AJONEUVOJEN KUSTANNUSLASKENNAN PERUSTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AJONEUVOJEN KUSTANNUSLASKENNAN PERUSTEET"

Transkriptio

1 AJONEUVOJEN KUSTANNUSLASKENNAN PERUSTEET Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

2 AJONEUVOJEN KUSTANNUSLASKENNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO Sivu JOHDANTO LASKENTAPERUSTEET Ajoneuvon uushankintahinta Vuotuinen ajosuorite Ajoneuvon käyttöikä (km) ja pitoaika (vuotta) Polttoaineen kulutus (l/100 km) Lisäaineen kulutus (l/100 km) Renkaiden kestomatka (km) Käyttö- ja palkkatunnit (h/a) KUSTANNUSTEKIJÄT KULJETTAJAN TYÖKUSTANNUKSET Kuljettajan palkka Välilliset palkkakustannukset Päivärahat ja majoituskulut MUUTTUVAT KUSTANNUKSET Polttoainekustannukset Lisäainekustannukset Voiteluainekustannukset Korjaus- ja huoltokustannukset Rengaskustannukset KIINTEÄT KUSTANNUKSET Pääomakustannukset Poistot Pääoman korko Käyttöpääoman korko Vakuutusmaksut Liikennöimismaksut Hallintokustannukset Ylläpitokustannukset Muu ajo YRITTÄJÄRISKI KULJETUSMAKSUT LIITE (esimerkkilaskelma)

3 AJONEUVOJEN KUSTANNUSLASKENNAN PERUSTEET JOHDANTO Tämän monisteen tarkoituksena on pyrkiä selvittämään kuorma- ja pakettiautojen kustannuslaskennan alkeet. Monisteessa esitetty kustannuslaskenta perustuu Teollisuuden Keskusliiton (nykyisin Elinkeinoelämän keskusliitto EK) ja Suomen Kuorma-autoliiton (nykyisin Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry) yhteisesti nimeämän kuljetusmaksulautakunnan (TEKLA) suosittelemaan kustannuslaskentamalliin. Laskelman lähtötietoina käytetään sellaisia kustannustietoja, joista on vähennetty ne arvonlisäverot, jotka myös yritys voi vähentää omassa toiminnassaan. Tällä periaatteella tehty laskelma vastaa kuljetusmaksua ilman arvonlisäveroa, joten se on lisättävä erillisenä summana varsinaisen kuljetusmaksun päälle. Laskentamallia voidaan käyttää kustannusten määrittelyyn sekä kotimaanettä ulkomaanliikenteessä. Ulkomaanliikenteessä eroja voi muodostua kustannustekijöiden (mm. palkat, päivärahat, polttoaineet, vakuutusmaksut ym.) euromääräisistä eroista, sekä erityiskustannuksista kuten esim. tie-, satama- ja lauttamaksuista. 1. LASKENTAPERUSTEET Ryhdyttäessä esim. hinnoittelemaan määrättyä kuljetustehtävää on ensimmäiseksi määriteltävä kustannuslaskennalla ajoneuvon vuotuiset kokonaiskustannukset. Näiden kustannuksien selvittämiseksi on laskentaa varten laadittava perusteet, jotka muodostuvat seuraavista osatekijöistä: ajoneuvo ja sen uushankintahinta ajosuorite vuodessa ajoneuvon pitoaika polttoaineen kulutus Lisäaineen kulutus renkaiden kestomatka käyttö- ja palkkatunnit. 1

4 1.1. Ajoneuvon uushankintahinta Ensimmäisenä tehtävänä on valita ajoneuvo ja määritellä sen uushankintahinta varusteineen. Hankintahintana laskelmissa käytetään arvonlisäverotonta hintaa. Ajoneuvon hankintahinnasta kuitenkin vähennetään renkaiden hinta (ajoneuvon alla olevat uudet renkaat), koska ne otetaan huomioon rengaskustannuksissa. Vararenkaan hankintahintaa ei vähennetä ajoneuvon hinnasta. Tyyppiajoneuvoina laskelmissa käytetään: * yksilöllisessä laskelmassa, kyseessä olevaa ajoneuvoa * yleislaskelmissa, esim. kolmea yleisintä, kyseisessä kuljetustehtävässä käytettyä ajoneuvoa. Ajoneuvon ja sen varusteiden hankintahintoina tulee käyttää aina uushankintahintaa, jotta inflaation vaikutus pystyttäisiin huomioimaan laskelmissa. Lisäksi pääomakustannusten laskentakaavat ottavat huomioon kaluston koko pitoajan pääomakustannukset keskimääräisenä vuotta kohden Vuotuinen ajosuorite (ja muu ajo) Vuotuinen ajosuorite saadaan lasketuksi joko kuukauden ajokilometrimäärän ja ajokuukausien tai vuotuisten ajokertojen ja kuljetusetäisyyden perusteella. Jälkimmäisessä tapauksessa joudutaan määrittelemään yhden keikan kestoaika ja tämän jälkeen lasketaan kuinka monta ajokertaa suoritetaan normaaliolosuhteissa vuoden aikana. Vuotuista ajosuoritetta määriteltäessä tulee huomioida ajoneuvon huolto- ja korjaustöistä aiheutuneet seisontapäivät. Normaalin työllisyyden aikana voidaan ajopäiviä laskea viiden päivän työviikon mukaan olevan noin 250 päivää vuodessa. Mikäli kuljetuksia suoritetaan kuutena päivänä viikossa on luku vastaavasti noin 300 päivää vuodessa. Esimerkki: kuljetusetäisyys 20 km ja keikka-aika 2 h "Keikkoja" päivässä = 8 h/2 h = 4 keikkaa/päivä "Keikkoja" vuodessa = 250 pv x 4 keikkaa/pv = keikkaa/a Vuotuinen ajosuorite = keikkaa x 2 x 20 km = km/a Muuta ajoa syntyy mm. ajoneuvon viennistä asemapaikalle, huoltoon, pesuun, korjaamolle, katsastukseen jne. Muuta ajoa ei lasketa ajosuoritteeseen mukaan, mutta se otetaan huomioon joko vuotuisessa kokonaisajomäärässä muuttuvia kustannuksia 2

5 laskettaessa, tai erikseen vasta kiinteiden kustannusten laskennan yhteydessä Ajoneuvon käyttöikä (km) ja pitoaika (vuotta) Ajoneuvon taloudellinen käyttöikä ja pitoaika riippuvat useista eri tekijöistä kuten esim. suoritealasta, ajoneuvotyypistä, ajoneuvon toiminnan varmuudelle asetettavista vaatimuksista jne. Ajoneuvon kustannuksia seuraamalla pystytään kunkin auton taloudellinen pitoaika määrittelemään useinkin vasta jälkikäteen. Kustannuslaskelmissa tämä menettely ei kuitenkaan ole mahdollista vaan taloudellinen pitoaika joudutaan arvioimaan yleensä aikaisempien kokemuksien perusteella. Pitoaika (vuotta) = käyttöikä (km) ajokilometrit vuodessa Käyttöikä (km) = pitoaika (vuotta) x ajokilometrit vuodessa 1.4. Polttoaineen kulutus (l/100 km) Ajoneuvon polttoaineen kulutus riippuu useista eri tekijöistä kuten ajo-olosuhteista, kuljetusetäisyydestä, ajoneuvon kokonaismassasta, ajonopeudesta, otsapinta-alasta, ilmanvastuskertoimesta, renkaista, moottorin kunnosta, ajotavasta, lisälaitteiden käytöstä jne. Edellä esitettyjen muuttujien suuresta määrästä johtuen ei polttoaineen kulutusta pystytä määrittelemään tarkasti matemaattisilla kulutusmalleilla, vaan kulutuslukemat tulisi ensisijaisesti pyrkiä määrittelemään kyseisen ajoneuvon kirjanpidon perusteella Lisäaineen kulutus (l/100 km) Mikäli laskettavassa ajoneuvossa käytetään AdBlue-lisäainetta, tulee sen kulutus arvioida tässä kohdassa Renkaiden kestomatka (km) Laskentaperusteisiin määritellään uusien ja pinnoitettujen (jos käytetään) renkaiden keskimääräinen kestomatka kilometreissä. Renkaiden kestomatka riippuu akseliston lisäksi myös useista muista eri tekijöistä kuten ajo-olosuhteista, kokonaismassasta, ajonopeudesta, renkaiden tyypistä ja ilmanpaineesta, ajotavasta, tienpinnan tyypistä jne. Renkaiden kestomatka määritellään oman seurannan / kokemusperäisten tietojen perusteella. 3

