SÄHKÖN TUOTANTOKUSTANNUSVERTAILU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄHKÖN TUOTANTOKUSTANNUSVERTAILU"

Transkriptio

1 RISTO TARJANNE SÄHKÖN TUOTANTOKUSTANNUSVERTAILU TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN KAPASITEETTISEMINAARI HELSINKI RISTO TARJANNE, LTY 1 KAPASITEETTISEMI- NAARI

2 VERTAILTAVAT VOIMALAITOKSET 1500 MW YDINVOIMALAITOS 500 MW KIVIHIILILAUHDEVOIMALAITOS 400 MW KAASUKOMBILAUHDEVOIMALAITOS 150 MW TURVELAUHDEVOIMALAITOS 30 MW PUULAUHDEVOIMALAITOS 3 MW (MAA)TUULIVOIMALAITOS CHP- JA VESIVOIMALAITOKSET EIVÄT OLE MUKANA HUIPUNKÄYTTÖAIKA 8000 h/a (PAITSI TUULI 2200 h/a) (= VUOSIENERGIA JAETTUNA NIMELLISTEHOLLA) KÄYTTÖKERROIN = 91,3 % HINTATASO TAMMIKUU 2008 KAPASITEETTISEMINAARI RISTO TARJANNE, LTY 2

3 YDINVOIMALAITOS 1500 MW UUDELLE LAITOSPAIKALLE RAKENNETTAVA 1500 MW KEVYTVESIREAKTORILAITOS (GREENFIELD) KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSIIN SISÄLTYVÄT YDINJÄTEHUOLLON KUSTANNUKSET, JOIDEN OSUUS ON NOIN NELJÄNNES. NE KATTAVAT KÄYTETYN POLTTOAINEEN, LAITOKSEN KÄYTÖSTÄ- POISTON SEKÄ VÄHÄ- JA KESKIAKTIIVISEN JÄTTEEN HUOLLON KUSTANNUKSET. MYÖS YLLÄPITOINVESTOINNIT SISÄLTYVÄT K&K- KUSTANNUKSIIN KAPASITEETTISEMINAARI RISTO TARJANNE, LTY 3

4 LASKENTAMENETELMÄ LASKETAAN SÄHKÖN OMAKUSTANNUSHINTA (EI VOITTOA EIKÄ VOITOSTA AIHEUTUVAA VEROA) ANNUITEETTIMENETELMÄ (INVESTOINNIN TAKAISINMAKSU TASASUURINA ERINÄ TALOUDELLISEN ELINIÄN AIKANA) KIINTEÄT HINNAT (1/2008) REAALIKORKO 5 % TALOUDELLINEN ELINIKÄ YDINVOIMALAITOKSELLE 40 VUOTTA (TEKNINEN 60 a), MUILLE 25 a PERUSTAPAUS SEKÄ HERKKYYSTARKASTELUT KAPASITEETTISEMINAARI RISTO TARJANNE, LTY 4

5 LÄHTÖTIEDOT INVESTOINTIKUSTANNUKSET NOUSSEET YDINPOLTTOAINEEN, KAASUN JA HIILEN HINNAT NOUSSEET AIKA PALJON - TURPEEN JA METSÄHAKKEEN LIEVÄSTI SÄHKÖN MARKKINAHINTA NOUSSUT PÄÄSTÖKAUPPA (PÄÄSTÖOIKEUDEN HINTA) LASKELMISSA ARVOILLA 0, 23 JA 60 /tco2 PERUSTAPAUKSEN LÄHTÖTIEDOT SEURAAVISSA TOLPPAKUVISSA KAPASITEETTISEMINAARI RISTO TARJANNE, LTY 5

6 POLTTOAINEIDEN HINNAT Tammikuu ,00 23,20 20,00 /MWh 15,00 10,00 11,00 8,90 13,40 5,00 0,00 1,85 0,00 YDIN KAASU HIILI TURVE PUU TUULI KAPASITEETTISEMINAARI RISTO TARJANNE, LTY 6

