Itä-Uusimaa. Varsinais-Suomi. Etelä-Karjala Etelä-Savo. Päijät-Häme Kanta-Häme. Pohjois-Karjala

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itä-Uusimaa. Varsinais-Suomi. Etelä-Karjala Etelä-Savo. Päijät-Häme Kanta-Häme. Pohjois-Karjala"

Transkriptio

1 1 (28) Tieliikenteen Tietokeskus Harri Kallberg TIELIIKENTEEN KUSTANNUSARVIO Tiedoston rakenne Tieliikenteen Tietokeskus on uudistanut vuosittain laadittavan tieliikenteen kustannusarvion koskemaan vuotta Merkittäviä muutoksia edelliseen vuotta 2006 koskevaan laskelmaan nähden ei ole tehty. Suoritemääriä ja yksikkökustannuksia koskevat tiedot on päivitetty uutta kohdevuotta vastaaviksi. Tiedosto on tarkoitettu kohdistumaan vuoteen Liikenneonnettomuuksien jakaumien kohdalla on jouduttu turvautumaan vuoden 2006 tietoihin, kuitenkin onnettomuuksien kokonaismäärät ja siten kokonaiskustannukset vastaavat vuotta Tiedosto kattaa henkilö-, paketti-, kuorma-, erikois- ja linja-autot. Erikoisautot sisältyvät kuorma-autoille ilmoitettuihin tietoihin. Moottoripyörien ja muiden ajoneuvojen kustannukset eivät sisälly tiedostoon onnettomuus- ja vakuutuskustannuksia lukuun ottamatta. Yhteenlasketut onnettomuus- ja vakuutuskustannukset on kohdistettu em. autotyypeille. Tiedosto jakautuu kustannuslajin mukaan seuraavasti: Muuttuviin ja kiinteisiin kustannuksiin sen mukaan, muuttuuko kustannuserä välittömästi suoritteen mukaan Resurssikustannuksiin, erityisveroihin, yleisiin veroihin ja arvotuseriin. Resurssikustannuksella tarkoitetaan verotonta kustannusta markkinahintaisena, yleisiä veroja ovat arvonlisävero ja siihen rinnastettava vakuutusmaksuvero. Arvotuserät ovat aikaan ja liikenneonnettomuuksiin liittyviä liikennetaloudessa kustannusten tapaan käsiteltäviä eriä, jotka eivät välittömästi aiheuta maksusuorituksia. Kustannusperusteen mukaan tiedosto kattaa ajokustannukset, jotka jakaantuvat autotyypeille (henkilö-, paketti-, kuorma- ja linja-autot) sekä ajoneuvo-, aika- ja onnettomuuskustannuksiin seuraavasti: Ajoneuvokustannukset polttoainekustannukset poistot korot huolto ja renkaat säilytys ja pysäköinti erityisverot Aikakustannukset työajan aika työmatkojen ja asiointien aika vapaa-ajan aika Onnettomuuskustannukset onnettomuuksien arvot vakuutusmaksut ja -korvaukset Kustannukset esitetään euromääräisinä. Kustannusten arviointitapa sekä mahdollinen tarkempi jako esitetään seuraavassa.

2 2 (28) 2. Yleiset arviointiperusteet Muuttuvat kustannukset perustuvat liikennesuoritteisiin. Suorite on luokiteltu autotyypin (henkilö-, paketti-, kuorma- ja linja-autot), tiepiirin sekä tie- ja katuluokan mukaan. Rekisteriin merkityt perävaunut sekä muut autot (erikoisautot) on yhdistetty kuormaautoihin. Vuoden 2006 suorite on maanteiden samoin kuin katujen kokonaissuoritteen osalta saatu Tiehallinnon tilastosta (www.tiehallinto.fi) ja jakauma tiepiireille ja tieluokille on laadittu soveltaen Tielaitoksen Liikenne ja autokantaennustetta Katujen suoritteiden jako noudattaa LIISA:a (Suomen tieliikenteen pakokaasupäästöt, Liisa -95 laskentajärjestelmä, VTT 2003). Katujen suorite on jaettu LIISA:n mukaan: 55 % pääkaduille, 35 % kokoojakaduille ja 10 % muille kaduille. Kiinteiden kustannusten jakoperusteena on käytetty autokantaa (kpl) jaettuna autotyyppeihin sekä Tiehallinnon tiepiireihin. Tiedot on saatu Tilastokeskuksesta. Tilastoperusteena käytetyt maakunnat on yhdistetty tiepiireiksi seuraavasti: Tiepiiri Uusimaa Turku Kaakkois-Suomi Häme Savo-Karjala Keski-Suomi Vaasa Oulu Lappi Maakunnat Uusimaa Itä-Uusimaa Satakunta Varsinais-Suomi Kymenlaakso Etelä-Karjala Etelä-Savo Pirkanmaa Päijät-Häme Kanta-Häme Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi Henkilö- ja pakettiautojen hankinnan yhteydessä peritään autovero. Yksittäisen käyttäjän kannalta tämä vero lisää auton arvoa kotimaan markkinoilla. Koko käyttäjien joukon kannalta katsoen autokannan arvo olisi mitattava kansainvälisillä markkinoilla. Näin autoverot niistä maksettavine arvonlisäveroineen on luettu hankintavuoden kiinteisiin kustannuksiin, koska autovero ei ole palautettavissa. Näin poistojen ja korkojen laskennan perusteena on käytetty näillä erillä vähennettyjä hankintamenoja. Tämä menettely ei laske korkoa hankinnan veron määrälle ja johtaa siten kiinteiden kustannusten osalta alempaan tasoon kuin tapahtuisi silloin, jos mainitut verot laskettaisiin vuotuisten poistojen kohteeksi. 3. Ajoneuvokustannukset

3 3 (28) 3.1 Polttoainekustannukset Polttoainekustannusten arvioimiseksi on bensiinin ja dieselöljyn kotimaan myyntimäärät kohdistettu ajoneuvotyypeille. Kohdistuksessa on pyritty ottamaan huomioon väylä- ja ajoneuvotyyppien erot niin, että kulutus (l/100 km) on kaduilla korkeampi kuin yleisillä teillä ja lisäksi Uudenmaan ja Turun piireissä kaduilla korkeampi kuin muissa piireissä. Kuorma-autojen kohdalla on laskettu myös bensiinin kulutusta, koska erikoisautot on sisällytetty tähän ryhmään. Polttoaineiden keskihinnat ja hintojen jakautuminen eriin on saatu Öljy- ja Kaasualan Keskusliiton vuoden 2007 tilastoista. Ammattiliikenteen osalta on oletettu, että paketti-, kuorma- ja linja-autojen bensiini olisi ostettu 2,52 c/l alennuksella ja dieselöljy 4,20 c/l alennuksella. Suoritteiden ja kohdistustietojen perusteella on laskettu polttoaineen määrät eri ajoneuvotyypeille ja edelleen suoritetta kohti. Näistä on hintatietojen perusteella laskettu poltto-ainekustannukset. Polttoainekustannusten osalta on esitetty erikseen verolliset hinnat, verottomat hinnat, erityisverot ja arvonlisäverot. 3.2 Poistot ja korot Poistojen ja korkojen arvioinnin lähtökohtana ovat hankinnan veroilla (+verojen ALV) vähennetyt hankintamenot, jotka eri autotyypeillä on arvioitu v seuraaviksi: henkilöautot /kpl pakettiautot /kpl kuorma-autot /kpl perävaunut /kpl muut autot /kpl linja-autot /kpl Autojen arvon aleneman on kaikkien autotyyppien osalta katsottu seuraavan arvioitua Saksan henkilöautomarkkinoiden kehitystä, jolloin hankintamenosta jäljelläoleva osuus on käyttöönottovuosittain seuraava: 1. vuosi 78 % 8. vuosi 29 % 2. vuosi 67 % 9. vuosi 23 % 3. vuosi 59 % 10. vuosi 18 % 4. vuosi 52 % 11. vuosi 13 % 5. vuosi 46 % 12. vuosi 8 % 6. vuosi 40 % 13. vuosi 3 % 7. vuosi 34 % 14. vuosi 0 %. Korkokantana poistamattomalle pääomalle käytettiin henkilöautoilla 3,0 % ja muilla autotyypeillä 6,0 %. Eron perusteena on, että oman ja vieraan pääoman osuudet ovat näillä autotyypeillä erilaiset. Poistot käsitellään puoleksi muuttuvina (suoriteperusteisina) ja puoleksi kiinteinä kustannuksina. Korot käsitellään kiinteinä kustannuksina. Poistot esitetään kokonaismääräisinä, ilman ALV-osuuksia ja ALV-osuuksina. ALVosuudet poistoista on laskettu hankintamenojen sisältämien ALV (tai LVV) määrien mukaisina, kuitenkin vähentäen autoverosta maksetut ALV:t. Paketti-, kuorma- ja linja-autojen kohdalla poistolle on kohdistettu ALV, vaikka käytännössä nämä autot ovat

4 4 (28) useimmiten ALV-vähennyskelpoisia. Kuitenkin näillä autoilla tuotetuista palveluista, joiden hintoihin poistot yleensä sisältyvät, peritään ALV. 3.3 Huolto ja renkaat Huolto- ja rengaskustannuksiin sisällytetään myös ne korjaukset, jotka eivät liity onnettomuuskustannuksiin. Tässä on henkilö-, paketti-, kuorma- ja linja-autojen osalta sovellettu Tieliikenteen ajokustannukset Suomessa -julkaisussa (TTKK 1999) annettuja korjaus- ja huoltokustannusten arvoja. Myös rengaskustannukset on otettu sieltä. Kustannuksiin on tehty Autoalan Keskusliiton toimintakertomuksiin sisältyviin kustannustasojen muutostietoihin perustuvia kustannustason muutoksia vastaavat korjaukset. Vuodelle 2007 sovellettiin alla olevia kustannuksia (c / km): korjaukset ja huolto renkaat yhteensä Henkilöauto 4,586 0,592 5,18 Pakettiauto 6,092 0,870 6,96 Kuorma-auto 9,234 5,690 14,92 Linja-auto 10,260 2,085 12,34 Määräaikaishuoltojen hinnat henkilöautoilla ovat tyypillisesti luokkaa 1,0 c / km, johon verrattuna yllä olevat käyttäjäkyselyihin perustuvat arvot ovat suuria. Ne sisältävät kuitenkin myös huoltojen lisätöistä, vikaantumisen aiheuttamista korjauksista, kulutusosien uusinnasta ja varustelusta sekä pesuista aiheutuneet kustannukset. Kolarikorjauskustannukset eivät kuitenkaan niihin sisälly. 3.4 Säilytys ja pysäköinti Säilytys- ja pysäköintikustannukset ovat suurelta osin arvionvaraisia. Ne on arvioitu henkilö- ja pakettiautojen kohdalla keskimäärin 147,90 /a:ksi. Kuorma- ja linjaautoilla käytettiin säilytyskustannuksena 265,20 /a. Pysäköintimaksujen tuotto on LM:n julkaisussa 4/95 (Liikenteen ulkoiset haitat ja väyläkustannukset huomioon ottava hinnoittelu, VATT) arvioitu 100 Mmk/a:ksi, joka on indeksikorjattuna arvioitu 26 milj. :ksi v Erityisverot Erityisveroina on käsitelty autovero, ajoneuvovero ja moottoriajoneuvovero. Autoveron perusteena on käytetty ensirekisteröintien määriä ja henkilö- ja pakettiautojen hinnoittelulaskelmia. Uuden henkilöauton autoverona siihen liittyvine ALV:een on sovellettu 9389 ja pakettiauton Ajoneuvoveron perusvero on arvioitu autokannan ikäjakauman (käyttöönotto ennen ja jälkeen ) ja näille ikäluokille määrättyjen verojen perusteella. Henkilöautojen keskimääräiseksi perusveroksi v saatiin 119 ja pakettiautojen 117. Ajoneuvoveron käyttövoimaveron perusteena ovat dieselkäyttöisten henkilö-, pakettija kuorma-autojen kannat sekä näille kultakin alkavalta 100 kg:lta määrätyt verot. Henkilöauton keskimääräisenä kokonaismassana käytetään 1890 kg ja pakettiauton 2700 kg. Näillä perusteilla henkilöauton keskimääräiseksi käyttövoimaveroksi tulee 474 ja pakettiauton 123. Loppuosa valtion budjetissa v esitetystä vuoden 2007 tuloarvion mukaisesta kertymästä kohdistetaan kuorma-autoille.

