Toimintasuunnitelma Suomen Palloliitto Pohjois-Suomi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma 2016. Suomen Palloliitto Pohjois-Suomi"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma 2016 Suomen Palloliitto Pohjois-Suomi

2 Sisällysluettelo Pohjoisen organisaatio Strategiset valinnat, arvot, missio, visio... 4 Seurakehitys... 6 Pelaajakehitys Kilpailutoiminnan kehitys Erotuomaritoiminnan kehitys Suomen Palloliitto Pohjois-Suomi 2

3 Pohjoisen organisaatiokaavio 2016 Piirikokous Piirihallitus SPL Ohjausryhmä Pelaajakehitysvaliokunta Piirin Valiokunnat - Työvaliokunta (PJ+VPJ+piirijohtaja) -Kurinpitovaliokunta Piiritoimisto Johtaminen hallinto seurakehitys Piirijohtaja Teksti SPL Valmennuskeskus Akatemiatoiminta Aluevalmennus Kilpailutoiminnan kehitys Koulutus Pelaajakehitys Erotuomaritoiminnan kehitys Kilpailukoordinaattori (Ostopalvelu) Valmennuskoulutuspäällikkö Erotuomarikehittäjä Piirin työryhmät - Seurakehitys - Pelaajakehitys (+valm.koulut.kehitys) - Erotuomarikehitys Kilpailujaos muodostuu toimiston henkilöstöstä, jonka tehtävänä on käsitellä kilpailutoimintaan liittyviä akuutteja tehtäviä mm. erikoisluvat, kurinpitoasiat, sarjapaikansiirrot yms... 3

4 Suomalaisen jalkapallon strategiset valinnat 1. Pelaajakehitys 2. Seurakehitys 3. Osaamisen kehittäminen 4. Markkinointiviestintä ja myynti 5. Johtajuus ja hyvä hallintotapa Visio Euroopan TOP 10 Unelmana paikka euroopan kymmenen parhaan jalkapallomaan joukossa vuoteen 2020 mennessä. Missio Jalkapalloa jokaiselle Pohjoisen päätavoitteet 1) Pelipassimäärän kasvattaminen +3% 2) E,D,C-koulutettujen valmentajien määrän kasvattaminen +15% 3) Erotuomareiden rekrytointi +10% 4

5 Arvot Menestys Menestystä kuvaavat arjessa yhteisten tavoitteiden saavuttaminen sekä pyrkiminen omalle huipulle. Menestystä on myös itsensä voittaminen niin pelaajana kuin yksilönäkin. Yhteisöllisyys On parhaimmillaan jalkapalloperheen ME-henkeä, yhteistä oppimista ja toisista huolehtimista. Myös Fair Play:tä ja yhteistyötä, muiden tukemista ja kannustamista sekä Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta ideologiaa korostetaan. Iloisuus Toteutuu pääasiassa hyvänä ilmapiirinä ja jalkapallosta nauttimisena. Arjessa iloisuutta ilmentävät myös henkilökohtainen ja yhteinen onnistuminen ja kehittyminen sekä leikkimielisyys. Luotettavuus Toteutuu pääasiassa lupauksien pitämisenä ja sovittujen asioiden hoitamisena. Arjessa luotettavuutta kuvaa myös Fair Play, oikeudenmukaisuus, rehellisyys, yhteisten sääntöjen noudattaminen ja Kaveria ei jätetä -asenne. 5

6 Seurakehitys 6

7 Seurakehityksen painopisteet Laatujärjestelmä - Tavoitteena saada kaikki alueen junioriseurat laatujärjestelmään mukaan kehittämään seuran toimintaa. Seuraohjelma.fi sivuston aktiivinen käyttö osana kehitystyötä. Päätavoitteina kehittäää seurojen johtamista, urheilutoimintaa sekä viestintää ja markkinointia. - Hallinnon kehittäminen - Harrastaja- ja jäsenmäärän kasvu - Aktiivinen koulutustoiminta vapaaehtoisille ja päätoimisille mm. jojo-kouluttajakoulutus - Seurojen tutor- ja alueen mentortoiminta seuravalmennuksen tukena - Seurojen olosuhteiden kehittäminen Lisäksi alueen seminaarit, foorumit kehitystyöryhmät tärkeässä roolissa 7

8 Seurakehityksen tuloskortti Tehtävä Tavoite Toimenpiteet Päävastuullinen ensin! Vastuu hlö Laatujärjestelmä Seminaarit Foorumit 1) Tukea Liittoa pohjoisen alueen pääsarjaseurojen itsearvioinneissa/ auditoinneissa 2) Tukea seuratoiminnan kehitystä ohjatuilla itsearvioinneilla ja Grassroots auditoinneilla 3) Tukimateriaali-info ja -apu 4) Laatujärjestämalli piiritoiminnan kehittämiseen 1) Tavoite saada enemmän kuin aiemmin osallistujia yhteiseen Isännän ääni - seminaariin 2) Tavoite järjestää seurajohtajatapaaminen 1) Osallistua Liiton pitämiin ohjattuihin itsearviointeihin ja auditointeihin pohjoisen alueella pohjoisen pääsarjaseuroissa. 2) Vastata pohjoisen seurojen ohjattujen itsearviointien ja Grassroots -tason auditointien pitämisestä. 3) Ohjata seuroja käyttämään seuraohjelma.fi sivuston käyttöä ja hyödyntämään sieltä löytyvää valmista tukimateriaalia seuratoiminnan kehittämiseen. Toimittaa jäsenseuroille muuta Liiton tai alueiden työstämää tukimateriaalia. 4) Sovelletaan laatujärjestämallin mukainen toiminnan kehittäminen piirin toimintaan. Hyödynnetään piirihallituksen itsearviointitulosta pohjoisen alueen toiminnan kehittämisessä. Mm. laaditaan viestintäsuunnitelma piiritoimiston toimintaan. 1) Tiedottaa ja osallistaa seuratoimijoita Keski-Pohjanmaan, Vaasan ja Pohjois- Suomen yhteiseen seminaariin 2) Järjestetään Foorumi seurojen puheenjohtajatapaamiseksi tammikuun palkintogaalan yhteyteen. Palkitsemisgaala kaudelta 2016 järjestetään loppuvuodesta jolloin tarjotaan myös seurafoorumi. 1)ES 2)ES,AH 3)ES,AH 4)ES 1)ES 2)PH, KK Vapaaehtoisten tukeminen Harrastajamäärän kasvu Olosuhteet Mittarit Tarjota erilaista koulutustoimintaa kaikille halukkaille 1) Tukea seuroja harrastajien rekrytoinnissa 2) Harrastajamäärän kasvun seuranta 1) Ässäkenttien määrän kasvattaminen 2) Vaikuttaa paikallisten olosuhteiden kehittämiseen. Min. 1 täysmittainen jalkapallonurmikenttä lisää 1) Valmentajakoulutusten lisäksi tarjotaan ja järjestetään jojokouluttajakoulutus Oulussa 2) Tarjotaan ja järjestetään huoltajakoulutusta pohjoisen alueella 3) Sähköistä tukimateriaalin lähetystä seuroihin sekä tiedotusta alueella muiden toimijoiden tarjoamista koulutuksista. 1) Materiaalin toimitus/info jäsenseuroille päiväkoti- ja koulutapahtumien järjestämiseen 2) Seurataan ja julkaistaan seurojen pelipassimääriä pohjoisen alueella 1) Osallistutaan Ässäkenttien avajaisiin ja tuetaan hankkeissa S-ketjua, kuntia ja kaupunkeja yhdessä Liiton kanssa 2) Vaikuttaa eri sidosryhmiin olosuhteiden kehittämisen tärkeydestä ja merkityksestä sekä tiedottaa hankkeista ja niiden etenemisistä 1) Laatuseuravierailujen määrä 2) Seuroja laatujärjestelmässä 3) Päätoimisten määrä 4) Jojokouluttajamäärä seuroissa 5) Huoltajakoulutukseen osallistuvien määrä 6) Seuroja isännän ääni seminaarissa 7) Rakennettujen olosuhteiden määrä Tulokset ) 21(4) 2) 16(4) 3) 54(26,34,17,12) 4) 11(0) 5) 27 6) 62 7) (2014:37)+2015: Puuluoto tekon +Rov.katsomo+Kaj.hallin tekonurmi+castren uusittu tekon. 1)RP,ES 2)ES 3)ES 1)AH 2)AH 1)ES,AH 2)ES 8

9 Rovaniemen keskuskentän uusi katsomo 9

10 Ässäkenttä 10

11 Pelaajakehitys 11

12 Pelaajakehityksen painopisteet Valmennuskeskustoiminta ja akatemiatoiminnan kehittäminen alueella - Piirin tukitoimet valmennuskeskukseen ja akatemiatoimintaan sekä sen kehittämiseen Koulutus - E-B valmentajakoulutuksen organisointi ja toteutus yhteistyössä seurojen valmennuspäälliköiden, Fortum tutoreiden ja kouluttajien kanssa - Kouluttajien koulutus ja rekrytointi isoihin junioriseuroihin - Valmennuslinjan ja ydinviestien edistäminen pohjoisen alueella - Täydennyskoulutus pohjoisen alueella - Potentiaalisten valmentajien mentorointi 12

13 Pelaajakehityksen ja valmennuskoulutuksen tuloskortti Tehtävä Tavoite Toimenpiteet Vastuu Akatemiat Jatketaan tukea valmennuskeskuksen käynnistämisessä ja toiminnassa. 1) Jatketaan OSUA:n valmennustukea poikatoiminnassa. 2) Kasva Urheilijaksi toiminnan tukeminen U ) U15 tyttöjen piirijoukkuetoiminta 2) U14 tyttöjen ja poikien piirijoukkueet 3) U12 malliharjoitteet ja valmentajaluennot 4) U10 leirit 5) Valmennus-päällikkö- ja juniorivastaava-tapaamiset Pohjoisen Valmennuskeskus Valmentajakoulutus 1) Alueellinen valmentajakoul.päällikkö 2) Valmentajakoulutusten järjestäminen 3) Seurakouluttaj. rekrytointi ja koulutus 4) Valmentajarekisterin ylläpito 5) Osallistua koulustoiminnan kehitystyöhön 6) Seuravalmentajien mentorointi vuotiaiden valmentajien kehittym. tueksi 7) Polvikontrolli, liikkuvuus/ kehonhallinta-harjoitteiden ja vammojen ennaltaehkäisy tietoisuuden lisääminen 1) Osallistutaan tuleviin pelaajakoulutustapahtumiin tukihenkilöinä sekä poika- että tyttötoiminnassa. 2) Annetaan valmennuskoulutustapahtumien järjestämisessä tuki valmennuskeskukselle. 3) Aluevalmennuksen apuvalmentajatuki. 1) 1x viikossa valmennustuki OSUA:lle 2) Kasva urheilijaksi toimintaan liittyviin kehityspalavereihin osallistuminen. 3) Osallistutaan Akatemiatoiminnan kehityspalavereihin. 1) 1x kuukaudessa leiri kesäkuuhun asti. 2) 1x kuukaudessa leirit kesäkuuhun asti. 3) Seuravierailujen yhteydessä malliharjoitteet ja valmentajatapaamiset muilla paikkakunnilla kuin Ouluseudulla ja erikseen sovittuna Ouluseudulla. 4) 1-2x vuodessa taitokilpailun kulta- ja hopeamerkkiläisille. 5) 2x valmennuspäällikkötapaamisia 1) Esittää henkilö tehtävään ja käynnistää toiminta alueella. 2) Valmentajakoulutusten järjestäminen yhdessä nimettyjen kouluttajien (+seurakouluttajien) kanssa E-C+ sekä mahdollisesti myös B-taso. 3) Löytää ja kouluttaa isoimpiin junioriseuroihin seurakouluttajat. 4) Rekisterin ylläpito pohjoisen alueella. 5) Yhdessä Liiton kanssa osallistua yhteisiin kehitystyöpalavereihin. 6) Valmistella ja syksyllä käynnistää mentorointitoiminta piirijoukkuetoiminnan loppumisen jälkeen. 7) Piiri lähettää sähköisesti junioriseuroille malliharjoitteet/ohjeistukset. Täydennyskoul. Järjestää 1x vuodessa täydennyskoul. Markkinoida ja toteuttaa Liiton linjaaman sisällön mukaan 1 koulutus alueella AH Taitokilpailut Futsal 1) Seurojen taitokilpailut 2) Piirin taitokilpailut 3) Valtakunnallinen taitokilpailu 1)Valmentajakoulutus 2) Futsal kalottiottelut+pel.koulutus 1) Alueellinen ohjeistus ja tuki taitokilpailun tärkeydestä ja omaehtoisesta harjoittelusta. Seurojen omat tai seurojen yhteiset kilpailut, joista taitomerkin suorittaneet ensisijaisesti piirin kilpailuun 2) Järjestetään lokakuussa yhteistyöseuran kanssa hallissa. 3) Ohjeistus ja tukitoimet valtakunnalliseen kilpailuun. 1)Tarjotaan C-valmentajakoulutus alueella loppuvuodesta. 2) Osall. Futsalissa Barents Winter Gamesiin ja piirien pel.koulutustapahtumaan. Päävastuullinen ensin! 1)AH,ES 2)AH 3)AH 1)AH 2)AH 3)AH,ES 1)ES 2)AH,ES 3)AH,ES 4)AH,ES 5)AH 1)ES 2)AH 3)AH 4)AH 5)AH,ES 6)AH,ES 7)AH Mittarit 1) Piirin taitokilpailuun osallistuvien määrä 2) Taitomerkkimäärän kehitys 3) Nuorten maaotteluita pelanneiden määrä 4)E- Tulokset 2015 B koulutuksiin osallistuneiden valmentajien määrä 1) Piirin taitokilpailuun osallistuvien määrä 2) Taitomerkkimäärän kehitys 3) Nuorten maaotteluita pelanneiden määrä 4)E- 1) 364(270) 2)K64(48) H118(82) P123(94) 3) T13 P4 (yht15) 4) E118(151) D41(62) C18(16) B14(0) B koulutuksiin osallistuneiden valmentajien määrä 13 1)AH 2)AH 3)AH 1)AH 2) ES

14 Kilpailutoiminnan kehitys 14

15 Kilpailutoiminnan painopisteet pelaajakehityksessä Kansallinen ja kansainvälinen kilpailutoiminnan kehittäminen tukemaan pelaajakehitystä - Tasosarjojen tarjonta alueella sekä harrastesarjojen lisääminen - Pelimuotojen selkeyttäminen ja pelikenttien maximaalinen hyödyntäminen. 8v8 pelit korvaamaan 7v7 ja 9v9 pelit - Futsalsarjatoiminnan asteittainen kehittäminen - D12 sarjan tasoihin tasokarsinnat E11 ikäluokalle 15

16 Kilpailutoiminnan kehityksen tuloskortti 2016 Päävastuullinen ensin! Tehtävä Tavoite Toimenpiteet Vastuu Sarjat ja tulospalvelu Uuden Taso-järjestelmän käyttöönotto ja maximaalinen hyödyntäminen Osallistutaan Taso-koulutuksiin sekä koulutetaan ja opastetaan seuroja sen käyttöön RP Aikuisten sarjat Osallistuvien joukkueiden määrän kasvattaminen Laaditaan pitkän tähtäimen suunnitelma sarjojen kehittämisestä yhdessä seurojen kanssa RP,ES Kilpasarjat juniorit Kaleva Cup 1) Aikaistaa talven PSL karsintasarjoja jotta ne voidaan pelata kaksinkertaisina sarjoina jotta ne tukevat paremmin pelaajakehitystä 2) E11 joukkueiden tasonmittaukset 3) Järjestää tasojen mukaista järkevää pelitoimintaa 4) Tyttöjen B-C sarjatoiminta 1) Selkeyttää sääntöä Kaleva Cupiin pääsystä 2) D13-D12 piirisarjojen valillä sekä eri sarjatasoilla peluuttamisen järkevöittäminen 1) Laatia talven karsintasarjat niin että voidaan aloittaa viimeistään loka-marraskuun vaihteessa 2) Kauden 2017 D12 sarjojen tason määrityksiin E11 joukkueille 2016 vuoden lopussa tasonmittaus turnaukset 3) Laatia sarjat edellisen vuoden menestyksen perusteella ja huomioida mahdolliset tasomuutokset. Alemmas voi siirtyä pelaamaan ilmoituksella, mutta ylöspäin tarvitaan kirjallinen selvitys muutoksesta. 4) Järjestetään tyttöjen sarjat alueen sisäisinä. Mikäli B-tytöille ei muodostu sarjaa, tullaan B- joukkueet ohjaamaan Naisten Kolmoseen 1-2) Päivitetään Kaleva Cup sääntöä. RP RP Harrastesarjat juniorit Erikoisluvat Alemman tason joukkueille madallettu taloudellinen kynnys toimintaan osallistumiseen 1) YJ-joukkueiden lisääminen erikoislupien anomisen sijasta 2)Jatkeaan käytäntöä jossa erikoislupien haku ennen kauden alkua ja ainoastaan poikkeusluvat kesken kauden 1) Harrastepassilla ja alennetuilla sarjamaksuilla osallistumismahdollisuus C14-D12 junnujen harrastesarjoihin. 2) Harrastesarjat pelataan JLM:n tapaan turnausmuotoisesti, jotta ne voidaan tarjota siltäkin osin edullisemmin. 1) Markkinoidaan seuroille ja joukkeille yhteisjoukkuetoimintaa kasvavan erikoislupamäärän alentamiseksi ja seurayhteistyön lisäämiseksi 2) Laaditaan kriteerit joiden perusteella poikkeuslupia voidaan kesken kauden myöntää 1)ES 2)RP 1)RP 2)RP,ES Futsal 1) Vaikuttaminen olosuhteiden kehittämiseen alueella 2) Joukkuemäärän kasvattaminen 3) Miesten Kolmonen 2x sarjaksi 4) pelimääriin perustuvat sarjamaksut junnuille sekä Aikuisten sarjojen porrastetut sarjamaksut 5) B ikäluokan peliajan kasvattaminen 1) Kartoitetaan Futsalille soveltuvia tiloja ja vaikutetaan niiden muuttamiseen Futsalille soveltuvaksi 2) Lajimarkkinointi uutisoimalla ja näkyvyyden kasvattamisella. Isojen seurojen asenteisiin vaikuttaminen. Sarjat, joissa paljon joukkueita, jaetaan tasojen mukaan (Pojat D-junnut??) 4) Laskutetaan todellisiin kustannuksiin perustuvat sarjamaksut junnuilta jotka sisältää hallimaksut ja Aikuisilta porrastettuna riippuen sarjatasosta muttei sisällä hallimaksuja. 5) B-ikäluokassa peliaika nostetaan 2x20min yksittäisiksi peleiksi 1)ES 2)RP 3)RP 4)ES 5)RP Säännöt ja erillismääräykset Mittarit Tulokset ) Farmisopimussäännöt 2) SK-pelaajasääntö 1) Päivitetään piirin farmisopimussääntö Liiton säännön mukaiseksi. 2) SK-pelaajasääntö käyttöön Miesten Kolmosessa 1) Kilpasarjoihin osallistuneiden joukkueiden määrä 2) Harrastesarjoihin osallistuneiden määrä 3) PSL menestys (määrä 3:nen joukossa) 4) Valtakunnallisissa lopputurnauksissa menestys 5) Osallistumismäärä valtakunnallisissa lopputurnauksissa 1) JP 295 (296) 2) JP 53 (50) 3) 4+1+2/15 (2+1+0/9) 4 ja 5) PD13 0(1J), LK 0(1J), KP 0(2J), FPB Hop(1J), FPC Hop(2J) FTB 0(1J), FTC 0(1J) 16 RP

17 Erotuomaritoiminnan kehitys 17

18 Erotuomaritoiminnan kehityksen painopisteet Erotuomarirekrytointi Kasvattaa erotuomarimäärää 10% Talentti- ja tarkkailutoiminta Käynnistää talenttiakatemiatoiminta ja tukea erotuomaritoimintaan panostavia tuomareita Koulutus Koulutuksen laatu sekä koulutuksen parempi alueellinen kattavuus 18

19 Erotuomaritoiminnan kehityksen tuloskortti Päävastuullinen ensin! Tehtävä Tavoite Toimenpiteet Vastuu Rekrytointi 10% kasvu erotuomareiden määrässä 1) Erotuomaritoiminnan positiivinen mainostaminen ja markkinointi nettisivustolla ja Facebookissa. 2) Suorat kontaktit seurojen valmennuspääll.kautta ja suorat meilit A-C joukkueiden jojojen kautta + info sarjapalavereiden kautta RH Koulutukset 1) Koulutusten tasalaatuisuus alueesta riippumatta. 2) Kajaanissa ja Rovaniemellä toteuttaa myös pelinohjaajakoulutuksia 1) Pelinohjaajakoulutuksissa alueelliset erotuomarikouluttajat: Rovaniemi JJ, Merilappi KK, Kajaani JH/TR ja Oulu RH 2) Peruskurssit Oulussa RH, Rovaniemellä JJ, Tornio ja KolariKittilä KK, Kajaani RH 3) KuusamoPudasjärvi perus+jatko samalla käynnillä RH 4) Jatkokurssit: Oulu RH, Merilappi RH, Rovaniemi RH, Raahe RH, Kajaani JH/TR 5) Alueellisten kouluttajien koulutus Oulu piiritoimisto RH RH,JJ,KK, JH,TR Talentti ja Tutor 1) Käynnistää erotuomariakatemiatoiminta 2) löytää ja kehittää lupaavia tavoitteellisia tuomareita 1) Santa Claus Cup 5-9.7, Piteå Summer Games turnauksissa koulutusta 2) Videotehtäviä suoraan lupaaville tuomareille 3) Kykykurssi Kolmosen tason tuomareille Oulu piiritoimisto 1)RH,KK,PV, JK 2)RH 3)RH,PV,PN Tarkkailu 1) Määrällisesti enemmän tarkkailutoimintaa (+10%). 2) Erotuomariakatemiassa oleville tuomareille tarkkailua. 3) Saada kerhot mukaan aktiivisempaan tarkkailutoimintaan ja siihen taloudellisesti panostamiseen omille jäsenilleen 1) Tarkkailijahaku ja nimeäminen sekä tehtävien asettelu etukäteen suunniteltuna 2) Tehtävien asettelu etukäteen suunniteltuna niin että tasapuolisesti saadaan tarkkailutapahtumia ja tarkkailijat vaihtelevasti tarkkailevat eri tuomareita 3) RH ottaa suorat kontaktit kerhojen yhteyshenkilöihin 1)RH 2)RH 3)RH Kummitoiminta Jatkaa kummitarkkailupalautetoimintaa ja maksaa 10eur / tehtävä mikäli Liitto jatkaa tukea. Lisää kummeja/kummitehtäviä (+10%). D12-D13 otteluihin nimetään kokenut tuomari avustavaksi ja aloittava tuomari päätuomariksi jolle kummi antaa suorituksista palautteen RH Asettelu 1) Kolmikkona tuomarointi kaikki kilpasarjan ottelut piirin alueella. 2) Asettelut ajallaan viim. 1vk ennen pelien alkua 2 viikon jaksoina. 3) Erotuomaritasoluokitusten päivittäminen 3) RH keskustelee suoraan kokeneiden tuomareiden alueellisesta näkemyksestä. Erotuomaritoiminnan palautelomakkeen laadinta seuroja varten 1-2)RH 3)RH,ES Respect Suunnittelu Hallinnointi Mittarit Tulokset 2015 Arvostuksen/kunnioituksen parantaminen joukkueiden toimijoiden ja erotuomareiden välillä 1) Kehitystyöryhmään on tavoitteena löytää ja valita toiminnassa aktiivisesti mukana olevat ja toiminnan kehittämisestä kiinnostuneet. 2) Erotuomarityöryhmän hyödyntäminen suunnitteluun. 1) ET-toiminnan ja kehittymisen riittävä resurssointi alueella 2) Taso-ohjelmiston kautta ET-maksujen hallinnointi Suora info valmennuspäälliköiden kautta sekä asian tärkeyden esille nosto nettisivuston ja Facebookin kautta. Epäasialliseen toimintaa puuttuminen kilpailujaoksena (huomautukset/varoitukset). Erotuomareiden koulutus jotta he laativat raportteja asiattomista käytöksistä aktiivisemmin. 1) Suorat keskustelut avainhenkilöiden kanssa 2)Kaksi kokousta kaudessa, joissa palautteiden keräämistä ja toiminnan ideointia ja suunnittelua 1) ET-kehittäjän työsuhteen jatkaminen erotuomaritoiminnan laadukkaan organisoinnin ja kehittämisen varmistamiseksi ja tehokkaamman viestinnän toteutumiseksi Liiton, alueen ja seurojen/kerhojen välillä 2) ET-kulujen laskutus seuroilta, laskujen tarkastaminen ja maksatus tilitoimiston kautta. RH,ES, Kilpailujaos 1)RH 2)RH,ES 1)ES 2)RH,ES 1) Koulutettujen pelinohjaajien määrä 2) Erotuomareiden määrä vrs otteluiden määrä. 3) Talenttituomareiden määrä. 4) SPL/KV tehtävissä olevien määrä. 5) Tarkkailijoiden määrä. 6) Kummien määrä. 7) Kummitehtävien määrä. 8)ET-laiminlyöntien määrä. 1)111(61) 2)350/1600(342/2100) 3)10(-) 4)10/6(-) 5)10(10) 6)10(0) 7)50(0) 8)3(?) 19

20 Ilo, asenne, fiilis, luottamus - voittoja joka päivä! Suomen Palloliitto Pohjois-Suomi

Toimintasuunnitelma 2015. Suomen Palloliiton Pohjois-Suomen piiri

Toimintasuunnitelma 2015. Suomen Palloliiton Pohjois-Suomen piiri Toimintasuunnitelma 2015 Suomen Palloliiton Pohjois-Suomen piiri Sisällysluettelo Piiriorganisaatio 2015... 3 Suomalaisen jalkapallon strategiset valinnat, arvot, missio, visio... 4 Pelaajakehitys... 5

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015. Suomen Palloliiton Pohjois-Suomen piiri

Toimintasuunnitelma 2015. Suomen Palloliiton Pohjois-Suomen piiri Toimintasuunnitelma 2015 Suomen Palloliiton Pohjois-Suomen piiri Sisällysluettelo Piiriorganisaatio 2015... 3 Suomalaisen jalkapallon strategiset valinnat, arvot, missio, visio... 4 Pelaajakehitys... 5

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014. Suomen Palloliiton Pohjois-Suomen piiri

Toimintasuunnitelma 2014. Suomen Palloliiton Pohjois-Suomen piiri Toimintasuunnitelma 2014 Suomen Palloliiton Pohjois-Suomen piiri Sisällysluettelo Piirin organisaatiokaavio 2014... 3 Suomalaisen jalkapallon strategiset valinnat... 4 Pelaajakehitys... 5 Pelaajakehityksen

Lisätiedot

Suomalaisen jalkapallon toimintastrategia. Suomalaisen jalkapallon toimintastrategia. piirin toimintasuunnitelma 2010-2013 vuodelle 2014

Suomalaisen jalkapallon toimintastrategia. Suomalaisen jalkapallon toimintastrategia. piirin toimintasuunnitelma 2010-2013 vuodelle 2014 Suomalaisen jalkapallon toimintastrategia Suomalaisen jalkapallon ja Palloliiton toimintastrategia Helsingin piirin toimintasuunnitelma 2010-2013 vuodelle 2014 Strategiset valinnat 1. Pelaajakehitys 2.

Lisätiedot

PK-35 ry Toimintasuunnitelma 18.11.2015

PK-35 ry Toimintasuunnitelma 18.11.2015 PK-35 ry Toimintasuunnitelma 18.11.2015 Seuran päämäärä ja tavoite PK-35 pyrkii olemaan toiminta-alueensa suurin, monipuolisin ja kehittyvin jalkapalloseura, joka tarjoaa parhaat mahdolliset edellytykset

Lisätiedot

Jokelan Kisa jalkapallo

Jokelan Kisa jalkapallo Jokelan Kisa jalkapallo Jokelan Kisa tarjoaa kaikille Jokelan ja lähialueen asukkaille laadukasta jalkapalloharrastusta ikään ja tasoon katsomatta. Teemme yhteistyötä lähiseurojen kanssa tarjotaksemme

Lisätiedot

Seuran päämäärä ja tavoite

Seuran päämäärä ja tavoite Seuran päämäärä ja tavoite PK-35 haluaa olla toiminta-alueensa suurin, monipuolisin ja kehittyvin jalkapalloseura, joka tarjoaa parhaat edellytykset kilpa- ja harrastejalkapallolle. Seuran tavoitteena

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

Millainen FC Kangasala olisi jalkapalloseurana parhaimmillaan / unelmana vuoden 2017 lopulla Keskittyminen junioritoimintaan vaihtoehtoisena brändinä

Millainen FC Kangasala olisi jalkapalloseurana parhaimmillaan / unelmana vuoden 2017 lopulla Keskittyminen junioritoimintaan vaihtoehtoisena brändinä Millainen FC Kangasala olisi jalkapalloseurana parhaimmillaan / unelmana vuoden 2017 lopulla Keskittyminen junioritoimintaan vaihtoehtoisena brändinä Imago kunnossa: pelaajat haluavat pelata seurassa,

Lisätiedot

Huippu-urheiluverkoston rakentuminen 2013 3.4.2013

Huippu-urheiluverkoston rakentuminen 2013 3.4.2013 Huippu-urheiluverkoston rakentuminen 2013 3.4.2013 Taustaksi Lentopallon lajina otettava johtavan lajin roolia paikallisesti, seudullisesti ja valtakunnallisesti terve itsetunto omassa tekemisessä Jo

Lisätiedot

TPV 2017 Strategia - Päivitys 2015 -

TPV 2017 Strategia - Päivitys 2015 - TPV 2017 Strategia - Päivitys 2015-20.12014 TPV:n arvot 4. Mihin toimintamme perustuu? Tavoitteellisuus Positiivisuus Vastuullisuus!loisuus! Visio 2017 Tähtien tekijä TPV toimii monipuolisesti osana tamperelaista

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013. Kuvat (C) Kari Väre

TOIMINTASUUNNITELMA 2013. Kuvat (C) Kari Väre TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Kuvat (C) Kari Väre SISÄLTÖ 1 Johdanto 2 Toiminta-ajatus ja toiminnan päämäärä 3 Palloliiton strategiset painopisteet 4 Strategisen suunnittelun perusta 5 Piirin strategiset painopisteet

Lisätiedot

PALLO NOUSEE IDÄSTÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016

PALLO NOUSEE IDÄSTÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 PALLO NOUSEE IDÄSTÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 SUOMALAISEN JALKAPALLON TOIMINTASTRATEGIA JA PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 JOHDANTO Liittokokous Vuosi 2016 tulee olemaan merkittävä toimintavuosi

Lisätiedot

Seuraohjelma. oto seuravalmentajatuen hakuinfo ja hakukriteerit, joulukuu 2013. Liittohallituspäätös 16.12.2013

Seuraohjelma. oto seuravalmentajatuen hakuinfo ja hakukriteerit, joulukuu 2013. Liittohallituspäätös 16.12.2013 Seuraohjelma oto seuravalmentajatuen hakuinfo ja hakukriteerit, joulukuu 2013 Liittohallituspäätös 16.12.2013 Tavoite: laajentaa oto seuravalmennuksen piiriin kuuluvien seurojen määrää max. 10 seuralla

Lisätiedot

Ringeten työryhmät 1 RINGETEN TYÖRYHMÄT (PÄIVITETTY 1.10.2014) TYÖRYHMIEN TALOUS

Ringeten työryhmät 1 RINGETEN TYÖRYHMÄT (PÄIVITETTY 1.10.2014) TYÖRYHMIEN TALOUS Ringeten työryhmät 1 RINGETEN TYÖRYHMÄT (PÄIVITETTY 1.10.2014) TYÖRYHMIEN TALOUS Työryhmien jäsenille maksetaan vain kilometrikorvaukset Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n talousohjeen mukaisesti

Lisätiedot

SPL Pohjois-Suomen piiri ry

SPL Pohjois-Suomen piiri ry Talousarvio 215 Talousarvio 215 Sisällys Tulosarvio kustannuspaikoittain... 3 Kulut kustannuspaikoittain... 4 Tuotot kustannuspaikoittain... 5 Kuluesitys graafisena... 6 Tuottoesitys graafisena... 7 Pääoman

Lisätiedot

Valmentajakoulutuksen uudistaminen

Valmentajakoulutuksen uudistaminen Suomen Jalkapallovalmentajat ry Valmentajapäivät 10.10.2009 Valmentajakoulutuksen l t k haasteet t ja uudistaminen i Valmentajakoulutuksen uudistaminen 1. Koulutus SPL organisaatiossa 2. UEFA Convention

Lisätiedot

KAUKALOPALLON JA RINGETEN VALINNAT 2015-2019 SINISTÄ VETOVOIMAA

KAUKALOPALLON JA RINGETEN VALINNAT 2015-2019 SINISTÄ VETOVOIMAA KAUKALOPALLON JA RINGETEN VALINNAT 2015-2019 SINISTÄ VETOVOIMAA TAUSTAA Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliiton ensimmäinen strategiatyö käynnistyi syksyllä 2014 Suomen Ringetteliiton ja Suomen Kaukalopalloliiton

Lisätiedot

Suomen Palloliitto. Miehet / pojat. Mika Laurikainen

Suomen Palloliitto. Miehet / pojat. Mika Laurikainen Suomen Palloliitto Pelaajakehitys 23.9.2011 2011 Miehet / pojat Mika Laurikainen Rakenne. Resurssit. Pelaajakehityksen rakenne Pelaajan urapolku SPL Valmennuslinja 1. Vaihe 2. Vaihe 3. Vaihe a. U15 U17

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2008 Nummelan Palloseura ry 28.11.2007 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT... 3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC Saarijärvi ry FC Saarijärvi on 21.11.2000 perustettu jalkapallon erikoisseura, jonka tarkoitus on antaa lapsille, nuorille ja aikuisille mahdollisuus

Lisätiedot

GrIFK Kehittämisprojektin toteutus ja johtaminen : Seuran toimintalinjojen luominen ja jalkauttaminen 2010-2013

GrIFK Kehittämisprojektin toteutus ja johtaminen : Seuran toimintalinjojen luominen ja jalkauttaminen 2010-2013 GrIFK Kehittämisprojektin toteutus ja johtaminen : Seuran toimintalinjojen luominen ja jalkauttaminen 2010-2013 SPL JET III Arto Tuohisto-Kokko päivitys 14.03.2011 GrIFK jalkapallo TAHTOTILA MISSIO: GrIFK:n

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2014 Nummelan Palloseura ry 13.11.2013 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT... 3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

Vuoden 2016 aikana parannetaan edelleen seurayhteisön yhteenkuuluvuutta ja KäPa brändiä. Seura jatkaa SPL:n kanssa aloittamaa seurakehittämistyötä.

Vuoden 2016 aikana parannetaan edelleen seurayhteisön yhteenkuuluvuutta ja KäPa brändiä. Seura jatkaa SPL:n kanssa aloittamaa seurakehittämistyötä. KÄPYLÄN PALLO RY Tursontie 3, 00610 Helsinki www.kapylanpallo.fi TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2016 31.12.2016 Seuran tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia liikuntaharrastusta, erityisesti jalkapalloilua

Lisätiedot

SEUROJEN TYYTYVÄISYYS LIITON PALVELUIHIN. Teetetty KIHU:lla Koripalloliiton toimeksiannosta

SEUROJEN TYYTYVÄISYYS LIITON PALVELUIHIN. Teetetty KIHU:lla Koripalloliiton toimeksiannosta SEUROJEN TYYTYVÄISYYS LIITON PALVELUIHIN Teetetty KIHU:lla Koripalloliiton toimeksiannosta TYYTYVÄISYYS SARJATOIMINNAN PALVELUIHIN Sarjasta/peleistä aiheutuvat kustannukset 49 44 Rike- ja vastalausekäytännöt

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

FUTSALIN SARJA- JA ERILLIS- MÄÄRÄYKSET 2014-2015

FUTSALIN SARJA- JA ERILLIS- MÄÄRÄYKSET 2014-2015 FUTSALIN SARJA- JA ERILLIS- MÄÄRÄYKSET 2014-2015 1. Yleistä Sarja- ja erillismääräykset ovat sääntökokoelma, jotka ohjaavat Pohjois-Suomen piirin futsal-sarjojen pelaamista. Erillismääräykset ovat sellaisia

Lisätiedot

HÄRKÄTIE CUP 2012-2013. Peruskouluikäisten salibandyaluesarja

HÄRKÄTIE CUP 2012-2013. Peruskouluikäisten salibandyaluesarja HÄRKÄTIE CUP 2012-2013 Peruskouluikäisten salibandyaluesarja Sb*Somero haastaa seuranne ja joukkueenne mukaan yhteiseen, edulliseen lähiseutukuntien salibandyliigaan. Tarkoituksena on lisätä lähikuntien

Lisätiedot

TPV laatujärjestelmä ja seurajohtaminen

TPV laatujärjestelmä ja seurajohtaminen TPV laatujärjestelmä ja seurajohtaminen Ville Salonen Jouni Kaikuranta Isännän Ääni seuraseminaari, SPL Satakunta, Tampere ja Turku 29-30.1.2016 Pori Tampereen Pallo-Veikot Perustettu 1930 Jalkapallon

Lisätiedot

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 -

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 - Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015-1 Yleiset sinettiseurakriteerit Seuralla on kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista ja -tavoista. Seura pitää huolta

Lisätiedot

2.2.2015 SHA:N PELAAJAKEHITYSKONSEPTI. Esityksen sisältö:

2.2.2015 SHA:N PELAAJAKEHITYSKONSEPTI. Esityksen sisältö: 222015 SHA:N PELAAJAKEHITYSKONSEPTI 3112015 SPL SEMINAARI /KYÖSTI LAMPINEN, EUO VK JA SHA JOHTAJA Esityksen sisältö: 1 Sami Hyypiä Akatemian rooli 2 SHA pelaajakehityskonsepti valmentaja/valmennuspäälliköiden

Lisätiedot

Vuoden 2015 aikana parannetaan edelleen seurayhteisön yhteenkuuluvuutta ja KäPa brändiä.

Vuoden 2015 aikana parannetaan edelleen seurayhteisön yhteenkuuluvuutta ja KäPa brändiä. KÄPYLÄN PALLO RY Tursontie 3, 00610 Helsinki www.kapylanpallo.fi TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2015 31.12.2015 Seuran tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia liikuntaharrastusta, erityisesti jalkapalloilua

Lisätiedot

Ylöjärven Ilves ry. Jalkapalloseuran pidemmän aikavälin kehityssuunnitelma vuosille 2015-2018. 6.5.2015 Petri Puronaho

Ylöjärven Ilves ry. Jalkapalloseuran pidemmän aikavälin kehityssuunnitelma vuosille 2015-2018. 6.5.2015 Petri Puronaho Ylöjärven Ilves ry Jalkapalloseuran pidemmän aikavälin kehityssuunnitelma vuosille 2015-2018 6.5.2015 Petri Puronaho Kertaus menneestä Mitä on tehty? Elokuu 2014: kolme tapaamista / alustusta Sähköinen

Lisätiedot

Vuoden 2014 aikana parannetaan edelleen seurayhteisön yhteenkuuluvuutta ja KäPa brändiä.

Vuoden 2014 aikana parannetaan edelleen seurayhteisön yhteenkuuluvuutta ja KäPa brändiä. KÄPYLÄN PALLO RY Tursontie 3, 00610 Helsinki www.kapylanpallo.fi TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2014 31.12.2014 Seuran tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia liikuntaharrastusta, erityisesti jalkapalloilua

Lisätiedot

SINISTÄ VETOVOIMAA KAUKALOPALLON JA RINGETEN VALINNAT 2015-2019

SINISTÄ VETOVOIMAA KAUKALOPALLON JA RINGETEN VALINNAT 2015-2019 SINISTÄ VETOVOIMAA KAUKALOPALLON JA RINGETEN VALINNAT 2015-2019 SINISTÄ VETOVOIMAA KAUKALOPALLON JA RINGETEN VALINNAT 2015-2019 Pelin avaus Maali visio Taktiikka - valinnat Lajiylpeys Sisäinen arvostus

Lisätiedot

TKL:n Organisaatiokaavio 2009

TKL:n Organisaatiokaavio 2009 TKL:N ORGANISAATIOKAAVIO 2009 LIITE 1/1(10) TKL:n Organisaatiokaavio 2009 Vuosikokous Hallitus Toiminnanjohtaja Työvaliokunta Muu henkilökunta Taloustoimikunta Kilpailutoimikunta Veteraanikeilaajat Jäsenseurat

Lisätiedot

Heinolan Kiekko Ry. Strategia 2012-2015

Heinolan Kiekko Ry. Strategia 2012-2015 Heinolan Kiekko Ry Strategia 2012-2015 Heinolan Kiekko Ry - Visio HYVÄ IHMINEN! Heinolan Kiekko Ry - Missio KASVATTAA HYVIÄ IHMISIÄ KAUKALOON JA SEN ULKOPUOLELLE! Heinolan Kiekko Ry Arvot AVOIMUUS REILU

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Vuosi 2014 on seuran kahdestoista varsinainen toimintavuosi. Vuosille 2013 2015 tehtiin päätös palkata AC Kirkkonummi- ACK ry:lle oppisopimuksella kokopäiväisesti toimiva

Lisätiedot

Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot.

Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot. TIE HUIPULLE TIE HUIPULLE!!! Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot. Maajoukkueajattelu Ringeten maajoukkuetoiminta

Lisätiedot

Suomen Tennisliitto Strategia 2010 Strategian peruskivet Arvot Huipputennis Kilpailutoiminta Valmennustoiminta Alue- ja seuratoiminta Jäsenistö Viestintä Talous Organisaatio Missio Suomen Tennisliitto

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Voittoja joka päivä

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Voittoja joka päivä TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Voittoja joka päivä Sisällysluettelo 3 Johdanto 4 Piirin toimintasuunnitelma 2014 strategisen valinnan Pelaajakehitys osa-alueella 6 Piirin toimintasuunnitelma 2014 strategisen

Lisätiedot

PEP Seurakehitys. Alkutila 2011 vs. lopputila 2012. Kari Alho, Johtokunnan pj.

PEP Seurakehitys. Alkutila 2011 vs. lopputila 2012. Kari Alho, Johtokunnan pj. PEP Seurakehitys 11 vs. lopputila 1 Kari Alho, Johtokunnan pj. Tausta PEP osallistui vuonna 11 alueelliseen seurakehityshankkeeseen yhdessä muun Uudenmaan ja Pirkanmaan seuran kanssa kyselyllä tammikuussa

Lisätiedot

SHA seurakäynnit toukokuu 2012 valmentajat ja vanhemmat

SHA seurakäynnit toukokuu 2012 valmentajat ja vanhemmat SHA seurakäynnit toukokuu 2012 valmentajat ja vanhemmat Valmentajat ja vanhemmat 17.00-18.30 SHA yleisinfo (Kyösti) Potentiaalinen pelaaja syntyy tekemisen tuloksena (Hannele) Tutkimustuloksia ulkomailta

Lisätiedot

D-03 Try out info 2014

D-03 Try out info 2014 D-03 Try out info 2014 Seurayhteistyö Yleistä Pallokerho Keski-Uusimaa, IF Sibbo-Vargarna ja Koivukylän Palloseura muodostavat kaudelle 2015 yhteisjoukkueet poikien Dn, D, Cn ja C-ikäluokissa. PKKU toimii

Lisätiedot

PALLOLIITON TAMPEREEN PIIRIN JALKAPALLON ERILLISMÄÄRÄYKSET JA OHJEET AIKUISTEN PIIRINSARJOISSA 2015

PALLOLIITON TAMPEREEN PIIRIN JALKAPALLON ERILLISMÄÄRÄYKSET JA OHJEET AIKUISTEN PIIRINSARJOISSA 2015 PALLOLIITON TAMPEREEN PIIRIN JALKAPALLON ERILLISMÄÄRÄYKSET JA OHJEET AIKUISTEN PIIRINSARJOISSA 2015 1. MÄÄRÄYSTEN SISÄLTÖ Piirin kilpailutoiminnassa noudatetaan Suomen Palloliiton voimassa olevia sääntöjä

Lisätiedot

KUOPION UIMASEURA RY

KUOPION UIMASEURA RY Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 KUOPION UIMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.9.2007-31.8.2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 28.11.2007 Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 2 TOIMINNAN TAVOITTEET Seuran

Lisätiedot

Jalkapallon Kaslink liiga

Jalkapallon Kaslink liiga 2015 Jalkapallon Kaslink liiga jukka.latva@saunalahti.fi Kouvolan jalkapallo 4.2.2015 Kortteliliigan (Kaslink liiga) ajatuksena on järjestää jalkapallon harrastusmahdollisuus lähikentille eri puolille

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 1.10.2013-30.09.2014. Jatkovuosikokouksessa 27.1.2014

TOIMINTASUUNNITELMA 1.10.2013-30.09.2014. Jatkovuosikokouksessa 27.1.2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 1.10.2013-30.09.2014 Jatkovuosikokouksessa 27.1.2014 2 Sisällysluettelo Toimintasuunnitelma... 1 Organisaatiokaavio... 3 HauPan strategia 2014-2015... 3 Arvot... 4 Tehtävä... 4 Visio...

Lisätiedot

PK-35 ry Toimintasuunnitelma 25.11.2014

PK-35 ry Toimintasuunnitelma 25.11.2014 PK-35 ry Toimintasuunnitelma 25.11.2014 Seuran päämäärä ja tavoite PK-35 haluaa olla toiminta-alueensa suurin, monipuolisin ja kehittyvin jalkapalloseura, joka tarjoaa parhaat edellytykset kilpa- ja harrastejalkapallolle.

Lisätiedot

SSuL strategia 2012-2016, kasvustrategia

SSuL strategia 2012-2016, kasvustrategia SSuL strategia 2012-2016, kasvustrategia STRATEGIA/Pelaajan polku/lapset ja nuoret Vuonna 2014 minisulkista järjestää 10 seuraa Toteutunut: Vuonna 2014 minisulkista järjestää tällä hetkellä 20 seuraa Vuonna

Lisätiedot

Valmennuskeskusten yhteishanke 2013-2015. Valmennuksen osaamisen ja menetelmien kehittäminen

Valmennuskeskusten yhteishanke 2013-2015. Valmennuksen osaamisen ja menetelmien kehittäminen Valmennuskeskusten yhteishanke 2013-2015 Valmennuksen osaamisen ja menetelmien kehittäminen Erityiset koulutustehtävät/okm 1. Kuortaneen valtakunnallinen huippu-urheilun erityinen kehittämistehtävä on

Lisätiedot

ALUEIDEN SEURASEMINAARIT 2015

ALUEIDEN SEURASEMINAARIT 2015 ALUEIDEN SEURASEMINAARIT 2015 23.8.2015 Lounais-Suomi, Laitila 30.8.2015 Etelä-Suomi, Järvenpää 5.9.2015 Häme-Pohjanmaa, Tampere 12.9.2014 Itä-Suomi, Suonenjoki Aiheina mm. MM-kisat Kalenteri 2015-2016

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Hallinto Jukka Pohja/17.11.2015 Toimintasuunnitelma 2016 Kokoontuminen Aluejaoston kokouksia pyritään pitämään 4 kertaa. Jaosto harkitsee pidettäväksi joka toinen kuukausi puhelinkokouksen. Sektorit Sektorien

Lisätiedot

Sinettiseura uudistus etenee

Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseurojen uusien kriteerien osa-alueet Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa organisointi ja toimintaperiaatteet osaamisen kehittäminen viestintä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 1.11.2015-31.10.2016

TOIMINTASUUNNITELMA 1.11.2015-31.10.2016 1 TOIMINTASUUNNITELMA 1.11.2015-31.10.2016 Vuosikokouksessa 16.12.2015 1993-2015 2015 - SISÄLLYSLUETTELO 2 Organisaatiokaavio 2015-2016... 3 Painopistealueet 2015-2016... 3 Strategia 2015-2016 (pohjautuu

Lisätiedot

TPV:n pelaajan polku. Click to add text

TPV:n pelaajan polku. Click to add text TPV:n pelaajan polku Click to add text Pelaajan polku Pelaajan polku TPV:ssä käsittää kolme osakokonaisuutta. Suuri osa pelaajista aloittaa TPV-uransa kaupunginosatoiminnasta, josta kilpailullisempaan

Lisätiedot

Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta

Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta Kaukalopalloseurat ja yksittäiset joukkueet Liiton alueet:, Oulu, Etelä- Suomi, Keski- Suomi, Itä- Suomi, Etelä- Karjala, Pohjois- Suomi Uusi liikuntalaki * Valtakunnallisuuden

Lisätiedot

Foot PASS Finland Auditoini 1

Foot PASS Finland Auditoini 1 Turun Nappulaliiga Turun Nappulaliiga, TuNL 20400 Turku 20500 Turku 19/03/2012 03/05/2010 yhteispisteet 5500 3525 64 5500 3272 59 organisaatio 300 290 97 300 270 90 strategia 500 436 87 500 424 85 pelaajakartoitus

Lisätiedot

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Kriteerit jakautuvat peruskriteereihin ja laatukriteereihin. Peruskriteerit luovat seuran tavoite- ja tahtotilan, jotka toteutuvat laatukriteerien toimenpiteiden

Lisätiedot

2. ILMOITTAUTUMINEN SAMALLA JOUKKUEELLA USEAMPAAN SARJAAN

2. ILMOITTAUTUMINEN SAMALLA JOUKKUEELLA USEAMPAAN SARJAAN PALLOLIITON TAMPEREEN PIIRIN JALKAPALLON ERILLISMÄÄRÄYKSET JA OHJEET PIIRINSARJOISSA 2014 1. MÄÄRÄYSTEN SISÄLTÖ Piirin kilpailutoiminnassa noudatetaan Suomen Palloliiton voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä

Lisätiedot

Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2

Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2 Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2 1 Johdanto Tämä Pieksämäki Curling Ry:n strategia 2015-2020 ohjaa seuran toimintaa ja antaa suuntaviivat kehitykselle. Käytännössä strategia ohjaa vuosien

Lisätiedot

FUTSALKILPAILUJEN VAROITUKSET JA KENTÄLTÄPOISTOT 2015-2016

FUTSALKILPAILUJEN VAROITUKSET JA KENTÄLTÄPOISTOT 2015-2016 FUTSALKILPAILUJEN VAROITUKSET JA KENTÄLTÄPOISTOT 2015-2016 Näissä määräyksissä säädetään liiton otteluissa annetuista varoituksista ja kentältäpoistoista seuraavista pelikielloista. Pelikiellot ovat kilpailun

Lisätiedot

Sarjajärjestelmät ja pelitavat 2013 POJAT. D12 pojat

Sarjajärjestelmät ja pelitavat 2013 POJAT. D12 pojat Sarjajärjestelmät ja pelitavat 2013 - yhteinen tarkoittaa yhteissarjaa Uudenmaan piirin joukkueiden kanssa - piireittäin tarkoittaa että kummallakin piirillä omat sisäiset sarjansa POJAT KEVÄT KILPASARJAKARSINTA

Lisätiedot

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940 TOIMINNAN KÄIKIRJA 1940 JALKAPALLOA VUODETA 1940 IÄLLYLUETTELO 1 JOHDANTO 2 JÄNTEVÄN ARVOT JA TAVOITTEET 3 ORGANIAATIO MALLI 3.1 EURAN JOHTOKUNTA 4 JÄNTEVÄ JA VIETINTÄ 4.1 IÄINEN JA ULKOINEN VIETINTÄ 4.2

Lisätiedot

Stadin paras kasvattajaseura 2020. Toimintasuunnitelma vuosille 2014 2016

Stadin paras kasvattajaseura 2020. Toimintasuunnitelma vuosille 2014 2016 Stadin paras kasvattajaseura 2020 Toimintasuunnitelma vuosille 2014 2016 Toiminta-ajatus Jalkapalloa lähialueella, omalla tasolla ja itselle sopivassa joukkueessa Kustannukset ovat suhteessa harrastukseen

Lisätiedot

Suomen Palloliitto Kaakkois-Suomen piiri ry. TOIMINTA- ja TALOUSSUUNNITELMA vuodelle 2013. Jalkapalloa jokaiselle - Kaakkois-Suomessa kaikki pelaa

Suomen Palloliitto Kaakkois-Suomen piiri ry. TOIMINTA- ja TALOUSSUUNNITELMA vuodelle 2013. Jalkapalloa jokaiselle - Kaakkois-Suomessa kaikki pelaa Jalkapalloa jokaiselle - Kaakkois-Suomessa kaikki pelaa Sisällysluettelo TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Palloliitto Kaakkois-Suomen piiri ry Piirinjohtajan mietteitä 2 Suomalaisen jalkapallon strategia

Lisätiedot

Nämä sarjamääräykset koskevat C-nuorten SM-karsintaa, SM-sarjaa ja SM-lopputurnausta

Nämä sarjamääräykset koskevat C-nuorten SM-karsintaa, SM-sarjaa ja SM-lopputurnausta C-NUORTEN SM-KARSINNAN JA SM-SARJAN SARJAMÄÄRÄYKSET 2015-16 Nämä sarjamääräykset koskevat C-nuorten SM-karsintaa, SM-sarjaa ja SM-lopputurnausta Kilpailuyksikkö järjestää nuorten kilpakoripallosarjat,

Lisätiedot

FortumTutor -ohjelma Petri Kurki, Fortum tutor, FC Reipas

FortumTutor -ohjelma Petri Kurki, Fortum tutor, FC Reipas FortumTutor -ohjelma Petri Kurki, Fortum tutor, FC Reipas 7.3.2015 Lahti FortumTutor -ohjelma Junioritoiminnan tulee olla laadultaan sellaista, että lapsilla roihuaa pelaamisen kipinä - Fortum Tutor -ohjelman

Lisätiedot

ME YHDESSÄ TOIMINTAKULTTUURIN MUUTOSPROSESSI. Copyright

ME YHDESSÄ TOIMINTAKULTTUURIN MUUTOSPROSESSI. Copyright ME YHDESSÄ TOIMINTAKULTTUURIN MUUTOSPROSESSI 1 Missio / näky / toiminnan perustarkoitus Mikä on toiminnan tarkoitus? Missio on olemassaolon syy ja perustelu. Missio on varsin pysyvä tila Missio vastaa:

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2007

TOIMINTASUUNNITELMA 2007 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Oulunsalo Pesäpallojaosto 28.11.2006 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Yleistä Pesäpallojaoston yleisenä tavoitteena on lisätä pesäpalloilun harrastuneisuutta Oulunsalossa ja tarjota melenkiintoista

Lisätiedot

Ehdotus muutoksista tyttöjen ikäluokkiin ja. Kysely jäsenistölle 20.3.2014

Ehdotus muutoksista tyttöjen ikäluokkiin ja. Kysely jäsenistölle 20.3.2014 Ehdotus muutoksista tyttöjen ikäluokkiin ja sarjajärjestelmiin Kysely jäsenistölle 20.3.2014 Kysely seuroille Kyselyssä esitellään ehdotus uudistuksista Salibandyliiton tyttöjen sarjatoimintaan kaudelle

Lisätiedot

Suomen Palloliitto, liittohallitus 13.9.2015. Talenttivalmentajatuki 2016-2017

Suomen Palloliitto, liittohallitus 13.9.2015. Talenttivalmentajatuki 2016-2017 Suomen Palloliitto, liittohallitus 13.9.2015 Talenttivalmentajatuki 2016-2017 Taustaa ja tavoitteet Talenttivalmennus vuosina 2014-15 Talenttivalmentajat laatujärjestelmän mukaisesti valituissa seuroissa

Lisätiedot

HPK-Juniorijääkiekon strategia 2012-2015

HPK-Juniorijääkiekon strategia 2012-2015 HPK-Juniorijääkiekon strategia 2012-2015 Pitelet käsissäsi HPK-Juniorijääkiekon strategiaa kausille 2012-2015. Strategian luomisessa olemme pitäneet mielessä nimenomaan, miten seuramme voi kehittyä vastaamaan

Lisätiedot

SUOMEN PALLOLIITON UUDENMAAN PIIRI RY

SUOMEN PALLOLIITON UUDENMAAN PIIRI RY SUOMEN PALLOLIITON UUDENMAAN PIIRI RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 Esitetään hyväksyttäväksi syyskokouksessa 14.11.2013 Suomen Palloliiton Uudenmaan piiri ry 14.11.2013 2 (5) Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

saada tietoa seuratoimijoilta siitä, millaisiin asioihin seuratasolla kaivataan tukea, apua ja palveluita Osallistaa ja aktivoida seuratoimijoita

saada tietoa seuratoimijoilta siitä, millaisiin asioihin seuratasolla kaivataan tukea, apua ja palveluita Osallistaa ja aktivoida seuratoimijoita Kysely avoinna www.pesis.fi sivuilla 14.11.- 15.12.2012 Kyselyyn saatiin 93 vastausta Kysely oli osin yhtenevä SLU:n keväällä 2012 järjestämään kyselyyn (vertailukelpoisuus) Kyselyn tavoitteena oli: saada

Lisätiedot

Mäntsälän Urheilijat / Jalkapallojaosto /

Mäntsälän Urheilijat / Jalkapallojaosto / 1 Mäntsälän Urheilijat / Jalkapallojaosto / JORY 29.2.2012 Paikka: MU Tsto Seurojentalo Agenda/MEMO 1. Seurakehitys-hanke -Jari käy läpi hankkeen päälinjat ja tavoitteet -Kts. Liite esitys 2. Seurayhteistyöhanke:

Lisätiedot

erillismääräyksiä kauden kuluessa.

erillismääräyksiä kauden kuluessa. 1. Yleistä Sarja- ja erillismääräykset ovat sääntökokoelma, jotka ohjaavat Pohjois-Suomen piirin futsal-sarjojen pelaamista. Sarja- ja erillismääräykset ovat sellaisia sääntöjä, jotka kumoavat, täydentävät

Lisätiedot

FORTUM TUTOR Peli-iloa koko perheelle Jalkapallojuniorin vanhemman opas 20.6.2012

FORTUM TUTOR Peli-iloa koko perheelle Jalkapallojuniorin vanhemman opas 20.6.2012 FORTUM TUTOR Peli-iloa koko perheelle Jalkapallojuniorin vanhemman opas Fortum Tutor ohjelma Fortumin ja Suomen Palloliiton vuonna 2009 aloittama valtakunnallinen ohjelma Kohderyhmänä erityisesti alle

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA, PERITTÄVÄT MAKSUT JA TALOUSARVIO TOIMINTAKAUDELLE 2008

TOIMINTASUUNNITELMA, PERITTÄVÄT MAKSUT JA TALOUSARVIO TOIMINTAKAUDELLE 2008 TOIMINTASUUNNITELMA, PERITTÄVÄT MAKSUT JA TALOUSARVIO TOIMINTAKAUDELLE 2008 Esitettäväksi piirikokoukselle 29.11.2007 Lappeenranta Hyväksytty piirihallituksen kokouksessa 5/07 1.11.2007 SPL KAAKKOIS-SUOMEN

Lisätiedot

Juniorityö petankkiseuroissa

Juniorityö petankkiseuroissa Petankkiseuratoiminta - Juniorityö 1 Juniorityö petankkiseuroissa Nämä rivit on kirjoitettu avuksi niille seuroille joiden piirissä mietitään juniorityön aloittamista tai kehittämistä. Ei ole olemassa

Lisätiedot

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 Hockey Club Nokia ry Rek.no. 196.155 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat - Seuran strategian linjaus 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen

Lisätiedot

Kauden 2011 2011 ilmoitussarjat 01.01.2012

Kauden 2011 2011 ilmoitussarjat 01.01.2012 1 Kauden 2011 2011 ilmoitussarjat 01.01.2012 Kilpailumuodot A - nuoret: A-poikiin on ilmoittautunut 6 joukkuetta. Sarja pelataan kaksinkertaisena runkosarjana. Runkosarjan 4 parasta etenevät A-ikäisten

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

JALKAPALLOSEUROJEN LAATUJÄRJESTELMÄ TYÖKALU SEURAN KEHITTÄMISEEN

JALKAPALLOSEUROJEN LAATUJÄRJESTELMÄ TYÖKALU SEURAN KEHITTÄMISEEN JALKAPALLOSEUROJEN LAATUJÄRJESTELMÄ TYÖKALU SEURAN KEHITTÄMISEEN Laatujärjestelmällä apua seuran johtamisen, urheilutoiminnan ja viestinnän ja markkinoinnin kehittämiseen. 2 SUOMEN PALLOLIITTO JALKAPALLOSEUROJEN

Lisätiedot

TAITOVALMENTAJAT LASTEN TOIMINNAN TUKENA U20 MM-KISASEMINAARI 3.-4.1.2015, SOKOS HOTELLI VANTAA

TAITOVALMENTAJAT LASTEN TOIMINNAN TUKENA U20 MM-KISASEMINAARI 3.-4.1.2015, SOKOS HOTELLI VANTAA TAITOVALMENTAJAT LASTEN TOIMINNAN TUKENA U20 MM-KISASEMINAARI 3.-4.1.2015, SOKOS HOTELLI VANTAA PERUSAJATUS JA TAVOITE LASTEN KIEKKOILU ALUEVALMENTAJAT SJL TUTOR- VALMENTAJAT valmennuspäälliköt. seuravalmentajat.

Lisätiedot

Hallisarjan uudistaminen

Hallisarjan uudistaminen Hallisarjan uudistaminen Parin viimeisen vuoden aikana ollessani sarjavastaavana olen havainnut useita ongelmia hallisarjan järjestämiseen liittyen. Järjestämisongelmien lisäksi joukkueiden ja pelaajien

Lisätiedot

Kouluttajia seuroihin miksi?

Kouluttajia seuroihin miksi? JOJOILU 7.10.2014 Kouluttajia seuroihin miksi? Vaikuttavuus Osaaminen seuran asioiden paras osaaminen seurassa Jatkuva tuki Piiri-seura vuoropuhelu Uusien ihmisten innostaminen uusiin rooleihin seuroissa

Lisätiedot

Pelaajaluettelot nähtävissä osoitteessa http://www.finhockey.fi/alueet/kymi-saimaa/tulospalvelu_2011-2012/tilastoitavat_sarjat/

Pelaajaluettelot nähtävissä osoitteessa http://www.finhockey.fi/alueet/kymi-saimaa/tulospalvelu_2011-2012/tilastoitavat_sarjat/ Kuntokiekon lisäohjeet: Pelaajaluettelot Joukkueet toimittavat aluepäällikölle joukkueensa pelaajaluettelot ennen sarjan alkua. Yhteyshenkilö ilmoittaa pelaajamuutokset välittömästi aluepäällikölle. Vain

Lisätiedot

SEURASEMINAARI 30.11.2014

SEURASEMINAARI 30.11.2014 SEURASEMINAARI 30.11.2014 Seurakäynnit 2015 / haku OKM:n seuratuki ja työllistämistuki Liiton tuet kaudelle 2014 2015 Ringetteviikko 24.1. 1.2.2015 Tie huipulle -tapahtuma MM-kisat ja Ringette Festivaali

Lisätiedot

URHEILUAKATEMIAT. Mahdollisuus alueellisen valmennuksen kehittämiseen. Suunnistusvalmennusseminaari 8.2.2013 Janne Salmi. www.suunnistusliitto.

URHEILUAKATEMIAT. Mahdollisuus alueellisen valmennuksen kehittämiseen. Suunnistusvalmennusseminaari 8.2.2013 Janne Salmi. www.suunnistusliitto. URHEILUAKATEMIAT Mahdollisuus alueellisen valmennuksen kehittämiseen Suunnistusvalmennusseminaari 8.2.2013 Janne Salmi 10 JWOC-mitalit 2003-2012 9 8 7 6 5 4 3 2 SUOMI RUOTSI NORJA TANSKA SVEITSI 1 0 2003

Lisätiedot

HAKUOHJEET RINGETEN NAISTEN MM2015 JA NUORTEN U19 MM2015 JÄRJESTÄJILLE

HAKUOHJEET RINGETEN NAISTEN MM2015 JA NUORTEN U19 MM2015 JÄRJESTÄJILLE HAKUOHJEET RINGETEN NAISTEN MM2015 JA NUORTEN U19 MM2015 JÄRJESTÄJILLE AJANKOHTA 28.12.2015 3.1.2016 1. Naisten finaalipeli perjantaina 2. Naisten finaalipeli lauantaina 3. Naisten finaalipeli (tarvittaessa)

Lisätiedot

EROTUOMARITOIMINTA ETELÄ-SUOMI 2014-2015. Etelä-Suomen Ringette-erotuomarit ry.

EROTUOMARITOIMINTA ETELÄ-SUOMI 2014-2015. Etelä-Suomen Ringette-erotuomarit ry. EROTUOMARITOIMINTA ETELÄ-SUOMI 2014-2015 Etelä-Suomen Ringette-erotuomarit ry. Erotuomareiden yhdistys Yhdistyksen varsinaisiksi jäseneksi voidaan hyväksyä vuosittain erotuomarikoulutuksen hyväksytysti

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

Vanhempainilta 20.4.2015

Vanhempainilta 20.4.2015 Vanhempainilta 20.4.2015 Perustettu 2006 FC Kangasalan kausimaksut ovat mahdollisimman alhaiset Talkootyö Toiminta kasvaa Etenkin nuoremmat ikäluokat isoja Yhteensä noin 500 pelaaja Visio 2017: Iloista

Lisätiedot

SUOMEN PALLOLIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2014

SUOMEN PALLOLIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SUOMEN PALLOLIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TIIVISTELMÄ 1 Johdanto ja Strategiakartta 2 Jalkapallon Missio, Perusarvot ja Visio 2020 3 Strategiset tavoitteet 2014 4 Päätulosalueiden toimintasuunnitelmat

Lisätiedot

KAIKKI PELAA SÄÄNNÖT 09

KAIKKI PELAA SÄÄNNÖT 09 KAIKKI PELAA SÄÄNNÖT 09 Jalkapallon Leikkimaailma 11-vuotiaat ja sitä nuoremmat tytöt ja pojat Jalkapallon Leikkimaailmassa jokaisella tytöllä ja pojalla on oikeus monipuoliseen ja turvalliseen harrastamiseen

Lisätiedot

Urheilijan polun lapsuus- ja valintavaiheen asiantuntijatyöt

Urheilijan polun lapsuus- ja valintavaiheen asiantuntijatyöt Urheilijan polun lapsuus- ja valintavaiheen asiantuntijatyöt Miten olen jalkauttanut lapsuusvaiheen asiantuntijatyötä ja sen sisältöjä omaan toimintaani? Kirjaa toteutettuja / meneillään olevia asioita

Lisätiedot

SEURATOIMINNAN STRATEGIA JA SEN TOTEUTTAMINEN. Jonna Talja Seurakehittäjä

SEURATOIMINNAN STRATEGIA JA SEN TOTEUTTAMINEN. Jonna Talja Seurakehittäjä SEURATOIMINNAN STRATEGIA JA SEN TOTEUTTAMINEN Jonna Talja Seurakehittäjä 19.4.2008 SUOMEN AMPUMAHIIHTOLIITON VISIO JA MISSIO VISIO MISSIO Mukaansa tempaavaa, monipuolista ampumahiihdon seuratoimintaa,

Lisätiedot

Ikäkausivalmennus ja Sanix-linja

Ikäkausivalmennus ja Sanix-linja 13.12.2015 Ikäkausivalmennus ja Sanix-linja Milja Hintsanen 2 Valmennusjärjestelmä Pyrkivän joukkueet ovat kautta aikojen olleet sarjojensa menestyneimpien joukkueiden joukossa Tämän säilyttämiseksi kevään

Lisätiedot