KUORMA-AUTOLIIKENTEEN KUSTANNUSINDEKSI 2000=100

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUORMA-AUTOLIIKENTEEN KUSTANNUSINDEKSI 2000=100"

Transkriptio

1 MENETELMÄSELOSTE KUORMA-AUTOLIIKENTEEN KUSTANNUSINDEKSI 2000=100 Pakettiautojen ja kevyiden kuorma-autojen, keskiraskaiden ja raskaiden kuorma-autojen sekä perävaunuyhdistelmien kustannusten vuosimuutokset, tammikuu joulukuu % Pakettiautot ja kevyet kuorma-autot Perävaunuyhdistelmät Keskiraskaat ja raskaat kuorma-autot Sisällysluettelo KUORMA-AUTOLIIKENTEEN KUSTANNUSINDEKSI 2000= TAUSTAA MITÄ INDEKSI MITTAA? AJONEUVOTYYPIT JA PAINORAKENNE RAKENNE JA HINTASEURANTA KUSTANNUSTEKIJÖITTÄIN... 6 Kuljettajan palkka... 6 Välilliset palkat... 6 Päivärahat... 6 Polttoaineet... 6 Korjaus ja huolto... 6 Renkaat... 7 Pääoman poisto... 7 Korot... 7 Vakuutukset... 7 Liikennöimismaksut... 8 Hallinto... 8 Ylläpito INDEKSIN LASKENTA INDEKSIN TUOTANTO, TUOTTEET JA SAATAVUUS... 9 LIITTEET: KUORMA-AUTOLIIKENTEEN KUSTANNUSINDEKSIN 2000=100 PISTELUVUT TAMMIKUU JOULUKUU

2 2(9) 1 Taustaa 2 Mitä indeksi mittaa? Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksiä on tuotettu vuodesta 1974 lähtien, aluksi Tie- ja vesirakennushallituksen tekemänä ja Liikenneministeriön julkaisemana ja vuoden 1988 III neljänneksestä lähtien Tilastokeskuksen toimesta. Siirron yhteydessä indeksiä uusittiin: Uudeksi perusvuodeksi tuli 1985, kun se aikaisemmin oli Kokonaiskustannusindeksin lisäksi ryhdyttiin tuottamaan omia indeksejä kolmelle autotyypille, kevyille kuorma-autoille, raskaille kuorma-autoille ja perävaunuyhdistelmille. Kustannustekijän mukaisia osaindeksejä lisättiin kahdeksasta kahteentoista. Indeksejä ruvettiin myös tuottamaan kuukausittain aikaisemman neljännesvuosituotannon sijaan. Uudistuksesta on muistio: Liikenneministeriö, Julkaisuja 16/88, Ammattimaisen kuorma-autoliikenteen kustannusindeksityöryhmän muistio, Helsinki Muiden Tilastokeskuksen indeksien tapaan Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksiä on uudistettu viiden vuoden välein. Vuonna 1992 toteutetun 1990=100-uudistuksen yhteydessä normaalien painorakennekorjauksen ja perusvuoden muutoksen lisäksi indeksiä laajennettiin uudella autoryhmällä pakettiautot. Myös tästä uudistuksesta on muistio: Tilastokeskus, Muistio nro 130, Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 1990=100, Pirkko Hemmilä, Seuraavissa 1995=100 ja käsillä olevassa 2000=100 uudistuksissa indeksin perusrakenne on säilytetty pääosin ennallaan. Tarkistukset ovat koskeneet painorakenteen ja hintanimikkeiden päivityksiä samalla, kun uudeksi perusvuodeksi on tullut painorakennetta vastaava vuosi. Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksin 1995=100 uudistukseen liittyvä muistio ( ) on ollut nähtävillä sähköisessä muodossa Tilastokeskuksen internetsivuilla samoin kuin käsillä oleva muistiokin. Vuoden 1995=100 uudistuksessa ajoneuvojen välinen painorakenne muuttui siten, että perävaunuyhdistelmien sekä kevyiden kuorma-autojen paino-osuudet kasvoivat. Vuoden 2000=100 uudistuksessa kevyiden kuorma-autojen osuus kasvoi edelleen, mutta myös raskaiden kuorma-autojen merkitys lisääntyi. Pakettiautojen, keskiraskaiden kuorma-autojen ja täysperävaunuyhdistelmien paino-osuudet kevenivät. Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi mittaa ammattimaisen, luvanvaraisen, kuormaautoliikenteen kustannustekijöiden hintamuutoksia. Indeksi koskee tavallisia pakettiautoja ja kevyitä kuorma-autoja, keskiraskaita ja raskaita kuorma-autoja sekä puoliperävaunu- ja täysperävaunuyhdistelmiä. Indeksi ei kuvaa sellaisten kuorma-autojen kustannuskehitystä, joiden kustannusrakenne poikkeaa olennaisesti käsillä olevan indeksin keskimääräisestä kustannusrakenteesta. Näin voi olla asianlaita esimerkiksi erityissuoritealojen kuorma-autoilla, jos kuorma-auton vuotuinen ajosuorite on poikkeuksellisen suuri tai poikkeuksellisen pieni. Indeksi ei sisällä myöskään terminaalitoimintojen kustannuksia, jotka ovat huomattavia kustannuseriä mm. linjaliikenteessä. Indeksimuutokset kuvaavat yrittäjien maksamaa hintaa työvoimasta, autokalustosta, polttoaineesta, ostetuista palveluista jne., joita yrittäjä tarvitsee tuottaakseen palvelun. Indeksi ei kuvaa siis palvelujen ostajan maksamaa hintaa, johon vaikuttaisivat kustannusten lisäksi toimintaylijäämä sekä tuottavuuden muutos. Kuorma-autoliikenteen kustannukset tuottavuus + toimintaylijäämä = Kuorma-autoliikenteen tavarakuljetuksen hinta Hinnat ovat ilman arvonlisäveroa. Arvonlisäveron voimaantulon jälkeen kesäkuussa 1994, yritykset saivat tehdä arvonlisäverovähennyksen, joka näkyi indeksin pisteluvun pienenemisenä.

