AJONEUVOJEN KUSTANNUSLASKENNAN PERUSTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AJONEUVOJEN KUSTANNUSLASKENNAN PERUSTEET"

Transkriptio

1 AJONEUVOJEN KUSTANNUSLASKENNAN PERUSTEET Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

2 AJONEUVOJEN KUSTANNUSLASKENNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO Sivu JOHDANTO LASKENTAPERUSTEET Ajoneuvon uushankintahinta Vuotuinen ajosuorite Ajoneuvon käyttöikä (km) ja pitoaika (vuotta) Polttoaineen kulutus (l/100 km) Lisäaineen kulutus (l/100 km) Renkaiden kestomatka (km) Käyttö- ja palkkatunnit (h/a) KUSTANNUSTEKIJÄT KULJETTAJAN TYÖKUSTANNUKSET Kuljettajan palkka Välilliset palkkakustannukset Päivärahat ja majoituskulut MUUTTUVAT KUSTANNUKSET Polttoainekustannukset Lisäainekustannukset Voiteluainekustannukset Korjaus- ja huoltokustannukset Rengaskustannukset KIINTEÄT KUSTANNUKSET Pääomakustannukset Poistot Pääoman korko Käyttöpääoman korko Vakuutusmaksut Liikennöimismaksut Hallintokustannukset Ylläpitokustannukset Muu ajo YRITTÄJÄRISKI KULJETUSMAKSUT LIITE (esimerkkilaskelma)

3 AJONEUVOJEN KUSTANNUSLASKENNAN PERUSTEET JOHDANTO Tämän monisteen tarkoituksena on pyrkiä selvittämään kuorma- ja pakettiautojen kustannuslaskennan alkeet. Monisteessa esitetty kustannuslaskenta perustuu Teollisuuden Keskusliiton (nykyisin Elinkeinoelämän keskusliitto EK) ja Suomen Kuorma-autoliiton (nykyisin Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry) yhteisesti nimeämän kuljetusmaksulautakunnan (TEKLA) suosittelemaan kustannuslaskentamalliin. Laskelman lähtötietoina käytetään sellaisia kustannustietoja, joista on vähennetty ne arvonlisäverot, jotka myös yritys voi vähentää omassa toiminnassaan. Tällä periaatteella tehty laskelma vastaa kuljetusmaksua ilman arvonlisäveroa, joten se on lisättävä erillisenä summana varsinaisen kuljetusmaksun päälle. Laskentamallia voidaan käyttää kustannusten määrittelyyn sekä kotimaanettä ulkomaanliikenteessä. Ulkomaanliikenteessä eroja voi muodostua kustannustekijöiden (mm. palkat, päivärahat, polttoaineet, vakuutusmaksut ym.) euromääräisistä eroista, sekä erityiskustannuksista kuten esim. tie-, satama- ja lauttamaksuista. 1. LASKENTAPERUSTEET Ryhdyttäessä esim. hinnoittelemaan määrättyä kuljetustehtävää on ensimmäiseksi määriteltävä kustannuslaskennalla ajoneuvon vuotuiset kokonaiskustannukset. Näiden kustannuksien selvittämiseksi on laskentaa varten laadittava perusteet, jotka muodostuvat seuraavista osatekijöistä: ajoneuvo ja sen uushankintahinta ajosuorite vuodessa ajoneuvon pitoaika polttoaineen kulutus Lisäaineen kulutus renkaiden kestomatka käyttö- ja palkkatunnit. 1

4 1.1. Ajoneuvon uushankintahinta Ensimmäisenä tehtävänä on valita ajoneuvo ja määritellä sen uushankintahinta varusteineen. Hankintahintana laskelmissa käytetään arvonlisäverotonta hintaa. Ajoneuvon hankintahinnasta kuitenkin vähennetään renkaiden hinta (ajoneuvon alla olevat uudet renkaat), koska ne otetaan huomioon rengaskustannuksissa. Vararenkaan hankintahintaa ei vähennetä ajoneuvon hinnasta. Tyyppiajoneuvoina laskelmissa käytetään: * yksilöllisessä laskelmassa, kyseessä olevaa ajoneuvoa * yleislaskelmissa, esim. kolmea yleisintä, kyseisessä kuljetustehtävässä käytettyä ajoneuvoa. Ajoneuvon ja sen varusteiden hankintahintoina tulee käyttää aina uushankintahintaa, jotta inflaation vaikutus pystyttäisiin huomioimaan laskelmissa. Lisäksi pääomakustannusten laskentakaavat ottavat huomioon kaluston koko pitoajan pääomakustannukset keskimääräisenä vuotta kohden Vuotuinen ajosuorite (ja muu ajo) Vuotuinen ajosuorite saadaan lasketuksi joko kuukauden ajokilometrimäärän ja ajokuukausien tai vuotuisten ajokertojen ja kuljetusetäisyyden perusteella. Jälkimmäisessä tapauksessa joudutaan määrittelemään yhden keikan kestoaika ja tämän jälkeen lasketaan kuinka monta ajokertaa suoritetaan normaaliolosuhteissa vuoden aikana. Vuotuista ajosuoritetta määriteltäessä tulee huomioida ajoneuvon huolto- ja korjaustöistä aiheutuneet seisontapäivät. Normaalin työllisyyden aikana voidaan ajopäiviä laskea viiden päivän työviikon mukaan olevan noin 250 päivää vuodessa. Mikäli kuljetuksia suoritetaan kuutena päivänä viikossa on luku vastaavasti noin 300 päivää vuodessa. Esimerkki: kuljetusetäisyys 20 km ja keikka-aika 2 h "Keikkoja" päivässä = 8 h/2 h = 4 keikkaa/päivä "Keikkoja" vuodessa = 250 pv x 4 keikkaa/pv = keikkaa/a Vuotuinen ajosuorite = keikkaa x 2 x 20 km = km/a Muuta ajoa syntyy mm. ajoneuvon viennistä asemapaikalle, huoltoon, pesuun, korjaamolle, katsastukseen jne. Muuta ajoa ei lasketa ajosuoritteeseen mukaan, mutta se otetaan huomioon joko vuotuisessa kokonaisajomäärässä muuttuvia kustannuksia 2

