PALLO NOUSEE IDÄSTÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALLO NOUSEE IDÄSTÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016"

Transkriptio

1 PALLO NOUSEE IDÄSTÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016

2 SUOMALAISEN JALKAPALLON TOIMINTASTRATEGIA JA PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 JOHDANTO Liittokokous Vuosi 2016 tulee olemaan merkittävä toimintavuosi niin liiton kuin piirien toiminnassa. Huhtikuussa pidetään Tampereella Palloliiton 88. liittokokous ja kokous päivittää suomalaiselle jalkapallolle suuntaa antavan toimintastrategian vuosille Osana seuraavaa strategiaa käynnistyy organisaatiouudistus, jolla pyritään poistamaan päällekkäisyyksiä, tehostamaan toimintaa sekä paremmin hyödyntämään niin liiton kuin piirien palkatun henkilöstön ja luottamushenkilöstön osaamista ja vahvuuksia. Strategia ja organisaatiouudistus toteutuessaan tulevat vaikuttamaan myös piirimme ja sen jäsenseurojen päivittäiseen toimintaan. Tehtävät muutokset ja uudistukset luovat varmasti alkuvaiheessa epätietoisuutta ja voivat jopa tuntua toimintaa vaikeuttavilta ratkaisuilta. Uudistukset tulee nähdä osana kokonaisuutta, joiden pohjimmaisena tavoitteena on niin piirin kuin jäsenseurojemme toiminnan että pelaajien tason parantaminen. Itä-Suomen piiri 90-vuotta Savon piiri perustettiin liiton viidentenä piirinä vapunpäivänä 1926 viiden seuran toimesta. Vastaavasti neljä pohjois-karjalaista seuraa erkani Karjalan piiristä ja perusti Joensuun piirin joulukuussa Savon piirin piirikokous muutti syksyllä 1994 piirin nimen Itä-Suomeksi ja Joensuun piirin seurat liittyivät siihen heti seuraavan vuoden alussa - siitä alkoi ITÄ-SUOMI. Näin vuosi 2016 on piirimme 90. toimintavuosi. Piirihallitus on päättänyt että juhlavuotta vietetään yhdessä seurojen kanssa niin että kukin seura valitsisi vähintään yhden tapahtumansa piirin juhlavuoden tapahtumaksi. Näkyvimmät piirin järjestämät juhlavuoden tapahtumat tulevat olemaan marraskuussa Kuopiossa järjestettävät valtakunnalliset taitokilpailut sekä poikkeuksellisesti kokonaan joulukuun puolella järjestettävät 25. Jalakapallo-Peijjaiset. Muutoin piirin toimintavuosi 2016 ei sisällä merkittävää muutosta aikaisempiin vuosiin alueellisen toiminnan merkitys tulee entisestään kasvamaan. Pelaajakehitys Pelaajakehitys on seurakehityksen ohella toinen isoista kokonaisuuksista, joihin niin liiton kuin piirien toiminta tulee perustua luvulla alkoi piirijohtoinen pelaajakehitys, jonka näkyvin toimintamuoto oli piirijoukkue-

3 toiminta. Yhteistyössä liiton kanssa on päätetty, että vuoden 2016 piirijoukkueiden lopputurnaukset järjestetään viimeistä kertaa. Tämän pohjalta nykymallinen piirijoukkuetoiminta tulee myös päättymään ja valmennusosaamisen lisäännyttyä pelaajakehitys siirtyy entistä enemmän seuroille. Piirin päätehtävänä pelaajakehityksessä tulee jatkossa olemaan seuroissa toimivien ohjaajien ja valmentajien osaamisen kehittäminen. Seuroissa toivotaan kärsivällisyyttä, sillä pelaajakehitys tulee nähdä pitkäjänteisenä suunnitelmallisena toimintana, jossa pelaajien tulisi olla parhaimmillaan vasta vuotiaana. Samalla tulee muistaa, että enemmistö pelaajista on mukana lajissa tietyn ajan hyvän harrastuksen ja iloisen ilmapiirin vuoksi. Heillekin on pystyttävä tarvittaessa tarjoamaan vaikka seurayhteistyön kautta kullekin juuri hänen tavoitteisiin ja kehittymiseen sopivaa toimintaa. Piirin ja liiton tarjoama kilpailutoiminta on tärkeä osa niin seuratoimintaa kuin pelaajakehitystä näin sitäkin on kehitettävä laajakatseisesti toimintaympäristön vaikutukset huomioiden. Sarjoille on löydettävä oikeat järjestelmät, jotka voidaan toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti pelaajakehitystä tukien. Kilpailutoiminnan tulee huomioida myös ne palaajat, jotka eivät ole niin tavoitteellisia ja jotka voivat pelaamisen rinnalla kasvaa muihin seuratehtäviin. SUOMALAISEN JALKAPALLON TOIMINTASTRATEGIA Suomalainen jalkapallo pohjautuu toiminnassaan vuoden 2012 liittokokouksen hyväksymän jalkapallon toimintastrategiaan vuosille Toimintastrategia perustuu viiteen peruspilariin Jalkapallon missio Yhteisömme perusarvot Visio 2020 Strategiset painopistevalinnat Operatiivinen toiminta Strategia, organisaatiorakenne ja toiminnalliset tulokset ohjaavat liiton ohella myös yksittäisen piirin tavoitteen asettelua ja budjetointia. Suomalaisen jalkapallon kehittämisen periaatteita ovat olleet edelläkävijyys, avoimuus, johdonmukaisuus ja kurinalaisuus sekä UEFA:n ohjeistus hyvästä hallintotavasta. Palloliiton, piirien ja niiden jäsenjärjestöjen yhteinen missio on jalkapalloa jokaiselle. Se kertoo jalkapallotoiminnan monipuolisuudesta ja yhteiskunnallisesti laajasta tehtävästämme. Yhteisömme perusarvot ovat: Iloisuus luotettavuus menestys yhteisöllisyys. - iloisuus toteutuu pääasiassa hyvänä tekemisen ilmapiirinä ja lajista nauttimisena - luotettavuudella ymmärretään lupauksien pitämistä ja sovittujen asioiden hoitamista - menestystä on osaltaan pyrkiminen huipulle ja yhteisten tavoitteiden saavuttaminen

4 - yhteisöllisyys kuvastuu laji/seuran me-henkenä, yhdessä oppimisena ja toisesta huolehtimisena Visio 2020 kuvastaa unelmaamme, että suomalainen jalkapallolla on paikka Euroopan kymmenen parhaan jalkapallomaan joukossa vuoteen 2020 mennessä jokaisella toimintamme osa-alueella Suomalaisen jalkapallon kehittämisessä on kaksi strategista päävalintaa Pelaajakehitys Seurakehitys sekä neljä muuta liittokokouksen asettamaa tavoitevalintaa Osaamisen kehittäminen Markkinointiviestintä ja myynti Johtajuus ja hyvä hallintotapa futsal erillisenä strategisena kehitysalueena Uusi suomalaisen jalkapallon strategia vuosille hyväksytään Palloliiton seuraavassa liittokokouksessa huhtikuussa 2016 Tampereella. Piirimme ja sen toimijat osallistuvat osaltaan uuden yhteisen strategian valmisteluun tavoitteenaan suomalaisen jalkapallon kokonaisvaltainen kehittäminen alueelliset painotukset ja erityispiirteet huomioiden. Uuden strategian kaksi päävalintaa tulevat todennäköisesti olemaan: pelaajakehitys ja seurakehitys. 1. SEURAKEHITYS Painopistealueet Laatujärjestelmään pohjautuva seurakehitys Jalkapallo elämänkouluna Osaamisen kehittäminen Olosuhteiden kehittäminen Harrastaja- ja jäsenmäärän kasvu SEURAKEHITYS - Vähintään 200:n pelipassin seurat mukana ainakin laatujärjestelmän itsearvioinnissa - Seuraohjelma.fi verkkoportaalin tunnettavuuden ja käytön lisääminen - Toimiva alueellinen joukkuejohtajavastaavien verkosto - Seurakohtainen laatujärjestelmän markkinointi ja ohjattujen itsearviointien toteuttaminen - Seuralähtöisten kehitystoimenpiteiden tukeminen koulutuksilla ja asiantuntijuudella - Seuraohjelma.fi verkkoportaalin esittely laatujärjestelmän itsearvioinneissa