3 3(9) Indeksiä tuotetaan ja sitä käytetään pitkälti taustatietona kuorma-autoliikenteen yrittäjien ja palvelujen ostajien välisissä pitkäaikaisia kuljetussopimuksia käsittelevissä neuvotteluissa. 3 Ajoneuvotyypit ja painorakenne 2000 Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksin painorakenne perustuu tyyppiajoneuvoihin ja niiden arvioituihin vuosittaisiin ajosuoritteisiin. Laskelmissa on käytetty hyväksi kuorma- ja pakettiautoyritysten kustannustietoja sekä Autorekisterikeskuksen tietoja rekisteröidyistä ajoneuvoista. Kustannusjakautumat ja luokittelut ovat eri käyttäjäosapuolten sekä Liikenneja viestintäministeriön yhteisesti sopimat ja hyväksymät. Ajoneuvotyypit ovat seuraavat: 1. pakettiautot, 2. kevyet kuorma-autot (enintään 12 t), kokonaismassa 7 tonnia, 3. keskiraskaat kuorma-autot (2-aks. yli 12 t), kokonaismassa 18 tonnia, 4. raskaat kuorma-autot (vähintään 3-aks.), kokonaismassa 26 tonnia, 5. puoliperävaunuyhdistelmät, kokonaismassa 48 tonnia, 6. täysperävaunuyhdistelmät, kokonaismassa 60 tonnia. Pakettiautojen ja kevyiden kuorma-autojen yhteenlaskettu osuus kokonaisindeksistä on uudistuksen jälkeen 10 prosenttia. Pakettiautojen paino-osuus laski 4,5 prosentista 4 prosenttiin ja kevyiden kuorma-autojen nousi 3,5 prosentista 6 prosenttiin. Keskiraskaiden ja raskaiden kuorma-autojen yhteenlaskettu paino kokonaisindeksistä on edelleen 22 prosenttia. Kun aikaisemmin kummankin paino-osuus oli yhtä suuri, nousi nyt raskaiden kuorma-autojen osuus 12 prosenttiin ja keskiraskaiden laski vastaavasti 10 prosenttiin. Puoliperävaunuyhdistelmien ja täysperävaunuyhdistelmien yhteenlaskettu paino laski parilla prosenttiyksiköllä, 68 prosenttiin kokonaisindeksistä. Lasku johtui täysperävaunuyhdistelmistä. Niiden osuus on edelleenkin suurin, nyt 53 prosenttia kokonaisindeksistä. Puoliperävaunuyhdistelmien paino-osuus säilyi 15 prosentissa. Kustannusjakautumien laskennassa käytetyt vuotuiset ajoneuvokohtaiset ajosuoritteet ovat 2000=100 indeksissä seuraavat: pakettiautot km kevyet kuorma-autot km keskiraskaat kuorma-autot km raskaat kuorma-autot km puoliperävaunuyhdistelmät km täysperävaunuyhdistelmät km Edelliseen indeksiin verrattuna perävaunuyhdistelmien ajosuoritteet ovat lisääntyneet jonkin verran, muilla ne ovat pysyneet samoina. Vuoden 2000=100 indeksin painorakenne eli kustannustekijöiden prosenttiosuudet kokonaiskustannuksista on esitetty taulukossa 1.

4 4(9) Taulukko 1. Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksin 2000 = 100 painorakenne Pakettiautot Kevyet kuormaautot Keskiraskaat kuormaautot Raskaat kuormaautot Puoliperävaunuyhdistelmät Täysperävaunuyhdistelmät Yhteensä (Ajoneuvotyyppien painot) (4) (6) (10) (12) (15) (53) (100) Palkat 36,97 33,50 28,10 25,35 21,55 19,95 23,15 Välilliset palkat 24,9 22,57 18,92 17,07 14,50 13,44 15,59 Päivärahat 1,30 2,20 1,36 Polttoaineet 9,43 11,70 16,15 17,90 24,85 26,15 22,43 Korjaus ja huolto 5,05 5,47 6,87 7,09 7,20 7,25 6,99 Työkustannukset 3,03 3,28 4,12 4,25 4,32 4,35 4,19 Varaosat 1,77 1,91 2,40 2,48 2,52 2,54 2,45 Voiteluaineet 0,25 0,27 0,34 0,35 0,36 0,36 0,35 Rengaskustannukset 1,4 1,71 1,87 2,30 3,61 4,22 3,40 Renkaat 1,26 1,54 0,94 1,15 1,81 2,11 1,76 Pinnoitteet 0,75 0,92 1,44 1,69 1,30 Rengastyöt 0,14 0,17 0,19 0,23 0,36 0,42 0,34 Pääoman poisto 8,85 11,10 12,60 12,60 11,80 12,82 12,36 Pakettiautot 8,85 0,35 Alustat 8,33 10,08 10,71 9,44 8,97 8,96 Päällirakenteet 2,78 2,52 1,89 1,19 1,28 Perävaunut 2,12 2,56 1,68 Varusteet 0,24 0,09 0,08 Korot 2,35 2,95 3,40 3,40 3,20 3,46 3,33 Vakuutusmaksut 3,20 3,55 4,47 5,61 4,90 4,27 4,46 Liikennevakuutus 2,08 2,31 2,46 2,81 1,96 1,62 1,96 Liikennevakuutus/ Perävaunut 0,10 0,09 0,06 Autovakuutus 0,86 0,96 1,79 2,64 1,72 1,54 1,66 Autovakuutus/ Perävaunut 0,73 0,73 0,49 Tiekuljetusvakuutus 0,26 0,28 0,22 0,17 0,39 0,30 0,29 Liikennöimismaksut 0,8 0,80 1,62 2,50 1,75 1,70 1,71 Moottoriajoneuvovero 0,36 0,62 1,46 2,33 1,58 1,55 1,53 Ajoneuvovero 0,28 0,01 Katsastusmaksut 0,10 0,12 0,13 0,15 0,16 0,14 0,14 Liikennelupamaksu 0,06 0,06 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 Hallintokustannukset 4,50 4,35 3,88 4,10 3,66 3,07 3,50 Toimihenkilöiden palkat 3,15 3,05 2,72 2,87 2,56 2,15 2,45 Kirjanpitokustannukset 0,45 0,44 0,39 0,41 0,37 0,31 0,35 Muut hallintokustannukset 0,90 0,87 0,78 0,82 0,73 0,61 0,70 Ylläpitokustannukset 2,55 2,30 2,12 2,08 1,68 1,47 1,73 Pesukustannukset 2,04 1,84 1,70 1,66 1,34 1,18 1,39 Sähkö 0,25 0,23 0,21 0,21 0,17 0,15 0,17 Muut ylläpitokustannukset 0,25 0,23 0,21 0,21 0,17 0,15 0,17 Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,00