5 5 (28) 4. Aikakustannukset Aikakustannusten arvioinnin lähtökohtana ovat liikennesuoritteet. Ensimmäisessä vaiheessa on laadittu arviot keskimääräisistä matkanopeuksista. Maanteiden osalta on lähtökohtia haettu julkaisuista Optiminopeus eri tyyppisillä teillä (luonnos , Viatek) ja YTV:n matka-aikatutkimuksesta Arvioinnin tuloksena on päädytty siihen, että henkilöautojen keskinopeus valtateillä on 92 km/h, kantateillä 87 km/h, seututeillä 82 km/h, yhdysteillä 77 km/h, pääkaduilla Uudellamaalla 40 km/h ja muualla 45 km/h, kokoojakaduilla Uudellamaalla 35 km/h ja muualla 40 km/h, muilla kaupunkien kaduilla Uudellamaalla 30 km/h ja muualla 35 km/h sekä taajamien kaduilla Uudellamaalla 45 km/h ja muualla 50 km/h. Pakettiautojen nopeudet yleisillä teillä ovat 4 km/h henkilöautoja alemmat ja muilla väylillä samat. Kuorma- ja linja-autojen nopeudet yleisillä teillä ovat 7 km/h henkilöautoja alemmat ja muilla väylillä samat. Matka-ajat saadaan suoritteiden ja keskinopeuksien suhteina. Aikakustannusten arvot on saatu soveltaen Tiehallinnon ohjetta Tieliikenteen ajokustannukset 2000 (www.tiehallinto.fi). Vuodelta 2000 oleviin arvoihin on tehty 10,8 %:n kuluttajahintaindeksiin perustuvat kustannustasokorjaukset vuoteen työaika 26,68 /henkilötunti kuorma-autolle 21,10 /h linja-auton kuljettajille 19,18 /h pakettiautolle työajan matkojen osalta (35 %) 32,60 /h työmatka ja asiointi sekä muut matkat 4,51 henkilötunti. Kuorma- ja pakettiauton ajan arvoissa on otettu huomioon keskimääräiset henkilöluvut (kuorma-autot 1,1 ja pakettiautot 1,7). Matka-aikojen jakaminen aikaryhmiin on tehty osittain arvionvaraisesti, koska yleensä käytetyt matkan tarkoitusryhmittelyt eivät seuraa em. jakoa. Erityisesti työajalla tehtyjen matkojen erottelu henkilöauto- ja linja-autoliikenteestä on hankalaa. Arvioimalla, että Tielaitoksen Henkilöliikennetutkimus 1992 :n muista matkoista ja ei kotiperäisistä matkoista 25 % olisi työajan matkoja, saadaan seuraavat aikaluokkajakaumat: Henkilöauto lyhyet matkat työaika 6,9 % työmatka & asiointi. 62,5 % muu matka 30,6 % pitkät matkat työaika 20,8 % työmatka & asiointi. 26,2 % muu matka 53,1 % Linja-auto lyhyet matkat työaika 7,6 % työmatka & asiointi. 67,4 % muu matka 25,0 % pitkät matkat työaika 13,8 % työmatka & asiointi. 28,2 % muu matka 58,0 % Laskelmassa on käytetty seuraavia osuuksia eri aikaryhmille ja väylätyypeittäin:

6 6 (28) Henkilöautot; aikaryhmien osuudet matka-ajasta väylän mukaan %: valtatie kantatie seututie yhdystie katu työajan matka 13,8 12,5 11,1 9,7 7,6 työmatka ja asiointi 44,3 47,9 51,6 55,2 60,7 vapaa-ajan matka 41,8 39,6 37,3 35,1 31,7 Linja-autot; aikaryhmien osuudet matka-ajasta väylän mukaan %: valtatie kantatie seututie yhdystie kadut työajan matka 10,7 10,1 9,5 8,9 7,9 työmatka ja asiointi 47,8 51,7 55,6 59,5 65,4 vapaa-ajan matka 41,5 38,2 34,9 31,6 26,7 Keskimääräisinä henkilölukuina käytettiin osittain arvionvaraisesti seuraavia: henkilöautot linja-autot valtatiet 1,5 12 kantatiet 1,3 12 seututiet 1,3 12 yhdystiet 1,3 12 kadut 1,2 15 Linja-autoihin lisättiin auton kuljettajan työaika em. laskentatulokseen. 5. Onnettomuuskustannukset 5.1 Onnettomuuksien kohdistaminen Liikenneonnettomuuskustannusten kohdentaminen tapahtuu onnettomuuksien kokonaismäärien perusteella. Onnettomuuksien kohdentamisessa ajoneuvotyypeille käytetään onnettomuuksissa osallisten ajoneuvotyyppien lukumääriä. Ensimmäinen vaihe on kuolemaan johtaneiden ja muiden henkilövahinko-onnettomuuksien kohdentaminen liikennesuoritteiden mukaisesti. Kohdentaminen tehtiin Tilastokeskuksen ja Liikenneturvan tilastojulkaisua Tieliikenneonnettomuudet 2005 soveltaen. Perusteina tässä käytetään seuraavia tietoja: Arvio liikennesuoritteen jakautumisesta ajoneuvotyypeille, tiepiireille sekä väyläluokille. Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet lääneittäin koko maassa ja taajamissa yhdistettynä maakuntakohtaisista luvuista.. Onnettomuuksiin osallisten ajoneuvojen luvut (HA+PA, KA, LA) luvut erikseen kuolemaan ja henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa ja erikseen yleisillä teillä ja kaduilla ja yksityisteillä. Onnettomuuksien luvut tieluokittain (valtatiet, kantatiet, muut) (Tietilasto) erikseen kuolemaan johtaneille ja muille henkilövahinko-onnettomuuksille. Onnettomuuksien kohdentaminen tehdään seuraavasti: 1. Yleisten teiden osuus henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista tiepiireittäin lasketaan vähentämällä koko maan luvuista taajamien onnettomuudet. Vähentämällä kuolemaan johtaneet onnettomuudet saadaan muut kuin kuolemaan johtaneet henkilö-vahinko-onnettomuudet. Henkilövahinkoon johtaneisiin onnettomuuksiin osallisten ajoneuvotyyppikohtaisista luvuista erotetaan muihin kuin kuolemaan johtaneisiin onnettomuuksiin osalliset erikseen yleisten teiden ja muiden teiden osalta.

7 7 (28) 2. Osallisten ajoneuvojen lukujen ja ajoneuvotyyppien koko maan suoritteiden suhteina lasketaan ajoneuvotyypeille keskimääräiset onnettomuusriskit erikseen yleisille teille ja kaduille ja erikseen kuolemaan johtaneille ja muille henkilövahinkoonnettomuuksille. Näiden riskien ja suoritteiden tulot lasketaan ajoneuvotyypeittäin ja tiepiireittäin käytettäväksi onnettomuuksien kohdistamisessa tiepiireittäin. 3. Tiepiireissä sattuneiden onnettomuuksien kokonaismäärät jaetaan ajoneuvotyypeille em. tulojen perusteella. Tuloksena on suoritearvion jaottelun mukaiset yleisten teiden sekä katujen ja rakennuskaavateiden onnettomuuksien kokonaismäärät ajoneuvotyypeittäin. 4. Katujen ja rakennuskaavateiden onnettomuuksien luvut jaetaan katuluokille ja rakennuskaavateille suoritteiden suhteessa. 5. Yleisten teiden onnettomuuksien jakamisessa tieluokille käytetään onnettomuuksien lukuja tieluokittain, joista koko maan ja kaikkien ajoneuvojen suoritteilla lasketaan tieluokkakohtaiset keskimääräiset riskit. Yleisten teiden onnettomuudet piireittäin ja ajoneuvotyypeittäin jaetaan näiden riskien ja suoritteiden tulojen suhteissa tieluokille erikseen kuolemaan johtaneille ja muille henkilövahinkoonnettomuuksille. 5.2 Onnettomuuskustannusten arviointi Onnettomuuskustannusten yksikköarvot on saatu soveltaen Tiehallinnon ohjeetta Tieliikenteen ajokustannukset 2000 (www.tiehallinto.fi). Vuodelta 2000 peräisin oleviin arvoihin on tehty 10,8 %:n kuluttajahintaindeksiin perustuvat kustannustasokorjaukset vuoteen Kuolemaan johtanut onnettomuus on arvotettu 2,69 milj. euroon, josta 0,61 milj. euroa on taloudellista kustannusta. - Vammautumiseen johtaneen onnettomuuden arvo on 0,42 milj. euroa, josta 0,12 milj. euroa on taloudellista kustannusta. - Omaisuusvahinko-onnettomuudet on liitetty vammautumiseen johtaneiden onnettomuuksien arvoon jakamalla näiden kustannukset vammautumiseen johtaneille onnettomuuksille. 5.3 Vakuutusmaksut ja -korvaukset Liikenne- ja autovakuutusmaksuja käsitellään onnettomuuskustannusten kiinteinä erinä ja näiden vakuutusten perusteella maksettuja korvauksia vastaavasti muuttuvina erinä, joiden arvot voidaan erottaa liikenneonnettomuuksien kokonaisarvojen taloudellisista eristä. Erityisesti liikennevakuutuksen maksut eivät täsmällisesti kohdistu kyseisen vuoden onnettomuuksista johtuviin korvauksiin, vaan laskelmassa on mukana mm. rahastoitujen vastuiden korkoja. Vakuutusmaksujen ja korvausten kokonaismäärät vuonna 2007 on saatu Finanssialan Keskusliiton (www.pankkiyhdistys.fi tilastoista. Liikenne- ja autovakuutuksen maksut ja korvaukset on kohdistettu ajoneuvotyypeille suhteessa niiden osallisuuksiin henkilövahinko-onnettomuuksissa. 6. Kokonaiskustannukset ja tulostaulukot Tieliikenteen kokonaiskustannukset v olivat edellä olevan tarkastelun mukaan 29,33 mrd. euroa. Tämä jakaantui aika-, ajoneuvo- ja onnettomuuskustannuksiin ja toisaalta taloudellisiin eriin pl. verot, veroihin ja arvotuseriin seuraavasti (mrd ): Koko tieliikenne tal. erät arvotus-

