Tieliikenteen Tietokeskus Harri Kallberg TIELIIKENTEEN KUSTANNUSARVIO 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tieliikenteen Tietokeskus Harri Kallberg 2.8.2010 TIELIIKENTEEN KUSTANNUSARVIO 2010"

Transkriptio

1 1 Tieliikenteen Tietokeskus Harri Kallberg TIELIIKENTEEN KUSTANNUSARVIO 2010 Tieliikenteen Tietokeskus on uudistanut vuosittain laadittavan tieliikenteen kustannusarvion koskemaan vuotta Merkittävin muutos edelliseen vuotta 2010 koskevaan laskelmaan nähden on aluekohdistuksessa. Aiempien tiepiirien sijaan on otettu liikennettä käsittelevien ELY-keskusten toimialueet.. Suoritemääriä ja yksikkökustannuksia koskevat tiedot on myös päivitetty uutta kohdevuotta vastaaviksi. Tilastotuotannon muutokset ovat aiheuttaneet, että tietolähteet ja arviointimenettelyt ovat jossain määrin muuttuneet. 1. Tiedoston rakenne Tiedosto on tarkoitettu kohdistumaan vuoteen Liikenneonnettomuuksien jakaumien kohdalla on jouduttu turvautumaan vuoden 2009 tietoihin, kuitenkin onnettomuuksien kokonaismäärät ja siten kokonaiskustannukset vastaavat vuotta Tiedosto kattaa henkilö-, paketti-, kuorma-, erikois- ja linja-autot. Erikoisautot sisältyvät kuorma-autoille ilmoitettuihin tietoihin. Moottoripyörien ja muiden ajoneuvojen kustannukset eivät sisälly tiedostoon onnettomuus- ja vakuutuskustannuksia lukuun ottamatta. Yhteenlasketut onnettomuus- ja vakuutuskustannukset on kohdistettu em. autotyypeille. Tiedosto jakautuu kustannuslajin mukaan seuraavasti: Muuttuviin ja kiinteisiin kustannuksiin sen mukaan, muuttuuko kustannuserä välittömästi suoritteen mukaan Resurssikustannuksiin, erityisveroihin, yleisiin veroihin ja arvotuseriin. Resurssikustannuksella tarkoitetaan verotonta kustannusta markkinahintaisena, yleisiä veroja ovat arvonlisävero ja siihen rinnastettava vakuutusmaksuvero. Arvotuserät ovat aikaan ja liikenneonnettomuuksiin liittyviä liikennetaloudessa kustannusten tapaan käsiteltäviä eriä, jotka eivät välittömästi aiheuta maksusuorituksia. Kustannusperusteen mukaan tiedosto kattaa ajokustannukset, jotka jakaantuvat autotyypeille (henkilö-, paketti-, kuorma- ja linja-autot) sekä ajoneuvo-, aika- ja onnettomuuskustannuksiin seuraavasti: Ajoneuvokustannukset o polttoainekustannukset o poistot o korot o huolto ja renkaat o säilytys ja pysäköinti o erityisverot Aikakustannukset o työajan aika o työmatkojen ja asiointien aika o vapaa-ajan aika Onnettomuuskustannukset o onnettomuuksien arvot o vakuutusmaksut ja -korvaukset o Kustannusten arviointitapa sekä mahdollinen tarkempi jako esitetään seuraavassa.

2 2 2. Yleiset arviointiperusteet Muuttuvat kustannukset perustuvat liikennesuoritteisiin. Suorite on luokiteltu autotyypin (henkilö-, paketti-, kuorma- ja linja-autot), ELY-keskuksen sekä tie- ja katuluokan mukaan. Rekisteriin merkityt perävaunut sekä muut autot (erikoisautot) on yhdistetty kuormaautoihin. Vuoden 2010 suorite on maanteiden tieluokittaisten tietojen samoin kuin katujen kokonaissuoritteen osalta saatu Tietilastosta. Kiinteiden kustannusten jakoperusteena on käytetty autokantaa (kpl) jaettuna autotyyppeihin sekä ELY-keskusten alueisiin. Tiedot on saatu Tilastokeskuksesta. Tilastoperusteena käytetyt maakunnat on yhdistetty ELY-keskuksiin seuraavasti: ELY-keskus Uusimaa Varsinais-Suomi Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Pohjois-Savo Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Lappi Maakunnat Uusimaa Itä-Uusimaa Kanta-Häme Päijät-Häme Satakunta Varsinais-Suomi Kymenlaakso Etelä-Karjala Pirkanmaa Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi Henkilö- ja pakettiautojen rekisteröinnin yhteydessä maksetaan autovero. Yksittäisen käyttäjän kannalta tämä vero lisää auton arvoa kotimaan markkinoilla. Koko käyttäjien joukon kannalta katsoen autokannan arvo olisi mitattava kansainvälisillä markkinoilla. Autoverot on luettu hankintavuoden kiinteisiin kustannuksiin, vaikka autoveron palautusmahdollisuus on tietyin rajoituksin olemassa. Sitä ei kuitenkaan ole juuri lainkaan käytetty. Näin poistojen ja korkojen laskennan perusteena on käytetty autoverolla vähennet-

3 3 tyjä hankintamenoja. Tämä menettely ei laske korkoa hankinnan veron määrälle ja johtaa siten kiinteiden kustannusten osalta alempaan tasoon kuin tapahtuisi silloin, jos mainitut verot laskettaisiin vuotuisten poistojen kohteeksi. 3. Ajoneuvokustannukset 3.1 Polttoainekustannukset Polttoainekustannusten arvioimiseksi on bensiinin ja dieselöljyn kotimaan myyntimäärät kohdistettu ajoneuvotyypeille. Kohdistuksessa on pyritty ottamaan huomioon väyläja ajoneuvotyyppien erot niin, että kulutus (l/100 km) on kaduilla korkeampi kuin maanteillä ja lisäksi Uudenmaan ELY-keskuksen alueella korkeampi kuin muissa piireissä. Polttoaineiden keskihinnat ja hintojen jakautuminen eriin on saatu Öljy- ja Kaasualan Keskusliiton vuoden 2010 tilastoista. Ammattiliikenteen osalta on oletettu, että paketti-, kuorma- ja linja-autojen bensiini olisi ostettu 2,52 c/l alennuksella ja dieselöljy 4,20 c/l alennuksella. Suoritteiden ja kohdistustietojen perusteella on laskettu polttoaineen määrät eri ajoneuvotyypeille ja edelleen suoritetta kohti. Näistä on hintatietojen perusteella laskettu polttoainekustannukset. Polttoainekustannusten osalta on esitetty erikseen verolliset hinnat, verottomat hinnat, erityisverot ja arvonlisäverot. 3.2 Poistot ja korot Poistojen ja korkojen arvioinnin lähtökohtana ovat hankinnan veroilla vähennetyt hankintamenot, jotka eri autotyypeillä on arvioitu v seuraaviksi: henkilöautot /kpl pakettiautot /kpl kuorma-autot /kpl perävaunut /kpl linja-autot /kpl Autojen arvon aleneman on kaikkien autotyyppien osalta katsottu seuraavan arvioitua kehitystä, jolloin hankintamenosta jäljellä oleva osuus on käyttöönottovuosittain seuraava: 1. vuosi 78 % 8. vuosi 29 % 2. vuosi 67 % 9. vuosi 23 % 3. vuosi 59 % 10. vuosi 18 % 4. vuosi 52 % 11. vuosi 13 % 5. vuosi 46 % 12. vuosi 8 % 6. vuosi 40 % 13. vuosi 3 % 7. vuosi 34 % 14. vuosi 0 %. Korkokantana poistamattomalle pääomalle käytettiin henkilöautoilla 2,0 % ja muilla autotyypeillä 4,0 %. Eron perusteena on, että oman ja vieraan pääoman osuudet ovat näillä autotyypeillä erilaiset. Poistot käsitellään puoleksi muuttuvina (suoriteperusteisina) ja puoleksi kiinteinä kustannuksina. Korot käsitellään kiinteinä kustannuksina. Poistot esitetään kokonaismääräisinä, ilman ALV-osuuksia ja ALV-osuuksina. ALV-osuudet poistoista on laskettu hankintamenojen sisältämien ALV määrien mukaisina. Paketti-, kuorma- ja linja-autojen kohdalla poistolle on kohdistettu ALV, vaikka käytännössä nämä autot ovat useimmiten ALV-vähennyskelpoisia. Kuitenkin näillä autoilla tuotetuista palveluista, joiden hintoihin poistot yleensä sisältyvät, peritään ALV.