5 - Joukkuejohtajavastaavien koulutukset - Isännän Ääni seuraseminaari tärkeä seurojen verkostumisen väline - Alueellisen seurakehitysvaliokunnan toiminnan vaikuttavuus - Huomioidaan seurojen vapaaehtoistoimijoita eri palkitsemisen muodoin JALKAPALLO ELÄMÄN KOULUNA - Osallistuminen yhdenvertaisuussuunnitelman laadintaa - Edistetään Jalkapalloa jokaiselle toiminta-ajatuksen mukaisesti lajin parissa toimivien tasavertaista kohtelua - Lasten ja nuorten suojeleminen harrastuksen parissa - Painotetaan erotuomareille, seuratoimijoille ja pelaajille rasismin vastaisuutta ja nollatolerenssia - Monikulttuurisuuden edistäminen - Seurojen valmentajat ja pelaajat tulee saada osaksi erotuomaritoimintaa - Pelin Ohjaaja koulutusten ja E-tason ohjaajakoulutusten markkinointi pelaajille - Toteutetaan alueellista antirasismikoulutusta yhdessä liiton ja naapuripiirien kanssa - Laatujärjestelmän arviointien yhteydessä ohjeistetaan seuroja rikostaustan selvittämiseksi OSAAMISEN KEHITTÄMINEN - Seuratoiminnan laadun parantamista tukeva koulutustarjonta - Paikallisen ja alueellisen osaamisen hyödyntäminen yli laji-, seura- ja piirirajojen - Rinnakkaisten organisaatioiden koulutustarjonnan laajempi hyödyntäminen - Oman henkilöstön osaamisen kehittäminen ja työssä jaksamisen huomioiminen - Osallistuminen aktiivisesti alueellisten palvelu- ja osaamiskeskusten toimintaan - Kohderyhmäkohtaiset alueelliset ja paikalliset koulutustapahtumat - Osallistuminen SPL1 ja SPL2 koulutusten markkinointiin ja kustannuksiin - Isännän Ääni seuraseminaarien avulla hyviä toimintamalleja avoimesti muille seuroille - Piirien välinen yhteistyö kaikilla toiminnan osa-alueilla OLOSUHTEIDEN KEHITTÄMINEN - Harjoittelu- ja peliolosuhteiden turvaaminen sekä tavoitteellisesti että harrastusmielessä toimintaan osallistuville - Tavoitteellisesti toimivien joukkueiden ja yksittäisten pelaajien läpivuotisen harjoittelun mahdollistaminen kehittävissä olosuhteissa - Monitoimikenttien määrän kasvattaminen

6 - Olosuhteita käyttävien yhteisen vastuu korostaminen - Eri rahoitusmahdollisuuksista viestiminen seuroille ja kunnille - Ässäkenttäohjelman markkinointi - Avustetaan tarpeen mukaan lainoituksella seurojen olosuhdehankkeita HARRASTAJA- JA JÄSENMÄÄRÄN KASVU - Lisätä seuroissa toimivien vapaaehtoisten toimijoiden määrää - Kehittää lasten ja nuorten kilpailutoimintaa harrastajalähtöisesti - Piirin pelipassien määrän kasvattaminen - Jäsenseurat aktiivisesti mukana Osoitteena Futis toiminnassa - Pelipaikka-rekisterin ja siihen liittyvän Pelipassi-applikaation hyödyntäminen seuroissa - Nais- ja tyttöjalkapalloilijoiden määrän kasvattaminen - Edesautetaan aikuisten harrastetapahtuminen syntymistä - Toteutetaan yhdessä seurojen kanssa Kaikki Pelissä koulujalkapallotapahtumia - Koulufutistoiminnan ylläpitäminen - Pelipaikka-rekisterin käyttäjäkoulutukset sekä nykyistä toimivampi tukipalvelu - Seurojen harrastetapahtumien yhteismarkkinointi 2. PELAAJAKEHITYS Painopistealueet Yksilökeskeinen valmennusfilosofia Osaamisen kehittäminen Kansallinen kilpailutoiminta Olosuhteiden kehittäminen Kansainvälinen toiminta YKSILÖKESKEINEN VALMENNUSFILOSOFIA - Valmennuslinja jalkautuu päivittäiseen harjoitteluun - Pelaajakehityksen painopisteen muuttaminen yksilöllistä pelaajakehitystä tukevaksi ja vahvemmin pelaajan omassa seuraympäristössä tapahtuvaksi - Pelaajien omatoimisen harjoittelun määrän kasvu - Valmennuksen tulee olla pelaajalähtöistä ja hänen yksilöllisiin tarpeisiin vastaavaa

7 - Seurojen pelaajakehityksestä vastaavien koulutukset - Alueellisen ja valtakunnallisen nuorten kilpailu- ja sarjatoiminnan kehittäminen - Aktiivinen osallistuminen alueellisen pelaajakehitysvaliokunnan toimintaan - Valmennuskeskusten palveluiden hyödyntäminen piiri- ja seuratasolla - Piirijoukkuetoiminnasta aluejoukkue- ja haavitoimintaan - Seurakohtaisten taitokilpailujen lisääminen - Pohjois-Savon Urheiluakatemian tyttöjen valmennustoiminnan toteuttaminen OSAAMISEN KEHITTÄMINEN - Valmentajien, erotuomarien ja seuratoimijoiden tason nostaminen ja jatkuva koulutus - Alueellisen valmennuskoulutusjärjestelmän rakentaminen yhdessä liiton ja naapuripiirien kanssa - LeikkiMaailman joukkueiden ohjaajat käyneet vähintään E-tason koulutuksen - Saada ainakin paikkakuntakohtaiset Pelin Ohjaaja-kouluttajat - Alueellisten kouluttajaresurssien kartoitus, kouluttajarekrytointi ja koulutustilaisuuksien järjestäminen - Eri toimijoiden järjestämien valmentajien täydennyskoulutusten markkinointi - Piirin Tutor-toiminta niille seuroille, joilla ei ole omaa seurakohtaista tutoria KANSALLINEN KILPAILUTOIMINTA - Järkevät kilpailut ja sarjajärjestelmät tukevat sekä yksilöllistä pelaajakehitystä että harrastajamäärien kasvua - Alueelliset kilpailumuodot nostavat sarjojen kilpailullista tasoa - Sähköiset järjestelmät ja rekisterit edesauttavat joukkue- ja seuratoimijoita - Säännöt ja määräykset edesauttavat kilpailutoiminnan toteuttamista - Erotuomarien määrän lisääminen, rekrytoinnin tehostaminen, koulutustapahtuminen kehittäminen, laatutaso vastaa kilpailutoiminnan vaatimuksia ja erotuomarien koskemattomuuden turvaaminen - Erotuomaritoiminta osaksi seuratoimintaa - Uusien pelimuotojen käyttöönotto piiri- ja aluetasolla - Erotuomarirekrytoinnin kehittäminen yhdessä piirin erotuomarivastaavan, alueellisen erotuomarikehittäjän ja erotuomarikerhojen kanssa - Alueellisen (talentti-) erotuomarikoulutuksen järjestäminen - Yli piirirajojen toteutettavien sarjojen sääntöjen (mm. erillisluvat) yhtenäistäminen - Futsalin lajimarkkinointi seurojen aktiivisuus - Kaikki piirit mukana Taso-kilpailujärjestelmässä