5 5(9) Taulukko 2, jossa on esitetty vuoden 2000 ja 1995 kustannusjakautumat sekä niiden välinen erotus, havainnollistaa painorakenteeseen tulleita muutoksia. Suurin muutos koskee polttoaineita, joiden osuus kaikista kustannuksista koko kuorma-autoliikenteessä kasvoi 16,1 prosentista 22,4 prosenttiin. Polttoainekulujen osuuden kasvuun vaikuttivat niiden nopeampi hintojen nousu muihin kustannuksiin verrattuna sekä laskentaperusteiden muutos, kun perävaunuyhdistelmien vuosittaisia ajokilometrimääriä lisättiin. Myös vakuutusmaksujen osuus kasvoi hieman johtuen muita kustannuksia nopeammasta hinnannoususta. Kaikkien muiden pääryhmätason kustannustekijöiden osuudet pienenivät. Eniten laskivat korkokulut, joiden osuus kaikista kustannuksista oli 5,7 prosenttia vuonna 1995 ja 3,3 prosenttia vuonna Tämä johtui korkokulujen huomattavasta alenemisesta verrattuna vuoteen Taulukko 2. Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 1995 = 100 ja 2000 = 100, painot ja erotus Kustannustekijät Pakettiautot ja Keskiraskaat ja Perävaunuyhdistelmät Kokonaisindeksi kevyet kuorma-autot raskaat kuorma-autot erotus erotus erotus erotus (Ajoneuvotyyppien painot) (8) (10) (22) (22) (70) (68) (100) (100) Yhteensä Palkat 34,2 34,9 0,7 25,6 26,6 1,1 21,5 20,3-1,2 23,4 23,1-0,3 Välilliset palkat 22,8 23,5 0,7 17,0 17,9 0,9 14,3 13,7-0,6 15,6 15,6 0,0 Päivärahat 2,2 2,0-0,2 1,5 1,4-0,2 Polttoaineet 8,2 10,8 2,6 13,2 17,1 3,9 17,9 25,9 7,9 16,1 22,4 6,3 Korjaus ja huolto 5,9 5,3-0,6 7,9 7,0-0,9 7,7 7,2-0,5 7,6 7,0-0,6 Työkustannukset 2,9 3,2 0,2 4,0 4,2 0,2 3,9 4,3 0,5 3,8 4,2 0,4 Varaosat 2,6 1,9-0,8 3,6 2,4-1,1 3,5 2,5-0,9 3,4 2,4-1,0 Voiteluaineet 0,3 0,3 0,0 0,4 0,3 0,0 0,4 0,4 0,0 0,4 0,3 0,0 Rengaskustannukset 1,4 1,6 0,2 2,4 2,1-0,3 4,3 4,1-0,2 3,6 3,4-0,2 Renkaat 0,8 1,4 0,6 1,2 1,1-0,1 2,1 2,0 0,0 1,8 1,8 0,1 Pinnoitteet 0,3 0,0-0,3 1,0 0,8-0,2 1,8 1,6-0,2 1,5 1,3-0,3 Rengastyöt 0,3 0,2-0,1 0,2 0,2 0,0 0,4 0,4 0,0 0,3 0,3 0,0 Pääoman poisto 11,5 10,2-1,3 14,5 12,6-1,9 14,2 12,6-1,6 14,0 12,4-1,7 Pakettiautot 6,2 3,5-2,6 0,5 0,4-0,1 Alustat 4,1 5,0 0,9 12,5 10,4-2,1 10,4 9,1-1,3 10,3 9,0-1,4 Päällirakenteet 1,3 1,7 0,4 2,0 2,2 0,2 0,9 0,9 0,1 1,1 1,3 0,1 Perävaunut 2,8 2,5-0,4 2,0 1,7-0,3 Varusteet 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 Korot 4,3 2,7-1,6 5,8 3,4-2,4 5,8 3,4-2,4 5,7 3,3-2,3 Vakuutusmaksut 2,8 3,4 0,6 4,3 5,1 0,8 4,4 4,4 0,0 4,2 4,5 0,2 Liikennevakuutus 2,0 2,2 0,2 2,3 2,6 0,4 1,7 1,8 0,1 1,8 2,0 0,2 Autovakuutus 0,6 0,9 0,3 1,9 2,3 0,4 2,4 2,3-0,1 2,1 2,2 0,0 Tiekuljetusvakuutus 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Liikennöimismaksut 0,8 0,8 0,0 2,1 2,1 0,0 1,9 1,7-0,2 1,8 1,7-0,1 Moottoriajoneuvovero (ml. ajoneuvovero) 0,6 0,6 0,0 2,0 1,9-0,1 1,8 1,6-0,2 1,8 1,5-0,2 Katsastusmaksut 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Liikennelupamaksu 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hallintokustannukset 5,5 4,4-1,1 5,2 4,0-1,2 4,2 3,2-1,0 4,5 3,5-1,0 Toimihenkilöiden palkat 4,4 3,1-1,3 4,2 2,8-1,4 3,4 2,2-1,1 3,6 2,4-1,2 Kirjanpito 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 Muut hallintokustannukset 1,1 0,9-0,2 1,0 0,8-0,2 0,8 0,6-0,2 0,9 0,7-0,2 Ylläpitokustannukset 2,6 2,4-0,2 2,1 2,1 0,0 1,6 1,5-0,1 1,8 1,7-0,1 Pesukustannukset 2,1 1,9-0,1 1,7 1,7 0,0 1,3 1,2-0,1 1,5 1,4-0,1 Muut ylläpitokustannukset 0,5 0,5 0,0 0,4 0,4 0,0 0,3 0,3 0,0 0,4 0,3 0,0