8 8 (28) pl. verot verot erät Yhteensä Ajoneuvokustannukset 9,32 6,53 15,85 Aikakustannukset 4,74 4,69 9,43 Onnettomuuskust. 1,35 0,34 2,36 4,05 Yhteensä 15,41 6,87 7,05 29,33 Kokonaiskustannuksista 22,8 mrd on muuttuvia ja 6,5 mrd kiinteitä. Veroja muuttuviin kustannuksiin sisältyy 4,21 mrd ja kiinteisiin 2,66 mrd. Muuttuviin kustannuksiin sisältyy 7,05 mrd arvotuseriä (ajan arvoissa ja onnettomuuskustannuksissa). Edellä olevaa vastaava, pelkästään Tiehallinnon pitämien maanteiden liikenteeseen kohdistuva jaottelu on seuraava (mrd ). Siinä kiinteät kustannukset on ositettu liikennesuoritteiden suhteessa: Maantiet tal. erät arvotuspl. verot verot erät Yhteensä Ajoneuvokustannukset 6,33 4,28 10,61 Aikakustannukset 2,92 2,16 5,08 Onnettomuuskust. 0,88 0,23 1,39 2,50 Yhteensä 10,13 4,51 3,55 18,19 Ajoneuvotyypin, tiepiirin ja kustannuslajin mukaan jaotellut liitteinä olevat tulostaulukot ovat seuraavat: 1. Ajoneuvotyyppikohtainen yhteenveto; aikakustannukset, muuttuvat ajoneuvokustannukset, kiinteät ajoneuvokustannukset, muuttuvat onnettomuuskustannukset ja kiinteät onnettomuus-kustannukset sekä kaikki kustannukset ajoneuvotyypeittäin jaoteltuna resurssikustannuksiin, erityisveroihin, yleisiin veroihin ja arvotuseriin. 2. Muuttuvat ja kiinteät kustannukset yhteensä ajoneuvotyypeittäin ja tiepiireittäin jaoteltuna resurssikustannuksiin, erityisveroihin, yleisiin veroihin ja arvotuseriin kokonaismäärinä ja laskettuna ajokilometriä kohti. 3. Muuttuvat kustannukset yhteensä ajoneuvotyypeittäin ja tiepiireittäin jaoteltuna resurssikustannuksiin, erityisveroihin, yleisiin veroihin ja arvotuseriin kokonaismäärinä ja laskettuna ajokilometriä kohti. 4. Kiinteät kustannukset yhteensä ajoneuvotyypeittäin ja tiepiireittäin jaoteltuna resurssikustannuksiin, erityisveroihin ja yleisiin veroihin kokonaismäärinä ja laskettuna ajoneuvoa kohti. 5. Liikennesuoritteet ja autojen lukumäärät autotyypeittäin ja tiepiireittäin sekä aikakustannukset ajoneuvotyypeittäin ja tiepiireittäin jaoteltuna työajan matkoihin, työ- ja asiointimatkoihin sekä vapaa-ajan matkoihin kokonaismäärinä ja laskettuna ajokilometriä kohti. 6. Polttoainekustannukset ajoneuvotyypeittäin ja tiepiireittäin jaoteltuna verottomiin hintoihin, erityisveroihin ja yleisiin veroihin kokonaismäärinä ja laskettuna ajokilometriä kohti. 7. Poistot suoritteen perusteella ajoneuvotyypeittäin ja tiepiireittäin jaoteltuna resurssi-kustannuksiin, ja yleisiin veroihin kokonaismäärinä ja laskettuna ajokilometriä kohti.

9 9 (28) 8. Korjaus-, huolto- ja rengaskustannukset ajoneuvotyypeittäin ja tiepiireittäin jaoteltuna resurssikustannuksiin, ja yleisiin veroihin kokonaismäärinä ja laskettuna ajokilometriä kohti. 9. Onnettomuuskustannukset ajoneuvotyypeittäin ja tiepiireittäin jaoteltuna taloudellisiin eriin ja arvotuseriin sekä vakuutuskorvauksiin kokonaismäärinä ja laskettuna ajokilometriä kohti. 10.Kiinteät poistot, korot sekä säilytys- ja pysäköintikustannukset ajoneuvotyypeittäin ja tiepiireittäin jaoteltuna resurssikustannuksiin ja yleisiin veroihin kokonaismäärinä ja laskettuna ajoneuvoa kohti. 11.Moottoriajoneuvovero, ajoneuvovero sekä auto- ja moottoripyörävero ajoneuvotyypeittäin ja tiepiireittäin kokonaismäärinä ja laskettuna ajoneuvoa kohti. 12. Liikenne- ja autovakuutusmaksut sekä niihin liittyvät vakuutusmaksuvero ja sairaanhoitovero ajoneuvotyypeittäin ja tiepiireittäin kokonaismäärinä ja laskettuna ajokilometriä kohti.

10 10 (28) Liitetaulukko 1 AJONEUVOTYYPPIKOHTAINEN YHTEENVETO milj. euro 2007 Henkilöautot Yhteensä Resurssikust Erityisverot Yleiset verot Arvotuserät Aikakustannukset Muutt. ajon. kust Kiint. ajon. kust Muutt. onn. kust Kiint. onn. kust Kustannukset yht Pakettiautot Yhteensä Resurssikust Erityisverot Yleiset verot Arvotuserät Aikakustannukset Muutt. ajon. kust Kiint. ajon. kust Muutt. onn. kust Kiint. onn. kust Kustannukset yht Kuorma-autot Yhteensä Resurssikust Erityisverot Yleiset verot Arvotuserät Aikakustannukset Muutt. ajon. kust Kiint. ajon. kust Muutt. onn. kust Kiint. onn. kust Kustannukset yht Linja-autot Yhteensä Resurssikust Erityisverot Yleiset verot Arvotuserät Aikakustannukset Muutt. ajon. kust Kiint. ajon. kust Muutt. onn. kust Kiint. onn. kust Kustannukset yht Kaikki autot Yhteensä Resurssikust Erityisverot Yleiset verot Arvotuserät Aikakustannukset Muutt. ajon. kust Kiint. ajon. kust Muutt. onn. kust Kiint. onn. kust Kustannukset yht

11 11 (28) Liitetaulukko 2 Muuttuvat ja kiinteät kustannukset yhteensä Uusimaa 5281,6 681,0 809,2 479,0 7250,8 Turku 2744,0 366,4 582,7 180,5 3873,7 Kaakkois-Suomi 2237,8 283,9 451,8 149,9 3123,5 Häme 3025,6 395,2 602,5 196,1 4219,3 Savo-Karjala 1777,6 229,5 341,8 126,3 2475,1 Keski-Suomi 1106,1 143,0 229,2 73,8 1552,0 Vaasa 1846,1 249,1 388,8 123,5 2607,5 Oulu 2040,4 262,1 404,2 138,0 2844,7 Lappi 999,4 133,7 177,4 73,3 1383,9 Koko maa 21058,7 2743,7 3987,6 1540, ,5 Muuttuvat ja kiinteät kustannukset yhteensä, resurssikustannukset Uusimaa 2384,6 408,2 586,1 254,5 3633,4 Turku 1310,4 226,8 420,8 100,0 2057,9 Kaakkois-Suomi 1073,3 177,5 323,7 82,5 1657,0 Häme 1461,9 244,8 435,4 109,7 2251,8 Savo-Karjala 858,1 144,1 246,0 71,3 1319,6 Keski-Suomi 536,0 89,8 164,3 40,8 831,0 Vaasa 897,0 157,2 281,4 68,4 1403,9 Oulu 984,2 167,0 290,2 75,4 1516,7 Lappi 481,6 86,0 127,5 41,5 736,6 Koko maa 9987,1 1701,3 2875,3 844, ,9 Muuttuvat ja kiinteät kustannukset yhteensä, erityisverot Uusimaa 1081,3 92,9 87,5 20,1 1281,9 Turku 449,6 46,2 63,5 8,4 567,7 Kaakkois-Suomi 337,1 32,2 49,5 7,1 425,9 Häme 494,1 51,1 65,0 8,9 619,2 Savo-Karjala 255,8 25,5 37,0 5,7 324,1 Keski-Suomi 164,3 16,8 25,1 3,5 209,7 Vaasa 275,0 29,5 41,8 5,7 352,0 Oulu 293,4 28,9 44,2 6,7 373,2 Lappi 137,3 15,5 19,3 3,5 175,6 Koko maa 3488,1 338,6 433,0 69,6 4329,3

12 12 (28) Muuttuvat ja kiinteät kustannukset yhteensä, ALV, VMV Uusimaa 429,7 51,0 89,2 19,4 589,3 Turku 240,7 29,4 64,5 8,4 342,9 Kaakkois-Suomi 194,6 23,0 50,2 6,9 274,6 Häme 263,5 31,6 66,6 9,1 370,8 Savo-Karjala 156,5 18,6 37,6 6,0 218,7 Keski-Suomi 97,0 11,7 25,5 3,4 137,5 Vaasa 163,2 20,3 42,9 5,7 232,0 Oulu 179,9 21,8 44,9 6,3 252,9 Lappi 88,5 11,4 19,7 3,5 123,0 Koko maa 1813,5 218,7 441,1 68,6 2541,9 Muuttuvat ja kiinteät kustannukset yhteensä, arvotuserät Uusimaa 1386,0 128,8 46,4 185,0 1746,3 Turku 743,4 64,1 34,0 63,7 905,1 Kaakkois-Suomi 632,9 51,2 28,4 53,4 766,0 Häme 806,1 67,6 35,5 68,4 977,5 Savo-Karjala 507,1 41,3 21,1 43,3 612,7 Keski-Suomi 308,7 24,7 14,3 26,1 373,8 Vaasa 510,9 42,1 22,7 43,8 619,6 Oulu 582,9 44,3 25,0 49,6 701,9 Lappi 292,0 20,9 10,9 24,8 348,6 Koko maa 5770,0 485,1 238,2 558,1 7051,4

13 13 (28) Liitetaulukko 3 Muuttuvat kustannukset yhteensä milj. euro 2007 Uusimaa 3757,6 537,7 646,5 439,0 5380,8 Turku 2064,9 279,2 467,5 161,8 2973,5 Kaakkois-Suomi 1768,5 233,3 386,9 137,6 2526,3 Häme 2235,0 301,8 482,1 174,5 3193,5 Savo-Karjala 1409,8 186,1 287,3 110,8 1994,0 Keski-Suomi 864,2 114,2 194,8 67,3 1240,6 Vaasa 1414,4 187,6 310,2 111,5 2023,8 Oulu 1639,9 213,2 342,0 128,6 2323,8 Lappi 834,7 106,9 148,5 65,3 1155,4 Koko maa 15989,1 2160,0 3266,0 1396, ,6 Muuttuvat kustannukset yhteensä, resurssikustannukset Uusimaa 1666,8 328,3 455,8 218,2 2669,1 Turku 923,2 171,5 328,5 83,0 1506,3 Kaakkois-Suomi 803,2 145,4 271,7 71,4 1291,6 Häme 1009,5 187,2 339,0 90,1 1625,9 Savo-Karjala 636,8 115,8 202,4 57,3 1012,3 Keski-Suomi 392,8 71,5 136,8 34,9 636,1 Vaasa 636,7 116,5 218,5 57,5 1029,1 Oulu 746,2 134,7 240,4 66,9 1188,1 Lappi 383,4 68,3 104,4 34,2 590,3 Koko maa 7198,7 1339,1 2297,6 713, ,9 Muuttuvat kustannukset yhteensä, erityisverot Uusimaa 391,1 40,1 73,2 19,6 524,0 Turku 220,8 21,7 53,3 8,2 304,0 Kaakkois-Suomi 182,0 18,0 43,8 6,9 250,7 Häme 229,8 23,1 54,3 8,7 315,9 Savo-Karjala 145,6 14,2 32,2 5,5 197,6 Keski-Suomi 89,0 8,9 22,1 3,4 123,4 Vaasa 146,1 14,3 34,9 5,6 200,7 Oulu 169,9 16,8 38,7 6,6 231,9 Lappi 87,0 8,6 16,8 3,4 115,8 Koko maa 1661,1 165,7 369,2 68,0 2264,0

