AJONEUVOJEN KUSTANNUSLASKENNAN PERUSTEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AJONEUVOJEN KUSTANNUSLASKENNAN PERUSTEET"

Transkriptio

1 AJONEUVOJEN KUSTANNUSLASKENNAN PERUSTEET Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

2 AJONEUVOJEN KUSTANNUSLASKENNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO Sivu JOHDANTO LASKENTAPERUSTEET Ajoneuvon uushankintahinta Vuotuinen ajosuorite Ajoneuvon käyttöikä (km) ja pitoaika (vuotta) Polttoaineen kulutus (l/100 km) Lisäaineen kulutus (l/100 km) Renkaiden kestomatka (km) Käyttö- ja palkkatunnit (h/a) KUSTANNUSTEKIJÄT KULJETTAJAN TYÖKUSTANNUKSET Kuljettajan palkka Välilliset palkkakustannukset Päivärahat ja majoituskulut MUUTTUVAT KUSTANNUKSET Polttoainekustannukset Lisäainekustannukset Voiteluainekustannukset Korjaus- ja huoltokustannukset Rengaskustannukset KIINTEÄT KUSTANNUKSET Pääomakustannukset Poistot Pääoman korko Käyttöpääoman korko Vakuutusmaksut Liikennöimismaksut Hallintokustannukset Ylläpitokustannukset Muu ajo YRITTÄJÄRISKI KULJETUSMAKSUT LIITE (esimerkkilaskelma)

3 AJONEUVOJEN KUSTANNUSLASKENNAN PERUSTEET JOHDANTO Tämän monisteen tarkoituksena on pyrkiä selvittämään kuorma- ja pakettiautojen kustannuslaskennan alkeet. Monisteessa esitetty kustannuslaskenta perustuu Teollisuuden Keskusliiton (nykyisin Elinkeinoelämän keskusliitto EK) ja Suomen Kuorma-autoliiton (nykyisin Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry) yhteisesti nimeämän kuljetusmaksulautakunnan (TEKLA) suosittelemaan kustannuslaskentamalliin. Laskelman lähtötietoina käytetään sellaisia kustannustietoja, joista on vähennetty ne arvonlisäverot, jotka myös yritys voi vähentää omassa toiminnassaan. Tällä periaatteella tehty laskelma vastaa kuljetusmaksua ilman arvonlisäveroa, joten se on lisättävä erillisenä summana varsinaisen kuljetusmaksun päälle. Laskentamallia voidaan käyttää kustannusten määrittelyyn sekä kotimaanettä ulkomaanliikenteessä. Ulkomaanliikenteessä eroja voi muodostua kustannustekijöiden (mm. palkat, päivärahat, polttoaineet, vakuutusmaksut ym.) euromääräisistä eroista, sekä erityiskustannuksista kuten esim. tie-, satama- ja lauttamaksuista. 1. LASKENTAPERUSTEET Ryhdyttäessä esim. hinnoittelemaan määrättyä kuljetustehtävää on ensimmäiseksi määriteltävä kustannuslaskennalla ajoneuvon vuotuiset kokonaiskustannukset. Näiden kustannuksien selvittämiseksi on laskentaa varten laadittava perusteet, jotka muodostuvat seuraavista osatekijöistä: ajoneuvo ja sen uushankintahinta ajosuorite vuodessa ajoneuvon pitoaika polttoaineen kulutus Lisäaineen kulutus renkaiden kestomatka käyttö- ja palkkatunnit. 1

4 1.1. Ajoneuvon uushankintahinta Ensimmäisenä tehtävänä on valita ajoneuvo ja määritellä sen uushankintahinta varusteineen. Hankintahintana laskelmissa käytetään arvonlisäverotonta hintaa. Ajoneuvon hankintahinnasta kuitenkin vähennetään renkaiden hinta (ajoneuvon alla olevat uudet renkaat), koska ne otetaan huomioon rengaskustannuksissa. Vararenkaan hankintahintaa ei vähennetä ajoneuvon hinnasta. Tyyppiajoneuvoina laskelmissa käytetään: * yksilöllisessä laskelmassa, kyseessä olevaa ajoneuvoa * yleislaskelmissa, esim. kolmea yleisintä, kyseisessä kuljetustehtävässä käytettyä ajoneuvoa. Ajoneuvon ja sen varusteiden hankintahintoina tulee käyttää aina uushankintahintaa, jotta inflaation vaikutus pystyttäisiin huomioimaan laskelmissa. Lisäksi pääomakustannusten laskentakaavat ottavat huomioon kaluston koko pitoajan pääomakustannukset keskimääräisenä vuotta kohden Vuotuinen ajosuorite (ja muu ajo) Vuotuinen ajosuorite saadaan lasketuksi joko kuukauden ajokilometrimäärän ja ajokuukausien tai vuotuisten ajokertojen ja kuljetusetäisyyden perusteella. Jälkimmäisessä tapauksessa joudutaan määrittelemään yhden keikan kestoaika ja tämän jälkeen lasketaan kuinka monta ajokertaa suoritetaan normaaliolosuhteissa vuoden aikana. Vuotuista ajosuoritetta määriteltäessä tulee huomioida ajoneuvon huolto- ja korjaustöistä aiheutuneet seisontapäivät. Normaalin työllisyyden aikana voidaan ajopäiviä laskea viiden päivän työviikon mukaan olevan noin 250 päivää vuodessa. Mikäli kuljetuksia suoritetaan kuutena päivänä viikossa on luku vastaavasti noin 300 päivää vuodessa. Esimerkki: kuljetusetäisyys 20 km ja keikka-aika 2 h "Keikkoja" päivässä = 8 h/2 h = 4 keikkaa/päivä "Keikkoja" vuodessa = 250 pv x 4 keikkaa/pv = keikkaa/a Vuotuinen ajosuorite = keikkaa x 2 x 20 km = km/a Muuta ajoa syntyy mm. ajoneuvon viennistä asemapaikalle, huoltoon, pesuun, korjaamolle, katsastukseen jne. Muuta ajoa ei lasketa ajosuoritteeseen mukaan, mutta se otetaan huomioon joko vuotuisessa kokonaisajomäärässä muuttuvia kustannuksia 2

5 laskettaessa, tai erikseen vasta kiinteiden kustannusten laskennan yhteydessä Ajoneuvon käyttöikä (km) ja pitoaika (vuotta) Ajoneuvon taloudellinen käyttöikä ja pitoaika riippuvat useista eri tekijöistä kuten esim. suoritealasta, ajoneuvotyypistä, ajoneuvon toiminnan varmuudelle asetettavista vaatimuksista jne. Ajoneuvon kustannuksia seuraamalla pystytään kunkin auton taloudellinen pitoaika määrittelemään useinkin vasta jälkikäteen. Kustannuslaskelmissa tämä menettely ei kuitenkaan ole mahdollista vaan taloudellinen pitoaika joudutaan arvioimaan yleensä aikaisempien kokemuksien perusteella. Pitoaika (vuotta) = käyttöikä (km) ajokilometrit vuodessa Käyttöikä (km) = pitoaika (vuotta) x ajokilometrit vuodessa 1.4. Polttoaineen kulutus (l/100 km) Ajoneuvon polttoaineen kulutus riippuu useista eri tekijöistä kuten ajo-olosuhteista, kuljetusetäisyydestä, ajoneuvon kokonaismassasta, ajonopeudesta, otsapinta-alasta, ilmanvastuskertoimesta, renkaista, moottorin kunnosta, ajotavasta, lisälaitteiden käytöstä jne. Edellä esitettyjen muuttujien suuresta määrästä johtuen ei polttoaineen kulutusta pystytä määrittelemään tarkasti matemaattisilla kulutusmalleilla, vaan kulutuslukemat tulisi ensisijaisesti pyrkiä määrittelemään kyseisen ajoneuvon kirjanpidon perusteella Lisäaineen kulutus (l/100 km) Mikäli laskettavassa ajoneuvossa käytetään AdBlue-lisäainetta, tulee sen kulutus arvioida tässä kohdassa Renkaiden kestomatka (km) Laskentaperusteisiin määritellään uusien ja pinnoitettujen (jos käytetään) renkaiden keskimääräinen kestomatka kilometreissä. Renkaiden kestomatka riippuu akseliston lisäksi myös useista muista eri tekijöistä kuten ajo-olosuhteista, kokonaismassasta, ajonopeudesta, renkaiden tyypistä ja ilmanpaineesta, ajotavasta, tienpinnan tyypistä jne. Renkaiden kestomatka määritellään oman seurannan / kokemusperäisten tietojen perusteella. 3

