 kohta 14. katsoo, että kuuleminen on pikemminkin jatkuva prosessi kuin tilapäistä toimintaa; muistuttaa kehottaneensa komissiota harkitsemaan sidosryhmäfoorumin perustamista; 14. katsoo, että olisi noudatettava holistista lähestymistapaa sidosryhmien kuulemiseen, jonka olisi oltava koko lainsäädäntösyklin ajan pikemminkin jatkuva prosessi kuin tilapäistä toimintaa; muistuttaa kehottaneensa komissiota harkitsemaan sidosryhmäfoorumin perustamista; AM\ doc 31/60 PE v01-00

32 62 Ulla Tørnæs 14 kohta 14. katsoo, että kuuleminen on pikemminkin jatkuva prosessi kuin tilapäistä toimintaa; muistuttaa kehottaneensa komissiota harkitsemaan sidosryhmäfoorumin perustamista; 14. katsoo, että kuuleminen on pikemminkin jatkuva prosessi kuin tilapäistä toimintaa; muistuttaa kehottaneensa komissiota harkitsemaan sidosryhmäfoorumin perustamista; suhtautuu myönteisesti sääntelyn parantamista koskevassa ohjelmassa tehtyyn komission uuteen ehdotukseen RET-foorumin perustamisesta; uskoo vakaasti, että tämä ylöspäin suuntautuva lähestymistapa, joka koskee eri sidosryhmiä, kuten jäsenvaltioiden viranomaisten asiantuntijat, yritykset, työmarkkinaosapuolet, pk-yritykset ja kansalaisyhteiskunta, on rakentava tapa vaikuttaa suoraan EU:n toimielimiin erityisesti siinä mielessä, että otetaan huomioon tarve vähentää sääntelyyn liittyviä ja hallinnollisia rasitteita; korostaa, että foorumin on oltava erittäin avoin, ja kannustaa tekemään foorumista muiden kansallisten sidosryhmäfoorumien tavoin verkkovälineen kuten Tanskassa; 63 Anna Maria Corazza Bildt 14 kohta 14. katsoo, että kuuleminen on pikemminkin jatkuva prosessi kuin 14. katsoo, että kuuleminen on pikemminkin jatkuva prosessi kuin PE v /60 AM\ doc

33 tilapäistä toimintaa; muistuttaa kehottaneensa komissiota harkitsemaan sidosryhmäfoorumin perustamista; tilapäistä toimintaa; muistuttaa kehottaneensa komissiota harkitsemaan sääntelyn parantamista ja byrokratian vähentämistä käsittelevän eurooppalaisen sidosryhmäfoorumin perustamista; 64 Olga Sehnalová, Christel Schaldemose 14 a kohta (uusi) 14 a. katsoo, että julkistamalla julkiset kuulemiset kaikilla virallisilla kielillä sekä parantamalla niiden saatavuutta ja ymmärrettävyyttä lisätään kuulemismenettelyihin osallistumista ja niiden avoimuutta; 65 Anna Maria Corazza Bildt 15 kohta 15. pitää sisämarkkinalainsäädännön täysimääräistä ja asianmukaista täytäntöönpanoa erittäin tärkeänä, jos sisämarkkinoita halutaan hyödyntää täysimääräisesti; ilmaisee huolensa siitä, että täytäntöönpanotavoitteita ei aina saavuteta; 15. pitää sisämarkkinalainsäädännön täysimääräistä ja asianmukaista täytäntöönpanoa erittäin tärkeänä, ja katsoo, että olisi käytettävä selkeitä indikaattoreita; ilmaisee huolensa siitä, että täytäntöönpanotavoitteita ei aina saavuteta; AM\ doc 33/60 PE v01-00

34 66 Anneleen Van Bossuyt 15 a kohta (uusi) 15 a. katsoo, että koska komissio pyrkii vähentämään lainsäädäntötoimiaan, tämän ansioista voidaan keskittyä enemmän toimintapoliittisiin aloitteisiin, minkä ansiosta on enemmän aikaa ja mahdollisuuksia syvempiin pohdintoihin, millä voidaan edistää asianomaisten sidosryhmien osallistumista; 67 Christel Schaldemose 15 a kohta (uusi) 15 a. korostaa vastaavuustaulukoiden merkitystä asianmukaisen täytäntöönpanon valvonnassa; kehottaa jäsenvaltioita laatimaan omat vastaavuustaulukkonsa ja julkaisemaan ne; 68 Christel Schaldemose 16 kohta 16. korostaa, että kansallisen Poistetaan. PE v /60 AM\ doc