7 POLTTOAINEEN HINTA JA PÄÄSTÖKAUPAN HINTALISÄ, KUN PK=23 /TON CO2, Tammikuu ,00 30,00 25,00 27,8 4,56 PK:N HINTALISÄ PA:N HINTA /MWh 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 18,8 17,7 7,83 13,4 8,77 23,20 13,40 11,00 1,85 8,90 1,85 0 0,00 YDIN KAASU HIILI TURVE PUU TUULI KAPASITEETTISEMINAARI RISTO TARJANNE, LTY 7

8 SÄHKÖNTUOTANNON VUOSIHYÖTYSUHTEET 70 % 60 % 58 % 50 % 40 % 37 % 42 % 40 % 33 % 30 % 20 % 10 % 0 % YDIN KAASU HIILI TURVE PUU KAPASITEETTISEMINAARI RISTO TARJANNE, LTY 8

9 VOIMALAITOSTEN OMINAISINVESTOINTI ( /kw) Tammikuu (RAKENNUSAIKAISISET KOROT SISÄLTYVÄT INVESTOINTEIHIN) /kw YDIN KAASU HIILI TURVE PUU TUULI KAPASITEETTISEMINAARI RISTO TARJANNE, LTY 9

10 KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET 1/2008 (YDINVOIMAN K&K-KUSTANNUKSIIN SISÄLTYVÄT YDINJÄTEHUOLLON KUSTANNUKSET, JOIDEN OSUUS K&K-KUSTANNUKSISTA ON NOIN NELJÄNNES. NE KATTAVAT KÄYTETYN POLTTOAINEEN, LAITOKSEN KÄYTÖSTÄPOISTON SEKÄ VÄHÄ- JA KESKIAKTIIVISEN JÄTTEEN HUOLLON KUSTANNUKSET) ,0 8,0 8,0 9,0 11,0 /MWh 6 4 5,0 2 0 YDIN KAASU HIILI TURVE PUU TUULI KAPASITEETTISEMINAARI RISTO TARJANNE, LTY 10

11 SÄHKÖN JA PÄÄSTÖOIK. MARKKINAHINTA SÄHKÖPÖRSSIN VIIME VUOSIEN KESKI- HINNAT MERKITTY TULOSTOLPPAKUVIIN : ELSPOT 47,7 /MWh TULEVAISUUS: NOUSEVA TRENDI FORWARDIT: SÄHKÖ /MWh PÄÄSTÖOIKEUS /tco2 HERKKYSTARKASTELUISSA 23 /tco2 LÄHES 60 /tco2 ARVIO KAUDELLE ESIINTYY ERÄÄSSÄ EU KOMISSION TAUSTASELVITYKSESSÄ. VERTAILUTOLPPAKUVAT LASKETTU MYÖS ARVOLLA 60 /tco2. KAPASITEETTISEMINAARI RISTO TARJANNE, LTY 11

12 VOIMALAITOSTEN SUORITUSKYKY- JA KUSTANNUSTIEDOT LÄHTÖTIETOTAULUKKO Hintataso 1/2008 YDIN KAASU HIILI TURVE PUU TUULI SÄHKÖTEHO [MW] VUOSIHYÖTYSUHDE 37 % 58 % 42 % 40 % 33 % - INVESTOINTIKUSTANNUS [milj. ] ,9 OMINAISINVESTOINTIKUSTANNUS [ /kw] POLTTOAINEEN HINTA [ /MWh] 1,85 23,20 11,00 8,90 13,40 - SÄHKÖNTUOTANNON POLTTOAINE- KUSTANNUS [ /MWh sähköä] 5,00 40,00 26,19 22,25 40,61 - KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITOKUSTAN- NUKSET, KUN 8000 h/a [ /MWh] 10,00 5,00 8,00 8,00 9,00 11,00 MUUTTUVIEN K&K -KUST OSUUS [%] 50 % 65 % 70 % 50 % 40 % 40 % TALOUDELLINEN ELINIKÄ [a] REAALIKORKO 5,00 % 5,00 % 5,00 % 5,00 % 5,00 % 5,00 % ANNUITEETTITEKIJÄ 5,83 % 7,10 % 7,10 % 7,10 % 7,10 % 7,10 % PÄÄSTÖOIKEUDEN HINTA [ /t CO2] HUIPUNKÄYTTÖAIKA [h/a] KÄYTTÖKERROIN 91,3 % 91,3 % 91,3 % 91,3 % 91,3 % 25,1 % KAPASITEETTISEMINAARI RISTO TARJANNE, LTY 12