6 1.7. Käyttö- ja palkkatunnit (h/a) Vuotuiset käyttötunnit saadaan lasketuiksi kertomalla ajokertojen lukumäärällä ajotehtävän kestoaika (keikka-aika). Vastaavasti kuljettajan / kuljettajien vuotuiset palkkatunnit saadaan lasketuksi kertomalla päivittäinen työaika vuotuisella työpäivien lukumäärällä. On huomattava, että palkkatuntien lukumäärä on yleensä suurempi (n %) kuin auton teholliset käyttötunnit, koska palkkatunnit sisältävät myös valmistelu- ja apuajat. Näihin aikoihin lasketaan ajoneuvon lähtökuntoon laitto, polttoainetankkaukset ym. vastaavat ajat, sekä katsastusmatkat, korjaamolla/huollossa/pesussa käynnit jne. Mikäli ajoneuvon käyttöpäivien lukumäärä on esim. 250 päivää vuodessa, voidaan vuotuisena työpäivien lukumääränä yleensä käyttää päivää. Normaalin työajan mukaan kuljettajan palkkatunnit vuodessa ovat ns. yksivuorotyössä noin 2020 tuntia. Tähän lukuun sisältyy myös tuuraajan tekemät tunnit varsinaisen kuljettajan ollessa esim. vuosilomalla. 2. KUSTANNUSTEKIJÄT Kustannustekijöiden ryhmittely tarkoituksenmukaisella tavalla muodostaa autokuljetusten kustannuslaskennan rungon. Koska osa kustannuksista on riippumattomia siitä ajetaanko ajoneuvolla tai ei, on kustannustekijät yleensä jaoteltu niiden luonteensa perusteella seuraavasti: Kuljettajan työkustannukset - kuljettajan palkka - välilliset palkkakustannukset - päivärahat ja majoituskulut Muuttuvat kustannukset - polttoainekustannukset - lisäainekustannukset - voiteluainekustannukset, ellei sisällytetty huoltokuluihin - korjaus- ja huoltokustannukset - rengaskustannukset Kiinteät kustannukset - pääomakustannukset - vakuutukset - liikennöimismaksut - ylläpitokustannukset - hallintokustannukset - muu ajo, ellei se jo sisälly muuttuviin kustannuksiin Yrittäjäriski - sisältää mahdollisen yrittäjävoiton ja verottajan osuuden siitä 4

7 Ulkomaanliikenteessä on otettava huomioon edellä mainittujen (kuljettaja + ajoneuvo) kustannusten lisäksi ns. erityiskustannukset, joita ovat mm. satama- ja lauttamaksut, tie-, tunneli- ja siltamaksut, sekä TIR-carneista aiheutuvat lisäkustannukset. Ulkomaanliikenteessä aiheutuneet lisäkustannukset määritellään yleensä kuormakohtaisesti erikseen ja ne voidaan sopia laskutettavaksi myös asiakkailta esim. laskun mukaan. 3. KULJETTAJAN TYÖKUSTANNUKSET 3.1. Kuljettajan palkka Kuljettajan keskipalkka määritellään siten, että se sisältää mahdolliset ilta-, yö-, urakka-, ym. lisät. Kuljettajan palkka ( /a) = palkkatunnit (h/a) x keskim. tuntipalkka ( /h) 3.2. Välilliset palkkakustannukset Välilliset palkkakustannukset muodostuvat sosiaalimenoista sekä lomakorvauksista, sairausajan palkoista ja palkallisista vapaapäivistä. Välillisten palkkakustannusten osuus kohdassa 3.1 lasketuista kuljettajan palkoista on yleensä noin %. Välilliset palkat ( /a) = välilliset palkkakustann. (%) x kuljettajan palkka ( /a) Päivärahat ja majoituskulut Työkustannuksiin lasketaan mukaan myös päivä- ja ruokarahat sekä mahdolliset majoituskustannukset. 4. MUUTTUVAT KUSTANNUKSET Muuttuviksi kustannuksiksi kutsutaan niitä osakustannuksia, jotka muodostuvat pääasiallisesti silloin, kun ajoneuvolla ajetaan. Tietyissä tapauksissa osa poistoista voidaan katsoa kuuluviksi muuttuviin kustannuksiin. Muuttuvat kustannukset lasketaan ensin osatekijöittäin kilometriä kohti ( /km) ja vasta yhteenlaskuvaiheen jälkeen kerrotaan vuotuisella ajomäärällä (km/vuosi), jolloin saadaan muuttuvat kustannukset vuositasolla ( /a). 5

8 4.1. Polttoainekustannukset Polttoainekustannukset lasketaan kertomalla laskentaperusteisiin valitulla polttoaineen kulutuksella polttoaineen keskimääräinen litrahinta. Laskelmissa hintana käytetään arvonlisäverotonta hintaa. Ulkomaanliikenteessä polttoaineen hinta määritellään liikennöitävien maiden tankkausmäärillä painotetun keskimääräisen hintatason mukaan. Polttoainekustann. ( /km) = polttoain.hinta ( /l) x kulutus (l/100 km) Lisäainekustannukset Lisäainekustannukset lasketaan kertomalla laskentaperusteissa määritetyllä lisäaineen kulutuksella lisäaineen arvonlisäveroton litrahinta. Lisäainekustann. ( /km) = lisäaineen hinta ( /l) x kulutus (l/100 km) Voiteluainekustannukset Voiteluainekustannukset, jotka muodostuvat alustavoitelusta, öljyistä, suodattimista ja jäähdytys- ym. nesteistä lasketaan suoraan ajokilometriä kohti ilman arvonlisäveroa ( /km). Voiteluainekustann. ( /km) = voiteluhuollon kustannus ( ) huoltoväli (km) Voiteluainekustannukset sisällytetään useissa laskelmissa korjaus- ja huoltokustannuksiin Korjaus- ja huoltokustannukset Korjaus- ja huoltokustannuksiin lasketaan kuuluvaksi varsinaiset korjaus- ja määräaikaishuoltomenot, jotka tulee arvioida keskimääräisenä kustannuksena ilman arvonlisäveroa ( /vuosi tai /km) ajoneuvon koko pitoajalle. Määriteltäessä ko. kustannuksia, tulee niissä huomioida myös oman työn osuus. Kustannusten arvioinnissa tulisi käyttää hyväksi oman kirjanpidon tietoja tai autoliikkeiden huoltosopimusten hintoja Rengaskustannukset Rengaskustannukset saadaan määriteltyä jakamalla renkaan arvonlisäveroton kokonaishinta renkaan kokonaiskestomatkalla. Renkaan kokonaishinta muodostuu uuden renkaan hinnasta mahdollisine pinnoituksineen ja rengastöineen. Uuden renkaan hinta on määritelty jo aiemmin 6

9 (kohdassa 1.1.), joten pinnoitteen hinta rengastöineen ja pinnoituskertojen määrä määritellään vielä erikseen. Kustannuslaskelmissa käytettävät rengaskustannukset ( /km) saadaan määrätyksi seuraavalla tavalla: Rengaskustannukset ( /km) = renkaan hinta pinnoituksineen ( /kpl) x lukumäärä (kpl) uuden renkaan kestomatka (km) + pinnoitteiden kestomatka (km) 5. KIINTEÄT KUSTANNUKSET Kiinteiksi kustannuksiksi kutsutaan kaikkia niitä osakustannuksia, jotka ovat pääasiallisesti riippumattomia ajosuoritteesta. Osa kiinteistä kustannuksista, kuten esim. osa poistoista, voidaan eräissä tapauksissa katsoa kuuluviksi muuttuviin kustannuksiin Pääomakustannukset Pääomakustannukset muodostuvat ajoneuvon arvonalenemisesta johtuvista vuotuisista poistoista, oman ja vieraan pääoman koroista sekä käyttöpääoman korosta. Poistojen ja korkojen laskentaa varten tarvitaan arvonalenemisprosentti, joka kuvaa kuinka monta prosenttia ajoneuvon arvo keskimäärin vuosittain alenee. Prosenttiluvun suuruuteen vaikuttavat pääasiassa kuljetussuoriteala, ajokilometrien määrä, ajoneuvotyyppi, ikä, markkinatilanne, ajoneuvon merkki, suhdanteet jne. Seuraavassa esitetty jäännösarvotaulukko on tarkoitettu helpottamaan arvonalenemisprosentin valintaa. Jos esim. 6 vuotta vanhan auton jäännösarvo (vaihtoarvo) uuteen verrattuna on 21 %, vastaa se 23 % arvonalenemista vuosittain. Pitoaika (vuotta) Arvonalenemisprosentti Jäännösarvo (%)