5 laskettaessa, tai erikseen vasta kiinteiden kustannusten laskennan yhteydessä Ajoneuvon käyttöikä (km) ja pitoaika (vuotta) Ajoneuvon taloudellinen käyttöikä ja pitoaika riippuvat useista eri tekijöistä kuten esim. suoritealasta, ajoneuvotyypistä, ajoneuvon toiminnan varmuudelle asetettavista vaatimuksista jne. Ajoneuvon kustannuksia seuraamalla pystytään kunkin auton taloudellinen pitoaika määrittelemään useinkin vasta jälkikäteen. Kustannuslaskelmissa tämä menettely ei kuitenkaan ole mahdollista vaan taloudellinen pitoaika joudutaan arvioimaan yleensä aikaisempien kokemuksien perusteella. Pitoaika (vuotta) = käyttöikä (km) ajokilometrit vuodessa Käyttöikä (km) = pitoaika (vuotta) x ajokilometrit vuodessa 1.4. Polttoaineen kulutus (l/100 km) Ajoneuvon polttoaineen kulutus riippuu useista eri tekijöistä kuten ajo-olosuhteista, kuljetusetäisyydestä, ajoneuvon kokonaismassasta, ajonopeudesta, otsapinta-alasta, ilmanvastuskertoimesta, renkaista, moottorin kunnosta, ajotavasta, lisälaitteiden käytöstä jne. Edellä esitettyjen muuttujien suuresta määrästä johtuen ei polttoaineen kulutusta pystytä määrittelemään tarkasti matemaattisilla kulutusmalleilla, vaan kulutuslukemat tulisi ensisijaisesti pyrkiä määrittelemään kyseisen ajoneuvon kirjanpidon perusteella Lisäaineen kulutus (l/100 km) Mikäli laskettavassa ajoneuvossa käytetään AdBlue-lisäainetta, tulee sen kulutus arvioida tässä kohdassa Renkaiden kestomatka (km) Laskentaperusteisiin määritellään uusien ja pinnoitettujen (jos käytetään) renkaiden keskimääräinen kestomatka kilometreissä. Renkaiden kestomatka riippuu akseliston lisäksi myös useista muista eri tekijöistä kuten ajo-olosuhteista, kokonaismassasta, ajonopeudesta, renkaiden tyypistä ja ilmanpaineesta, ajotavasta, tienpinnan tyypistä jne. Renkaiden kestomatka määritellään oman seurannan / kokemusperäisten tietojen perusteella. 3

6 1.7. Käyttö- ja palkkatunnit (h/a) Vuotuiset käyttötunnit saadaan lasketuiksi kertomalla ajokertojen lukumäärällä ajotehtävän kestoaika (keikka-aika). Vastaavasti kuljettajan / kuljettajien vuotuiset palkkatunnit saadaan lasketuksi kertomalla päivittäinen työaika vuotuisella työpäivien lukumäärällä. On huomattava, että palkkatuntien lukumäärä on yleensä suurempi (n %) kuin auton teholliset käyttötunnit, koska palkkatunnit sisältävät myös valmistelu- ja apuajat. Näihin aikoihin lasketaan ajoneuvon lähtökuntoon laitto, polttoainetankkaukset ym. vastaavat ajat, sekä katsastusmatkat, korjaamolla/huollossa/pesussa käynnit jne. Mikäli ajoneuvon käyttöpäivien lukumäärä on esim. 250 päivää vuodessa, voidaan vuotuisena työpäivien lukumääränä yleensä käyttää päivää. Normaalin työajan mukaan kuljettajan palkkatunnit vuodessa ovat ns. yksivuorotyössä noin 2020 tuntia. Tähän lukuun sisältyy myös tuuraajan tekemät tunnit varsinaisen kuljettajan ollessa esim. vuosilomalla. 2. KUSTANNUSTEKIJÄT Kustannustekijöiden ryhmittely tarkoituksenmukaisella tavalla muodostaa autokuljetusten kustannuslaskennan rungon. Koska osa kustannuksista on riippumattomia siitä ajetaanko ajoneuvolla tai ei, on kustannustekijät yleensä jaoteltu niiden luonteensa perusteella seuraavasti: Kuljettajan työkustannukset - kuljettajan palkka - välilliset palkkakustannukset - päivärahat ja majoituskulut Muuttuvat kustannukset - polttoainekustannukset - lisäainekustannukset - voiteluainekustannukset, ellei sisällytetty huoltokuluihin - korjaus- ja huoltokustannukset - rengaskustannukset Kiinteät kustannukset - pääomakustannukset - vakuutukset - liikennöimismaksut - ylläpitokustannukset - hallintokustannukset - muu ajo, ellei se jo sisälly muuttuviin kustannuksiin Yrittäjäriski - sisältää mahdollisen yrittäjävoiton ja verottajan osuuden siitä 4