13 TULOKSET: SÄHKÖNTUOTANNON KUSTANNUSKOMPONENTIT [ /MWh] KUSTANNUSKOMPONENTTI YDIN KAASU HIILI TURVE PUU TUULI POLTTOAINE 5,00 40,00 26,19 22,25 40,61 0,00 KÄYTTÖ&KUNNOSSAPITO 10,00 5,00 8,00 8,00 9,00 11,00 PÄÄOMAKUSTANNUKSET 20,03 6,21 11,53 13,30 23,95 41,93 YHTEENSÄ, ILMAN PÄÄSTÖKAUPPAA 35,03 51,21 45,72 43,55 73,55 52,93 PK:N HINTALISÄ 0,00 8,01 18,65 21,94 0,00 0,00 YHTEENSÄ, PK MUKANA 35,03 59,22 64,37 65,49 73,55 52,93 PÄÄSTÖKAUPAN HINTALISÄ, KUN PÄÄSTÖN HINTA = 23,0 /t CO2 YDIN KAASU HIILI TURVE PUU TUULI PÄÄSTÖ [kg CO2/MWhe] PÄÄSTÖKUSTANNUS ( /MWhe) 0,00 8,01 18,65 21,94 0,00 0,00 KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITOKUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN KIINTEISIIN JA MUUTTUVIIN KUSTANNUKSIIN [ /MWh] KUN HUIPUNKÄYTTÖAIKA = 8000 h/a (TUULI 2200 h/a) KUSTANNUSKOMPONENTTI YDIN KAASU HIILI TURVE PUU TUULI KIINTEÄ K&K-KUSTANNUS 5,00 1,75 2,40 4,00 5,40 6,60 MUUTTUVA K&K-KUSTANNUS 5,00 3,25 5,60 4,00 3,60 4,40 K&K-KUSTANNUS YHTEENSÄ 10,00 5,00 8,00 8,00 9,00 11,00 KAPASITEETTISEMINAARI RISTO TARJANNE, LTY 13

14 SÄHKÖNTUOTANTOKUSTANNUKSET, ILMAN PÄÄSTÖKAUPPAA /MWh 48,6 Polttoaine Käyttö- ja kunnossapito Pääomakust. 53,0 51,2 45,7 43,6 73,6 40,6 52,9 11, ,5 Elspot 2005 Elspot 2006 Reaalikorko 5,0% Hintataso 1/ ,0 Elspot 2007 Forward ,0 5,0 40,0 26,2 10,0 20,0 5,0 6,2 8,0 22,3 8,0 11,5 13,3 9,0 23,9 41,9 YDIN KAASU HIILI TURVE PUU TUULI Huipunkäyttöaika 8000h/a R.Tarjanne Huipunkäyttöaika 2200h/a Puu ja tuuli ilman tukimaksuja KAPASITEETTISEMINAARI RISTO TARJANNE, LTY 14

15 SÄHKÖNTUOTANTOKUSTANNUKSET, PÄÄSTÖKAUPPPA 23 /tco /MWh 48,6 Päästökauppa 23 /t CO2 Polttoaine Käyttö- ja kunnossapito Pääomakust. 53,0 59,2 8,0 64,4 18,6 65,5 21,9 73,6 40,6 52,9 11, ,5 Elspot 2005 Elspot 2006 Reaalikorko 5,0% Hintataso 1/ ,0 Elspot 2007 Forward ,0 5,0 40,0 10,0 20,0 5,0 6,2 26,2 8,0 22,3 8,0 11,5 13,3 9,0 23,9 41,9 YDIN KAASU HIILI TURVE PUU TUULI Huipunkäyttöaika 8000h/a R.Tarjanne Huipunkäyttöaika 2200h/a Puu ja tuuli ilman tukimaksuja KAPASITEETTISEMINAARI RISTO TARJANNE, LTY 15