10 Poistot Ajoneuvon vuotuinen arvonaleneminen huomioidaan kustannuslaskelmissa poistoina. Vuotuinen poisto saadaan jakamalla hankintahinnan ja jäännösarvon erotus pitoajalla (vuotta). Hankintahintana käytetään laskentahetken uushankintahintaa. Vuosipoisto ( /a) = uushankintahinta ( ) - jäännösarvo ( ) pitoaika (a) Jäännösarvo ( ) = H x (1 - b ) n 100 H = uushankintahinta renkaitta ( ) b = arvonalenemisprosentti vuodessa (%) n = pitoaika (a) Pääoman korko Pääoman korko sekä vieraan että oman, lasketaan aina kunkin pitovuoden alussa jäljellä olevalle investoidulle pääomalle. Omalle ja vieraalle pääomalle voidaan käyttää samaa korkokantaa. Korko ( /a) = korkokerroin x vuosipoisto ( /a) Korkokerroin = korkoprosentti arvonalenemisprosentti Laskentahetken korkoa (laskentakorkoa) valittaessa on otettava huomioon, että kaluston hankinnan yhteydessä joudutaan rahoittamaan joksikin aikaa myös arvonlisäveron osuus. Tämän arvioidaan vaikuttavan laskentakorkoa nostavasti n. 0,5 %-yksikköä. Laskentakorkoa määriteltäessä on otettava huomioon varsinaisen koron lisäksi tulevat muut lainanhoitokulut (ei lyhennyksiä) Käyttöpääoman korko 5.2. Vakuutusmaksut Käyttöpääoma muodostuu siitä pääomasta, joka tarvitaan investoidun pääoman lisäksi yrityksen jatkuvan toiminnan rahoittamiseksi (palkat, polttoaineet, vakuutukset jne). Käyttöpääoman suuruus riippuu tilisaamisten ja tilivelkojen erotuksesta. Ohjeellisena lukuarvona käyttöpääoman korolle voidaan pitää 10 % pääoman vuosikorosta. Vakuutusmaksujen suuruus saadaan kustannuslaskelmiin joko vakuutusmaksukuiteista tai vakuutusyhtiöstä. Yleislaskelmissa ei yleensä huomioida 8

11 mahdollisia bonuksia. Kustannuslaskelmissa käytetään yleensä seuraavia vakuutuksia: * Liikennevakuutus * Autovakuutus (kasko) * Tiekuljetusvakuutus Muita huomioon otettavia vakuutuksia ovat mm. vastuuvakuutus ja keskeytysvakuutus. Ulkomaanliikenteessä on otettava huomioon mahdolliset lisävakuutukset, jotka voivat olla huomattavan suuria esim. itään suuntautuvassa liikenteessä Liikennöimismaksut Liikennöimismaksut muodostuvat pääasiassa ajoneuvoveroista (perusvero ja käyttövoimavero) ja katsastusmaksuista. Liikennelupamaksut ja vakuuskulut voidaan laskea myös liikennöimismaksuihin tai sisällyttää hallintokuluihin Hallintokustannukset Hallintokustannukset muodostuvat sellaisista kustannuseristä kuten kirjanpito-, posti-, puhelin-, ATK-, toimisto-, asianajo-, laskutus-, kuljetusten hankinta- ym. kuluista. Tässä kohtaa huomioidaan myös kaikki hallinnosta aiheutuneet työkustannukset. Myös liikenneluvasta ja sen edellyttämien vakuuksien hankinnasta aiheutuneet kustannukset voidaan laskea hallintokustannuksiin, ellei niitä ole otettu huomioon jo liikennöimismaksuissa. Kustannuslaskelmissa ajoneuvon tietojärjestelmä- (telematiikka-) kustannukset voidaan määritellä erikseen, tai sisällyttää hallintokustannuksiin. Hallintokustannukset vaihtelevat suuresti suoritealasta ja yrityksen koosta riippuen. Ohjeellisena arvona voidaan pitää noin % ajoneuvon vuotuisista kustannuksista. Laskentateknisesti on helpointa määritellä hallintokustannukset suoraan /vuosi muodossa ajoneuvoa kohti. Mikäli esim. ajovälityksestä aiheutuneet kustannukset määräytyvät prosentteina, voidaan ne määritellä vasta laskennan lopussa yhdessä toimintaylijäämän kanssa Ylläpitokustannukset Ylläpitokustannukset muodostuvat ajoneuvon säilytyksestä, pesusta ja sekalaisista pienvarusteista. Ajoneuvon säilytyskustannukset muodostuvat joko autotallimenoista tai ulkona säilytettäessä sähkölämmityskuluista. Pesukustannukset saadaan lasketuksi kertomalla pesun kustannus pesukertojen lukumäärällä, joka voi olla esim. 30 kertaa vuodessa. 9

12 5.6. Muu ajo Pienvarusteisiin luetaan kuuluviksi kaikki sellaiset varusteet, joiden kestoikä on auton ikää pienempi ja joita ei ole sisällytetty auton hankintahintaan. Tällaisia varusteita ovat mm. kuormansidontavälineet, lapiot, ketjut, varoituskolmiot, ensiapulaukut, käsineet, työpuvut ja niiden pesu ym. Mikäli muun ajon kilometrejä ei ole otettu huomioon kohdassa 1.2, saadaan niiden kustannukset lasketuksi kertomalla muun ajon kilometrimäärällä ajoneuvon muuttuvat kustannukset. Muuttuvia kustannuksia on eräissä laskelmissa alennettu kertoimella (esim. 0,8), koska muu ajo tapahtuu pääasiassa tyhjällä ajoneuvolla. Muun ajon aiheuttamat kuljettajan työtunnit on otettava huomioon jo aiemmin määritellyissä valmistelu- ja apuajat sisältävissä kuljettajan palkkatunneissa (kohta 1.6.). Muun ajon kustannukset ( /a) = muu ajo (km/a) x muuttuvat kustannukset ( /km) 6. YRITTÄJÄRISKI Työkustannuksien sekä muuttuvien ja kiinteiden kustannuksien lisäksi tulee laskelmiin lisätä - yrityksen kehityksen turvaamiseksi sekä yllättävien kustannusnousujen ja yrityksen maksamien välittömien verojen kattamiseksi - määrätty euromäärä yrittäjäriskiksi. Yrittäjäriskin suuruutena voidaan käyttää 5 15 % ajoneuvon kokonaiskustannuksista. Yrittäjäriski voidaan määritellä suoraan /vuosi muodossa tai laskea prosentuaalisesti kokonaiskustannuksista seuraavasti: Yrittäjäriskin laskemista varten joudutaan ensimmäiseksi määrittelemään vuotuiset kokonaiskustannukset, jotka pitävät sisällään jo yrittäjäriskin. Kokonaiskustannukset lasketaan seuraavasti: Kokonaiskustann. ( /a) = 100 x (työkust.+ kiint.kust.+ muutt.kust.( /a) yrittäjäriski-% Yrittäjäriski ( /a) = yrittäjäriski-% x kokonaiskustann. ( /a) 100 Mikäli em. laskentamalli tuntuu monimutkaiselta, voi yrittäjäriskin laskea työ + muuttuvien + kiinteiden kustannusten yhteissummasta. Tällöin voi käyttää hieman suurempaa (10 %:n sijasta 11 %) prosenttia, jotta päästään lähes samaan summaan kuin edellisessä laskentakaavassa. 10

13 7. KULJETUSMAKSUT Kustannuslaskelmien perusteella saadaan määritellyksi ajoneuvon vuotuiset kokonaiskustannukset, joista saadaan lasketuksi kutakin tapausta varten tarvittavat kuljetusmaksut esim. seuraavasti: 1. KILOMETRIMAKSU Kilometrimaksu ( /km) = kokonaiskustannukset ( /a) ajosuorite (km/a) 2. KEIKKAMAKSU (kuormamaksu) Keikkamaksu ( /keikka) = km-maksu ( /km) x keikkamatka (km) Kuormamaksu ( /kuorma) = kokonaiskustannukset ( /a) kuormien lukumäärä (kpl/a) Huom! Laskentakaavat edellyttävät kuljetustehtävää, jossa ajetaan säännöllisesti samaa kuljetusetäisyyttä. Mikäli ajetaan useita eri kuljetusetäisyyksiä, tehdään kustannuslaskelmat muutamalle eri etäisyydelle, jolloin saadaan selville kuljetusetäisyyden vaikutus kuormamaksuun. 3. YKSIKKÖMAKSU Yksikkömaksu ( /m 3, l, t) = keikkamaksu ( ) kuorma(m 3, l, t) 4. TUNTIMAKSU Tuntimaksu ( /h) = kokonaiskustannukset ( /a) käyttötunnit (h/a) 5. YHDISTETTY MAKSU (aikamaksu + matkamaksu) Aikamaksun osuus ( /h) = työkustannukset + kiinteät kustannukset ( /a) käyttötunnit (h/a) Matkamaksun osuus ( /km) = muuttuvat kustannukset ( /a) + yrittäjäriski ( /a) ajosuorite (km/vuosi) Yhdistetty maksu voidaan myös laskea siten, että sisällytetään yrittäjäriski joko kokonaan tai osittain aikamaksuun. Näin voidaan menetellä erityisesti silloin, jos käyttötuntien arviointi on vaikeampaa kuin ajosuoritteen. Muissa 11