4 4 3.3 Huolto ja renkaat Huolto- ja rengaskustannuksiin sisällytetään myös ne korjaukset, jotka eivät liity onnettomuuskustannuksiin. Tässä on henkilö-, paketti-, kuorma- ja linja-autojen osalta sovellettu Tieliikenteen ajokustannukset Suomessa -julkaisussa (TTKK 1999) annettuja korjaus- ja huoltokustannusten arvoja. Myös rengaskustannukset on otettu sieltä. Kustannuksiin on tehty Autoalan Keskusliiton toimintakertomuksiin sisältyviin kustannustasojen muutostietoihin perustuvia kustannustason muutoksia vastaavat korjaukset. Vuodelle 2010 sovellettiin alla olevia kustannuksia (c / km): korjaukset ja huolto renkaat yhteensä Henkilöauto 5,106 0,605 5,71 Pakettiauto 6,783 0,888 7,67 Kuorma-auto 10,326 5,809 16,13 Linja-auto 11,473 2,129 13,60 Määräaikaishuoltojen hinnat henkilöautoilla ovat tyypillisesti luokkaa 1-2 c / km, johon verrattuna yllä olevat alun perin käyttäjäkyselyihin perustuvat arvot ovat suuria. Ne sisältävät kuitenkin myös huoltojen lisätöistä, vikaantumisen aiheuttamista korjauksista, kulutusosien uusinnasta ja varustelusta sekä pesuista aiheutuneet kustannukset. Kolarikorjauskustannukset eivät kuitenkaan niihin sisälly. 3.4 Säilytys ja pysäköinti Säilytys- ja pysäköintikustannukset ovat suurelta osin arvionvaraisia. Ne on arvioitu henkilö- ja pakettiautojen kohdalla keskimäärin 160 /a:ksi. Kuorma- ja linja-autoilla käytettiin säilytyskustannuksena 300 /a. Pysäköintimaksujen tuotto on LM:n julkaisussa 4/95 (Liikenteen ulkoiset haitat ja väyläkustannukset huomioon ottava hinnoittelu, VATT) arvioitu 100 Mmk/a:ksi, joka on arvioitu 28 milj. :ksi v Erityisverot Erityisveroina on käsitelty autovero ja ajoneuvovero, joka koostuu perusverosta ja käyttövoimaverosta. Autoveron perusteena on käytetty ensirekisteröintien määriä ja henkilöja pakettiautojen hinnoittelulaskelmia. Uuden henkilöauton autoverona on sovellettu 6576 ja pakettiauton Ajoneuvoveron perusvero on arvioitu autokannan ikäjakauman (käyttöönotto ennen ja jälkeen ) ja näille ikäluokille määrättyjen verojen perusteella. Henkilöautojen keskimääräiseksi perusveroksi v saatiin 119,46 ja pakettiautojen Laskennassa otettiin huomioon liikenteestä poistetut autot vuoden lopun tilanteen mukaisena. Perusveron uudistumisesta on päätetty. Hiilidioksidipäästöön perustuvat verot tulivat voimaan , mutta niiden laskutus alkoi jo v Tässä kustannusarviossa perusveroa käsitellään aiheutumisajankohtaan sodittuna eli koko vuoden 2010 osalta vanhojen perusteiden mukaan. Ajoneuvoveron käyttövoimaveron perusteena ovat dieselkäyttöisten henkilö-, paketti- ja kuorma-autojen kannat sekä näille kultakin alkavalta 100 kg:lta määrätyt verot. Valtion tulo- ja menoarvioon perustuen henkilöauton keskimääräiseksi käyttövoimaveroksi tuli 460 ja pakettiauton 105. Kuorma-autojen käyttövoimaveron kertymä on arvioitu 51 milj. :ksi.

5 5 4. Aikakustannukset Aikakustannusten arvioinnin lähtökohtana ovat liikennesuoritteet. Ensimmäisessä vaiheessa on laadittu arviot keskimääräisistä matkanopeuksista. Maanteiden osalta on lähtökohtia haettu julkaisuista Optiminopeus eri tyyppisillä teillä (luonnos , Viatek) ja YTV:n matka-aikatutkimuksesta Arvioinnin tuloksena on päädytty siihen, että henkilöautojen keskinopeus valtateillä on 92 km/h, kantateillä 87 km/h, seututeillä 82 km/h, yhdysteillä 77 km/h, pääkaduilla Uudellamaalla 40 km/h ja muualla 45 km/h, kokoojakaduilla Uudellamaalla 35 km/h ja muualla 40 km/h, muilla kaupunkien kaduilla Uudellamaalla 30 km/h ja muualla 35 km/h sekä taajamien kaduilla Uudellamaalla 45 km/h ja muualla 50 km/h. Pakettiautojen nopeudet yleisillä teillä ovat 4 km/h henkilöautoja alemmat ja muilla väylillä samat. Kuorma- ja linja-autojen nopeudet maanteillä ovat 7 km/h henkilöautoja alemmat ja muilla väylillä samat. Matka-ajat saadaan suoritteiden ja keskinopeuksien suhteina. Aikakustannusten arvot on saatu soveltaen Tiehallinnon ohjetta Tieliikenteen ajokustannukset 2000 (www.tiehallinto.fi). Vuodelta 2000 oleviin arvoihin on tehty 16,7 %:n kuluttajahintaindeksiin perustuvat kustannustasokorjaukset vuoteen 2010: työaika 28,11 /henkilötunti kuorma-autolle 22,12 /h linja-auton kuljettajille 22,12 /h pakettiautolle työajan matkojen osalta 34,34 /h työmatka ja asiointi sekä muut matkat 4,75 /h. Kuorma- ja pakettiauton ajan arvoissa on otettu huomioon keskimääräiset henkilöluvut (kuorma-autot 1,1 ja pakettiautot 1,7). Matka-aikojen jakaminen aikaryhmiin on tehty osittain arvionvaraisesti, koska yleensä käytetyt matkan tarkoitusryhmittelyt eivät seuraa em. jakoa. Erityisesti työajalla tehtyjen matkojen erottelu henkilöauto- ja linja-autoliikenteestä on hankalaa. Arvioimalla, että Tielaitoksen Henkilöliikennetutkimus 1992 :n muista matkoista ja ei kotiperäisistä matkoista 25 % olisi työajan matkoja, saadaan seuraavat aikaluokkajakaumat: Henkilöauto lyhyet matkat työaika 6,9 % työmatka & asiointi. 62,5 % muu matka 30,6 % pitkät matkat työaika 20,8 % työmatka & asiointi. 26,2 % muu matka 53,1 % Linja-auto lyhyet matkat työaika 7,6 % työmatka & asiointi. 67,4 % muu matka 25,0 % pitkät matkat työaika 13,8 % työmatka & asiointi. 28,2 % muu matka 58,0 %

6 6 Laskelmassa on käytetty seuraavia osuuksia (%) eri aikaryhmille ja väylätyypeittäin: Henkilöautot; aikaryhmien osuudet matka-ajasta väylän mukaan %: valtatie kantatie seututie yhdystie katu työajan matka 13,8 12,5 11,1 9,7 7,6 työmatka ja asiointi 44,3 47,9 51,6 55,2 60,7 vapaa-ajan matka 41,8 39,6 37,3 35,1 31,7 Linja-autot; aikaryhmien osuudet matka-ajasta väylän mukaan %: valtatie kantatie seututie yhdystie kadut työajan matka 10,7 10,1 9,5 8,9 7,9 työmatka ja asiointi 47,8 51,7 55,6 59,5 65,4 vapaa-ajan matka 41,5 38,2 34,9 31,6 26,7 Keskimääräisinä henkilölukuina käytettiin osittain arvionvaraisesti seuraavia: henkilöautot linja-autot valtatiet 1,5 12 kantatiet 1,3 12 seututiet 1,3 12 yhdystiet 1,3 12 kadut 1,2 15 Linja-autoihin lisättiin auton kuljettajan työaika em. laskentatulokseen. 5. Onnettomuuskustannukset 5.1 Onnettomuuksien kohdistaminen Liikenneonnettomuuskustannusten kohdentaminen tapahtuu onnettomuuksien kokonaismäärien perusteella. Onnettomuuksien kohdentamisessa ajoneuvotyypeille käytetään onnettomuuksissa osallisten ajoneuvotyyppien lukumääriä. Ensimmäinen vaihe on kuolemaan johtaneiden ja muiden henkilövahinko-onnettomuuksien kohdentaminen liikennesuoritteiden mukaisesti. Kohdentaminen tehtiin Tilastokeskuksen ja Liikenneturvan tilastojulkaisua Tieliikenneonnettomuudet 2009 soveltaen. Perusteina tässä käytetään seuraavia tietoja: Arvio liikennesuoritteen jakautumisesta ajoneuvotyypeille, tiepiireille sekä väyläluokille. Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet lääneittäin koko maassa ja taajamissa yhdistettynä maakuntakohtaisista luvuista.. Onnettomuuksiin osallisten ajoneuvojen luvut (HA+PA, KA, LA) luvut erikseen kuolemaan ja henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa ja erikseen maanteillä ja kaduilla ja yksityisteillä. Onnettomuuksien luvut tieluokittain (valtatiet, kantatiet, muut) (Tietilasto) erikseen kuolemaan johtaneille ja muille henkilövahinko-onnettomuuksille. Onnettomuuksien kohdentaminen tehtiin seuraavasti: 1. Maanteiden osuus henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista tiepiireittäin lasketaan vähentämällä koko maan luvuista taajamien onnettomuudet. Vähentämällä kuolemaan johtaneet onnettomuudet saadaan muut kuin kuolemaan johtaneet henkilövahinko-onnettomuudet. Henkilövahinkoon johtaneisiin onnettomuuksiin osallisten ajoneuvotyyppikohtaisista luvuista erotetaan muihin kuin kuolemaan johtaneisiin onnettomuuksiin osalliset erikseen yleisten teiden ja maanteiden osalta. 2. Osallisten ajoneuvojen lukujen ja ajoneuvotyyppien koko maan suoritteiden suhteina