35 lainsäädännön osaksi saattamista ja täytäntöönpanoa koskevat viralliset tavoitteet eivät ole ainoita tärkeitä seikkoja vaan myös käytännön täytäntöönpano on tärkeää; 69 Igor Šoltes 16 kohta 16. korostaa, että kansallisen lainsäädännön osaksi saattamista ja täytäntöönpanoa koskevat viralliset tavoitteet eivät ole ainoita tärkeitä seikkoja vaan myös käytännön täytäntöönpano on tärkeää; 16. korostaa, että kansallisen lainsäädännön osaksi saattamista ja täytäntöönpanoa koskevat viralliset tavoitteet eivät ole ainoita tärkeitä seikkoja vaan tärkeää on myös se, miten laadukkaasti säädökset saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, käytännön täytäntöönpano sekä ongelmat tai haasteet, jotka voivat liittyä niihin asianomaisten sidosryhmien todellisessa elämässä; 70 Ulla Tørnæs 16 kohta 16. korostaa, että kansallisen lainsäädännön osaksi saattamista ja täytäntöönpanoa koskevat viralliset tavoitteet eivät ole ainoita tärkeitä seikkoja vaan myös käytännön täytäntöönpano on tärkeää; 16. korostaa, että kansallisen lainsäädännön osaksi saattamista ja täytäntöönpanoa koskevat viralliset tavoitteet eivät ole ainoita tärkeitä seikkoja vaan myös käytännön täytäntöönpano on tärkeää; kannustaa sen vuoksi ottamaan käyttöön kaksi vuosittain vahvistettua AM\ doc 35/60 PE v01-00

36 täytäntöönpanon päivämäärää, jotta voidaan yksinkertaistaa menettelyä ja kansallisten viranomaisten sekä yritysten ja liike-elämän on helpompi noudattaa lainsäädäntöä; 71 Anneleen Van Bossuyt 16 a kohta (uusi) 16 a. katsoo, että ennakkovaroitukset ja etenemissuunnitelmat voivat auttaa varoittamaan asianomaisia henkilöitä esiin nousevista kysymyksistä ja toimintapoliittisista päätöksistä, jotka ovat heidän kannaltaan olennaisia ja voivat olla vaikeita jäljittää; 72 Christel Schaldemose 17 kohta 17. katsoo, että jos täysin toimivien sisämarkkinoiden tarjoamia lukuisia etuja halutaan hyödyntää, olisi pyrittävä oppimaan yksittäisten asetusten täytäntöönpanokokemuksista ja niistä johtuvista käytännön haasteista, jotta varmistetaan, että pyrkimyksiä ja tavoitteita ei tee tyhjiksi se, että täytäntöönpano on heikkoa tai epäyhtenäistä jäsenvaltioissa; 17. katsoo, että täysin toimivien sisämarkkinoiden tarjoamien lukuisten etujen toteutumisen vuoksi olisi pyrittävä oppimaan unionin lainsäädännön täytäntöönpanosta saaduista parhaista käytännöistä ja kokemuksista, jotta voidaan varmistaa, että erityislainsäädännön pyrkimyksiä ja tavoitteita ei menetetä jäsenvaltioiden heikon tai epäyhtenäisen täytäntöönpanon vuoksi; PE v /60 AM\ doc