14 maksumuodoissa mahdollinen odotusajan maksu voidaan laskea samalla tavoin kuin aikamaksun osuus. 6. MUITA MAKSUESIMERKKEJÄ Kuljetusmaksu voi muodostua useammastakin osatekijästä kuin em. yhdistetty maksu.tällöin voidaan hinnoittelussa käyttää hyväksi mm. seuraavia laskentamalleja: Kuljettajan kustannus ( /h) = työkustannukset ( /a) käyttötunnit (h/a) Muuttuvat kustannukset ( /km) = muuttuvat kustannukset ( /a) ajosuorite (km/a) Kiinteät kustannukset ( /kk)= kiinteät kustannukset ( /a) ajokuukaudet (kk/a) Tarvittaessa voidaan kiinteät kustannukset jakaa myös käyttöpäivää kohti ( /päivä). Yrittäjäriski on muistettava sisällyttää edellä mainittujen kustannusten lisäksi joko kaikkiin osatekijöihin määrätyllä prosentilla tai yhteen kahteen osatekijään erikseen. 12

15 LIITE SKAL Jäsenyritys KUSTANNUSLASKELMA N:o Esim. 1 Kuljetusliike N.N Kuljetuslaji: Jakeluliikenne Uushankintahinnat alv = 0 % Ajoneuvo: 2-akselinen kuorma-auto Auton alusta Perävaunu: Kuormatila tai vastaava Lisälaitteet: Takalaitanostin Perävaunu 0 Lisälaitteet ja varusteet 8300 Kokonaismassa 18 tonnia Auton renkaat 6 a-hinta Kantavuus 9 tonnia Pv:n renkaat Hyötykuorma 6 tonnia Hinta renkaitta Ajosuorite (kuljetustehtävien vaatimat ajokilometrit vuodessa) km/a Muu ajo (huolto-, kotimatka- ym. ajot) km/a 3000 Ajokilometrit yhteensä vuodessa km/a Auton käyttömatka koko pitoaikana km Auton alustan pitoaika vuosina a 5,0 Auton kuormatilan pitoaika vuosina a 10,0 Perävaunun pitoaika vuosina a 0,0 Lisälaitteiden ja varusteiden pitoaika vuosin a 10,0 Polttoaineen kulutus keskimäärin l/100 km 30 Lisäaineen (AdBlue) kulutus keskimäärin l/100 km 2 Renkaiden kestomatka (uusien ja pinnotettujen keskiarvo) km Ajoneuvon käyttötunnit kuljetustehtävissä h/a 2500 Kuljettajien palkkatunnit 10 %:n apuaikalisällä h/a 2750 % Kuljettajien keskipalkka 13,12 /h (sisältäen ilta-, yö-, ym. lisät) /a ,4 Välilliset palkkakustannukset 70 % (mm. sosiaalikulut ja lomarahat) /a ,3 Päivärahat ja majoituskulut 2800 /vuosi /a ,4 Työkustannukset yhteensä /a ,1 Työkustannukset käyttötuntia kohti /h 25,65 Polttoainekustannukset, hinta 0,830 /litra /km 0,249 13,2 Lisäainekustannukset (AdBlue) 0,800 /litra /km 0,016 0,9 Korjaus- ja huoltokustannukset 6500 /vuosi (pitoaikana keskim.) /km 0,103 5,5 Rengaskulut, pinnoitekustannus 275 /kpl, pinnoituskerrat 1 kpl /km 0,025 1,3 Muuttuvat kustannukset yhteensä /km 0,393 20,9 /a Poistot Arvonaleneminen alusta 23 % vuosittain /a ,8 Arvonaleneminen kuormatila 21 % vuosittain /a ,9 Arvonaleneminen perävaunu 0 % vuosittain /a 0 0,0 Arvonaleneminen lisälaitteet 19 % vuosittain /a 729 0,6 Arvonaleneminen yhteensä /a ,3 Pääoman korko (kuluineen) 6 % /a ,0 Käyttöpääoman korkokulut 10 % edellisestä /a 361 0,3 Vakuutusmaksut (liikenne-, auto-, kuljetus- ym. vakuutusmaksut) /a ,6 Liikennöimismaksut (ajoneuvoverot ja katsastusmaksut) /a ,1 Hallintokustannukset (kirjanpito, atk, puhelinkulut, jäsenmaksut ym.) /a ,1 Ylläpitokustannukset (säilytys, puhtaanapito ja pienvarustekulut) /a ,4 Kiinteät kustannukset yhteensä /a ,0 /kk 2468 Kustannukset yhteensä ennen yrittäjäriskin lisäystä /a ,0 Yrittäjäriski 10 % kokonaiskustannuksista /a /km 0,219 Kokonaiskustannukset vuodessa yhteensä /a Tuntikustannukset käyttötuntia kohti keskimäärin /h 52,67 Kilometrikustannukset ajosuoritetta kohti keskimäärin /km 2,195 Yhdistetty kustannus (esimerkki): työkustannukset + kiinteät kustannukset /h 37,50 muuttuvat kustannukset + toimintaylijäämä /km +0,632 HUOM! Kustannukset eivät sisällä arvonlisäveroa 13

TALOUSMATEMATIIKKA. Perusasioita kustannuslaskennasta maalareille ja pintakäsittelijöille.

TALOUSMATEMATIIKKA. Perusasioita kustannuslaskennasta maalareille ja pintakäsittelijöille. TALOUSMATEMATIIKKA Perusasioita kustannuslaskennasta maalareille ja pintakäsittelijöille. KUSTANNUSLASKENNAN PERUSTEITA Yritysten on tehtävä kustannuslaskentaa voidakseen toimia kunnolla. Jos laskentaa

Lisätiedot

Laskuharjoitukset s2015 Annettu to 5.11.2015, palautettava viim. ti 24.11.2015 MyCourses-palautuslaatikkoon

Laskuharjoitukset s2015 Annettu to 5.11.2015, palautettava viim. ti 24.11.2015 MyCourses-palautuslaatikkoon Annettu to 5.11.2015, palautettava viim. ti 24.11.2015 MyCourses-palautuslaatikkoon Tehtävä 1 Ajoneuvon kapasiteettitiedot ovat: hyötykuorma 20 t laskettu keskinopeus 50 km/h kuormausaika 1 h / kuorma

Lisätiedot

Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi

Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi Hinnat ja kustannukset 2014 Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 2014, maaliskuu Kuorma-autoliikenteen kustannukset nousivat maaliskuussa 0,1 prosenttia Tilastokeskuksen mukaan ammattimaisen kuorma-autoliikenteen

Lisätiedot

Janne Ojala KUSTANNUS- JA KANNATTAVUUSVERTAILU 68- JA 76- TONNISTEN AJONEUVOYHDISTELMIEN VÄLILLÄ

Janne Ojala KUSTANNUS- JA KANNATTAVUUSVERTAILU 68- JA 76- TONNISTEN AJONEUVOYHDISTELMIEN VÄLILLÄ Janne Ojala KUSTANNUS- JA KANNATTAVUUSVERTAILU 68- JA 76- TONNISTEN AJONEUVOYHDISTELMIEN VÄLILLÄ Logistiikan koulutusohjelma 2015 KUSTANNUS- JA KANNATTAVUUSVERTAILU 68- JA 76-TONNISTEN AJONEUVOYHDISTELMIEN

Lisätiedot

Tieliikenteen Tietokeskus Harri Kallberg 13.11.2012 TIELIIKENTEEN KUSTANNUSARVIO 2011

Tieliikenteen Tietokeskus Harri Kallberg 13.11.2012 TIELIIKENTEEN KUSTANNUSARVIO 2011 1 Tieliikenteen Tietokeskus Harri Kallberg 13.11.2012 TIELIIKENTEEN KUSTANNUSARVIO 2011 Tieliikenteen Tietokeskus on uudistanut vuosittain laadittavan tieliikenteen kustannusarvion koskemaan vuotta 2011.