8 - SK-sääntö Kolmoseen 3. JOHTAJUUS JA HYVÄ HALLINTOTAPA - Alueellisen yhteistyön ja sen tehokkuuden lisääminen - Suomalaisen jalkapallon uudelleen organisoituminen - Alueellisen osaamis- ja palvelukeskuksen toiminnan käynnistyminen - Päätöksenteon läpinäkyvyys lisää avoimuutta - Sujuva vuoropuhelu piirin ja seurojen kesken - Piirin talouden tasapaino - Alueellisen valiokuntarakenteen kehittäminen yhdessä liiton ja naapuripiirien kanssa - Osallistuminen Itäisen alueen osaamis- ja palvelukeskuksen johto- ja sisältöryhmien työskentelyyn - Noudatettavat säännöt ja määräykset läpinäkyvän päätöksenteon tueksi - Talouden seurannan ja raportoinnin edelleen kehittäminen - Aktiivinen osallistuminen suomalaisen jalkapallon strategian valmisteluun - Naisten osuuden korostaminen päätöksenteossa edesauttaa tasa-arvoa 4. MARKKINOINTIVIESTINTÄ - Henkilöstön viestintäosaamisen kehittäminen - Lajin laajan perustyön näkyvyyden lisääminen medioissa - Tapahtumakohtaisten yhteistyökumppaneiden määrän lisääminen - Osallistutaan suomalaisen jalkapallon viestintäsuunnitelman laadintaan - Viestintäkoulutusten toteuttaminen henkilöstö ja seurat - Nykyaikaisten viestintävälineiden hyödyntäminen - Suunnitelmallinen yhteistyökumppaneiden kartoittaminen ja niiden hyödyntäminen - Avoin viestintä on osa maineen hallintaa - Seuravierailut

9 PIIRIN PERIMÄT MAKSUT 2016 SEUROJEN PALVELUMAKSU Sisältää liiton ja piirin vuosittaisen jäsenmaksun 300 UUDEN SEURAN LIITTYMISMAKSU Piirin perimä liittymismaksu 200 Liiton perimä liittymismaksu 120 ~ Piiri perii ja tilittää liitolle KILPAILUTOIMINNAN OSANOTTOMAKSUT Kolmonen 505 (490 ) Nelonen 375 (360 ) Viitonen 345 (330 ) Muut sarjat Dn12- ja vanhemmat 145 Alueelliset sarjat 155 Puolen Suomen Liigat ja vastaavat sisältäen karsinnat 155 LeikkiMaailman sarjat 110 * lisäjoukkueet LeikkiMaailman sarjoissa 80 * vain syksyn sarjat 75% maksusta Pienkenttäsarjat 145 Futsal/kaikki piirisarjat 105 (100 ) Futsal/alueellinen Kakkonen 250 (200 ) Piirin junioricup 50 Jälki-ilmoittautuminen = kaksinkertainen maksu MUUT KILPAILUTOIMINNAN MAKSUT Luovutusmaksut Kolmonen/Nelonen 500 Muut aikuisten sarjat ja nuorten sarjat 300 LeikkiMaailman sarjat 200 Luvallinen ottelusiirto Kolmonen 150 Kolmonen/alle 7 vrk otteluun 500 Nelonen 150 Muut aikuiset ja nuoret 100 LeikkiMaailman sarjat 50 Luvaton ottelusiirto Kolmonen Nelonen 300 Muut aikuiset ja nuoret 200 LeikkiMaailman sarjat 100 Puuttuva pelipassi Aikuisten sarja/ottelu 300 A19-Dn12 - sarjat/ottelu 200

10 LeikkiMaailman sarja/ottelu 100 REKISTERÖINTIMAKSUT Pelaajasiirrot Aikuiset 50 Nuoret 30 LeikkiMaailma 15 Määräaikaisen siirron keskeyttäminen ei maksua Määräaikaisen siirron jatkaminen/sama kausi ei maksua Piirin farmisopimus 500 Yhteisjoukkuesopimuksen rekisteröinti (vähintään kolme ottelua) 200 Yhteistyöseurasopimuksen rekisteröinti 200 (0 ) Yli-ikäisyys- ja kaksoisedustuslupa 20 * Erityisluvan esittämisen laiminlyönti 50 Turnauslupamaksu 20 (0 ) KOULUTUSTILAISUUDET D-valmentajakurssin osat Taitavuus 75 Taidon opettaminen 140 Pelikäsityksen opettaminen 140 Maalivahtiharjoittelu 75 C-valmentajakurssi 415 Näyttömaksu (+ mahdolliset matkakustannukset) 100 Muut kurssit kurssikohtainen E-tason koulutus ja erotuomarikoulutus ei maksua VASTALAUSEMAKSUT Kolmonen/Nelonen 250 Muut aikuisten ja nuorten sarjat 150 LeikkiMaailma sarjat 100 Päätöksestä valittaminen = vastalausemaksu

11 TALOUSARVIOESITYS 2016 Budjetti Budjetti Toteutuma VARSINAINEN TOIMINTA TUOTOT YHTEENSÄ KULUT HENKILÖSTÖKULUT HENKILÖSTÖN SIVUKULUT VUOKRAT ULKOPUOLISET PALVELUT MATKAT JA MAJOITUKSET MATERIAALIKULUT MUUT TOIMINTAKULUT POISTOT KULUT YHTEENSÄ Varsinaisen toiminnan alijäämä VARAINHANKINTA TUOTOT KULUT RAHOITUS TUOTOT KULUT TILIKAUDEN TULOS ylijäämä 0 0 alijäämä tulot menot

Suomalaisen jalkapallon toimintastrategia. Suomalaisen jalkapallon toimintastrategia. piirin toimintasuunnitelma 2010-2013 vuodelle 2014

Suomalaisen jalkapallon toimintastrategia. Suomalaisen jalkapallon toimintastrategia. piirin toimintasuunnitelma 2010-2013 vuodelle 2014 Suomalaisen jalkapallon toimintastrategia Suomalaisen jalkapallon ja Palloliiton toimintastrategia Helsingin piirin toimintasuunnitelma 2010-2013 vuodelle 2014 Strategiset valinnat 1. Pelaajakehitys 2.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014. Suomen Palloliiton Pohjois-Suomen piiri

Toimintasuunnitelma 2014. Suomen Palloliiton Pohjois-Suomen piiri Toimintasuunnitelma 2014 Suomen Palloliiton Pohjois-Suomen piiri Sisällysluettelo Piirin organisaatiokaavio 2014... 3 Suomalaisen jalkapallon strategiset valinnat... 4 Pelaajakehitys... 5 Pelaajakehityksen

Lisätiedot

SUOMEN PALLOLIITON POHJOIS-SUOMEN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2017

SUOMEN PALLOLIITON POHJOIS-SUOMEN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2017 SUOMEN PALLOLIITON POHJOIS-SUOMEN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2017 SUOMALAISEN FUTSALIN JA JALKAPALLON MISSIO JA PERUSARVOT PELAAJAN LAADUKAS ARKI ELINVOIMAINEN SEURA MIELENKIINTOISET KILPAILUT

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015. Suomen Palloliiton Pohjois-Suomen piiri

Toimintasuunnitelma 2015. Suomen Palloliiton Pohjois-Suomen piiri Toimintasuunnitelma 2015 Suomen Palloliiton Pohjois-Suomen piiri Sisällysluettelo Piiriorganisaatio 2015... 3 Suomalaisen jalkapallon strategiset valinnat, arvot, missio, visio... 4 Pelaajakehitys... 5

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015. Suomen Palloliiton Pohjois-Suomen piiri

Toimintasuunnitelma 2015. Suomen Palloliiton Pohjois-Suomen piiri Toimintasuunnitelma 2015 Suomen Palloliiton Pohjois-Suomen piiri Sisällysluettelo Piiriorganisaatio 2015... 3 Suomalaisen jalkapallon strategiset valinnat, arvot, missio, visio... 4 Pelaajakehitys... 5

Lisätiedot

Mielenkiintoiset kilpailut tuovat yleisöä ja tukevat pelaajien kehittymistä.