14 14 (28) Muuttuvat kustannukset yhteensä, ALV Uusimaa 313,6 40,5 71,1 16,1 441,4 Turku 177,6 21,9 51,7 6,9 258,1 Kaakkois-Suomi 150,5 18,7 43,0 5,9 218,0 Häme 189,7 23,9 53,3 7,4 274,2 Savo-Karjala 120,4 14,8 31,6 4,7 171,4 Keski-Suomi 73,7 9,2 21,7 2,9 107,4 Vaasa 120,7 14,8 34,2 4,7 174,3 Oulu 140,9 17,4 38,0 5,6 201,8 Lappi 72,3 9,0 16,5 2,9 100,7 Koko maa 1359,3 170,1 360,9 57,0 1947,3 Muuttuvat kustannukset yhteensä, arvotuserät Uusimaa 1386,0 128,8 46,4 185,0 1746,3 Turku 743,4 64,1 34,0 63,7 905,1 Kaakkois-Suomi 632,9 51,2 28,4 53,4 766,0 Häme 806,1 67,6 35,5 68,4 977,5 Savo-Karjala 507,1 41,3 21,1 43,3 612,7 Keski-Suomi 308,7 24,7 14,3 26,1 373,8 Vaasa 510,9 42,1 22,7 43,8 619,6 Oulu 582,9 44,3 25,0 49,6 701,9 Lappi 292,0 20,9 10,9 24,8 348,6 Koko maa 5770,0 485,1 238,2 558,1 7051,4

15 15 (28) Liitetaulukko 4 Kiinteät kustannukset yhteensä Uusimaa 1524,0 143,3 162,8 40,0 1870,1 Turku 679,1 87,1 115,2 18,8 900,2 Kaakkois-Suomi 469,3 50,6 64,9 12,3 597,1 Häme 790,6 93,4 120,3 21,6 1025,8 Savo-Karjala 367,8 43,4 54,5 15,5 481,1 Keski-Suomi 241,8 28,7 34,3 6,5 311,4 Vaasa 431,7 61,5 78,5 12,0 583,7 Oulu 400,5 48,8 62,2 9,4 520,9 Lappi 164,7 26,9 28,9 8,0 228,5 Koko maa 5069,6 583,7 721,6 144,0 6518,9 Kiinteät kustannukset yhteensä, resurssikustannukset Uusimaa 717,7 79,9 130,3 36,3 964,3 Turku 387,1 55,3 92,2 17,0 551,6 Kaakkois-Suomi 270,1 32,1 52,0 11,2 365,3 Häme 452,4 57,5 96,3 19,6 625,8 Savo-Karjala 221,3 28,3 43,6 14,0 307,3 Keski-Suomi 143,2 18,3 27,5 5,9 195,0 Vaasa 260,3 40,7 62,9 10,9 374,8 Oulu 238,0 32,3 49,8 8,5 328,6 Lappi 98,3 17,6 23,1 7,2 146,3 Koko maa 2788,4 362,2 577,7 130,6 3859,0 Kiinteät kustannukset yhteensä, erityisverot Uusimaa 690,2 52,8 14,4 0,5 757,9 Turku 228,9 24,4 10,2 0,2 263,7 Kaakkois-Suomi 155,1 14,2 5,7 0,1 175,2 Häme 264,4 28,1 10,6 0,3 303,3 Savo-Karjala 110,2 11,3 4,8 0,2 126,5 Keski-Suomi 75,3 7,9 3,0 0,1 86,3 Vaasa 128,9 15,2 6,9 0,1 151,2 Oulu 123,5 12,2 5,5 0,1 141,3 Lappi 50,3 6,8 2,6 0,1 59,8 Koko maa 1827,0 172,9 63,7 1,7 2065,3

16 16 (28) Kiinteät kustannukset yhteensä, ALV ja vaakutusmaksuvero Uusimaa 116,1 10,5 18,1 3,2 147,9 Turku 63,1 7,4 12,8 1,5 84,8 Kaakkois-Suomi 44,1 4,3 7,2 1,0 56,6 Häme 73,8 7,7 13,4 1,7 96,7 Savo-Karjala 36,2 3,8 6,0 1,3 47,3 Keski-Suomi 23,3 2,5 3,8 0,5 30,1 Vaasa 42,5 5,5 8,7 1,0 57,7 Oulu 39,0 4,4 6,9 0,8 51,0 Lappi 16,1 2,4 3,2 0,6 22,4 Koko maa 454,2 48,6 80,1 11,7 594,6

17 17 (28) Liitetaulukko 5 Liikennesuoritteet milj. ajon. km 2007 Uusimaa Turku Kaakkois-Suomi Häme Savo-Karjala Keski-Suomi Vaasa Oulu Lappi Koko maa Matka-ajan arvot; kaikki matkat milj. euro 2007 Uusimaa 1536,9 272,6 200,4 334,5 2344,4 Turku 810,0 134,8 142,7 117,6 1205,1 Kaakkois-Suomi 702,1 110,2 116,8 99,6 1028,7 Häme 888,3 144,6 147,0 126,9 1306,8 Savo-Karjala 556,8 88,6 88,6 80,4 814,4 Keski-Suomi 342,4 53,6 58,7 48,7 503,4 Vaasa 558,5 90,0 95,3 81,2 825,0 Oulu 644,2 98,5 103,5 92,7 939,0 Lappi 324,7 47,9 45,1 46,7 464,4 Koko maa 6364,0 1040,9 998,0 1028,3 9431,3 Matka-ajan arvot; työajan matkat milj. euro 2007 Uusimaa 596,6 181,4 200,4 157,7 1136,0 Turku 316,9 91,8 142,7 56,8 608,2 Kaakkois-Suomi 284,3 77,1 116,8 48,6 526,8 Häme 355,5 100,0 147,0 61,7 664,2 Savo-Karjala 221,8 61,8 88,6 39,1 411,3 Keski-Suomi 138,7 37,8 58,7 23,8 259,0 Vaasa 220,6 62,5 95,3 39,3 417,6 Oulu 260,3 70,9 103,5 45,3 480,0 Lappi 133,8 35,5 45,1 23,0 237,3 Koko maa 2528,4 718,8 998,0 495,2 4740,5

18 18 (28) Matka-ajan arvot; työmatkat ja asiointi milj. euro 2007 Uusimaa 574,9 42,1 0,0 119,1 736,1 Turku 300,2 19,8 0,0 39,6 359,6 Kaakkois-Suomi 249,5 15,3 0,0 32,5 297,3 Häme 320,4 20,6 0,0 41,9 382,8 Savo-Karjala 202,0 12,4 0,0 26,6 241,0 Keski-Suomi 121,6 7,3 0,0 15,9 144,7 Vaasa 204,7 12,7 0,0 27,1 244,5 Oulu 229,6 12,7 0,0 30,3 272,6 Lappi 112,9 5,7 0,0 14,9 133,5 Koko maa 2315,9 148,6 0,0 347,7 2812,2 Matka-ajan arvot; vapaa-ajan matkat milj. euro 2007 Uusimaa 365,4 49,1 0,0 57,8 472,3 Turku 192,9 23,1 0,0 21,2 237,3 Kaakkois-Suomi 168,3 17,8 0,0 18,5 204,6 Häme 212,4 24,0 0,0 23,4 259,8 Savo-Karjala 133,0 14,4 0,0 14,7 162,2 Keski-Suomi 82,1 8,5 0,0 9,1 99,6 Vaasa 133,2 14,8 0,0 14,8 162,8 Oulu 154,3 14,8 0,0 17,2 186,4 Lappi 78,1 6,7 0,0 8,8 93,6 Koko maa 1519,7 173,4 0,0 185,5 1878,6

19 19 (28) Liitetaulukko 6 Polttoainekustannukset yhteensä milj. euro 2007 Uusimaa 922,9 124,1 233,3 62,6 1343,0 Turku 520,9 67,2 170,1 26,2 784,4 Kaakkois-Suomi 429,2 55,7 139,7 22,2 646,8 Häme 542,0 71,3 173,3 27,8 814,4 Savo-Karjala 343,4 44,0 102,8 17,7 507,9 Keski-Suomi 210,0 27,5 70,4 10,9 318,7 Vaasa 344,6 44,1 111,2 17,7 517,5 Oulu 400,6 51,9 123,4 20,9 596,8 Lappi 205,1 26,7 53,5 10,9 296,1 Koko maa 3918,7 512,4 1177,6 216,8 5825,6 Polttoainekustannukset, verottomat hinnat Uusimaa 365,4 61,6 118,1 31,7 576,8 Turku 206,2 33,4 86,1 13,3 338,9 Kaakkois-Suomi 169,8 27,6 70,7 11,2 279,4 Häme 214,5 35,4 87,7 14,1 351,7 Savo-Karjala 135,9 21,9 52,0 9,0 218,7 Keski-Suomi 83,1 13,6 35,6 5,5 137,8 Vaasa 136,4 21,9 56,3 9,0 223,5 Oulu 158,5 25,7 62,4 10,6 257,3 Lappi 81,1 13,2 27,1 5,5 126,9 Koko maa 1551,0 254,3 596,1 109,8 2511,1 Polttoainekustannukset, erityisverot Uusimaa 391,1 40,1 73,2 19,6 524,0 Turku 220,8 21,7 53,3 8,2 304,0 Kaakkois-Suomi 182,0 18,0 43,8 6,9 250,7 Häme 229,8 23,1 54,3 8,7 315,9 Savo-Karjala 145,6 14,2 32,2 5,5 197,6 Keski-Suomi 89,0 8,9 22,1 3,4 123,4 Vaasa 146,1 14,3 34,9 5,6 200,7 Oulu 169,9 16,8 38,7 6,6 231,9 Lappi 87,0 8,6 16,8 3,4 115,8 Koko maa 1661,1 165,7 369,2 68,0 2264,0

20 20 (28) Polttoainekustannukset, ALV:t milj. euro 2007 Uusimaa 166,4 22,4 42,1 11,3 242,2 Turku 93,9 12,1 30,7 4,7 141,5 Kaakkois-Suomi 77,4 10,0 25,2 4,0 116,6 Häme 97,7 12,9 31,3 5,0 146,9 Savo-Karjala 61,9 7,9 18,5 3,2 91,6 Keski-Suomi 37,9 5,0 12,7 2,0 57,5 Vaasa 62,1 8,0 20,0 3,2 93,3 Oulu 72,2 9,4 22,2 3,8 107,6 Lappi 37,0 4,8 9,6 2,0 53,4 Koko maa 706,7 92,4 212,4 39,1 1050,5