6 6(9) 4 Rakenne ja hintaseuranta kustannustekijöittäin Kuljettajan palkka Välilliset palkat Päivärahat Polttoaineet Korjaus ja huolto Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksissä ei seurata kaikkia yrittäjien kustannuksiin vaikuttavien tuotteiden hintoja vaan ns. edustavaan otokseen valittujen merkittävien tiedonantajien myydyimpien tuotteiden hintoja. Koska indeksissä kustannusten muutokset lasketaan otosjoukosta, eli osasta suurta kokonaisuutta, ovat hyödykkeiden hinnat ja tiedonantajatkin salaisia. Tiedot kerätään osittain suoraan tiedonantajilta, osittain ne saadaan muista tilastoista tai julkaisuista. Tietolähteinä ovat yrityksiin kohdistuvien tiedustelujen lisäksi mm. Kuluttajahintaindeksi, alan työehtosopimukset, Suomen Pankin tilastot ja vakuutuslaitosten hinnastot. Tiedot kerätään kuukausittain koskien edellisen kuukauden keskiarvoa tai sen puoliväliä. Tiedustelut toteutetaan puhelimitse tai lomakkeella. Indeksi seuraa kuorma-autoalan työehtosopimuksen mukaisia taulukkopalkkoja. Mukana ovat pakettiauton, kuorma-auton, puoliperävaunun ja täysperävaunun kuljettajien tuntipalkat. Palkaksi lasketaan 8-12 vuotta ja yli 12 vuotta alalla olleiden tuntipalkkojen keskiarvo paikkakuntakalleusluokassa II, pakettiautonkuljettajilla kuitenkin paikkakuntakalleusluokassa I. Välillisiä palkkakustannuksia ovat ns. sosiaalipalkat ja sosiaalivakuutusmaksut. Sosiaalipalkkoja ovat vuosilomakorvaus, lomaltapaluuraha, sairasajan palkka, palkalliset vapaapäivät ml. työajan lyhentäminen (ns. Pekkaspäivät ) sekä tuuraajan lomakorvaus ja lomaltapaluuraha. Työehtosopimuksen mukaan palkallisia vapaapäiviä kertyy 19 vuonna Loppiaisen ajoittuminen viikonloppuun ei jatkossa enää vaikuta indeksin sosiaalipalkkakuluihin, kuten ei muissakaan vastaavissa indekseissä. Sosiaalivakuutusmaksuja ovat työnantajan sosiaaliturvamaksu, TEL -maksu, tapaturma-, työttömyys- sekä ryhmähenkivakuutusmaksu. Sosiaalipalkat määräytyvät prosenttiosuutena kuljettajan palkasta ja sosiaalivakuutusmaksut prosenttiosuutena kuljettajapalkan ja sosiaalipalkan muodostamasta palkkasummasta. Välillisten palkkakustannusten kehitykseen vaikuttavat siten paitsi välillisten palkkojen perusteissa tapahtuneet muutokset myös kuljettajien palkoissa tapahtuneet muutokset. Päivärahakuluja on vain perävaunuyhdistelmillä. Majoituskulujen seurannasta luovuttiin 2000=100 uudistuksessa niiden vähäisen merkityksen vuoksi. Seurataan kuorma-autoalan työehtosopimuksen mukaista osapäivärahaa, kokopäivärahaa sekä erityispäivärahaa (vuorokausilevon ylittäessä yli 12 tuntia vieraalla paikkakunnalla). Edellä mainittujen päivärahojen sisäinen jakautuma on 70, 20 ja 10 prosenttia. Polttoainekustannuksia seurataan dieselöljyn hinnalla. Kyseessä on öljy-yhtiöiden saama kuukauden myynnin mukainen D-asemien keskihinta. Korjauksen ja huollon kustannuserä koostuu korjaamotyöstä (60 %), kulutus- ja varaosien hinnoista (35 %) sekä voiteluaineista (5 %).