6 1.7. Käyttö- ja palkkatunnit (h/a) Vuotuiset käyttötunnit saadaan lasketuiksi kertomalla ajokertojen lukumäärällä ajotehtävän kestoaika (keikka-aika). Vastaavasti kuljettajan / kuljettajien vuotuiset palkkatunnit saadaan lasketuksi kertomalla päivittäinen työaika vuotuisella työpäivien lukumäärällä. On huomattava, että palkkatuntien lukumäärä on yleensä suurempi (n %) kuin auton teholliset käyttötunnit, koska palkkatunnit sisältävät myös valmistelu- ja apuajat. Näihin aikoihin lasketaan ajoneuvon lähtökuntoon laitto, polttoainetankkaukset ym. vastaavat ajat, sekä katsastusmatkat, korjaamolla/huollossa/pesussa käynnit jne. Mikäli ajoneuvon käyttöpäivien lukumäärä on esim. 250 päivää vuodessa, voidaan vuotuisena työpäivien lukumääränä yleensä käyttää päivää. Normaalin työajan mukaan kuljettajan palkkatunnit vuodessa ovat ns. yksivuorotyössä noin 2020 tuntia. Tähän lukuun sisältyy myös tuuraajan tekemät tunnit varsinaisen kuljettajan ollessa esim. vuosilomalla. 2. KUSTANNUSTEKIJÄT Kustannustekijöiden ryhmittely tarkoituksenmukaisella tavalla muodostaa autokuljetusten kustannuslaskennan rungon. Koska osa kustannuksista on riippumattomia siitä ajetaanko ajoneuvolla tai ei, on kustannustekijät yleensä jaoteltu niiden luonteensa perusteella seuraavasti: Kuljettajan työkustannukset - kuljettajan palkka - välilliset palkkakustannukset - päivärahat ja majoituskulut Muuttuvat kustannukset - polttoainekustannukset - lisäainekustannukset - voiteluainekustannukset, ellei sisällytetty huoltokuluihin - korjaus- ja huoltokustannukset - rengaskustannukset Kiinteät kustannukset - pääomakustannukset - vakuutukset - liikennöimismaksut - ylläpitokustannukset - hallintokustannukset - muu ajo, ellei se jo sisälly muuttuviin kustannuksiin Yrittäjäriski - sisältää mahdollisen yrittäjävoiton ja verottajan osuuden siitä 4

7 Ulkomaanliikenteessä on otettava huomioon edellä mainittujen (kuljettaja + ajoneuvo) kustannusten lisäksi ns. erityiskustannukset, joita ovat mm. satama- ja lauttamaksut, tie-, tunneli- ja siltamaksut, sekä TIR-carneista aiheutuvat lisäkustannukset. Ulkomaanliikenteessä aiheutuneet lisäkustannukset määritellään yleensä kuormakohtaisesti erikseen ja ne voidaan sopia laskutettavaksi myös asiakkailta esim. laskun mukaan. 3. KULJETTAJAN TYÖKUSTANNUKSET 3.1. Kuljettajan palkka Kuljettajan keskipalkka määritellään siten, että se sisältää mahdolliset ilta-, yö-, urakka-, ym. lisät. Kuljettajan palkka ( /a) = palkkatunnit (h/a) x keskim. tuntipalkka ( /h) 3.2. Välilliset palkkakustannukset Välilliset palkkakustannukset muodostuvat sosiaalimenoista sekä lomakorvauksista, sairausajan palkoista ja palkallisista vapaapäivistä. Välillisten palkkakustannusten osuus kohdassa 3.1 lasketuista kuljettajan palkoista on yleensä noin %. Välilliset palkat ( /a) = välilliset palkkakustann. (%) x kuljettajan palkka ( /a) Päivärahat ja majoituskulut Työkustannuksiin lasketaan mukaan myös päivä- ja ruokarahat sekä mahdolliset majoituskustannukset. 4. MUUTTUVAT KUSTANNUKSET Muuttuviksi kustannuksiksi kutsutaan niitä osakustannuksia, jotka muodostuvat pääasiallisesti silloin, kun ajoneuvolla ajetaan. Tietyissä tapauksissa osa poistoista voidaan katsoa kuuluviksi muuttuviin kustannuksiin. Muuttuvat kustannukset lasketaan ensin osatekijöittäin kilometriä kohti ( /km) ja vasta yhteenlaskuvaiheen jälkeen kerrotaan vuotuisella ajomäärällä (km/vuosi), jolloin saadaan muuttuvat kustannukset vuositasolla ( /a). 5

8 4.1. Polttoainekustannukset Polttoainekustannukset lasketaan kertomalla laskentaperusteisiin valitulla polttoaineen kulutuksella polttoaineen keskimääräinen litrahinta. Laskelmissa hintana käytetään arvonlisäverotonta hintaa. Ulkomaanliikenteessä polttoaineen hinta määritellään liikennöitävien maiden tankkausmäärillä painotetun keskimääräisen hintatason mukaan. Polttoainekustann. ( /km) = polttoain.hinta ( /l) x kulutus (l/100 km) Lisäainekustannukset Lisäainekustannukset lasketaan kertomalla laskentaperusteissa määritetyllä lisäaineen kulutuksella lisäaineen arvonlisäveroton litrahinta. Lisäainekustann. ( /km) = lisäaineen hinta ( /l) x kulutus (l/100 km) Voiteluainekustannukset Voiteluainekustannukset, jotka muodostuvat alustavoitelusta, öljyistä, suodattimista ja jäähdytys- ym. nesteistä lasketaan suoraan ajokilometriä kohti ilman arvonlisäveroa ( /km). Voiteluainekustann. ( /km) = voiteluhuollon kustannus ( ) huoltoväli (km) Voiteluainekustannukset sisällytetään useissa laskelmissa korjaus- ja huoltokustannuksiin Korjaus- ja huoltokustannukset Korjaus- ja huoltokustannuksiin lasketaan kuuluvaksi varsinaiset korjaus- ja määräaikaishuoltomenot, jotka tulee arvioida keskimääräisenä kustannuksena ilman arvonlisäveroa ( /vuosi tai /km) ajoneuvon koko pitoajalle. Määriteltäessä ko. kustannuksia, tulee niissä huomioida myös oman työn osuus. Kustannusten arvioinnissa tulisi käyttää hyväksi oman kirjanpidon tietoja tai autoliikkeiden huoltosopimusten hintoja Rengaskustannukset Rengaskustannukset saadaan määriteltyä jakamalla renkaan arvonlisäveroton kokonaishinta renkaan kokonaiskestomatkalla. Renkaan kokonaishinta muodostuu uuden renkaan hinnasta mahdollisine pinnoituksineen ja rengastöineen. Uuden renkaan hinta on määritelty jo aiemmin 6

9 (kohdassa 1.1.), joten pinnoitteen hinta rengastöineen ja pinnoituskertojen määrä määritellään vielä erikseen. Kustannuslaskelmissa käytettävät rengaskustannukset ( /km) saadaan määrätyksi seuraavalla tavalla: Rengaskustannukset ( /km) = renkaan hinta pinnoituksineen ( /kpl) x lukumäärä (kpl) uuden renkaan kestomatka (km) + pinnoitteiden kestomatka (km) 5. KIINTEÄT KUSTANNUKSET Kiinteiksi kustannuksiksi kutsutaan kaikkia niitä osakustannuksia, jotka ovat pääasiallisesti riippumattomia ajosuoritteesta. Osa kiinteistä kustannuksista, kuten esim. osa poistoista, voidaan eräissä tapauksissa katsoa kuuluviksi muuttuviin kustannuksiin Pääomakustannukset Pääomakustannukset muodostuvat ajoneuvon arvonalenemisesta johtuvista vuotuisista poistoista, oman ja vieraan pääoman koroista sekä käyttöpääoman korosta. Poistojen ja korkojen laskentaa varten tarvitaan arvonalenemisprosentti, joka kuvaa kuinka monta prosenttia ajoneuvon arvo keskimäärin vuosittain alenee. Prosenttiluvun suuruuteen vaikuttavat pääasiassa kuljetussuoriteala, ajokilometrien määrä, ajoneuvotyyppi, ikä, markkinatilanne, ajoneuvon merkki, suhdanteet jne. Seuraavassa esitetty jäännösarvotaulukko on tarkoitettu helpottamaan arvonalenemisprosentin valintaa. Jos esim. 6 vuotta vanhan auton jäännösarvo (vaihtoarvo) uuteen verrattuna on 21 %, vastaa se 23 % arvonalenemista vuosittain. Pitoaika (vuotta) Arvonalenemisprosentti Jäännösarvo (%)

10 Poistot Ajoneuvon vuotuinen arvonaleneminen huomioidaan kustannuslaskelmissa poistoina. Vuotuinen poisto saadaan jakamalla hankintahinnan ja jäännösarvon erotus pitoajalla (vuotta). Hankintahintana käytetään laskentahetken uushankintahintaa. Vuosipoisto ( /a) = uushankintahinta ( ) - jäännösarvo ( ) pitoaika (a) Jäännösarvo ( ) = H x (1 - b ) n 100 H = uushankintahinta renkaitta ( ) b = arvonalenemisprosentti vuodessa (%) n = pitoaika (a) Pääoman korko Pääoman korko sekä vieraan että oman, lasketaan aina kunkin pitovuoden alussa jäljellä olevalle investoidulle pääomalle. Omalle ja vieraalle pääomalle voidaan käyttää samaa korkokantaa. Korko ( /a) = korkokerroin x vuosipoisto ( /a) Korkokerroin = korkoprosentti arvonalenemisprosentti Laskentahetken korkoa (laskentakorkoa) valittaessa on otettava huomioon, että kaluston hankinnan yhteydessä joudutaan rahoittamaan joksikin aikaa myös arvonlisäveron osuus. Tämän arvioidaan vaikuttavan laskentakorkoa nostavasti n. 0,5 %-yksikköä. Laskentakorkoa määriteltäessä on otettava huomioon varsinaisen koron lisäksi tulevat muut lainanhoitokulut (ei lyhennyksiä) Käyttöpääoman korko 5.2. Vakuutusmaksut Käyttöpääoma muodostuu siitä pääomasta, joka tarvitaan investoidun pääoman lisäksi yrityksen jatkuvan toiminnan rahoittamiseksi (palkat, polttoaineet, vakuutukset jne). Käyttöpääoman suuruus riippuu tilisaamisten ja tilivelkojen erotuksesta. Ohjeellisena lukuarvona käyttöpääoman korolle voidaan pitää 10 % pääoman vuosikorosta. Vakuutusmaksujen suuruus saadaan kustannuslaskelmiin joko vakuutusmaksukuiteista tai vakuutusyhtiöstä. Yleislaskelmissa ei yleensä huomioida 8