Lisätiedot

Kiekun kustannuslaskennan ratkaisu - jakopalkat

Kiekun kustannuslaskennan ratkaisu - jakopalkat Kiekun kustannuslaskennan ratkaisu - jakopalkat Nykytilanne ja jatkosuunnitelmat Juho Ajo Kiekun kustannuslaskennan ratkaisun sisältö: tilanne 2.9.2013 Meno- ja tulokirjaukset siirretään esijärjestelmistä

Lisätiedot

Uudet ajoneuvot Käytetyt ajoneuvot Yhteensä

Uudet ajoneuvot Käytetyt ajoneuvot Yhteensä 10. Muut verot 03. Autovero Momentille arvioidaan kertyvän 997 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu autoverolakiin (1482/1994). Vuoden 2008 alusta sekä uusien että käytettyjen henkilöautojen

Lisätiedot

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu.

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu. 1 Investointien hallinta ja poistot Investointien (esimerkiksi koneet ja laitteet, maa-alueet ja kiinteistöt) hallinta Odoo kirjanpidossa tehdään "Omaisuuden hallinta" moduulin alaisuudessa. Siellä voidaan

Lisätiedot

Tentissä saa olla mukana vain muistiinpanovälineet ja laskin. Laskut erilliselle konseptille, vastaus selkeästi näkyviin!!! Palauta tenttipaperi!!

Tentissä saa olla mukana vain muistiinpanovälineet ja laskin. Laskut erilliselle konseptille, vastaus selkeästi näkyviin!!! Palauta tenttipaperi!! 1 School of Business and Management Yliopisto-opettaja, Tiina Sinkkonen Opiskelijanumero ja nimi: CS31A0101 KUSTANNUSJOHTAMISEN PERUSKURSSI Tentti 01.02.2016 Tentissä saa olla mukana vain muistiinpanovälineet

Lisätiedot

LIIKENNEVAKUUTETTAVIEN AJONEUVOJEN SEISONTA-AJAN KORVAUKSET

LIIKENNEVAKUUTETTAVIEN AJONEUVOJEN SEISONTA-AJAN KORVAUKSET LIIKENNEVAKUUTETTAVIEN AJONEUVOJEN SEISONTA-AJAN KORVAUKSET 1.1.2016 KORVAUKSEN MAKSAMINEN JA TAULUKON KÄYTTÖ KORVATTAVA VAHINKO Moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutuneen liikennevahingon

Lisätiedot

Ympäristötoimien vaikutus tuotantokustannukseen

Ympäristötoimien vaikutus tuotantokustannukseen Ympäristötoimien vaikutus tuotantokustannukseen Markus Kankainen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Miten ympäristötoimet vaikuttavat tuotantokustannukseen Ympäristöinvestoinnit Kuolleisuus Rehutehokkuus

Lisätiedot

Uudet ajoneuvot Käytetyt ajoneuvot Yhteensä

Uudet ajoneuvot Käytetyt ajoneuvot Yhteensä 10. Muut verot 03. Autovero Momentille arvioidaan kertyvän 993 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu autoverolakiin (1482/1994). Vuoden 2008 alusta sekä uusien että käytettyjen henkilöautojen

Lisätiedot

Tiedosto on tarkoitettu kohdistumaan vuoteen 2006. Liikenneonnettomuuksien jakaumien kohdalla on jouduttu turvautumaan vuoden 2005 tietoihin.

Tiedosto on tarkoitettu kohdistumaan vuoteen 2006. Liikenneonnettomuuksien jakaumien kohdalla on jouduttu turvautumaan vuoden 2005 tietoihin. 1 (29) 20.4.2007 TIELIIKENTEEN KUSTANNUSARVIO 2006 1. Tiedoston rakenne Tieliikenteen Tietokeskus on uudistanut vuosittain laadittavan tieliikenteen kustannusarvion koskemaan vuotta 2006. Merkittäviä muutoksia

Lisätiedot

LIIKENNÖINTIKORVAUKSEN LASKENTATAPA KANNUSTEURAKKASOPIMUKSESSA

LIIKENNÖINTIKORVAUKSEN LASKENTATAPA KANNUSTEURAKKASOPIMUKSESSA KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut LIITE 3 LIIKENNÖINTIKORVAUKSEN LASKENTATAPA KANNUSTEURAKKASOPIMUKSESSA Posti- ja käyntiosoite Laskutusosoite Puhelin Faksi www.kuopio.fi

Lisätiedot

Metsätalouden arvoketjun kilpailukyky, kannattavuus ja niiden parantaminen. Kari Palojärvi / Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry

Metsätalouden arvoketjun kilpailukyky, kannattavuus ja niiden parantaminen. Kari Palojärvi / Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry Koneyrittäjien ja Metsäalan Kuljetusyrittäjien metsäpäivä Metsätalouden arvoketjun kilpailukyky, kannattavuus ja niiden parantaminen Kari Palojärvi / Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry KESKIARVO TULOKSIA MKY:N

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

SELOSTE Puhelin. Metsätehon keräämään metsäkoneiden tuotos- ja kustannustilastoon saatiin. Kaikki kaato-juonte- koneet olivat yritysten omistamia.

SELOSTE Puhelin. Metsätehon keräämään metsäkoneiden tuotos- ja kustannustilastoon saatiin. Kaikki kaato-juonte- koneet olivat yritysten omistamia. losaiiii Opasti nailta 8 B 00520 HELSINKI 52 SELOSTE Puhelin 14/1975 90-140011 M 0 N I T 0 I MI K 0 N E I D E N T U 0 T 0 S- A KUS T ANNUS T I L AS T 0 V U0 DE L T A 1 9 7 4 J Jukka Taipale AINEISTO Metsätehon

Lisätiedot

Tiedonkeruu kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016:

Tiedonkeruu kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016: TÄYTTÖOHJE 1(5) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016 OPINTOKESKUKSET Muutoksia opintokeskusten kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2017 tiedonkeruuseen: Kevään 2018 tiedonkeruuseen Kustannukset,

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Polttoainesäästöjä kilometri kilometriltä

Polttoainesäästöjä kilometri kilometriltä Polttoainesäästöjä kilometri kilometriltä Bridgestone, kumppanisi vastuullisessa suhteessa ympäristöön Liikkuvuuden parissa toimivana yhtiönä Bridgestone tekee työtä CO 2 -päästöjen vähentämiseksi ja luonnonsuojelun

Lisätiedot

Kiekun palkkakustannusten kohdistamisessa tehtävät muutokset

Kiekun palkkakustannusten kohdistamisessa tehtävät muutokset Kiekun palkkakustannusten kohdistamisessa tehtävät muutokset 12.6.2015 12.6.2015 Kiekun palkkakustannusten jaon kehittäminen 2013-2016 - > 31.12.2013 2014 2015 - > 2016-> Jakopalkkalaskennan tulosten siirto

Lisätiedot

Sokerijuurikkaan katelaskelma vuodelle 2017

Sokerijuurikkaan katelaskelma vuodelle 2017 Sokerijuurikkaan katelaskelma vuodelle 2017 Sato 35 tn/ha Sato 40 tn/ha Sato 45 tn/ha Tuotot (ei sis. kasvubonusta) Sato tn/ha /t Yhteensä Sato tn/ha /t Yhteensä Sato tn/ha /t Yhteensä Juurikas (sis. leike)

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

Monitoriraportin pikaopas. Sivu 1(6)

Monitoriraportin pikaopas. Sivu 1(6) Sivu 1(6) Käyttö Monitoriraportin avulla voidaan seurata, miten autokannan ajoneuvoja on ajettu aikajakson aikana. Monitoriraportin yläosa ilmoittaa autokannan polttoaineenkulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

PienCHP-laitosten. tuotantokustannukset ja kannattavuus. TkT Lasse Koskelainen Teknologiajohtaja Ekogen Oy. www.ekogen.fi

PienCHP-laitosten. tuotantokustannukset ja kannattavuus. TkT Lasse Koskelainen Teknologiajohtaja Ekogen Oy. www.ekogen.fi PienCHP-laitosten tuotantokustannukset ja kannattavuus TkT Lasse Koskelainen Teknologiajohtaja Ekogen Oy www.ekogen.fi Teemafoorumi: Pien-CHP laitokset Joensuu 28.11.2012 PienCHPn kannattavuuden edellytykset

Lisätiedot

Tielaitoksen hankenumeroluettelo Tielaitos 1991

Tielaitoksen hankenumeroluettelo Tielaitos 1991 Tielaitoksen hankenumeroluettelo Tielaitos 1991 Taloushallinto Helsinki 1990 Tiehallitus 9- r Tielaitoksen hankenumeroluettelo Tielaitos Tiehallitus Helsinki 1990 Helsinki 1990 Tielaitos Tiehaflitus Opastin

Lisätiedot

Prosenttiarvon laskeminen Esimerkki. Kuinka paljon pitsapala painaa, kun koko pitsa painaa 350 g?