21 21 (28) Liitetaulukko 7 Poistot suoritteen perusteella Uusimaa 284,2 38,1 65,6 18,2 406,1 Turku 161,5 20,7 47,6 8,0 237,7 Kaakkois-Suomi 141,1 18,1 40,2 7,1 206,5 Häme 177,5 23,2 49,8 8,8 259,3 Savo-Karjala 112,8 14,3 29,5 5,6 162,3 Keski-Suomi 69,1 9,0 20,3 3,5 101,9 Vaasa 113,1 14,3 32,0 5,6 165,0 Oulu 132,5 17,0 35,6 6,7 191,8 Lappi 68,3 8,8 15,4 3,5 95,9 Koko maa 1260,1 163,5 336,0 67,0 1826,6 Poistot suoritteen perusteella ilman ALV-osuutta Uusimaa 233,0 31,2 53,8 16,8 334,8 Turku 132,4 16,9 39,0 7,4 195,7 Kaakkois-Suomi 115,7 14,9 33,0 6,5 170,0 Häme 145,5 19,0 40,8 8,2 213,5 Savo-Karjala 92,5 11,8 24,2 5,2 133,6 Keski-Suomi 56,7 7,3 16,6 3,2 83,9 Vaasa 92,7 11,7 26,2 5,2 135,8 Oulu 108,6 13,9 29,1 6,2 157,9 Lappi 56,0 7,2 12,6 3,2 79,0 Koko maa 1032,9 134,0 275,4 62,0 1504,3 Poistot suoritteen perusteella, ALV-osuudet Uusimaa 51,3 6,9 11,8 1,3 71,3 Turku 29,1 3,7 8,6 0,6 42,0 Kaakkois-Suomi 25,4 3,3 7,3 0,5 36,5 Häme 32,0 4,2 9,0 0,7 45,8 Savo-Karjala 20,3 2,6 5,3 0,4 28,7 Keski-Suomi 12,5 1,6 3,7 0,3 18,0 Vaasa 20,4 2,6 5,8 0,4 29,2 Oulu 23,9 3,1 6,4 0,5 33,9 Lappi 12,3 1,6 2,8 0,3 16,9 Koko maa 227,2 29,5 60,6 5,0 322,3

22 22 (28) Liitetaulukko 8 Korjaus-, huolto- ja rengaskustannukset Uusimaa 532,1 62,3 95,3 19,4 709,1 Turku 302,3 33,8 69,2 8,5 413,8 Kaakkois-Suomi 264,2 29,7 58,4 7,6 359,8 Häme 332,3 37,9 72,3 9,4 452,0 Savo-Karjala 211,2 23,4 42,9 6,0 283,6 Keski-Suomi 129,4 14,7 29,5 3,7 177,3 Vaasa 211,6 23,4 46,4 6,0 287,5 Oulu 248,1 27,8 51,7 7,2 334,7 Lappi 127,8 14,4 22,4 3,7 168,3 Koko maa 2359,1 267,3 488,0 71,6 3186,1 Korjaus-, huolto- ja rengaskustannukset ilman ALV:a Uusimaa 436,2 51,1 78,1 15,9 581,2 Turku 247,8 27,7 56,7 7,0 339,2 Kaakkois-Suomi 216,5 24,3 47,9 6,2 294,9 Häme 272,4 31,1 59,3 7,7 370,5 Savo-Karjala 173,1 19,2 35,1 4,9 232,4 Keski-Suomi 106,1 12,0 24,2 3,0 145,3 Vaasa 173,5 19,2 38,1 4,9 235,7 Oulu 203,4 22,8 42,3 5,9 274,3 Lappi 104,8 11,8 18,3 3,1 137,9 Koko maa 1933,7 219,1 400,0 58,7 2611,5 Korjaus-, huolto- ja rengaskustannukset, ALV-osuudet Uusimaa 96,0 11,2 17,2 3,5 127,9 Turku 54,5 6,1 12,5 1,5 74,6 Kaakkois-Suomi 47,6 5,4 10,5 1,4 64,9 Häme 59,9 6,8 13,0 1,7 81,5 Savo-Karjala 38,1 4,2 7,7 1,1 51,1 Keski-Suomi 23,3 2,6 5,3 0,7 32,0 Vaasa 38,2 4,2 8,4 1,1 51,9 Oulu 44,7 5,0 9,3 1,3 60,4 Lappi 23,0 2,6 4,0 0,7 30,3 Koko maa 425,4 48,2 88,0 12,9 574,5

23 23 (28) Liitetaulukko 9 Onnettomuuskustannukset yhteensä vähennettynä vakuutuskorvauksilla Uusimaa 481,4 40,6 51,9 4,2 578,1 Turku 270,2 22,8 38,0 1,5 332,4 Kaakkois-Suomi 231,9 19,6 31,8 1,2 284,5 Häme 294,9 24,9 39,7 1,6 361,0 Savo-Karjala 185,6 15,6 23,6 1,0 225,8 Keski-Suomi 113,3 9,5 16,0 0,6 139,4 Vaasa 186,6 15,7 25,4 1,0 228,7 Oulu 214,4 18,1 27,9 1,1 261,5 Lappi 108,8 9,2 12,1 0,6 130,6 Koko maa 2087,1 175,9 266,3 12,8 2542,1 Onnettomuuskustannusten taloudelliset erät Uusimaa 184,8 15,6 16,2 2,2 218,7 Turku 103,0 8,7 11,9 0,8 124,4 Kaakkois-Suomi 87,3 7,4 9,9 0,6 105,2 Häme 111,8 9,4 12,4 0,8 134,4 Savo-Karjala 69,9 5,9 7,4 0,5 83,7 Keski-Suomi 42,5 3,6 5,0 0,3 51,4 Vaasa 70,5 5,9 7,9 0,5 84,9 Oulu 79,7 6,7 8,7 0,6 95,7 Lappi 40,0 3,4 3,8 0,3 47,4 Koko maa 789,6 66,5 83,0 6,6 945,7 Onnettomuuskustannusten arvotuserät Uusimaa 445,7 37,6 46,4 8,2 537,9 Turku 250,2 21,1 34,0 2,9 308,2 Kaakkois-Suomi 215,1 18,1 28,4 2,4 264,0 Häme 273,3 23,0 35,5 3,1 334,9 Savo-Karjala 172,1 14,5 21,1 1,9 209,6 Keski-Suomi 105,1 8,9 14,3 1,2 129,4 Vaasa 173,0 14,6 22,7 2,0 212,2 Oulu 199,0 16,8 25,0 2,2 243,0 Lappi 101,0 8,5 10,9 1,1 121,5 Koko maa 1934,4 163,0 238,2 25,0 2360,6

24 24 (28) Onnettomuuskustannusten taloudelliset erät vähennettynä vakuutuskorvauksilla Uusimaa 35,7 3,0 5,5-4,0 40,2 Turku 19,9 1,7 4,0-1,4 23,9 Kaakkois-Suomi 16,9 1,4 3,4-1,2 18,4 Häme 21,6 1,8 4,2-1,5 24,8 Savo-Karjala 13,5 1,1 2,5-0,9 14,9 Keski-Suomi 8,2 0,7 1,7-0,6 8,8 Vaasa 13,6 1,2 2,7-1,0 15,3 Oulu 15,4 1,3 2,9-1,1 15,3 Lappi 7,7 0,7 1,3-0,5 6,9 Koko maa 152,7 12,9 28,1-12,2 168,3 Onnettomuuskustannukset, vakuutuskorvaukset milj. euro 2007 Uusimaa 149,1 12,6 10,7 6,2 178,5 Turku 83,1 7,0 7,8 2,2 100,1 Kaakkois-Suomi 70,4 5,9 6,5 1,8 84,7 Häme 90,1 7,6 8,2 2,3 108,3 Savo-Karjala 56,4 4,8 4,9 1,5 67,5 Keski-Suomi 34,3 2,9 3,3 0,9 41,3 Vaasa 56,9 4,8 5,2 1,5 68,4 Oulu 64,3 5,4 5,7 1,7 77,1 Lappi 32,2 2,7 2,5 0,8 38,3 Koko maa 636,9 53,7 54,9 18,8 764,2

25 25 (28) Liitetaulukko 10 Kiinteät poistot yhteensä milj. euro 2007 Uusimaa 322,1 35,4 75,8 18,6 451,9 Turku 175,1 25,0 53,6 8,7 262,4 Kaakkois-Suomi 122,4 14,6 30,2 5,7 172,9 Häme 204,8 26,1 56,0 10,0 296,9 Savo-Karjala 100,4 12,9 25,4 7,2 145,9 Keski-Suomi 64,6 8,2 16,0 3,0 91,9 Vaasa 117,9 18,5 36,6 5,6 178,6 Oulu 108,2 14,7 29,0 4,4 156,2 Lappi 44,7 8,1 13,5 3,7 69,9 Koko maa 1260,1 163,5 336,0 67,0 1826,6 Kiinteät poistot, ALV-osuudet milj. euro 2007 Uusimaa 58,1 6,4 13,7 1,4 79,5 Turku 31,6 4,5 9,7 0,6 46,4 Kaakkois-Suomi 22,1 2,6 5,4 0,4 30,6 Häme 36,9 4,7 10,1 0,7 52,5 Savo-Karjala 18,1 2,3 4,6 0,5 25,5 Keski-Suomi 11,7 1,5 2,9 0,2 16,2 Vaasa 21,3 3,3 6,6 0,4 31,6 Oulu 19,5 2,7 5,2 0,3 27,7 Lappi 8,1 1,5 2,4 0,3 12,2 Koko maa 227,2 29,5 60,6 5,0 322,3 Kiinteät poistot ilman ALV-osuuksia milj. euro 2007 Uusimaa 264,0 29,0 62,1 17,2 372,4 Turku 143,5 20,5 44,0 8,1 216,0 Kaakkois-Suomi 100,3 11,9 24,8 5,3 142,3 Häme 167,9 21,4 45,9 9,3 244,4 Savo-Karjala 82,3 10,6 20,8 6,7 120,3 Keski-Suomi 53,0 6,8 13,1 2,8 75,6 Vaasa 96,7 15,2 30,0 5,2 147,0 Oulu 88,7 12,1 23,7 4,0 128,5 Lappi 36,6 6,6 11,0 3,4 57,7 Koko maa 1032,9 134,0 275,4 62,0 1504,3

26 26 (28) Korot milj. euro 2007 Uusimaa 97,8 21,1 45,6 10,6 175,1 Turku 53,2 14,9 32,3 5,0 105,3 Kaakkois-Suomi 37,2 8,7 18,2 3,3 67,3 Häme 62,2 15,5 33,7 5,7 117,1 Savo-Karjala 30,5 7,7 15,3 4,1 57,5 Keski-Suomi 19,6 4,9 9,6 1,7 35,9 Vaasa 35,8 11,0 22,0 3,2 72,0 Oulu 32,9 8,8 17,4 2,5 61,5 Lappi 13,6 4,8 8,1 2,1 28,6 Koko maa 382,7 97,4 202,1 38,1 720,4 Säilytyskustannukset ja pysäköintimaksut Uusimaa 106,8 12,0 3,7 0,5 122,9 Turku 55,0 7,3 2,6 0,2 65,1 Kaakkois-Suomi 37,9 4,2 1,5 0,1 43,7 Häme 63,9 7,6 2,7 0,3 74,4 Savo-Karjala 30,8 3,6 1,2 0,2 35,9 Keski-Suomi 20,6 2,5 0,8 0,1 24,0 Vaasa 36,6 5,2 1,8 0,1 43,7 Oulu 32,8 4,0 1,4 0,1 38,3 Lappi 13,5 2,2 0,7 0,1 16,4 Koko maa 397,8 48,7 16,2 1,7 464,4

27 27 (28) Liitetaulukko 11 Moottoriajoneuvovero milj. euro 2007 Uusimaa 42,2 6,7 13,3 0,0 62,2 Turku 22,9 4,7 9,4 0,0 37,1 Kaakkois-Suomi 16,0 2,8 5,3 0,0 24,1 Häme 26,8 4,9 9,8 0,0 41,6 Savo-Karjala 13,2 2,4 4,4 0,0 20,0 Keski-Suomi 8,5 1,6 2,8 0,0 12,8 Vaasa 15,4 3,5 6,4 0,0 25,4 Oulu 14,2 2,8 5,1 0,0 22,0 Lappi 5,9 1,5 2,4 0,0 9,7 Koko maa 165,1 31,0 58,9 0,0 254,9 Ajoneuvovero milj. euro 2007 Uusimaa 76,0 7,1 0,0 0,0 83,1 Turku 41,3 5,0 0,0 0,0 46,3 Kaakkois-Suomi 28,9 2,9 0,0 0,0 31,8 Häme 48,3 5,2 0,0 0,0 53,5 Savo-Karjala 23,7 2,6 0,0 0,0 26,3 Keski-Suomi 15,2 1,7 0,0 0,0 16,9 Vaasa 27,8 3,7 0,0 0,0 31,5 Oulu 25,5 3,0 0,0 0,0 28,5 Lappi 10,5 1,6 0,0 0,0 12,2 Koko maa 297,3 32,8 0,0 0,0 330,1 Autovero Uusimaa 557,6 37,9 0,0 0,0 595,6 Turku 156,8 13,9 0,0 0,0 170,7 Kaakkois-Suomi 104,8 8,1 0,0 0,0 112,8 Häme 180,1 17,1 0,0 0,0 197,2 Savo-Karjala 68,9 5,9 0,0 0,0 74,7 Keski-Suomi 48,7 4,5 0,0 0,0 53,2 Vaasa 80,4 7,5 0,0 0,0 87,9 Oulu 79,0 6,0 0,0 0,0 85,0 Lappi 31,9 3,4 0,0 0,0 35,4 Koko maa 1308,1 104,3 0,0 0,0 1412,4

28 28 (28) Liitetaulukko 12 Liikenne- ja autovakuutusmaksut milj. euro 2007 Uusimaa 321,6 23,0 24,5 10,3 379,4 Turku 174,8 16,2 17,3 4,8 213,2 Kaakkois-Suomi 122,2 9,4 9,8 3,2 144,6 Häme 204,5 16,9 18,1 5,6 245,1 Savo-Karjala 100,3 8,4 8,2 4,0 120,8 Keski-Suomi 64,5 5,3 5,2 1,7 76,7 Vaasa 117,8 12,0 11,8 3,1 144,7 Oulu 108,0 9,6 9,3 2,4 129,4 Lappi 44,6 5,2 4,3 2,1 56,3 Koko maa 1258,4 106,0 108,4 37,2 1510,0 Liikenne- ja autovakuutusmaksujen vakuutusmaksuvero Uusimaa 58,0 4,1 4,4 1,9 68,4 Turku 31,5 2,9 3,1 0,9 38,4 Kaakkois-Suomi 22,0 1,7 1,8 0,6 26,1 Häme 36,9 3,0 3,3 1,0 44,2 Savo-Karjala 18,1 1,5 1,5 0,7 21,8 Keski-Suomi 11,6 1,0 0,9 0,3 13,8 Vaasa 21,2 2,2 2,1 0,6 26,1 Oulu 19,5 1,7 1,7 0,4 23,3 Lappi 8,0 0,9 0,8 0,4 10,1 Koko maa 226,9 19,1 19,6 6,7 272,3 Liikennevakuutusmaksun sairaanhoitovero Uusimaa 14,4 1,0 1,1 0,5 17,0 Turku 7,9 0,7 0,8 0,2 9,6 Kaakkois-Suomi 5,5 0,4 0,4 0,1 6,5 Häme 9,2 0,8 0,8 0,3 11,0 Savo-Karjala 4,5 0,4 0,4 0,2 5,4 Keski-Suomi 2,9 0,2 0,2 0,1 3,4 Vaasa 5,3 0,5 0,5 0,1 6,5 Oulu 4,9 0,4 0,4 0,1 5,8 Lappi 2,0 0,2 0,2 0,1 2,5 Koko maa 56,5 4,8 4,9 1,7 67,8

Tieliikenteen Tietokeskus Harri Kallberg 13.11.2012 TIELIIKENTEEN KUSTANNUSARVIO 2011

Tieliikenteen Tietokeskus Harri Kallberg 13.11.2012 TIELIIKENTEEN KUSTANNUSARVIO 2011 1 Tieliikenteen Tietokeskus Harri Kallberg 13.11.2012 TIELIIKENTEEN KUSTANNUSARVIO 2011 Tieliikenteen Tietokeskus on uudistanut vuosittain laadittavan tieliikenteen kustannusarvion koskemaan vuotta 2011.

Lisätiedot

Tiedosto on tarkoitettu kohdistumaan vuoteen 2006. Liikenneonnettomuuksien jakaumien kohdalla on jouduttu turvautumaan vuoden 2005 tietoihin.

Tiedosto on tarkoitettu kohdistumaan vuoteen 2006. Liikenneonnettomuuksien jakaumien kohdalla on jouduttu turvautumaan vuoden 2005 tietoihin. 1 (29) 20.4.2007 TIELIIKENTEEN KUSTANNUSARVIO 2006 1. Tiedoston rakenne Tieliikenteen Tietokeskus on uudistanut vuosittain laadittavan tieliikenteen kustannusarvion koskemaan vuotta 2006. Merkittäviä muutoksia

Lisätiedot

Tieliikenteen Tietokeskus Harri Kallberg 20.4.2010 TIELIIKENTEEN KUSTANNUSARVIO 2009

Tieliikenteen Tietokeskus Harri Kallberg 20.4.2010 TIELIIKENTEEN KUSTANNUSARVIO 2009 1 Tieliikenteen Tietokeskus Harri Kallberg 20.4.2010 TIELIIKENTEEN KUSTANNUSARVIO 2009 Tieliikenteen Tietokeskus on uudistanut vuosittain laadittavan tieliikenteen kustannusarvion koskemaan vuotta 2009.

Lisätiedot

Tieliikenteen Tietokeskus Harri Kallberg 6.8.2013 TIELIIKENTEEN KUSTANNUSARVIO 2012

Tieliikenteen Tietokeskus Harri Kallberg 6.8.2013 TIELIIKENTEEN KUSTANNUSARVIO 2012 1 Tieliikenteen Tietokeskus Harri Kallberg 6.8.2013 TIELIIKENTEEN KUSTANNUSARVIO 2012 Tieliikenteen Tietokeskus on uudistanut vuosittain laadittavan tieliikenteen kustannusarvion koskemaan vuotta 2012.

Lisätiedot

Tieliikenteen Tietokeskus Harri Kallberg 2.8.2010 TIELIIKENTEEN KUSTANNUSARVIO 2010

Tieliikenteen Tietokeskus Harri Kallberg 2.8.2010 TIELIIKENTEEN KUSTANNUSARVIO 2010 1 Tieliikenteen Tietokeskus Harri Kallberg 2.8.2010 TIELIIKENTEEN KUSTANNUSARVIO 2010 Tieliikenteen Tietokeskus on uudistanut vuosittain laadittavan tieliikenteen kustannusarvion koskemaan vuotta 2010.

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet 1.9.2015 Nykytilan selvitys - liikenneonnettomuudet Taipalsaarella vuosina 2009 2013 poliisin tietoon tulleista

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/9 ja 2015/9 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 6271 678 6949 3597 798 4395 2848

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/6 ja 2015/6 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa 6255 696 6951 3602 860 4462 3621 482 4103 2632 340 2972 2289 306 2595 2103 460 2563

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2009

Moottoriajoneuvokanta 2009 Liikenne ja matkailu 2010 Moottoriajoneuvokanta 2009 Ajoneuvokanta kasvoi 3,6 prosenttia vuonna 2009 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2009 päättyessä 5 128 067 ajoneuvoa, joista autoja oli 3 246 414. Autojen

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma LIIKENTEEN KYSYNTÄ LIIKKUMINEN Kulkutavat

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustilanne Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella. Onnettomuusanalyysi ja toimintaympäristön muutokset

Liikenneturvallisuustilanne Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella. Onnettomuusanalyysi ja toimintaympäristön muutokset Liikenneturvallisuustilanne Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella Onnettomuusanalyysi ja toimintaympäristön muutokset Liikenneonnettomuuksien kehitys tienpitäjän mukaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 0 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 0, huhtikuu Huhtikuussa 0 ensirekisteröitiin 4 05 uutta henkilöautoa Huhtikuussa 0 rekisteröitiin 5 uutta ajoneuvoa, joista autoja oli 4 60.

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2011

Moottoriajoneuvokanta 2011 Liikenne ja matkailu 2012 Moottoriajoneuvokanta 2011 Ajoneuvokanta kasvoi 3,9 prosenttia vuonna 2011 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2011 päättyessä 5 539 322 ajoneuvoa, joista autoja oli 3 494 357. Autojen

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2013

Moottoriajoneuvokanta 2013 Liikenne ja matkailu 2014 Moottoriajoneuvokanta 2013 Ajoneuvokanta kasvoi vuonna 2013 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2013 päättyessä 5 862 216 ajoneuvoa, joista liikennekäytössä oli 4 993 740 ajoneuvoa.

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2014

Moottoriajoneuvokanta 2014 Liikenne ja matkailu 2015 Moottoriajoneuvokanta 2014 Ajoneuvokanta kasvoi vuonna 2014 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2014 päättyessä 6 014 610 ajoneuvoa, joista liikennekäytössä oli 5 043 523 ajoneuvoa.

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa. vuosina

Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa. vuosina Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa vuosina 2012-2016 Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa v. 2012-2016 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 39 % kaikista onnettomuuksista tapahtui

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 05 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 05, helmikuu Helmikuussa 05 ensirekisteröitiin 7 989 uutta henkilöautoa Helmikuussa 05 rekisteröitiin 03 uutta ajoneuvoa, joista autoja oli

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 05 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 05, kesäkuu Kesäkuussa 05 ensirekisteröitiin 8 976 uutta henkilöautoa Kesäkuussa 05 rekisteröitiin 5 97 uutta ajoneuvoa, joista autoja oli

Lisätiedot

ENSIREKISTERÖINNIT Tammi-joulukuu Taulu 1. Kuukausittain. Ensirekisteröinnit. Autot. Kuukausi. yhteensä. yhteensä

ENSIREKISTERÖINNIT Tammi-joulukuu Taulu 1. Kuukausittain. Ensirekisteröinnit. Autot. Kuukausi. yhteensä. yhteensä Taulu 1. Kuukausittain Kuukausi Nelipyörät Mopot Moottorikelkat Traktorit Moottorityökoneeperävaunuperävaunut Matkailu- Puoli- Muut L7/L7e perävaunut Helmikuu 70 89 578 481 662 519 373 373 170 172 46 52

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 05 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 05, tammikuu Tammikuussa 05 ensirekisteröitiin 0 67 uutta henkilöautoa Tammikuussa 05 rekisteröitiin 4 53 uutta ajoneuvoa, joista autoja oli

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan

Lisätiedot

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Aloitusseminaari 29.5.2013 LIIKENNEONNETTOMUUSANALYYSI Nykytila-analyysi: Tieliikenneonnettomuudet Poliisin tietoon tulleet onnettomuudet: iliitu-paikkatietoaineisto

Lisätiedot

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Lähteet: Tekes, Pohjois-Savon ELY-keskus ja Finnvera 4.1.2016 Tekes:n ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen)

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto

Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto Työllisten insinöörien ja arkkitehtien määrä Turussa ja muissa suurimmissa kaupungeissa Suomessa

Lisätiedot

Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna Tiehallinnon tilastoja 2/2007

Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna Tiehallinnon tilastoja 2/2007 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 26 Tiehallinnon tilastoja 2/27 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 26 1 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 26 Tiehallinnon tilastoja 2/27 Tiehallinto

Lisätiedot

Tieliikenne-ennuste 2004-2040. Vuoden 2003 ennusteen tarkistaminen

Tieliikenne-ennuste 2004-2040. Vuoden 2003 ennusteen tarkistaminen Tieliikenne-ennuste 2004-2040 Vuoden 2003 ennusteen tarkistaminen Tieliikenne-ennuste 2004-2040 Vuoden 2003 ennusteen tarkistaminen Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 19/2005 Tiehallinto Helsinki 2005 Verkkojulkaisu

Lisätiedot

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain 2/12 215/12 Ekonomisti Heikki Taulu 45 4 35 25 Työttömien määrän suhteelliset muutokset koulutustason mukaan, koko maa Tutkijakoulutus 15 5 2/12 3/12

Lisätiedot

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista Tilastotietojen lähteenä Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen. Koko Oamkia koskevien prosenttiosuuksien perustana on kokonaishakijamäärä 12 409.

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto

Tieliikenneonnettomuustilasto Liikenne ja matkailu Tieliikenneonnettomuustilasto, elokuu Tieliikenteessä kuoli ihmistä elokuussa Tieliikenteessä sattui elokuussa Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta.

Lisätiedot

Tieliikenne-ennuste Vuoden 1998 ennusteen tarkistaminen

Tieliikenne-ennuste Vuoden 1998 ennusteen tarkistaminen Tieliikenne-ennuste 2002-2030 Vuoden 1998 ennusteen tarkistaminen 3 ESIPUHE Tilastokeskuksen uusi väestöennuste vuodelta 2001 eroaa alueellisesti melko paljon kolme vuotta aikaisemmin tehdystä ennusteesta.

Lisätiedot

Luumäen onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Luumäen onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Luumäen onnettomuusyhteenveto 2012-2016 Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 12.9.2017 Onnettomuusaineisto Onnettomuustarkastelu käsittää vuodet 2012-2016 Aineisto perustuu poliisin tietoon

Lisätiedot

Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Petri Jääskeläinen Liikenneturva

Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Petri Jääskeläinen Liikenneturva Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu Petri Jääskeläinen Liikenneturva Liikenneonnettomuudet ja uhrit 215 257 kuollutta Pelastuslaitoksen tietoon tuli 835 vakavasti

Lisätiedot

AUTOALA SUOMESSA VUONNA Autoalan Tiedotuskeskuksen vuosittain julkaisema, autoalan perustietoja esittelevä kalvosarja

AUTOALA SUOMESSA VUONNA Autoalan Tiedotuskeskuksen vuosittain julkaisema, autoalan perustietoja esittelevä kalvosarja AUTOALA SUOMESSA VUONNA 2007 Autoalan Tiedotuskeskuksen vuosittain julkaisema, autoalan perustietoja esittelevä kalvosarja Järjestäytynyt autoala vuonna 2007 Autoalan Keskusliitolla oli vuoden lopussa

Lisätiedot

2.2 Liikenneonnettomuudet. 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi

2.2 Liikenneonnettomuudet. 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA 17 2.2 Liikenneonnettomuudet 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi Tietoja liikenneonnettomuuksista

Lisätiedot

AUTOALA SUOMESSA VUONNA Autoalan Tiedotuskeskuksen vuosittain julkaisema, autoalan perustietoja esittelevä kalvosarja

AUTOALA SUOMESSA VUONNA Autoalan Tiedotuskeskuksen vuosittain julkaisema, autoalan perustietoja esittelevä kalvosarja AUTOALA SUOMESSA VUONNA 2006 Autoalan Tiedotuskeskuksen vuosittain julkaisema, autoalan perustietoja esittelevä kalvosarja Järjestäytynyt autoala vuonna 2006 Autoalan Keskusliitolla oli vuoden lopussa

Lisätiedot

Lastensuojelutoimien kustannukset ja vaikuttavuus

Lastensuojelutoimien kustannukset ja vaikuttavuus Lastensuojelutoimien kustannukset ja vaikuttavuus Valtakunnalliset lastensuojelupäivät, Turku 12.10.2010 Antti Väisänen Terveys- ja sosiaalitalous-yksikkö (CHESS) Esityksen sisältö Lastensuojelun palvelujen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntatilaisuus

Etelä-Savon maakuntatilaisuus Etelä-Savon maakuntatilaisuus 11.5.2016 Etelä-Savon maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet Etelä-Savon maakuntatalous Etelä-Savon

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Koulutus 2010 Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakouluissa 138 900 opiskelijaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan jen tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeli

Lisätiedot

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA LAHTI

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA LAHTI 1 LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TILASTOINTI Tietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suomessa poliisiin tietoon tulleiden ja vakuutusyhtiöille ilmoitettujen onnettomuustietojen perusteella. Liikenneonnettomuustietokantaa

Lisätiedot

Perusopetuksen opetusryhmäkoko 2013

Perusopetuksen opetusryhmäkoko 2013 Perusopetuksen opetusryhmäkoko 2013 Taustaa Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtionavustusta opetusryhmien pienentämiseksi vuodesta 2010 lähtien. Vuosina 2013 ja 2014 myönnettävä summa on kasvanut

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Koulutus 2011 Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Ammattikorkeakouluissa suoritettiin 21 900 tutkintoa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa suoritettiin 21 900 tutkintoa vuonna 2010.

Lisätiedot

Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna Tiehallinnon tilastoja 4/2006

Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna Tiehallinnon tilastoja 4/2006 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 25 Tiehallinnon tilastoja 4/26 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 25 1 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 25 Tiehallinnon tilastoja 4/26 Tiehallinto

Lisätiedot

!!!!!!!!!!!!!!! SILMÄNPOHJAN!IKÄRAPPEUMAN!ALUEELLINEN! ESIINTYVYYS!SUOMESSA!1998!!2012!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Elias!Pajukangas!

!!!!!!!!!!!!!!! SILMÄNPOHJAN!IKÄRAPPEUMAN!ALUEELLINEN! ESIINTYVYYS!SUOMESSA!1998!!2012!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Elias!Pajukangas! SILMÄNPOHJANIKÄRAPPEUMANALUEELLINEN ESIINTYVYYSSUOMESSA1998 2012 EliasPajukangas Syventävienopintojenkirjallinentyö Tampereenyliopisto Lääketieteenyksikkö Elokuu2015 Tampereenyliopisto Lääketieteenyksikkö

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua

Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua Piikkiö 28.11.2016 Ympäristöagrologi Erkki Aro Maatalous- ja puutarhayritysten lukumäärä maakunnittain vuonna 2015, kpl %, Luke Lappi; 1404; 3 % Päijät-Häme;

Lisätiedot

Hirvieläinonnettomuudet Tielaitos yleisillä teillä

Hirvieläinonnettomuudet Tielaitos yleisillä teillä Hirvieläinonnettomuudet Tielaitos yleisillä teillä 1994-95 Helsinki 1997 Tiehallinto Liikenne- ja tiestötiedot Hirvieläinonnettomuudet ylesillä teillä 1994-95 KUVA- JA TAULUKKOLUETTELO I Kuvaluettelo Kuva

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto

Tieliikenneonnettomuustilasto Liikenne ja matkailu Tieliikenneonnettomuustilasto Tieliikenteessä kuoli ihmistä kesäkuussa Tieliikenteessä sattui kesäkuussa Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta.

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2009

Ammattikorkeakoulukoulutus 2009 Koulutus 2010 Ammattikorkeakoulukoulutus 2009 Ammattikorkeakouluissa suoritettiin 000 tutkintoa vuonna 2009 Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa suoritettiin 000 tutkintoa vuonna 2009. Määrä

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen ja nuorten koulutustarjonnan suuntaaminen

Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen ja nuorten koulutustarjonnan suuntaaminen Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen ja nuorten koulutustarjonnan suuntaaminen Tampere 1.3.2007 Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen OPETUSMINISTERIÖ OPETUSMINISTERIÖ/ Tarmo Mykkänen/ as /1.3.2007

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, ELYkeskuksen ja Pohjanmaan kauppakamarin omaan aineistoon. Toimialarakenne

Lisätiedot

Iitin liikenneturvallisuussuunnitelma ONNETTOMUUSANALYYSIT

Iitin liikenneturvallisuussuunnitelma ONNETTOMUUSANALYYSIT Iitin liikenneturvallisuussuunnitelma 2017 ONNETTOMUUSANALYYSIT Sisältö Onnettomuuskehitys ja uhrit (Tilastokeskus) Onnettomuusluokat ja -tyypit (Onnettomuusrekisteri) Vakuutusyhtiöiden liikennevakuutustilasto

Lisätiedot

9.9.2011. Eduskunta Liikenne- ja viestintävaliokunta Valtiovarainvaliokunnan liikennejaos ja verojaos HYVÄ TIE PAREMPI TALOUSKASVU JA TYÖLLISYYS

9.9.2011. Eduskunta Liikenne- ja viestintävaliokunta Valtiovarainvaliokunnan liikennejaos ja verojaos HYVÄ TIE PAREMPI TALOUSKASVU JA TYÖLLISYYS MOOTTORILIIKENTEEN KESKUSJÄRJESTÖ PL 50, Nuijamiestentie 7, 00401 Helsinki puh 020 7756 809 tai 040 570 9070 faksi 020 7756 819 sähköposti molike@taksiliitto.fi 9.9.2011 Eduskunta Liikenne- ja viestintävaliokunta

Lisätiedot

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet. 1. Suunnittelualue. 2. Suunnittelu- ja kaavoitustilanne

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet. 1. Suunnittelualue. 2. Suunnittelu- ja kaavoitustilanne MUISTIO Projekti Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet 1. Suunnittelualue Päivämäärä 06/06/2013 Suunnittelualueena oleva Lumijoen kunta sijaitsee Oulun seutukunnassa

Lisätiedot

Liikenneverotus. Maa- ja metsätalousvaliokunta, EU:n liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden toiminta suunnitelma

Liikenneverotus. Maa- ja metsätalousvaliokunta, EU:n liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden toiminta suunnitelma Liikenneverotus Maa- ja metsätalousvaliokunta, EU:n liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden toiminta suunnitelma 7.12.2017 Leo Parkkonen Liikenteen verotus Kokonaisuutena verotuksen painopistettä on

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosi Kuntatilaisuus

Sairaanhoitopiirin vuosi Kuntatilaisuus Sairaanhoitopiirin vuosi 2016 Kuntatilaisuus 15.11.2016 Vuodesta 2016 Jatkettu rakenteellisia ja toiminnallisia uudistuksia Hoidettujen potilaiden määrä kasvanee n. 2,5 % edellisestä vuodesta Hoidon kysynnän

Lisätiedot

;:, ::..:. k, i : I..d.

;:, ::..:. k, i : I..d. ;:, I. :. & k,. v ::..:.. -. i : --.--.. I I..d. a 'VP TIEHALU NIO Kirjasto ALKUSANAT Hirvieläinonnettomuudet raportti täydentää Tiehallinnon vuosittaista Tiellikenneonnettomuudet yleisillä teillä julkaisua.

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntatilaisuus

Pirkanmaan maakuntatilaisuus Pirkanmaan maakuntatilaisuus 26.4.216 Pirkanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

jäsenkysely a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5

jäsenkysely a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5 jäsenkysely 1) Olen tällä hetkellä Kysymykseen vastanneet: 135 (ka: 2,4) a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5 e) jokin muu,

Lisätiedot

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Onnettomuustarkasteluiden sisältö 1. Onnettomuuskehitys Loviisassa 2000 2014 kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä henkilövahinko onnettomuuksien

Lisätiedot

Ajankohtaista liikenteen verotuksessa. Hanne-Riikka Nalli Valtiovarainministeriö, vero-osasto 10.11.2011

Ajankohtaista liikenteen verotuksessa. Hanne-Riikka Nalli Valtiovarainministeriö, vero-osasto 10.11.2011 Ajankohtaista liikenteen verotuksessa Hanne-Riikka Nalli Valtiovarainministeriö, vero-osasto 10.11.2011 Esityksen rakenne Hallitusohjelman kirjaukset Liikenteen verotuksen muutokset 2012 autovero ajoneuvoveron

Lisätiedot

MAAKUNTAKAAVATILANNE. viranomaisneuvottelut

MAAKUNTAKAAVATILANNE. viranomaisneuvottelut 31.10.2016 RATKAISTUT MAAKUNTAKAAVAT Lapin liitto Rovaniemen seudun maakuntakaava 14.4.2000 19.5.2000 26.6.2000-2.11.2001 - - (m19001) 1/5222/2000 Uudenmaan liitto Itä-Uudenmaan vaihemaakuntakaava KUMOTTU

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA. Onnettomuusanalyysia vuosista 2002-2011

LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA. Onnettomuusanalyysia vuosista 2002-2011 LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA Onnettomuusanalyysia vuosista - Janakkalan kunnan alueella tapahtuu vuosittain noin kaksikymmentä henkilövahinkoihin johtavaa liikenneonnettomuutta. Liikenneonnettomuuksissa

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus

Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus 15.3.216 Pohjois-Pohjanmaan Maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Toimitusjohtaja Jari Koskinen Maakuntatalous Pohjois-Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Lisätiedot

Oulun seutu kasvaa, liikenne kasvaa

Oulun seutu kasvaa, liikenne kasvaa Liikenteen kasvu ja liikenneturvallisuus Kasvun hillinnän mahdollisuudet Oulun seudulla (OULULIIKA) Kati Kiiskilä Tiehallinto kati.kiiskila@tiehallinto.fi Tuomo Vesajoki Insinööritoimisto Liidea Oy tuomo.vesajoki@liidea.fi

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2010 Rakennus- ja asuntotuotanto 2010, helmikuu Rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi helmikuussa Vuoden 2010 helmikuussa rakennuslupia myönnettiin yhteensä 2,5 miljoonalle kuutiometrille, mikä

Lisätiedot

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA Yhteenveto 1/5 Seudulla tapahtuu keskimäärin 46 henkilövahinko-onnettomuutta vuodessa (ka 2009-2013). Viimeisen

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 494 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 99 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015 Tieliikenneonnettomuudet v. - : KUNTA TAIPALSAARI 3.9.5 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina - tapahtui 59 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista

Lisätiedot

Maakuntakohtaiset ulkomaankauppatilastot Toimiala Online -palvelussa

Maakuntakohtaiset ulkomaankauppatilastot Toimiala Online -palvelussa Maakuntakohtaiset ulkomaankauppatilastot Toimiala Online -palvelussa Tulli Tilastointi Tilastojohtaja Timo Koskimäki Toimiala Online-seminaari 12.10.2011 Sisällys: Ulkomaankauppa maakunnittain tilasto

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2009

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2009 ENSIREKISTERÖINNIT 12/09 1(12) 5.1.2010 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Uudet ajoneuvot Käytetyt ajoneuvot Yhteensä

Uudet ajoneuvot Käytetyt ajoneuvot Yhteensä 10. Muut verot 03. Autovero Momentille arvioidaan kertyvän 997 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu autoverolakiin (1482/1994). Vuoden 2008 alusta sekä uusien että käytettyjen henkilöautojen

Lisätiedot

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet Julkaistu helmikuussa 2017 Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet 2 Sisällys Yhteenveto... 3 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2005-2016...

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuus ELY-alueittain 2014e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi Pohjois-Pohjanmaa

Lisätiedot

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013 ALUEELLINEN KOULUTUSKALENTERI (tilanne 24.6.2010) Teemapäivät on suunnattu toimiville hevosyrityksille; ravi-, ratsastus-, kasvatus-, siittola-, ym. yrittäjille. Aiheet soveltuvat hyvin myös toimintaa

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2011

Ammattikorkeakoulukoulutus 2011 Koulutus 2012 Ammattikorkeakoulukoulutus 2011 Ammattikorkeakoulututkinnot Ammattikorkeakouluissa suoritettiin 22 900 tutkintoa vuonna 2011 Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa suoritettiin 22

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Konsernijohtaja Juha Metsälä 4.11.2016 Suomen väestö ikääntyy, yli 65-vuotiaat suurin ikäryhmä vuodesta 2032 eteenpäin Pohjola Rakennus Oy, konserninjohtaja

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014. vastaanottokohtaiset tulokset

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014. vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityisen sektorin työvoimaselvitys loka-marraskuussa 2014 Tutkimus tehtiin yhteistyössä KT Kuntatyönantajien ja sosiaali- ja

Lisätiedot

Järvenpään onnettomuuskatsaus

Järvenpään onnettomuuskatsaus Järvenpään onnettomuuskatsaus 211 19.4.212 Onnettomuuskehitys Järvenpäässä 22-211 25 Tieliikenneonnettomuudet (kpl/vuosi) 2 15 1 5 85 76 83 94 36 41 45 38 146 133 145 55 57 59 14 44 174 133 34 51 Omaisuusvah.joht.

Lisätiedot

Mikko Malmivuo NOPEUSVALVONNAN PUUTTUMISRAJAN MUUTOS JA SEN VAIKUTUKSET

Mikko Malmivuo NOPEUSVALVONNAN PUUTTUMISRAJAN MUUTOS JA SEN VAIKUTUKSET Mikko Malmivuo NOPEUSVALVONNAN PUUTTUMISRAJAN MUUTOS JA SEN VAIKUTUKSET TAUSTAA Lokakuun 2009 alusta poliisi yhdenmukaisti ja kiristi ylinopeuksien puuttumiskynnystä Rikesakko 8 km/h ylinopeudesta Huomautus

Lisätiedot

Nopeudenhallinnan nykytila ja mahdollisuudet, NOPHA

Nopeudenhallinnan nykytila ja mahdollisuudet, NOPHA Nopeudenhallinnan nykytila ja mahdollisuudet, NOPHA VTT Liikenne- ja logistiikkajärjestelmät Harri Peltola, Riikka Rajamäki & Juha Luoma Lähtökohdat nopeuksien hallinnalle Vaikutukset matka-aikaan, logistiikkaan,

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 2001

TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 2001 Tiedustelut Anne Laakkonen, puh. 00 9 9..00 TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 00 Tammi- Muutos Muutos Vuonna kuussa edell. tammikuusta 000 Etuudet, milj. mk 5, 9,5 0, 5 708, Peruspäivärahat 6,

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 1/2015 2.2.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2015

Ensirekisteröinnit 1/2015 2.2.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2015 Ensirekisteröinnit 1/2015 2.2.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus 01/2015 01/2014 (%) (%) Henkilöautot yhteensä 10 267 12 697-19,1 89,4 joista matkailuautoja 58

Lisätiedot

VALT-ENNAKKORAPORTTI I/15, tammi-huhtikuu 2015 Tutkijalautakuntien tutkimat onnettomuudet

VALT-ENNAKKORAPORTTI I/15, tammi-huhtikuu 2015 Tutkijalautakuntien tutkimat onnettomuudet LIIKENNEVAKUUTUSKESKUS Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta VALT 18.5.2015 VALT-ENNAKKORAPORTTI I/15, tammi-huhtikuu 2015 Tutkijalautakuntien tutkimat onnettomuudet Aineisto Raportin aineistona

Lisätiedot

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi 9.6.2015 Onnettomuuskehitys Luoteis-Pirkanmaalla 2000-luvulla Luoteis-Pirkanmaan liikenteessä on menehtynyt

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 483 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 560). Onnettomuuksista 3 johti kuolemaan ja 102 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta 1 Ysiväylä kansallinen kehityskäytävä -seminaari Helsinki 23.3.2006 Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta Tiejohtaja Mauri Pukkila Tiehallinto

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tiedosta hyvinvointia 1 Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa tilanne 31.8.2008 Tiedosta hyvinvointia Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien määrä ja odotusajat 31.8.2008 2 Joista odottaneet

Lisätiedot

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivän esitys RAY-kiertueella Satakunnassa 25.2.2015 Janne Jalava, RAY, seurantapäällikkö, dosentti

Lisätiedot

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v. 2015 TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä Vuonna 2015 myönnetty ELY keskusten yritysrahoitus Rahoitusmuoto Milj. euroa Myönnetty

Lisätiedot

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi Vakka-Suomen Työllisyystilanne valoisa Vakka-Suomen työttömyysaste laski merkittävästi tammikuussa. Tämä johtui erityisesti myönteisestä työllisyyskehityksestä Uudessakaupungissa, jossa työttömyysaste

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP?

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllisyysseminaari, Kuntamarkkinat 9.9.2015 Erityisasiantuntija Tommi Eskonen Työllistymistä edistävällä monialainen yhteispalvelu

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2008

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2008 ENSIREKISTERÖINNIT 2/08 1(12) 6.3.2008 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA

Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA Lähtöaineisto Tässä kalvosarjassa esitetyt tulokset perustuvat Tilastokeskuksen tieliikenteen

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 Kaupunkirakennepalvelut Liikenne ja viheralueet 23.2.2015 Sisällys Yhteenveto... 2 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä

Lisätiedot

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme TYÖTTÖMYYDEN KASVU HIDASTUU EDELLEEN Varsinais-Suomen työttömyysasteen kasvu on hiipunut tasaisesti jo noin vuoden ajan. Merkittävin tekijä työttömyyden kasvuvauhdin hidastumisessa on Vakka-Suomen valoisa

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2014 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu

Kuntien vuoden 2014 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu Kuntien vuoden 2014 veroprosentit Kuntaliiton tiedustelu % 20,5 Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti sekä tuloveroprosenttia nostaneet kunnat 1985-2014 Kuntien lkm 20,0 181 180 19,5 156 160 19,0 18,5

Lisätiedot

Taloustutkimuksen Horeca-rekisteri 2011

Taloustutkimuksen Horeca-rekisteri 2011 Taloustutkimuksen Horeca-rekisteri 2011 24.2.2012 Marko Perälahti/ Vilja Kumpusalo-Sanna Kodin ulkopuolella valmistettujen aterioiden määrä oli 889 miljoonaa vuonna 2011 Taloustutkimuksen Horeca-rekisterissä2011

Lisätiedot