7 Ulkomaanliikenteessä on otettava huomioon edellä mainittujen (kuljettaja + ajoneuvo) kustannusten lisäksi ns. erityiskustannukset, joita ovat mm. satama- ja lauttamaksut, tie-, tunneli- ja siltamaksut, sekä TIR-carneista aiheutuvat lisäkustannukset. Ulkomaanliikenteessä aiheutuneet lisäkustannukset määritellään yleensä kuormakohtaisesti erikseen ja ne voidaan sopia laskutettavaksi myös asiakkailta esim. laskun mukaan. 3. KULJETTAJAN TYÖKUSTANNUKSET 3.1. Kuljettajan palkka Kuljettajan keskipalkka määritellään siten, että se sisältää mahdolliset ilta-, yö-, urakka-, ym. lisät. Kuljettajan palkka ( /a) = palkkatunnit (h/a) x keskim. tuntipalkka ( /h) 3.2. Välilliset palkkakustannukset Välilliset palkkakustannukset muodostuvat sosiaalimenoista sekä lomakorvauksista, sairausajan palkoista ja palkallisista vapaapäivistä. Välillisten palkkakustannusten osuus kohdassa 3.1 lasketuista kuljettajan palkoista on yleensä noin %. Välilliset palkat ( /a) = välilliset palkkakustann. (%) x kuljettajan palkka ( /a) Päivärahat ja majoituskulut Työkustannuksiin lasketaan mukaan myös päivä- ja ruokarahat sekä mahdolliset majoituskustannukset. 4. MUUTTUVAT KUSTANNUKSET Muuttuviksi kustannuksiksi kutsutaan niitä osakustannuksia, jotka muodostuvat pääasiallisesti silloin, kun ajoneuvolla ajetaan. Tietyissä tapauksissa osa poistoista voidaan katsoa kuuluviksi muuttuviin kustannuksiin. Muuttuvat kustannukset lasketaan ensin osatekijöittäin kilometriä kohti ( /km) ja vasta yhteenlaskuvaiheen jälkeen kerrotaan vuotuisella ajomäärällä (km/vuosi), jolloin saadaan muuttuvat kustannukset vuositasolla ( /a). 5

8 4.1. Polttoainekustannukset Polttoainekustannukset lasketaan kertomalla laskentaperusteisiin valitulla polttoaineen kulutuksella polttoaineen keskimääräinen litrahinta. Laskelmissa hintana käytetään arvonlisäverotonta hintaa. Ulkomaanliikenteessä polttoaineen hinta määritellään liikennöitävien maiden tankkausmäärillä painotetun keskimääräisen hintatason mukaan. Polttoainekustann. ( /km) = polttoain.hinta ( /l) x kulutus (l/100 km) Lisäainekustannukset Lisäainekustannukset lasketaan kertomalla laskentaperusteissa määritetyllä lisäaineen kulutuksella lisäaineen arvonlisäveroton litrahinta. Lisäainekustann. ( /km) = lisäaineen hinta ( /l) x kulutus (l/100 km) Voiteluainekustannukset Voiteluainekustannukset, jotka muodostuvat alustavoitelusta, öljyistä, suodattimista ja jäähdytys- ym. nesteistä lasketaan suoraan ajokilometriä kohti ilman arvonlisäveroa ( /km). Voiteluainekustann. ( /km) = voiteluhuollon kustannus ( ) huoltoväli (km) Voiteluainekustannukset sisällytetään useissa laskelmissa korjaus- ja huoltokustannuksiin Korjaus- ja huoltokustannukset Korjaus- ja huoltokustannuksiin lasketaan kuuluvaksi varsinaiset korjaus- ja määräaikaishuoltomenot, jotka tulee arvioida keskimääräisenä kustannuksena ilman arvonlisäveroa ( /vuosi tai /km) ajoneuvon koko pitoajalle. Määriteltäessä ko. kustannuksia, tulee niissä huomioida myös oman työn osuus. Kustannusten arvioinnissa tulisi käyttää hyväksi oman kirjanpidon tietoja tai autoliikkeiden huoltosopimusten hintoja Rengaskustannukset Rengaskustannukset saadaan määriteltyä jakamalla renkaan arvonlisäveroton kokonaishinta renkaan kokonaiskestomatkalla. Renkaan kokonaishinta muodostuu uuden renkaan hinnasta mahdollisine pinnoituksineen ja rengastöineen. Uuden renkaan hinta on määritelty jo aiemmin 6

9 (kohdassa 1.1.), joten pinnoitteen hinta rengastöineen ja pinnoituskertojen määrä määritellään vielä erikseen. Kustannuslaskelmissa käytettävät rengaskustannukset ( /km) saadaan määrätyksi seuraavalla tavalla: Rengaskustannukset ( /km) = renkaan hinta pinnoituksineen ( /kpl) x lukumäärä (kpl) uuden renkaan kestomatka (km) + pinnoitteiden kestomatka (km) 5. KIINTEÄT KUSTANNUKSET Kiinteiksi kustannuksiksi kutsutaan kaikkia niitä osakustannuksia, jotka ovat pääasiallisesti riippumattomia ajosuoritteesta. Osa kiinteistä kustannuksista, kuten esim. osa poistoista, voidaan eräissä tapauksissa katsoa kuuluviksi muuttuviin kustannuksiin Pääomakustannukset Pääomakustannukset muodostuvat ajoneuvon arvonalenemisesta johtuvista vuotuisista poistoista, oman ja vieraan pääoman koroista sekä käyttöpääoman korosta. Poistojen ja korkojen laskentaa varten tarvitaan arvonalenemisprosentti, joka kuvaa kuinka monta prosenttia ajoneuvon arvo keskimäärin vuosittain alenee. Prosenttiluvun suuruuteen vaikuttavat pääasiassa kuljetussuoriteala, ajokilometrien määrä, ajoneuvotyyppi, ikä, markkinatilanne, ajoneuvon merkki, suhdanteet jne. Seuraavassa esitetty jäännösarvotaulukko on tarkoitettu helpottamaan arvonalenemisprosentin valintaa. Jos esim. 6 vuotta vanhan auton jäännösarvo (vaihtoarvo) uuteen verrattuna on 21 %, vastaa se 23 % arvonalenemista vuosittain. Pitoaika (vuotta) Arvonalenemisprosentti Jäännösarvo (%)

10 Poistot Ajoneuvon vuotuinen arvonaleneminen huomioidaan kustannuslaskelmissa poistoina. Vuotuinen poisto saadaan jakamalla hankintahinnan ja jäännösarvon erotus pitoajalla (vuotta). Hankintahintana käytetään laskentahetken uushankintahintaa. Vuosipoisto ( /a) = uushankintahinta ( ) - jäännösarvo ( ) pitoaika (a) Jäännösarvo ( ) = H x (1 - b ) n 100 H = uushankintahinta renkaitta ( ) b = arvonalenemisprosentti vuodessa (%) n = pitoaika (a) Pääoman korko Pääoman korko sekä vieraan että oman, lasketaan aina kunkin pitovuoden alussa jäljellä olevalle investoidulle pääomalle. Omalle ja vieraalle pääomalle voidaan käyttää samaa korkokantaa. Korko ( /a) = korkokerroin x vuosipoisto ( /a) Korkokerroin = korkoprosentti arvonalenemisprosentti Laskentahetken korkoa (laskentakorkoa) valittaessa on otettava huomioon, että kaluston hankinnan yhteydessä joudutaan rahoittamaan joksikin aikaa myös arvonlisäveron osuus. Tämän arvioidaan vaikuttavan laskentakorkoa nostavasti n. 0,5 %-yksikköä. Laskentakorkoa määriteltäessä on otettava huomioon varsinaisen koron lisäksi tulevat muut lainanhoitokulut (ei lyhennyksiä) Käyttöpääoman korko 5.2. Vakuutusmaksut Käyttöpääoma muodostuu siitä pääomasta, joka tarvitaan investoidun pääoman lisäksi yrityksen jatkuvan toiminnan rahoittamiseksi (palkat, polttoaineet, vakuutukset jne). Käyttöpääoman suuruus riippuu tilisaamisten ja tilivelkojen erotuksesta. Ohjeellisena lukuarvona käyttöpääoman korolle voidaan pitää 10 % pääoman vuosikorosta. Vakuutusmaksujen suuruus saadaan kustannuslaskelmiin joko vakuutusmaksukuiteista tai vakuutusyhtiöstä. Yleislaskelmissa ei yleensä huomioida 8

11 mahdollisia bonuksia. Kustannuslaskelmissa käytetään yleensä seuraavia vakuutuksia: * Liikennevakuutus * Autovakuutus (kasko) * Tiekuljetusvakuutus Muita huomioon otettavia vakuutuksia ovat mm. vastuuvakuutus ja keskeytysvakuutus. Ulkomaanliikenteessä on otettava huomioon mahdolliset lisävakuutukset, jotka voivat olla huomattavan suuria esim. itään suuntautuvassa liikenteessä Liikennöimismaksut Liikennöimismaksut muodostuvat pääasiassa ajoneuvoveroista (perusvero ja käyttövoimavero) ja katsastusmaksuista. Liikennelupamaksut ja vakuuskulut voidaan laskea myös liikennöimismaksuihin tai sisällyttää hallintokuluihin Hallintokustannukset Hallintokustannukset muodostuvat sellaisista kustannuseristä kuten kirjanpito-, posti-, puhelin-, ATK-, toimisto-, asianajo-, laskutus-, kuljetusten hankinta- ym. kuluista. Tässä kohtaa huomioidaan myös kaikki hallinnosta aiheutuneet työkustannukset. Myös liikenneluvasta ja sen edellyttämien vakuuksien hankinnasta aiheutuneet kustannukset voidaan laskea hallintokustannuksiin, ellei niitä ole otettu huomioon jo liikennöimismaksuissa. Kustannuslaskelmissa ajoneuvon tietojärjestelmä- (telematiikka-) kustannukset voidaan määritellä erikseen, tai sisällyttää hallintokustannuksiin. Hallintokustannukset vaihtelevat suuresti suoritealasta ja yrityksen koosta riippuen. Ohjeellisena arvona voidaan pitää noin % ajoneuvon vuotuisista kustannuksista. Laskentateknisesti on helpointa määritellä hallintokustannukset suoraan /vuosi muodossa ajoneuvoa kohti. Mikäli esim. ajovälityksestä aiheutuneet kustannukset määräytyvät prosentteina, voidaan ne määritellä vasta laskennan lopussa yhdessä toimintaylijäämän kanssa Ylläpitokustannukset Ylläpitokustannukset muodostuvat ajoneuvon säilytyksestä, pesusta ja sekalaisista pienvarusteista. Ajoneuvon säilytyskustannukset muodostuvat joko autotallimenoista tai ulkona säilytettäessä sähkölämmityskuluista. Pesukustannukset saadaan lasketuksi kertomalla pesun kustannus pesukertojen lukumäärällä, joka voi olla esim. 30 kertaa vuodessa. 9

12 5.6. Muu ajo Pienvarusteisiin luetaan kuuluviksi kaikki sellaiset varusteet, joiden kestoikä on auton ikää pienempi ja joita ei ole sisällytetty auton hankintahintaan. Tällaisia varusteita ovat mm. kuormansidontavälineet, lapiot, ketjut, varoituskolmiot, ensiapulaukut, käsineet, työpuvut ja niiden pesu ym. Mikäli muun ajon kilometrejä ei ole otettu huomioon kohdassa 1.2, saadaan niiden kustannukset lasketuksi kertomalla muun ajon kilometrimäärällä ajoneuvon muuttuvat kustannukset. Muuttuvia kustannuksia on eräissä laskelmissa alennettu kertoimella (esim. 0,8), koska muu ajo tapahtuu pääasiassa tyhjällä ajoneuvolla. Muun ajon aiheuttamat kuljettajan työtunnit on otettava huomioon jo aiemmin määritellyissä valmistelu- ja apuajat sisältävissä kuljettajan palkkatunneissa (kohta 1.6.). Muun ajon kustannukset ( /a) = muu ajo (km/a) x muuttuvat kustannukset ( /km) 6. YRITTÄJÄRISKI Työkustannuksien sekä muuttuvien ja kiinteiden kustannuksien lisäksi tulee laskelmiin lisätä - yrityksen kehityksen turvaamiseksi sekä yllättävien kustannusnousujen ja yrityksen maksamien välittömien verojen kattamiseksi - määrätty euromäärä yrittäjäriskiksi. Yrittäjäriskin suuruutena voidaan käyttää 5 15 % ajoneuvon kokonaiskustannuksista. Yrittäjäriski voidaan määritellä suoraan /vuosi muodossa tai laskea prosentuaalisesti kokonaiskustannuksista seuraavasti: Yrittäjäriskin laskemista varten joudutaan ensimmäiseksi määrittelemään vuotuiset kokonaiskustannukset, jotka pitävät sisällään jo yrittäjäriskin. Kokonaiskustannukset lasketaan seuraavasti: Kokonaiskustann. ( /a) = 100 x (työkust.+ kiint.kust.+ muutt.kust.( /a) yrittäjäriski-% Yrittäjäriski ( /a) = yrittäjäriski-% x kokonaiskustann. ( /a) 100 Mikäli em. laskentamalli tuntuu monimutkaiselta, voi yrittäjäriskin laskea työ + muuttuvien + kiinteiden kustannusten yhteissummasta. Tällöin voi käyttää hieman suurempaa (10 %:n sijasta 11 %) prosenttia, jotta päästään lähes samaan summaan kuin edellisessä laskentakaavassa. 10

13 7. KULJETUSMAKSUT Kustannuslaskelmien perusteella saadaan määritellyksi ajoneuvon vuotuiset kokonaiskustannukset, joista saadaan lasketuksi kutakin tapausta varten tarvittavat kuljetusmaksut esim. seuraavasti: 1. KILOMETRIMAKSU Kilometrimaksu ( /km) = kokonaiskustannukset ( /a) ajosuorite (km/a) 2. KEIKKAMAKSU (kuormamaksu) Keikkamaksu ( /keikka) = km-maksu ( /km) x keikkamatka (km) Kuormamaksu ( /kuorma) = kokonaiskustannukset ( /a) kuormien lukumäärä (kpl/a) Huom! Laskentakaavat edellyttävät kuljetustehtävää, jossa ajetaan säännöllisesti samaa kuljetusetäisyyttä. Mikäli ajetaan useita eri kuljetusetäisyyksiä, tehdään kustannuslaskelmat muutamalle eri etäisyydelle, jolloin saadaan selville kuljetusetäisyyden vaikutus kuormamaksuun. 3. YKSIKKÖMAKSU Yksikkömaksu ( /m 3, l, t) = keikkamaksu ( ) kuorma(m 3, l, t) 4. TUNTIMAKSU Tuntimaksu ( /h) = kokonaiskustannukset ( /a) käyttötunnit (h/a) 5. YHDISTETTY MAKSU (aikamaksu + matkamaksu) Aikamaksun osuus ( /h) = työkustannukset + kiinteät kustannukset ( /a) käyttötunnit (h/a) Matkamaksun osuus ( /km) = muuttuvat kustannukset ( /a) + yrittäjäriski ( /a) ajosuorite (km/vuosi) Yhdistetty maksu voidaan myös laskea siten, että sisällytetään yrittäjäriski joko kokonaan tai osittain aikamaksuun. Näin voidaan menetellä erityisesti silloin, jos käyttötuntien arviointi on vaikeampaa kuin ajosuoritteen. Muissa 11

14 maksumuodoissa mahdollinen odotusajan maksu voidaan laskea samalla tavoin kuin aikamaksun osuus. 6. MUITA MAKSUESIMERKKEJÄ Kuljetusmaksu voi muodostua useammastakin osatekijästä kuin em. yhdistetty maksu.tällöin voidaan hinnoittelussa käyttää hyväksi mm. seuraavia laskentamalleja: Kuljettajan kustannus ( /h) = työkustannukset ( /a) käyttötunnit (h/a) Muuttuvat kustannukset ( /km) = muuttuvat kustannukset ( /a) ajosuorite (km/a) Kiinteät kustannukset ( /kk)= kiinteät kustannukset ( /a) ajokuukaudet (kk/a) Tarvittaessa voidaan kiinteät kustannukset jakaa myös käyttöpäivää kohti ( /päivä). Yrittäjäriski on muistettava sisällyttää edellä mainittujen kustannusten lisäksi joko kaikkiin osatekijöihin määrätyllä prosentilla tai yhteen kahteen osatekijään erikseen. 12