11 mahdollisia bonuksia. Kustannuslaskelmissa käytetään yleensä seuraavia vakuutuksia: * Liikennevakuutus * Autovakuutus (kasko) * Tiekuljetusvakuutus Muita huomioon otettavia vakuutuksia ovat mm. vastuuvakuutus ja keskeytysvakuutus. Ulkomaanliikenteessä on otettava huomioon mahdolliset lisävakuutukset, jotka voivat olla huomattavan suuria esim. itään suuntautuvassa liikenteessä Liikennöimismaksut Liikennöimismaksut muodostuvat pääasiassa ajoneuvoveroista (perusvero ja käyttövoimavero) ja katsastusmaksuista. Liikennelupamaksut ja vakuuskulut voidaan laskea myös liikennöimismaksuihin tai sisällyttää hallintokuluihin Hallintokustannukset Hallintokustannukset muodostuvat sellaisista kustannuseristä kuten kirjanpito-, posti-, puhelin-, ATK-, toimisto-, asianajo-, laskutus-, kuljetusten hankinta- ym. kuluista. Tässä kohtaa huomioidaan myös kaikki hallinnosta aiheutuneet työkustannukset. Myös liikenneluvasta ja sen edellyttämien vakuuksien hankinnasta aiheutuneet kustannukset voidaan laskea hallintokustannuksiin, ellei niitä ole otettu huomioon jo liikennöimismaksuissa. Kustannuslaskelmissa ajoneuvon tietojärjestelmä- (telematiikka-) kustannukset voidaan määritellä erikseen, tai sisällyttää hallintokustannuksiin. Hallintokustannukset vaihtelevat suuresti suoritealasta ja yrityksen koosta riippuen. Ohjeellisena arvona voidaan pitää noin % ajoneuvon vuotuisista kustannuksista. Laskentateknisesti on helpointa määritellä hallintokustannukset suoraan /vuosi muodossa ajoneuvoa kohti. Mikäli esim. ajovälityksestä aiheutuneet kustannukset määräytyvät prosentteina, voidaan ne määritellä vasta laskennan lopussa yhdessä toimintaylijäämän kanssa Ylläpitokustannukset Ylläpitokustannukset muodostuvat ajoneuvon säilytyksestä, pesusta ja sekalaisista pienvarusteista. Ajoneuvon säilytyskustannukset muodostuvat joko autotallimenoista tai ulkona säilytettäessä sähkölämmityskuluista. Pesukustannukset saadaan lasketuksi kertomalla pesun kustannus pesukertojen lukumäärällä, joka voi olla esim. 30 kertaa vuodessa. 9

12 5.6. Muu ajo Pienvarusteisiin luetaan kuuluviksi kaikki sellaiset varusteet, joiden kestoikä on auton ikää pienempi ja joita ei ole sisällytetty auton hankintahintaan. Tällaisia varusteita ovat mm. kuormansidontavälineet, lapiot, ketjut, varoituskolmiot, ensiapulaukut, käsineet, työpuvut ja niiden pesu ym. Mikäli muun ajon kilometrejä ei ole otettu huomioon kohdassa 1.2, saadaan niiden kustannukset lasketuksi kertomalla muun ajon kilometrimäärällä ajoneuvon muuttuvat kustannukset. Muuttuvia kustannuksia on eräissä laskelmissa alennettu kertoimella (esim. 0,8), koska muu ajo tapahtuu pääasiassa tyhjällä ajoneuvolla. Muun ajon aiheuttamat kuljettajan työtunnit on otettava huomioon jo aiemmin määritellyissä valmistelu- ja apuajat sisältävissä kuljettajan palkkatunneissa (kohta 1.6.). Muun ajon kustannukset ( /a) = muu ajo (km/a) x muuttuvat kustannukset ( /km) 6. YRITTÄJÄRISKI Työkustannuksien sekä muuttuvien ja kiinteiden kustannuksien lisäksi tulee laskelmiin lisätä - yrityksen kehityksen turvaamiseksi sekä yllättävien kustannusnousujen ja yrityksen maksamien välittömien verojen kattamiseksi - määrätty euromäärä yrittäjäriskiksi. Yrittäjäriskin suuruutena voidaan käyttää 5 15 % ajoneuvon kokonaiskustannuksista. Yrittäjäriski voidaan määritellä suoraan /vuosi muodossa tai laskea prosentuaalisesti kokonaiskustannuksista seuraavasti: Yrittäjäriskin laskemista varten joudutaan ensimmäiseksi määrittelemään vuotuiset kokonaiskustannukset, jotka pitävät sisällään jo yrittäjäriskin. Kokonaiskustannukset lasketaan seuraavasti: Kokonaiskustann. ( /a) = 100 x (työkust.+ kiint.kust.+ muutt.kust.( /a) yrittäjäriski-% Yrittäjäriski ( /a) = yrittäjäriski-% x kokonaiskustann. ( /a) 100 Mikäli em. laskentamalli tuntuu monimutkaiselta, voi yrittäjäriskin laskea työ + muuttuvien + kiinteiden kustannusten yhteissummasta. Tällöin voi käyttää hieman suurempaa (10 %:n sijasta 11 %) prosenttia, jotta päästään lähes samaan summaan kuin edellisessä laskentakaavassa. 10

13 7. KULJETUSMAKSUT Kustannuslaskelmien perusteella saadaan määritellyksi ajoneuvon vuotuiset kokonaiskustannukset, joista saadaan lasketuksi kutakin tapausta varten tarvittavat kuljetusmaksut esim. seuraavasti: 1. KILOMETRIMAKSU Kilometrimaksu ( /km) = kokonaiskustannukset ( /a) ajosuorite (km/a) 2. KEIKKAMAKSU (kuormamaksu) Keikkamaksu ( /keikka) = km-maksu ( /km) x keikkamatka (km) Kuormamaksu ( /kuorma) = kokonaiskustannukset ( /a) kuormien lukumäärä (kpl/a) Huom! Laskentakaavat edellyttävät kuljetustehtävää, jossa ajetaan säännöllisesti samaa kuljetusetäisyyttä. Mikäli ajetaan useita eri kuljetusetäisyyksiä, tehdään kustannuslaskelmat muutamalle eri etäisyydelle, jolloin saadaan selville kuljetusetäisyyden vaikutus kuormamaksuun. 3. YKSIKKÖMAKSU Yksikkömaksu ( /m 3, l, t) = keikkamaksu ( ) kuorma(m 3, l, t) 4. TUNTIMAKSU Tuntimaksu ( /h) = kokonaiskustannukset ( /a) käyttötunnit (h/a) 5. YHDISTETTY MAKSU (aikamaksu + matkamaksu) Aikamaksun osuus ( /h) = työkustannukset + kiinteät kustannukset ( /a) käyttötunnit (h/a) Matkamaksun osuus ( /km) = muuttuvat kustannukset ( /a) + yrittäjäriski ( /a) ajosuorite (km/vuosi) Yhdistetty maksu voidaan myös laskea siten, että sisällytetään yrittäjäriski joko kokonaan tai osittain aikamaksuun. Näin voidaan menetellä erityisesti silloin, jos käyttötuntien arviointi on vaikeampaa kuin ajosuoritteen. Muissa 11

14 maksumuodoissa mahdollinen odotusajan maksu voidaan laskea samalla tavoin kuin aikamaksun osuus. 6. MUITA MAKSUESIMERKKEJÄ Kuljetusmaksu voi muodostua useammastakin osatekijästä kuin em. yhdistetty maksu.tällöin voidaan hinnoittelussa käyttää hyväksi mm. seuraavia laskentamalleja: Kuljettajan kustannus ( /h) = työkustannukset ( /a) käyttötunnit (h/a) Muuttuvat kustannukset ( /km) = muuttuvat kustannukset ( /a) ajosuorite (km/a) Kiinteät kustannukset ( /kk)= kiinteät kustannukset ( /a) ajokuukaudet (kk/a) Tarvittaessa voidaan kiinteät kustannukset jakaa myös käyttöpäivää kohti ( /päivä). Yrittäjäriski on muistettava sisällyttää edellä mainittujen kustannusten lisäksi joko kaikkiin osatekijöihin määrätyllä prosentilla tai yhteen kahteen osatekijään erikseen. 12