Prosenttiarvon laskeminen Esimerkki. Kuinka paljon pitsapala painaa, kun koko pitsa painaa 350 g? PERUSPROSENTTILASKUT Prosenttiarvon laskeminen Esimerkki. Kuinka paljon pitsapala painaa, kun koko pitsa painaa 350 g? Kuinka paljon 12 % on 350 grammasta? 350 g 12 % % g 12 x 100 350 12 x 100 350 100

Lisätiedot

Liikenteen vaikutukset ympäristöön

Liikenteen vaikutukset ympäristöön 1 Liikenteen vaikutukset ympäristöön Liikkumismahdollisuuksien ja yhteyksien paranemisen hintana ovat liikenteen aiheuttamat kustannukset, onnettomuudet ja moottoriajoneuvoliikenteen ympäristövaikutukset

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.2015 Sivu 1 27.5.2015 Kustannusmallivaihtoehdot Prosenttiperusteinen yleiskustannusten laskenta

Lisätiedot

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Sari Anetjärvi Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen tilalle on tullut voimaan Kirkon

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 01/15-12/15

TULOSLASKELMA Jakso 01/15-12/15 Sivu 7.1 MYYNTITUOTOT Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 22%/23% 297 322,91 280 559,59 Yhteensä 297 322,91 280 559,59 Myynti, rakentamispalvelut 3188 Myynti rakentamispalv. 0%(käänn. alv) 0,00 1 140,00 Yhteensä

Lisätiedot

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU ESIMERKKI PÄIVÄKOTI ECost ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU Projektipalvelu Prodeco Oy Terminaalitie 6 90400 Oulu Puh. 010 422 1350 Fax. (08) 376 681 www.prodeco.fi RAPORTTI 1 (5) Tilaaja: xxxxxx Hanke: Esimerkki

Lisätiedot

Opetuskäyttö: PYSYVÄ Liisa M. / Koutakoski Oy PÄÄKIRJA

Opetuskäyttö: PYSYVÄ Liisa M. / Koutakoski Oy PÄÄKIRJA 1 (8) Tili Tosite Pvm 1120 Rakennukset (24%) 1120 Rakennukset (24%) Projekti Debet Kredit Saldo 1.1 1.11.2015 Avaava tase 50 00 50 00 1.22 30.11.2015 Poistot ja varastonmuutos 1 00 49 00 1.45 31.12.2015

Lisätiedot

Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 5.3.2008 VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2007

Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 5.3.2008 VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2007 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN KYSELY 8/2008 Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 5.3.2008 VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2007 Oppilaitosten

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16)

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Rautjärven kunta 1 TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Pyydämme tarjoustanne Rautjärven kunnan harjaantumisopetuksen koulukuljetuksesta

Lisätiedot

TARJOUS. Viitaten ostoliikenteen hoitamista koskevaan tarjouspyyntöönne teen alla olevan tarjouksen. Nimi: Osoite: Puhelin:

TARJOUS. Viitaten ostoliikenteen hoitamista koskevaan tarjouspyyntöönne teen alla olevan tarjouksen. Nimi: Osoite: Puhelin: LIITE 2 TARJOUS (Tarjous tulee tehdä tällä asiakirjalla.) Viitaten ostoliikenteen hoitamista koskevaan tarjouspyyntöönne teen alla olevan tarjouksen. 1. Tarjoaja Nimi: Osoite: Puhelin: Liikenteestä vastaava

Lisätiedot

Eläkettä saavien lasten Lesken ja entisen Lasten kerroin

Eläkettä saavien lasten Lesken ja entisen Lasten kerroin Muistio 1 (6) Perhe-eläkkeen kertasuorituksessa käytettävät lasten lukumäärästä riippuvat kertoimet Sisällys 1 Yleistä edunsaajien lukumäärästä riippuvista kertoimista... 1 2 Kertoimet 1.1.2017 alkaen...

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno KIRJANPITO 22C00100 Luento 4a: Hankintameno Luento 4 Hankintameno: Välittömät ja välilliset menot (ennen: muuttuvat ja kiinteät) Hankintamenon määrittäminen Tilinpäätöksen esittäminen: Tilinpäätöksen sisältö:

Lisätiedot

tilintarkastus.fi KUSTANNUSSEURANTA TEKESIN RAHOITUSTA SAAVILLE

tilintarkastus.fi KUSTANNUSSEURANTA TEKESIN RAHOITUSTA SAAVILLE tilintarkastus.fi KUSTANNUSSEURANTA TEKESIN RAHOITUSTA SAAVILLE Tämä kustannusten seurantatyökalu on erityisesti niitä Tekesin rahoitusta saavia yhtiöitä varten, joilla ei ole kirjanpidossa omaa kustannuspaikkaa

Lisätiedot

Toteutunut Lv-%

Toteutunut Lv-% 11:12 13.06.2016 Sivu 1 Myyntituotot Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 L I I K E V A I H T O 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot 3750 Vuokratuotot

Lisätiedot

Liikenteen energiansäästöpolitiikka ja sen haasteet - näkökulma: kuorma-auto- ja pakettiautoliikenne sekä energiapalveludirektiivi

Liikenteen energiansäästöpolitiikka ja sen haasteet - näkökulma: kuorma-auto- ja pakettiautoliikenne sekä energiapalveludirektiivi Liikenteen energiansäästöpolitiikka ja sen haasteet - näkökulma: kuorma-auto- ja pakettiautoliikenne sekä energiapalveludirektiivi VTT 9.5.2006 Risto Saari Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenteen energiansäästöpolitiikka

Lisätiedot

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 26.11.2015 Mika Mänttäri

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 26.11.2015 Mika Mänttäri SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 26.11.2015 Mika Mänttäri VALTIONEUVOSTON ASETUS TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAIN MU- KAISEN VUOSITYÖANSION MÄÄRITTÄMISESTÄ 1. Yleistä 1.1 Asetuksenantovaltuus

Lisätiedot

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokonaisperuste vahvistettu 20.12.2006. Voimassa 1.1.2007 alkaen.

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokonaisperuste vahvistettu 20.12.2006. Voimassa 1.1.2007 alkaen. YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste vahvistettu 20.12.2006. Voimassa 1.1.2007 alkaen. YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET 1

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

energiatehokkuussopimus

energiatehokkuussopimus HUS-kuntayhtymän energiatehokkuussopimus Liittyjä Tämän sopimuksen kiinteänä osana ovat liittymistiedot sekä työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton allekirjoittama Kunta-alan energiatehokkuussopimus.

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO POSELY/387/2016 22.3.2016 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

ASUNTO-OY REVONTULENTIE 4 1 (5) Yhtiökokouksen 10.11.2016 hyväksymä versio HOITOMENOJEN TALOUSARVIO AJALLE 1.7.2016-30.6.2017 ================================================== KIINTEISTÖN TUOTOT Hoitovastikkeet

Lisätiedot

Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa

Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa 2 Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää: Kuinka suuri merkitys tieverkon kunnolla ja erityisesti tien pintakunnolla on raskaan liikenteen toimintaolosuhteisiin

Lisätiedot

Tilastoaineistoa 2007

Tilastoaineistoa 2007 Tilastoaineistoa 2007 Kaupan tilastot 2007 1 2 Kaupan tilastot 2007 KAUPAN TILASTOT 2007 Kaupan tilastot ovat valmistuneet. Tilastovihko ilmestyy perinteisessä painetussa muodossa. Se löytyy myös Suomen

Lisätiedot

Liikennevakuutuksen maksututkimus

Liikennevakuutuksen maksututkimus Ohje 1 (5) Viimeisin muutos 1.1.2016 VN Liikennevakuutuksen maksututkimus VN-tiedonkeruussa kerätään tietoa vahinkovakuutusyhtiön liikennevakuutuksesta. Tietoja käytetään Finanssivalvonnan suorittamaan

Lisätiedot

Talousmatematiikan perusteet: Luento 1. Prosenttilaskentaa Korkolaskentaa Lukujonot: aritmeettinen ja geometrinen

Talousmatematiikan perusteet: Luento 1. Prosenttilaskentaa Korkolaskentaa Lukujonot: aritmeettinen ja geometrinen Talousmatematiikan perusteet: Luento 1 Prosenttilaskentaa Korkolaskentaa Lukujonot: aritmeettinen ja geometrinen Luennon sisältö Prosenttilaskennan kertausta Korkolaskentaa Käsitteitä Koron lisäys kerran

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön lakimuutokset astuvat voimaan - mikä muuttuu?