7 7(9) Työkustannuksia seurataan Kuluttajahintaindeksin osaindeksillä Huolto ja korjaus, raskaan kaluston huoltokorjauksen tuntiveloitushinnoilla sekä asentajan palkkakustannuksilla. Kulutus- ja varaosien hintamuutosten mittaamisessa käytetään kuorma-autojen hankintahintoja sekä alustan, moottorin ja ohjaamon varaosien hintoja. Voiteluaineiden osalta seurataan eniten myytyjen moottoriöljyjen hintakehitystä. Renkaat Rengaskustannukset koostuvat uusien renkaiden hinnoista, rengastyökustannuksista sekä renkaiden pinnoituksista. Kustannuserien väliset osuudet rengaskustannuksista vaihtelevat autotyypeittäin. Oletuksena on, että uusi rengas pinnoitetaan keskimäärin 1,6 kertaa. Pakettiautojen ja kevyiden kuorma-autojen renkaita ei pinnoiteta. Pakettiautoilla ja kevyillä kuorma-autoilla uusien renkaiden osuus rengaskustannuksista on 90 prosenttia ja töiden osuus 10 prosenttia. Muilla kuorma-autoilla uusien renkaiden osuus on 50 prosenttia, pinnoitteiden 40 prosenttia ja rengastöiden 10 prosenttia. Seurataan uusien renkaiden ohjehintoja sekä kesä- ja talvirenkaiden pinnoitushintoja. Seurataan rengastöiden pakettihintoja sekä irrotus- ja kiinnitys-, vanne-, penkkitasapainotus- ja paikkakorjaustyön hintoja. Pääoman poisto Seurataan erimerkkisten pakettiautojen sekä kuorma-autojen alustojen, päällirakenteiden, perävaunujen ja lisälaitteiden hintoja. Päällirakenteina ja varusteina ovat avolava, umpikori, kippivarustus, vaihtolavalaitteet, vetokytkin, vetopöytä, peitekaaret ja kuormapeite. kevyet keskiraskaat raskaat puoliperäv. täysperäv. alusta 75 % 80 % 85 % 80 % 70 % päällirakenne 25 % 20 % 15 % 1 % 9,3 % perävaunu 18 % 20 % varuste 1 % 0,7 % Päällirakenteiden ja perävaunujen pitoajat ovat yleensä suuremmat kuin alustojen. Tämän vuoksi perävaunujen ja päällirakenteiden sekä niihin kuuluvien lisälaitteiden hinnoista 70 prosenttia on otettu huomioon painorakenteessa. Korot Koroissa on seurattu toistaiseksi talletuspankkien yritysluottojen antolainauskannan keskikorkoa kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen toimialalta TOL 7. Tällaista toimialakohtaista korkoa ei ole jatkossa enää käytettävissä, joten se korvataan Suomen Pankin julkaisemilla 3:n ja 12 kuukauden euriborkoroilla (plus 1 prosentti, paino 50 %) sekä Suomen talletuspankkien yrityksille antamien lainojen kannan keskikorolla (50 %). Korkokustannuksiin vaikuttavat sekä korkoprosentti että pääoman hinta. Vakuutukset Seurataan eri vakuutusyhtiöiden liikennevakuutus- ja autovakuutusmaksuja sekä tiekuljetusvakuutusmaksua. Niiden osuudet kaikista vakuutuskustannuksista vaihtelevat autotyypistä riippuen. Liikennevakuutusmaksut koskevat pakettiautoja, kuorma-autoja ja perävaunuja tariffialueittain. Liikennevakuutuksen maksualueittainen jakautuminen vaihtelee autotyyppien välillä. Autovakuutuksissa on eri autotyyppien sekä puoli- ja täysperävaunujen kaskovakuutusmaksut ilman bonusoikeutta. Maksuissa otetaan huomioon vanhoille autoille myönnetty alennus 3 prosenttia/ vuosi. Autovakuutusmaksut määräytyvät autojen kokonaismassan ja suoritteen mukaan, jotka indeksiseurannassa on määritelty seuraaviksi:

8 8(9) Liikennöimismaksut Hallinto Ylläpito Kevyet kuorma-autot, kokonaismassa 7 000, jakelukuljetus, Keskiraskaat kuorma-autot, kokonaismassa , monialakuljetus, Raskaat kuorma-autot, kokonaismassa , monialakuljetus, Puoliperävaunun vetoauto, kokonaismassa , vetopöytä, Täysperävaunun vetoauto, kokonaismassa , monialakuljetus, Puoliperävaunu, telimassa , monialakuljetus, Täysperävaunu, kokonaismassa , monialakuljetus. Seurataan pakettiautojen sekä perävaunullisten että ilman perävaunua olevien kuormaautojen tiekuljetusvakuutusmaksuja. Liikennöimismaksuissa seurataan autotyyppien mukaisia moottoriajoneuvoveroja, autojen ja perävaunujen katsastusmaksuja, liikennelupamaksua sekä pakettiautoja koskevaa ajoneuvoveroa. Puoliperävaunujen käyttövoimaverossa on mukana sekä 2- että 3 akseliset vetoautot. Hallintokustannuksista 70 prosenttia koostuu palkoista, 20 prosenttia toimistokuluista ja 10 prosenttia kirjanpitokuluista. Seurataan kuljetusalan toimihenkilöiden palkkoja välillisine palkkakustannuksineen. Toimistokustannuksia seurataan kuluttajahintaindeksistä johdetuilla osaindekseillä, jotka mittaavat puhelin-, posti- ja pankkipalveluiden, ATK -kulujen, paperitavaran sekä lehtien ja ammattikirjallisuuden hintamuutoksia. Kirjanpitokustannuksia seurataan kirjanpidon kuukausiveloitushinnalla. Ylläpitokustannuksista on 80 prosenttia pesukustannuksia, 10 prosenttia sähkökuluja ja loput muita, kuten vesi- ja vuokrakuluja. Pesukustannuksia seurataan huoltoasemien veloittamilla kuorma-autojen pesuhinnoilla. Sähkökuluja seurataan kuluttajahintaindeksin sähkön hinnalla ja muita kustannuksia kuluttajahintaindeksin kokonaispisteluvulla. 5 Indeksin laskenta Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi lasketaan Laspeyresin indeksikaavalla, jossa perusvuoden painorakenne pysyy muuttumattomana. Indeksipisteluvut kuvaavat ko. ajankohtana hintojen muutosta verrattuna perusajankohtaan, tässä tapauksessa vuoteen i i P = A * P 2000,t i= ,t missä P 2000,t = Hintaindeksi vuodesta 2000 ajankohtaan t i A = Kustannustekijän i suhteellinen osuus kokonaiskustannuksista vuonna i P = Hintaindeksi kustannustekijän i kustannuskehitykselle vuodesta ,t ajankohtaan t