15 LIITE SKAL Jäsenyritys KUSTANNUSLASKELMA N:o Esim. 1 Kuljetusliike N.N Kuljetuslaji: Jakeluliikenne Uushankintahinnat alv = 0 % Ajoneuvo: 2-akselinen kuorma-auto Auton alusta Perävaunu: Kuormatila tai vastaava Lisälaitteet: Takalaitanostin Perävaunu 0 Lisälaitteet ja varusteet 8300 Kokonaismassa 18 tonnia Auton renkaat 6 a-hinta Kantavuus 9 tonnia Pv:n renkaat Hyötykuorma 6 tonnia Hinta renkaitta Ajosuorite (kuljetustehtävien vaatimat ajokilometrit vuodessa) km/a Muu ajo (huolto-, kotimatka- ym. ajot) km/a 3000 Ajokilometrit yhteensä vuodessa km/a Auton käyttömatka koko pitoaikana km Auton alustan pitoaika vuosina a 5,0 Auton kuormatilan pitoaika vuosina a 10,0 Perävaunun pitoaika vuosina a 0,0 Lisälaitteiden ja varusteiden pitoaika vuosin a 10,0 Polttoaineen kulutus keskimäärin l/100 km 30 Lisäaineen (AdBlue) kulutus keskimäärin l/100 km 2 Renkaiden kestomatka (uusien ja pinnotettujen keskiarvo) km Ajoneuvon käyttötunnit kuljetustehtävissä h/a 2500 Kuljettajien palkkatunnit 10 %:n apuaikalisällä h/a 2750 % Kuljettajien keskipalkka 13,12 /h (sisältäen ilta-, yö-, ym. lisät) /a ,4 Välilliset palkkakustannukset 70 % (mm. sosiaalikulut ja lomarahat) /a ,3 Päivärahat ja majoituskulut 2800 /vuosi /a ,4 Työkustannukset yhteensä /a ,1 Työkustannukset käyttötuntia kohti /h 25,65 Polttoainekustannukset, hinta 0,830 /litra /km 0,249 13,2 Lisäainekustannukset (AdBlue) 0,800 /litra /km 0,016 0,9 Korjaus- ja huoltokustannukset 6500 /vuosi (pitoaikana keskim.) /km 0,103 5,5 Rengaskulut, pinnoitekustannus 275 /kpl, pinnoituskerrat 1 kpl /km 0,025 1,3 Muuttuvat kustannukset yhteensä /km 0,393 20,9 /a Poistot Arvonaleneminen alusta 23 % vuosittain /a ,8 Arvonaleneminen kuormatila 21 % vuosittain /a ,9 Arvonaleneminen perävaunu 0 % vuosittain /a 0 0,0 Arvonaleneminen lisälaitteet 19 % vuosittain /a 729 0,6 Arvonaleneminen yhteensä /a ,3 Pääoman korko (kuluineen) 6 % /a ,0 Käyttöpääoman korkokulut 10 % edellisestä /a 361 0,3 Vakuutusmaksut (liikenne-, auto-, kuljetus- ym. vakuutusmaksut) /a ,6 Liikennöimismaksut (ajoneuvoverot ja katsastusmaksut) /a ,1 Hallintokustannukset (kirjanpito, atk, puhelinkulut, jäsenmaksut ym.) /a ,1 Ylläpitokustannukset (säilytys, puhtaanapito ja pienvarustekulut) /a ,4 Kiinteät kustannukset yhteensä /a ,0 /kk 2468 Kustannukset yhteensä ennen yrittäjäriskin lisäystä /a ,0 Yrittäjäriski 10 % kokonaiskustannuksista /a /km 0,219 Kokonaiskustannukset vuodessa yhteensä /a Tuntikustannukset käyttötuntia kohti keskimäärin /h 52,67 Kilometrikustannukset ajosuoritetta kohti keskimäärin /km 2,195 Yhdistetty kustannus (esimerkki): työkustannukset + kiinteät kustannukset /h 37,50 muuttuvat kustannukset + toimintaylijäämä /km +0,632 HUOM! Kustannukset eivät sisällä arvonlisäveroa 13

Metsäenergian hankintaketjujen kannattavuus Terminaaliketjut vs. suora autokuljetus. Kestävä metsäenergia hanke Tuomas Hakonen

Metsäenergian hankintaketjujen kannattavuus Terminaaliketjut vs. suora autokuljetus. Kestävä metsäenergia hanke Tuomas Hakonen Metsäenergian hankintaketjujen kannattavuus Terminaaliketjut vs. suora autokuljetus Kestävä metsäenergia hanke Tuomas Hakonen 2 Johdanto 1/3 Tausta: Bioenergian käyttömäärät kasvavat kuljetusmatkat pidentyvät

Lisätiedot

Oman ja alihankintakaluston käytön kannattavuuden vertailu

Oman ja alihankintakaluston käytön kannattavuuden vertailu Sami Sikkilä Oman ja alihankintakaluston käytön kannattavuuden vertailu Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Auto- ja kuljetustekniikka Insinöörityö 3.5.2017 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä

Lisätiedot

KUORMA-AUTOLIIKENTEEN KUSTANNUSINDEKSI 2000=100

KUORMA-AUTOLIIKENTEEN KUSTANNUSINDEKSI 2000=100 MENETELMÄSELOSTE 19.1.2004 KUORMA-AUTOLIIKENTEEN KUSTANNUSINDEKSI 2000=100 Pakettiautojen ja kevyiden kuorma-autojen, keskiraskaiden ja raskaiden kuorma-autojen sekä perävaunuyhdistelmien kustannusten

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU. Liiketoiminnan logistiikka. Susanna Korpivaara. Ajoneuvokohtainen kustannuslaskelma

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU. Liiketoiminnan logistiikka. Susanna Korpivaara. Ajoneuvokohtainen kustannuslaskelma KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketoiminnan logistiikka Susanna Korpivaara Ajoneuvokohtainen kustannuslaskelma Opinnäytetyö 2010 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketoiminnan logistiikka

Lisätiedot

TALOUSMATEMATIIKKA. Perusasioita kustannuslaskennasta maalareille ja pintakäsittelijöille.

TALOUSMATEMATIIKKA. Perusasioita kustannuslaskennasta maalareille ja pintakäsittelijöille. TALOUSMATEMATIIKKA Perusasioita kustannuslaskennasta maalareille ja pintakäsittelijöille. KUSTANNUSLASKENNAN PERUSTEITA Yritysten on tehtävä kustannuslaskentaa voidakseen toimia kunnolla. Jos laskentaa

Lisätiedot

Janne Ojala KUSTANNUS- JA KANNATTAVUUSVERTAILU 68- JA 76- TONNISTEN AJONEUVOYHDISTELMIEN VÄLILLÄ

Janne Ojala KUSTANNUS- JA KANNATTAVUUSVERTAILU 68- JA 76- TONNISTEN AJONEUVOYHDISTELMIEN VÄLILLÄ Janne Ojala KUSTANNUS- JA KANNATTAVUUSVERTAILU 68- JA 76- TONNISTEN AJONEUVOYHDISTELMIEN VÄLILLÄ Logistiikan koulutusohjelma 2015 KUSTANNUS- JA KANNATTAVUUSVERTAILU 68- JA 76-TONNISTEN AJONEUVOYHDISTELMIEN

Lisätiedot

Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi

Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi Hinnat ja kustannukset 2014 Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 2014, huhtikuu Kuorma-autoliikenteen kustannukset nousivat 1,1 prosenttia huhtikuussa Tilastokeskuksen mukaan ammattimaisen kuorma-autoliikenteen

Lisätiedot

Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 2005=100

Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 2005=100 Menetelmäseloste 26.6.2007 Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 2005=100 Sisällysluettelo 1 TAUSTAA... 2 2 INDEKSIN MÄÄRITELMÄ JA KÄYTTÖ... 3 3 AJONEUVOTYYPIT JA PAINORAKENNE... 4 4 RAKENNE JA HINTASEURANTA

Lisätiedot

KATSAUS METSÄTEHON 14/1968 TUOTTAAKO M E T S Ä T R A K T 0 R I S I T A P P I 0 T A?

KATSAUS METSÄTEHON 14/1968 TUOTTAAKO M E T S Ä T R A K T 0 R I S I T A P P I 0 T A? METSÄTEHON KATSAUS 4/968 TUOTTAAKO M E T S Ä T R A K T 0 R I S I T A P P I 0 T A? Metsätraktorin kannattavuuden tarkkaileminen on sekä kuljetuksenantajan että kuljetuksensuorittajan edun mukaista. Tarkkailun

Lisätiedot

JAKELUPALVELUN KEHITTÄMINEN

JAKELUPALVELUN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö (AMK) Insinööri Kuljetustekniikka 2017 Miska Vainio JAKELUPALVELUN KEHITTÄMINEN Lindström Oy OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Kuljetustekniikka 2017 51 Miska Vainio

Lisätiedot

Kuljetusyrityksen arki: haasteet ja mahdollisuudet

Kuljetusyrityksen arki: haasteet ja mahdollisuudet Kuljetusyrityksen arki: haasteet ja mahdollisuudet Oy TransPeltola Ltd Kouvolalainen perheyritys Toiminta alkanut vuonna 1958 (Peltolan Kuljetus Oy) 23 omaa autoa + n. 20 vakituista alihankkija-autoa Työllistää

Lisätiedot

JA n. Investointi kannattaa, jos annuiteetti < investoinnin synnyttämät vuotuiset nettotuotot (S t )

JA n. Investointi kannattaa, jos annuiteetti < investoinnin synnyttämät vuotuiset nettotuotot (S t ) Annuiteettimenetelmä Investoinnin hankintahinnan ja jäännösarvon erotus jaetaan pitoaikaa vastaaville vuosille yhtä suuriksi pääomakustannuksiksi eli annuiteeteiksi, jotka sisältävät poistot ja käytettävän

Lisätiedot

Laskuharjoitukset s2015 Annettu to 5.11.2015, palautettava viim. ti 24.11.2015 MyCourses-palautuslaatikkoon

Laskuharjoitukset s2015 Annettu to 5.11.2015, palautettava viim. ti 24.11.2015 MyCourses-palautuslaatikkoon Annettu to 5.11.2015, palautettava viim. ti 24.11.2015 MyCourses-palautuslaatikkoon Tehtävä 1 Ajoneuvon kapasiteettitiedot ovat: hyötykuorma 20 t laskettu keskinopeus 50 km/h kuormausaika 1 h / kuorma