37 73 Kaja Kallas 17 kohta 17. katsoo, että jos täysin toimivien sisämarkkinoiden tarjoamia lukuisia etuja halutaan hyödyntää, olisi pyrittävä oppimaan yksittäisten asetusten täytäntöönpanokokemuksista ja niistä johtuvista käytännön haasteista, jotta varmistetaan, että pyrkimyksiä ja tavoitteita ei tee tyhjiksi se, että täytäntöönpano on heikkoa tai epäyhtenäistä jäsenvaltioissa; 17. katsoo, että jos täysin toimivien sisämarkkinoiden tarjoamia lukuisia etuja halutaan hyödyntää, komission ja parlamenttien olisi työskenneltävä yhdessä, jotta ne oppisivat yksittäisten asetusten täytäntöönpanokokemuksista ja niistä johtuvista käytännön haasteista ja jotta varmistetaan, että pyrkimyksiä ja tavoitteita ei tee tyhjiksi se, että täytäntöönpano on heikkoa tai epäyhtenäistä jäsenvaltioissa; 74 Anneleen Van Bossuyt 17 a kohta (uusi) 17 a. kehottaa komissiota tarkastelemaan aloitteita, joilla edistetään sitä, että asianomaiset osapuolet itse käyttävät kuulemisia eivätkä ainoastaan heidän edustajansa kansallisissa pääkaupungeissaan tai Brysselissä; katsoo, että tämä vaikuttaisi myönteisesti siihen, että tunnistetaan täytäntöönpanoa ja valvontaa koskevat kysymykset, joita voi tulla esiin paikan päällä, kun säännöksiä sovelletaan; AM\ doc 37/60 PE v01-00

38 75 Dennis de Jong GUE/NGL-ryhmän puolesta 18 kohta 18. katsoo, että olisi myös laadittava analyyseja, joilla tunnistetaan ylisääntelytapaukset joista aiheutuu samanlaisia haasteita ihmisille ja yrityksille, kun nämä pyrkivät ymmärtämään ja soveltamaan EU:n tasolta tulevaa lainsäädäntöä; Poistetaan. 76 Christel Schaldemose 18 kohta 18. katsoo, että olisi myös laadittava analyyseja, joilla tunnistetaan ylisääntelytapaukset joista aiheutuu samanlaisia haasteita ihmisille ja yrityksille, kun nämä pyrkivät ymmärtämään ja soveltamaan EU:n tasolta tulevaa lainsäädäntöä; 18. katsoo, että ylisääntely olisi terminä määriteltävä tarkasti ja olisi selvennettävä, että ylisääntelyllä ei viitata tapauksiin, joissa jäsenvaltiot käyttävät oikeuttaan soveltaa muun muassa kuluttajansuojaa koskevia tiukempia normeja; pitää valitettavana, että ylisääntelystä voi aiheutua kansalaisille ja yrityksille unionin lainsäädännön ymmärtämistä ja soveltamista koskevia haasteita; kehottaa jäsenvaltioita selventämään ja määrittelemään täytäntöönpanoasiakirjoissa, mitä unionin lainsäädäntö on ja mitkä ovat kansalliset vaatimukset; PE v /60 AM\ doc

39 77 Anna Maria Corazza Bildt 18 kohta 18. katsoo, että olisi myös laadittava analyyseja, joilla tunnistetaan ylisääntelytapaukset, joista aiheutuu samanlaisia haasteita ihmisille ja yrityksille, kun nämä pyrkivät ymmärtämään ja soveltamaan EU:n tasolta tulevaa lainsäädäntöä; 18. katsoo, että tarvitaan vahvempia toimenpiteitä, joilla tunnistetaan ja korjataan ylisääntelytapaukset, jotka aiheuttavat haasteita kansalaisille ja yrityksille, kun nämä pyrkivät ymmärtämään ja soveltamaan EU:n tasolta tulevaa lainsäädäntöä; 78 Ulla Tørnæs 19 kohta 19. kehottaa komissiota tehostamaan toimia, joilla parannetaan, vakiinnutetaan ja tehdään tunnetuksi ohjeita voimassa olevista sääntelymenetelmistä ja välineistä, joilla edistetään unionin lainsäädännön soveltamisen seurantaa ja jotka ovat sellaisenaan erittäin tärkeitä sisämarkkinoiden asianmukaisen toiminnan kannalta; 19. kehottaa komissiota tehostamaan toimia, joilla parannetaan, vakiinnutetaan ja tehdään tunnetuksi ohjeita voimassa olevista sääntelymenetelmistä ja välineistä, joilla edistetään unionin lainsäädännön soveltamisen seurantaa ja jotka ovat sellaisenaan erittäin tärkeitä sisämarkkinoiden asianmukaisen toiminnan kannalta; pitää valitettavana, että palvelujen laatu poikkeaa huomattavasti jäsenvaltioiden keskuudessa sekä priorisoinnin että resurssien puutteesta johtuen; kehottaa siksi tehostamaan hallintopuitteita EU:n tasolla, jotta voidaan parantaa näiden välineiden ja palvelujen toimivuutta; AM\ doc 39/60 PE v01-00

