Suomen Palloliitto Kaakkois-Suomen piiri ry. TOIMINTA- ja TALOUSSUUNNITELMA vuodelle Jalkapalloa jokaiselle - Kaakkois-Suomessa kaikki pelaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Palloliitto Kaakkois-Suomen piiri ry. TOIMINTA- ja TALOUSSUUNNITELMA vuodelle 2013. Jalkapalloa jokaiselle - Kaakkois-Suomessa kaikki pelaa"

Transkriptio

1 Jalkapalloa jokaiselle - Kaakkois-Suomessa kaikki pelaa Sisällysluettelo TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Palloliitto Kaakkois-Suomen piiri ry Piirinjohtajan mietteitä 2 Suomalaisen jalkapallon strategia Kaakkois-Suomen piirissä Arvot Missio (toiminta-ajatus) Visio Strategiset valinnat JOHTAJUUS ja HYVÄ HALLINTOTAPA Viestintä Sidosryhmätyö PELAAJAKEHITYS Valmennuslinja ja piirijoukkuetoiminta Kilpailutoiminta Erotuomaritoiminta Ohjaaja- ja valmentajakoulutus SEURAKEHITYS Seurojen elinvoima Harrastajamäärien kasvattaminen OSAAMISEN KEHITTÄMINEN 12 MARKKINOINTIVIESTINTÄ ja MYYNTI 13 PIIRIN MAKSUT TALOUSARVIO Muistiinpanoja 21 Julkaisun kuvat: Veijo Vainikka / SPL Kaakkois-Suomen piiri ry TOIMINTA- ja TALOUSSUUNNITELMA vuodelle

2 PIIRIJOHTAJAN MIETTEITÄ Strategiasta Kaakkois-Suomen piirin hallitus päätti lokakuussa 2012 keskeyttää jo varsin pitkällä olleen oman piiristrategiansa päivittämisen ja sitoutui liittojohtoisesti päivitettyyn suomalaisen jalkapallon strategiaan vuosille Vaikka suunta ja tavoitteet kahden eritahoilla valmistellun strategian välillä olisivat olleet hyvin tasapainossa, halusi piirihallitus omalla esimerkillään osoittaa, että Kaakkois-Suomestakin katsoen on olemassa vain yksi yhteinen visio Euroopan Top 10 vuonna 2020! Nyt meidän piiritoimijoiden tehtävänä on jalkauttaa tätä strategiaa omiin jäsenseuroihimme. Viestin uskottava perille meno edellyttää piirin omien toimintojen harkittua kohdentamista ja niiden vaikuttavuuden toteennäyttämistä jo aika lyhyellä aikajänteellä. Se tarkoittaa joidenkin uusien toimintamallien luomista ja se saattaa tarkoittaa jostakin vanhasta luopumista. Mutta se ei tarkoita lajin yhteiskunnallisen vastuunkannon tai paikallisen toiminnan ja yhteisöllisyyden tärkeyden unohtamista. Vastoin joidenkin esille tuomaa väitettä, suomalaisen jalkapallon strategian kahden pääpainopisteen pelaajakehityksen ja seuratoiminnan välillä ei ole olemassa eriarvoisuutta tai ristiriitaa. Vuoden 2013 käynnistyessä meillä on edelleen lasten ja nuorten Kaikki Pelaa ohjelma ja ohjaajien Tutor-ohjelma. Meillä on strategian pohjalta rakennettu yksilöllinen valmennuslinja ja monta muuta työkalua, joita yhteisesti ja oikein hyödyntäen me vaikutamme toimillamme sekä harrastajamäärien kasvua edistävästi että kansainvälistä menestystä tavoitellen. Toimintaympäristöstä Sähköisten viestimien, sosiaalisen median ja eri verkkoratkaisujen merkitys lähes reaaliaikaisena tiedon välittäjänä kasvaa joka hetki. Vaikka piirin perustyö tehdään kentillä ja saleissa pelaajien, valmentajien ja muiden toimijoiden parissa, emme voi unohtaa sitäkään, että taatakseen palvelukykynsä on piirin varsinaisen toimintansa tukena käytettävä viestinnässä ja tiedon jakamisessa parhaita nykyaikaisia välineitä ja ratkaisuja. Toisenlaista toimintaympäristön muutosta tapahtuu kuntatasolla. Vuoden 2013 käynnistyessä piirin toiminta-alueen kuntamäärä putoaa neljällä, kun Suomenniemi ja Ristiina liittyvät Mikkelin kaupunkiin ja Punkaharju sekä Kerimäki Savonlinnaan. Ja tulevan toimintakauden aikana monessa muussa kunnassa aloitettaneen selvitystyö mahdollisten kuntaliitosten toteuttamisesta joko 2014 tai 2015 vuoden alussa. Vaikka kuntarajat eivät itsessään vaikuta jalkapallon tai futsalin pelaamiseen, voi niillä tai niiden poistumisella olla merkittäväkin vaikutus yksittäisen seuran toimintaan, toimintamalleihin ja/tai talouteen. Kuntaliitos voi olla jossain mielessä uhka, mutta se voi olla myös erinomainen mahdollisuus esimerkiksi olosuhdeasioissa ja alueellisen seurayhteistyön kehittämisessä. Siksi seurojen tulee olla hereillä kuntaliitoskeskustelujen käynnistyessä. Uusitusta strategiasta, linjauksista, toimintaohjelmista yms. huolimatta suomalaisessa jalkapallossa ei ole muuttunut mihinkään se tosiasia, että tärkein työ tehdään edelleen perusseurassa! Vision Euroopan TOP 10 onnistuminenkin on siis täysin seuroista ja niiden toimijoista kiinni! Veijo Vainikka piirijohtaja SUOMALAISEN JALKAPALLON STRATEGIA KAAKKOIS-SUOMEN PIIRISSÄ. Tämä Kaakkois-Suomen piirin toimintasuunnitelma kaudelle 2013 pohjautuu lokakuussa 2012 pidetyn Suomen Palloliiton liittokokouksen hyväksymään suomalaisen jalkapallon strategiaan vuosille Strategiassa jalkapallon yhteisiä arvoja ovat ILOISUUS, LUOTETTAVUUS, MENESTYS ja YHTEISÖLLISYYS Iloisuus toteutuu pääasiassa hyvänä tekemisen ilmapiirinä ja lajista nauttimisena Luotettavuudella ymmärretään lupauksien pitämistä, sovittujen asioiden hoitamista ja Kaveria ei jätetä asennetta Menestystä on mm. pyrkiminen omalle huipulle ja yhteisten tavoitteiden saavuttaminen Yhteisöllisyys kuvastuu ME-henkenä, yhdessä oppimisena ja toisesta huolehtimisena Missio eli toiminta-ajatus strategiassa kiteytyy muotoon JALKAPALLOA JOKAISELLE. Kaakkois-Suomen piiri käyttää missio-lausekkeesta jatkossakin aiemmin täydentämäänsä muotoa Jalkapalloa jokaiselle Kaakkois-Suomessa kaikki pelaa. Täydennetyllä lausekkeella piiri haluaa kuvata oman toimintansa ja tavoitteidensa tasoa. Yhtäältä Kaakkois-Suomessa kaikki pelaa kuvastaa piirin laadukasta palvelua ja toimintojen sujumista. Toisaalta lausekkeella halutaan sitoutua lasten ja nuorten Kaikki Pelaa ohjelman perusperiaatteisiin oikein ymmärrettyinä. Ja kolmas merkitys lausekkeella liittyy lajin harrastajamäärään Kaakkois-Suomen piiri haluaa, että jokainen piirin alueella asuva löytää jonkun roolin jalkapallon parista. Suomalaisen jalkapallon visiona strategiassa on EUROOPAN TOP 10 vuonna Visio (= yhteinen unelmanomainen tahtotila) haastaa suomalaisen jalkapallon kaikilla mittareilla. Visio ei ole vain kilpailullinen maajoukkueiden menestyksen mittari, vaan se luo ilmapiirin, jossa jokainen käyttää omaa osaamistaan ja omaa aikaansa omassa toimintaympäristössään päämääränään yhteinen tavoite. Ja jokainen saavutettu asema TOP 10:ssa antaa voimia työn jatkamiseen ja uskoa seuraavan tavoitteen toteutumiselle. Strategian viisi tavoitevalintaa Johtajuus ja hyvä hallintotapa Pelaajakehitys Seurakehitys Markkinointiviestintä ja myynti Osaamisen kehittäminen Toimintasuunnitelman seuraavissa osissa kuvataan kutakin strategista valintaa Kaakkois-Suomen piirin näkökulmasta, tehden myös osittaisia omia painotuksia