16 SÄHKÖNTUOTANTOKUSTANNUKSET, PÄÄSTÖKAUPPA 60 /tco2 (ARVIO ) /MWh 30,5 Elspot ,6 Elspot 2006 Reaalikorko 5,0% Hintataso 1/2008 Päästökauppa 60 /t CO2 Polttoaine Käyttö- ja kunnossapito Pääomakust. 30,0 Elspot ,0 Forward ,0 5,0 40,0 26,2 10,0 20,0 72,1 20,9 5,0 6,2 94,4 48,6 100,8 57,2 22,3 8,0 8,0 11,5 13,3 73,6 40,6 9,0 23,9 52,9 11,0 41,9 YDIN KAASU HIILI TURVE PUU TUULI Huipunkäyttöaika 8000h/a R.Tarjanne Huipunkäyttöaika 2200h/a Puu ja tuuli ilman tukimaksuja KAPASITEETTISEMINAARI RISTO TARJANNE, LTY 16

17 SÄHKÖN TUOTANTOKUSTANNUS ( /MWh) POLTTOAINEEN HINNAN MUUTOSTEN VAIKUTUS SÄHKÖTUOTANTOKUSTANNUKSIIN YDIN KAASU HIILI -25 % 0 % 25 % 50 % POLTTOAINEEN HINNAN MUUTOS KAPASITEETTISEMINAARI RISTO TARJANNE, LTY 17

18 INVESTOINTIKUSTANNUKSEN MUUTOKSEN VAIKUTUS SÄHKÖNTUOTANTOKUSTANNUKSIIN 70 SÄHKÖN TUOTANTOKUSTANNUS ( /MWh) YDIN KAASU HIILI 0-20 % -10 % 0 10 % 20 % INVESTOINTIKUSTANNUKSEN MUUTOS KAPASITEETTISEMINAARI RISTO TARJANNE, LTY 18

19 PÄÄSTÖOIKEUDEN HINNAN VAIKUTUS SÄHKÖNTUOTANTOKUSTANNUKSIIN SÄHKÖN TUOTANTOKUSTANNUS ( /MWh) YDIN KAASU HIILI TURVE PUU TUULI PÄÄSTÖOIKEUDEN HINTA ( /tco2) KAPASITEETTISEMINAARI RISTO TARJANNE, LTY 19

20 SÄHKÖN TUOTANTOKUSTANNUS ( /MWh) HUIPUNKÄYTTÖAJAN VAIKUTUS SÄHKÖNTUOTANTO- KUSTANNUKSIIN YDIN KAASU HIILI TURVE PUU HUIPUN KÄYTTÖAIKA (h/a) 8760 KAPASITEETTISEMINAARI RISTO TARJANNE, LTY 20

21 REAALIKORON VAIKUTUS SÄHKÖNTUOTANTOKUSTANNUKSIIN 120 SÄHKÖN TUOTANTOKUSTANNUS ( /MWh) % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 10 % 11 % 12 % 13 % 14 % 15 % REAALIKORKO (%) YDIN KAASU HIILI TURVE PUU TUULI KAPASITEETTISEMINAARI RISTO TARJANNE, LTY 21

22 SÄHKÖN TUOTANTOKUSTANNUS ( /MWh) TALOUDELLISEN ELINIÄN VAIKUTUS SÄHKÖNTUOTANTOKUSTANNUKSIIN YDIN KAASU HIILI TURVE PUU TUULI TALOUDELLINEN ELINIKÄ (a) KAPASITEETTISEMINAARI RISTO TARJANNE, LTY 22

23 JOHTOPÄÄTÖKSET (1/2) YDINVOIMA ON SELVÄSTI EDULLISIN; ILMAN PÄÄSTÖKAUPPAAKIN YLI 50 /MWh SÄHKÖN MARKKINAHINNALLA YDINVOIMAN KANNATTAVUUS ERINOMAINEN HERKKYYSTARKASTELU VAHVISTAA YDINVOIMAN KILPAILUKYKYÄ PÄÄSTÖOIKEUDEN HINNAN NOUSU YLI 50 /tco2 TASOLLE NOSTAA MERKITTÄVÄSTI SÄHKÖN MARKKINAHINTAA CO2-PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISEEN TULISI KÄYTTÄÄ ENSISIJAISESTI YDINVOIMAA, KOSKA SE ON KANSANTALOUDELLISESTI EDULLISIN KEINO: EI NOSTA SÄHKÖN MARKKINAHINTAA EIKÄ VAADI YHTEISKUNNAN TUKEA KAPASITEETTISEMINAARI RISTO TARJANNE, LTY 23

24 JOHTOPÄÄTÖKSET (2/2) PÄÄSTÖOIKEUDEN HINNAN JA SÄHKÖN MARKKINAHINNAN NOUSU PARANTAA UUSIUTUVIEN KILPAILUKYKYÄ UUSIUTUVIEN KÄYTTÖÄ ON SYYTÄ LISÄTÄ JÄRKEVÄSTI, MUTTA NIIDEN REALISTINEN POTENTIAALI EI RIITÄ JA NE VAATIVAT VOIMAKASTA YHTEISKUNNAN TUKEA (VEROVAROIN TAI SYÖTTÖTARIFFIN KAUTTA). EU:N EHDOTTAMA ERILLISTAVOITE UUSIUTUVIEN MÄÄRÄLLE ON TURHA JA KALLIS. SILLE EI LÖYDY ENERGIATALOUDELLISTA, TALOUDELLISTA EIKÄ FYSIKAALISTA PERUSTETTA! KAPASITEETTISEMINAARI RISTO TARJANNE, LTY 24

Sähkön tuotantokustannusvertailu

Sähkön tuotantokustannusvertailu Tarjanne Risto, Kivistö Aija Sähkön tuotantokustannusvertailu LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TEKNILLINEN TIEDEKUNTA ENERGIA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTO TUTKIMUSRAPORTTI

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö Selvitys 60K05458.01-Q210-002B Lokakuu 2005 Kauppa- ja teollisuusministeriö Turpeen kilpailukyky lauhdesähkön tuotannossa päästökauppatilanteessa Sivu 2 (27) Esipuhe Tämä Turpeen kilpailukyky lauhdesähkön

Lisätiedot

Tuulivoiman kustannukset ja kilpailukyky Kaakkois- Suomessa

Tuulivoiman kustannukset ja kilpailukyky Kaakkois- Suomessa Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0200 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari Tuulivoiman kustannukset ja kilpailukyky Kaakkois- Suomessa

Lisätiedot

SÄHKÖENERGIAN KUSTANNUSRAKENNE: VERTAILUNA VESIVOIMA, HIILIVOIMA JA YDINVOIMA Seminaarityö

SÄHKÖENERGIAN KUSTANNUSRAKENNE: VERTAILUNA VESIVOIMA, HIILIVOIMA JA YDINVOIMA Seminaarityö SÄHKÖENERGIAN KUSTANNUSRAKENNE: VERTAILUNA VESIVOIMA, HIILIVOIMA JA YDINVOIMA Seminaarityö Lähdeaho, Marika 198435 Meskanen, Jukka 182090 Yrjänäinen, Heli 189984 II SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 1 2. KUSTANNUSLAJIT

Lisätiedot

Tämä on Fennovoiman alkuperäisestä hakemuksesta laadittu julkaisu. Hakemuksen alkuperäiskappale on toimitettu työ- ja elinkeinoministeriölle

Tämä on Fennovoiman alkuperäisestä hakemuksesta laadittu julkaisu. Hakemuksen alkuperäiskappale on toimitettu työ- ja elinkeinoministeriölle Tämä on Fennovoiman alkuperäisestä hakemuksesta laadittu julkaisu. Hakemuksen alkuperäiskappale on toimitettu työ- ja elinkeinoministeriölle tammikuussa 2009. VALTIONEUVOSTOLLE Hakemus ydinenergialain

Lisätiedot

Puupolttoaineiden lisäysmahdollisuudet ja sen kustannukset Suomessa vuoteen 2020

Puupolttoaineiden lisäysmahdollisuudet ja sen kustannukset Suomessa vuoteen 2020 Puupolttoaineiden lisäysmahdollisuudet ja sen kustannukset Suomessa vuoteen 2020 Teollisuuden Metsänhoitajat ry:n vuosikokous ja Metsätehon iltapäiväseminaari 1 Puupolttoaineen lisäysmahdollisuuksiin vaikuttaa

Lisätiedot

Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025

Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025 Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025 1 2 Toimitus Infor Consulting Oy Valokuvat Pohjolan Voima Oy Teollisuuden Voima Oy Tilastot ja taulukot Lähteinä on käytetty Energiateollisuuden ja kauppa-

Lisätiedot

Johdanto... 2. Yleinen markkinaympäristö ydinvoimahankkeiden rahoittamiseksi... 3

Johdanto... 2. Yleinen markkinaympäristö ydinvoimahankkeiden rahoittamiseksi... 3 1 (28) 26.3.2010 LOPPURAPORTTI DANSKE MARKETS CORPORATE FINANCEN SELVITYSTYÖSTÄ LIITTYEN UUSIEN YDINVOIMAYKSIKÖIDEN RAKENTAMISTA KOSKEVIA PERIAATEPÄÄTÖKSIÄ HAKEVIEN VOIMALAYHTIÖIDEN RAHOITUSMAHDOLLISUUKSIIN

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU. LOPPURAPORTTI 25.11.2013 / 16X172587-E0002 Jouni Laukkanen, Gennadiy Naumov

NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU. LOPPURAPORTTI 25.11.2013 / 16X172587-E0002 Jouni Laukkanen, Gennadiy Naumov NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU 25.11.2013 / 16X172587-E0002 Jouni Laukkanen, Gennadiy Naumov TAUSTA Kolmenkulman energiahanke on Nokian kaupungin koordinoima Pirkanmaan-liiton rahoittama

Lisätiedot

POLTTOAINEIDEN VEROMUUTOSTEN VAIKUTUSTEN SEURANTA SÄHKÖN JA LÄMMÖN YHTEISTUOTANNOSSA Tiivistelmä 16.3.2015

POLTTOAINEIDEN VEROMUUTOSTEN VAIKUTUSTEN SEURANTA SÄHKÖN JA LÄMMÖN YHTEISTUOTANNOSSA Tiivistelmä 16.3.2015 POLTTOAINEIDEN VEROMUUTOSTEN VAIKUTUSTEN SEURANTA SÄHKÖN JA LÄMMÖN YHTEISTUOTANNOSSA Tiivistelmä All rights reserved. No part of this document may be reproduced in any form or by any means without permission

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Etelä-Savon Energia Oy - Loppuraportti Pöyry Management Consulting Oy 30.6.

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Etelä-Savon Energia Oy - Loppuraportti Pöyry Management Consulting Oy 30.6. KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA Etelä-Savon Energia Oy - Loppuraportti Pöyry Management Consulting Oy 30.6.2011 SISÄLTÖ 1. Tausta 2. Kaukolämmön nykytila Mikkelissä 3. Toimintaympäristön

Lisätiedot

Ydinvoimapäätösten energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset

Ydinvoimapäätösten energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-03704-14 Ydinvoimapäätösten energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset Kirjoittajat: Antti Lehtilä, Juha Honkatukia, Tiina Koljonen Luottamuksellisuus: Julkinen 1 (29) Raportin

Lisätiedot

Biopolttoaineiden lisäämismahdollisuudet kaukolämmöntuotannossa pienen kokoluokan tuotantolaitoksissa Lahden seudulla

Biopolttoaineiden lisäämismahdollisuudet kaukolämmöntuotannossa pienen kokoluokan tuotantolaitoksissa Lahden seudulla Aaltoyliopisto Teknillinen korkeakoulu Lahden keskus IMMU Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään Diplomityö Markus Nurmiainen 2010 Biopolttoaineiden lisäämismahdollisuudet kaukolämmöntuotannossa

Lisätiedot

Ydinenergialain (990/1987) 18 :n mukainen rakentamislupahakemus Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen rakentamiseksi. Kesäkuu 2015

Ydinenergialain (990/1987) 18 :n mukainen rakentamislupahakemus Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen rakentamiseksi. Kesäkuu 2015 Ydinenergialain (990/1987) 18 :n mukainen rakentamislupahakemus Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen rakentamiseksi Kesäkuu 2015 Ydinenergialain (990/1987) 18 :n mukainen rakentamislupahakemus Hanhikivi 1

Lisätiedot

Energiainvestointien alue- ja kansantaloudellinen kannattavuustarkastelu

Energiainvestointien alue- ja kansantaloudellinen kannattavuustarkastelu Sitran selvityksiä 73 Energiainvestointien alue- ja kansantaloudellinen kannattavuustarkastelu Toukokuu 2014 Ville Karttunen, Juha Vanhanen, Iivo Vehviläinen, Aki Pesola, Laura Oja Gaia Consulting Oy 2.

Lisätiedot

Skenaariotarkastelu pääkaupunkiseudun kaukolämmöntuotannosta vuosina 2020-2080

Skenaariotarkastelu pääkaupunkiseudun kaukolämmöntuotannosta vuosina 2020-2080 Skenaariotarkastelu pääkaupunkiseudun kaukolämmöntuotannosta vuosina 22-28 Energiakonsultoinnin johtaja Heli Antila Pöyry Management Consulting Oy 18.1.21 Agenda 1. Johdanto ja keskeiset tulokset 2. Kaukolämmön

Lisätiedot

Energiainvestointien alue- ja kansantaloudellinen kannattavuustarkastelu

Energiainvestointien alue- ja kansantaloudellinen kannattavuustarkastelu Sitran selvityksiä 73 Energiainvestointien alue- ja kansantaloudellinen kannattavuustarkastelu 16.9.2013 Ville Karttunen, Juha Vanhanen, Iivo Vehviläinen, Aki Pesola, Laura Oja Gaia Consulting Oy 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Lämmityspolttoaineiden verotuksen kehittäminen

Lämmityspolttoaineiden verotuksen kehittäminen Lämmityspolttoaineiden verotuksen kehittäminen Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Satu Helynen, Martti Flyktman 24.6.2010 LUONNOS 1 24.6.2010 LUONNOS Raportin nimi Lämmityspolttoaineiden verotuksen kehittäminen

Lisätiedot

Primäärienergian kulutus 2010

Primäärienergian kulutus 2010 Primäärienergian kulutus 2010 Valtakunnallinen kulutus yhteensä 405 TWh Uusiutuvilla tuotetaan 27 prosenttia Omavaraisuusaste 32 prosenttia Itä-Suomen* kulutus yhteensä 69,5 TWh Uusiutuvilla tuotetaan

Lisätiedot

ILMASTO- JA ENERGIAPOLIITTISTEN TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET ENERGIAJÄRJESTELMÄÄN JA KANSANTALOUTEEN

ILMASTO- JA ENERGIAPOLIITTISTEN TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET ENERGIAJÄRJESTELMÄÄN JA KANSANTALOUTEEN VATT-TUTKIMUKSIA 139 VATT RESEARCH REPORTS Juha Honkatukia Juha Forsström ILMASTO- JA ENERGIAPOLIITTISTEN TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET ENERGIAJÄRJESTELMÄÄN JA KANSANTALOUTEEN Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS KUOPION KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUDET v 2020 MENNESSÄ

KUOPION KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS KUOPION KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUDET v 2020 MENNESSÄ RAPORTTI 16WWE0924 22.6.2011 FIN 600 500 400 C02 ekv.-tn/a 300 200 100 0 Tavoite HPN2 ja 3 HPN3 ja 4 Päästövähenemätavoite Ajoneuvoteknologian kehitys Uudis- ja korjausrakentaminen Maankäytön kasvualueiden

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoseminaari Ilmaston muutos ja energian hinta

Energia- ja ilmastoseminaari Ilmaston muutos ja energian hinta Energia- ja ilmastoseminaari Ilmaston muutos ja energian hinta 17.9.2009, Laurea AMK Hyvinkää Energiameklarit Oy Toimitusjohtaja Energiameklarit OY perustettu 1995 24 energiayhtiön omistama palveluita

Lisätiedot

LÄMPÖPUMPUT JA KAUKOLÄMPÖ ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ

LÄMPÖPUMPUT JA KAUKOLÄMPÖ ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ LÄMPÖPUMPUT JA KAUKOLÄMPÖ ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ Suomen ilmastopaneeli Raportti 3/2013 SAMULI RINNE JA SANNA SYRI LÄMPÖPUMPUT JA KAUKOLÄMPÖ ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ S. RINNE, S. SYRI Aalto-yliopisto, insinööritieteiden

Lisätiedot

Hiilidioksidip,äästöJen rajoittamisen kokonaistaloudelliset

Hiilidioksidip,äästöJen rajoittamisen kokonaistaloudelliset Kansantaloudellinen aikakauskirja - 88. vsk. - 3/1992 Hiilidioksidip,äästöJen rajoittamisen kokonaistaloudelliset vaikutukset Suomessa ILMO MÄENPÄÄ Artikkeli perustuu Oulun yliopiston Pohjois Suomen tutkimuslaitoksella

Lisätiedot

Itä-Suomen Energiatoimisto

Itä-Suomen Energiatoimisto Itä-Suomen Energiatoimisto,7b6820(138892,0$2+-(/0$9827((1 Loppuraportti 2(75) (VLSXKH Puun energiakäyttö on lisääntymässä voimakkaasti Suomessa. Tätä kehitystä on edistänyt mm puun asema kasvihuonekaasutaseissa,

Lisätiedot

Uusiutuvan energian käyttö energiantuotannossa seuraavina vuosikymmeninä

Uusiutuvan energian käyttö energiantuotannossa seuraavina vuosikymmeninä Uusiutuvan energian käyttö energiantuotannossa seuraavina vuosikymmeninä Energiametsä -hankkeen päätösseminaari 17.2.2015, Energiateollisuus ry Kaukolämmön ja siihen liittyvän sähkön tuotantoon käytetyt

Lisätiedot

Uusiutuva energia on maaseudun mahdollisuus. Esittely: Ilpo Mattila MTK

Uusiutuva energia on maaseudun mahdollisuus. Esittely: Ilpo Mattila MTK Uusiutuva energia on maaseudun mahdollisuus Esittely: Ilpo Mattila MTK EU ilmasto- ja energiapolitiikka 2030 Taustalla osittain kansainvälisten ilmastoneuvotteluiden hidas eteneminen -> toistaiseksi ei

Lisätiedot

TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN

TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN Energia-alan toimialavuoropuhelun raportti 8.1.27 Tehokkaasti energiaa kohtuullisin kustannuksin Energia-alan toimialavuoropuhelun raportti 8.1.27 ISBN-13

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 1

Vuosikertomus 2012 1 1 Vuosikertomus 2012 EPV Energia Oy EPV Energia Oy on suomalainen sähkön ja lämmön tuotantoon erikoistunut energiayhtiö. EPV:n perustehtävä on hankkia omistajilleen sähköä kustannustehokkaasti. EPV keskittyy

Lisätiedot

JUHA-PEKKA PAUNU SÄHKÖN MARKKINAHINNAN KEHITYS PÄÄSTÖKAUPAN AIKANA

JUHA-PEKKA PAUNU SÄHKÖN MARKKINAHINNAN KEHITYS PÄÄSTÖKAUPAN AIKANA JUHA-PEKKA PAUNU SÄHKÖN MARKKINAHINNAN KEHITYS PÄÄSTÖKAUPAN AIKANA Projektityö Tarkastaja: Sami Repo II SISÄLLYS 1. Johdanto...1 2. Pohjoismaiset sähkömarkkinat...2 2.1. Pohjoismaiden tuotanto-osuudet...2

Lisätiedot