Lisätiedot

Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi

Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi Hinnat ja kustannukset 2014 Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 2014, maaliskuu Kuorma-autoliikenteen kustannukset nousivat maaliskuussa 0,1 prosenttia Tilastokeskuksen mukaan ammattimaisen kuorma-autoliikenteen

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI TULOVEROLAIN 73 :N MUUTTAMISESTA

LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI TULOVEROLAIN 73 :N MUUTTAMISESTA VERONMAKSAJAIN KESKUSLIITTO RY LAUSUNTO Kalevankatu 4 00100 HELSINKI 27.7.2012 Valtiovarainministeriö Vero-osasto PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO E-mail Viite valtiovarainministerio@vm.fi Lausuntopyyntö 12.7.2012

Lisätiedot

Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi

Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi Hinnat ja kustannukset 2012 Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 2012, maaliskuu Kuorma-autoliikenteen kustannukset nousivat maaliskuussa 6,6 prosenttia Tilastokeskuksen mukaan ammattimaisen kuorma-autoliikenteen

Lisätiedot

a) 3500000 (1, 0735) 8 6172831, 68. b) Korkojaksoa vastaava nettokorkokanta on

a) 3500000 (1, 0735) 8 6172831, 68. b) Korkojaksoa vastaava nettokorkokanta on Kotitehtävät 4 Ratkaisuehdotukset. 1. Kuinka suureksi 3500000 euroa kasvaa 8 vuodessa, kun lähdevero on 30% ja vuotuinen korkokanta on 10, 5%, kun korko lisätään a) kerran vuodessa b) kuukausittain c)

Lisätiedot

Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 2010=100 Käyttäjän käsikirja

Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 2010=100 Käyttäjän käsikirja Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 2010=100 Käyttäjän käsikirja Sisällysluettelo 1 TAUSTAA... 2 2 INDEKSIN MÄÄRITELMÄ JA KÄYTTÖ... 3 3 AJONEUVOTYYPIT JA PAINORAKENNE... 3 4 RAKENNE JA HINTASEURANTA

Lisätiedot

Tieliikenteen Tietokeskus Harri Kallberg 20.4.2010 TIELIIKENTEEN KUSTANNUSARVIO 2009

Tieliikenteen Tietokeskus Harri Kallberg 20.4.2010 TIELIIKENTEEN KUSTANNUSARVIO 2009 1 Tieliikenteen Tietokeskus Harri Kallberg 20.4.2010 TIELIIKENTEEN KUSTANNUSARVIO 2009 Tieliikenteen Tietokeskus on uudistanut vuosittain laadittavan tieliikenteen kustannusarvion koskemaan vuotta 2009.

Lisätiedot

Itä-Uusimaa. Varsinais-Suomi. Etelä-Karjala Etelä-Savo. Päijät-Häme Kanta-Häme. Pohjois-Karjala

Itä-Uusimaa. Varsinais-Suomi. Etelä-Karjala Etelä-Savo. Päijät-Häme Kanta-Häme. Pohjois-Karjala 1 (28) Tieliikenteen Tietokeskus Harri Kallberg 9.4.2008 TIELIIKENTEEN KUSTANNUSARVIO 2007 1. Tiedoston rakenne Tieliikenteen Tietokeskus on uudistanut vuosittain laadittavan tieliikenteen kustannusarvion

Lisätiedot

Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi

Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi Hinnat ja kustannukset 2013 Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 2012, joulukuu Kuorma-autoliikenteen kustannukset nousivat joulukuussa prosenttia Tilastokeskuksen mukaan ammattimaisen kuorma-autoliikenteen

Lisätiedot

Koneellisen taimikonhoidon kilpailukyky

Koneellisen taimikonhoidon kilpailukyky Koneellisen taimikonhoidon kilpailukyky Markus Strandström Metsäteho Oy Energiapuun laadukas korjuu ja koneellinen taimikonhoito -seminaari, 24.8.2012 Tausta Metsänhoidon koneellistamiselle laadittiin

Lisätiedot

BL20A1200 Tuuli- ja aurinkoenergiateknologia ja liiketoiminta

BL20A1200 Tuuli- ja aurinkoenergiateknologia ja liiketoiminta BL20A1200 Tuuli- ja aurinkoenergiateknologia ja liiketoiminta Tuulipuiston investointi ja rahoitus Tuulipuistoinvestoinnin tavoitteet ja perusteet Pitoajalta lasketun kassavirran pitää antaa sijoittajalle

Lisätiedot

Tieliikenteen Tietokeskus Harri Kallberg 2.8.2010 TIELIIKENTEEN KUSTANNUSARVIO 2010

Tieliikenteen Tietokeskus Harri Kallberg 2.8.2010 TIELIIKENTEEN KUSTANNUSARVIO 2010 1 Tieliikenteen Tietokeskus Harri Kallberg 2.8.2010 TIELIIKENTEEN KUSTANNUSARVIO 2010 Tieliikenteen Tietokeskus on uudistanut vuosittain laadittavan tieliikenteen kustannusarvion koskemaan vuotta 2010.

Lisätiedot

Tieliikenteen Tietokeskus Harri Kallberg 13.11.2012 TIELIIKENTEEN KUSTANNUSARVIO 2011

Tieliikenteen Tietokeskus Harri Kallberg 13.11.2012 TIELIIKENTEEN KUSTANNUSARVIO 2011 1 Tieliikenteen Tietokeskus Harri Kallberg 13.11.2012 TIELIIKENTEEN KUSTANNUSARVIO 2011 Tieliikenteen Tietokeskus on uudistanut vuosittain laadittavan tieliikenteen kustannusarvion koskemaan vuotta 2011.

Lisätiedot

SOPIMUSPALOKUNTIEN KUSTANNUSKARTOITUKSEN YHTEENVETO

SOPIMUSPALOKUNTIEN KUSTANNUSKARTOITUKSEN YHTEENVETO SOPIMUSPALOKUNTIEN KUSTANNUSKARTOITUKSEN YHTEENVETO SISÄLLYSLUETTELO 1. VPK:NA TOIMIVIEN SOPIMUSPALOKUNTIEN KUSTANNUSKARTOITUKSEN YHTEENVETO... 3 2. KYSELYLOMAKE:... 4 3. KUNNAN TAUSTATIEDOT... 7 4. VPK:NA

Lisätiedot

Maksatko liikaa autoedustasi?

Maksatko liikaa autoedustasi? Maksatko liikaa autoedustasi? Autoedun saajan edut automaattista Paikannin.com -ajopäiväkirjaa käytettäessä: autoedun verotusarvo perustuu todelliseen käyttöön (ks. esimerkkilaskelmat) käyttöedun saajan

Lisätiedot

Tentissä saa olla mukana vain muistiinpanovälineet ja laskin. Laskut erilliselle konseptille, vastaus selkeästi näkyviin!!! Palauta tenttipaperi!!

Tentissä saa olla mukana vain muistiinpanovälineet ja laskin. Laskut erilliselle konseptille, vastaus selkeästi näkyviin!!! Palauta tenttipaperi!! 1 School of Business and Management Yliopisto-opettaja, Tiina Sinkkonen Opiskelijanumero ja nimi: CS31A0101 KUSTANNUSJOHTAMISEN PERUSKURSSI Tentti 01.02.2016 Tentissä saa olla mukana vain muistiinpanovälineet

Lisätiedot

Koneellisen istutuksen ja taimikonhoidon kilpailukyky

Koneellisen istutuksen ja taimikonhoidon kilpailukyky Koneellisen istutuksen ja taimikonhoidon kilpailukyky Markus Strandström 1, Veli-Matti Saarinen 2, Heidi Hallongren 2, Jarmo Hämäläinen 1, Asko Poikela 1, Juho Rantala 2 1 Metsäteho Oy & 2 Metsäntutkimuslaitos

Lisätiedot

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin.

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Ajatuksia hinnoittelusta Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Hinnoittelu Yritystoiminnan tavoitteena on aina kannattava liiketoiminta ja asiakastyytyväisyys. Hinta

Lisätiedot

Kiekun kustannuslaskennan ratkaisu - jakopalkat

Kiekun kustannuslaskennan ratkaisu - jakopalkat Kiekun kustannuslaskennan ratkaisu - jakopalkat Nykytilanne ja jatkosuunnitelmat Juho Ajo Kiekun kustannuslaskennan ratkaisun sisältö: tilanne 2.9.2013 Meno- ja tulokirjaukset siirretään esijärjestelmistä

Lisätiedot

SELVITYS KUORMA-AUTOLIIKENTEEN KUSTANNUKSISTA

SELVITYS KUORMA-AUTOLIIKENTEEN KUSTANNUKSISTA SELVITYS KUORMA-AUTOLIIKENTEEN KUSTANNUKSISTA TIE- JA VESIRAKENN USHALLITUS TIES U UNN ITTELU OSASTON TEKN ILLISTALOUDELLIN EN TOIM ISTO HELSINKI 24.4. 1968 - 1 \\:: Esipuhe Oheisen selvityksen on tehnyt

Lisätiedot

Tieliikenteen Tietokeskus Harri Kallberg 6.8.2013 TIELIIKENTEEN KUSTANNUSARVIO 2012

Tieliikenteen Tietokeskus Harri Kallberg 6.8.2013 TIELIIKENTEEN KUSTANNUSARVIO 2012 1 Tieliikenteen Tietokeskus Harri Kallberg 6.8.2013 TIELIIKENTEEN KUSTANNUSARVIO 2012 Tieliikenteen Tietokeskus on uudistanut vuosittain laadittavan tieliikenteen kustannusarvion koskemaan vuotta 2012.