3 JOHTAJUUS ja HYVÄ HALLINTOTAPA Hallinnon strategiset painopisteet valtakunnan tasolla vuosina ovat: Eettisyys ja vastuullisuus Läpinäkyvä päätöksenteko Viestintä ja vaikuttaminen Tehokkuus ja vaikuttavuus Sidosryhmätyö kuva 1 Aktiivisia seura- ja piiritoimijoita Isännän Ääni seminaarin ryhmätyökeskustelussa Toimintakaudella 2013 Kaakkois-Suomen piirin toiminnassa keskitytään näistä erityisesti viestintään ja tiedotukseen sekä sidosryhmätyön kehittämiseen. Viestintä Suomalaisen jalkapallon keväällä 2012 uudistunutta verkkoympäristöä hyödynnetään entistä reaaliaikaisemmalla sisäisellä tiedotuksella ja säännöllisellä uutisvirralla. Piirin oman toiminnan lisäksi verkkoa voidaan käyttää seurojen parhaat käytännöt -mallien jakamiseen. Verkkosivujen tapahtumakalenteri avataan ainakin turnausten osalta myös jäsenseurojen käyttöön. Piirisarjojen tulospalvelua kehitetään entistä reaaliaikaisemmaksi ja valmiita tilastotietoja kerääväksi ottamalla käyttöön sähköinen pöytäkirja kaikissa erotuomariasettelussa olevissa virallisissa piirin sarjoissa. Piirin mukana oloa sosiaalisessa mediassa sekä aktiivisuutta eri verkkokeskusteluihin osallistumisessa kehitetään. Sidosryhmätyö Yleisesti piirin sidosryhmätyöskentelyä ja toimijoiden verkostoitumista laajennetaan osallistumalla vieläkin aktiivisemmin sekä toimihenkilöiden että luottamushenkilöiden toimesta erilaisiin seurojen, kuntien, kaupunkien yms. toimijoiden ja yhteisöjen tilaisuuksiin. Vuoden 2013 syksyllä käynnistetään seuravierailuohjelman rinnalle etukäteen suunniteltu paikallinen tai alueellinen kuntatapaamisten ketju yhteistyössä paikallisten seurojen kanssa. Tapaamisten pääpaino on seuratoiminnan laajuuden ja erilaisten tunnuslukujen saattaminen kuntapäättäjien tietoisuuteen sekä keskustelut aiheista, joissa seura tai piiri ja kunta voisivat lisätä keskinäistä yhteistyötään. Suomen Palloliitto ja sen muut piirit ovat merkittävä piirin sidosryhmäkokonaisuus. Kaakkois-Suomen piiri jatkaa aktiivista ja aloitteellista roolia sekä valtakunnallisessa että alueellisessa toimintaympäristössä ja yhteistyön edelleen syventämisessä. Kauden 2013 aikana järjestetään yhdessä Itä-Suomen ja Keski-Suomen piirien kanssa yksi piirihallitusten yhteistyömatka, johonkin myöhemmin valittavaan ulkomaiseen kohteeseen. Yhteisten asioiden lisäksi matkan ohjelmaan liitetään tapaamisia ja tutustumista paikalliseen jalkapallotoimintaan liitto-, alue- tai seuratasolla. kuva 2 Kaakkois-Suomen, Itä-Suomen ja Keski-Suomen piirien toimijoita vierailulla Latvian jalkapalloliitossa. PELAAJAKEHITYS Pelaajakehityksen strategiset painopisteet valtakunnan tasolla vuosina ovat: Yksilökeskeisyys Osaaminen Kilpailutoiminta Olosuhteet Kansainvälisyys Kaakkois-Suomen piirin toiminnassa kauden 2013 pääpaino on uuden yksilökeskeisen valmennuslinjan jalkauttamisessa sekä kilpailu- ja sarjatoiminnan edelleen kehittämisessä pelaajakehityksen näkökulmasta. Sarjatoimintaa liittyy olennaisesti erotuomaritoiminta ja sen kehittäminen. kuva 3 Kiihkeä pelitilanne tyttöjen Piirijoukkue Cupista Pajulahdesta kesällä

4 Valmennuslinja ja piirijoukkuetoiminta Yksilökeskeisessä valmennusfilosofiassa pelaajien henkilökohtaiset kehitystarpeet ja osaamisalueet ohjaavat joukkueen valmentamista. Pelaajalähtöinen valmentaminen edellyttää yksilön erityisosaamisen ja kehitystarpeiden huomioimista sekä päivittäisessä valmennuksessa, pelaajavalinnoissa että joukkueen pelaamisessa. Toteuttaminen vaatii sitoutumista kaikilta. Koska Jalkapallo ei ole perinteinen yksilölaji, joukkuepelaamisen tulee olla suunnitelmallista ja pitkäjänteiseen kehitykseen perustuvaa. Joukkueen tulee aina hakea voittoa pelaajien omilla vahvuuksilla yksilöinä ja yhtenäisenä joukkueena. Laadukkaampi pelaajakehitys edellyttää, että yksilön ominaisuudet tunnistetaan. Pelaajalähtöinen, yksilöllinen valmennus ja pelin ymmärrys nousevat valmennustyön ydinasioiksi kaikessa pelaajakehitystyössä. (lähde: Suomen Palloliitto) Piiri jalkauttaa Palloliiton valmennuslinjaa ja sen tavoitteita jäsenseuroihin ja niiden joukkueisiin tehtävien seuravierailujen ja kaikkien piirin omien tapahtumien ja tilaisuuksien yhteydessä. Toimimme aloitteellisesti piirijoukkuetoiminnan ja Piirijoukkue Cupin sekä nuorten sarjatoiminnan kehitystyössä yhdessä Palloliiton maajoukkue- ja kilpailutoiminnon sekä muiden piirien kanssa. Erityisesti poikien C14-piirijoukkueen leiritystä lisätään ja uutena toimintamuotona käynnistetään D13-poikien leiritys ja alueelliset pelitapahtumat. Järjestämme perinteisesti TC15-tyttöjen loppiaisturnauksen ja sen yhteyteen valmentajaseminaarin yhteistyössä Palloliiton maajoukkuetoiminnon kanssa. Seuroille haasteelliseksi osoittautunutta maalivahtivalmennusta tuetaan järjestämällä vähintään kaksi yksipäiväistä alueellista maalivahtileiriä. Kilpailutoiminta Sarjatoiminnassa kaudesta 2013 alkaen Kaakkois-Suomen piirin joukkueilla on poikien D12-C15 ja tyttöjen TD13-TD15 ikäluokissa mahdollisuus osallistua ns. Etelä-Länsi - liigan karsintoihin ja/tai Helsingin ja Uudenmaan piirien aluesarjoihin. Tällä piirirajat ylittävällä toiminnalla halutaan tarjota mahdollisuus entistä kehittävämpiin otteluihin piirimme parhaille joukkueille ja niiden pelaajille. Omien piirisarjojen tasolohkoajatusta syvennetään tavoitteena entistä tasaisemmat ja sitä kautta pelaajia paremmin kehittävät sarjat. Sellaisissa sarjoissa, joissa oman piirin joukkue- ja/tai ottelumäärät eivät tue pelaajien kehitystä tai joissa joukkuekohtaiset ottelumäärät uhkaavat jäädä alhaisiksi, tehdään yhteistyötä naapuripiirien kanssa riittävän tasokaan pelitoiminnan toteuttamiseksi. Erotuomaritoiminta Erotuomareiden määrä ja laatu heijastuu väistämättä pelaamiseen ja sitä kautta pelaajien kehittymisedellytyksiin. Hyödynnetään Palloliiton uudistamaa erotuomarikoulutusjärjestelmää toteuttamalla erotuomarikoulutus pääsääntöisesti piirijohtoisesti, mutta kuitenkin yhteistyössä alueiden erotuomarikerhojen kanssa. Rekrytoitavat kouluttajat (erotuomarivastaava ja 2-3 piirikouluttajaa) toimivat oman työnsä ohessa ja heille suoritetaan tasokohtaiset koulutuspalkkiot. Piirin tasokoulutukset järjestetään Kolmosen ja Nelosen erotuomareille sekä uudelle perustettavalle nuorten tuomareiden talenttiryhmälle, joka tulee kokoontumaan kauden aikana 4-5 aihealueittain jaettavaan koulutukseen. Lisäksi ryhmälle suunnataan kohdennettua erotuomaritarkkailua. Erotuomaritarkkailun ja muiden kentältä saatavien tietojen pohjalta esitetään oman piirin alueen tuomareita aktiivisesti ehdolle Palloliiton tasokoulutuksiin valittaviksi erotuomareiksi. Erotuomareiden alueellinen tehtäväasettelu on haasteiden edessä usean aktiivitoimijan lopettaessa samanaikaisesti toimintansa. Asettelun nykyaikaiseen, aikaa ja henkilöresursseja säästävään tekniseen toteutukseen etsitään paras mahdollinen ratkaisu talven ja kevään 2013 aikana. kuva 4 Erotuomarit ovat erittäin tärkeässä roolissa sekä kasvatusvastuun, sarjatoiminnan että pelaajakehityksen näkökulmasta. Ohjaaja- ja valmentajakoulutus Ohjaajien ja valmentajien piiritason valmennuksen peruskoulutusten (E-, D- ja C-tasot) lisäksi toteutetaan yhdessä Itä- ja Keski-Suomen piirien kanssa yhteinen valmentajaseminaari. Seminaariin haetaan vähintään yhtä kansainvälistä luennoitsijaa