Vapaan sivistystyön lakimuutokset astuvat voimaan - mikä muuttuu? Opintokeskuspäivä Kulttuuritalo Vapaan sivistystyön lakimuutokset astuvat voimaan - mikä muuttuu? Opetusneuvos Kirsi Lähde 18.11.2015 LAKI VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ (632/1998) OPINTOKESKUKSIA KOSKEVAT MUUTOKSET

Lisätiedot

Kiekun jakopalkkojen laskentamalli ja ratkaisun jatkokehittämisen vaikutukset virastoihin

Kiekun jakopalkkojen laskentamalli ja ratkaisun jatkokehittämisen vaikutukset virastoihin Kiekun jakopalkkojen laskentamalli ja ratkaisun jatkokehittämisen vaikutukset virastoihin Kimmo Järvinen Valtiokonttori Tilaisuus, Esittäjä Palkkakustannusten jaon muutokset vuodelle 2016 Uutinen Valtiokonttorin

Lisätiedot

Luku 7 Energiansäästö

Luku 7 Energiansäästö Luku 7 Energiansäästö Asko J. Vuorinen Ekoenergo Oy Pohjana: Energiankäyttäjän käsikirja 2013 1 Sisältö Energialasku Lämmitys Sähkö Liikenne Ravinto 2 ENERGIALASKU 3 Perheen energialasku Asuminen Kulutuskohde

Lisätiedot

Kuljetusalan vastuullisuus nyt ja tulevaisuudessa

Kuljetusalan vastuullisuus nyt ja tulevaisuudessa Kuljetusalan vastuullisuus nyt ja Vastuulliset kuljetukset muuttuvilla markkinoilla 10.1.2017 Petri Murto Johtaja, asiantuntijapalvelut Kuorma-autoliikenne on Suomessa merkittävin kuljetusmuotomme Kotimaan

Lisätiedot

OSIO C Liite 9 Merenkulkuoppilaitos Soveltaminen ja palkka

OSIO C Liite 9 Merenkulkuoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C Liite 9 Merenkulkuoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 9 MERENKULKUOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Merenkulkuoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen ehtoina sovelletaan

Lisätiedot

HKL. Benchmarking-tutkimukset Kaupungin paras liike. Kaupungin paras liike.

HKL. Benchmarking-tutkimukset Kaupungin paras liike. Kaupungin paras liike. HKL Kaupungin paras liike Benchmarking-tutkimukset 2015 HKL:n oma kyselytutkimus eurooppalaisille raitiovaunuoperaattoreille Raitioliikenteen kustannus- ja tehokkuusvertailu HKL:n kyselyn perusteella Vertailussa

Lisätiedot

Näytesivut. 2.1 Palkasta sopiminen ja palkan maksaminen

Näytesivut. 2.1 Palkasta sopiminen ja palkan maksaminen 2 Palkat ja palkkausjärjestelmät Tässä luvussa selvitetään palkasta sopimiseen, palkkatason määrittelyyn ja työehtosopimusten palkkausjärjestelmiin liittyviä kysymyksiä. 5 Vaikka työnantaja ja työntekijä

Lisätiedot

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET Kokooma 30.3.2006. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 20.12.2004. Voimassa 1.1.20 Perusteen 13.6.2003 voimaantulosäännös Voimaantulo

Lisätiedot

Toimialan näkymät kääntymässä myötäiseen Merkittävää kasvunvaraa sähköisten järjestelmien hyödyntämisessä

Toimialan näkymät kääntymässä myötäiseen Merkittävää kasvunvaraa sähköisten järjestelmien hyödyntämisessä Toimialan näkymät kääntymässä myötäiseen Merkittävää kasvunvaraa sähköisten järjestelmien hyödyntämisessä 2 3 N=585 Ajosuoritteen kehitys: tarkastelu jäsenyhdistyksen mukaan Onko yrityksenne ajosuorite

Lisätiedot

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Yhteistyössä: Kuljetusala.com Kuljetusala pitää Suomen pyörät pyörimässä Kuljetusala liikuttaa kaikkea Suomessa ja ulkomailla

Lisätiedot

Mat Investointiteoria Laskuharjoitus 1/2008, Ratkaisu Yleistä: Laskarit tiistaisin klo luokassa U352.

Mat Investointiteoria Laskuharjoitus 1/2008, Ratkaisu Yleistä: Laskarit tiistaisin klo luokassa U352. Yleistä: Laskarit tiistaisin klo 14-16 luokassa U352. Kysyttävää laskareista yms. jussi.kangaspunta@tkk. tai huone U230. Aluksi hieman teoriaa: Kassavirran x = (x 0, x 1,..., x n ) nykyarvo P x (r), kun

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

AJONEUVOKOHTAINEN KANNATTAVUUS P-H KULJETUS OY:SSÄ

AJONEUVOKOHTAINEN KANNATTAVUUS P-H KULJETUS OY:SSÄ AJONEUVOKOHTAINEN KANNATTAVUUS P-H KULJETUS OY:SSÄ Kalle Salonen Opinnäytetyö 2014 TLO9S1A Logistiikan koulutusohjelma KUVAILULEHTI Tekijä(t) Salonen, Kalle-Matias Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ TALOUSARVIOSTA 2016

TIIVISTELMÄ TALOUSARVIOSTA 2016 - TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ TALOUSARVIOSTA 2016 1 (13) 100 SAUNA-LEHTI JA TIEDOTUSTOIMINTA Budjetti 2016 Ennuste 2015 Budjetti 2015 Toteuma Budjetti 2014 2012 Tuotot yhteensä 81 000,00 101 000,00 71 000,00

Lisätiedot

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen perustutkintoon johtavaa koulutusta ja ammatilliseen peruskoulutukseen

Lisätiedot

Kertoimien laskentakaava on seuraava:

Kertoimien laskentakaava on seuraava: Muistio 1 (7) Kertasuorituskertoimet 1.1.2017 alkaen Sisällys 1 Yleistä kertasuorituksista 2 Lapseneläkkeen kertasuorituskertoimet 1 Yleistä kertasuorituksista... 1 2 Lapseneläkkeen kertasuorituskertoimet...

Lisätiedot

Kilpailukykysopimuksen vaikutukset. Olli Savela Metalli 49:n seminaari Turku

Kilpailukykysopimuksen vaikutukset. Olli Savela Metalli 49:n seminaari Turku Kilpailukykysopimuksen vaikutukset Olli Savela Metalli 49:n seminaari Turku 12.11.2016 1 Kilpailukykysopimuksen taustaa Sipilän hallitus uhkasi ns. pakkolaeilla ja 1,5 miljardin euron lisäleikkauksilla

Lisätiedot

OSARIO. Lopullisessa luettelossa olleista yhteensä 54 muokkausyksiköstä

OSARIO. Lopullisessa luettelossa olleista yhteensä 54 muokkausyksiköstä OSARIO Opastinsilta 8 B 00 HELSINKI 5 Puhelin: 90011 SELOSTE 5/195 M A A N M U 0 K K A U S K 0 N E I D E N J A K U S T A N N U K S I S T A K Ä Y T Ö S T Ä Harri Rumpunen t Tutkimuksen tarkoituksena oli

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

Rahoituksen seuranta - ohje. Ulkopuolisen rahoituksen tutkimukset

Rahoituksen seuranta - ohje. Ulkopuolisen rahoituksen tutkimukset Rahoituksen seuranta - ohje Ulkopuolisen rahoituksen tutkimukset 1.12.2016 1 Sisällys 1. Katelaskelma... 1 2. Rahoituksen toteumalaskelma... 3 3. Tutkimusten muu talouden raportointi... 4 2 1. Katelaskelma

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 119/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjän eläkelain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjän eläkelakia. Muutos

Lisätiedot

ENNAKKOTEHTÄVÄ 2016: Maisterivaiheen haku, tuotantotalous

ENNAKKOTEHTÄVÄ 2016: Maisterivaiheen haku, tuotantotalous Tampereen teknillinen yliopisto 1 (5) ENNAKKOTEHTÄVÄ 2016: Maisterivaiheen haku, tuotantotalous Yleiset valintaperusteet Tuotantotalouden hakukohteessa kaikkien hakijoiden tulee palauttaa ennakkotehtävä.