40 79 Ulla Tørnæs 19 a kohta (uusi) 19 a. kehottaa komissiota perustamaan jäsenvaltioiden täytäntöönpanoviranomaisista koostuvia pakollisia täytäntöönpanoryhmiä, jotta edellä mainitut tavoitteet saavutetaan; katsoo, että nämä täytäntöönpanoryhmät voivat olla hyödyllinen keino keskustella siitä, miten kansallisen lainsäädännön osaksi saatettua EU:n lainsäädäntöä voidaan soveltaa ja miten asiaa koskevia artikloja olisi tulkittava, jotta varmistetaan EU:n lainsäädännön entistä parempi koordinointi ja yhdenmukaisempi soveltaminen; 80 Anna Maria Corazza Bildt 19 a kohta (uusi) 19 a. katsoo, että vaihtoehtoinen ja verkkovälitteinen riidanratkaisu ovat tavaroiden ja palvelujen sisämarkkinoiden parantamisen kannalta keskeisiä välineitä; korostaa, että niiden avulla kuluttajat ja elinkeinonharjoittajat voivat ratkaista kustannustehokkaasti ja yksinkertaisesti riitansa ilman tuomioistuinkäsittelyä; kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita lisäämään tietämystä näistä tärkeistä välineistä; PE v /60 AM\ doc

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0278/2. Tarkistus. Christel Schaldemose ja muita

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0278/2. Tarkistus. Christel Schaldemose ja muita 6.4.2016 A8-0278/2 2 Johdanto-osan A kappale A. katsoo, että sisämarkkinat ovat keskeinen unionin talouskasvua ja työpaikkojen luomista elvyttävä väline; A. katsoo, että sisämarkkinat ovat keskeinen unionin

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2089(INI)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2089(INI) Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2015/2089(INI) 18.5.2015 MIETINTÖLUONNOS aiheesta Kohti parempaa sisämarkkinasääntelyä (2015/2089(INI)) Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 9.12.2014 2014/2155(INI) TARKISTUKSET 1-17 Monica Macovei (PE541.595v01-00) vuosikertomuksesta 2012 EU:n taloudellisten

Lisätiedot

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 2010/2291(ACI) 2.3.2011 MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentin ja komission välisen toimielinten sopimuksen tekemisestä

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2149(INI) Lausuntoluonnos Franz Obermayr (PE602.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2149(INI) Lausuntoluonnos Franz Obermayr (PE602. Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/2149(INI) 23.6.2017 TARKISTUKSET 1-13 Franz Obermayr (PE602.824v01-00) perussopimusten määräysten täytäntöönpanosta kansallisten parlamenttien

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0150/1. Tarkistus. Beatrix von Storch ECR-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0150/1. Tarkistus. Beatrix von Storch ECR-ryhmän puolesta 1.2.2016 B8-0150/1 1 Johdanto-osan F a kappale (uusi) F a. katsoo, että uusia lainsäädäntöehdotuksia ei pidä hyväksyä niin kauan kuin nykyistä EU:n lainsäädäntöä ja politiikkavälineitä ei ole saatettu

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 2014/2040(BUD) 6.8.2014 TARKISTUKSET 1-10 Danuta Maria Hübner (PE537.156v01-00) Euroopan unionin yleisestä talousarviosta

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena tarkistettu ehdotus järkevää sääntelyä koskeviksi neuvoston päätelmiksi.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena tarkistettu ehdotus järkevää sääntelyä koskeviksi neuvoston päätelmiksi. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. lokakuuta 2014 (OR. en) 14033/14 COMPET 560 MI 751 POLGEN 136 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Puheenjohtajavaltio Valtuuskunnat Tarkistettu ehdotus neuvoston

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 15.11.2012 2011/0254(NLE) LAUSUNTOLUONNOS työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE602.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE602. Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2017/2043(BUD) 5.5.2017 TARKISTUKSET 1-16 Daniel Dalton (PE602.828v02-00) talousarviosta 2018 trilogin neuvotteluvaltuudet (2017/2043(BUD))

Lisätiedot

ottaa huomioon 29. maaliskuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin omien varojen järjestelmän tulevaisuudesta 1,

ottaa huomioon 29. maaliskuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin omien varojen järjestelmän tulevaisuudesta 1, P7_TA(2014)0432 Omien varojen järjestelmä * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. huhtikuuta 2014 esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (05602/2014