15 LIITE SKAL Jäsenyritys KUSTANNUSLASKELMA N:o Esim. 1 Kuljetusliike N.N Kuljetuslaji: Jakeluliikenne Uushankintahinnat alv = 0 % Ajoneuvo: 2-akselinen kuorma-auto Auton alusta Perävaunu: Kuormatila tai vastaava Lisälaitteet: Takalaitanostin Perävaunu 0 Lisälaitteet ja varusteet 8300 Kokonaismassa 18 tonnia Auton renkaat 6 a-hinta Kantavuus 9 tonnia Pv:n renkaat Hyötykuorma 6 tonnia Hinta renkaitta Ajosuorite (kuljetustehtävien vaatimat ajokilometrit vuodessa) km/a Muu ajo (huolto-, kotimatka- ym. ajot) km/a 3000 Ajokilometrit yhteensä vuodessa km/a Auton käyttömatka koko pitoaikana km Auton alustan pitoaika vuosina a 5,0 Auton kuormatilan pitoaika vuosina a 10,0 Perävaunun pitoaika vuosina a 0,0 Lisälaitteiden ja varusteiden pitoaika vuosin a 10,0 Polttoaineen kulutus keskimäärin l/100 km 30 Lisäaineen (AdBlue) kulutus keskimäärin l/100 km 2 Renkaiden kestomatka (uusien ja pinnotettujen keskiarvo) km Ajoneuvon käyttötunnit kuljetustehtävissä h/a 2500 Kuljettajien palkkatunnit 10 %:n apuaikalisällä h/a 2750 % Kuljettajien keskipalkka 13,12 /h (sisältäen ilta-, yö-, ym. lisät) /a ,4 Välilliset palkkakustannukset 70 % (mm. sosiaalikulut ja lomarahat) /a ,3 Päivärahat ja majoituskulut 2800 /vuosi /a ,4 Työkustannukset yhteensä /a ,1 Työkustannukset käyttötuntia kohti /h 25,65 Polttoainekustannukset, hinta 0,830 /litra /km 0,249 13,2 Lisäainekustannukset (AdBlue) 0,800 /litra /km 0,016 0,9 Korjaus- ja huoltokustannukset 6500 /vuosi (pitoaikana keskim.) /km 0,103 5,5 Rengaskulut, pinnoitekustannus 275 /kpl, pinnoituskerrat 1 kpl /km 0,025 1,3 Muuttuvat kustannukset yhteensä /km 0,393 20,9 /a Poistot Arvonaleneminen alusta 23 % vuosittain /a ,8 Arvonaleneminen kuormatila 21 % vuosittain /a ,9 Arvonaleneminen perävaunu 0 % vuosittain /a 0 0,0 Arvonaleneminen lisälaitteet 19 % vuosittain /a 729 0,6 Arvonaleneminen yhteensä /a ,3 Pääoman korko (kuluineen) 6 % /a ,0 Käyttöpääoman korkokulut 10 % edellisestä /a 361 0,3 Vakuutusmaksut (liikenne-, auto-, kuljetus- ym. vakuutusmaksut) /a ,6 Liikennöimismaksut (ajoneuvoverot ja katsastusmaksut) /a ,1 Hallintokustannukset (kirjanpito, atk, puhelinkulut, jäsenmaksut ym.) /a ,1 Ylläpitokustannukset (säilytys, puhtaanapito ja pienvarustekulut) /a ,4 Kiinteät kustannukset yhteensä /a ,0 /kk 2468 Kustannukset yhteensä ennen yrittäjäriskin lisäystä /a ,0 Yrittäjäriski 10 % kokonaiskustannuksista /a /km 0,219 Kokonaiskustannukset vuodessa yhteensä /a Tuntikustannukset käyttötuntia kohti keskimäärin /h 52,67 Kilometrikustannukset ajosuoritetta kohti keskimäärin /km 2,195 Yhdistetty kustannus (esimerkki): työkustannukset + kiinteät kustannukset /h 37,50 muuttuvat kustannukset + toimintaylijäämä /km +0,632 HUOM! Kustannukset eivät sisällä arvonlisäveroa 13

Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 2010=100

Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 2010=100 Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 2010=100 Käyttäjän käsikirja Käsikirjoja 49 Käsikirjoja 49 Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 2010=100 Käyttäjän käsikirja Helsinki 2012 Tiedustelut: Matias

Lisätiedot

Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvojen määrittäminen

Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvojen määrittäminen Juha Tervonen, Jukka Ristikartano, Mira-Maria Penttinen Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvojen määrittäminen Taustaraportti 2005 Sisäisiä julkaisuja 48/2005 Julkaisun nimi 1 Juha Tervonen, Jukka

Lisätiedot

TULOT MENOT. KYLÄN TALOUSSUUNNITTELUN OHJE Ohjeet on laatinut Erkki Laitila.

TULOT MENOT. KYLÄN TALOUSSUUNNITTELUN OHJE Ohjeet on laatinut Erkki Laitila. TULOT MENOT 2005 2015 KYLÄN TALOUSSUUNNITTELUN OHJE Ohjeet on laatinut Erkki Laitila. KYLÄYHDISTYKSEN TALOUSSUUNNITTELUN OHJE Kylätoiminnan kehittäminen on koettu maaseudun kehittämisen avainalueeksi.

