Itä-Uusimaa. Varsinais-Suomi. Etelä-Karjala Etelä-Savo. Päijät-Häme Kanta-Häme. Pohjois-Karjala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itä-Uusimaa. Varsinais-Suomi. Etelä-Karjala Etelä-Savo. Päijät-Häme Kanta-Häme. Pohjois-Karjala"

Transkriptio

1 1 (28) Tieliikenteen Tietokeskus Harri Kallberg TIELIIKENTEEN KUSTANNUSARVIO Tiedoston rakenne Tieliikenteen Tietokeskus on uudistanut vuosittain laadittavan tieliikenteen kustannusarvion koskemaan vuotta Merkittäviä muutoksia edelliseen vuotta 2006 koskevaan laskelmaan nähden ei ole tehty. Suoritemääriä ja yksikkökustannuksia koskevat tiedot on päivitetty uutta kohdevuotta vastaaviksi. Tiedosto on tarkoitettu kohdistumaan vuoteen Liikenneonnettomuuksien jakaumien kohdalla on jouduttu turvautumaan vuoden 2006 tietoihin, kuitenkin onnettomuuksien kokonaismäärät ja siten kokonaiskustannukset vastaavat vuotta Tiedosto kattaa henkilö-, paketti-, kuorma-, erikois- ja linja-autot. Erikoisautot sisältyvät kuorma-autoille ilmoitettuihin tietoihin. Moottoripyörien ja muiden ajoneuvojen kustannukset eivät sisälly tiedostoon onnettomuus- ja vakuutuskustannuksia lukuun ottamatta. Yhteenlasketut onnettomuus- ja vakuutuskustannukset on kohdistettu em. autotyypeille. Tiedosto jakautuu kustannuslajin mukaan seuraavasti: Muuttuviin ja kiinteisiin kustannuksiin sen mukaan, muuttuuko kustannuserä välittömästi suoritteen mukaan Resurssikustannuksiin, erityisveroihin, yleisiin veroihin ja arvotuseriin. Resurssikustannuksella tarkoitetaan verotonta kustannusta markkinahintaisena, yleisiä veroja ovat arvonlisävero ja siihen rinnastettava vakuutusmaksuvero. Arvotuserät ovat aikaan ja liikenneonnettomuuksiin liittyviä liikennetaloudessa kustannusten tapaan käsiteltäviä eriä, jotka eivät välittömästi aiheuta maksusuorituksia. Kustannusperusteen mukaan tiedosto kattaa ajokustannukset, jotka jakaantuvat autotyypeille (henkilö-, paketti-, kuorma- ja linja-autot) sekä ajoneuvo-, aika- ja onnettomuuskustannuksiin seuraavasti: Ajoneuvokustannukset polttoainekustannukset poistot korot huolto ja renkaat säilytys ja pysäköinti erityisverot Aikakustannukset työajan aika työmatkojen ja asiointien aika vapaa-ajan aika Onnettomuuskustannukset onnettomuuksien arvot vakuutusmaksut ja -korvaukset Kustannukset esitetään euromääräisinä. Kustannusten arviointitapa sekä mahdollinen tarkempi jako esitetään seuraavassa.

2 2 (28) 2. Yleiset arviointiperusteet Muuttuvat kustannukset perustuvat liikennesuoritteisiin. Suorite on luokiteltu autotyypin (henkilö-, paketti-, kuorma- ja linja-autot), tiepiirin sekä tie- ja katuluokan mukaan. Rekisteriin merkityt perävaunut sekä muut autot (erikoisautot) on yhdistetty kuormaautoihin. Vuoden 2006 suorite on maanteiden samoin kuin katujen kokonaissuoritteen osalta saatu Tiehallinnon tilastosta (www.tiehallinto.fi) ja jakauma tiepiireille ja tieluokille on laadittu soveltaen Tielaitoksen Liikenne ja autokantaennustetta Katujen suoritteiden jako noudattaa LIISA:a (Suomen tieliikenteen pakokaasupäästöt, Liisa -95 laskentajärjestelmä, VTT 2003). Katujen suorite on jaettu LIISA:n mukaan: 55 % pääkaduille, 35 % kokoojakaduille ja 10 % muille kaduille. Kiinteiden kustannusten jakoperusteena on käytetty autokantaa (kpl) jaettuna autotyyppeihin sekä Tiehallinnon tiepiireihin. Tiedot on saatu Tilastokeskuksesta. Tilastoperusteena käytetyt maakunnat on yhdistetty tiepiireiksi seuraavasti: Tiepiiri Uusimaa Turku Kaakkois-Suomi Häme Savo-Karjala Keski-Suomi Vaasa Oulu Lappi Maakunnat Uusimaa Itä-Uusimaa Satakunta Varsinais-Suomi Kymenlaakso Etelä-Karjala Etelä-Savo Pirkanmaa Päijät-Häme Kanta-Häme Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi Henkilö- ja pakettiautojen hankinnan yhteydessä peritään autovero. Yksittäisen käyttäjän kannalta tämä vero lisää auton arvoa kotimaan markkinoilla. Koko käyttäjien joukon kannalta katsoen autokannan arvo olisi mitattava kansainvälisillä markkinoilla. Näin autoverot niistä maksettavine arvonlisäveroineen on luettu hankintavuoden kiinteisiin kustannuksiin, koska autovero ei ole palautettavissa. Näin poistojen ja korkojen laskennan perusteena on käytetty näillä erillä vähennettyjä hankintamenoja. Tämä menettely ei laske korkoa hankinnan veron määrälle ja johtaa siten kiinteiden kustannusten osalta alempaan tasoon kuin tapahtuisi silloin, jos mainitut verot laskettaisiin vuotuisten poistojen kohteeksi. 3. Ajoneuvokustannukset

3 3 (28) 3.1 Polttoainekustannukset Polttoainekustannusten arvioimiseksi on bensiinin ja dieselöljyn kotimaan myyntimäärät kohdistettu ajoneuvotyypeille. Kohdistuksessa on pyritty ottamaan huomioon väylä- ja ajoneuvotyyppien erot niin, että kulutus (l/100 km) on kaduilla korkeampi kuin yleisillä teillä ja lisäksi Uudenmaan ja Turun piireissä kaduilla korkeampi kuin muissa piireissä. Kuorma-autojen kohdalla on laskettu myös bensiinin kulutusta, koska erikoisautot on sisällytetty tähän ryhmään. Polttoaineiden keskihinnat ja hintojen jakautuminen eriin on saatu Öljy- ja Kaasualan Keskusliiton vuoden 2007 tilastoista. Ammattiliikenteen osalta on oletettu, että paketti-, kuorma- ja linja-autojen bensiini olisi ostettu 2,52 c/l alennuksella ja dieselöljy 4,20 c/l alennuksella. Suoritteiden ja kohdistustietojen perusteella on laskettu polttoaineen määrät eri ajoneuvotyypeille ja edelleen suoritetta kohti. Näistä on hintatietojen perusteella laskettu poltto-ainekustannukset. Polttoainekustannusten osalta on esitetty erikseen verolliset hinnat, verottomat hinnat, erityisverot ja arvonlisäverot. 3.2 Poistot ja korot Poistojen ja korkojen arvioinnin lähtökohtana ovat hankinnan veroilla (+verojen ALV) vähennetyt hankintamenot, jotka eri autotyypeillä on arvioitu v seuraaviksi: henkilöautot /kpl pakettiautot /kpl kuorma-autot /kpl perävaunut /kpl muut autot /kpl linja-autot /kpl Autojen arvon aleneman on kaikkien autotyyppien osalta katsottu seuraavan arvioitua Saksan henkilöautomarkkinoiden kehitystä, jolloin hankintamenosta jäljelläoleva osuus on käyttöönottovuosittain seuraava: 1. vuosi 78 % 8. vuosi 29 % 2. vuosi 67 % 9. vuosi 23 % 3. vuosi 59 % 10. vuosi 18 % 4. vuosi 52 % 11. vuosi 13 % 5. vuosi 46 % 12. vuosi 8 % 6. vuosi 40 % 13. vuosi 3 % 7. vuosi 34 % 14. vuosi 0 %. Korkokantana poistamattomalle pääomalle käytettiin henkilöautoilla 3,0 % ja muilla autotyypeillä 6,0 %. Eron perusteena on, että oman ja vieraan pääoman osuudet ovat näillä autotyypeillä erilaiset. Poistot käsitellään puoleksi muuttuvina (suoriteperusteisina) ja puoleksi kiinteinä kustannuksina. Korot käsitellään kiinteinä kustannuksina. Poistot esitetään kokonaismääräisinä, ilman ALV-osuuksia ja ALV-osuuksina. ALVosuudet poistoista on laskettu hankintamenojen sisältämien ALV (tai LVV) määrien mukaisina, kuitenkin vähentäen autoverosta maksetut ALV:t. Paketti-, kuorma- ja linja-autojen kohdalla poistolle on kohdistettu ALV, vaikka käytännössä nämä autot ovat

4 4 (28) useimmiten ALV-vähennyskelpoisia. Kuitenkin näillä autoilla tuotetuista palveluista, joiden hintoihin poistot yleensä sisältyvät, peritään ALV. 3.3 Huolto ja renkaat Huolto- ja rengaskustannuksiin sisällytetään myös ne korjaukset, jotka eivät liity onnettomuuskustannuksiin. Tässä on henkilö-, paketti-, kuorma- ja linja-autojen osalta sovellettu Tieliikenteen ajokustannukset Suomessa -julkaisussa (TTKK 1999) annettuja korjaus- ja huoltokustannusten arvoja. Myös rengaskustannukset on otettu sieltä. Kustannuksiin on tehty Autoalan Keskusliiton toimintakertomuksiin sisältyviin kustannustasojen muutostietoihin perustuvia kustannustason muutoksia vastaavat korjaukset. Vuodelle 2007 sovellettiin alla olevia kustannuksia (c / km): korjaukset ja huolto renkaat yhteensä Henkilöauto 4,586 0,592 5,18 Pakettiauto 6,092 0,870 6,96 Kuorma-auto 9,234 5,690 14,92 Linja-auto 10,260 2,085 12,34 Määräaikaishuoltojen hinnat henkilöautoilla ovat tyypillisesti luokkaa 1,0 c / km, johon verrattuna yllä olevat käyttäjäkyselyihin perustuvat arvot ovat suuria. Ne sisältävät kuitenkin myös huoltojen lisätöistä, vikaantumisen aiheuttamista korjauksista, kulutusosien uusinnasta ja varustelusta sekä pesuista aiheutuneet kustannukset. Kolarikorjauskustannukset eivät kuitenkaan niihin sisälly. 3.4 Säilytys ja pysäköinti Säilytys- ja pysäköintikustannukset ovat suurelta osin arvionvaraisia. Ne on arvioitu henkilö- ja pakettiautojen kohdalla keskimäärin 147,90 /a:ksi. Kuorma- ja linjaautoilla käytettiin säilytyskustannuksena 265,20 /a. Pysäköintimaksujen tuotto on LM:n julkaisussa 4/95 (Liikenteen ulkoiset haitat ja väyläkustannukset huomioon ottava hinnoittelu, VATT) arvioitu 100 Mmk/a:ksi, joka on indeksikorjattuna arvioitu 26 milj. :ksi v Erityisverot Erityisveroina on käsitelty autovero, ajoneuvovero ja moottoriajoneuvovero. Autoveron perusteena on käytetty ensirekisteröintien määriä ja henkilö- ja pakettiautojen hinnoittelulaskelmia. Uuden henkilöauton autoverona siihen liittyvine ALV:een on sovellettu 9389 ja pakettiauton Ajoneuvoveron perusvero on arvioitu autokannan ikäjakauman (käyttöönotto ennen ja jälkeen ) ja näille ikäluokille määrättyjen verojen perusteella. Henkilöautojen keskimääräiseksi perusveroksi v saatiin 119 ja pakettiautojen 117. Ajoneuvoveron käyttövoimaveron perusteena ovat dieselkäyttöisten henkilö-, pakettija kuorma-autojen kannat sekä näille kultakin alkavalta 100 kg:lta määrätyt verot. Henkilöauton keskimääräisenä kokonaismassana käytetään 1890 kg ja pakettiauton 2700 kg. Näillä perusteilla henkilöauton keskimääräiseksi käyttövoimaveroksi tulee 474 ja pakettiauton 123. Loppuosa valtion budjetissa v esitetystä vuoden 2007 tuloarvion mukaisesta kertymästä kohdistetaan kuorma-autoille.

5 5 (28) 4. Aikakustannukset Aikakustannusten arvioinnin lähtökohtana ovat liikennesuoritteet. Ensimmäisessä vaiheessa on laadittu arviot keskimääräisistä matkanopeuksista. Maanteiden osalta on lähtökohtia haettu julkaisuista Optiminopeus eri tyyppisillä teillä (luonnos , Viatek) ja YTV:n matka-aikatutkimuksesta Arvioinnin tuloksena on päädytty siihen, että henkilöautojen keskinopeus valtateillä on 92 km/h, kantateillä 87 km/h, seututeillä 82 km/h, yhdysteillä 77 km/h, pääkaduilla Uudellamaalla 40 km/h ja muualla 45 km/h, kokoojakaduilla Uudellamaalla 35 km/h ja muualla 40 km/h, muilla kaupunkien kaduilla Uudellamaalla 30 km/h ja muualla 35 km/h sekä taajamien kaduilla Uudellamaalla 45 km/h ja muualla 50 km/h. Pakettiautojen nopeudet yleisillä teillä ovat 4 km/h henkilöautoja alemmat ja muilla väylillä samat. Kuorma- ja linja-autojen nopeudet yleisillä teillä ovat 7 km/h henkilöautoja alemmat ja muilla väylillä samat. Matka-ajat saadaan suoritteiden ja keskinopeuksien suhteina. Aikakustannusten arvot on saatu soveltaen Tiehallinnon ohjetta Tieliikenteen ajokustannukset 2000 (www.tiehallinto.fi). Vuodelta 2000 oleviin arvoihin on tehty 10,8 %:n kuluttajahintaindeksiin perustuvat kustannustasokorjaukset vuoteen työaika 26,68 /henkilötunti kuorma-autolle 21,10 /h linja-auton kuljettajille 19,18 /h pakettiautolle työajan matkojen osalta (35 %) 32,60 /h työmatka ja asiointi sekä muut matkat 4,51 henkilötunti. Kuorma- ja pakettiauton ajan arvoissa on otettu huomioon keskimääräiset henkilöluvut (kuorma-autot 1,1 ja pakettiautot 1,7). Matka-aikojen jakaminen aikaryhmiin on tehty osittain arvionvaraisesti, koska yleensä käytetyt matkan tarkoitusryhmittelyt eivät seuraa em. jakoa. Erityisesti työajalla tehtyjen matkojen erottelu henkilöauto- ja linja-autoliikenteestä on hankalaa. Arvioimalla, että Tielaitoksen Henkilöliikennetutkimus 1992 :n muista matkoista ja ei kotiperäisistä matkoista 25 % olisi työajan matkoja, saadaan seuraavat aikaluokkajakaumat: Henkilöauto lyhyet matkat työaika 6,9 % työmatka & asiointi. 62,5 % muu matka 30,6 % pitkät matkat työaika 20,8 % työmatka & asiointi. 26,2 % muu matka 53,1 % Linja-auto lyhyet matkat työaika 7,6 % työmatka & asiointi. 67,4 % muu matka 25,0 % pitkät matkat työaika 13,8 % työmatka & asiointi. 28,2 % muu matka 58,0 % Laskelmassa on käytetty seuraavia osuuksia eri aikaryhmille ja väylätyypeittäin:

6 6 (28) Henkilöautot; aikaryhmien osuudet matka-ajasta väylän mukaan %: valtatie kantatie seututie yhdystie katu työajan matka 13,8 12,5 11,1 9,7 7,6 työmatka ja asiointi 44,3 47,9 51,6 55,2 60,7 vapaa-ajan matka 41,8 39,6 37,3 35,1 31,7 Linja-autot; aikaryhmien osuudet matka-ajasta väylän mukaan %: valtatie kantatie seututie yhdystie kadut työajan matka 10,7 10,1 9,5 8,9 7,9 työmatka ja asiointi 47,8 51,7 55,6 59,5 65,4 vapaa-ajan matka 41,5 38,2 34,9 31,6 26,7 Keskimääräisinä henkilölukuina käytettiin osittain arvionvaraisesti seuraavia: henkilöautot linja-autot valtatiet 1,5 12 kantatiet 1,3 12 seututiet 1,3 12 yhdystiet 1,3 12 kadut 1,2 15 Linja-autoihin lisättiin auton kuljettajan työaika em. laskentatulokseen. 5. Onnettomuuskustannukset 5.1 Onnettomuuksien kohdistaminen Liikenneonnettomuuskustannusten kohdentaminen tapahtuu onnettomuuksien kokonaismäärien perusteella. Onnettomuuksien kohdentamisessa ajoneuvotyypeille käytetään onnettomuuksissa osallisten ajoneuvotyyppien lukumääriä. Ensimmäinen vaihe on kuolemaan johtaneiden ja muiden henkilövahinko-onnettomuuksien kohdentaminen liikennesuoritteiden mukaisesti. Kohdentaminen tehtiin Tilastokeskuksen ja Liikenneturvan tilastojulkaisua Tieliikenneonnettomuudet 2005 soveltaen. Perusteina tässä käytetään seuraavia tietoja: Arvio liikennesuoritteen jakautumisesta ajoneuvotyypeille, tiepiireille sekä väyläluokille. Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet lääneittäin koko maassa ja taajamissa yhdistettynä maakuntakohtaisista luvuista.. Onnettomuuksiin osallisten ajoneuvojen luvut (HA+PA, KA, LA) luvut erikseen kuolemaan ja henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa ja erikseen yleisillä teillä ja kaduilla ja yksityisteillä. Onnettomuuksien luvut tieluokittain (valtatiet, kantatiet, muut) (Tietilasto) erikseen kuolemaan johtaneille ja muille henkilövahinko-onnettomuuksille. Onnettomuuksien kohdentaminen tehdään seuraavasti: 1. Yleisten teiden osuus henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista tiepiireittäin lasketaan vähentämällä koko maan luvuista taajamien onnettomuudet. Vähentämällä kuolemaan johtaneet onnettomuudet saadaan muut kuin kuolemaan johtaneet henkilö-vahinko-onnettomuudet. Henkilövahinkoon johtaneisiin onnettomuuksiin osallisten ajoneuvotyyppikohtaisista luvuista erotetaan muihin kuin kuolemaan johtaneisiin onnettomuuksiin osalliset erikseen yleisten teiden ja muiden teiden osalta.

7 7 (28) 2. Osallisten ajoneuvojen lukujen ja ajoneuvotyyppien koko maan suoritteiden suhteina lasketaan ajoneuvotyypeille keskimääräiset onnettomuusriskit erikseen yleisille teille ja kaduille ja erikseen kuolemaan johtaneille ja muille henkilövahinkoonnettomuuksille. Näiden riskien ja suoritteiden tulot lasketaan ajoneuvotyypeittäin ja tiepiireittäin käytettäväksi onnettomuuksien kohdistamisessa tiepiireittäin. 3. Tiepiireissä sattuneiden onnettomuuksien kokonaismäärät jaetaan ajoneuvotyypeille em. tulojen perusteella. Tuloksena on suoritearvion jaottelun mukaiset yleisten teiden sekä katujen ja rakennuskaavateiden onnettomuuksien kokonaismäärät ajoneuvotyypeittäin. 4. Katujen ja rakennuskaavateiden onnettomuuksien luvut jaetaan katuluokille ja rakennuskaavateille suoritteiden suhteessa. 5. Yleisten teiden onnettomuuksien jakamisessa tieluokille käytetään onnettomuuksien lukuja tieluokittain, joista koko maan ja kaikkien ajoneuvojen suoritteilla lasketaan tieluokkakohtaiset keskimääräiset riskit. Yleisten teiden onnettomuudet piireittäin ja ajoneuvotyypeittäin jaetaan näiden riskien ja suoritteiden tulojen suhteissa tieluokille erikseen kuolemaan johtaneille ja muille henkilövahinkoonnettomuuksille. 5.2 Onnettomuuskustannusten arviointi Onnettomuuskustannusten yksikköarvot on saatu soveltaen Tiehallinnon ohjeetta Tieliikenteen ajokustannukset 2000 (www.tiehallinto.fi). Vuodelta 2000 peräisin oleviin arvoihin on tehty 10,8 %:n kuluttajahintaindeksiin perustuvat kustannustasokorjaukset vuoteen Kuolemaan johtanut onnettomuus on arvotettu 2,69 milj. euroon, josta 0,61 milj. euroa on taloudellista kustannusta. - Vammautumiseen johtaneen onnettomuuden arvo on 0,42 milj. euroa, josta 0,12 milj. euroa on taloudellista kustannusta. - Omaisuusvahinko-onnettomuudet on liitetty vammautumiseen johtaneiden onnettomuuksien arvoon jakamalla näiden kustannukset vammautumiseen johtaneille onnettomuuksille. 5.3 Vakuutusmaksut ja -korvaukset Liikenne- ja autovakuutusmaksuja käsitellään onnettomuuskustannusten kiinteinä erinä ja näiden vakuutusten perusteella maksettuja korvauksia vastaavasti muuttuvina erinä, joiden arvot voidaan erottaa liikenneonnettomuuksien kokonaisarvojen taloudellisista eristä. Erityisesti liikennevakuutuksen maksut eivät täsmällisesti kohdistu kyseisen vuoden onnettomuuksista johtuviin korvauksiin, vaan laskelmassa on mukana mm. rahastoitujen vastuiden korkoja. Vakuutusmaksujen ja korvausten kokonaismäärät vuonna 2007 on saatu Finanssialan Keskusliiton (www.pankkiyhdistys.fi tilastoista. Liikenne- ja autovakuutuksen maksut ja korvaukset on kohdistettu ajoneuvotyypeille suhteessa niiden osallisuuksiin henkilövahinko-onnettomuuksissa. 6. Kokonaiskustannukset ja tulostaulukot Tieliikenteen kokonaiskustannukset v olivat edellä olevan tarkastelun mukaan 29,33 mrd. euroa. Tämä jakaantui aika-, ajoneuvo- ja onnettomuuskustannuksiin ja toisaalta taloudellisiin eriin pl. verot, veroihin ja arvotuseriin seuraavasti (mrd ): Koko tieliikenne tal. erät arvotus-

8 8 (28) pl. verot verot erät Yhteensä Ajoneuvokustannukset 9,32 6,53 15,85 Aikakustannukset 4,74 4,69 9,43 Onnettomuuskust. 1,35 0,34 2,36 4,05 Yhteensä 15,41 6,87 7,05 29,33 Kokonaiskustannuksista 22,8 mrd on muuttuvia ja 6,5 mrd kiinteitä. Veroja muuttuviin kustannuksiin sisältyy 4,21 mrd ja kiinteisiin 2,66 mrd. Muuttuviin kustannuksiin sisältyy 7,05 mrd arvotuseriä (ajan arvoissa ja onnettomuuskustannuksissa). Edellä olevaa vastaava, pelkästään Tiehallinnon pitämien maanteiden liikenteeseen kohdistuva jaottelu on seuraava (mrd ). Siinä kiinteät kustannukset on ositettu liikennesuoritteiden suhteessa: Maantiet tal. erät arvotuspl. verot verot erät Yhteensä Ajoneuvokustannukset 6,33 4,28 10,61 Aikakustannukset 2,92 2,16 5,08 Onnettomuuskust. 0,88 0,23 1,39 2,50 Yhteensä 10,13 4,51 3,55 18,19 Ajoneuvotyypin, tiepiirin ja kustannuslajin mukaan jaotellut liitteinä olevat tulostaulukot ovat seuraavat: 1. Ajoneuvotyyppikohtainen yhteenveto; aikakustannukset, muuttuvat ajoneuvokustannukset, kiinteät ajoneuvokustannukset, muuttuvat onnettomuuskustannukset ja kiinteät onnettomuus-kustannukset sekä kaikki kustannukset ajoneuvotyypeittäin jaoteltuna resurssikustannuksiin, erityisveroihin, yleisiin veroihin ja arvotuseriin. 2. Muuttuvat ja kiinteät kustannukset yhteensä ajoneuvotyypeittäin ja tiepiireittäin jaoteltuna resurssikustannuksiin, erityisveroihin, yleisiin veroihin ja arvotuseriin kokonaismäärinä ja laskettuna ajokilometriä kohti. 3. Muuttuvat kustannukset yhteensä ajoneuvotyypeittäin ja tiepiireittäin jaoteltuna resurssikustannuksiin, erityisveroihin, yleisiin veroihin ja arvotuseriin kokonaismäärinä ja laskettuna ajokilometriä kohti. 4. Kiinteät kustannukset yhteensä ajoneuvotyypeittäin ja tiepiireittäin jaoteltuna resurssikustannuksiin, erityisveroihin ja yleisiin veroihin kokonaismäärinä ja laskettuna ajoneuvoa kohti. 5. Liikennesuoritteet ja autojen lukumäärät autotyypeittäin ja tiepiireittäin sekä aikakustannukset ajoneuvotyypeittäin ja tiepiireittäin jaoteltuna työajan matkoihin, työ- ja asiointimatkoihin sekä vapaa-ajan matkoihin kokonaismäärinä ja laskettuna ajokilometriä kohti. 6. Polttoainekustannukset ajoneuvotyypeittäin ja tiepiireittäin jaoteltuna verottomiin hintoihin, erityisveroihin ja yleisiin veroihin kokonaismäärinä ja laskettuna ajokilometriä kohti. 7. Poistot suoritteen perusteella ajoneuvotyypeittäin ja tiepiireittäin jaoteltuna resurssi-kustannuksiin, ja yleisiin veroihin kokonaismäärinä ja laskettuna ajokilometriä kohti.

9 9 (28) 8. Korjaus-, huolto- ja rengaskustannukset ajoneuvotyypeittäin ja tiepiireittäin jaoteltuna resurssikustannuksiin, ja yleisiin veroihin kokonaismäärinä ja laskettuna ajokilometriä kohti. 9. Onnettomuuskustannukset ajoneuvotyypeittäin ja tiepiireittäin jaoteltuna taloudellisiin eriin ja arvotuseriin sekä vakuutuskorvauksiin kokonaismäärinä ja laskettuna ajokilometriä kohti. 10.Kiinteät poistot, korot sekä säilytys- ja pysäköintikustannukset ajoneuvotyypeittäin ja tiepiireittäin jaoteltuna resurssikustannuksiin ja yleisiin veroihin kokonaismäärinä ja laskettuna ajoneuvoa kohti. 11.Moottoriajoneuvovero, ajoneuvovero sekä auto- ja moottoripyörävero ajoneuvotyypeittäin ja tiepiireittäin kokonaismäärinä ja laskettuna ajoneuvoa kohti. 12. Liikenne- ja autovakuutusmaksut sekä niihin liittyvät vakuutusmaksuvero ja sairaanhoitovero ajoneuvotyypeittäin ja tiepiireittäin kokonaismäärinä ja laskettuna ajokilometriä kohti.

10 10 (28) Liitetaulukko 1 AJONEUVOTYYPPIKOHTAINEN YHTEENVETO milj. euro 2007 Henkilöautot Yhteensä Resurssikust Erityisverot Yleiset verot Arvotuserät Aikakustannukset Muutt. ajon. kust Kiint. ajon. kust Muutt. onn. kust Kiint. onn. kust Kustannukset yht Pakettiautot Yhteensä Resurssikust Erityisverot Yleiset verot Arvotuserät Aikakustannukset Muutt. ajon. kust Kiint. ajon. kust Muutt. onn. kust Kiint. onn. kust Kustannukset yht Kuorma-autot Yhteensä Resurssikust Erityisverot Yleiset verot Arvotuserät Aikakustannukset Muutt. ajon. kust Kiint. ajon. kust Muutt. onn. kust Kiint. onn. kust Kustannukset yht Linja-autot Yhteensä Resurssikust Erityisverot Yleiset verot Arvotuserät Aikakustannukset Muutt. ajon. kust Kiint. ajon. kust Muutt. onn. kust Kiint. onn. kust Kustannukset yht Kaikki autot Yhteensä Resurssikust Erityisverot Yleiset verot Arvotuserät Aikakustannukset Muutt. ajon. kust Kiint. ajon. kust Muutt. onn. kust Kiint. onn. kust Kustannukset yht

11 11 (28) Liitetaulukko 2 Muuttuvat ja kiinteät kustannukset yhteensä Uusimaa 5281,6 681,0 809,2 479,0 7250,8 Turku 2744,0 366,4 582,7 180,5 3873,7 Kaakkois-Suomi 2237,8 283,9 451,8 149,9 3123,5 Häme 3025,6 395,2 602,5 196,1 4219,3 Savo-Karjala 1777,6 229,5 341,8 126,3 2475,1 Keski-Suomi 1106,1 143,0 229,2 73,8 1552,0 Vaasa 1846,1 249,1 388,8 123,5 2607,5 Oulu 2040,4 262,1 404,2 138,0 2844,7 Lappi 999,4 133,7 177,4 73,3 1383,9 Koko maa 21058,7 2743,7 3987,6 1540, ,5 Muuttuvat ja kiinteät kustannukset yhteensä, resurssikustannukset Uusimaa 2384,6 408,2 586,1 254,5 3633,4 Turku 1310,4 226,8 420,8 100,0 2057,9 Kaakkois-Suomi 1073,3 177,5 323,7 82,5 1657,0 Häme 1461,9 244,8 435,4 109,7 2251,8 Savo-Karjala 858,1 144,1 246,0 71,3 1319,6 Keski-Suomi 536,0 89,8 164,3 40,8 831,0 Vaasa 897,0 157,2 281,4 68,4 1403,9 Oulu 984,2 167,0 290,2 75,4 1516,7 Lappi 481,6 86,0 127,5 41,5 736,6 Koko maa 9987,1 1701,3 2875,3 844, ,9 Muuttuvat ja kiinteät kustannukset yhteensä, erityisverot Uusimaa 1081,3 92,9 87,5 20,1 1281,9 Turku 449,6 46,2 63,5 8,4 567,7 Kaakkois-Suomi 337,1 32,2 49,5 7,1 425,9 Häme 494,1 51,1 65,0 8,9 619,2 Savo-Karjala 255,8 25,5 37,0 5,7 324,1 Keski-Suomi 164,3 16,8 25,1 3,5 209,7 Vaasa 275,0 29,5 41,8 5,7 352,0 Oulu 293,4 28,9 44,2 6,7 373,2 Lappi 137,3 15,5 19,3 3,5 175,6 Koko maa 3488,1 338,6 433,0 69,6 4329,3

12 12 (28) Muuttuvat ja kiinteät kustannukset yhteensä, ALV, VMV Uusimaa 429,7 51,0 89,2 19,4 589,3 Turku 240,7 29,4 64,5 8,4 342,9 Kaakkois-Suomi 194,6 23,0 50,2 6,9 274,6 Häme 263,5 31,6 66,6 9,1 370,8 Savo-Karjala 156,5 18,6 37,6 6,0 218,7 Keski-Suomi 97,0 11,7 25,5 3,4 137,5 Vaasa 163,2 20,3 42,9 5,7 232,0 Oulu 179,9 21,8 44,9 6,3 252,9 Lappi 88,5 11,4 19,7 3,5 123,0 Koko maa 1813,5 218,7 441,1 68,6 2541,9 Muuttuvat ja kiinteät kustannukset yhteensä, arvotuserät Uusimaa 1386,0 128,8 46,4 185,0 1746,3 Turku 743,4 64,1 34,0 63,7 905,1 Kaakkois-Suomi 632,9 51,2 28,4 53,4 766,0 Häme 806,1 67,6 35,5 68,4 977,5 Savo-Karjala 507,1 41,3 21,1 43,3 612,7 Keski-Suomi 308,7 24,7 14,3 26,1 373,8 Vaasa 510,9 42,1 22,7 43,8 619,6 Oulu 582,9 44,3 25,0 49,6 701,9 Lappi 292,0 20,9 10,9 24,8 348,6 Koko maa 5770,0 485,1 238,2 558,1 7051,4

13 13 (28) Liitetaulukko 3 Muuttuvat kustannukset yhteensä milj. euro 2007 Uusimaa 3757,6 537,7 646,5 439,0 5380,8 Turku 2064,9 279,2 467,5 161,8 2973,5 Kaakkois-Suomi 1768,5 233,3 386,9 137,6 2526,3 Häme 2235,0 301,8 482,1 174,5 3193,5 Savo-Karjala 1409,8 186,1 287,3 110,8 1994,0 Keski-Suomi 864,2 114,2 194,8 67,3 1240,6 Vaasa 1414,4 187,6 310,2 111,5 2023,8 Oulu 1639,9 213,2 342,0 128,6 2323,8 Lappi 834,7 106,9 148,5 65,3 1155,4 Koko maa 15989,1 2160,0 3266,0 1396, ,6 Muuttuvat kustannukset yhteensä, resurssikustannukset Uusimaa 1666,8 328,3 455,8 218,2 2669,1 Turku 923,2 171,5 328,5 83,0 1506,3 Kaakkois-Suomi 803,2 145,4 271,7 71,4 1291,6 Häme 1009,5 187,2 339,0 90,1 1625,9 Savo-Karjala 636,8 115,8 202,4 57,3 1012,3 Keski-Suomi 392,8 71,5 136,8 34,9 636,1 Vaasa 636,7 116,5 218,5 57,5 1029,1 Oulu 746,2 134,7 240,4 66,9 1188,1 Lappi 383,4 68,3 104,4 34,2 590,3 Koko maa 7198,7 1339,1 2297,6 713, ,9 Muuttuvat kustannukset yhteensä, erityisverot Uusimaa 391,1 40,1 73,2 19,6 524,0 Turku 220,8 21,7 53,3 8,2 304,0 Kaakkois-Suomi 182,0 18,0 43,8 6,9 250,7 Häme 229,8 23,1 54,3 8,7 315,9 Savo-Karjala 145,6 14,2 32,2 5,5 197,6 Keski-Suomi 89,0 8,9 22,1 3,4 123,4 Vaasa 146,1 14,3 34,9 5,6 200,7 Oulu 169,9 16,8 38,7 6,6 231,9 Lappi 87,0 8,6 16,8 3,4 115,8 Koko maa 1661,1 165,7 369,2 68,0 2264,0

14 14 (28) Muuttuvat kustannukset yhteensä, ALV Uusimaa 313,6 40,5 71,1 16,1 441,4 Turku 177,6 21,9 51,7 6,9 258,1 Kaakkois-Suomi 150,5 18,7 43,0 5,9 218,0 Häme 189,7 23,9 53,3 7,4 274,2 Savo-Karjala 120,4 14,8 31,6 4,7 171,4 Keski-Suomi 73,7 9,2 21,7 2,9 107,4 Vaasa 120,7 14,8 34,2 4,7 174,3 Oulu 140,9 17,4 38,0 5,6 201,8 Lappi 72,3 9,0 16,5 2,9 100,7 Koko maa 1359,3 170,1 360,9 57,0 1947,3 Muuttuvat kustannukset yhteensä, arvotuserät Uusimaa 1386,0 128,8 46,4 185,0 1746,3 Turku 743,4 64,1 34,0 63,7 905,1 Kaakkois-Suomi 632,9 51,2 28,4 53,4 766,0 Häme 806,1 67,6 35,5 68,4 977,5 Savo-Karjala 507,1 41,3 21,1 43,3 612,7 Keski-Suomi 308,7 24,7 14,3 26,1 373,8 Vaasa 510,9 42,1 22,7 43,8 619,6 Oulu 582,9 44,3 25,0 49,6 701,9 Lappi 292,0 20,9 10,9 24,8 348,6 Koko maa 5770,0 485,1 238,2 558,1 7051,4

15 15 (28) Liitetaulukko 4 Kiinteät kustannukset yhteensä Uusimaa 1524,0 143,3 162,8 40,0 1870,1 Turku 679,1 87,1 115,2 18,8 900,2 Kaakkois-Suomi 469,3 50,6 64,9 12,3 597,1 Häme 790,6 93,4 120,3 21,6 1025,8 Savo-Karjala 367,8 43,4 54,5 15,5 481,1 Keski-Suomi 241,8 28,7 34,3 6,5 311,4 Vaasa 431,7 61,5 78,5 12,0 583,7 Oulu 400,5 48,8 62,2 9,4 520,9 Lappi 164,7 26,9 28,9 8,0 228,5 Koko maa 5069,6 583,7 721,6 144,0 6518,9 Kiinteät kustannukset yhteensä, resurssikustannukset Uusimaa 717,7 79,9 130,3 36,3 964,3 Turku 387,1 55,3 92,2 17,0 551,6 Kaakkois-Suomi 270,1 32,1 52,0 11,2 365,3 Häme 452,4 57,5 96,3 19,6 625,8 Savo-Karjala 221,3 28,3 43,6 14,0 307,3 Keski-Suomi 143,2 18,3 27,5 5,9 195,0 Vaasa 260,3 40,7 62,9 10,9 374,8 Oulu 238,0 32,3 49,8 8,5 328,6 Lappi 98,3 17,6 23,1 7,2 146,3 Koko maa 2788,4 362,2 577,7 130,6 3859,0 Kiinteät kustannukset yhteensä, erityisverot Uusimaa 690,2 52,8 14,4 0,5 757,9 Turku 228,9 24,4 10,2 0,2 263,7 Kaakkois-Suomi 155,1 14,2 5,7 0,1 175,2 Häme 264,4 28,1 10,6 0,3 303,3 Savo-Karjala 110,2 11,3 4,8 0,2 126,5 Keski-Suomi 75,3 7,9 3,0 0,1 86,3 Vaasa 128,9 15,2 6,9 0,1 151,2 Oulu 123,5 12,2 5,5 0,1 141,3 Lappi 50,3 6,8 2,6 0,1 59,8 Koko maa 1827,0 172,9 63,7 1,7 2065,3

16 16 (28) Kiinteät kustannukset yhteensä, ALV ja vaakutusmaksuvero Uusimaa 116,1 10,5 18,1 3,2 147,9 Turku 63,1 7,4 12,8 1,5 84,8 Kaakkois-Suomi 44,1 4,3 7,2 1,0 56,6 Häme 73,8 7,7 13,4 1,7 96,7 Savo-Karjala 36,2 3,8 6,0 1,3 47,3 Keski-Suomi 23,3 2,5 3,8 0,5 30,1 Vaasa 42,5 5,5 8,7 1,0 57,7 Oulu 39,0 4,4 6,9 0,8 51,0 Lappi 16,1 2,4 3,2 0,6 22,4 Koko maa 454,2 48,6 80,1 11,7 594,6

17 17 (28) Liitetaulukko 5 Liikennesuoritteet milj. ajon. km 2007 Uusimaa Turku Kaakkois-Suomi Häme Savo-Karjala Keski-Suomi Vaasa Oulu Lappi Koko maa Matka-ajan arvot; kaikki matkat milj. euro 2007 Uusimaa 1536,9 272,6 200,4 334,5 2344,4 Turku 810,0 134,8 142,7 117,6 1205,1 Kaakkois-Suomi 702,1 110,2 116,8 99,6 1028,7 Häme 888,3 144,6 147,0 126,9 1306,8 Savo-Karjala 556,8 88,6 88,6 80,4 814,4 Keski-Suomi 342,4 53,6 58,7 48,7 503,4 Vaasa 558,5 90,0 95,3 81,2 825,0 Oulu 644,2 98,5 103,5 92,7 939,0 Lappi 324,7 47,9 45,1 46,7 464,4 Koko maa 6364,0 1040,9 998,0 1028,3 9431,3 Matka-ajan arvot; työajan matkat milj. euro 2007 Uusimaa 596,6 181,4 200,4 157,7 1136,0 Turku 316,9 91,8 142,7 56,8 608,2 Kaakkois-Suomi 284,3 77,1 116,8 48,6 526,8 Häme 355,5 100,0 147,0 61,7 664,2 Savo-Karjala 221,8 61,8 88,6 39,1 411,3 Keski-Suomi 138,7 37,8 58,7 23,8 259,0 Vaasa 220,6 62,5 95,3 39,3 417,6 Oulu 260,3 70,9 103,5 45,3 480,0 Lappi 133,8 35,5 45,1 23,0 237,3 Koko maa 2528,4 718,8 998,0 495,2 4740,5

18 18 (28) Matka-ajan arvot; työmatkat ja asiointi milj. euro 2007 Uusimaa 574,9 42,1 0,0 119,1 736,1 Turku 300,2 19,8 0,0 39,6 359,6 Kaakkois-Suomi 249,5 15,3 0,0 32,5 297,3 Häme 320,4 20,6 0,0 41,9 382,8 Savo-Karjala 202,0 12,4 0,0 26,6 241,0 Keski-Suomi 121,6 7,3 0,0 15,9 144,7 Vaasa 204,7 12,7 0,0 27,1 244,5 Oulu 229,6 12,7 0,0 30,3 272,6 Lappi 112,9 5,7 0,0 14,9 133,5 Koko maa 2315,9 148,6 0,0 347,7 2812,2 Matka-ajan arvot; vapaa-ajan matkat milj. euro 2007 Uusimaa 365,4 49,1 0,0 57,8 472,3 Turku 192,9 23,1 0,0 21,2 237,3 Kaakkois-Suomi 168,3 17,8 0,0 18,5 204,6 Häme 212,4 24,0 0,0 23,4 259,8 Savo-Karjala 133,0 14,4 0,0 14,7 162,2 Keski-Suomi 82,1 8,5 0,0 9,1 99,6 Vaasa 133,2 14,8 0,0 14,8 162,8 Oulu 154,3 14,8 0,0 17,2 186,4 Lappi 78,1 6,7 0,0 8,8 93,6 Koko maa 1519,7 173,4 0,0 185,5 1878,6

19 19 (28) Liitetaulukko 6 Polttoainekustannukset yhteensä milj. euro 2007 Uusimaa 922,9 124,1 233,3 62,6 1343,0 Turku 520,9 67,2 170,1 26,2 784,4 Kaakkois-Suomi 429,2 55,7 139,7 22,2 646,8 Häme 542,0 71,3 173,3 27,8 814,4 Savo-Karjala 343,4 44,0 102,8 17,7 507,9 Keski-Suomi 210,0 27,5 70,4 10,9 318,7 Vaasa 344,6 44,1 111,2 17,7 517,5 Oulu 400,6 51,9 123,4 20,9 596,8 Lappi 205,1 26,7 53,5 10,9 296,1 Koko maa 3918,7 512,4 1177,6 216,8 5825,6 Polttoainekustannukset, verottomat hinnat Uusimaa 365,4 61,6 118,1 31,7 576,8 Turku 206,2 33,4 86,1 13,3 338,9 Kaakkois-Suomi 169,8 27,6 70,7 11,2 279,4 Häme 214,5 35,4 87,7 14,1 351,7 Savo-Karjala 135,9 21,9 52,0 9,0 218,7 Keski-Suomi 83,1 13,6 35,6 5,5 137,8 Vaasa 136,4 21,9 56,3 9,0 223,5 Oulu 158,5 25,7 62,4 10,6 257,3 Lappi 81,1 13,2 27,1 5,5 126,9 Koko maa 1551,0 254,3 596,1 109,8 2511,1 Polttoainekustannukset, erityisverot Uusimaa 391,1 40,1 73,2 19,6 524,0 Turku 220,8 21,7 53,3 8,2 304,0 Kaakkois-Suomi 182,0 18,0 43,8 6,9 250,7 Häme 229,8 23,1 54,3 8,7 315,9 Savo-Karjala 145,6 14,2 32,2 5,5 197,6 Keski-Suomi 89,0 8,9 22,1 3,4 123,4 Vaasa 146,1 14,3 34,9 5,6 200,7 Oulu 169,9 16,8 38,7 6,6 231,9 Lappi 87,0 8,6 16,8 3,4 115,8 Koko maa 1661,1 165,7 369,2 68,0 2264,0

20 20 (28) Polttoainekustannukset, ALV:t milj. euro 2007 Uusimaa 166,4 22,4 42,1 11,3 242,2 Turku 93,9 12,1 30,7 4,7 141,5 Kaakkois-Suomi 77,4 10,0 25,2 4,0 116,6 Häme 97,7 12,9 31,3 5,0 146,9 Savo-Karjala 61,9 7,9 18,5 3,2 91,6 Keski-Suomi 37,9 5,0 12,7 2,0 57,5 Vaasa 62,1 8,0 20,0 3,2 93,3 Oulu 72,2 9,4 22,2 3,8 107,6 Lappi 37,0 4,8 9,6 2,0 53,4 Koko maa 706,7 92,4 212,4 39,1 1050,5

21 21 (28) Liitetaulukko 7 Poistot suoritteen perusteella Uusimaa 284,2 38,1 65,6 18,2 406,1 Turku 161,5 20,7 47,6 8,0 237,7 Kaakkois-Suomi 141,1 18,1 40,2 7,1 206,5 Häme 177,5 23,2 49,8 8,8 259,3 Savo-Karjala 112,8 14,3 29,5 5,6 162,3 Keski-Suomi 69,1 9,0 20,3 3,5 101,9 Vaasa 113,1 14,3 32,0 5,6 165,0 Oulu 132,5 17,0 35,6 6,7 191,8 Lappi 68,3 8,8 15,4 3,5 95,9 Koko maa 1260,1 163,5 336,0 67,0 1826,6 Poistot suoritteen perusteella ilman ALV-osuutta Uusimaa 233,0 31,2 53,8 16,8 334,8 Turku 132,4 16,9 39,0 7,4 195,7 Kaakkois-Suomi 115,7 14,9 33,0 6,5 170,0 Häme 145,5 19,0 40,8 8,2 213,5 Savo-Karjala 92,5 11,8 24,2 5,2 133,6 Keski-Suomi 56,7 7,3 16,6 3,2 83,9 Vaasa 92,7 11,7 26,2 5,2 135,8 Oulu 108,6 13,9 29,1 6,2 157,9 Lappi 56,0 7,2 12,6 3,2 79,0 Koko maa 1032,9 134,0 275,4 62,0 1504,3 Poistot suoritteen perusteella, ALV-osuudet Uusimaa 51,3 6,9 11,8 1,3 71,3 Turku 29,1 3,7 8,6 0,6 42,0 Kaakkois-Suomi 25,4 3,3 7,3 0,5 36,5 Häme 32,0 4,2 9,0 0,7 45,8 Savo-Karjala 20,3 2,6 5,3 0,4 28,7 Keski-Suomi 12,5 1,6 3,7 0,3 18,0 Vaasa 20,4 2,6 5,8 0,4 29,2 Oulu 23,9 3,1 6,4 0,5 33,9 Lappi 12,3 1,6 2,8 0,3 16,9 Koko maa 227,2 29,5 60,6 5,0 322,3

22 22 (28) Liitetaulukko 8 Korjaus-, huolto- ja rengaskustannukset Uusimaa 532,1 62,3 95,3 19,4 709,1 Turku 302,3 33,8 69,2 8,5 413,8 Kaakkois-Suomi 264,2 29,7 58,4 7,6 359,8 Häme 332,3 37,9 72,3 9,4 452,0 Savo-Karjala 211,2 23,4 42,9 6,0 283,6 Keski-Suomi 129,4 14,7 29,5 3,7 177,3 Vaasa 211,6 23,4 46,4 6,0 287,5 Oulu 248,1 27,8 51,7 7,2 334,7 Lappi 127,8 14,4 22,4 3,7 168,3 Koko maa 2359,1 267,3 488,0 71,6 3186,1 Korjaus-, huolto- ja rengaskustannukset ilman ALV:a Uusimaa 436,2 51,1 78,1 15,9 581,2 Turku 247,8 27,7 56,7 7,0 339,2 Kaakkois-Suomi 216,5 24,3 47,9 6,2 294,9 Häme 272,4 31,1 59,3 7,7 370,5 Savo-Karjala 173,1 19,2 35,1 4,9 232,4 Keski-Suomi 106,1 12,0 24,2 3,0 145,3 Vaasa 173,5 19,2 38,1 4,9 235,7 Oulu 203,4 22,8 42,3 5,9 274,3 Lappi 104,8 11,8 18,3 3,1 137,9 Koko maa 1933,7 219,1 400,0 58,7 2611,5 Korjaus-, huolto- ja rengaskustannukset, ALV-osuudet Uusimaa 96,0 11,2 17,2 3,5 127,9 Turku 54,5 6,1 12,5 1,5 74,6 Kaakkois-Suomi 47,6 5,4 10,5 1,4 64,9 Häme 59,9 6,8 13,0 1,7 81,5 Savo-Karjala 38,1 4,2 7,7 1,1 51,1 Keski-Suomi 23,3 2,6 5,3 0,7 32,0 Vaasa 38,2 4,2 8,4 1,1 51,9 Oulu 44,7 5,0 9,3 1,3 60,4 Lappi 23,0 2,6 4,0 0,7 30,3 Koko maa 425,4 48,2 88,0 12,9 574,5

23 23 (28) Liitetaulukko 9 Onnettomuuskustannukset yhteensä vähennettynä vakuutuskorvauksilla Uusimaa 481,4 40,6 51,9 4,2 578,1 Turku 270,2 22,8 38,0 1,5 332,4 Kaakkois-Suomi 231,9 19,6 31,8 1,2 284,5 Häme 294,9 24,9 39,7 1,6 361,0 Savo-Karjala 185,6 15,6 23,6 1,0 225,8 Keski-Suomi 113,3 9,5 16,0 0,6 139,4 Vaasa 186,6 15,7 25,4 1,0 228,7 Oulu 214,4 18,1 27,9 1,1 261,5 Lappi 108,8 9,2 12,1 0,6 130,6 Koko maa 2087,1 175,9 266,3 12,8 2542,1 Onnettomuuskustannusten taloudelliset erät Uusimaa 184,8 15,6 16,2 2,2 218,7 Turku 103,0 8,7 11,9 0,8 124,4 Kaakkois-Suomi 87,3 7,4 9,9 0,6 105,2 Häme 111,8 9,4 12,4 0,8 134,4 Savo-Karjala 69,9 5,9 7,4 0,5 83,7 Keski-Suomi 42,5 3,6 5,0 0,3 51,4 Vaasa 70,5 5,9 7,9 0,5 84,9 Oulu 79,7 6,7 8,7 0,6 95,7 Lappi 40,0 3,4 3,8 0,3 47,4 Koko maa 789,6 66,5 83,0 6,6 945,7 Onnettomuuskustannusten arvotuserät Uusimaa 445,7 37,6 46,4 8,2 537,9 Turku 250,2 21,1 34,0 2,9 308,2 Kaakkois-Suomi 215,1 18,1 28,4 2,4 264,0 Häme 273,3 23,0 35,5 3,1 334,9 Savo-Karjala 172,1 14,5 21,1 1,9 209,6 Keski-Suomi 105,1 8,9 14,3 1,2 129,4 Vaasa 173,0 14,6 22,7 2,0 212,2 Oulu 199,0 16,8 25,0 2,2 243,0 Lappi 101,0 8,5 10,9 1,1 121,5 Koko maa 1934,4 163,0 238,2 25,0 2360,6

24 24 (28) Onnettomuuskustannusten taloudelliset erät vähennettynä vakuutuskorvauksilla Uusimaa 35,7 3,0 5,5-4,0 40,2 Turku 19,9 1,7 4,0-1,4 23,9 Kaakkois-Suomi 16,9 1,4 3,4-1,2 18,4 Häme 21,6 1,8 4,2-1,5 24,8 Savo-Karjala 13,5 1,1 2,5-0,9 14,9 Keski-Suomi 8,2 0,7 1,7-0,6 8,8 Vaasa 13,6 1,2 2,7-1,0 15,3 Oulu 15,4 1,3 2,9-1,1 15,3 Lappi 7,7 0,7 1,3-0,5 6,9 Koko maa 152,7 12,9 28,1-12,2 168,3 Onnettomuuskustannukset, vakuutuskorvaukset milj. euro 2007 Uusimaa 149,1 12,6 10,7 6,2 178,5 Turku 83,1 7,0 7,8 2,2 100,1 Kaakkois-Suomi 70,4 5,9 6,5 1,8 84,7 Häme 90,1 7,6 8,2 2,3 108,3 Savo-Karjala 56,4 4,8 4,9 1,5 67,5 Keski-Suomi 34,3 2,9 3,3 0,9 41,3 Vaasa 56,9 4,8 5,2 1,5 68,4 Oulu 64,3 5,4 5,7 1,7 77,1 Lappi 32,2 2,7 2,5 0,8 38,3 Koko maa 636,9 53,7 54,9 18,8 764,2

25 25 (28) Liitetaulukko 10 Kiinteät poistot yhteensä milj. euro 2007 Uusimaa 322,1 35,4 75,8 18,6 451,9 Turku 175,1 25,0 53,6 8,7 262,4 Kaakkois-Suomi 122,4 14,6 30,2 5,7 172,9 Häme 204,8 26,1 56,0 10,0 296,9 Savo-Karjala 100,4 12,9 25,4 7,2 145,9 Keski-Suomi 64,6 8,2 16,0 3,0 91,9 Vaasa 117,9 18,5 36,6 5,6 178,6 Oulu 108,2 14,7 29,0 4,4 156,2 Lappi 44,7 8,1 13,5 3,7 69,9 Koko maa 1260,1 163,5 336,0 67,0 1826,6 Kiinteät poistot, ALV-osuudet milj. euro 2007 Uusimaa 58,1 6,4 13,7 1,4 79,5 Turku 31,6 4,5 9,7 0,6 46,4 Kaakkois-Suomi 22,1 2,6 5,4 0,4 30,6 Häme 36,9 4,7 10,1 0,7 52,5 Savo-Karjala 18,1 2,3 4,6 0,5 25,5 Keski-Suomi 11,7 1,5 2,9 0,2 16,2 Vaasa 21,3 3,3 6,6 0,4 31,6 Oulu 19,5 2,7 5,2 0,3 27,7 Lappi 8,1 1,5 2,4 0,3 12,2 Koko maa 227,2 29,5 60,6 5,0 322,3 Kiinteät poistot ilman ALV-osuuksia milj. euro 2007 Uusimaa 264,0 29,0 62,1 17,2 372,4 Turku 143,5 20,5 44,0 8,1 216,0 Kaakkois-Suomi 100,3 11,9 24,8 5,3 142,3 Häme 167,9 21,4 45,9 9,3 244,4 Savo-Karjala 82,3 10,6 20,8 6,7 120,3 Keski-Suomi 53,0 6,8 13,1 2,8 75,6 Vaasa 96,7 15,2 30,0 5,2 147,0 Oulu 88,7 12,1 23,7 4,0 128,5 Lappi 36,6 6,6 11,0 3,4 57,7 Koko maa 1032,9 134,0 275,4 62,0 1504,3

26 26 (28) Korot milj. euro 2007 Uusimaa 97,8 21,1 45,6 10,6 175,1 Turku 53,2 14,9 32,3 5,0 105,3 Kaakkois-Suomi 37,2 8,7 18,2 3,3 67,3 Häme 62,2 15,5 33,7 5,7 117,1 Savo-Karjala 30,5 7,7 15,3 4,1 57,5 Keski-Suomi 19,6 4,9 9,6 1,7 35,9 Vaasa 35,8 11,0 22,0 3,2 72,0 Oulu 32,9 8,8 17,4 2,5 61,5 Lappi 13,6 4,8 8,1 2,1 28,6 Koko maa 382,7 97,4 202,1 38,1 720,4 Säilytyskustannukset ja pysäköintimaksut Uusimaa 106,8 12,0 3,7 0,5 122,9 Turku 55,0 7,3 2,6 0,2 65,1 Kaakkois-Suomi 37,9 4,2 1,5 0,1 43,7 Häme 63,9 7,6 2,7 0,3 74,4 Savo-Karjala 30,8 3,6 1,2 0,2 35,9 Keski-Suomi 20,6 2,5 0,8 0,1 24,0 Vaasa 36,6 5,2 1,8 0,1 43,7 Oulu 32,8 4,0 1,4 0,1 38,3 Lappi 13,5 2,2 0,7 0,1 16,4 Koko maa 397,8 48,7 16,2 1,7 464,4

27 27 (28) Liitetaulukko 11 Moottoriajoneuvovero milj. euro 2007 Uusimaa 42,2 6,7 13,3 0,0 62,2 Turku 22,9 4,7 9,4 0,0 37,1 Kaakkois-Suomi 16,0 2,8 5,3 0,0 24,1 Häme 26,8 4,9 9,8 0,0 41,6 Savo-Karjala 13,2 2,4 4,4 0,0 20,0 Keski-Suomi 8,5 1,6 2,8 0,0 12,8 Vaasa 15,4 3,5 6,4 0,0 25,4 Oulu 14,2 2,8 5,1 0,0 22,0 Lappi 5,9 1,5 2,4 0,0 9,7 Koko maa 165,1 31,0 58,9 0,0 254,9 Ajoneuvovero milj. euro 2007 Uusimaa 76,0 7,1 0,0 0,0 83,1 Turku 41,3 5,0 0,0 0,0 46,3 Kaakkois-Suomi 28,9 2,9 0,0 0,0 31,8 Häme 48,3 5,2 0,0 0,0 53,5 Savo-Karjala 23,7 2,6 0,0 0,0 26,3 Keski-Suomi 15,2 1,7 0,0 0,0 16,9 Vaasa 27,8 3,7 0,0 0,0 31,5 Oulu 25,5 3,0 0,0 0,0 28,5 Lappi 10,5 1,6 0,0 0,0 12,2 Koko maa 297,3 32,8 0,0 0,0 330,1 Autovero Uusimaa 557,6 37,9 0,0 0,0 595,6 Turku 156,8 13,9 0,0 0,0 170,7 Kaakkois-Suomi 104,8 8,1 0,0 0,0 112,8 Häme 180,1 17,1 0,0 0,0 197,2 Savo-Karjala 68,9 5,9 0,0 0,0 74,7 Keski-Suomi 48,7 4,5 0,0 0,0 53,2 Vaasa 80,4 7,5 0,0 0,0 87,9 Oulu 79,0 6,0 0,0 0,0 85,0 Lappi 31,9 3,4 0,0 0,0 35,4 Koko maa 1308,1 104,3 0,0 0,0 1412,4

28 28 (28) Liitetaulukko 12 Liikenne- ja autovakuutusmaksut milj. euro 2007 Uusimaa 321,6 23,0 24,5 10,3 379,4 Turku 174,8 16,2 17,3 4,8 213,2 Kaakkois-Suomi 122,2 9,4 9,8 3,2 144,6 Häme 204,5 16,9 18,1 5,6 245,1 Savo-Karjala 100,3 8,4 8,2 4,0 120,8 Keski-Suomi 64,5 5,3 5,2 1,7 76,7 Vaasa 117,8 12,0 11,8 3,1 144,7 Oulu 108,0 9,6 9,3 2,4 129,4 Lappi 44,6 5,2 4,3 2,1 56,3 Koko maa 1258,4 106,0 108,4 37,2 1510,0 Liikenne- ja autovakuutusmaksujen vakuutusmaksuvero Uusimaa 58,0 4,1 4,4 1,9 68,4 Turku 31,5 2,9 3,1 0,9 38,4 Kaakkois-Suomi 22,0 1,7 1,8 0,6 26,1 Häme 36,9 3,0 3,3 1,0 44,2 Savo-Karjala 18,1 1,5 1,5 0,7 21,8 Keski-Suomi 11,6 1,0 0,9 0,3 13,8 Vaasa 21,2 2,2 2,1 0,6 26,1 Oulu 19,5 1,7 1,7 0,4 23,3 Lappi 8,0 0,9 0,8 0,4 10,1 Koko maa 226,9 19,1 19,6 6,7 272,3 Liikennevakuutusmaksun sairaanhoitovero Uusimaa 14,4 1,0 1,1 0,5 17,0 Turku 7,9 0,7 0,8 0,2 9,6 Kaakkois-Suomi 5,5 0,4 0,4 0,1 6,5 Häme 9,2 0,8 0,8 0,3 11,0 Savo-Karjala 4,5 0,4 0,4 0,2 5,4 Keski-Suomi 2,9 0,2 0,2 0,1 3,4 Vaasa 5,3 0,5 0,5 0,1 6,5 Oulu 4,9 0,4 0,4 0,1 5,8 Lappi 2,0 0,2 0,2 0,1 2,5 Koko maa 56,5 4,8 4,9 1,7 67,8

Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvojen määrittäminen

Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvojen määrittäminen Juha Tervonen, Jukka Ristikartano, Mira-Maria Penttinen Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvojen määrittäminen Taustaraportti 2005 Sisäisiä julkaisuja 48/2005 Julkaisun nimi 1 Juha Tervonen, Jukka

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2009 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA

Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2009 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2009 08 2010 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2009 Liikenneviraston tilastoja 8/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuva:

Lisätiedot

AJONEUVOJEN KUSTANNUSLASKENNAN PERUSTEET

AJONEUVOJEN KUSTANNUSLASKENNAN PERUSTEET AJONEUVOJEN KUSTANNUSLASKENNAN PERUSTEET Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry AJONEUVOJEN KUSTANNUSLASKENNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO Sivu JOHDANTO... 1 1 LASKENTAPERUSTEET... 1 1.1. Ajoneuvon uushankintahinta...

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tieliikenteen ajokustannusten laskenta 2010

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tieliikenteen ajokustannusten laskenta 2010 22 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Tieliikenteen ajokustannusten laskenta 2010 Jukka Ristikartano Tieliikenteen ajokustannusten laskenta 2010 Liikenneviraston ohjeita 22/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010

Lisätiedot

Tieliikenne-ennuste 2004-2040. Vuoden 2003 ennusteen tarkistaminen

Tieliikenne-ennuste 2004-2040. Vuoden 2003 ennusteen tarkistaminen Tieliikenne-ennuste 2004-2040 Vuoden 2003 ennusteen tarkistaminen Tieliikenne-ennuste 2004-2040 Vuoden 2003 ennusteen tarkistaminen Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 19/2005 Tiehallinto Helsinki 2005 Verkkojulkaisu

Lisätiedot

Suomen tieliikenteen pakokaasupäästöt. LIISA 2011 laskentajärjestelmä. Kirjoittajat. Kari Mäkelä ja Heidi Auvinen. Luottamuksellisuus:

Suomen tieliikenteen pakokaasupäästöt. LIISA 2011 laskentajärjestelmä. Kirjoittajat. Kari Mäkelä ja Heidi Auvinen. Luottamuksellisuus: TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-03246-12 2.5.2012 Suomen tieliikenteen pakokaasupäästöt LIISA 2011 laskentajärjestelmä Kirjoittajat Kari Mäkelä ja Heidi Auvinen Luottamuksellisuus: Julkinen 1 (90) Raportin

Lisätiedot

Suomen tieliikenteen pakokaasupäästöt

Suomen tieliikenteen pakokaasupäästöt VTT TIEDOTTEITA MEDDELANDEN RESEARCH NOTES 1772 Suomen tieliikenteen pakokaasupäästöt Liisa 95 -laskentajärjestelmä Kari Mäkelä & Heikki Kanner VTT Yhdyskuntatekniikka Juhani Laurikko VTT Energia VALTION

Lisätiedot

Ajoneuvostrategia 2015. Liikennesuoritteet ja ajoneuvokanta Taustamuistio C. Anna Kumpulainen Tuomas Raivio. Gaia Consulting Oy

Ajoneuvostrategia 2015. Liikennesuoritteet ja ajoneuvokanta Taustamuistio C. Anna Kumpulainen Tuomas Raivio. Gaia Consulting Oy Ajoneuvostrategia 2015 Liikennesuoritteet ja ajoneuvokanta Taustamuistio C Anna Kumpulainen Tuomas Raivio Gaia Consulting Oy JOHDANTO Tämä muistio on Ajoneuvostrategia 2015 -hankkeen taustamuistio C, jossa

Lisätiedot

Tiefakta 2009 www.tiehallinto.fi

Tiefakta 2009 www.tiehallinto.fi Tiefakta 2009 Tiefakta on perustietoa liikenteestä, tiestöstä, Tiehallinnosta ja tienpidosta Hallinnon- ja aluekehityksen ministerityöryhmä päätti 26.11.2008 Merenkulkulaitoksen väylätoimintojen, Tiehallinnon

Lisätiedot

Ennusteseuranta 2001. Tieliikenne-ennusteen 1997-2030 toteutumatarkastelu. Sisäisiä julkaisuja 9/2001

Ennusteseuranta 2001. Tieliikenne-ennusteen 1997-2030 toteutumatarkastelu. Sisäisiä julkaisuja 9/2001 Ennusteseuranta 2001 Tieliikenne-ennusteen 1997-2030 toteutumatarkastelu Sisäisiä julkaisuja 9/2001 Ennusteseuranta 2001 Tieliikenne-ennusteen 1997-2030 toteutumatarkastelu Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja

Lisätiedot

Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvojen määrittäminen Taustaraportti 2010

Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvojen määrittäminen Taustaraportti 2010 33 2010 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ Juha Tervonen, Jukka Ristikartano, Sanna Sorvoja Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvojen määrittäminen Taustaraportti 2010 Juha Tervonen, Jukka

Lisätiedot

Moottoripyörien määräaikaiskatsastamisen hyödyt ja kustannukset Suomessa. Suomen Motoristit ry

Moottoripyörien määräaikaiskatsastamisen hyödyt ja kustannukset Suomessa. Suomen Motoristit ry Moottoripyörien määräaikaiskatsastamisen hyödyt ja kustannukset Suomessa Suomen Motoristit ry 2 Sisältö ESIPUHE... 3 1 JOHDANTO... 4 2 MÄÄRÄAIKAISKATSASTAMISEN HYÖDYT... 5 2.1 LIIKENNETURVALLISUUS... 5

Lisätiedot

IVAR-ohjelmiston käyttöopas. Suunnitteluvaiheen ohjaus

IVAR-ohjelmiston käyttöopas. Suunnitteluvaiheen ohjaus IVAR-ohjelmiston käyttöopas Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2003 Kansi: Tiehallinto ISBN 951-803-066-9 TIEH 2100020-03 ISBN 951-803-067-7 TIEH 2100020-v-03 Multiprint Oy Vaasa 2003 Julkaisua

Lisätiedot

Trafin julkaisuja 26-2014. Ammattimaisen tieliikenteen kuvaus. Riikka Rajamäki

Trafin julkaisuja 26-2014. Ammattimaisen tieliikenteen kuvaus. Riikka Rajamäki Ammattimaisen tieliikenteen kuvaus Riikka Rajamäki Trafin julkaisuja Trafis publikationer Trafi Publications 26/2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Kuorma-autoliikenne... 2 2.1 Mitä kuljetetaan ja

Lisätiedot

Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 2005=100

Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 2005=100 Menetelmäseloste 26.6.2007 Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 2005=100 Sisällysluettelo 1 TAUSTAA... 2 2 INDEKSIN MÄÄRITELMÄ JA KÄYTTÖ... 3 3 AJONEUVOTYYPIT JA PAINORAKENNE... 4 4 RAKENNE JA HINTASEURANTA

Lisätiedot

VAALAN KUNNAN YHTEISKÄYTTÖAUTOT

VAALAN KUNNAN YHTEISKÄYTTÖAUTOT VAALAN KUNNAN YHTEISKÄYTTÖAUTOT Veikko Seppänen 2011 Oulun seudun ammattikorkeakoulu VAALAN KUNNAN YHTEISKÄYTTÖAUTOT Veikko Seppänen Opinnäytetyö 13.4.2011 Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Oulun

Lisätiedot

Selvitys liikennevakuutuksen kannattavuudesta 2002 2011

Selvitys liikennevakuutuksen kannattavuudesta 2002 2011 Sivu 1 (16) Sisällysluettelo Yleistä 1 Taustaa 1 Maksutulon kehitys 2 Markkinaosuudet 3 Asiakasryhmäkohtaiset tunnusluvut 4 Liikennevakuutuksen tulos 6 Tunnusluvut 13 Liitteet 14 Yleistä Finanssivalvonta

Lisätiedot

Pietarsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 (luonnos 081014)

Pietarsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 (luonnos 081014) Pietarsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 (luonnos 081014) MIKKO ULJAS KLAS HYTÖNEN TERHI SVENNS HANNAKAISU TURUNEN Tätä kuva käytetään valmiissa kansilehdessä RAPORTTEJA 49 2013 PIETARSAAREN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Selvitys liikennevakuutuksen kannattavuudesta 2003 2012

Selvitys liikennevakuutuksen kannattavuudesta 2003 2012 1 (15) Sisällysluettelo Tiivistelmä 1 Taustaa 1 Maksutulon kehitys 2 Markkinaosuudet 3 Asiakasryhmäkohtaiset tunnusluvut 4 Liikennevakuutuksen tulos 6 Tunnusluvut 12 Liitteet 13 Tiivistelmä Liikennevakuutuksen

Lisätiedot

VTT TIEDOTTEITA 2479. Kati Tillander, Tuuli Oksanen & Esa Kokki. Paloriskin arvioinnin tilastopohjaiset tiedot

VTT TIEDOTTEITA 2479. Kati Tillander, Tuuli Oksanen & Esa Kokki. Paloriskin arvioinnin tilastopohjaiset tiedot VTT TIEDOTTEITA 2479 Kati Tillander, Tuuli Oksanen & Esa Kokki Paloriskin arvioinnin tilastopohjaiset tiedot VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2479 Paloriskin arvioinnin tilastopohjaiset tiedot Kati Tillander

Lisätiedot

LAKISÄÄTEISEN TAPATURMA- VAKUUTUKSEN TILASTOTUTKIMUS. Vakuutusvalvontaviraston julkaisusarja TILASTOT 2007:3

LAKISÄÄTEISEN TAPATURMA- VAKUUTUKSEN TILASTOTUTKIMUS. Vakuutusvalvontaviraston julkaisusarja TILASTOT 2007:3 LAKISÄÄTEISEN TAPATURMA- VAKUUTUKSEN TILASTOTUTKIMUS Vakuutusvalvontaviraston julkaisusarja TILASTOT 2007:3 KUVAILULEHTI/ BESKRIVNING Julkaisija/Utgivare Vakuutusvalvontavirasto, Försäkringsinspektionen

Lisätiedot

Vastaanottaja Lapin liitto. Asiakirjatyyppi Loppuraportti. Päivämäärä Huhtikuu 2014 SELVITYSRAPORTTI MOOTTORIKELKKAILUN ALUETALOUDELLISET VAIKUTUKSET

Vastaanottaja Lapin liitto. Asiakirjatyyppi Loppuraportti. Päivämäärä Huhtikuu 2014 SELVITYSRAPORTTI MOOTTORIKELKKAILUN ALUETALOUDELLISET VAIKUTUKSET Vastaanottaja Lapin liitto Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä Huhtikuu 2014 SELVITYSRAPORTTI MOOTTORIKELKKAILUN ALUETALOUDELLISET VAIKUTUKSET SELVITYSRAPORTTI MOOTTORIKELKKAILUN ALUETALOUDELLISET

Lisätiedot

Tuomas Santasalo Katja Koskela TUKKUKAUPPA SUOMESSA 2009

Tuomas Santasalo Katja Koskela TUKKUKAUPPA SUOMESSA 2009 Tuomas Santasalo Katja Koskela TUKKUKAUPPA SUOMESSA 2009 Tukkukaupan toimiala on Suomessa viime vuosina kehittynyt varsin voimakkaasti ja kirjassa kuvataan tätä kehitystä sekä toimintatapojen muutosta.

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain sekä ajoneuvoverolain liitteen muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain sekä ajoneuvoverolain liitteen muuttamisesta 1 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain sekä ajoneuvoverolain liitteen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi autoverolakia ja ajoneuvoverolakia.

Lisätiedot

Henkilöautomallien onnettomuudet ja vammautumisriskit 2010

Henkilöautomallien onnettomuudet ja vammautumisriskit 2010 Yhdyskunta- ja ympäristotekniikan laitos Karvonen et al. Henkilöautomallien onnettomuudet ja vammautumisriskit 2010 Aalto-yliopisto Henkilöautomallien onnettomuudet ja vammautumisriskit 2010 Esa Karvonen,

Lisätiedot

tieliikenneonnettomuudet ja nollavisio

tieliikenneonnettomuudet ja nollavisio Liikenneturvan selvityksiä 2/2014 Vuonna 2010 tapahtuneet kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet ja nollavisio Juha Valtonen Juha Tuomi 205-3 1 1 Johdanto Liikenneturvallisuustyötä ohjaavaksi

Lisätiedot

Kollajan tekojärven ja voimalaitoksen rakentamisen aikaiset aluetaloudelliset vaikutukset

Kollajan tekojärven ja voimalaitoksen rakentamisen aikaiset aluetaloudelliset vaikutukset ANNI ISOJÄRVI Kollajan tekojärven ja voimalaitoksen rakentamisen aikaiset aluetaloudelliset vaikutukset RAPORTTI / JOULUKUU 2013 TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KOLLAJAN TEKOJÄRVEN JA VOIMALAITOKSEN RAKENTAMISEN

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ JUHA TERVONEN HEIKKI METSÄRANTA

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ JUHA TERVONEN HEIKKI METSÄRANTA 6 2012 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ JUHA TERVONEN HEIKKI METSÄRANTA Liikennejärjestelmän tuet Juha Tervonen, Heikki Metsäranta Liikennejärjestelmän tuet Liikenneviraston tutkimuksia ja

Lisätiedot

M E T S Ä A LAN K O N E - JA AUTOKUSTANNUSINDEKSI M E K K I 2010 = 100

M E T S Ä A LAN K O N E - JA AUTOKUSTANNUSINDEKSI M E K K I 2010 = 100 MENETELMÄSELOSTE 25.9.2013 M E T S Ä A LAN K O N E - JA AUTOKUSTANNUSINDEKSI M E K K I 2010 = 100 Metsäalan kone- ja autokustannusindeksien vuosimuutokset 1/2007-8/2013, % 2 METSÄALAN KONE- JA AUTOKUSTANNUSINDEKSI

Lisätiedot

Kansallisen kilometriperusteisen tienkäyttömaksun oikeudenmukaisuus

Kansallisen kilometriperusteisen tienkäyttömaksun oikeudenmukaisuus Kansallisen kilometriperusteisen tienkäyttömaksun oikeudenmukaisuus Leni Järvenpää Kansantaloustiede Valtiotieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto Pro gradu -tutkielma Helmikuu 2011 Helsingin yliopisto

Lisätiedot