9 9(9) Kiinteäpainoisen kustannusindeksin ominaisuuteen kuuluu, että perusajankohdan painojakautuma ja tuotteiden valikoima säilyvät muuttumattomina kuukaudesta toiseen. Tilastokeskuksen indeksit uudistetaan yleensä viimeistään viiden vuoden välein. Käytännössä hintaseurannassa olevia tuotteita joudutaan kuitenkin muuttamaan useammin kuin em. määrävuosin. Tuotteen laadullinen muuttuminen tai korvautuminen toisella toteutetaan siten, että se ei vaikuta indeksin pistelukuihin. 6 Indeksin tuotanto, tuotteet ja saatavuus Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi tuotetaan kuukausittain aina kyseistä kuukautta seuraavan kuukauden 17. päivänä. Uudistetun indeksin tuotanto aloitettiin syyskuusta Kokonaisindeksin lisäksi tuotetaan pistelukuja kolmelle autoryhmälle, pakettiautoille ja kevyille kuorma-autoille, keskiraskaille ja raskaille kuorma-autoille sekä perävaunuyhdistelmille. Kolmelle autoryhmälle tuotetaan myös kustannustekijöittäin eriteltyjä pistelukuja. Lisäksi saatavana on erilliset pisteluvut kuudelle autotyypille. Vanhojen 1995=100 ja 1990=100 indeksien tuotantoa jatketaan ketjuttamalla autoryhmien osalta (kuukausipaketin taulukot 1B ja 1C). Samoin vanhaa Ammattimaisen kuormaautoliikenteen kustannustekijöiden neljännesvuosittaista hintaindeksiä 1974=100 jatketaan ketjuttamalla. Sen ensimmäinen ketjutettu pisteluku koskee III neljännestä Ketjutuskuukautena kesäkuu Edellä kuvatulla tarkkuudella tuotetut indeksit sisältyvät kuukausittain ilmestyvään monistemuotoiseen tulosteeseen. Asiakkaiden toivomuksesta tulosteissa on myös laskelma kustannustekijöiden välisestä painorakenteesta, jossa vuodesta 2000 lähtien tapahtuneet hintojen muutokset on otettu huomioon (Taulu 6). Uutena lisänä tehdään laskelma kustannusten kehityksestä ilman polttoainekuluja (Taulu 1 E). Virallisena tilastona julkaistava neljännesvuosijulkaisu sisältää indeksipistelukuja kolmelta autoryhmältä sekä kustannustekijöittäin koko kuorma-autoliikenteestä. Lisäksi julkaistaan viimeisimmät pisteluvut vanhoista 1974=100, 1990=100 ja 1995=100 indekseistä. Vanhaa 1985=100 indeksiä ei jatketa enää. Sitä voi tarvittaessa jatkaa ketjuttamalla annettujen kerrointen avulla. Uuden 2000=100 kokonaisindeksin pisteluku kerrotaan luvulla 1, ko. kuukautta olevan 1985=100 -pisteluvun saamiseksi. Pakettiautojen ja kevyiden kuorma-autojen kerroin on 1,912523, raskaiden kuorma-autojen 1, ja perävaunuyhdistelmien 1, Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksistä on mahdollista saada myös erityisindeksejä. Mikäli asiakkaan oma kustannusrakenne poikkeaa olennaisesti indeksin keskimääräisestä kustannusrakenteesta, voidaan tuottaa erityisindeksejä käyttäen asiakkaan omaa painorakennetta. Kuukausipaketti on tilattavissa myös sähköisenä Excel liitteenä ja neljännesvuosijulkaisu sähköisenä Pdf versiona. Kuukausipaketti ja erityisindeksit toimitetaan Tilastokeskuksen Hinnat ja palkat yksiköstä ja neljännesvuosijulkaisu julkaisumyynnistä. Kuormaautoliikenteen kustannusindeksin tuoreita pistelukuja ei ole saatavana maksuttomana Tilastokeskuksen internetsivuilta. Muita vastaavia indeksejä Tilastokeskus tuottaa linja-auto- sekä taksi- ja sairaankuljetusliikenteestä, talo- ja maarakentamisesta sekä maarakennus- ja metsäalan koneista. Liitteet: Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksin 2000=100 pisteluvut tammikuu joulukuu 2003

Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 2005=100

Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 2005=100 Menetelmäseloste 26.6.2007 Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 2005=100 Sisällysluettelo 1 TAUSTAA... 2 2 INDEKSIN MÄÄRITELMÄ JA KÄYTTÖ... 3 3 AJONEUVOTYYPIT JA PAINORAKENNE... 4 4 RAKENNE JA HINTASEURANTA

Lisätiedot

Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 2010=100

Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 2010=100 Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 2010=100 Käyttäjän käsikirja Käsikirjoja 49 Käsikirjoja 49 Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 2010=100 Käyttäjän käsikirja Helsinki 2012 Tiedustelut: Matias

Lisätiedot

M E T S Ä A LAN K O N E - JA AUTOKUSTANNUSINDEKSI M E K K I 2010 = 100

M E T S Ä A LAN K O N E - JA AUTOKUSTANNUSINDEKSI M E K K I 2010 = 100 MENETELMÄSELOSTE 25.9.2013 M E T S Ä A LAN K O N E - JA AUTOKUSTANNUSINDEKSI M E K K I 2010 = 100 Metsäalan kone- ja autokustannusindeksien vuosimuutokset 1/2007-8/2013, % 2 METSÄALAN KONE- JA AUTOKUSTANNUSINDEKSI

Lisätiedot

METSÄALAN KONEKUSTANNUSINDEKSI, MEKKI 2005 = 100

METSÄALAN KONEKUSTANNUSINDEKSI, MEKKI 2005 = 100 MENETELMÄSELOSTE 25.4.2008 METSÄALAN KONEKUSTANNUSINDEKSI, MEKKI 2005 = 100 Metsätraktoreiden ja hakkuukoneiden kustannusten vuosimuutokset tammikuu 2003 joulukuu 2007 8 6 % 4 2 0-2 2003 2004 2005 2006

Lisätiedot

Maarakennusalan konekustannusindeksi 2005 = 100

Maarakennusalan konekustannusindeksi 2005 = 100 1 MENETELMÄSELOSTE 27.01.2009 Maarakennusalan konekustannusindeksi 2005 = 100 Sisällysluettelo 1 Taustaa...2 2 Indeksin määritelmä ja käyttö...3 3 Painorakenne...3 4 Hintaseuranta kustannustekijöittäin...6

Lisätiedot

Menetelmäseloste 23.5.2014. Maarakennusalan konekustannusindeksi (Markki) 2010 = 100

Menetelmäseloste 23.5.2014. Maarakennusalan konekustannusindeksi (Markki) 2010 = 100 Menetelmäseloste 23.5.2014 Maarakennusalan konekustannusindeksi (Markki) 2010 = 100 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 3 2 Indeksin määritelmä ja käyttö... 3 3 Painorakenne... 4 4 Hintaseuranta kustannustekijöittäin...

Lisätiedot

LINJA-AUTOLIIKENTEEN KUSTANNUSINDEKSI 2010 = 100

LINJA-AUTOLIIKENTEEN KUSTANNUSINDEKSI 2010 = 100 MENETELMÄSELOSTE 8.8.2011 LINJA-AUTOLIIKENTEEN KUSTANNUSINDEKSI 2010 = 100 SISÄLTÖ 1 TAUSTAA... 2 2 INDEKSIN MÄÄRITELMÄ JA KÄYTTÖ... 2 3 LIIKENNETYYPPIEN OMINAISUUKSIA... 3 Sopimusliikenne... 3 Kaupunkiliikenne...

Lisätiedot

MAARAKENNUSALAN KONEKUSTANNUSINDEKSI MARKKI 2000 = 100

MAARAKENNUSALAN KONEKUSTANNUSINDEKSI MARKKI 2000 = 100 MAARAKENNUSALAN KONEKUSTANNUSINDEKSI MARKKI 2000 = 100 MENETELMÄSELOSTE Perinteisten maarakennuskoneiden, kunnossapitokoneiden ja ajoneuvonosturien kustannusten vuosimuutokset tammikuu 2000 - kesäkuu 2005

Lisätiedot

HAKKURIEN KUSTANNUSINDEKSI 2005 = 100

HAKKURIEN KUSTANNUSINDEKSI 2005 = 100 MENETELMÄSELOSTE 5.5.2011 HAKKURIEN KUSTANNUSINDEKSI 2005 = 100 Sisältö 1 TAUSTAA... 1 2 INDEKSIN MÄÄRITELMÄ JA KÄYTTÖ... 2 3 PAINORAKENNE JA PERUSVUOSI... 2 4 INDEKSIN PERUSTEET... 3 5 KUSTANNUSTEKIJÄT

Lisätiedot

Taksi- ja sairaankuljetusliikenteen kustannusindeksit 2010 = 100

Taksi- ja sairaankuljetusliikenteen kustannusindeksit 2010 = 100 MENETELMÄSELOSTE Heinäkuu 2012 Taksi- ja sairaankuljetusliikenteen kustannusindeksit 2010 = 100 Sisältö 1. Taustaa 2 2. Indeksin määritelmä ja käyttö 2 3. Painorakenteen muodostamisessa käytetyt lähtöarvotiedot

Lisätiedot

Linja-autoliikenteen kustannusindeksi

Linja-autoliikenteen kustannusindeksi Hinnat ja kustannukset 2014 Linja-autoliikenteen kustannusindeksi 2014, huhtikuu Linja-autoliikenteen kustannukset nousivat huhtikuussa 1,1 prosenttia Tilastokeskuksen mukaan linja-autoliikenteen kustannukset

Lisätiedot

Metsäalan kone- ja autokustannusindeksi

Metsäalan kone- ja autokustannusindeksi Hinnat ja kustannukset 2014 Metsäalan kone- ja autokustannusindeksi 2014, toukokuu Metsäkoneiden kustannukset pysyivät ennallaan toukokuussa Tilastokeskuksen mukaan metsäkoneiden kustannukset pysyivät

Lisätiedot

Metsäalan kone- ja autokustannusindeksi

Metsäalan kone- ja autokustannusindeksi Hinnat ja kustannukset 2014 Metsäalan kone- ja autokustannusindeksi 2014, huhtikuu Metsäkoneiden kustannukset nousivat 0,2 prosenttia huhtikuussa Tilastokeskuksen mukaan metsäkoneiden kustannukset nousivat

Lisätiedot

Maarakennusalan konekustannusindeksi

Maarakennusalan konekustannusindeksi Hinnat ja kustannukset 2014 Maarakennusalan konekustannusindeksi 2014, toukokuu Maarakennusalan konekustannukset nousivat toukokuussa 1,0 prosenttia Tilastokeskuksen mukaan maarakennusalan konekustannukset

Lisätiedot

MAARAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI MAKU 2000 = 100

MAARAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI MAKU 2000 = 100 MAARAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI MAKU 2000 = 100 MENETELMÄSELOSTE Maarakennuskustannusindeksin (Maku) ja maarakennusalan konekustannusindeksin (Markki) vuosimuutokset, tammikuu 2001 - kesäkuu 2005 10 8 6 4

Lisätiedot

Menetelmäseloste 3.3.2014 MAARAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI (MAKU) 2010=100

Menetelmäseloste 3.3.2014 MAARAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI (MAKU) 2010=100 Menetelmäseloste 3.3.2014 MAARAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI (MAKU) 2010=100 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 LYHYESTI INDEKSEISTÄ... 4 3 MAARAKENNUSKUSTANNUSINDEKSIN KÄSITTEET, RAKENNE JA HYÖDYNNETYT TYYPPIURAKAT...

Lisätiedot

Maarakennuskustannusindeksi

Maarakennuskustannusindeksi Hinnat ja kustannukset 2013 Maarakennuskustannusindeksi 2013, huhtikuu Maarakennusalan kustannukset pysyivät ennallaan huhtikuussa Tilastokeskuksen mukaan maarakennusalan kustannukset pysyivät ennallaan

Lisätiedot

AJONEUVOJEN KUSTANNUSLASKENNAN PERUSTEET

AJONEUVOJEN KUSTANNUSLASKENNAN PERUSTEET AJONEUVOJEN KUSTANNUSLASKENNAN PERUSTEET Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry AJONEUVOJEN KUSTANNUSLASKENNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO Sivu JOHDANTO... 1 1 LASKENTAPERUSTEET... 1 1.1. Ajoneuvon uushankintahinta...

Lisätiedot

Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvojen määrittäminen

Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvojen määrittäminen Juha Tervonen, Jukka Ristikartano, Mira-Maria Penttinen Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvojen määrittäminen Taustaraportti 2005 Sisäisiä julkaisuja 48/2005 Julkaisun nimi 1 Juha Tervonen, Jukka

Lisätiedot

Kuluttajahintaindeksi 2010=100

Kuluttajahintaindeksi 2010=100 Kuluttajahintaindeksi 2010=100 Käyttäjän käsikirja Käsikirjoja 39 Käsikirjoja 39 Kuluttajahintaindeksi 2010=100 Käyttäjän käsikirja Helsinki 2013 Tiedustelut: Juhani Pekkarinen Johanna Leivo 09 17 341

Lisätiedot

Kuluttajahintaindeksi 2005=100

Kuluttajahintaindeksi 2005=100 Kuluttajahintaindeksi 2005=100 Käyttäjän käsikirja Käsikirjoja 39 Käsikirjoja 39 Kuluttajahintaindeksi 2005=100 Käyttäjän käsikirja Helsinki 2008 Tiedustelut: Juhani Pekkarinen Christina Telasuo (09) 17

Lisätiedot

Tuottajahintaindeksit 2010=100 Käyttäjän käsikirja

Tuottajahintaindeksit 2010=100 Käyttäjän käsikirja Tuottajahintaindeksit 2010=100 Käyttäjän käsikirja Tiedustelut: 09 17341 / Tuottajahinnat thi.tilastokeskus@stat.fi 1 JOHDANTO 4 2 TUOTTAJAHINTAINDEKSIT OSANA HINTATILASTOJÄRJESTELMÄÄ 4 2.1 Tuottajahintaindeksien

Lisätiedot

Kuorma-autoliikenteen kaikkien kustannusten ja polttoainekustannusten vuosimuutokset 1/2007-12/2011, %

Kuorma-autoliikenteen kaikkien kustannusten ja polttoainekustannusten vuosimuutokset 1/2007-12/2011, % jäsentiedote 1/2012 OSA A 31.1.2012 HYVÄ SKAL S JÄSEN - Kustannusindeksi joulukuu 2011 - Yhdistyksen vuosikokous ja kesäpäivät (vuosikokous 21.4. Mikkeli, kesäpäivät 4.-5.8. Tallinna) - Suomen Säilöautoliitto

Lisätiedot

Tuottajahintaindeksit 2005=100

Tuottajahintaindeksit 2005=100 Tuottajahintaindeksit 2005=100 Käyttäjän käsikirja Tiedustelut: (09) 17341 / Tuottajahinnat thi.tilastokeskus@stat.fi TUOTTAJAHINTAINDEKSIT 2005=100 1. JOHDANTO 2 2. TUOTTAJAHINTAINDEKSIT OSANA HINTATILASTOJÄRJESTELMÄÄ

Lisätiedot

Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvojen määrittäminen Taustaraportti 2010

Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvojen määrittäminen Taustaraportti 2010 33 2010 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ Juha Tervonen, Jukka Ristikartano, Sanna Sorvoja Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvojen määrittäminen Taustaraportti 2010 Juha Tervonen, Jukka

Lisätiedot

Kuluttajahintaindeksi 2010=100

Kuluttajahintaindeksi 2010=100 Hinnat ja kustannukset 2015 Kuluttajahintaindeksi 2015, kesäkuu Inflaatio kesäkuussa prosenttia Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos oli kesäkuussa prosenttia Toukokuussa inflaatio oli

Lisätiedot

Kuluttajahintaindeksi 2010=100

Kuluttajahintaindeksi 2010=100 Hinnat ja kustannukset 2015 Kuluttajahintaindeksi 2015, toukokuu Inflaatio toukokuussa -0,0 prosenttia Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos oli toukokuussa -0,0 prosenttia Huhtikuussa

Lisätiedot

EU:n maatalous hintatilastojen käsikirja

EU:n maatalous hintatilastojen käsikirja EU:n maatalous hintatilastojen käsikirja Versio 1.0 Helmikuu 2002 Maataloushintatilastojen käsikirja Sisällysluettelo ESIPUHE 1 1. JOHDANTO 3 a) Käsikirjan tavoitteet ja rakenne 3 b) Jäsenvaltioiden kanssa

Lisätiedot

Maatalouden tuottajahintaindeksi

Maatalouden tuottajahintaindeksi Hinnat ja kustannukset 2015 Maatalouden tuottajahintaindeksi 2015, 1. vuosineljännes Maatalouden tuottajahinnat laskivat 6,7 prosenttia ensimmäisellä vuosineljänneksellä Maatalouden tuottajahinnat laskivat

Lisätiedot

Maatalouden tuottajahintaindeksi

Maatalouden tuottajahintaindeksi Hinnat ja kustannukset 2009 Maatalouden tuottajahintaindeksi 2009, 2. neljännes Maatalouden tuottajahintaindeksi laski 7,6 prosenttia toisella vuosineljänneksellä Maatalouden tuottajahintaindeksi laski

Lisätiedot