Lisätiedot

J.Siikavuo Ky. Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com. Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM.

J.Siikavuo Ky. Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com. Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM. Juha Siikavuo J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM 1 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat... 3 Firmani ja minä, tmi, ay, ky ja

Lisätiedot

KierrätyskeskusMIPS. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n toiminnan ja uudelleenkäyttöön välittämien tavaroiden luonnonvarojen kulutus

KierrätyskeskusMIPS. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n toiminnan ja uudelleenkäyttöön välittämien tavaroiden luonnonvarojen kulutus KierrätyskeskusMIPS Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n toiminnan ja uudelleenkäyttöön välittämien tavaroiden luonnonvarojen kulutus Marja Salo Michael Lettenmeier D-mat Oy 2 Sisällys 1 Johdanto...3

Lisätiedot

MAARAKENNUSALAN KONEKUSTANNUSINDEKSI MARKKI 2000 = 100

MAARAKENNUSALAN KONEKUSTANNUSINDEKSI MARKKI 2000 = 100 MAARAKENNUSALAN KONEKUSTANNUSINDEKSI MARKKI 2000 = 100 MENETELMÄSELOSTE Perinteisten maarakennuskoneiden, kunnossapitokoneiden ja ajoneuvonosturien kustannusten vuosimuutokset tammikuu 2000 - kesäkuu 2005

Lisätiedot

Menetelmäseloste 3.3.2014 MAARAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI (MAKU) 2010=100

Menetelmäseloste 3.3.2014 MAARAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI (MAKU) 2010=100 Menetelmäseloste 3.3.2014 MAARAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI (MAKU) 2010=100 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 LYHYESTI INDEKSEISTÄ... 4 3 MAARAKENNUSKUSTANNUSINDEKSIN KÄSITTEET, RAKENNE JA HYÖDYNNETYT TYYPPIURAKAT...

Lisätiedot

INVESTOINNIN LASKENTA

INVESTOINNIN LASKENTA YT22 INVESTOINNIN LASKENTA Yrityssalo Oy www.yrityssalo.fi Sivu 2 (8) INVESTOINNIN LASKENTA SISÄLTÖ SIVU 1. INVESTOINNIN SUUNNITTELU 3 1.1 Investointien rahoitus 3 1.2 Investointien luokittelu 4 2. INVESTOINTIKUSTANNUSTEN

Lisätiedot

Käyttöohje. Rannikkokalastuksen kannattavuuslaskentaohjelma JARI SETÄLÄ JARI NIUKKO MARKUS KANKAINEN TURKU 2013 RIISTA- JA KALATALOUDEN TUTKIMUSLAITOS

Käyttöohje. Rannikkokalastuksen kannattavuuslaskentaohjelma JARI SETÄLÄ JARI NIUKKO MARKUS KANKAINEN TURKU 2013 RIISTA- JA KALATALOUDEN TUTKIMUSLAITOS Käyttöohje Rannikkokalastuksen kannattavuuslaskentaohjelma JARI SETÄLÄ JARI NIUKKO MARKUS KANKAINEN TURKU 2013 RIISTA- JA KALATALOUDEN TUTKIMUSLAITOS Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus...4 2. Excel-taulukkolaskentaohjelma...6

Lisätiedot

17.12.2007. INTERACTION-toimenpideselvitys Kuorma-autokuljetusten energia-, ympäristöja kustannustehokkuuden parantaminen

17.12.2007. INTERACTION-toimenpideselvitys Kuorma-autokuljetusten energia-, ympäristöja kustannustehokkuuden parantaminen 17.12.2007 INTERACTION-toimenpideselvitys Kuorma-autokuljetusten energia-, ympäristöja kustannustehokkuuden parantaminen Johdanto Vuonna 2005 Alankomaissa toteutettiin projekti, jonka tarkoituksena oli

Lisätiedot

TILAMALLIEN LASKEMINEN KIRJANPITO- TILOJEN TULOKSISTA NORJASSA

TILAMALLIEN LASKEMINEN KIRJANPITO- TILOJEN TULOKSISTA NORJASSA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 83 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 83 TILAMALLIEN LASKEMINEN KIRJANPITO- TILOJEN TULOKSISTA NORJASSA

Lisätiedot

26.9.2011. www.hsl.fi

26.9.2011. www.hsl.fi 22 26.9.2011 Joukkoliikenteen yksikkökustannukset 2010 www.hsl.fi HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja: Tarja Jääskeläinen,

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Metropolia Ammattikorkeakoulu INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Virpi Tevä-Helminen 28.8.2013 2 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO... 4 1.1 Investointilaskenta ja päätöksenteko kurssin esittely... 4

Lisätiedot

Joensuun seutu YT20 HINNOITTELUN PERUSTEET

Joensuun seutu YT20 HINNOITTELUN PERUSTEET Joensuun seutu YT20 HINNOITTELUN PERUSTEET 2 HINNOITTELUN PERUSTEET SISÄLTÖ SIVU 1. MYYNTIHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 3 1.1 Kilpailijoiden hinnat 3 1.2 Omakustannusarvo 3 1.3 Hintajousta eli hintaherkkyys

Lisätiedot

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä TEKIJÄ Harri Isoniemi ISBN 978-952-293-203-7 (pdf) ISBN 978-952-213-086-0 (nid.) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 PL 200 00101

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA Helsinki 2011 ISBN 978-952-213-842-2 (nid.) ISBN 978-952-213-843-9 (pdf)

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Juha Siikavuo, HTM, KTM ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Helsingissä 24.2.2013 J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Leivän voitelua mökillä, toiselle se on

Lisätiedot

HEVOSALAN YRITYKSEN TALOUSASIOIDEN HALLINTA

HEVOSALAN YRITYKSEN TALOUSASIOIDEN HALLINTA HEVOSALAN TIETOPAKETIT 5/8 - koulutuspäivien luentomateriaali 2004-2005 HEVOSALAN YRITYKSEN TALOUSASIOIDEN HALLINTA Talouden suunnittelu ja seuranta Kannattavuussuunnittelu Päivittäisen rahaliikenteen

Lisätiedot

Henkilöihin, jotka suorittavat työnsä pääasiallisesti provisiotyönä, noudatetaan tämän sopimuksen määräyksiä soveltuvin osin.

Henkilöihin, jotka suorittavat työnsä pääasiallisesti provisiotyönä, noudatetaan tämän sopimuksen määräyksiä soveltuvin osin. TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY TOIMIHENKILÖUNIONI TU RY TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1 Soveltamisala 1 Tämän sopimuksen piiriin kuuluvat Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten palveluksessa

Lisätiedot

Koukkurannan lämpöenergiaratkaisujen vertailu

Koukkurannan lämpöenergiaratkaisujen vertailu Koukkurannan lämpöenergiaratkaisujen vertailu Loppuraportti 1.12.211 Juha Vanhanen, Aki Pesola, Iivo Vehviläinen Koukkurannan lämpöenergiaratkaisujen vertailu Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 2 Rakennuskannan

Lisätiedot

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi 1/8 MH 27.8.2013 Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi Rahoitushakemuslomake on maakunnan kehittämisrahan hakemista varten. EAKR:n tai ESR:n tukea haetaan sähköisen EURA2014-järjestelmän kautta.

Lisätiedot

KOKONAISKUSTANNUSMALLIN VAIKUTTAVUUDEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LOPPURAPORTTI

KOKONAISKUSTANNUSMALLIN VAIKUTTAVUUDEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LOPPURAPORTTI KOKONAISKUSTANNUSMALLIN VAIKUTTAVUUDEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LOPPURAPORTTI SUOMEN AKATEMIA Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista, innovatiivista ja uusiin tieteellisiin läpimurtoihin tähtäävää tutkimusta,

Lisätiedot

Talonrakentamisen tuotteiden ja toimintatapojen vertailu

Talonrakentamisen tuotteiden ja toimintatapojen vertailu VTT TIEDOTTEITA MEDDELANDEN RESEARCH NOTES 1795 Talonrakentamisen tuotteiden ja toimintatapojen vertailu Markku Kiviniemi VTT Rakennustekniikka VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS 1996 ISBN 951-38-4990-2

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY)

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) L 10/24 EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 63/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2001, korkotilastoista, jotka koskevat rahalaitosten soveltamia kotitalouksien ja yritysten talletus- ja lainakorkoja

Lisätiedot

Bioenergiaterminaalin hankintaketjujen kannattavuus eri kuljetusetäisyyksillä ja -volyymeilla

Bioenergiaterminaalin hankintaketjujen kannattavuus eri kuljetusetäisyyksillä ja -volyymeilla Bioenergiaterminaalin hankintaketjujen kannattavuus eri kuljetusetäisyyksillä ja -volyymeilla Tuomas Hakonen Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Elintarvike ja maatalous Kalevankatu 35, 60100 Seinäjoki tuomas.hakonen@seamk.fi

Lisätiedot

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS Kirjatiivistelmä LASKENTATOIMI JA RAHOITUS SUPER VALMENNUS s. 32 s. 33 s. 31 s. 34 s. 35 s. 13 s. 39 s. 41 s. 38 s. 37 s. 28 Ulkoinen laskentatoimi eli rahoituksen laskentatoimi tuottaa informaatiota erityisesti

Lisätiedot

Yrittäjän verotus 2015

Yrittäjän verotus 2015 Yrittäjän verotus 2015 Juha Siikavuo VÄLITÖN JA VÄLILLINEN VEROTUS VUONNA 2015 Yrittäminen on kivaa! Sitä olen puuhastellut koko ikäni. Olen teille koonnut kivan lukupaketin verotuksesta. Sillä verotuskin

Lisätiedot

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS businessoulu.com 2015 2 SISÄLTÖ SIVU 1. YRITTÄMISEN EDELLYTYKSET 3 1.1 Ammattitaito 3 1.2 Koulutus 3 1.3 Tuotteen tai palvelun kysyntä 3 1.4 Vaihtoehtona yrityksen ostaminen

Lisätiedot

HZZ10100 Liiketoimintaosaamisen lähtökohdat: Kauppamatematiikka Versio 1.2 / 16.8.2009

HZZ10100 Liiketoimintaosaamisen lähtökohdat: Kauppamatematiikka Versio 1.2 / 16.8.2009 HZZ10100 Liiketoimintaosaamisen lähtökohdat: Kauppamatematiikka Versio 1.2 / 16.8.2009 Vesa Korhonen vesa.korhonen@jamk.fi 0400 451 752 Sisältö 0. Johdanto... 2 1. Prosenttilaskun soveltamista... 3 1.1

Lisätiedot

Pankkien palvelumaksut 2013

Pankkien palvelumaksut 2013 Pankkien palvelumaksut 2013 1 Pankkien palvelumaksut 2013 2 Pankkien palvelumaksut 2013 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ... 3 1. JOHDANTO... 6 2. PALVELUIDEN LISTAHINNAT... 7 2.1 Debit-kortilla tai luottokortilla

Lisätiedot