Lisätiedot

***II SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN

***II SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0211/2016 17.6.2016 ***II SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2275(INI)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2275(INI) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 11.9.2012 2011/2275(INI) MIETINTÖLUONNOS 28. vuosikertomuksesta EU:n lainsäädännön soveltamisen valvonnasta (2010) (2011/2275(INI)) Oikeudellisten

Lisätiedot

Coreperia pyydetään suosittelemaan neuvostolle, että se hyväksyisi tämän ilmoituksen liitteessä olevat neuvoston päätelmät.

Coreperia pyydetään suosittelemaan neuvostolle, että se hyväksyisi tämän ilmoituksen liitteessä olevat neuvoston päätelmät. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 11. helmikuuta 2011 (16.02) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Coreper/Neuvosto

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0383(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0383(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0383(NLE) 9.6.2017 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Chilen tasavallan välisen, luonnonmukaisesti

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta

Talousarvion valvontavaliokunta Euroopan parlamentti 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 2015/2196(DEC) 6.9.2016 TARKISTUKSET 1-15 Mietintöluonnos Marian-Jean Marinescu (PE584.114v01-00) vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja

Lisätiedot

Sosiaalisen vuoropuhelun elvyttäminen

Sosiaalisen vuoropuhelun elvyttäminen Sosiaalisen vuoropuhelun elvyttäminen Eurooppalaisten työmarkkinaosapuolten, Euroopan komission ja Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltion lausuma Työmarkkinaosapuolten välisen vuoropuhelun edistäminen

Lisätiedot

16111/09 tt,vp/rr,vp/sk 1 DG C 1A

16111/09 tt,vp/rr,vp/sk 1 DG C 1A EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 30. marraskuuta 2009 (01.12) (OR. en) 16111/09 COMPET 482 ILMOITUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Neuvosto (kilpailukyky) Ed. asiak. nro: 15353/1/09

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2016 COM(2016) 649 final 2016/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 10.12.2014 2014/2075(DEC) TARKISTUKSET 1-19 Marian Harkin (PE541.520v02-00) vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2019(BUD) Lausuntoluonnos László Surján. PE v01-00

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2019(BUD) Lausuntoluonnos László Surján. PE v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Aluekehitysvaliokunta 18.4.2011 2011/2019(BUD) TARKISTUKSET 1-13 László Surján (PE462.573v01-00) vuoden 2012 talousarvioesitystä käsittelevän kolmikantakokouksen neuvotteluvaltuuksista

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2119(INI)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2119(INI) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 5.12.2013 2013/2119(INI) MIETINTÖLUONNOS 29. vuosikertomuksesta Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonnasta (2011) (2013/2119(INI))

Lisätiedot

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE Conseil UE KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) AD 5/17 PUBLIC LIMITE CONF-RS 5 LIITTYMISTÄ KOSKEVA ASIAKIRJA Asia: EUROOPAN UNIONIN YHTEINEN KANTA Luku

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-4. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2200(BUD) Mietintöluonnos Barbara Matera (PE v01-00)

TARKISTUKSET 1-4. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2200(BUD) Mietintöluonnos Barbara Matera (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 21.10.2011 2011/2200(BUD) TARKISTUKSET 1-4 Mietintöluonnos Barbara Matera (PE473.788v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554. EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 12.5.2015 2015/2074(BUD) TARKISTUKSET 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.943v02-00) vuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin

Lisätiedot

6922/08 vpy,elv,js/el,mmy/sp 1 DG C 1

6922/08 vpy,elv,js/el,mmy/sp 1 DG C 1 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 26. helmikuuta 2008 (04.03) (OR. en) 6922/08 COMPET 81 MI 78 SOC 131 CONSOM 26 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n ehd. nro: 15651/07

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Ehdotus neuvoston päätelmiksi "Parempi sääntely lisää kilpailukykyä" (muu kuin lainsäädäntöasia) Hyväksyminen

Ehdotus neuvoston päätelmiksi Parempi sääntely lisää kilpailukykyä (muu kuin lainsäädäntöasia) Hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2016 (OR. en) 8849/16 COMPET 231 RECH 135 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ehdotus neuvoston päätelmiksi "Parempi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 214 final 2017/0091 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Eteläisen Intian valtameren kalastussopimuksen (SIOFA) osapuolten kokouksessa Euroopan unionin puolesta esitettävästä

Lisätiedot

Committee / Commission IMCO. Meeting of / Réunion du 30/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Edvard KOŽUŠNÍK

Committee / Commission IMCO. Meeting of / Réunion du 30/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Edvard KOŽUŠNÍK Committee / Commission IMCO Meeting of / Réunion du 30/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Edvard KOŽUŠNÍK FI FI Tarkistusluonnos 7000 === IMCO/7000 === Alamomentti 02 01

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-6. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Mietintöluonnos Benedek Jávor (PE593.

TARKISTUKSET 1-6. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Mietintöluonnos Benedek Jávor (PE593. Euroopan parlamentti 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 2016/2158(DEC) 7.3.2017 TARKISTUKSET 1-6 Mietintöluonnos Benedek Jávor (PE593.845v01-00) Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio Euroopan

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 21.6.2016 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Liettuan tasavallan parlamentin perusteltu lausunto

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2209(INI) Lausuntoluonnos Liadh Ní Riada (PE v01-00)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2209(INI) Lausuntoluonnos Liadh Ní Riada (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 19.3.2015 2014/2209(INI) TARKISTUKSET 1-20 Liadh Ní Riada (PE546.893v01-00) vihreään kasvuun liittyvistä mahdollisuuksista pk-yrityksille (2014/2209(INI))

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 2008/2245(INI) 24.2.2009 TARKISTUKSET 1-16 Mietintöluonnos Anna Záborská (PE418.282v01-00) naisten ja miesten välisen

Lisätiedot

9635/17 team/pmm/jk 1 DGE 1C

9635/17 team/pmm/jk 1 DGE 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. toukokuuta 2017 (OR. en) 9635/17 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 24. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Ed. asiak. nro:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11170/17 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat EF 162 ECON 638 UEM 230 SURE

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-22. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. PE510.492v01-00 17.4.2013. Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Sharon Bowles (PE507.

TARKISTUKSET 1-22. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. PE510.492v01-00 17.4.2013. Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Sharon Bowles (PE507. EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 17.4.2013 PE510.492v01-00 TARKISTUKSET 1-22 Sharon Bowles (PE507.945v01-00) sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta rahoituspalvelualalla

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.10.2017 COM(2017) 564 final 2017/0246 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

B8-0311/2014 } B8-0312/2014 } B8-0313/2014 } B8-0315/2014 } B8-0316/2014 } RC1/Am. 4

B8-0311/2014 } B8-0312/2014 } B8-0313/2014 } B8-0315/2014 } B8-0316/2014 } RC1/Am. 4 B8-0316/2014 } RC1/Am. 4 4 Johdanto-osan A kappale A. toteaa, että vaikutustenarvioinnit ovat lainsäädännön laatimisessa varhaisvaiheen väline ja siksi keskeisessä asemassa komission järkevän sääntelyn

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. syyskuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. syyskuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. syyskuuta 2017 (OR. en) 11932/17 TRANS 347 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 4. syyskuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Tarkistus. Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Tarkistus. Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta 24.4.2017 A8-0160/21 21 33 kohta 33. toteaa, että erityiskertomusta koskevaa työasiakirjaa laadittaessa komissio oli jo antanut ehdotuksensa rakenneuudistusten tukiohjelman perustamiseksi; panee tyytyväisenä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. lokakuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. lokakuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. lokakuuta 2017 (OR. en) 12710/17 PECHE 365 AGRI 510 AGRIFIN 101 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin ja Perun tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin ja Perun tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.6.2010 KOM(2010)264 lopullinen 2010/0142 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Perun tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 9.12.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010) Asia: Puolan parlamentin alahuoneen (Sejm) perusteltu lausunto Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 30.5.2012 2011/0299(COD) LAUSUNTOLUONNOS kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

9498/17 eho/mmy/akv DG B 1C

9498/17 eho/mmy/akv DG B 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. kesäkuuta 2017 (OR. en) 9498/17 SOC 416 EMPL 324 EDUC 249 SAN 208 ECON 441 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Työllisyyskomitea ja sosiaalisen suojelun komitea

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0328/11. Tarkistus

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0328/11. Tarkistus 8.11.2017 A8-0328/11 11 14 kohta 14. pyytää komissiota lisäämään avoimuutta ja helpottamaan asiakirjoihin tutustumista ja tietojen saantia, erityisesti EU Pilot -menettelyistä vastaanotettujen vetoomusten

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 16.4.2010 2009/2151(INI) TARKISTUKSET 1-12 Antigoni Papadopoulou (PE439.890v01-00) mietinnöstä komission tiedonannosta

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2044(BUD) Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE604.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2044(BUD) Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE604. Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2017/2044(BUD) 4.7.2017 TARKISTUKSET 1-11 Daniel Dalton (PE604.889v01-00) Euroopan unionin yleisestä talousarviosta varainhoitovuodeksi

Lisätiedot

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. toukokuuta 2016 (OR. en) 9452/16 FISC 85 ECOFIN 502 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 25. toukokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.6.2016 COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XIX (Kuluttajansuoja)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.3.2017 COM(2017) 146 final 2017/0066 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31, joka

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 15.6.2016 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Ranskan senaatin perusteltu lausunto ehdotuksesta

Lisätiedot

10667/16 team/mmy/vb 1 DGG 2B

10667/16 team/mmy/vb 1 DGG 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10667/16 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat FSTR 35 FC 29 REGIO 42 SOC 434 AGRISTR

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Mietintöluonnos Bart Staes (PE v01-00)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Mietintöluonnos Bart Staes (PE v01-00) Euroopan parlamentti 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 2016/2159(DEC) 7.3.2017 TARKISTUKSET 1-13 Mietintöluonnos Bart Staes (PE593.843v01-00) vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Istuntoasiakirja. aiheesta Kohti parempaa sisämarkkinasääntelyä (2015/2089(INI))

EUROOPAN PARLAMENTTI Istuntoasiakirja. aiheesta Kohti parempaa sisämarkkinasääntelyä (2015/2089(INI)) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Istuntoasiakirja 1.10.2015 A8-0278/2015 MIETINTÖ aiheesta Kohti parempaa sisämarkkinasääntelyä (2015/2089(INI)) Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta Esittelijä: Anneleen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. kesäkuuta 2019 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. kesäkuuta 2019 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. kesäkuuta 2019 (OR. en) 9892/19 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto ENV 525 CLIMA 152 AGRI 283 PECHE

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0341/61. Tarkistus. Flavio Zanonato S&D-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0341/61. Tarkistus. Flavio Zanonato S&D-ryhmän puolesta 9.12.2015 A8-0341/61 61 2 kohta 2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että kaikissa energiaunioniin liittyvissä lainsäädäntöehdotuksissa noudatetaan tavallista lainsäätämisjärjestystä,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2015 COM(2015) 664 final 2015/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Lisätiedot

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2016 (OR. en) 12225/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto N 559 SOC 526 EMPL 347 ANTIDISCRIM

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

9645/17 team/tih/km 1 DG E 1A

9645/17 team/tih/km 1 DG E 1A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. toukokuuta 2017 (OR. en) 9645/17 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 23. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Valtuuskunnat ENV

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan

LIITTEET. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 23.10.2018 COM(2018) 703 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 2008/0045(COD) 24.6.2008 LAUSUNTOLUONNOS maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2150(INI) Lausuntoluonnos Othmar Karas (PE v01-00)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2150(INI) Lausuntoluonnos Othmar Karas (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 11.12.2014 2014/2150(INI) TARKISTUKSET 1-69 Othmar Karas (PE541.631v01-00) Sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevasta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) C7-0021/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuontia koskevan FLEGTlupajärjestelmän

Lisätiedot

* MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0307/

* MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0307/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0307/2018 4.10.2018 * MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta annetun

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta PE513.132v01-00 5.6.2013 TARKISTUKSET 1-5 Juan Fernando López Aguilar (PE508.056v01-00) rajatylittävän lainvalvontayhteistyön

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Aluekehitysvaliokunta 2016/0393(COD) 14.6.2017 ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1059/2003 muuttamisesta

Lisätiedot

10111/16 eho/sj/mh 1 DG G 3 B

10111/16 eho/sj/mh 1 DG G 3 B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10111/16 UD 129 AELE 45 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak. nro:

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0206/587. Tarkistus

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0206/587. Tarkistus 22.3.2019 A8-0206/587 587 Johdanto-osan 13 a kappale (uusi) (13 a) Jäsenvaltioiden olisi käytettävä asetuksella (EU) N:o 1024/2012 perustettua sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmää (IMI) alueellisten

Lisätiedot

12310/16 pmm/mmy/pt 1 DG F 2B

12310/16 pmm/mmy/pt 1 DG F 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0310 (COD) 12310/16 ILMOITUS Asia: Äänestystulos VOTE 52 INF 161 PUBLIC 57 CODEC 1280 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2015/0263(COD) 9.9.2016 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta aluekehitysvaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rakenneuudistusten

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.11.2016 COM(2016) 709 final 2016/0355 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita

Lisätiedot

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2013/0027(COD) 2.6.2016 ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2008(INI)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2008(INI) Euroopan parlamentti 2014-2019 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 2016/2008(INI) 05.10.2016 MIETINTÖLUONNOS sähköisestä demokratiasta Euroopan unionissa: mahdollisuudet ja haasteet

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) /, annettu ,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.10.2018 C(2018) 6560 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) /, annettu 11.10.2018, valvontamenetelmästä ja jäsenvaltioiden raportointia koskevista järjestelyistä julkisen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0340 (COD) 11407/16 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 19. heinäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 199 final 2017/0088 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 11.11.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) Asia: Ruotsin Riksdagenin lausunto perusteluineen muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

10417/16 team/vpy/si 1 DG B 3A

10417/16 team/vpy/si 1 DG B 3A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10417/16 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat SOC 418 GENDER 29 ANTIDISCRIM 41 FREMP

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 1. helmikuuta 2010 (OR. en) 5306/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0189 (NLE) JAI 35 COPEN 7

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 1. helmikuuta 2010 (OR. en) 5306/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0189 (NLE) JAI 35 COPEN 7 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 1. helmikuuta 2010 (OR. en) 5306/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0189 (NLE) JAI 35 COPEN 7 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS keskinäisestä oikeusavusta

Lisätiedot

13335/12 UH/phk DG E 2

13335/12 UH/phk DG E 2 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 11. syyskuuta 2012 (OR. en) 13335/12 Toimielinten välinen asia: 2012/0222 (NLE) AVIATION 127 RELEX 763 OC 467 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa

Lisätiedot

A8-0317/22

A8-0317/22 18.11.2015 A8-0317/22 22 Johdanto-osan A a kappale (uusi) A a. toteaa, että Luxemburgin viranomaiset eivät ole koskaan kyseenalaistaneet tai vastustaneet tällaisia verosopimuksia ja että Luxemburgin johdossa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kehitysvaliokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Kehitysvaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kehitysvaliokunta 16.12.2014 2014/2075(DEC) TARKISTUKSET 1-7 Linda McAvan (PE541.411v01-00) vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 23.2.2009 KOM(2009)81 lopullinen 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS elatusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. huhtikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. huhtikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. huhtikuuta 2017 (OR. en) 7935/17 CULT 34 RELEX 290 DEVGEN 54 COMPET 236 ENFOCUSTOM 92 EDUC 131 COHOM 46 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Ed. asiak. nro: Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

Oikeudellisten asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2016/0148(COD) 16.12.2016 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

15083/15 team/mba/kkr 1 DG C 1

15083/15 team/mba/kkr 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2015 (OR. en) 15083/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 14. joulukuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed.

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 20.4.2015 2014/2252(INI) TARKISTUKSET 1-55 Helga Stevens (PE549.221v01-00) vuosikertomuksista 2012 2013 toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0350/1. Tarkistus. Tamás Meszerics Verts/ALE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0350/1. Tarkistus. Tamás Meszerics Verts/ALE-ryhmän puolesta 6.12.2017 A8-0350/1 1 42 kohta 42. katsoo, että vahvan puolustusteollisuuden kehittäminen vahvistaa EU:n teknologista riippumattomuutta; pyytää kehittämään teollisia ja teknologisia resursseja, joita tarvitaan

Lisätiedot

2012/2322(INI) MIETINTÖLUONNOS

2012/2322(INI) MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 27.2.2013 2012/2322(INI) MIETINTÖLUONNOS sisämarkkinoilla sähköisesti välitettävistä rahapeleistä (2012/2322(INI)) Sisämarkkina-

Lisätiedot