Lisätiedot

EPS Vuosibudjetti 2016 23.11.2015

EPS Vuosibudjetti 2016 23.11.2015 EPS Vuosibudjetti 2016 23.11.2015 Nirkko Budjetti 2015 Ennuste 2015 Budjetti 2016 2016 huom *vaihtuvuutta jäsenistöön *jäsenmaksut +10% (ollut samat vuodesta 2009) *ei tietoa kaupungin maksuista/sopimuksista

Lisätiedot

Kausihuonelaskelma

Kausihuonelaskelma Kausihuonelaskelma 16.12.2014 Markku Kajalo, Oulun yliopisto/kajaanin yliopistokeskus, Sotkamo Taustatietoja kausihuoneinvestoinnin laskelmalle Esimerkkinä tuoreena myyty vadelma. Kausihuoneen tarvikekustannus

Lisätiedot

Valitse voittajarengas

Valitse voittajarengas Valitse voittajarengas Monipuolisuus on nyt tärkeämpää kuin koskaan Nykyisessä vaikeassa taloustilanteessa yksi parhaista kuljetus- ja kalustotoimintojen optimointitavoista on hyödyntää jokaista kuorma-autoa

Lisätiedot

RUSKON KUNNAN TURUN KOULUSOPIMUSTEN MUKAISET KOULUKULJETUKSET LUKUVUOSINA 2016-2018

RUSKON KUNNAN TURUN KOULUSOPIMUSTEN MUKAISET KOULUKULJETUKSET LUKUVUOSINA 2016-2018 RUSKON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 25.1.2016 RUSKON KUNNAN TURUN KOULUSOPIMUSTEN MUKAISET KOULUKULJETUKSET LUKUVUOSINA 2016-2018 Ostaja Kohde Ruskon kunta / Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

Lisätiedot

1 Liittymismaksun yleiset määräytymisperusteet

1 Liittymismaksun yleiset määräytymisperusteet 1 Nurmijärven Vesi - liikelaitoksen PALVELUMAKSUHINNASTO Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta hyväksynyt 28.10.2009 42 Nurmijärven Vesi liikelaitoksen johtokunta tarkistanut 20.10.2010 39 Nurmijärven

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmallit

Yksinkertaistetut kustannusmallit Yksinkertaistetut kustannusmallit Rahoitusinfo Noormarkun klubi 12.2.2015 Satakunnan ELY-keskus, Maaseutuyksikkö, Raija Wessman 2.2.2015 1 Yksinkertaistetut kustannusmallit Käytetään ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

Investointien rahoituksen perusteita

Investointien rahoituksen perusteita Investointien rahoituksen perusteita Ismo Vuorinen yliopettaja (laskentatoimi ja rahoitus) Investointien suunnittelu ja rahoitus -opintojakso Hämeenlinna, kevät 2010! "" # $ % $$& 20042010 Ismo Vuorinen

Lisätiedot

Sairauspäivärahan määrän laskennan ohje

Sairauspäivärahan määrän laskennan ohje Sairauspäivärahan määrän laskennan ohje Sairauspäivärahan yleisistä perusteista saat tarkempaa tietoa Kun sairastat -sivuilta sekä Kelan toimistoista. Päivärahan määrä lasketaan pääsääntöisesti henkilön

Lisätiedot

Mitä kustannuksia julkisen tutkimuksen projektille voidaan hyväksyä? Miten projektiseuranta on järjestettävä?

Mitä kustannuksia julkisen tutkimuksen projektille voidaan hyväksyä? Miten projektiseuranta on järjestettävä? Mitä kustannuksia julkisen tutkimuksen projektille voidaan hyväksyä? Miten projektiseuranta on järjestettävä? 7-2016 1/22 Copyright Tekes Tilitysohjeen sisältö Mitä asioita otettava huomioon heti projektin

Lisätiedot

Opiskelijanumero ja nimi:

Opiskelijanumero ja nimi: 1 LUT School of Business and Management Yliopisto-opettaja, Tiina Sinkkonen Opiskelijanumero ja nimi: CS31A0101 KUSTANNUSJOHTAMISEN PERUSKURSSI Tentti 22.10.2015 Tentissä saa olla mukana vain muistiinpanovälineet

Lisätiedot

Kipsivalu.fi - tarjouspyyntöopas. Näin pyydät kipsivalutarjouksen ja vertailet saamiasi tarjouksia

Kipsivalu.fi - tarjouspyyntöopas. Näin pyydät kipsivalutarjouksen ja vertailet saamiasi tarjouksia Kipsivalu.fi - tarjouspyyntöopas Näin pyydät kipsivalutarjouksen ja vertailet saamiasi tarjouksia JoKa-Remontit Oy Jouni Kartaslammi 16.1.2012 JoKa-Remontit Oy 2! Kipsivalun tarjouspyyntöopas 01/2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Turkisalan taloudellinen merkitys

Turkisalan taloudellinen merkitys Turkisalan taloudellinen merkitys Koonnut PTT, syksy 216 Vienti 1 - viennin arvo kasvoi vuonna 215 noin 15 milj. edellisvuoteen verrattuna - tuonnin arvo laski kahden poikkeusvuoden jälkeen - nettoviennin

Lisätiedot

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset Kunnanhallitus 110 06.06.2016 Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset 406/220/2016 (367/220/2015) Kunnanhallitus 15.06.2015

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

UUTUUDET KRS50 Ohjaava rengas ALV 0% ALV 24% 5S506538 385/65 R 22.5 160K C B 1 69 db 589,84 731,40 UUTUUS! KXS10 Ohjaava rengas ympärivuotiseen käyttöön 5XS18031 315/80 R 22.5 M+S 156/150L D B 2 73 db

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA / RUUKIN TAAJAMA Biokaukolämpöenergian kannattavuustarkastelu Syyskuu 2010

SIIKAJOEN KUNTA / RUUKIN TAAJAMA Biokaukolämpöenergian kannattavuustarkastelu Syyskuu 2010 1(6) SIIKAJOEN KUNTA / RUUKIN TAAJAMA Biokaukolämpöenergian kannattavuustarkastelu Syyskuu 2010 Osoite: Puh/fax Sähköposti: PL 43 (Voudintie 6) (08)-5625 100 etunimi.sukunimi@planora.fi 90401 OULU (08)-376

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 YT-rules Oy YT-rules Oy 1/11 YT-rules Oy 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Kankaanpää Timo Osoite Iiriksentie 7 B 2 Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE : Mallivastaukset

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE : Mallivastaukset KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE.6.016: Mallivastaukset Sivunumerot mallivastauksissa viittaavat pääsykoekirjan [Matti Pohjola, Taloustieteen oppikirja, 014] sivuihin. (1) (a) Julkisten menojen kerroin (suljetun

Lisätiedot

KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS. Työ: E26478. Tampere, 4.12.2013

KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS. Työ: E26478. Tampere, 4.12.2013 KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS Työ: E26478 Tampere, 4.12.2013 PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 Y-tunnus 0564810-5 Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka määrätään palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite).

Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka määrätään palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite). Osio F Liite 13 Kansanopisto Palkka ja työaika OSIO F LIITE 13 KANSANOPISTO I VIRAN/TOIMENHALTIJOIDEN PALKKA JA TYÖAIKA 1 Rehtorin tehtäväkohtainen palkka Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TOIMINTAKESKUKSEN KULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ TOIMINTAKESKUKSEN KULJETUKSISTA TARJOUSPYYNTÖ TOIMINTAKESKUKSEN KULJETUKSISTA Kurikan kaupunki pyytää tarjousta toimintakeskuksen työntekijöiden kuljetuksista ajalle 1.9.2011-31.8.2012. Mahdollinen vuoden optio. Tarjouskilpailu on avoin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖKSEN 2005 LIITEOSA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖKSEN 2005 LIITEOSA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖKSEN 2005 LIITEOSA Liiteosa sisältää seuraavat taulukot: Taulukko 1: Taulukko 2: Taulukko 3: Taulukko 4: Taulukko 5: Taulukko 6: Taulukko 7: Taulukko 8 Taulukko

Lisätiedot

OHJEITA TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAIN MUKAISEN VUOSITYÖANSION MÄÄRITTÄMISEEN (25.1.2016)

OHJEITA TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAIN MUKAISEN VUOSITYÖANSION MÄÄRITTÄMISEEN (25.1.2016) Tapaturma-asiain korvauslautakunnan yleisohje 25.1.2016 19.4.2016 korjattu laskentataulukon esimerkkitapauksen työttömyyspäivät ja luontoisetujen summakohdan laskentakaava OHJEITA TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAIN

Lisätiedot

SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2013

SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2013 SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2013 www.skal.fi SKAL:n Kuljetusbarometri 1/2013 SKAL:n vuoden 2013 ensimmäiseen kuljetusbarometriin vastasi 966 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL:n alue- ja erikoisjärjestöjä

Lisätiedot

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2011

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2011 Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2011 Sisällysluettelo Tulosten yhteenveto Kohde 1: linjat 6, 61, 9, 90 Kohteen tulos diagrammina Kohde 2: linja 8 Kohteen tulos diagrammina

Lisätiedot