Lisätiedot

VAALAN KUNNAN YHTEISKÄYTTÖAUTOT

VAALAN KUNNAN YHTEISKÄYTTÖAUTOT VAALAN KUNNAN YHTEISKÄYTTÖAUTOT Veikko Seppänen 2011 Oulun seudun ammattikorkeakoulu VAALAN KUNNAN YHTEISKÄYTTÖAUTOT Veikko Seppänen Opinnäytetyö 13.4.2011 Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Oulun

Lisätiedot

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Tulot asukkaita/hpv /as/hpv yht. /kk Asukkailta perittävät vuokrat 15 550 8 250 KELA:n enimmäisvuokra Asukkaiden sähkömaksut 15 20 300 voidaan

Lisätiedot

Uudet ajoneuvot Käytetyt ajoneuvot Yhteensä

Uudet ajoneuvot Käytetyt ajoneuvot Yhteensä 10. Muut verot 03. Autovero Momentille arvioidaan kertyvän 997 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu autoverolakiin (1482/1994). Vuoden 2008 alusta sekä uusien että käytettyjen henkilöautojen

Lisätiedot

Metsäalan kone- ja autokustannusindeksi

Metsäalan kone- ja autokustannusindeksi Hinnat ja kustannukset 2014 Metsäalan kone- ja autokustannusindeksi 2014, toukokuu Metsäkoneiden kustannukset pysyivät ennallaan toukokuussa Tilastokeskuksen mukaan metsäkoneiden kustannukset pysyivät

Lisätiedot

Investointilaskentamenetelmiä

Investointilaskentamenetelmiä Investointilaskentamenetelmiä Laskentakorkokannan käyttöön perustuvat menetelmät (netto)nykyarvomenetelmä suhteellisen nykyarvon menetelmä eli nykyarvoindeksi annuiteettimenetelmä likimääräinen annuiteettimenetelmä

Lisätiedot

Auto yrityksessä. Yhtiön vai osakkaan auto?

Auto yrityksessä. Yhtiön vai osakkaan auto? Auto yrityksessä. Yhtiön vai osakkaan auto? Auto yrityksessä Auton käyttö voidaan toteuttaa kahdella tavalla: 1. Oman auton käyttö yrityksen ajoihin, mahdollisuus verovapaaseen kilometrikorvaukseen henkilöyhtiöt

Lisätiedot

Linja-autoliikenteen kustannusindeksi

Linja-autoliikenteen kustannusindeksi Hinnat ja kustannukset 2014 Linja-autoliikenteen kustannusindeksi 2014, huhtikuu Linja-autoliikenteen kustannukset nousivat huhtikuussa 1,1 prosenttia Tilastokeskuksen mukaan linja-autoliikenteen kustannukset

Lisätiedot

Korvattavat kustannukset. Kustannuserä. tositteella kertoimella. Mäntykampus, kaupallinen malli, liite 1

Korvattavat kustannukset. Kustannuserä. tositteella kertoimella. Mäntykampus, kaupallinen malli, liite 1 Mäntykampus, kaupallinen malli, liite 1 Kustannuserä Korvattavat kustannukset Kohdistus Kohdistus tositteella kertoimella A ALLIANSSIHENKILÖSTÖ (hankkeelle työtä tekevät): A1 kuukausi ja tuntipalkat A2

Lisätiedot

Tiedosto on tarkoitettu kohdistumaan vuoteen 2006. Liikenneonnettomuuksien jakaumien kohdalla on jouduttu turvautumaan vuoden 2005 tietoihin.

Tiedosto on tarkoitettu kohdistumaan vuoteen 2006. Liikenneonnettomuuksien jakaumien kohdalla on jouduttu turvautumaan vuoden 2005 tietoihin. 1 (29) 20.4.2007 TIELIIKENTEEN KUSTANNUSARVIO 2006 1. Tiedoston rakenne Tieliikenteen Tietokeskus on uudistanut vuosittain laadittavan tieliikenteen kustannusarvion koskemaan vuotta 2006. Merkittäviä muutoksia

Lisätiedot

Maarakennusalan konekustannusindeksi

Maarakennusalan konekustannusindeksi Hinnat ja kustannukset 2014 Maarakennusalan konekustannusindeksi 2014, toukokuu Maarakennusalan konekustannukset nousivat toukokuussa 1,0 prosenttia Tilastokeskuksen mukaan maarakennusalan konekustannukset

Lisätiedot

Metsätalouden arvoketjun kilpailukyky, kannattavuus ja niiden parantaminen. Kari Palojärvi / Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry

Metsätalouden arvoketjun kilpailukyky, kannattavuus ja niiden parantaminen. Kari Palojärvi / Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry Koneyrittäjien ja Metsäalan Kuljetusyrittäjien metsäpäivä Metsätalouden arvoketjun kilpailukyky, kannattavuus ja niiden parantaminen Kari Palojärvi / Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry KESKIARVO TULOKSIA MKY:N

Lisätiedot

LIIKENNEVAKUUTETTAVIEN AJONEUVOJEN SEISONTA-AJAN KORVAUKSET

LIIKENNEVAKUUTETTAVIEN AJONEUVOJEN SEISONTA-AJAN KORVAUKSET LIIKENNEVAKUUTETTAVIEN AJONEUVOJEN SEISONTA-AJAN KORVAUKSET 1.1.2016 KORVAUKSEN MAKSAMINEN JA TAULUKON KÄYTTÖ KORVATTAVA VAHINKO Moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutuneen liikennevahingon

Lisätiedot

Yhteisten kirjastopalvelujen kustannuslaskenta

Yhteisten kirjastopalvelujen kustannuslaskenta Yhteisten kirjastopalvelujen kustannuslaskenta Teoriaa ja käytännön esimerkkejä Seutukirjastokokous 27. lokakuuta 2005 Taustaksi Verkostomainen yhteistyö vaatii taustaksi tietoa prosesseista ja kustannuksista

Lisätiedot

Ajoneuvojen ympäristövaikutusten huomioiminen vähimmäisvaatimuksina koulukuljetushankinnoissa. Motiva Oy 1

Ajoneuvojen ympäristövaikutusten huomioiminen vähimmäisvaatimuksina koulukuljetushankinnoissa. Motiva Oy 1 Ajoneuvojen ympäristövaikutusten huomioiminen vähimmäisvaatimuksina koulukuljetushankinnoissa Motiva Oy 1 Laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioimisesta julkisissa hankinnoissa ( 1509/2011)

Lisätiedot

Ympäristötoimien vaikutus tuotantokustannukseen

Ympäristötoimien vaikutus tuotantokustannukseen Ympäristötoimien vaikutus tuotantokustannukseen Markus Kankainen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Miten ympäristötoimet vaikuttavat tuotantokustannukseen Ympäristöinvestoinnit Kuolleisuus Rehutehokkuus

Lisätiedot

ALINA HOIVATIIMI OY kattosopimus Sopimuksen piirissä Alina Hoivatiimi Oy ja sen tytäryhtiöt sekä Alina ketjuun kuuluvat franchise-yritykset

ALINA HOIVATIIMI OY kattosopimus Sopimuksen piirissä Alina Hoivatiimi Oy ja sen tytäryhtiöt sekä Alina ketjuun kuuluvat franchise-yritykset ALINA HOIVATIIMI OY kattosopimus Sopimuksen piirissä Alina Hoivatiimi Oy ja sen tytäryhtiöt sekä Alina ketjuun kuuluvat franchise-yritykset Mikä sopii Teidän yrityksellenne parhaiten? 1. Yksittäisvaraukset

Lisätiedot

Taksi- ja sairaankuljetusliikenteen kustannusindeksit 2005 = 100

Taksi- ja sairaankuljetusliikenteen kustannusindeksit 2005 = 100 MENETELMÄSELOSTE Syyskuu 2007 Taksi- ja sairaankuljetusliikenteen kustannusindeksit 2005 = 100 Sisältö 1. Taustaa 2 2. Indeksin määritelmä ja käyttö 2 3. Painorakenteen muodostamisessa käytetyt lähtöarvotiedot

Lisätiedot

Puukuljetusten kaluston kehittäminen, investoinnit ja kustannustehokkuus

Puukuljetusten kaluston kehittäminen, investoinnit ja kustannustehokkuus Puukuljetusten kaluston kehittäminen, investoinnit ja kustannustehokkuus BIOENERGIA JA PUUKULJETUSTEN TULEVAISUUS -seminaari 27.10.2010, Kemi Asko Poikela Sisältö Kaluston kehitysnäkymiä Kuormatilat Kokonaispainot

Lisätiedot

rehtorit ja apulaisrehtorit,

rehtorit ja apulaisrehtorit, AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 LIITE T1 Tätä liitettä sovelletaan ten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit, kokoaikaiset opettajat, osa-aikaiset opettajat,

Lisätiedot

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu.

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu. 1 Investointien hallinta ja poistot Investointien (esimerkiksi koneet ja laitteet, maa-alueet ja kiinteistöt) hallinta Odoo kirjanpidossa tehdään "Omaisuuden hallinta" moduulin alaisuudessa. Siellä voidaan

Lisätiedot

AINEELLISET HYÖDYKKEET yhteensä 0, ,78 0,00 SIJOITUKSET OSAKKEET JA OSUUDET

AINEELLISET HYÖDYKKEET yhteensä 0, ,78 0,00 SIJOITUKSET OSAKKEET JA OSUUDET TASE VASTAAVAA Sivu: 1 (2) PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET KONEET JA KALUSTO 1200 Koneet ja laitteet alv 0% 0,00 0,00 9470,78 9470,78 0,00 0,00 12627,69 12627,69 AINEELLISET HYÖDYKKEET yhteensä

Lisätiedot

Liikenneverotus. Maa- ja metsätalousvaliokunta, EU:n liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden toiminta suunnitelma

Liikenneverotus. Maa- ja metsätalousvaliokunta, EU:n liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden toiminta suunnitelma Liikenneverotus Maa- ja metsätalousvaliokunta, EU:n liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden toiminta suunnitelma 7.12.2017 Leo Parkkonen Liikenteen verotus Kokonaisuutena verotuksen painopistettä on

Lisätiedot

Uudet ajoneuvot Käytetyt ajoneuvot Yhteensä

Uudet ajoneuvot Käytetyt ajoneuvot Yhteensä 10. Muut verot 03. Autovero Momentille arvioidaan kertyvän 993 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu autoverolakiin (1482/1994). Vuoden 2008 alusta sekä uusien että käytettyjen henkilöautojen

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2008

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2008 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2008 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Kokonaiskustannusmalli Päivi Mäntysaari, 4.5.2010. Kokonaiskustannusmallin toteutus Tampereen yliopistossa

Kokonaiskustannusmalli Päivi Mäntysaari, 4.5.2010. Kokonaiskustannusmallin toteutus Tampereen yliopistossa 1 Kokonaiskustannusmallin toteutus Tampereen yliopistossa 2 Tavoitteet Kustannuslaskennan johdonmukainen liittäminen osaksi talousohjausta Kokonaiskustannusmallia ei toteuteta pelkästään yhteisrahoitteisessa

Lisätiedot

INVESTOINTIEN EDULLISUUSVERTAILU. Tero Tyni Erityisasiantuntija (kuntatalous)

INVESTOINTIEN EDULLISUUSVERTAILU. Tero Tyni Erityisasiantuntija (kuntatalous) INVESTOINTIEN EDULLISUUSVERTAILU Tero Tyni Erityisasiantuntija (kuntatalous) 25.5.2007 Mitä tietoja laskentaan tarvitaan Investoinnista aiheutuneet investointikustannukset Investoinnin pitoaika Investoinnin

Lisätiedot

Bioenergiaterminaalin hankintaketjujen kannattavuus eri kuljetusetäisyyksillä ja -volyymeilla

Bioenergiaterminaalin hankintaketjujen kannattavuus eri kuljetusetäisyyksillä ja -volyymeilla Bioenergiaterminaalin hankintaketjujen kannattavuus eri kuljetusetäisyyksillä ja -volyymeilla Tuomas Hakonen Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Elintarvike ja maatalous Kalevankatu 35, 60100 Seinäjoki tuomas.hakonen@seamk.fi

Lisätiedot

Polttoainesäästöjä kilometri kilometriltä

Polttoainesäästöjä kilometri kilometriltä Polttoainesäästöjä kilometri kilometriltä Bridgestone, kumppanisi vastuullisessa suhteessa ympäristöön Liikkuvuuden parissa toimivana yhtiönä Bridgestone tekee työtä CO 2 -päästöjen vähentämiseksi ja luonnonsuojelun

Lisätiedot

Päivämäärä Datum. 10 vuoden ajan kyseisestä mybhedstä järjestelysta

Päivämäärä Datum. 10 vuoden ajan kyseisestä mybhedstä järjestelysta ELÄKETURVAKESKUS PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Osasto/käsi:telijä Abdeinlng/handl&are su/vesa Ronkainen YLEISKIRJE B 1/93 1 Päivämäärä Datum 16.4.1993 Ty6eldkelaitoksille VALTION ELAXERAHACTOON SUORITETTAVAN

Lisätiedot

LIIKENNÖINTISOPIMUS NRO

LIIKENNÖINTISOPIMUS NRO Dno Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pp.kk.2014 KASELY/1550/06.10.02/2013 20.12.2013 LIIKENNÖINTISOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Kaakkois-Suomen ELY-keskus Osoite: Käyntiosoite:

Lisätiedot

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin tavaraliikenteelle ja logistiikalle tammikuussa

Lisätiedot

Säästä rahaa ja ympäristöä. vähäpäästöisellä autoilulla

Säästä rahaa ja ympäristöä. vähäpäästöisellä autoilulla Säästä rahaa ja ympäristöä vähäpäästöisellä autoilulla Pysäköintialennus vähäpäästöisille henkilöautoille Saat 50 prosentin alennuksen pysäköintimaksuista Helsingissä, jos omistat vähäpäästöisyyden kriteerit

Lisätiedot

Kiekun palkkakustannusten kohdistamisessa tehtävät muutokset

Kiekun palkkakustannusten kohdistamisessa tehtävät muutokset Kiekun palkkakustannusten kohdistamisessa tehtävät muutokset 12.6.2015 12.6.2015 Kiekun palkkakustannusten jaon kehittäminen 2013-2016 - > 31.12.2013 2014 2015 - > 2016-> Jakopalkkalaskennan tulosten siirto

Lisätiedot

TYKO työkonemallin lähtötietotarpeita Tietopyyntö. Kari Mäkelä

TYKO työkonemallin lähtötietotarpeita Tietopyyntö. Kari Mäkelä TYKO työkonemallin lähtötietotarpeita Tietopyyntö Kari Mäkelä Kari.makela@kotikone.fi +35840 551 8475 Yleistä http://lipasto.vtt.fi/tyko/index.htm VTT:n TYKO malli on inventaariomalli eli sillä lasketaan

Lisätiedot

PienCHP-laitosten. tuotantokustannukset ja kannattavuus. TkT Lasse Koskelainen Teknologiajohtaja Ekogen Oy. www.ekogen.fi

PienCHP-laitosten. tuotantokustannukset ja kannattavuus. TkT Lasse Koskelainen Teknologiajohtaja Ekogen Oy. www.ekogen.fi PienCHP-laitosten tuotantokustannukset ja kannattavuus TkT Lasse Koskelainen Teknologiajohtaja Ekogen Oy www.ekogen.fi Teemafoorumi: Pien-CHP laitokset Joensuu 28.11.2012 PienCHPn kannattavuuden edellytykset

Lisätiedot

Liikenteen vaikutukset ympäristöön

Liikenteen vaikutukset ympäristöön 1 Liikenteen vaikutukset ympäristöön Liikkumismahdollisuuksien ja yhteyksien paranemisen hintana ovat liikenteen aiheuttamat kustannukset, onnettomuudet ja moottoriajoneuvoliikenteen ympäristövaikutukset

Lisätiedot

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin tavaraliikenteelle ja logistiikalle tammikuussa

Lisätiedot

Kiinteistöjen kasvavat ylläpitokustannukset

Kiinteistöjen kasvavat ylläpitokustannukset Kiinteistöjen kasvavat ylläpitokustannukset Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry KTI Kiinteistötieto Oy Ylläpitokustannusten kehitys kerrostalokiinteistöissä Kaikki kuluerät (ml. korjaukset)

Lisätiedot

Taksi- ja sairaankuljetusliikenteen kustannusindeksit 2010 = 100

Taksi- ja sairaankuljetusliikenteen kustannusindeksit 2010 = 100 MENETELMÄSELOSTE Heinäkuu 2012 Taksi- ja sairaankuljetusliikenteen kustannusindeksit 2010 = 100 Sisältö 1. Taustaa 2 2. Indeksin määritelmä ja käyttö 2 3. Painorakenteen muodostamisessa käytetyt lähtöarvotiedot

Lisätiedot

SELOSTE Puhelin. Metsätehon keräämään metsäkoneiden tuotos- ja kustannustilastoon saatiin. Kaikki kaato-juonte- koneet olivat yritysten omistamia.

SELOSTE Puhelin. Metsätehon keräämään metsäkoneiden tuotos- ja kustannustilastoon saatiin. Kaikki kaato-juonte- koneet olivat yritysten omistamia. losaiiii Opasti nailta 8 B 00520 HELSINKI 52 SELOSTE Puhelin 14/1975 90-140011 M 0 N I T 0 I MI K 0 N E I D E N T U 0 T 0 S- A KUS T ANNUS T I L AS T 0 V U0 DE L T A 1 9 7 4 J Jukka Taipale AINEISTO Metsätehon

Lisätiedot

Kuljetuskustannusten laskentasovellus

Kuljetuskustannusten laskentasovellus Kuljetuskustannusten laskentasovellus Jori-Matti Palomäki Opinnäytetyö Huhtikuu 2013 Logistiikan koulutusohjelma Teknologia OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) PALOMÄKI, Jori-Matti Työn nimi Kuljetuskustannusten

Lisätiedot

Tielaitoksen hankenumeroluettelo Tielaitos 1991

Tielaitoksen hankenumeroluettelo Tielaitos 1991 Tielaitoksen hankenumeroluettelo Tielaitos 1991 Taloushallinto Helsinki 1990 Tiehallitus 9- r Tielaitoksen hankenumeroluettelo Tielaitos Tiehallitus Helsinki 1990 Helsinki 1990 Tielaitos Tiehaflitus Opastin

Lisätiedot

Ajankohtaista liikenteen verotuksessa. Hanne-Riikka Nalli Valtiovarainministeriö, vero-osasto 10.11.2011

Ajankohtaista liikenteen verotuksessa. Hanne-Riikka Nalli Valtiovarainministeriö, vero-osasto 10.11.2011 Ajankohtaista liikenteen verotuksessa Hanne-Riikka Nalli Valtiovarainministeriö, vero-osasto 10.11.2011 Esityksen rakenne Hallitusohjelman kirjaukset Liikenteen verotuksen muutokset 2012 autovero ajoneuvoveron

Lisätiedot

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 22 5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen tutkintoon johtavaa koulutusta. Vammaisille opiskelijoille järjestettävää

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN LIIKUNTAKESKUS ELINKAARIKUSTANNUSLASKELMA Ylläpitokustannukset Energialaskelma

KANKAANPÄÄN LIIKUNTAKESKUS ELINKAARIKUSTANNUSLASKELMA Ylläpitokustannukset Energialaskelma KANKAANPÄÄN LIIKUNTAKESKUS ELINKAARIKUSTANNUSLASKELMA Ylläpitokustannukset Energialaskelma RAPORTTI Miro Kivioja Projektipalvelu Prodeco Oy Terminaalitie 6 90400 Oulu Puh. 010 422 1350 Fax. (08) 376 681

Lisätiedot

Henkilökohtaisia aika-, kuukausi ja suorituspalkkoja korotetaan 1,6 % suuruisella yleiskorotuksella.

Henkilökohtaisia aika-, kuukausi ja suorituspalkkoja korotetaan 1,6 % suuruisella yleiskorotuksella. AUTOALAN KESKUSLIITTO RY 11.11.2011 METALLITYÖVÄEN LIITTO RY AUTO- JA KORJAAMOALAN TYÖEHTOJEN PALKARAKENNE 2000 LASKENTAOHJE 2011 2013 PALKANKOROTUKSET Palkkojen korotukset ja tarkistukset Palkkojen korottaminen

Lisätiedot

8 8 x = x. x x = 350 g

8 8 x = x. x x = 350 g PERUSPROSENTTILASKUT Esimerkki. Kuinka paljon koko pitsa painaa? Mistä määrästä 8 % on 28 grammaa? 100 % 8 %? g 28 g % g 8 28 100 x 8 8 x = 100 28 100 28 x 100 28 8 x x = 350 g TEHTÄVIÄ 1. Laske. a) 5

Lisätiedot

Ajoneuvoveron muutokset 2011. Palveluesimies Heli Tanninen 29.9.2011

Ajoneuvoveron muutokset 2011. Palveluesimies Heli Tanninen 29.9.2011 Ajoneuvoveron muutokset 2011 Palveluesimies Heli Tanninen 29.9.2011 Sisältö: Suomen päästövähennystavoitteet Perusveromuutos 2010 Energiaverouudistus Käyttövoimaveromuutos 1.1.2012 Käyttövoimaverotasojen

Lisätiedot

Ihmistyö (yrittäjän oma työpanos) määrä [kpl, hinta [ /h, Yht. [ ] Penkin teko, muovin levitys ja tihkukastelulait- h, kg, m3] /ha, /kg]

Ihmistyö (yrittäjän oma työpanos) määrä [kpl, hinta [ /h, Yht. [ ] Penkin teko, muovin levitys ja tihkukastelulait- h, kg, m3] /ha, /kg] Markku Kajalo 01.11.2017 Tihkukastelulaitteisto (pumppu, suodattimet, lannoitteen annostelija, runkolinjat, jakoputkistot, tihkukasteluletkut ym.) Investointikustannus (4 ha:n mansikka-ala) hankintahinta

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Sokerijuurikkaan katelaskelma vuodelle 2017

Sokerijuurikkaan katelaskelma vuodelle 2017 Sokerijuurikkaan katelaskelma vuodelle 2017 Sato 35 tn/ha Sato 40 tn/ha Sato 45 tn/ha Tuotot (ei sis. kasvubonusta) Sato tn/ha /t Yhteensä Sato tn/ha /t Yhteensä Sato tn/ha /t Yhteensä Juurikas (sis. leike)

Lisätiedot

FiDiPro-ohjelma Projektin hyväksyttävät kustannukset

FiDiPro-ohjelma Projektin hyväksyttävät kustannukset FiDiPro-ohjelma Projektin hyväksyttävät kustannukset FiDiPro-kustannukset puhututtavat Paljonkohan voi tarjota palkkaa? Onko puhelinetu ok? Paljonko muuttokuluja saa syntyä? Perhe mukaan? Maksaako Tekes

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

Tiedonkeruu kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016:

Tiedonkeruu kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016: TÄYTTÖOHJE 1(5) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016 OPINTOKESKUKSET Muutoksia opintokeskusten kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2017 tiedonkeruuseen: Kevään 2018 tiedonkeruuseen Kustannukset,

Lisätiedot

Kokonaistyöajassa olevat kansanopistot

Kokonaistyöajassa olevat kansanopistot Kokonaistyöajassa olevat kansanopistot Uusi työaikamalli Kansanopistojen rehtorit 16.2.2010 Asiantuntija Salla Pyymäki Tuottavuus- ja palkkakilpailukykyohjelma Neuvottelutulos 8.2.2010 (hallitus vahvistaa

Lisätiedot

LIIKENNÖINTIKORVAUKSEN LASKENTATAPA KANNUSTEURAKKASOPIMUKSESSA

LIIKENNÖINTIKORVAUKSEN LASKENTATAPA KANNUSTEURAKKASOPIMUKSESSA KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut LIITE 3 LIIKENNÖINTIKORVAUKSEN LASKENTATAPA KANNUSTEURAKKASOPIMUKSESSA Posti- ja käyntiosoite Laskutusosoite Puhelin Faksi www.kuopio.fi

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmän perusominaisuuksia. Käyttäjäprofiilit Pääkäyttäjä Työntekijä Asiakas Laskuttaja

Toiminnanohjausjärjestelmän perusominaisuuksia. Käyttäjäprofiilit Pääkäyttäjä Työntekijä Asiakas Laskuttaja Toiminnanohjausjärjestelmän perusominaisuuksia Käyttäjäprofiilit Pääkäyttäjä Työntekijä Asiakas Laskuttaja Pääkäyttäjä Perusasetusten hallinta o Kalustoryhmien hallinta o Kaluston yhteystietojen hallinta

Lisätiedot

Monitoriraportin pikaopas. Sivu 1(6)

Monitoriraportin pikaopas. Sivu 1(6) Sivu 1(6) Käyttö Monitoriraportin avulla voidaan seurata, miten autokannan ajoneuvoja on ajettu aikajakson aikana. Monitoriraportin yläosa ilmoittaa autokannan polttoaineenkulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.2015 Sivu 1 27.5.2015 Kustannusmallivaihtoehdot Prosenttiperusteinen yleiskustannusten laskenta

Lisätiedot

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta.

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Vuosiloma Lomanmääräytymisvuosi Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Lomakausi 2.5. 30.9. välinen aika. Täysi lomanmääräytymiskuukausi Kalenterikuukausi,

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen projektit Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta

Julkisen tutkimuksen projektit Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta Julkisen tutkimuksen projektit Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta Rahoitusehdot: Julkisen tutkimuksen rahoitus 5.5.2017 DM 1821297 v.1 Copyright Tekes Mitä asioita otettava huomioon heti projektin

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Energiatehokkuuden huomioiminen julkisissa kuljetuspalveluhankinnoissa Seminaari 8.10.2012. Motiva Oy 1

Energiatehokkuuden huomioiminen julkisissa kuljetuspalveluhankinnoissa Seminaari 8.10.2012. Motiva Oy 1 Energiatehokkuuden huomioiminen julkisissa kuljetuspalveluhankinnoissa Seminaari 8.10.2012 Motiva Oy 1 Laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioimisesta julkisissa hankinnoissa (1509/2011)

Lisätiedot

KOKEMUKSIA YMPÄRISTÖKRITEERIEN KÄYTÖSTÄ JOUKKOLIIKENNE-, HENKILÖKULJETUSPALVELU- SEKÄ AJONEUVOHANKINNOISSA

KOKEMUKSIA YMPÄRISTÖKRITEERIEN KÄYTÖSTÄ JOUKKOLIIKENNE-, HENKILÖKULJETUSPALVELU- SEKÄ AJONEUVOHANKINNOISSA Motivan HANKINTAPALVELU KOKEMUKSIA YMPÄRISTÖKRITEERIEN KÄYTÖSTÄ JOUKKOLIIKENNE-, HENKILÖKULJETUSPALVELU- SEKÄ AJONEUVOHANKINNOISSA KOKEMUKSIA YMPÄRISTÖKRITEERIEN KÄYTÖSTÄ JOUKKOLIIKENNE-, HENKILÖKULJETUSPALVELU-

Lisätiedot

Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 2010=100

Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 2010=100 Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 2010=100 Käyttäjän käsikirja Käsikirjoja 49 Käsikirjoja 49 Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 2010=100 Käyttäjän käsikirja Helsinki 2012 Tiedustelut: Matias

Lisätiedot

Säästä rahaa ja ympäristöä. vähäpäästöisellä autoilulla

Säästä rahaa ja ympäristöä. vähäpäästöisellä autoilulla Säästä rahaa ja ympäristöä vähäpäästöisellä autoilulla Pysäköintialennus vähäpäästöisille henkilöautoille Vähäpäästöisyyden kriteerit (voimassa alkaen 1.1.2017) Saat 50 prosentin alennuksen pysäköintimaksuista

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2015. 579/2015 Laki. vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2015. 579/2015 Laki. vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2015 579/2015 Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot