Tieliikenteen Tietokeskus Harri Kallberg TIELIIKENTEEN KUSTANNUSARVIO 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tieliikenteen Tietokeskus Harri Kallberg 2.8.2010 TIELIIKENTEEN KUSTANNUSARVIO 2010"

Transkriptio

1 1 Tieliikenteen Tietokeskus Harri Kallberg TIELIIKENTEEN KUSTANNUSARVIO 2010 Tieliikenteen Tietokeskus on uudistanut vuosittain laadittavan tieliikenteen kustannusarvion koskemaan vuotta Merkittävin muutos edelliseen vuotta 2010 koskevaan laskelmaan nähden on aluekohdistuksessa. Aiempien tiepiirien sijaan on otettu liikennettä käsittelevien ELY-keskusten toimialueet.. Suoritemääriä ja yksikkökustannuksia koskevat tiedot on myös päivitetty uutta kohdevuotta vastaaviksi. Tilastotuotannon muutokset ovat aiheuttaneet, että tietolähteet ja arviointimenettelyt ovat jossain määrin muuttuneet. 1. Tiedoston rakenne Tiedosto on tarkoitettu kohdistumaan vuoteen Liikenneonnettomuuksien jakaumien kohdalla on jouduttu turvautumaan vuoden 2009 tietoihin, kuitenkin onnettomuuksien kokonaismäärät ja siten kokonaiskustannukset vastaavat vuotta Tiedosto kattaa henkilö-, paketti-, kuorma-, erikois- ja linja-autot. Erikoisautot sisältyvät kuorma-autoille ilmoitettuihin tietoihin. Moottoripyörien ja muiden ajoneuvojen kustannukset eivät sisälly tiedostoon onnettomuus- ja vakuutuskustannuksia lukuun ottamatta. Yhteenlasketut onnettomuus- ja vakuutuskustannukset on kohdistettu em. autotyypeille. Tiedosto jakautuu kustannuslajin mukaan seuraavasti: Muuttuviin ja kiinteisiin kustannuksiin sen mukaan, muuttuuko kustannuserä välittömästi suoritteen mukaan Resurssikustannuksiin, erityisveroihin, yleisiin veroihin ja arvotuseriin. Resurssikustannuksella tarkoitetaan verotonta kustannusta markkinahintaisena, yleisiä veroja ovat arvonlisävero ja siihen rinnastettava vakuutusmaksuvero. Arvotuserät ovat aikaan ja liikenneonnettomuuksiin liittyviä liikennetaloudessa kustannusten tapaan käsiteltäviä eriä, jotka eivät välittömästi aiheuta maksusuorituksia. Kustannusperusteen mukaan tiedosto kattaa ajokustannukset, jotka jakaantuvat autotyypeille (henkilö-, paketti-, kuorma- ja linja-autot) sekä ajoneuvo-, aika- ja onnettomuuskustannuksiin seuraavasti: Ajoneuvokustannukset o polttoainekustannukset o poistot o korot o huolto ja renkaat o säilytys ja pysäköinti o erityisverot Aikakustannukset o työajan aika o työmatkojen ja asiointien aika o vapaa-ajan aika Onnettomuuskustannukset o onnettomuuksien arvot o vakuutusmaksut ja -korvaukset o Kustannusten arviointitapa sekä mahdollinen tarkempi jako esitetään seuraavassa.

2 2 2. Yleiset arviointiperusteet Muuttuvat kustannukset perustuvat liikennesuoritteisiin. Suorite on luokiteltu autotyypin (henkilö-, paketti-, kuorma- ja linja-autot), ELY-keskuksen sekä tie- ja katuluokan mukaan. Rekisteriin merkityt perävaunut sekä muut autot (erikoisautot) on yhdistetty kuormaautoihin. Vuoden 2010 suorite on maanteiden tieluokittaisten tietojen samoin kuin katujen kokonaissuoritteen osalta saatu Tietilastosta. Kiinteiden kustannusten jakoperusteena on käytetty autokantaa (kpl) jaettuna autotyyppeihin sekä ELY-keskusten alueisiin. Tiedot on saatu Tilastokeskuksesta. Tilastoperusteena käytetyt maakunnat on yhdistetty ELY-keskuksiin seuraavasti: ELY-keskus Uusimaa Varsinais-Suomi Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Pohjois-Savo Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Lappi Maakunnat Uusimaa Itä-Uusimaa Kanta-Häme Päijät-Häme Satakunta Varsinais-Suomi Kymenlaakso Etelä-Karjala Pirkanmaa Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi Henkilö- ja pakettiautojen rekisteröinnin yhteydessä maksetaan autovero. Yksittäisen käyttäjän kannalta tämä vero lisää auton arvoa kotimaan markkinoilla. Koko käyttäjien joukon kannalta katsoen autokannan arvo olisi mitattava kansainvälisillä markkinoilla. Autoverot on luettu hankintavuoden kiinteisiin kustannuksiin, vaikka autoveron palautusmahdollisuus on tietyin rajoituksin olemassa. Sitä ei kuitenkaan ole juuri lainkaan käytetty. Näin poistojen ja korkojen laskennan perusteena on käytetty autoverolla vähennet-

3 3 tyjä hankintamenoja. Tämä menettely ei laske korkoa hankinnan veron määrälle ja johtaa siten kiinteiden kustannusten osalta alempaan tasoon kuin tapahtuisi silloin, jos mainitut verot laskettaisiin vuotuisten poistojen kohteeksi. 3. Ajoneuvokustannukset 3.1 Polttoainekustannukset Polttoainekustannusten arvioimiseksi on bensiinin ja dieselöljyn kotimaan myyntimäärät kohdistettu ajoneuvotyypeille. Kohdistuksessa on pyritty ottamaan huomioon väyläja ajoneuvotyyppien erot niin, että kulutus (l/100 km) on kaduilla korkeampi kuin maanteillä ja lisäksi Uudenmaan ELY-keskuksen alueella korkeampi kuin muissa piireissä. Polttoaineiden keskihinnat ja hintojen jakautuminen eriin on saatu Öljy- ja Kaasualan Keskusliiton vuoden 2010 tilastoista. Ammattiliikenteen osalta on oletettu, että paketti-, kuorma- ja linja-autojen bensiini olisi ostettu 2,52 c/l alennuksella ja dieselöljy 4,20 c/l alennuksella. Suoritteiden ja kohdistustietojen perusteella on laskettu polttoaineen määrät eri ajoneuvotyypeille ja edelleen suoritetta kohti. Näistä on hintatietojen perusteella laskettu polttoainekustannukset. Polttoainekustannusten osalta on esitetty erikseen verolliset hinnat, verottomat hinnat, erityisverot ja arvonlisäverot. 3.2 Poistot ja korot Poistojen ja korkojen arvioinnin lähtökohtana ovat hankinnan veroilla vähennetyt hankintamenot, jotka eri autotyypeillä on arvioitu v seuraaviksi: henkilöautot /kpl pakettiautot /kpl kuorma-autot /kpl perävaunut /kpl linja-autot /kpl Autojen arvon aleneman on kaikkien autotyyppien osalta katsottu seuraavan arvioitua kehitystä, jolloin hankintamenosta jäljellä oleva osuus on käyttöönottovuosittain seuraava: 1. vuosi 78 % 8. vuosi 29 % 2. vuosi 67 % 9. vuosi 23 % 3. vuosi 59 % 10. vuosi 18 % 4. vuosi 52 % 11. vuosi 13 % 5. vuosi 46 % 12. vuosi 8 % 6. vuosi 40 % 13. vuosi 3 % 7. vuosi 34 % 14. vuosi 0 %. Korkokantana poistamattomalle pääomalle käytettiin henkilöautoilla 2,0 % ja muilla autotyypeillä 4,0 %. Eron perusteena on, että oman ja vieraan pääoman osuudet ovat näillä autotyypeillä erilaiset. Poistot käsitellään puoleksi muuttuvina (suoriteperusteisina) ja puoleksi kiinteinä kustannuksina. Korot käsitellään kiinteinä kustannuksina. Poistot esitetään kokonaismääräisinä, ilman ALV-osuuksia ja ALV-osuuksina. ALV-osuudet poistoista on laskettu hankintamenojen sisältämien ALV määrien mukaisina. Paketti-, kuorma- ja linja-autojen kohdalla poistolle on kohdistettu ALV, vaikka käytännössä nämä autot ovat useimmiten ALV-vähennyskelpoisia. Kuitenkin näillä autoilla tuotetuista palveluista, joiden hintoihin poistot yleensä sisältyvät, peritään ALV.

4 4 3.3 Huolto ja renkaat Huolto- ja rengaskustannuksiin sisällytetään myös ne korjaukset, jotka eivät liity onnettomuuskustannuksiin. Tässä on henkilö-, paketti-, kuorma- ja linja-autojen osalta sovellettu Tieliikenteen ajokustannukset Suomessa -julkaisussa (TTKK 1999) annettuja korjaus- ja huoltokustannusten arvoja. Myös rengaskustannukset on otettu sieltä. Kustannuksiin on tehty Autoalan Keskusliiton toimintakertomuksiin sisältyviin kustannustasojen muutostietoihin perustuvia kustannustason muutoksia vastaavat korjaukset. Vuodelle 2010 sovellettiin alla olevia kustannuksia (c / km): korjaukset ja huolto renkaat yhteensä Henkilöauto 5,106 0,605 5,71 Pakettiauto 6,783 0,888 7,67 Kuorma-auto 10,326 5,809 16,13 Linja-auto 11,473 2,129 13,60 Määräaikaishuoltojen hinnat henkilöautoilla ovat tyypillisesti luokkaa 1-2 c / km, johon verrattuna yllä olevat alun perin käyttäjäkyselyihin perustuvat arvot ovat suuria. Ne sisältävät kuitenkin myös huoltojen lisätöistä, vikaantumisen aiheuttamista korjauksista, kulutusosien uusinnasta ja varustelusta sekä pesuista aiheutuneet kustannukset. Kolarikorjauskustannukset eivät kuitenkaan niihin sisälly. 3.4 Säilytys ja pysäköinti Säilytys- ja pysäköintikustannukset ovat suurelta osin arvionvaraisia. Ne on arvioitu henkilö- ja pakettiautojen kohdalla keskimäärin 160 /a:ksi. Kuorma- ja linja-autoilla käytettiin säilytyskustannuksena 300 /a. Pysäköintimaksujen tuotto on LM:n julkaisussa 4/95 (Liikenteen ulkoiset haitat ja väyläkustannukset huomioon ottava hinnoittelu, VATT) arvioitu 100 Mmk/a:ksi, joka on arvioitu 28 milj. :ksi v Erityisverot Erityisveroina on käsitelty autovero ja ajoneuvovero, joka koostuu perusverosta ja käyttövoimaverosta. Autoveron perusteena on käytetty ensirekisteröintien määriä ja henkilöja pakettiautojen hinnoittelulaskelmia. Uuden henkilöauton autoverona on sovellettu 6576 ja pakettiauton Ajoneuvoveron perusvero on arvioitu autokannan ikäjakauman (käyttöönotto ennen ja jälkeen ) ja näille ikäluokille määrättyjen verojen perusteella. Henkilöautojen keskimääräiseksi perusveroksi v saatiin 119,46 ja pakettiautojen Laskennassa otettiin huomioon liikenteestä poistetut autot vuoden lopun tilanteen mukaisena. Perusveron uudistumisesta on päätetty. Hiilidioksidipäästöön perustuvat verot tulivat voimaan , mutta niiden laskutus alkoi jo v Tässä kustannusarviossa perusveroa käsitellään aiheutumisajankohtaan sodittuna eli koko vuoden 2010 osalta vanhojen perusteiden mukaan. Ajoneuvoveron käyttövoimaveron perusteena ovat dieselkäyttöisten henkilö-, paketti- ja kuorma-autojen kannat sekä näille kultakin alkavalta 100 kg:lta määrätyt verot. Valtion tulo- ja menoarvioon perustuen henkilöauton keskimääräiseksi käyttövoimaveroksi tuli 460 ja pakettiauton 105. Kuorma-autojen käyttövoimaveron kertymä on arvioitu 51 milj. :ksi.

5 5 4. Aikakustannukset Aikakustannusten arvioinnin lähtökohtana ovat liikennesuoritteet. Ensimmäisessä vaiheessa on laadittu arviot keskimääräisistä matkanopeuksista. Maanteiden osalta on lähtökohtia haettu julkaisuista Optiminopeus eri tyyppisillä teillä (luonnos , Viatek) ja YTV:n matka-aikatutkimuksesta Arvioinnin tuloksena on päädytty siihen, että henkilöautojen keskinopeus valtateillä on 92 km/h, kantateillä 87 km/h, seututeillä 82 km/h, yhdysteillä 77 km/h, pääkaduilla Uudellamaalla 40 km/h ja muualla 45 km/h, kokoojakaduilla Uudellamaalla 35 km/h ja muualla 40 km/h, muilla kaupunkien kaduilla Uudellamaalla 30 km/h ja muualla 35 km/h sekä taajamien kaduilla Uudellamaalla 45 km/h ja muualla 50 km/h. Pakettiautojen nopeudet yleisillä teillä ovat 4 km/h henkilöautoja alemmat ja muilla väylillä samat. Kuorma- ja linja-autojen nopeudet maanteillä ovat 7 km/h henkilöautoja alemmat ja muilla väylillä samat. Matka-ajat saadaan suoritteiden ja keskinopeuksien suhteina. Aikakustannusten arvot on saatu soveltaen Tiehallinnon ohjetta Tieliikenteen ajokustannukset 2000 (www.tiehallinto.fi). Vuodelta 2000 oleviin arvoihin on tehty 16,7 %:n kuluttajahintaindeksiin perustuvat kustannustasokorjaukset vuoteen 2010: työaika 28,11 /henkilötunti kuorma-autolle 22,12 /h linja-auton kuljettajille 22,12 /h pakettiautolle työajan matkojen osalta 34,34 /h työmatka ja asiointi sekä muut matkat 4,75 /h. Kuorma- ja pakettiauton ajan arvoissa on otettu huomioon keskimääräiset henkilöluvut (kuorma-autot 1,1 ja pakettiautot 1,7). Matka-aikojen jakaminen aikaryhmiin on tehty osittain arvionvaraisesti, koska yleensä käytetyt matkan tarkoitusryhmittelyt eivät seuraa em. jakoa. Erityisesti työajalla tehtyjen matkojen erottelu henkilöauto- ja linja-autoliikenteestä on hankalaa. Arvioimalla, että Tielaitoksen Henkilöliikennetutkimus 1992 :n muista matkoista ja ei kotiperäisistä matkoista 25 % olisi työajan matkoja, saadaan seuraavat aikaluokkajakaumat: Henkilöauto lyhyet matkat työaika 6,9 % työmatka & asiointi. 62,5 % muu matka 30,6 % pitkät matkat työaika 20,8 % työmatka & asiointi. 26,2 % muu matka 53,1 % Linja-auto lyhyet matkat työaika 7,6 % työmatka & asiointi. 67,4 % muu matka 25,0 % pitkät matkat työaika 13,8 % työmatka & asiointi. 28,2 % muu matka 58,0 %

6 6 Laskelmassa on käytetty seuraavia osuuksia (%) eri aikaryhmille ja väylätyypeittäin: Henkilöautot; aikaryhmien osuudet matka-ajasta väylän mukaan %: valtatie kantatie seututie yhdystie katu työajan matka 13,8 12,5 11,1 9,7 7,6 työmatka ja asiointi 44,3 47,9 51,6 55,2 60,7 vapaa-ajan matka 41,8 39,6 37,3 35,1 31,7 Linja-autot; aikaryhmien osuudet matka-ajasta väylän mukaan %: valtatie kantatie seututie yhdystie kadut työajan matka 10,7 10,1 9,5 8,9 7,9 työmatka ja asiointi 47,8 51,7 55,6 59,5 65,4 vapaa-ajan matka 41,5 38,2 34,9 31,6 26,7 Keskimääräisinä henkilölukuina käytettiin osittain arvionvaraisesti seuraavia: henkilöautot linja-autot valtatiet 1,5 12 kantatiet 1,3 12 seututiet 1,3 12 yhdystiet 1,3 12 kadut 1,2 15 Linja-autoihin lisättiin auton kuljettajan työaika em. laskentatulokseen. 5. Onnettomuuskustannukset 5.1 Onnettomuuksien kohdistaminen Liikenneonnettomuuskustannusten kohdentaminen tapahtuu onnettomuuksien kokonaismäärien perusteella. Onnettomuuksien kohdentamisessa ajoneuvotyypeille käytetään onnettomuuksissa osallisten ajoneuvotyyppien lukumääriä. Ensimmäinen vaihe on kuolemaan johtaneiden ja muiden henkilövahinko-onnettomuuksien kohdentaminen liikennesuoritteiden mukaisesti. Kohdentaminen tehtiin Tilastokeskuksen ja Liikenneturvan tilastojulkaisua Tieliikenneonnettomuudet 2009 soveltaen. Perusteina tässä käytetään seuraavia tietoja: Arvio liikennesuoritteen jakautumisesta ajoneuvotyypeille, tiepiireille sekä väyläluokille. Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet lääneittäin koko maassa ja taajamissa yhdistettynä maakuntakohtaisista luvuista.. Onnettomuuksiin osallisten ajoneuvojen luvut (HA+PA, KA, LA) luvut erikseen kuolemaan ja henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa ja erikseen maanteillä ja kaduilla ja yksityisteillä. Onnettomuuksien luvut tieluokittain (valtatiet, kantatiet, muut) (Tietilasto) erikseen kuolemaan johtaneille ja muille henkilövahinko-onnettomuuksille. Onnettomuuksien kohdentaminen tehtiin seuraavasti: 1. Maanteiden osuus henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista tiepiireittäin lasketaan vähentämällä koko maan luvuista taajamien onnettomuudet. Vähentämällä kuolemaan johtaneet onnettomuudet saadaan muut kuin kuolemaan johtaneet henkilövahinko-onnettomuudet. Henkilövahinkoon johtaneisiin onnettomuuksiin osallisten ajoneuvotyyppikohtaisista luvuista erotetaan muihin kuin kuolemaan johtaneisiin onnettomuuksiin osalliset erikseen yleisten teiden ja maanteiden osalta. 2. Osallisten ajoneuvojen lukujen ja ajoneuvotyyppien koko maan suoritteiden suhteina

7 7 lasketaan ajoneuvotyypeille keskimääräiset onnettomuusriskit erikseen yleisille teille ja kaduille ja erikseen kuolemaan johtaneille ja muille henkilövahinkoonnettomuuksille. Näiden riskien ja suoritteiden tulot lasketaan ajoneuvotyypeittäin ja tiepiireittäin käytettäväksi onnettomuuksien kohdistamisessa tiepiireittäin. 3. Tiepiireissä sattuneiden onnettomuuksien kokonaismäärät jaetaan ajoneuvotyypeille em. tulojen perusteella. Tuloksena on suoritearvion jaottelun mukaiset yleisten teiden sekä katujen ja rakennuskaavateiden onnettomuuksien kokonaismäärät ajoneuvotyypeittäin. 4. Katujen onnettomuuksien luvut jaetaan katuluokille suoritteiden suhteessa. 5. Maanteiden onnettomuuksien jakamisessa tieluokille käytetään onnettomuuksien lukuja tieluokittain, joista koko maan ja kaikkien ajoneuvojen suoritteilla lasketaan tieluokkakohtaiset keskimääräiset riskit. Yleisten teiden onnettomuudet piireittäin ja ajoneuvotyypeittäin jaetaan näiden riskien ja suoritteiden tulojen suhteissa tieluokille erikseen kuolemaan johtaneille ja muille henkilövahinko-onnettomuuksille. 5.2 Onnettomuuskustannusten arviointi Onnettomuuskustannusten yksikköarvot on saatu soveltaen Tiehallinnon ohjeetta Tieliikenteen ajokustannukset 2000 (www.tiehallinto.fi). Vuodelta 2000 peräisin oleviin arvoihin on tehty 16,7 %:n elinkustannusindeksiin perustuvat kustannustasokorjaukset vuoteen 2010:. - Kuolemaan johtanut onnettomuus on arvotettu 2,84 milj. euroon, josta 0,64 milj. euroa on taloudellista kustannusta. - Vammautumiseen johtaneen onnettomuuden arvo on 0,45 milj. euroa, josta 0,12 milj. euroa on taloudellista kustannusta. - Omaisuusvahinko-onnettomuudet on liitetty vammautumiseen johtaneiden onnettomuuksien arvoon jakamalla näiden kustannukset vammautumiseen johtaneille onnettomuuksille. 5.3 Vakuutusmaksut ja -korvaukset Liikenne- ja autovakuutusmaksuja käsitellään onnettomuuskustannusten kiinteinä erinä ja näiden vakuutusten perusteella maksettuja korvauksia vastaavasti muuttuvina erinä, joiden arvot voidaan erottaa liikenneonnettomuuksien kokonaisarvojen taloudellisista eristä. Erityisesti liikennevakuutuksen maksut eivät täsmällisesti kohdistu kyseisen vuoden onnettomuuksista johtuviin korvauksiin, vaan laskelmassa on mukana mm. rahastoitujen vastuiden korkoja. Vakuutusmaksujen ja korvausten kokonaismäärät vuonna 2010 on saatu Finanssialan Keskusliiton tilastoista. Liikenne- ja autovakuutuksen maksut ja korvaukset on kohdistettu ajoneuvotyypeille suhteessa niiden osallisuuksiin henkilövahinko-onnettomuuksissa. 6. Kokonaiskustannukset ja tulostaulukot Tieliikenteen kokonaiskustannukset v olivat edellä olevan tarkastelun mukaan 30,23 mrd. euroa. Tämä jakaantui aika-, ajoneuvo- ja onnettomuuskustannuksiin ja toisaalta taloudellisiin eriin pl. verot, veroihin ja arvotuseriin seuraavasti (mrd ):

8 8 Koko tieliikenne tal.erät arvotus- pl. verot verot erät Yhteensä Ajoneuvokustannukset 9,84 6,33 16,17 Aikakustannukset 5,07 5,05 10,12 Onnettomuuskustannukset 1,40 0,28 2,25 3,94 Yhteensä 16,31 6,61 7,30 30,23 Maantiet tal.erät arvotuspl. verot verot erät Yhteensä Ajoneuvokustannukset 6,67 4,16 10,83 Aikakustannukset 3,10 2,32 5,41 Onnettomuuskustannukset 0,92 0,19 1,29 2,41 Yhteensä 10,69 4,35 3,61 18,65 Kadut tal.erät arvotuspl. verot verot erät Yhteensä Ajoneuvokustannukset 3,2 2,2 5,3 Aikakustannukset 2,0 2,7 4,7 Onnettomuuskustannukset 0,5 0,1 1,0 1,5 Yhteensä 5,6 2,3 3,7 11,6 Veroyhteenveto Henkilö- Paketti- Kuorma- Linja- Kaikki Polttoainevero 1618,2 158,8 336,8 65,0 2178,8 Moottoriajon. vero 222,0 28,0 88,0 0,0 338,0 Ajoneuvovero 297,0 35,0 0,0 0,0 332,0 Autovero 905,8 52,0 0,0 0,0 957,7 Vakuutusmaksuvero 241,6 20,4 17,4 5,5 284,9 Muut kuin ALV 3284,6 294,2 442,2 70,5 4091,5 ALV polttoaine 810,9 104,1 226,2 43,6 1184,8 ALV korjaus yms. 493,6 55,6 94,3 14,8 658,3 ALV suoritepoist. 246,3 33,3 54,7 5,7 340,1 ALV kiint. poistot 246,4 33,3 54,7 5,7 340,1 ALV yhteensä 1797,2 226,4 429,8 69,9 2523,3 Kaikki verot 5081,7 520,5 872,1 140,4 6614,8

9 Ajoneuvotyypin, tiepiirin ja kustannuslajin mukaan jaotellut liitteinä olevat tulostaulukot ovat seuraavat: 1. Ajoneuvotyyppikohtainen yhteenveto; aikakustannukset, muuttuvat ajoneuvokustannukset, kiinteät ajoneuvokustannukset, muuttuvat onnettomuuskustannukset ja kiinteät onnettomuus-kustannukset sekä kaikki kustannukset ajoneuvotyypeittäin jaoteltuna resurssikustannuksiin, erityisveroihin, yleisiin veroihin ja arvotuseriin. 2. Muuttuvat ja kiinteät kustannukset yhteensä ajoneuvotyypeittäin ja tiepiireittäin jaoteltuna resurssikustannuksiin, erityisveroihin, yleisiin veroihin ja arvotuseriin kokonaismäärinä ja laskettuna ajokilometriä kohti. 3. Muuttuvat kustannukset yhteensä ajoneuvotyypeittäin ja tiepiireittäin jaoteltuna resurssikustannuksiin, erityisveroihin, yleisiin veroihin ja arvotuseriin kokonaismäärinä ja laskettuna ajokilometriä kohti. 4. Kiinteät kustannukset yhteensä ajoneuvotyypeittäin ja tiepiireittäin jaoteltuna resurssikustannuksiin, erityisveroihin ja yleisiin veroihin kokonaismäärinä ja laskettuna ajoneuvoa kohti. 5. Liikennesuoritteet ja autojen lukumäärät autotyypeittäin ja tiepiireittäin sekä aikakustannukset ajoneuvotyypeittäin ja tiepiireittäin jaoteltuna työajan matkoihin, työ- ja asiointimatkoihin sekä vapaa-ajan matkoihin. 6. Polttoainekustannukset ajoneuvotyypeittäin ja tiepiireittäin jaoteltuna verottomiin hintoihin, erityisveroihin ja yleisiin veroihin kokonaismäärinä ja laskettuna ajokilometriä kohti. 7. Poistot suoritteen perusteella ajoneuvotyypeittäin ja tiepiireittäin jaoteltuna resurssikustannuksiin, ja yleisiin veroihin kokonaismäärinä ja laskettuna ajokilometriä kohti. 8. Korjaus-, huolto- ja rengaskustannukset ajoneuvotyypeittäin ja tiepiireittäin jaoteltuna resurssikustannuksiin, ja yleisiin veroihin kokonaismäärinä ja laskettuna ajokilometriä kohti. 9. Onnettomuuskustannukset ajoneuvotyypeittäin ja tiepiireittäin jaoteltuna taloudellisiin eriin ja arvotuseriin sekä vakuutuskorvauksiin kokonaismäärinä ja laskettuna ajokilometriä kohti. 10.Kiinteät poistot, korot sekä säilytys- ja pysäköintikustannukset ajoneuvotyypeittäin ja tiepiireittäin jaoteltuna resurssikustannuksiin ja yleisiin veroihin kokonaismäärinä ja laskettuna ajoneuvoa kohti. 11.Moottoriajoneuvovero, ajoneuvovero sekä auto- ja moottoripyörävero ajoneuvotyypeittäin ja tiepiireittäin kokonaismäärinä ja laskettuna ajoneuvoa kohti. 12. Liikenne- ja autovakuutusmaksut sekä niihin liittyvät vakuutusmaksuverot ajoneuvotyypeittäin ja tiepiireittäin kokonaismäärinä ja laskettuna ajokilometriä kohti. 9

10 10 Liitetaulukko 1 AJONEUVOTYYPPIKOHTAINEN YHTEENVETO milj. euro 2010 Henkilöautot Yhteensä Resurssikust Erityisverot Yleiset verot Arvotuserät Aikakustannukset Muutt. ajon. kust Kiint. ajon. kust Muutt. onn. kust Kiint. onn. kust Kustannukset yht Pakettiautot Yhteensä Resurssikust Erityisverot Yleiset verot Arvotuserät Aikakustannukset Muutt. ajon. kust Kiint. ajon. kust Muutt. onn. kust Kiint. onn. kust Kustannukset yht Kuorma-autot Yhteensä Resurssikust Erityisverot Yleiset verot Arvotuserät Aikakustannukset Muutt. ajon. kust Kiint. ajon. kust Muutt. onn. kust Kiint. onn. kust Kustannukset yht Linja-autot Yhteensä Resurssikust Erityisverot Yleiset verot Arvotuserät Aikakustannukset Muutt. ajon. kust Kiint. ajon. kust Muutt. onn. kust Kiint. onn. kust Kustannukset yht Kaikki autot Yhteensä Resurssikust Erityisverot Yleiset verot Arvotuserät Aikakustannukset Muutt. ajon. kust Kiint. ajon. kust Muutt. onn. kust Kiint. onn. kust Kustannukset yht

11 11 Liitetaulukko 2 Muuttuvat ja kiinteät kustannukset yhteensä Uusimaa 7947,0 1069,5 1329,4 743, ,6 Varsinais-Suomi 2668,9 345,9 481,1 186,9 3682,7 Kaakkois-Suomi 1378,6 174,9 226,8 79,9 1860,1 Pirkanmaa 2024,4 260,8 341,0 152,4 2778,7 Pohjois-Savo 2382,4 302,4 437,2 156,2 3278,2 Keski-Suomi 1221,3 153,7 223,4 76,0 1674,4 Etelä-Pohjanmaa 1521,9 191,9 311,7 94,2 2119,7 Pohjois-Pohjanmaa 1848,9 229,8 355,2 115,8 2549,7 Lappi 856,3 112,9 167,0 58,3 1194,5 Koko maa 21849,6 2841,8 3872,8 1663, ,5 Muuttuvat ja kiinteät kustannukset yhteensä, resurssikustannukset Uusimaa 3773,4 655,8 960,4 396,2 5785,7 Varsinais-Suomi 1336,5 224,3 346,8 104,0 2011,7 Kaakkois-Suomi 682,8 110,6 163,3 43,9 1000,6 Pirkanmaa 1003,8 166,3 245,6 83,5 1499,2 Pohjois-Savo 1202,7 198,6 315,0 90,8 1807,1 Keski-Suomi 613,6 100,9 160,8 42,5 917,8 Etelä-Pohjanmaa 797,7 132,0 225,1 55,0 1209,8 Pohjois-Pohjanmaa 944,0 154,1 255,9 65,4 1419,4 Lappi 431,9 75,3 120,3 34,0 661,5 Koko maa 10786,4 1817,9 2793,2 915, ,7 Muuttuvat ja kiinteät kustannukset yhteensä, erityisverot Uusimaa 1199,6 101,6 142,4 26,9 1470,6 Varsinais-Suomi 378,8 34,9 54,1 7,6 475,5 Kaakkois-Suomi 184,5 15,5 24,8 3,3 228,1 Pirkanmaa 267,2 23,9 37,5 5,9 334,5 Pohjois-Savo 304,7 28,9 48,1 6,3 388,1 Keski-Suomi 153,9 14,2 24,5 3,3 195,9 Etelä-Pohjanmaa 210,3 21,2 35,5 4,1 271,1 Pohjois-Pohjanmaa 236,7 22,5 39,3 5,1 303,7 Lappi 107,2 11,1 18,5 2,4 139,2 Koko maa 3043,0 273,8 424,8 65,0 3806,6

12 12 Muuttuvat ja kiinteät kustannukset yhteensä, ALV, VMV Uusimaa 711,8 84,8 149,0 30,5 976,1 Varsinais-Suomi 255,1 31,2 56,2 8,9 351,4 Kaakkois-Suomi 128,4 14,9 26,2 3,7 173,1 Pirkanmaa 189,2 22,5 39,6 6,9 258,2 Pohjois-Savo 227,7 27,7 51,3 8,0 314,6 Keski-Suomi 115,9 14,0 26,2 3,7 159,8 Etelä-Pohjanmaa 150,2 19,1 37,1 5,0 211,4 Pohjois-Pohjanmaa 178,5 21,9 42,0 5,8 248,2 Lappi 82,1 10,7 19,7 3,0 115,5 Koko maa 2038,8 246,7 447,2 75,4 2808,2 Muuttuvat ja kiinteät kustannukset yhteensä, arvotuserät Uusimaa 2262,1 227,2 77,6 290,1 2857,1 Varsinais-Suomi 698,5 55,4 23,9 66,4 844,2 Kaakkois-Suomi 382,9 34,0 12,4 28,9 458,3 Pirkanmaa 564,3 48,1 18,4 56,1 686,8 Pohjois-Savo 647,3 47,3 22,8 51,1 768,5 Keski-Suomi 337,9 24,6 11,9 26,5 401,0 Etelä-Pohjanmaa 363,6 19,6 14,0 30,2 427,5 Pohjois-Pohjanmaa 489,7 31,3 18,0 39,4 578,4 Lappi 235,0 15,8 8,6 18,8 278,3 Koko maa 5981,4 503,4 207,6 607,7 7300,0

13 13 Liitetaulukko 3 Muuttuvat kustannukset yhteensä milj. euro 2010 Uusimaa 6234,5 906,6 1148,0 689,1 8978,3 Varsinais-Suomi 2030,7 269,6 385,6 170,1 2856,1 Kaakkois-Suomi 1079,1 146,5 189,4 74,7 1489,6 Pirkanmaa 1606,8 216,4 287,2 140,6 2251,0 Pohjois-Savo 1895,6 244,5 372,9 136,8 2649,8 Keski-Suomi 990,7 127,3 194,1 71,1 1383,3 Etelä-Pohjanmaa 1111,4 134,9 244,6 83,8 1574,7 Pohjois-Pohjanmaa 1465,7 183,0 304,0 107,6 2060,3 Lappi 699,8 88,5 142,8 51,1 982,3 Koko maa 17114,4 2317,3 3268,8 1524, ,4 Muuttuvat kustannukset yhteensä, resurssikustannukset Uusimaa 2834,7 551,8 827,1 346,0 4559,6 Varsinais-Suomi 947,1 171,7 276,7 88,6 1484,1 Kaakkois-Suomi 499,4 91,0 135,8 39,2 765,3 Pirkanmaa 747,7 135,8 206,1 72,7 1162,2 Pohjois-Savo 895,4 158,3 267,7 72,9 1394,4 Keski-Suomi 468,8 82,4 139,3 38,0 728,4 Etelä-Pohjanmaa 536,4 91,8 175,8 45,4 849,4 Pohjois-Pohjanmaa 700,8 121,3 218,2 57,9 1098,3 Lappi 333,5 58,2 102,5 27,5 521,6 Koko maa 7963,9 1462,1 2349,2 788, ,4 Muuttuvat kustannukset yhteensä, erityisverot Uusimaa 587,4 58,3 116,0 26,9 788,6 Varsinais-Suomi 197,4 19,2 40,2 7,6 264,5 Kaakkois-Suomi 100,1 9,7 19,4 3,3 132,4 Pirkanmaa 149,7 14,6 29,6 5,9 199,9 Pohjois-Savo 178,7 17,4 38,8 6,3 241,2 Keski-Suomi 93,1 9,1 20,2 3,3 125,8 Etelä-Pohjanmaa 106,5 10,4 25,8 4,1 146,7 Pohjois-Pohjanmaa 139,0 13,6 31,9 5,1 189,5 Lappi 66,4 6,5 14,9 2,4 90,2 Koko maa 1618,2 158,8 336,8 65,0 2178,8

14 14 Muuttuvat kustannukset yhteensä, ALV Uusimaa 550,2 69,3 127,3 26,1 772,9 Varsinais-Suomi 187,7 23,2 44,8 7,5 263,3 Kaakkois-Suomi 96,7 11,9 21,7 3,3 133,6 Pirkanmaa 145,0 17,9 33,2 5,9 202,1 Pohjois-Savo 174,3 21,5 43,6 6,4 245,8 Keski-Suomi 90,9 11,2 22,7 3,3 128,1 Etelä-Pohjanmaa 104,9 13,0 29,1 4,1 151,1 Pohjois-Pohjanmaa 136,2 16,9 35,9 5,2 194,1 Lappi 64,9 8,0 16,8 2,4 92,2 Koko maa 1550,8 193,0 375,2 64,2 2183,2 Muuttuvat kustannukset yhteensä, arvotuserät Uusimaa 2262,1 227,2 77,6 290,1 2857,1 Varsinais-Suomi 698,5 55,4 23,9 66,4 844,2 Kaakkois-Suomi 382,9 34,0 12,4 28,9 458,3 Pirkanmaa 564,3 48,1 18,4 56,1 686,8 Pohjois-Savo 647,3 47,3 22,8 51,1 768,5 Keski-Suomi 337,9 24,6 11,9 26,5 401,0 Etelä-Pohjanmaa 363,6 19,6 14,0 30,2 427,5 Pohjois-Pohjanmaa 489,7 31,3 18,0 39,4 578,4 Lappi 235,0 15,8 8,6 18,8 278,3 Koko maa 5981,4 503,4 207,6 607,7 7300,0

15 15 Liitetaulukko 4 Kiinteät kustannukset yhteensä Uusimaa 1712,4 162,8 181,4 54,6 2111,3 Varsinais-Suomi 638,2 76,2 95,4 16,8 826,7 Kaakkois-Suomi 299,5 28,4 37,4 5,2 370,4 Pirkanmaa 417,6 44,5 53,8 11,8 527,7 Pohjois-Savo 486,8 57,9 64,3 19,4 628,4 Keski-Suomi 230,6 26,4 29,2 4,9 291,1 Etelä-Pohjanmaa 410,5 57,0 67,1 10,4 545,0 Pohjois-Pohjanmaa 383,2 46,8 51,2 8,1 489,4 Lappi 156,4 24,4 24,2 7,1 212,1 Koko maa 4735,2 524,5 604,0 138,4 6002,1 Kiinteät kustannukset yhteensä, resurssikustannukset Uusimaa 938,6 104,0 133,3 50,2 1226,1 Varsinais-Suomi 389,4 52,6 70,1 15,4 527,6 Kaakkois-Suomi 183,3 19,6 27,5 4,8 235,3 Pirkanmaa 256,1 30,6 39,5 10,8 337,0 Pohjois-Savo 307,3 40,3 47,2 17,9 412,7 Keski-Suomi 144,8 18,5 21,5 4,5 189,3 Etelä-Pohjanmaa 261,3 40,2 49,3 9,6 360,4 Pohjois-Pohjanmaa 243,1 32,8 37,6 7,5 321,1 Lappi 98,4 17,1 17,8 6,5 139,9 Koko maa 2822,5 355,8 444,0 127,1 3749,4 Kiinteät kustannukset yhteensä, erityisverot Uusimaa 612,2 43,3 26,4 0,0 681,9 Varsinais-Suomi 181,4 15,7 13,9 0,0 211,0 Kaakkois-Suomi 84,4 5,8 5,5 0,0 95,6 Pirkanmaa 117,4 9,3 7,8 0,0 134,6 Pohjois-Savo 126,0 11,5 9,4 0,0 146,9 Keski-Suomi 60,8 5,1 4,3 0,0 70,1 Etelä-Pohjanmaa 103,9 10,7 9,8 0,0 124,3 Pohjois-Pohjanmaa 97,8 8,9 7,5 0,0 114,2 Lappi 40,9 4,6 3,5 0,0 49,0 Koko maa 1424,8 115,0 88,0 0,0 1627,7

16 16 Kiinteät kustannukset yhteensä, ALV ja vaakutusmaksuvero Uusimaa 161,6 15,5 21,6 4,5 203,2 Varsinais-Suomi 67,4 8,0 11,4 1,4 88,1 Kaakkois-Suomi 31,7 3,0 4,5 0,4 39,6 Pirkanmaa 44,1 4,6 6,4 1,0 56,1 Pohjois-Savo 53,4 6,1 7,7 1,6 68,8 Keski-Suomi 25,0 2,8 3,5 0,4 31,7 Etelä-Pohjanmaa 45,3 6,1 8,0 0,8 60,3 Pohjois-Pohjanmaa 42,3 5,0 6,1 0,7 54,1 Lappi 17,1 2,6 2,9 0,6 23,2 Koko maa 488,0 53,7 72,0 11,3 625,0

17 17 Liitetaulukko 5 Liikennesuoritteet milj. ajon. km 2010 Uusimaa Varsinais-Suomi Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Pohjois-Savo Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa Matka-ajan arvot; kaikki matkat milj. euro 2010 Uusimaa 2587,2 477,0 379,5 513,1 3956,9 Varsinais-Suomi 794,0 125,9 119,2 120,2 1159,3 Kaakkois-Suomi 436,0 72,3 59,3 52,7 620,4 Pirkanmaa 644,1 104,8 89,0 100,9 938,8 Pohjois-Savo 746,0 111,1 114,2 94,8 1066,1 Keski-Suomi 391,4 57,8 59,2 49,3 557,6 Etelä-Pohjanmaa 425,4 54,8 73,5 57,0 610,7 Pohjois-Pohjanmaa 570,9 78,9 91,9 73,8 815,5 Lappi 272,6 38,9 43,3 35,2 389,9 Koko maa 6867,5 1121,6 1029,0 1097, ,1 Matka-ajan arvot; työajan matkat milj. euro 2010 Uusimaa 991,5 305,7 379,5 241,7 1918,3 Varsinais-Suomi 316,0 88,9 119,2 58,2 582,3 Kaakkois-Suomi 172,4 48,4 59,3 25,7 305,7 Pirkanmaa 256,9 71,6 89,0 48,6 466,1 Pohjois-Savo 305,1 81,2 114,2 46,9 547,3 Keski-Suomi 161,0 42,2 59,2 24,4 286,8 Etelä-Pohjanmaa 180,6 45,1 73,5 28,5 327,8 Pohjois-Pohjanmaa 239,1 60,8 91,9 36,8 428,6 Lappi 113,4 29,4 43,3 17,5 203,5 Koko maa 2736,0 773,3 1029,0 528,2 5066,5

18 18 Matka-ajan arvot; työmatkat ja asiointi milj. euro 2010 Uusimaa 982,1 79,1 0,0 183,0 1244,1 Varsinais-Suomi 288,3 17,0 0,0 40,2 345,6 Kaakkois-Suomi 159,6 11,1 0,0 17,2 187,9 Pirkanmaa 233,3 15,3 0,0 34,0 282,7 Pohjois-Savo 261,7 13,8 0,0 29,9 305,4 Keski-Suomi 136,2 7,2 0,0 15,4 158,9 Etelä-Pohjanmaa 141,9 4,5 0,0 17,3 163,7 Pohjois-Pohjanmaa 194,1 8,3 0,0 22,7 225,2 Lappi 93,5 4,4 0,0 10,9 108,8 Koko maa 2490,7 160,8 0,0 370,7 3022,2 Matka-ajan arvot; vapaa-ajan matkat milj. euro 2010 Uusimaa 613,7 92,3 0,0 88,5 794,4 Varsinais-Suomi 189,7 19,9 0,0 21,8 231,4 Kaakkois-Suomi 104,0 12,9 0,0 9,8 126,7 Pirkanmaa 153,9 17,9 0,0 18,3 190,1 Pohjois-Savo 179,1 16,1 0,0 18,1 213,3 Keski-Suomi 94,1 8,4 0,0 9,4 111,9 Etelä-Pohjanmaa 102,9 5,2 0,0 11,1 119,2 Pohjois-Pohjanmaa 137,7 9,7 0,0 14,3 161,7 Lappi 65,7 5,1 0,0 6,8 77,6 Koko maa 1640,8 187,5 0,0 198,1 2026,4

19 19 Liitetaulukko 6 Polttoainekustannukset yhteensä milj. euro 2010 Uusimaa 1575,7 204,3 416,5 96,6 2293,0 Varsinais-Suomi 528,9 67,5 144,5 27,4 768,2 Kaakkois-Suomi 268,2 34,0 69,6 11,8 383,7 Pirkanmaa 401,3 51,1 106,4 21,3 580,1 Pohjois-Savo 478,5 61,0 139,3 22,8 701,5 Keski-Suomi 249,5 31,8 72,6 11,9 365,8 Etelä-Pohjanmaa 284,8 36,6 92,5 14,6 428,6 Pohjois-Pohjanmaa 372,0 47,6 114,5 18,4 552,4 Lappi 177,7 22,7 53,7 8,7 262,7 Koko maa 4336,5 556,6 1209,6 233,3 6336,1 Polttoainekustannukset, verottomat hinnat Uusimaa 693,6 107,8 222,6 51,6 1075,6 Varsinais-Suomi 232,6 35,6 77,2 14,6 360,1 Kaakkois-Suomi 118,0 17,9 37,2 6,3 179,5 Pirkanmaa 176,5 27,0 56,9 11,4 271,8 Pohjois-Savo 210,3 32,2 74,5 12,2 329,2 Keski-Suomi 109,7 16,8 38,8 6,3 171,6 Etelä-Pohjanmaa 125,1 19,3 49,5 7,8 201,7 Pohjois-Pohjanmaa 163,4 25,1 61,2 9,8 259,6 Lappi 78,1 12,0 28,7 4,6 123,4 Koko maa 1907,4 293,7 646,6 124,7 2972,4 Polttoainekustannukset, erityisverot Uusimaa 587,4 58,3 116,0 26,9 788,6 Varsinais-Suomi 197,4 19,2 40,2 7,6 264,5 Kaakkois-Suomi 100,1 9,7 19,4 3,3 132,4 Pirkanmaa 149,7 14,6 29,6 5,9 199,9 Pohjois-Savo 178,7 17,4 38,8 6,3 241,2 Keski-Suomi 93,1 9,1 20,2 3,3 125,8 Etelä-Pohjanmaa 106,5 10,4 25,8 4,1 146,7 Pohjois-Pohjanmaa 139,0 13,6 31,9 5,1 189,5 Lappi 66,4 6,5 14,9 2,4 90,2 Koko maa 1618,2 158,8 336,8 65,0 2178,8

20 20 Polttoainekustannukset, ALV:t milj. euro 2010 Uusimaa 294,6 38,2 77,9 18,1 428,8 Varsinais-Suomi 98,9 12,6 27,0 5,1 143,7 Kaakkois-Suomi 50,2 6,4 13,0 2,2 71,8 Pirkanmaa 75,0 9,6 19,9 4,0 108,5 Pohjois-Savo 89,5 11,4 26,0 4,3 131,2 Keski-Suomi 46,6 6,0 13,6 2,2 68,4 Etelä-Pohjanmaa 53,3 6,8 17,3 2,7 80,1 Pohjois-Pohjanmaa 69,6 8,9 21,4 3,4 103,3 Lappi 33,2 4,2 10,0 1,6 49,1 Koko maa 810,9 104,1 226,2 43,6 1184,8

21 21 Liitetaulukko 7 Poistot suoritteen perusteella Uusimaa 455,0 62,3 97,0 30,3 644,6 Varsinais-Suomi 158,2 21,3 34,8 9,1 223,4 Kaakkois-Suomi 82,8 11,1 17,0 4,1 115,0 Pirkanmaa 124,6 16,8 26,1 7,3 174,8 Pohjois-Savo 151,0 20,3 34,4 8,0 213,7 Keski-Suomi 78,7 10,6 18,0 4,2 111,4 Etelä-Pohjanmaa 92,0 12,4 23,1 5,2 132,6 Pohjois-Pohjanmaa 118,7 16,0 28,4 6,5 169,6 Lappi 56,5 7,6 13,3 3,0 80,4 Koko maa 1317,4 178,3 292,3 77,5 1865,5 Poistot suoritteen perusteella ilman ALVosuutta Uusimaa 369,9 50,7 78,9 28,0 527,5 Varsinais-Suomi 128,6 17,3 28,3 8,4 182,6 Kaakkois-Suomi 67,3 9,0 13,8 3,8 94,0 Pirkanmaa 101,3 13,6 21,2 6,7 142,9 Pohjois-Savo 122,7 16,5 28,0 7,4 174,6 Keski-Suomi 64,0 8,6 14,6 3,8 91,0 Etelä-Pohjanmaa 74,8 10,1 18,8 4,8 108,4 Pohjois-Pohjanmaa 96,5 13,0 23,1 6,0 138,6 Lappi 45,9 6,2 10,8 2,8 65,7 Koko maa 1071,0 144,9 237,6 71,8 1525,4 Poistot suoritteen perusteella, ALV-osuudet Uusimaa 85,1 11,7 18,1 2,2 117,1 Varsinais-Suomi 29,6 4,0 6,5 0,7 40,7 Kaakkois-Suomi 15,5 2,1 3,2 0,3 21,0 Pirkanmaa 23,3 3,1 4,9 0,5 31,9 Pohjois-Savo 28,2 3,8 6,4 0,6 39,1 Keski-Suomi 14,7 2,0 3,4 0,3 20,4 Etelä-Pohjanmaa 17,2 2,3 4,3 0,4 24,2 Pohjois-Pohjanmaa 22,2 3,0 5,3 0,5 31,0 Lappi 10,6 1,4 2,5 0,2 14,7 Koko maa 246,3 33,3 54,7 5,7 340,1

22 22 Liitetaulukko 8 Korjaus-, huolto- ja rengaskustannukset Uusimaa 911,7 104,0 167,5 30,9 1214,0 Varsinais-Suomi 316,9 35,5 60,2 9,2 421,8 Kaakkois-Suomi 165,9 18,5 29,4 4,2 218,0 Pirkanmaa 249,7 28,0 45,1 7,4 330,2 Pohjois-Savo 302,5 33,8 59,4 8,1 403,9 Keski-Suomi 157,7 17,6 31,0 4,2 210,6 Etelä-Pohjanmaa 184,3 20,7 39,9 5,3 250,1 Pohjois-Pohjanmaa 237,8 26,6 49,1 6,6 320,2 Lappi 113,2 12,7 23,0 3,1 151,9 Koko maa 2639,6 297,4 504,5 79,0 3520,5 Korjaus-, huolto- ja rengaskustannukset ilman ALV:a Uusimaa 741,2 84,5 136,2 25,1 987,0 Varsinais-Suomi 257,6 28,9 48,9 7,5 342,9 Kaakkois-Suomi 134,9 15,0 23,9 3,4 177,2 Pirkanmaa 203,0 22,7 36,7 6,0 268,4 Pohjois-Savo 245,9 27,5 48,3 6,6 328,4 Keski-Suomi 128,2 14,3 25,2 3,4 171,2 Etelä-Pohjanmaa 149,8 16,8 32,4 4,3 203,3 Pohjois-Pohjanmaa 193,4 21,6 39,9 5,4 260,3 Lappi 92,0 10,3 18,7 2,5 123,5 Koko maa 2146,0 241,8 410,2 64,3 2862,2 Korjaus-, huolto- ja rengaskustannukset, ALV-osuudet Uusimaa 170,5 19,4 31,3 5,8 227,0 Varsinais-Suomi 59,3 6,6 11,2 1,7 78,9 Kaakkois-Suomi 31,0 3,5 5,5 0,8 40,8 Pirkanmaa 46,7 5,2 8,4 1,4 61,7 Pohjois-Savo 56,6 6,3 11,1 1,5 75,5 Keski-Suomi 29,5 3,3 5,8 0,8 39,4 Etelä-Pohjanmaa 34,5 3,9 7,5 1,0 46,8 Pohjois-Pohjanmaa 44,5 5,0 9,2 1,2 59,9 Lappi 21,2 2,4 4,3 0,6 28,4 Koko maa 493,6 55,6 94,3 14,8 658,3

23 23 Liitetaulukko 9 Onnettomuuskustannukset yhteensä vähennettynä vakuutuskorvauksilla Uusimaa 705,0 59,0 87,5 18,2 869,8 Varsinais-Suomi 232,8 19,5 26,9 4,2 283,4 Kaakkois-Suomi 126,1 10,6 14,0 1,9 152,5 Pirkanmaa 187,1 15,7 20,6 3,7 227,1 Pohjois-Savo 217,7 18,2 25,6 3,1 264,7 Keski-Suomi 113,5 9,5 13,4 1,6 138,0 Etelä-Pohjanmaa 125,0 10,5 15,6 1,7 152,8 Pohjois-Pohjanmaa 166,3 13,9 20,2 2,4 202,7 Lappi 79,9 6,7 9,6 1,1 97,3 Koko maa 1953,3 163,5 233,4 38,0 2388,3 Onnettomuuskustannusten taloudelliset erät Uusimaa 278,3 23,3 27,6 6,7 336,0 Varsinais-Suomi 88,5 7,4 8,2 1,5 105,7 Kaakkois-Suomi 49,2 4,1 4,3 0,7 58,4 Pirkanmaa 72,2 6,1 6,4 1,4 86,0 Pohjois-Savo 81,4 6,8 7,8 1,1 97,2 Keski-Suomi 42,4 3,6 4,1 0,6 50,7 Etelä-Pohjanmaa 44,4 3,7 4,7 0,6 53,4 Pohjois-Pohjanmaa 60,7 5,1 6,1 0,8 72,7 Lappi 29,4 2,5 2,9 0,4 35,2 Koko maa 746,5 62,6 72,1 13,9 895,1 Onnettomuuskustannusten arvotuserät Uusimaa 666,4 55,9 77,6 18,7 818,6 Varsinais-Suomi 220,5 18,5 23,9 4,3 267,3 Kaakkois-Suomi 119,3 10,0 12,4 1,9 143,7 Pirkanmaa 177,1 14,8 18,4 3,8 214,1 Pohjois-Savo 206,4 17,3 22,8 3,2 249,7 Keski-Suomi 107,6 9,0 11,9 1,7 130,2 Etelä-Pohjanmaa 118,8 10,0 14,0 1,8 144,5 Pohjois-Pohjanmaa 157,9 13,2 18,0 2,4 191,5 Lappi 75,8 6,4 8,6 1,2 91,9 Koko maa 1849,9 155,1 207,6 38,9 2251,4 Onnettomuuskustannusten taloudelliset erät vähennettynä vakuutuskorvauksilla

24 24 Uusimaa 38,6 3,1 9,9-0,4 61,3 Varsinais-Suomi 12,3 1,0 3,0-0,1 15,0 Kaakkois-Suomi 6,8 0,6 1,6 0,0 9,8 Pirkanmaa 10,0 0,8 2,3-0,1 13,4 Pohjois-Savo 11,3 0,9 2,8-0,1 12,3 Keski-Suomi 5,9 0,5 1,5 0,0 6,4 Etelä-Pohjanmaa 6,2 0,5 1,7 0,0 4,0 Pohjois-Pohjanmaa 8,4 0,7 2,2-0,1 7,4 Lappi 4,1 0,3 1,0 0,0 3,9 Koko maa 103,5 8,4 25,8-0,9 133,5 Onnettomuuskustannukset, vakuutuskorvaukset milj. euro 2010 Uusimaa 239,7 20,2 17,7 7,2 284,8 Varsinais-Suomi 76,2 6,4 5,3 1,6 89,6 Kaakkois-Suomi 42,4 3,6 2,8 0,7 49,5 Pirkanmaa 62,2 5,2 4,1 1,4 73,0 Pohjois-Savo 70,1 5,9 5,0 1,2 82,2 Keski-Suomi 36,6 3,1 2,6 0,6 42,9 Etelä-Pohjanmaa 38,2 3,2 3,0 0,7 45,1 Pohjois-Pohjanmaa 52,3 4,4 3,9 0,9 61,5 Lappi 25,3 2,1 1,9 0,4 29,8 Koko maa 643,0 54,2 46,3 14,8 758,2

25 25 Liitetaulukko 10 Kiinteät poistot yhteensä milj. euro 2010 Uusimaa 436,4 51,5 87,8 30,6 606,3 Varsinais-Suomi 181,9 26,4 46,2 9,4 263,9 Kaakkois-Suomi 85,6 9,8 18,1 2,9 116,5 Pirkanmaa 119,2 15,2 26,0 6,6 167,0 Pohjois-Savo 144,2 20,4 31,1 10,9 206,6 Keski-Suomi 67,5 9,2 14,1 2,7 93,6 Etelä-Pohjanmaa 122,3 20,3 32,5 5,8 180,9 Pohjois-Pohjanmaa 114,2 16,7 24,8 4,6 160,2 Lappi 46,2 8,7 11,7 4,0 70,7 Koko maa 1317,5 178,3 292,3 77,6 1865,6 Kiinteät poistot, ALV-osuudet milj. euro 2010 Uusimaa 81,6 9,6 16,4 2,3 109,9 Varsinais-Suomi 34,0 4,9 8,6 0,7 48,3 Kaakkois-Suomi 16,0 1,8 3,4 0,2 21,4 Pirkanmaa 22,3 2,8 4,9 0,5 30,5 Pohjois-Savo 27,0 3,8 5,8 0,8 37,4 Keski-Suomi 12,6 1,7 2,6 0,2 17,2 Etelä-Pohjanmaa 22,9 3,8 6,1 0,4 33,2 Pohjois-Pohjanmaa 21,4 3,1 4,6 0,3 29,4 Lappi 8,6 1,6 2,2 0,3 12,8 Koko maa 246,4 33,3 54,7 5,7 340,1 Kiinteät poistot ilman ALV-osuuksia milj. euro 2010 Uusimaa 354,8 41,9 71,4 28,3 496,4 Varsinais-Suomi 147,9 21,5 37,5 8,7 215,6 Kaakkois-Suomi 69,6 8,0 14,7 2,7 95,0 Pirkanmaa 96,9 12,4 21,2 6,1 136,5 Pohjois-Savo 117,2 16,6 25,3 10,1 169,2 Keski-Suomi 54,9 7,5 11,5 2,5 76,4 Etelä-Pohjanmaa 99,4 16,5 26,4 5,4 147,7 Pohjois-Pohjanmaa 92,8 13,5 20,2 4,2 130,8 Lappi 37,6 7,1 9,5 3,7 57,9 Koko maa 1071,1 144,9 237,6 71,8 1525,5

26 26 Korot milj. euro 2010 Uusimaa 85,4 19,8 34,0 11,4 150,5 Varsinais-Suomi 35,6 10,1 17,9 3,5 67,1 Kaakkois-Suomi 16,8 3,8 7,0 1,1 28,6 Pirkanmaa 23,3 5,8 10,1 2,4 41,7 Pohjois-Savo 28,2 7,8 12,0 4,0 52,1 Keski-Suomi 13,2 3,5 5,5 1,0 23,2 Etelä-Pohjanmaa 23,9 7,8 12,6 2,2 46,5 Pohjois-Pohjanmaa 22,4 6,4 9,6 1,7 40,0 Lappi 9,1 3,3 4,5 1,5 18,4 Koko maa 257,9 68,5 113,1 28,8 468,2 Säilytyskustannukset ja pysäköintimaksut Uusimaa 142,8 16,2 4,8 0,7 164,5 Varsinais-Suomi 57,6 7,6 2,5 0,2 68,0 Kaakkois-Suomi 27,2 2,9 1,0 0,1 31,2 Pirkanmaa 38,7 4,7 1,4 0,2 45,0 Pohjois-Savo 44,3 5,5 1,7 0,3 51,8 Keski-Suomi 21,8 2,8 0,8 0,1 25,3 Etelä-Pohjanmaa 38,3 5,6 1,8 0,1 45,8 Pohjois-Pohjanmaa 34,9 4,4 1,4 0,1 40,8 Lappi 14,1 2,3 0,6 0,1 17,1 Koko maa 419,7 51,9 16,0 1,9 489,4

27 27 Liitetaulukko 11 Käyttövoimavero milj. euro 2010 Uusimaa 73,5 8,1 26,4 0,0 108,0 Varsinais-Suomi 30,6 4,2 13,9 0,0 48,7 Kaakkois-Suomi 14,4 1,5 5,5 0,0 21,4 Pirkanmaa 20,1 2,4 7,8 0,0 30,3 Pohjois-Savo 24,3 3,2 9,4 0,0 36,9 Keski-Suomi 11,4 1,5 4,3 0,0 17,1 Etelä-Pohjanmaa 20,6 3,2 9,8 0,0 33,6 Pohjois-Pohjanmaa 19,2 2,6 7,5 0,0 29,3 Lappi 7,8 1,4 3,5 0,0 12,7 Koko maa 222,0 28,0 88,0 0,0 338,0 Perusvero milj. euro 2010 Uusimaa 98,4 10,1 0,0 0,0 108,5 Varsinais-Suomi 41,0 5,2 0,0 0,0 46,2 Kaakkois-Suomi 19,3 1,9 0,0 0,0 21,2 Pirkanmaa 26,9 3,0 0,0 0,0 29,8 Pohjois-Savo 32,5 4,0 0,0 0,0 36,5 Keski-Suomi 15,2 1,8 0,0 0,0 17,0 Etelä-Pohjanmaa 27,6 4,0 0,0 0,0 31,6 Pohjois-Pohjanmaa 25,7 3,3 0,0 0,0 29,0 Lappi 10,4 1,7 0,0 0,0 12,1 Koko maa 297,0 35,0 0,0 0,0 332,0 Autovero Uusimaa 440,3 25,1 0,0 0,0 465,4 Varsinais-Suomi 109,8 6,3 0,0 0,0 116,1 Kaakkois-Suomi 50,7 2,3 0,0 0,0 53,0 Pirkanmaa 70,5 3,9 0,0 0,0 74,4 Pohjois-Savo 69,2 4,3 0,0 0,0 73,5 Keski-Suomi 34,2 1,8 0,0 0,0 36,0 Etelä-Pohjanmaa 55,7 3,5 0,0 0,0 59,2 Pohjois-Pohjanmaa 52,8 3,1 0,0 0,0 55,8 Lappi 22,6 1,5 0,0 0,0 24,2 Koko maa 905,8 52,0 0,0 0,0 957,7

28 28 Liitetaulukko 12 Liikenne- ja autovakuutusmaksut milj. euro 2010 Uusimaa 435,7 32,0 28,4 11,9 508,1 Varsinais-Suomi 181,6 16,4 15,0 3,7 216,7 Kaakkois-Suomi 85,5 6,1 5,9 1,1 98,6 Pirkanmaa 119,0 9,5 8,4 2,6 139,4 Pohjois-Savo 144,0 12,7 10,1 4,2 171,0 Keski-Suomi 67,4 5,7 4,6 1,1 78,8 Etelä-Pohjanmaa 122,1 12,6 10,5 2,3 147,5 Pohjois-Pohjanmaa 114,0 10,4 8,0 1,8 134,2 Lappi 46,2 5,4 3,8 1,6 56,9 Koko maa 1315,5 110,8 94,6 30,2 1551,1 Liikenne- ja autovakuutusmaksujen vakuutusmaksuvero Uusimaa 80,0 5,9 5,2 2,2 93,3 Varsinais-Suomi 33,4 3,0 2,7 0,7 39,8 Kaakkois-Suomi 15,7 1,1 1,1 0,2 18,1 Pirkanmaa 21,9 1,7 1,5 0,5 25,6 Pohjois-Savo 26,4 2,3 1,8 0,8 31,4 Keski-Suomi 12,4 1,1 0,8 0,2 14,5 Etelä-Pohjanmaa 22,4 2,3 1,9 0,4 27,1 Pohjois-Pohjanmaa 20,9 1,9 1,5 0,3 24,6 Lappi 8,5 1,0 0,7 0,3 10,5 Koko maa 241,6 20,4 17,4 5,5 284,9

Tieliikenteen Tietokeskus Harri Kallberg 13.11.2012 TIELIIKENTEEN KUSTANNUSARVIO 2011

Tieliikenteen Tietokeskus Harri Kallberg 13.11.2012 TIELIIKENTEEN KUSTANNUSARVIO 2011 1 Tieliikenteen Tietokeskus Harri Kallberg 13.11.2012 TIELIIKENTEEN KUSTANNUSARVIO 2011 Tieliikenteen Tietokeskus on uudistanut vuosittain laadittavan tieliikenteen kustannusarvion koskemaan vuotta 2011.

Lisätiedot

Tieliikenteen Tietokeskus Harri Kallberg 6.8.2013 TIELIIKENTEEN KUSTANNUSARVIO 2012

Tieliikenteen Tietokeskus Harri Kallberg 6.8.2013 TIELIIKENTEEN KUSTANNUSARVIO 2012 1 Tieliikenteen Tietokeskus Harri Kallberg 6.8.2013 TIELIIKENTEEN KUSTANNUSARVIO 2012 Tieliikenteen Tietokeskus on uudistanut vuosittain laadittavan tieliikenteen kustannusarvion koskemaan vuotta 2012.

Lisätiedot

Tiedosto on tarkoitettu kohdistumaan vuoteen 2006. Liikenneonnettomuuksien jakaumien kohdalla on jouduttu turvautumaan vuoden 2005 tietoihin.

Tiedosto on tarkoitettu kohdistumaan vuoteen 2006. Liikenneonnettomuuksien jakaumien kohdalla on jouduttu turvautumaan vuoden 2005 tietoihin. 1 (29) 20.4.2007 TIELIIKENTEEN KUSTANNUSARVIO 2006 1. Tiedoston rakenne Tieliikenteen Tietokeskus on uudistanut vuosittain laadittavan tieliikenteen kustannusarvion koskemaan vuotta 2006. Merkittäviä muutoksia

Lisätiedot

Itä-Uusimaa. Varsinais-Suomi. Etelä-Karjala Etelä-Savo. Päijät-Häme Kanta-Häme. Pohjois-Karjala

Itä-Uusimaa. Varsinais-Suomi. Etelä-Karjala Etelä-Savo. Päijät-Häme Kanta-Häme. Pohjois-Karjala 1 (28) Tieliikenteen Tietokeskus Harri Kallberg 9.4.2008 TIELIIKENTEEN KUSTANNUSARVIO 2007 1. Tiedoston rakenne Tieliikenteen Tietokeskus on uudistanut vuosittain laadittavan tieliikenteen kustannusarvion

Lisätiedot

Tieliikenteen Tietokeskus Harri Kallberg 20.4.2010 TIELIIKENTEEN KUSTANNUSARVIO 2009

Tieliikenteen Tietokeskus Harri Kallberg 20.4.2010 TIELIIKENTEEN KUSTANNUSARVIO 2009 1 Tieliikenteen Tietokeskus Harri Kallberg 20.4.2010 TIELIIKENTEEN KUSTANNUSARVIO 2009 Tieliikenteen Tietokeskus on uudistanut vuosittain laadittavan tieliikenteen kustannusarvion koskemaan vuotta 2009.

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet 1.9.2015 Nykytilan selvitys - liikenneonnettomuudet Taipalsaarella vuosina 2009 2013 poliisin tietoon tulleista

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/9 ja 2015/9 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 6271 678 6949 3597 798 4395 2848

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/6 ja 2015/6 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa 6255 696 6951 3602 860 4462 3621 482 4103 2632 340 2972 2289 306 2595 2103 460 2563

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2009

Moottoriajoneuvokanta 2009 Liikenne ja matkailu 2010 Moottoriajoneuvokanta 2009 Ajoneuvokanta kasvoi 3,6 prosenttia vuonna 2009 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2009 päättyessä 5 128 067 ajoneuvoa, joista autoja oli 3 246 414. Autojen

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 0 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 0, huhtikuu Huhtikuussa 0 ensirekisteröitiin 4 05 uutta henkilöautoa Huhtikuussa 0 rekisteröitiin 5 uutta ajoneuvoa, joista autoja oli 4 60.

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2011

Moottoriajoneuvokanta 2011 Liikenne ja matkailu 2012 Moottoriajoneuvokanta 2011 Ajoneuvokanta kasvoi 3,9 prosenttia vuonna 2011 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2011 päättyessä 5 539 322 ajoneuvoa, joista autoja oli 3 494 357. Autojen

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma LIIKENTEEN KYSYNTÄ LIIKKUMINEN Kulkutavat

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2014

Moottoriajoneuvokanta 2014 Liikenne ja matkailu 2015 Moottoriajoneuvokanta 2014 Ajoneuvokanta kasvoi vuonna 2014 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2014 päättyessä 6 014 610 ajoneuvoa, joista liikennekäytössä oli 5 043 523 ajoneuvoa.

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2013

Moottoriajoneuvokanta 2013 Liikenne ja matkailu 2014 Moottoriajoneuvokanta 2013 Ajoneuvokanta kasvoi vuonna 2013 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2013 päättyessä 5 862 216 ajoneuvoa, joista liikennekäytössä oli 4 993 740 ajoneuvoa.

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 05 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 05, helmikuu Helmikuussa 05 ensirekisteröitiin 7 989 uutta henkilöautoa Helmikuussa 05 rekisteröitiin 03 uutta ajoneuvoa, joista autoja oli

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 05 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 05, kesäkuu Kesäkuussa 05 ensirekisteröitiin 8 976 uutta henkilöautoa Kesäkuussa 05 rekisteröitiin 5 97 uutta ajoneuvoa, joista autoja oli

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 05 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 05, tammikuu Tammikuussa 05 ensirekisteröitiin 0 67 uutta henkilöautoa Tammikuussa 05 rekisteröitiin 4 53 uutta ajoneuvoa, joista autoja oli

Lisätiedot

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Lähteet: Tekes, Pohjois-Savon ELY-keskus ja Finnvera 4.1.2016 Tekes:n ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen)

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan

Lisätiedot

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain 2/12 215/12 Ekonomisti Heikki Taulu 45 4 35 25 Työttömien määrän suhteelliset muutokset koulutustason mukaan, koko maa Tutkijakoulutus 15 5 2/12 3/12

Lisätiedot

2.2 Liikenneonnettomuudet. 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi

2.2 Liikenneonnettomuudet. 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA 17 2.2 Liikenneonnettomuudet 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi Tietoja liikenneonnettomuuksista

Lisätiedot

Tieliikenne-ennuste 2004-2040. Vuoden 2003 ennusteen tarkistaminen

Tieliikenne-ennuste 2004-2040. Vuoden 2003 ennusteen tarkistaminen Tieliikenne-ennuste 2004-2040 Vuoden 2003 ennusteen tarkistaminen Tieliikenne-ennuste 2004-2040 Vuoden 2003 ennusteen tarkistaminen Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 19/2005 Tiehallinto Helsinki 2005 Verkkojulkaisu

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, ELYkeskuksen ja Pohjanmaan kauppakamarin omaan aineistoon. Toimialarakenne

Lisätiedot

Maakuntakohtaiset ulkomaankauppatilastot Toimiala Online -palvelussa

Maakuntakohtaiset ulkomaankauppatilastot Toimiala Online -palvelussa Maakuntakohtaiset ulkomaankauppatilastot Toimiala Online -palvelussa Tulli Tilastointi Tilastojohtaja Timo Koskimäki Toimiala Online-seminaari 12.10.2011 Sisällys: Ulkomaankauppa maakunnittain tilasto

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista Tilastotietojen lähteenä Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen. Koko Oamkia koskevien prosenttiosuuksien perustana on kokonaishakijamäärä 12 409.

Lisätiedot

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet. 1. Suunnittelualue. 2. Suunnittelu- ja kaavoitustilanne

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet. 1. Suunnittelualue. 2. Suunnittelu- ja kaavoitustilanne MUISTIO Projekti Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet 1. Suunnittelualue Päivämäärä 06/06/2013 Suunnittelualueena oleva Lumijoen kunta sijaitsee Oulun seutukunnassa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto

Tieliikenneonnettomuustilasto Liikenne ja matkailu Tieliikenneonnettomuustilasto, tammikuu Tieliikenteessä kuoli ihmistä tammikuussa Tieliikenteessä sattui tammikuussa Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan henkilövahinkoon johtanutta

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto

Tieliikenneonnettomuustilasto Liikenne ja matkailu Tieliikenneonnettomuustilasto, elokuu Tieliikenteessä kuoli ihmistä elokuussa Tieliikenteessä sattui elokuussa Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta.

Lisätiedot

Lastensuojelutoimien kustannukset ja vaikuttavuus

Lastensuojelutoimien kustannukset ja vaikuttavuus Lastensuojelutoimien kustannukset ja vaikuttavuus Valtakunnalliset lastensuojelupäivät, Turku 12.10.2010 Antti Väisänen Terveys- ja sosiaalitalous-yksikkö (CHESS) Esityksen sisältö Lastensuojelun palvelujen

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Yleisötilaisuus 23.10.2013 Mäntsälä Liikennejärjestelmäasiantuntija Päivi Ylipaavalniemi, Uudenmaan ELY-keskus 24.10.2013 Uudenmaan ELY-keskus Muodostettiin 1.1.2010 yhdistämällä

Lisätiedot

Ajankohtaista liikenteen verotuksessa. Hanne-Riikka Nalli Valtiovarainministeriö, vero-osasto 10.11.2011

Ajankohtaista liikenteen verotuksessa. Hanne-Riikka Nalli Valtiovarainministeriö, vero-osasto 10.11.2011 Ajankohtaista liikenteen verotuksessa Hanne-Riikka Nalli Valtiovarainministeriö, vero-osasto 10.11.2011 Esityksen rakenne Hallitusohjelman kirjaukset Liikenteen verotuksen muutokset 2012 autovero ajoneuvoveron

Lisätiedot

jäsenkysely a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5

jäsenkysely a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5 jäsenkysely 1) Olen tällä hetkellä Kysymykseen vastanneet: 135 (ka: 2,4) a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5 e) jokin muu,

Lisätiedot

Säästä rahaa ja ympäristöä. vähäpäästöisellä autoilulla

Säästä rahaa ja ympäristöä. vähäpäästöisellä autoilulla Säästä rahaa ja ympäristöä vähäpäästöisellä autoilulla Pysäköintialennus vähäpäästöisille henkilöautoille Saat 50 prosentin alennuksen pysäköintimaksuista Helsingissä, jos omistat vähäpäästöisyyden kriteerit

Lisätiedot

Perusopetuksen opetusryhmäkoko 2013

Perusopetuksen opetusryhmäkoko 2013 Perusopetuksen opetusryhmäkoko 2013 Taustaa Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtionavustusta opetusryhmien pienentämiseksi vuodesta 2010 lähtien. Vuosina 2013 ja 2014 myönnettävä summa on kasvanut

Lisätiedot

Kevään 2015 yhteishaku

Kevään 2015 yhteishaku Kevään 215 yhteishaku Yhteishaussa toiselle asteelle hakeneiden 9.-luokkalaisten määrä, sekä osuus ensisijaisvalinnoista ammatilliseen tai lukiokoulutukseen vuosina 21 215, % 7 6 5 4 3 2 1 21 211 212 213

Lisätiedot

9.9.2011. Eduskunta Liikenne- ja viestintävaliokunta Valtiovarainvaliokunnan liikennejaos ja verojaos HYVÄ TIE PAREMPI TALOUSKASVU JA TYÖLLISYYS

9.9.2011. Eduskunta Liikenne- ja viestintävaliokunta Valtiovarainvaliokunnan liikennejaos ja verojaos HYVÄ TIE PAREMPI TALOUSKASVU JA TYÖLLISYYS MOOTTORILIIKENTEEN KESKUSJÄRJESTÖ PL 50, Nuijamiestentie 7, 00401 Helsinki puh 020 7756 809 tai 040 570 9070 faksi 020 7756 819 sähköposti molike@taksiliitto.fi 9.9.2011 Eduskunta Liikenne- ja viestintävaliokunta

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA. Onnettomuusanalyysia vuosista 2002-2011

LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA. Onnettomuusanalyysia vuosista 2002-2011 LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA Onnettomuusanalyysia vuosista - Janakkalan kunnan alueella tapahtuu vuosittain noin kaksikymmentä henkilövahinkoihin johtavaa liikenneonnettomuutta. Liikenneonnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto

Tieliikenneonnettomuustilasto Liikenne ja matkailu Tieliikenneonnettomuustilasto Tieliikenteessä kuoli ihmistä kesäkuussa Tieliikenteessä sattui kesäkuussa Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta.

Lisätiedot

!!!!!!!!!!!!!!! SILMÄNPOHJAN!IKÄRAPPEUMAN!ALUEELLINEN! ESIINTYVYYS!SUOMESSA!1998!!2012!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Elias!Pajukangas!

!!!!!!!!!!!!!!! SILMÄNPOHJAN!IKÄRAPPEUMAN!ALUEELLINEN! ESIINTYVYYS!SUOMESSA!1998!!2012!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Elias!Pajukangas! SILMÄNPOHJANIKÄRAPPEUMANALUEELLINEN ESIINTYVYYSSUOMESSA1998 2012 EliasPajukangas Syventävienopintojenkirjallinentyö Tampereenyliopisto Lääketieteenyksikkö Elokuu2015 Tampereenyliopisto Lääketieteenyksikkö

Lisätiedot

Tietilasto 2009 Vägstatistik 2009 Finnish Road Statistics 2009. Tilastografiikka

Tietilasto 2009 Vägstatistik 2009 Finnish Road Statistics 2009. Tilastografiikka Tietilasto 2009 Vägstatistik 2009 Finnish Road Statistics 2009 Tilastografiikka Kehitystietoja vuosilta 1985-2009 Data om utvecklingen under perioden 1985-2009 Development trends for the years 1985 to

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2010 Rakennus- ja asuntotuotanto 2010, helmikuu Rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi helmikuussa Vuoden 2010 helmikuussa rakennuslupia myönnettiin yhteensä 2,5 miljoonalle kuutiometrille, mikä

Lisätiedot

VALT-ENNAKKORAPORTTI I/15, tammi-huhtikuu 2015 Tutkijalautakuntien tutkimat onnettomuudet

VALT-ENNAKKORAPORTTI I/15, tammi-huhtikuu 2015 Tutkijalautakuntien tutkimat onnettomuudet LIIKENNEVAKUUTUSKESKUS Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta VALT 18.5.2015 VALT-ENNAKKORAPORTTI I/15, tammi-huhtikuu 2015 Tutkijalautakuntien tutkimat onnettomuudet Aineisto Raportin aineistona

Lisätiedot

Peruspalveluohjelma ja TME 2015 budjettiriihen tulemat Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014. Reijo Vuorento apulaisjohtaja, kuntatalous

Peruspalveluohjelma ja TME 2015 budjettiriihen tulemat Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014. Reijo Vuorento apulaisjohtaja, kuntatalous Peruspalveluohjelma ja TME 2015 budjettiriihen tulemat Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014 Reijo Vuorento apulaisjohtaja, kuntatalous Budjetin menolinjauksia Vaalikauden sopeutustoimet yht. (veronkiristykset

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015 Toimialarakenne kauppakamarialue 2012, yht. n. 110 000 työllistä 7 % 32 % 23 % 6 % Alkutuotanto Teollisuus Rakentaminen Kauppa Yksityiset

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Koulutus 2010 Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakouluissa 138 900 opiskelijaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan jen tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeli

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Koulutus 2011 Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Ammattikorkeakouluissa suoritettiin 21 900 tutkintoa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa suoritettiin 21 900 tutkintoa vuonna 2010.

Lisätiedot

Uudet ajoneuvot Käytetyt ajoneuvot Yhteensä

Uudet ajoneuvot Käytetyt ajoneuvot Yhteensä 10. Muut verot 03. Autovero Momentille arvioidaan kertyvän 997 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu autoverolakiin (1482/1994). Vuoden 2008 alusta sekä uusien että käytettyjen henkilöautojen

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuus ELY-alueittain 2014e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi Pohjois-Pohjanmaa

Lisätiedot

JUHA TERVONEN HEIKKI METSÄRANTA. Tie- ja rautatieliikenteen hankearvioinnin yksikköarvojen määrittäminen vuodelle 2013

JUHA TERVONEN HEIKKI METSÄRANTA. Tie- ja rautatieliikenteen hankearvioinnin yksikköarvojen määrittäminen vuodelle 2013 2015 JUHA TERVONEN HEIKKI METSÄRANTA Tie- ja rautatieliikenteen hankearvioinnin yksikköarvojen määrittäminen vuodelle 2013 Juha Tervonen, Heikki Metsäranta Tie- ja rautatieliikenteen hankearvioinnin yksikköarvojen

Lisätiedot

Taloustutkimuksen Horeca-rekisteri 2011

Taloustutkimuksen Horeca-rekisteri 2011 Taloustutkimuksen Horeca-rekisteri 2011 24.2.2012 Marko Perälahti/ Vilja Kumpusalo-Sanna Kodin ulkopuolella valmistettujen aterioiden määrä oli 889 miljoonaa vuonna 2011 Taloustutkimuksen Horeca-rekisterissä2011

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014. vastaanottokohtaiset tulokset

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014. vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityisen sektorin työvoimaselvitys loka-marraskuussa 2014 Tutkimus tehtiin yhteistyössä KT Kuntatyönantajien ja sosiaali- ja

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2009

Ammattikorkeakoulukoulutus 2009 Koulutus 2010 Ammattikorkeakoulukoulutus 2009 Ammattikorkeakouluissa suoritettiin 000 tutkintoa vuonna 2009 Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa suoritettiin 000 tutkintoa vuonna 2009. Määrä

Lisätiedot

Mikko Malmivuo NOPEUSVALVONNAN PUUTTUMISRAJAN MUUTOS JA SEN VAIKUTUKSET

Mikko Malmivuo NOPEUSVALVONNAN PUUTTUMISRAJAN MUUTOS JA SEN VAIKUTUKSET Mikko Malmivuo NOPEUSVALVONNAN PUUTTUMISRAJAN MUUTOS JA SEN VAIKUTUKSET TAUSTAA Lokakuun 2009 alusta poliisi yhdenmukaisti ja kiristi ylinopeuksien puuttumiskynnystä Rikesakko 8 km/h ylinopeudesta Huomautus

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 2001

TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 2001 Tiedustelut Anne Laakkonen, puh. 00 9 9..00 TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 00 Tammi- Muutos Muutos Vuonna kuussa edell. tammikuusta 000 Etuudet, milj. mk 5, 9,5 0, 5 708, Peruspäivärahat 6,

Lisätiedot

Velkajärjestelyt 2011

Velkajärjestelyt 2011 Oikeus 2012 Velkajärjestelyt 2011 Vuoden 2011 aikana loppuun käsitellyt yksityishenkilöiden velkajärjestelyasiat Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2011 aikana käräjäoikeuksissa käsiteltiin loppuun

Lisätiedot

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA Yhteenveto 1/5 Seudulla tapahtuu keskimäärin 46 henkilövahinko-onnettomuutta vuodessa (ka 2009-2013). Viimeisen

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 494 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 99 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Tiedotustilaisuus 12.2.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2012 ja 2013

Lisätiedot

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivän esitys RAY-kiertueella Satakunnassa 25.2.2015 Janne Jalava, RAY, seurantapäällikkö, dosentti

Lisätiedot

Terveyskeskusten lääkäritilanne 3.10.2012 Julkaisuvapaa 13.12.2011 klo 11.00. Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto

Terveyskeskusten lääkäritilanne 3.10.2012 Julkaisuvapaa 13.12.2011 klo 11.00. Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto Terveyskeskusten lääkäritilanne 3.10.2012 Julkaisuvapaa 13.12.2011 klo 11.00 Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto Terveyskeskusten lääkäritilanne 2012 Kyselytutkimus terveyskeskusten johtaville

Lisätiedot

Liitetaulukko 20. Puuston runkolukusarjat puulajeittain.

Liitetaulukko 20. Puuston runkolukusarjat puulajeittain. Liitetaulukko 20. Puuston runkolukusarjat puulajeittain. Ahvenanmaa Metsämaa Mänty 316,8 35,2 113,0 12,6 187,7 20,9 101,1 11,2 66,5 7,4 47,4 5,3 30,0 3,3 19,2 2,1 10,2 1,1 8,2 0,9 900,0 Kuusi 189,6 31,9

Lisätiedot

Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvot 2005

Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvot 2005 Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvot 2005 Julkaisun nimi 1 Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvot 2005 Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2005 Kannen kuva: JT-Con. ISBN 951-803-606-3

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 Kaupunkirakennepalvelut Liikenne ja viheralueet 23.2.2015 Sisällys Yhteenveto... 2 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007 Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007 Yrittäjyysohjelma Etelä-Pohjanmaa Yrittäjyyskatsauksen tavoitteet Tarkastella poikkileikkauksena keväällä 2007, miltä Etelä-Pohjanmaan maakunta yrittäjyyden näkökulmasta

Lisätiedot

Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi

Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi Hinnat ja kustannukset 2014 Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 2014, huhtikuu Kuorma-autoliikenteen kustannukset nousivat 1,1 prosenttia huhtikuussa Tilastokeskuksen mukaan ammattimaisen kuorma-autoliikenteen

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA NAANTALI 13.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA NAANTALI 13.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 102 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 77). Onnettomuuksista 1 johti kuolemaan ja 11 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

ETLAn alue-ennusteet. Olavi Rantala ETLA

ETLAn alue-ennusteet. Olavi Rantala ETLA ETLAn alue-ennusteet Olavi Rantala ETLA ETLAn alue-ennusteiden sisältö 19 maakuntaa, 15 ELY-keskusaluetta ja koko maa Maakuntatasolla noin 1500 muuttujaa Ennusteaikajänne 5 vuotta: vuoden 2011 ennusteet

Lisätiedot

Varsinais-Suomen maatalouden ajankohtaiskatsaus. Marraskuu 2015

Varsinais-Suomen maatalouden ajankohtaiskatsaus. Marraskuu 2015 Varsinais-Suomen maatalouden ajankohtaiskatsaus Marraskuu 215 Luottamuksellinen - ei julkisuuteen Sadonkorjuuvelvoitteen poisto Tarjolla oli huono ja vielä huonompi vaihtoehto Uudistuksen yhteydessä valvontasäädökset

Lisätiedot

Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvojen määrittäminen

Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvojen määrittäminen Juha Tervonen, Jukka Ristikartano, Mira-Maria Penttinen Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvojen määrittäminen Taustaraportti 2005 Sisäisiä julkaisuja 48/2005 Julkaisun nimi 1 Juha Tervonen, Jukka

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2011

Ammattikorkeakoulukoulutus 2011 Koulutus 2012 Ammattikorkeakoulukoulutus 2011 Ammattikorkeakoulututkinnot Ammattikorkeakouluissa suoritettiin 22 900 tutkintoa vuonna 2011 Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa suoritettiin 22

Lisätiedot

Liikenneturvallisuuskatsaus Satakunnassa

Liikenneturvallisuuskatsaus Satakunnassa Liikenneturvallisuuskatsaus Satakunnassa Jaakko Klang Varsinais-Suomen Ely-keskus Loimaan seudun liikenneturvallisuusryhmän kokous Jaakko Klang / Varsinais-Suomen ELYkeskus, 10 min Liikenneturvallisuuskatsaus

Lisätiedot

Opettajan monta roolia. Vaikuta ja vaikutu 20.9.2011 Kaisa Vähähyyppä kaisa.vahahyyppa@oph.fi www.oph.fi

Opettajan monta roolia. Vaikuta ja vaikutu 20.9.2011 Kaisa Vähähyyppä kaisa.vahahyyppa@oph.fi www.oph.fi Opettajan monta roolia Vaikuta ja vaikutu 20.9.2011 Kaisa Vähähyyppä kaisa.vahahyyppa@oph.fi www.oph.fi Wise teachers create an environment that encourages students to teach themselves Leonard Roy Frank

Lisätiedot

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.10.2013 1 Lastensuojeluilmoitusten ja lasten

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Onnettomuustarkasteluja 2/2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Onnettomuustarkasteluja 2/2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Onnettomuustarkasteluja 2/2013 Kalvosarjan sisältö Yleinen onnettomuuskehitys Lähde: Tilastokeskus Onnettomuuksien osalliset Lähteet: Tilastokeskus

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus. Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus. Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010 1 Aluehallinto uudistui 1.1.2010 Valtion aluehallinnon viranomaisten rooleja, tehtäviä,

Lisätiedot

ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA

ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA Tietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suomessa sekä poliisiin tietoon tulleiden että vakuutusyhtiöille ilmoitettujen onnettomuustietojen perusteella. Tilastokeskus ylläpitää

Lisätiedot

Oulun seutu kasvaa, liikenne kasvaa

Oulun seutu kasvaa, liikenne kasvaa Liikenteen kasvu ja liikenneturvallisuus Kasvun hillinnän mahdollisuudet Oulun seudulla (OULULIIKA) Kati Kiiskilä Tiehallinto kati.kiiskila@tiehallinto.fi Tuomo Vesajoki Insinööritoimisto Liidea Oy tuomo.vesajoki@liidea.fi

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA SAVONLINNA 15.5.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA SAVONLINNA 15.5.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2010-2014 tapahtui 1020 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 204 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 6 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 483 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 560). Onnettomuuksista 3 johti kuolemaan ja 102 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015 Tieliikenneonnettomuudet v. - : KUNTA TAIPALSAARI 3.9.5 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina - tapahtui 59 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2012

Yliopistokoulutus 2012 Koulutus 2013 Yliopistokoulutus 2012 Yliopistoopiskelijat Yliopistoissa 169 000 opiskelijaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli vuonna 2012 169 000

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2013 tapahtui 184 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2012 luku oli 205). Onnettomuuksista 0 johti kuolemaan ja 33 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2009 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA

Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2009 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2009 08 2010 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2009 Liikenneviraston tilastoja 8/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuva:

Lisätiedot

Pk-yritysten rooli Suomessa 1

Pk-yritysten rooli Suomessa 1 - 1 - Pk-yritysten rooli Suomessa 1 - Yritysten määrä on kasvanut - Yritystoiminta maakunnittain - Pk-yritykset tärkeitä työllistäjiä - Tutkimus- ja kehityspanostukset sekä innovaatiot - Pk-sektorin rooli

Lisätiedot

Rikokset joulunaikana

Rikokset joulunaikana Ilmoitustyyppi: Rikos Tutkiva yksikkö: Poliisi Poliisin tietoon tulleet rikokset (poiminta rikosryhmittelyistä) joulun aikana (23.-27.12.) 23.-27.12.2002 23.-27.12.2003 23.-27.12.2004 23.-27.12.2005 23.-27.12.2006

Lisätiedot

Ulosottovelallisia 243 000 vuoden 2011 lopussa

Ulosottovelallisia 243 000 vuoden 2011 lopussa Oikeus 2012 Ulosottoasiat 2011 Ulosottovelallisia 243 000 vuoden 2011 lopussa Ulosottovelallisia oli kaikkiaan 242 996 vuoden 2011 lopussa. Edellisvuoteen verrattuna ulosottovelallisten määrä oli noussut

Lisätiedot

Selvitys eduskunnalle perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen suunnatun rahoituksen käytöstä

Selvitys eduskunnalle perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen suunnatun rahoituksen käytöstä 25.8.2009 Selvitys eduskunnalle perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen suunnatun rahoituksen käytöstä Tausta Pääministeri Matti Vanhasen II hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että ikäluokkien

Lisätiedot

Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivä 13.11.2013 Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman aluevaikutukset kommenttipuheenvuoro

Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivä 13.11.2013 Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman aluevaikutukset kommenttipuheenvuoro Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivä 13.11.2013 Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman aluevaikutukset kommenttipuheenvuoro Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja Rakennepoliittinen ohjelma/budjettiriihi

Lisätiedot