7 7 lasketaan ajoneuvotyypeille keskimääräiset onnettomuusriskit erikseen yleisille teille ja kaduille ja erikseen kuolemaan johtaneille ja muille henkilövahinkoonnettomuuksille. Näiden riskien ja suoritteiden tulot lasketaan ajoneuvotyypeittäin ja tiepiireittäin käytettäväksi onnettomuuksien kohdistamisessa tiepiireittäin. 3. Tiepiireissä sattuneiden onnettomuuksien kokonaismäärät jaetaan ajoneuvotyypeille em. tulojen perusteella. Tuloksena on suoritearvion jaottelun mukaiset yleisten teiden sekä katujen ja rakennuskaavateiden onnettomuuksien kokonaismäärät ajoneuvotyypeittäin. 4. Katujen onnettomuuksien luvut jaetaan katuluokille suoritteiden suhteessa. 5. Maanteiden onnettomuuksien jakamisessa tieluokille käytetään onnettomuuksien lukuja tieluokittain, joista koko maan ja kaikkien ajoneuvojen suoritteilla lasketaan tieluokkakohtaiset keskimääräiset riskit. Yleisten teiden onnettomuudet piireittäin ja ajoneuvotyypeittäin jaetaan näiden riskien ja suoritteiden tulojen suhteissa tieluokille erikseen kuolemaan johtaneille ja muille henkilövahinko-onnettomuuksille. 5.2 Onnettomuuskustannusten arviointi Onnettomuuskustannusten yksikköarvot on saatu soveltaen Tiehallinnon ohjeetta Tieliikenteen ajokustannukset 2000 (www.tiehallinto.fi). Vuodelta 2000 peräisin oleviin arvoihin on tehty 16,7 %:n elinkustannusindeksiin perustuvat kustannustasokorjaukset vuoteen 2010:. - Kuolemaan johtanut onnettomuus on arvotettu 2,84 milj. euroon, josta 0,64 milj. euroa on taloudellista kustannusta. - Vammautumiseen johtaneen onnettomuuden arvo on 0,45 milj. euroa, josta 0,12 milj. euroa on taloudellista kustannusta. - Omaisuusvahinko-onnettomuudet on liitetty vammautumiseen johtaneiden onnettomuuksien arvoon jakamalla näiden kustannukset vammautumiseen johtaneille onnettomuuksille. 5.3 Vakuutusmaksut ja -korvaukset Liikenne- ja autovakuutusmaksuja käsitellään onnettomuuskustannusten kiinteinä erinä ja näiden vakuutusten perusteella maksettuja korvauksia vastaavasti muuttuvina erinä, joiden arvot voidaan erottaa liikenneonnettomuuksien kokonaisarvojen taloudellisista eristä. Erityisesti liikennevakuutuksen maksut eivät täsmällisesti kohdistu kyseisen vuoden onnettomuuksista johtuviin korvauksiin, vaan laskelmassa on mukana mm. rahastoitujen vastuiden korkoja. Vakuutusmaksujen ja korvausten kokonaismäärät vuonna 2010 on saatu Finanssialan Keskusliiton tilastoista. Liikenne- ja autovakuutuksen maksut ja korvaukset on kohdistettu ajoneuvotyypeille suhteessa niiden osallisuuksiin henkilövahinko-onnettomuuksissa. 6. Kokonaiskustannukset ja tulostaulukot Tieliikenteen kokonaiskustannukset v olivat edellä olevan tarkastelun mukaan 30,23 mrd. euroa. Tämä jakaantui aika-, ajoneuvo- ja onnettomuuskustannuksiin ja toisaalta taloudellisiin eriin pl. verot, veroihin ja arvotuseriin seuraavasti (mrd ):

8 8 Koko tieliikenne tal.erät arvotus- pl. verot verot erät Yhteensä Ajoneuvokustannukset 9,84 6,33 16,17 Aikakustannukset 5,07 5,05 10,12 Onnettomuuskustannukset 1,40 0,28 2,25 3,94 Yhteensä 16,31 6,61 7,30 30,23 Maantiet tal.erät arvotuspl. verot verot erät Yhteensä Ajoneuvokustannukset 6,67 4,16 10,83 Aikakustannukset 3,10 2,32 5,41 Onnettomuuskustannukset 0,92 0,19 1,29 2,41 Yhteensä 10,69 4,35 3,61 18,65 Kadut tal.erät arvotuspl. verot verot erät Yhteensä Ajoneuvokustannukset 3,2 2,2 5,3 Aikakustannukset 2,0 2,7 4,7 Onnettomuuskustannukset 0,5 0,1 1,0 1,5 Yhteensä 5,6 2,3 3,7 11,6 Veroyhteenveto Henkilö- Paketti- Kuorma- Linja- Kaikki Polttoainevero 1618,2 158,8 336,8 65,0 2178,8 Moottoriajon. vero 222,0 28,0 88,0 0,0 338,0 Ajoneuvovero 297,0 35,0 0,0 0,0 332,0 Autovero 905,8 52,0 0,0 0,0 957,7 Vakuutusmaksuvero 241,6 20,4 17,4 5,5 284,9 Muut kuin ALV 3284,6 294,2 442,2 70,5 4091,5 ALV polttoaine 810,9 104,1 226,2 43,6 1184,8 ALV korjaus yms. 493,6 55,6 94,3 14,8 658,3 ALV suoritepoist. 246,3 33,3 54,7 5,7 340,1 ALV kiint. poistot 246,4 33,3 54,7 5,7 340,1 ALV yhteensä 1797,2 226,4 429,8 69,9 2523,3 Kaikki verot 5081,7 520,5 872,1 140,4 6614,8

9 Ajoneuvotyypin, tiepiirin ja kustannuslajin mukaan jaotellut liitteinä olevat tulostaulukot ovat seuraavat: 1. Ajoneuvotyyppikohtainen yhteenveto; aikakustannukset, muuttuvat ajoneuvokustannukset, kiinteät ajoneuvokustannukset, muuttuvat onnettomuuskustannukset ja kiinteät onnettomuus-kustannukset sekä kaikki kustannukset ajoneuvotyypeittäin jaoteltuna resurssikustannuksiin, erityisveroihin, yleisiin veroihin ja arvotuseriin. 2. Muuttuvat ja kiinteät kustannukset yhteensä ajoneuvotyypeittäin ja tiepiireittäin jaoteltuna resurssikustannuksiin, erityisveroihin, yleisiin veroihin ja arvotuseriin kokonaismäärinä ja laskettuna ajokilometriä kohti. 3. Muuttuvat kustannukset yhteensä ajoneuvotyypeittäin ja tiepiireittäin jaoteltuna resurssikustannuksiin, erityisveroihin, yleisiin veroihin ja arvotuseriin kokonaismäärinä ja laskettuna ajokilometriä kohti. 4. Kiinteät kustannukset yhteensä ajoneuvotyypeittäin ja tiepiireittäin jaoteltuna resurssikustannuksiin, erityisveroihin ja yleisiin veroihin kokonaismäärinä ja laskettuna ajoneuvoa kohti. 5. Liikennesuoritteet ja autojen lukumäärät autotyypeittäin ja tiepiireittäin sekä aikakustannukset ajoneuvotyypeittäin ja tiepiireittäin jaoteltuna työajan matkoihin, työ- ja asiointimatkoihin sekä vapaa-ajan matkoihin. 6. Polttoainekustannukset ajoneuvotyypeittäin ja tiepiireittäin jaoteltuna verottomiin hintoihin, erityisveroihin ja yleisiin veroihin kokonaismäärinä ja laskettuna ajokilometriä kohti. 7. Poistot suoritteen perusteella ajoneuvotyypeittäin ja tiepiireittäin jaoteltuna resurssikustannuksiin, ja yleisiin veroihin kokonaismäärinä ja laskettuna ajokilometriä kohti. 8. Korjaus-, huolto- ja rengaskustannukset ajoneuvotyypeittäin ja tiepiireittäin jaoteltuna resurssikustannuksiin, ja yleisiin veroihin kokonaismäärinä ja laskettuna ajokilometriä kohti. 9. Onnettomuuskustannukset ajoneuvotyypeittäin ja tiepiireittäin jaoteltuna taloudellisiin eriin ja arvotuseriin sekä vakuutuskorvauksiin kokonaismäärinä ja laskettuna ajokilometriä kohti. 10.Kiinteät poistot, korot sekä säilytys- ja pysäköintikustannukset ajoneuvotyypeittäin ja tiepiireittäin jaoteltuna resurssikustannuksiin ja yleisiin veroihin kokonaismäärinä ja laskettuna ajoneuvoa kohti. 11.Moottoriajoneuvovero, ajoneuvovero sekä auto- ja moottoripyörävero ajoneuvotyypeittäin ja tiepiireittäin kokonaismäärinä ja laskettuna ajoneuvoa kohti. 12. Liikenne- ja autovakuutusmaksut sekä niihin liittyvät vakuutusmaksuverot ajoneuvotyypeittäin ja tiepiireittäin kokonaismäärinä ja laskettuna ajokilometriä kohti. 9

10 10 Liitetaulukko 1 AJONEUVOTYYPPIKOHTAINEN YHTEENVETO milj. euro 2010 Henkilöautot Yhteensä Resurssikust Erityisverot Yleiset verot Arvotuserät Aikakustannukset Muutt. ajon. kust Kiint. ajon. kust Muutt. onn. kust Kiint. onn. kust Kustannukset yht Pakettiautot Yhteensä Resurssikust Erityisverot Yleiset verot Arvotuserät Aikakustannukset Muutt. ajon. kust Kiint. ajon. kust Muutt. onn. kust Kiint. onn. kust Kustannukset yht Kuorma-autot Yhteensä Resurssikust Erityisverot Yleiset verot Arvotuserät Aikakustannukset Muutt. ajon. kust Kiint. ajon. kust Muutt. onn. kust Kiint. onn. kust Kustannukset yht Linja-autot Yhteensä Resurssikust Erityisverot Yleiset verot Arvotuserät Aikakustannukset Muutt. ajon. kust Kiint. ajon. kust Muutt. onn. kust Kiint. onn. kust Kustannukset yht Kaikki autot Yhteensä Resurssikust Erityisverot Yleiset verot Arvotuserät Aikakustannukset Muutt. ajon. kust Kiint. ajon. kust Muutt. onn. kust Kiint. onn. kust Kustannukset yht

11 11 Liitetaulukko 2 Muuttuvat ja kiinteät kustannukset yhteensä Uusimaa 7947,0 1069,5 1329,4 743, ,6 Varsinais-Suomi 2668,9 345,9 481,1 186,9 3682,7 Kaakkois-Suomi 1378,6 174,9 226,8 79,9 1860,1 Pirkanmaa 2024,4 260,8 341,0 152,4 2778,7 Pohjois-Savo 2382,4 302,4 437,2 156,2 3278,2 Keski-Suomi 1221,3 153,7 223,4 76,0 1674,4 Etelä-Pohjanmaa 1521,9 191,9 311,7 94,2 2119,7 Pohjois-Pohjanmaa 1848,9 229,8 355,2 115,8 2549,7 Lappi 856,3 112,9 167,0 58,3 1194,5 Koko maa 21849,6 2841,8 3872,8 1663, ,5 Muuttuvat ja kiinteät kustannukset yhteensä, resurssikustannukset Uusimaa 3773,4 655,8 960,4 396,2 5785,7 Varsinais-Suomi 1336,5 224,3 346,8 104,0 2011,7 Kaakkois-Suomi 682,8 110,6 163,3 43,9 1000,6 Pirkanmaa 1003,8 166,3 245,6 83,5 1499,2 Pohjois-Savo 1202,7 198,6 315,0 90,8 1807,1 Keski-Suomi 613,6 100,9 160,8 42,5 917,8 Etelä-Pohjanmaa 797,7 132,0 225,1 55,0 1209,8 Pohjois-Pohjanmaa 944,0 154,1 255,9 65,4 1419,4 Lappi 431,9 75,3 120,3 34,0 661,5 Koko maa 10786,4 1817,9 2793,2 915, ,7 Muuttuvat ja kiinteät kustannukset yhteensä, erityisverot Uusimaa 1199,6 101,6 142,4 26,9 1470,6 Varsinais-Suomi 378,8 34,9 54,1 7,6 475,5 Kaakkois-Suomi 184,5 15,5 24,8 3,3 228,1 Pirkanmaa 267,2 23,9 37,5 5,9 334,5 Pohjois-Savo 304,7 28,9 48,1 6,3 388,1 Keski-Suomi 153,9 14,2 24,5 3,3 195,9 Etelä-Pohjanmaa 210,3 21,2 35,5 4,1 271,1 Pohjois-Pohjanmaa 236,7 22,5 39,3 5,1 303,7 Lappi 107,2 11,1 18,5 2,4 139,2 Koko maa 3043,0 273,8 424,8 65,0 3806,6

12 12 Muuttuvat ja kiinteät kustannukset yhteensä, ALV, VMV Uusimaa 711,8 84,8 149,0 30,5 976,1 Varsinais-Suomi 255,1 31,2 56,2 8,9 351,4 Kaakkois-Suomi 128,4 14,9 26,2 3,7 173,1 Pirkanmaa 189,2 22,5 39,6 6,9 258,2 Pohjois-Savo 227,7 27,7 51,3 8,0 314,6 Keski-Suomi 115,9 14,0 26,2 3,7 159,8 Etelä-Pohjanmaa 150,2 19,1 37,1 5,0 211,4 Pohjois-Pohjanmaa 178,5 21,9 42,0 5,8 248,2 Lappi 82,1 10,7 19,7 3,0 115,5 Koko maa 2038,8 246,7 447,2 75,4 2808,2 Muuttuvat ja kiinteät kustannukset yhteensä, arvotuserät Uusimaa 2262,1 227,2 77,6 290,1 2857,1 Varsinais-Suomi 698,5 55,4 23,9 66,4 844,2 Kaakkois-Suomi 382,9 34,0 12,4 28,9 458,3 Pirkanmaa 564,3 48,1 18,4 56,1 686,8 Pohjois-Savo 647,3 47,3 22,8 51,1 768,5 Keski-Suomi 337,9 24,6 11,9 26,5 401,0 Etelä-Pohjanmaa 363,6 19,6 14,0 30,2 427,5 Pohjois-Pohjanmaa 489,7 31,3 18,0 39,4 578,4 Lappi 235,0 15,8 8,6 18,8 278,3 Koko maa 5981,4 503,4 207,6 607,7 7300,0

13 13 Liitetaulukko 3 Muuttuvat kustannukset yhteensä milj. euro 2010 Uusimaa 6234,5 906,6 1148,0 689,1 8978,3 Varsinais-Suomi 2030,7 269,6 385,6 170,1 2856,1 Kaakkois-Suomi 1079,1 146,5 189,4 74,7 1489,6 Pirkanmaa 1606,8 216,4 287,2 140,6 2251,0 Pohjois-Savo 1895,6 244,5 372,9 136,8 2649,8 Keski-Suomi 990,7 127,3 194,1 71,1 1383,3 Etelä-Pohjanmaa 1111,4 134,9 244,6 83,8 1574,7 Pohjois-Pohjanmaa 1465,7 183,0 304,0 107,6 2060,3 Lappi 699,8 88,5 142,8 51,1 982,3 Koko maa 17114,4 2317,3 3268,8 1524, ,4 Muuttuvat kustannukset yhteensä, resurssikustannukset Uusimaa 2834,7 551,8 827,1 346,0 4559,6 Varsinais-Suomi 947,1 171,7 276,7 88,6 1484,1 Kaakkois-Suomi 499,4 91,0 135,8 39,2 765,3 Pirkanmaa 747,7 135,8 206,1 72,7 1162,2 Pohjois-Savo 895,4 158,3 267,7 72,9 1394,4 Keski-Suomi 468,8 82,4 139,3 38,0 728,4 Etelä-Pohjanmaa 536,4 91,8 175,8 45,4 849,4 Pohjois-Pohjanmaa 700,8 121,3 218,2 57,9 1098,3 Lappi 333,5 58,2 102,5 27,5 521,6 Koko maa 7963,9 1462,1 2349,2 788, ,4 Muuttuvat kustannukset yhteensä, erityisverot Uusimaa 587,4 58,3 116,0 26,9 788,6 Varsinais-Suomi 197,4 19,2 40,2 7,6 264,5 Kaakkois-Suomi 100,1 9,7 19,4 3,3 132,4 Pirkanmaa 149,7 14,6 29,6 5,9 199,9 Pohjois-Savo 178,7 17,4 38,8 6,3 241,2 Keski-Suomi 93,1 9,1 20,2 3,3 125,8 Etelä-Pohjanmaa 106,5 10,4 25,8 4,1 146,7 Pohjois-Pohjanmaa 139,0 13,6 31,9 5,1 189,5 Lappi 66,4 6,5 14,9 2,4 90,2 Koko maa 1618,2 158,8 336,8 65,0 2178,8

14 14 Muuttuvat kustannukset yhteensä, ALV Uusimaa 550,2 69,3 127,3 26,1 772,9 Varsinais-Suomi 187,7 23,2 44,8 7,5 263,3 Kaakkois-Suomi 96,7 11,9 21,7 3,3 133,6 Pirkanmaa 145,0 17,9 33,2 5,9 202,1 Pohjois-Savo 174,3 21,5 43,6 6,4 245,8 Keski-Suomi 90,9 11,2 22,7 3,3 128,1 Etelä-Pohjanmaa 104,9 13,0 29,1 4,1 151,1 Pohjois-Pohjanmaa 136,2 16,9 35,9 5,2 194,1 Lappi 64,9 8,0 16,8 2,4 92,2 Koko maa 1550,8 193,0 375,2 64,2 2183,2 Muuttuvat kustannukset yhteensä, arvotuserät Uusimaa 2262,1 227,2 77,6 290,1 2857,1 Varsinais-Suomi 698,5 55,4 23,9 66,4 844,2 Kaakkois-Suomi 382,9 34,0 12,4 28,9 458,3 Pirkanmaa 564,3 48,1 18,4 56,1 686,8 Pohjois-Savo 647,3 47,3 22,8 51,1 768,5 Keski-Suomi 337,9 24,6 11,9 26,5 401,0 Etelä-Pohjanmaa 363,6 19,6 14,0 30,2 427,5 Pohjois-Pohjanmaa 489,7 31,3 18,0 39,4 578,4 Lappi 235,0 15,8 8,6 18,8 278,3 Koko maa 5981,4 503,4 207,6 607,7 7300,0

15 15 Liitetaulukko 4 Kiinteät kustannukset yhteensä Uusimaa 1712,4 162,8 181,4 54,6 2111,3 Varsinais-Suomi 638,2 76,2 95,4 16,8 826,7 Kaakkois-Suomi 299,5 28,4 37,4 5,2 370,4 Pirkanmaa 417,6 44,5 53,8 11,8 527,7 Pohjois-Savo 486,8 57,9 64,3 19,4 628,4 Keski-Suomi 230,6 26,4 29,2 4,9 291,1 Etelä-Pohjanmaa 410,5 57,0 67,1 10,4 545,0 Pohjois-Pohjanmaa 383,2 46,8 51,2 8,1 489,4 Lappi 156,4 24,4 24,2 7,1 212,1 Koko maa 4735,2 524,5 604,0 138,4 6002,1 Kiinteät kustannukset yhteensä, resurssikustannukset Uusimaa 938,6 104,0 133,3 50,2 1226,1 Varsinais-Suomi 389,4 52,6 70,1 15,4 527,6 Kaakkois-Suomi 183,3 19,6 27,5 4,8 235,3 Pirkanmaa 256,1 30,6 39,5 10,8 337,0 Pohjois-Savo 307,3 40,3 47,2 17,9 412,7 Keski-Suomi 144,8 18,5 21,5 4,5 189,3 Etelä-Pohjanmaa 261,3 40,2 49,3 9,6 360,4 Pohjois-Pohjanmaa 243,1 32,8 37,6 7,5 321,1 Lappi 98,4 17,1 17,8 6,5 139,9 Koko maa 2822,5 355,8 444,0 127,1 3749,4 Kiinteät kustannukset yhteensä, erityisverot Uusimaa 612,2 43,3 26,4 0,0 681,9 Varsinais-Suomi 181,4 15,7 13,9 0,0 211,0 Kaakkois-Suomi 84,4 5,8 5,5 0,0 95,6 Pirkanmaa 117,4 9,3 7,8 0,0 134,6 Pohjois-Savo 126,0 11,5 9,4 0,0 146,9 Keski-Suomi 60,8 5,1 4,3 0,0 70,1 Etelä-Pohjanmaa 103,9 10,7 9,8 0,0 124,3 Pohjois-Pohjanmaa 97,8 8,9 7,5 0,0 114,2 Lappi 40,9 4,6 3,5 0,0 49,0 Koko maa 1424,8 115,0 88,0 0,0 1627,7

16 16 Kiinteät kustannukset yhteensä, ALV ja vaakutusmaksuvero Uusimaa 161,6 15,5 21,6 4,5 203,2 Varsinais-Suomi 67,4 8,0 11,4 1,4 88,1 Kaakkois-Suomi 31,7 3,0 4,5 0,4 39,6 Pirkanmaa 44,1 4,6 6,4 1,0 56,1 Pohjois-Savo 53,4 6,1 7,7 1,6 68,8 Keski-Suomi 25,0 2,8 3,5 0,4 31,7 Etelä-Pohjanmaa 45,3 6,1 8,0 0,8 60,3 Pohjois-Pohjanmaa 42,3 5,0 6,1 0,7 54,1 Lappi 17,1 2,6 2,9 0,6 23,2 Koko maa 488,0 53,7 72,0 11,3 625,0

17 17 Liitetaulukko 5 Liikennesuoritteet milj. ajon. km 2010 Uusimaa Varsinais-Suomi Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Pohjois-Savo Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa Matka-ajan arvot; kaikki matkat milj. euro 2010 Uusimaa 2587,2 477,0 379,5 513,1 3956,9 Varsinais-Suomi 794,0 125,9 119,2 120,2 1159,3 Kaakkois-Suomi 436,0 72,3 59,3 52,7 620,4 Pirkanmaa 644,1 104,8 89,0 100,9 938,8 Pohjois-Savo 746,0 111,1 114,2 94,8 1066,1 Keski-Suomi 391,4 57,8 59,2 49,3 557,6 Etelä-Pohjanmaa 425,4 54,8 73,5 57,0 610,7 Pohjois-Pohjanmaa 570,9 78,9 91,9 73,8 815,5 Lappi 272,6 38,9 43,3 35,2 389,9 Koko maa 6867,5 1121,6 1029,0 1097, ,1 Matka-ajan arvot; työajan matkat milj. euro 2010 Uusimaa 991,5 305,7 379,5 241,7 1918,3 Varsinais-Suomi 316,0 88,9 119,2 58,2 582,3 Kaakkois-Suomi 172,4 48,4 59,3 25,7 305,7 Pirkanmaa 256,9 71,6 89,0 48,6 466,1 Pohjois-Savo 305,1 81,2 114,2 46,9 547,3 Keski-Suomi 161,0 42,2 59,2 24,4 286,8 Etelä-Pohjanmaa 180,6 45,1 73,5 28,5 327,8 Pohjois-Pohjanmaa 239,1 60,8 91,9 36,8 428,6 Lappi 113,4 29,4 43,3 17,5 203,5 Koko maa 2736,0 773,3 1029,0 528,2 5066,5

18 18 Matka-ajan arvot; työmatkat ja asiointi milj. euro 2010 Uusimaa 982,1 79,1 0,0 183,0 1244,1 Varsinais-Suomi 288,3 17,0 0,0 40,2 345,6 Kaakkois-Suomi 159,6 11,1 0,0 17,2 187,9 Pirkanmaa 233,3 15,3 0,0 34,0 282,7 Pohjois-Savo 261,7 13,8 0,0 29,9 305,4 Keski-Suomi 136,2 7,2 0,0 15,4 158,9 Etelä-Pohjanmaa 141,9 4,5 0,0 17,3 163,7 Pohjois-Pohjanmaa 194,1 8,3 0,0 22,7 225,2 Lappi 93,5 4,4 0,0 10,9 108,8 Koko maa 2490,7 160,8 0,0 370,7 3022,2 Matka-ajan arvot; vapaa-ajan matkat milj. euro 2010 Uusimaa 613,7 92,3 0,0 88,5 794,4 Varsinais-Suomi 189,7 19,9 0,0 21,8 231,4 Kaakkois-Suomi 104,0 12,9 0,0 9,8 126,7 Pirkanmaa 153,9 17,9 0,0 18,3 190,1 Pohjois-Savo 179,1 16,1 0,0 18,1 213,3 Keski-Suomi 94,1 8,4 0,0 9,4 111,9 Etelä-Pohjanmaa 102,9 5,2 0,0 11,1 119,2 Pohjois-Pohjanmaa 137,7 9,7 0,0 14,3 161,7 Lappi 65,7 5,1 0,0 6,8 77,6 Koko maa 1640,8 187,5 0,0 198,1 2026,4

19 19 Liitetaulukko 6 Polttoainekustannukset yhteensä milj. euro 2010 Uusimaa 1575,7 204,3 416,5 96,6 2293,0 Varsinais-Suomi 528,9 67,5 144,5 27,4 768,2 Kaakkois-Suomi 268,2 34,0 69,6 11,8 383,7 Pirkanmaa 401,3 51,1 106,4 21,3 580,1 Pohjois-Savo 478,5 61,0 139,3 22,8 701,5 Keski-Suomi 249,5 31,8 72,6 11,9 365,8 Etelä-Pohjanmaa 284,8 36,6 92,5 14,6 428,6 Pohjois-Pohjanmaa 372,0 47,6 114,5 18,4 552,4 Lappi 177,7 22,7 53,7 8,7 262,7 Koko maa 4336,5 556,6 1209,6 233,3 6336,1 Polttoainekustannukset, verottomat hinnat Uusimaa 693,6 107,8 222,6 51,6 1075,6 Varsinais-Suomi 232,6 35,6 77,2 14,6 360,1 Kaakkois-Suomi 118,0 17,9 37,2 6,3 179,5 Pirkanmaa 176,5 27,0 56,9 11,4 271,8 Pohjois-Savo 210,3 32,2 74,5 12,2 329,2 Keski-Suomi 109,7 16,8 38,8 6,3 171,6 Etelä-Pohjanmaa 125,1 19,3 49,5 7,8 201,7 Pohjois-Pohjanmaa 163,4 25,1 61,2 9,8 259,6 Lappi 78,1 12,0 28,7 4,6 123,4 Koko maa 1907,4 293,7 646,6 124,7 2972,4 Polttoainekustannukset, erityisverot Uusimaa 587,4 58,3 116,0 26,9 788,6 Varsinais-Suomi 197,4 19,2 40,2 7,6 264,5 Kaakkois-Suomi 100,1 9,7 19,4 3,3 132,4 Pirkanmaa 149,7 14,6 29,6 5,9 199,9 Pohjois-Savo 178,7 17,4 38,8 6,3 241,2 Keski-Suomi 93,1 9,1 20,2 3,3 125,8 Etelä-Pohjanmaa 106,5 10,4 25,8 4,1 146,7 Pohjois-Pohjanmaa 139,0 13,6 31,9 5,1 189,5 Lappi 66,4 6,5 14,9 2,4 90,2 Koko maa 1618,2 158,8 336,8 65,0 2178,8

20 20 Polttoainekustannukset, ALV:t milj. euro 2010 Uusimaa 294,6 38,2 77,9 18,1 428,8 Varsinais-Suomi 98,9 12,6 27,0 5,1 143,7 Kaakkois-Suomi 50,2 6,4 13,0 2,2 71,8 Pirkanmaa 75,0 9,6 19,9 4,0 108,5 Pohjois-Savo 89,5 11,4 26,0 4,3 131,2 Keski-Suomi 46,6 6,0 13,6 2,2 68,4 Etelä-Pohjanmaa 53,3 6,8 17,3 2,7 80,1 Pohjois-Pohjanmaa 69,6 8,9 21,4 3,4 103,3 Lappi 33,2 4,2 10,0 1,6 49,1 Koko maa 810,9 104,1 226,2 43,6 1184,8

21 21 Liitetaulukko 7 Poistot suoritteen perusteella Uusimaa 455,0 62,3 97,0 30,3 644,6 Varsinais-Suomi 158,2 21,3 34,8 9,1 223,4 Kaakkois-Suomi 82,8 11,1 17,0 4,1 115,0 Pirkanmaa 124,6 16,8 26,1 7,3 174,8 Pohjois-Savo 151,0 20,3 34,4 8,0 213,7 Keski-Suomi 78,7 10,6 18,0 4,2 111,4 Etelä-Pohjanmaa 92,0 12,4 23,1 5,2 132,6 Pohjois-Pohjanmaa 118,7 16,0 28,4 6,5 169,6 Lappi 56,5 7,6 13,3 3,0 80,4 Koko maa 1317,4 178,3 292,3 77,5 1865,5 Poistot suoritteen perusteella ilman ALVosuutta Uusimaa 369,9 50,7 78,9 28,0 527,5 Varsinais-Suomi 128,6 17,3 28,3 8,4 182,6 Kaakkois-Suomi 67,3 9,0 13,8 3,8 94,0 Pirkanmaa 101,3 13,6 21,2 6,7 142,9 Pohjois-Savo 122,7 16,5 28,0 7,4 174,6 Keski-Suomi 64,0 8,6 14,6 3,8 91,0 Etelä-Pohjanmaa 74,8 10,1 18,8 4,8 108,4 Pohjois-Pohjanmaa 96,5 13,0 23,1 6,0 138,6 Lappi 45,9 6,2 10,8 2,8 65,7 Koko maa 1071,0 144,9 237,6 71,8 1525,4 Poistot suoritteen perusteella, ALV-osuudet Uusimaa 85,1 11,7 18,1 2,2 117,1 Varsinais-Suomi 29,6 4,0 6,5 0,7 40,7 Kaakkois-Suomi 15,5 2,1 3,2 0,3 21,0 Pirkanmaa 23,3 3,1 4,9 0,5 31,9 Pohjois-Savo 28,2 3,8 6,4 0,6 39,1 Keski-Suomi 14,7 2,0 3,4 0,3 20,4 Etelä-Pohjanmaa 17,2 2,3 4,3 0,4 24,2 Pohjois-Pohjanmaa 22,2 3,0 5,3 0,5 31,0 Lappi 10,6 1,4 2,5 0,2 14,7 Koko maa 246,3 33,3 54,7 5,7 340,1

22 22 Liitetaulukko 8 Korjaus-, huolto- ja rengaskustannukset Uusimaa 911,7 104,0 167,5 30,9 1214,0 Varsinais-Suomi 316,9 35,5 60,2 9,2 421,8 Kaakkois-Suomi 165,9 18,5 29,4 4,2 218,0 Pirkanmaa 249,7 28,0 45,1 7,4 330,2 Pohjois-Savo 302,5 33,8 59,4 8,1 403,9 Keski-Suomi 157,7 17,6 31,0 4,2 210,6 Etelä-Pohjanmaa 184,3 20,7 39,9 5,3 250,1 Pohjois-Pohjanmaa 237,8 26,6 49,1 6,6 320,2 Lappi 113,2 12,7 23,0 3,1 151,9 Koko maa 2639,6 297,4 504,5 79,0 3520,5 Korjaus-, huolto- ja rengaskustannukset ilman ALV:a Uusimaa 741,2 84,5 136,2 25,1 987,0 Varsinais-Suomi 257,6 28,9 48,9 7,5 342,9 Kaakkois-Suomi 134,9 15,0 23,9 3,4 177,2 Pirkanmaa 203,0 22,7 36,7 6,0 268,4 Pohjois-Savo 245,9 27,5 48,3 6,6 328,4 Keski-Suomi 128,2 14,3 25,2 3,4 171,2 Etelä-Pohjanmaa 149,8 16,8 32,4 4,3 203,3 Pohjois-Pohjanmaa 193,4 21,6 39,9 5,4 260,3 Lappi 92,0 10,3 18,7 2,5 123,5 Koko maa 2146,0 241,8 410,2 64,3 2862,2 Korjaus-, huolto- ja rengaskustannukset, ALV-osuudet Uusimaa 170,5 19,4 31,3 5,8 227,0 Varsinais-Suomi 59,3 6,6 11,2 1,7 78,9 Kaakkois-Suomi 31,0 3,5 5,5 0,8 40,8 Pirkanmaa 46,7 5,2 8,4 1,4 61,7 Pohjois-Savo 56,6 6,3 11,1 1,5 75,5 Keski-Suomi 29,5 3,3 5,8 0,8 39,4 Etelä-Pohjanmaa 34,5 3,9 7,5 1,0 46,8 Pohjois-Pohjanmaa 44,5 5,0 9,2 1,2 59,9 Lappi 21,2 2,4 4,3 0,6 28,4 Koko maa 493,6 55,6 94,3 14,8 658,3

23 23 Liitetaulukko 9 Onnettomuuskustannukset yhteensä vähennettynä vakuutuskorvauksilla Uusimaa 705,0 59,0 87,5 18,2 869,8 Varsinais-Suomi 232,8 19,5 26,9 4,2 283,4 Kaakkois-Suomi 126,1 10,6 14,0 1,9 152,5 Pirkanmaa 187,1 15,7 20,6 3,7 227,1 Pohjois-Savo 217,7 18,2 25,6 3,1 264,7 Keski-Suomi 113,5 9,5 13,4 1,6 138,0 Etelä-Pohjanmaa 125,0 10,5 15,6 1,7 152,8 Pohjois-Pohjanmaa 166,3 13,9 20,2 2,4 202,7 Lappi 79,9 6,7 9,6 1,1 97,3 Koko maa 1953,3 163,5 233,4 38,0 2388,3 Onnettomuuskustannusten taloudelliset erät Uusimaa 278,3 23,3 27,6 6,7 336,0 Varsinais-Suomi 88,5 7,4 8,2 1,5 105,7 Kaakkois-Suomi 49,2 4,1 4,3 0,7 58,4 Pirkanmaa 72,2 6,1 6,4 1,4 86,0 Pohjois-Savo 81,4 6,8 7,8 1,1 97,2 Keski-Suomi 42,4 3,6 4,1 0,6 50,7 Etelä-Pohjanmaa 44,4 3,7 4,7 0,6 53,4 Pohjois-Pohjanmaa 60,7 5,1 6,1 0,8 72,7 Lappi 29,4 2,5 2,9 0,4 35,2 Koko maa 746,5 62,6 72,1 13,9 895,1 Onnettomuuskustannusten arvotuserät Uusimaa 666,4 55,9 77,6 18,7 818,6 Varsinais-Suomi 220,5 18,5 23,9 4,3 267,3 Kaakkois-Suomi 119,3 10,0 12,4 1,9 143,7 Pirkanmaa 177,1 14,8 18,4 3,8 214,1 Pohjois-Savo 206,4 17,3 22,8 3,2 249,7 Keski-Suomi 107,6 9,0 11,9 1,7 130,2 Etelä-Pohjanmaa 118,8 10,0 14,0 1,8 144,5 Pohjois-Pohjanmaa 157,9 13,2 18,0 2,4 191,5 Lappi 75,8 6,4 8,6 1,2 91,9 Koko maa 1849,9 155,1 207,6 38,9 2251,4 Onnettomuuskustannusten taloudelliset erät vähennettynä vakuutuskorvauksilla

24 24 Uusimaa 38,6 3,1 9,9-0,4 61,3 Varsinais-Suomi 12,3 1,0 3,0-0,1 15,0 Kaakkois-Suomi 6,8 0,6 1,6 0,0 9,8 Pirkanmaa 10,0 0,8 2,3-0,1 13,4 Pohjois-Savo 11,3 0,9 2,8-0,1 12,3 Keski-Suomi 5,9 0,5 1,5 0,0 6,4 Etelä-Pohjanmaa 6,2 0,5 1,7 0,0 4,0 Pohjois-Pohjanmaa 8,4 0,7 2,2-0,1 7,4 Lappi 4,1 0,3 1,0 0,0 3,9 Koko maa 103,5 8,4 25,8-0,9 133,5 Onnettomuuskustannukset, vakuutuskorvaukset milj. euro 2010 Uusimaa 239,7 20,2 17,7 7,2 284,8 Varsinais-Suomi 76,2 6,4 5,3 1,6 89,6 Kaakkois-Suomi 42,4 3,6 2,8 0,7 49,5 Pirkanmaa 62,2 5,2 4,1 1,4 73,0 Pohjois-Savo 70,1 5,9 5,0 1,2 82,2 Keski-Suomi 36,6 3,1 2,6 0,6 42,9 Etelä-Pohjanmaa 38,2 3,2 3,0 0,7 45,1 Pohjois-Pohjanmaa 52,3 4,4 3,9 0,9 61,5 Lappi 25,3 2,1 1,9 0,4 29,8 Koko maa 643,0 54,2 46,3 14,8 758,2

25 25 Liitetaulukko 10 Kiinteät poistot yhteensä milj. euro 2010 Uusimaa 436,4 51,5 87,8 30,6 606,3 Varsinais-Suomi 181,9 26,4 46,2 9,4 263,9 Kaakkois-Suomi 85,6 9,8 18,1 2,9 116,5 Pirkanmaa 119,2 15,2 26,0 6,6 167,0 Pohjois-Savo 144,2 20,4 31,1 10,9 206,6 Keski-Suomi 67,5 9,2 14,1 2,7 93,6 Etelä-Pohjanmaa 122,3 20,3 32,5 5,8 180,9 Pohjois-Pohjanmaa 114,2 16,7 24,8 4,6 160,2 Lappi 46,2 8,7 11,7 4,0 70,7 Koko maa 1317,5 178,3 292,3 77,6 1865,6 Kiinteät poistot, ALV-osuudet milj. euro 2010 Uusimaa 81,6 9,6 16,4 2,3 109,9 Varsinais-Suomi 34,0 4,9 8,6 0,7 48,3 Kaakkois-Suomi 16,0 1,8 3,4 0,2 21,4 Pirkanmaa 22,3 2,8 4,9 0,5 30,5 Pohjois-Savo 27,0 3,8 5,8 0,8 37,4 Keski-Suomi 12,6 1,7 2,6 0,2 17,2 Etelä-Pohjanmaa 22,9 3,8 6,1 0,4 33,2 Pohjois-Pohjanmaa 21,4 3,1 4,6 0,3 29,4 Lappi 8,6 1,6 2,2 0,3 12,8 Koko maa 246,4 33,3 54,7 5,7 340,1 Kiinteät poistot ilman ALV-osuuksia milj. euro 2010 Uusimaa 354,8 41,9 71,4 28,3 496,4 Varsinais-Suomi 147,9 21,5 37,5 8,7 215,6 Kaakkois-Suomi 69,6 8,0 14,7 2,7 95,0 Pirkanmaa 96,9 12,4 21,2 6,1 136,5 Pohjois-Savo 117,2 16,6 25,3 10,1 169,2 Keski-Suomi 54,9 7,5 11,5 2,5 76,4 Etelä-Pohjanmaa 99,4 16,5 26,4 5,4 147,7 Pohjois-Pohjanmaa 92,8 13,5 20,2 4,2 130,8 Lappi 37,6 7,1 9,5 3,7 57,9 Koko maa 1071,1 144,9 237,6 71,8 1525,5

26 26 Korot milj. euro 2010 Uusimaa 85,4 19,8 34,0 11,4 150,5 Varsinais-Suomi 35,6 10,1 17,9 3,5 67,1 Kaakkois-Suomi 16,8 3,8 7,0 1,1 28,6 Pirkanmaa 23,3 5,8 10,1 2,4 41,7 Pohjois-Savo 28,2 7,8 12,0 4,0 52,1 Keski-Suomi 13,2 3,5 5,5 1,0 23,2 Etelä-Pohjanmaa 23,9 7,8 12,6 2,2 46,5 Pohjois-Pohjanmaa 22,4 6,4 9,6 1,7 40,0 Lappi 9,1 3,3 4,5 1,5 18,4 Koko maa 257,9 68,5 113,1 28,8 468,2 Säilytyskustannukset ja pysäköintimaksut Uusimaa 142,8 16,2 4,8 0,7 164,5 Varsinais-Suomi 57,6 7,6 2,5 0,2 68,0 Kaakkois-Suomi 27,2 2,9 1,0 0,1 31,2 Pirkanmaa 38,7 4,7 1,4 0,2 45,0 Pohjois-Savo 44,3 5,5 1,7 0,3 51,8 Keski-Suomi 21,8 2,8 0,8 0,1 25,3 Etelä-Pohjanmaa 38,3 5,6 1,8 0,1 45,8 Pohjois-Pohjanmaa 34,9 4,4 1,4 0,1 40,8 Lappi 14,1 2,3 0,6 0,1 17,1 Koko maa 419,7 51,9 16,0 1,9 489,4

27 27 Liitetaulukko 11 Käyttövoimavero milj. euro 2010 Uusimaa 73,5 8,1 26,4 0,0 108,0 Varsinais-Suomi 30,6 4,2 13,9 0,0 48,7 Kaakkois-Suomi 14,4 1,5 5,5 0,0 21,4 Pirkanmaa 20,1 2,4 7,8 0,0 30,3 Pohjois-Savo 24,3 3,2 9,4 0,0 36,9 Keski-Suomi 11,4 1,5 4,3 0,0 17,1 Etelä-Pohjanmaa 20,6 3,2 9,8 0,0 33,6 Pohjois-Pohjanmaa 19,2 2,6 7,5 0,0 29,3 Lappi 7,8 1,4 3,5 0,0 12,7 Koko maa 222,0 28,0 88,0 0,0 338,0 Perusvero milj. euro 2010 Uusimaa 98,4 10,1 0,0 0,0 108,5 Varsinais-Suomi 41,0 5,2 0,0 0,0 46,2 Kaakkois-Suomi 19,3 1,9 0,0 0,0 21,2 Pirkanmaa 26,9 3,0 0,0 0,0 29,8 Pohjois-Savo 32,5 4,0 0,0 0,0 36,5 Keski-Suomi 15,2 1,8 0,0 0,0 17,0 Etelä-Pohjanmaa 27,6 4,0 0,0 0,0 31,6 Pohjois-Pohjanmaa 25,7 3,3 0,0 0,0 29,0 Lappi 10,4 1,7 0,0 0,0 12,1 Koko maa 297,0 35,0 0,0 0,0 332,0 Autovero Uusimaa 440,3 25,1 0,0 0,0 465,4 Varsinais-Suomi 109,8 6,3 0,0 0,0 116,1 Kaakkois-Suomi 50,7 2,3 0,0 0,0 53,0 Pirkanmaa 70,5 3,9 0,0 0,0 74,4 Pohjois-Savo 69,2 4,3 0,0 0,0 73,5 Keski-Suomi 34,2 1,8 0,0 0,0 36,0 Etelä-Pohjanmaa 55,7 3,5 0,0 0,0 59,2 Pohjois-Pohjanmaa 52,8 3,1 0,0 0,0 55,8 Lappi 22,6 1,5 0,0 0,0 24,2 Koko maa 905,8 52,0 0,0 0,0 957,7

28 28 Liitetaulukko 12 Liikenne- ja autovakuutusmaksut milj. euro 2010 Uusimaa 435,7 32,0 28,4 11,9 508,1 Varsinais-Suomi 181,6 16,4 15,0 3,7 216,7 Kaakkois-Suomi 85,5 6,1 5,9 1,1 98,6 Pirkanmaa 119,0 9,5 8,4 2,6 139,4 Pohjois-Savo 144,0 12,7 10,1 4,2 171,0 Keski-Suomi 67,4 5,7 4,6 1,1 78,8 Etelä-Pohjanmaa 122,1 12,6 10,5 2,3 147,5 Pohjois-Pohjanmaa 114,0 10,4 8,0 1,8 134,2 Lappi 46,2 5,4 3,8 1,6 56,9 Koko maa 1315,5 110,8 94,6 30,2 1551,1 Liikenne- ja autovakuutusmaksujen vakuutusmaksuvero Uusimaa 80,0 5,9 5,2 2,2 93,3 Varsinais-Suomi 33,4 3,0 2,7 0,7 39,8 Kaakkois-Suomi 15,7 1,1 1,1 0,2 18,1 Pirkanmaa 21,9 1,7 1,5 0,5 25,6 Pohjois-Savo 26,4 2,3 1,8 0,8 31,4 Keski-Suomi 12,4 1,1 0,8 0,2 14,5 Etelä-Pohjanmaa 22,4 2,3 1,9 0,4 27,1 Pohjois-Pohjanmaa 20,9 1,9 1,5 0,3 24,6 Lappi 8,5 1,0 0,7 0,3 10,5 Koko maa 241,6 20,4 17,4 5,5 284,9

Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvojen määrittäminen

Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvojen määrittäminen Juha Tervonen, Jukka Ristikartano, Mira-Maria Penttinen Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvojen määrittäminen Taustaraportti 2005 Sisäisiä julkaisuja 48/2005 Julkaisun nimi 1 Juha Tervonen, Jukka

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2009 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA

Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2009 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2009 08 2010 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2009 Liikenneviraston tilastoja 8/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuva:

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tieliikenteen ajokustannusten laskenta 2010

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tieliikenteen ajokustannusten laskenta 2010 22 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Tieliikenteen ajokustannusten laskenta 2010 Jukka Ristikartano Tieliikenteen ajokustannusten laskenta 2010 Liikenneviraston ohjeita 22/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010

Lisätiedot

Tieliikenne-ennuste 2004-2040. Vuoden 2003 ennusteen tarkistaminen

Tieliikenne-ennuste 2004-2040. Vuoden 2003 ennusteen tarkistaminen Tieliikenne-ennuste 2004-2040 Vuoden 2003 ennusteen tarkistaminen Tieliikenne-ennuste 2004-2040 Vuoden 2003 ennusteen tarkistaminen Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 19/2005 Tiehallinto Helsinki 2005 Verkkojulkaisu

Lisätiedot

AJONEUVOJEN KUSTANNUSLASKENNAN PERUSTEET

AJONEUVOJEN KUSTANNUSLASKENNAN PERUSTEET AJONEUVOJEN KUSTANNUSLASKENNAN PERUSTEET Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry AJONEUVOJEN KUSTANNUSLASKENNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO Sivu JOHDANTO... 1 1 LASKENTAPERUSTEET... 1 1.1. Ajoneuvon uushankintahinta...

Lisätiedot

Suomen tieliikenteen pakokaasupäästöt. LIISA 2011 laskentajärjestelmä. Kirjoittajat. Kari Mäkelä ja Heidi Auvinen. Luottamuksellisuus:

Suomen tieliikenteen pakokaasupäästöt. LIISA 2011 laskentajärjestelmä. Kirjoittajat. Kari Mäkelä ja Heidi Auvinen. Luottamuksellisuus: TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-03246-12 2.5.2012 Suomen tieliikenteen pakokaasupäästöt LIISA 2011 laskentajärjestelmä Kirjoittajat Kari Mäkelä ja Heidi Auvinen Luottamuksellisuus: Julkinen 1 (90) Raportin

Lisätiedot

Moottoripyörien määräaikaiskatsastamisen hyödyt ja kustannukset Suomessa. Suomen Motoristit ry

Moottoripyörien määräaikaiskatsastamisen hyödyt ja kustannukset Suomessa. Suomen Motoristit ry Moottoripyörien määräaikaiskatsastamisen hyödyt ja kustannukset Suomessa Suomen Motoristit ry 2 Sisältö ESIPUHE... 3 1 JOHDANTO... 4 2 MÄÄRÄAIKAISKATSASTAMISEN HYÖDYT... 5 2.1 LIIKENNETURVALLISUUS... 5

Lisätiedot

Ajoneuvostrategia 2015. Liikennesuoritteet ja ajoneuvokanta Taustamuistio C. Anna Kumpulainen Tuomas Raivio. Gaia Consulting Oy

Ajoneuvostrategia 2015. Liikennesuoritteet ja ajoneuvokanta Taustamuistio C. Anna Kumpulainen Tuomas Raivio. Gaia Consulting Oy Ajoneuvostrategia 2015 Liikennesuoritteet ja ajoneuvokanta Taustamuistio C Anna Kumpulainen Tuomas Raivio Gaia Consulting Oy JOHDANTO Tämä muistio on Ajoneuvostrategia 2015 -hankkeen taustamuistio C, jossa

Lisätiedot

Suomen tieliikenteen pakokaasupäästöt

Suomen tieliikenteen pakokaasupäästöt VTT TIEDOTTEITA MEDDELANDEN RESEARCH NOTES 1772 Suomen tieliikenteen pakokaasupäästöt Liisa 95 -laskentajärjestelmä Kari Mäkelä & Heikki Kanner VTT Yhdyskuntatekniikka Juhani Laurikko VTT Energia VALTION

Lisätiedot

Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvojen määrittäminen Taustaraportti 2010

Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvojen määrittäminen Taustaraportti 2010 33 2010 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ Juha Tervonen, Jukka Ristikartano, Sanna Sorvoja Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvojen määrittäminen Taustaraportti 2010 Juha Tervonen, Jukka

Lisätiedot

Ennusteseuranta 2001. Tieliikenne-ennusteen 1997-2030 toteutumatarkastelu. Sisäisiä julkaisuja 9/2001

Ennusteseuranta 2001. Tieliikenne-ennusteen 1997-2030 toteutumatarkastelu. Sisäisiä julkaisuja 9/2001 Ennusteseuranta 2001 Tieliikenne-ennusteen 1997-2030 toteutumatarkastelu Sisäisiä julkaisuja 9/2001 Ennusteseuranta 2001 Tieliikenne-ennusteen 1997-2030 toteutumatarkastelu Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja

Lisätiedot

Tiefakta 2009 www.tiehallinto.fi

Tiefakta 2009 www.tiehallinto.fi Tiefakta 2009 Tiefakta on perustietoa liikenteestä, tiestöstä, Tiehallinnosta ja tienpidosta Hallinnon- ja aluekehityksen ministerityöryhmä päätti 26.11.2008 Merenkulkulaitoksen väylätoimintojen, Tiehallinnon

Lisätiedot

Pietarsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 (luonnos 081014)

Pietarsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 (luonnos 081014) Pietarsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 (luonnos 081014) MIKKO ULJAS KLAS HYTÖNEN TERHI SVENNS HANNAKAISU TURUNEN Tätä kuva käytetään valmiissa kansilehdessä RAPORTTEJA 49 2013 PIETARSAAREN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

IVAR-ohjelmiston käyttöopas. Suunnitteluvaiheen ohjaus

IVAR-ohjelmiston käyttöopas. Suunnitteluvaiheen ohjaus IVAR-ohjelmiston käyttöopas Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2003 Kansi: Tiehallinto ISBN 951-803-066-9 TIEH 2100020-03 ISBN 951-803-067-7 TIEH 2100020-v-03 Multiprint Oy Vaasa 2003 Julkaisua

Lisätiedot

Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 2005=100

Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 2005=100 Menetelmäseloste 26.6.2007 Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 2005=100 Sisällysluettelo 1 TAUSTAA... 2 2 INDEKSIN MÄÄRITELMÄ JA KÄYTTÖ... 3 3 AJONEUVOTYYPIT JA PAINORAKENNE... 4 4 RAKENNE JA HINTASEURANTA

Lisätiedot

VAALAN KUNNAN YHTEISKÄYTTÖAUTOT

VAALAN KUNNAN YHTEISKÄYTTÖAUTOT VAALAN KUNNAN YHTEISKÄYTTÖAUTOT Veikko Seppänen 2011 Oulun seudun ammattikorkeakoulu VAALAN KUNNAN YHTEISKÄYTTÖAUTOT Veikko Seppänen Opinnäytetyö 13.4.2011 Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Oulun

Lisätiedot

Trafin julkaisuja 26-2014. Ammattimaisen tieliikenteen kuvaus. Riikka Rajamäki

Trafin julkaisuja 26-2014. Ammattimaisen tieliikenteen kuvaus. Riikka Rajamäki Ammattimaisen tieliikenteen kuvaus Riikka Rajamäki Trafin julkaisuja Trafis publikationer Trafi Publications 26/2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Kuorma-autoliikenne... 2 2.1 Mitä kuljetetaan ja

Lisätiedot

Vastaanottaja Lapin liitto. Asiakirjatyyppi Loppuraportti. Päivämäärä Huhtikuu 2014 SELVITYSRAPORTTI MOOTTORIKELKKAILUN ALUETALOUDELLISET VAIKUTUKSET

Vastaanottaja Lapin liitto. Asiakirjatyyppi Loppuraportti. Päivämäärä Huhtikuu 2014 SELVITYSRAPORTTI MOOTTORIKELKKAILUN ALUETALOUDELLISET VAIKUTUKSET Vastaanottaja Lapin liitto Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä Huhtikuu 2014 SELVITYSRAPORTTI MOOTTORIKELKKAILUN ALUETALOUDELLISET VAIKUTUKSET SELVITYSRAPORTTI MOOTTORIKELKKAILUN ALUETALOUDELLISET

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain sekä ajoneuvoverolain liitteen muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain sekä ajoneuvoverolain liitteen muuttamisesta 1 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain sekä ajoneuvoverolain liitteen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi autoverolakia ja ajoneuvoverolakia.

Lisätiedot

Kollajan tekojärven ja voimalaitoksen rakentamisen aikaiset aluetaloudelliset vaikutukset

Kollajan tekojärven ja voimalaitoksen rakentamisen aikaiset aluetaloudelliset vaikutukset ANNI ISOJÄRVI Kollajan tekojärven ja voimalaitoksen rakentamisen aikaiset aluetaloudelliset vaikutukset RAPORTTI / JOULUKUU 2013 TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KOLLAJAN TEKOJÄRVEN JA VOIMALAITOKSEN RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Selvitys liikennevakuutuksen kannattavuudesta 2002 2011

Selvitys liikennevakuutuksen kannattavuudesta 2002 2011 Sivu 1 (16) Sisällysluettelo Yleistä 1 Taustaa 1 Maksutulon kehitys 2 Markkinaosuudet 3 Asiakasryhmäkohtaiset tunnusluvut 4 Liikennevakuutuksen tulos 6 Tunnusluvut 13 Liitteet 14 Yleistä Finanssivalvonta

Lisätiedot

Henkilöautomallien onnettomuudet ja vammautumisriskit 2010

Henkilöautomallien onnettomuudet ja vammautumisriskit 2010 Yhdyskunta- ja ympäristotekniikan laitos Karvonen et al. Henkilöautomallien onnettomuudet ja vammautumisriskit 2010 Aalto-yliopisto Henkilöautomallien onnettomuudet ja vammautumisriskit 2010 Esa Karvonen,

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ JUHA TERVONEN HEIKKI METSÄRANTA

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ JUHA TERVONEN HEIKKI METSÄRANTA 6 2012 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ JUHA TERVONEN HEIKKI METSÄRANTA Liikennejärjestelmän tuet Juha Tervonen, Heikki Metsäranta Liikennejärjestelmän tuet Liikenneviraston tutkimuksia ja

Lisätiedot

Puutavaran korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus vuosina 1994-97

Puutavaran korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus vuosina 1994-97 Osakkaiden yhteishanke Puutavaran korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus vuosina 1994-97 Jouni Väkevä Juha Rajamäki Vesa Imponen Olavi Pennanen Metsätehon raportti 77 17.9.1999 Puutavaran korjuu- ja

Lisätiedot

tieliikenneonnettomuudet ja nollavisio

tieliikenneonnettomuudet ja nollavisio Liikenneturvan selvityksiä 2/2014 Vuonna 2010 tapahtuneet kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet ja nollavisio Juha Valtonen Juha Tuomi 205-3 1 1 Johdanto Liikenneturvallisuustyötä ohjaavaksi

Lisätiedot

15.9.2014. Budjettitalouden tuloarvioiden laadintamenettelyt valtiovarainministeriössä

15.9.2014. Budjettitalouden tuloarvioiden laadintamenettelyt valtiovarainministeriössä 15.9.2014 Budjettitalouden tuloarvioiden laadintamenettelyt valtiovarainministeriössä 1 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Tulotyöryhmän rooli tuloarvioiden laadinnassa... 3 2.1 Toimintamalli... 3 2.2 Toiminta

Lisätiedot

Tieliikenteen verotus Suomessa ja EU:ssa - Haasteet ja ongelmat

Tieliikenteen verotus Suomessa ja EU:ssa - Haasteet ja ongelmat Tieliikenteen verotus Suomessa ja EU:ssa - Haasteet ja ongelmat Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Lauri Pajunen 2010 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA LIIKENNETURVALLI- SUUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS

ILMAJOEN KUNTA LIIKENNETURVALLI- SUUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS ILMAJOEN KUNTA LIIKENNETURVALLI- SUUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS ILMAJOEN KUNTA LIIKENNETURVALLI- SUUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS ILMAJOEN KUNTA LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS Päivämäärä 31/03/2014 Laatija

Lisätiedot

Kansallisen kilometriperusteisen tienkäyttömaksun oikeudenmukaisuus

Kansallisen kilometriperusteisen tienkäyttömaksun oikeudenmukaisuus Kansallisen kilometriperusteisen tienkäyttömaksun oikeudenmukaisuus Leni Järvenpää Kansantaloustiede Valtiotieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto Pro gradu -tutkielma Helmikuu 2011 Helsingin yliopisto

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi autoverolakia. Verotaulukon rakennetta muutettaisiin veron ohjausvaikutuksen

Lisätiedot