Mielenkiintoiset kilpailut tuovat yleisöä ja tukevat pelaajien kehittymistä. 1 Jalkapallon ja futsalin strateginen viestintä Ydinviestit: Mielenkiintoiset kilpailut Suomessa pelataan vuodessa 59 241 virallista jalkapallo-ottelua. Erinomaisesti järjestetyt ja kiinnostavat kilpailut

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia U18 MM-SEMINAARI

Suomalaisen jääkiekon strategia U18 MM-SEMINAARI Suomalaisen jääkiekon strategia U18 MM-SEMINAARI 25.4.2014 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Voittoja joka päivä

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Voittoja joka päivä TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Voittoja joka päivä Sisällysluettelo 3 Johdanto 4 Piirin toimintasuunnitelma 2014 strategisen valinnan Pelaajakehitys osa-alueella 6 Piirin toimintasuunnitelma 2014 strategisen

Lisätiedot

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Me yhdessä 2017 Ehdotus syyskokoukselle 29.10.2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Liittomme * 86 jäsenyhdistystä * Jäsenyhdistyksissä on n. 10 työntekijää * Liitolla on 5 työntekijää * 9 aluetta

Lisätiedot

Suomen Palloliitto Kaakkois-Suomen piiri ry. TOIMINTA- ja TALOUSSUUNNITELMA vuodelle 2013. Jalkapalloa jokaiselle - Kaakkois-Suomessa kaikki pelaa

Suomen Palloliitto Kaakkois-Suomen piiri ry. TOIMINTA- ja TALOUSSUUNNITELMA vuodelle 2013. Jalkapalloa jokaiselle - Kaakkois-Suomessa kaikki pelaa Jalkapalloa jokaiselle - Kaakkois-Suomessa kaikki pelaa Sisällysluettelo TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Palloliitto Kaakkois-Suomen piiri ry Piirinjohtajan mietteitä 2 Suomalaisen jalkapallon strategia

Lisätiedot

PALLOLIITON HELSINGIN PIIRI TOIMINTASUUNNITELMA 2017

PALLOLIITON HELSINGIN PIIRI TOIMINTASUUNNITELMA 2017 PALLOLIITON HELSINGIN PIIRI TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Palloliiton strategiset painopistealueet vv. 2016-2020 1. Pelaajan laadukas arki pelaajien kehittäminen valmentajien kehittäminen 2. Elinvoimainen seura

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

PALLOLIITON HELSINGIN PIIRI TOIMINTASUUNNITELMA 2018

PALLOLIITON HELSINGIN PIIRI TOIMINTASUUNNITELMA 2018 PALLOLIITON HELSINGIN PIIRI TOIMINTASUUNNITELMA 2018 Palloliiton strategiset painopistealueet vv. 2016-2020 1. Pelaajan laadukas arki pelaajien kehittäminen valmentajien kehittäminen 2. Elinvoimainen seura

Lisätiedot

Ylöjärven Ilves ry. Jalkapalloseuran pidemmän aikavälin kehityssuunnitelma vuosille 2015-2018. 6.5.2015 Petri Puronaho

Ylöjärven Ilves ry. Jalkapalloseuran pidemmän aikavälin kehityssuunnitelma vuosille 2015-2018. 6.5.2015 Petri Puronaho Ylöjärven Ilves ry Jalkapalloseuran pidemmän aikavälin kehityssuunnitelma vuosille 2015-2018 6.5.2015 Petri Puronaho Kertaus menneestä Mitä on tehty? Elokuu 2014: kolme tapaamista / alustusta Sähköinen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 LAPIN LIIKUNTA RY YLEISTÄ Lapin Liikunta ry on alueellinen liikunnan palvelu- ja koulutusorganisaatio, jota johtaa 4-6 kertaa vuodessa kokoontuva hallitus. Päättävänä

Lisätiedot

SUOMALAISEN JALKAPALLON TOIMINTASTRATEGIA JA PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2015

SUOMALAISEN JALKAPALLON TOIMINTASTRATEGIA JA PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 SPL:N ITÄ-SUOMEN PIIRI SUOMALAISEN JALKAPALLON TOIMINTASTRATEGIA JA PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 JOHDANTO Piirin ylintä päätösvaltaa käyttää kaksi kertaa vuodessa kokoontuva piirikokous. Kevätkokouksessa

Lisätiedot

Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta

Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta Kaukalopalloseurat ja yksittäiset joukkueet Liiton alueet:, Oulu, Etelä- Suomi, Keski- Suomi, Itä- Suomi, Etelä- Karjala, Pohjois- Suomi Uusi liikuntalaki * Valtakunnallisuuden

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

TENNISLIITON STRATEGIA

TENNISLIITON STRATEGIA TENNISLIITON STRATEGIA 2017-2020 Haluamme kehittää ja edistää elinikäistä tenniksen pelaamista seuroissa kaikilla taitotasoilla." Tennisliiton missio Haluamme luoda monipuolisia kilpailemisen ja harrastamisen

Lisätiedot

PALLOLIITON HELSINGIN PIIRI VUOSISUUNNITELMA 2016

PALLOLIITON HELSINGIN PIIRI VUOSISUUNNITELMA 2016 PALLOLIITON HELSINGIN PIIRI VUOSISUUNNITELMA 2016 Strategiset painopistealueet 1. Pelaajakehitys sisältäen: pelaajien kehittämisen valmentajien kehittämisen 2. Seurakehitys seuraohjelma, seurojen elinvoiman

Lisätiedot

Seuraohjelma. oto seuravalmentajatuen hakuinfo ja hakukriteerit, joulukuu 2013. Liittohallituspäätös 16.12.2013

Seuraohjelma. oto seuravalmentajatuen hakuinfo ja hakukriteerit, joulukuu 2013. Liittohallituspäätös 16.12.2013 Seuraohjelma oto seuravalmentajatuen hakuinfo ja hakukriteerit, joulukuu 2013 Liittohallituspäätös 16.12.2013 Tavoite: laajentaa oto seuravalmennuksen piiriin kuuluvien seurojen määrää max. 10 seuralla

Lisätiedot

Suomen Palloliitto. Miehet / pojat. Mika Laurikainen

Suomen Palloliitto. Miehet / pojat. Mika Laurikainen Suomen Palloliitto Pelaajakehitys 23.9.2011 2011 Miehet / pojat Mika Laurikainen Rakenne. Resurssit. Pelaajakehityksen rakenne Pelaajan urapolku SPL Valmennuslinja 1. Vaihe 2. Vaihe 3. Vaihe a. U15 U17

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Jalkapalloa jokaiselle - Kaakkois-Suomessa kaikki pelaa. Suomen Palloliitto Kaakkois-Suomen piiri ry

Jalkapalloa jokaiselle - Kaakkois-Suomessa kaikki pelaa. Suomen Palloliitto Kaakkois-Suomen piiri ry Jalkapalloa jokaiselle - Kaakkois-Suomessa kaikki pelaa Suomen Palloliitto Kaakkois-Suomen piiri ry TOIMINTA- ja TALOUSSUUNNITELMA vuodelle 2016 - 2 - Sisällysluettelo TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Piirinjohtajan

Lisätiedot

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry.

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry. SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA ry. 6. SYYSKUUTA 2016 Suomalaisen keilailun strategia Tämän dokumentin sisältämässä strategiassa linjataan Suomen Keilailuliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka.

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 LAPIN LIIKUNTA RY

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 LAPIN LIIKUNTA RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 LAPIN LIIKUNTA RY YLEISTÄ Lapin Liikunta ry on alueellinen liikunnan palvelu- ja koulutusorganisaatio, jota johtaa 4-6 kertaa vuodessa kokoontuva hallitus. Päättävänä

Lisätiedot

KIILAT HOCKEY STRATEGIA 2014-2020

KIILAT HOCKEY STRATEGIA 2014-2020 Kiilat Hockey strategia perustuu Suomen Jääkiekkoliiton luomaan strategiaan, jossa on VISIO: Intohimona jääkiekko ja MISSIO: Suomi-kiekosta lisäarvoa elämääsi 1 Tähän kuuluu vahvasti yhteiset TAHTOTILAT:

Lisätiedot

Keski-Suomen valmennuskeskus / tehtävä ja rooli

Keski-Suomen valmennuskeskus / tehtävä ja rooli Isännän Ääni Mikkeli 5.2.2016 Keski-Suomen valmennuskeskus / tehtävä ja rooli Pelaajakehitys Valmennuskeskukset K-S valmennuskeskuksen alue 5 piiriä (Vaasa, Keski- Pohjanmaa, Keski-Suomi, Itä- Suomi, Kaakko)

Lisätiedot

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme?

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme? M1 Kaarinan Pojat ry Miten me viestimme? Isännän Ääni -seminaari Pori 29.1.2016 POSITIIVISUUS LUOTETTAVUUS ONNISTUMINEN YHTEISÖLLISYYS Esityksen sisältö Seuran esittely Viestintäsuunnitelma ja sen luominen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Suomen Palloliitto Pohjois-Suomi

Toimintasuunnitelma 2016. Suomen Palloliitto Pohjois-Suomi Toimintasuunnitelma 2016 Suomen Palloliitto Pohjois-Suomi Sisällysluettelo Pohjoisen organisaatio 2016... 3 Strategiset valinnat, arvot, missio, visio... 4 Seurakehitys... 6 Pelaajakehitys... 11 Kilpailutoiminnan

Lisätiedot

PELAAJAKEHITYKSEN PÄÄVALINTA: PELAAJAN LAADUKAS ARKI. Palloliiton uusi strategia ja valmennuslinja vaikutus pelaajakehitykseen

PELAAJAKEHITYKSEN PÄÄVALINTA: PELAAJAN LAADUKAS ARKI. Palloliiton uusi strategia ja valmennuslinja vaikutus pelaajakehitykseen PELAAJAKEHITYKSEN PÄÄVALINTA: PELAAJAN LAADUKAS ARKI Palloliiton uusi strategia ja valmennuslinja vaikutus pelaajakehitykseen PELAAJAN LAADUKAS ARKI PELAAJAKEHITYS ja VALMENTAJAKOULUTUS ORGANISAATION,

Lisätiedot

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019 Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja strategiset painopisteet Strategian osana on määritelty myös seuran

Lisätiedot

Millainen FC Kangasala olisi jalkapalloseurana parhaimmillaan / unelmana vuoden 2017 lopulla Keskittyminen junioritoimintaan vaihtoehtoisena brändinä

Millainen FC Kangasala olisi jalkapalloseurana parhaimmillaan / unelmana vuoden 2017 lopulla Keskittyminen junioritoimintaan vaihtoehtoisena brändinä Millainen FC Kangasala olisi jalkapalloseurana parhaimmillaan / unelmana vuoden 2017 lopulla Keskittyminen junioritoimintaan vaihtoehtoisena brändinä Imago kunnossa: pelaajat haluavat pelata seurassa,

Lisätiedot

SUOMEN PALLOLIITON UUDENMAAN PIIRI RY

SUOMEN PALLOLIITON UUDENMAAN PIIRI RY SUOMEN PALLOLIITON UUDENMAAN PIIRI RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 Esitetään hyväksyttäväksi syyskokouksessa 15.11.2016 1. TAUSTAA VUODELLE 2017 Vuosi 2017 on Uudenmaan piirin 47. toimintavuosi.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Voittoja joka päivä

TOIMINTASUUNNITELMA Voittoja joka päivä TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Voittoja joka päivä Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Sisällysluettelo 3 Johdanto 4 Piirin toimintasuunnitelma 2013 strategisen valinnan Pelaajakehitys osa-alueella 6 Piirin toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Kriteerit jakautuvat peruskriteereihin ja laatukriteereihin. Peruskriteerit luovat seuran tavoite- ja tahtotilan, jotka toteutuvat laatukriteerien toimenpiteiden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Kisakallio Toimintasuunnitelma 2012 A. NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALA Kilpailutapahtumien monipuolistaminen Taitokisat Show Your Skills Harjoittelukulttuurin kehittäminen seuroissa Yksilön valmentaminen joukkueurheilussa

Lisätiedot

TOIMINTASTRATEGIA

TOIMINTASTRATEGIA TOIMINTASTRATEGIA 2011 2013 Voittoja joka päivä Sisältö Johdanto... 3 Missio... 4 Perusarvot... 5 Visio... 6 Strategiset valinnat viisi painopistettä... 7 Grassroots-toiminnan Viisi Valintaa... 8 Huippujalkapallon

Lisätiedot

AC Kajaani valmennuslinja 2017

AC Kajaani valmennuslinja 2017 ACK pelitapa-oppaassa kerrotaan selkeästi millaista jalkapalloa ACK:ssa halutaan pelata! Pelitapa pyritään valitsemaan asetettujen tavoitteiden mukaan; junioreissa tavoitteet ovat pelaajakehityksessä ja

Lisätiedot

Valmentajapäivät

Valmentajapäivät Valmentajapäivät 19.-20.11.2016 PELAAJAKEHITYSORGANISAATION, TOIMINTATAPOJEN JA RESURSSIEN RAKENNEMUUTOS Rytminvaihdos, joka takaa korkeatasoisen, yhdenmukaisen toiminnan ja sisällöt sekä kokoaa

Lisätiedot

Suomalaisen jalkapallon toimintastrategia VUOSIKERTOMUS

Suomalaisen jalkapallon toimintastrategia VUOSIKERTOMUS Suomalaisen jalkapallon toimintastrategia VUOSIKERTOMUS 213 21-213 Päätavoitteet -pelaajakehitys -seurakehitys Pelaajakehitys Toimintasuunnitelma 213 TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT, SEURANTA Valmentajien

Lisätiedot

SHA seurakäynnit toukokuu 2012 valmentajat ja vanhemmat

SHA seurakäynnit toukokuu 2012 valmentajat ja vanhemmat SHA seurakäynnit toukokuu 2012 valmentajat ja vanhemmat Valmentajat ja vanhemmat 17.00-18.30 SHA yleisinfo (Kyösti) Potentiaalinen pelaaja syntyy tekemisen tuloksena (Hannele) Tutkimustuloksia ulkomailta

Lisätiedot

Jalkapalloa jokaiselle - Kaakkois-Suomessa kaikki pelaa. Suomen Palloliitto Kaakkois-Suomen piiri ry

Jalkapalloa jokaiselle - Kaakkois-Suomessa kaikki pelaa. Suomen Palloliitto Kaakkois-Suomen piiri ry Jalkapalloa jokaiselle - Kaakkois-Suomessa kaikki pelaa Suomen Palloliitto Kaakkois-Suomen piiri ry TOIMINTA- ja TALOUSSUUNNITELMA vuodelle 2014 Sisällysluettelo TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Piirinjohtajan

Lisätiedot

Jalkapalloa jokaiselle - Kaakkois-Suomessa kaikki pelaa. Suomen Palloliitto Kaakkois-Suomen piiri ry

Jalkapalloa jokaiselle - Kaakkois-Suomessa kaikki pelaa. Suomen Palloliitto Kaakkois-Suomen piiri ry Jalkapalloa jokaiselle - Kaakkois-Suomessa kaikki pelaa Suomen Palloliitto Kaakkois-Suomen piiri ry TOIMINTA- ja TALOUSSUUNNITELMA vuodelle 2015 Sisällysluettelo TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Piirinjohtajan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 1.11.2015-31.10.2016

TOIMINTASUUNNITELMA 1.11.2015-31.10.2016 1 TOIMINTASUUNNITELMA 1.11.2015-31.10.2016 Vuosikokouksessa 16.12.2015 1993-2015 2015 - SISÄLLYSLUETTELO 2 Organisaatiokaavio 2015-2016... 3 Painopistealueet 2015-2016... 3 Strategia 2015-2016 (pohjautuu

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 VOITTOJA JOKA PÄIVÄ

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 VOITTOJA JOKA PÄIVÄ TOIMINTASUUNNITELMA 2015 VOITTOJA JOKA PÄIVÄ Sisällysluettelo 3 Johdanto 4 Piirin toimintasuunnitelma 2015 strategisen valinnan Pelaajakehitys osa-alueella 6 Piirin toimintasuunnitelma 2015 strategisen

Lisätiedot

Jalkapalloa jokaiselle - Kaakkois-Suomessa kaikki pelaa. Suomen Palloliitto Kaakkois-Suomen piiri ry. TOIMINTA- ja TALOUSSUUNNITELMA vuodelle 2011

Jalkapalloa jokaiselle - Kaakkois-Suomessa kaikki pelaa. Suomen Palloliitto Kaakkois-Suomen piiri ry. TOIMINTA- ja TALOUSSUUNNITELMA vuodelle 2011 Jalkapalloa jokaiselle - Kaakkois-Suomessa kaikki pelaa Suomen Palloliitto Kaakkois-Suomen piiri ry TOIMINTA- ja TALOUSSUUNNITELMA vuodelle 2011 Yksilön vuosi 2 VOITTOJA JOKA PÄIVÄ! J OHD ANTO VUOTEEN

Lisätiedot

Heinolan Kiekko Ry. Strategia 2012-2015

Heinolan Kiekko Ry. Strategia 2012-2015 Heinolan Kiekko Ry Strategia 2012-2015 Heinolan Kiekko Ry - Visio HYVÄ IHMINEN! Heinolan Kiekko Ry - Missio KASVATTAA HYVIÄ IHMISIÄ KAUKALOON JA SEN ULKOPUOLELLE! Heinolan Kiekko Ry Arvot AVOIMUUS REILU

Lisätiedot

Suomalaisen jalkapallon toimintastrategia VUOSIKERTOMUS

Suomalaisen jalkapallon toimintastrategia VUOSIKERTOMUS Suomalaisen jalkapallon toimintastrategia VUOSIKERTOMUS 2014 2010-2013 Päätavoitteet -pelaajakehitys -seurakehitys Pelaajakehitys Toimintasuunnitelma 2014 TAVOITTEET Kehittymisen seuranta - konseptin jalkautus

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Suomen Palloliiton Keski-Suomen piiri ry.

Suomen Palloliiton Keski-Suomen piiri ry. Suomen Palloliiton Keski-Suomen piiri ry. Toimintasuunnitelma 2014 SISÄLTÖ Johdanto 1 Suomalaisen jalkapallon toimintastrategia 2013 2016.. 3 Piirin organisaatiokaavio 2014... 5 Suomalaisen jalkapallon

Lisätiedot

2.2.2015 SHA:N PELAAJAKEHITYSKONSEPTI. Esityksen sisältö:

2.2.2015 SHA:N PELAAJAKEHITYSKONSEPTI. Esityksen sisältö: 222015 SHA:N PELAAJAKEHITYSKONSEPTI 3112015 SPL SEMINAARI /KYÖSTI LAMPINEN, EUO VK JA SHA JOHTAJA Esityksen sisältö: 1 Sami Hyypiä Akatemian rooli 2 SHA pelaajakehityskonsepti valmentaja/valmennuspäälliköiden

Lisätiedot

Suomen Tennisliitto Strategia 2010 Strategian peruskivet Arvot Huipputennis Kilpailutoiminta Valmennustoiminta Alue- ja seuratoiminta Jäsenistö Viestintä Talous Organisaatio Missio Suomen Tennisliitto

Lisätiedot

Ringeten työryhmät 1 RINGETEN TYÖRYHMÄT (PÄIVITETTY 1.10.2014) TYÖRYHMIEN TALOUS

Ringeten työryhmät 1 RINGETEN TYÖRYHMÄT (PÄIVITETTY 1.10.2014) TYÖRYHMIEN TALOUS Ringeten työryhmät 1 RINGETEN TYÖRYHMÄT (PÄIVITETTY 1.10.2014) TYÖRYHMIEN TALOUS Työryhmien jäsenille maksetaan vain kilometrikorvaukset Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n talousohjeen mukaisesti

Lisätiedot

TPV 2017 Strategia - Päivitys 2015 -

TPV 2017 Strategia - Päivitys 2015 - TPV 2017 Strategia - Päivitys 2015-20.12014 TPV:n arvot 4. Mihin toimintamme perustuu? Tavoitteellisuus Positiivisuus Vastuullisuus!loisuus! Visio 2017 Tähtien tekijä TPV toimii monipuolisesti osana tamperelaista

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarjatoiminta 3 2. Ringettekoulut 4 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat 4 5.

Lisätiedot

TPV Strategia - Päivitys

TPV Strategia - Päivitys TPV 2017 Strategia - Päivitys 2016-6.12.2015 TPV:n arvot 1. Tavoitteellisuus 2. Positiivisuus 3. Vastuullisuus 4.!loisuus! Mihin toimintamme perustuu? Visio 2017 Tähtien tekijä - TPV toimii monipuolisesti

Lisätiedot

GrIFK Kehittämisprojektin toteutus ja johtaminen : Seuran toimintalinjojen luominen ja jalkauttaminen 2010-2013

GrIFK Kehittämisprojektin toteutus ja johtaminen : Seuran toimintalinjojen luominen ja jalkauttaminen 2010-2013 GrIFK Kehittämisprojektin toteutus ja johtaminen : Seuran toimintalinjojen luominen ja jalkauttaminen 2010-2013 SPL JET III Arto Tuohisto-Kokko päivitys 14.03.2011 GrIFK jalkapallo TAHTOTILA MISSIO: GrIFK:n

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2008 Nummelan Palloseura ry 28.11.2007 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT... 3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 strategia 2020 Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 Tässä dokumentissa kuvatussa strategiassa linjataan Suomen Uimaliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka. Strategian tavoitteiden toteutumista

Lisätiedot

PK-35 ry Toimintasuunnitelma 18.11.2015

PK-35 ry Toimintasuunnitelma 18.11.2015 PK-35 ry Toimintasuunnitelma 18.11.2015 Seuran päämäärä ja tavoite PK-35 pyrkii olemaan toiminta-alueensa suurin, monipuolisin ja kehittyvin jalkapalloseura, joka tarjoaa parhaat mahdolliset edellytykset

Lisätiedot

HPK-Juniorijääkiekon strategia 2012-2015

HPK-Juniorijääkiekon strategia 2012-2015 HPK-Juniorijääkiekon strategia 2012-2015 Pitelet käsissäsi HPK-Juniorijääkiekon strategiaa kausille 2012-2015. Strategian luomisessa olemme pitäneet mielessä nimenomaan, miten seuramme voi kehittyä vastaamaan

Lisätiedot

Suomen Palloliitto, liittohallitus 13.9.2015. Talenttivalmentajatuki 2016-2017

Suomen Palloliitto, liittohallitus 13.9.2015. Talenttivalmentajatuki 2016-2017 Suomen Palloliitto, liittohallitus 13.9.2015 Talenttivalmentajatuki 2016-2017 Taustaa ja tavoitteet Talenttivalmennus vuosina 2014-15 Talenttivalmentajat laatujärjestelmän mukaisesti valituissa seuroissa

Lisätiedot

Stadin paras kasvattajaseura 2020. Toimintasuunnitelma vuosille 2014 2016

Stadin paras kasvattajaseura 2020. Toimintasuunnitelma vuosille 2014 2016 Stadin paras kasvattajaseura 2020 Toimintasuunnitelma vuosille 2014 2016 Toiminta-ajatus Jalkapalloa lähialueella, omalla tasolla ja itselle sopivassa joukkueessa Kustannukset ovat suhteessa harrastukseen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2012

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2012 Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2012 7.11 2011 Toimintasuunnitelma hyväksytään joulukuun johtoryhmän kokouksessa, kun ensi vuoden toimintabudjetti on tiedossa. Valmentautuminen TAVOITE:

Lisätiedot

PEP Seurakehitys. Alkutila 2011 vs. lopputila 2012. Kari Alho, Johtokunnan pj.

PEP Seurakehitys. Alkutila 2011 vs. lopputila 2012. Kari Alho, Johtokunnan pj. PEP Seurakehitys 11 vs. lopputila 1 Kari Alho, Johtokunnan pj. Tausta PEP osallistui vuonna 11 alueelliseen seurakehityshankkeeseen yhdessä muun Uudenmaan ja Pirkanmaan seuran kanssa kyselyllä tammikuussa

Lisätiedot

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa P09 vanhempainilta 25.11.2015

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa P09 vanhempainilta 25.11.2015 FC REIPAS Iloa Innostumista Intohimoa P09 vanhempainilta 25.11.2015 P09 vanhempainilta Asialista Seuraesittely Kauden toimintasuunnitelma Maksut Toimihenkilöt Viestinnän käytännöt FC REIPAS Iloa, Innostumista,

Lisätiedot

TPV laatujärjestelmä ja seurajohtaminen

TPV laatujärjestelmä ja seurajohtaminen TPV laatujärjestelmä ja seurajohtaminen Ville Salonen Jouni Kaikuranta Isännän Ääni seuraseminaari, SPL Satakunta, Tampere ja Turku 29-30.1.2016 Pori Tampereen Pallo-Veikot Perustettu 1930 Jalkapallon

Lisätiedot

Valmennuskeskuksen esittely Pelaajakehitys ja pelaajan polku uuden strategian valossa

Valmennuskeskuksen esittely Pelaajakehitys ja pelaajan polku uuden strategian valossa Valmennuskeskuksen esittely Pelaajakehitys ja pelaajan polku uuden strategian valossa Keski-Suomen valmennuskeskus Suomen Palloliiton pelaajakehityskartta 2016 Talenttivalmennus pojat Pohjois-Suomen alueellinen

Lisätiedot

SUOMEN PALLOLIITON UUDENMAAN PIIRI RY

SUOMEN PALLOLIITON UUDENMAAN PIIRI RY SUOMEN PALLOLIITON UUDENMAAN PIIRI RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 Esitetään hyväksyttäväksi syyskokouksessa 13.11.2012 Suomen Palloliiton Uudenmaan piiri ry 15.11.2011 2 (6) Toimintaympäristön

Lisätiedot

D VALMENTAJAKURSSI PROSESSINOMAISESTI

D VALMENTAJAKURSSI PROSESSINOMAISESTI Ohjelma D VALMENTAJAKURSSI PROSESSINOMAISESTI Sisältö: D-valmentajakurssilla perehdytään lapsen ja nuoren kokonaisvaltaiseen valmentamisen ja yksilöllisen valmennusfilosofian perusasioihin. Kurssin kuusi

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

SEUROJEN ÄÄNI - Seminaari Pelaajan laadukas arki JJK:ssa

SEUROJEN ÄÄNI - Seminaari Pelaajan laadukas arki JJK:ssa SEUROJEN ÄÄNI - Seminaari 4.2.2017 Pelaajan laadukas arki JJK:ssa PELAAJAN LAADUKAS ARKI 1. SEURAN TAVOITTEET 2. SEURAN TUKITOIMET VALMENTAJALLE, PELAAJALLE JA PERHEELLE 3. MITEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISTA

Lisätiedot

Laajasalon palloseura 2005-2015. Tarina pienen kyläseuran kasvusta kehityskelpoiseksi keskisuureksi jalkapalloseuraksi

Laajasalon palloseura 2005-2015. Tarina pienen kyläseuran kasvusta kehityskelpoiseksi keskisuureksi jalkapalloseuraksi Laajasalon palloseura 2005-2015 Tarina pienen kyläseuran kasvusta kehityskelpoiseksi keskisuureksi jalkapalloseuraksi Mia Stierncreutz - Koulutus; Kasvatustieteen kandidaatti, varhaiskasvatuksen koulutuslinja

Lisätiedot

Huippu-urheiluverkoston rakentuminen 2013 3.4.2013

Huippu-urheiluverkoston rakentuminen 2013 3.4.2013 Huippu-urheiluverkoston rakentuminen 2013 3.4.2013 Taustaksi Lentopallon lajina otettava johtavan lajin roolia paikallisesti, seudullisesti ja valtakunnallisesti terve itsetunto omassa tekemisessä Jo

Lisätiedot

Seuratoiminta tulevaisuudessa Lasten urheilun seuratoiminta- ja valmentajaseminaari

Seuratoiminta tulevaisuudessa Lasten urheilun seuratoiminta- ja valmentajaseminaari Seuratoiminta tulevaisuudessa Lasten urheilun seuratoiminta- ja valmentajaseminaari Lappeenranta 26.4.2014 Janne Mellin Janne Mellin 43-vuotias (s. 1971) Rehtori, Tuusula KJT Hockey ry:n hallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot

Valmentajakoulutuksen uudistaminen

Valmentajakoulutuksen uudistaminen Suomen Jalkapallovalmentajat ry Valmentajapäivät 10.10.2009 Valmentajakoulutuksen l t k haasteet t ja uudistaminen i Valmentajakoulutuksen uudistaminen 1. Koulutus SPL organisaatiossa 2. UEFA Convention

Lisätiedot

SUOMEN PALLOLIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2014

SUOMEN PALLOLIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SUOMEN PALLOLIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TIIVISTELMÄ 1 Johdanto ja Strategiakartta 2 Jalkapallon Missio, Perusarvot ja Visio 2020 3 Strategiset tavoitteet 2014 4 Päätulosalueiden toimintasuunnitelmat

Lisätiedot

Visio, missio, arvot ja strategia

Visio, missio, arvot ja strategia Visio, missio, arvot ja strategia Joensuun Kataja ry taitoluistelujaosto Arvot toiminnan perusta Visio tahtotila Jatkuva kehitys Missio tehtävä Strategia toimintamalli Arvot AVOIMUUS Asioista puhutaan

Lisätiedot

SUOMEN PALLOLIITON UUDENMAAN PIIRI RY

SUOMEN PALLOLIITON UUDENMAAN PIIRI RY SUOMEN PALLOLIITON UUDENMAAN PIIRI RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 Esitetään hyväksyttäväksi syyskokouksessa 14.11.2013 Suomen Palloliiton Uudenmaan piiri ry 14.11.2013 2 (5) Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

MISSIO JA PERUSARVOT JALKAPALLOA JOKAISELLE SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

MISSIO JA PERUSARVOT JALKAPALLOA JOKAISELLE SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 Esitys piirin syyskokoukselle 23.11.2016 MISSIO JA PERUSARVOT JALKAPALLOA JOKAISELLE Suomalaisen jalkapalloperheen toiminta-ajatus,

Lisätiedot

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet strategiset tavoitteet jäsenistölle laadukasta kansalaistoimintaa tukevaa koulutusta seurojen toiminnan

Lisätiedot

Jokelan Kisa jalkapallo

Jokelan Kisa jalkapallo Jokelan Kisa jalkapallo Jokelan Kisa tarjoaa kaikille Jokelan ja lähialueen asukkaille laadukasta jalkapalloharrastusta ikään ja tasoon katsomatta. Teemme yhteistyötä lähiseurojen kanssa tarjotaksemme

Lisätiedot

Haukiputaan Pallo. Harrastus- ja kilpailutoiminnan periaatteet ikäluokittain

Haukiputaan Pallo. Harrastus- ja kilpailutoiminnan periaatteet ikäluokittain Haukiputaan Pallo Harrastus- ja kilpailutoiminnan periaatteet ikäluokittain 1.1.2013 Seuran tavoitteet Mahdollistaa kilpa- ja harrastepelaaminen * Kilpatoiminnassa pelaaja sitoutuu osallistumaan joukkueen

Lisätiedot

Suomen golfin strategia 13.2.2015

Suomen golfin strategia 13.2.2015 Suomen golfin strategia 13.2.2015 Strategiaprosessin tausta Golf on poikkeuksellisen laajasti eri ikäisiä ja tasoisia harrastajia puhutteleva laji, joka mahdollistaa yhdessä liikkumisen hoidetussa luontoympäristössä

Lisätiedot

Active For Life aktiivinen oppija ja tekijä läpi elämän

Active For Life aktiivinen oppija ja tekijä läpi elämän Active For Life aktiivinen oppija ja tekijä läpi elämän Elämässä matka on tärkeämpi kuin maali 1 KULTTUURI JA TAIDE KAUPUNKI JA LIIKE-ELÄMÄ MAJOITUS JA RAVINTOLA- PALVELUT MATKAILU Tiilaakso Liikunta ja

Lisätiedot

Suomalaisen jalkapallon kehityspäivät Marco Casagrande

Suomalaisen jalkapallon kehityspäivät Marco Casagrande Suomalaisen jalkapallon kehityspäivät 9.-10.12.2017 Marco Casagrande Avaus Yhteisen huippujalkapalloa edistävän identiteetin ja hengen rakentaminen futisperheen kesken Visiosta tekemiseen: Identiteetti

Lisätiedot

RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011

RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011 RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011 Missio, visio ja arvot MISSIO RIL edistää jäsentensä ammattitaidon ja hyvinvoinnin jatkuvaa kehittymistä

Lisätiedot

SUOMEN TAEKWONDOLIITON STRATEGIA 2017-2020 VALMISTELU KYSELYN TULOKSIA. - Kysely seuroille. - Kysely valmentajille

SUOMEN TAEKWONDOLIITON STRATEGIA 2017-2020 VALMISTELU KYSELYN TULOKSIA. - Kysely seuroille. - Kysely valmentajille SUOMEN TAEKWONDOLIITON STRATEGIA 2017-2020 VALMISTELU KYSELYN TULOKSIA - Kysely seuroille - Kysely valmentajille Seurojen kysely Vastauksia 17 seurasta (kokonaisjäsen määrä 64 seuraa) Budokwai Taekwondo,

Lisätiedot

LENTOPALLO - URHEILUA, ELÄMYKSIÄ JA HYVINVOINTIA

LENTOPALLO - URHEILUA, ELÄMYKSIÄ JA HYVINVOINTIA LENTOPALLO - URHEILUA, ELÄMYKSIÄ JA HYVINVOINTIA SUOMEN LENTOPALLOLIITON STRATEGIA 27.11.2011 lentopallo - urheilua, elämyksiä ja hyvinvointia SUOMEN LENTOPALLOLIITON strategia 27.11.2011 Kannen kuva:

Lisätiedot

Juniori Hermes ry Strategia

Juniori Hermes ry Strategia Juniori Hermes ry Strategia 2016-2020 Missio Juniori Hermes tukee lapsen ja nuoren kokonaisvaltaista urheilijaelämää. Seura tarjoaa jokaiselle pelaajalle mahdollisuuden nousta omalle parhaalle tasolleen

Lisätiedot

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa FC REIPAS Iloa Innostumista Intohimoa T09-10 vanhempainilta 8.1.2017 T09-10 vanhempainilta Asialista Lyhyt seuraesittely Kauden toimintasuunnitelma Viestinnän käytännöt Maksut Toimihenkilöt FC REIPAS Iloa

Lisätiedot

TIEDONKERUUKYSELYN SATOA

TIEDONKERUUKYSELYN SATOA FC HONKA ry STRATEGIAPROJEKTI 2014 TIEDONKERUUKYSELYN SATOA 4.6.2014 1. SAATTEEKSI Saimme strategiaprojektimme aloittaneen tiedonkeruuvaiheen kyselyihin 344 vastausta seuran piiristä ja sidosryhmiltämme.

Lisätiedot

Seura- ja pelaajakehitys painopisteinä 2013

Seura- ja pelaajakehitys painopisteinä 2013 1 2 3 Seura- ja pelaajakehitys painopisteinä 2013 Suomen Palloliiton Tampereen piirin toimintasuunnitelmassa vuodelle 2013 selkeinä painopisteinä ovat seurakehitys ja pelaajakehitys. Seuratoiminnan kehittyminen

Lisätiedot

PALLO VERKKOON JA VERKON YLI

PALLO VERKKOON JA VERKON YLI PALLO VERKKOON JA VERKON YLI Seurayhteistyötä yli lajirajojen! Joen Jujun ja FC Hertan JuHe yhteistyöprojekti Seurayhteistyökoordinaattori Anssi Liimatta Isännän Ääni - Mikkeli 7.-8.2.2014 Yhteistyön alkutaival

Lisätiedot

Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot.

Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot. TIE HUIPULLE TIE HUIPULLE!!! Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot. Maajoukkueajattelu Ringeten maajoukkuetoiminta

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

SUOMI-KIEKON TULEVAISUUSSEMINAARI

SUOMI-KIEKON TULEVAISUUSSEMINAARI SUOMI-KIEKON TULEVAISUUSSEMINAARI 19.-20.5.2009, Vierumäki Suomen Jääkiekkoliitto / Erkka Westerlund 1 MENESTYSMUUTTUJAT 1. OSAAMINEN 2. OLOSUHTEET 3. HARRASTAJIEN MÄÄRÄ Suomen Jääkiekkoliitto 2 PELAAJAN

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot