Energiapuun rooli metsänkasvatusketjun tuotoksessa ja tuotossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Energiapuun rooli metsänkasvatusketjun tuotoksessa ja tuotossa"

Transkriptio

1 Energiapuun rooli metsänkasvatusketjun tuotoksessa ja tuotossa Soili Kojola, Metla Kannattavan metsänkäsittelyn menetelmät seminaari ja retkeily Lahti Työryhmä: Soili Kojola Risto Ojansuu Arto Rummukainen Mika Lehtonen Anssi Ahtikoski Hannu Salminen Jari Hynynen

2 Johdannoksi Panostaminen puuston varhaiskehitykseen on yleensä kannattavaa (vrt. edellinen esitys) Aina ei kuitenkaan näin toimita, vaan rästejä on syntynyt ja syntyy niin taimikonhoidossa kuin ensiharvennuksissakin Tällaisissa kohteissa energiapuun korjuu siihen saatavine tukineen on edesauttanut pelastamaan monien nuorten metsien puuntuottokykyä Entäpä energiapuun korjuuseen tähtäävä kasvatus suunnitelmallisesti?

3 Energiapuun lisääntyvä kysyntä ja käyttö Energiapuuta saadaan teollisuuden sivutuotteena, ja enenevässä määrin myös suoraan metsästä Energiapuun korjuumäärät ovat jatkuvasti kasvamassa Milj.m Pientalojen käyttö Runkopuu Pienpuu Kannot Hakkuutähteet 2012: - metsähakkeen käyttö: 8,3 milj.m 3 - lämpö- ja voimalaitoskäyttöä 11% enemmän kuin edellisvuonna 3 - metsähakkeesta pienpuuta 3,6 milj. m Lähde: Ylitalo, E. Metsätilastotiedote 15/2013

4 Energiapuuta nuorista metsistä Valtaosa energiapuusta otetaan talteen metsänuudistamisen ja nuoren metsän käsittelyn yhteydessä > pitkäkestoiset vaikutukset puuston tulevaan kehitykseen Nyt käytetty pienpuu ei ole suunnitelmallisen kasvatuksen tulosta, vaan tulosta suuresta ensiharvennusvaiheen metsien määrästä ja niiden hoitorästeistä tiheä puusto, huonompi järeytyminen, soveltuminen paremmin energiapuuksi kuin ainespuuksi useat kohteet täyttävät nuoren metsän hoitoon saatavan tuen ehdot pelastetaan tulevaisuuden puuntuottokykyä Pitkällä aikavälillä pelkkä rästien hoitaminen ei riitä voiko tuki ohjata vääränlaiseen toimintaan? olisiko järkevämpää yhdistää metsien hoitaminen ja suunnitelmallisempi energiapuun kasvatus? -> otsikko toisin sanoin: Kannattaako energiapuuta kasvattaa?

5 Kasvatustavoitteeksi ainespuun tai energiapuun korjuu ensiharvennuksessa Valinta jo metsikön ollessa taimikonhoitovaiheessa Yleensä energiapuuta tavoiteltaessa taimikot kasvatetaan tiheämpänä ja hoitotoimet tehdään aikaisemmin kuin normaalissa ainespuukasvatuksessa Kasvatustavoitteen valinta vaikuttaa: - kasvupaikan puuntuotantokapasiteetin hyödyntämisasteeseen - taimikonhoidon ja ennakkoraivauksen kustannuksiin - ensiharvennuskertymän suuruuteen, rungon kokoon, korjuun kustannuksiin - -> ensiharvennuksen kannattavuuteen - ensiharvennuksen ajankohtaan, jäävän puuston laatuun (runkomuoto ja oksaisuus), puuston tulevaan kehitykseen - -> koko kiertoajan kannattavuuteen

6 Kasvatustavoitteeksi ainespuun tai energiapuun korjuu ensiharvennuksessa EffFibre-tutkimushankkeessa vertailtiin vaihtoehtoisia kasvatusketjuja ensiharvennuksessa korjattavan puutavaran perusteella ryhmiteltynä: Ainespuu Aines- & energiapuu Energiapuu AI AIEN EN

7 Eh Th Ainespuu AI Aines- & energiapuu AIEN Energiapuu EN m3??

8 Tutkimuksen näkökulmat - puunostajan metsänhoidon ja korjuun työlajeittaiset kustannukset työn ajanmenekkiin pohjautuen puutavaralajeittaiset tienvarsihinnat hintamallilla energiapuun hinta vastaa tuettua hintaa - metsikkötaso - sijainniltaan ja kooltaan keskimääräinen leimikko Tutkimuksen toteutus - 6 esimerkkimetsikköä (3 aluetta, 2 kasvupaikkaa) - puuston kehitysennusteet Motti-simulaattorilla - kannattavuuslaskelmat nettotulojen nykyarvo (NNA), korko 3 %

9 Muokkaus Istutus (1800 /ha) Varhaisperkaus Ensiharvennus Taimikonhoito Päätehakkuu AI, 14 m, 1100 Harvennus (1-2 m) 5 m, 1800 AI, 14 m, 900 AI, 14 m, 700 AIEN, 12 m, 1300 Etelä-Suomi Tuore kangas Kuusikko 4 m, 2500 AIEN, 12 m, 1100 AIEN, 12 m, 900 EN, 12 m, m, 3500 EN, 12 m, 1200 EN, 12 m, 900

10 Muokkaus Istutus (1800 /ha) Varhaisperkaus Ensiharvennus Taimikonhoito Päätehakkuu AI, 14 m, 1100 Harvennus (1-2 m) 5 m, 1800 AI, 14 m, 900 AI, 14 m, 700 AIEN, 12 m, 1300 Etelä-Suomi Tuore kangas Kuusikko 4 m, 2500 AIEN, 12 m, 1100 AIEN, 12 m, 900 EN, 12 m, m, 3500 EN, 12 m, 1200 EN, 12 m, 900

11 Ensiharvennusvaiheen kannattavuus

12 Ensiharvennusvaiheen kannattavuus AI: ainespuu AIEN: ainespuu / energiapuu EN: energiapuu

13 Ensiharvennusvaiheen kannattavuus Kertymä ja kannattavuus Ensiharvennuksen kertymät suurimmat ja korjuun kustannukset pienimmät ainespuuvaihtoehdossa myöhempi ajankohta harvempi kasvatusasento -> paremmin järeytyneet rungot Ensiharvennuksen kannattavuus nettotuottoina: ainespuuhakkuu kannattavin ja energiapuuhakkuu heikoin ainespuuensiharvennus itsessään: positiivinen nettotulos energiapuuensiharvennus itsessään: pieni tai negatiivinen nettotulos AI > AIEN > EN

14 Koko kiertoajan kannattavuus

15 Koko kiertoajan kannattavuus Kokonaiskertymä ja keskimääräinen vuotuinen tuotos Kuusi, tk: EN > AIEN > AI

16 Koko kiertoajan kannattavuus Kokonaiskertymä ja keskimääräinen vuotuinen tuotos Mänty, tk: EN ~ AIEN ~ AI

17 Koko kiertoajan kannattavuus Tuotto NNA 3 %: AI > AIEN > EN

18 Koko kiertoajan kannattavuus % Sisäinen korko 6,0 5,0 4,0 AI AIEN EN 3,0 2,0 1,0 0,0 Kuusi Mänty Kuusi Mänty Kuusi Mänty ES VS PS

19 Entäpä kantohinnoin? Esimerkki kantohinnoin lasketusta vertailusta: vaihtoehtojen väliset erot tasoittuivat yhdistetty aines- ja energiapuuvaihtoehto nousi parhaimmaksi, mutta energiapuu jäi edelleen heikoimmaksi (pohjoisimmissa kohteissa myös kantohinnoin NNA negatiivinen) Alkuperäiset hinnat Kantohinnat

20 Kaikki hoitoa ja harvennuksia sisältävät vaihtoehdot selvästi parempia kuin passiivinen, täysin hoitamaton kasvatus Kiertoajan nettotulojen nykyarvot ha Kuivahkon kankaan kylvömännikkö, kantohinnat, korko 3 % Ainespuun korjuu Yhdistetty aines- ja energiapuun korjuu Energiapuun korjuu Energiapuun korjuu, ei taimikonhoitoa Hoitamaton, vain päätehakkuu

21 Yhteenvetoa

22 Yhteenvetoa (1) Energiapuun kasvattaminen: Tuotos: EN > AIEN > AI - kiertoajan kokonaiskertymä - keskimääräinen vuotuinen tuotos - kuusikoissa järjestys selkeä, männiköissä vaihtelua Tuotto: - AI > AIEN > EN (kustannusten yksityiskohtainen hinnoittelu) - ensiharvennuskertymä, korjuukustannukset - koko kiertoajan NNA - AIEN > AI > EN (kantohinnoin, riippuen energiapuun hinnasta) - erot pieniä

23 AI ~ AIEN > EN >>> Passiivinen

24 Yhteenvetoa (2) Energiapuun korjuulla on tärkeä rooli nuoren metsän hoidon toteutuksen tehostajana ja rästien purkajana Energiapuun kasvattaminen heikosti kannattavaa Yhdistetty aines- ja energiapuun kasvatus voi olla varteenotettava vaihtoehto Ainespuun kasvatus nykyhinnoilla ja kustannuksilla kannattavin vaihtoehto Vaihtoehtojen väliset erot pieniä, joten kannattavuustarkasteluissa huomioitava näkökulma, hinnoittelutapa, kustannusten huomioiminen jne. energiapuun hinnan muutokset ja tukien merkitys Yleisemmin: Tehostamalla metsien hoitoa ja käyttöä normaalit hakkuut lisääntyvät niin paljon, että puuta riittää myös energiapuuksi (ilman korostunutta energiapuun kasvatusta)

25 Kiitos!

Yhteistutkimushankkeen Suometsien käsittelyvaihtoehtojen tuotos ja talous perusteet käsittelysuosituksille loppuraportti

Yhteistutkimushankkeen Suometsien käsittelyvaihtoehtojen tuotos ja talous perusteet käsittelysuosituksille loppuraportti 1 Yhteistutkimushankkeen Suometsien käsittelyvaihtoehtojen tuotos ja talous perusteet käsittelysuosituksille loppuraportti MMM:n projekti n:o 310340, 2005-2007 (Metla & Tapio) Hannu Hökkä, Metla, Rovaniemen

Lisätiedot

Taloudellisesti optimaalisista harvennuksista ja kiertoajoista männylle ja kuuselle

Taloudellisesti optimaalisista harvennuksista ja kiertoajoista männylle ja kuuselle http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/1/mwp143.htm ISBN 978-951-4-2216-6 (PDF) ISSN 1795-15X Taloudellisesti optimaalisista harvennuksista ja kiertoajoista männylle ja kuuselle Kari Hyytiäinen, Olli

Lisätiedot

Konkari jo 31-vuotiaana. Matti Heikkilä on vuoden 2012 nuori metsänomistaja. Sivut 4 5

Konkari jo 31-vuotiaana. Matti Heikkilä on vuoden 2012 nuori metsänomistaja. Sivut 4 5 Metsäalan ajankohtaislehti TORSTAINA 10. TOUKOkuuta 2012 Nro 9 www.metsalehti.fi Konkari jo 31-vuotiaana Matti Heikkilä on vuoden 2012 nuori metsänomistaja. Sivut 4 5 Ajankohtaista: Energiapuulle hintatilastot

Lisätiedot

METSÄN JATKUVA KASVATUS. Timo Pukkala

METSÄN JATKUVA KASVATUS. Timo Pukkala METSÄN JATKUVA KASVATUS Timo Pukkala Sisältö Määritelmiä Metsien dynamiikka luonnonmukainen metsänhoito Ala- vai yläharvennus Jatkuva vai jaksollinen kasvatus Poikkeavat tutkimukset Puun korjuu Muita näkökohtia

Lisätiedot

1. JOHDANTO. 1.1 Opinnäytetyön taustaa

1. JOHDANTO. 1.1 Opinnäytetyön taustaa 1. JOHDANTO 1.1 Opinnäytetyön taustaa Ajatus bioenergian korjuun kannattavuustutkimuksesta maisemanhoitokohteilla sai alkunsa vuonna 2006 kun Sopimuksellinen ympäristönhoito ja bioenergiahanke käynnistyi.

Lisätiedot

Energiapuun korjuun taloudellisuus nuorissa kasvatusmetsissä

Energiapuun korjuun taloudellisuus nuorissa kasvatusmetsissä Energiapuun korjuun taloudellisuus nuorissa kasvatusmetsissä Kehittyvä metsäenergiaseminaari Anssi Ahtikoski, Metsäntutkimuslaitos Seinäjoki 18.11.2009 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish

Lisätiedot

BIOENERGIAN KÄYTÖN JA TUOTTAMISEN TOTEUTETTAVUUS LAPISSA HANKE

BIOENERGIAN KÄYTÖN JA TUOTTAMISEN TOTEUTETTAVUUS LAPISSA HANKE BIOENERGIAN KÄYTÖN JA TUOTTAMISEN TOTEUTETTAVUUS LAPISSA HANKE Metsäosa: Energiakäyttöön tarkoitetun metsäbiomassan hankinnan, tuotannon ja käytön edistämisen mahdollisuudet ja edellytykset Vesa Tanttu,

Lisätiedot

Metsikön tuottoarvon ennustemallit kivennäismaan männiköille, kuusikoille ja rauduskoivikoille

Metsikön tuottoarvon ennustemallit kivennäismaan männiköille, kuusikoille ja rauduskoivikoille Metsätieteen aikakauskirja t u t k i m u s a r t i k k e l i Timo Pukkala Timo Pukkala Metsikön tuottoarvon ennustemallit kivennäismaan männiköille, kuusikoille ja rauduskoivikoille Pukkala, T. 2005. Metsikön

Lisätiedot

Leimikonsuunnittelu-opas. Eero Liinakoski ja Kati Kontinen

Leimikonsuunnittelu-opas. Eero Liinakoski ja Kati Kontinen Leimikonsuunnittelu-opas Eero Liinakoski ja Kati Kontinen LEIMIKONSUUNNITTELU-OPAS Eero Liinakoski ja Kati Kontinen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU MIKKELI 2014 C: OPPIMATERIAALIA STUDY MATERIAL 14 1 Tekijä(t)

Lisätiedot

Kannattavan metsätalouden edellytykset

Kannattavan metsätalouden edellytykset Kannattavan metsätalouden edellytykset Matti Kärkkäinen emeritusprofessori ja puuntuottaja Stora Enson metsänomistajailta Tampereella Tampereen ammattikorkeakoulu tiistaina 15.4.2014 klo 18 21 osoitteessa

Lisätiedot

Paljonko metsäsijoitus tuottaa?

Paljonko metsäsijoitus tuottaa? Paljonko metsäsijoitus tuottaa? Metsä on yksi mahdollinen sijoituskohde. Metsäsijoituksen tuotto riippuu mm. siitä, kuinka halvalla tai kalliilla metsän ostaa, ja siitä, kuinka metsää käsittelee. Kuvan

Lisätiedot

Miten hoidan metsiäni tulevan tukkisadon varmistamiseksi?

Miten hoidan metsiäni tulevan tukkisadon varmistamiseksi? Miten hoidan metsiäni tulevan tukkisadon varmistamiseksi? Matti Kärkkäinen professori ja puuntuottaja Elinvoimaa metsistä (EME) -hanke Talousmetsien mahdollisuudet käyttöön Padasjoki, valtuustosali 19.3.2013

Lisätiedot

Metsänhoidon koneellistaminen

Metsänhoidon koneellistaminen Metsätehon raportti 206 23.6.2009 ISSN 1459-773X (Painettu) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) Metsänhoidon koneellistaminen Visio ja T&K-ohjelma Markus Strandström Jarmo Hämäläinen Heikki Pajuoja Metsäteho

Lisätiedot

Silmät auki metsässä: mistä metsänhoidossa kannattaa maksaa?

Silmät auki metsässä: mistä metsänhoidossa kannattaa maksaa? Silmät auki metsässä: mistä metsänhoidossa kannattaa maksaa? Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Ei muutettuja teoksia 1.0 Suomi lisenssillä. Sinulla on vapaus: * Jakaa kopioida, levittää, näyttää

Lisätiedot

Metsäammattilaisten tulkinnat puunkasvatuksen tavoitteista energia puun korjuun lisääntyessä

Metsäammattilaisten tulkinnat puunkasvatuksen tavoitteista energia puun korjuun lisääntyessä Metsätieteen aikakauskirja t u t k i m u s a r t i k k e l i Leena A. Leskinen Leena A. Leskinen Metsäammattilaisten tulkinnat puunkasvatuksen tavoitteista energia puun korjuun lisääntyessä Leskinen, L.A.

Lisätiedot

Kevyet koneet metsänhoidossa OPAS METSÄNOMISTAJALLE. Miikka Parviainen Riitta Pellinen Mikko R. Salminen Tapani Sauranen

Kevyet koneet metsänhoidossa OPAS METSÄNOMISTAJALLE. Miikka Parviainen Riitta Pellinen Mikko R. Salminen Tapani Sauranen Kevyet koneet metsänhoidossa OPAS METSÄNOMISTAJALLE Miikka Parviainen Riitta Pellinen Mikko R. Salminen Tapani Sauranen Kevyet koneet metsänhoidossa Opas metsänomistajalle Kirjoittajat: Miikka Parviainen,

Lisätiedot

Liiketaloudellisen kannattavuuden parantamisen mahdollisuudet metsien käsittelyssä. Memo-työryhmä 23.9.2010 Lauri Valsta

Liiketaloudellisen kannattavuuden parantamisen mahdollisuudet metsien käsittelyssä. Memo-työryhmä 23.9.2010 Lauri Valsta Liiketaloudellisen kannattavuuden parantamisen mahdollisuudet metsien käsittelyssä Memo-työryhmä 23.9.2010 Lauri Valsta 4.11.2010 1 Metsänomistaja ja liiketaloudellinen kannattavuus Metsänomistajan välineet

Lisätiedot

Bioenergia maa- ja metsätaloudessa. Maa- ja metsätalousministeriön bioenergiatuotannon työryhmä

Bioenergia maa- ja metsätaloudessa. Maa- ja metsätalousministeriön bioenergiatuotannon työryhmä Bioenergia maa- ja metsätaloudessa Helsinki 2008 Maa- ja metsätalousministeriön bioenergiatuotannon työryhmä Muistio 1 BIOENERGIA MAA- JA METSÄTALOUDESSA SISÄLLYS Alkusanat... 3 1. Johdanto... 4 2. Eri

Lisätiedot

Uudenmaan metsäenergiaselvitys

Uudenmaan metsäenergiaselvitys Uudenmaan metsäenergiaselvitys 2012 Häme-Uusimaa Toimittajat: Olli-Pekka Koisti Ulkoasu: Pohjolan Mylly Taitto: Jonna Nurminen Kannen kuva: Olli-Pekka Koisti Painatus: Esa Print Oy Metsäenergiaselvitys

Lisätiedot

Omavalvonta. Ville Kankaanhuhta, Lauri Haataja, Timo Saksa. Luonnonvarakeskus. Suonenjoki. Luonnonvarakeskus. Luonnonvarakeskus

Omavalvonta. Ville Kankaanhuhta, Lauri Haataja, Timo Saksa. Luonnonvarakeskus. Suonenjoki. Luonnonvarakeskus. Luonnonvarakeskus Omavalvonta Ville Kankaanhuhta, Lauri Haataja, Timo Saksa Luonnonvarakeskus Suonenjoki Omavalvonta Tarkoittaa metsurin, koneenkuljettajan tai omatoimisen metsänomistajan tekemää laadunseurantaa työn aikana

Lisätiedot

Mhy-laki uusiksi mitä sitten? Vesa Yli-Hongisto uskoo, että metsänhoitomaksun poistuminen vaikuttaa eniten pieniin yhdistyksiin.

Mhy-laki uusiksi mitä sitten? Vesa Yli-Hongisto uskoo, että metsänhoitomaksun poistuminen vaikuttaa eniten pieniin yhdistyksiin. Metsäalan ajankohtaislehti TORSTAINA 26. HUHTIkuuta 2012 Nro 8 www.metsalehti.fi Mhy-laki uusiksi mitä sitten? Vesa Yli-Hongisto uskoo, että metsänhoitomaksun poistuminen vaikuttaa eniten pieniin yhdistyksiin.

Lisätiedot

Pohjois-Suomen puumarkkinoiden kehittäminen

Pohjois-Suomen puumarkkinoiden kehittäminen Pohjois-Suomen puumarkkinoiden kehittäminen Pohjois-Suomen puumarkkinoiden kehittäminen Lokakuu 2006 1 2 SAATTEEKSI Tämä selvitys on laadittu Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan puumarkkinoiden edistämiseksi.

Lisätiedot

ENERGIAPUUN HANKINNAN ARVOKETJUT JA KANNATTAVUUS

ENERGIAPUUN HANKINNAN ARVOKETJUT JA KANNATTAVUUS Metsästä voimalaitokseen: Energiapuun logistiikka ja tiedonhallinta Lahti / 14.2.2014 klo 9.00 16.00 ENERGIAPUUN HANKINNAN ARVOKETJUT JA KANNATTAVUUS ARTO KETTUNEN TTS (TYÖTEHOSEURA RY) 1. Energiapuun

Lisätiedot

Metsälain muutosehdotuksen (17.8.2012) vaikutusten arviointi RAPORTTI

Metsälain muutosehdotuksen (17.8.2012) vaikutusten arviointi RAPORTTI Metsälain muutosehdotuksen (17.8.2012) vaikutusten arviointi RAPORTTI 17.12.2012 Metsälain muutosehdotuksen vaikutusten arviointi Sisällysluettelo Toimeksianto... 3 1. Metsätalouden kannattavuus ja kansantalous...

Lisätiedot

Metsä. Sanoma. Puukauppa piristyi alkuvuonna. Energiapuulla ei kysyntää. Metsänomistajat

Metsä. Sanoma. Puukauppa piristyi alkuvuonna. Energiapuulla ei kysyntää. Metsänomistajat 2/2014 1 Metsä Sanoma II YLI-II KIIMINKI YLIKIIMINKI OULUN SEUTU MUHOS Metsänomistajat Iin, Kiimingin, Muhoksen, Oulunseudun, Yli-Iin ja Ylikiimingin Metsänhoitoyhdistysten jäsenlehti 2/2014 Puukauppa

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN TALOUDELLINEN TULOS ERI KASVATUSTAVOISSA

METSÄTALOUDEN TALOUDELLINEN TULOS ERI KASVATUSTAVOISSA PTT työpapereita 164 PTT Working Papers 164 METSÄTALOUDEN TALOUDELLINEN TULOS ERI KASVATUSTAVOISSA Jyri Hietala Anna-Kaisa Kosenius Anna-Kaisa Rämö Paula Horne Helsinki 2014 1 PTT työpapereita 164 ISBN

Lisätiedot

Metsänomistajat. Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon tiedotuslehti 1/2014 11.4.2014. Metsänhoitoyhdistyksen jäsenyys tuo etuja metsänomistajalle

Metsänomistajat. Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon tiedotuslehti 1/2014 11.4.2014. Metsänhoitoyhdistyksen jäsenyys tuo etuja metsänomistajalle Metsänomistajat Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon tiedotuslehti 1/2014 11.4.2014 KEITELE, KUOPIO, MAANINKA, RAUTALAMPI, SIILINJÄRVI, SUONENJOKI,TERVO, TUUSNIEMI, VESANTO sivu 2 Metsänhoitoyhdistyksen jäsenyys

Lisätiedot

Eri-ikäishakkuut ja metsälaki

Eri-ikäishakkuut ja metsälaki Eri-ikäishakkuut ja metsälaki Maastokoulutus Miehikkälä 2014 Kasvatushakkuut Kasvatushakkuun vaihtoehtoiset toteuttamistavat A Tasaikäisrakenteisen metsän kasvatus: Ala- ja yläharvennukset (alaharvennus

Lisätiedot

ERI METSÄNKÄSITTELY- MENETELMIEN HIILITASE. Timo Pukkala

ERI METSÄNKÄSITTELY- MENETELMIEN HIILITASE. Timo Pukkala ERI METSÄNKÄSITTELY- MENETELMIEN HIILITASE Timo Pukkala Sisältö Eri metsänkäsittelymenetelmät Huomioita hiilitaseesta Hiilitaseen laskenta Tuloksia hiilitaseesta Päätelmiä Tasaikäismetsätalous Uudistusalan

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö Loppuraportti 52A07161-Ejpc-1 9.8.2006 Maa- ja metsätalousministeriö Metsäenergian tuotannon, korjuun ja käytön kustannustehokkuus sekä tukijärjestelmien vaikuttavuus päästökaupan olosuhteissa 1 Kaikki

Lisätiedot