5 ja seminaarikokonaisuudelle pyritään saamaan hyväksyntä vähintään UEFA B-lisenssin täydennyskoulutukseksi. Kauden 2013 aikana järjestetään yksi valmentajien täydennyskoulutusmatka myöhemmin valittavaan ulkomaiseen kohteeseen. Matkan pääasiallinen kohderyhmä on jäsenseurojen valmennuspäälliköt, akatemiavalmentajat ja taito- sekä kykykoulujen rehtorit. Osallistujamäärää voidaan täydentää joukkuevalmentajilla ja/tai tapauksittain myös piirin ulkopuolisilla toimijoilla. Palloliiton, Suomen jalkapallovalmentajien, Palloliiton piirien ja kaikkien muiden toimintaa järjestävien yhteisöjen täydennyskoulutustarjonnasta viestitetään aktiivisesti jäsenseuroille osittain myös joukkue- ja valmentajakohtaisesti. kuva 5 Syksyllä 2011 järjestetyssä valmentajaseminaarissa oli runsaasti valmentajia, jotka halusivat kehittää omaa osaamistaan FC Barcelonan valmennusmetodeja hyödyntäen SEURAKEHITYS Seurakehityksen strategiset valtakunnan tasolla vuosina ovat: Seurojen elinvoima Jalkapallo elämänkouluna Osaaminen Olosuhteet Harrastaja- ja jäsenmäärän kasvu Piirin toiminnan kannalta on tärkeää, että jäsenseuroilla on edellytykset toiminnan päivittäisen pyörittämisen lisäksi myös sen kehittämiseen. Vain laadukkaasti ja suunnitelmallisesti toimivat elinvoimaiset seurat antavat mahdollisuuden sekä pelaajakehitykselle, että laskuun kääntyneen pelipassimäärän kääntämiselle uudelleen kasvuun. Seurojen elinvoima Kaudella 2013 käynnistetään seuravierailuohjelma, jossa piirin toimijat vierailevat seurakohtaisesti keskustelemassa ao. seuran tilanteesta ja kehitystoiveista sekä sopimassa toimenpiteistä, joilla seuran elinvoimaisuutta voidaan kasvattaa. Tavoitteena on vierailu 6-8 oman toimintansa kehittämisestä kiinnostuneessa seurassa. Keskustelut dokumentoidaan ja sovittujen toimenpiteiden toteutumista seurataan. Seuroja tullaan rohkaisemaan alueellisen seurayhteistyön lisäämiseen ja johdetaan piirijohtoisesti Mikkelin alueen seurayhteistyöhanketta sen käynnistyttyä. Piiri osallistuu Palloliiton seurojen laatujärjestelmän kehitystyöhön ja tukee sen pilottiosuuteen mahdollisesti valittujen jäsenseurojen työskentelyä laatuseuraprojektissa. Suurempiin seuroihin tullaan kouluttamaan seuran joukkuejohtaja-vastaavia, joiden tehtävänä on kouluttaa ja opastaa omien joukkueidensa joukkueenjohtajia. Lisäksi tarjotaan yksi avoin piirin järjestämä joukkueenjohtaja-kurssi helmikuussa Joukkueenjohtaja kursseilla painotetaan hyvän hallintotavan ja yhteisten toimintamallien juurruttamista seuroihin. Helmikuussa 2013 yhdessä Palloliiton ja Itä- sekä Keski-Suomen piirien kanssa Mikkelissä järjestettävä Isännän Ääni seminaari palautetaan juurilleen painottamalla seminaariohjelmassa paikallisten seurojen parhaat käytännöt malleja eri toiminnan osa-alueilta. kuva 6 Kolmen itäisen piirin Isännän Ääni-seminaari kokoaa joka vuosi alkukeväästä noin 100 seuratoimijaa Mikkeliin Harrastajamäärän kasvattaminen Motivoidaan erityisesti laajaa kortteli- ja/tai jalkapallokoulutoimintaa harjoittavia seuroja kirjaamaan kaikki pelaajansa rekisteriin. Tarvittaessa voidaan tehdä joitakin rekisteröintejä myös piiritoimistolta käsin, jos seuran omat resurssit eivät riitä rekisteröinnin tekniseen toteuttamiseen. Kauden päätteeksi palkitaan suhteellisesti eniten harrastajamääräänsä kasvattanut seura tai seurayhteisö. Seurojen rekisteröityjen pelaajien määrän ja edustusoikeuksien seurantaa tehostetaan ottamalla käyttöön sähköinen ottelupöytäkirja kaikissa piirisarjoissa. Aikuisten harrastajapassin markkinointia tehostetaan välittämällä toimintaa järjestävien tahojen kautta tietoa passin hankinnasta ja sen eduista

6 Kaudella 2012 kolmeksi vuodeksi koottu nais- ja tyttöjalkapallon kehitysryhmä jatkaa toimintaansa ja käynnistää ensimmäiset toimenpiteet tyttöjalkapallon sekä määrällisen että laadullisen tason kohottamiseksi. kuva 7 Tyttöjalkapallon kehittämistoimenpiteitä pohtimaan on asetettu oma työryhmänsä. OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Osaamisen kehittämisen strategiset painopisteet valtakunnan tasolla ovat: Urheilutoimijat Operatiiviset toimijat Luottamushenkilöstö Ulkoiset sidosryhmät Vapaaehtoiset Osaaminen kehittyy kaikilla toimijoilla laajan perus- ja täydennyskoulutuksen kautta, mutta resurssien hyödyntämisen näkökulmasta tärkeää on myös sitoutuminen ja jatkuvuus sekä sitä kautta hankittava kokemus. Piiri tiedottaa ja opastaa seuroja toimijoiden urasuunnittelussa sekä tarjolla olevien päätoimisten palkkaukseen ja/tai palkkatukien ja -järjestelmien hyödyntämisessä. Päätoimisille seuratoimijoille järjestetään vähintään kaksi tapaamista vuoden 2013 aikana. Tapaamisten ohjelma keskittyy vertaistukeen ja toiselta oppimiseen, kulloistenkin ajankohtaisten asioiden läpikäymiseen sekä keskusteluihin osallistujien esittämistä toiveista piirin suuntaan. Seuravierailujen yhteydessä nostetaan esille koulutuksen merkitys kaikkien seuratoimijoiden työskentelyilmapiirin kohottajana ja jatkuvuuden tukena. Kaiken tasoisen sitoutumisen turvaamiseksi seuroja ohjataan aidon sopimuskulttuurin juurruttamiseen seurassa. Kaudella 2012 käynnistettyä lähialueyhteistyötä Pietarin alueen jalkapallotoimijoiden kanssa jatketaan jäsenseurojen tarpeiden mukaisesti. Yhteistyömuodoista esillä ovat ainakin turnaukset, valmennusseminaarit, muut koulutukset ja vierailut sekä erilaiset olosuhderatkaisut. kuva 8 Kaudella 2012 piirin valmennusväkeä vieraili kaksi kertaa Pietarissa tutustumassa Zenitin akatemia-toimintaan. Kuvassa akatemian lasten valmennuksesta vastaava Dimitri Vasiljev (oik.) kuvaa akatemian rakennetta ja toiminta-ajatusta. MARKKINOINTI-VIESTINTÄ ja MYYNTI Myynnin ja markkinoinnin strategiset painopisteet valtakunnan tasolla ovat: Mediaoikeudet Yleisömarkkinointi Liiketoiminnat Tapahtumat Yhteistyökumppanit Tämän strategisen valinnan pääsisältö piiritasolla liittyy omien tapahtumakohtaisten kumppanuuksien kehittämiseen. Kaakkois-Suomen piiri ei ole lähtenyt voimallisesti kilpailemaan seurojen kanssa avoimilta markkinoilta saatavasta yritys- ja/tai sponsorointituesta. Omassa toimintaympäristössään piirin tulee kuitenkin hyödyntää toimialueensa laajuutta ja harrastajiensa ja tilaisuuksiensa määrää esimerkiksi tapahtumiin liittyvissä yhteistyömahdollisuuksissa. Suurimpana urheilun alueellisena toimijana piirin tulee kartoittaa kokonaan uusia, innovatiivisia yhteistyömuotoja, jotka tukevat jatkossa piirin taloutta ja pienentävät paineita seurojen maksurasitteen kasvattamiseen. Yhtenä suomalaisen jalkapallon yhteisen tekemisen osoituksena useat Palloliiton jatkossa tekemät yhteistyösopimukset ovat tapauskohtaisesti hyödynnettävissä myös piireissä ja jotkut myös seuratasolla. Piiri hyödyntää näitä itse tarpeen mukaan ja välittää käytettävissä olevista kumppanuuksista tietoa jäsenseuroille. kuva 9 Piiritoimisto löytyy Kimpisenkadulta Lappeenrannasta

7 PIIRIN MAKSUT 2013 SEURAMAKSUT v v /- Uuden seuran liittymismaksu Palloliiton jäseneksi (kertasuoritus) Uuden seuran piirin liittymismaksu (takuumaksu / kertasuoritus) Seurojen vuosittainen jäsenmaksu (palvelu-) SARJA-/KILPAILUTOIMINNAN MAKSUT OSALLISTUMISMAKSUT Kolmonen Nelonen Vitonen Kutonen JKKI Naiset Nuoret tytöt / pojat (12 19 v) Lapset tytöt / pojat (11 v ja nuor.) Kaikki ns. Pienpelisarjat - miehet / pojat / naiset / tytöt Futsal 2013/2014 (uusi maksujako) Kakkonen Muut aikuiset Nuoret D-A Korttelisarjat, joissa piiri laatii ohjelmat ja järjestää tapahtumat yms Korttelisarjat, joissa piirin laatimat peliohjelmat Jälki-ilmoittautuminen kaikissa sarjoissa 2 x maksu MUUT KILPAILUTOIMINNAN MAKSUT Luovutusmaksut Piirin sarjoissa ei pääsääntöisesti sallita luovutuksia vaan joukkue suljetaan heti sarjasta. Varsinaisen päätöksen ottelun tulkitsemisesta luovutukseksi tekee sarjavaliokunta asian tutkittuaan ja kuultuaan vastustajaa Kolmonen Nelonen Muut aikuiset Nuoret Lapset Futsal kaikki sarjat (erotuomari- ja salikulujen lisäksi) Ottelusiirto maksut Kolmonen luvallinen Kolmonen luvaton Muut aikuiset ja nuoret luvallinen Muut aikuiset ja nuoret luvaton Lapset luvallinen Lapset luvaton Futsal yhden ottelunsiirto Futsal turnaustapahtuman siirto Vastalausemaksut Kolmonen Muut aikuiset ja nuoret Lapset Farmi- yms. Sopimukset Farmisopimus Kolmonen Farmisopimus muut aikuiset Yhteisjoukkueen rekisteröintimaksu EDUSTUSOIKEUDEN REKISTERÖINTIMAKSUT Yksittäinen pelaaja Aikuiset ( < 1993) Nuoret ( ) Lapset (2002 >) Ns. joukkuesiirto Aikuiset - 7 x yksittäisen pelaajan maksu Nuoret - 7 x yksittäisen pelaajan maksu Lapset 7 x yksittäisen pelaajan maksu KOULUTUSTOIMINNAN MAKSUT OHJAAJA- ja VALMENTAJAKOULUTUS E-taso kurssi (4h) ilm. ilm. D-taso (46 h) Taitavuus-kurssi (8 h) Maalivahtiharjoittelu (8 h) Taidon opettaminen (15 h) 2 vrk kurssi Pelikäsityksen opettaminen (15 h) 2 vrk kurssi C-taso (22 h) 3 vrk kurssi Maalivahti osana joukkuetta (15 h) 2 vrk kurssi (siirtynyt v SPL) B-taso (60 h) 3 vrk + 3 vrk kurssi (siirtynyt v SPL) SPL - Fyysisen valmennuksen kurssi (20 h) 3 jakson kurssi (siirtynyt v SPL) Muut koulutustoiminnan maksut Huoltajakurssi (7 h) Joukkueenjohtaja-kurssi (6 h) sis. materiaalin ja ruokailun Joukkueenjohtajan seurakurssi (3 h) Kaikkien edellä mainittujen koulutusten hinta on ilman majoitusta! Erotuomarikoulutus Erotuomarin peruskurssi (20 h), jatkokurssi (4h) ja kenttäkoulutus ilm. ilm. Kolmosen erotuomarikurssi (15 h) Muut taso- / erilliskurssit (7 h) Jos poisjäänti miltä tahansa koulutustoiminnon kurssilta tapahtuu ilmoittamatta - veloitetaan 50 % maksusta PELAAJAKOULUTUSMAKSUT Haavitoiminta pelaajakohtainen perusmaksu / leiripäivä Piirijoukkueet pelaajakohtainen perusmaksu / leiripäivä Piirijoukkue Cup pelaajan omavastuu lopputurnauksessa Maalivahtileirit pelaajakohtainen perusmaksu / leiripäivä Erikoisleiripäivistä, harjoitusturnauksista ja pelaajille itselleen jäävistä erikseen sovittavista varusteista veloitetaan lisäksi kuluja vastaava omakustanne

8 Piirin Taitokilpailut pelaajakohtainen osallistumismaksu HUOM! Peritään v alkaen ilmoittautumisen perusteella MUUT MAKSUT - SANKTIOMAKSUT Yli-ikäisyys- ja Kaksoisedustusluvan käsittelymaksu (peruslupa) Yli-ikäisyys- ja Kaksoisedustusluvan käsittelymaksu (erityislupa) Turnausluvan käsittelymaksu Sanktio puuttuvasta Pelipassista (laskutetaan seuralta!) Aikuiset Nuoret Lapset Erotuomarin tehtävän laiminlyönti 1. kerta (aik. / nuori) 50/30 1. kerta aikuinen kerta nuori seuraavat kerrat - aikuinen seuraavat kerrat - nuori Piirin ansiomerkit (laskutetaan anojalta) hopeinen ansiomerkki kultainen ansiomerkki Maksukehotus (karhukirje) Jäsenmaksu vahvistetaan syksyn piirikokouksen päätöksellä Muut maksut on hyväksytty piirihallituksen kokouksessa 7/ kuva 10 TALOUSARVIOESITYS IND 100 Tilinpäätös Talousarvio TALOUSARVIO TA2013 VARSINAINEN TOIMINTA TA2012 KOULUTUSTOIMINTA TUOTOT 3000 Valmentajakoulutus 13100, , , Joukkueenjohtajakoulutus 1520, , , Pelaajakoulutus 1295, , , Huoltajakoulutus 0, , , Erotuomarikoulutus 765,00 700,00 900, Seurakoulutus 4545, , , Muu koulutus 650,00 600,00 400, Henkilöstökoulutus 6270, , , Täydennyskoulutus 10925, , ,00 86 YHTEENSÄ 39070, , ,00 96 KOULUTUSTOIMINTA KULUT 3020 Valmentajakoulutus 9689, , , Joukkueenjohtajakoulutus 318,87 800,00 750, Pelaajakoulutus kulut 1727, , , Huoltajakoulutus 1129, ,00 885, Erotuomarikoulutus 6627, , , Seurakoulutus 9994, , , Muu koulutus 0,00 600,00 400, KP-koulutus /-tapahtumat 1592, , , Henkilöstökoulutus 1646, , , Täydennyskoulutus 19162, , ,00 83 YHTEENSÄ 51887, , ,00 94 KOULUTUSTOIMINTA , , ,00 85 NUORISOTOIMINTA TUOTOT 3040 Haavitoiminta 12712, , , D13-pojat haastejoukkue 0,00 0, , C 14 piirijoukkue 5220, , , C 15 piirijoukkue 4612,40 0,00 0, C 15 Tytöt piirijoukkue 5135, , , C 14 Tytöt piirijoukkue 5287, , , Futiskoulu-tuotot 0,00 300,00 300, Taitokisat tuotot 2181, , , Varustevälitys tuotot 2540, , , Muut nuorisotoiminnan tuotot 2000,00 0,00 0,00 - YHTEENSÄ 39688, , , NUORISOTOIMINTA KULUT 3060 Haavitoiminta 7157, , , D13-pojat haastejoukkue 0,00 0, , C 14-piirijoukkue 8096, , , C 15-piirijoukkue 7304,06 0,00 0, C 15-tytöt piirijoukkue 8931, , , C 14-tytöt piirijoukkue 7824, , , Futiskoulu-kulut 0,00 50,00 0, Taitokisat 6844, , , Piirijoukkuevarustus 299,02 800,00 600, Varustevälitys kulut 2690, , , Muut nuorisotoimintakulut 2002,99 0,00 0,00 - YHTEENSÄ 51151, , , NUORISOTOIMINTA , , , KILPAILUTOIMINTA TUOTOT 3080 Osanottomaksut 49970, , , Lisenssimaksut 65447, , , Pelaajasiirtomaksut 19424, , , Saimaa turnaus 26595, , , Futsal-tuotot 17508, , , Kolmosen et-palkkiot 35000, , , YI-ja KE-lupamaksut 2775, , ,

9 3095 Muut kilpailutoiminnan tuotot 11073, , ,00 90 YHTEENSÄ , , , KILPAILUTOIMINTA KULUT 3100 Palkinnot 2217, , , Ottelukulut 2645, , , Saimaa turnaus 14180, , , Futsal kulut 12293, , , Erotuomarikulut 3382, , , Kolmosen et-palkkiot 34128, , , Kilpailutoiminnan muut kulut 1724,96 400,00 700, YHTEENSÄ 70572, , , KILPAILUTOIMINTA , , , TIEDOTUSTOIMINTA TUOTOT 3120 Ilmoitukset 0,00 0,00 0,00 - YHTEENSÄ 0,00 0,00 0,00 - TIEDOTUSTOIMINTA KULUT 3130 Painatuskulut 1651, , , Ilmoituskulut 0,00 0,00 0,00 - YHTEENSÄ 1651, , ,00 75 TIEDOTUSTOIMINTA -1651, , ,00 75 HALLINTO TUOTOT 3400 Työmarkkinatuki 393, ,00 0, Vuokratuotot 0,00 0,00 0,00 - YHTEENSÄ 393, ,00 0,00 0 HALLINTO KULUT 3500 Palkat , , , Kelan SV-päivärahat -4544, Sosiaalikulut 25814, , , Työterveys 1504,27 900,00 930, Poistot kalusteista 459,79 300,00 300, Poistot ATK-ja toimistolaitteista 324,31 100,00 0, Poistot ATK-ohjelmista 378,22 120,00 0, Poistot ei-myytävät varusteet 1504,20 800,00 550, Vastikkeet ja vuokrat 7844, , , Sähkö 663, ,00 750, Siivous 1169, , , Huoneistokulut 0,00 0,00 700, Matkakulut henkilökunta 7380, , , Matkakulut ei henkilökunta 6163, , , Valiokuntakulut 48,20 400,00 600, Edustuskulut 135,10 400,00 400, Edustuskulut pj. 141,40 400,00 400, Lahjat ja muistamiset 1190,17 500,00 750, Kokous ja neuvottelukulut 3053, , , Puhelinkulut 3202, , , Postitus 4199, , , Kopiointi 1362, , , Toimistotarvikkeet 2987, , , Lehdet ja julkaisut 350,00 350,00 380, Laitevuokrat 6630, , , Jäsenmaksut 282,00 400,00 400, Pankkikulut 891,10 750,00 800, Korkokulut 0,00 0,00 0, Vakuutukset 516,05 650,00 670, Kirjanpito - ja tilintarkastus 1988, , , Pienhankinnat 467,87 700,00 700, Työllistämisprojekti 9100,00 0, Työll. projekti sos.kulut 2350,00 0, Kansainvälinen toiminta 0,00 800, , ATK-kulut 2837, , , Varaston muutos 23,55 0,00 0, Muut kulut 4294, , ,00 89 YHTEENSÄ , , ,00 96 HALLINTO , , , VARSINAINEN TOIMINTA , , , VARAINHANKINTA TUOTOT 5000 Jäsenmaksut 22680, , , Yhteistyösopimukset 1700, , , Muu myyntitoiminta 2340, , , Varainhankinnat muut tuotot 714,74 300,00 250,00 83 TUOTOT 27434, , , KULUT 5500 Varainhankinnan kulut 1270, , ,00 82 KULUT 1270, , ,00 82 VARAINHANKINTA 26164, , , SIJOITUKSET TUOTOT 4000 Korkotuotot 63,02 150,00 0,00 0 TUOTOT 63,02 150,00 0,00 0 SIJOITUKSET 63,02 150,00 0,00 0 OMATOIMINEN KULUJÄÄMÄ , , , SATUNNAISET ERÄT TUOTOT 0,00 0,00 0,00 - KULUT 0, , ,00 - YLEISAVUSTUKSET 7900 Sisäiset avustukset 77567, , ,

10 7910 ISPR tuki 0,00 0,00 0, Muut avustukset 0,00 0,00 0,00 - YLEISAVUSTUKSET 77567, , , TILIKAUDEN TULOS 29358, , , Tuotot yhteensä , , , Kulut yhteensä , , , , , , PIIRIN VARAINKÄYTÖN KEHITYS (arvio) MUISTIINPANOJA:

11 LAADUKAS TYÖ VAATII LUOTETTAVAT YHTEISTYÖKUMPPANIT JA HYVÄT VARUSTEEET! SPL KAAKKOIS-SUOMEN PIIRIN VARUSTUKSESTA VASTAAVAT:

Jalkapalloa jokaiselle - Kaakkois-Suomessa kaikki pelaa. Suomen Palloliitto Kaakkois-Suomen piiri ry. TOIMINTA- ja TALOUSSUUNNITELMA vuodelle 2011

Jalkapalloa jokaiselle - Kaakkois-Suomessa kaikki pelaa. Suomen Palloliitto Kaakkois-Suomen piiri ry. TOIMINTA- ja TALOUSSUUNNITELMA vuodelle 2011 Jalkapalloa jokaiselle - Kaakkois-Suomessa kaikki pelaa Suomen Palloliitto Kaakkois-Suomen piiri ry TOIMINTA- ja TALOUSSUUNNITELMA vuodelle 2011 Yksilön vuosi 2 VOITTOJA JOKA PÄIVÄ! J OHD ANTO VUOTEEN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA, PERITTÄVÄT MAKSUT JA TALOUSARVIO TOIMINTAKAUDELLE 2008

TOIMINTASUUNNITELMA, PERITTÄVÄT MAKSUT JA TALOUSARVIO TOIMINTAKAUDELLE 2008 TOIMINTASUUNNITELMA, PERITTÄVÄT MAKSUT JA TALOUSARVIO TOIMINTAKAUDELLE 2008 Esitettäväksi piirikokoukselle 29.11.2007 Lappeenranta Hyväksytty piirihallituksen kokouksessa 5/07 1.11.2007 SPL KAAKKOIS-SUOMEN

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

PALLO NOUSEE IDÄSTÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016

PALLO NOUSEE IDÄSTÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 PALLO NOUSEE IDÄSTÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 SUOMALAISEN JALKAPALLON TOIMINTASTRATEGIA JA PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 JOHDANTO Liittokokous Vuosi 2016 tulee olemaan merkittävä toimintavuosi

Lisätiedot

Suomalaisen jalkapallon toimintastrategia. Suomalaisen jalkapallon toimintastrategia. piirin toimintasuunnitelma 2010-2013 vuodelle 2014

Suomalaisen jalkapallon toimintastrategia. Suomalaisen jalkapallon toimintastrategia. piirin toimintasuunnitelma 2010-2013 vuodelle 2014 Suomalaisen jalkapallon toimintastrategia Suomalaisen jalkapallon ja Palloliiton toimintastrategia Helsingin piirin toimintasuunnitelma 2010-2013 vuodelle 2014 Strategiset valinnat 1. Pelaajakehitys 2.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014. Suomen Palloliiton Pohjois-Suomen piiri

Toimintasuunnitelma 2014. Suomen Palloliiton Pohjois-Suomen piiri Toimintasuunnitelma 2014 Suomen Palloliiton Pohjois-Suomen piiri Sisällysluettelo Piirin organisaatiokaavio 2014... 3 Suomalaisen jalkapallon strategiset valinnat... 4 Pelaajakehitys... 5 Pelaajakehityksen

Lisätiedot

I JOHDANTO II VALTAKUNNALLINEN TOIMINTA. Suomen Palloliitto Kaakkois-Suomen piiri ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2007

I JOHDANTO II VALTAKUNNALLINEN TOIMINTA. Suomen Palloliitto Kaakkois-Suomen piiri ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2007 Suomen Palloliitto Kaakkois-Suomen piiri ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2007 Sisällysluettelo.1 I JOHDANTO 1. YLEISTÄ.3 2. PIIRIN SÄÄNNÖT.3 3. PIIRISTRATEGIA, TOIMINTA-AJATUS JA VISIO.3 3.1. Piirin visio.3

Lisätiedot

PALLOLIITON TAMPEREEN PIIRIN JALKAPALLON ERILLISMÄÄRÄYKSET JA OHJEET AIKUISTEN PIIRINSARJOISSA 2015

PALLOLIITON TAMPEREEN PIIRIN JALKAPALLON ERILLISMÄÄRÄYKSET JA OHJEET AIKUISTEN PIIRINSARJOISSA 2015 PALLOLIITON TAMPEREEN PIIRIN JALKAPALLON ERILLISMÄÄRÄYKSET JA OHJEET AIKUISTEN PIIRINSARJOISSA 2015 1. MÄÄRÄYSTEN SISÄLTÖ Piirin kilpailutoiminnassa noudatetaan Suomen Palloliiton voimassa olevia sääntöjä

Lisätiedot

Millainen FC Kangasala olisi jalkapalloseurana parhaimmillaan / unelmana vuoden 2017 lopulla Keskittyminen junioritoimintaan vaihtoehtoisena brändinä

Millainen FC Kangasala olisi jalkapalloseurana parhaimmillaan / unelmana vuoden 2017 lopulla Keskittyminen junioritoimintaan vaihtoehtoisena brändinä Millainen FC Kangasala olisi jalkapalloseurana parhaimmillaan / unelmana vuoden 2017 lopulla Keskittyminen junioritoimintaan vaihtoehtoisena brändinä Imago kunnossa: pelaajat haluavat pelata seurassa,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015. Suomen Palloliiton Pohjois-Suomen piiri

Toimintasuunnitelma 2015. Suomen Palloliiton Pohjois-Suomen piiri Toimintasuunnitelma 2015 Suomen Palloliiton Pohjois-Suomen piiri Sisällysluettelo Piiriorganisaatio 2015... 3 Suomalaisen jalkapallon strategiset valinnat, arvot, missio, visio... 4 Pelaajakehitys... 5

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2008 Nummelan Palloseura ry 28.11.2007 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT... 3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940 TOIMINNAN KÄIKIRJA 1940 JALKAPALLOA VUODETA 1940 IÄLLYLUETTELO 1 JOHDANTO 2 JÄNTEVÄN ARVOT JA TAVOITTEET 3 ORGANIAATIO MALLI 3.1 EURAN JOHTOKUNTA 4 JÄNTEVÄ JA VIETINTÄ 4.1 IÄINEN JA ULKOINEN VIETINTÄ 4.2

Lisätiedot

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 2 Talousarvio 2013 / Hallituksen esitys liittokokoukselle 3 4 5 6 7 VARSINAINEN TOIMINTA TA2013 TA2013 TA2013 TA2012 TP2011 8 Nykyinen Optimistinen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015. Suomen Palloliiton Pohjois-Suomen piiri

Toimintasuunnitelma 2015. Suomen Palloliiton Pohjois-Suomen piiri Toimintasuunnitelma 2015 Suomen Palloliiton Pohjois-Suomen piiri Sisällysluettelo Piiriorganisaatio 2015... 3 Suomalaisen jalkapallon strategiset valinnat, arvot, missio, visio... 4 Pelaajakehitys... 5

Lisätiedot

Suomen Palloliitto, liittohallitus 13.9.2015. Talenttivalmentajatuki 2016-2017

Suomen Palloliitto, liittohallitus 13.9.2015. Talenttivalmentajatuki 2016-2017 Suomen Palloliitto, liittohallitus 13.9.2015 Talenttivalmentajatuki 2016-2017 Taustaa ja tavoitteet Talenttivalmennus vuosina 2014-15 Talenttivalmentajat laatujärjestelmän mukaisesti valituissa seuroissa

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Suomen Palloliitto. Miehet / pojat. Mika Laurikainen

Suomen Palloliitto. Miehet / pojat. Mika Laurikainen Suomen Palloliitto Pelaajakehitys 23.9.2011 2011 Miehet / pojat Mika Laurikainen Rakenne. Resurssit. Pelaajakehityksen rakenne Pelaajan urapolku SPL Valmennuslinja 1. Vaihe 2. Vaihe 3. Vaihe a. U15 U17

Lisätiedot

PK-35 ry Toimintasuunnitelma 18.11.2015

PK-35 ry Toimintasuunnitelma 18.11.2015 PK-35 ry Toimintasuunnitelma 18.11.2015 Seuran päämäärä ja tavoite PK-35 pyrkii olemaan toiminta-alueensa suurin, monipuolisin ja kehittyvin jalkapalloseura, joka tarjoaa parhaat mahdolliset edellytykset

Lisätiedot

TPV laatujärjestelmä ja seurajohtaminen

TPV laatujärjestelmä ja seurajohtaminen TPV laatujärjestelmä ja seurajohtaminen Ville Salonen Jouni Kaikuranta Isännän Ääni seuraseminaari, SPL Satakunta, Tampere ja Turku 29-30.1.2016 Pori Tampereen Pallo-Veikot Perustettu 1930 Jalkapallon

Lisätiedot

Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot.

Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot. TIE HUIPULLE TIE HUIPULLE!!! Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot. Maajoukkueajattelu Ringeten maajoukkuetoiminta

Lisätiedot

SPL Pohjois-Suomen piiri ry

SPL Pohjois-Suomen piiri ry Talousarvio 215 Talousarvio 215 Sisällys Tulosarvio kustannuspaikoittain... 3 Kulut kustannuspaikoittain... 4 Tuotot kustannuspaikoittain... 5 Kuluesitys graafisena... 6 Tuottoesitys graafisena... 7 Pääoman

Lisätiedot

Nuorten maajoukkueohjelma

Nuorten maajoukkueohjelma Nuorten maajoukkueohjelma Nuorten maajoukkueohjelman tavoitteet Tuottaa mahdollisimman monta pelaajaa aikuismaajoukkueisiin vähintään 3 pelaajaa/ikäluokka 3 kansainvälisen tason huippua/vuosikymmen Kilpailla

Lisätiedot

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Kriteerit jakautuvat peruskriteereihin ja laatukriteereihin. Peruskriteerit luovat seuran tavoite- ja tahtotilan, jotka toteutuvat laatukriteerien toimenpiteiden

Lisätiedot

9.11.2011 TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2012 TILINPÄÄTÖS TALOUSARVIO TALOUSARVIO VUOSI 2010 VUOSI 2011 VUOSI 2012 VARSINAINEN TOIMINTA ESITYS

9.11.2011 TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2012 TILINPÄÄTÖS TALOUSARVIO TALOUSARVIO VUOSI 2010 VUOSI 2011 VUOSI 2012 VARSINAINEN TOIMINTA ESITYS TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2012 TILINPÄÄTÖS TALOUSARVIO TALOUSARVIO VUOSI 2010 VUOSI 2011 VUOSI 2012 VARSINAINEN TOIMINTA ESITYS TUOTOT 166 922 200 000 354 000 08-3000 Osanottomaksut 80 620,00 100 000

Lisätiedot

2.2.2015 SHA:N PELAAJAKEHITYSKONSEPTI. Esityksen sisältö:

2.2.2015 SHA:N PELAAJAKEHITYSKONSEPTI. Esityksen sisältö: 222015 SHA:N PELAAJAKEHITYSKONSEPTI 3112015 SPL SEMINAARI /KYÖSTI LAMPINEN, EUO VK JA SHA JOHTAJA Esityksen sisältö: 1 Sami Hyypiä Akatemian rooli 2 SHA pelaajakehityskonsepti valmentaja/valmennuspäälliköiden

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Voittoja joka päivä

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Voittoja joka päivä TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Voittoja joka päivä Sisällysluettelo 3 Johdanto 4 Piirin toimintasuunnitelma 2014 strategisen valinnan Pelaajakehitys osa-alueella 6 Piirin toimintasuunnitelma 2014 strategisen

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

GrIFK Kehittämisprojektin toteutus ja johtaminen : Seuran toimintalinjojen luominen ja jalkauttaminen 2010-2013

GrIFK Kehittämisprojektin toteutus ja johtaminen : Seuran toimintalinjojen luominen ja jalkauttaminen 2010-2013 GrIFK Kehittämisprojektin toteutus ja johtaminen : Seuran toimintalinjojen luominen ja jalkauttaminen 2010-2013 SPL JET III Arto Tuohisto-Kokko päivitys 14.03.2011 GrIFK jalkapallo TAHTOTILA MISSIO: GrIFK:n

Lisätiedot

01.01.2014:31.12.2014 01.01.2013:31.12.2013

01.01.2014:31.12.2014 01.01.2013:31.12.2013 Tuloslaskelma, Print date: 27.01.2015 12:38 Sivu: 1 01.01.2014:31.12.2014 01.01.2013:31.12.2013 VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot 3001 Valtionavustus 0,00 3 800,00 3002 Hanke- ja erityisavustukset 76 946,77

Lisätiedot

SLL TALOUSARVIO 2016. Esitys 13.-15.11.2015 järjestettävälle liittokokoukselle. EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta TA 2016

SLL TALOUSARVIO 2016. Esitys 13.-15.11.2015 järjestettävälle liittokokoukselle. EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta TA 2016 SLL TALOUSARVIO 2016 Esitys 13.-15.11.2015 järjestettävälle liittokokoukselle EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta 3070 Muut tuotot 5 000,00 YHTEENSÄ 5 000,00 4004 Matkakulut 1 800,00 4005 Kilometrikorvaukset

Lisätiedot

Seuran päämäärä ja tavoite

Seuran päämäärä ja tavoite Seuran päämäärä ja tavoite PK-35 haluaa olla toiminta-alueensa suurin, monipuolisin ja kehittyvin jalkapalloseura, joka tarjoaa parhaat edellytykset kilpa- ja harrastejalkapallolle. Seuran tavoitteena

Lisätiedot

01.01.2013:31.12.2013 01.01.2012:31.12.2012

01.01.2013:31.12.2013 01.01.2012:31.12.2012 Tuloslaskelma, Print date: 19.02.2014 08:45 Sivu: 1 01.01.2013:31.12.2013 01.01.2012:31.12.2012 VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot 3001 Valtionavustus 3 800,00 3002 Hanke- ja erityisavustukset 71 639,56 32 049,48

Lisätiedot

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC Saarijärvi ry FC Saarijärvi on 21.11.2000 perustettu jalkapallon erikoisseura, jonka tarkoitus on antaa lapsille, nuorille ja aikuisille mahdollisuus

Lisätiedot

Vuoden 2016 aikana parannetaan edelleen seurayhteisön yhteenkuuluvuutta ja KäPa brändiä. Seura jatkaa SPL:n kanssa aloittamaa seurakehittämistyötä.

Vuoden 2016 aikana parannetaan edelleen seurayhteisön yhteenkuuluvuutta ja KäPa brändiä. Seura jatkaa SPL:n kanssa aloittamaa seurakehittämistyötä. KÄPYLÄN PALLO RY Tursontie 3, 00610 Helsinki www.kapylanpallo.fi TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2016 31.12.2016 Seuran tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia liikuntaharrastusta, erityisesti jalkapalloilua

Lisätiedot

Jokelan Kisa jalkapallo

Jokelan Kisa jalkapallo Jokelan Kisa jalkapallo Jokelan Kisa tarjoaa kaikille Jokelan ja lähialueen asukkaille laadukasta jalkapalloharrastusta ikään ja tasoon katsomatta. Teemme yhteistyötä lähiseurojen kanssa tarjotaksemme

Lisätiedot

Seuraohjelma. oto seuravalmentajatuen hakuinfo ja hakukriteerit, joulukuu 2013. Liittohallituspäätös 16.12.2013

Seuraohjelma. oto seuravalmentajatuen hakuinfo ja hakukriteerit, joulukuu 2013. Liittohallituspäätös 16.12.2013 Seuraohjelma oto seuravalmentajatuen hakuinfo ja hakukriteerit, joulukuu 2013 Liittohallituspäätös 16.12.2013 Tavoite: laajentaa oto seuravalmennuksen piiriin kuuluvien seurojen määrää max. 10 seuralla

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 2 Tarkoitus 3 Toiminta 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 2.

Lisätiedot

PK-35 ry Toimintasuunnitelma 25.11.2014

PK-35 ry Toimintasuunnitelma 25.11.2014 PK-35 ry Toimintasuunnitelma 25.11.2014 Seuran päämäärä ja tavoite PK-35 haluaa olla toiminta-alueensa suurin, monipuolisin ja kehittyvin jalkapalloseura, joka tarjoaa parhaat edellytykset kilpa- ja harrastejalkapallolle.

Lisätiedot

Talousarvio 2013. Suomen Cheerleadingliitto

Talousarvio 2013. Suomen Cheerleadingliitto Talousarvio 2013 Suomen Cheerleadingliitto Kilpailutoiminta / Talousarvio 2013 Kilpailutoiminta Budj/13 Budj/12 May Madness kilpailu Osallistumismaksut 18000,00 15000,00 Pääsylipputulot 11000,00 9000,00

Lisätiedot

SUOMEN PALLOLIITON UUDENMAAN PIIRI RY

SUOMEN PALLOLIITON UUDENMAAN PIIRI RY SUOMEN PALLOLIITON UUDENMAAN PIIRI RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 Esitetään hyväksyttäväksi syyskokouksessa 14.11.2013 Suomen Palloliiton Uudenmaan piiri ry 14.11.2013 2 (5) Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

SEUROJEN TYYTYVÄISYYS LIITON PALVELUIHIN. Teetetty KIHU:lla Koripalloliiton toimeksiannosta

SEUROJEN TYYTYVÄISYYS LIITON PALVELUIHIN. Teetetty KIHU:lla Koripalloliiton toimeksiannosta SEUROJEN TYYTYVÄISYYS LIITON PALVELUIHIN Teetetty KIHU:lla Koripalloliiton toimeksiannosta TYYTYVÄISYYS SARJATOIMINNAN PALVELUIHIN Sarjasta/peleistä aiheutuvat kustannukset 49 44 Rike- ja vastalausekäytännöt

Lisätiedot

Juniorityö petankkiseuroissa

Juniorityö petankkiseuroissa Petankkiseuratoiminta - Juniorityö 1 Juniorityö petankkiseuroissa Nämä rivit on kirjoitettu avuksi niille seuroille joiden piirissä mietitään juniorityön aloittamista tai kehittämistä. Ei ole olemassa

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Jalkapalloa jokaiselle Kaakkois-Suomessa kaikki pelaa

Jalkapalloa jokaiselle Kaakkois-Suomessa kaikki pelaa KILPAILUTOIMINNAN PERUSSUUNNITELMAT 2015 Alustavat perussuunnitelmat on tarkoitettu helpottamaan seurojen ja joukkueiden pelikauden 2015 suunnittelemista. Esitykset ja aikataulut eivät ole sitovia eivätkä

Lisätiedot

Vuoden 2015 aikana parannetaan edelleen seurayhteisön yhteenkuuluvuutta ja KäPa brändiä.

Vuoden 2015 aikana parannetaan edelleen seurayhteisön yhteenkuuluvuutta ja KäPa brändiä. KÄPYLÄN PALLO RY Tursontie 3, 00610 Helsinki www.kapylanpallo.fi TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2015 31.12.2015 Seuran tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia liikuntaharrastusta, erityisesti jalkapalloilua

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Vuosi 2014 on seuran kahdestoista varsinainen toimintavuosi. Vuosille 2013 2015 tehtiin päätös palkata AC Kirkkonummi- ACK ry:lle oppisopimuksella kokopäiväisesti toimiva

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 1.11.2015-31.10.2016

TOIMINTASUUNNITELMA 1.11.2015-31.10.2016 1 TOIMINTASUUNNITELMA 1.11.2015-31.10.2016 Vuosikokouksessa 16.12.2015 1993-2015 2015 - SISÄLLYSLUETTELO 2 Organisaatiokaavio 2015-2016... 3 Painopistealueet 2015-2016... 3 Strategia 2015-2016 (pohjautuu

Lisätiedot

Liite 2 Uudenmaan vihreiden syyskokous 12.12.2013. Talousarvio 2014

Liite 2 Uudenmaan vihreiden syyskokous 12.12.2013. Talousarvio 2014 Liite 2 Uudenmaan vihreiden syyskokous 12.12.2013 Talousarvio 2014 TULOSLASKELMA Budjetti Budjetti Toteuma 2014 2013 2012 VARSINAINEN TOIMINTA Yleistoiminta 3000 Vuokratuotot 3001 Vision avustukset 50

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Tilikausi 1.1.2011-31.12.2011 Jakso 12/11-12/11

TULOSLASKELMA Tilikausi 1.1.2011-31.12.2011 Jakso 12/11-12/11 Sivu 1 V a r s i n a i n e n t o i m i n t a Asiakirjat 3000 Alkuperätodistukset 10 237,34 12 562,00 51 250,00 47 377,00 3010 ATA Carnet 255,00 0,00 585,00 1 861,50 3070 Muut tuotot 3 616,46 1 929,50 15

Lisätiedot

SHA seurakäynnit toukokuu 2012 valmentajat ja vanhemmat

SHA seurakäynnit toukokuu 2012 valmentajat ja vanhemmat SHA seurakäynnit toukokuu 2012 valmentajat ja vanhemmat Valmentajat ja vanhemmat 17.00-18.30 SHA yleisinfo (Kyösti) Potentiaalinen pelaaja syntyy tekemisen tuloksena (Hannele) Tutkimustuloksia ulkomailta

Lisätiedot

PIIRIN SARJOJA KOSKEVAT YLEISOHJEET 2011

PIIRIN SARJOJA KOSKEVAT YLEISOHJEET 2011 PIIRIN SARJOJA KOSKEVAT YLEISOHJEET 2011 Ellei näistä määräyksistä muuta johdu, noudatetaan piirisarjojen otteluiden järjestämisessä soveltuvin osin Palloliiton vuosittain julkaisemia Kilpailutoimintaa

Lisätiedot

Vihreä liitto r.p. Tuloslaskelmaerittelyt 31.12.2007

Vihreä liitto r.p. Tuloslaskelmaerittelyt 31.12.2007 VARSINAINEN TOIMINTA YLEINEN JÄRJESTÖTOIMINTA Toimisto ja hallinto Toimiston ja hallinnon tuotot 3000 Vuokratuotot 0,00 17 299,09 3001 Henkilöstötuotot 0,03 41 326,54 3002 Työterv.hoidon tulot :Kelakorv

Lisätiedot

TA2015 TA2015 LISÄTA2014 TP2013 Nykyinen Haetaan

TA2015 TA2015 LISÄTA2014 TP2013 Nykyinen Haetaan Talousarvio 2015 / Hallituksen esitys liittokokoukselle VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta TA2015 TA2015 LISÄTA2014 TP2013 Nykyinen Haetaan Osallistumismaksut 0 0 0 3359,2 Vuokratuotot 3720

Lisätiedot

Muut kulut 4300 Km-korvaukset 2 681,52 3 349,94 4301 Päivärahat 320,00 100,00 4302 Majoituskulut 238,00 4303 Matkakulut 20,00 346,70

Muut kulut 4300 Km-korvaukset 2 681,52 3 349,94 4301 Päivärahat 320,00 100,00 4302 Majoituskulut 238,00 4303 Matkakulut 20,00 346,70 Tuloslaskelma, tulostus: 08.02.2013 09:09 Sivu: 1 01.01.2012:31.12.2012 01.01.2011:31.12.2011 VARSINAINEN TOIMINTA 3002 Hanke- ja erityisavustukset 32 049,48 37 157,42 3003 Kuntien avustukset 15 000,00

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

Stadin paras kasvattajaseura 2020. Toimintasuunnitelma vuosille 2014 2016

Stadin paras kasvattajaseura 2020. Toimintasuunnitelma vuosille 2014 2016 Stadin paras kasvattajaseura 2020 Toimintasuunnitelma vuosille 2014 2016 Toiminta-ajatus Jalkapalloa lähialueella, omalla tasolla ja itselle sopivassa joukkueessa Kustannukset ovat suhteessa harrastukseen

Lisätiedot

-17 796,87 3305 Työpaikkaterveydenhoito 0,00 0,00

-17 796,87 3305 Työpaikkaterveydenhoito 0,00 0,00 Liite 2 UUVI syyskokous 13.12.2014 Talousarvio 2015 TULOSLASKELMA Budjetti 2015 Toteuma VARSINAINEN TOIMINTA Yleistoiminta Tuotot 2011 (EK-vaalit) 3000 Vuokratuotot 0,00 0,00 3001 Vision avustukset 300

Lisätiedot

Jalkapalloa jokaiselle Kaakkois-Suomessa kaikki pelaa

Jalkapalloa jokaiselle Kaakkois-Suomessa kaikki pelaa TOIMINTA- ja TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2009 Suomen Palloliitto KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI ry Esitettäväksi piirikokoukselle 27.11.2008 2 SISÄLLYSLUETTELO I JOHDANTO 4-5 1. Piirin arvot 4 2. Missio 4 3. Visio

Lisätiedot

Ylöjärven Ilves ry. Jalkapalloseuran pidemmän aikavälin kehityssuunnitelma vuosille 2015-2018. 6.5.2015 Petri Puronaho

Ylöjärven Ilves ry. Jalkapalloseuran pidemmän aikavälin kehityssuunnitelma vuosille 2015-2018. 6.5.2015 Petri Puronaho Ylöjärven Ilves ry Jalkapalloseuran pidemmän aikavälin kehityssuunnitelma vuosille 2015-2018 6.5.2015 Petri Puronaho Kertaus menneestä Mitä on tehty? Elokuu 2014: kolme tapaamista / alustusta Sähköinen

Lisätiedot

TPV 2017 Strategia - Päivitys 2015 -

TPV 2017 Strategia - Päivitys 2015 - TPV 2017 Strategia - Päivitys 2015-20.12014 TPV:n arvot 4. Mihin toimintamme perustuu? Tavoitteellisuus Positiivisuus Vastuullisuus!loisuus! Visio 2017 Tähtien tekijä TPV toimii monipuolisesti osana tamperelaista

Lisätiedot

Yksilökeskeinen valmennusfilosofia

Yksilökeskeinen valmennusfilosofia PELAAJAPROFIILI Yksilökeskeinen valmennusfilosofia Suomen Palloliitto on määritellyt: "Yksilökeskeisellä valmennusfilosofialla tarkoitetaan valmentajan ja pelaajan välistä vuorovaikutusta ja toimintaa,

Lisätiedot

Suomen Ringetteliitto ry

Suomen Ringetteliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Suomen Ringetteliitto ry SISÄLLYSLUETTELO SUOMEN RINGETTELIITON PÄÄMÄÄRÄT VUOTEEN 2010 3 SUOMEN RINGETTELIITON STRATEGISET VALINNAT VUOTEEN 2010 3 SUOMEN RINGETTELIITON ORGANISAATIO

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2014 Nummelan Palloseura ry 13.11.2013 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT... 3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä kokouksen avaus.

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä kokouksen avaus. JOENSUUN JÄÄKARHUT RY Mäntyniementie 1, 80220 Joensuu SEURAN SYYSKOKOUS 2007 PÖYTÄKIRJA AIKA Keskiviikko 21.11.2007 klo 18.30 PAIKKA Mäntyniementie 1, Karhu-Sali 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PEP Seurakehitys. Alkutila 2011 vs. lopputila 2012. Kari Alho, Johtokunnan pj.

PEP Seurakehitys. Alkutila 2011 vs. lopputila 2012. Kari Alho, Johtokunnan pj. PEP Seurakehitys 11 vs. lopputila 1 Kari Alho, Johtokunnan pj. Tausta PEP osallistui vuonna 11 alueelliseen seurakehityshankkeeseen yhdessä muun Uudenmaan ja Pirkanmaan seuran kanssa kyselyllä tammikuussa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Hallinto Jukka Pohja/17.11.2015 Toimintasuunnitelma 2016 Kokoontuminen Aluejaoston kokouksia pyritään pitämään 4 kertaa. Jaosto harkitsee pidettäväksi joka toinen kuukausi puhelinkokouksen. Sektorit Sektorien

Lisätiedot

Taustaa. Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät. Keminmaan Pallo ry

Taustaa. Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät. Keminmaan Pallo ry KemPa Taustaa Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät Pelaajamäärä Pelipassien määrä 2010-2012 180 160 140 120 100 80 Sarja1 60 40 20 0 2010 2011 toukukuu

Lisätiedot

Erotuomarikoulutus 2014

Erotuomarikoulutus 2014 Erotuomarikoulutus 2014 Toiminta piirierotuomarina Yleisohjeet erotuomaritoiminnasta Koulutuskaavio 2014 Miesten Kakkonen ja korkeammat Palloliiton koulutus Liiton Kyky - koulutus Piirin Kolmonen, liiton

Lisätiedot

PU-62:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016

PU-62:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 PORRASSALMEN URHEILIJAT -62 SUUNNITELMA 1(6) PU-62:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Tämä toimintasuunnitelma (TOSU) on hyväksytty yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa 27.10.2015 Mikkelissä.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

Syyskokousmateriaali 2010

Syyskokousmateriaali 2010 Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2010 Kokouskutsu/esityslista Hämeen hallitus 2010, erovuoroiset Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Talousarvio vuodelle 2011 Valtakirja

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS LIEDON KUNTA Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta HAKEMUS LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS 1. HAKIJA Seura/yhdistys Lähiosoite Postitoimipaikka Pankki ja tilin n:ro Kotipaikka Rekisteröimisvuosi Yhdistysrekisterinumero

Lisätiedot

Vihreä liitto r.p. Tilinpäätös 2008

Vihreä liitto r.p. Tilinpäätös 2008 YLEINEN JÄRJESTÖTOIMINTA Toimisto ja hallinto Toimiston ja hallinnon tuotot 3001 Henkilöstötuotot 2 215,33 0,03 3002 Työterv.hoidon tulot :Kelakorv 507,95 0,00 3003 Ympäristömaksu 756,07 24,91 Tston ja

Lisätiedot

Suomen Cheerleadingliitto ry

Suomen Cheerleadingliitto ry 0 Suomen Cheerleadingliitto ry Talousarvio 2012 Lasten ja nuorten liikunta/talousarvio 2012 VARSINAINEN TOIMINTA Kesäleiri Osallistumismaksut 18350,00 15900,00 Ohjaajapalkkiot -1480,00-1120,00 Ulkom.ohjaajien

Lisätiedot

KAIKKI PELAA SÄÄNNÖT 09

KAIKKI PELAA SÄÄNNÖT 09 KAIKKI PELAA SÄÄNNÖT 09 Jalkapallon Leikkimaailma 11-vuotiaat ja sitä nuoremmat tytöt ja pojat Jalkapallon Leikkimaailmassa jokaisella tytöllä ja pojalla on oikeus monipuoliseen ja turvalliseen harrastamiseen

Lisätiedot

Suomen Tennisliitto Strategia 2010 Strategian peruskivet Arvot Huipputennis Kilpailutoiminta Valmennustoiminta Alue- ja seuratoiminta Jäsenistö Viestintä Talous Organisaatio Missio Suomen Tennisliitto

Lisätiedot

IF Sibbo-Vargarna r.f.

IF Sibbo-Vargarna r.f. IF Sibbo-Vargarna r.f. Valmennuksen tavoitteet eri ikäluokissa IKÄ TAVOITE SISÄLTÖ ± 7 4 v 4 5 v 5 PALLON HALLITSEMINEN: minä ja pallo pallokosketus pallon hallinta potkut PIENPELIT, TAITOPELIT: suunta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Suomen Palloliitto Pohjois-Suomi

Toimintasuunnitelma 2016. Suomen Palloliitto Pohjois-Suomi Toimintasuunnitelma 2016 Suomen Palloliitto Pohjois-Suomi Sisällysluettelo Pohjoisen organisaatio 2016... 3 Strategiset valinnat, arvot, missio, visio... 4 Seurakehitys... 6 Pelaajakehitys... 11 Kilpailutoiminnan

Lisätiedot

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Urheilua ja elämyksiä Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Huippu-urheilu Beach volley ja lentopallo ovat suomalaisia menestyslajeja. Fanit ja media seuraavat edustusjoukkueitamme kotimaassa ja ulkomailla.

Lisätiedot

KUOPION UIMASEURA RY

KUOPION UIMASEURA RY Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 KUOPION UIMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.9.2007-31.8.2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 28.11.2007 Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 2 TOIMINNAN TAVOITTEET Seuran

Lisätiedot

SUOMEN SAUNASEURA RY TIEDOTUSTOIMINTA YHTEENSÄ -38400,00-20671,44-84500,00 18169,22-31100,00

SUOMEN SAUNASEURA RY TIEDOTUSTOIMINTA YHTEENSÄ -38400,00-20671,44-84500,00 18169,22-31100,00 SUOMEN SAUNASEURA RY Budjetti Toteuma Budjetti Toteuma Budjetti 2013 09/2012 2012 12/2011 2011 VARSINAINEN TOIMINTA TIEDOTUSTOIMINTA 3010 Lehtituotot, tilatut lehdet 1000,00 1100,00 1000,00 1240,00 2800,00

Lisätiedot

Hyväksytty aluehallituksessa 17.5.2014/ muokattu 18.8.2014

Hyväksytty aluehallituksessa 17.5.2014/ muokattu 18.8.2014 ALUEIDEN SARJAMÄÄRÄYKSET 1. YLEISTÄ Sarjoissa noudatetaan Suomen Koripalloliiton kilpailusääntöjä sekä voimassa olevia koripallon virallisia pelisääntöjä sekä C-nuorten, minien ja mikrojen pelisääntöjä.

Lisätiedot

FUTSALIN SARJA- JA ERILLIS- MÄÄRÄYKSET 2014-2015

FUTSALIN SARJA- JA ERILLIS- MÄÄRÄYKSET 2014-2015 FUTSALIN SARJA- JA ERILLIS- MÄÄRÄYKSET 2014-2015 1. Yleistä Sarja- ja erillismääräykset ovat sääntökokoelma, jotka ohjaavat Pohjois-Suomen piirin futsal-sarjojen pelaamista. Erillismääräykset ovat sellaisia

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013. Kuvat (C) Kari Väre

TOIMINTASUUNNITELMA 2013. Kuvat (C) Kari Väre TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Kuvat (C) Kari Väre SISÄLTÖ 1 Johdanto 2 Toiminta-ajatus ja toiminnan päämäärä 3 Palloliiton strategiset painopisteet 4 Strategisen suunnittelun perusta 5 Piirin strategiset painopisteet

Lisätiedot

Tähtiainesta! Tähtiainesta! Isännän ääni 2014 Komeettojen hallintotapa

Tähtiainesta! Tähtiainesta! Isännän ääni 2014 Komeettojen hallintotapa Tähtiainesta! Wikipedia: Isännän ääni 2014 Komeettojen hallintotapa 1500 Jyväskylä (1500 Jyvaskyla) is a small Main belt asteroid. It was discovered by Y. Väisälä on October 16, 1938, and is named after

Lisätiedot

Futsalin Kymiliiga. Kouvolan jalkapallo 2014-2015

Futsalin Kymiliiga. Kouvolan jalkapallo 2014-2015 20142015 Futsalin Kymiliiga Kouvolan jalkapallo 2014-2015 Juniorijalkapalloilijoille futsal on mitä parhain taidon ja peliälyn kehittämismuoto. Pienellä kentällä kaikki pääsevät osalliseksi peliin. Pelin

Lisätiedot

Jalkapallojaoston tiedote 1/2014

Jalkapallojaoston tiedote 1/2014 1 SISÄLTÖ 1) Jalkapallojaosto 2014 3 2) Jotain uutta kotisivulle? 3 3) Perjantaipalaverit 4 4) Tulevia tapahtumia 5 5) OTO-valmennuspäälliköksi? 5 6) Tulevia koulutuksia alkuvuodesta 6 7) Lopuksi 6 2 1)

Lisätiedot

ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016

ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016 Toivalan Urheilijat ry ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016 PVM: 10.1.2016 1. Joukkueen toimihenkilöt: Valmentajat: Suvi Kankkunen Puh. 050 381 2105, kankkunens@gmail.com Erika Hyttinen Puh.

Lisätiedot

TURUN JYRYN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015

TURUN JYRYN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 TURUN JYRYN Seuran toimintaa kehitetään koko ajan. Haluamme tarjota laadukasta ja virikkeellistä toimintaa liikunnasta kiinnostuneille. Seuraamme puhaltavat uudet tuulet, jos seuratoiminnan kehittämistukea

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 1.10.2013-30.09.2014. Jatkovuosikokouksessa 27.1.2014

TOIMINTASUUNNITELMA 1.10.2013-30.09.2014. Jatkovuosikokouksessa 27.1.2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 1.10.2013-30.09.2014 Jatkovuosikokouksessa 27.1.2014 2 Sisällysluettelo Toimintasuunnitelma... 1 Organisaatiokaavio... 3 HauPan strategia 2014-2015... 3 Arvot... 4 Tehtävä... 4 Visio...

Lisätiedot

EPS Vuosibudjetti 2016 23.11.2015

EPS Vuosibudjetti 2016 23.11.2015 EPS Vuosibudjetti 2016 23.11.2015 Nirkko Budjetti 2015 Ennuste 2015 Budjetti 2016 2016 huom *vaihtuvuutta jäsenistöön *jäsenmaksut +10% (ollut samat vuodesta 2009) *ei tietoa kaupungin maksuista/sopimuksista

Lisätiedot

Hyväksytty aluehallituksessa 1.6.2015

Hyväksytty aluehallituksessa 1.6.2015 ALUEIDEN SARJAMÄÄRÄYKSET 1. YLEISTÄ Sarjoissa noudatetaan Suomen Koripalloliiton kilpailusääntöjä sekä voimassa olevia koripallon virallisia pelisääntöjä sekä C-nuorten, minien ja mikrojen pelisääntöjä.

Lisätiedot

2. ILMOITTAUTUMINEN SAMALLA JOUKKUEELLA USEAMPAAN SARJAAN

2. ILMOITTAUTUMINEN SAMALLA JOUKKUEELLA USEAMPAAN SARJAAN PALLOLIITON TAMPEREEN PIIRIN JALKAPALLON ERILLISMÄÄRÄYKSET JA OHJEET PIIRINSARJOISSA 2014 1. MÄÄRÄYSTEN SISÄLTÖ Piirin kilpailutoiminnassa noudatetaan Suomen Palloliiton voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2011 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Talousarvio

Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2011 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Talousarvio Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2011 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Talousarvio vuodelle 2012 Valtakirja SRL-HÄME ratsastusjaosto Tervetuloa

Lisätiedot

Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015

Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015 Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015 Sisällysluettelo 1. D-tyttöjen missio, visio ja arvot 2. D-tyttöjen toiminnan linjaukset ja tavoitteet 3. Joukkueen kasvatuskeinot 4. Reilu peli 5. Joukkueen johtohenkilöiden

Lisätiedot

FC Raahe Viestintäsuunnitelma

FC Raahe Viestintäsuunnitelma FC Raahe Viestintäsuunnitelma FC Raahe Viestintäsuunnitelma... 1 FC Raahen arvot ja tavoitteet... 3 Sisäinen viestintä... 3 Tavoitteet:... 3 Kanavat... 4 Joukkueiden sisäisen viestinnän kanavat... 4 Ulkoinen

Lisätiedot

Vanhempainilta 20.4.2015

Vanhempainilta 20.4.2015 Vanhempainilta 20.4.2015 Perustettu 2006 FC Kangasalan kausimaksut ovat mahdollisimman alhaiset Talkootyö Toiminta kasvaa Etenkin nuoremmat ikäluokat isoja Yhteensä noin 500 pelaaja Visio 2017: Iloista

Lisätiedot